Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg."

Transkript

1 Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. 1 Inledning Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer. Vår webbplats, är ett välanvänt internetbaserat rekryteringsverktyg för ideella organisationer i Sverige. Sedan starten 2002 har Volontärbyrån kommit att bli en av de viktigaste kanalerna för många frivilligorganisationer att få kontakt med potentiella volontärer. Vi har förmedlat över volontärkontakter till drygt 1300 frivilligorganisationer över hela Sverige. Tjänsten är gratis för volontärer och frivilligorganisationer och finansieras genom bidrag från stiftelser, kommuner och företagssamarbeten. Forum för Frivilligt Socialt Arbete är Volontärbyråns huvudman Volontärbyråns huvudman är Forum för Frivilligt Socialt Arbete, en paraplyorganisation för socialt inriktade frivilligorganisationer. Forum för Frivilligt Socialt Arbete arbetar med att förbättra förutsättningarna för det frivilliga sociala arbetet i Sverige genom påverkansarbete och genom att erbjuda verksamhetsstöd till frivilligorganisationer, så som Volontärbyrån och TechSoup (IT-donationer till ideella verksamheter). Mer om Forum för Frivilligt Socialt Arbete går att läsa på deras hemsida och TechSoup på Introducerar förstagångsvolontärer till ideellt arbete Volontärbyrån är stolt över att introducera ideellt arbete till en ny generation, som frivilligorganisationerna tidigare har haft svårt att nå, 70 % av volontärerna är mellan år och 68 % tar sitt första volontäruppdrag i livet, genom Volontärbyrån. Vi ser dock ett ökat intresse från den äldre generationen och vill gärna hjälpa även dem att hitta passande volontäruppdrag som motsvarar deras intressen och önskemål. Uppdragen volontärerna tar varierar, allt från att hjälpa till med marknadsföring och ekonomi till att vara läxläsare, flyktingguider och besöka ensamma äldre och behövande. Prisbelönt verksamhet Volontärbyrån har blivit utvald till en av Sveriges bästa webbplatser av Internetworld och också tilldelats årets Initiativpris av stiftelsen Respekt, Katarinahissenpriset av Folksam, Årets samhällsentreprenör på Veckans Affärers Social Capitalist Award samt hederspris i PWCs tävling Beautiful Business Award och nu senast SIME Nonprofit Award.

2 2 Syfte och mål Syfte Volontärbyrån har sett att frivilligorganisationerna har ett stort behov av ett gemensamt internetbaserat verktyg för att samordna volontärerna när de väl kommit till dem, inte bara ett rekryteringsverktyg utan ett HR-verktyg. Teknikstödet för Sveriges frivilligorganisationer är av resursskäl mycket eftersatt och många organiserar sina volontärer som om internet inte funnits. De som skapat någon form av system använder Excel för att hålla koll på vilka volontärer de har i verksamheten, många organisationer använder inte ens datorer för det utan samlar papperslappar i en pärm. På samma sätt som Volontärbyrån sparat organisationerna i Sverige massor med tid och pengar genom att gratis erbjuda dem ett effektivt volontärrekryteringsverktyg som vi driftar åt dem vill vi nu ta nästa steg och erbjuda dem ett volontärsamordningsverktyg för att hjälpa dem att bättre ta tillvara på volontärerna i sin verksamhet. Volontärsamordnarverktyget kommer dessutom göra att de kan hjälpa många fler. Mål Målet är att skapa ett användarvänligt internetbaserat volontärsamordningsverktyg, ett enkelt HR-verktyg, som hjälper frivilligorganisationerna att hålla koll på hur många volontärer de har i verksamheten, vad de heter och gör som volontärer, registrera deras insatser, kommunicera med dem och också kunna sammanställa vad de gör med hjälp av volontärer i verksamheten under ett år, både kvantitativt och kvalitativt. 3 Projektbeskrivning Funktionaliteten kravställdes tillsammans med volontärsamordnare från Volontärbyråns normala användare bland frivilligorganisationerna. Designskisser togs fram i samarbete med MonkeyMind och, för att välja kostnadseffektiva lösningar. Webbskisserna testdes sedan på referensgruppen och volontärer för att säkerställa användarvänlighet. När designskisserna bedömdes vara klara överlämnades dessa till webbproduktionsföretaget. Arbetet leddes av Volontärbyråns projektledare, MonkeyMind hade det dagliga projektledningsansvaret, Volontärbyrån det övergripande. MonkeyMind ansvarade för tidplan och planering.webbproduktionen leddes av produktionsbolagets projektledare i nära kontakt med Volontärbyrån och testades sedan av såväl Volontärbyråns personal samt MonkeyMind som var ansvariga för skisser och användarvänlighet. Informations- och utbildningsarbetet kommer att genomföras av Volontärbyråns befintliga informations- och utbildningsansvariga under 2012.

3 Förstudie/kravställningsfas Denna fas bestod av förarbete som inkluderade en sammanställning av internationella exempel samt arbete med referensgrupper för att definiera behovet hos svenska frivilligorganisationer. Resultatet blev en funktionsbeskrivning som prioriterades utifrån referensgruppens behov, kravställningar och budget. Visualisering och produktionsfas Utifrån förstudiens funktionsbeskrivning skapade MonkeyMind tydligare funktionsbeskrivningar och designskisser och godkändes av Volontärbyrån. Produktionsfas utvecklade samordnaradmin enligt designskisser och funktionsbeskrivningar under sommaren och början av hösten. levererade enligt tidplan för produktionen, i olika etapper med delleveranser. och MonkeyMind utförde första testningen, sedan testades hela sajten av Volontärbyrån. Det nya administrationsgränssnittet är nu integrerat med med Volontärbyråns system och kommer att lanseras under våren Marknadsföring och förvaltning Volontärbyrån ansvarar för tidplan och planering. Lansering kommer att ske genom kommunikation till Volontärbyråns befintliga användare, våra systerorganisationers kontakter och nätverk, PR-arbete framförallt riktat mot frivilligvärldens organisationstidningar och andra kommunikationskanaler för att nå ut till andra potentiella användare bland Sveriges alla volontärsamordnare. Volontärbyrån ansvarar för denna fas och arbetet kommer ledas av Vanja Höglund och Maria Alsander. Det nya verktyget förvaltas på samma sätt som Volontärbyråns rekryteringsverktyg med, uppdatering av texter, daglig kontroll och rådgivning, telefon- och mailsupport. Detta ansvarar Volontärbyråns teknikansvariga för tillsammans med Björns Söderberg och.

4 4 Leverabler Uppföljning av mätbara mål utförs av Volontärbyrån. Vanja Höglund är ansvarig. I korthet är leverablerna som följer: 2011 Färdigställa leverans av volontärsamordningsverktyget. Levererat i november Länk och inloggning till Volontärsamordnaradmin på testservern: /Volontarbyran/volontarbyran/organisationer_registering.aspx User: volontar Pwd: Integrera det med Volontärbyråns befintliga webbplats. KLART 2012 Lansera det till 1600 befintliga användare av Volontärbyrån samt potentiella användare genom riksorganisationernas kommunikationskanaler. 60 % kännedom bland Volontärbyråns användare på frivilligorganisationssidan och minst 100 frivilligorganisationer som börjat använda det. Etablering av utbildning kopplad till verktyget. Integrering i Volontärbyråns befintliga förvaltningsplan av webbplatsen % kännedom och minst 300 användare av verktyget. 90 % nöjda användare i enkätutvärderingen. Detaljerad översikt av leverablerna under produktionsperioden 2011 Fas Leveransansvarig MonkeyMind Förstudie/kravställningsfas 7 februari 11 april Beskrivning av förväntat resultat MonkeyMind ansvarar för att ta fram funktionsbeskrivningar i samråd med Volontärbyrån. Beskrivningar levereras till på utsatt datum. Leveransdatum 10 april - godkännande 11 april 15 april går igenom och godkänner/reviderar funktionsbeskrivningar i samråd med MonkeyMind. 15 april

5 säkerhetsställer att förslagna lösningar är kostnadseffektiva och att de ryms inom utsatt budget. Visualiseringsfas Designskisser och funktionsbeskrivningar 15 april 15 maj MonkeyMind levererar designskisser och funktionsbeskrivningar till. MonkeyMind 15 maj Detaljerad tidplan från 15 maj 19 maj levererar egen tidplan för produktionen, den kan innebära olika etapper med delleveranser. 30 maj Produktion 15 maj 3 oktober utvecklar samordnaradmin enligt designskisser och funktionsbeskrivningar. levererar ett färdigt volontärsamordningsverktyg till MonkeyMind. 15 oktober Testfas 1 3 oktober 10 oktober Tester och revideringar utförs av MonkeyMind och (ev. behövs även någon från VB). / MonkeyMind 22 oktober Integrering med befintligt system 10 oktober 17 oktober integrerar det nya systemet med det befintliga. 1 november Testfas 2 17 oktober 31 oktober Tester och revideringar utförs av MonkeyMind och (ev. behövs även någon från VB). / MonkeyMind 14 november Slutleverans Ett färdigt volontärsamordningsverktyg redo att tas i bruk av volontärsamordnarna levereras till Volontärbyrån. 20 november

6 Slutrapport till Internetfonden Designskisser, fungerande volontärsamordningsportal och rapport som beskriver processen och resultatet. MonkeyMind/ Volontärbyrån (Amelie) 15 december 2011 Marknadsföringsfas 15 januari 15 mars Mailutskick till 1600 användare, nyhetsbrevsinformation och PR-arbete riktat till riksorganisationerna för att nå ytterligare 2000 potentiella användare. Volontärbyrån 15 mars Utbildning personer om året utbildade i systemet, beroende på behov. Volontärbyrån 2012 och 2013 Förvaltningsfas Löpande uppdatering och integrering i VBs befintliga verksamhet och supportfunktioner. Volontärbyrån/ Från leverans av systemet. Vi har givetvis listat Internetfonden som en av våra bidragsgivare på Volontärbyråns webbplats. 5 Resultat Själva volontärsamordningsverktyget är färdigproducerat enligt plan. Vi fattade ett beslut om att inte lansera det i december 2011 som först planerat. Vi uppfattade att frivilligorganisationer har mycket att stå i innan jul och att vi kommer att få bättre uppmärksamhet om vi lanserar verktyget i januari/februari istället. Allt det tekniska är färdigt för att lanseras. Kännedomsmätningar och nöjdhetsmätningar kommer att göras i slutet av 2012 då verktyget funnits tillgängligt under ett knappt år. Projektet har anpassats efter budgetramarna och ej dragit över budget. Nedan en bild på hur verktyget ser ut när användaren har loggat in:

7 6 Utvärdering, analys och resultat Maria Bergmark på MonkeyMind och Volontärbyrån har testat igenom hela verktyget och är mycket nöjda med arbete. Våra testgrupper har också gått igenom systemet och gett sin feedback under processens gång vilket varit till stor nytta ur ett användarvänlighetsperspektiv. Det kommer att bli intressant att se hur verktyget används i praktiken och utvärderingen kommer vi göra i slutet av 2012.

8 7 Förslag på förbättringar Vi tycker ju såklart att vi har byggt ett bra system men förslag på förbättringar kommer alltid att komma upp när användarna sätter igång och använder systemet. Vi ber att få återkomma då. 8 Framtida arbeten Under våren kommer vi att arbeta med att sprida kännedom om verktyget enligt den plan som finns i den ursprungliga projektbeskrivningen. Det inkluderar: Utskick till de över 1600 volontärsamordnare som registrerat volontäruppdrag på Volontärbyrån. Information på Volontärbyråns webbplats. Information i samband med evenemang/föreläsningar och seminarier där Volontärbyrån deltar eller är arrangör. Pressmeddelande till 600 journalister i Volontärbyråns presslista. Personlig kontakt med journalister som är specialintresserade av denna typ av frågor. Kontinuerlig information om verktyget och erbjudande om utbildning i verktyget till alla Volontärbyråns användare i våra nyhetsbrev och på webbplatsen. Information till 3000 prenumeranter av Forum för Frivilligt Socialt Arbetes nyhetsbrev samt TechSoups alla användare. Integrera utbildning i samordningsverktyget i Volontärbyråns volontärsamordnarutbildningar. Amelie Silfverstolpe Stockholm

9 9 Projektets totala kostnader Leverans Beräknat datum Kostnad Förstudie lön 4 veckors arbete + OH 31-mar Designskisser och wireframes konsultarvode Monkeymind 15-maj Produktionskostn konsultarvode Websearch enl. offert 31-okt Projektledning av konsulter och projektdeltagare utspritt över tid men sammanlagt 4 veckor lön + OH Marknadsföringskostnader utspritt över tid men sammanlagt 2 veckor - lön 30-jun dec Utbildningskostnader - lön Förvaltningskostnader 2012 och och framåt Egeninsats Egeninsats Slutrapport - göra enkät, skriva - 3 dagars arbete 15-dec Summa (exkl. moms)

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio

Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio Stockholm 2013-08-23 Ver 2 Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Räknefunktion på Matteboken.se

Räknefunktion på Matteboken.se Räknefunktion på Matteboken.se Ett verktyg för djupare förståelse Inledning Mattecentrum är en ideell förening som arbetar aktivt för att öka intresset och kunskaperna i matematik hos Sveriges barn och

Läs mer

Slutrapportering projekt Riges. Open eplatform. Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter.

Slutrapportering projekt Riges. Open eplatform. Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter. Slutrapportering projekt Riges Open eplatform Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter September 2014 Open eplatform Riges delrapport 2(24) Innehållsförteckning

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem

Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem Projektledare Malin Olsson Sida: 1 (39) Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem Det man inte känner till kan man heller inte efterfråga och sakna ALLA på rätt väg med gemensamma

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer