Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem"

Transkript

1 Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Medarbetare på waldorf fritidshemmen runt om landet: Äntligen är det dags igen! Välkommen till höstseminariet den november vid fritidshemmet Stallet på Söderköpings Waldorfskola! Varje dag konfronteras vi på våra arbetsplatser med frågeställningar som behöver svar. Seminariet är en fortbildning som kan ge oss som arbetar på waldorf pedagogiska fritidshemmen både inspiration och kunskaper och hjälpa oss hitta svaren. Läs inbjudan och programmet. Ta chansen att träffas med dina kolleger för ett utbyte av både dina tankar och erfarenheter som fritidspedagog. Seminariets tema sätter fokus på barnet i 6-årsåldern Enligt waldorf pedagogiken anses 6-åringen vara i en ålder som hör till människans första utvecklingsfas (0-7 år) då man menar att lekskolepedagogiken passa r bäst. Många waldorfskolor har nu 6-årsgrupper där fritidshemmen ofta ansvarar för tillsynen av barnen under eftermiddagarna, Vistelsen på fritidshemmet har blivit en viktig del av 6- åringens vardag. Seminariet erbjuder medarbetarna på fritidshemmen möjligheten att fördjupa sina kunskaper om barnet vid 6-årsåldern för att bättre kunna tillgodose dessa barns behov i sina verksamheter Seminariet inleds med en föreläsning av Majvor Forster om Vändpunkterna i förskolebarnets utvecklingen samt sinnenas och rytmens betydelse. Majvor har arbetat som förskolelärare och är även waldorf förskolelärarutbildare. Under hela sitt yrkesliv som waldorfpedagog har hon varit en inspirationskälla för andra. Efter föredraget kommer vi att göra eurytmi övningar som anknyter till temat tillsammans med Viveka Jangland, som är eurytmist och utbildat läkeeurytmist. Viveka arbetar både på skolan och på förskolan Lillspången där waldorf forskolepedagogen Bärbel Saksi har ansvar för 6-årsgruppen. Viveka och Bärbel har i sitt samarbete utvecklat ett mycket kreativt sätt att arbeta med barngruppen.

2 Under eftermiddagen kommer vi att få skapa föremål i ull som Bärbel också gör med barnen - genom att leva in oss i materialet, komma till ro i det och med händerna göra det till något eget. Kanske vi, med Bärbels hjälp, kan närma oss det som barnet upplever i sitt skapande? Kallelsen och dagordningen till FSWFs Årsmöte finns med i detta brev. Seminariet på Orust som Föreningen Sverieges Waldorfpedagogiska Fritidshem planerade i våras fick ställas in p.g.a. för få anmälda, Föreningens årsmöte fick därför senare läggas och sammanfaller nu med höstseminariet. Eftermiddagen avslutas alltså med föreningens årsmöte samt ett samtal kring aktuella föreningsfrågor. Därefter bjuds vi på en festlig buffé och underhållning med musik/dans som kommer att göra sitt för att skapa en god stämning och samvaro i mera gemytliga former. Vi ser fram till att många stannar kvar! På söndag samlas vi igen efter frukost för att promenera nerför backen och upptäcka Söderköping, en av Sveriges riktigt gamla städer. Vi kommer att få uppleva Söderköpings gator, hus, kyrkor, torg, och kanal genom en stadsorientering ordnat av Gudrun Fahlander, medarbetare på fritidshemmet och gymnastiklärare på skolan, Morgonprogrammet avslutas på fritidshemmet med en redovisning av svaren på enkäten som FSWF skickade ut i början av året, erfarenhetsutbyte och en återblick på hela helgen. En god lunch väntar innan avresan! Hjärtligt välkomna den november!

3 Program Höstseminarium på fritidshemmet Stallet, Söderköpings Waldorfskola Fredag De som anländer under eftermiddagen och kvällen får en enklare måltid och möjlighet till samvaro. Lördag Frukost på Stallet 8.45 Introduktion, presentation av deltagarna 9.15 Föredrag av Majvor Forster Te/Kaffe och frukt Eurytmi med Viveka Jangland åringen och eurytmi Bärbel Saksi och Viveka Jangland Lunch Liten rundvandring på skolan Textilt hantverk med Bärbel Saksi Te/Kaffe och kaka Forts. hantverk FSWF: Årsmötet, föreningsarbetet och framtiden Festlig kvällsbuffé och samvaro med underhållning Söndag Frukost på Stallet 8.45 Gemensam promenad till staden 9.00 Stadsorientering i Söderköping med Gudrun Fahlander Te/Kaffe Redovisning av enkätsvaren, erfarenhetsutbyte Städning Lunch

4 Praktisk information Frågor som ni har kan besvaras av: Amparo Valencia Fritids Gudrun Fahlander Fritids Mobil Mobil Boende Det finns madrasser att sova på men övrig sovutrustning (kudde, lakan, täcke/sovsäck) får man ta med sig. För den som önskar finns Skeppsdockan camping och vandrarhem. Det ligger ca.30 min. promenad från skolan/fritidshemmet och har telefon nr Vägbeskrivning Vi ber er att gå in på och söka Söderköpings Waldorfskola och Söderköping så hittar ni en bra vägbeskrivning och karta.. Väl framme finns en stor parkering intill en paviljong med småbarnsavdelningen och med den nya matsalen och skolan ovanför. Buss Det finns bra buss förbindelser mellan Norrköping och Söderköping. är ett enkelt sätt att kolla in avgångs- och ankomsttiderna. Busslinjer 45,46, 450 och 459 trafikerar sträckan, men linje 45 utgår inte från Resecentrum och åker inte heller på söndagen. Man kan betala på dessa bussar med kort. Kontakta gärna fritidshemmet Stallet innan ni planerar bussresan, så kanske det går att förmedla samåkning mellan Norrköping och Söderköping. Östgöta Trafiken har hemsidan: och deras kundservice har telefon (öppet alla dagar mellan och 20.00) När man kommer med buss från Norrköping går man av vid Östra Rydsvägen. Hållplatsen ligger på samma sidan av gatan som vägen upp till skolan. Gå alltså först tillbaka i riktningen bussen kom ifrån och sedan till vänster vid första trafikljuset (med vägskylten Waldorfskolan ). Gå uppför backen ända fram till vändplatsen där allmän väg tar slut. Waldorf skolan ligger ovanför vändplatsen. Bakom huvudbyggnaden, som är ett rödmålat flervåningshus på vänstra sidan, ligger fritidshemmet. Promenaden tar ungefär 5-10 minuter. Från Norrköpings flygplats Buss 116 trafikerar sträckan mellan flygplatsen och stadscentrum. Biljett skall köpas (på automat eller mobil) innan ni kliver på bussen. Bussen åker inte till resecentrum, det är därför bäst att ta mailkontakt med eller ringa fritidshemmet i god tid innan ni reser, för att få information om övergången till bussarna mot Söderköping. Vi på Fritidshemmet Stallet hälsar er välkomna! Amparo, Bengt, Eva och Gudrun

5 Anmälan till höstseminarium november vid fritidshemmet Stallet i Söderköping Sista anmälningsdag 4 november Anmälan skall ske skriftligt och är bindande, skicka eller maila din anmälning till: Söderköpings waldorfskola/ fritidshem Brobyvägen Söderköping telefon fritidshemmet: Är ni fler som anmäler er kopiera talongen och skicka den tillsammans. Namn... Fritidshem... Telefon dagtid:.mobil: Behöver sovplats: fredag ja / nej lördag ja / nej Jag vill äta följande måltider (ringa in ditt svar): Fredag kväll ja nej Lördag lunch ja nej Lördag middag ja nej Söndag lunch ja nej För er som åker före lunch på söndag finns möjlighet att göra en enkel matsäck. Specialkost/ allergier Kostnad för seminariet är 750:-/person. Inbetalningen skall ske i samband med anmälan senast 4 november 2013 till Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem postgiro Som medlem kan man få ekonomisk hjälp till att komma med på seminariet, antingen som avgiftsbefrielse eller som bidrag till själva resan. Ansökan om ekonomisk hjälp skall göras till styrelsen (hemsida www. waldorffritids.se,) innan seminariet. Hjärtligt Välkomna!

6 Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Faktura medlemsavgit till FSWF för läsåret 2013/2014 Medlemsavgiften är 0.4 % på fritidsmedarbetarnas bruttolönesumma, dock lägst 1000:- och högst 6000:-. Medlemskapet gäller läsårsvis. Medlemsavgiften betalas in i början av läsåret, och bör vara oss tillhanda till höstlovet. Avgiften beräknas på total bruttolönesumma för fritidsmedarbetare innevarande läsår Avgift att betala in till FSWF för 2013/2014 Fritidshem: Adress: Telefon Kontaktperson Antal fritidsmedarbetare E-postadress Avgiften sätts in på plusgiro Kopiera detta papper och behåll ett exemplar, skicka originalet till: FSWF Olle Andersson Dagsbergavägen 6A Norrköping

7 Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska fritidshem. Kallelse och dagordning till årsmöte. Tid: Lördag den 16 nov kl Plats: Fritidshemmet Stallet Söderköpings Waldorfskola. 1. Mötets öppnande samt godkännande av kallelse och dagordning. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare. 5. Genomgång av föregående protokoll. 6. Verksamhetsberättelse Bokslut och revisionsberättelse. 8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 9. Val av styrelsen: Val ordförande: Nyval på 1 eller 3 år. Val av sekreterare: På 1 år. Val av kassör: Nyval på 2 år. Val av 2 st. ledamöter: Nyval på 1 år. Val av 2 st. suppleanter: 1 år. Val av revisorer. Val till valberedningen på 3 personer. 10. Verksamhetsplan 2013 Sommarkursen Vårdinge Folkhögskola Höstseminariet 2013 och vårseminariet Rapport från styrelsen vårseminariet Orust och sommarkursen i Vårdinge. 12. Övriga frågor 13. Mötet avslutas. FSWF/ Ordförande Gunvor Johansson Närvä

8 Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Verksamhetsberättelse 2012 Föreningen FSWF hade under verksamhetsåret 14 fritidshem som medlemmar. Styrelsen bestod av följande personer: Gunvor Johansson Närvä orförande, Camilla Gustafsson sekreterare, Pia Löfgren-Klockljung kassör, Amparo Valencia ledamot, Ulrika Johansson ledamot, Annika Englund suppleant, Irene Lotz suppleant. Valberedningen : Gabriella Feuk, Maria Nilsdotter och en vakant. Revisor: Carl-Johan Melin. Föreningen har under året haft 5 styrelsemöten. 4 på Solhemmet Spånga, ett på fritidshemmet i Örebro. Under året har styrelsen arbetat med höstseminariet och vår- seminariet samt sommarkursen. Styrelsen har även arbetat med enkätens som bl.a. tar upp frågor kring organisation, personaltäthet, miljö och verksamheten på fritidshemmen. Enkäten har skickats ut till Fritidshemmen och Irene Lotz har sammanställt svaren. Föreningen har i samarbete med berörda fritidshem anordnat två helgseminarier och en fortbildningskurs för medarbetare på Waldorfpedagogiska fritidshem. Föreningen har haft ett medlemsmöte och ett årsmöte. Årsmötet i april 2012, i samband med seminariet i Örebro. Föreningsmötet i oktober 2012 i samband med seminariet i Lund. Vårseminariet: April Fritidshemmet Björken Örebro. Under helgen erbjöds: Föreläsning om årstidernas betydelse för den moderna människan med Ylwa Breidenstein. Rörelsemeditation och de fem rytmerna med Mariana Karlberg. Skapande aktiviteter med Workshops.

9 Höstseminariet: Oktober. Fritidshemmet Vildapeln Norrköping. Temat under helgen var Utomhuspedagogik. Föreläsning av: Eva Kätting från Centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet. Hur upplever vi och barnen utomhusmiljön? Hur använder vi den i vår pedagogik? Föreläsning och praktiskt arbete med? Avslutades med föreningsmöte och erfarenhetsutbyte. Sommarkursen: Juni på Vårdingeby. Temat Den växande människan i ord och bild. Föreläsning av: Hester Renouf om de tre första sjuårs perioderna i människans liv. Verena Haller: Tovningsmetoder. Skapa med ord och tova i ull. Lekfulla, stärkande berättarövningar som inspiration. Maria Nilsdotter: Gemensam sång. Styrelsen tackar Fritidshemmet Björken och Vildapeln och för det gångna året. Umeå FSWF ordf. Gunvor Johansson Närvä

10

Rytmiskt Skapande Liv

Rytmiskt Skapande Liv Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshems Sommarkurs Vintern rasar snart ut och vår dvala är över. Ljuset och värmen släpper alla hämningar Nu är det sommar, livet leker och människor provar sina

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2013 nr 1, Årgång 32 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Januari Måndag 7 Österländsk gymnastik startar, kl.18-19, Blästervägen

Läs mer

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november Årsmöte Växjö 2013 14-17 november Innehållsförteckning Schema för helgen... sid 3 Årsmötets ärendelista... sid 5 Bilaga 1;Verksamhetsplan 2014 Bilaga 2; Proposition gällande medlemsregister Bilaga 3; Proposition

Läs mer

Lokalnytt 2. Medlemstidning för FUB i Kristianstad med omnejd

Lokalnytt 2. Medlemstidning för FUB i Kristianstad med omnejd Lokalnytt 2 Maj 2015 Medlemstidning för FUB i Kristianstad med omnejd Onsdag 6 maj Hockeykväll på Kulltorpet Fredag 8 maj Disco Måndag 11 maj Medlemsmöte Söndag 17 maj MTG Lördag 23 maj Vuxendans Kulltorpet

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Informationsblad sommaren 2008

Informationsblad sommaren 2008 Innehåll: Ordföranden har ordet sid 1 Anmäl mailadress! sid 2 Styrelsepresentation sid 2 Andra nyckelpersoner sid 3 Medlemsavgift 2008 sid 3 Om hemsidan sid 3 Förädrar/barn-träffar sid 3 Om Spalten sid

Läs mer

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I vårt distrikt finns många medlemmar och fler får det gärna bli! Under de senaste fem åren har antalet medlemmar mer än fördubblats. Detta

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012

Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012 Personalvetars t ud erand es Riks fö rb und P -R iks Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012 P-Riks huvudsamarbetspartner 0 Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen..sid 2-3 Dynamicus hälsar välkommen samt

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar!

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar! Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2014 årgång 15 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året börjat bra! Och att ni alla har många roliga saker att se fram emot under 2014. Om några veckor håller

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Innehåll. Årsmöte 2010. Sid Vad. 1 Innehållsförteckning. 2 Förord 1: Vad kommer att engagera dig under 2010? 3 Förord 2: Ett årsmöte

Innehåll. Årsmöte 2010. Sid Vad. 1 Innehållsförteckning. 2 Förord 1: Vad kommer att engagera dig under 2010? 3 Förord 2: Ett årsmöte Innehåll Sid Vad 1 Innehållsförteckning 2 Förord 1: Vad kommer att engagera dig under 2010? 3 Förord 2: Ett årsmöte 4 Kallelse och praktisk information 7 Agenda 8 3 Val av mötesfunktionärer 8 4 Fastställande

Läs mer