Dina Fonder Årsberättelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina Fonder Årsberättelse 2008"

Transkript

1 Dina Fonder Årsberättelse 2008

2 Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Värsta börsåret i mannaminne 6 Marknadsprognoser 7 Förvaltning och analys 13 Så läser du rapporten 14 Absolutavkastning Plus 16 Access Balanserad 18 Access Emerging Markets 20 Access Försiktig 22 Access Hedge 24 Access Modig 26 Access Offensiv 28 Access Trygg 30 Action 32 Afrika 34 Aktie Pension 36 Allemans I 38 Allemans II 40 Allemans III 42 Allemans IV 44 Allemans V 46 Amerika 48 Balkan 50 BRICT 52 Contura 54 Effektiva Världen 56 Ethica Global MEGA 58 Ethica Miljö Sverige 60 Ethica Ränta 62 Ethica Stiftelse 64 Ethica Sverige Global 66 Ethica Sverige MEGA 68 Euro Ränte 70 Europa 72 Europa Lux 74 Europa MEGA 76 Export 78 Finans 80 Global Macro Hedge 82 Global Ränte 84 Global 86 Global Lux 88 Global MEGA 90 Hockey 92 Index Asien 94 Index Europa 96 Index Sverige 98 Index USA 100 IP Aktie 102 IP Ränte 104 Japan 106 Kapitalinvest 108 Kina 110 Kommunikations 112 Medica 114 Mix Index Sverige 116 Mix 118 Mix MEGA 120 Mix Pension 122 Momentum 124 Norden 126 Norrmix 128 Obligations 130 Obligations MEGA 132 Pacific 134 Penningmarknads 136 Penningmarknads MEGA 138 Performa Global 140 Privatiserings 142 Protect Realinvest 146 Realränte 148 Rysslands 150 Råvaru 152 Ränte Europa 154 Ränte Pension 156 Ränte Sverige 158 Skogs 160 Småbolags Europa 162 Småbolags Norden 164 Småbolags Sverige 166 Solid 168 Statsskuldväxel MEGA 170 Stella Europa 172 Stella Sverige 174 Svensk Aktieportfölj 176 Svensk Likviditets 178 Svensk Likviditets Plus 180 Svensk Obligations 182 Svensk Obligations MEGA 184 Sverige 186 Sverige MEGA 188 Talenten Aktie MEGA 190 Talenten Ränte MEGA 192 Transfer Transfer Transfer Transfer Valuta Hedge 202 Vasalopps 204 Östeuropa 213 Värderings- och redovisningsprinciper 214 Förklaring till faktarutor 216 Ordlista 218 Jämförelseindex 220 Fondernas riskklasser 222 Land- och valutakoder 223 Styrelse och revisorer 224 Avgifter 225 Löner och villkor 226 Ethica - En familj för hållbar utveckling 229 Fondöversikt Swedbank Robur är medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk Kod för bolag. Dina Fonder innehåller information/årsberättelse för er inom Swedbank Robur Fonder AB, Swedbank Robur International SICAV och Swedbank Robur International II SICAV. Produktion: Swedbank Robur och KGM Datadistribution AB. Tryckeriet och papperet är miljögodkända.

3 2008 ett historiskt börsår Under 2008 har vi upplevt en global finanskris som inte skådats i modern tid med kraftiga nedgångar och stora svängningar som ingen kunnat förutspå. Vi kan konstatera att flertalet av våra kunder behållit lugnet och inte agerat överilat under den här turbulenta tiden. Trots att många er tappat i värde under året har ni insett att sparandet är det mest lönsamma sparandet på lång sikt! Vi fortsätter att stärka vår ledande ställning som kapitalförvaltare i Norden och internationellt. Under 2008 har vi bland annat etablerat oss med vår Rysslands på den japanska marknaden i hård konkurrens med andra internationella kapitalförvaltare. Genom förvärvet av Banco Fonder kommer vi framöver att kunna ge dig ett ännu bättre erbjudande inom ansvarsfulla placeringar. Under året har vi fått flera fina utmärkelser för vårt förvaltningsresultat. Vi är förutom Årets stjärnbolag även Nordens bästa förvaltare. Genom köpet av två av Carnegies er får nu också dessa kunder ta del av vår prisbelönta förvaltning och vårt stora utbud. Det känns mycket bra att kunna erbjuda dig och våra övriga kunder topprankade er, framför allt i dessa turbulenta tider. För att möta efterfrågan på både trygghet och spänning i ditt sparande har vi lanserat erna Access Trygg och Index Asien som kompletterar vår populära Accessfamilj och indexfamilj. Performa Global och två nya hedgeer är andra efterfrågade nyheter. På pensionsområdet förnyar vi vår Kapitalpension Depå så att du förutom att placera i aktier och värde papper nu även kan spara i er. Om du funderar över dina placeringar är du alltid välkommen att kontakta oss. Du når oss via ditt bankkontor, internetbanken, telefonbanken eller via Komplettera med valutor Sedan september kan du komplettera din befintliga portfölj med en ny hedge, Swedbank Robur Valuta Hedge. Det är en global hedge som placerar i valutor och valutarelaterade instrument med särskild tonvikt på tillväxt marknaderna. Alla större valutor som dollar, pund och euro liksom valutor i Östeuropa, Asien och Latinamerika kan ingå i en. Din rapport i framtiden Finessen med Valuta Hedge är att den, tack vare hedgeers fria placeringsregler, kan dra nytta av både upp- och ned gångar i olika valuta- och räntekurser. Målsättningen för förvaltarna är att skapa en avkastning som är högre än en traditionell ränteplacering, men med lägre risk än en aktie och detta obero ende av den allmänna utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna. Du som inte har internetbanken har hittills fått din individuella rapport automatiskt skickad hem till dig. Något som säkert uppskattas av många, men som andra tycker är onödigt. Nu vill vi ge dig chansen att välja hur du vill ha det i fortsättningen. Vill du ha rapporten Dina Fonder några veckor tidigare än i dagsläget kan du avgiftsfritt ansluta dig till internetbanken. Du som från och med halvårsskiftet 2009 fortfarande vill ha Dina Fonder hem i brevlådan behöver anmäla det till oss på Swedbank Robur senast den 5 maj. Vill du inte ha rapporten alls behöver du inte göra någonting. Anmälan sker enklast genom e-post till swedbankrobur.se (ange namn och personnummer) eller via fax till (ange namn och personnummer, samt att det gäller Dina Fonder). Nyheter från Swedbank Robur Mats Lagerqvist Verkställande direktör i Swedbank Robur Vi ser kontinuerligt över vårt utbud och under hösten togs två av våra korta ränteer bort från sortimentet. Exacta Mars och Exacta September slogs den 26 september samman med Penningmarknadsen. Alla tre er hade likartad placeringsinriktning. Intresset för två av våra ME- GA-er, Statspappers MEGA och Talenten Mix MEGA hade under en längre tid varit svagt och förmögenheten liten. Därför lades erna ned under november månad. Statsskuldväxel MEGA blev en populär ränte under finanskrisens mest oroliga period. Det tidigare nedläggningsbeslutet för en sköts därför på framtiden och en öppnade åter för insättningar. Dessutom sänktes insätt ningsgränsen från 1 miljon kronor till kronor. Nu finns ett enkelt och lättförståeligt sortiment av kapitalförsäkringar att teckna. I december lanserades Kapitalspar Barn, en försäkring för den som vill spara för att ge någon en bra start i livet, till exempel barn, barnbarn eller någon annan person, och Kapitalspar Pension, en försäkring för den som vill komplettera sitt avdragsgilla pensionssparande med extra insättningar. Sedan tidigare finns Kapitalspar Fond, en flexibel försäkring för långsiktiga och aktiva sparare. 3

4 Värsta börsåret i mannaminne Kreditmarknadsproblem, akut finanskris och recession kännetecknar Trots osäkerhet om hur lång och djup konjunkturnedgången blir skapar stora börsfall möjligheter för den som sparar långsiktigt. 4 Hur vill ni sammanfatta det gångna året? Maria Ljungqvist-Martí, chef Makrostrategi: Vi kunde se att en lågkonjunktur var på väg i vårt närområde och på vissa tillväxtmarknader men den försvagning som sedan skedde i Europa över sommaren gick mycket fortare än vi hade trott. I USA var läget något bättre under första halvåret trots bolånekrisen, men efter konkursen för Lehman Brothers under hösten blev finanskrisen akut och nedgången gick sedan oerhört snabbt över hela världen. Man kan sammanfatta problemet i två delar: Det ena är att vi nu lever med en osäkerhet om dynamiken i själva finanskrisen och den åtföljande riskreduceringen på världens finansmarknader. Det andra är en osäkerhet kring konjunkturen, med alltfler länder i recession, där de realekonomiska konsekvenserna av finanskrisen finns med som en svårbedömd faktor. Jonas Pripp, räntechef: Ja, 2008 har verkligen varit året då ordet finanskris blivit ett begrepp för alla människor i deras vardag. Det allvarliga är krisens utveckling under 2008, från finanskris till en accelererande realekonomisk kris. Den ekonomiska nedgången är den snabbaste sedan 1970-talet. Det som ändå är positivt är att våra ränteer lyckats väl, och då inte minst de utländska ränteerna som gynnats av valutautvecklingen och den kronförsvagning som skett under året. Stefan Franzén, aktiechef: Ja, effekterna av finanskrisen har skapat en exceptionell situation. Aktiemarknaden har upplevt ett av de värsta åren på mycket länge. Inga marknader har klarat sig från nedgångar. Tillväxtmarknaderna har fått en hårdare smäll än utvecklade marknader. De branscher som utvecklades starkt under den 5-åriga uppgångsperioden har tappat rejält, inte minst konjunkturkänsliga bolag. Och slutligen, finanskrisen har gjort att finansaktier drabbats extra hårt. Ingrid Albinsson, chef Asset Allocation: Vi som jobbar med både aktier och räntor, i blanderna, har haft en svår uppgift när marknaderna svängt så kraftigt. Som Stefan säger har inte aktieplaceringar varit bra någonstans, däremot har det varit bättre att placera i räntemarknaden som Jonas berättat, även om det varit problematiskt även här. Efter en ganska stökig period med ökade ränteskillnader och ovilja att ta någon som helst kreditrisk, drabbades alla former av ränteplaceringar utom statspapper innan regeringar och centralbanker minskade kreditriskerna med olika åtgärdsprogram. Det är en global finanskris av en omfattning vi sällan upplevt som drabbar alla länder och alla sektorer. Och det som överskuggar det hela nu är en stor lånebörda som ska minskas på alla nivåer. Hur ser ni på konjunkturutvecklingen framöver? Maria Ljungqvist-Martí: Med allt fler länder i recession är det svårt att vara optimistisk. Det är riktigt illa i finanssektorn och vi vet som sagt inte riktigt vad spridningseffekterna av finanskrisen blir. Skadeverkningarna på ekonomin befaras dock redan ha blivit så omfattande att jag inte tror att det räcker med att bostadsmarknaden i USA stabiliseras för att vi ska få en vändning på börserna. USA ligger dock före andra regioner i sina stimulansåtgärder och jag är därför mer pessimistisk till utvecklingen i Europa. Här har man varit senare i sina beslut att stimulera. Jag tror också att man ska vara försiktig på vissa tillväxtmarknader. Stefan Franzén: Med i stort sett hela OECD-området i recession, gör vissa bedömare att BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) kommer att stå för 90 procent av tillväxten i världen nästa år. Så efterfrågan i vissa tillväxtländer kan vara lite av en stötdämpare i en i övrigt mycket svag global konjunktur, men även här är osäkerheten stor. Inte minst Kina är svårbedömt eftersom det inte är en riktig marknadsekonomi, men man gör stora insatser för att försöka hålla igång tillväxten. Ingrid Albinsson: Det som sker är att den globala ekonomin måste anpassas till ett lägre efterfrågeläge. De stora obalanser som rått alltsedan 1990-talet måste korrigeras. En vändning på bostadsmarknaden i USA är en förutsättning för att vi ska finna en bottennivå och därefter se en gradvis konjunkturförbättring. Men det kommer som sagt att ta tid. Jonas Pripp: 2009 kommer att vara ett år med realekonomisk nedgång. Det innebär ökad arbetslöshet, fler konkurser och stigande kreditförluster. Det kommer också att vara fortsatt stökiga marknader. Samtidigt kommer inflationen, liksom räntorna, att falla rejält. Det ger en viss dämpande effekt på nedgången. Vad kan få marknaderna att vända? Maria Ljungqvist-Martí: Det som kan göras och som även görs är stora ekonomisk-politiska stimulanser. Centralbankerna stimulerar med fortsatta räntesänkningar. Olika typer av åtgärder som försöker stabilisera bostadsmarknaden i USA och lösa upp knutarna i kreditflödet ut i den globala ekonomin är också viktiga. Centralbankernas räntesänkningar måste också nå ut till allmänheten. Vidare lägger regeringar stora finanspolitiska stimulanspaket för att dämpa nedgången. En annan fråga som vi berört är hur mycket tillväxtmarknaderna orkar med att kompensera för den minskade efterfrågan i USA. Generellt är

5 dock tillväxtländerna starkare denna gång än vid tidigare konjunkturnedgångar. Jonas Pripp: Bankgarantiprogrammen och centralbankerna visar att alla länder ställer upp för att säkra det finansiella systemet. Det är oerhört viktigt för att återskapa förtroendet på kreditmarknaden. Vi bedömer att styrräntorna kan komma ned mot 1,0 eller till och med bli ännu lägre under nästa år. Samtidigt fortsätter centralbankerna med kvantitativa lättnader genom att köpa upp kreditpapper på marknaden för att underlätta kreditgivningen. Stefan Franzén: Det handlar, som Jonas säger, främst om att klara finanskrisen och tina upp kreditmarknaden. Det är positivt att marknadens förtroende långsamt förbättras av alla insatser från regeringar och centralbanker efter paniken i oktober. Det betyder att aktiemarknaden mera kan fokusera på konjunkturutvecklingen och vinstprognoser i stället. Som marknaden utvecklats den senaste tiden med kraftiga svängningar, kan man ana att vi närmar oss ett bottenläge. Jag tror att vi under några månader framöver kan få se snabba uppgångar som följs av nya nedgångar tills osäkerheten minskat ytterligare. Det som kan dämpa de här svängningarna är, förutom att värderingarna kommit ned rejält, att bolagens finansiella ställning inte är så ansträngd, om vi bortser från delar av finanssektorn. När det gäller aktiemarknaden i övrigt kan bolag med inriktning mot infrastruktur gynnas i takt med att man stimulerar genom ökade offentliga investeringar. Också bolag som kan göra förvärv har en gynnsam sits. Maria Ljungqvist-Martí: Ja, aktiemarknaden har redan tagit höjd för stora problem, men jag är rädd för att det kan ta längre tid än vad många tror att vända konjunkturen, samtidigt som nedgången å andra sidan kanske inte blir så djup på vissa håll. Det kan påverka marknaderna och ge kortare eller längre börsrallyn, men med rekyler på grund av besvikelser i konjunktursignalerna. Ingrid Albinsson: Man kan säga att marknaden har två vågskålar att jämföra. Den ena påverkas av effekter av expansiv ekonomisk politik för att öka efterfrågan och investeringar för att dämpa nedgången. Den andra håller tillbaka efterfrågan från hushållen och företag som måste anpassa sina skulder, minska kostnader och spara på grund av svag framtidstro. Det som sker är att skulderna flyttar över till den statliga sektorn. Pendlandet mellan dessa vågskålar bidrar till att marknaderna kommer att svänga rejält också nästa år, men det är svårt att säga när det sker en stabil vändning. Vad ska jag göra med min portfölj mot bakgrund av den framtidsbild ni ser? Ingrid Albinsson: Med tanke på de stora rörelser som varit under 2008 tycker jag att man ska se över portföljen med sin rådgivare. Det handlar om att stämma av om fördelningen mellan aktier och räntor, men även andelen utländska placeringar kan behöva justeras. Samtidigt har kronan försvagats, vilket gör att man inte behöver rusa iväg för att köpa utländska tillgångar. I ett långsiktigt sparande som exempelvis pensionssparande kan förra årets kraftiga börsnedgång öppna möjligheten för att öka aktieandelen. Men som vi tidigare sagt, i osäkra tider gäller det framför allt att ha en bred spridning i sitt sparande och anpassa risken till den egna riskviljan. Maria Ljungqvist-Martí: Eftersom det finns mycket osäkerhet kring konjunkturutvecklingen, så är det klokt att vara fortsatt försiktig, ha en god riskspridning och månadsspara. Samtidigt kan man, som också Ingrid påpekar, inte bortse från att sådana här börsfall öppnar möjligheter för den som sparar långsiktigt. Stefan Franzén: Eftersom vi sannolikt kommer att ha fortsatt stora kurssvängningar håller jag med om att månadssparande kan vara bra, då man fördelar köpen över längre perioder. Generellt gäller också som Maria och Ingrid säger att inte ha alla ägg i en korg utan att ha en bred spridning av både aktier och ränteplaceringar. Jonas Pripp: Absolut. Det gäller att sprida riskerna. Ränteerna kommer att gynnas framför allt under första halvåret 2009 i takt med att styrräntorna sänks ytterligare och obligationsräntorna faller. Men med allt lägre räntenivåer kommer förräntningstakten gradvis att minska. Jag tycker också att man kan överväga att ha en viss andel i absolutavkastande er som ett bra alternativ i en osäker värld. Diskutera därför lämplig fördelning aktier och räntor med din rådgivare. 5

6 Marknadsprognoser AKTIER/RÄNTOR SVERIGE EUROPA USA Recession i flera länder Det mesta pekar nedåt Recession i Europa Obama förbereder stimulanspaket 29,1 %* 41,8 %* 35,7 %* 24,9 %* MSCI World *Utveckling 2008 per den 31/ Omfattande finanspolitiska stimulanser på gång i flera länder. Centralbankerna fortsätter att agera kraftfullt med likviditetsinjektioner och snabba räntesänkningar för att förbättra och förbilliga kreditgivningen. Kreditkrisen bromsar konjunkturen rejält. Kapitalkostnaderna höga och ränteskillnaderna mellan riskfria placeringar och andra kreditrisker är fortfarande omotiverat höga även om de minskat något. SIXPX *Utveckling 2008 per den 31/ Finanspolitiska stimulansåtgärder från regeringen ger hushållen mer pengar i plånboken. Låg inflation och svag tillväxt ger riksbanken utrymme att fortsätta sänka styrräntan. Ekonomin har gått in i recession med negativa tillväxttal. Stora varsel inom de flesta sektorer och arbetsmarknaden försvagas. MSCI Pan-Europe *Utveckling 2008 per den 31/12 + Centralbanker likvidiserar och sänker räntorna för att underlätta kreditgivningen, men Europeiska Centralbanken är långsam att sänka. Dramatisk försvagning av hushållens framtidstro och konsumtionen minskar. Tillväxten faller snabbare än väntat och flera regeringar vidtar finanspolitiska stimulansåtgärder. Företagen är mycket pessimistiska och eurons förstärkning missgynnar exportindustrin. MSCI USA *Utveckling 2008 per den 31/ Den amerikanska centralbanken och finansdepartementet fortsätter stödja de finansiella institutionerna för att underlätta kreditgivningen. Stora finanspolitiska stimulanser väntas när president Obama tar över. Ekonomin i recession och svag tillväxt väntas ett antal kvartal framöver. Hushållens pessimism minskar konsumtionen och det finns inga tecken på en förbättring inom hussektorn. ÖSTEUROPA/BALKAN JAPAN ASIEN RÄNTEMARKNAD Svårigheter i finanskrisens spår Även japansk ekonomi i recession Kinesiska stimulanser Allt lägre räntor i världen ,7 %* ,0 %* ,2 %* 6 USA Europa Sverige MSCI EM Eastern Europe 10/ *Utveckling 2008 per den 31/12 Positivt med hjälpinsatser från IMF till Lettland, Ungern och Ukraina som med sina bytesbalansunderskott har hamnat i svårigheter i samband med finansoron. Förbättrade inflationsutsikter i takt med fallande råvarupriser. Dyrare finansiering för Östeuropas länder som en följd av kreditkrisen. Börsfall och fallande oljepriser slår hårt mot Ryssland, inte minst mot vissa högbelånade företag och oligarker. MSCI Japan *Utveckling 2008 per den 31/12 + Penning- och finanspolitiska stimulanser sätts in för att dämpa nedgången i ekonomin. Minskad framtidstro hos företag och hushåll håller tillbaka investeringar och konsumtion, vilket drabbar tillväxten och håller arbetslösheten på en hög nivå. Risk för ökad arbetslöshet. Vissa problem i bankerna i samband med den globala finanskrisen. MSCI AC Far East Free, ex Japan + + *Utveckling 2008 per den 31/12 Kina stimulerar ekonomin och väntas satsa på infrastrukturinvesteringar. Centralbankerna sänker räntorna steg för steg och likvidiserar för att underlätta kreditgivning och hjälpa konjunkturen. Stramare kreditmarknader hämmar tillväxten i regionen. Efterfrågan från USA och Europa minskar vilket drabbar de starkt exportberoende länderna i regionen. 10-årig statsobligation Centralbankerna agerar för att underlätta och förbilliga kreditgivningen, men det finansiella systemet är fortfarande under stress. Åtgärdspaket med garantisystem räddar banker globalt. Inflationen inte längre ett problem i USA och Europa. Nu är tillväxten i fokus för centralbankerna som sänker räntorna aggressivt. Fortfarande är ränteskillnaderna stora och lånekostnaderna omotiverat höga, även om viss förbättring sker. 6

7 Förvaltning och analys Swedbank Robur är Sveriges största förvaltare med ett åttiotal personer som bevakar utvecklingen på världens aktie- och räntemarknader. Av dessa arbetar merparten med förvaltning av aktieer. Peter Abelin Analytiker och förvaltare, läkemedel I branschen sedan: 1995 Född: 1955 Mårten Agneskog Förvaltare och analysansvarig -i- I branschen sedan: 2000 Född: 1971 Ingrid Albinsson Chef Asset Allocation I branschen sedan: 1988 Född: 1963 Johan Alm Analytiker, verkstadsindustri I branschen sedan: 1990 Född: 1962 Sebastian Arslanogullari Förvaltare, kvanter I branschen sedan: 2002 Född: 1969 Kristofer Barrett Förvaltare, Afrika/Balkan/BRICT I branschen sedan: 2006 Född: 1982 Anders Bergh Gruppchef hedgeförvaltning, räntor I branschen sedan: 1987 Född: 1963 Niklas Bergström Aktiehandlare, Europa stora bolag/sverige I branschen sedan: 1991 Född: 1971 Joakim Berling Trader, räntor I branschen sedan: 1990 Född: 1965 Jan Brunn Aktiehandlare, USA/Global/ Program I branschen sedan: 1995 Född: 1971 Thomas Bäck Förvaltare svenska ränteer I branschen sedan: 1987 Född: 1959 Per-Axel Carlsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 1992 Född:

8 Johan Elmquist Förvaltare, Ryssland I branschen sedan: 1991 Född: 1967 Christer Engel Chef Förvaltning USA/Europa/ Global. Förvaltare, privatisering I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Stephanie Elford Gruppchef trading, räntor I branschen sedan: 2003 Född: 1977 Lennart Elofsson Förvaltare institutionella uppdrag, räntor I branschen sedan: 1987 Född: 1961 Ulrika Enhörning Förvaltare, Europa I branschen sedan: 1995 Född: 1971 Johan Eriksson Förvaltare, global I branschen sedan: 2006 Född: 1970 Rikard Forssmed Analytiker och förvaltare, råvaror/skog/kemi I branschen sedan: 2001 Född: 1977 Stefan Franzén Aktiechef I branschen sedan: 1988 Född: 1962 Jacob Gemmel Förvaltare, USA I branschen sedan: 1989 Född: 1965 Erik Gerestrand Analytiker, makrostrategi I branschen sedan: 2004 Född: 1976 Per Griberg Analytiker och förvaltare, finans I branschen sedan: 1993 Född: 1968 Peter Gustafsson Gruppchef institutionella uppdrag, räntor I branschen sedan: 1994 Född: 1965 Pia Haak Förvaltare, -i- I branschen sedan: 1992 Född: 1967 Fredrik Hagen Trader, räntor I branschen sedan: 2006 Född: 1979 Magnus Henjeby Analytiker, konsumentvaror I branschen sedan: 1998 Född: 1974 Magnus Jacobsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 1986 Född:

9 Stefan Järudd Förvaltare hedgeförvaltning, räntor I branschen sedan: 1984 Född: 1957 Johannes Jögi Chef Financialengineering; förvaltare, index I branschen sedan: 1998 Född: 1971 Andrej Kledzik Förvaltare, Europa I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Rikard Kull Gruppchef svenska ränteer I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Mårten Larsson Portföljassisten I branschen sedan: 2005 Född: 1979 Niklas Larsson Förvaltarassistent, global I branschen sedan: 2007 Född: 1982 Therese Larsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 2001 Född: 1975 Hugo Lewné Förvaltare, global I branschen sedan: 1998 Född: 1978 Per Lilja Analytiker och förvaltare, finans I branschen sedan: 1994 Född: 1965 Anita Lindberg Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1999 Född: 1972 Ulrika Lindén Gruppchef utländska ränteer I branschen sedan: 1995 Född: 1970 Hans Lindh Chef Trading. Aktiehandlare, USA/Europa småbolag I branschen sedan: 1985 Född: 1957 Peter Lingen Analytiker och förvaltare, mjukvarubolag/it- och internetkonsulter I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Johan Ljungquist Förvaltare, institutionella uppdrag, Sverige, etik och miljö I branschen sedan: 1983 Född: 1962 Maria Ljungqvist-Martí Chef Macrostrategi I branschen sedan: 1993 Född: 1964 Carl-Fredrik Lorenius Analytiker och förvaltare, råvaror/skog/kemi I branschen sedan: 1997 Född:

10 Elena Lovén Förvaltare, Ryssland I branschen sedan: 1994 Född: 1965 Johannes Lundgren Förvaltare, index I branschen sedan: 2000 Född: 1973 Thomas Makranci Aktiehandlare, Sverige/Norden I branschen sedan: 1983 Född: 1962 Marcus Martayan Aktiehandlare, Östeuropa/ Sverige, Norden småbolag I branschen sedan: 2001 Född: 1975 Fredrik Mattsson Analytiker, finans I branschen sedan: 2008 Född: 1980 Fredrik Myrén Förvaltare, Östeuropa I branschen sedan: 1995 Född: 1969 Patric Naeslund Förvaltare, Sverige I branschen sedan: 1994 Född: 1969 Elisabet Nathhorst Förvaltare, småbolag, Europa I branschen sedan: 1978 Född: 1952 Anna Nilsson Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1997 Född: 1967 Marianne Nilsson Chef ägarstyrning I branschen sedan: 1987 Född: 1962 Åsa Nisell Ägarstyrning I branschen: , Född: 1957 Karl Nygren Förvaltare, index I branschen sedan: 2005 Född: 1978 Jörgen Olofsson Förvaltare, kvanter I branschen sedan: 1998 Född: 1970 Mattias Olsson Förvaltare institutionella uppdrag, räntor I branschen sedan: 2000 Född: 1974 Jonas Palmqvist Förvaltare, Norden, småbolag Sverige/Norden I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Nicholas Peacock Chef Förvaltning EEMEA/Asien I branschen sedan: 1986 Född:

11 Giovanni Polastri Analytiker, makrostrategi I branschen sedan: 1993 Född: 1965 Jonas Pripp Räntechef I branschen sedan: 1986 Född: 1962 Ian Raftell Förvaltare, institutionella uppdrag, Sverige, etik och miljö I branschen sedan: 1996 Född: 1968 Anders Ramsten Chef förvaltning/analys sektorer. Analytiker och förvaltare, telekom/it I branschen sedan: 1992 Född: 1966 Birgitta Redig Implementering och projekt I branschen sedan: 1998 Född: 1961 Johan Sandberg Anlaytiker, konsumentrelaterade varor och tjänster I branschen sedan: 1999 Född: 1974 Henrik Sandell Förvaltare, Norden, småbolag Sverige/Norden I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Per Solvin Förvaltare, USA I branschen sedan: 1989 Född: 1961 Björn Stenbäck Förvaltare, småbolag, Europa I branschen sedan: 1985 Född: 1952 David Stenlund Förvaltare, kvanter I branschen sedan: 2003 Född: 1977 Johan Strand Analytiker, bilindustri I branschen sedan: 2007 Född: 1982 Ola Sundling Förvaltare, index I branschen sedan: 2005 Född: 1979 Charlotta Sydstrand Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1999 Född: 1970 Ingemar Syréhn Chef förvaltning Skandinavien. Förvaltare, Sverige I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Paula Treutiger Analytiker och förvaltare, läkemedel I branschen sedan: 1995 Född: 1967 Patrik Tuvinger Trader, räntor I branschen sedan: 2007 Född:

12 Jonas Victorsson Analytiker och förvaltare, telekomoperatörer I branschen sedan: 1998 Född: 1965 Göran Villner Analytiker och förvaltare, verkstad I branschen sedan: 1997 Född: 1953 Mats Waldemarsson Förvaltare, Asien I branschen sedan: 1996 Född: 1960 Christer Wanngård Analytiker, allokering I branschen sedan: 2006 Född: 1980 Amelie Wejle Aktiehandlare Asien/Östeuropa I branschen sedan: 2007 Född: 1974 Anita Wikström Assistent, aktier I branschen sedan: 2001 Född: 1964 Ann Wistedt Gren Förvaltare, valuta I branschen sedan: 1997 Född: 1968 Veronica Yu Förvaltare, Asien I branschen sedan: 1994 Född: 1968 Saknas på bild Marcus Andersson Analytiker, -i- I branschen sedan: 2006 Född: 1978 Jennifer Johansson Giri Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 2008 Född: 1965 Thomas Karlsson Analytiker, läkemedel I branschen sedan: 2008 Född:

13 Så läser du rapporten I Dina Fonder presenterar vi Swedbank Roburs er. Syftet är att ge alla som sparar i erna en bra bild av hur erna har utvecklats och vilka faktorer som påverkat resultatet. Här följer en förklaring till rapportens olika delar. Redovisningen skiljer sig i viss mån åt beroende på vilken slags det gäller. Placeringsinriktning Beskriver vilken inriktning en ska ha på sina placeringar. Om det är en aktie, ränte eller bland samt vilka länder och/eller branscher som en investerar i. Här framgår också i vilken månad eller period som eventuell utdelning i en sker. Förvaltarkommentarer Visar förvaltarens kommentarer till ens avkastning under perioden samt vilka faktorer som påverkat utvecklingen. Förvaltaren kommenterar också några av ens största affärer under perioden. Det är till stor del förvaltarnas eget språkbruk som syns i texterna. För att underlätta för dig som läsare finns därför en ordlista på sid 216, med förklaringar till en del fackuttryck. Extern jämförelse Beskriver hur en rankas jämfört med andra liknande er på marknaden. Fondbetygen som används är Morningstar Rating. Högsta betyg är 5 och lägsta betyg är 1. Morningstars Fondindex visar den genomsnittliga avkastningen för er med en viss placeringsinriktning, exempelvis er som investerar i värdepapper i ett visst land (ex. Svergieer), en viss region (ex. Östeuropaer) eller en viss bransch (ex Läkemedelser). Kursutveckling Diagrammet visar ens kursutveckling inklusive utdelning de senaste fem åren, uttryckt i SEK. Fondfakta Innehåller information och nyckeltal som berör ens avkastning, risk, avgifter mm. Dessutom ens fem största innehav, förvaltare och mycket annat. Förklaringar och definitioner till nyckeltalen hittar du på sid 214. Riskfigur Figuren visar vilken riskklass en tillhör. Swedbank Roburs er delas in i sex olika riskklasser där klass 1 är lägst risk och klass 6 högst. Läs mer om risk och riskklasserna på sid 220. Småbolags Europa Förvaltningsberättelse Fondfakta Förvaltare: Björn Stenbäck/Elisabet Nathhorst Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Aktie Startdatum: Jämförelseindex: MSCI Europe Small Cap Net Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 12,26 23,35 23,90 18,45 12,65 Andelsvärde, kr 12,42 23,49 23,84 18,47 12,71 Utdelning, kr per andel 0,37 0,43 0,22 0,21 0,23 Fondens 5 största poster Värde, Kkr Andel av, % Highlight Communications ,9 Barry Callebaut ,6 Vossloh ,1 Viscofan ,9 ANSALDO ,2 Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % -45,6 0,3 30,3 47,1 21,4 Jmf-index (inkl utd), % -44,0-3,2 24,9 42,4 22,6 Standardavvikelse, % 23,3 15,0 12,2 12,2 14,4 Standardavvikelse avvikelse jmf-index, % 21,6 14,1 11,9 12,1 15,1 Tracking error, % 3,3 2,8 2,7 2,6 2,8 Informationskvot 0,08 2,22 2,84 1,67 0,34 Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % -46,0-0,5 30,8 47,5 21,1 Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % -45, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 1,1 0,8 0,8 1,1 1,1 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 0,2 0,0 0,1 0,3 1,4 Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -26,7 4,7 Årsavkastning jmf-index, % -26,6 3,3 Årsavkastning månadssparande, % -42,1-10,7 Standardavvikelse, % 23,6 19,5 Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % 3,9 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % -0,4 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,31 0,31 0,31 0,30 0,28 Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 TKA, %/år 2,13 1,92 1,95 2,06 2,06 TER, %/år 1,42 1,43 1,42 1,42 1,42 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp 100 kr/mån 7,64 9,33 9,78 10,66 9,30 Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. PREMIEPENSIONSFOND PPM Nr Placeringsinriktning Fonden är en aktie som placerar i små och medelstora europeiska företag i olika branscher. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade papper och får placera upp till 10 procent av ens värde i andra er. Eventuell utdelning sker i oktober-december. Fonden är öppen för premiepensionssparande. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev -45,6 procent. Marknaden 2008 blev ett händelserikt år. Problemen inom finanssektorn präglade hela året men överskuggades inledningsvis av oro för stigande inflation. Små och medelstora bolag utvecklades bättre än stora bolag under det första halvåret och företagsaffärerna fortsatte bland småbolagen. Under hösten intensifierades finanskrisen. I hela världen världen uppenbarades problem i bank- och finanssektorn och de fick spridningseffekter också i den reala ekonomin. Börserna reagerade med mycket kraftiga fall och priserna på olja och andra råvaror sjönk dramatiskt. Under det fjärde kvartalet visade det sig att en mycket stor andel av de så kallade hedgeerna hade innehav i små och medelstora bolag. Tvångsförsäljningar av ett stort antal av dessa er ledde till ett stort utbud av alla slags bolag i småbolagsområdet, vilket i sin tur ledde de till ökade kursfall. Det drabbade en kortsiktigt. Fondens strategi Fondens strategi är att i första hand fokusera på bolagsval snarare än bransch eller land. Förvaltarna söker bolag med bland annat unik eller ledande teknologi/metod och starka finanser. Valutarisken hålls generellt låg. Den enda stora avvikelsen under 2008 var en undervikt i det engelska pundet, vilket gynnade andelsägarna under året. Kärninnehaven låg under året i industrisektorn, främst i bolag med koppling till tillväxtländer som Kina och Indien, även om innehaven minskades under året. Efter sommaren ökade vi innehaven inom finanssektorn, särskilt i återförsäkring där AIG:s förstatligande öppnade mycket goda möjligheter för de Londonbaserade återförsäkringsbolagen. I mitten av september köpte en aktier i tre av bolagen och de steg kraftigt under resten av året. De positiva bidragen till avkastningen kom från olika branscher. Exempel: Vossloh (järnvägsutrustning), Viscofan (syntetiska korvskinn) n och Barry Callebaut (choklad). De största negativa bidragen gav Highlight Communications, Spriderstores och Digital Multimedia Technologies. På ländernivå missgynnades avkastningen av de grekiska innehaven. n De bästa marknaderna var Spanien, Tyskland och Storbritannien. De största försäljningarna under året var också vinsthemtagningar kranföretaget Palfinger och oljeteknikbolaget Expro var de största men en tog även hem vinst i dataspels-företaget UBIsoft. De största köpen gjordes i Wirecard, (nätbetalningssäkerhet), EDF Energies Nouvelles (vind- och solenergi) och Groupe Eurotunnel (transport). Under det fjärde kvartalet karaktäriserades förvaltningen av hög aktivitet och en intensifierad övervakning av ens innehav. Extern jämförelse Fonden hade betyg 4 på Morningstars 5-gradiga ga skala och tillhörde gruppen Mstar Europa, småbolag i Morningstars Fondindex. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades under perioden. Utlåning av aktier har inte skett. Den angivna utdelningsperioden gäller från och med Industri Kons. Sällanköp Finans Hälsovård Kons. Dagligvaror IT Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster Telekomm. Service Övr inkl likv medel Storbritannien Schweiz Tyskland Frankrike Italien Nederländerna Spanien Sverige Grekland Irland Övr inkl likv medel PPM-er De er som Swedbank Robur erbjuder för premiepensionssparande är markerade med denna symbol. Risk Kursutveckling Småbolags Europa Branschfördelning Länderfördelning Småbolags Europa MSCI Europe Small Cap Net Småbolags Europa MSCI Europe Small Cap Net Bransch- och länderfördelning Visar ens förmögenhet jämfört med index, uppdelat på branscher respektive länder. Ränteer har andra diagram, som i stället kan visa löptidsstruktur, årsförräntning, effektiv ränta och/eller valutafördelning. % % 1 13

14 Absolutavkastning Plus Swedish Total Return MEGA Sub Fund Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden placerar i räntebärande papper och penningmarknadsinstrument utfärdade av stater, i huvudsak svenska staten, bostadsinstitut och företag, med maximal löptid på fem år. Fondens valutaexponering är främst mot svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga löptiden på ens innehav ska uppgå till högst tre år. Fonden följer skattereglerna i Luxemburg. Utdelningar och reavinster återinvesteras i en. Fonden har låg risk och låg sannolikhet för att ge negativ avkastning under ett år. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 5,5 procent. Marknaden Marknadsräntorna föll kraftigt under 2008 till följd av den globala finanskrisen. Under hösten intensifierades problemen i finanssektorn. Investerare och banker försökte minska riskexponeringen, varvid efterfrågan på säkra statsobligationer ökade mycket kraftigt. Både företags och hushålls lånekostnader steg snabbt när tillgången på krediter minskade. Massiva åtgärder sattes in av regeringar och centralbanker världen över för att stabilisera det finansiella systemet. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, sänkte i december räntan till 0-0,25 procent. Marknadsräntan på en 2-årig amerikansk statsobligation föll till rekordlåga 0,7 procent. Den svenska Riksbanken sänkte reporäntan i flera steg från 4,75 procent i september till 2,0 procent under december. Inflationen sjönk under samma period från 4,75 procent till 2,5 procent. Den svenska 2-åriga statsobligationsräntan föll från högsta nivån 4,8 procent under sommaren till under 1,5 procent vid årets utgång. Fondens strategi Fondens avkastning var positiv under Den globala kreditoron ledde till ökade skillnader mellan kreditobligationer och statsobligationer. Fondens strategi under året var att utnyttja den möjlighet som kreditoron trots allt gav genom att investera i bostads- och Fondfakta Förvaltare: Rikard Kull Fondbolag: Swedbank Robur International SICAV Fondtyp: Ränte Startdatum: Jämförelseindex: OMRX TBILL Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 112,72 106,92 104,05 102,21 100,48 Andelsvärde, kr 112,75 106,92 104,03 102,21 100,48 Duration, dagar Räntekänslighet, % 0,76 0,56 0,46 0,68 0,70 kreditobligationer med mycket god kreditkvalitet. Strategin var framgångsrik och påverkade ens avkastning positivt under året. Under det andra halvåret hade en ytterligare två strategier som båda påverkade avkastningen positivt. Fonden hade under hösten en längre löptid samtidigt som räntorna föll på grund av den svaga ekonomiska utvecklingen i kombination med att Riksbanken gjorde stora styrräntesänkningar. I september anpassade vi placeringarna efter bedömningen att korta obligationsräntor skulle komma att utvecklas bättre än långa obligationsräntor. Till följd av kraftigt sänkt styrränta under hösten utvecklades de kortare obligationsräntorna bättre. Förväntningar om ytterligare styrräntesänkningar från Riksbanken och den historiskt sett stora skillnaden mellan stats- och bostadsobligationer förväntas fortsätta gynna avkastningen under Extern jämförelse Fonden hade betyg 4 på Morningstars 5-gradiga skala och tillhörde gruppen Mstar Ränte, SEK obligationer, medellånga i Morningstars Fondindex. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades under perioden. Fonden deltog i emissioner av räntebärande värdepapper hanterade av närstående bolag till ett värde av 318 miljoner kronor, varav emissioner i Swedbank till ett värde av 216 miljoner kronor Risk 1 Kursutveckling Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 5,5 2,8 1,8 1,7 0,5 Jmf-index, % 4,4 3,4 2,2 1,9 0,6 Standardavvikelse, % 0,8 0,4 0,3 - - Standardavvikelse jmf-index, % 0,2 0,2 0,2 - - Tracking error, % 0,7 0,3 0,2 - - Informationskvot 0,33 neg neg - - Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 5,4 2,8 1,8 1,7 0, Absolutavkastning Plus Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % 2, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 1,5 1,7 2,0 1,3 - Omsättn. genom närstående vp. institut, % 41,8 38,5 35,8 41,2 26,7 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,00 0,00 0,00 0,00 - Förvaltningsavgift i %/år av förm. 0,46 0,47 0,45 0,47 - TKA, %/år 0,58 0,54 0,52 0,53 - TER, %/år 0,58 0,52 0,51 0,53 - Kommentarer Inköpsavgift på 5 % utgår vid köp under kr. 14

15 Innehav per Värdepapper Nominellt Dagsränta Dagsvärde % av % av Kkr index Bankcertifikat Handelsbanken Certifikat , ,9 SEB Certifikat , ,5 SEB Certifikat , ,3 SEB Certifikat , , ,0 - Bankobligationer Swedbank 4.760% , ,6 Swedbank 4.900% , , ,1 - Bostadscertifikat SBAB Certifikat , ,5 SBAB Certifikat , ,5 Stadshypotek Certifikat , ,7 Swedbank Hypotek Certifikat , , ,5 - Bostadslån SBAB 4.750% , , ,9 - FRN General Electric FRN , ,4 General Electric FRN , ,6 General Electric FRN , ,7 General Electric FRN , ,7 Länsförsäkringar säkerställd FRN , ,1 Sandvik 108 FRN , ,6 SBAB FRN , ,4 Scania FRN , ,9 Swedbank FRN , , ,7 - Företagscertifikat Svea Skog Certifikat , ,1 Svea Skog Certifikat , , ,4 - Företagslån BMW Finance 4.625% , ,4 Specialfastigheter 4.605% , ,5 Volkswagen Credit 4.915% , , ,9 - Statsgaranterade Danske Bank FRN , , ,0 - Statslån Statsobligation % , , ,7 - Statsskuldväxlar Statsskuldväxel , ,8 Statsskuldväxel , ,8 Statsskuldväxel , ,0 Statsskuldväxel , , ,0 - Säkerställda Landshypotek % , ,8 Landshypotek % , ,1 Landshypotek FRN , ,5 Länsförsäkringar Hypotek FRN , ,5 Nordea Hypotek % , ,8 SBAB FRN , ,7 Stadshypotek % , ,3 Stadshypotek % , ,1 Swedbank Hypotek % , ,8 Swedbank Hypotek FRN , , ,8 - Derivat FRA Mars , ,0 FRA Mars , ,0 FXFwd-EUR/SEK , , ,0 - Summa ,1 Denna förvaltas av Swedbank Robur International, SICAV som har sitt säte utanför Sverige. Som en service till dig som andelsägare har vi tagit med en förkortad, bearbetad och översatt version av ens redogörelse. Denna rapport är ej fastställd av förvaltarens styrelse och ej heller reviderad. 15

16 Access Balanserad Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en -i- som placerar globalt i andelar i andra er förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden är en bland som normalt placerar 50 procent av tillgångarna i aktieer och 50 procent i svenska ränteer. Fonden har möjlighet att variera andelen aktie- och ränteer mellan 0 och 100 procent. Eventuell utdelning sker i oktober-december. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev -17,4 procent. Marknaden 2008 blev ett händelserikt år som präglades av fallande börskurser och högre obligationspriser. Problemen inom finanssektorn präglade hela året men överskuggades inledningsvis av oro för stigande inflation till följd av högre råvarupriser, särskilt på olja. Inflationsoron medförde höjda styrräntor och stigande marknadsräntor. Vid mitten av året blev det allt större fokus på den snabbt avtagande globala tillväxten. Under hösten intensifierades finanskrisen med både bankkonkurser och statliga övertaganden. Likviditetssituationen försämrades snabbt och centralbanker över hela världen svarade med sänkta styrräntor. Den stora osäkerheten på marknaderna skapade dock ett svårt klimat för aktier med mycket stora och snabba kursrörelser. Marknadsräntorna föll under det andra halvåret, då investerare sökte sig bort från aktier till säkrare statspapper. Fondens strategi Fonden varierade sin andel aktier under året men var restriktiv med storleken på sina positioner med tanke på den turbulens som rådde på marknaderna med stora dagliga rörelser. Fonden var överviktad i aktier under det första kvartalet och även under vissa perioder under hösten. Den aktiva fördelningen bidrog negativt till avkastningen under året. Samtliga innehav i aktieer gav ett negativt bidrag till ens avkastning under året. Innehaven i svenska räntor genom Swedbank Roburs obligationser gav däremot en positiv avkastning. Fonden tog även en position i europeiska företagskrediter genom Fidelity European High Yield, på bekostnad av ens aktieexponering. De innehav som bidrog mest positivt till den relativa avkastningen var First State Asia Pacific Leaders och GAM Star US All Cap. Vårt beslut att behålla Schroders US Smaller Companies, på grund av dess konservativa inställning, visade sig också vara riktigt. På den negativa sidan utmärkte sig erna i Europa liksom våra värdeorienterade innehav. AllianceBernstein Strategic Value och Axa Rosenberg Pan-European Equity Alpha men också innehavet i TT European Equity utvecklades svagt under året. I Asien gällde motsvarande för Templeton Asian Growth. Under året sålde en sina innehav i flera av JP Morgans er, däribland JPM US Dynamic. Till övriga er som såldes under året hör Fidelity European Aggressive, Fidelity European Dynamic Growth, BlackRock US Growth, BlackRock Emerging Europe, Pictet Asien Equities ex Japan och Swedbank Roburs Rysslands. Nya innehav under året var bland andra TT European Equity, Hexam Global Emerging Markets, Goldman Sachs Japan Portfolio, Swedbank Roburs Stella Sverige och Franklin Mutual European. Extern jämförelse Fonden hade betyg 3 på Morningstars 5-gradiga skala och tillhörde gruppen Mstar Bland SEK, aggressiv i Morningstars Fondindex. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades under perioden. Den 2 januari 2008 bytte en namn från Access 50 till Access Balanserad. Den angivna utdelningsperioden gäller från och med Fondfakta Förvaltare: Pia Haak Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Bland Startdatum: Jämförelseindex: Benchmark Access Balanserad Net Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 109,29 133,38 133,31 127,54 107,14 Andelsvärde, kr 110,37 133,59 133,18 127,52 107,45 Utdelning, kr per andel - 0,79 2,21 1,61 0,92 Risk Kursutveckling 3 Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % -17,4 0,9 6,2 20,2 5,7 Jmf-index (inkl utd), % -10,8 3,5 6,1 18,5 8,6 Standardavvikelse, % 8,4 4,5 5,2 5,0 - Standardavvikelse jmf-index, % 7,4 4,5 5,1 4,4 - Tracking error, % 2,1 1,3 1,3 1,2 - Informationskvot neg neg 1,63 0,43 - Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % -18,1 0,7 6,3 20,6 5, Access Balanserad Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % -18, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,4 1,0 1,0 2,1 - Omsättn. genom närstående vp. institut, % 46,6 24,6 15,2 0,0 - Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -9,2 2,2 Årsavkastning jmf-index, % -4,3 4,6 Årsavkastning månadssparande, % -14,3-3,2 Standardavvikelse, % 8,4 7,2 Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % 2,3 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % -2,8 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1,82 1,81 1,81 1,81 1,82 TKA, %/år 1,84 1,86 1,89 1,91 1,87 Syntetisk TER, % 1,91 1,92 1,91 1,99 2,2 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp 100 kr/mån 11,11 11,97 12,09 12,76 11,80 Sverige Europa USA Japan Asien Global Emer. Markets Latinamerika Europa Emer. Markets Övr inkl likv medel Regionfördelning % Access Balanserad Benchmark Access Balanserad Net Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. Det totala förvaltningsavgiftsuttaget i erna, inklusive förvaltningsavgifterna i underliggande er, är 1,825 % av förmögenheten. För mer information om index sammansättning, se 16

17 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Asien First State - Asia Pacific Leaders , ,8 Franklin Templeton - Asian Growth Fund (Acc) , ,6 ishares MSCI AC Far East ex Japan (USD) , ,6 Pacific , , ,8 3,8 Europa Emerging Markets Östeuropa , , ,5 1,3 Global Emerging Markets Ignis - Hexam Global Emerging Markets Fund , , ,0 - Japan Axa Rosenberg - Japan Equity Alpha , ,8 Goldman Sachs - Japan Portfolio , ,0 ishares MSCI Japan , ,5 Japan , ,2 Pictet - Japanese Equities Selection I , ,4 Selector - Japan A , , ,7 6,3 Latinamerika BlackRock - Latin America Fund , , ,7 1,3 USA Amerika , ,5 BlackRock - US Basic Value , ,7 GAM - Star US All Cap Equity , ,8 Pictet - US Equity Selection , ,8 Schroder - Us Smaller Companies , ,2 UBS - US 130/ , , ,5 12,5 Europa AllianceBernstein - European Strategic Value Portf , ,0 Axa Rosenberg - Pan-European Equity Alpha , ,4 DB X-Trackers MSCI Europe TRN Index , ,7 Europa , ,9 Franklin Templeton - Mutual European Fund I (Acc) , ,7 TT - European Equity Fund , ,1 Fidelity - European High Yield , , ,3 12,5 Sverige Stella Sverige , ,7 Sverige MEGA , ,1 Obligations , ,6 Obligations MEGA , , ,4 62,5 Derivat FXFwd-EUR/JPY , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/USD , ,0 FXFwd-EUR/USD , ,0 FXFwd-GBP/JPY , ,0 FXFwd-GBP/SEK , ,0 FXFwd-GBP/USD , ,1 FXFwd-JPY/SEK , ,1 FXFwd-JPY/SEK , ,0 FXFwd-USD/JPY , ,0 FXFwd-USD/SEK , ,0 OMXS30 Future Januari ,00 0 0,0 S&P 500 EMINI FUT ,00 0 0, ,3 - Summa ,1 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar (Not A) Förändring av förmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not B) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa (Not C) Ränta och värdeförändring på ränterelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserad värdeförändring Erhållna och upplupna räntor 0 0 Summa Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av % av Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat , ,6 Åtaganden summerat - - Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Not B) Ränta och värdeförandring på ränterelaterade värdepapper (Not C) Utdelningar Ränteintäkter Valutavinster och förluster Rabatt på förvaltningsarvode Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändringar Kostnader (Kkr) Ersättning till bolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Transaktionskostnader Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat

18 Access Emerging Markets Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en global -i- som placerar i andelar i andra er förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden placerar tillgångarna i er som ska vara inriktade mot så kallade tillväxtmarknader. Eventuell utdelning sker i december. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev -47,1 procent. Marknaden 2008 blev ett svårt år för tillväxtmarknaderna, där framför allt det andra halvåret karaktäriserades av stora börsnedgångar. Värst drabbat var Östeuropa i spåren av kraftigt fallande råvarupriser. Den ryska marknaden påverkades dessutom negativt av ökad politisk instabilitet samt rykten om devalvering av rubeln. Asien klarade sig bättre, mycket beroende på att regionens länder är nettoimportörer av råvaror, däribland olja. Samtliga marknader gick under året från att fokusera på inflation och räntehöjningar till att i stället oroa sig för fallande priser, alltså deflation. Under hösten intensifierades finanskrisen med både bankkonkurser och statliga övertaganden. Likviditetssituationen försämrades snabbt, vilket påverkade kapitalflödena till tillväxtmarknader negativt. Den kinesiska ekonomin anses som central för tillväxten även framöver. Men även i Kina var avmattningen under hösten större och snabbare än förväntat. Centralbankerna och många regeringar agerade dock kraftfullt under hösten genom styrräntesänkningar och ekonomiska stimulanspaket, något som med tiden torde komma att påverka även tillväxtmarknaderna positivt. Fondens strategi Samtliga regioner och förvaltare i en genererade en negativ avkastning i absoluta tal. I förhållande till jämförelseindex utvecklades dock två av ens största innehav väl First State Asia Pacific Leaders och First State Global Emerging Markets Leaders. Fonderna har en investeringsprocess som fungerar väl i dagens marknadsklimat. Även Fidelity EMEA hade ett bra år. Förvaltaren lyckades under hösten väl med skiftet ut ur innehav som är kopplade till råvaror och en hade endast delvis investerat i Ryssland, vilket visade sig vara gynnsamt. Våra er i Latinamerika hade dock en sämre utveckling. Templeton Asian Growth utmärkte sig på den negativa sidan i Asien. Under det första halvåret hade en en högre andel andelar i Östeuropa på bekostnad av framför allt Asien. Under juli månad skiftade vi om detta till att ha en högre andel er i Asien på bekostnad av framförallt Östeuropa men även Latinamerika. Den aktiva fördelningen på regionnivå bidrog positivt till avkastningen. Till årets försäljningar hörde ens innehav i Swedbank Roburs Rysslands, HSBC Brazil och HSBC India. Nya er i portföljen är Hexam Emerging Markets, JP Morgan Eastern Europe och Pictet Eastern Europe. Extern jämförelse Fonden hade betyg 3 på Morningstars 5-gradiga skala och tillhörde gruppen Mstar Breda utland, Tillväxtmarknader i Morningstars Fondindex. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades inte under perioden. Fondfakta Förvaltare: Pia Haak Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Aktie Startdatum: Jämförelseindex: Benchmark Access Emerging Markets Net Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 78,54 151,85 120,90 102,58 - Andelsvärde, kr 80,54 152,40 120,77 102,50 - Utdelning, kr per andel - 0, Risk Kursutveckling Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % -47,1 26,9 17,8 2,5 - Jmf-index (inkl utd), % -44,6 32,2 17,7 3,6 - Standardavvikelse, % 24,0 14, Standardavvikelse jmf-index, % 24,8 15, Tracking error, % 4,4 3, Informationskvot neg 0, Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % -48,3 26,2 17,9 2, Access Emerging Markets Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % -47, Regionfördelning Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,5 0, Omsättn. genom närstående vp. institut, % 80,2 74, Global Emer. Markets Asien Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -19,2 - Årsavkastning jmf-index, % -15,3 - Årsavkastning månadssparande, % -38,6 - Standardavvikelse, % 24,2 - Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % -7,4 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % -24,4 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,01 0,00 0, Förvaltningsavgift i %/år av förm. 2,45 2,41 2, TKA, %/år 2,47 2,44 2, Syntetisk TER, % 2,78 2,72 2, Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp 100 kr/mån 13,05 17,52 16, Latinamerika Europa Emer. Markets Övr inkl likv medel % Access Emerging Markets Benchmark Access Emerging Markets Net Kommentarer Fonden har funnits för kort tid för att vissa värden ska kunna beräknas. Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. Det totala förvaltningsavgiftsuttaget i erna, inklusive förvaltningsavgifterna i underliggande er, är 2,425 % av förmögenheten. För mer information om index sammansättning, se 18

19 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Asien First State Asia Pacific Leaders , ,8 Franklin Templeton Asian Growth Fund (Acc) , ,8 ishares MSCI AC Far East ex Japan (USD) , ,8 Pacific , ,7 Pictet Asian Equities Ex Japan I , , ,1 25,0 Europa Emerging Markets BlackRock Emerging Europe Fund , ,1 Fidelity EMEA , ,0 JP Morgan Eastern Europe , ,9 Pictet Eastern Europe I , ,3 Östeuropa , , ,8 25,0 Global Emerging Markets Fidelity Emerging Markets Fund , ,2 First State Global Emerging Markets Leaders , ,0 Ignis Hexam Global Emerging Markets Fund , ,1 JP Morgan Emerging Markets Equity A , , ,8 25,0 Latinamerika BlackRock Latin America Fund , ,9 Schroders Latin America , , ,9 25,0 Summa ,7 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga kortfristiga skulder -1-3 Summa skulder -1-3 Fondförmögenhet (Not A) Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Not B) Ränta och värdeförandring på ränterelaterade värdepapper (Not C) 0 0 Utdelningar Ränteintäkter Valutavinster och förluster Rabatt på förvaltningsarvode Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändringar Kostnader (Kkr) Ersättning till bolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet 7 4 Transaktionskostnader Räntekostnader Övriga kostnader 2 0 Summa kostnader Resultat (Not A) Förändring av förmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not B) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa

20 Access Försiktig Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en -i- som placerar globalt i andelar i andra er förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden är en bland som normalt placerar 25 procent av tillgångarna i aktieer och 75 procent i svenska ränteer. Fonden har möjlighet att variera andelen aktieer mellan 0 och 50 procent och andelen ränteer mellan 50 och 100 procent. Eventuell utdelning sker i december. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev -4,8 procent. Marknaden 2008 blev ett händelserikt år som präglades av fallande börskurser och högre obligationspriser. Problemen inom finanssektorn präglade hela året men överskuggades inledningsvis av oro för stigande inflation till följd av högre råvarupriser, särskilt på olja. Inflationsoron medförde höjda styrräntor och stigande marknadsräntor. Vid mitten av året blev det allt större fokus på den snabbt avtagande globala tillväxten. Under hösten intensifierades finanskrisen med både bankkonkurser och statliga övertaganden. Likviditetssituationen försämrades snabbt och centralbanker över hela världen svarade med sänkta styrräntor. Den stora osäkerheten på marknaderna skapade dock ett svårt klimat för aktier med mycket stora och snabba kursrörelser. Marknadsräntorna föll under det andra halvåret, då investerare sökte sig bort från aktier till säkrare statspapper. Fondens strategi Fonden varierade sin andel aktier under året men var restriktiv med storleken på sina positioner med tanke på den turbulens som rådde på marknaderna med stora dagliga rörelser. Fonden var överviktad i aktier under det första kvartalet och även under vissa perioder under hösten. Den aktiva fördelningen bidrog negativt till avkastningen under året. Samtliga innehav i aktieer gav ett negativt bidrag till Fondfakta Förvaltare: Pia Haak Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Bland Startdatum: Jämförelseindex: Benchmark Access Försiktig Net Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 95,56 100,82 102, Andelsvärde, kr 96,03 100,87 102, Utdelning, kr per andel - 1, Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % -4,8 0,7 2,1 - - Jmf-index (inkl utd), % -0,4 3,1 2,1 - - Standardavvikelse, % 4, Standardavvikelse jmf-index, % 3, Tracking error, % 1, Informationskvot neg Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % -5,2 0,6 2,1 - - Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % -8, ens avkastning under året. Innehaven i svenska räntor genom Swedbank Roburs obligationser gav däremot en positiv avkastning. Fonden tog även en position i europeiska företagskrediter genom Fidelity European High Yield, på bekostnad av ens aktieexponering. Dessutom köpte en andelar i BlackRock Euro Bond Fund, som innehåller europeiska obligationer. De innehav som bidrog mest positivt till den relativa avkastningen var First State Asia Pacific Leaders och GAM Star US All Cap. Vårt beslut att behålla Schroders US Smaller Companies, på grund av dess konservativa inställning, visade sig också vara riktigt. På den negativa sidan utmärkte sig innehavet i TT European Equity. Under året sålde en sina innehav i flera av JP Morgans er, däribland JPM US Dynamic. Till övriga er som såldes under året hör Fidelity European Aggressive, Fidelity European Dynamic Growth, Pictet Asien Equities ex Japan och Swedbank Roburs Rysslands. Nya innehav under året var bland andra TT European Equity, Hexam Global Emerging Markets, Goldman Sachs Japan Portfolio, Swedbank Roburs Stella Sverige och BlackRock Euro Bond Fund. Extern jämförelse Fonden tillhörde gruppen Mstar Bland SEK, försiktig i Morningstars Fondindex men saknar betyg på grund av för kort historik. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades under perioden. Den 2 januari 2008 bytte en namn från Access 25 till Access Försiktig. Sverige Europa USA Japan Asien Global Emer. Markets Latinamerika Europa Emer. Markets Övr inkl likv medel Risk 2 Regionfördelning % Access Försiktig Benchmark Access Försiktig Net Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,3 0,9 0,6 - - Omsättn. genom närstående vp. institut, % 27,0 17,3 19,3 - - Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -2,4 - Årsavkastning jmf-index, % 1,1 - Årsavkastning månadssparande, % -3,5 - Standardavvikelse, % 4,1 - Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % -0,9 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % -2,4 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,01 0, Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1,21 1, TKA, %/år 1,24 1, Syntetisk TER, % 1,27 1, Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp 100 kr/mån 7,76 7, Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. Fonden har funnits för kort tid för att vissa värden ska kunna beräknas. Det totala förvaltningsavgiftsuttaget i erna, inklusive förvaltningsavgifterna i underliggande er, är 1,225 % av förmögenheten. För mer information om index sammansättning, se 20

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2009

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2009 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2009 Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Konjunkturvändning i sikte? 6 Marknadsprognoser 7 Ledning, förvaltning och analys 14 Absolutavkastning Plus 16 Access Balanserad

Läs mer

FAKTA Godkända bolag 2006-06-30 Etik- och Miljöfond Etikanalysens omfattning Roburs etikfonder VILL DU VETA MER?

FAKTA Godkända bolag 2006-06-30 Etik- och Miljöfond Etikanalysens omfattning Roburs etikfonder VILL DU VETA MER? Dina Fonder Halvårsredogörelse 2006 Innehållsförteckning VD-ord...3 Marknadsprognoser...4 Årsberättelser/Fondfakta Access 25...6 Access 50...8 Access 75... 10 Access 100... 12 Access Emerging Markets...

Läs mer

Dina Fonder Årsberättelse 2009

Dina Fonder Årsberättelse 2009 Dina Fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Fondsparandet tog revansch under 2009 6 Marknadsprognoser 7 Ledning, förvaltning och analys 14 Absolutavkastning Plus 16 Access

Läs mer

Dina Fonder Årsberättelse 2010

Dina Fonder Årsberättelse 2010 Dina Fonder Årsberättelse 2010 Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2008 1

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2008 1 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2008 1 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Sprid riskerna i oroliga tider 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Absolutavkastning

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2011

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2011 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2011 Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18 Access Emerging

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18 Access Emerging Markets 20 Access

Läs mer

Dina Fonder Årsberättelse 2007

Dina Fonder Årsberättelse 2007 Dina Fonder Årsberättelse 2007 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Riskspridning bästa medicinen i osäkra tider 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Absolutavkastning

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Större kurssvängningar väntas framöver 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Access 25

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK Ålandsbanken Fonder Årsberättelse 2009 Marknadsutveckling Marknadsutveckling Världen så som vi kände till den finns kvar. Men är det verkligen samma värld vi ser. Den förskjutning från väst till öst i

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar HALVÅRSRAPPORT 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Fakta (Sverigeregistrerade fonder) 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

dina fonder ROBURS ÅRSBERÄTTELSE 2004

dina fonder ROBURS ÅRSBERÄTTELSE 2004 dina fonder ROBURS ÅRSBERÄTTELSE 2004 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Robur stor förvaltare av etikfonder 3 Marknadsöversikt 4-5 Börsutveckling 5 Dina fonder i våra händer 6-8 Så läser du fondrapporten

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer