Dina Fonder Årsberättelse 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina Fonder Årsberättelse 2008"

Transkript

1 Dina Fonder Årsberättelse 2008

2 Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Värsta börsåret i mannaminne 6 Marknadsprognoser 7 Förvaltning och analys 13 Så läser du rapporten 14 Absolutavkastning Plus 16 Access Balanserad 18 Access Emerging Markets 20 Access Försiktig 22 Access Hedge 24 Access Modig 26 Access Offensiv 28 Access Trygg 30 Action 32 Afrika 34 Aktie Pension 36 Allemans I 38 Allemans II 40 Allemans III 42 Allemans IV 44 Allemans V 46 Amerika 48 Balkan 50 BRICT 52 Contura 54 Effektiva Världen 56 Ethica Global MEGA 58 Ethica Miljö Sverige 60 Ethica Ränta 62 Ethica Stiftelse 64 Ethica Sverige Global 66 Ethica Sverige MEGA 68 Euro Ränte 70 Europa 72 Europa Lux 74 Europa MEGA 76 Export 78 Finans 80 Global Macro Hedge 82 Global Ränte 84 Global 86 Global Lux 88 Global MEGA 90 Hockey 92 Index Asien 94 Index Europa 96 Index Sverige 98 Index USA 100 IP Aktie 102 IP Ränte 104 Japan 106 Kapitalinvest 108 Kina 110 Kommunikations 112 Medica 114 Mix Index Sverige 116 Mix 118 Mix MEGA 120 Mix Pension 122 Momentum 124 Norden 126 Norrmix 128 Obligations 130 Obligations MEGA 132 Pacific 134 Penningmarknads 136 Penningmarknads MEGA 138 Performa Global 140 Privatiserings 142 Protect Realinvest 146 Realränte 148 Rysslands 150 Råvaru 152 Ränte Europa 154 Ränte Pension 156 Ränte Sverige 158 Skogs 160 Småbolags Europa 162 Småbolags Norden 164 Småbolags Sverige 166 Solid 168 Statsskuldväxel MEGA 170 Stella Europa 172 Stella Sverige 174 Svensk Aktieportfölj 176 Svensk Likviditets 178 Svensk Likviditets Plus 180 Svensk Obligations 182 Svensk Obligations MEGA 184 Sverige 186 Sverige MEGA 188 Talenten Aktie MEGA 190 Talenten Ränte MEGA 192 Transfer Transfer Transfer Transfer Valuta Hedge 202 Vasalopps 204 Östeuropa 213 Värderings- och redovisningsprinciper 214 Förklaring till faktarutor 216 Ordlista 218 Jämförelseindex 220 Fondernas riskklasser 222 Land- och valutakoder 223 Styrelse och revisorer 224 Avgifter 225 Löner och villkor 226 Ethica - En familj för hållbar utveckling 229 Fondöversikt Swedbank Robur är medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk Kod för bolag. Dina Fonder innehåller information/årsberättelse för er inom Swedbank Robur Fonder AB, Swedbank Robur International SICAV och Swedbank Robur International II SICAV. Produktion: Swedbank Robur och KGM Datadistribution AB. Tryckeriet och papperet är miljögodkända.

3 2008 ett historiskt börsår Under 2008 har vi upplevt en global finanskris som inte skådats i modern tid med kraftiga nedgångar och stora svängningar som ingen kunnat förutspå. Vi kan konstatera att flertalet av våra kunder behållit lugnet och inte agerat överilat under den här turbulenta tiden. Trots att många er tappat i värde under året har ni insett att sparandet är det mest lönsamma sparandet på lång sikt! Vi fortsätter att stärka vår ledande ställning som kapitalförvaltare i Norden och internationellt. Under 2008 har vi bland annat etablerat oss med vår Rysslands på den japanska marknaden i hård konkurrens med andra internationella kapitalförvaltare. Genom förvärvet av Banco Fonder kommer vi framöver att kunna ge dig ett ännu bättre erbjudande inom ansvarsfulla placeringar. Under året har vi fått flera fina utmärkelser för vårt förvaltningsresultat. Vi är förutom Årets stjärnbolag även Nordens bästa förvaltare. Genom köpet av två av Carnegies er får nu också dessa kunder ta del av vår prisbelönta förvaltning och vårt stora utbud. Det känns mycket bra att kunna erbjuda dig och våra övriga kunder topprankade er, framför allt i dessa turbulenta tider. För att möta efterfrågan på både trygghet och spänning i ditt sparande har vi lanserat erna Access Trygg och Index Asien som kompletterar vår populära Accessfamilj och indexfamilj. Performa Global och två nya hedgeer är andra efterfrågade nyheter. På pensionsområdet förnyar vi vår Kapitalpension Depå så att du förutom att placera i aktier och värde papper nu även kan spara i er. Om du funderar över dina placeringar är du alltid välkommen att kontakta oss. Du når oss via ditt bankkontor, internetbanken, telefonbanken eller via Komplettera med valutor Sedan september kan du komplettera din befintliga portfölj med en ny hedge, Swedbank Robur Valuta Hedge. Det är en global hedge som placerar i valutor och valutarelaterade instrument med särskild tonvikt på tillväxt marknaderna. Alla större valutor som dollar, pund och euro liksom valutor i Östeuropa, Asien och Latinamerika kan ingå i en. Din rapport i framtiden Finessen med Valuta Hedge är att den, tack vare hedgeers fria placeringsregler, kan dra nytta av både upp- och ned gångar i olika valuta- och räntekurser. Målsättningen för förvaltarna är att skapa en avkastning som är högre än en traditionell ränteplacering, men med lägre risk än en aktie och detta obero ende av den allmänna utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna. Du som inte har internetbanken har hittills fått din individuella rapport automatiskt skickad hem till dig. Något som säkert uppskattas av många, men som andra tycker är onödigt. Nu vill vi ge dig chansen att välja hur du vill ha det i fortsättningen. Vill du ha rapporten Dina Fonder några veckor tidigare än i dagsläget kan du avgiftsfritt ansluta dig till internetbanken. Du som från och med halvårsskiftet 2009 fortfarande vill ha Dina Fonder hem i brevlådan behöver anmäla det till oss på Swedbank Robur senast den 5 maj. Vill du inte ha rapporten alls behöver du inte göra någonting. Anmälan sker enklast genom e-post till swedbankrobur.se (ange namn och personnummer) eller via fax till (ange namn och personnummer, samt att det gäller Dina Fonder). Nyheter från Swedbank Robur Mats Lagerqvist Verkställande direktör i Swedbank Robur Vi ser kontinuerligt över vårt utbud och under hösten togs två av våra korta ränteer bort från sortimentet. Exacta Mars och Exacta September slogs den 26 september samman med Penningmarknadsen. Alla tre er hade likartad placeringsinriktning. Intresset för två av våra ME- GA-er, Statspappers MEGA och Talenten Mix MEGA hade under en längre tid varit svagt och förmögenheten liten. Därför lades erna ned under november månad. Statsskuldväxel MEGA blev en populär ränte under finanskrisens mest oroliga period. Det tidigare nedläggningsbeslutet för en sköts därför på framtiden och en öppnade åter för insättningar. Dessutom sänktes insätt ningsgränsen från 1 miljon kronor till kronor. Nu finns ett enkelt och lättförståeligt sortiment av kapitalförsäkringar att teckna. I december lanserades Kapitalspar Barn, en försäkring för den som vill spara för att ge någon en bra start i livet, till exempel barn, barnbarn eller någon annan person, och Kapitalspar Pension, en försäkring för den som vill komplettera sitt avdragsgilla pensionssparande med extra insättningar. Sedan tidigare finns Kapitalspar Fond, en flexibel försäkring för långsiktiga och aktiva sparare. 3

4 Värsta börsåret i mannaminne Kreditmarknadsproblem, akut finanskris och recession kännetecknar Trots osäkerhet om hur lång och djup konjunkturnedgången blir skapar stora börsfall möjligheter för den som sparar långsiktigt. 4 Hur vill ni sammanfatta det gångna året? Maria Ljungqvist-Martí, chef Makrostrategi: Vi kunde se att en lågkonjunktur var på väg i vårt närområde och på vissa tillväxtmarknader men den försvagning som sedan skedde i Europa över sommaren gick mycket fortare än vi hade trott. I USA var läget något bättre under första halvåret trots bolånekrisen, men efter konkursen för Lehman Brothers under hösten blev finanskrisen akut och nedgången gick sedan oerhört snabbt över hela världen. Man kan sammanfatta problemet i två delar: Det ena är att vi nu lever med en osäkerhet om dynamiken i själva finanskrisen och den åtföljande riskreduceringen på världens finansmarknader. Det andra är en osäkerhet kring konjunkturen, med alltfler länder i recession, där de realekonomiska konsekvenserna av finanskrisen finns med som en svårbedömd faktor. Jonas Pripp, räntechef: Ja, 2008 har verkligen varit året då ordet finanskris blivit ett begrepp för alla människor i deras vardag. Det allvarliga är krisens utveckling under 2008, från finanskris till en accelererande realekonomisk kris. Den ekonomiska nedgången är den snabbaste sedan 1970-talet. Det som ändå är positivt är att våra ränteer lyckats väl, och då inte minst de utländska ränteerna som gynnats av valutautvecklingen och den kronförsvagning som skett under året. Stefan Franzén, aktiechef: Ja, effekterna av finanskrisen har skapat en exceptionell situation. Aktiemarknaden har upplevt ett av de värsta åren på mycket länge. Inga marknader har klarat sig från nedgångar. Tillväxtmarknaderna har fått en hårdare smäll än utvecklade marknader. De branscher som utvecklades starkt under den 5-åriga uppgångsperioden har tappat rejält, inte minst konjunkturkänsliga bolag. Och slutligen, finanskrisen har gjort att finansaktier drabbats extra hårt. Ingrid Albinsson, chef Asset Allocation: Vi som jobbar med både aktier och räntor, i blanderna, har haft en svår uppgift när marknaderna svängt så kraftigt. Som Stefan säger har inte aktieplaceringar varit bra någonstans, däremot har det varit bättre att placera i räntemarknaden som Jonas berättat, även om det varit problematiskt även här. Efter en ganska stökig period med ökade ränteskillnader och ovilja att ta någon som helst kreditrisk, drabbades alla former av ränteplaceringar utom statspapper innan regeringar och centralbanker minskade kreditriskerna med olika åtgärdsprogram. Det är en global finanskris av en omfattning vi sällan upplevt som drabbar alla länder och alla sektorer. Och det som överskuggar det hela nu är en stor lånebörda som ska minskas på alla nivåer. Hur ser ni på konjunkturutvecklingen framöver? Maria Ljungqvist-Martí: Med allt fler länder i recession är det svårt att vara optimistisk. Det är riktigt illa i finanssektorn och vi vet som sagt inte riktigt vad spridningseffekterna av finanskrisen blir. Skadeverkningarna på ekonomin befaras dock redan ha blivit så omfattande att jag inte tror att det räcker med att bostadsmarknaden i USA stabiliseras för att vi ska få en vändning på börserna. USA ligger dock före andra regioner i sina stimulansåtgärder och jag är därför mer pessimistisk till utvecklingen i Europa. Här har man varit senare i sina beslut att stimulera. Jag tror också att man ska vara försiktig på vissa tillväxtmarknader. Stefan Franzén: Med i stort sett hela OECD-området i recession, gör vissa bedömare att BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) kommer att stå för 90 procent av tillväxten i världen nästa år. Så efterfrågan i vissa tillväxtländer kan vara lite av en stötdämpare i en i övrigt mycket svag global konjunktur, men även här är osäkerheten stor. Inte minst Kina är svårbedömt eftersom det inte är en riktig marknadsekonomi, men man gör stora insatser för att försöka hålla igång tillväxten. Ingrid Albinsson: Det som sker är att den globala ekonomin måste anpassas till ett lägre efterfrågeläge. De stora obalanser som rått alltsedan 1990-talet måste korrigeras. En vändning på bostadsmarknaden i USA är en förutsättning för att vi ska finna en bottennivå och därefter se en gradvis konjunkturförbättring. Men det kommer som sagt att ta tid. Jonas Pripp: 2009 kommer att vara ett år med realekonomisk nedgång. Det innebär ökad arbetslöshet, fler konkurser och stigande kreditförluster. Det kommer också att vara fortsatt stökiga marknader. Samtidigt kommer inflationen, liksom räntorna, att falla rejält. Det ger en viss dämpande effekt på nedgången. Vad kan få marknaderna att vända? Maria Ljungqvist-Martí: Det som kan göras och som även görs är stora ekonomisk-politiska stimulanser. Centralbankerna stimulerar med fortsatta räntesänkningar. Olika typer av åtgärder som försöker stabilisera bostadsmarknaden i USA och lösa upp knutarna i kreditflödet ut i den globala ekonomin är också viktiga. Centralbankernas räntesänkningar måste också nå ut till allmänheten. Vidare lägger regeringar stora finanspolitiska stimulanspaket för att dämpa nedgången. En annan fråga som vi berört är hur mycket tillväxtmarknaderna orkar med att kompensera för den minskade efterfrågan i USA. Generellt är

5 dock tillväxtländerna starkare denna gång än vid tidigare konjunkturnedgångar. Jonas Pripp: Bankgarantiprogrammen och centralbankerna visar att alla länder ställer upp för att säkra det finansiella systemet. Det är oerhört viktigt för att återskapa förtroendet på kreditmarknaden. Vi bedömer att styrräntorna kan komma ned mot 1,0 eller till och med bli ännu lägre under nästa år. Samtidigt fortsätter centralbankerna med kvantitativa lättnader genom att köpa upp kreditpapper på marknaden för att underlätta kreditgivningen. Stefan Franzén: Det handlar, som Jonas säger, främst om att klara finanskrisen och tina upp kreditmarknaden. Det är positivt att marknadens förtroende långsamt förbättras av alla insatser från regeringar och centralbanker efter paniken i oktober. Det betyder att aktiemarknaden mera kan fokusera på konjunkturutvecklingen och vinstprognoser i stället. Som marknaden utvecklats den senaste tiden med kraftiga svängningar, kan man ana att vi närmar oss ett bottenläge. Jag tror att vi under några månader framöver kan få se snabba uppgångar som följs av nya nedgångar tills osäkerheten minskat ytterligare. Det som kan dämpa de här svängningarna är, förutom att värderingarna kommit ned rejält, att bolagens finansiella ställning inte är så ansträngd, om vi bortser från delar av finanssektorn. När det gäller aktiemarknaden i övrigt kan bolag med inriktning mot infrastruktur gynnas i takt med att man stimulerar genom ökade offentliga investeringar. Också bolag som kan göra förvärv har en gynnsam sits. Maria Ljungqvist-Martí: Ja, aktiemarknaden har redan tagit höjd för stora problem, men jag är rädd för att det kan ta längre tid än vad många tror att vända konjunkturen, samtidigt som nedgången å andra sidan kanske inte blir så djup på vissa håll. Det kan påverka marknaderna och ge kortare eller längre börsrallyn, men med rekyler på grund av besvikelser i konjunktursignalerna. Ingrid Albinsson: Man kan säga att marknaden har två vågskålar att jämföra. Den ena påverkas av effekter av expansiv ekonomisk politik för att öka efterfrågan och investeringar för att dämpa nedgången. Den andra håller tillbaka efterfrågan från hushållen och företag som måste anpassa sina skulder, minska kostnader och spara på grund av svag framtidstro. Det som sker är att skulderna flyttar över till den statliga sektorn. Pendlandet mellan dessa vågskålar bidrar till att marknaderna kommer att svänga rejält också nästa år, men det är svårt att säga när det sker en stabil vändning. Vad ska jag göra med min portfölj mot bakgrund av den framtidsbild ni ser? Ingrid Albinsson: Med tanke på de stora rörelser som varit under 2008 tycker jag att man ska se över portföljen med sin rådgivare. Det handlar om att stämma av om fördelningen mellan aktier och räntor, men även andelen utländska placeringar kan behöva justeras. Samtidigt har kronan försvagats, vilket gör att man inte behöver rusa iväg för att köpa utländska tillgångar. I ett långsiktigt sparande som exempelvis pensionssparande kan förra årets kraftiga börsnedgång öppna möjligheten för att öka aktieandelen. Men som vi tidigare sagt, i osäkra tider gäller det framför allt att ha en bred spridning i sitt sparande och anpassa risken till den egna riskviljan. Maria Ljungqvist-Martí: Eftersom det finns mycket osäkerhet kring konjunkturutvecklingen, så är det klokt att vara fortsatt försiktig, ha en god riskspridning och månadsspara. Samtidigt kan man, som också Ingrid påpekar, inte bortse från att sådana här börsfall öppnar möjligheter för den som sparar långsiktigt. Stefan Franzén: Eftersom vi sannolikt kommer att ha fortsatt stora kurssvängningar håller jag med om att månadssparande kan vara bra, då man fördelar köpen över längre perioder. Generellt gäller också som Maria och Ingrid säger att inte ha alla ägg i en korg utan att ha en bred spridning av både aktier och ränteplaceringar. Jonas Pripp: Absolut. Det gäller att sprida riskerna. Ränteerna kommer att gynnas framför allt under första halvåret 2009 i takt med att styrräntorna sänks ytterligare och obligationsräntorna faller. Men med allt lägre räntenivåer kommer förräntningstakten gradvis att minska. Jag tycker också att man kan överväga att ha en viss andel i absolutavkastande er som ett bra alternativ i en osäker värld. Diskutera därför lämplig fördelning aktier och räntor med din rådgivare. 5

6 Marknadsprognoser AKTIER/RÄNTOR SVERIGE EUROPA USA Recession i flera länder Det mesta pekar nedåt Recession i Europa Obama förbereder stimulanspaket 29,1 %* 41,8 %* 35,7 %* 24,9 %* MSCI World *Utveckling 2008 per den 31/ Omfattande finanspolitiska stimulanser på gång i flera länder. Centralbankerna fortsätter att agera kraftfullt med likviditetsinjektioner och snabba räntesänkningar för att förbättra och förbilliga kreditgivningen. Kreditkrisen bromsar konjunkturen rejält. Kapitalkostnaderna höga och ränteskillnaderna mellan riskfria placeringar och andra kreditrisker är fortfarande omotiverat höga även om de minskat något. SIXPX *Utveckling 2008 per den 31/ Finanspolitiska stimulansåtgärder från regeringen ger hushållen mer pengar i plånboken. Låg inflation och svag tillväxt ger riksbanken utrymme att fortsätta sänka styrräntan. Ekonomin har gått in i recession med negativa tillväxttal. Stora varsel inom de flesta sektorer och arbetsmarknaden försvagas. MSCI Pan-Europe *Utveckling 2008 per den 31/12 + Centralbanker likvidiserar och sänker räntorna för att underlätta kreditgivningen, men Europeiska Centralbanken är långsam att sänka. Dramatisk försvagning av hushållens framtidstro och konsumtionen minskar. Tillväxten faller snabbare än väntat och flera regeringar vidtar finanspolitiska stimulansåtgärder. Företagen är mycket pessimistiska och eurons förstärkning missgynnar exportindustrin. MSCI USA *Utveckling 2008 per den 31/ Den amerikanska centralbanken och finansdepartementet fortsätter stödja de finansiella institutionerna för att underlätta kreditgivningen. Stora finanspolitiska stimulanser väntas när president Obama tar över. Ekonomin i recession och svag tillväxt väntas ett antal kvartal framöver. Hushållens pessimism minskar konsumtionen och det finns inga tecken på en förbättring inom hussektorn. ÖSTEUROPA/BALKAN JAPAN ASIEN RÄNTEMARKNAD Svårigheter i finanskrisens spår Även japansk ekonomi i recession Kinesiska stimulanser Allt lägre räntor i världen ,7 %* ,0 %* ,2 %* 6 USA Europa Sverige MSCI EM Eastern Europe 10/ *Utveckling 2008 per den 31/12 Positivt med hjälpinsatser från IMF till Lettland, Ungern och Ukraina som med sina bytesbalansunderskott har hamnat i svårigheter i samband med finansoron. Förbättrade inflationsutsikter i takt med fallande råvarupriser. Dyrare finansiering för Östeuropas länder som en följd av kreditkrisen. Börsfall och fallande oljepriser slår hårt mot Ryssland, inte minst mot vissa högbelånade företag och oligarker. MSCI Japan *Utveckling 2008 per den 31/12 + Penning- och finanspolitiska stimulanser sätts in för att dämpa nedgången i ekonomin. Minskad framtidstro hos företag och hushåll håller tillbaka investeringar och konsumtion, vilket drabbar tillväxten och håller arbetslösheten på en hög nivå. Risk för ökad arbetslöshet. Vissa problem i bankerna i samband med den globala finanskrisen. MSCI AC Far East Free, ex Japan + + *Utveckling 2008 per den 31/12 Kina stimulerar ekonomin och väntas satsa på infrastrukturinvesteringar. Centralbankerna sänker räntorna steg för steg och likvidiserar för att underlätta kreditgivning och hjälpa konjunkturen. Stramare kreditmarknader hämmar tillväxten i regionen. Efterfrågan från USA och Europa minskar vilket drabbar de starkt exportberoende länderna i regionen. 10-årig statsobligation Centralbankerna agerar för att underlätta och förbilliga kreditgivningen, men det finansiella systemet är fortfarande under stress. Åtgärdspaket med garantisystem räddar banker globalt. Inflationen inte längre ett problem i USA och Europa. Nu är tillväxten i fokus för centralbankerna som sänker räntorna aggressivt. Fortfarande är ränteskillnaderna stora och lånekostnaderna omotiverat höga, även om viss förbättring sker. 6

7 Förvaltning och analys Swedbank Robur är Sveriges största förvaltare med ett åttiotal personer som bevakar utvecklingen på världens aktie- och räntemarknader. Av dessa arbetar merparten med förvaltning av aktieer. Peter Abelin Analytiker och förvaltare, läkemedel I branschen sedan: 1995 Född: 1955 Mårten Agneskog Förvaltare och analysansvarig -i- I branschen sedan: 2000 Född: 1971 Ingrid Albinsson Chef Asset Allocation I branschen sedan: 1988 Född: 1963 Johan Alm Analytiker, verkstadsindustri I branschen sedan: 1990 Född: 1962 Sebastian Arslanogullari Förvaltare, kvanter I branschen sedan: 2002 Född: 1969 Kristofer Barrett Förvaltare, Afrika/Balkan/BRICT I branschen sedan: 2006 Född: 1982 Anders Bergh Gruppchef hedgeförvaltning, räntor I branschen sedan: 1987 Född: 1963 Niklas Bergström Aktiehandlare, Europa stora bolag/sverige I branschen sedan: 1991 Född: 1971 Joakim Berling Trader, räntor I branschen sedan: 1990 Född: 1965 Jan Brunn Aktiehandlare, USA/Global/ Program I branschen sedan: 1995 Född: 1971 Thomas Bäck Förvaltare svenska ränteer I branschen sedan: 1987 Född: 1959 Per-Axel Carlsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 1992 Född:

8 Johan Elmquist Förvaltare, Ryssland I branschen sedan: 1991 Född: 1967 Christer Engel Chef Förvaltning USA/Europa/ Global. Förvaltare, privatisering I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Stephanie Elford Gruppchef trading, räntor I branschen sedan: 2003 Född: 1977 Lennart Elofsson Förvaltare institutionella uppdrag, räntor I branschen sedan: 1987 Född: 1961 Ulrika Enhörning Förvaltare, Europa I branschen sedan: 1995 Född: 1971 Johan Eriksson Förvaltare, global I branschen sedan: 2006 Född: 1970 Rikard Forssmed Analytiker och förvaltare, råvaror/skog/kemi I branschen sedan: 2001 Född: 1977 Stefan Franzén Aktiechef I branschen sedan: 1988 Född: 1962 Jacob Gemmel Förvaltare, USA I branschen sedan: 1989 Född: 1965 Erik Gerestrand Analytiker, makrostrategi I branschen sedan: 2004 Född: 1976 Per Griberg Analytiker och förvaltare, finans I branschen sedan: 1993 Född: 1968 Peter Gustafsson Gruppchef institutionella uppdrag, räntor I branschen sedan: 1994 Född: 1965 Pia Haak Förvaltare, -i- I branschen sedan: 1992 Född: 1967 Fredrik Hagen Trader, räntor I branschen sedan: 2006 Född: 1979 Magnus Henjeby Analytiker, konsumentvaror I branschen sedan: 1998 Född: 1974 Magnus Jacobsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 1986 Född:

9 Stefan Järudd Förvaltare hedgeförvaltning, räntor I branschen sedan: 1984 Född: 1957 Johannes Jögi Chef Financialengineering; förvaltare, index I branschen sedan: 1998 Född: 1971 Andrej Kledzik Förvaltare, Europa I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Rikard Kull Gruppchef svenska ränteer I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Mårten Larsson Portföljassisten I branschen sedan: 2005 Född: 1979 Niklas Larsson Förvaltarassistent, global I branschen sedan: 2007 Född: 1982 Therese Larsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 2001 Född: 1975 Hugo Lewné Förvaltare, global I branschen sedan: 1998 Född: 1978 Per Lilja Analytiker och förvaltare, finans I branschen sedan: 1994 Född: 1965 Anita Lindberg Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1999 Född: 1972 Ulrika Lindén Gruppchef utländska ränteer I branschen sedan: 1995 Född: 1970 Hans Lindh Chef Trading. Aktiehandlare, USA/Europa småbolag I branschen sedan: 1985 Född: 1957 Peter Lingen Analytiker och förvaltare, mjukvarubolag/it- och internetkonsulter I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Johan Ljungquist Förvaltare, institutionella uppdrag, Sverige, etik och miljö I branschen sedan: 1983 Född: 1962 Maria Ljungqvist-Martí Chef Macrostrategi I branschen sedan: 1993 Född: 1964 Carl-Fredrik Lorenius Analytiker och förvaltare, råvaror/skog/kemi I branschen sedan: 1997 Född:

10 Elena Lovén Förvaltare, Ryssland I branschen sedan: 1994 Född: 1965 Johannes Lundgren Förvaltare, index I branschen sedan: 2000 Född: 1973 Thomas Makranci Aktiehandlare, Sverige/Norden I branschen sedan: 1983 Född: 1962 Marcus Martayan Aktiehandlare, Östeuropa/ Sverige, Norden småbolag I branschen sedan: 2001 Född: 1975 Fredrik Mattsson Analytiker, finans I branschen sedan: 2008 Född: 1980 Fredrik Myrén Förvaltare, Östeuropa I branschen sedan: 1995 Född: 1969 Patric Naeslund Förvaltare, Sverige I branschen sedan: 1994 Född: 1969 Elisabet Nathhorst Förvaltare, småbolag, Europa I branschen sedan: 1978 Född: 1952 Anna Nilsson Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1997 Född: 1967 Marianne Nilsson Chef ägarstyrning I branschen sedan: 1987 Född: 1962 Åsa Nisell Ägarstyrning I branschen: , Född: 1957 Karl Nygren Förvaltare, index I branschen sedan: 2005 Född: 1978 Jörgen Olofsson Förvaltare, kvanter I branschen sedan: 1998 Född: 1970 Mattias Olsson Förvaltare institutionella uppdrag, räntor I branschen sedan: 2000 Född: 1974 Jonas Palmqvist Förvaltare, Norden, småbolag Sverige/Norden I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Nicholas Peacock Chef Förvaltning EEMEA/Asien I branschen sedan: 1986 Född:

11 Giovanni Polastri Analytiker, makrostrategi I branschen sedan: 1993 Född: 1965 Jonas Pripp Räntechef I branschen sedan: 1986 Född: 1962 Ian Raftell Förvaltare, institutionella uppdrag, Sverige, etik och miljö I branschen sedan: 1996 Född: 1968 Anders Ramsten Chef förvaltning/analys sektorer. Analytiker och förvaltare, telekom/it I branschen sedan: 1992 Född: 1966 Birgitta Redig Implementering och projekt I branschen sedan: 1998 Född: 1961 Johan Sandberg Anlaytiker, konsumentrelaterade varor och tjänster I branschen sedan: 1999 Född: 1974 Henrik Sandell Förvaltare, Norden, småbolag Sverige/Norden I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Per Solvin Förvaltare, USA I branschen sedan: 1989 Född: 1961 Björn Stenbäck Förvaltare, småbolag, Europa I branschen sedan: 1985 Född: 1952 David Stenlund Förvaltare, kvanter I branschen sedan: 2003 Född: 1977 Johan Strand Analytiker, bilindustri I branschen sedan: 2007 Född: 1982 Ola Sundling Förvaltare, index I branschen sedan: 2005 Född: 1979 Charlotta Sydstrand Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1999 Född: 1970 Ingemar Syréhn Chef förvaltning Skandinavien. Förvaltare, Sverige I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Paula Treutiger Analytiker och förvaltare, läkemedel I branschen sedan: 1995 Född: 1967 Patrik Tuvinger Trader, räntor I branschen sedan: 2007 Född:

12 Jonas Victorsson Analytiker och förvaltare, telekomoperatörer I branschen sedan: 1998 Född: 1965 Göran Villner Analytiker och förvaltare, verkstad I branschen sedan: 1997 Född: 1953 Mats Waldemarsson Förvaltare, Asien I branschen sedan: 1996 Född: 1960 Christer Wanngård Analytiker, allokering I branschen sedan: 2006 Född: 1980 Amelie Wejle Aktiehandlare Asien/Östeuropa I branschen sedan: 2007 Född: 1974 Anita Wikström Assistent, aktier I branschen sedan: 2001 Född: 1964 Ann Wistedt Gren Förvaltare, valuta I branschen sedan: 1997 Född: 1968 Veronica Yu Förvaltare, Asien I branschen sedan: 1994 Född: 1968 Saknas på bild Marcus Andersson Analytiker, -i- I branschen sedan: 2006 Född: 1978 Jennifer Johansson Giri Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 2008 Född: 1965 Thomas Karlsson Analytiker, läkemedel I branschen sedan: 2008 Född:

13 Så läser du rapporten I Dina Fonder presenterar vi Swedbank Roburs er. Syftet är att ge alla som sparar i erna en bra bild av hur erna har utvecklats och vilka faktorer som påverkat resultatet. Här följer en förklaring till rapportens olika delar. Redovisningen skiljer sig i viss mån åt beroende på vilken slags det gäller. Placeringsinriktning Beskriver vilken inriktning en ska ha på sina placeringar. Om det är en aktie, ränte eller bland samt vilka länder och/eller branscher som en investerar i. Här framgår också i vilken månad eller period som eventuell utdelning i en sker. Förvaltarkommentarer Visar förvaltarens kommentarer till ens avkastning under perioden samt vilka faktorer som påverkat utvecklingen. Förvaltaren kommenterar också några av ens största affärer under perioden. Det är till stor del förvaltarnas eget språkbruk som syns i texterna. För att underlätta för dig som läsare finns därför en ordlista på sid 216, med förklaringar till en del fackuttryck. Extern jämförelse Beskriver hur en rankas jämfört med andra liknande er på marknaden. Fondbetygen som används är Morningstar Rating. Högsta betyg är 5 och lägsta betyg är 1. Morningstars Fondindex visar den genomsnittliga avkastningen för er med en viss placeringsinriktning, exempelvis er som investerar i värdepapper i ett visst land (ex. Svergieer), en viss region (ex. Östeuropaer) eller en viss bransch (ex Läkemedelser). Kursutveckling Diagrammet visar ens kursutveckling inklusive utdelning de senaste fem åren, uttryckt i SEK. Fondfakta Innehåller information och nyckeltal som berör ens avkastning, risk, avgifter mm. Dessutom ens fem största innehav, förvaltare och mycket annat. Förklaringar och definitioner till nyckeltalen hittar du på sid 214. Riskfigur Figuren visar vilken riskklass en tillhör. Swedbank Roburs er delas in i sex olika riskklasser där klass 1 är lägst risk och klass 6 högst. Läs mer om risk och riskklasserna på sid 220. Småbolags Europa Förvaltningsberättelse Fondfakta Förvaltare: Björn Stenbäck/Elisabet Nathhorst Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Aktie Startdatum: Jämförelseindex: MSCI Europe Small Cap Net Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 12,26 23,35 23,90 18,45 12,65 Andelsvärde, kr 12,42 23,49 23,84 18,47 12,71 Utdelning, kr per andel 0,37 0,43 0,22 0,21 0,23 Fondens 5 största poster Värde, Kkr Andel av, % Highlight Communications ,9 Barry Callebaut ,6 Vossloh ,1 Viscofan ,9 ANSALDO ,2 Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % -45,6 0,3 30,3 47,1 21,4 Jmf-index (inkl utd), % -44,0-3,2 24,9 42,4 22,6 Standardavvikelse, % 23,3 15,0 12,2 12,2 14,4 Standardavvikelse avvikelse jmf-index, % 21,6 14,1 11,9 12,1 15,1 Tracking error, % 3,3 2,8 2,7 2,6 2,8 Informationskvot 0,08 2,22 2,84 1,67 0,34 Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % -46,0-0,5 30,8 47,5 21,1 Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % -45, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 1,1 0,8 0,8 1,1 1,1 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 0,2 0,0 0,1 0,3 1,4 Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -26,7 4,7 Årsavkastning jmf-index, % -26,6 3,3 Årsavkastning månadssparande, % -42,1-10,7 Standardavvikelse, % 23,6 19,5 Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % 3,9 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % -0,4 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,31 0,31 0,31 0,30 0,28 Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 TKA, %/år 2,13 1,92 1,95 2,06 2,06 TER, %/år 1,42 1,43 1,42 1,42 1,42 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp 100 kr/mån 7,64 9,33 9,78 10,66 9,30 Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. PREMIEPENSIONSFOND PPM Nr Placeringsinriktning Fonden är en aktie som placerar i små och medelstora europeiska företag i olika branscher. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade papper och får placera upp till 10 procent av ens värde i andra er. Eventuell utdelning sker i oktober-december. Fonden är öppen för premiepensionssparande. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev -45,6 procent. Marknaden 2008 blev ett händelserikt år. Problemen inom finanssektorn präglade hela året men överskuggades inledningsvis av oro för stigande inflation. Små och medelstora bolag utvecklades bättre än stora bolag under det första halvåret och företagsaffärerna fortsatte bland småbolagen. Under hösten intensifierades finanskrisen. I hela världen världen uppenbarades problem i bank- och finanssektorn och de fick spridningseffekter också i den reala ekonomin. Börserna reagerade med mycket kraftiga fall och priserna på olja och andra råvaror sjönk dramatiskt. Under det fjärde kvartalet visade det sig att en mycket stor andel av de så kallade hedgeerna hade innehav i små och medelstora bolag. Tvångsförsäljningar av ett stort antal av dessa er ledde till ett stort utbud av alla slags bolag i småbolagsområdet, vilket i sin tur ledde de till ökade kursfall. Det drabbade en kortsiktigt. Fondens strategi Fondens strategi är att i första hand fokusera på bolagsval snarare än bransch eller land. Förvaltarna söker bolag med bland annat unik eller ledande teknologi/metod och starka finanser. Valutarisken hålls generellt låg. Den enda stora avvikelsen under 2008 var en undervikt i det engelska pundet, vilket gynnade andelsägarna under året. Kärninnehaven låg under året i industrisektorn, främst i bolag med koppling till tillväxtländer som Kina och Indien, även om innehaven minskades under året. Efter sommaren ökade vi innehaven inom finanssektorn, särskilt i återförsäkring där AIG:s förstatligande öppnade mycket goda möjligheter för de Londonbaserade återförsäkringsbolagen. I mitten av september köpte en aktier i tre av bolagen och de steg kraftigt under resten av året. De positiva bidragen till avkastningen kom från olika branscher. Exempel: Vossloh (järnvägsutrustning), Viscofan (syntetiska korvskinn) n och Barry Callebaut (choklad). De största negativa bidragen gav Highlight Communications, Spriderstores och Digital Multimedia Technologies. På ländernivå missgynnades avkastningen av de grekiska innehaven. n De bästa marknaderna var Spanien, Tyskland och Storbritannien. De största försäljningarna under året var också vinsthemtagningar kranföretaget Palfinger och oljeteknikbolaget Expro var de största men en tog även hem vinst i dataspels-företaget UBIsoft. De största köpen gjordes i Wirecard, (nätbetalningssäkerhet), EDF Energies Nouvelles (vind- och solenergi) och Groupe Eurotunnel (transport). Under det fjärde kvartalet karaktäriserades förvaltningen av hög aktivitet och en intensifierad övervakning av ens innehav. Extern jämförelse Fonden hade betyg 4 på Morningstars 5-gradiga ga skala och tillhörde gruppen Mstar Europa, småbolag i Morningstars Fondindex. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades under perioden. Utlåning av aktier har inte skett. Den angivna utdelningsperioden gäller från och med Industri Kons. Sällanköp Finans Hälsovård Kons. Dagligvaror IT Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster Telekomm. Service Övr inkl likv medel Storbritannien Schweiz Tyskland Frankrike Italien Nederländerna Spanien Sverige Grekland Irland Övr inkl likv medel PPM-er De er som Swedbank Robur erbjuder för premiepensionssparande är markerade med denna symbol. Risk Kursutveckling Småbolags Europa Branschfördelning Länderfördelning Småbolags Europa MSCI Europe Small Cap Net Småbolags Europa MSCI Europe Small Cap Net Bransch- och länderfördelning Visar ens förmögenhet jämfört med index, uppdelat på branscher respektive länder. Ränteer har andra diagram, som i stället kan visa löptidsstruktur, årsförräntning, effektiv ränta och/eller valutafördelning. % % 1 13

14 Absolutavkastning Plus Swedish Total Return MEGA Sub Fund Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden placerar i räntebärande papper och penningmarknadsinstrument utfärdade av stater, i huvudsak svenska staten, bostadsinstitut och företag, med maximal löptid på fem år. Fondens valutaexponering är främst mot svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga löptiden på ens innehav ska uppgå till högst tre år. Fonden följer skattereglerna i Luxemburg. Utdelningar och reavinster återinvesteras i en. Fonden har låg risk och låg sannolikhet för att ge negativ avkastning under ett år. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 5,5 procent. Marknaden Marknadsräntorna föll kraftigt under 2008 till följd av den globala finanskrisen. Under hösten intensifierades problemen i finanssektorn. Investerare och banker försökte minska riskexponeringen, varvid efterfrågan på säkra statsobligationer ökade mycket kraftigt. Både företags och hushålls lånekostnader steg snabbt när tillgången på krediter minskade. Massiva åtgärder sattes in av regeringar och centralbanker världen över för att stabilisera det finansiella systemet. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, sänkte i december räntan till 0-0,25 procent. Marknadsräntan på en 2-årig amerikansk statsobligation föll till rekordlåga 0,7 procent. Den svenska Riksbanken sänkte reporäntan i flera steg från 4,75 procent i september till 2,0 procent under december. Inflationen sjönk under samma period från 4,75 procent till 2,5 procent. Den svenska 2-åriga statsobligationsräntan föll från högsta nivån 4,8 procent under sommaren till under 1,5 procent vid årets utgång. Fondens strategi Fondens avkastning var positiv under Den globala kreditoron ledde till ökade skillnader mellan kreditobligationer och statsobligationer. Fondens strategi under året var att utnyttja den möjlighet som kreditoron trots allt gav genom att investera i bostads- och Fondfakta Förvaltare: Rikard Kull Fondbolag: Swedbank Robur International SICAV Fondtyp: Ränte Startdatum: Jämförelseindex: OMRX TBILL Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 112,72 106,92 104,05 102,21 100,48 Andelsvärde, kr 112,75 106,92 104,03 102,21 100,48 Duration, dagar Räntekänslighet, % 0,76 0,56 0,46 0,68 0,70 kreditobligationer med mycket god kreditkvalitet. Strategin var framgångsrik och påverkade ens avkastning positivt under året. Under det andra halvåret hade en ytterligare två strategier som båda påverkade avkastningen positivt. Fonden hade under hösten en längre löptid samtidigt som räntorna föll på grund av den svaga ekonomiska utvecklingen i kombination med att Riksbanken gjorde stora styrräntesänkningar. I september anpassade vi placeringarna efter bedömningen att korta obligationsräntor skulle komma att utvecklas bättre än långa obligationsräntor. Till följd av kraftigt sänkt styrränta under hösten utvecklades de kortare obligationsräntorna bättre. Förväntningar om ytterligare styrräntesänkningar från Riksbanken och den historiskt sett stora skillnaden mellan stats- och bostadsobligationer förväntas fortsätta gynna avkastningen under Extern jämförelse Fonden hade betyg 4 på Morningstars 5-gradiga skala och tillhörde gruppen Mstar Ränte, SEK obligationer, medellånga i Morningstars Fondindex. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades under perioden. Fonden deltog i emissioner av räntebärande värdepapper hanterade av närstående bolag till ett värde av 318 miljoner kronor, varav emissioner i Swedbank till ett värde av 216 miljoner kronor Risk 1 Kursutveckling Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 5,5 2,8 1,8 1,7 0,5 Jmf-index, % 4,4 3,4 2,2 1,9 0,6 Standardavvikelse, % 0,8 0,4 0,3 - - Standardavvikelse jmf-index, % 0,2 0,2 0,2 - - Tracking error, % 0,7 0,3 0,2 - - Informationskvot 0,33 neg neg - - Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 5,4 2,8 1,8 1,7 0, Absolutavkastning Plus Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % 2, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 1,5 1,7 2,0 1,3 - Omsättn. genom närstående vp. institut, % 41,8 38,5 35,8 41,2 26,7 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,00 0,00 0,00 0,00 - Förvaltningsavgift i %/år av förm. 0,46 0,47 0,45 0,47 - TKA, %/år 0,58 0,54 0,52 0,53 - TER, %/år 0,58 0,52 0,51 0,53 - Kommentarer Inköpsavgift på 5 % utgår vid köp under kr. 14

15 Innehav per Värdepapper Nominellt Dagsränta Dagsvärde % av % av Kkr index Bankcertifikat Handelsbanken Certifikat , ,9 SEB Certifikat , ,5 SEB Certifikat , ,3 SEB Certifikat , , ,0 - Bankobligationer Swedbank 4.760% , ,6 Swedbank 4.900% , , ,1 - Bostadscertifikat SBAB Certifikat , ,5 SBAB Certifikat , ,5 Stadshypotek Certifikat , ,7 Swedbank Hypotek Certifikat , , ,5 - Bostadslån SBAB 4.750% , , ,9 - FRN General Electric FRN , ,4 General Electric FRN , ,6 General Electric FRN , ,7 General Electric FRN , ,7 Länsförsäkringar säkerställd FRN , ,1 Sandvik 108 FRN , ,6 SBAB FRN , ,4 Scania FRN , ,9 Swedbank FRN , , ,7 - Företagscertifikat Svea Skog Certifikat , ,1 Svea Skog Certifikat , , ,4 - Företagslån BMW Finance 4.625% , ,4 Specialfastigheter 4.605% , ,5 Volkswagen Credit 4.915% , , ,9 - Statsgaranterade Danske Bank FRN , , ,0 - Statslån Statsobligation % , , ,7 - Statsskuldväxlar Statsskuldväxel , ,8 Statsskuldväxel , ,8 Statsskuldväxel , ,0 Statsskuldväxel , , ,0 - Säkerställda Landshypotek % , ,8 Landshypotek % , ,1 Landshypotek FRN , ,5 Länsförsäkringar Hypotek FRN , ,5 Nordea Hypotek % , ,8 SBAB FRN , ,7 Stadshypotek % , ,3 Stadshypotek % , ,1 Swedbank Hypotek % , ,8 Swedbank Hypotek FRN , , ,8 - Derivat FRA Mars , ,0 FRA Mars , ,0 FXFwd-EUR/SEK , , ,0 - Summa ,1 Denna förvaltas av Swedbank Robur International, SICAV som har sitt säte utanför Sverige. Som en service till dig som andelsägare har vi tagit med en förkortad, bearbetad och översatt version av ens redogörelse. Denna rapport är ej fastställd av förvaltarens styrelse och ej heller reviderad. 15

16 Access Balanserad Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en -i- som placerar globalt i andelar i andra er förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden är en bland som normalt placerar 50 procent av tillgångarna i aktieer och 50 procent i svenska ränteer. Fonden har möjlighet att variera andelen aktie- och ränteer mellan 0 och 100 procent. Eventuell utdelning sker i oktober-december. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev -17,4 procent. Marknaden 2008 blev ett händelserikt år som präglades av fallande börskurser och högre obligationspriser. Problemen inom finanssektorn präglade hela året men överskuggades inledningsvis av oro för stigande inflation till följd av högre råvarupriser, särskilt på olja. Inflationsoron medförde höjda styrräntor och stigande marknadsräntor. Vid mitten av året blev det allt större fokus på den snabbt avtagande globala tillväxten. Under hösten intensifierades finanskrisen med både bankkonkurser och statliga övertaganden. Likviditetssituationen försämrades snabbt och centralbanker över hela världen svarade med sänkta styrräntor. Den stora osäkerheten på marknaderna skapade dock ett svårt klimat för aktier med mycket stora och snabba kursrörelser. Marknadsräntorna föll under det andra halvåret, då investerare sökte sig bort från aktier till säkrare statspapper. Fondens strategi Fonden varierade sin andel aktier under året men var restriktiv med storleken på sina positioner med tanke på den turbulens som rådde på marknaderna med stora dagliga rörelser. Fonden var överviktad i aktier under det första kvartalet och även under vissa perioder under hösten. Den aktiva fördelningen bidrog negativt till avkastningen under året. Samtliga innehav i aktieer gav ett negativt bidrag till ens avkastning under året. Innehaven i svenska räntor genom Swedbank Roburs obligationser gav däremot en positiv avkastning. Fonden tog även en position i europeiska företagskrediter genom Fidelity European High Yield, på bekostnad av ens aktieexponering. De innehav som bidrog mest positivt till den relativa avkastningen var First State Asia Pacific Leaders och GAM Star US All Cap. Vårt beslut att behålla Schroders US Smaller Companies, på grund av dess konservativa inställning, visade sig också vara riktigt. På den negativa sidan utmärkte sig erna i Europa liksom våra värdeorienterade innehav. AllianceBernstein Strategic Value och Axa Rosenberg Pan-European Equity Alpha men också innehavet i TT European Equity utvecklades svagt under året. I Asien gällde motsvarande för Templeton Asian Growth. Under året sålde en sina innehav i flera av JP Morgans er, däribland JPM US Dynamic. Till övriga er som såldes under året hör Fidelity European Aggressive, Fidelity European Dynamic Growth, BlackRock US Growth, BlackRock Emerging Europe, Pictet Asien Equities ex Japan och Swedbank Roburs Rysslands. Nya innehav under året var bland andra TT European Equity, Hexam Global Emerging Markets, Goldman Sachs Japan Portfolio, Swedbank Roburs Stella Sverige och Franklin Mutual European. Extern jämförelse Fonden hade betyg 3 på Morningstars 5-gradiga skala och tillhörde gruppen Mstar Bland SEK, aggressiv i Morningstars Fondindex. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades under perioden. Den 2 januari 2008 bytte en namn från Access 50 till Access Balanserad. Den angivna utdelningsperioden gäller från och med Fondfakta Förvaltare: Pia Haak Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Bland Startdatum: Jämförelseindex: Benchmark Access Balanserad Net Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 109,29 133,38 133,31 127,54 107,14 Andelsvärde, kr 110,37 133,59 133,18 127,52 107,45 Utdelning, kr per andel - 0,79 2,21 1,61 0,92 Risk Kursutveckling 3 Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % -17,4 0,9 6,2 20,2 5,7 Jmf-index (inkl utd), % -10,8 3,5 6,1 18,5 8,6 Standardavvikelse, % 8,4 4,5 5,2 5,0 - Standardavvikelse jmf-index, % 7,4 4,5 5,1 4,4 - Tracking error, % 2,1 1,3 1,3 1,2 - Informationskvot neg neg 1,63 0,43 - Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % -18,1 0,7 6,3 20,6 5, Access Balanserad Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % -18, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,4 1,0 1,0 2,1 - Omsättn. genom närstående vp. institut, % 46,6 24,6 15,2 0,0 - Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -9,2 2,2 Årsavkastning jmf-index, % -4,3 4,6 Årsavkastning månadssparande, % -14,3-3,2 Standardavvikelse, % 8,4 7,2 Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % 2,3 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % -2,8 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1,82 1,81 1,81 1,81 1,82 TKA, %/år 1,84 1,86 1,89 1,91 1,87 Syntetisk TER, % 1,91 1,92 1,91 1,99 2,2 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp 100 kr/mån 11,11 11,97 12,09 12,76 11,80 Sverige Europa USA Japan Asien Global Emer. Markets Latinamerika Europa Emer. Markets Övr inkl likv medel Regionfördelning % Access Balanserad Benchmark Access Balanserad Net Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. Det totala förvaltningsavgiftsuttaget i erna, inklusive förvaltningsavgifterna i underliggande er, är 1,825 % av förmögenheten. För mer information om index sammansättning, se 16

17 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Asien First State - Asia Pacific Leaders , ,8 Franklin Templeton - Asian Growth Fund (Acc) , ,6 ishares MSCI AC Far East ex Japan (USD) , ,6 Pacific , , ,8 3,8 Europa Emerging Markets Östeuropa , , ,5 1,3 Global Emerging Markets Ignis - Hexam Global Emerging Markets Fund , , ,0 - Japan Axa Rosenberg - Japan Equity Alpha , ,8 Goldman Sachs - Japan Portfolio , ,0 ishares MSCI Japan , ,5 Japan , ,2 Pictet - Japanese Equities Selection I , ,4 Selector - Japan A , , ,7 6,3 Latinamerika BlackRock - Latin America Fund , , ,7 1,3 USA Amerika , ,5 BlackRock - US Basic Value , ,7 GAM - Star US All Cap Equity , ,8 Pictet - US Equity Selection , ,8 Schroder - Us Smaller Companies , ,2 UBS - US 130/ , , ,5 12,5 Europa AllianceBernstein - European Strategic Value Portf , ,0 Axa Rosenberg - Pan-European Equity Alpha , ,4 DB X-Trackers MSCI Europe TRN Index , ,7 Europa , ,9 Franklin Templeton - Mutual European Fund I (Acc) , ,7 TT - European Equity Fund , ,1 Fidelity - European High Yield , , ,3 12,5 Sverige Stella Sverige , ,7 Sverige MEGA , ,1 Obligations , ,6 Obligations MEGA , , ,4 62,5 Derivat FXFwd-EUR/JPY , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/USD , ,0 FXFwd-EUR/USD , ,0 FXFwd-GBP/JPY , ,0 FXFwd-GBP/SEK , ,0 FXFwd-GBP/USD , ,1 FXFwd-JPY/SEK , ,1 FXFwd-JPY/SEK , ,0 FXFwd-USD/JPY , ,0 FXFwd-USD/SEK , ,0 OMXS30 Future Januari ,00 0 0,0 S&P 500 EMINI FUT ,00 0 0, ,3 - Summa ,1 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar (Not A) Förändring av förmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not B) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa (Not C) Ränta och värdeförändring på ränterelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserad värdeförändring Erhållna och upplupna räntor 0 0 Summa Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av % av Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat , ,6 Åtaganden summerat - - Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Not B) Ränta och värdeförandring på ränterelaterade värdepapper (Not C) Utdelningar Ränteintäkter Valutavinster och förluster Rabatt på förvaltningsarvode Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändringar Kostnader (Kkr) Ersättning till bolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Transaktionskostnader Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18 Access Emerging Markets 20 Access

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Större kurssvängningar väntas framöver 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Access 25

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder) HELÅRSRAPPORT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

börja Innehåll Resdrömmar, utbildning, bostad. Det är några gemensamma

börja Innehåll Resdrömmar, utbildning, bostad. Det är några gemensamma Innehåll 4 Börja spara i tid Resdrömmar, utbildning, bostad. Det är några gemensamma mål för de unga fondsparare som Dina Fonder träffat. 6 Var med när det vänder Fortsätt månadsspara och sprid riskerna.

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans med Första Tredje och Sjätte AP-fondernas kapital kunna användas för att kortsiktigt balansera

Läs mer