Dina Fonder Halvårsredogörelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1"

Transkript

1 Dina Fonder Halvårsredogörelse

2 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Större kurssvängningar väntas framöver 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Access Access Access Access Access Emerging Markets 26 Access Hedge 28 Access Ränta 30 Aktie Pension 32 Allemans I 34 Allemans II 36 Allemans III 38 Allemans IV 40 Allemans V 42 Amerika 44 Balkan 46 BRICT 48 Contura 50 Ethica Global MEGA 52 Ethica Miljö Sverige 54 Ethica Ränta 56 Ethica Stiftelse 58 Ethica Sverige Global 60 Ethica Sverige MEGA 62 Europa 64 Europa MEGA 66 Exacta Mars 68 Exacta September 70 Export 72 Finans 74 Global 76 Global MEGA 78 Hockey 80 Index Europa 82 Index Sverige 84 Index USA 86 IP Aktie 88 IP Ränte 90 Japan 92 Kapitalinvest 94 Kina 96 Kommunikations 98 Lux Absolutavkastning MEGA 100 Lux Euro Ränte 102 Lux Europa 104 Lux Global Ränte 106 Lux Global 108 Lux Protect Lux Svensk Likviditets 112 Lux Svensk Likviditets Plus 114 Lux Svensk Obligations 116 Lux Svensk Obligations MEGA 118 Medica 120 Mix Index Sverige 122 Mix 124 Mix MEGA 126 Mix Pension 128 Momentum 130 Norden 132 Norrmix 134 Obligations 136 Obligations MEGA 138 Observer Global Macro 140 Pacific 142 Penningmarknads 144 Penningmarknads MEGA 146 Privatiserings 148 Realinvest 150 Realränte 152 Rysslands 154 Råvaru 156 Ränte Europa 158 Ränte Pension 160 Ränte Sverige 162 Skogs 164 Småbolags Europa 166 Småbolags Norden 168 Småbolags Sverige 170 Statspappers MEGA 172 Statsskuldväxel MEGA 174 Stella Europa 176 Stella Sverige 178 Svensk Aktieportfölj 180 Sverige 182 Sverige MEGA 184 Talenten Aktie MEGA 186 Talenten Mix MEGA 188 Talenten Ränte MEGA 190 Transfer Transfer Transfer Transfer Vasalopps 200 Östeuropa 208 Förklaring till faktarutor 210 Ordlista 212 Jämförelseindex 213 Land- och valutakoder 214 Riskklasser 216 Styrelse och revisorer 216 Redovisningsprinciper 217 Avgifter 218 Ethica - En familj för hållbar utveckling 220 Fondöversikt Swedbank Robur är medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk Kod för bolag. Dina Fonder innehåller halvårsredogörelser/information för er förvaltade av något av Swedbank Roburs bolag. Produktion: Swedbank Robur Kommunikation och KGM Datadistribution AB. Tryckeriet och papperet är miljögodkända. 2

3 Vi finns där du finns Vi har haft en positiv börsutveckling under första halvåret, trots det kraftiga börsfallet i slutet av februari. Med en stigande börs och vår aktiva förvaltning har du som kund fått en god avkastning på ditt sparande, vilket är glädjande. Det visar också att det är viktigt att se sparandet som en långsiktig investering och att då och då gå igenom sitt - och försäkringssparande. För att möta din efterfrågan fortsätter vi att bredda vårt utbud. Vi har lanserat garantien Lux Protect 90, för dig som vill ha en lägre risk i ditt sparande utan att gå miste om börsuppgångarna. Vi har kryddat vårt utbud med BRICT, Momentum samt Stella för dig som vill ha mer nischade er med lite högre risk. Även på pensions- och försäkringsområdet breddar vi oss. Vi är stolta över att ha blivit utvalda som försäkringsgivare av försäkring i det nya pensionsavtalet för privatanställda tjänstemän. Flera skattereformer genomfördes under våren, något vi givetvis anpassar oss till. En är avskaffandet av förmögenhetsskatten, vilket är positivt för alla sparformer. Förändringen har skapat ett ökat intresse för våra kapitalförsäkringar. Under våren har Folksam fört över sin kapitalförvaltning på cirka 170 miljarder kronor till oss, vilket stärker vår ledande ställning i Norden. Vårt goda förvaltningsresultat har givit oss flera fina utmärkelser. Det är ett mycket gott betyg för vår förvaltning och visar även att våra er står sig väl i den internationella konkurrensen. Swedbank Robur är Sveriges äldsta bankägda bolag. I år fyller vi 40 år, något jag verkligen tycker är värt att fira. Det som gör mig mest glad och stolt är den mycket goda avkastning vi har haft under åren som du som kund har fått ta del av. Du är alltid välkommen att kontakta oss. Du når oss via ditt bankkontor, internetbanken, telefonbanken eller via Vi finns där du finns! Mats Lagerqvist Verkställande direktör i Swedbank Robur 3

4 Större kurssvängningar väntas framöver Företagens vinster fortsätter att utvecklas väl och de flesta börserna steg under första halvåret. Samtidigt höjer centralbankerna räntorna i takt med starkare tillväxt och ökande inflationstakt. Vad har kännetecknat första halvåret 2007? Ingrid Albinsson Under första halvåret har den internationella konjunkturen varit fortsatt stark. Det fanns i början av året en viss oro för att ekonomin i USA skulle tappa fart, men den starka tillväxten i Asien, med undantag för Japan och Europa kompenserade mer än väl för tillbakagången i USA. Under andra kvartalet minskade oron betydligt och det fanns åter tecken på starkare tillväxt i USA. Det medförde också en förnyad oro för högre inflation, vilket vi såg på räntemarknaden under juni då framför allt de långa räntorna steg. Jonas Pripp Ja, räntemarknaden har dragit upp inflationsförväntningarna i år, men centralbankerna har varit försiktiga med höjningar. Den amerikanska centralbanken har hållit sin styrränta oförändrad. Övriga centralbanker fortsätter att strama åt penningpolitiken. I Europa och Sverige har höjningarna fortsatt i lugn takt, men det har varit ganska stora svängningar på den svenska räntemarknaden. Placerarna trodde inte alls på Riksbankens första räntebana och de låga räntor som den prognostiserade i februari, vilket ledde till osäkerhet och stora ränterörelser. Sedan tvingades Riksbanken omvärdera sin räntebana ganska rejält när de höjde styrräntan i juni, bland annat för att löneökningarna blev större än förväntat. Den var också aggressivare i uttalandena om framtida höjningar. Stefan Franzén På börserna har det varit fortsatt stark utveckling, även om det blev ett par snabba kurskorrektioner under perioden. Det tror jag vi kommer att få leva med också framöver. Den starka utvecklingen beror på att företagen fortsätter att göra mycket goda vinster och har hög lönsamhet. Finansiellt är företagen också oerhört starka. Det har medfört stora utdelningar och många företagsförvärv, där inte minst riskkapitalbolagen varit mycket aktiva. Här ökar dock risken i takt med att räntorna stiger eftersom dessa bolag ofta lånar till förvärven. Hur har ernas avkastning utvecklats? Stefan Franzén Generellt har aktieerna gett mycket god avkastning under första halvåret, inte minst har Allemanserna och Kapitalinvest gått bra. Tillväxtmarknadserna har utvecklats mycket starkt med uppgångar på procent. Här finns till exempel Balkanen, Kinaen och Pacificen, men också Privatiseringsen, som placerar globalt, visade bra resultat. Jonas Pripp Det har varit svårare på räntesidan under första halvåret. Avkastningen i penningmarknadserna ökar i takt med styrräntehöjningarna, men det är från en låg nivå. Obligationserna har haft en svår marknad på grund av stigande långa räntor. Vi fick till exempel en kraftig uppgång av långräntorna mot slutet av första halvåret. Ingrid Albinsson I blanderna hade vi övervikt av aktier under större delen av första halvåret. Vi tappade en del i samband med nedgången i februari, men återhämtade detta senare under perioden. Vi minskade aktieandelen mot slutet av första halvåret, när räntorna steg och aktiemarknaderna inte rörde sig så mycket. Exponeringen mot Latinamerika och Östeuropa utvecklades väl, men den svaga utvecklingen i Japan var negativ för våra blander. Vilka aktieer utvecklades svagare och vad berodde det på? Stefan Franzén Rysslandsen var relativt svag. Det har inte så mycket med konjunkturläget eller realekonomin i Ryssland att göra, utan det är ett finansiellt problem med överutbud av nya bolag på den ryska börsen. Svagast utveckling hade annars Japanen som bara steg med några procent. På branschnivå var läkemedel- och fastigheter svaga, vilket drabbat Medica och Realinvest, även om avkastningen glädjande nog var positiv även för dessa er. Hur har valutorna påverkat avkastningen under första halvåret? Ingrid Albinsson Det har varit stora rörelser för den svenska kronan under första halvåret. I spåren av att Riksbanken signalerade måttliga räntehöjningar försvagades kronan både gentemot euron och mot dollarn. Det gjorde att er med innehav i dessa valutor fick lite extra avkastning. Däremot tappade Japanen på den svaga yenkursen. Hur ser konjunkturbilden ut framöver? Ingrid Albinsson Vi har nått en mognare fas i konjunkturen och det betyder normalt sett att inflationen stiger på lite sikt. Vi har därför stigande räntor, vilket kan få betydelse för tillväxttakten framöver. Men jag tror att vi behöver betydligt större ränteuppgångar för att få en snabb nedkylning av ekonomin och där är vi inte. Stefan Franzén Som Ingrid säger, så är konjunkturen fortfarande god. Jag skulle vilja säga att vi går från en extremt gynnsam miljö för aktier, till en fortsatt gynnsam miljö. Det är ingen normal konjunkturcykel utan den förefaller att vara mer långvarig. Jag tror att skillnaden ligger i den 4

5 Jonas Pripp Räntechef Stefan Franzén Chef utländska aktier Ingrid Albinsson Chef Asset Allocation stora ökningen av efterfrågan, inte minst på råvaror, metaller med mera, från länder som Kina och Indien, men det beror också på effekter av den pågående globaliseringen. Jonas Pripp Vi kan konstatera att vi är nära toppen i konjunkturen och då vet man att det kommer ekonomisk statistisk som gör att marknaderna kan bli lite villrådiga. Man söker både det positiva och det negativa i den ekonomiska informationen, vilket bidrar till att svängningarna ökar på de finansiella marknaderna. Vad tror ni händer på räntesidan. Det har ju varit uppåtriktat en tid? Jonas Pripp Generellt så är det fortsatt uppåt för styrräntorna internationellt. Tittar vi på den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, så är min bedömning att de håller styrräntan oförändrad. De kommer bara att göra något i år om det sker något extraordinärt. Den europeiska centralbanken, ECB, kommer att fortsätta höja i takt med konjunkturen, Likadant är det med Riksbanken. De har spelat ut sina kort och fortsätter höja i takt med konjunkturen. Så i stort sett alla centralbanker, utom den amerikanska, fortsätter att höja. När det gäller de långa räntorna så var marknaden mer inflationsrädd än centralbankerna tidigare och tog ut det genom att handla upp räntorna. Det är därför inte omöjligt att vi får en lugnare utveckling på långa sidan under det andra halvåret. Framtidsbilden ser fortfarande relativt stark ut. Betyder det också att det fortfarande är fördel för aktieer framför ränteer? Stefan Franzén Ja, jag är fortfarande positiv till börsutvecklingen för det här året, men kurssvängningarna kan bli större. Det som skulle kunna påverka börserna negativt är om resultatrapporterna för första halvåret blir sämre än väntat och att bolagens uttalanden om framtiden skulle vara mindre optimistiska. Aktietrenden är fortsatt positiv men vi får leva med större kurssvängningar vilket ökar risken något, det är min bedömning. Ingrid Albinsson Jag håller med Stefan. Förutsatt att företagen visar bra vinster så är miljön för aktier fortfarandet gynnsammare än för räntor, även om räntorna successivt stiger. För sparare är det viktigt att då och då stämma av risknivån i sitt långsiktiga sparande. Diskutera med en rådgivare om fördelningen mellan aktieer och ränteer eftersom den förändras i takt med stigande börskurser. Det är också viktigt att se sitt sparande i ett längre perspektiv. Det är svårt att köpa och sälja er kortsiktigt för att försöka hitta rätt i en marknad med större kursrörelser framöver. Blir man orolig när aktieen går ned kanske man snarare ska fundera över om risknivån är den rätta. Jonas Pripp På räntesidan kommer fortsatt höjda styrräntor att höja förräntningstakten i våra ränteer, vilket är positivt. Men jag är benägen att hålla med Stefan och Ingrid att det ser bättre ut för aktier än för räntor under det här året. Det viktiga är dock att man sprider sparandet till både aktier och räntor. Sedan är det också viktigt att tänka på valutaeffekterna i sitt sparande. Jag tror att valutakurserna kan komma att röra sig mer framöver precis som aktiemarknaderna, vilket påverkar avkastningen i erna med utländska innehav. När det gäller aktiemarknaderna, är det några regioner eller branscher som ni sätter särskild tilltro till framöver? Stefan Franzén Tillväxtmarknaderna har fortfarande goda långsiktiga förutsättningar. Men man får vara beredd på större kurssvängningar under andra halvåret. Svängningarna är större än på de mogna marknaderna, inte minst om det blir oro. Vi såg ju exempel på hur snabbt det kan gå när Shanghai-börsen dök i vintras och drog med sig de andra marknaderna kortsiktigt. Vilka är de största riskerna för det närmaste halvåret? Jonas Pripp Det stora problemet ligger i de låga ränteskillnaderna mellan riskfria placeringar och placeringar med kreditrisk. Dessutom finns det mycket så kallade carrytrades, där man lånar billigt, oftast i yen, och placerar i någon annan tillgång med risk. Här finns en hotbild, inte minst om den japanska centralbanken höjer räntorna och yenkursen stiger. Stefan Franzén Återigen, om vinstförväntningarna inte infrias finns risk för bakslag på börserna. Vissa marknader och bolag har ju utvecklats oerhört starkt under den långa uppgångsperiod vi haft och det är naturligt att det kan komma kurskorrektioner. Men det är snarare yttre faktorer av den typ som Jonas nämner som skulle kunna påverka aktiemarknaden negativt. Ingrid Albinsson Fortsatt stigande räntor på grund av stigande inflation skulle också kunna kyla ned ekonomin och slå mot företagen, men jag bedömer i dagsläget att företagen fortsätter att leverera goda vinster ytterligare en period. 5

6 Marknadsprognoser AKTIER/RÄNTOR 8,2 %* Bättre utsikter i USA + Ökad global optimism. Starkt i Kina och tecken på förbättringar i USA. + Företagens balansräkningar är starka, vinsterna goda och investeringarna ökar. Företagsledningar fortsatt positiva. - Hög efterfrågan och stigande arbetskraftskostnader ökar oron för högre inflation. - Obalanser i världens sparande och risk för ökad protektionism i USA och Europa MSCI World *Utveckling 2007 per den 30/6 SVERIGE 8,5 %* Hushållen fortfarande optimistiska Den starka och breda uppgången i konjunkturen fortsätter. Hushållen konsumerar och gynnas av skattesänkningar, låg ränta och högre löner. Arbetsmarknaden förbättras rejält. Löneutvecklingen pressar upp inflationsriskerna SIXPX *Utveckling 2007 per den 30/6 EUROPA 10,8 %* Fortsatt bred tillväxt + Tyskland leder utvecklingen och det råder stor optimism hos företagen beroende på stora order och ökad inhemsk efterfrågan. + Arbetsmarknaden förbättras och hushållen är alltmer optimistiska och konsumerar. + Stark exportutveckling från Europa till övriga marknader globalt. - Ökad risk inom vissa delar av den spanska fastighetsmarknaden MSCI Pan-Europe *Utveckling 2007 per den 30/6 USA 6,5 %* Förbättrad konjunktur i sikte + God efterfrågan i flera branscher och minskade lagernivåer. + Företagen har god vinstutveckling och starka balansräkningar. - Stigande löner och högre oljepriser ökar inflationsriskerna. - Viss oro för utvecklingen på husmarknaden kvarstår MSCI USA *Utveckling 2007 per den 30/6 6

7 ÖSTEUROPA/BALKAN 7,6 %* Reformer tappar tempo Ryssland fortsätter att utvecklas starkt med tillväxt inom flera branscher och stark inhemsk konsumtion. På Balkan har utvecklingen i Turkiet stabiliserats och förtroendet för den ekonomiska utvecklingen har börjat återvända. Oroande underskott i Ungern och i Baltikum. Reformarbetet har stannat av i Bulgarien och Rumänien MSCI EM Eastern Europe 10/40 *Utveckling 2007 per den 30/6 JAPAN 2,2 %* Arbetslösheten sjunker + Tillväxten fortsätter tack vare en svag yenkurs, fortsatt goda företagsvinster och ökande investeringsplaner. + Den privata konsumtionen väntas öka tack vare stigande löner och en allt bättre arbetsmarknad. - Centralbanken höjer räntan i takt med att expansionen fortsätter. - De nödvändiga struktur reformerna går långsammare med den nye premiärministern MSCI Japan *Utveckling 2007 per den 30/6 ASIEN 15,9 %* Regeringen försöker kyla ned i Kina + Kinas tillväxt fortsätter på en mycket hög nivå, men även närområdet växer starkt. + Asiatiska företag drar fortsatt fördel av en stark efterfrågan på teknikkomponenter. - Kina försöker kyla ned ekonomin genom finans-, valuta- och penningpolitik. - Stigande inflation i Kina och inflationsrisker i Indien MSCI AC Far East Free, ex Japan *Utveckling 2007 per den 30/6 RÄNTEMARKNAD Högre styrräntor De låga räntorna stimulerar tillväxten trots en viss ränteuppgång internationellt. Fortfarande låg internationell inflation. Styrräntehöjningarna väntas fortsätta i Asien och Europa, inklusive Sverige. Tillväxttakt och arbetskraftskostnader ökar riskerna för högre inflation. 6 USA Europa 5 Sverige årig statsobligation 7

8 Nyheter från Swedbank Robur Dina Fonder snart digitala Många kunder har önskat en digital form av Dina Fonder. Det har vi tagit till oss. I samband med Årsberättelsen 2007 kan du få en digital redovisning av det gångna årets sparande. Du som är kund i internetbanken får automatiskt Dina Fonder i digital form. Övriga kunder får i fortsättningen den tryckta versionen men kommer även att kunna hämta sin information digitalt via Swedbank Roburs hemsida. Genom att använda internetbanken och hemsidan, med säkra inloggningsfunktioner, gör vi din personliga information ännu mer privat. Samtidigt som miljön mår bättre, bland annat tack vare minskad pappers- och energiförbrukning samt färre transporter. Målsättningen är att kunna erbjuda en tydlig och pedagogisk redovisning av ditt sparande som du enkelt kan spara. Från och med januari 2008 kommer även årsbeskeden för, pension och försäkring att bli digitala. Robur prisas av branschen Under 2007 firar Swedbank Robur 40 år som förvaltare. Därför är vi extra stolta över de utmärkelser vi fått för en framgångsrik förvaltning. Av analysföretaget Lipper utsågs vi nyligen till bästa bolag i Norden. I den nordiska jämförelsen av bästa er fick Swedbank Robur dessutom flest utmärkelser, fem av totalt 23 priser. Även Morningstar har varit generösa och för femte året i rad belönat oss i kategorin Årets stjärnförvaltare, den här gången med en bronsmedalj. Tack alla kunder och medarbetare som gjort framgången möjlig. Hängde du med i vårens lanseringar? LUX PROTECT 90 En garanti som aldrig ger dig mindre än 90 procent av ens högsta kurs. Passar dig som vill vara trygg men följa med i börsuppgångarna. BRICT Aktie som riktar sig mot fem av världens mest spännande marknader: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Turkiet. Passar dig som vill krydda ditt sparande och som är beredd att ta en viss risk. MOMENTUM En som ger dig en exponering mot marknader med positiv trend. Grundprincipen är att vid varje månadsskifte köpa de regioner och sektorer som gått starkast föregående månad. STELLA aktieerna Stella Sverige och Stella Europa investerar i noggrant utvalda bolag som förvaltarna bedömer vara mest intressanta på respektive marknad. Fonderna passar dig som accepterar en hög risk och vill ha en koncentrerad förvaltning med möjlighet till hög avkastning. Kapitalförsäkring nu även med depåförvaltning För dig som vill placera i andra finansiella instrument än er har vi som komplement till våra tidigare försäkringar tagit fram en produkt som vi kallar för Kapitalförsäkring Depå. Det innebär att du kan placera i exempelvis aktier, SPAX och derivatinstrument inom ramen för en kapitalförsäkring. Kapitalförsäkring Depå kan vara extra förmånlig för dig som vill vara aktiv inom ditt sparande. Ta kontakt med ditt lokala Swedbank-/Sparbankskontor för mer information. Fondsammanslagning Den 9 februari gick Svenska Kyrkans Miljö Talenten upp i Ethica Miljö Sverige på grund av att placeringsin riktningarna för erna är identiska. Sammanläggningen medför inte några skatte konsekvenser för dig som är andelsägare i en. Du som hade andelar i Svenska Kyrkans Miljö Talenten fick andelar i Ethica Miljö Sverige. Du som månadssparade i Talenten får automatiskt ditt månadssparande i Ethica Miljö Sverige efter sammanslagningen. 8

9 Förvaltning och analys Swedbank Robur är Sveriges största förvaltare med ett sjuttiotal personer som bevakar utvecklingen på världens aktie- och räntemarknader. Av dessa arbetar merparten med förvaltning av aktieer. Peter Abelin Analytiker och förvaltare, läkemedel I branschen sedan: 1995 Född: 1955 Mårten Agneskog Fondanalysansvarig I branschen sedan: 2000 Född: 1971 Ingrid Albinsson Chef Asset Allocation I branschen sedan: 1988 Född: 1963 Johan Alm Analytiker, fordonsindustri I branschen sedan: 1990 Född: 1962 Sara Arfwidsson Aktiehandlare, Europa I branschen sedan: 1994 Född: 1970 Sebastian Arslanogullari Förvaltare, kvanter I branschen sedan: 2002 Född: 1969 Kristofer Barrett Analytiker, globala tillväxtmarknader I branschen sedan: 2006 Född: 1982 Anders Bergh Förvaltare, räntor och valutor I branschen sedan: 1987 Född: 1963 Thomas Bäck Förvaltare, institutionella uppdrag I branschen sedan: 1987 Född: 1959 Anders Dahl Aktiehandlare, Sverige I branschen sedan: 1979 Född: 1954 Daniel Dinef Förvaltare, Östeuropa/Ryssland I branschen sedan: 1997 Född: 1965 Johan Ekström Analytiker och förvaltare, media I branschen sedan: 2000 Född:

10 Christer Engel Förvaltare, Östeuropa/Ryssland I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Ulrika Enhörning Förvaltare, Europa I branschen sedan: 1995 Född: 1971 Per Forsgren Förvaltare, index I branschen sedan: 2004 Född: 1977 Rikard Forssmed Analytiker och förvaltare, råvaror I branschen sedan: 2001 Född: 1977 Stefan Franzén Chef utländska aktier; förvaltare, global I branschen sedan: 1988 Född: 1962 Erik Gerestrand Analytiker, makrostrategi I branschen sedan: 2004 Född: 1976 Per Griberg Analytiker och förvaltare, finans I branschen sedan: 1993 Född: 1968 Peter Gustafsson Stf. räntechef; förvaltare, räntor I branschen sedan: 1994 Född: 1965 Pia Haak Förvaltare, -i- I branschen sedan: 1992 Född: 1967 Magnus Henjeby Analytiker, konsumentvaror I branschen sedan: 1998 Född: 1974 Magnus Jacobsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 1986 Född: 1961 Anders Johansson Förvaltare, -i- I branschen sedan: 2000 Född: 1973 Johannes Jögi Förvaltare, index I branschen sedan: 1998 Född: 1971 Therese Karlsson Aktiehandlare, Norden I branschen sedan: 2003 Född: 1974 Rikard Kull Förvaltare, räntor I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Therese Larsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 2001 Född:

11 Hugo Lewné Förvaltare, global I branschen sedan: 1998 Född: 1978 Per Lilja Analytiker och förvaltare, finans I branschen sedan: 1994 Född: 1965 Anita Lindberg Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1999 Född: 1972 Peter Lingen Analytiker och förvaltare, mjukvarubolag/it- och internetkonsulter I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Johan Ljungquist Förvaltare, institutionella uppdrag, Sverige, etik och miljö I branschen sedan: 1983 Född: 1962 Carl-Fredrik Lorenius Analytiker och förvaltare, skog/kemi I branschen sedan: 1997 Född: 1972 Johannes Lundgren Förvaltare, index I branschen sedan: 2000 Född: 1973 Thomas Makranci Aktiehandlare, Sverige/Norden I branschen sedan: 1983 Född: 1962 Marcus Martayan Aktiehandlare, Östeuropa/ Europa I branschen sedan: 2001 Född: 1975 Anna Nilsson Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1997 Född: 1967 Marianne Nilsson Tf. Aktiechef; chef ägarstyrning I branschen sedan: 1987 Född: 1962 Åsa Nisell Ägarstyrning I branschen: , Född: 1957 Jörgen Olofsson Förvaltare, kvanter I branschen sedan: 1998 Född: 1970 Jonas Palmqvist Förvaltare, Norden, småbolag Sverige/Norden I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Nicholas Peacock Förvaltare, Asien I branschen sedan: 1986 Född: 1959 Giovanni Polastri Analytiker, makrostrategi I branschen sedan: 1993 Född:

12 Jonas Pripp Räntechef I branschen sedan: 1986 Född: 1962 Ian Raftell Förvaltare, institutionella uppdrag, Sverige, etik och miljö I branschen sedan: 1996 Född: 1968 Anders Ramsten Anlaytiker och förvaltare, telekom/it I branschen sedan: 1992 Född: 1966 Per Solvin Förvaltare, USA I branschen sedan: 1989 Född: 1961 Björn Stenbäck Förvaltare, småbolag Europa I branschen sedan: 1985 Född: 1952 David Stenlund Analytiker, allokering I branschen sedan: 2003 Född: 1977 Jonas Ström Förvaltare, Europa I branschen sedan: 1997 Född: 1972 Ola Sundling Förvaltare, index I branschen sedan: 2005 Född: 1979 Charlotta Sydstrand Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1999 Född: 1970 Ingemar Syréhn Förvaltare, Sverige I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Michael Tull Förvaltare, Japan; aktiehandlare, Asien/Japan I branschen sedan: 1999 Född: 1974 Mats Wandrell Förvaltare, Östeuropa/Ryssland I branschen sedan: 1995 Född: 1967 Christer Wanngård Portföljassistent I branschen sedan: 2006 Född: 1980 Anita Wikström Assistent, aktier I branschen sedan: 2001 Född: 1964 Göran Villner Analytiker, verkstad I branschen sedan: 1997 Född: 1953 Ann Wistedt Gren Förvaltare, valuta I branschen sedan: 1997 Född:

13 Veronica Yu Förvaltare, Asien I branschen sedan: 1994 Född: 1968 Saknas på bild Per-Axel Carlsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 1992 Född: 1964 Stephanie Elford Assistent, räntor I branschen sedan: 2003 Född: 1977 Jacob Gemmel Förvaltare, USA I branschen sedan: 1989 Född: 1965 Erik Kovacs Analytiker och förvaltare, finans I branschen sedan: 1991 Född: 1967 Ulrika Lindén Förvaltare, räntor I branschen sedan: 1995 Född: 1970 Hans Lindh Tradingchef, aktiehandlare, USA I branschen sedan: 1985 Född: 1957 Maria Ljungkvist Martí Chef makrostrategi I branschen sedan: 1993 Född: 1964 Fredrik Myrén Förvaltare, Östeuropa I branschen sedan: 1995 Född: 1969 Elisabet Nathhorst Förvaltare, småbolag, Europa I branschen sedan: 1978 Född: 1952 Patrik Tuvinger Assistent, räntor I branschen sedan: 2007 Född: 1974 Birgitta Redig Analytiker, I branschen sedan: 1998 Född: 1961 Jonas Victorsson Analytiker, telekomoperatörer I branschen sedan: 1998 Född: 1965 Johan Sandberg Analytiker, konsumentrelaterade varor och tjänster I branschen sedan: 1999 Född: 1974 Amelie Wejle Assistent, räntor I branschen sedan: 2007 Född: 1974 Paula Treutiger Analytiker och förvaltare, läkemedel I branschen sedan: 1995 Född:

14 Så läser du rapporten I Dina Fonder presenterar vi halvårsredogörelser för Swedbank Roburs er. Syftet är att ge alla som sparar i erna en bra bild av hur erna har utvecklats och vilka faktorer som påverkat resultatet. Här följer en förklaring till rapportens olika delar. Redovisningen skiljer sig i viss mån åt beroende på vilken slags det gäller. Placeringsinriktning Beskriver vilken inriktning en ska ha på sina placeringar. Om det är en aktie, ränte eller bland samt vilka länder och/eller branscher som en investerar i. Här framgår också vilken månad som eventuell utdelning i en sker. Förvaltarkommentarer Visar förvaltarens kommentarer till ens avkastning under perioden samt vilka faktorer som påverkat utvecklingen. Förvaltaren kommenterar också några av ens största affärer under perioden. Det är till stor del förvaltarnas eget språkbruk som syns i texterna. För att underlätta för dig som läsare finns därför en ordlista på sid 210, med förklaringar till en del fackuttryck. Riskfigur Figuren visar vilken riskklass en tillhör. Swedbank Roburs er delas in i sex olika riskklasser där klass 1 är lägst risk och klass 6 högst. Läs mer om risk och riskklasserna på sid 214. Kursutveckling Diagrammet visar ens kursutveckling inklusive utdelning i förhållande till dess jämförelseindex de senaste fem åren, uttryckt i SEK. Jämförelseindex avspeglar den värdepappersmarknad som en placerar på. Fondfakta Innehåller information och nyckeltal som berör ens avkastning, risk, avgifter mm. Dessutom ens fem största innehav, förvaltare och mycket annat. Förklaringar och definitioner till nyckeltalen hittar du på sid 208. Fondbetyg Beskriver hur en rankas jämfört med andra liknande er på marknaden. Fondbetygen som används är Morningstar Rating. Högsta betyg är 5 och lägsta betyg är 1. Småbolags Norden Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en aktie som placerar i små och medelstora nordiska företag i olika branscher. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade papper och får placera upp till 10 procent av ens värde i andra er. Eventuell utdelning sker i december. Fonden är öppen för premiepensionssparande. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 31,5 procent. Utvecklingen för jämförelseindex var 28,5 procent. Marknaden 2006 blev ännu ett starkt år för nordiska småbolagsaktier. Av de nordiska börserna hade Norge den starkaste utvecklingen, följt av Sverige, Finland och Danmark. Investerarnas riskaptit var fortsatt god, vilket tillsammans med fortsatt låga räntor, bidrog till en god likviditet i småbolagsaktier. Efter en stark inledning på börsåret kom en kraftig kursnedgång under maj och juni. Då framgick också hur snabbt riskaptiten kan försvinna från marknaden och de nordiska börserna föll med mellan 12 och 18 procent på kort tid. Nedgången utlöstes framför allt av en ökad inflationsoro i USA och övriga världen, men får främst tillskrivas psykologiska faktorer efter en stark uppgångsperiod. Även en försvagad dollar bidrog till nedgången, inte minst för dollarkänsliga bolag på den svenska börsen. Därefter kom en försiktig återhämtning under sommaren och efter ytterligare en rekyl nedåt i juli fortsatte världens börser åter sin positiva trend under andra halvåret. Uppgången berodde framför allt på en minskad inflationsoch ränteoro efter att råvarupriserna och inte minst oljan föll tillbaka efter en kraftig uppgång under första halvåret. Vidare gynnades börserna av att företagens resultatrapporter ledde till höjda vinstprognoser. Den goda vinstutvecklingen berodde främst på en god konjunktur i Norden och Europa och en stark efterfrågan från tillväxtmarknader i Östeuropa och Asien. Slutligen gynnades börserna av den höga uppköps- och förvärvsaktivitet som rådde under året. Fondfakta Förvaltare: Jonas Palmqvist Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Aktie Jämförelseindex: Carnegie Nordiska Småbolagsindex Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 85,86 65,86 40,81 32,41 24,29 Andelsvärde, kr 85,75 65,88 40,96 32,42 24,35 Utdelning, kr per andel 0,83 0,83 0,91 0,95 0,85 Fondens 5 största poster Värde, Kkr Andel av, % Meda Kinnevik Alfa-Laval Husqvarna Prosafe Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 31,5 63,0 29,6 38,2-18,1 Jmf-index, % 28,5 53,7 27,1 35,1-16,7 Jmf-index (inkl utd), % Standardavvikelse, % 14,3 13,0 14,8 19,7 19,5 Standardavvikelse jmf-index, % 13,1 12,1 12,8 17,4 - Tracking error, % 2,3 2,2 3,4 4,2 3,9 Informationskvot 2,52 2,59 0,83 0,08 neg Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 31,7 63,5 29,2 38,5-18,0 Fondbetyg Morningstar Rating 5 Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,7 0,7 0,9 0,7 1,2 Omsättning genom närstående vp. institut, % 4,1 1,6 2,6 4,9 - Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % 46,8 25,9 Årsavkastning jmf-index, % 40,5 23,1 Årsavkastning månadssparande, % 40,6 37,3 Standardavvikelse, % 14,4 16,8 Värdetillväxt sedan start Startdatum Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsersättning, % 14,2 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % 18,4 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,14 0,15 0,16 0,15 - Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 TKA, %/år 1,61 1,64 1,70 1,66 1,71 TER, %/år 1,42 1,41 1,42 1,41 - Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: 100 kr/månad 9,77 11,06 9,60 8,70 7,00 Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. 154 PREMIEPENSIONSFOND PPM Nr På sektornivå utvecklades telekom och hälsovård bäst medan årets sämsta sektorer var transporter och IT. Fondens strategi Fokus i en har som tidigare varit att leta efter bra investeringar på bolagsnivå, medan vi strävat efter att hålla nere risken från allokering på lands- och sektornivå. Bäst bidrag på sektornivå har Finans samt Industri givit, medan IT missgynnat ens utveckling mest. Av de fyra länderna har Sverige bidragit mest positivt, följt av Danmark, Norge och Finland. Bland ens bästa innehav under året kan nämnas Meda (hälsovård), Alfa Laval (industri), PGS (olja & gas) och Boliden (råvaror). Sämsta innehaven var Visma (IT), Perlos (IT), Micronic (IT) samt DNO (olja & gas). De största aktieköpen gjordes bland annat i finska YIT (industri), Norske Skog (råvaror) och Securitas Systems (övrigt). De största försäljningarna gjordes i Rockwool (industri), Topdanmark (finans) och Tomra (industri). Fondbetyg Fonden har under året behållit högsta betyg 5 på Morningstars 5-gradiga skala. Övrigt Fonden har enligt bestämmelserna möjlighet att handla med optioner och terminer. Denna möjlighet utnyttjades inte under perioden. Utlåning av aktier har inte skett tog Jonas Palmqvist över som förvaltare efter Tomas Risbecker som lämnat Swedbank Robur Industri Finans Kons. Sällanköp Olja & Gas Hälsovård IT Råvaror Kons. Dagligvaror Samh. varor & tjänster Telekomm. Service Övr inkl likv medel Sverige Norge Finland Danmark Övr inkl likv medel 0 PPM-er De er som Swedbank Robur erbjuder för premiepensionssparande är markerade med denna symbol. Risk Kursutveckling Carnegie Nordiska Småbolagsindex Småbolags Norden Branschfördelning Länderfördelning Småbolags Norden Carnegie Nordiska Småbolagsindex Småbolags Norden Carnegie Nordiska Småbolagsindex % % Bransch- och länderfördelning Visar ens förmögenhet jämfört med index, uppdelat på branscher respektive länder. Ränteer har andra diagram, som i stället kan visa löptidsstruktur, årsförräntning, effektiv ränta och/eller valutafördelning. 14

15 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Danmark ALK-Abello (Hälsovård) , ,0 Alm Brand (Finans) , ,8 Amagerbanken (Finans) , ,5 Ambu B (Hälsovård) , ,2 Auriga Industries (Råvaror) , ,1 Bang & Olufsen (Kons. Sällanköp) , ,3 Bavarian Nordic Research (Hälsovård) , ,2 Biomar (Övriga) , ,4 BoConcept (Kons. Sällanköp) , ,3 D/S Norden (Industri) , ,6 D/S Torm (Olja & Gas) , ,7 Dalhoff Larsen B (Industri) , ,4 EBH (Finans) , ,3 EDB Gruppen (IT) , ,1 Forstädernas Bank (Finans) , ,4 Genmab (Hälsovård) , ,9 Harboes Bryggeri (Kons. Dagligvaror) , ,1 IC (Kons. Sällanköp) , ,5 Jeudan (Finans) , ,3 Jyske Bank (Finans) , ,2 Lifecycle Pharma (Hälsovård) , ,1 NKT (Industri) , ,2 Parken Sport & Entertainment (Kons. Sällanköp) , ,2 Rella (Kons. Sällanköp) , ,2 Ringkjöbing Landbobank (Finans) , ,5 Roskilde Bank (Finans) , ,5 Royal Unibrew (Kons. Dagligvaror) , ,2 Schouw & Co (Industri) , ,2 SimCorp (IT) , ,7 Själsö Gruppen (Kons. Sällanköp) , ,1 Solar (Industri) , ,6 Sondagsavisen (Kons. Sällanköp) , ,1 Spar Nord Bank (Finans) , ,4 Sydbank (Finans) , ,0 TK Development (Finans) , ,3 Topdanmark (Finans) , ,0 Östasiatiske Kompagni (Kons. Dagligvaror) , , ,5 16,6 Finland Ahlstrom (Råvaror) , ,2 Aldata Solutions (IT) , ,1 Almanova (Kons. Sällanköp) , ,3 Amer Sports (Kons. Sällanköp) , ,2 Atria Yhtvma (Kons. Dagligvaror) , ,3 Basware (IT) , ,2 Cargotec (Industri) , ,8 Citycon (Finans) , ,5 Cramo (Industri) , ,6 F Secure (IT) , ,3 Finnair (Industri) , ,5 Finnlines (Industri) , ,3 Fiskars A (Kons. Sällanköp) , ,2 Huhtamäki van Leer (Råvaror) , ,7 Jaakko Poyry (Industri) , ,4 Kemira (Råvaror) , ,8 Kemira Growhow (Råvaror) , ,2 Kone Cranes (Industri) , ,0 Lassila & Tikanoja (Industri) , ,2 Lemminkäinen (Industri) , ,4 M-Real (Råvaror) , ,5 Nokian Renkaat (Kons. Sällanköp) , ,7 OKO Bank (Finans) , ,2 Oriola (Hälsovård) , ,4 Orion (Hälsovård) , ,7 Outokumpu Technology (Industri) , ,2 PKC Group (Industri) , ,3 Ponsse (Industri) , ,2 Ramirent (Industri) , ,9 Rapala (Kons. Sällanköp) , ,1 Sponda (Finans) , ,3 Stockmann B (Kons. Sällanköp) , ,8 Technopolis (Finans) , ,3 Tekla (IT) , ,2 Teleste (IT) , ,1 Tietoenator (IT) , ,7 Tulikivi (Industri) , ,2 Uponor (Industri) , ,0 Vacon (Industri) , ,3 Vaisala (IT) , ,4 YIT-Yhtyma (Industri) , , ,3 17,1 Norge ABG Sundal (Finans) , ,4 Acta (Finans) , ,5 Aker Drilling (Olja & Gas) , ,2 Aker Yards (Industri) , ,9 Aktiv Kapital (Finans) , ,1 APL (Olja & Gas) , ,2 Awilco Offshore (Industri) , ,4 Bergesen (Olja & Gas) , ,5 Bergesen Offshore (Olja & Gas) , ,2 Cermaq (Kons. Dagligvaror) , ,6 Data Respons (IT) , ,1 DN Oljeselskap (Olja & Gas) , ,6 Ekornes (Kons. Sällanköp) , ,1 Ementor (IT) , ,2 Farstad Shipping (Olja & Gas) , ,3 Fast Search & Transfer (IT) , ,1 Fred Olsen Energy (Olja & Gas) , ,2 Ganger Rolf (Olja & Gas) , ,3 Geo (Industri) , ,3 Hafslund B (Samh. varor & tjänster) , ,8 I.M. Skaugen (Olja & Gas) , ,1 Kongsberg Automotive (Kons. Sällanköp) , ,2 Leröy Seafood (Kons. Dagligvaror) , ,5 Norgani Hotels (Finans) , ,6 Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Norske Skog (Råvaror) , ,6 Norwegian Air Schuttle (Industri) , ,1 Ocean Rig (Olja & Gas) , ,7 Odfjell A (Industri) , ,5 Odfjell B (Industri) , ,1 Olav Thon Eiendomsselskap (Finans) , ,4 Pan Fish (Kons. Dagligvaror) , ,6 Petrolia Drilling (Olja & Gas) , ,2 Prosafe (Olja & Gas) , ,4 Q-Free (IT) , ,0 Schibsted (Kons. Sällanköp) , ,7 Seabird (Olja & Gas) , ,3 Sevan Marine (Olja & Gas) , ,3 Sinwest (Olja & Gas) , ,3 Software Innovation (IT) , ,1 Solstad Offshore (Olja & Gas) , ,1 Songa Offshore (Industri) , ,4 Sparebanken Rogaland (Finans) , ,2 Storebrand (Finans) , ,8 Superoffice (IT) , ,2 Tandberg (IT) , ,2 Tandberg Television (IT) , ,4 TGS Nopec Geophysical (Olja & Gas) , ,7 Tomra Systems (Industri) , ,1 Veidekke ASA (Industri) , ,3 Wilhelmsen A (Industri) , ,1 Wilhelmsen B (Industri) , ,6 Vmetro (IT) , , ,3 23,4 Sverige Active Biotech (Hälsovård) , ,2 Addtech (IT) , ,3 Alfa-Laval (Industri) , ,6 Avanza (Finans) , ,3 Axfood (Kons. Dagligvaror) , ,4 Axis (IT) , ,5 BE Group (Industri) , ,2 Beijer Alma (Industri) , ,6 Bergman & Beving B (Industri) , ,5 Bilia A (Kons. Sällanköp) , ,2 Billerud (Råvaror) , ,2 Biotage (Hälsovård) , ,1 Biovitrum (Hälsovård) , ,1 Boliden (Råvaror) , ,3 Bong Ljungdahl (Industri) , ,1 Broström (Olja & Gas) , ,3 Cardo (Industri) , ,5 Castellum (Finans) , ,6 Catena (Kons. Sällanköp) , ,2 Clas Ohlson (Kons. Sällanköp) , ,0 D. Carnegie & Co (Finans) , ,7 Elanders B (Kons. Sällanköp) , ,1 Elekta B (Hälsovård) , ,6 Enea (IT) , ,1 Eniro (Kons. Sällanköp) , ,7 Fabege (Finans) , ,7 Getinge Industrier B (Hälsovård) , ,4 Gunnebo (Industri) , ,2 Gunnebo Industrier (Industri) , ,3 Hakon Invest (Kons. Dagligvaror) , ,5 Haldex (Industri) , ,3 Hemtex (Kons. Sällanköp) , ,2 Hexagon B (Industri) , ,2 HIQ International (IT) , ,2 Holmen B (Råvaror) , ,9 Hufvudstaden A (Finans) , ,3 Husqvarna B (Kons. Sällanköp) , ,5 Höganäs B (Råvaror) , ,1 IFS B (IT) , ,1 Intrum Justitia (Industri) , ,7 Invik B (Finans) , ,4 JM (Kons. Sällanköp) , ,8 Kabe Husvagnar B (Kons. Sällanköp) , ,2 Karolin Machine Tool (Industri) , ,1 Kinnevik B (Finans) , ,6 Kungsleden (Finans) , ,6 L E Lundbergföretagen B (Finans) , ,1 Lagercrantz Group (IT) , ,4 Latour B (Finans) , ,7 Lindab International (Industri) , ,2 Lindex (Kons. Sällanköp) , ,2 Ljungberggruppen B (Finans) , ,1 Lundin Mining (Råvaror) , ,2 Lundin Petroleum (Olja & Gas) , ,2 Meda (Hälsovård) , ,9 Metro A (Kons. Sällanköp) , ,0 Metro B (Kons. Sällanköp) , ,0 Micronic Laser Systems (IT) , ,2 Millicom Intl Cellular-SDR (Telekomm. Service) , ,3 Modern Times Group (Kons. Sällanköp) , ,3 Munters (Industri) , ,5 NCC B (Industri) , ,0 New Wave Group (Kons. Sällanköp) , ,2 NIBE Industrier B (Industri) , ,2 Nobia (Kons. Sällanköp) , ,8 Nolato B (IT) , ,1 Nordnet B (Finans) , ,1 Observer (Industri) , ,2 OMX (Finans) , ,3 ORC Software (IT) , ,0 Orexo (Kons. Dagligvaror) , ,1 Oriflame (Kons. Dagligvaror) , ,1 PartnerTech (IT) , ,2 Peab (Industri) , ,6 Poolia B (Industri) , ,3 Proffice (Industri) , ,1 Protect Data (IT) , ,4 Qmed (Hälsovård) , ,4 Ratos B (Finans) , ,0 Raysearch Laboratories (Hälsovård) , ,2 Rezidor Hotel Group (Kons. Sällanköp) , ,7 Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Rnb Retail And Brands (Kons. Sällanköp) , ,3 SAAB B (Industri) , ,0 Sardus (Kons. Dagligvaror) , ,1 SAS Norge (Industri) , ,6 Seco Tools B (Industri) , ,8 Securitas Direct (Kons. Sällanköp) , ,1 Securitas Systems (Industri) , ,9 Sensys Traffic (IT) , ,1 Skanditek (IT) , ,1 Skistar B (Kons. Sällanköp) , ,0 Sweco B (Industri) , ,3 Tanganyika Oil (Olja & Gas) , ,1 Telelogic (IT) , ,1 Tradedoubler (IT) , ,6 Transcom WorldWide B (Industri) , ,4 Trelleborg B (Industri) , ,7 Unibet (Kons. Sällanköp) , ,2 Wallenstam B (Finans) , ,4 West Siberian Resources (Olja & Gas) , ,1 Ångpanneforeningen B (Industri) , ,2 ÅrhusKarlshamn (Kons. Dagligvaror) , ,3 Öresund (Finans) , , ,0 42, ,2 Summa Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Not B) Utdelningar Ränteintäkter Valutavinster och förluster Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändringar Kostnader (Kkr) Ersättning till bolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Transaktionskostnader Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat (Not A) Förändring av förmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not B) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa Innehavslista En sammanställning av ens placeringar vid rapportperiodens slut. Listan är i de flesta fall grupperad efter länder eller branscher. Är grupperingen länder står det vilken bransch värdepapperet tillhör inom parentes efter namnet. Listan visar också respektive värdepappers andel av ens totala förmögenhet. Balansräkning/Resultaträkning Balansräkningen visar en sammanställning av ens tillgångar och skulder. Resultaträkningen redogör för ens intäkter och kostnader under året. Visas enbart i årsberättelsen. För våra Luxemburgregistrerade er visas inte kompletta rapporter och de erna saknar därför balans- och resultaträkning

16 Access 25 Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en -i- som placerar globalt i andelar i andra er förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden är en bland som normalt placerar 25 procent av tillgångarna i aktieer och 75 procent i svenska ränteer. Fonden har möjlighet att variera andelen aktieer mellan 0 och 50 procent och andelen ränteer mellan 50 och 100 procent. Eventuell utdelning sker i december. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 2,1 procent. Utvecklingen för jämförelseindex var 2,3 procent. Marknaden Aktiemarknaden fortsatte att utvecklas positivt under årets första två månader. I slutet av februari ökade dock oron för att den amerikanska tillväxten skulle mattas och tecken på problem inom bolånemarknaden i USA spädde på oron. Detta sammanföll med en större nedgång på den kinesiska börsen och utlöste ett kraftigt fall på världens börser i början av mars. Oron lade sig dock relativt snabbt och börserna har därefter stigit på nytt. Den ekonomiska statistiken har under de senaste månaderna pekat på en starkare ekonomisk utveckling än väntat, vilket gav nytt stöd åt börserna. Räntorna började stiga efter börsturbulensen i mars och har därefter fortsatt att stiga förhållandevis mycket. De högre räntenivåerna har gjort att aktiemarknaden blivit mindre attraktivt värderad, vilket ledde till att börsuppgången mattades av något mot slutet av perioden. Den svenska kronan försvagades under våren mot både den amerikanska dollarn och euron. Orsaken till detta var bland annat att Riksbanken signalerade en något försiktigare räntehöjningstakt än vad marknaden förväntat sig, samtidigt som inflationsstatistiken var lägre än väntat. Fondens strategi Fonden hade en större andel aktier än i normalläget under inledningen av året. Detta missgynnade ens utveckling under Fondfakta Förvaltare: Pia Haak Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Bland Jämförelseindex: Benchmark Access 25 Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 104,18 102, Andelsvärde, kr 104,18 102, Utdelning, kr per andel Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 2,1 2, Jmf-index, % 2,3 1, Jmf-index (inkl utd), % 2,8 2, Standardavvikelse, % Standardavvikelse jmf-index, % Tracking error, % Informationskvot Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 2,0 2, Fondbetyg Morningstar Rating - börsfallet i slutet på februari. Eftersom marknadsriskerna ökade reducerades aktievikten under turbulensen. När marknaderna därefter hade stabiliserats, ökades aktievikten på nytt. Övervikten i aktier under andra kvartalet bidrog positivt till ens utveckling. De er som haft den bästa absolutavkastningen återfinns på tillväxtmarknaderna, där en under större delen av perioden hade betydande innehav. Såväl First State Asia Pacific Leaders som First State Global Emerging Markets utvecklades starkt. En alltför positiv syn på den japanska börsen påverkade under delar av året ens avkastning negativt. Sämst utveckling hade Pictet Japanese Equities Selection. Antalet er i portföljen har ökat. MLIIF US Basic Value och MLIIF US Growth har tillkommit bland USA-erna och i Europa investerade vi i AllianceBernstein European Value och två tillväxter, JPM European Strategic Growth och Fidelity European Mid Cap. Exponeringen mot tillväxtbolag har generellt ökats. I Japan kompletterades ens innehav med Selector Japan, en kvantitativt förvaltad. Fondbetyg Fonden saknar betyg på grund av kort historik. Övrigt Fonden har enligt bestämmelserna möjlighet att handla med optioner och terminer. Denna möjlighet utnyttjades under perioden. Sverige USA Europa Asien Japan Global Emer. Markets Övr inkl likv medel Risk Regionfördelning % Access 25 Benchmark Access 25 Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,5 0, Omsättn. genom närstående vp. institut, % 15,4 19, Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % - - Årsavkastning jmf-index, % - - Årsavkastning månadssparande, % - - Standardavvikelse, % - - Värdetillväxt sedan start Startdatum Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsersättning, % 3,4 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % 4,5 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0, Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1, TKA, %/år 1, Syntetisk TER, % 1, Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: 100 kr/månad 8, Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. Fonden har funnits för kort tid för att vissa värden ska kunna beräknas. Det totala förvaltningsavgiftsuttaget i erna, inklusive förvaltningsavgifterna i underliggande er, är 1,225 % av förmögenheten. För mer information om index sammansättning, se 16

17 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Asien First State Asia Pacific Leaders , ,2 Pictet Asia Ex Japan I , , ,0 3,5 Europa AllianceBernstein - European Value Portfolio , ,2 European Mid Cap Fund , ,5 JP Morgan Europe equity , ,9 JP Morgan Europe Strategic Growth , , ,4 6,1 Global Emerging Markets First State Global Emerging Markets , , ,9 0,0 Japan Pictet Japan Index , ,2 Pictet Japanese Equities Selection I , ,2 Selector Japan A , , ,5 3,5 Sverige Swedbank Robur Sverige MEGA , ,4 Swedbank Robur Obligations , ,0 Swedbank Robur Obligations MEGA , ,0 Swedbank Robur Penningmarknads MEGA , , ,7 80,9 USA JP Morgan US Dynamic Fund , ,9 Merrill Lynch Intl Investment Fund US Growth , ,4 Merrill Lynch US Basic Value , , ,6 6,0 Derivat DJ Euro Stoxx ,00 0 0,0 FXFwd-EUR/GBP ,43 4 0,0 FXFwd-EUR/JPY , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/USD , ,0 FXFwd-GBP/SEK , ,0 FXFwd-GBP/USD , ,0 FXFwd-JPY/SEK , ,0 FXFwd-USD/JPY ,04 0 0,0 FXFwd-USD/SEK , ,1 OMX Index Future ,00 0 0,0 Topix Index Future ,00 0 0,0 93 0,1 - Summa ,1 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar 35 0 Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga kortfristiga skulder -1 0 Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av % av Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper 0 0,0 - - Utlånade värdepapper 0 0,0 - - Ställda säkerheter för derivat ,5 - - Åtaganden summerat 0 - (Not A) Förändring av förmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare 0 0 Fondförmögenhet vid periodens slut

18 Access 50 Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en -i- som placerar globalt i andelar i andra er förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden är en bland som normalt placerar 50 procent av tillgångarna i aktieer och 50 procent i svenska ränteer. Fonden har möjlighet att variera andelen aktie- och ränteer mellan 0 och 100 procent. Eventuell utdelning sker i december. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 4,7 procent. Utvecklingen för jämförelseindex var 4,5 procent. Marknaden Aktiemarknaden fortsatte att utvecklas positivt under årets första två månader. I slutet av februari ökade dock oron för att den amerikanska tillväxten skulle mattas och tecken på problem inom bolånemarknaden i USA spädde på oron. Detta sammanföll med en större nedgång på den kinesiska börsen och utlöste ett kraftigt fall på världens börser i början av mars. Oron lade sig dock relativt snabbt och börserna har därefter stigit på nytt. Den ekonomiska statistiken har under de senaste månaderna pekat på en starkare ekonomisk utveckling än väntat, vilket gav nytt stöd åt börserna. Räntorna började stiga efter börsturbulensen i mars och har därefter fortsatt att stiga förhållandevis mycket. De högre räntenivåerna har gjort att aktiemarknaden blivit mindre attraktivt värderad, vilket ledde till att börsuppgången mattades av något mot slutet av perioden. Den svenska kronan försvagades under våren mot både den amerikanska dollarn och euron. Orsaken till detta var bland annat att Riksbanken signalerade en något försiktigare räntehöjningstakt än vad marknaden förväntat sig, samtidigt som inflationsstatistiken var lägre än väntat. Fondens strategi Fonden hade en större andel aktier än i normalläget under inledningen av året. Detta missgynnade ens utveckling under börsfallet i slutet på februari. Eftersom marknadsriskerna ökade reducerades aktievikten under turbulensen. När marknaderna därefter hade stabiliserats ökades aktievikten på nytt. Övervikten i aktier under andra kvartalet har bidragit positivt till ens utveckling. De er som haft den bästa absolutavkastningen återfinns på tillväxtmarknaderna, där en under större delen av perioden hade betydande innehav. Såväl First State Asia Pacific Leaders som First State Global Emerging Markets utvecklades starkt. En alltför positiv syn på den japanska börsen påverkade under delar av året ens avkastning negativt. Sämst utveckling hade Pictet Japanese Equities Selection. Under perioden sålde vi Schroders Global Equity Sigma och investerade i stället i regionala er. Innehavet i MLIIF European Fund avyttrades då den ansvarige förvaltaren slutat och det fanns en osäkerhet kring ens framtida förvaltning. Vårt största köp är Axa Rosenberg Pan European Equity Alpha fund. Generellt har vi ökat innehaven i er som investerar i tillväxtbolag och minskat i er med fokus på värdebolag. Exempel är köp av Fidelity European Mid Cap i Europa och MLLIF US Growth i USA. Fondbetyg Fonden hade betyg 2 på Morningstars 5- gradiga skala. Under året har betyget varierat mellan 2 och 3. Övrigt Fonden har enligt bestämmelserna möjlighet att handla med optioner och terminer. Denna möjlighet utnyttjades under perioden. Fondfakta Förvaltare: Pia Haak Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Bland Jämförelseindex: Benchmark Access 50 Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 139,43 133,31 127,54 107,14 102,62 Andelsvärde, kr 139,42 133,18 127,52 107,45 102,51 Utdelning, kr per andel - 2,21 1,61 0,92 - Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 4,7 6,2 20,2 5,7 - Jmf-index, % 4,5 4,9 17,2 7,5 - Jmf-index (inkl utd), % 5,5 6,1 18,5 8,6 3,3 Standardavvikelse, % 4,4 5,2 5,0 - - Standardavvikelse jmf-index, % 4,6 5,1 4,4 - - Tracking error, % 1,2 1,3 1,2 - - Informationskvot 0,91 1,63 0, Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 4,6 6,3 20,6 5,3 2, Risk Kursutveckling Benchmark Access 50 Access Fondbetyg Morningstar Rating 2 Regionfördelning Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,7 1,0 2,1-0,3 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 18,3 15,2 0,0-0,0 Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % 9,2 - Årsavkastning jmf-index, % 8,2 - Årsavkastning månadssparande, % 8,6 - Standardavvikelse, % 4,5 - Värdetillväxt sedan start Startdatum Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsersättning, % 10,1 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: - kr) Årsavkastning månadssparande, % 10,3 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,03 0,03 0,01 0,01 - Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1,81 1,81 1,81 1,82 - TKA, %/år 1,87 1,89 1,91 1,87 - Syntetisk TER, % 1,92 1,91 1,99 2,2 - Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: 100 kr/månad 12,34 12,09 12,76 11,80 - Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. Det totala förvaltningsavgiftsuttaget i erna, inklusive förvaltningsavgifterna i underliggande er, är 1,825 % av förmögenheten. För mer information om index sammansättning, se Sverige USA Europa Asien Japan Global Emer. Markets Övr inkl likv medel % Access 50 Benchmark Access 50 18

19 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Asien First State Asia Pacific Leaders , ,5 Pictet Asia Ex Japan I , ,8 Schroder Pacific Equity , , ,6 7,0 Europa AllianceBernstein - European Value Portfolio , ,3 Axa Rosenberg Pan-European Equity Alpha , ,3 European Mid Cap Fund , ,0 JP Morgan Europe equity , ,8 JP Morgan Europe Strategic Growth , ,4 StreetTRACKS MSCI Europe , , ,2 12,2 Global Emerging Markets First State Global Emerging Markets , , ,0 0,0 Japan Axa Rosenberg Japan Equity Alpha , ,1 Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha , ,5 Pictet Japan Index , ,2 Pictet Japanese Equities Selection I , ,4 Selector Japan A , , ,6 7,0 Sverige Swedbank Robur Sverige MEGA , ,5 Swedbank Robur Obligations MEGA , ,7 Swedbank Robur Penningmarknads MEGA , ,2 Swedbank Robur Realränte , , ,8 61,8 USA ishares S&P , ,8 JP Morgan US Dynamic Fund , ,4 Merrill Lynch Intl Investment Fund US Growth , ,3 Merrill Lynch US Basic Value , ,2 S&P 500 SPDR , ,5 Schroder Us Smaller Companies , , ,8 12,0 Derivat DJ Euro Stoxx ,00 0 0,0 FXFwd-EUR/JPY , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/USD , ,0 FXFwd-GBP/JPY , ,0 FXFwd-GBP/SEK , ,0 FXFwd-GBP/USD , ,0 FXFwd-JPY/SEK , ,0 FXFwd-JPY/SEK , ,1 FXFwd-USD/JPY , ,0 FXFwd-USD/SEK , ,0 OMX Index Future ,00 0 0,0 S&P 500 Future ,00 0 0,0 Topix Index Future ,00 0 0, ,1 - Summa ,1 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av % av Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - 0,0 - - Utlånade värdepapper - 0,0 - - Ställda säkerheter för derivat , ,3 Åtaganden summerat 0 - (Not A) Förändring av förmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare 0 0 Fondförmögenhet vid periodens slut

20 Access 75 Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en -i-, som placerar globalt i andelar i andra er förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden placerar normalt 75 procent av tillgångarna i aktieer och 25 procent i svenska ränteer. Fonden har möjlighet att variera andelen aktieer mellan 50 och 100 procent och andelen ränteer mellan 0 och 50 procent. Eventuell utdelning sker i december. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 7,7 procent. Utvecklingen för jämförelseindex var 6,7 procent. Marknaden Aktiemarknaden fortsatte utvecklas positivt under årets första två månader. I slutet av februari ökade dock oron för att den amerikanska tillväxten skulle mattas och tecken på problem inom bolånemarknaden i USA spädde på oron. Detta sammanföll med en större nedgång på den kinesiska börsen och utlöste ett kraftigt fall på världens börser i början av mars. Oron lade sig dock relativt snabbt och börserna har därefter stigit på nytt. Den ekonomiska statistiken har under de senaste månaderna pekat på en starkare ekonomisk utveckling än väntat, vilket gav nytt stöd åt börserna. Räntorna började stiga efter börsturbulensen i mars och har därefter fortsatt att stiga förhållandevis mycket. De högre räntenivåerna har gjort att aktiemarknaden blivit mindre attraktivt värderad, vilket ledde till att börsuppgången mattades av något mot slutet av perioden. Den svenska kronan försvagades under våren mot både den amerikanska dollarn och euron. Orsaken till detta var bland annat att Riksbanken signalerade en något försiktigare räntehöjningstakt än vad marknaden förväntat sig, samtidigt som inflationsstatistiken var lägre än väntat. Fondens strategi Fonden hade en större andel aktier än i normalläget under inledningen av året. Detta missgynnade ens utveckling under börsfallet i slutet på februari. Eftersom marknadsriskerna ökade reducerades aktievikten under turbulensen. När marknaderna därefter hade stabiliserats ökades aktievikten på nytt. Övervikten i aktier under andra kvartalet har bidragit positivt till ens utveckling. De er som haft den bästa absolutavkastningen återfinns på tillväxtmarknaderna, där en under större delen av perioden hade betydande innehav. Såväl First State Asia Pacific Leaders som First State Global Emerging Markets utvecklades starkt. En alltför positiv syn på den japanska börsen påverkade under delar av året ens avkastning negativt. Sämst utveckling hade Pictet Japanese Equities Selection. Under perioden sålde vi Schroders Global Equity Sigma och investerade i stället i regionala er. Innehavet i MLIIF European Fund avyttrades då den ansvarige förvaltaren slutat och det fanns en osäkerhet kring ens framtida förvaltning. Vårt största köp är Axa Rosenberg Pan European Equity Alpha fund. Generellt har vi ökat innehaven i er som investerar i tillväxtbolag och minskat i er med fokus på värdebolag. Exempel är köp av Fidelity European Mid Cap i Europa och MLLIF US Growth i USA. Fondbetyg Fonden hade betyg 4 på Morningstars 5- gradiga skala. Under året har betyget varierat mellan 3 och 4. Övrigt Fonden har enligt bestämmelserna möjlighet att handla med optioner och terminer. Denna möjlighet utnyttjades under perioden. Fondfakta Förvaltare: Pia Haak Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Aktie Jämförelseindex: Benchmark Access 75 Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 160,95 149,61 139,91 109,24 103,23 Andelsvärde, kr 160,95 149,42 139,88 109,70 103,06 Utdelning, kr per andel - 2,04 1,14 0, Risk Kursutveckling 4 Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 7,7 8,3 28,6 6,6 - Jmf-index, % 6,7 6,7 24,3 7,7 - Jmf-index (inkl utd), % 8,3 8,4 26,4 9,3 4,6 Standardavvikelse, % 6,8 7,7 7,2 - - Standardavvikelse jmf-index, % 7,0 7,5 6,4 - - Tracking error, % 1,3 1,4 1,3 - - Informationskvot 1,40 2,08 1, Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 7,6 8,4 29,1 6,0 3, Benchmark Access 75 Access Fondbetyg Morningstar Rating 4 Regionfördelning Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,8 1,2 1,5-0,4 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 23,3 18,6 0,0-0,0 Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % 13,9 - Årsavkastning jmf-index, % 12,2 - Årsavkastning månadssparande, % 13,3 - Standardavvikelse, % 7,0 - Värdetillväxt sedan start Startdatum Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsersättning, % 13,8 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % 14,8 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,02 0,03 0,02 0,01 - Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1,81 1,81 1,81 1,82 - TKA, %/år 1,88 1,91 1,92 1,89 - Syntetisk TER, % 1,97 1,97 2,04 2,5 - Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: 100 kr/månad 12,59 12,11 13,08 11,80 - Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. Det totala förvaltningsavgiftsuttaget i erna, inklusive förvaltningsavgifterna i underliggande er, är 1,825 % av förmögenheten. För mer information om index sammansättning, se Sverige USA Europa Asien Japan Global Emer. Markets Övr inkl likv medel % Access 75 Benchmark Access 75 20

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer