Dina Fonder Halvårsredogörelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1"

Transkript

1 Dina Fonder Halvårsredogörelse

2 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Större kurssvängningar väntas framöver 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Access Access Access Access Access Emerging Markets 26 Access Hedge 28 Access Ränta 30 Aktie Pension 32 Allemans I 34 Allemans II 36 Allemans III 38 Allemans IV 40 Allemans V 42 Amerika 44 Balkan 46 BRICT 48 Contura 50 Ethica Global MEGA 52 Ethica Miljö Sverige 54 Ethica Ränta 56 Ethica Stiftelse 58 Ethica Sverige Global 60 Ethica Sverige MEGA 62 Europa 64 Europa MEGA 66 Exacta Mars 68 Exacta September 70 Export 72 Finans 74 Global 76 Global MEGA 78 Hockey 80 Index Europa 82 Index Sverige 84 Index USA 86 IP Aktie 88 IP Ränte 90 Japan 92 Kapitalinvest 94 Kina 96 Kommunikations 98 Lux Absolutavkastning MEGA 100 Lux Euro Ränte 102 Lux Europa 104 Lux Global Ränte 106 Lux Global 108 Lux Protect Lux Svensk Likviditets 112 Lux Svensk Likviditets Plus 114 Lux Svensk Obligations 116 Lux Svensk Obligations MEGA 118 Medica 120 Mix Index Sverige 122 Mix 124 Mix MEGA 126 Mix Pension 128 Momentum 130 Norden 132 Norrmix 134 Obligations 136 Obligations MEGA 138 Observer Global Macro 140 Pacific 142 Penningmarknads 144 Penningmarknads MEGA 146 Privatiserings 148 Realinvest 150 Realränte 152 Rysslands 154 Råvaru 156 Ränte Europa 158 Ränte Pension 160 Ränte Sverige 162 Skogs 164 Småbolags Europa 166 Småbolags Norden 168 Småbolags Sverige 170 Statspappers MEGA 172 Statsskuldväxel MEGA 174 Stella Europa 176 Stella Sverige 178 Svensk Aktieportfölj 180 Sverige 182 Sverige MEGA 184 Talenten Aktie MEGA 186 Talenten Mix MEGA 188 Talenten Ränte MEGA 190 Transfer Transfer Transfer Transfer Vasalopps 200 Östeuropa 208 Förklaring till faktarutor 210 Ordlista 212 Jämförelseindex 213 Land- och valutakoder 214 Riskklasser 216 Styrelse och revisorer 216 Redovisningsprinciper 217 Avgifter 218 Ethica - En familj för hållbar utveckling 220 Fondöversikt Swedbank Robur är medlem i Fondbolagens Förening och följer Svensk Kod för bolag. Dina Fonder innehåller halvårsredogörelser/information för er förvaltade av något av Swedbank Roburs bolag. Produktion: Swedbank Robur Kommunikation och KGM Datadistribution AB. Tryckeriet och papperet är miljögodkända. 2

3 Vi finns där du finns Vi har haft en positiv börsutveckling under första halvåret, trots det kraftiga börsfallet i slutet av februari. Med en stigande börs och vår aktiva förvaltning har du som kund fått en god avkastning på ditt sparande, vilket är glädjande. Det visar också att det är viktigt att se sparandet som en långsiktig investering och att då och då gå igenom sitt - och försäkringssparande. För att möta din efterfrågan fortsätter vi att bredda vårt utbud. Vi har lanserat garantien Lux Protect 90, för dig som vill ha en lägre risk i ditt sparande utan att gå miste om börsuppgångarna. Vi har kryddat vårt utbud med BRICT, Momentum samt Stella för dig som vill ha mer nischade er med lite högre risk. Även på pensions- och försäkringsområdet breddar vi oss. Vi är stolta över att ha blivit utvalda som försäkringsgivare av försäkring i det nya pensionsavtalet för privatanställda tjänstemän. Flera skattereformer genomfördes under våren, något vi givetvis anpassar oss till. En är avskaffandet av förmögenhetsskatten, vilket är positivt för alla sparformer. Förändringen har skapat ett ökat intresse för våra kapitalförsäkringar. Under våren har Folksam fört över sin kapitalförvaltning på cirka 170 miljarder kronor till oss, vilket stärker vår ledande ställning i Norden. Vårt goda förvaltningsresultat har givit oss flera fina utmärkelser. Det är ett mycket gott betyg för vår förvaltning och visar även att våra er står sig väl i den internationella konkurrensen. Swedbank Robur är Sveriges äldsta bankägda bolag. I år fyller vi 40 år, något jag verkligen tycker är värt att fira. Det som gör mig mest glad och stolt är den mycket goda avkastning vi har haft under åren som du som kund har fått ta del av. Du är alltid välkommen att kontakta oss. Du når oss via ditt bankkontor, internetbanken, telefonbanken eller via Vi finns där du finns! Mats Lagerqvist Verkställande direktör i Swedbank Robur 3

4 Större kurssvängningar väntas framöver Företagens vinster fortsätter att utvecklas väl och de flesta börserna steg under första halvåret. Samtidigt höjer centralbankerna räntorna i takt med starkare tillväxt och ökande inflationstakt. Vad har kännetecknat första halvåret 2007? Ingrid Albinsson Under första halvåret har den internationella konjunkturen varit fortsatt stark. Det fanns i början av året en viss oro för att ekonomin i USA skulle tappa fart, men den starka tillväxten i Asien, med undantag för Japan och Europa kompenserade mer än väl för tillbakagången i USA. Under andra kvartalet minskade oron betydligt och det fanns åter tecken på starkare tillväxt i USA. Det medförde också en förnyad oro för högre inflation, vilket vi såg på räntemarknaden under juni då framför allt de långa räntorna steg. Jonas Pripp Ja, räntemarknaden har dragit upp inflationsförväntningarna i år, men centralbankerna har varit försiktiga med höjningar. Den amerikanska centralbanken har hållit sin styrränta oförändrad. Övriga centralbanker fortsätter att strama åt penningpolitiken. I Europa och Sverige har höjningarna fortsatt i lugn takt, men det har varit ganska stora svängningar på den svenska räntemarknaden. Placerarna trodde inte alls på Riksbankens första räntebana och de låga räntor som den prognostiserade i februari, vilket ledde till osäkerhet och stora ränterörelser. Sedan tvingades Riksbanken omvärdera sin räntebana ganska rejält när de höjde styrräntan i juni, bland annat för att löneökningarna blev större än förväntat. Den var också aggressivare i uttalandena om framtida höjningar. Stefan Franzén På börserna har det varit fortsatt stark utveckling, även om det blev ett par snabba kurskorrektioner under perioden. Det tror jag vi kommer att få leva med också framöver. Den starka utvecklingen beror på att företagen fortsätter att göra mycket goda vinster och har hög lönsamhet. Finansiellt är företagen också oerhört starka. Det har medfört stora utdelningar och många företagsförvärv, där inte minst riskkapitalbolagen varit mycket aktiva. Här ökar dock risken i takt med att räntorna stiger eftersom dessa bolag ofta lånar till förvärven. Hur har ernas avkastning utvecklats? Stefan Franzén Generellt har aktieerna gett mycket god avkastning under första halvåret, inte minst har Allemanserna och Kapitalinvest gått bra. Tillväxtmarknadserna har utvecklats mycket starkt med uppgångar på procent. Här finns till exempel Balkanen, Kinaen och Pacificen, men också Privatiseringsen, som placerar globalt, visade bra resultat. Jonas Pripp Det har varit svårare på räntesidan under första halvåret. Avkastningen i penningmarknadserna ökar i takt med styrräntehöjningarna, men det är från en låg nivå. Obligationserna har haft en svår marknad på grund av stigande långa räntor. Vi fick till exempel en kraftig uppgång av långräntorna mot slutet av första halvåret. Ingrid Albinsson I blanderna hade vi övervikt av aktier under större delen av första halvåret. Vi tappade en del i samband med nedgången i februari, men återhämtade detta senare under perioden. Vi minskade aktieandelen mot slutet av första halvåret, när räntorna steg och aktiemarknaderna inte rörde sig så mycket. Exponeringen mot Latinamerika och Östeuropa utvecklades väl, men den svaga utvecklingen i Japan var negativ för våra blander. Vilka aktieer utvecklades svagare och vad berodde det på? Stefan Franzén Rysslandsen var relativt svag. Det har inte så mycket med konjunkturläget eller realekonomin i Ryssland att göra, utan det är ett finansiellt problem med överutbud av nya bolag på den ryska börsen. Svagast utveckling hade annars Japanen som bara steg med några procent. På branschnivå var läkemedel- och fastigheter svaga, vilket drabbat Medica och Realinvest, även om avkastningen glädjande nog var positiv även för dessa er. Hur har valutorna påverkat avkastningen under första halvåret? Ingrid Albinsson Det har varit stora rörelser för den svenska kronan under första halvåret. I spåren av att Riksbanken signalerade måttliga räntehöjningar försvagades kronan både gentemot euron och mot dollarn. Det gjorde att er med innehav i dessa valutor fick lite extra avkastning. Däremot tappade Japanen på den svaga yenkursen. Hur ser konjunkturbilden ut framöver? Ingrid Albinsson Vi har nått en mognare fas i konjunkturen och det betyder normalt sett att inflationen stiger på lite sikt. Vi har därför stigande räntor, vilket kan få betydelse för tillväxttakten framöver. Men jag tror att vi behöver betydligt större ränteuppgångar för att få en snabb nedkylning av ekonomin och där är vi inte. Stefan Franzén Som Ingrid säger, så är konjunkturen fortfarande god. Jag skulle vilja säga att vi går från en extremt gynnsam miljö för aktier, till en fortsatt gynnsam miljö. Det är ingen normal konjunkturcykel utan den förefaller att vara mer långvarig. Jag tror att skillnaden ligger i den 4

5 Jonas Pripp Räntechef Stefan Franzén Chef utländska aktier Ingrid Albinsson Chef Asset Allocation stora ökningen av efterfrågan, inte minst på råvaror, metaller med mera, från länder som Kina och Indien, men det beror också på effekter av den pågående globaliseringen. Jonas Pripp Vi kan konstatera att vi är nära toppen i konjunkturen och då vet man att det kommer ekonomisk statistisk som gör att marknaderna kan bli lite villrådiga. Man söker både det positiva och det negativa i den ekonomiska informationen, vilket bidrar till att svängningarna ökar på de finansiella marknaderna. Vad tror ni händer på räntesidan. Det har ju varit uppåtriktat en tid? Jonas Pripp Generellt så är det fortsatt uppåt för styrräntorna internationellt. Tittar vi på den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, så är min bedömning att de håller styrräntan oförändrad. De kommer bara att göra något i år om det sker något extraordinärt. Den europeiska centralbanken, ECB, kommer att fortsätta höja i takt med konjunkturen, Likadant är det med Riksbanken. De har spelat ut sina kort och fortsätter höja i takt med konjunkturen. Så i stort sett alla centralbanker, utom den amerikanska, fortsätter att höja. När det gäller de långa räntorna så var marknaden mer inflationsrädd än centralbankerna tidigare och tog ut det genom att handla upp räntorna. Det är därför inte omöjligt att vi får en lugnare utveckling på långa sidan under det andra halvåret. Framtidsbilden ser fortfarande relativt stark ut. Betyder det också att det fortfarande är fördel för aktieer framför ränteer? Stefan Franzén Ja, jag är fortfarande positiv till börsutvecklingen för det här året, men kurssvängningarna kan bli större. Det som skulle kunna påverka börserna negativt är om resultatrapporterna för första halvåret blir sämre än väntat och att bolagens uttalanden om framtiden skulle vara mindre optimistiska. Aktietrenden är fortsatt positiv men vi får leva med större kurssvängningar vilket ökar risken något, det är min bedömning. Ingrid Albinsson Jag håller med Stefan. Förutsatt att företagen visar bra vinster så är miljön för aktier fortfarandet gynnsammare än för räntor, även om räntorna successivt stiger. För sparare är det viktigt att då och då stämma av risknivån i sitt långsiktiga sparande. Diskutera med en rådgivare om fördelningen mellan aktieer och ränteer eftersom den förändras i takt med stigande börskurser. Det är också viktigt att se sitt sparande i ett längre perspektiv. Det är svårt att köpa och sälja er kortsiktigt för att försöka hitta rätt i en marknad med större kursrörelser framöver. Blir man orolig när aktieen går ned kanske man snarare ska fundera över om risknivån är den rätta. Jonas Pripp På räntesidan kommer fortsatt höjda styrräntor att höja förräntningstakten i våra ränteer, vilket är positivt. Men jag är benägen att hålla med Stefan och Ingrid att det ser bättre ut för aktier än för räntor under det här året. Det viktiga är dock att man sprider sparandet till både aktier och räntor. Sedan är det också viktigt att tänka på valutaeffekterna i sitt sparande. Jag tror att valutakurserna kan komma att röra sig mer framöver precis som aktiemarknaderna, vilket påverkar avkastningen i erna med utländska innehav. När det gäller aktiemarknaderna, är det några regioner eller branscher som ni sätter särskild tilltro till framöver? Stefan Franzén Tillväxtmarknaderna har fortfarande goda långsiktiga förutsättningar. Men man får vara beredd på större kurssvängningar under andra halvåret. Svängningarna är större än på de mogna marknaderna, inte minst om det blir oro. Vi såg ju exempel på hur snabbt det kan gå när Shanghai-börsen dök i vintras och drog med sig de andra marknaderna kortsiktigt. Vilka är de största riskerna för det närmaste halvåret? Jonas Pripp Det stora problemet ligger i de låga ränteskillnaderna mellan riskfria placeringar och placeringar med kreditrisk. Dessutom finns det mycket så kallade carrytrades, där man lånar billigt, oftast i yen, och placerar i någon annan tillgång med risk. Här finns en hotbild, inte minst om den japanska centralbanken höjer räntorna och yenkursen stiger. Stefan Franzén Återigen, om vinstförväntningarna inte infrias finns risk för bakslag på börserna. Vissa marknader och bolag har ju utvecklats oerhört starkt under den långa uppgångsperiod vi haft och det är naturligt att det kan komma kurskorrektioner. Men det är snarare yttre faktorer av den typ som Jonas nämner som skulle kunna påverka aktiemarknaden negativt. Ingrid Albinsson Fortsatt stigande räntor på grund av stigande inflation skulle också kunna kyla ned ekonomin och slå mot företagen, men jag bedömer i dagsläget att företagen fortsätter att leverera goda vinster ytterligare en period. 5

6 Marknadsprognoser AKTIER/RÄNTOR 8,2 %* Bättre utsikter i USA + Ökad global optimism. Starkt i Kina och tecken på förbättringar i USA. + Företagens balansräkningar är starka, vinsterna goda och investeringarna ökar. Företagsledningar fortsatt positiva. - Hög efterfrågan och stigande arbetskraftskostnader ökar oron för högre inflation. - Obalanser i världens sparande och risk för ökad protektionism i USA och Europa MSCI World *Utveckling 2007 per den 30/6 SVERIGE 8,5 %* Hushållen fortfarande optimistiska Den starka och breda uppgången i konjunkturen fortsätter. Hushållen konsumerar och gynnas av skattesänkningar, låg ränta och högre löner. Arbetsmarknaden förbättras rejält. Löneutvecklingen pressar upp inflationsriskerna SIXPX *Utveckling 2007 per den 30/6 EUROPA 10,8 %* Fortsatt bred tillväxt + Tyskland leder utvecklingen och det råder stor optimism hos företagen beroende på stora order och ökad inhemsk efterfrågan. + Arbetsmarknaden förbättras och hushållen är alltmer optimistiska och konsumerar. + Stark exportutveckling från Europa till övriga marknader globalt. - Ökad risk inom vissa delar av den spanska fastighetsmarknaden MSCI Pan-Europe *Utveckling 2007 per den 30/6 USA 6,5 %* Förbättrad konjunktur i sikte + God efterfrågan i flera branscher och minskade lagernivåer. + Företagen har god vinstutveckling och starka balansräkningar. - Stigande löner och högre oljepriser ökar inflationsriskerna. - Viss oro för utvecklingen på husmarknaden kvarstår MSCI USA *Utveckling 2007 per den 30/6 6

7 ÖSTEUROPA/BALKAN 7,6 %* Reformer tappar tempo Ryssland fortsätter att utvecklas starkt med tillväxt inom flera branscher och stark inhemsk konsumtion. På Balkan har utvecklingen i Turkiet stabiliserats och förtroendet för den ekonomiska utvecklingen har börjat återvända. Oroande underskott i Ungern och i Baltikum. Reformarbetet har stannat av i Bulgarien och Rumänien MSCI EM Eastern Europe 10/40 *Utveckling 2007 per den 30/6 JAPAN 2,2 %* Arbetslösheten sjunker + Tillväxten fortsätter tack vare en svag yenkurs, fortsatt goda företagsvinster och ökande investeringsplaner. + Den privata konsumtionen väntas öka tack vare stigande löner och en allt bättre arbetsmarknad. - Centralbanken höjer räntan i takt med att expansionen fortsätter. - De nödvändiga struktur reformerna går långsammare med den nye premiärministern MSCI Japan *Utveckling 2007 per den 30/6 ASIEN 15,9 %* Regeringen försöker kyla ned i Kina + Kinas tillväxt fortsätter på en mycket hög nivå, men även närområdet växer starkt. + Asiatiska företag drar fortsatt fördel av en stark efterfrågan på teknikkomponenter. - Kina försöker kyla ned ekonomin genom finans-, valuta- och penningpolitik. - Stigande inflation i Kina och inflationsrisker i Indien MSCI AC Far East Free, ex Japan *Utveckling 2007 per den 30/6 RÄNTEMARKNAD Högre styrräntor De låga räntorna stimulerar tillväxten trots en viss ränteuppgång internationellt. Fortfarande låg internationell inflation. Styrräntehöjningarna väntas fortsätta i Asien och Europa, inklusive Sverige. Tillväxttakt och arbetskraftskostnader ökar riskerna för högre inflation. 6 USA Europa 5 Sverige årig statsobligation 7

8 Nyheter från Swedbank Robur Dina Fonder snart digitala Många kunder har önskat en digital form av Dina Fonder. Det har vi tagit till oss. I samband med Årsberättelsen 2007 kan du få en digital redovisning av det gångna årets sparande. Du som är kund i internetbanken får automatiskt Dina Fonder i digital form. Övriga kunder får i fortsättningen den tryckta versionen men kommer även att kunna hämta sin information digitalt via Swedbank Roburs hemsida. Genom att använda internetbanken och hemsidan, med säkra inloggningsfunktioner, gör vi din personliga information ännu mer privat. Samtidigt som miljön mår bättre, bland annat tack vare minskad pappers- och energiförbrukning samt färre transporter. Målsättningen är att kunna erbjuda en tydlig och pedagogisk redovisning av ditt sparande som du enkelt kan spara. Från och med januari 2008 kommer även årsbeskeden för, pension och försäkring att bli digitala. Robur prisas av branschen Under 2007 firar Swedbank Robur 40 år som förvaltare. Därför är vi extra stolta över de utmärkelser vi fått för en framgångsrik förvaltning. Av analysföretaget Lipper utsågs vi nyligen till bästa bolag i Norden. I den nordiska jämförelsen av bästa er fick Swedbank Robur dessutom flest utmärkelser, fem av totalt 23 priser. Även Morningstar har varit generösa och för femte året i rad belönat oss i kategorin Årets stjärnförvaltare, den här gången med en bronsmedalj. Tack alla kunder och medarbetare som gjort framgången möjlig. Hängde du med i vårens lanseringar? LUX PROTECT 90 En garanti som aldrig ger dig mindre än 90 procent av ens högsta kurs. Passar dig som vill vara trygg men följa med i börsuppgångarna. BRICT Aktie som riktar sig mot fem av världens mest spännande marknader: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Turkiet. Passar dig som vill krydda ditt sparande och som är beredd att ta en viss risk. MOMENTUM En som ger dig en exponering mot marknader med positiv trend. Grundprincipen är att vid varje månadsskifte köpa de regioner och sektorer som gått starkast föregående månad. STELLA aktieerna Stella Sverige och Stella Europa investerar i noggrant utvalda bolag som förvaltarna bedömer vara mest intressanta på respektive marknad. Fonderna passar dig som accepterar en hög risk och vill ha en koncentrerad förvaltning med möjlighet till hög avkastning. Kapitalförsäkring nu även med depåförvaltning För dig som vill placera i andra finansiella instrument än er har vi som komplement till våra tidigare försäkringar tagit fram en produkt som vi kallar för Kapitalförsäkring Depå. Det innebär att du kan placera i exempelvis aktier, SPAX och derivatinstrument inom ramen för en kapitalförsäkring. Kapitalförsäkring Depå kan vara extra förmånlig för dig som vill vara aktiv inom ditt sparande. Ta kontakt med ditt lokala Swedbank-/Sparbankskontor för mer information. Fondsammanslagning Den 9 februari gick Svenska Kyrkans Miljö Talenten upp i Ethica Miljö Sverige på grund av att placeringsin riktningarna för erna är identiska. Sammanläggningen medför inte några skatte konsekvenser för dig som är andelsägare i en. Du som hade andelar i Svenska Kyrkans Miljö Talenten fick andelar i Ethica Miljö Sverige. Du som månadssparade i Talenten får automatiskt ditt månadssparande i Ethica Miljö Sverige efter sammanslagningen. 8

9 Förvaltning och analys Swedbank Robur är Sveriges största förvaltare med ett sjuttiotal personer som bevakar utvecklingen på världens aktie- och räntemarknader. Av dessa arbetar merparten med förvaltning av aktieer. Peter Abelin Analytiker och förvaltare, läkemedel I branschen sedan: 1995 Född: 1955 Mårten Agneskog Fondanalysansvarig I branschen sedan: 2000 Född: 1971 Ingrid Albinsson Chef Asset Allocation I branschen sedan: 1988 Född: 1963 Johan Alm Analytiker, fordonsindustri I branschen sedan: 1990 Född: 1962 Sara Arfwidsson Aktiehandlare, Europa I branschen sedan: 1994 Född: 1970 Sebastian Arslanogullari Förvaltare, kvanter I branschen sedan: 2002 Född: 1969 Kristofer Barrett Analytiker, globala tillväxtmarknader I branschen sedan: 2006 Född: 1982 Anders Bergh Förvaltare, räntor och valutor I branschen sedan: 1987 Född: 1963 Thomas Bäck Förvaltare, institutionella uppdrag I branschen sedan: 1987 Född: 1959 Anders Dahl Aktiehandlare, Sverige I branschen sedan: 1979 Född: 1954 Daniel Dinef Förvaltare, Östeuropa/Ryssland I branschen sedan: 1997 Född: 1965 Johan Ekström Analytiker och förvaltare, media I branschen sedan: 2000 Född:

10 Christer Engel Förvaltare, Östeuropa/Ryssland I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Ulrika Enhörning Förvaltare, Europa I branschen sedan: 1995 Född: 1971 Per Forsgren Förvaltare, index I branschen sedan: 2004 Född: 1977 Rikard Forssmed Analytiker och förvaltare, råvaror I branschen sedan: 2001 Född: 1977 Stefan Franzén Chef utländska aktier; förvaltare, global I branschen sedan: 1988 Född: 1962 Erik Gerestrand Analytiker, makrostrategi I branschen sedan: 2004 Född: 1976 Per Griberg Analytiker och förvaltare, finans I branschen sedan: 1993 Född: 1968 Peter Gustafsson Stf. räntechef; förvaltare, räntor I branschen sedan: 1994 Född: 1965 Pia Haak Förvaltare, -i- I branschen sedan: 1992 Född: 1967 Magnus Henjeby Analytiker, konsumentvaror I branschen sedan: 1998 Född: 1974 Magnus Jacobsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 1986 Född: 1961 Anders Johansson Förvaltare, -i- I branschen sedan: 2000 Född: 1973 Johannes Jögi Förvaltare, index I branschen sedan: 1998 Född: 1971 Therese Karlsson Aktiehandlare, Norden I branschen sedan: 2003 Född: 1974 Rikard Kull Förvaltare, räntor I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Therese Larsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 2001 Född:

11 Hugo Lewné Förvaltare, global I branschen sedan: 1998 Född: 1978 Per Lilja Analytiker och förvaltare, finans I branschen sedan: 1994 Född: 1965 Anita Lindberg Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1999 Född: 1972 Peter Lingen Analytiker och förvaltare, mjukvarubolag/it- och internetkonsulter I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Johan Ljungquist Förvaltare, institutionella uppdrag, Sverige, etik och miljö I branschen sedan: 1983 Född: 1962 Carl-Fredrik Lorenius Analytiker och förvaltare, skog/kemi I branschen sedan: 1997 Född: 1972 Johannes Lundgren Förvaltare, index I branschen sedan: 2000 Född: 1973 Thomas Makranci Aktiehandlare, Sverige/Norden I branschen sedan: 1983 Född: 1962 Marcus Martayan Aktiehandlare, Östeuropa/ Europa I branschen sedan: 2001 Född: 1975 Anna Nilsson Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1997 Född: 1967 Marianne Nilsson Tf. Aktiechef; chef ägarstyrning I branschen sedan: 1987 Född: 1962 Åsa Nisell Ägarstyrning I branschen: , Född: 1957 Jörgen Olofsson Förvaltare, kvanter I branschen sedan: 1998 Född: 1970 Jonas Palmqvist Förvaltare, Norden, småbolag Sverige/Norden I branschen sedan: 1996 Född: 1971 Nicholas Peacock Förvaltare, Asien I branschen sedan: 1986 Född: 1959 Giovanni Polastri Analytiker, makrostrategi I branschen sedan: 1993 Född:

12 Jonas Pripp Räntechef I branschen sedan: 1986 Född: 1962 Ian Raftell Förvaltare, institutionella uppdrag, Sverige, etik och miljö I branschen sedan: 1996 Född: 1968 Anders Ramsten Anlaytiker och förvaltare, telekom/it I branschen sedan: 1992 Född: 1966 Per Solvin Förvaltare, USA I branschen sedan: 1989 Född: 1961 Björn Stenbäck Förvaltare, småbolag Europa I branschen sedan: 1985 Född: 1952 David Stenlund Analytiker, allokering I branschen sedan: 2003 Född: 1977 Jonas Ström Förvaltare, Europa I branschen sedan: 1997 Född: 1972 Ola Sundling Förvaltare, index I branschen sedan: 2005 Född: 1979 Charlotta Sydstrand Analytiker, etik och miljö I branschen sedan: 1999 Född: 1970 Ingemar Syréhn Förvaltare, Sverige I branschen sedan: 1994 Född: 1967 Michael Tull Förvaltare, Japan; aktiehandlare, Asien/Japan I branschen sedan: 1999 Född: 1974 Mats Wandrell Förvaltare, Östeuropa/Ryssland I branschen sedan: 1995 Född: 1967 Christer Wanngård Portföljassistent I branschen sedan: 2006 Född: 1980 Anita Wikström Assistent, aktier I branschen sedan: 2001 Född: 1964 Göran Villner Analytiker, verkstad I branschen sedan: 1997 Född: 1953 Ann Wistedt Gren Förvaltare, valuta I branschen sedan: 1997 Född:

13 Veronica Yu Förvaltare, Asien I branschen sedan: 1994 Född: 1968 Saknas på bild Per-Axel Carlsson Förvaltare, blander I branschen sedan: 1992 Född: 1964 Stephanie Elford Assistent, räntor I branschen sedan: 2003 Född: 1977 Jacob Gemmel Förvaltare, USA I branschen sedan: 1989 Född: 1965 Erik Kovacs Analytiker och förvaltare, finans I branschen sedan: 1991 Född: 1967 Ulrika Lindén Förvaltare, räntor I branschen sedan: 1995 Född: 1970 Hans Lindh Tradingchef, aktiehandlare, USA I branschen sedan: 1985 Född: 1957 Maria Ljungkvist Martí Chef makrostrategi I branschen sedan: 1993 Född: 1964 Fredrik Myrén Förvaltare, Östeuropa I branschen sedan: 1995 Född: 1969 Elisabet Nathhorst Förvaltare, småbolag, Europa I branschen sedan: 1978 Född: 1952 Patrik Tuvinger Assistent, räntor I branschen sedan: 2007 Född: 1974 Birgitta Redig Analytiker, I branschen sedan: 1998 Född: 1961 Jonas Victorsson Analytiker, telekomoperatörer I branschen sedan: 1998 Född: 1965 Johan Sandberg Analytiker, konsumentrelaterade varor och tjänster I branschen sedan: 1999 Född: 1974 Amelie Wejle Assistent, räntor I branschen sedan: 2007 Född: 1974 Paula Treutiger Analytiker och förvaltare, läkemedel I branschen sedan: 1995 Född:

14 Så läser du rapporten I Dina Fonder presenterar vi halvårsredogörelser för Swedbank Roburs er. Syftet är att ge alla som sparar i erna en bra bild av hur erna har utvecklats och vilka faktorer som påverkat resultatet. Här följer en förklaring till rapportens olika delar. Redovisningen skiljer sig i viss mån åt beroende på vilken slags det gäller. Placeringsinriktning Beskriver vilken inriktning en ska ha på sina placeringar. Om det är en aktie, ränte eller bland samt vilka länder och/eller branscher som en investerar i. Här framgår också vilken månad som eventuell utdelning i en sker. Förvaltarkommentarer Visar förvaltarens kommentarer till ens avkastning under perioden samt vilka faktorer som påverkat utvecklingen. Förvaltaren kommenterar också några av ens största affärer under perioden. Det är till stor del förvaltarnas eget språkbruk som syns i texterna. För att underlätta för dig som läsare finns därför en ordlista på sid 210, med förklaringar till en del fackuttryck. Riskfigur Figuren visar vilken riskklass en tillhör. Swedbank Roburs er delas in i sex olika riskklasser där klass 1 är lägst risk och klass 6 högst. Läs mer om risk och riskklasserna på sid 214. Kursutveckling Diagrammet visar ens kursutveckling inklusive utdelning i förhållande till dess jämförelseindex de senaste fem åren, uttryckt i SEK. Jämförelseindex avspeglar den värdepappersmarknad som en placerar på. Fondfakta Innehåller information och nyckeltal som berör ens avkastning, risk, avgifter mm. Dessutom ens fem största innehav, förvaltare och mycket annat. Förklaringar och definitioner till nyckeltalen hittar du på sid 208. Fondbetyg Beskriver hur en rankas jämfört med andra liknande er på marknaden. Fondbetygen som används är Morningstar Rating. Högsta betyg är 5 och lägsta betyg är 1. Småbolags Norden Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en aktie som placerar i små och medelstora nordiska företag i olika branscher. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade papper och får placera upp till 10 procent av ens värde i andra er. Eventuell utdelning sker i december. Fonden är öppen för premiepensionssparande. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 31,5 procent. Utvecklingen för jämförelseindex var 28,5 procent. Marknaden 2006 blev ännu ett starkt år för nordiska småbolagsaktier. Av de nordiska börserna hade Norge den starkaste utvecklingen, följt av Sverige, Finland och Danmark. Investerarnas riskaptit var fortsatt god, vilket tillsammans med fortsatt låga räntor, bidrog till en god likviditet i småbolagsaktier. Efter en stark inledning på börsåret kom en kraftig kursnedgång under maj och juni. Då framgick också hur snabbt riskaptiten kan försvinna från marknaden och de nordiska börserna föll med mellan 12 och 18 procent på kort tid. Nedgången utlöstes framför allt av en ökad inflationsoro i USA och övriga världen, men får främst tillskrivas psykologiska faktorer efter en stark uppgångsperiod. Även en försvagad dollar bidrog till nedgången, inte minst för dollarkänsliga bolag på den svenska börsen. Därefter kom en försiktig återhämtning under sommaren och efter ytterligare en rekyl nedåt i juli fortsatte världens börser åter sin positiva trend under andra halvåret. Uppgången berodde framför allt på en minskad inflationsoch ränteoro efter att råvarupriserna och inte minst oljan föll tillbaka efter en kraftig uppgång under första halvåret. Vidare gynnades börserna av att företagens resultatrapporter ledde till höjda vinstprognoser. Den goda vinstutvecklingen berodde främst på en god konjunktur i Norden och Europa och en stark efterfrågan från tillväxtmarknader i Östeuropa och Asien. Slutligen gynnades börserna av den höga uppköps- och förvärvsaktivitet som rådde under året. Fondfakta Förvaltare: Jonas Palmqvist Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Aktie Jämförelseindex: Carnegie Nordiska Småbolagsindex Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 85,86 65,86 40,81 32,41 24,29 Andelsvärde, kr 85,75 65,88 40,96 32,42 24,35 Utdelning, kr per andel 0,83 0,83 0,91 0,95 0,85 Fondens 5 största poster Värde, Kkr Andel av, % Meda Kinnevik Alfa-Laval Husqvarna Prosafe Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 31,5 63,0 29,6 38,2-18,1 Jmf-index, % 28,5 53,7 27,1 35,1-16,7 Jmf-index (inkl utd), % Standardavvikelse, % 14,3 13,0 14,8 19,7 19,5 Standardavvikelse jmf-index, % 13,1 12,1 12,8 17,4 - Tracking error, % 2,3 2,2 3,4 4,2 3,9 Informationskvot 2,52 2,59 0,83 0,08 neg Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 31,7 63,5 29,2 38,5-18,0 Fondbetyg Morningstar Rating 5 Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,7 0,7 0,9 0,7 1,2 Omsättning genom närstående vp. institut, % 4,1 1,6 2,6 4,9 - Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % 46,8 25,9 Årsavkastning jmf-index, % 40,5 23,1 Årsavkastning månadssparande, % 40,6 37,3 Standardavvikelse, % 14,4 16,8 Värdetillväxt sedan start Startdatum Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsersättning, % 14,2 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % 18,4 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,14 0,15 0,16 0,15 - Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 TKA, %/år 1,61 1,64 1,70 1,66 1,71 TER, %/år 1,42 1,41 1,42 1,41 - Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: 100 kr/månad 9,77 11,06 9,60 8,70 7,00 Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. 154 PREMIEPENSIONSFOND PPM Nr På sektornivå utvecklades telekom och hälsovård bäst medan årets sämsta sektorer var transporter och IT. Fondens strategi Fokus i en har som tidigare varit att leta efter bra investeringar på bolagsnivå, medan vi strävat efter att hålla nere risken från allokering på lands- och sektornivå. Bäst bidrag på sektornivå har Finans samt Industri givit, medan IT missgynnat ens utveckling mest. Av de fyra länderna har Sverige bidragit mest positivt, följt av Danmark, Norge och Finland. Bland ens bästa innehav under året kan nämnas Meda (hälsovård), Alfa Laval (industri), PGS (olja & gas) och Boliden (råvaror). Sämsta innehaven var Visma (IT), Perlos (IT), Micronic (IT) samt DNO (olja & gas). De största aktieköpen gjordes bland annat i finska YIT (industri), Norske Skog (råvaror) och Securitas Systems (övrigt). De största försäljningarna gjordes i Rockwool (industri), Topdanmark (finans) och Tomra (industri). Fondbetyg Fonden har under året behållit högsta betyg 5 på Morningstars 5-gradiga skala. Övrigt Fonden har enligt bestämmelserna möjlighet att handla med optioner och terminer. Denna möjlighet utnyttjades inte under perioden. Utlåning av aktier har inte skett tog Jonas Palmqvist över som förvaltare efter Tomas Risbecker som lämnat Swedbank Robur Industri Finans Kons. Sällanköp Olja & Gas Hälsovård IT Råvaror Kons. Dagligvaror Samh. varor & tjänster Telekomm. Service Övr inkl likv medel Sverige Norge Finland Danmark Övr inkl likv medel 0 PPM-er De er som Swedbank Robur erbjuder för premiepensionssparande är markerade med denna symbol. Risk Kursutveckling Carnegie Nordiska Småbolagsindex Småbolags Norden Branschfördelning Länderfördelning Småbolags Norden Carnegie Nordiska Småbolagsindex Småbolags Norden Carnegie Nordiska Småbolagsindex % % Bransch- och länderfördelning Visar ens förmögenhet jämfört med index, uppdelat på branscher respektive länder. Ränteer har andra diagram, som i stället kan visa löptidsstruktur, årsförräntning, effektiv ränta och/eller valutafördelning. 14

15 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Danmark ALK-Abello (Hälsovård) , ,0 Alm Brand (Finans) , ,8 Amagerbanken (Finans) , ,5 Ambu B (Hälsovård) , ,2 Auriga Industries (Råvaror) , ,1 Bang & Olufsen (Kons. Sällanköp) , ,3 Bavarian Nordic Research (Hälsovård) , ,2 Biomar (Övriga) , ,4 BoConcept (Kons. Sällanköp) , ,3 D/S Norden (Industri) , ,6 D/S Torm (Olja & Gas) , ,7 Dalhoff Larsen B (Industri) , ,4 EBH (Finans) , ,3 EDB Gruppen (IT) , ,1 Forstädernas Bank (Finans) , ,4 Genmab (Hälsovård) , ,9 Harboes Bryggeri (Kons. Dagligvaror) , ,1 IC (Kons. Sällanköp) , ,5 Jeudan (Finans) , ,3 Jyske Bank (Finans) , ,2 Lifecycle Pharma (Hälsovård) , ,1 NKT (Industri) , ,2 Parken Sport & Entertainment (Kons. Sällanköp) , ,2 Rella (Kons. Sällanköp) , ,2 Ringkjöbing Landbobank (Finans) , ,5 Roskilde Bank (Finans) , ,5 Royal Unibrew (Kons. Dagligvaror) , ,2 Schouw & Co (Industri) , ,2 SimCorp (IT) , ,7 Själsö Gruppen (Kons. Sällanköp) , ,1 Solar (Industri) , ,6 Sondagsavisen (Kons. Sällanköp) , ,1 Spar Nord Bank (Finans) , ,4 Sydbank (Finans) , ,0 TK Development (Finans) , ,3 Topdanmark (Finans) , ,0 Östasiatiske Kompagni (Kons. Dagligvaror) , , ,5 16,6 Finland Ahlstrom (Råvaror) , ,2 Aldata Solutions (IT) , ,1 Almanova (Kons. Sällanköp) , ,3 Amer Sports (Kons. Sällanköp) , ,2 Atria Yhtvma (Kons. Dagligvaror) , ,3 Basware (IT) , ,2 Cargotec (Industri) , ,8 Citycon (Finans) , ,5 Cramo (Industri) , ,6 F Secure (IT) , ,3 Finnair (Industri) , ,5 Finnlines (Industri) , ,3 Fiskars A (Kons. Sällanköp) , ,2 Huhtamäki van Leer (Råvaror) , ,7 Jaakko Poyry (Industri) , ,4 Kemira (Råvaror) , ,8 Kemira Growhow (Råvaror) , ,2 Kone Cranes (Industri) , ,0 Lassila & Tikanoja (Industri) , ,2 Lemminkäinen (Industri) , ,4 M-Real (Råvaror) , ,5 Nokian Renkaat (Kons. Sällanköp) , ,7 OKO Bank (Finans) , ,2 Oriola (Hälsovård) , ,4 Orion (Hälsovård) , ,7 Outokumpu Technology (Industri) , ,2 PKC Group (Industri) , ,3 Ponsse (Industri) , ,2 Ramirent (Industri) , ,9 Rapala (Kons. Sällanköp) , ,1 Sponda (Finans) , ,3 Stockmann B (Kons. Sällanköp) , ,8 Technopolis (Finans) , ,3 Tekla (IT) , ,2 Teleste (IT) , ,1 Tietoenator (IT) , ,7 Tulikivi (Industri) , ,2 Uponor (Industri) , ,0 Vacon (Industri) , ,3 Vaisala (IT) , ,4 YIT-Yhtyma (Industri) , , ,3 17,1 Norge ABG Sundal (Finans) , ,4 Acta (Finans) , ,5 Aker Drilling (Olja & Gas) , ,2 Aker Yards (Industri) , ,9 Aktiv Kapital (Finans) , ,1 APL (Olja & Gas) , ,2 Awilco Offshore (Industri) , ,4 Bergesen (Olja & Gas) , ,5 Bergesen Offshore (Olja & Gas) , ,2 Cermaq (Kons. Dagligvaror) , ,6 Data Respons (IT) , ,1 DN Oljeselskap (Olja & Gas) , ,6 Ekornes (Kons. Sällanköp) , ,1 Ementor (IT) , ,2 Farstad Shipping (Olja & Gas) , ,3 Fast Search & Transfer (IT) , ,1 Fred Olsen Energy (Olja & Gas) , ,2 Ganger Rolf (Olja & Gas) , ,3 Geo (Industri) , ,3 Hafslund B (Samh. varor & tjänster) , ,8 I.M. Skaugen (Olja & Gas) , ,1 Kongsberg Automotive (Kons. Sällanköp) , ,2 Leröy Seafood (Kons. Dagligvaror) , ,5 Norgani Hotels (Finans) , ,6 Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Norske Skog (Råvaror) , ,6 Norwegian Air Schuttle (Industri) , ,1 Ocean Rig (Olja & Gas) , ,7 Odfjell A (Industri) , ,5 Odfjell B (Industri) , ,1 Olav Thon Eiendomsselskap (Finans) , ,4 Pan Fish (Kons. Dagligvaror) , ,6 Petrolia Drilling (Olja & Gas) , ,2 Prosafe (Olja & Gas) , ,4 Q-Free (IT) , ,0 Schibsted (Kons. Sällanköp) , ,7 Seabird (Olja & Gas) , ,3 Sevan Marine (Olja & Gas) , ,3 Sinwest (Olja & Gas) , ,3 Software Innovation (IT) , ,1 Solstad Offshore (Olja & Gas) , ,1 Songa Offshore (Industri) , ,4 Sparebanken Rogaland (Finans) , ,2 Storebrand (Finans) , ,8 Superoffice (IT) , ,2 Tandberg (IT) , ,2 Tandberg Television (IT) , ,4 TGS Nopec Geophysical (Olja & Gas) , ,7 Tomra Systems (Industri) , ,1 Veidekke ASA (Industri) , ,3 Wilhelmsen A (Industri) , ,1 Wilhelmsen B (Industri) , ,6 Vmetro (IT) , , ,3 23,4 Sverige Active Biotech (Hälsovård) , ,2 Addtech (IT) , ,3 Alfa-Laval (Industri) , ,6 Avanza (Finans) , ,3 Axfood (Kons. Dagligvaror) , ,4 Axis (IT) , ,5 BE Group (Industri) , ,2 Beijer Alma (Industri) , ,6 Bergman & Beving B (Industri) , ,5 Bilia A (Kons. Sällanköp) , ,2 Billerud (Råvaror) , ,2 Biotage (Hälsovård) , ,1 Biovitrum (Hälsovård) , ,1 Boliden (Råvaror) , ,3 Bong Ljungdahl (Industri) , ,1 Broström (Olja & Gas) , ,3 Cardo (Industri) , ,5 Castellum (Finans) , ,6 Catena (Kons. Sällanköp) , ,2 Clas Ohlson (Kons. Sällanköp) , ,0 D. Carnegie & Co (Finans) , ,7 Elanders B (Kons. Sällanköp) , ,1 Elekta B (Hälsovård) , ,6 Enea (IT) , ,1 Eniro (Kons. Sällanköp) , ,7 Fabege (Finans) , ,7 Getinge Industrier B (Hälsovård) , ,4 Gunnebo (Industri) , ,2 Gunnebo Industrier (Industri) , ,3 Hakon Invest (Kons. Dagligvaror) , ,5 Haldex (Industri) , ,3 Hemtex (Kons. Sällanköp) , ,2 Hexagon B (Industri) , ,2 HIQ International (IT) , ,2 Holmen B (Råvaror) , ,9 Hufvudstaden A (Finans) , ,3 Husqvarna B (Kons. Sällanköp) , ,5 Höganäs B (Råvaror) , ,1 IFS B (IT) , ,1 Intrum Justitia (Industri) , ,7 Invik B (Finans) , ,4 JM (Kons. Sällanköp) , ,8 Kabe Husvagnar B (Kons. Sällanköp) , ,2 Karolin Machine Tool (Industri) , ,1 Kinnevik B (Finans) , ,6 Kungsleden (Finans) , ,6 L E Lundbergföretagen B (Finans) , ,1 Lagercrantz Group (IT) , ,4 Latour B (Finans) , ,7 Lindab International (Industri) , ,2 Lindex (Kons. Sällanköp) , ,2 Ljungberggruppen B (Finans) , ,1 Lundin Mining (Råvaror) , ,2 Lundin Petroleum (Olja & Gas) , ,2 Meda (Hälsovård) , ,9 Metro A (Kons. Sällanköp) , ,0 Metro B (Kons. Sällanköp) , ,0 Micronic Laser Systems (IT) , ,2 Millicom Intl Cellular-SDR (Telekomm. Service) , ,3 Modern Times Group (Kons. Sällanköp) , ,3 Munters (Industri) , ,5 NCC B (Industri) , ,0 New Wave Group (Kons. Sällanköp) , ,2 NIBE Industrier B (Industri) , ,2 Nobia (Kons. Sällanköp) , ,8 Nolato B (IT) , ,1 Nordnet B (Finans) , ,1 Observer (Industri) , ,2 OMX (Finans) , ,3 ORC Software (IT) , ,0 Orexo (Kons. Dagligvaror) , ,1 Oriflame (Kons. Dagligvaror) , ,1 PartnerTech (IT) , ,2 Peab (Industri) , ,6 Poolia B (Industri) , ,3 Proffice (Industri) , ,1 Protect Data (IT) , ,4 Qmed (Hälsovård) , ,4 Ratos B (Finans) , ,0 Raysearch Laboratories (Hälsovård) , ,2 Rezidor Hotel Group (Kons. Sällanköp) , ,7 Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Rnb Retail And Brands (Kons. Sällanköp) , ,3 SAAB B (Industri) , ,0 Sardus (Kons. Dagligvaror) , ,1 SAS Norge (Industri) , ,6 Seco Tools B (Industri) , ,8 Securitas Direct (Kons. Sällanköp) , ,1 Securitas Systems (Industri) , ,9 Sensys Traffic (IT) , ,1 Skanditek (IT) , ,1 Skistar B (Kons. Sällanköp) , ,0 Sweco B (Industri) , ,3 Tanganyika Oil (Olja & Gas) , ,1 Telelogic (IT) , ,1 Tradedoubler (IT) , ,6 Transcom WorldWide B (Industri) , ,4 Trelleborg B (Industri) , ,7 Unibet (Kons. Sällanköp) , ,2 Wallenstam B (Finans) , ,4 West Siberian Resources (Olja & Gas) , ,1 Ångpanneforeningen B (Industri) , ,2 ÅrhusKarlshamn (Kons. Dagligvaror) , ,3 Öresund (Finans) , , ,0 42, ,2 Summa Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Not B) Utdelningar Ränteintäkter Valutavinster och förluster Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändringar Kostnader (Kkr) Ersättning till bolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Transaktionskostnader Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat (Not A) Förändring av förmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not B) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa Innehavslista En sammanställning av ens placeringar vid rapportperiodens slut. Listan är i de flesta fall grupperad efter länder eller branscher. Är grupperingen länder står det vilken bransch värdepapperet tillhör inom parentes efter namnet. Listan visar också respektive värdepappers andel av ens totala förmögenhet. Balansräkning/Resultaträkning Balansräkningen visar en sammanställning av ens tillgångar och skulder. Resultaträkningen redogör för ens intäkter och kostnader under året. Visas enbart i årsberättelsen. För våra Luxemburgregistrerade er visas inte kompletta rapporter och de erna saknar därför balans- och resultaträkning

16 Access 25 Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en -i- som placerar globalt i andelar i andra er förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden är en bland som normalt placerar 25 procent av tillgångarna i aktieer och 75 procent i svenska ränteer. Fonden har möjlighet att variera andelen aktieer mellan 0 och 50 procent och andelen ränteer mellan 50 och 100 procent. Eventuell utdelning sker i december. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 2,1 procent. Utvecklingen för jämförelseindex var 2,3 procent. Marknaden Aktiemarknaden fortsatte att utvecklas positivt under årets första två månader. I slutet av februari ökade dock oron för att den amerikanska tillväxten skulle mattas och tecken på problem inom bolånemarknaden i USA spädde på oron. Detta sammanföll med en större nedgång på den kinesiska börsen och utlöste ett kraftigt fall på världens börser i början av mars. Oron lade sig dock relativt snabbt och börserna har därefter stigit på nytt. Den ekonomiska statistiken har under de senaste månaderna pekat på en starkare ekonomisk utveckling än väntat, vilket gav nytt stöd åt börserna. Räntorna började stiga efter börsturbulensen i mars och har därefter fortsatt att stiga förhållandevis mycket. De högre räntenivåerna har gjort att aktiemarknaden blivit mindre attraktivt värderad, vilket ledde till att börsuppgången mattades av något mot slutet av perioden. Den svenska kronan försvagades under våren mot både den amerikanska dollarn och euron. Orsaken till detta var bland annat att Riksbanken signalerade en något försiktigare räntehöjningstakt än vad marknaden förväntat sig, samtidigt som inflationsstatistiken var lägre än väntat. Fondens strategi Fonden hade en större andel aktier än i normalläget under inledningen av året. Detta missgynnade ens utveckling under Fondfakta Förvaltare: Pia Haak Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Bland Jämförelseindex: Benchmark Access 25 Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 104,18 102, Andelsvärde, kr 104,18 102, Utdelning, kr per andel Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 2,1 2, Jmf-index, % 2,3 1, Jmf-index (inkl utd), % 2,8 2, Standardavvikelse, % Standardavvikelse jmf-index, % Tracking error, % Informationskvot Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 2,0 2, Fondbetyg Morningstar Rating - börsfallet i slutet på februari. Eftersom marknadsriskerna ökade reducerades aktievikten under turbulensen. När marknaderna därefter hade stabiliserats, ökades aktievikten på nytt. Övervikten i aktier under andra kvartalet bidrog positivt till ens utveckling. De er som haft den bästa absolutavkastningen återfinns på tillväxtmarknaderna, där en under större delen av perioden hade betydande innehav. Såväl First State Asia Pacific Leaders som First State Global Emerging Markets utvecklades starkt. En alltför positiv syn på den japanska börsen påverkade under delar av året ens avkastning negativt. Sämst utveckling hade Pictet Japanese Equities Selection. Antalet er i portföljen har ökat. MLIIF US Basic Value och MLIIF US Growth har tillkommit bland USA-erna och i Europa investerade vi i AllianceBernstein European Value och två tillväxter, JPM European Strategic Growth och Fidelity European Mid Cap. Exponeringen mot tillväxtbolag har generellt ökats. I Japan kompletterades ens innehav med Selector Japan, en kvantitativt förvaltad. Fondbetyg Fonden saknar betyg på grund av kort historik. Övrigt Fonden har enligt bestämmelserna möjlighet att handla med optioner och terminer. Denna möjlighet utnyttjades under perioden. Sverige USA Europa Asien Japan Global Emer. Markets Övr inkl likv medel Risk Regionfördelning % Access 25 Benchmark Access 25 Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,5 0, Omsättn. genom närstående vp. institut, % 15,4 19, Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % - - Årsavkastning jmf-index, % - - Årsavkastning månadssparande, % - - Standardavvikelse, % - - Värdetillväxt sedan start Startdatum Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsersättning, % 3,4 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % 4,5 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0, Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1, TKA, %/år 1, Syntetisk TER, % 1, Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: 100 kr/månad 8, Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. Fonden har funnits för kort tid för att vissa värden ska kunna beräknas. Det totala förvaltningsavgiftsuttaget i erna, inklusive förvaltningsavgifterna i underliggande er, är 1,225 % av förmögenheten. För mer information om index sammansättning, se 16

17 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Asien First State Asia Pacific Leaders , ,2 Pictet Asia Ex Japan I , , ,0 3,5 Europa AllianceBernstein - European Value Portfolio , ,2 European Mid Cap Fund , ,5 JP Morgan Europe equity , ,9 JP Morgan Europe Strategic Growth , , ,4 6,1 Global Emerging Markets First State Global Emerging Markets , , ,9 0,0 Japan Pictet Japan Index , ,2 Pictet Japanese Equities Selection I , ,2 Selector Japan A , , ,5 3,5 Sverige Swedbank Robur Sverige MEGA , ,4 Swedbank Robur Obligations , ,0 Swedbank Robur Obligations MEGA , ,0 Swedbank Robur Penningmarknads MEGA , , ,7 80,9 USA JP Morgan US Dynamic Fund , ,9 Merrill Lynch Intl Investment Fund US Growth , ,4 Merrill Lynch US Basic Value , , ,6 6,0 Derivat DJ Euro Stoxx ,00 0 0,0 FXFwd-EUR/GBP ,43 4 0,0 FXFwd-EUR/JPY , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/USD , ,0 FXFwd-GBP/SEK , ,0 FXFwd-GBP/USD , ,0 FXFwd-JPY/SEK , ,0 FXFwd-USD/JPY ,04 0 0,0 FXFwd-USD/SEK , ,1 OMX Index Future ,00 0 0,0 Topix Index Future ,00 0 0,0 93 0,1 - Summa ,1 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar 35 0 Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga kortfristiga skulder -1 0 Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av % av Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper 0 0,0 - - Utlånade värdepapper 0 0,0 - - Ställda säkerheter för derivat ,5 - - Åtaganden summerat 0 - (Not A) Förändring av förmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare 0 0 Fondförmögenhet vid periodens slut

18 Access 50 Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en -i- som placerar globalt i andelar i andra er förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden är en bland som normalt placerar 50 procent av tillgångarna i aktieer och 50 procent i svenska ränteer. Fonden har möjlighet att variera andelen aktie- och ränteer mellan 0 och 100 procent. Eventuell utdelning sker i december. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 4,7 procent. Utvecklingen för jämförelseindex var 4,5 procent. Marknaden Aktiemarknaden fortsatte att utvecklas positivt under årets första två månader. I slutet av februari ökade dock oron för att den amerikanska tillväxten skulle mattas och tecken på problem inom bolånemarknaden i USA spädde på oron. Detta sammanföll med en större nedgång på den kinesiska börsen och utlöste ett kraftigt fall på världens börser i början av mars. Oron lade sig dock relativt snabbt och börserna har därefter stigit på nytt. Den ekonomiska statistiken har under de senaste månaderna pekat på en starkare ekonomisk utveckling än väntat, vilket gav nytt stöd åt börserna. Räntorna började stiga efter börsturbulensen i mars och har därefter fortsatt att stiga förhållandevis mycket. De högre räntenivåerna har gjort att aktiemarknaden blivit mindre attraktivt värderad, vilket ledde till att börsuppgången mattades av något mot slutet av perioden. Den svenska kronan försvagades under våren mot både den amerikanska dollarn och euron. Orsaken till detta var bland annat att Riksbanken signalerade en något försiktigare räntehöjningstakt än vad marknaden förväntat sig, samtidigt som inflationsstatistiken var lägre än väntat. Fondens strategi Fonden hade en större andel aktier än i normalläget under inledningen av året. Detta missgynnade ens utveckling under börsfallet i slutet på februari. Eftersom marknadsriskerna ökade reducerades aktievikten under turbulensen. När marknaderna därefter hade stabiliserats ökades aktievikten på nytt. Övervikten i aktier under andra kvartalet har bidragit positivt till ens utveckling. De er som haft den bästa absolutavkastningen återfinns på tillväxtmarknaderna, där en under större delen av perioden hade betydande innehav. Såväl First State Asia Pacific Leaders som First State Global Emerging Markets utvecklades starkt. En alltför positiv syn på den japanska börsen påverkade under delar av året ens avkastning negativt. Sämst utveckling hade Pictet Japanese Equities Selection. Under perioden sålde vi Schroders Global Equity Sigma och investerade i stället i regionala er. Innehavet i MLIIF European Fund avyttrades då den ansvarige förvaltaren slutat och det fanns en osäkerhet kring ens framtida förvaltning. Vårt största köp är Axa Rosenberg Pan European Equity Alpha fund. Generellt har vi ökat innehaven i er som investerar i tillväxtbolag och minskat i er med fokus på värdebolag. Exempel är köp av Fidelity European Mid Cap i Europa och MLLIF US Growth i USA. Fondbetyg Fonden hade betyg 2 på Morningstars 5- gradiga skala. Under året har betyget varierat mellan 2 och 3. Övrigt Fonden har enligt bestämmelserna möjlighet att handla med optioner och terminer. Denna möjlighet utnyttjades under perioden. Fondfakta Förvaltare: Pia Haak Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Bland Jämförelseindex: Benchmark Access 50 Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 139,43 133,31 127,54 107,14 102,62 Andelsvärde, kr 139,42 133,18 127,52 107,45 102,51 Utdelning, kr per andel - 2,21 1,61 0,92 - Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 4,7 6,2 20,2 5,7 - Jmf-index, % 4,5 4,9 17,2 7,5 - Jmf-index (inkl utd), % 5,5 6,1 18,5 8,6 3,3 Standardavvikelse, % 4,4 5,2 5,0 - - Standardavvikelse jmf-index, % 4,6 5,1 4,4 - - Tracking error, % 1,2 1,3 1,2 - - Informationskvot 0,91 1,63 0, Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 4,6 6,3 20,6 5,3 2, Risk Kursutveckling Benchmark Access 50 Access Fondbetyg Morningstar Rating 2 Regionfördelning Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,7 1,0 2,1-0,3 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 18,3 15,2 0,0-0,0 Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % 9,2 - Årsavkastning jmf-index, % 8,2 - Årsavkastning månadssparande, % 8,6 - Standardavvikelse, % 4,5 - Värdetillväxt sedan start Startdatum Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsersättning, % 10,1 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: - kr) Årsavkastning månadssparande, % 10,3 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,03 0,03 0,01 0,01 - Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1,81 1,81 1,81 1,82 - TKA, %/år 1,87 1,89 1,91 1,87 - Syntetisk TER, % 1,92 1,91 1,99 2,2 - Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: 100 kr/månad 12,34 12,09 12,76 11,80 - Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. Det totala förvaltningsavgiftsuttaget i erna, inklusive förvaltningsavgifterna i underliggande er, är 1,825 % av förmögenheten. För mer information om index sammansättning, se Sverige USA Europa Asien Japan Global Emer. Markets Övr inkl likv medel % Access 50 Benchmark Access 50 18

19 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr index Asien First State Asia Pacific Leaders , ,5 Pictet Asia Ex Japan I , ,8 Schroder Pacific Equity , , ,6 7,0 Europa AllianceBernstein - European Value Portfolio , ,3 Axa Rosenberg Pan-European Equity Alpha , ,3 European Mid Cap Fund , ,0 JP Morgan Europe equity , ,8 JP Morgan Europe Strategic Growth , ,4 StreetTRACKS MSCI Europe , , ,2 12,2 Global Emerging Markets First State Global Emerging Markets , , ,0 0,0 Japan Axa Rosenberg Japan Equity Alpha , ,1 Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha , ,5 Pictet Japan Index , ,2 Pictet Japanese Equities Selection I , ,4 Selector Japan A , , ,6 7,0 Sverige Swedbank Robur Sverige MEGA , ,5 Swedbank Robur Obligations MEGA , ,7 Swedbank Robur Penningmarknads MEGA , ,2 Swedbank Robur Realränte , , ,8 61,8 USA ishares S&P , ,8 JP Morgan US Dynamic Fund , ,4 Merrill Lynch Intl Investment Fund US Growth , ,3 Merrill Lynch US Basic Value , ,2 S&P 500 SPDR , ,5 Schroder Us Smaller Companies , , ,8 12,0 Derivat DJ Euro Stoxx ,00 0 0,0 FXFwd-EUR/JPY , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/SEK , ,0 FXFwd-EUR/USD , ,0 FXFwd-GBP/JPY , ,0 FXFwd-GBP/SEK , ,0 FXFwd-GBP/USD , ,0 FXFwd-JPY/SEK , ,0 FXFwd-JPY/SEK , ,1 FXFwd-USD/JPY , ,0 FXFwd-USD/SEK , ,0 OMX Index Future ,00 0 0,0 S&P 500 Future ,00 0 0,0 Topix Index Future ,00 0 0, ,1 - Summa ,1 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av % av Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - 0,0 - - Utlånade värdepapper - 0,0 - - Ställda säkerheter för derivat , ,3 Åtaganden summerat 0 - (Not A) Förändring av förmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare 0 0 Fondförmögenhet vid periodens slut

20 Access 75 Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en -i-, som placerar globalt i andelar i andra er förvaltade av såväl Swedbank Robur som andra förvaltare. Fonden placerar normalt 75 procent av tillgångarna i aktieer och 25 procent i svenska ränteer. Fonden har möjlighet att variera andelen aktieer mellan 50 och 100 procent och andelen ränteer mellan 0 och 50 procent. Eventuell utdelning sker i december. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 7,7 procent. Utvecklingen för jämförelseindex var 6,7 procent. Marknaden Aktiemarknaden fortsatte utvecklas positivt under årets första två månader. I slutet av februari ökade dock oron för att den amerikanska tillväxten skulle mattas och tecken på problem inom bolånemarknaden i USA spädde på oron. Detta sammanföll med en större nedgång på den kinesiska börsen och utlöste ett kraftigt fall på världens börser i början av mars. Oron lade sig dock relativt snabbt och börserna har därefter stigit på nytt. Den ekonomiska statistiken har under de senaste månaderna pekat på en starkare ekonomisk utveckling än väntat, vilket gav nytt stöd åt börserna. Räntorna började stiga efter börsturbulensen i mars och har därefter fortsatt att stiga förhållandevis mycket. De högre räntenivåerna har gjort att aktiemarknaden blivit mindre attraktivt värderad, vilket ledde till att börsuppgången mattades av något mot slutet av perioden. Den svenska kronan försvagades under våren mot både den amerikanska dollarn och euron. Orsaken till detta var bland annat att Riksbanken signalerade en något försiktigare räntehöjningstakt än vad marknaden förväntat sig, samtidigt som inflationsstatistiken var lägre än väntat. Fondens strategi Fonden hade en större andel aktier än i normalläget under inledningen av året. Detta missgynnade ens utveckling under börsfallet i slutet på februari. Eftersom marknadsriskerna ökade reducerades aktievikten under turbulensen. När marknaderna därefter hade stabiliserats ökades aktievikten på nytt. Övervikten i aktier under andra kvartalet har bidragit positivt till ens utveckling. De er som haft den bästa absolutavkastningen återfinns på tillväxtmarknaderna, där en under större delen av perioden hade betydande innehav. Såväl First State Asia Pacific Leaders som First State Global Emerging Markets utvecklades starkt. En alltför positiv syn på den japanska börsen påverkade under delar av året ens avkastning negativt. Sämst utveckling hade Pictet Japanese Equities Selection. Under perioden sålde vi Schroders Global Equity Sigma och investerade i stället i regionala er. Innehavet i MLIIF European Fund avyttrades då den ansvarige förvaltaren slutat och det fanns en osäkerhet kring ens framtida förvaltning. Vårt största köp är Axa Rosenberg Pan European Equity Alpha fund. Generellt har vi ökat innehaven i er som investerar i tillväxtbolag och minskat i er med fokus på värdebolag. Exempel är köp av Fidelity European Mid Cap i Europa och MLLIF US Growth i USA. Fondbetyg Fonden hade betyg 4 på Morningstars 5- gradiga skala. Under året har betyget varierat mellan 3 och 4. Övrigt Fonden har enligt bestämmelserna möjlighet att handla med optioner och terminer. Denna möjlighet utnyttjades under perioden. Fondfakta Förvaltare: Pia Haak Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB Fondtyp: Aktie Jämförelseindex: Benchmark Access 75 Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 160,95 149,61 139,91 109,24 103,23 Andelsvärde, kr 160,95 149,42 139,88 109,70 103,06 Utdelning, kr per andel - 2,04 1,14 0, Risk Kursutveckling 4 Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 7,7 8,3 28,6 6,6 - Jmf-index, % 6,7 6,7 24,3 7,7 - Jmf-index (inkl utd), % 8,3 8,4 26,4 9,3 4,6 Standardavvikelse, % 6,8 7,7 7,2 - - Standardavvikelse jmf-index, % 7,0 7,5 6,4 - - Tracking error, % 1,3 1,4 1,3 - - Informationskvot 1,40 2,08 1, Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 7,6 8,4 29,1 6,0 3, Benchmark Access 75 Access Fondbetyg Morningstar Rating 4 Regionfördelning Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,8 1,2 1,5-0,4 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 23,3 18,6 0,0-0,0 Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % 13,9 - Årsavkastning jmf-index, % 12,2 - Årsavkastning månadssparande, % 13,3 - Standardavvikelse, % 7,0 - Värdetillväxt sedan start Startdatum Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsersättning, % 13,8 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % 14,8 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,02 0,03 0,02 0,01 - Förvaltningsavgift i %/år av förm. 1,81 1,81 1,81 1,82 - TKA, %/år 1,88 1,91 1,92 1,89 - Syntetisk TER, % 1,97 1,97 2,04 2,5 - Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: kr Förv.kostn. i kr, Sparbelopp: 100 kr/månad 12,59 12,11 13,08 11,80 - Kommentarer Inlösenavgift, 1 %, utgår för innehav kortare än 31 dagar. Det totala förvaltningsavgiftsuttaget i erna, inklusive förvaltningsavgifterna i underliggande er, är 1,825 % av förmögenheten. För mer information om index sammansättning, se Sverige USA Europa Asien Japan Global Emer. Markets Övr inkl likv medel % Access 75 Benchmark Access 75 20

Dina Fonder Årsberättelse 2007

Dina Fonder Årsberättelse 2007 Dina Fonder Årsberättelse 2007 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Riskspridning bästa medicinen i osäkra tider 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Absolutavkastning

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Dina Fonder Årsberättelse 2009

Dina Fonder Årsberättelse 2009 Dina Fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Fondsparandet tog revansch under 2009 6 Marknadsprognoser 7 Ledning, förvaltning och analys 14 Absolutavkastning Plus 16 Access

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2008 1

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2008 1 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2008 1 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Sprid riskerna i oroliga tider 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Absolutavkastning

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Dina Fonder Årsberättelse 2008

Dina Fonder Årsberättelse 2008 Dina Fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Värsta börsåret i mannaminne 6 Marknadsprognoser 7 Förvaltning och analys 13 Så läser du rapporten 14 Absolutavkastning Plus 16

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dina Fonder Årsberättelse 2010

Dina Fonder Årsberättelse 2010 Dina Fonder Årsberättelse 2010 Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18 Access Emerging Markets 20 Access

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2011

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2011 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2011 Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18 Access Emerging

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser. Ulf Hedlundh Verkställande direktör

Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser. Ulf Hedlundh Verkställande direktör Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser Ulf Hedlundh Verkställande direktör Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser 29 % substansvärdetillväxt Mycket starkt

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder) HELÅRSRAPPORT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 22 M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden AarhusKarlshamn Active Biotech Addtech

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2014 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Halvårsberättelse 2008 Thenberg Fonder AB

Halvårsberättelse 2008 Thenberg Fonder AB Halvårsberättelse 2008 Thenberg Fonder AB Adress: Biblioteksgatan 3, Telefon: +46 8 20 74 70/80 E-post: info@thenbergfonder.se 111 46 Stockholm Fax: +46 8 20 83 80 Internet: www.thenbergfonder.se Thenberg

Läs mer

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (13) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer