Europa och du. En snabbskiss över EU:s insatser. Utgåva ec.europa.eu/snapshot. Europeiska unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europa och du. En snabbskiss över EU:s insatser. Utgåva 2011. ec.europa.eu/snapshot. Europeiska unionen"

Transkript

1 Europa och du En snabbskiss över EU:s insatser Europeiska unionen Utgåva 2011 ec.europa.eu/snapshot

2 Du hittar den här broschyren och andra korta, enkla informationstexter om EU på nätet på ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet färdigställdes i november 2010 Omslagets illustration: Mélanie Heddrich/Patrick Bombaert Origami: ORIGAMI BRUXELLA/Patrick Bombaert Capture Creation Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, s. 10,5 15 cm ISBN doi: /68915 Europeiska unionen, 2011 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av foton måste tillstånd erhållas direkt från copyrightinnehavarna. Printed in Luxembourg Tryckt på vitt, ej klorblekt papper

3 Europa och du En snabbskiss över EU:s insatser Utgåva 2011

4 En sund ekonomi och starkare finansmarknader 4 Stöd till små företag och hjälp att skapa nya jobb 8 Nya rättigheter för resenärer 12 En gemensam laddare till mobiltelefoner 16 Rättvis rättegång 20 Säkrare energiförsörjning 24 Elektronikavfall kommer till ny användning 28 Slutet för olagligt timmer 32 Skydd av barn 36 En hjälpande hand när olyckan är framme 40

5 Europa och du En snabbskiss över EU:s insatser Har du någon gång undrat exakt vad Europeiska unionen gör för dig? I så fall hittar du svaret i den här broschyren. Den ger korta glimtar av några av de konkreta åtgärder som EU har infört under 2010 för att göra våra liv bättre och enklare. Ibland handlar det om att hitta enkla vardagslösningar, som att förmå mobiltelefontillverkare att enas om en standard för mobiltelefonladdare. Ibland innebär det att stifta europeiska lagar som ger medborgarna nya rättigheter. Ibland handlar det om att kämpa mot såväl inhemska som globala krafter för att upprätthålla EU:s ekonomiska jämvikt och skapa nya jobb. Och ibland innebär det att hjälpa människor att få hoppet tillbaka efter såväl naturkatastrofer som katastrofer orsakade av människan, i Europa och utomlands. Oavsett vad det gäller syftar dock EU:s åtgärder till att skapa ett Europa som överensstämmer med det ansvar dess grundare åtog sig: att verka till förmån för Europas folk. Allt vi gör gör vi för Europas medborgare EU fortsätter att ta upp de frågor som berör människor på den politiska dagordningen.

6 4 En sund ekonomi och starkare finansmarknader

7 När de ekonomiska och finansiella utmaningarna var som störst skapade EU mekanismer för att skydda medborgarnas framtid 5

8 När de ekonomiska och finansiella utmaningarna var som störst skapade EU mekanismer för att skydda medborgarnas framtid När Europeiska unionens ledare presenterade en rad lösningar på hur osäkerheten kring de offentliga finanserna skulle tacklas, visade de hur effektivt de kan agera tillsammans. Tack vare snabba åtgärder från EU kunde eurons stabilitet och trovärdighet upprätthållas. Detta skapade i sin tur förtroende på marknaden, vilket hjälpte drabbade medlemsstater att återställa sina finanser. Man införde också nya mekanismer som skydd mot liknande problem i framtiden. Sammanlagt skapades en ny mekanism till ett värde av mer än 500 miljarder euro för att säkerställa ekonomisk stabilitet i euroområdet. Samtidigt införde EU nya, striktare regler för medlemsstater, banker och bankanställda. Reglerna syftar till att ge mer insyn i finansmarknaderna och motverka att alltför stora risker tas, bland annat genom nya regler för hedgefonder och bonussystem för bankanställda. Man har även inrättat nya tillsynsorgan som ska hålla ett vakande öga på finansmarknadens parter över hela Europa. 6

9 Van Parys Media/Werner Dieterich Slutligen har man utöver skyddsåtgärderna även antagit en ekonomisk strategi Europa 2020 som inte bara ska gynna tillväxt och sysselsättning utan även se till att alla får ta del av vinsterna. 7

10 8 Stöd till små företag och hjälp att skapa nya jobb

11 EU stödjer de många små företag som driver på ekonomins tillväxt och ökar sysselsättningen 9

12 EU stödjer de många små företag som driver på ekonomins tillväxt och ökar sysselsättningen Mellan åren 2002 och 2008 skapade småföretagen 9,4 miljoner jobb i EU. Det är fler än alla de stora företagen tillsammans. Små företag kan hjälpa Europa att återhämta sig snabbare, både vad gäller ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Denna potential måste dock vårdas och tas om hand för att ge resultat. Den ekonomiska svackan visade att även de mest stabila småföretag och de skickligaste entreprenörer är känsliga för allt från sena betalningar till brist på utbildning och sämre möjligheter att få lån. Därför har EU vidtagit konkreta åtgärder för att hjälpa företagen att utvecklas. Enligt en ny EU-regel måste offentliga myndigheter betala sina leverantörer inom 30 dagar när de köper varor eller tjänster. Detta har avsevärt förbättrat kassaflödet för småföretagen och hållit dem vid liv. Tack vare ett nytt europeiskt utbytesprogram, baserat på Erasmusprogrammet som varit så lyckat för studenter, har unga entreprenörer nu möjlighet att lära sig hur man driver företag genom att arbeta tillsammans med erfarna entreprenörer. 10

13 Van Parys Media/i love images EU har också avsatt 100 miljoner euro för startlån till arbetslösa som vill starta eget. Tack vare nya företag skapas nya arbetstillfällen i områden där många blivit arbetslösa. 11

14 12 Nya rättigheter för resenärer

15 Personer som reser med tåg och färjor i EU får nu samma garantier om information, hjälp och kompensation vid förseningar som flygresenärer 13

16 Personer som reser med tåg och färjor i EU får nu samma garantier om information, hjälp och kompensation vid förseningar som flygresenärer Har du någonsin blivit försenad på grund av inställda tåg? Har du haft svårt att hjälpa en äldre släkting ombord på en färja? Eller var du bland de många flygresenärer som blev strandade på grund av askmolnet vid vulkanutbrottet förra våren? EU har under året förstärkt resenärers rättigheter genom att införa nya regler för tågresor och färjetrafik, liknande de regler man framgångsrikt införde för flygresenärer för några år sedan. Lagstiftning gällande resor med buss och långfärdsbuss är också planerad. Reglerna innebär att resenärer som drabbas av förseningar inte längre själva måste försöka reda ut vad som har hänt. De har rätt att få information och de kan kräva att det företag de skulle resa med tillhandahåller den. Passagerare med funktionshinder och begränsad rörlighet har också rätt att få särskilt stöd. 14

17 Van Parys Media/Frank Visser De nya reglerna innebär också att resenärer har rätt att få ersättning om resan försenas eller ställs in, såvida förseningen inte har orsakats av händelser företaget inte kan råda över. Situationen med det vulkaniska askmolnet våren 2010 visade tydligt hur viktiga dessa rättigheter är. Flygresenärer kunde utnyttja sin rätt till kompensation och stöd, bland annat för att få ersättning för hotellvistelser och utgifter för måltider medan de väntade på att få flyga. 15

18 16 En gemensam laddare till mobiltelefoner

19 Mobiltelefontillverkarna har tillmötesgått EU:s krav och gått med på att byta till en universell standard för mobiltelefonladdare 17

20 Mobiltelefontillverkarna har tillmötesgått EU:s krav och gått med på att byta till en universell standard för mobiltelefonladdare Mobiltelefoner är mycket praktiska ända tills batteriet tar slut och du upptäcker att du inte har någon laddare med dig. Inga samtal. Ingen adressbok. Ingen övrig information. Den frenetiska jakten på en passande laddare kan börja. Snart kommer dock detta att vara ett minne blott. Europeiska kommissionen har övertygat mobiltelefontillverkarna om att överge det slösaktiga och ineffektiva systemet med olika laddare för olika telefoner. Tack vare påtryckningar från kommissionen har tretton ledande mobiltelefontillverkare gått med på att införa ett gemensamt system för laddare till mobiler som säljs inom EU. Resultatet på pappret är en ny teknisk standard. Resultatet i butikerna och i EU-medborgarnas fickor och handväskor är att samtliga nya telefoner enkelt kan laddas via ett uttag av typen mikro-usb. Resultatet för miljön är en minskad mängd elektroniskt avfall. 18

21 Corbis Tack vare EU:s åtgärder har branschen börjat tänka i nya banor och en process som kanske hade tagit företagen åratal att komma fram till har skyndats på. Dessutom har EU lyckats uppnå allt detta utan att behöva ta till ny, komplicerad lagstiftning. Det är ett tydligt exempel på att EU kan hjälpa sina medborgare på flera sätt inte bara genom lagstiftning utan även genom att gå i främsta ledet för Europa och driva igenom förnuftiga förslag som alla kan dra nytta av. 19

22 20 Rättvis rättegång

23 Europas medborgare har fått rätt till fullständig översättningshjälp när de deltar i rättegångar i EU 21

24 Europas medborgare har fått rätt till fullständig översättningshjälp när de deltar i rättegångar i EU Det är alltid obehagligt att hamna i klammeri med rättvisan hur litet brott det än gäller. Men det är än mer obehagligt och förvirrande när det sker på en plats där man inte förstår språket som används av polis och rättsväsende i övrigt. Därför har EU vidtagit åtgärder för att se till så att medbor garna alltid har tillgång till översättningshjälp och tolk vid brottsutredningar. Den nya lagstiftningen syftar till att hjälpa människor att utöva sin rätt till rättvis prövning inom EU, även när de inte förstår det språk på vilket rättsprocessen genomförs. Medlemsstaterna är ålagda att tillhandahålla de här tjänsterna, och de måste göra det kostnadsfritt. Den här typen av skydd har fått allt större betydelse i och med att fler européer reser, studerar och arbetar utanför sitt hemland. Även de minsta, mest oskyldiga misstag kan ibland leda till en dust med myndigheterna. 22

25 Corbis Den nya regeln innebär dock inte att du kan bortse från lokala lagar när du åker på semester. Den innebär däremot att du kommer att förstå vad du anklagas för om du hamnar i svårigheter. Du anses dessutom alltid oskyldig till dess att du slutligen har dömts. 23

26 24 Säkrare energiförsörjning

27 EU:s åtgärder håller gasledningarna öppna och människors hus uppvärmda 25

28 EU:s åtgärder håller gasledningarna öppna och människors hus uppvärmda Eftersom Europa måste importera en stor del av sitt gasbehov är vi också känsliga för avbrott i försörjningen, i synnerhet när efterfrågan är stor. År 2010 vidtog EU därför kraftfulla åtgärder för att göra energiförsörjningen säkrare. Samarbetet mellan länderna som producerar gas och de länder genom vilka den transporteras har stärkts. EU har här dragit lärdom av gaskriserna 2008 och 2009, då leveranserna av gas från Ryssland via Ukraina stoppades under två veckor på grund av en dispyt mellan de båda länderna, vilket i sin tur ledde till att flera av EU:s medborgare fick frysa i utkylda hem. En ny varningsmekanism mellan EU och Ryssland visade sig värdefull och gav goda resultat då ytterligare en konflikt om gasleveranser uppstod under 2010, denna gång med Vitryssland. 26

29 Belga/AFP Inom EU har de nya reglerna även stärkt samordningen mellan olika EU-länder. Gasbolagen måste numera garantera gasförsörjningen till hushållen och andra skyddade kunder i 30 dagar, även vid svåra väderförhållanden. Tack vare högre krav på infrastrukturen kan länder nu garanteras gasleveranser via andra vägar om en större ledning till exempel skulle gå sönder. Samtidigt fortsätter EU att verka för effektivare energianvändning för att få ut det mesta av sina energitillgångar. 27

30 28 Elektronikavfall kommer till ny användning

31 EU ser till så att naturen inte behöver lida när du byter ut din gamla TV 29

32 EU ser till så att naturen inte behöver lida när du byter ut din gamla TV Elektronisk och elektrisk utrustning innehåller ofta material som kan vara skadliga för så väl vår hälsa som för miljön. För att tygla det växande problemet som den här typen av avfall innebär har EU förstärkt sin lagstiftning för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Man har också helt förbjudit de allra farligaste ämnena som bly och kvicksilver. De nya reglerna förstärker kraven på att sortera ut de mest skadliga ämnena och skilja dem från övrig avfallshantering. Samtidigt förhandlar man om de sista detaljerna kring ny lagstiftning som ska tvinga företag som tillverkar elektriska och elektroniska produkter att utforma dem på ett sätt som gör det enklare att källsortera de olika komponenterna. Uttjänta TV-apparater, videobandspelare och gamla datorer tar inte bara upp en massa plats i garage och lagerlokaler. 30

33 Istock De inverkar också negativt på vår hälsa och på miljön. Hittills har bara omkring en tredjedel av allt elektronikavfall officiellt rapporterats, samlats in och bearbetats i enlighet med EU:s normer. De nya reglerna ska förhoppningsvis råda bot på även de sista två tredjedelarna. 31

34 32 Slutet för olagligt timmer

35 EU motarbetar klimatförändringarna även i möbelaffären 33

36 EU motarbetar klimatförändringarna även i möbelaffären Den där nya uppsättningen trädgårdsmöbler kanske både är billig och ser bra ut men är den laglig? EU har infört nya, hårdare regler för att se till så att endast trä som har avverkats på laglig väg får säljas i EU-länder. Mycket av det timmer som används i EU importeras. Det kan bland annat komma från tropiska regnskogar och delar av världen där timmerindustrin inte är så noggrant kontrollerad. Risken är att möbeltillverkare och byggföretag i Europa använder trä som har avverkats olagligt, på ett sätt som förstör skogarna. Genom ett system med obligatorisk certifiering ska de nya reglerna motverka detta. Detta är positivt för den lagliga timmerindustrin i synnerhet för exportländer där samhällen som är ekonomiskt beroende av skogsbruket utsätts för orättvis konkurrens från illegala aktörer. Det är även bra för skogarna, varav många är av stor betydelse för klimatet och upprätthållandet av ekobalansen i världen. Om dessa skogar försvinner på grund av olaglig avverkning kan klimatförändringarna förvärras. 34

37 Visions / Reporters I slutänden är det även bra för Europas invånare. Genom att motverka klimatförändringarna kan de få tillfälle att njuta av sina lagliga trädgårdsmöbler ännu en sommar! 35

38 36 Skydd av barn

39 Nya EU-regler skyddar barn mot skada, både på Internet och i den fysiska världen 37

40 Nya EU-regler skyddar barn mot skada, både på Internet och i den fysiska världen Tio till tjugo procent av barnen i Europa utsätts för någon form av sexuella övergrepp under sin barndom. Samtidigt växer antalet webbplatser som kretsar kring barnpornografi varje dag sätts omkring 200 nya bilder i omlopp. Kommissionen har föreslagit hårdare straff för sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi. De nya reglerna omfattar även så kallad grooming (att ta kontakt med barn på Internet i syfte att utsätta dem för sexuella övergrepp) samt sexturism, även i de fall brotten äger rum utanför EU. Kommissionen vill även göra mer för att skydda offren och förhindra att dessa brott sker över huvud taget genom att bland annat ge förövarna skräddarsydd rehabilitering för att de inte ska begå nya övergrepp. 38

41 Corbis Det behövs också bättre skydd för barn som kommer till EU utan sällskap av någon vuxen. Fler än ensamkommande minderåriga sökte asyl i EU under EU-länderna har antagit en europeisk strategi som utgår ifrån varje barns bästa, i syfte att skydda dem mot faror och övergrepp. Den europeiska strategin innehåller gemensamma normer för hur immigrationsmyndigheter ska behandla ensamkommande minderåriga, bland annat vad gäller förmyndarskap, juridisk representation, boende och omvårdnad. 39

42 40 En hjälpande hand när olyckan är framme

43 Oavsett om det gäller jordbävningar på Haiti eller kemiska utsläpp i Ungern är hjälp från EU snabbt på plats vid katastrofer 41

44 Oavsett om det gäller jordbävningar på Haiti eller kemiska utsläpp i Ungern är hjälp från EU snabbt på plats vid katastrofer Vissa katastrofer kan förebyggas och vissa inte men när de väl inträffar mobiliserar EU snabbt åtgärder för att hjälpa dess offer. EU spelade en framträdande roll vid de internationella hjälpinsatserna efter jordbävningen på Haiti. Man bidrog bland annat med tillfälliga bostäder, mat, sjukvård, helikoptrar som kunde evakuera skadade, skepp som kunde lägga till utan brygga eftersom hamnarna kollapsat och fordon som kunde förflytta sig på en ö där det inte längre fanns vägar. Man tillhandahöll satellitbilder som underlättade samordningen av hjälpen på marken och man stöttade uppbyggnadsarbetet genom att bidra till en långsiktig utvecklingsstrategi. Utöver Haiti har EU:s humanitära insatser även hjälpt miljoner människor som blivit offer för så väl naturkatastrofer som katastrofer orsakade av människor, runt om i världen. 42

45 Associated Press / Source : AP När den röda alkaliska gyttjan började forsa ut ur en gruva i Ungern i oktober, aktiverades EU:s samarbetsmekanism för civilskydd omedelbart. En civilskyddsgrupp från EU, som bland annat bestod av experter på djur- och växtskydd och avgiftning av jordbruksmark, var snabbt på plats för att stötta de lokala myndigheterna i deras ansträngningar för att bekämpa föroreningarna. Tack vare sina insatser vid sådana här olyckor håller EU på att utveckla en ny typ av beredskap för att inte bara kunna hjälpa till att begränsa skador utan även vara med att förebygga och erbjuda skydd innan något händer. 43

46 Kontakta EU PÅ INTERNET Information på alla de officiella EU-språken finns på webbplatsen Europa: europa.eu PERSONLIGEN Det finns hundratals informationscentrum över hela Europa. Adresserna hittar du på webbplatsen europedirect.europa.eu PER TELEFON ELLER E-POST Europe Direct är en frågelåda som ger svar om Europeiska unionen. Du kan ringa gratis till: , (vissa mobiltelefonoperatörer kopplar dock inte fram nummer med prefixet 00800, andra tar eventuellt betalt för samtalet) eller, om du befinner dig utanför EU, betala för ett samtal till Du kan även skicka e-post via europedirect.europa.eu LÄS OM EUROPA Publikationer om EU på ett klick i EU Bookshop: bookshop.europa.eu

47 * UNSCR 1244 Paramaribo Guadeloupe (FR) Martinique (FR) Réunion (FR) Tbilisi Europeiska unionen km Açores (PT) Reykjavík Ísland Madeira (PT) Canarias (ES) Suomi Norge Finland Suriname Guyane (FR) Oslo Sverige Stockholm Helsinki Helsingfors Tallinn Eesti Rossija Brasil Rīga United Kingdom Latvija Éire Danmark Baile Átha Cliath København Lietuva Dublin Ireland Vilnius R. Minsk Nederland Belarus' London Amsterdam Berlin Warszawa België Brussel Deutschland Polska Bruxelles Kyïv Belgique Luxembourg Praha Paris Ukraїna Luxembourg Česká Republika Slovensko Bratislava Wien France Schweiz Moldova Liechtenstein Budapest Bern Chişinău Suisse Österreich Svizzera Magyarország Slovenija Ljubljana Zagreb România Hrvatska Bucureşti Bosna i Beograd San Marino Hercegovina Monaco Portugal Srbija Andorra Sarajevo България Crna Priština Madrid Gora Lisboa Italia Bulgaria Kosovo София Roma Podgorica Sofia España Skopje Città del Vaticano Tiranë P.J.R.M. Shqipëria Ελλάδα Ellada Αθήναι Athinai Alger Rabat Tunis El Maghreb El Djazâir Valletta Tounis Malta Moskva Qazaqstan Sakartvelo Azərbaycan Haїastan Yerevan (Azər.) Iran Ankara Türkiye Λευκωσία Souriya Κύπρος Lefkosia Iraq Lefkosa Kypros Kibris Libnan Beyrouth Dimashq Europeiska unionens medlemsstater (2011) Kandidatländer

48 Europa och du En snabbskiss över EU:s insatser Utgåva 2011 NA SV-C Har du någon gång undrat exakt vad Europeiska unionen gör för dig? I så fall hittar du svaret i den här broschyren. Den ger korta glimtar av några av de konkreta åtgärder som EU har infört under 2010 för att göra våra liv bättre och enklare. Ibland handlar det om att hitta enkla vardagslösningar, som att förmå mobiltelefontillverkare att enas om en standard för mobiltelefonladdare. Ibland innebär det att stifta europeiska lagar som ger medborgarna nya rättigheter. Ibland handlar det om att kämpa mot såväl inhemska som globala krafter för att upprätthålla EU:s ekonomiska jämvikt och skapa nya jobb. Och ibland innebär det att hjälpa människor att få hoppet tillbaka efter såväl naturkatastrofer som katastrofer orsakade av människan, i Europa och utomlands. Oavsett vad det gäller syftar dock EU:s åtgärder till att skapa ett Europa som överensstämmer med det ansvar dess grundare åtog sig: att verka till förmån för Europas folk. Allt vi gör, gör vi för Europas medborgare. EU fortsätter att ta upp de frågor som berör människor på den politiska dagordningen. ec.europa.eu/snapshot

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS 03 Varken den Europeiska kommissionen eller personer som representerar kommissionen ansvarar för användning av informationen i denna broschyr. Ring

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

Karlskrona Baltic Port

Karlskrona Baltic Port Karlskrona Baltic Port har logiskt läge för lyckad logistik Karlskrona Baltic Port has a perfect position for lucrative logistics Narvik Luleå Karlskrona ligger strategiskt i Östersjön (nautiska mil).

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15.

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Vår plats på jorden Europa Europa ur spanskt perspektiv Kapacitetsproblem Europakorridoren skall vara ett integrerat transportsystem bestående av E4,

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått den här broschyren, eftersom

Läs mer

Visste du det? Tio EU-rättigheter i korthet

Visste du det? Tio EU-rättigheter i korthet Tio EU-rättigheter i korthet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation och rättvisa Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN Manus slutfört i februari 2014. 24 s. 17 17 cm ISBN 978-92-79-35783-1

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Gemenskapsmekanismen

Gemenskapsmekanismen Gemenskapsmekanismen Bakgrund Europa har på senare tid drabbats av extrema väderförhållanden. Översvämningar i Central- och Östeuropa sommaren 2002 följdes av en värmebölja och omfattande skogsbränder

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg MEMO/11/292 Bryssel den 13 maj 2011 Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg Av Europas unga kan 53 % tänka sig att flytta utomlands för att arbeta Mer än hälften (53 %) av personer i de

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer