Europa och du. En snabbskiss över EU:s insatser. Utgåva ec.europa.eu/snapshot. Europeiska unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europa och du. En snabbskiss över EU:s insatser. Utgåva 2011. ec.europa.eu/snapshot. Europeiska unionen"

Transkript

1 Europa och du En snabbskiss över EU:s insatser Europeiska unionen Utgåva 2011 ec.europa.eu/snapshot

2 Du hittar den här broschyren och andra korta, enkla informationstexter om EU på nätet på ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet färdigställdes i november 2010 Omslagets illustration: Mélanie Heddrich/Patrick Bombaert Origami: ORIGAMI BRUXELLA/Patrick Bombaert Capture Creation Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, s. 10,5 15 cm ISBN doi: /68915 Europeiska unionen, 2011 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av foton måste tillstånd erhållas direkt från copyrightinnehavarna. Printed in Luxembourg Tryckt på vitt, ej klorblekt papper

3 Europa och du En snabbskiss över EU:s insatser Utgåva 2011

4 En sund ekonomi och starkare finansmarknader 4 Stöd till små företag och hjälp att skapa nya jobb 8 Nya rättigheter för resenärer 12 En gemensam laddare till mobiltelefoner 16 Rättvis rättegång 20 Säkrare energiförsörjning 24 Elektronikavfall kommer till ny användning 28 Slutet för olagligt timmer 32 Skydd av barn 36 En hjälpande hand när olyckan är framme 40

5 Europa och du En snabbskiss över EU:s insatser Har du någon gång undrat exakt vad Europeiska unionen gör för dig? I så fall hittar du svaret i den här broschyren. Den ger korta glimtar av några av de konkreta åtgärder som EU har infört under 2010 för att göra våra liv bättre och enklare. Ibland handlar det om att hitta enkla vardagslösningar, som att förmå mobiltelefontillverkare att enas om en standard för mobiltelefonladdare. Ibland innebär det att stifta europeiska lagar som ger medborgarna nya rättigheter. Ibland handlar det om att kämpa mot såväl inhemska som globala krafter för att upprätthålla EU:s ekonomiska jämvikt och skapa nya jobb. Och ibland innebär det att hjälpa människor att få hoppet tillbaka efter såväl naturkatastrofer som katastrofer orsakade av människan, i Europa och utomlands. Oavsett vad det gäller syftar dock EU:s åtgärder till att skapa ett Europa som överensstämmer med det ansvar dess grundare åtog sig: att verka till förmån för Europas folk. Allt vi gör gör vi för Europas medborgare EU fortsätter att ta upp de frågor som berör människor på den politiska dagordningen.

6 4 En sund ekonomi och starkare finansmarknader

7 När de ekonomiska och finansiella utmaningarna var som störst skapade EU mekanismer för att skydda medborgarnas framtid 5

8 När de ekonomiska och finansiella utmaningarna var som störst skapade EU mekanismer för att skydda medborgarnas framtid När Europeiska unionens ledare presenterade en rad lösningar på hur osäkerheten kring de offentliga finanserna skulle tacklas, visade de hur effektivt de kan agera tillsammans. Tack vare snabba åtgärder från EU kunde eurons stabilitet och trovärdighet upprätthållas. Detta skapade i sin tur förtroende på marknaden, vilket hjälpte drabbade medlemsstater att återställa sina finanser. Man införde också nya mekanismer som skydd mot liknande problem i framtiden. Sammanlagt skapades en ny mekanism till ett värde av mer än 500 miljarder euro för att säkerställa ekonomisk stabilitet i euroområdet. Samtidigt införde EU nya, striktare regler för medlemsstater, banker och bankanställda. Reglerna syftar till att ge mer insyn i finansmarknaderna och motverka att alltför stora risker tas, bland annat genom nya regler för hedgefonder och bonussystem för bankanställda. Man har även inrättat nya tillsynsorgan som ska hålla ett vakande öga på finansmarknadens parter över hela Europa. 6

9 Van Parys Media/Werner Dieterich Slutligen har man utöver skyddsåtgärderna även antagit en ekonomisk strategi Europa 2020 som inte bara ska gynna tillväxt och sysselsättning utan även se till att alla får ta del av vinsterna. 7

10 8 Stöd till små företag och hjälp att skapa nya jobb

11 EU stödjer de många små företag som driver på ekonomins tillväxt och ökar sysselsättningen 9

12 EU stödjer de många små företag som driver på ekonomins tillväxt och ökar sysselsättningen Mellan åren 2002 och 2008 skapade småföretagen 9,4 miljoner jobb i EU. Det är fler än alla de stora företagen tillsammans. Små företag kan hjälpa Europa att återhämta sig snabbare, både vad gäller ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Denna potential måste dock vårdas och tas om hand för att ge resultat. Den ekonomiska svackan visade att även de mest stabila småföretag och de skickligaste entreprenörer är känsliga för allt från sena betalningar till brist på utbildning och sämre möjligheter att få lån. Därför har EU vidtagit konkreta åtgärder för att hjälpa företagen att utvecklas. Enligt en ny EU-regel måste offentliga myndigheter betala sina leverantörer inom 30 dagar när de köper varor eller tjänster. Detta har avsevärt förbättrat kassaflödet för småföretagen och hållit dem vid liv. Tack vare ett nytt europeiskt utbytesprogram, baserat på Erasmusprogrammet som varit så lyckat för studenter, har unga entreprenörer nu möjlighet att lära sig hur man driver företag genom att arbeta tillsammans med erfarna entreprenörer. 10

13 Van Parys Media/i love images EU har också avsatt 100 miljoner euro för startlån till arbetslösa som vill starta eget. Tack vare nya företag skapas nya arbetstillfällen i områden där många blivit arbetslösa. 11

14 12 Nya rättigheter för resenärer

15 Personer som reser med tåg och färjor i EU får nu samma garantier om information, hjälp och kompensation vid förseningar som flygresenärer 13

16 Personer som reser med tåg och färjor i EU får nu samma garantier om information, hjälp och kompensation vid förseningar som flygresenärer Har du någonsin blivit försenad på grund av inställda tåg? Har du haft svårt att hjälpa en äldre släkting ombord på en färja? Eller var du bland de många flygresenärer som blev strandade på grund av askmolnet vid vulkanutbrottet förra våren? EU har under året förstärkt resenärers rättigheter genom att införa nya regler för tågresor och färjetrafik, liknande de regler man framgångsrikt införde för flygresenärer för några år sedan. Lagstiftning gällande resor med buss och långfärdsbuss är också planerad. Reglerna innebär att resenärer som drabbas av förseningar inte längre själva måste försöka reda ut vad som har hänt. De har rätt att få information och de kan kräva att det företag de skulle resa med tillhandahåller den. Passagerare med funktionshinder och begränsad rörlighet har också rätt att få särskilt stöd. 14

17 Van Parys Media/Frank Visser De nya reglerna innebär också att resenärer har rätt att få ersättning om resan försenas eller ställs in, såvida förseningen inte har orsakats av händelser företaget inte kan råda över. Situationen med det vulkaniska askmolnet våren 2010 visade tydligt hur viktiga dessa rättigheter är. Flygresenärer kunde utnyttja sin rätt till kompensation och stöd, bland annat för att få ersättning för hotellvistelser och utgifter för måltider medan de väntade på att få flyga. 15

18 16 En gemensam laddare till mobiltelefoner

19 Mobiltelefontillverkarna har tillmötesgått EU:s krav och gått med på att byta till en universell standard för mobiltelefonladdare 17

20 Mobiltelefontillverkarna har tillmötesgått EU:s krav och gått med på att byta till en universell standard för mobiltelefonladdare Mobiltelefoner är mycket praktiska ända tills batteriet tar slut och du upptäcker att du inte har någon laddare med dig. Inga samtal. Ingen adressbok. Ingen övrig information. Den frenetiska jakten på en passande laddare kan börja. Snart kommer dock detta att vara ett minne blott. Europeiska kommissionen har övertygat mobiltelefontillverkarna om att överge det slösaktiga och ineffektiva systemet med olika laddare för olika telefoner. Tack vare påtryckningar från kommissionen har tretton ledande mobiltelefontillverkare gått med på att införa ett gemensamt system för laddare till mobiler som säljs inom EU. Resultatet på pappret är en ny teknisk standard. Resultatet i butikerna och i EU-medborgarnas fickor och handväskor är att samtliga nya telefoner enkelt kan laddas via ett uttag av typen mikro-usb. Resultatet för miljön är en minskad mängd elektroniskt avfall. 18

21 Corbis Tack vare EU:s åtgärder har branschen börjat tänka i nya banor och en process som kanske hade tagit företagen åratal att komma fram till har skyndats på. Dessutom har EU lyckats uppnå allt detta utan att behöva ta till ny, komplicerad lagstiftning. Det är ett tydligt exempel på att EU kan hjälpa sina medborgare på flera sätt inte bara genom lagstiftning utan även genom att gå i främsta ledet för Europa och driva igenom förnuftiga förslag som alla kan dra nytta av. 19

22 20 Rättvis rättegång

23 Europas medborgare har fått rätt till fullständig översättningshjälp när de deltar i rättegångar i EU 21

24 Europas medborgare har fått rätt till fullständig översättningshjälp när de deltar i rättegångar i EU Det är alltid obehagligt att hamna i klammeri med rättvisan hur litet brott det än gäller. Men det är än mer obehagligt och förvirrande när det sker på en plats där man inte förstår språket som används av polis och rättsväsende i övrigt. Därför har EU vidtagit åtgärder för att se till så att medbor garna alltid har tillgång till översättningshjälp och tolk vid brottsutredningar. Den nya lagstiftningen syftar till att hjälpa människor att utöva sin rätt till rättvis prövning inom EU, även när de inte förstår det språk på vilket rättsprocessen genomförs. Medlemsstaterna är ålagda att tillhandahålla de här tjänsterna, och de måste göra det kostnadsfritt. Den här typen av skydd har fått allt större betydelse i och med att fler européer reser, studerar och arbetar utanför sitt hemland. Även de minsta, mest oskyldiga misstag kan ibland leda till en dust med myndigheterna. 22

25 Corbis Den nya regeln innebär dock inte att du kan bortse från lokala lagar när du åker på semester. Den innebär däremot att du kommer att förstå vad du anklagas för om du hamnar i svårigheter. Du anses dessutom alltid oskyldig till dess att du slutligen har dömts. 23

26 24 Säkrare energiförsörjning

27 EU:s åtgärder håller gasledningarna öppna och människors hus uppvärmda 25

28 EU:s åtgärder håller gasledningarna öppna och människors hus uppvärmda Eftersom Europa måste importera en stor del av sitt gasbehov är vi också känsliga för avbrott i försörjningen, i synnerhet när efterfrågan är stor. År 2010 vidtog EU därför kraftfulla åtgärder för att göra energiförsörjningen säkrare. Samarbetet mellan länderna som producerar gas och de länder genom vilka den transporteras har stärkts. EU har här dragit lärdom av gaskriserna 2008 och 2009, då leveranserna av gas från Ryssland via Ukraina stoppades under två veckor på grund av en dispyt mellan de båda länderna, vilket i sin tur ledde till att flera av EU:s medborgare fick frysa i utkylda hem. En ny varningsmekanism mellan EU och Ryssland visade sig värdefull och gav goda resultat då ytterligare en konflikt om gasleveranser uppstod under 2010, denna gång med Vitryssland. 26

29 Belga/AFP Inom EU har de nya reglerna även stärkt samordningen mellan olika EU-länder. Gasbolagen måste numera garantera gasförsörjningen till hushållen och andra skyddade kunder i 30 dagar, även vid svåra väderförhållanden. Tack vare högre krav på infrastrukturen kan länder nu garanteras gasleveranser via andra vägar om en större ledning till exempel skulle gå sönder. Samtidigt fortsätter EU att verka för effektivare energianvändning för att få ut det mesta av sina energitillgångar. 27

30 28 Elektronikavfall kommer till ny användning

31 EU ser till så att naturen inte behöver lida när du byter ut din gamla TV 29

32 EU ser till så att naturen inte behöver lida när du byter ut din gamla TV Elektronisk och elektrisk utrustning innehåller ofta material som kan vara skadliga för så väl vår hälsa som för miljön. För att tygla det växande problemet som den här typen av avfall innebär har EU förstärkt sin lagstiftning för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Man har också helt förbjudit de allra farligaste ämnena som bly och kvicksilver. De nya reglerna förstärker kraven på att sortera ut de mest skadliga ämnena och skilja dem från övrig avfallshantering. Samtidigt förhandlar man om de sista detaljerna kring ny lagstiftning som ska tvinga företag som tillverkar elektriska och elektroniska produkter att utforma dem på ett sätt som gör det enklare att källsortera de olika komponenterna. Uttjänta TV-apparater, videobandspelare och gamla datorer tar inte bara upp en massa plats i garage och lagerlokaler. 30

33 Istock De inverkar också negativt på vår hälsa och på miljön. Hittills har bara omkring en tredjedel av allt elektronikavfall officiellt rapporterats, samlats in och bearbetats i enlighet med EU:s normer. De nya reglerna ska förhoppningsvis råda bot på även de sista två tredjedelarna. 31

34 32 Slutet för olagligt timmer

35 EU motarbetar klimatförändringarna även i möbelaffären 33

36 EU motarbetar klimatförändringarna även i möbelaffären Den där nya uppsättningen trädgårdsmöbler kanske både är billig och ser bra ut men är den laglig? EU har infört nya, hårdare regler för att se till så att endast trä som har avverkats på laglig väg får säljas i EU-länder. Mycket av det timmer som används i EU importeras. Det kan bland annat komma från tropiska regnskogar och delar av världen där timmerindustrin inte är så noggrant kontrollerad. Risken är att möbeltillverkare och byggföretag i Europa använder trä som har avverkats olagligt, på ett sätt som förstör skogarna. Genom ett system med obligatorisk certifiering ska de nya reglerna motverka detta. Detta är positivt för den lagliga timmerindustrin i synnerhet för exportländer där samhällen som är ekonomiskt beroende av skogsbruket utsätts för orättvis konkurrens från illegala aktörer. Det är även bra för skogarna, varav många är av stor betydelse för klimatet och upprätthållandet av ekobalansen i världen. Om dessa skogar försvinner på grund av olaglig avverkning kan klimatförändringarna förvärras. 34

37 Visions / Reporters I slutänden är det även bra för Europas invånare. Genom att motverka klimatförändringarna kan de få tillfälle att njuta av sina lagliga trädgårdsmöbler ännu en sommar! 35

38 36 Skydd av barn

39 Nya EU-regler skyddar barn mot skada, både på Internet och i den fysiska världen 37

40 Nya EU-regler skyddar barn mot skada, både på Internet och i den fysiska världen Tio till tjugo procent av barnen i Europa utsätts för någon form av sexuella övergrepp under sin barndom. Samtidigt växer antalet webbplatser som kretsar kring barnpornografi varje dag sätts omkring 200 nya bilder i omlopp. Kommissionen har föreslagit hårdare straff för sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi. De nya reglerna omfattar även så kallad grooming (att ta kontakt med barn på Internet i syfte att utsätta dem för sexuella övergrepp) samt sexturism, även i de fall brotten äger rum utanför EU. Kommissionen vill även göra mer för att skydda offren och förhindra att dessa brott sker över huvud taget genom att bland annat ge förövarna skräddarsydd rehabilitering för att de inte ska begå nya övergrepp. 38

41 Corbis Det behövs också bättre skydd för barn som kommer till EU utan sällskap av någon vuxen. Fler än ensamkommande minderåriga sökte asyl i EU under EU-länderna har antagit en europeisk strategi som utgår ifrån varje barns bästa, i syfte att skydda dem mot faror och övergrepp. Den europeiska strategin innehåller gemensamma normer för hur immigrationsmyndigheter ska behandla ensamkommande minderåriga, bland annat vad gäller förmyndarskap, juridisk representation, boende och omvårdnad. 39

42 40 En hjälpande hand när olyckan är framme

43 Oavsett om det gäller jordbävningar på Haiti eller kemiska utsläpp i Ungern är hjälp från EU snabbt på plats vid katastrofer 41

44 Oavsett om det gäller jordbävningar på Haiti eller kemiska utsläpp i Ungern är hjälp från EU snabbt på plats vid katastrofer Vissa katastrofer kan förebyggas och vissa inte men när de väl inträffar mobiliserar EU snabbt åtgärder för att hjälpa dess offer. EU spelade en framträdande roll vid de internationella hjälpinsatserna efter jordbävningen på Haiti. Man bidrog bland annat med tillfälliga bostäder, mat, sjukvård, helikoptrar som kunde evakuera skadade, skepp som kunde lägga till utan brygga eftersom hamnarna kollapsat och fordon som kunde förflytta sig på en ö där det inte längre fanns vägar. Man tillhandahöll satellitbilder som underlättade samordningen av hjälpen på marken och man stöttade uppbyggnadsarbetet genom att bidra till en långsiktig utvecklingsstrategi. Utöver Haiti har EU:s humanitära insatser även hjälpt miljoner människor som blivit offer för så väl naturkatastrofer som katastrofer orsakade av människor, runt om i världen. 42

45 Associated Press / Source : AP När den röda alkaliska gyttjan började forsa ut ur en gruva i Ungern i oktober, aktiverades EU:s samarbetsmekanism för civilskydd omedelbart. En civilskyddsgrupp från EU, som bland annat bestod av experter på djur- och växtskydd och avgiftning av jordbruksmark, var snabbt på plats för att stötta de lokala myndigheterna i deras ansträngningar för att bekämpa föroreningarna. Tack vare sina insatser vid sådana här olyckor håller EU på att utveckla en ny typ av beredskap för att inte bara kunna hjälpa till att begränsa skador utan även vara med att förebygga och erbjuda skydd innan något händer. 43

46 Kontakta EU PÅ INTERNET Information på alla de officiella EU-språken finns på webbplatsen Europa: europa.eu PERSONLIGEN Det finns hundratals informationscentrum över hela Europa. Adresserna hittar du på webbplatsen europedirect.europa.eu PER TELEFON ELLER E-POST Europe Direct är en frågelåda som ger svar om Europeiska unionen. Du kan ringa gratis till: , (vissa mobiltelefonoperatörer kopplar dock inte fram nummer med prefixet 00800, andra tar eventuellt betalt för samtalet) eller, om du befinner dig utanför EU, betala för ett samtal till Du kan även skicka e-post via europedirect.europa.eu LÄS OM EUROPA Publikationer om EU på ett klick i EU Bookshop: bookshop.europa.eu

47 * UNSCR 1244 Paramaribo Guadeloupe (FR) Martinique (FR) Réunion (FR) Tbilisi Europeiska unionen km Açores (PT) Reykjavík Ísland Madeira (PT) Canarias (ES) Suomi Norge Finland Suriname Guyane (FR) Oslo Sverige Stockholm Helsinki Helsingfors Tallinn Eesti Rossija Brasil Rīga United Kingdom Latvija Éire Danmark Baile Átha Cliath København Lietuva Dublin Ireland Vilnius R. Minsk Nederland Belarus' London Amsterdam Berlin Warszawa België Brussel Deutschland Polska Bruxelles Kyïv Belgique Luxembourg Praha Paris Ukraїna Luxembourg Česká Republika Slovensko Bratislava Wien France Schweiz Moldova Liechtenstein Budapest Bern Chişinău Suisse Österreich Svizzera Magyarország Slovenija Ljubljana Zagreb România Hrvatska Bucureşti Bosna i Beograd San Marino Hercegovina Monaco Portugal Srbija Andorra Sarajevo България Crna Priština Madrid Gora Lisboa Italia Bulgaria Kosovo София Roma Podgorica Sofia España Skopje Città del Vaticano Tiranë P.J.R.M. Shqipëria Ελλάδα Ellada Αθήναι Athinai Alger Rabat Tunis El Maghreb El Djazâir Valletta Tounis Malta Moskva Qazaqstan Sakartvelo Azərbaycan Haїastan Yerevan (Azər.) Iran Ankara Türkiye Λευκωσία Souriya Κύπρος Lefkosia Iraq Lefkosa Kypros Kibris Libnan Beyrouth Dimashq Europeiska unionens medlemsstater (2011) Kandidatländer

48 Europa och du En snabbskiss över EU:s insatser Utgåva 2011 NA SV-C Har du någon gång undrat exakt vad Europeiska unionen gör för dig? I så fall hittar du svaret i den här broschyren. Den ger korta glimtar av några av de konkreta åtgärder som EU har infört under 2010 för att göra våra liv bättre och enklare. Ibland handlar det om att hitta enkla vardagslösningar, som att förmå mobiltelefontillverkare att enas om en standard för mobiltelefonladdare. Ibland innebär det att stifta europeiska lagar som ger medborgarna nya rättigheter. Ibland handlar det om att kämpa mot såväl inhemska som globala krafter för att upprätthålla EU:s ekonomiska jämvikt och skapa nya jobb. Och ibland innebär det att hjälpa människor att få hoppet tillbaka efter såväl naturkatastrofer som katastrofer orsakade av människan, i Europa och utomlands. Oavsett vad det gäller syftar dock EU:s åtgärder till att skapa ett Europa som överensstämmer med det ansvar dess grundare åtog sig: att verka till förmån för Europas folk. Allt vi gör, gör vi för Europas medborgare. EU fortsätter att ta upp de frågor som berör människor på den politiska dagordningen. ec.europa.eu/snapshot

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Europa: en. upptäcktsfärd! Europeiska unionen

Europa: en. upptäcktsfärd! Europeiska unionen Europa: en upptäcktsfärd! Europeiska unionen Den här broschyren och annan kortfattad och tydlig information om EU finns på följande webbplats: ec.europa.eu/comm/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi En stor mängd övrig information om Europeiska unionen

Läs mer

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt INSYN I EU POLITIKEN En välfungerande gemensam marknad för finanstjänster bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt Bank- och finanstjänster Åtgärder inom finanssektorn som omfattar hela EU

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

Sysselsättning och socialpolitik

Sysselsättning och socialpolitik INSYN I EU POLITIKEN Att främja jobb, integration och socialpolitik är en god investering Sysselsättning och socialpolitik Sociala investeringar är en förutsättning för att vi ska gå starkare, mer enade

Läs mer

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar 1 Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*) :

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR - ec.europa.eu/soteu 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar Min första prioritering som kommissionens ordförande är

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

Att resa i Europa 2010

Att resa i Europa 2010 Att resa i Europa 2010 Europeiska unionen ker sigfrånlappland inorr till Medelhavetisöder till Cypernsstränder. Här finns en brokigblandning pbad till sandstränder, från gröna betesmarker till ar och skogar

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING FN-rapporter 2006 FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Ett sammandrag FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Redaktör: Berith Granath

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Fattigdom och social utestängning bland äldre EU-medborgare. Samlad rapport - januari 2011

Fattigdom och social utestängning bland äldre EU-medborgare. Samlad rapport - januari 2011 Kvalitativ studie Fattigdom och social utestängning bland äldre EU-medborgare Samlad rapport - januari 2011 Kvalitativ studie TNS Qual+ Denna undersökning har beställts av Europaparlamentet. De åsikter

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Säkra livsmedel. Från jord till bord säker och nyttig mat för alla. Folkhälsan och konsumentintresset i fokus

INSYN I EU POLITIKEN. Säkra livsmedel. Från jord till bord säker och nyttig mat för alla. Folkhälsan och konsumentintresset i fokus INSYN I EU POLITIKEN Säkra livsmedel Från jord till bord säker och nyttig mat för alla Folkhälsan och konsumentintresset i fokus INNEHÅLL Varför behöver EU en livsmedelspolitik?... 3 Vad kan EU göra?...

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Klimatförändringar vad innebär det egentligen?

Klimatförändringar vad innebär det egentligen? Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen

Läs mer