TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR"

Transkript

1 Inlämningstid ELEKTROTEKNIK Kl: MSKINKONSTRKTION KTH TENTMENSPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVR Elektroteknik MF Kl: 14: Du får lämna salen tidigast 1 timme efter tentamensstart. Du får, som hjälpmedel, använda räknedosa, kursens lärobok (utan andra anteckningar än understrykningar och korta kommentarer) samt Betatabell eller liknande. Övningshäften, lab PM, anteckningar etc är inte tillåtna. LTERNTIVT läroboken får ett eget formelblad användas, 4, med valfri information. Lösningar anslås på hemsidan kl Tentamensresultatet anslås Efternamn, förnamn (texta) Namnteckning Personnummer OBS! Inga lösblad får användas. lla svar ska göras i tentamenshäftet. Räkna först på kladdpapper och för sedan in svaret samt så mycket av resonemanget att man vid rättning kan följa Dina tankegångar. Svar utan motivering ger poängavdrag. (Gäller ej flervals och kryssfrågor). Vid behov kan Du skriva på baksidan Poäng

2 1 1(1) + E = 18V I R 4 R 3 3 R 1 a) Beräkna R1. b) Beräkna I. () En transportör drivs av en likströmsmotor, som matas av ett elektroniskt matningsdon. nordningens funktionssätt kan beskrivas så här: Ett arbetsstycke som sätts ner vid förflyttas till B, där det lyfts bort från bandet. Efter en kort paus då motorn står stilla placeras ett nytt, likadant, arbetsstycke på bandet och så vidare så länge anläggningen är i drift. Motorns termiska tidkonstant är >> T. Friktionsmomentet får försummas. Övriga förutsättningar är följande. Omgivningstemperaturen är 40 C. B Hastighet Hastighet Förflyttningssträckan B är 1 m vilket motsvarar 10 varv. rbetsstycket och anordningens tröghetsmoment är J=0,013 kgm vilket motsvarar en vikt på 51 kg. (utan motorn) Den totala tiden för en arbetscykel, inklusive pausen, ska vara T = 1,5 s. De båda dimensionslösa parametrarna x och y, som definieras i figuren, ska ha värdena x = y = 0,5 a) Beräkna accelerationsmomentet under tiden xt. Försumma motorns eget tröghetsmoment b) Beräkna det minsta märkmoment motorn får ha om den inte ska bli termiskt överbelastad då anläggningen är i kontinerlig drift. Försumma motorns eget tröghetsmoment. v xt T yt xt Paus Tid

3 c) Välj den minsta motor (Nr) ur nedanstående tabell som klarar av den här driften utan att bli för varm. Tag nu hänsyn till motorns eget tröghetsmoment (OBS kolla enheten för J i tabellen). Nr J MN K R gm Nm Nm/ 1 1,10,0 0, 1,5 1,15,5 0, 1,15 3 1,0 3,0 0,3 1,00 4 1,30 3,5 0, 0,70 5 1,40 4,0 0,0 0,40 d) Beräkna I och i slutet av accelerationsfasen. Tag även här hänsyn till motorns eget tröghetsmoment. 6 1,55 4,7 0,1 0,36 7 1,70 5,5 0, 0,33 8,00 6,5 0,4 0,9 9,30 8,0 0,34 0, ,00 10,0 0,34 0, ,70 1,0 0,34 0,5 3() Kretsen i figuren matas av en sinusformad växelspänning med frekvensen 50 Hz. Kretsen består av ett motstånd med okänd resistansen R och en kondesator med kapacitansen C= 65 F. Den tillförda effekten i kretsen är P=400 W och spänningen över kondensator är C=00 V. I a) Beräkna strömmen I. + b) Beräkna resistansen R. R c) Beräkna spänningen (beloppet). + C C d) Beräkna fasvinkeln i grader mellan I och.

4 3 4() 5() I ett laboratorium hade man ett trefasigt belastningsmotstånd, som var symmetriskt och D kopplat. Det var stämplat 400 V, 1 kw. a) Beräkna strömmen i varje enskild resistor när motståndet matas med 400 V (hsp). b) Beräkna också resistansen i var och en av resistorerna. c) Man kopplar om motståndet till Y. Beräkna hur stor effekten blir om det därefter matas med samma spänning som tidigare. d) Hur stor blir strömmen i varje enskilt motstånd efter omkoppling till Y? Elbilen DI R8 E Tron har följande data [från DI Weekend nr 45 sid 0, 3 dec 010]: Motor: Fyra elmotorer (en per hjul), effekt 313 hk, vridmoment 4500 Nm Växellådor: Enväxlad Förbrukning:,14 kwh per km Batteripaket: 53 kwh kapacitet tsläpp av koldioxid: Ej uppmätt, noll från bilen. Vikt: ca 1600 kg (luminiumkaross på 00 kg, Batterierna är tunga) Prestanda: 0 100km/h på 4,8 s Räckvidden uppges vara 5 mil. ntag att laddning kan ske med 100% verkningsgrad (kallas optimistiskt antagande) och att laddaren har effektfaktorn ett. Vidare antas att batteriet tål att laddas snabbt. a) Beräkna tiden för att ladda batterierna om de laddas från ett vägguttag (30 V) avsäkrat med 10 säkring. b) Beräkna tiden för att ladda batterierna om de laddas med trefas 400 V avsäkrat med 64 säkring. c) Innehåller datat ovan motstridiga uppgifter mellan förbrukning och räckvidd? d) Elbilar, bilar med enbart elmotorer, kan vara ett alternativ till bilar med enbart förbränningsmotorer. Redogör för några fördelar och nackdelar för de två olika koncepten.

5 4 6() Data för en likströmsmotor Measuring voltage V 1 No-load speed rpm 9100 Stall torque mnm 8,3 Max. continuous current 0,37 Max. recommended speed rpm 1000 Max. continuous output power W,8 Back-EMF constant V/1000rpm 1,30 Terminal resistance, R ohm 18 Torque constant mnm/ 1,4 Rotor inertia kgm ,9 Thermal time constant, rotor s 7 stator s 480 Thermal resistance rotor-body C/W 5 Body-ambient C/W 30 Max. permissible coil temperature C 100 Motorn har ej extra kylning med fläkt, kylplåt eller dylikt. a) Beräkna temperaturstegringen i lindningen om motorn belastas så att strömmen blir 0,37 kontinuerligt (= Max. continous current). b) Kan motorn belastas enligt a) (dvs med 0,37 kontinuerligt) om omgivningstemperaturen är 0 C? c) Beräkna temperaturen i lindningen om motorn belastas kontinuerligt med 3mNm? Omgivningstemperaturen är 40 C. d) Beräkna det imala moment som motorn kan belastas med kontinuerligt vid omgivningstemperaturen är 40 C.

6 5 7() S har varit öppen lång tid och sluts vid t=0; 8() a) Beräkna strax efter t=0. b) Beräkna efter lång tid. Efter att ha varit tillslagen lång tid öppnas S (bryts). c) Beräkna strömmen I genom 4Ω motståndet R direkt efter brytning. d) Beräkna I lång tid efter brytningen. En enkel bankomat som inte drar in kortet och som bara ger ut en 500 kr sedel per uttag (inga andra belopp). Styrsystemet har tre insignaler. + S R 1 E = 1V I R + - card: Ger etta då ett korrekt kort har satts in. - code: Ger etta då korrekt PIN kod har knappats in (kod till det insatta kortet). - bill: Ger etta då sedeln ligger i position för att tas av kund. Styrsystemet har en utsignal, eject. Då utsignalen eject sätts hög matas en enda sedel ut (positiv flank). Nedan ett tillståndsdiagram för bankomatens styrsystem. Skriv ett C program på nästa sida som styr bankomaten enligt tillståndsdiagrammet. Wait for card eject = 0 card= =1 card= =0 Wait for code eject = 0 bill= =0 ND card= =0 code= =1 ND card= =1 Wait for card and bill removal eject = 0 bill= =1 Wait for bill eject = 1

7 6 int main(void) int state, card, code, bill, eject; state = 0; // Start state while (1)

8 1 SVR TILL TENTMEN I ELEKTROTEKNIK Elektroteknik MF (1) R a) Spänningen över R3 blir 4 3 1V denna spänning ligger även över R1. 1V / 6 1 b) I 4 6 () 0,5 1,5 0,5 1,5 a) sträckan: 10 0,5 1,5 ger 83,8rad / s accelerationen blir d dt accelerationsmomentet blir xt 3,4rad / s d M acc J, 9Nm dt b) Det konstanta moment som ger samma temperaturstegring som det aktuella variabla blir. 1 M C (,9 0,5T 0,9 0,5T 0), 05Nm T c)vi provar med motor nr som har märkmomentet,5 Nm. Motorn behöver accelerera lasten med tröghetsmomentet 0,013 kgm och dessutom den egna rotorn på 0,0015 kgm. Rotorn kräver ett extra acceleratonsmoment på: M acc 0,0015 3,4 0, 6Nm och totala accelerationsmomentet blir 3,16 Nm. _ 1 Ny beräkning av M RMS (3.16 0,5T 0 3,16 0,5T 0), 3Nm T Detta lägre än märkmomentet och motorn kan användas. d) M K I ger I = 3,16/0, = 14,4 Spänningslag: 1,15 14,4 0, 83,8 35V

9 3() R I c 1 1 a) C. I 00. I I 4 6 C b)motståndet R förbrukar den aktiva effekten P 400 P R I R 5. 4 (400 W). Det gäller R C C 6 c) ( I R) (4 5) , V C 00 d) arctan arctan R 4() Den från nätet uttagna strömmen blir I I varje gren blir strömmen I = G L IH 3 = , Resistansen är R = 400V 10 = 40 Vid Y koppling blir spänningen 3 ggr mindre och därmed blir effekten 3 ggr mindre än vid D koppling, dvs 4 kw. 5() 4000 Strömmen blir I 10 L 5, a) P el I cos 30V W 53kWh Laddningstid: T 3h ca 1 dygn.,3kw Detta gäller under förutsättning att all energi som tas från elnätet kan omvandlas till kemisk energi utan förluster. b) P el 3 I cos 3 30V kW 53kWh Laddningstid: T 1, h dvs 1 timme och 1 minuter. 44kW Även här gäller förutsättningen att all energi som tas från elnätet kan omvandlas till kemisk energi utan förluster. Rimligtvis är förlusterna i c) större än i b). Högre effekt ger större laddningsström och då blir RI förlusterna större.

10 53kWh c) S 5km =,5 mil. Vilket ska jämföras med det angivna 5 mil.,14kwh / km kanske ska det vara,14 kwh/mil som ger just 5 mil? Vi försöker rimlighetsbedöma de olika siffrorna. ntag att förbrukningen gäller vid 90 km/h: 1. Om förbrukningen är,14 kwh/km blir effekten som krävs för att köra 90 km/h P,14kWh / km 90km / h 193kW.. Om vi däremot tror på 5 mil och därmed på förbrukningen,14 kwh/mil blir effekten som krävs för att köra 90 km/h lika med 19,3 kw. Verkar orimligt att det skulle krävas ca 00 kw för att vidmakthålla 90 km/h för en strömlinjeformad sportbil. Vi antar därför att förbrukningen istället är,14 kwh/mil och att räckvidden faktiskt är 5 mil. Effekten blir då ca 0 kw för att köra 90 km/h, mer rimligt och kan jämföras med gamla bilar som med låg effekt och stort luftmotstånd kunde köra gott och väl 90 km/h. (40 tals VW med 30 hk). 3 6() d) En nackdel med elbilar är att batterierna blir tunga och dyra om räckvidden ska vara lång. Det tar dessutom lång tid att ladda batterierna. En fördel med elbilarna är att de kan minska koldioxidutsläppen. Detta förutsätter dock att genereringen av elenergin sker på ett miljövänligt sätt. a) P R I 18 0,37 W =,46 W f Temperaturstegringen blir ( 5 30) C/ W P f = 35,46 C 86 C b) Temperaturen i lindningen blir 86 C + 0 C = 106 C > 100 C. Två exempel på godkända svar blir: Nej motorn kan inte belastas enligt a) eftersom lindningen blir för varm Lindningen blir bara något för varm och därför kan motorn förmodligen belastas enligt a), men livslängden blir lidande. 3 c) I = 0,4 1,4 P R I f 18 0,4 W = 1,04 W Temperaturstegringen blir ( 5 30) C / W Pf = 35 1, 04 C 36 C och temperaturen i lindningen blir ( ) C = 76 C d) Tillåten temperaturstegringen blir ( 5 30) C / W Pf = (100 40) C vilket ger 7() Pf = 1,71 W: P R f I M = 1,4 mnm/ 0,31 = 3,8 mnm. 18 I = 1,71W I 0,31 a) Kondensatorn har laddat ur sig helt via R eftersom S varit öppen lång tid. Direkt efter tillslag är spänningen lika som direkt före. = 0 V. b) Efter lång tid är det likström, då flyter ingen ström genom kondensatorn.

11 8() V 1 4 8V 4 c) Direkt efter brytning är spänningen lika som strax före, 8V i detta fall 8V. I d) Lång tid i frånläge gör att kondensator laddat ur 4 0V sig helt I 0. 4 int main(void) int state, card, code, bill, eject; 4 state = 0; while (1) switch ( state ) case 0 : eject = 0; if ( card == 1 ) state = 1; break; // Start state // Wait for card case 1 : // Wait for code and card eject = 0; if ( card == 0 ) state = 0; if ( ( code == 1 ) && ( card == 1 ) ) state = ; break; case : eject = 1; if ( bill == 1 ) state = 3; break; // Eject and wait for bill case 3 : // Wait for bill and card removal eject = 0; if ( ( bill == 0 ) && ( card == 0 ) ) state = 0; break;

10 Elmotordrift av bilar

10 Elmotordrift av bilar MMK, KTH 10. Elmotordrift av bilar Uppgifter sid 10-1 10 Elmotordrift av bilar U 10 :1 Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 050 mah samt 1,V. Med scopemeter och några yttre motstånd

Läs mer

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Elmotorer Elektricitet - lite grunder

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Elmotorer Elektricitet - lite grunder HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 3 Elmotorer Elektricitet - lite grunder 2013 Lars Neuman, LRF Konsult Författare Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare, LRF Konsult AB, Ulricehamn. Om handboken Denna

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

Umeå universitet. Elbilen. bilen med miljön i tanken. Energilagringsteknik 7,5 hp. Handledare: Lars Bäckström och Åke Fransson

Umeå universitet. Elbilen. bilen med miljön i tanken. Energilagringsteknik 7,5 hp. Handledare: Lars Bäckström och Åke Fransson Umeå universitet -bilen med miljön i tanken Energilagringsteknik bilen med miljön i tanken Anders Eriksson Johanna Persson aner0037@student.umu.se jope0024@student.umu.se Energilagringsteknik 7,5 hp 100319

Läs mer

13 Elektriska maskiner

13 Elektriska maskiner 13 Elektriska maskiner Inledning ilderna i kapitelinledningen på sid 256-257 i grundboken och sid 138 i lightboken visar hur elektriska maskiner både kan vara jättestora och pyttesmå. Låt gärna eleverna

Läs mer

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG PorscheMag17_28-33_Jarlmark.qxp:Layout1 11-03-03 Kör 12.59 Sida 28 ryckigt Vad går all bensin egentligen åt till när vi kör? Dagligen tar ingenjörerna hos Porsche väldigt avancerade beräkningar till hjälp

Läs mer

Samlade uppgifter från nationella prov (fysik A: ht 1998, vt 2000, ht 2000, vt 2002, vt 2005) Rörelse

Samlade uppgifter från nationella prov (fysik A: ht 1998, vt 2000, ht 2000, vt 2002, vt 2005) Rörelse Samlade uppgifter från nationella prov (fysik A: ht 1998, vt 2000, ht 2000, vt 2002, vt 2005) Rörelse Uppgift nr 6 (758) 2/0 Frågorna nedan gäller en behållare som innehåller 50 g is och 50 g vatten med

Läs mer

Elbilen Snart en självklar del i samhället?

Elbilen Snart en självklar del i samhället? Umeå Universitet Energilagringsteknik 7,5 hp 2009-03-20 Elbilen Snart en självklar del i samhället? Madeleine Hagelberg Antonios Stephanopoulos Handledare: Lars Bäckström Åke Fransson Sammanfattning Att

Läs mer

Utvärdering av en generator med permanentmagneter avsedd för ett vindkraftverk

Utvärdering av en generator med permanentmagneter avsedd för ett vindkraftverk EXAMENSARBETE Utvärdering av en generator med permanentmagneter avsedd för ett vindkraftverk Högskoleingenjörsexamen 2013 Maj Författare: Imad Sarris & Muadh Hudji Handledare: Jonny Hylander Examinator:

Läs mer

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Varvtals- och momentstyrning Beskrivning av mjukvara 3AFE68987890 REV G SV GÄLLER FRÅN: 30.09.2011 2011 ABB Oy. Med ensamrätt. 5

Läs mer

UPS-system i SÄS. UPS-system in SÄS

UPS-system i SÄS. UPS-system in SÄS UPS-system i SÄS Byggnad 7 UPS-system in SÄS Building 7 Edib Junuzovski Jari Yli-Hukka Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen i Elkraft

Läs mer

Laboration i Radioteknik Design av RFID-antenn

Laboration i Radioteknik Design av RFID-antenn Laboration i Radioteknik Design av RFID-antenn I denna labb ska du visa dina klasskompisar att du/ni kan få bästa resonans på en RFIDantenn och därmed kan läsa den på längst avstånd. Första pris är en

Läs mer

Konstruera en eldriven snöskoter

Konstruera en eldriven snöskoter Konstruera en eldriven snöskoter Författare: Martin Olofsson Handledare:Håkan Joëlson 1 Förord Jag vill tacka min mentor Håkan Joëlson för hans vägledning och engagemang genom kursen och de personer som

Läs mer

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Instruktioner Studenter måste anlända till kontrollskrivningen inom 45 minuter efter skrivningens start. Ingen

Läs mer

Batteriet - båtens hjärta

Batteriet - båtens hjärta Batteriet - båtens hjärta Batterier spelar en allt större roll i vår vardag och är mer eller mindre en förutsättning för ett bekvämt och bekymmersfritt liv. Många känner säkert igen frustrationen som ett

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

Ved eller pellets? 2012-01-19

Ved eller pellets? 2012-01-19 Ved eller pellets? Innehåll Ekonomi... 2 Effektivitet, verkningsgrad... 3 Arbetsinsats... 4 Mysfaktor... 5 Värmespridning... 5 Miljö... 5 Energivärde i olika bränsleslag... 6 Energivärde i vedråvara...

Läs mer

Frekvensomriktare guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom elområdet

Frekvensomriktare guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom elområdet Frekvensomriktare guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom elområdet Denna guide har sammanställts av: Sven-Erik Berglund, SEB-Elkonsult Rejdar Gustavsson, NORBO Kraftteknik AB Gunnar Englund,

Läs mer

Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning

Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning David Widlund Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Brandskyddsföreningen, elektriska nämnden Statens kriminaltekniska laboratorium Elektricitet

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Värmepumpar och elkvalitet

Värmepumpar och elkvalitet Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Förord Föreliggande rapport är en förstudie

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga Begrepp

Innehållsförteckning. Viktiga Begrepp Innehållsförteckning 1...Inledning 2...Viktiga Begrepp 3...Processorn 3.1...VCore 4...Nordbryggan 5...Sydbryggan 6...Minnen 6.1...Timings 6.2...Speed Presence Detect 7...Front Side Bus 8...BIOS 9...Överklockning

Läs mer

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar elab006a Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar Namn atum Handledarens sign. Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt spänningsmätning.

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Lovande el-golf. En förhandstitt in i framtiden. MiLJÖBiL SPECiAL

Lovande el-golf. En förhandstitt in i framtiden. MiLJÖBiL SPECiAL En förhandstitt in i framtiden Alla biltillverkare kämpar just nu hårt för att få Dessa bilar presenteras på följande sidor: fram bilar, som inte drivs med bensin eller diesel. Elbilar lanseras på bred

Läs mer

Umeå Universitet 2011-03-23. Svänghjul. Projekt inom kursen Energilagringsteknik. Henrik Eriksson heer0009@student.umu.se

Umeå Universitet 2011-03-23. Svänghjul. Projekt inom kursen Energilagringsteknik. Henrik Eriksson heer0009@student.umu.se Umeå Universitet 2011-03-23 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Svänghjul Projekt inom kursen Energilagringsteknik Henrik Eriksson heer0009@student.umu.se Gustav Larsson gula0018@student.umu.se

Läs mer