Till dig som har hjärtsvikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som har hjärtsvikt"

Transkript

1 Till dig som har hjärtsvikt Version 1

2 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre. Bland individer i 50-årsåldern är förekomsten av hjärtsvikt cirka 1 % medan cirka 10 % av alla individer över 70 år är drabbade. Idag kan hjärtsvikt oftast inte botas, men hjärtsviktsvården har förbättrats kraftigt de senaste 15 åren. Bättre diagnostiska metoder och modern medicinsk behandling har sammantaget lett till förbättringar av tillståndet, ökad livskvalitet och förlängt liv. Forskning kring nya behandlingsformer och medicinsk apparatur pågår ständigt. Hjärtat är en ihålig muskel ungefär lika stor som din egen knytnäve. I hjärtat finns fyra hålrum; höger förmak och kammare och vänster förmak och kammare. Mellan hjärtats hålrum finns det klaffar som kan öppnas och stängas. Klaffarna fungerar som dörrar som ser till att blodet rinner i rätt riktning dvs. framåt istället för bakåt. Om en klaff öppnas trögt eller inte sluter tätt fungerar cirkulationen sämre. 1

3 Definition Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat inte orkar pumpa runt den mängd blod som behövs för att ge kroppens olika delar tillräckligt med näring och syre. Det uppstår en obalans mellan tillgång och efter-frågan dvs. vad hjärtat orkar pumpa och vad kroppen kräver. Orsaker Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt. Hjärtmuskeln skadas på grund av förträngning och blodpropp i hjärtats kranskärl och får därigenom en försämrad pumpförmåga. Högt blodtryck när motståndet i blodkärlen är ökat så krävs det mer kraft av hjärtat att pumpa ut blodet i kroppen. Klaffel blodet kan inte pumpas ut effektivt då klaffarna läcker eller är förträngda. Hjärtmuskelsjukdom hjärtmuskeln försvagas och orkar inte pumpa ut blodet i kroppen. Utlösande faktorer Infektion om kroppen är angripen av en virus- eller bakterieinfektion så kan detta innebära en ökad belastning på hjärtmuskeln. Blodbrist om man har blodbrist av en eller annan anledning kan detta innebära en ökad belastning på hjärtmuskeln hos en person som redan är hjärtsjuk. Rubbning av ämnesomsättningen kan vara en utlösande faktor. Både för hög och för låg ämnesomsättning kan betyda en ökad belastning på hjärtmuskeln. 2

4 Rytmrubbningar om hjärtat går för sakta eller för fort så blir det inte tillräcklig blodmängd som pumpas ut i kroppen. Utsättning av mediciner kan leda till plötslig försämring och ska undvikas. Prognos Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som ofta kräver livslång behandling. Mild hjärtsvikt påverkar oftast inte det dagliga livet så mycket, dvs man klarar av det mesta i vardagen även om orken inte är lika bra som förr. Om man har måttlig eller svår hjärtsvikt orkar man inte göra så mycket utan måste prioritera det som är viktigast att utföra. Svår hjärtsvikt kan vara ett livshotande tillstånd som kan leda till en för tidig död om den inte behandlas. Symtom Trötthet eftersom hjärtat har svårt att tömma sig så kommer för lite blod ut till kroppens olika vävnader. Det innebär t.ex. att skelettmuskulaturen får för lite blod för att kunna fungera normalt. Detta märks speciellt vid ansträngning då det är vanligt att man blir trött i benen och inte orkar på samma sätt som tidigare. Rent allmänt blir man även tröttare än tidigare då det råder blodbrist och brist på näringsämnen till de flesta organen i kroppen. Andfåddhet ett tidigt symtom är andfåddhet vid ansträngning. Det beror på att hjärtat inte orkar pumpa blodet framåt utan blodet stockas bakåt. Detta leder till att vätska ansamlas i lungorna. I förlängningen kan andfåddheten komma även i vila. Den blir värre i liggande än i sittande. Det beror på att vätskas sprids ut över en större yta i lungorna när man ligger ner (det förklaras av 3

5 ökad återfyllnad av blod från venpoolen i benen som går in i cirkulationen i planläge och då belastar hjärtat). Bensvullnad orsakas av att vätska ansamlas i benen. Kännetecknande för ödem vid hjärtsvikt är att när man trycker med ett finger på det svullna benet så kvarlämnar fingret ett tydligt avtryck på grund av att man förskjuter vätskan åt sidorna. Hosta/andfåddhet i liggande vätska i lungorna. Buksvullnad dvs. tyngdkänsla i buken kan vara ett symtom vid hjärtsvikt. Vätska ansamlas i magen och levern vilket ger upphov till svullnad. Buksvullnad kan ge magsmärtor, illamående och aptitlöshet. Detta leder i sin tur till viktpåverkan och näringsbrist. Urinträngningar kan uppstå nattetid. När man ligger ner omfördelas vätska från de svullna benen tillbaka till blodbanan och det leder till att man behöver besöka toaletten. Diagnos Det är viktigt att ställa rätt diagnos innan hjärtsviktsbehandlingen påbörjas. Sjukdomshistoria, symtom, EKG och blodprover ger läkaren information men för att ställa en säker diagnos behövs en ultraljudsundersökning för att fastställa en nedsatt hjärtfunktion. Hjärt-lungröntgen visar om hjärtat är förstorat, om det finns vätska i lungorna och om belastningen på lungorna är ökad s.k. lungstas. Ultraljud (ekokardiografi) visar hur hjärtat ser ut inuti och hur det arbetar. Ultraljud sänds genom hjärtat och de reflekterande ljudvågorna omvandlas till bilder på en TV-skärm. Bilderna visar hur väggar och klaffar ser ut och hur hjärtat pumpar. 4

6 Läkemedel ACE-hämmare - är kärlvidgande läkemedel som bland annat används mot hjärtsvikt. Preparatet har i flera undersökningar visat sig förbättra hjärtfunktionen, förbättra överlevnaden, minska symtomen och behovet av inläggningar på sjukhus för personer med hjärtsvikt. Exempel på namn på några vanliga ACE-hämmare är enalapril och ramipril. Biverkningar vid ACE-hämmare är t.ex. torrhosta, njurproblem (främst vid försämrad njurfunktion) och ändrad smakupplevelse. En del patienter får yrsel när de reser sig hastigt, speciellt i behandlingens början. Det beror på att blodtrycket sänks. Angiotensinreceptorblockerare (ARB) - om man får besvärande hosta av ACE-hämmare kan vara ett bra alternativ. Exempel på sådana läkemedel är losartan och kandesartan. Betablockerare - ger en positiv effekt både på symtom, antalet sjukhusinläggningar och överlevnad vid hjärtsvikt. Förbättringen gäller framför allt dem som redan tar både vätskedrivande medel och ACE-hämmare. Preparatet måste först tas i låg dos, som sedan höjs sakta till den högsta dosen man tål. Innan förbättringen hinner visa sig kan man tillfälligt må lite sämre, vara lite tröttare och känna viss yrsel. Exempel på betablockerare vid hjärtsvikt är metoprolol och bisoprolol. Diuretika - när blodcirkulationen fungerar dåligt i njurarna samlas salt och vatten i kroppen. Därför behöver många med hjärtsvikt någon form av vätskedrivande medicin. Det vanligaste preparatet är Furosemid. Man behöver ofta kissa extra mycket under några timmar efter det att man tagit medicinen. Biverkningar som kan förekomma när man använder dessa mediciner är t.ex. muskelsvaghet, trötthet och huvudvärk. 5

7 Spironolakton är ett vätskedrivande läkemedel som används vid högt blodtryck och vätskeansamling i kroppen. En undersökning har visat att en låg dos ger både en ökning av överlevnaden och minskat antalet inläggningar på sjukhus vid medelsvår och svår hjärtsvikt. Digitalis kommer från fingerborgsblomman och har använts ända sedan 1785 mot hjärtsvikt. Idag används det i första hand för att lugna ner hjärtrytmen vid förmaksflimmer, som är en rubbning av hjärtrytmen då hjärtat slår ojämnt och oftast alltför fort. Det är viktigt att du bara tar de mediciner och de doser som din läkare har meddelat att du skall ta. Läkemedel med samma verkningsmekanism kan ha flera olika namn vilket innebär att det är lätt att ta dubbel dos av ett specifikt läkemedel. Det är också viktigt att vara medveten om att inte alla betablockerare och ACE-hämmare/ARB-preparat är likvärdiga för behandling av hjärtsvikt. Apotekslistan omfattar alla de recept som ligger inne på apoteket och kan därför visa samma läkemedel med olika namn och eventuellt olika doser. Det kan innebära risk för intag av felaktiga och även för höga doser. Egenvård Hjärtsvikten gör att man orkar mindre. I stor utsträckning kan man ändå påverka hur man mår genom att ta sina mediciner och genom att ändra sina levnadsvanor. Att låta bli att röka, äta klokt och undvika alkoholhaltiga drycker i större mängder är till nytta för alla individer, men för den som drabbats av hjärtsvikt är det särskilt viktigt. Att hålla sig i god fysisk form och undvika övervikt är också ett viktigt mål i behandlingen. 6

8 Kost undvik stora måltider. Ät varierad kost med mycket frukt och grönt och dra ned på saltet. Salt binder vätska och ökar din törst. Motion motionera lätt utan för mycket ansträngning. Fysisk träning under kontrollerade former kan öka såväl prestationsförmåga som livskvalitet. Vid försämring och akuta tillstånd rekommenderas dock vila. Vikt kontrollera din vikt regelbundet gärna dagligen eller minst en gång per vecka vid samma tidpunkt på dygnet och med lika mycket kläder på kroppen. Om du plötsligt går upp i vikt mer än 2 kg så kan det vara ett tecken på att vätska samlas i kroppen. Rökning hjärtat och resten av kroppen har allt att vinna på ett rökstopp. Bensvullnad känn gärna på benen för att se om det blir tydliga avtryck av dina fingrar. Bensvullnad är ett tecken på att det börjas samlas vätska i kroppen och att din hjärtsvikt har försämrats. Alkohol begränsa alkoholintaget. Stress lyssna på kroppens signaler. Våga säga nej om du känner att du inte orkar. Vätskeintag - det traditionella rådet vid hjärtsvikt är att man begränsar vätskeintaget till mellan 1-1,5 liter vätska per dygn. För stora intag av vätska kan förvärra symptomen. Allt flytande räknas som vätska som vatten, te, kaffe, fil, mjölk, juice och soppa. Den vätskedrivande behandlingen kan öka törsten. För att släcka törsten kan man suga på isbitar, eller på gurk- och citronskivor. Det kan även hjälpa om man tuggar på salivstimulerande tabletter. Man bör 7

9 undvika sötade drycker och saltrika drycker som mineralvatten eftersom de ökar törsten. Sexualitet - erektionsstörningar är vanligt vid hjärtsvikt och kan bero på flera faktorer. Tala med din läkare om du upplever dessa problem. Vaccination - infektioner ökar belastningen på hjärtat. Personer med hjärtsvikt bör därför undvika kontakt med förkylda personer och se till att man vaccinerar sig mot influensa varje år. Rekommendationen är att man därutöver vaccinerar sig mot pneumokockinfektioner, dvs lunginflammation, vart femte till sjätte år. Stödstrumpor - kan hjälpa om dina ben svullnar trots utprovad medicinering. Att tänka på Det är viktigt att följa läkarens ordination En del mediciner är olämpliga att ta när man har hjärtsvikt. De kan orsaka en försämring av hjärtsvikten. Exempel på sådana preparat är antiinflammatoriska läkemedel. Är du osäker så rådgör med din läkare eller hjärtsviktssjuksköterska. Symtomförändring Följande symtom kan tyda på att hjärtsvikten försämrats då bör du kontakta din läkare eller hjärtsviktssjuksköterska: Snabb viktuppgång Bensvullnad Ökad andfåddhet speciellt i liggande 8

10 Telefonnummer till Hjärtkliniken Första veckan efter utskrivning är du välkommen att ringa din avdelning. Därefter kan du vända dig till den mottagning som du ska komma på återbesök till. Om du är osäker kan du alltid kontakta vår hjärtmottagning. Vårdavdelningar Avd Avd Avd Avd Avd Hjärtmottagningen Telefontid: Måndag torsdag Fredag Måndag, onsdag Arytmimottagningen Telefontid: Måndag tisdag Onsdag Torsdag Fredag Flimmermottagningen Telefontid: Måndag, tisdag Torsdag HAK-mottagningen Fax Telefontid: Måndag fredag Hjärtsviktsmottagningen Samma telefontider som Hjärtmottagningen. Samtalet hänvisas till hjärtsvikstsjuksköterska. Kranskärlsmottagningen (telefonsvarare) Du kan även nå oss via Mina vårdkontakter på Danderyds sjukhus AB Telefon: vx Stockholm Hemsida:

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Ballongvidgning och bypass-operation

Ballongvidgning och bypass-operation Ballongvidgning och bypass-operation INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Kan han utföra 1000 lyckade operationer, kan han göra 1001 För drygt 15 år sedan blev jag njurtransplanterad.

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Varför får man stroke?

Varför får man stroke? Varför får man stroke? Kjell Asplund, professor i medicin, MONICA-projektet, Socialstyrelsen Jag ska tala om orsakerna till stroke och då ur två aspekter: Vad är det som händer i kroppen när man får en

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist?

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Talecris Biotherapeutics GmbH Lyoner Strasse 15 D-60528 Frankfurt am Main Tyskland www.talecris.eu www.alpha-1-info.com PRO088EU0510 Att leva med alfa-1-antitrypsinbrist

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare P A T I E N T H A N D B O K LIVET MED NY Uppsala april 2014 Författare BUKSPOTT KÖRTEL NJURE ÖAR Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, njurspecialist Lars Bäckman, Docent, transplantationskirurg, sektionschef

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD 5 NJURARNA - LIVSVIKTIGA ORGAN 7 NÄRINGSÄMNEN I MATEN Proteiner 8 Kolhydrater 8 Fetter 9 Vitaminer 9 Mineralämnen och spårämnen 9 Kalium 9 Natrium (salt) 10 Kalcium (kalk) och

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer