Leva med med implanterbar defibrillator. hjärtsviktspacemaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leva med med implanterbar defibrillator. hjärtsviktspacemaker"

Transkript

1 Leva med med implanterbar defibrillator hjärtsviktspacemaker LEVA MED hjärtsviktspacemaker 1

2

3 Leva med hjärtsviktspacemaker Den här broschyren riktar sig till dig som har hjärtsvikt och som av din läkare bedömts vara en kandidat för biventrikulär pacemakerbehandling, så kallad resynkronisering av hjärtat (eng CRT Cardiac Resynchronization Therapy). Denna behandlingsform används i första hand för att minska symtom vid hjärtsvikt, symtom som beror på att hjärtat inte kan pumpa runt tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov. Det finns flera olika orsaker till hjärtsvikt, med det gemensamt att hjärtat inte längre kan arbeta så effektivt som det borde. I Sverige finns cirka personer med hjärtsvikt, och risken att drabbas ökar med ökande ålder. Patienter med hjärtsvikt upplever ofta symtom såsom andfåddhet och ökad trötthet vid dagliga aktiviteter. Hos många patienter förvärras dessa symtom av att hjärtats kamrar inte arbetar samtidigt (synkront). Om man kan återställa synkronin kan också symtomen minskas. En biventrikulär pacemaker skickar ut signaler till hjärtats båda kamrar så att de förmås arbeta i takt igen (resynkronisering), och därmed kan hjärtats pumpförmåga förbättras. Vissa patienter med hjärtsvikt drabbas också av så kallade hjärtrusningar. Om du är en av dem kan din doktor ha valt att behandla dig med en implanterad defibrillator med integrerad biventrikulär pacemakerfunktion. För information om defibrillatordelen av din implanterade enhet hänvisar vi till en speciell patientbroschyr för detta. LEVA MED hjärtsviktspacemaker 3

4 Hjärtats förmak och kamrar Vänster förmak Höger förmak Vänster kammare Höger kammare Septum 4 LEVA MED hjärtsviktspacemaker

5 Hjärtat Hjärtat är en fascinerande muskel. Det är ungefär lika stort som din egen knutna hand och kan pumpa runt cirka fem liter blod i kroppen per minut. Hjärtat kan öka eller minska takten beroende på om du vilar eller anstränger dig. Dess rytmiska pumpande skickar syresatt blod och näring till kroppens alla celler och för samtidigt bort slaggprodukter och koldioxid. Hjärtat har en muskelvägg (septum) som delar det i en höger- och en vänstersida. Högersidan pumpar blodet igenom lungorna, där det tar upp syre, därefter passerar blodet genom vänstersidan som pumpar det vidare ut till kroppens alla celler. Höger- och vänstersidan är delade horisontellt så att fyra separata hjärtrum bildas. De två övre hjärtrummen kallas för förmak och de två nedre för kammare. Mellan varje förmak och kammare sitter en hjärtklaff, som ser till att blodet bara kan röra sig i en riktning. Det är hjärtats kammare som utför själva pumparbetet. Hjärtat har sitt eget elektriska system. Detta system ser till att hjärtat slår och kontrollerar rytmen så att blodcirkulationen kan hållas på en lämplig nivå. Den så kallade sinusknutan, som är en del av hjärtats elektriska system, alstrar och skickar ut små elektriska signaler (precis som bilens tändstift). Signalerna leds via retledningssystemet till alla delar av hjärtmuskeln. För varje signal drar hjärtmuskeln snabbt ihop sig och pressar ut blodet i pulsådrorna. Om du känner på pulsen vid handleden kan du själv räkna hur många gånger ditt hjärta drar ihop sig under en minut. Normalpuls i vila är mellan 55 och 95 slag per minut. AV-knuta Sinusknuta His-Purkinje System LEVA MED hjärtsviktspacemaker 5

6 Friskt hjärta Blå pilar: Vid varje hjärtslag strömmar blodet från kroppen in i högra förmaket och sedan via den högra kammaren till lungorna där det tar upp syre. Röda pilar: Samtidigt strömmar syrerikt blod från lungorna in i det vänstra förmaket och sedan vidare ut i kroppen via den vänstra kammaren. Hjärta med svikt Kamrarna förstoras. Förmågan att pumpa ut blodet blir sämre. 6 LEVA MED hjärtsviktspacemaker

7 Hjärtsvikt Hjärtsvikt brukar beskrivas som ett tillstånd när hjärtats pumpförmåga inte är tillräcklig för att tillgodose kroppens behov av blodcirkulation. Det finns flera skäl till att man kan drabbas av hjärtsvikt. I ungefär hälften av fallen beror sjukdomen på att patienten genomgått en hjärtinfarkt. Hjärtsvikt kan också bero på sjukliga förändringar i hjärtmuskulaturen utan närmare känd orsak (så kallad kardiomyopati), högt blodtryck eller klaffel. När hjärtat inte orkar pumpa runt tillräckligt med blod kan man få symtom såsom till exempel andfåddhet (även vid mindre ansträngning) och andningssvårigheter när man ligger ned. Ben och vrister kan svullna eftersom för mycket vätska samlas i kroppen. Det är också vanligt att man känner sig trött och svag. Olika undersökningar vid hjärtsvikt För att ta reda på om det är hjärtsvikt som orsakar dina besvär finns det en rad undersökningar som din doktor kan välja att göra. Vilken eller vilka som väljs beror bland annat på graden av symtom, och resultat från tidigare undersökningar. Ekokardiogram: med hjälp av ultraljud skapas en bild av hjärtat där till exempel hjärtväggarnas tjocklek, hjärtklaffarnas funktion och hjärtats pumpförmåga kan mätas. LEVA MED hjärtsviktspacemaker 7

8 EKG som visar hjärtats elektriska aktivitet Elektrokardiogram (EKG): registrerar hjärtats elektriska aktivitet och kan till exempel ge information om hur väl de elektriska signalerna sprids över hjärtat. Ett EKG visar också om hjärtrytmen är normal. Arbetsprov: görs för att kontrollera hjärtfunktionen vid fysisk ansträngning. Hjärt-lungröntgen: ger information om hjärtats form och storlek, samt visar om lungorna är normala. Vid hjärtsvikt ses ofta en hjärtförstoring och ett visst mått av vätska i lungorna. Hjärtkateterisering: en invasiv metod för att mäta trycket inne i hjärtat och för att kontrollera hjärtvävnadens struktur. 8 LEVA MED hjärtsviktspacemaker

9 Olika behandlingar vid hjärtsvikt Behandlingen av hjärtsvikt syftar till att minska symtom och till att förbättra livskvaliteten och överlevnaden. Metoderna utvecklas hela tiden men idag finns ingen botande behandling. Det finns också mycket som du kan göra själv för att minska dina symtom. Följande punkter kan påverka din hjärtsvikt negativt och bör därför undvikas: övervikt överdriven saltkonsumtion (ej mer än 5 g per dag) rökning alkohol Förutom att undvika ovanstående bör du försöka att inte dricka mer än nödvändigt, samt om möjlig också delta i någon fysisk aktivitet för att öka din fysiska kapacitet. Patienter med hjärtsvikt erbjuds ibland möjligheten att delta i särskilda program med fysisk träning. Ta tillvara denna möjlighet! Det finns flera olika typer av läkemedel som normalt skrivs ut till patienter med hjärtsvikt. Det är viktigt att du följer de rekommendationer som du får av din läkare angående vilka mediciner, vilka doser och vid vilka tider som medicinerna ska tas. Läkemedel som din doktor kan föreskriva är till exempel: ACE-hämmare: underlättar hjärtats arbete vid hjärtsvikt. Betablockerare: avlastar hjärtat genom att bland annat sänka hjärtfrekvensen. Digitalis: lindrar symtomen och kan påverka hjärtverksamheten positivt vid till exempel förmaksflimmer. Diuretika: vätskedrivande läkemedel som används för att minska vätskeansamlingen i kroppen. LEVA MED hjärtsviktspacemaker 9

10 Bild 1 Bild 2 Dyssynkroni De två kamrarna drar inte ihop sig samtidigt. Bild 1: Först drar den högra kammarens vägg och väggen mellan de båda kamrarna ihop sig. Bild 2: Därefter drar den vänstra kammarens yttervägg ihop sig. Oftast är även sammandragningen mellan förmaken och kamrarna försenad. Dyssynkroni Vissa patienter med hjärtsvikt får sina symtom förvärrade av att hjärtats högra och vänstra kammare inte slår samtidigt (dyssynkront). Det kan leda till att mindre blod pumpas ut i varje slag och även till ett läckage i hjärtklaffen så att en del av blodet i kammaren strömmar tillbaka till förmaket. Anledningen till dyssynkronin är att den elektriska signalen sprids långsamt och inte når både kamrarna samtidigt. Resynkronisering Patienter med hjärtsvikt, som också har dyssynkroni mellan höger och vänster kammares sammandragningar, kan behandlas med en så kallad biventrikulär pacemaker. Det är en speciell pacemaker som hjälper till att stimulera kamrarna på ett sådant sätt att de åter arbetar synkront. Denna behandling brukar också benämnas resynkronisering av hjärtat eller CRT (eng. Cardiac Resynchronization Therapy). CRT i kombination med en optimerad läkemedelsbehandling kan påverka hjärtats pumpförmåga positivt. 10 LEVA MED hjärtsviktspacemaker

11 Pacemakern är inopererad under huden och har kontakt med hjärtat via två eller tre tunna isolerade elektrodkablar. Pacemakern CRT-pacemakern är en liten apparat som liksom sinusknutan sänder ut elektriska signaler och därmed kan styra hjärtats sammandragningar. Signalerna skickas till hjärtat via två eller tre elektrodkablar. CRT-pacemakern har två viktiga uppgifter; att via elektrodkabeln känna av när förmaken slår för att därefter stimulera hjärtats båda kammare så att de slår samtidigt (synkront). När hjärtats kammare samarbetar bättre kan också symtomen på hjärtsvikt minska. Vid förmaksflimmer kan patientens förmaksrytm inte användas för att styra pacemakern. Patienter med denna rytmstörning erhåller därför vanligen inte någon förmakselektrod. En CRT-pacemaker väger cirka gram och batteriet brukar räcka 5 8 år, beroende på hur mycket hjälp hjärtat behöver. LEVA MED hjärtsviktspacemaker 11

12 Operationen För att få en CRT-pacemaker krävs en mindre operation som sker under lokalbedövning och tar cirka två timmar (längre tid kan ibland behövas). Under operationen förs vanligen elektrodkablarna ned till sina positioner i hjärtat via ett eller flera blodkärl. En elektrodkabel placeras i höger kammare och en förs vidare in via ett blodkärl (ett så kallat koronarkärl) som går utanpå hjärtat till vänster kammare. Eftersom alla patienters anatomi är olika är det ibland inte möjligt att placera en elektrodkabel för stimulering av vänster kammare. Om så skulle vara fallet kommer din doktor att diskutera det med dig. Elektrodkablar för stimulering av vänster kammare kan ibland placeras utanpå hjärtat (epikardiell placering). Det görs framför allt om den optimala positionen för stimulering inte kan nås via koronarkärlet. Om ditt hjärta medger det placeras också en elektrodkabel i höger förmak. Denna elektrod används främst för att känna av sinusknutans signaler och styra hjärtrytmen därefter. När elektroderna ligger på plats görs provstimulering för att se att systemet fungerar som det är tänkt. Sedan ansluts elektroderna till pacemakern som placeras under huden uppe vid ena axeln. Såret sluts därefter med några stygn. Efter operationen kommer du tillbaka till avdelningen och får lov att äta, dricka och gå upp ur sängen som vanligt. Tiden du behöver vara på sjukhus varierar från fall till fall, men du bör räkna med en till två dagar. Innan du blir utskriven kontrolleras din pacemaker. Du får råd om vad du ska tänka på i vardagslivet och vart du kan vända dig när frågor dyker upp. Väl hemma igen kan du känna en viss ömhet i det område där pacemakern är placerad. Det är normalt och försvinner i allmänhet inom en månad. Skulle du 12 LEVA MED hjärtsviktspacemaker

13 Hjärtat med elektrodkabeln som löper genom blodkärlet till vänster kammare. däremot få mer ont, om området bli rött och svullet eller om du får feber ska du kontakta sjukhuset direkt. Med tiden kommer du att vänja dig vid tanken på att du har en pacemaker som hjälper ditt hjärta att slå effektivt. Det är helt normalt att känna en viss osäkerhet om vad du kan och inte kan göra, men försök se din pacemaker som ett hjälpmedel i vardagen inte ett hinder! Du kommer att bli kallad till sjukhuset för fortsatta kontroller. Första kontrollen sker efter sex till tio veckor och därefter i allmänhet en till två gånger per år. LEVA MED hjärtsviktspacemaker 13

14 Eventuella komplikationer efter implantationen Precis som vid alla operationer finns en risk för infektion i operationssåret. Du bör vara uppmärksam på eventuell svullnad, rodnad eller värmekänsla från området runt såret. Symtomen kan vara tecken på en infektion som behöver behandling med till exempel antibiotika. Eftersom det tar ett tag innan dina elektrodkablar växer fast i hjärtat finns det till en början en risk att någon av kablarna rubbas ur sitt läge. Det kan medföra att du måste genomgå en ny operation där kabeln eller kablarna placeras tillbaka i sin ursprungliga position, något som vanligtvis sker inom några veckor efter pacemakerimplantationen. Optimal placering av elektroden vid vänster kammare ligger ofta nära den nerv som går till musklerna i diafragman. I vissa fall kan strömfältet från elektroden gå på ett sådant sätt att musklerna i diafragman stimuleras samtidigt som hjärtat. Det kontrolleras under operationen men risken kan aldrig helt uteslutas. Om du skulle få muskelryckningar i diafragman ska du kontakta din läkare. Ofta kan det åtgärdas med en enkel omprogrammering av pacemakern, men i sällsynta fall krävs en ny operation då elektroden placeras om. 14 LEVA MED hjärtsviktspacemaker

15 Frågor och svar På vilket sätt påverkar CRT-pacemakern min hjärtsvikt? Genom att hjälpa hjärtat att slå på ett effektivare sätt kan dina symtom på hjärtsvikt minskas. Du kan orka med större fysisk ansträngning och din allmänna livskvalitet kan förbättras. CRT-pacemakern kan dock inte bota din hjärtsvikt utan bara få dig att må bättre och orka mer. När kan jag förvänta mig att min CRT-pacemaker kan börja minska mina symtom? Vissa patienter kan känna en skillnad redan direkt efter operationen. För andra kan det ta längre tid. Det finns flera olika programmeringsmöjligheter i din CRT-pacemaker och en ändring i programmet kan göra stor skillnad. Det är också vanligt att din doktor genomför en ultraljudsundersökning under vilken pacemakerns inställningar anpassas efter ditt hjärta. Det görs vanligtvis cirka sex till tio veckor efter operationen. LEVA MED hjärtsviktspacemaker 15

16 Kan jag sluta med mina mediciner? Nej. Även om du mår bättre efter implantationen botar pacemakern inte din hjärtsvikt. Det är viktigt att du fortsätter att ta dina mediciner på det sätt som din läkare gått igenom med dig. Det är dock möjligt att doseringen av vissa läkemedel förändras efter implantationen. Din läkare kommer att gå igenom detta med dig om det blir aktuellt. Hur kontrolleras min CRT-pacemaker? Du blir kallad till regelbundna kontroller på sjukhuset. Då kontrolleras ditt medicinska tillstånd, hur din pacemaker arbetat sedan sist och om några ändringar behöver göras. Man kontrollerar också batteriets tillstånd. Vilka vardagsaktiviteter kan jag fortsätta med? Pacemakern innebär ingen begränsning av de aktiviteter som du kunde utföra innan du fick din pacemaker. Det finns heller inga restriktioner när det gäller det sexuella samlivet. Däremot kan din hjärtsvikt naturligtvis fortsatt ge dig begränsningar i till exempel din fysiska kapacitet. Förhoppningen är dock att dessa begränsningar ska minska när ditt hjärta fungerar bättre, och att din kondition kan förbättras. Finns det några apparater i min omgivning som kan störa pacemakern? Ja, i vissa miljöer finns apparater som kan ge störningar; exempelvis på sjukhus, hos tandläkaren eller hos sjukgymnasten. Vanliga hushållsapparater som mikrovågsugn, brödrost, dammsugare, tvättmaskin, TV, rakapparat, borrmaskin eller gräsklippare har däremot ingen störande effekt. Maskiner eller apparater som alstrar mycket starka elektromagnetiska fält, eller som innehåller en kraftig radiosändare, kan däremot störa. Dit hör elkraftstationer, starka elektriska maskiner (exempelvis elsvetsar) och amatörradiosändare. Om du känner av hjärtklappning eller långsam oregelbunden puls ska du stänga av den aktuella apparaten eller flytta dig från den, så försvinner obehagen. 16 LEVA MED hjärtsviktspacemaker

17 Du bör heller inte stanna någon längre stund i närheten av affärernas stöldskyddsanordningar. Metalldetektorer på flygplatser påverkar inte din pacemaker men de kan larma eftersom de reagerar på den metall pacemakern innehåller. Tala om att du är pacemakerbärare. Hur är det med mobiltelefoner? I vissa fall kan pacemakern påverkas av mobiltelefoner. Om du använder mobiltelefon, tänk på följande: Om din pacemaker sitter på vänster sida, håll då alltid telefonen mot höger öra när du talar, och vise versa. Stäng av telefonen när du har den i innerfickan på kavajen eller jackan. Telefonen kan störa även när man inte pratar i den. Håll ett avstånd av minst 20 centimeter mellan din pacemaker och din mobiltelefon, för att minimera risken för att pacemakern störs. Undvik att använda mobiltelefonen när du sitter i bilen. Om du följer dessa råd finns det ingen anledning att avstå från att använda mobiltelefon på grund av pacemakern. LEVA MED hjärtsviktspacemaker 17

18 Finns någon medicinsk behandling som kan påverka min pacemaker? Ja, strålbehandling mot cancer, sjukgymnastisk behandling med TENS eller kortvåg och viss operationsutrustning kan påverka pacemakern. Ta för vana att alltid berätta om din pacemaker när du söker vård och behandling hos exempelvis sjukgymnast, tandläkare eller läkare. Hur länge håller min pacemaker och vad händer när batteriet börjar ta slut? Pacemakerbatteriet laddar med tiden ur sig. Hur snabbt det går beror bland annat på hur pacemakern är inställd, och på hur mycket den stimulerar. Man kan i förväg inte förutsäga exakt hur länge pacemakern räcker i det enskilda fallet. Tätare kontroller görs när det börjar bli dags för batteribyte. Då blir det frågan om en ny operation då hela pacemakerdosan byts ut mot en ny, och de gamla elektrodkablarna kopplas till den nya pacemakern. Ingreppet är lindrigt och du får vanligen gå hem samma eller påföljande dag. Kan man dö fast man har pacemaker? En vanlig fråga, men en pacemaker kan bara ge elektriska signaler. Det är hjärtat som drar ihop sig. När tiden är inne och hjärtat inte orkar dra ihop sig längre, dör en människa med pacemaker på precis samma sätt som alla andra. 18 LEVA MED hjärtsviktspacemaker

19 pacemakermodell: pacemakern inlagd den: sjukhus / pacemakerklinik: kontaktperson: nummer: Denna patientinformation är framtagen i samarbete med: Öl. Magnus Edner, Hjärtmedicin, Danderyds sjukhus, Stockholm Stockholm 2005, 4:e upplagan 2009 Eva Clausson Illustrationer och foton: Medtronic Inc LEVA MED hjärtsviktspacemaker 19

20 Medtronic AB Isafjordsgatan 1 Box 1034, KISTA Tel: Fax: Medtronic Inc, Alla rättigheter förbehålles.

defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1

defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1 Leva med med implanterbar pacemaker defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1 Leva med pacemaker För att blodcirkulationen i kroppen ska fungera måste hjärtat slå med rätt rytm. Därför opereras

Läs mer

Att leva med pacemaker

Att leva med pacemaker Att leva med pacemaker Information till dig och dina anhöriga om pacemakerbehandling Innehållsförteckning HJÄRTAT OCH PACEMAKERN...3 En liten apparat till stor hjälp för ditt hjärta...3 DET FRISKA HJÄRTAT...4

Läs mer

Att leva med hjärtsvikt

Att leva med hjärtsvikt Att leva med hjärtsvikt Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Att få pacemakern inopererad var som att vända en hand En kväll för 18 år sedan kände jag en intensiv smärta i nacken

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

TILL DIG SOM SKA FÅ EN INOPERERAD DEFIBRILLATOR (ICD)

TILL DIG SOM SKA FÅ EN INOPERERAD DEFIBRILLATOR (ICD) TILL DIG SOM SKA FÅ EN INOPERERAD DEFIBRILLATOR (ICD) PÅ Allmän information om ICD-behandling Vad är en ICD? En inopererad defibrillator (ICD) erbjuds de patienter som bedöms ha en ökad risk för allvarlig

Läs mer

Att leva med hjärtsvikt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med hjärtsvikt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med hjärtsvikt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att få pacemakern inopererad var som att vända en hand En kväll för 18 år sedan kände jag en intensivsmärta i nacken när jag

Läs mer

Att leva med hjärtsvikt

Att leva med hjärtsvikt Frankeras ej. Mottagaren betalar portot www.logiken.se Alla bidrag är välkomna Vill du stödja Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds arbete och utvecklingen av Hjärt & Lungskolan? Sätt in ditt stöd på PlusGiro

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Hjärtkärlsjukdomar Fysioterapeutprogramet Termin 2 Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Vad ska vi lära oss? Förmaksflimmer Pacemaker Hjärtstopp Perifer kärlsjukdom Arytmier Hjärtats anatomi Hjärtats elektriska

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen. Det är uppbyggt av muskelvävnad och

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson Kondition, hjärta & blodomlopp 2016-10-25 Hannah Svensson Arena Älvhögsborg Hjärtat Vårt organ som håller igång vårt blodomlopp och leder ut blod till vår kropp, organ och våra muskler Fungerar som en

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Alla bidrag är välkomna

Alla bidrag är välkomna November 2010 Alla bidrag är välkomna Vill du stödja Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds verksamhet och stöd till forskningen? Sätt in ditt stöd på PlusGiro 90 10 10 9 eller direkt via vår hemsida. Tack

Läs mer

Blod och blodomloppet

Blod och blodomloppet Blod och blodomloppet Blodets delar En vuxen människa har ca 4-6 liter blod. Blodet består till ca 45 % av röda och mindre än 1 % vita blodkroppar samt mindre än 1 trombocyter, s.k. blodplättar. Resten

Läs mer

Att leva med implanterbar defibrillator. Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund

Att leva med implanterbar defibrillator. Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Att leva med implanterbar defibrillator Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Jag ser defibrillatorn som min livförsäkring För den vältränade Håkan Borg, 50 år, kom hjärtstilleståndet

Läs mer

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen HISTORIA: De första levande organismerna på jorden fanns i havet. Detta var alger och bakterier. Med tiden började djur som kunde leva på land att utvecklas. Många tror att människan utvecklats från aporna.

Läs mer

Egenvård vid hjärtsvikt

Egenvård vid hjärtsvikt Egenvård vid hjärtsvikt Enkla råd till dig med hjärtsvikt Kontrollera din vikt två till tre gånger per vecka. Väg dig vid samma tidpunkt på dagen, lämpligast på morgonen. Observera! Om du ökar mer än två

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Patientinformation. till Dig som skall genomgå. Elektrofysiologisk undersökning eller behandling med kateterablation

Patientinformation. till Dig som skall genomgå. Elektrofysiologisk undersökning eller behandling med kateterablation Patientinformation till Dig som skall genomgå Elektrofysiologisk undersökning eller behandling med kateterablation Arytmienheten Kardiologkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Utarbetat den 10 april 2003

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Radiofrekvensablation (förmaksflimmer)

Radiofrekvensablation (förmaksflimmer) Radiofrekvensablation (förmaksflimmer) Med denna patientinformation vill vi önska dig välkommen till Hjertecenteret på Privathospitalet Mølholm. Det är vår avsikt att informera dig om vad som gäller i

Läs mer

Vad är förmaksflimmer?

Vad är förmaksflimmer? Vad är förmaksflimmer? Hjärtat rusar så snabbt att du knappt kan andas. Hela bröstkorgen fladdrar. Känner du igen dig? Hur fungerar hjärtat? Hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen och är uppbyggt av muskelvävnad.

Läs mer

Information till dig som har. Hjärtsvikt. Patientinformation

Information till dig som har. Hjärtsvikt. Patientinformation Information till dig som har Hjärtsvikt Patientinformation Denna broschyr har utarbetats av Professor Ulf Dahlström och hjärtsviktssjuksköterska Anna Strömberg vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset

Läs mer

Om hjärtsvikt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Om hjärtsvikt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Om hjärtsvikt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Innehåll Hur fungerar hjärtat? 4 En pump och elcentral 6 Vad är hjärtsvikt? 7 Symtom vid hjärtsvikt 8 Orsaker till hjärtsvikt 9 Hur

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension. Jag fick jag

Läs mer

JLL Estelle Naumburg Barnhjärtteamet Östersund 100303 reviderad: 100303

JLL Estelle Naumburg Barnhjärtteamet Östersund 100303 reviderad: 100303 BARN/UNGDOMSMEDICIN Heartware Hemma med hjärtpump JLL Estelle Naumburg Barnhjärtteamet Östersund 100303 reviderad: 100303 Patienthandbok om hjärtpumpen Heartware, med instruktioner om skötsel och alarm.

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

Radiofrekvensablation (hjärtarytmi)

Radiofrekvensablation (hjärtarytmi) Radiofrekvensablation (hjärtarytmi) Med denna patientinformation vill vi önska dig välkommen till HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm. Det är vår avsikt att informera dig om vad som gäller i samband

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension.

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP

Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP KAPITEL 1 BLODET Alla delar av blodet har olika uppgifter. Röda blodkroppar är de som gör blodet rött. Det finns väldigt många röda blodkroppar i vårt blod, många

Läs mer

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B. Medtronic DBSvid epilepsi mer trygghet oberoende frihet Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX Shannan B. får Medtronic DBSbehandling av epilepsi mer ut av livet Du behöver inte nöja dig med ett liv

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Information till dig som skall erhålla en Intern Defibrillator (ICD)

Information till dig som skall erhålla en Intern Defibrillator (ICD) Kardiologiklinik Patientinformation Information till dig som skall erhålla en Intern Defibrillator (ICD) Hjärtcentrum NÄL, Trollhättan Indikationer för ICD behandling Du har utifrån olika undersökningar

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt

Information till patienter och anhöriga. att leva med hjärtsvikt 80 80 80 80 80 80 80 80 Information till patienter och anhöriga att leva med hjärtsvikt 80 80 80 2 att leva med hjärtsvikt Innehållsförteckning Vad är hjärtsvikt? 6 Hjärtats uppbyggnad 7 Blodcirkulationen

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Hjärtat rusar så snabbt att du knappt kan andas. Hela bröstkorgen fladdrar. Känner du igen dig?

Hjärtat rusar så snabbt att du knappt kan andas. Hela bröstkorgen fladdrar. Känner du igen dig? Hjärtat rusar så snabbt att du knappt kan andas. Stora kroppspulsådern Lungartärer Hela bröstkorgen fladdrar. Övre hålvenen Lungvener Känner du igen dig? Fickklaff Vänster förmak Höger förmak Nedre hålvenen

Läs mer

Hjärtsvikt. Vad händer i kroppen?

Hjärtsvikt. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? En försvagad pump är ett sjukdomstillstånd som innebär att hjärtat inte förmår pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Tillståndet utvecklas oftast gradvis och kan ha funnits ganska

Läs mer

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Hjärtsvikt är ett mycket vanligt tillstånd, framförallt hos äldre. Ändå är diagnostiken och behandlingen ofta bristfällig. Vanliga symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

Hjärtinsufficiens = hjärtsvikt. Hjärtat kan inte utföra sin uppgift att pumpa runt blodet i kroppen.

Hjärtinsufficiens = hjärtsvikt. Hjärtat kan inte utföra sin uppgift att pumpa runt blodet i kroppen. Brev 15 Hjärtinsufficiens = hjärtsvikt. Hjärtat kan inte utföra sin uppgift att pumpa runt blodet i kroppen. Kompensationsmekanismer: Hjärtfrekvensen ökar, även kontraktionskraften hos hjärtslagen, vilket

Läs mer

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information inför förestående operation för hydrocefalus Du har nu fått diagnosen hydrocefalus och ska opereras med inläggning av en shunt. Du kommer

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Hjärtrytmrubbningar. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Hjärtrytmrubbningar. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärtrytmrubbningar En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell och opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Supraventrikulär takykardi (SVT)

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Supraventrikulär takykardi (SVT) Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Supraventrikulär takykardi (SVT) Supraventrikulär takykardi betecknar en snabb hjärtrytm som uppträder anfallsvis och involverar hjärtats

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Viktig information om ditt system för behandling av hjärtsvikt

Viktig information om ditt system för behandling av hjärtsvikt Hjärtrytmbehandling Patientbroschyr Viktig information om ditt system för behandling av hjärtsvikt Viktig information om ditt system för behandling av hjärtsvikt www.biotronik.com Innehåll Inledning 4

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Information från Ortopedkliniken

Information från Ortopedkliniken Knäprotes Information från Ortopedkliniken Mars 2010 Information inför planerad knäprotesoperation. Informationen vänder sig främst till dig som står på väntelista för att en läkare skall bedöma om du

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Det är viktigt att röra på sig när man har cancer regiongavleborg.se Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Dagens forskning visar att de flesta patienter som behandlas för cancer har mycket

Läs mer

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Först trodde jag det bara handlade om att dricka kaffe Mitt hjärtfel som egentligen består av fyra fel, är medfött och kallas

Läs mer

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv.

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Fysisk aktivitet Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och minskar risken för att drabbas av olika välfärdssjukdomar som bland annat hjärtinfarkt,

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Smärta och smärtskattning

Smärta och smärtskattning Smärta och smärtskattning VARFÖR GÖR DET ONT? Kroppen har ett signalsystem som har till uppgift att varna för hotande eller faktisk vävnadsskada. Smärta är kroppens sätt att göra dig uppmärksam på att

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer

Hjärtrytmbehandling. Patientbroschyr. Viktig information om din. pacemaker

Hjärtrytmbehandling. Patientbroschyr. Viktig information om din. pacemaker Hjärtrytmbehandling Patientbroschyr Viktig information om din pacemaker Viktig information om din pacemaker www.biotronik.com Innehåll Inledning Hjärtat och funktionsstörningar i hjärtat Pacemakern Implantationen

Läs mer

Viktiga saker att komma ihåg för dig som har ordinerats och tar GILENYA

Viktiga saker att komma ihåg för dig som har ordinerats och tar GILENYA Viktiga saker att komma ihåg för dig som har ordinerats och tar GILENYA Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig GILENYA-information. (03/2016) Din läkare kommer att be dig att stanna kvar på

Läs mer

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Är ett symptom på underliggande sjukdom Ännu ett tillstånd som ökar med stigande ålder Goda

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Med ett besked om misstänkt eller konstaterad cancer kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder

Läs mer

Patientinformation. http://www.arytmia.se/ Drabbas Du av yrsel, svindel eller svimning? Affiliated with. The Heart Rhythm Charity. www.stars.org.

Patientinformation. http://www.arytmia.se/ Drabbas Du av yrsel, svindel eller svimning? Affiliated with. The Heart Rhythm Charity. www.stars.org. Patientinformation Drabbas Du av yrsel, svindel eller svimning? Affiliated with The Heart Rhythm Charity www.heartrhythmcharity.org.uk www.stars.org.uk http://www.arytmia.se/ 2010 Att finna orsaken till

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS Anette Dolk AiV 1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Metod... 1 Hjärtinfarkt... 1 Incidens... 1 Orsaker... 2 Symtom... 2 Diagnos... 3 Behandling...

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION

Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION T-Port Patientinformation Vad är en T-Port? Introduktion Denna broschyr beskriver kortfattat hur det fungerar att leva med en T-Port för tillförsel av Duodopa.

Läs mer

Hjärtrytmrubbningar. En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar

Hjärtrytmrubbningar. En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar Hjärtrytmrubbningar En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Novartis Finland Oy. Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos

Novartis Finland Oy. Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Novartis Finland Oy Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Denna broschyr vänder sig till dig som behandlas med Aclasta för osteoporos med ökad risk för frakturer. Läs texten noggrant

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder

Patientvägledning. Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder Patientvägledning sv Behandling av hjärtrytmrubbning - RFA behandling Förmaksfladder Förmaksfladder är attacker eller långvariga perioder med snabb regelbunden hjärtfrekvens (hög puls). Hos disponerade

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer