Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland"

Transkript

1 Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1

2 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal 10 Yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården 12 Ersättning vid sjukdom eller skada 14 Tandvård 19 Rehabilitering 21 Habilitering 22 Rådgivning och annat personligt stöd 23 Planering och samordning 24 Patientutbildningar 24 Hjälpmedel 25 Arbete och sysselsättning 27 Personligt stöd 28 Anhörigstöd 31 God man och förvaltare 32 Bostadsfrågor 32 Resor och färdmedel 34 Försäkringsskydd 36 Fonder 38 Synpunkter och klagomål 39 Handikapporganisationer 41 Samhällsinformation 42 Femte upplagan oktober Landstinget i Värmland

3 Inledning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är över 18 år och som är långvarigt sjuk eller har någon form av funktionsnedsättning. Broschyren är också tänkt som information till närstående. Här har vi samlat upplysningar om de stöd- och hjälpinsatser som du kan ansöka om hos kommunen, landstinget eller Försäkringskassan. Här finns också tips om andra möjligheter till hjälp i vardagen. För de flesta insatserna krävs en aktiv ansökan från dig själv. Broschyren är framtagen av Landstinget i Värmland i samarbete med Handikappförbunden Värmland. Det är inte någon lagtext, utan en sammanställning över de vanligaste och viktigaste hjälpinsatserna i samhället. Vi reserverar oss för ändringar som tillkommit efter att denna broschyr trycktes. Broschyren finns också på webben, Karlstad i oktober 2013 Patient- och medborgarservice Landstinget i Värmland Landstinget i Värmland 3

4 Hälso- och sjukvård Alla som bor och är folkbokförda i Sverige har vid behov rätt till: Läkarvård. Annan sjukvårdande behandling. Tandvård. Sjukhusvård. Reseersättning vid sjukresa. Hjälpmedel. Rehabilitering och habilitering. All hälso- och sjukvård är frivillig, med några få undantag. Du har alltså rätt att säga nej till behandling. Du kan däremot inte kräva att få en specifik vård eller behandling. Vid sjukdom Om du blir sjuk, vänd dig i första hand till vårdcentralen. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen dygnet runt för att få råd vid sjukdom: telefonnummer Vid svårare olycksfall eller allvarlig sjukdom ring 112! Vid vårdcentralen finns läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Om dina besvär inte kan åtgärdas på vårdcentralen, kan du få en remiss till sjukhus, röntgen eller provtagning. Vårdcentraler Vårdcentraler finns i varje kommun i länet. Inom ramen för Hälsoval Värmland kan du välja den vårdcentral som passar dig bäst. Du kan välja en som är landstingsdriven eller en som drivs av ett privat företag på uppdrag av landstinget. 4 Landstinget i Värmland

5 Har du inte gjort ett aktivt val, tillhör du den vårdcentral som ligger närmast där du bor. Vill du veta mer om vilka vårdcentraler som finns kan du ringa till Hälsovalskansliet på Information finns också på 1177.se/varmland under rubriken Regler och rättigheter, När man behöver vård. Sjukvårdsrådgivning För att komma i kontakt med Sjukvårdsrådgivningen ring 1177 eller gå in på 1177.se. På 1177.se kan du få råd och kunskap om hälsa och vård, anonymt ställa frågor och få ett personligt svar från läkare eller sjuksköterskor. Mina vårdkontakter Mina vårdkontakter är en elektronisk tjänst för att kontakta vården. På detta sätt kan du till exempel beställa tid, avboka och omboka tid, förnya recept och hjälpmedel. Du måste skapa ett användarkonto för att kunna använda tjänsten. Läs mer på 1177.se/varmland/mvk. Valmöjligheter inom vården Du har rätt att söka akut vård på vårdcentraler i hela landet. Du kan också välja sjukgymnast var du vill, bara denna är anställd av eller har avtal med ett landsting. Du får själv ta reda på om de har möjlighet att ta emot dig. Den vård som inte kan erbjudas på vårdcentralen kallas specialistvård. För specialistvård måste det finnas en remiss eller en vårdbegäran. När denna är godkänd eller du har fått ett beslut om behandling har du möjlighet att söka samma vård i hela landet. Landstinget i Värmland 5

6 Detta gäller inom den offentligt finansierade vården. Du får själv ta reda på om den valda vårdgivaren kan ta emot dig. Följande specialistvård kan du dock söka i hela landet utan remiss: Psykiatri. Barnsjukvård. Kvinnosjukvård. Mottagningar för sexuellt överförbara sjukdomar. Läs mer på 1177.se/varmland. Observera att valfriheten inte gäller för högspecialiserad vård, som till exempel hjärnkirurgi, transplantationer, fetmaoperationer eller avancerad barnsjukvård. Vänd dig till landstingets patient- och medborgarservice för mer information. Telefon eller läs om Regler och rättigheter på 1177.se/varmland. Egen vårdbegäran Du kan själv söka vård vid en specialistmottagning genom att skicka en egen vårdbegäran. Det finns två sätt: Gå in på e-tjänsten Mina vårdkontakter och fyll i formuläret Egen vårdbegäran. Fylla i en blankett och posta den. Blanketten finns på 1177.se/varmland/egenvardbegaran. Du kan också få en blankett av landstinget om du ringer eller besöker en mottagning. En egen vårdbegäran innebär inte automatiskt att du får en tid. Din vårdbegäran blir bedömd på samma sätt som en remiss från en läkare. 6 Landstinget i Värmland

7 Fast vårdkontakt En fast vårdkontakt är någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en sjuksköterska, som kan hjälpa dig att samordna vårdens insatser. Denna person kan informera och förmedla kontakter med andra inom hälso- och sjukvården eller med andra myndigheter. Du kan själv begära att få en fast vårdkontakt utsedd. Patientavgifter Besöksavgifter När du besöker sjukvården får du betala en patientavgift. En faktura på avgiften skickas hem till dig efter besöket. Har du gjort flera besök samma månad, kommer avgifterna på samma faktura. Samma patientavgift gäller för alla besök i öppenvården. Besök för provtagning och röntgen är avgiftsfria med undantag för hälsokontroller. För barn och ungdomar upp till 20 år är hälso- och sjukvården i Värmland avgiftsfri. Besök enligt smittskyddslagen är utan avgift. Det gäller undersökning, behandling och läkemedel vid misstänkt eller konstaterad samhällsfarlig sjukdom. Har du fått vänta längre än 45 minuter efter en avtalad tid för besök på mottagning, kan du få tillbaka patientavgiften. Kontakta personalen direkt. Detta gäller inte vid akut- och jourmottagningar eller operationer. Du måste höra av dig och avboka tiden ifall du inte kan komma på ett avtalat besök. Om du inte meddelat förhinder, får du betala patientavgiften ändå. Då omfattas avgiften inte Landstinget i Värmland 7

8 av högkostnadsskyddet och eventuellt frikort gäller inte. Detta gäller även för barn. Dygnsavgift Om du blir inlagd på sjukhus, får du betala en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor. Denna avgift omfattas inte av högkostnadsskyddet. Avgift för intyg Följande intyg är avgiftsfria (du betalar bara patientavgift): Intyg och utlåtanden till Försäkringskassan. Intyg för god man eller förvaltare. LSS-intyg. Intyg till patientskadeförsäkringen. Intyg för psykiatrisk tvångsvård, vårdintyg. Intyg om sterilisering. Dödsfallsintyg. För andra intyg får du betala en avgift, som är olika stor beroende på hur omfattande intyget är. Om du vill ha mer detaljerad information om de olika intygen respektive avgifterna, fråga personalen på mottagningen eller kontakta patient- och medborgarservice, (växel) Högkostnadsskydd Besök i sjukvården Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader bara behöver betala kronor för besök i sjukvården. Ett frikort utfärdas automatiskt och sänds hem till 8 Landstinget i Värmland

9 dig med post när du gjort besök motsvarande kronor. Frikortet gäller den tid som återstår av de tolv månaderna. I högkostnadsskyddet ingår avgifter för besök hos läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut och psykolog med flera. Högkostnadsskyddet gäller inte för vårdavgiften när man är inlagd på sjukhus. Det gäller inte heller för hälsovård, förebyggande vård, intyg och vaccinationer. Har du frågor om fakturor och högkostnadsskydd för sjukvård kan du kontakta landstingets ekonomiservice på telefon Hjälpmedel För hjälpmedel finns ett gemensamt högkostnadsskydd som omfattar syncentralen, hörselvården, ortopedteknik och hjälpmedelsservice. Frikort utfärdas automatiskt när du kommit upp till kronor. Sjukresor För sjukresor är gränsen för egenavgifter kronor under en tolvmånadersperiod. Gemensamt högkostnadsskydd gäller barn och ungdomar under 18 år på samma adress. Egenavgift som betalas vid ambulanstransport får räknas in. Du betalar egenavgiften för din sjukresa i efterhand, en faktura skickas hem till dig. Ett frikort skickas automatiskt hem till dig när du kommer upp i kronor. Vill du veta mer, kontakta sjukreseenheten, Läkemedel För läkemedel finns ett högkostnadsskydd som innebär att man betalar högst kronor under en tolvmånadersperiod. Landstinget i Värmland 9

10 Högkostnadsskyddet för läkemedel administreras av Apotekens service AB. Det finns möjligheter att få dela upp betalningen på receptbelagda mediciner. Vissa läkemedel är undantagna från läkemedelsförmåner. Vänd dig till ditt apotek för mer information. Patientjournal När du besöker vårdcentraler, sjukhus eller andra mottagningar inom hälso- och sjukvården och tandvården, dokumenteras de uppgifter som behövs för en god och säker vård i en journal. Det kan till exempel vara uppgifter om identitet, sjukdom och behandling. Varje verksamhet skriver separata journaler men personal i andra verksamheter, som har samma journalsystem, kan ta del av dessa uppgifter om de har behov av det för din vård. Säkerhet och kontroll Säkerheten kring användningen av journaler är hög. För att få tillgång till patientuppgifter krävs att vårdpersonalen loggar in och identifierar sig i journalsystemet. All vårdspersonal har tystnadsplikt. Det är bara vårdpersonal som har en vårdrelation till dig, eller som behöver det för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, som får ta del av din journal. Landstinget kontrollerar regelbundet vilka som har loggat in i journalen. Du har rätt att få veta vilka som har tagit del av din journal. Kontakta den verksamhet du har besökt och begär ett loggutdrag. Om du har frågor kring hur landstinget hanterar dina patientuppgifter kan du kontakta landstingets personuppgiftsombud, telefon Landstinget i Värmland

11 Läsa journal Du har rätt att läsa din egen journal. Du har också möjlighet att få en utskrift av den. Om du önskar att läsa eller få en kopia av din journal ska du vända dig till den verksamhet som du har besökt. Du har rätt att få läsa journalen utan kostnad, men vill du ha en kopia kan du få betala en avgift. Spärra journal Du har rätt att spärra din journal så att den inte kan nås av andra verksamheter. Vill du spärra i din journal, måste du fylla i en blankett som du får av landstinget. Kontakta landstingets spärrfunktion för information och blankett Radera journal Om det finns felaktiga uppgifter om dig i journalen kan du begära att få dessa rättade. Du kan också ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg om att få uppgifter i din patientjournal raderade. Läs mer på ivo.se Mer information finns på 1177.se/varmland under rubriken Regler och rättigheter. Du kan också vända dig till landstingsarkivarien på telefon Nationell patientöversikt, NPÖ Sedan hösten 2013 änvänder Landstinget i Värmland, tillsammans med kommunerna i Värmland använda Nationell patientöversikt, NPÖ. Den gör det möjligt för vårdpersonal att se viss information som finns hos andra landsting, kommuner och privata vårdgivare. Den nationella patientöversikten består av uppgifter från de journaler du har inom hälso- och sjukvården. Det är uppgifter om din hälsa, till exempel sjukdomar, behandling och läkemedel som är viktiga att känna till för snabb och säker vård oavsett var i landet du får vården. Landstinget i Värmland 11

12 Du har rätt att spärra dina patientuppgifter så de inte kommer med i nationell patientöversikt. Kontakta landstingets spärrfunktion för information och blankett, Yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården Inom hälso- och sjukvården kan du möta många olika yrkesgrupper. Det kan vara läkare, sjuksköterskor och undersköterskor för medicinsk undersökning, behandling och vård. Andra yrkesgrupper kan vara sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped, dietist, musikterapeut, audionom, hörsel- eller synpedagog. Här följer en presentation av några yrkesgrupper. Sjukgymnast En sjukgymnast kan hjälpa dig med besvär som begränsar din förmåga att röra på dig. Tillsammans arbetar du och sjukgymnasten med din förmåga att använda din kropp på ett bra sätt. Ni kan jobba förebyggande, till exempel med träning. Om du redan har fått besvär, kan sjukgymnasten göra en undersökning och föreslå eller ge behandling. Sjukgymnaster finns i både kommuner och landsting. Det finns också privata sjukgymnaster. Du behöver inte remiss från läkare utan du kan ta kontakt själv. Adresser och telefonnummer finns på eniro.se och på 1177.se/varmland. Arbetsterapeut Om din funktionsnedsättning begränsar din vardag, kan en arbetsterapeut hjälpa dig praktiskt med råd och hjälp. Du kan få stöd både i hemmet och på arbetsplatsen. 12 Landstinget i Värmland

13 Av arbetsterapeuten kan du få behandling som går ut på att träna och utveckla dina färdigheter och förmågor. Arbetsterapeuten kan också förskriva och anpassa hjälpmedel. Arbetsterapeuter finns i både kommuner och landsting. Till arbetsterapeut på sjukhus behövs remiss från läkare eller en egen vårdbegäran. Blankett för egen vårdbegäran finns på 1177.se/varmland. I kommunerna finns distriktsarbetsterapeuter som har ansvar för utprovning av hjälpmedel i hemmet. Adresser och telefonnummer finns på eniro.se. Kurator När du behöver stöd kring olika kontakter i samhället, kan en kurator informera och hjälpa dig. Du kan få hjälp med planering och samordning av olika kontakter. En kurator erbjuder också behandlande samtal till exempel vid kris och sorg. Kuratorer finns både på vårdcentraler, specialistmottagningar och sjukhus. Till kurator krävs i många fall remiss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran, blankett finns på 1177.se/varmland Psykolog En psykolog kan hjälpa dig med till exempel utredning av dina svårigheter. Psykologen arbetar också med att behandla psykiska eller neuropsykiatriska problem och förebygga psykisk ohälsa. Psykologer finns i landstinget och på privata mottagningar. För att komma till en psykolog kan det i vissa fall krävas remiss. Landstinget i Värmland 13

14 Dietist Om du behöver hjälp med råd om vad du behöver äta, kan dietisten hjälpa dig. Dietisterna är experter på kost och näring. Du kan få råd om du behöver ändra din vikt, eller om du fått en sjukdom som gör att du behöver ändra dina matvanor. Dietister finns på sjukhusen, i vissa kommuner och på privata mottagningar. Du behöver remiss från en läkare för att komma till dietisten. Logoped Om du behöver hjälp med språket, talet eller rösten kan en logoped undersöka och behandla dina problem. Att lindra ätoch sväljsvårigheter ingår också i logopedens arbete. Logopeder finns inom landstinget och det krävs i de flesta fall remiss. Ersättning vid sjukdom eller skada Vid sjukdom eller skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning från arbetsgivare, Försäkringskassan eller något försäkringsbolag. Du kan ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en period av 15 månader. Information finns på Försäkringskassans hemsida: forsakringskassan.se/sprak/lattlast. 14 Landstinget i Värmland

15 Sjuklön och sjukpenning Anställd Om du är anställd ska du göra en sjukanmälan till din arbetsgivare den första sjukdagen. Du får ingen ersättning den första sjukdagen, det är en karensdag. Om du är sjuk i högst 14 dagar får du sjuklön av arbetsgivaren. Efter 7 dagars sjukfrånvaro krävs läkarintyg för att man ska få sjuklön. Om du är sjuk längre tid än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer då om du har rätt till sjukpenning från dem. Arbetssökande Om du inte har någon anställning ska du själv anmäla till Försäkringskassan första dagen du blivit sjuk. Du får ingen ersättning den första sjukdagen, det är en karensdag. Försäkringskassan bedömer om du har rätt till sjukpenning. Efter sju dagars sjukskrivning krävs läkarintyg. Sjukpenningens omfattning Det finns olika nivåer på sjukpenningen en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel sjukpenning. När Försäkringskassan bedömer din rätt till sjukpenning, tar de ställning till om du kan arbeta en del av dagen trots din sjukdom. Vänd dig till Försäkringskassan för information: forsakringskassan.se Läkarintyg Om du är sjukanmäld mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg. Läs mer på Försäkringskassans hemsida och deras information på lättläst svenska: forsakringskassan.se/sprak/lattlast. Landstinget i Värmland 15

16 Återinsjuknanderegeln Om du blir sjuk inom fem dagar efter föregående sjukskrivningsperiod får du inte någon ny karensdag. Högriskskydd Det finns två högriskskydd inom sjukförsäkringen för dem som ofta är sjuka. Det innebär att du inte ska få fler än tio karensdagar under en tolvmånadersperiod. Du måste ansöka om högriskskyddet hos Försäkringskassan. Har du en anställning är det din arbetsgivare som ska göra ansökan. Allmänt högriskskydd: Är du sjuk mer än tio gånger under en tolvmånadersperiod kan du få ersättning från första dagen. Särskilt högriskskydd: Om du har en väl dokumenterad sjukdom som gör att du måste vara hemma mycket från arbetet kan du få ersättning från första dagen. För mer information, kontakta din arbetsgivare eller forsakringskassan.se. Förebyggande sjukpenning Du kan få sjukpenning om du får medicinsk behandling eller rehabilitering i förebyggande syfte. Behandlingen måste vara ordinerad av läkare och Försäkringskassan ska godkänna innan du påbörjar den. Arbetsskadeförsäkring Om du blir sjukskriven på grund av en skadlig arbetsmiljö eller om du skadar dig på arbetet, ska du göra en anmälan om arbetsskada. Du anmäler skadan till din arbetsgivare som i sin tur anmäler till skyddsombudet och Försäkringskassan. 16 Landstinget i Värmland

17 Aktivitetsersättning Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ansöka om aktivitetsersättning. Detta gäller dig som är mellan 19 och 29 år. För mer information, vänd dig till Försäkringskassan: forsakringskassan.se. Om du har en funktionsnedsättning och måste förlänga din skolgång i grundskolan eller på gymnasiet, så har du rätt till aktivitetsersättning under tiden. För mer information, vänd dig till Försäkringskassan: forsakringskassan.se. Sjukersättning Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ansöka om sjukersättning. Detta gäller för dig som är mellan 30 och 64 år. För mer information, vänd dig till Försäkringskassan: forsakringskassan.se. Andra försäkringar Nästan alla arbetstagare har genom kollektivavtal kompletterande pensionsförmåner. Arbetsgivaren eller fackföreningen kan informera dig om vad som gäller. Vårdbidrag Du kan få vårdbidrag om du som förälder vårdar ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning. Vårdbidraget betalas ut längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. För mer information, vänd dig till Försäkringskassan: forsakringskassan.se. Landstinget i Värmland 17

18 Handikappersättning Om du behöver extra hjälp på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ansöka om handikappersättning. Du kan också söka handikappersättning om du har stora merkostnader på grund av din sjukdom eller din funktionsnedsättning. Detta gäller om du behöver mycket hjälp i din vardag eller hjälp för att kunna arbeta eller studera. Du måste behöva hjälpen under minst ett år. Bidraget kan sökas från juli månad det år du fyller 19 år. Du måste ha fått funktionsnedsättningen innan du fyller 65 år för att kunna söka handikappersättning. För mer information, vänd dig till Försäkringskassan: forsakringskassan.se. Assistansersättning Om du har mycket stora och omfattande funktionsnedsättningar och behöver personlig hjälp för att klara vardagen, kan du ansöka om assistansersättning för att få personlig assistent. Vänd dig till Försäkringskassan för att få veta mer: forsakringskassan.se. Omprövning av Försäkringskassans beslut Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att kassan omprövar beslutet. Skriv ett brev där du berättar vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud ska en fullmakt skickas med. Försäkringskassan måste få brevet inom en viss tid från den dag du fick beslutet. 18 Landstinget i Värmland

19 Om du är missnöjd också med det nya beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten. Tycker du att även förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du överklaga vidare till kammarrätten. Mer information finns hos Sveriges Domstolar: domstol.se. Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst, eller har mycket låg inkomst, kan du kontakta socialtjänsten i din kommun för att ansöka om ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd. Tandvård Tandvård erbjuds av Folktandvården och privata tandläkarmottagningar. Du hittar dem på 1177.se/varmland och eniro.se. Tandvården i Värmland erbjuder alla typer av tandvård: Barn- och ungdomstandvård. Tandvård till patienter med särskilda behov. Vanlig vuxentandvård. Folktandvården bedriver specialisttandvård och sjukhustandvård. En del tandläkare erbjuder så kallad abonnemangstandvård eller frisktandvård vilket innebär att du betalar en fast summa per år oberoende av hur mycket vård du behöver. För barn och ungdomar är tandvården helt avgiftsfri till och med utgången av det år man fyller 19 år. Som vuxen betalar du själv din tandvård och får ett allmänt tandvårdsbidrag. Vid kostnader som överstiger kr finns ett högkostnadsskydd. Landstinget i Värmland 19

20 Särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvård är ett komplement vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Läs mer om tandvård på forsakringskassan.se eller på 1177.se och sök tandvård. Tandvård till personer med särskilda behov Om du har varaktiga och omfattande behov av personlig omvårdnad, kan du ha rätt till särskilt tandvårdsstöd för en god munhälsa. Om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, har du också rätt till särskilt tandvårdsstöd. Det särskilda tandvårdsstödet innebär att du kan få kostnadsfri munhälsobedömning utförd i hemmet, och få nödvändig tandvård till samma avgift som i den öppna hälso- och sjukvården. Avgiften omfattas av högkostnadsskyddet för hälsooch sjukvård. För att få del av det särskilda tandvårdsstödet krävs ett så kalllat grönt tandvårdskort. Vänd dig till biståndsbedömare eller LSS-handläggare i din hemkommun. De utfärdar underlag för kortet, som skickas hem till dig med posten. Detta kort ska du ha med dig när du går till tandläkaren. Allt om tandvårdsstöd finns på 1177.se/Varmland/Tema/Tander/Tandvardshjalpen. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar gör att du kan behöva mer tandvård än andra. Du kan då vara berättigad till ett så kallat blått tandvårdskort som ger dig rätt till tandvård till samma avgift som i sjukvården. 20 Landstinget i Värmland

21 För att få ett blått tandvårdskort behövs ett speciellt intyg som behandlande läkare sänder till landstinget. Fråga din läkare. För mer information: 1177.se/Varmland/Tema/Tander/Tandvardshjalpen. Tandvård som led i sjukdomsbehandling Om tandvården är en del av en sjukdomsbehandling under begränsad tid, kan du ha rätt till tandvård till samma avgift som hälso- och sjukvården. Fråga din tandläkare. För mer information: 1177.se/Varmland/Tema/Tander/Tandvardshjalpen. Rehabilitering Allmänt om rehabilitering Rehabilitering innebär att du tränar upp förmågor som du förlorat efter en skada eller sjukdom. Du får lära dig att anpassa dig till den nya livssituationen. Rehabilitering kan ske både på sjukhuset, hemma och på särskilda träningsenheter. Ibland kan det behövas hjälpmedel eller speciella träningsprogram för att få en så bra rehabilitering som möjligt. Medicinsk rehabilitering Den medicinska rehabiliteringen är till för att underlätta i en ny situation efter att du har drabbats av fysisk sjukdom eller skada. Rehabilitering kan pågå några månader och i vissa fall upprepas flera gånger genom livet. Du träffar då ett team av specialister med kompetens om olika sjukdomar. Det är landstinget som ansvarar för den medicinska rehabiliteringen. Landstinget i Värmland 21

22 Personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan beviljas rehabilitering utanför landstinget. Ta kontakt med din behandlande läkare för att få mer information. Rehabilitering inom psykiatrin Den psykiatriska rehabiliteringen är till för att du som har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv. Med stöd från omgivningen får du utveckla färdigheter så att du kan delta i samhällslivet på dina egna villkor. Psykiatrisk rehabilitering sker både i landstinget och i kommunerna. Landstingets dagrehabilitering Inom dagrehabilitering arbetar man i team kring dig som har neurologiska skador eller sjukdomar. I teamet finns arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Även sjuksköterska, undersköterska, logoped, läkare och psykolog kan vid behov ingå i teamet. Teamet hjälper dig med träning, hjälpmedel och stöd. Kommunens hemrehabilitering Hemrehabilitering innebär att du får behandling, träning och hjälpmedel så att din vardag fungerar så bra som möjligt. Kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast i din kommun. Habilitering Habilitering är till för dig som har en funktionsnedsättning som är medfödd eller som du fått före 16 års ålder. Hjälp från habiliteringen ska ge dig möjlighet att leva ett självständigt liv i samhället. Inom habiliteringen arbetar personer med olika yrken tillsam- 22 Landstinget i Värmland

23 mans i team för att stödja dig på bästa sätt. Stöd ges också till närstående, gode män, förvaltare och personal. Vuxenhabiliteringen har habilitering för vuxna som sin huvuduppgift. De grupper som vuxenhabiliteringen vänder sig till är personer som har: Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada i vuxen ålder. Rörelsehinder på grund av skada före 16 års ålder. Du kan antingen be din läkare om remiss eller skriva en egen vårdbegäran. Du kan också ta kontakt med landstingets vuxenhabilitering, telefon Information om egen vårdbegäran finns på 1177.se/varmland sök egen vårdbegäran. Rådgivning och annat personligt stöd Om du omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan du ansöka om en insats som heter rådgivning och annat personligt stöd. Då kan du få hjälp med information, planering och samordning. Stödet ska vara ett komplement till andra insatser du får genom hälso- och sjukvården. Du kan inte få någon behandling eller träning via denna insats. Ansökan görs hos LSS-handläggarna på landstinget, telefon: eller Läs mer på 1177.se/varmland under rubriken Regler och rättigheter, Stöd och hjälpmedel. Landstinget i Värmland 23

24 Planering och samordning Du har alltid rätt till en plan Om du behöver hjälp med planering och samordning av insatser finns det flera möjligheter. Några exempel är rehabiliteringsplan, habiliteringsplan, vårdplan eller samordnad individuell plan. Vänd dig till den verksamhet som du har kontakt med inom hälso- och sjukvården om du behöver en plan. Du som har en insats enligt LSS ska bli erbjuden en individuell plan enligt LSS. Vård- och stödsamordning För dig som har en psykisk funktionsnedsättning finns det möjlighet att begära vård- och stödsamordning. Vänd dig till din kommun eller den enhet inom psykiatrin, där du har ditt huvudsakliga stöd. Patientutbildningar Patient- och närståendeutbildning Vid livslång sjukdom eller skada är det viktigt att ha kunskaper om hur du ska hantera vardagen för att få en god livskvalitet. Ett sätt att få de kunskaperna är att delta i en patient- och närståendeutbildning tillsammans med erfarna brukare. För mer information, kan du prata med den verksamhet inom landstinget som du brukar ha kontakt med. Samtala i grupp I en självhjälpsgrupp möts människor för att prata och lyssna på varandras funderingar och erfarenheter. Deltagarna be- 24 Landstinget i Värmland

25 stämmer tillsammans teman som berör alla med fokus på det friska. För mer information kontakta studieförbunden Sensus, Studieförbundet vuxenskolan, NBV och Bilda. Hjälpmedel Personliga hjälpmedel Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva hjälpmedel för att klara det dagliga livet i boende, närmiljö och skola samt för vård och behandling. Dessa hjälpmedel kallas för personliga hjälpmedel. Kommunerna i Värmland ansvarar för personliga hjälpmedel för vuxna. Som exempel kan nämnas manuella rullstolar, gånghjälpmedel, hygienhjälpmedel, hushållshjälpmedel och kognitiva hjälpmedel. Om du behöver hjälpmedel som kommunen ansvarar för, vänder du dig till din hemkommuns arbetsterapeut eller sjukgymnast. Läs mer på 1177.se/varmland under rubriken Regler och rättigheter. Landstingets hjälpmedelsservice ansvarar för hjälpmedel som kräver speciell kunskap och kompetens. Det kan till exempel vara eldrivna rullstolar eller tekniskt avancerade hjälpmedel. Om du behöver något av dessa hjälpmedel ska du kontakta arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped eller läkare för remiss. Kontakta kommunens hjälpmedelsverksamhet (kommunrehab) eller landstingets hjälpmedelsservice vid behov av service eller anpassning. Samma gäller när du ska lämna tillbaka hjälpmedel. Landstinget i Värmland 25

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Ersättning vid sjukdom eller skada 10 Tandvård 15

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013 Hjälpreda om samhällets stöd och service Uppdaterad i oktober 2013 Innehåll Kommunens ansvar 3 Kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen 4 Kommunala insatser enligt LSS 5 Kommunala insatser enligt annan

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN 2014-06 SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN Vid en långvarig sjukdom kan ekonomin försämras på grund av att inkomsterna minskar och utgifterna ökar, bland annat i form av egenavgifter

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral De har öppet på dagen måndag till fredag.

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

SPF Guide för pensionärer. Vård och omsorg. På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen

SPF Guide för pensionärer. Vård och omsorg. På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen SPF Guide för pensionärer Vård och omsorg På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Innehåll 3. Vård och omsorg på dina villkor! Patientnämnder 4. Dina

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Samhällets stöd Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Föreläsare Lotta Ramsten Fredriksson, kurator Anna Wickström, kurator Eva Ytterborg, kurator Katarina Hultberg, kurator Samhällets stöd Stat

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö. Advokatjouren. Aktivitetsersättning. Arbete. Arbetshjälpmedel. Arbetspraktik. Arbetsterapeut. Avtal och psykisk sjukdom

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö. Advokatjouren. Aktivitetsersättning. Arbete. Arbetshjälpmedel. Arbetspraktik. Arbetsterapeut. Avtal och psykisk sjukdom NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö Texten uppdaterades av Maria Nyström Agback hösten 2012 Advokatjouren Genom Advokatjouren kan du få råd av en advokat i några minuter, utan att det kostar något. Ring Advokatsamfundet

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD

KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD regiongavleborg.se SAMHÄLLSSTÖD I den här broschyren finns information om vissa samhällsstöd som finns för vuxna funktionshindrade. Förutom de sociala förmåner, som alla

Läs mer

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION Habiliteringen i Dalarna 2 Denna broschyr innehåller en sammanställning av de olika former av stöd och hjälp som finns för personer med funktionshinder och deras familjer VILKEN

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer