Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1"

Transkript

1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011

2 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument, såväl tekniskt som musikaliskt och gehörsmässigt. Undervisningen är profilerad mot afro-amerikansk musik. Möjlighet finns efter önskemål från deltagare att utforma en kurs som syftar till att förbereda deltagaren för ansökning till musikhögskola eller andra fortsatta musikstudier. Vid gemensam lektion, ensemblelektioner, ensembleredovisningar, konserter och terminsuppspelningar ges möjlighet att följa upp deltagarens utveckling/kunskaper/färdigheter. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagare, Godkänd nivå: God närvaro, en påbörjad personlig musikalisk utveckling samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 30 min enskilt per deltagare och vecka under 24 veckor (12 klocktimmar/läsår) Undervisande lärare i huvudinstrument: Johan Nilsson Mattias Engström Mats Olsson Glenn Fransson Brukspiano Syftet med kursen är att ge deltagaren grundläggande kunskaper/färdigheter i pianospel. I kursen ingår att läsa, tolka samt spela ackordanalys samt även att spela noterad pianomusik i skiftande genrer. Ämnet är även en viktig del i att underlätta arbetet i andra ämnen såsom musikteori, gehörslära, huvudinstrument, ensemble m.m. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan läraredeltagare, Godkänd nivå: God närvaro, en påbörjad egen personlig, musikalisk utveckling samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 20 min enskilt, per deltagare och vecka, under 12 veckor (4 klocktimmar/läsår) Undervisande lärare i brukspiano: Mattias Engström Ensemblespel Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i sam- och ensemblespel på sitt huvudinstrument, med profil mot afroamerikansk musik. I kursen ingår, förutom närvaro på ensemblelektioner, också att medverka vid ensembleredovisningar, konserter och utåtriktad verksamhet. Ensemblelektionerna ges i grupp om 2-10 elever, med skiftande instrumentering och gruppsammansättning. Gruppindelning, instrumentkombinationer och musikalisk inriktning anslås av lärare. Respektive ensembleperiod (2-5 veckor) redovisas ofta med en konsert där gruppen framför repertoar ur aktuell musikalisk inriktning. Kursbeskrivning - Sidan 2

3 Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-gruppdeltagare, Inriktning på respektive ensembleblock 2010/2011: 1) v 34-v 37 Personporträtt 2) v 38-v 41 Nordisk jazz 3) v 45-v 50 Latinamerikansk musik bossa, samba, salsa, rumba 4) v 2-v 6 Egna kompositioner 5) v 8-v 9 Egna sökningslåtar 6) v 11-v 12 Lärarens val 7) v 13-v 14 Lärarens val 8) v 17-v 21 Eget val av repertoar och ensembler utifrån behov styrt av avslutningskonserten för deltagare i årskurs II, samt repertoarspel på låtar inför antagningsproven. Godkänd nivå: god närvaro, en personlig, musikalisk utveckling samt att bidra med engagemang och stöttning till gruppens gemensamma musikaliska utveckling. Dessutom krävs deltagande i anvisade redovisningskonserter, internt och externt. Resurs: 360 minuter i grupp per vecka, under hela läsåret. 50% av ensemblelektionerna är lärarledda, vid 50% av ensemblelektionerna är deltagarna i gruppen själva ansvariga för instudering av erhållen/vald repertoar. Undervisande lärare i ensemblespel: Lisa Knudsen Johan Nilsson Gemensam lektion Syftet med gemensam lektion är att: a) ge deltagaren möjlighet att regelbundet träna sin förmåga att uppträda inför publik där lyssnaren dessutom på ett konstruktivt sätt tränas i att ge råd, tips och kritik till övriga deltagare. Deltagaren ges möjlighet att träna förmågan att själv ta ansvar för - att välja låt, - att studera in låten på egen hand, - att själv leda gruppen i instuderingen av vald låt, - att ta ansvar för att det görs ett passande arrangemang (gruppsammansättning, instrumentering, introduktion, avslutning, formupplägg ) b) fungera som kompletterande/utvecklande/inspirerande ensemblespel, där lärare tillsammans med deltagare spelar/analyserar de mest vanliga standardverken, främst inom jazzrepertoaren men även i andra genrer (latinamerikanskt, blues, pop, rock ) c) lärare arbetar med deltagarna i workshops/clinics, där ett ämne/område presenteras, analyseras, diskuteras och sedan tränas i praktiska övningar, enskilt och/eller i grupp. Lektionerna utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan läraredeltagare, Ämnet kan med fördel ses som kontinuerlig kunskaps-/färdighetskontroll vad gäller tex huvudinstrument- /ensemblespel. Godkänd nivå: god närvaro, ett personligt engagemang på lektionstid och för den egna musikaliska utvecklingen samt engagemang och stöttning i övriga deltagares Kursbeskrivning - Sidan 3

4 musikaliska utveckling. Dessutom ett ansvarstagande vid eget uppspel och repetitionsarbete med gruppen. Undervisande lärare i gemensam lektion: Teori Syftet med teoriundervisningen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper i musikteori. De teoretiska kunskaperna skall fungera som bas för inlärning och förståelse av andra ämnen/moment, så som: gehör, huvudinstrumentspel, ensemblespel, arrangering, komposition och skapande/improvisation. Av vikt är att deltagaren lär sig förstå musikaliska samband och strukturer med hjälp av sina teoretiska kunskaper. Inriktningen är mot afro-amerikansk tradition. Moment som ingår i kursen är: musiklära, kyrkotonarter, ackordkunskap, notation/analys 3-/4-/5-klang, stegteori/steganalys/ackordskalor, harmonisering, arrangering/komposition, skapande övningar av teoretisk karaktär. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagare, Möjlighet till kunskapskontroll i slutet av respektive termin. Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid, pågående musikalisk utveckling samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 90 min i helklass (möjlighet att gruppindela) per vecka. Undervisande lärare i musikteori: Johan Nilsson Gehör Syftet med gehörsundervisningen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sitt musikaliska gehör vad avser grunder i rytmer, melodier och ackord. Respektive moment läsa/sjunga och lyssna/skriva ges stort utrymme. Den gehörsmässiga kopplingen till respektive huvudinstument är viktig varför spel på huvudinstrument ingår som en del i lektionsarbetet. Av vikt är att deltagaren får hjälp med tips, idéer och övningar så den egna gehörsutvecklingen främjas. Viktigt är att deltagaren samlar på sig egna/personliga strategier för arbetet med, och lösandet av gehörsmässiga problem/övningar. Repetition/nötning/övning är centralt i ämnet/undervisningen varför veckoläxa ges som regel. Moment som ingår i kursen är: - Intervalläsning/Intervalldiktat - Melodiläsning/Melodidiktat - Komposition av melodier med olika förutsättningar (tex tonomfång, harmonik ) - Ackordläsning/Ackorddiktat - Harmonisering - Komposition med harmonisk utgångspunkt utifrån givna förutsättningar - Analys och gehörsmässig förankring av ackordföljder Kursbeskrivning - Sidan 4

5 - Rytmläsning/Rytmdiktat - Komposition av rytmiska exempel med olika förutsättningar (tex tonlängder, taktarter ) - Plankning (transkribering) av inspelningar Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagare, Möjlighet till kunskapskontroll i slutet av respektive termin. Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid, pågående musikalisk utveckling samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 90 min i helklass (möjlighet att gruppindela) per vecka. Undervisande lärare i gehör: Lyssning Syftet med lyssningslektionerna är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sitt analytiska och gehörsmässiga lyssnande där tonvikt lägges vid form, struktur, analys, instrumentigenkänning, genrekunskap och andra gehörsbaserade musikaliska grunder (puls, rytm, melodi, harmoni ). Syftet är också att främja deltagarnas egna förmåga och vilja att lyssna på för dem okänd musik, framför allt inom jazz- /improvisations-musikgenren, genom lyssningslektioner förankrade i jazzhistorien. Av vikt är också att ge deltagare en översikt över jazzmusikens standardlåtar och dess främsta utövare. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagare, Möjlighet till kunskapskontroll i slutet av respektive termin. Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid, pågående musikalisk utveckling samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Undervisande lärare i lyssning: Scenisk beredskap/rörelse Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga genom skapandeövningar i såväl tal/presentation och musik som drama och rytmik/rörelse. Vi arbetar bl a med övningar i fantasi, koncentration, rörelse och avslappning. Kursen behandlar även övningar i scenisk beredskap och uppträdandepraxis där deltagarna tillsammans med läraren ger feedback till sina klasskamrater. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-gruppdeltagare, Godkänd nivå: god, aktiv närvaro samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Undervisande lärare i Scenisk beredskap/rörelse: Lisa Knudsen Kursbeskrivning - Sidan 5

6 Forum Det övergripande syftet med kursen är - att ge deltagare och lärare/personal en möjlighet att mötas över kursgränserna - att inbjuda till diskussioner i olika intressanta ämnen/teman - att erbjuda intressanta föreläsningar av interna och externa föreläsare - att erbjuda tid för elevråd/stormöten - att ge utrymme för kursspecifika lektioner - att erbjuda kulturevenemang, främst i form av musiklinjens skolkonserter Syftet med de kursspecifika lektionerna för musiklinjen är att - ge deltagaren möjlighet att se, kommentera och analysera några av de största verken inom musikfilm och musikal. - ge deltagaren möjlighet att läsa Jan Brauers bok: Jazz Musik, människor, miljöer och därmed även presentera och diskutera bokens innehåll på lektionerna. - ge deltagaren möjlighet att göra muntliga presentationer av verksamma och historiska personer av musikaliskt intresse. - ge deltagaren möjlighet att få en överblick över de miljöer och företeelser där musik är en naturlig del i dagens samhälle (nationella/privata musikinstutitioner, musikklubbar, internet, radio, tv, skiv-/filmindustri ) Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagareskolpersonal, Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid samt arbete med och redovisning av eventuella uppgifter och beting givna av lärare/personal/föreläsare. Undervisande lärare Forum: Lärare och personal på Sommenbygdens folkhögskola samt externa föreläsare. Musiklinjens lärare är och Lisa Knudsen Musikdata (Kursen ges endast under höstterminen 2010) Syftet med lektionerna är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter i notskrivningsprogrammet Sibelius samt att ge deltagaren förståelse och verktyg för egna fortsatta studier av programmet. Målet är att deltagaren efter en termin kan använda sina kunskaper till att underlätta/komplettera arbetet i andra ämnen, tex genom att kunna: transponera ensemblelåtar, skriva ett leadsheet, notera teori/gehörsövningar, skriva egna kompositioner/arrangemang, skriva partitur m.m. I kursen ingår även en översiktlig genomgång av datorprogrammen Earmaster samt Band in a box. Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 60 min i grupp per vecka. Undervisande lärare i musikdata: Kursbeskrivning - Sidan 6

7 Röstvård (Kursen ges endast under höstterminen 2010) Syftet med kursen är att ge deltagarna redskap till att på ett hälsosamt och hållbart sätt kunna arbeta med rösten. Vi går igenom grundläggande röstfysiologi och röstövningar. Sång, tal, gehörsövningar och röstimprovisation är exempel på delmoment som kursen kommer att behandla. Målet med kursen är att deltagarna skall känna en trygghet i att använda rösten oavsett förkunskaper och huvudinstrument. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagare, Godkänd nivå: god, aktiv närvaro, personligt engagemang samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 60 min i halvklass per vecka. Undervisande lärare i Röstvård: Lisa Knudsen Körsång Kursen skall ge grundläggande kunskaper i körsång och utveckla lyssnarförmågan i samklang, intonation och gestaltning samt ge övning i att anpassa stämman i en musikalisk helhet. Främst vill kursen stimulera till sångglädje. Vi arbetar främst med repertoar och övningar som passar musiklinjens övriga profil. Deltagarna ges även möjlighet att själva skriva och arrangera för, samt leda kören. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan läraregruppdeltagare, Godkänd nivå: god, aktiv närvaro, personligt engagemang samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 60 min i helklass per vecka. Undervisande lärare i Körsång: Lisa Knudsen Komposition/Arrangering Syftet med kursen är att deltagaren skall komplettera sina kunskaper och färdigheter från andra ämnen, till exempel teori, gehör, musikdata för att kunna utarbeta, notera, renskriva och presentera egenhändigt skrivna kompositioner och arrangemang. I kursen ingår även förberedande teoretiska och praktiska moment såsom: formkunskap, frasuppbyggnad, melodikunskap, kanon, två-, tre- och fyrstämmighet, instrumentkunskap, harmonisering, blockharmonisering, genrekunskap, stilmedvetenhet, meloditolkning m.m. Kursen redovisas genom att deltagaren gör kompositioner för ensemblespelet (under vecka 2-6, 2011) samt ett arrangemang (för liten eller stor ensemble) som dokumenteras (under vecka 18, 2011) via inspelning. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan läraregruppdeltagare, Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Undervisande lärare i komposition/arrangering: Kursbeskrivning - Sidan 7

8 Egen övning (schemalagd övningstid) Syftet med schemalagd övningstid är att delttagaren skall erbjudas tid att arbeta med de beting/läxor/uppgifter som givits av lärare i samtliga ämnen. Tiden skall även användas till att deltagaren via egen övning fortsätter att utveckla sin personliga musikaliska färdighet, samt att deltagare gruppvis utnyttjar den schemalagda övningstiden till att förbereda ensemblespelsuppgifter givna av lärare. Den schemalagda övningstiden kan av respektive deltagare/grupp förläggas på annan tid och plats. Resurs: 6 klocktimmar per vecka Kursbeskrivning - Sidan 8

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

dina drömmar vår passion

dina drömmar vår passion KUNGSGYMNASIET Dina drömmar. Vår passion. dina drömmar vår passion + Friskola utan vinstkrav! + Behöriga lärare! + Utbildningsgaranti! + Högskoleförberedande! + Läxhjälp! + Möjligheter till utökat program!

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Kulturama Gymnasium. Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan med musikprofil. Sveriges största center för estetiska utbildningar

Kulturama Gymnasium. Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan med musikprofil. Sveriges största center för estetiska utbildningar Kulturama Gymnasium Estetiska programmet i Hammarby Sjöstad Musikalartist, Dansare, Skådespelare Konstnär & Designer, Filmare, Fotograf Artist & Musiker, Musikproducent Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Senast uppdaterad 20131014. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolan 2013-2014

Senast uppdaterad 20131014. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolan 2013-2014 Senast uppdaterad 20131014 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolan 2013-2014 Föräldrar! Att välja skola till sitt barn kan vara ett av de viktigaste beslut som måste tas. Denna arbetsplan

Läs mer

Språkutbildning från start till mål

Språkutbildning från start till mål Språkutbildning från start till mål Folkuniversitetet Språkutbildning från start till mål Utbildningspr0cessen Utvärdering 5 1 Behovsinventering och Nivåbedömning Framstegsbedömning 4 2 Målformulering

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 10 poäng Räcker det med G-kompet? En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik Martina Arvidsson & Sophia Berg Ansvarig institution: Intitiutionen för pedagogik

Läs mer

skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan Speech ett retorikprojekt

skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan Speech ett retorikprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan Speech ett retorikprojekt Författare: mia olsson Lars gullbrandson Artikel nummer 5/2008 Denna artikel har i november 2008 accepterats

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Göteborg Innehållsförteckning Rytmus... 1 Göteborg... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård 2015/16 Ny valbar profil Mission & Församlingsplantering genom gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större www.liljeholmen.nu

Läs mer

Sammanfattning utifrån kursplan för sång & vokalgrupp 2013/2014

Sammanfattning utifrån kursplan för sång & vokalgrupp 2013/2014 Sammanfattning utifrån kursplan för sång & vokalgrupp 2013/2014 Skolans hemsida: www.hogalid.nu Skolans sida på facebook: http://www.facebook.com/#!/hfhsk Kursens hemsida: http://www.hogalid.nu/sarskilda+kurser/sang+-amp-+vokalgrupp/se/32/

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer