Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1"

Transkript

1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011

2 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument, såväl tekniskt som musikaliskt och gehörsmässigt. Undervisningen är profilerad mot afro-amerikansk musik. Möjlighet finns efter önskemål från deltagare att utforma en kurs som syftar till att förbereda deltagaren för ansökning till musikhögskola eller andra fortsatta musikstudier. Vid gemensam lektion, ensemblelektioner, ensembleredovisningar, konserter och terminsuppspelningar ges möjlighet att följa upp deltagarens utveckling/kunskaper/färdigheter. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagare, Godkänd nivå: God närvaro, en påbörjad personlig musikalisk utveckling samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 30 min enskilt per deltagare och vecka under 24 veckor (12 klocktimmar/läsår) Undervisande lärare i huvudinstrument: Johan Nilsson Mattias Engström Mats Olsson Glenn Fransson Brukspiano Syftet med kursen är att ge deltagaren grundläggande kunskaper/färdigheter i pianospel. I kursen ingår att läsa, tolka samt spela ackordanalys samt även att spela noterad pianomusik i skiftande genrer. Ämnet är även en viktig del i att underlätta arbetet i andra ämnen såsom musikteori, gehörslära, huvudinstrument, ensemble m.m. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan läraredeltagare, Godkänd nivå: God närvaro, en påbörjad egen personlig, musikalisk utveckling samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 20 min enskilt, per deltagare och vecka, under 12 veckor (4 klocktimmar/läsår) Undervisande lärare i brukspiano: Mattias Engström Ensemblespel Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i sam- och ensemblespel på sitt huvudinstrument, med profil mot afroamerikansk musik. I kursen ingår, förutom närvaro på ensemblelektioner, också att medverka vid ensembleredovisningar, konserter och utåtriktad verksamhet. Ensemblelektionerna ges i grupp om 2-10 elever, med skiftande instrumentering och gruppsammansättning. Gruppindelning, instrumentkombinationer och musikalisk inriktning anslås av lärare. Respektive ensembleperiod (2-5 veckor) redovisas ofta med en konsert där gruppen framför repertoar ur aktuell musikalisk inriktning. Kursbeskrivning - Sidan 2

3 Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-gruppdeltagare, Inriktning på respektive ensembleblock 2010/2011: 1) v 34-v 37 Personporträtt 2) v 38-v 41 Nordisk jazz 3) v 45-v 50 Latinamerikansk musik bossa, samba, salsa, rumba 4) v 2-v 6 Egna kompositioner 5) v 8-v 9 Egna sökningslåtar 6) v 11-v 12 Lärarens val 7) v 13-v 14 Lärarens val 8) v 17-v 21 Eget val av repertoar och ensembler utifrån behov styrt av avslutningskonserten för deltagare i årskurs II, samt repertoarspel på låtar inför antagningsproven. Godkänd nivå: god närvaro, en personlig, musikalisk utveckling samt att bidra med engagemang och stöttning till gruppens gemensamma musikaliska utveckling. Dessutom krävs deltagande i anvisade redovisningskonserter, internt och externt. Resurs: 360 minuter i grupp per vecka, under hela läsåret. 50% av ensemblelektionerna är lärarledda, vid 50% av ensemblelektionerna är deltagarna i gruppen själva ansvariga för instudering av erhållen/vald repertoar. Undervisande lärare i ensemblespel: Lisa Knudsen Johan Nilsson Gemensam lektion Syftet med gemensam lektion är att: a) ge deltagaren möjlighet att regelbundet träna sin förmåga att uppträda inför publik där lyssnaren dessutom på ett konstruktivt sätt tränas i att ge råd, tips och kritik till övriga deltagare. Deltagaren ges möjlighet att träna förmågan att själv ta ansvar för - att välja låt, - att studera in låten på egen hand, - att själv leda gruppen i instuderingen av vald låt, - att ta ansvar för att det görs ett passande arrangemang (gruppsammansättning, instrumentering, introduktion, avslutning, formupplägg ) b) fungera som kompletterande/utvecklande/inspirerande ensemblespel, där lärare tillsammans med deltagare spelar/analyserar de mest vanliga standardverken, främst inom jazzrepertoaren men även i andra genrer (latinamerikanskt, blues, pop, rock ) c) lärare arbetar med deltagarna i workshops/clinics, där ett ämne/område presenteras, analyseras, diskuteras och sedan tränas i praktiska övningar, enskilt och/eller i grupp. Lektionerna utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan läraredeltagare, Ämnet kan med fördel ses som kontinuerlig kunskaps-/färdighetskontroll vad gäller tex huvudinstrument- /ensemblespel. Godkänd nivå: god närvaro, ett personligt engagemang på lektionstid och för den egna musikaliska utvecklingen samt engagemang och stöttning i övriga deltagares Kursbeskrivning - Sidan 3

4 musikaliska utveckling. Dessutom ett ansvarstagande vid eget uppspel och repetitionsarbete med gruppen. Undervisande lärare i gemensam lektion: Teori Syftet med teoriundervisningen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper i musikteori. De teoretiska kunskaperna skall fungera som bas för inlärning och förståelse av andra ämnen/moment, så som: gehör, huvudinstrumentspel, ensemblespel, arrangering, komposition och skapande/improvisation. Av vikt är att deltagaren lär sig förstå musikaliska samband och strukturer med hjälp av sina teoretiska kunskaper. Inriktningen är mot afro-amerikansk tradition. Moment som ingår i kursen är: musiklära, kyrkotonarter, ackordkunskap, notation/analys 3-/4-/5-klang, stegteori/steganalys/ackordskalor, harmonisering, arrangering/komposition, skapande övningar av teoretisk karaktär. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagare, Möjlighet till kunskapskontroll i slutet av respektive termin. Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid, pågående musikalisk utveckling samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 90 min i helklass (möjlighet att gruppindela) per vecka. Undervisande lärare i musikteori: Johan Nilsson Gehör Syftet med gehörsundervisningen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sitt musikaliska gehör vad avser grunder i rytmer, melodier och ackord. Respektive moment läsa/sjunga och lyssna/skriva ges stort utrymme. Den gehörsmässiga kopplingen till respektive huvudinstument är viktig varför spel på huvudinstrument ingår som en del i lektionsarbetet. Av vikt är att deltagaren får hjälp med tips, idéer och övningar så den egna gehörsutvecklingen främjas. Viktigt är att deltagaren samlar på sig egna/personliga strategier för arbetet med, och lösandet av gehörsmässiga problem/övningar. Repetition/nötning/övning är centralt i ämnet/undervisningen varför veckoläxa ges som regel. Moment som ingår i kursen är: - Intervalläsning/Intervalldiktat - Melodiläsning/Melodidiktat - Komposition av melodier med olika förutsättningar (tex tonomfång, harmonik ) - Ackordläsning/Ackorddiktat - Harmonisering - Komposition med harmonisk utgångspunkt utifrån givna förutsättningar - Analys och gehörsmässig förankring av ackordföljder Kursbeskrivning - Sidan 4

5 - Rytmläsning/Rytmdiktat - Komposition av rytmiska exempel med olika förutsättningar (tex tonlängder, taktarter ) - Plankning (transkribering) av inspelningar Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagare, Möjlighet till kunskapskontroll i slutet av respektive termin. Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid, pågående musikalisk utveckling samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 90 min i helklass (möjlighet att gruppindela) per vecka. Undervisande lärare i gehör: Lyssning Syftet med lyssningslektionerna är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sitt analytiska och gehörsmässiga lyssnande där tonvikt lägges vid form, struktur, analys, instrumentigenkänning, genrekunskap och andra gehörsbaserade musikaliska grunder (puls, rytm, melodi, harmoni ). Syftet är också att främja deltagarnas egna förmåga och vilja att lyssna på för dem okänd musik, framför allt inom jazz- /improvisations-musikgenren, genom lyssningslektioner förankrade i jazzhistorien. Av vikt är också att ge deltagare en översikt över jazzmusikens standardlåtar och dess främsta utövare. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagare, Möjlighet till kunskapskontroll i slutet av respektive termin. Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid, pågående musikalisk utveckling samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Undervisande lärare i lyssning: Scenisk beredskap/rörelse Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga genom skapandeövningar i såväl tal/presentation och musik som drama och rytmik/rörelse. Vi arbetar bl a med övningar i fantasi, koncentration, rörelse och avslappning. Kursen behandlar även övningar i scenisk beredskap och uppträdandepraxis där deltagarna tillsammans med läraren ger feedback till sina klasskamrater. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-gruppdeltagare, Godkänd nivå: god, aktiv närvaro samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Undervisande lärare i Scenisk beredskap/rörelse: Lisa Knudsen Kursbeskrivning - Sidan 5

6 Forum Det övergripande syftet med kursen är - att ge deltagare och lärare/personal en möjlighet att mötas över kursgränserna - att inbjuda till diskussioner i olika intressanta ämnen/teman - att erbjuda intressanta föreläsningar av interna och externa föreläsare - att erbjuda tid för elevråd/stormöten - att ge utrymme för kursspecifika lektioner - att erbjuda kulturevenemang, främst i form av musiklinjens skolkonserter Syftet med de kursspecifika lektionerna för musiklinjen är att - ge deltagaren möjlighet att se, kommentera och analysera några av de största verken inom musikfilm och musikal. - ge deltagaren möjlighet att läsa Jan Brauers bok: Jazz Musik, människor, miljöer och därmed även presentera och diskutera bokens innehåll på lektionerna. - ge deltagaren möjlighet att göra muntliga presentationer av verksamma och historiska personer av musikaliskt intresse. - ge deltagaren möjlighet att få en överblick över de miljöer och företeelser där musik är en naturlig del i dagens samhälle (nationella/privata musikinstutitioner, musikklubbar, internet, radio, tv, skiv-/filmindustri ) Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagareskolpersonal, Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid samt arbete med och redovisning av eventuella uppgifter och beting givna av lärare/personal/föreläsare. Undervisande lärare Forum: Lärare och personal på Sommenbygdens folkhögskola samt externa föreläsare. Musiklinjens lärare är och Lisa Knudsen Musikdata (Kursen ges endast under höstterminen 2010) Syftet med lektionerna är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter i notskrivningsprogrammet Sibelius samt att ge deltagaren förståelse och verktyg för egna fortsatta studier av programmet. Målet är att deltagaren efter en termin kan använda sina kunskaper till att underlätta/komplettera arbetet i andra ämnen, tex genom att kunna: transponera ensemblelåtar, skriva ett leadsheet, notera teori/gehörsövningar, skriva egna kompositioner/arrangemang, skriva partitur m.m. I kursen ingår även en översiktlig genomgång av datorprogrammen Earmaster samt Band in a box. Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 60 min i grupp per vecka. Undervisande lärare i musikdata: Kursbeskrivning - Sidan 6

7 Röstvård (Kursen ges endast under höstterminen 2010) Syftet med kursen är att ge deltagarna redskap till att på ett hälsosamt och hållbart sätt kunna arbeta med rösten. Vi går igenom grundläggande röstfysiologi och röstövningar. Sång, tal, gehörsövningar och röstimprovisation är exempel på delmoment som kursen kommer att behandla. Målet med kursen är att deltagarna skall känna en trygghet i att använda rösten oavsett förkunskaper och huvudinstrument. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan lärare-deltagare, Godkänd nivå: god, aktiv närvaro, personligt engagemang samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 60 min i halvklass per vecka. Undervisande lärare i Röstvård: Lisa Knudsen Körsång Kursen skall ge grundläggande kunskaper i körsång och utveckla lyssnarförmågan i samklang, intonation och gestaltning samt ge övning i att anpassa stämman i en musikalisk helhet. Främst vill kursen stimulera till sångglädje. Vi arbetar främst med repertoar och övningar som passar musiklinjens övriga profil. Deltagarna ges även möjlighet att själva skriva och arrangera för, samt leda kören. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan läraregruppdeltagare, Godkänd nivå: god, aktiv närvaro, personligt engagemang samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Resurs: 60 min i helklass per vecka. Undervisande lärare i Körsång: Lisa Knudsen Komposition/Arrangering Syftet med kursen är att deltagaren skall komplettera sina kunskaper och färdigheter från andra ämnen, till exempel teori, gehör, musikdata för att kunna utarbeta, notera, renskriva och presentera egenhändigt skrivna kompositioner och arrangemang. I kursen ingår även förberedande teoretiska och praktiska moment såsom: formkunskap, frasuppbyggnad, melodikunskap, kanon, två-, tre- och fyrstämmighet, instrumentkunskap, harmonisering, blockharmonisering, genrekunskap, stilmedvetenhet, meloditolkning m.m. Kursen redovisas genom att deltagaren gör kompositioner för ensemblespelet (under vecka 2-6, 2011) samt ett arrangemang (för liten eller stor ensemble) som dokumenteras (under vecka 18, 2011) via inspelning. Kursen utvärderas muntligt, fortlöpande vid lektionstillfällen mellan läraregruppdeltagare, Godkänd nivå: god närvaro, personligt engagemang på och utanför lektionstid samt arbete med och redovisning av uppgifter och beting givna av lärare. Undervisande lärare i komposition/arrangering: Kursbeskrivning - Sidan 7

8 Egen övning (schemalagd övningstid) Syftet med schemalagd övningstid är att delttagaren skall erbjudas tid att arbeta med de beting/läxor/uppgifter som givits av lärare i samtliga ämnen. Tiden skall även användas till att deltagaren via egen övning fortsätter att utveckla sin personliga musikaliska färdighet, samt att deltagare gruppvis utnyttjar den schemalagda övningstiden till att förbereda ensemblespelsuppgifter givna av lärare. Den schemalagda övningstiden kan av respektive deltagare/grupp förläggas på annan tid och plats. Resurs: 6 klocktimmar per vecka Kursbeskrivning - Sidan 8

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2011/2012 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 2 Läsåret 2009/2010

Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 2 Läsåret 2009/2010 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 2 Läsåret 2009/2010 Kursinnehåll: Huvudinstrument Biinstrument Ensemblespel Gemensam lektion Improvisation/Skapande Teori Gehör Lyssning Musikmöte Projektarbete

Läs mer

Information & Kursbeskrivning

Information & Kursbeskrivning Information & Kursbeskrivning Musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2015/2016 Allmän information för musiklinjen - Läsåret 2015/2016 Vision/Musiklinjens mål Visionen för skolans verksamhet är: "Sommenbygdens folkhögskola

Läs mer

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning Musik på distans Information & Kursbeskrivning Läsåret 2015/2016 -Musik på distans- Läsåret 2015/2016 #2 - Allmän information för Musik på distans, 25% deltid, läsåret 2015/2016 - Vision/mål för kursen

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA musik Du bör redan ha goda förkunskaper och ha ägnat dig åt musik och kanske spelat i grupp i några år. Här kan du i två år fördjupa dig och bredda dina kunskaper inom

Läs mer

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan Sång- och orkesterklasser Haninge musikklassers verksamhet är förlagd till Brandbergsskolan och är integrerad med skolans övriga verksamhet. Vi följer samma läroplan

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

Kurser termin 1 och 2, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 1 och 2, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 8 of 39 Kurser termin 1 och 2, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1002 BG1003 BG1004 BG1005 BG1006 BG1007 BG1008 Huvudinstrument 1,

Läs mer

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Skolverkets kursplan i ämnet - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang,

Läs mer

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt. Musiklärarutbildningen Antagningsprov G1 Musikteori Sång och Spel t med delprovet är att du får möjlighet att visa din förmåga att sjunga och musicera på egen hand. Förberedelser Du ska förbereda två valfria

Läs mer

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra. Ämne - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner

Läs mer

Kursplaner åk 1 G, Ga, Gf, Gr

Kursplaner åk 1 G, Ga, Gf, Gr Musiklärarutbildningen G/Ga Musikhögskolan i Malmö Kursplaner åk 1 G, Ga, Gf, Gr Musiklärarutbildningen Musikhögskolan i Malmö 2009/2010 Kursplaner för Huvudämne och Gemensam del termin 1-2 2 (18) Innehållsförteckning

Läs mer

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Period för planeringen: Läsåret 2009/2010 I årskurs 4 jobbar vi med att sjunga, spela rytminstrument och gestaltning av musik med hjälp av dans/rörelse och bilder till

Läs mer

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4 LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 Utarbetad av: MUSIK LPO uppnående mål Såhär står det i den nationella kursplanen för år fem respektive år nio. Eleven skall (efter år 5 resp år 9): kunna delta

Läs mer

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Tim- och kursplan Timplan Fast del, lärarledda timmar åk 1 åk

Läs mer

MUSIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MUSIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MUSIK Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och

Läs mer

Musik Sång och musicerande

Musik Sång och musicerande Sång och musicerande utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik, utvecklar tillit till den egna

Läs mer

IE-arrangering/komposition 2007 års utbildning

IE-arrangering/komposition 2007 års utbildning IE-arrangering/komposition 2007 års utbildning Åk1 Kurser, Lärare i musik IE Arrangering/komposition, 270 hp Åk2 termin 1 termin 2 termin 3 termin 4 termin 5 termin 6 Termin 7 Termin 8 Termin 9 Huvudämne

Läs mer

Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se

Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla samspel

Läs mer

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom sitt ämne Få kunskap

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Tim- och kursplan Timplan Fast del (lärarledd undervisning) åk

Läs mer

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång.

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång. Antagningsprov G1 Sång och spel G1 Sång och Spel t med delprovet är att du får möjlighet att visa din förmåga att sjunga och musicera på egen hand. Förberedelser Du ska förbereda två valfria sånger. Du

Läs mer

LMU140 Musik 1, 30 högskolepoäng

LMU140 Musik 1, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht08 LMU140 Musik 1, 30 högskolepoäng Music 1, Introductory Level, 30 higher education credits Grundnivå / First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är interimistiskt fastställd av Utbildnings

Läs mer

Godkända antagningsprov + områdesbehörighet A 6c eller 6c (HSVFS 2011:10).

Godkända antagningsprov + områdesbehörighet A 6c eller 6c (HSVFS 2011:10). Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Förslag till fyra nya lokala inriktningar på det estetiska programmet på Angeredsgymnasiet från och med läsåret 2006/2007

Förslag till fyra nya lokala inriktningar på det estetiska programmet på Angeredsgymnasiet från och med läsåret 2006/2007 Sid 1 Förslag till fyra nya lokala inriktningar på det estetiska programmet på Angeredsgymnasiet från och med läsåret 2006/2007 ESTETISKA PROGRAMMET LOKAL INRIKTNING: ARTIST Programmål och programstruktur

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Musik kunskapskrav år 7-9 Eleven kan delta i gemensam sång o följer då XXX rytm och tonhöjd. F E C A. Namn: Klass: Betyg: med säkerhet

Musik kunskapskrav år 7-9 Eleven kan delta i gemensam sång o följer då XXX rytm och tonhöjd. F E C A. Namn: Klass: Betyg: med säkerhet Namn: Klass: Betyg: Musik kunskapskrav år 7-9 Eleven kan delta i gemensam sång o följer då XXX rytm och tonhöjd. F E C A med viss säkerhet med relativt god säkerhet med säkerhet Eleven kan spela enkla

Läs mer

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE RockMusikLinjen är en studiemedelsgrundande 1-årig utbildning. Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Total kurstid är 34 veckor fördelat på 2 terminer, 30 timmar

Läs mer

Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot Gymnasieskolan 300hp profil rytmik

Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot Gymnasieskolan 300hp profil rytmik Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot Gymnasieskolan 3hp profil rytmik termin 1 termin 2 termin 3 termin 4 termin 5 termin termin 7 termin 8 termin 9 termin 1 Huvudinstrument, Huvudinstrument,

Läs mer

Musik Ämnets syfte och roll i utbildningen

Musik Ämnets syfte och roll i utbildningen Musik 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande former alla kulturer. Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett

Läs mer

Musikval för elever på

Musikval för elever på Musikval för elever på Musikprogrammet (spetsutbildning) Kompletterande utbud av individuellt val inför läsår 2018-2019 Arrangering och komposition 1, 100 poäng Kurskod:MUIARA01 Arrangering och komposition

Läs mer

Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot Gymnasieskolan 300hp profil Instrumental/ensemble

Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot Gymnasieskolan 300hp profil Instrumental/ensemble Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot Gymnasieskolan 3hp profil Instrumental/ensemble 217-1-6 termin 1 termin 2 termin 3 termin 4 termin 5 termin 6 termin 7 termin 8 termin 9 termin1 Huvudinstrument

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik Övergripande Mål: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera

Läs mer

Planering musik åk 7 ht 2018

Planering musik åk 7 ht 2018 Planering musik åk 7 ht 2018 För mer information håll dig uppdaterad på min blogg musiktheresesvensson.wordpress.com Du förväntas förvara de stenciler du får i en mapp i klassrummet. Du ska också ha med

Läs mer

4 Musikhistoria Muntlig redovisning. 5 Musikens funktion, genres och att ge omdo men.

4 Musikhistoria Muntlig redovisning. 5 Musikens funktion, genres och att ge omdo men. Planering i Musik Åk 7 Vt 2013 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Förord. ra och Ackordspel (Reuter&Reuter), men andra böcker kan naturligtvis också användas (se

Förord. ra och Ackordspel (Reuter&Reuter), men andra böcker kan naturligtvis också användas (se Förord Lär av Mästarna har vuxit fram under min tid som lärare i ämnet satslära med arrangering vid Musikhögskolan i Malmö. Materialet har under ett decennium provats både i grupp- och individuell undervisning

Läs mer

År 1-3 År 4-6 År 7-9

År 1-3 År 4-6 År 7-9 MUSIK LGR 11 Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder

Läs mer

Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot Gymnasieskolan 300hp profil Instrumental/ensemble

Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot Gymnasieskolan 300hp profil Instrumental/ensemble Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot Gymnasieskolan hp profil Instrumental/ensemble termin 1 termin 2 termin termin 4 termin 5termin termin termin 8 termin 9 termin1 och och Självständigt arbete

Läs mer

Acting/Voice. Utbildningen som kursen ingår i Yrkesdansarutbildningen

Acting/Voice. Utbildningen som kursen ingår i Yrkesdansarutbildningen Acting/Voice Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft. Kursens syfte är att utveckla den studerandes röst och röstteknik för scen, för undervisningssituationer och

Läs mer

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E Årskurs År 8 Tidsperiod v 2-5 Rytm/Trummor/Noter Afrikansk/Världsmusik v. 5 UPPSPEL Afrikansk musik v. 6-8 Harmonilära/Ackord Teori i praktiken v.9 SPORTLOV v. 10-11

Läs mer

Anmälningskod KMH-72300

Anmälningskod KMH-72300 Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller

Läs mer

Kunskapskrav årskurs 6

Kunskapskrav årskurs 6 Kunskapskrav årskurs 6 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-,

Läs mer

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen 1 Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen Balett Att utveckla dansen som sceniskt uttryck Att utveckla en baletteknik som möjliggör en yrkeskarriär som dansare Att skapa insikt och förståelse

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Musikproduktionsprogrammet Music Production Programme

Musikproduktionsprogrammet Music Production Programme Dnr HS 217/658 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Musikproduktionsprogrammet Programkod: HGMPR Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: Musikproduktionsprogrammet

Läs mer

Anmälningskod KMH-72200

Anmälningskod KMH-72200 Antagningsomgång 201602 Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt

Läs mer

Musik åk 6. Världsmusik Folkmusik

Musik åk 6. Världsmusik Folkmusik Musik åk 5-6 HT 15 Musik åk 6 Världsmusik Folkmusik Syfte Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom

Läs mer

LEV200, Estetisk verksamhet 2, 30 högskolepoäng

LEV200, Estetisk verksamhet 2, 30 högskolepoäng LEV200, Estetisk verksamhet 2, 30 högskolepoäng Aesthetic educational activity 1, 30 higher education credits First Cycle / Grundnivå 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Tollare folkhögskola. Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande

Tollare folkhögskola. Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande Tollare folkhögskola Kursplan för Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande 2 Läsåret 2016-2017 Bakgrund Medierna i samhället har fått en allt större betydelse. Den tekniska utvecklingen

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

KUNSKAPSSTEGE FÖR POPSÅNG

KUNSKAPSSTEGE FÖR POPSÅNG KUNSKAPSSTEGE FÖR POPSÅNG vid Musikinstitutet Kungsvägen Elevens självutvärdering och mål Arbetsgrupp: Minna-Liisa Tammela, Emmi Skaag, Emma Raunio, Anne Carlsson INLEDNING Alla har sin egen röst. Vi popsånglärare

Läs mer

Utbildning i musik (musikpedagog) (240 SP)

Utbildning i musik (musikpedagog) (240 SP) Examen: YH-examen inom kultur Examensbenämning: Musikpedagog (YH) Beräknad studietid: 4 år Utbildning i musik beskrivning av kompetensområde Konstnärlig kompetens: Kreativitet, personlighet, skapandeförmåga,

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för konstnärlig kandidat musiker vid Karlstad universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för konstnärlig kandidat musiker vid Karlstad universitet Karlstads universitet 651 88 Karlstad Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-4700637 BESLUT 2016-01-29 Reg. Nr. 411-26226-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Gehörbaserat lärande vid Luleå tekniska universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Gehörbaserat lärande vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 971 87 LULEÅ Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Erica Finnerman 08-563 086 48 erica.finnerman@hsv.se

Läs mer

LMU330 Musik 3, 30 högskolepoäng

LMU330 Musik 3, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 07 LMU330 Musik 3, 30 högskolepoäng Music 3, 30 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är interimistiskt fastställd av Utbildnings och forskningsnämnden

Läs mer

Rödabergsskolan. Läroplanen, betyg, bedömning & kommunikation.

Rödabergsskolan. Läroplanen, betyg, bedömning & kommunikation. Rödabergsskolan Läroplanen, betyg, bedömning & kommunikation. Rödabergsskolan Välkomna till läsåret 2011-2012 Rödabergsskolan Vad innebär den nya läroplanen och det nya betygssystemet? Betygsskala För

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

MUSIKVAL. Inför åk 2 och 3 lå 17/18. Spetsutbildning Musik

MUSIKVAL. Inför åk 2 och 3 lå 17/18. Spetsutbildning Musik MUSIKVAL Inför åk 2 och 3 lå 17/18 Spetsutbildning Musik VAL FÖR MUSIKELEVER Elever på Musikprogrammet har möjlighet att välja dels Individuellt val med övriga elever på skolan och dels Musikkurser. Alla

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Anmälningskod KMH Masterprogram i dirigering - orkester

Anmälningskod KMH Masterprogram i dirigering - orkester Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-33000 Masterprogram i dirigering - orkester Grundläggande behörighet (avanc. nivå) Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100] 7 kap. Gr2: 28

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskap inriktning musik. Naturvetenskap inriktning teater. Naturvetenskap inriktning musik och teater

Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskap inriktning musik. Naturvetenskap inriktning teater. Naturvetenskap inriktning musik och teater NA Naturvetenskapsprogrammet Om du söker till naturvetenskapsprogrammet så får du en bred högskoleförberedande utbildning. Utbildningen passar särskilt bra om du efter gymnasiet vill läsa vidare inom de

Läs mer

LAMB10, Huvudinstrument och ensemble 1, 6 högskolepoäng Main Instrument and Ensemble 1, 6 credits Grundnivå / First Cycle

LAMB10, Huvudinstrument och ensemble 1, 6 högskolepoäng Main Instrument and Ensemble 1, 6 credits Grundnivå / First Cycle Konstnärliga fakulteten LAMB10, Huvudinstrument och ensemble 1, 6 högskolepoäng Main Instrument and Ensemble 1, 6 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Anmälningskod KMH-72200

Anmälningskod KMH-72200 Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Gehörsbaserat musikskapande 120 hp vid Luleå tekniska universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Gehörsbaserat musikskapande 120 hp vid Luleå tekniska universitet Luleå Tekniska universitet 971 87 Luleå Analys, främjande och tillträdesfrågor Petra Brundell BESLUT 2018-02-15 Reg. Nr. 411-00021-17 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111

Läs mer

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i musik F-1 Känna att musik är glädje! Kunna några sånger, rim och ramsor. Viss medvetenhet om den egna kroppen/rösten. Öva sig att lyssna. Uppträdande i grupp (vid t ex Lucia) för att

Läs mer

Vad är det bästa med Kulturskolan?

Vad är det bästa med Kulturskolan? Kulturskolans elever svarar på frågan: Vad är det bästa med Kulturskolan? Att det finns så mycket att välja på. Man får nya vänner. Man får vara med i föreställningar. Friheten att kunna uttrycka sig med

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Musik. Ämnets syfte och roll i utbildningen

Musik. Ämnets syfte och roll i utbildningen Musik Ämnets syfte och roll i utbildningen Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande former alla kulturer. Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven.

Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven. Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven. Vad ska du få lära dig på musiken? Förmåga som bedöms för E för C för A Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd Eleven

Läs mer

Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 1 of 39 Samlat dokument gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 hp 180 credits Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 6 Kursplaner gällande

Läs mer

Grundläggande behörighet, grundnivå

Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller

Läs mer

Introduktion av Estetisk kommunikation

Introduktion av Estetisk kommunikation Dokument till lärare Introduktion av Estetisk kommunikation Introduktion av Estetisk kommunikation Lektionsupplägg för 75 min. Underlag till ca 24 elever Gymnasium: kursen estetisk kommunikation, 100 poäng,

Läs mer

LAMB20, Huvudinstrument och ensemble 2, 6 högskolepoäng Main Instrument and Ensemble 2, 6 credits Grundnivå / First Cycle

LAMB20, Huvudinstrument och ensemble 2, 6 högskolepoäng Main Instrument and Ensemble 2, 6 credits Grundnivå / First Cycle Konstnärliga fakulteten LAMB20, Huvudinstrument och ensemble 2, 6 högskolepoäng Main Instrument and Ensemble 2, 6 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

LMU140, Musik 1, 30 högskolepoäng

LMU140, Musik 1, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 10 LMU140, Musik 1, 30 högskolepoäng Music 1 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Utbildnings och forskningsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning Kyrkomusikerutbildning arrangering/komposition 120 hp Utbildningsplan 1 Identifikation Programmets namn och inriktning: Kyrkomusikerutbildning med inriktning arrangering och komposition, avancerad nivå

Läs mer

För dig som är nyfiken på musik

För dig som är nyfiken på musik Musikskolan i Upplands Musikskolan i Upplands Väsby Väsby För dig som är nyfiken på musik Blåsinstrument Musikens språk Att få utveckla sig genom musik ger barn och ungdomar ett språk och ett verktyg till

Läs mer

Anmälningskod KMH Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och fördjupning med profil instrument/sång och ensemble

Anmälningskod KMH Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och fördjupning med profil instrument/sång och ensemble Antagningsomgång 201402 Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-72 00 Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och fördjupning med profil instrument/sång

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Grundläggande behörighet, grundnivå

Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller

Läs mer

Anmälningskod KMH-72400

Anmälningskod KMH-72400 Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Flöjt Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FLÖJTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Cello Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I CELLOSPEL Finlands Musikläroinrättningars

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Musikalisk specialisering Music Major Kurskod MU2101 Dnr Dnr 156/2007-514 47/2008-514 Beslutsdatum 2008 03 11 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer