Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng"

Transkript

1 Växjö universitet Dnr 19/ Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut inrättat programmet för Musikproduktion, 80 poäng. 2. Fastställande Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap har fastställt utbildningsplanen (Dnr 19/ ). 3. Giltighet Utbildningsplanen gäller från och med Syfte och mål Syfte Syftet med musikproduktionsprogrammet är att de studerande skall skaffa sig goda kunskaper om musiklivet och vara väl förberedda för administrativa och praktiska befattningar inom musikindustrin i vid mening och inom såväl privat som offentlig sektor. Programmet syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper i fyra profilområden inom musikämnet (musikteknik, musikaliskt hantverk, musikdidaktik och musikvetenskap). Utbildningen ska utveckla förmågan till självständig analys och kritisk reflektion hos de studerande samt att individuellt kunna leda projekt från en idé till en färdig musikproduktion. Programmet har en tyngdpunkt på populärmusik men innehåller också orientering i konstmusikgenrer. Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. (Högskolelagen 1 kap 9 ) Mål Efter avslutad utbildning skall de studerande ha - breda kunskaper inom musik och ha kännedom om olika genrer i olika samhällen - fördjupade kunskaper inom musik med förmåga att inom området genomföra egna självständiga analyser 1

2 - kunskaper till att självständigt kunna vidareutveckla en musikalisk idé till en färdig musikalisk produkt - färdigheter i såväl enskilt musicerande som i grupp - kunskaper om svensk och utländsk musikindustri och dess olika yrkesroller - kunskaper om upphovsrätt, avtalsrätt - kunskaper om marknadsföring, bokföring och budgetering - förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet 5. Innehåll och organisation Innehåll Utbildningen omfattar 80 poäng och består av följande kurser: Årskurs 1 MUP213 Musikteori och arrangering, 5 poäng - kvartsfart Verktyg för att läsa, dokumentera och arrangera musik. Elementär musiklära (gehörsträning, notläsning, melodi-, harmoni- och formlära). Arrangering och instrumentation i olika genrer. 5 poäng MUP212 Musicerande, 5 poäng - kvartsfart Musikaliskt hantverk: Spel på klaviaturinstrument samt i rockensemble. 5 poäng MUP211 Musikteknik, 1-10 poäng - halvfart Delkurs 1: Musikteknikens grunder: Ljudlära, akustik, mikrofon- och inspelningsteknik, Studioteknik i ett historiskt perspektiv. 5 poäng - halvfart Delkurs 2: Ljudredigering: Orientering i mixning och mastering 5 poäng. MUP221 Musikteknik, poäng - halvfart Delkurs 1: Musikproducentens olika verktyg: Samplers, synthar, MIDI och digitala redigeringsprogram. 5 poäng Delkurs 2: Musikproduktionens process: Gruppsykologi i inspelningssammanhang, producentens roll, projektdokumentation, praktiska inspelningsprojekt. 5 poäng MUP222 Låtkomposition, 10 poäng - halvfart Delkurs 1: Hantverket: Skapandets process samt analys av genrespecifika låtars struktur och form, samt analys av texter och melodier. 5 poäng Delkurs 2: Dokumentation, framförande: notering av musik, inspelning och konsert. 5 poäng Årskurs 2 Valbar kurs, 10 poäng Alt. 1 Kurs inom Musikdidaktik på nivå. - helfart Alt. 2 Kurs inom Musikvetenskap på nivå. - halvfart Alt. 3 Handledd praktik vid musikstudio, musikproduktionsbolag e. motsv. vald i samråd med programansvarig. Praktiken redovisas och utvärderas i skriftlig form. - halvfart 2

3 Företagsekonomi för Musiker, 5 poäng - halvfart Delkurs 1: Musik som företag. Bokföring, budget, redovisning och bokslut. 2 poäng Delkurs 2: Musik till marknaden. Marknadsföring och organisationsteori. 3 poäng. Musikvetenskap, 5 poäng - halvfart Västerlandets musik 1750 nutid. Orientering om de senaste 250 årens västerländska musik (såväl konstmusik, folkmusik som populärmusik) utifrån dels ett musikverkcentrerat perspektiv, dels ett samhälleligt perspektiv. 5 poäng Musikbranschen 10 poäng - helfart Upphovsmannarätt sett ur arrangörens, kompositörens och musikerns perspektiv samt avtalssituationer mellan bolag, förläggare, kompositör, musiker. Presentation av olika yrkesroller och organisationer inom branschen. PR och skivutgivning. Examensarbete, 10 poäng - helfart Inspelningsprojekt med projektbeskrivning, syftesbeskrivning, dagbok, resultatanalys m.m. dokumenterat i en rapport åtföljd av digitalt audiodokument. Årskurs 1och 2 Vi ser det som viktigt att studenterna följer det vetenskapliga och kulturella utbudet som finns vid universitetet och i samhället. Universitetets seminarieserier och kulturevenemang ska ingå som en naturlig del i programmet, samt även studiebesök till institutioner, festivaler och andra kulturevenemang. Organisation Utbildningsprogrammet bygger på medverkande av forskande lärare, musikpedagoger samt lärare med erfarenhet i musikbranschen. Programmet styrs av en ledningsgrupp bestående av kursansvariga lärare med stöd av en referensgrupp med externa representanter. En programansvarig står för den dagliga ledningen. Löpande utvärderingar av programmet ska ske och löpande kontakter mellan ledningsgrupp och studenter ska hållas. Undervisningen bedrivs i föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, praktiska övningar och självständigt arbete i grupper och individuellt. I allt arbete betonas vikten av självständigt kritiskt tänkande och reflektion. Studenten ska ges möjlighet att pröva på och få kunskap om de framtida yrkesmöjligheter som utbildningen ger. 6. Förkunskaper För tillträde till programmet krävs grundläggande behörighet A. För urval används särskild prövning. 7. Betyg Betyg ges på varje kurs inom programmet enligt de regler som anges i respektive kursplan. 3

4 8. Examensbevis Studenter som med godkänt resultat genomgått utbildningsprogrammet kan efter ansökan få examensbevis. Ansökan om examensbevis lämnas eller skickas till: Växjö universitet, Studentcentrum/Examen, Växjö. Ansökningsblankett hämtas på Examensenheten eller på hemsidan De som följt Musikproduktionsprogrammet kan erhålla följande examen: Högskoleexamen med inriktning mot musikproduktion/university Diploma in Music Production Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska). 9. Övrigt Eventuella studier/praktik utomlands skall planeras i nära samarbete med programansvarig. Strukturplan: Se nästa sida 4

5 5

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng Dnr: 819/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng Programme in Energy Technology with emphasis

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Bachelor Programme in Information Systems) Utbildningsplan Syfte Utbildningen består av en helhet där den studerande

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Information Systems Analysis Programme) Utbildningsplan för antagna 2009 Syfte Utbildningen är en samhällsvetenskaplig

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

Läs mer

Idrottsvetenskapliga programmet

Idrottsvetenskapliga programmet Idrottsvetenskapliga programmet Fastställt av programkommittén 2010-04-15 Arbetslivsanknytning - kursaktiviteter Nedan redovisas i korthet vad vi gör inom respektive programkurs som har en tydlig arbetslivsanknytning.

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer