Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ"

Transkript

1 Page 1 of 39 Samlat dokument gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 hp 180 credits Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 6 Kursplaner gällande termin 1 och 2 sid 8 Kursplaner gällande termin 3 och 4 sid 22 Kursplaner gällande termin 5 och 6 sid 33

2 Page 2 of 39

3 Page 3 of 39 UTBILDNINGSPLAN Kandidatprogram musiker jazz KKJZ 1 Bachelor programme in Jazz 180 hp 180 credits 1. Identifikation 1.1. Kandidatprogram i jazz KKJZ 1.2. Beslutsuppgifter Fastställd av KU-nämnden vid KMH Utbildningsplanen träder i kraft HT 09 och gäller för studenter antagna läsåret 09/10 och tillsvidare Ändringsuppgifter Kurslistan reviderad av KU-nämnden Ändringen gäller studenter antagna läsåret 11/12 och tillsvidare. 1.4 Värdinstitution Institutionen för jazz. 2. Programbeskrivning Programmets syfte är att utbilda musiker som kan verka i det nationella och internationella musiklivet inom jazzgenren. Innehållet i utbildningen består dels av kurser vars målsättning är att fördjupa kunskaperna på huvudinstrumentet, dels av kurser som syftar till att ge nödvändiga musikteoretiska kunskaper för att kunna utvecklas som musiker. För att länka samman dessa två kategorier av kurser är flera av de teoretiska kurserna orienterade mot ensemblespel. Programmet ger också utrymme för egna val av kurser vilket också möjliggör val av kurser från andra institutioner. Slutligen skall studenten driva egna konstnärliga projekt inom utbildningen och tredje läsårets examensprojekt är i omfattning det största självständiga arbetet inom programmet. Programmet utgör ett fundament för fortsatta studier på avancerad nivå. 3. Mål (förväntade studieresultat) Efter avslutad utbildning skall studenten kunna: - verka självständigt i arbetslivet som musiker - presentera och diskutera sitt konstnärliga arbete med olika intressenter skriftligt och muntligt - kontextualisera sitt arbete som musiker skriftligt och muntligt - samarbeta och leda en musikproduktion tillsammans med andra musiker/aktörer - konstruktivt kritisera andras konstnärskap och förhålla sig självständigt till andras kritik - förhålla sig självständigt och kritiskt till musikerrollen och till musikens roll i samhället - identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

4 Page 4 of Examensuppgifter Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp Degree of Bachelor in Music 180 credits Studenter som med godkänt resultat genomgått utbildningsprogrammet kan efter ansökan få examen utfärdad enligt bestämmelser i lokal examensordning för KMH. 5. Kursuppgifter KKJZ 1 180hp poäng 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 Kurser inom fördjupningsområde Utbildningens totala poäng: Huvudinstrument 1, kandidat, jazz BG Huvudinstrument 2, kandidat, jazz BG Huvudinstrument 3, kandidat, jazz BG Ensemble 1 BG Ensemble 2 BG Projekt 1 BG ,5 2,5 Projekt 2 BG Examensarbete, kandidat, jazz BG ,5 7,5 Summa poäng: 110 Övriga kurser Jazzharmonilära 1 BG Jazzarrangering 1 BG Jazzgehör 1 BG ,5 2,5 Jazzgehör 2 BG ,5 2,5 Musikproduktion, kandidat, jazz BG ,5 2,5 Arbetsmarknad och entreprenörskap BG ,5 2,5 Jazzens historia BG Summa poäng: 40 Egen profil Valbara kurser Valbara kurser åk Summa poäng:

5 Page 5 of Förkunskaper och urvalsgrunder Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet enligt följande: Godkända antagningsprov enligt nedan, där LS 12.1 är urvalsgrundande och övriga prov behörighetsgrundande. LS 12.0 LS 12.1 LSC LSC 2.2 LSC 2.3 Uttagning till prov i huvudämne Huvudämne Gehör Satslära Musiklära 7. Övrigt

6 Page 6 of 39 TERMINSPLANERING Konstnärligt kandidatprogram, musiker, jazz KKJZ1 Inledande kurs BG1002 Termin 1 och 2 Odenkod Kurskod (aktivitet) Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt Anm kod ht Anm kod vt JZ 1101 BG1002 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz Main Instrument 1, Bachelor, Jazz BG102 FO-reg JZ 3301 BG1003 Ensemble 1 Ensemble BG103 FO-reg JZ 9001 BG1004 Projekt 1 Project 1 5 2,5 2,5 BG104 FO-reg JZ 4423 BG1005 Jazzharmonilära 1 Jazz Harmony BG105 FO-reg JZ 4433 BG1006 Jazzgehör 1 Jazz Eartraining 1 5 2,5 2,5 BG106 FO-reg JZ 4403 BG1007 Jazzarangering 1 Jazz Arranging BG107 JZ 7713 BG1008 Jazzens historia Jazz History 3 3 BG Termin 3 och 4 Odenkod Kurskod (aktivitet) Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt Anm kod ht Anm kod vt JZ 1102 BG1009 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz Main Instrument 2, Bachelor, Jazz BG109 FO-reg JZ 3302 BG1011 Ensemble 2 Ensemble BG111 FO-reg JZ 9002 BG1012 Projekt 2 Projekt BG112 FO-reg JZ 4434 BG1013 Jazzgehör Jazz Eartraing 5 2,5 2,5 BG113 FO-reg JZ 4452 BG1014 Musikproduktion Music Production 5 2,5 2,5 BG114 FO-reg Valbara kurser Elective Courses

7 Page 7 of 39 Termin 5 och 6 Odenkod Kurskod (aktivitet) Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt Anm kod ht Anm kod vt JZ 1103 BG1015 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz Main Instrument 3, Bachelor, Jazz BG115 FO-reg JZ 1181 BG1016 Examensarbete Degree Project 15 7,5 7,5 BG116 FO-reg JZ 7710 BG1017 Arbetsmarknad och 5 2,5 2,5 BG117 FO-reg entreprenörskap No translation avaliable Valbara kurser Elective Courses

8 Page 8 of 39 Kurser termin 1 och 2, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1002 BG1003 BG1004 BG1005 BG1006 BG1007 BG1008 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz 20 hp Main Instrument 1, Bachelor, Jazz 20 credits Ensemble 1, 10 hp Ensemble 1, 10 credits Projekt 1, 5 hp Project 1, 5 credits Jazzharmonilära 1, 12 hp Jazz Harmony 1, 12 credits Jazzgehör 1, 5 hp Jazz Eartraining 1, 5 credits Jazzarangering 1, 5 hp Jazz Arranging 1, 5 hp Jazzens historia, 3 hp Jazz History, 3 credits

9 Kursplan BG1002 Page 9 of 39 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz, 20 högskolepoäng Main Instrument 1, Bachelor, Jazz, 20 credits Kurskod: BG1002 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1101 Prov och provkoder: Konstnärligt gestaltande prov A, 8 hp (1001) Jazzimprovisation, 1 hp (1002) Arbetsmarknad/entreprenörskap A, 1 hp (1003) Konstnärligt gestaltande prov B, 9 hp (1004) Arbetsmarknad/entreprenörskap B, 1 hp (1005) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa god förmåga avseende stilmässiga och tekniska färdigheter inom jazztraditionen i sång/instrument, visa förmåga till inlevelse, kreativitet och musikaliskt uttryck, visa breddade genrekunskaper, visa grundläggande kunskap om möjligheter och villkor för att arbeta som frilansande musiker, kompositör, producent m.m. Innehåll Kursen innehåller: instrumentteknik repertoarspel notläsning improvisationsövningar musikaliskt uttryck arbetsmarknadskunskap

10 Kursplan BG1002 Page 10 of 39 Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Examination Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov och studentens egen utvärdering av den konstnärliga process som varit kopplad till kursen samt skriftligt prov i arbetsmarknadskunskap. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

11 Kursplan BG1003 Page 11 of 39 Ensemble 1, 10 högskolepoäng Ensemble 1, 10 credits Kurskod: BG1003 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 3301 Prov och provkoder: Ensemble, 1 hp (1001) Jazzharmoniensemble, 1 hp (1002) Ensemble valbar A, 3 hp (1003) Jazzarrangeringsensemble, 1 hp (1004) Latinensemble, 1 hp (1005) Afrokubanskt slagverk, 0,5 hp (1006) Afrokubansk dans, 0,5 hp (1007) Ensemble valbar B, 2 hp (1008) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa skicklighet i ensemblespel på sitt huvudinstrument avseende såväl noterad som improviserad musik, visa god förmåga avseende improvisation och interpretation inom olika stilar av jazz och annan musik i den afroamerikanska musiktraditionen. Innehåll Kursen är uppdelad i olika studieteman där varje tema representerar en fördjupning av en specifik repertoar inom jazztraditionen, alternativt estetiska förhållningssätt till densamma. Varierat ensemblespel med fokus på form, dynamik och samspel. Inom kursen ges även möjlighet för studenterna att få kompositioner och arrangemang, vilka gjorts inom ramen för andra kurser, spelade och analyserade av ensemblegruppen. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart.

12 Kursplan BG1003 Page 12 of 39 Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro på varje enskild ensembleaktivitet. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

13 Kursplan BG1004 Page 13 of 39 Projekt 1, 5 högskolepoäng Project 1, 5 credits Kurskod: BG1004 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 9001 Prov och provkoder: Projektplanering, 2,5 hp (1001) Projektredovisning, 2,5 hp (1002) Projektplanering och redovisning, 5 hp (1003) (alternativ provkod, för studier på 1 termin) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att planera och genomföra ett projekt utifrån en konstnärlig eller pedagogisk idé. Innehåll Planering av projekt tillsammans med handledare samt sammanställning av material som projektet omfattar. Vidare repetitioner eller annat arbete kring genomförandet av projektet samt presentation av resultatet. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av student och handledare i samråd. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Examination Kursen examineras med konsert, redovisning av musikproduktion eller pedagogiskt arbete, samt skriftlig redovisning av arbetsprocessen. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

14 Page 14 of 39 Kursplan BG1005 Jazzharmonilära 1, 12 högskolepoäng Jazz Harmony 1, 12 credits Kurskod: BG1005 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 12 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4423 Prov och provkoder: Notskrivningsprogram, 2 hp (1001) Jazzharmonilära, 5 hp (1002) Piano bruksspel A, 3 hp (1003) Piano bruksspel B, 2 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att improvisera, komponera och analysera musik i olika stilar inom jazz och afroamerikansk musiktradition, visa förmåga att beskriva olika harmoniska och melodiska förlopp utifrån adekvata metoder, visa färdigheter i pianospel på grundläggande nivå. Innehåll Analys och komposition av musik innehållande dur och molltonalitet och innehållande subdominantmoll, sekundära dominanter, substitutdominanter, bluesharmonik, dimackord, modala skalor, samt altererade skalor för dominantackord. Kurslitteratur och övriga läromedel Antologi, New Realbook 1-3, Sher Music, Petaluma, USA, 1995 Bengtsson Ola, Jazzharm 1-2, Benola Musik, Bromma 1994

15 Page 15 of 39 Kursplan BG1005 Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå även för studenter vid andra utbildningsprogram. Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltat prov och skriftliga inlämningsuppgifter samt redovisning av klingande exempel via inspelning. Kurskrav: minst 80% närvaro. Betygsgrader Betygsgrader Godkänd och Underkänd.

16 Kursplan BG1006 Page 16 of 39 Jazzgehör 1, 5 hp högskolepoäng Jazz Eartraining 1, 5 credits Kurskod: BG1006 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4433 Prov och provkoder: Jazzgehör redovisning A, 2,5 hp (1001) Jazzgehör redovisning B, 2,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa grundläggande färdigheter i rytmisk gestaltning, strukturlyssning, intonation och melodiläsning, visa grundläggande förmåga att beskriva förhållandet mellan olika skalor, intervall, rytmer och ackord. Innehåll Sång och diktering av melodier med utgångspunkt från kyrkotonarterna. Sångövningar av fyrklanger i omvändningar samt fem- och sexklanger, samt ackordföljder enligt principen närmsta vägen samt melodisk & harmonisk mollskala och deras inversioner. Transkribering av ackordsföljder och solon från olika epoker. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av lärare vid kursstart. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå även för studenter vid andra utbildningsprogram.

17 Kursplan BG1006 Page 17 of 39 Examination Kursen examineras med aktivt deltagande, närvaro och skriftliga inlämningsuppgifter. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

18 Kursplan BG1007 Page 18 of 39 Jazzarrangering 1, 5 hp högskolepoäng Jazz Arranging, 1, 5 credits Kurskod: BG1007 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4403 Prov och provkoder: Skriftliga uppgifter, 5 hp (1001) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att skriva ett fullständigt jazzarrangemang för mindre besättning, visa förmåga att, för de vanligast förekommande instrumenten i jazzgenren, med ett tydligt noterat partitur förmedla sina musikaliska idéer. Innehåll I denna kurs behandlas grunderna för arrangering som är partituruppställning, instrumentkunskap, notskrivning. Alla begrepp utgår ifrån jazzmusikens nomenklatur avseende ackord och melodinotation. De instrument som ingår är också de vanligast förekommande inom jazzen dvs saxofon, trumpet, trombon, gitarr, piano, bas och trummor. Den första delen av kursen behandlar kvintettformatet, vilket riktar in arbetet på tvåstämmig arrangering med intervallbehandling, medrörelse och motrörelse i riktning mot enkel kontrapunkt. Den senare delen av kursen inriktar sig på septettformatet, vilket öppnar möjligheterna för fyrstämmig arrangering med bl.a. blockackord, vilket i sin tur är grunden för fortsatt jazzarrangering. Under den senare delen av kursen ligger teoriundervisningen parallellt med ensembleundervisning. Kurslitteratur och övriga läromedel Gulz, T. (2002) Jazzarrangering. Stockholm: KMH-förlaget Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz, Via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå även för studenter vid andra utbildningsprogram.

19 Kursplan BG1007 Page 19 of 39 Examination Kursen examineras med skriftliga inlämningsuppgifter inbegripet slutuppgift bestående av partitur i notskrivningsprogram samt inspelat arrangemang med jazzensemble. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

20 Kursplan BG1008 Page 20 of 39 Jazzens historia, 3 högskolepoäng Jazz History, 3 credits Kurskod: BG1008 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 3 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 7713 Prov och provkoder: Jazzens historia, 3 hp (1001) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa prov på god kunskap om jazzens karaktär under dess olika perioder, dess miljöer, människor och funktioner insatta i ett samhälleligt perspektiv, visa prov på god kännedom om den grundläggande repertoaren i jazzmusikens olika skeden och dess förhållande till andra musikstilar och genrer. Innehåll En genomgång av jazzens utveckling från dess förstadier till idag. Kursens första del omfattar ragtime, work songs, blues, gospel, den egentliga jazzens stora stilar: New Orleans, dixieland, utvecklingen från kollektiv till solistisk improvisation, swingen, storbanden, bebop och 1950-talets "cool jazz". Kursens senare del behandlar den moderna jazzens utveckling från hard-bop, free jazz, modal jazz och fusion fram till dagens strömningar, liksom utblickar mot andra näraliggande områden som soul, funk, rock och pop. Influenser från utomeuropeisk musik och samspelet med den västerländska konstmusiken belyses också. Jazzen sätts in i sitt samhälleliga sammanhang, med hänsyn till raspolitik, mediautveckling, ungdomskultur och kulturpolitik. Kurslitteratur och övriga läromedel Bruér, J. Westin, L. (2006) Jazz: Musik, människor, miljöer. Göteborg: Bo Ejeby förlag Kjellberg, E. red. (2007) Natur och Kulturs musikhistoria. Stockholm: Natur & Kultur Klingande material: Jazzklassiker (2CD). Caprice Cap 22034

21 Kursplan BG1008 Page 21 of 39 Behörighet Antagen till programstudier vid KMH. Examination Examination sker genom skriftlig tentamen med lyssningsmoment eller genom hemtentamen. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

22 Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz, 20 hp Main Instrument 2, Bachelor, jazz, 20 credits Ensemble 2, 10 hp Ensemble 2, 10 credits Projekt 2, 10 hp Project 2, 10 credits Jazzgehör, 5 hp Jazz Eartraing, 5 credits Musikproduktion, 5 hp Music Production, 5 credits Valbar kurs, 10 hp Elective Courses, 10 credits

23 Kursplan BG1009 Page 23 of 39 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz, 20 högskolepoäng Main Instrument 2, Bachelor, Jazz, 20 credits Kurskod: BG1009 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1102 Prov och provkoder: Konstnärligt gestaltande prov A, 9 hp (1001) Jazzimprovisation A, 1 hp (1002) Konstnärligt gestaltande prov B, 8 hp (1003) Jazzimprovisation B, 1 hp (1004) Arbetsmarknad och entreprenörskap, 1 hp. (1005) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa utvecklad förmåga avseende stilmässiga och tekniska färdigheter inom jazztraditionen i sång/instrument, visa utvecklad förmåga till inlevelse, kreativitet och musikaliskt uttryck, visa fördjupade genrekunskaper, visa goda kunskaper rörande möjligheter och villkor för att arbeta som frilansande musiker, kompositör, producent m.m. Innehåll Kursen innehåller: instrumentteknik repertoarspel notläsning improvisationsövningar musikaliskt uttryck arbetsmarknadskunskap

24 Kursplan BG1009 Page 24 of 39 Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan. Behörighet Godkänd kurs BG1002 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz. Examination Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov, studentens egen utvärdering av den konstnärliga process som varit kopplad till kursen, samt skriftligt prov i arbetsmarknadskunskap. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

25 Kursplan BG1011 Page 25 of 39 Ensemble 2, 10 högskolepoäng Ensemble 2, 10 credits Kurskod: BG1011 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 3302 Prov och provkoder: Ensemble/projekt A, 2,5 hp (1001) Ensemble valbar A, 2,5 hp (1002) Ensemble/projekt B, 2,5 hp (1003) Ensemble valbar B, 2,5 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupad och utvecklad skicklighet i ensemblespel på sitt huvudinstrument avseende såväl noterad som improviserad musik, visa fördjupad och utvecklad förmåga avseende improvisation och interpretation inom olika stilar av jazz och annan musik i den afroamerikanska musiktraditionen. Innehåll Kursen är uppdelad i olika studieteman där varje tema representerar en fördjupning av ett specifikt repertoarområde inom jazztraditionen, alternativt estetiska förhållningssätt till detsamma. Varierat ensemblespel med fokus på form, dynamik och samspel. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av lärare vid kursstart. Behörighet Godkänd kurs BG1003 Ensemble 1, eller motsvarande kompetens.

26 Kursplan BG1011 Page 26 of 39 Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro på varje enskild ensembleaktivitet. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

27 Kursplan BG1012 Page 27 of 39 Projekt 2, 10 högskolepoäng Project 2, 10 credits Kurskod: BG1012 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 9002 Prov och provkoder: Projektplanering, 5 hp (1001) Projektredovisning, 5 hp (1002) Projektplanering och redovisning, 10hp (1003) (alternativ provkod, för studier på 1 termin) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupad förmåga att utveckla en konstnärlig eller pedagogisk idé i projektform, i skriftlig form sammanställa och presentera de erfarenheter som gjorts under projektet. Innehåll Planering av projekt tillsammans med handledare samt sammanställning av material som projektet omfattar. Vidare repetitioner eller annat arbete kring genomförandet av projektet samt presentation av resultatet. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av student och handledare i samråd. Behörighet Godkänd kurs BG1004, Projekt 1.

28 Kursplan BG1012 Page 28 of 39 Examination Kursen examineras med konsert, redovisning av musikproduktion eller pedagogiskt arbete, samt skriftlig redovisning av arbetsprocessen. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

29 Kursplan BG1013 Page 29 of 39 Jazzgehör 2, 5 högskolepoäng Jazz Ear Training 2, 5 credits Kurskod: BG1013 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4434 Prov och provkoder: Ensemblegehör, 2,5 hp (1001) Rytmiskt gehör, 2,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupade färdigheter i rytmisk gestaltning, strukturlyssning, intonation och melodiläsning, visa fördjupad förmåga att beskriva förhållandet mellan olika skalor, intervall, rytmer och ackord, i praktiskt ensemblespel visa förmåga att tillämpa skalor, intervall, rytmer och ackord för att stärka det konstnärliga uttrycket. Innehåll Momentet ensemblegehör: Metoder för gehörsmässig inlärning av låtar och motiv. Registrera och överblicka form i både traditionella, cykliska former och friare förlopp. Olika kommunikationsövningar där fokus inriktas på studentens möjlighet att ta till sig, alternativt kommunicera, förändringar i den musikaliska kontexten. Rytmiskt gehör: Spela, läsa, sjunga, taktera och diktera rytmer i jämna och udda taktarter. Lyssning och identifiering av udda taktarter. Rytmiska etyder med taktartsbyten samt metrisk modulation. Polyrytmik- och koordinationsövningar. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs vid kursstart av lärare och studenter i samverkan.

30 Kursplan BG1013 Page 30 of 39 Behörighet Jazzgehör 1 (BG1006) eller via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå. Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro på varje enskild aktivitet. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

31 Kursplan BG1014 Page 31 of 39 Musikproduktion, kandidat, jazz, 5 högskolepoäng Music Production, Bachelor, Jazz, 5 credits Kurskod: BG1014 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4452 Prov och provkoder: Inspelningsteknik, 2,5 hp (1001) Seminarium, 0,5 hp (1002) Workshop, 1 hp (1003) Studioproduktion, 1 hp, (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att analysera olika musikproduktioner utifrån ett inspelningsperspektiv, visa grundläggande kunskaper i inspelningsteknik, visa kunskap om olika roller i en inspelningsproduktion, översiktligt redogöra för en musikproduktions process från konstnärlig idé till färdig produktion. Innehåll Analys av olika typer av inspelningsteknik och produktioner. Översikt av producentrollen vid inspelningar. Pålägg, hårddiskinspelning, redigering, mixning, mastring, stråkarrangering, konvolut, paketering m.m. Redovisning av inspelat projekt. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av lärare vid kursstart. Behörighet Godkänd kurs BG1007 Jazzarrangering, eller via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå.

32 Kursplan BG1014 Page 32 of 39 Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande uppgifter. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

33 Page 33 of 39 Kurser termin 5 och 6, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in jazz, KKJZ 180 credits BG1015 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz, 20 hp Main Instrument 3, Bachelor, Jazz, 20 credits BG1017 BG1016 Arbetsmarknad och entreprenörskap, 5 hp Market and Entrepeneurship, 5 credits Examensarbete, 15 hp Degree Project, 15 credits Valfri kurs, 20 hp Elecitve Courses, 20 credits

34 Kursplan BG1015 Page 34 of 39 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz, 20 högskolepoäng Main Instrument 3, Bachelor, Jazz, 20 credits Kurskod: BG1015 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G2F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1103 Prov och provkoder: Konstnärligt gestaltande prov A, 10 hp (1001) Konstnärligt gestaltande prov B, 10 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupad förmåga avseende stilmässiga och tekniska färdigheter inom jazztraditionen i sång/instrument, visa fördjupad förmåga till inlevelse, kreativitet och musikaliskt uttryck, visa fördjupade genrekunskaper inom ett avgränsat repertoarområde knutet till den personliga konstnärliga profilen. Innehåll Kursen innehåller: instrumentteknik repertoarspel notläsning improvisationsövningar musikaliskt uttryck Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan. Behörighet Godkänd kurs BG 1009 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz.

35 Kursplan BG1015 Page 35 of 39 Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

36 Kursplan BG1016 Page 36 of 39 Examensarbete, kandidat, jazz, 15 högskolepoäng Degree Project, Bachelor, Jazz, 15 credits Kurskod: BG1016 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G2E Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1181 Prov och provkoder: Delredovisning examensarbete A, 7,5 hp (1001) Redovisning av skriftlig reflektion, 2,5 hp (1002) Delredovisning examenskonsert A, 5 hp (1003) Delredovisning examensarbete B, 5 hp (1004) Delredovisning examenskonsert B, 7,5 hp (1005) Examenskonsert, 12,5 hp (1006) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa kunskap och förståelse inom musikområdet, inbegripet delaktighet i aktuella strömningar inom en avgränsad del av musiklivet, visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer samt lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar. Innehåll Självständigt konstnärligt arbete på kandidatnivå inklusive skriftligt arbete med handledning. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av handledare och student/studenter i samverkan. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz.

37 Kursplan BG1016 Page 37 of 39 Examination Konstnärligt gestaltande konsert/musikproduktion. Ventilering och redovisning av skriftligt arbete. Betygsgrader Godkänd och Underkänd

38 Kursplan BG1017 Page 38 of 39 Arbetsmarknad och entreprenörskap, 5 högskolepoäng Market and Entrepeneurship, 5 credits Kurskod: BG1017 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G2F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 7710 Prov och provkoder: Arbetsmarknad/entreprenörskap A, 2,5 hp (1001) Arbetsmarknad/entreprenörskap B, 2,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupade kunskaper om gällande villkor för att utveckla en verksamhet som frilansande musiker, kompositör, producent och de möjligheter som är kopplade till en sådan verksamhet. Innehåll En orientering om villkoren för att arbeta på frilansbasis som musiker, kompositör, producent i Sverige med grunder i praktisk musikjuridik och upphovsrätt. Kursen behandlar också musiklivets organisationer, stipendier och bidrag, skivbolag och musikförlag, marknadsföring, musik på internet, webplatser, ekonomi, skatter och företagsformer. Kurslitteratur och övriga läromedel Wennman/Ohlin/Boysen (2005). Musik som levebröd. Stockholm UR Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz.

39 Kursplan BG1017 Page 39 of 39 Examination Kursen examineras med skriftliga prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

Kurser termin 1 och 2, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 1 och 2, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 8 of 39 Kurser termin 1 och 2, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1002 BG1003 BG1004 BG1005 BG1006 BG1007 BG1008 Huvudinstrument 1,

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

Kurser termin 5 och 6, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in jazz, KKJZ

Kurser termin 5 och 6, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in jazz, KKJZ Page 33 of 39 Kurser termin 5 och 6, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in jazz, KKJZ 180 credits BG1015 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz, 20 hp Main Instrument 3,

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

Bachelor s Programme in Composition

Bachelor s Programme in Composition UTBILDNINGSPLAN Kandidatprogram i komposition, KKKN1 Bachelor s Programme in Composition 180 hp 180 credits 1. Identifikation 1.1. Kandidatprogram i komposition (KKKN1) med profilerna: elektroakustisk

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp Master s Programme in Music, Classical Western Tradition 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram i musik västerländsk

Läs mer

Kandidatprogram musiker, folkmusik, KKFM Profil svensk folkmusik, SFXX. Bachelor Programme in Folk Music, KKFM Swedish Folk Music, SFXX

Kandidatprogram musiker, folkmusik, KKFM Profil svensk folkmusik, SFXX. Bachelor Programme in Folk Music, KKFM Swedish Folk Music, SFXX 1 of 45 Samlat dokument gällande Kandidatprogram musiker, folkmusik, KKFM Profil svensk folkmusik, SFXX Bachelor Programme in Folk Music, KKFM Swedish Folk Music, SFXX 180 hp 180 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning Kyrkomusikerutbildning arrangering/komposition 120 hp Utbildningsplan 1 Identifikation Programmets namn och inriktning: Kyrkomusikerutbildning med inriktning arrangering och komposition, avancerad nivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM (121-180HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP /Bachelor of Church Music,

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Nordisk Master i Jazz, 120 hp. Nordic Master s programme in Jazz, 120 credits. Samlat dokument för. Gäller studenter antagna ht 2011 t o m ht 2013

Nordisk Master i Jazz, 120 hp. Nordic Master s programme in Jazz, 120 credits. Samlat dokument för. Gäller studenter antagna ht 2011 t o m ht 2013 Samlat dokument för Nordisk Master i Jazz, 120 hp Nordic Master s programme in Jazz, 120 credits Gäller studenter antagna ht 2011 t o m ht 2013 Innehåll: Utbildningsplan 2 Kursplaner: Internationellt entreprenörskap

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra. Ämne - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner

Läs mer

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it - directing and dramaturgy for movement-based performing arts, 120 credits

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it - directing and dramaturgy for movement-based performing arts, 120 credits Utbildningsplan Movit regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it directing and dramaturgy for movementbased performing arts, 120 credits Programkod: SMOVA Fastställd av: StDH:s lokala

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper Dnr: FAK 2011/450 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper Musikproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Music Production Programme, 180

Läs mer

Musik för lärare IV, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Music for Teachers IV, Upper Secondary School, 15 Credits

Musik för lärare IV, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Music for Teachers IV, Upper Secondary School, 15 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Musikhögskolan Musik för lärare IV, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Music for Teachers IV,

Läs mer

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning Kyrkomusikerutbildning vokalmusik och kör 120 hp Utbildningsplan 1 Identifikation Programmets namn och inriktning: Kyrkomusikerutbildning med inriktning vokalmusik och kör, avancerad nivå Omfattning i

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori:

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Musikalisk specialisering Music Major Kurskod MU2101 Dnr Dnr 156/2007-514 47/2008-514 Beslutsdatum 2008 03 11 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning Kyrkomusikerutbildning orgel och klaver 120 hp Utbildningsplan 1 Identifikation Programmets namn och inriktning: Kyrkomusikerutbildning med inriktning orgel och klaver, avancerad nivå Omfattning i högskolepoäng:

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligtt kandidatprogram i Textil Kläder - Formgivning Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1TKF Curriculum BFA Programme inn Textile Garment - Design

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY Curriculum BFA Programme in jewellery art First cycle 180 Higher Education

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP /Higher Education Diploma in Church Music, 120 ECTS Credits

Läs mer

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Teaterhögskolans Institutionsstyrelse Fastställd 2012-10-10 Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Kandidatprogram musiker, västerländsk klassisk tradition, KKKK1, 180 hp Profiler klassisk musik, tidig musik, Edsberg

Kandidatprogram musiker, västerländsk klassisk tradition, KKKK1, 180 hp Profiler klassisk musik, tidig musik, Edsberg 1 of 36 Samlat dokument gällande Kandidatprogram musiker, västerländsk klassisk tradition, KKKK1, 180 hp Profiler klassisk musik, tidig musik, Edsberg Bachelor Programme in Music, Classical Western Tradition

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesign, utblick och förtrogenhet Industrial design, outlook and familiarity 30030 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod:

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som Antagningsomgång 2016-01 Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-33000 Masterprogram i dirigering - orkester Grundläggande behörighet (avanc. nivå) Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100]

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång.

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång. Antagningsprov G1 Sång och spel G1 Sång och Spel t med delprovet är att du får möjlighet att visa din förmåga att sjunga och musicera på egen hand. Förberedelser Du ska förbereda två valfria sånger. Du

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Konstnärligt kandidatprogram i komposition, KKKN1 180 hp. Bachelor Programme in Composition

Konstnärligt kandidatprogram i komposition, KKKN1 180 hp. Bachelor Programme in Composition Page 1 of 50 Samlat dokument gällande Konstnärligt kandidatprogram i komposition, KKKN1 180 hp Bachelor Programme in Composition 180 credits : Utbildningsplan sid. 3 Kursplaner gällande termin 1 och 2

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation 1. Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Berätta gärna mer Om undervisningen. Vad händer på programmet? Är undervisningen kopplad till forskningen. Är lärarna forskare? Hur kommer det musikaliska

Läs mer

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom sitt ämne Få kunskap

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Keramik och glas Fastställd av KU-nämnden 2007-07-01. Reviderad i UN 090908. Revidering fastställd av KUnämnden 2009-11-25. Gäller fr o m HT10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Möbelde esign inriktning trä Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1MDT Curriculum BFA Programme in Wood-oriented Furniture Design

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA musik Du bör redan ha goda förkunskaper och ha ägnat dig åt musik och kanske spelat i grupp i några år. Här kan du i två år fördjupa dig och bredda dina kunskaper inom

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Konsthantverk, med inriktning Keramikkonst, Smyckekonst eller Textilkonst Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder:

Läs mer

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE RockMusikLinjen är en studiemedelsgrundande 1-årig utbildning. Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Total kurstid är 34 veckor fördelat på 2 terminer, 30 timmar

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Musik för lärare III, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Music for Teachers III, Upper Secondary School, Advanced Course, 15 Credits

Musik för lärare III, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Music for Teachers III, Upper Secondary School, Advanced Course, 15 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Musikhögskolan Musik för lärare III, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Music for Teachers

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP /Higher Education Diploma in Church Music, 120 ECTS Credits

Läs mer

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Två kurser om 15 hp totalt 30 hp ett samarbete mellan Stockholms universitet och Kungl. Musikhögskolan Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 Praktisk estetisk

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 1. Benämning Kursens namn. Kursnamn på självständigt arbete (examensarbete) ska följa modellen Ämne, självständigt arbete. Om kursen är uppdragsutbildning eller en orienteringskurs ska det framgå av kursens

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng. Music Production Programme, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng. Music Production Programme, 120 ECTS Credits Dnr: 19/2004-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng Music Production Programme, 120 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Cello Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I CELLOSPEL Finlands Musikläroinrättningars

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Tim- och kursplan Timplan Fast del (lärarledd undervisning) åk

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Curriculum Bachelor of Fine Arts in Theatre with Specialization in Acting,

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Dnr G 2016/250. dens och. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. landskapsvårdens 1 (6)

Dnr G 2016/250. dens och. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. landskapsvårdens 1 (6) NATURVET TENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr G 2016/250 Utbildningsplan för Trädgård dens och landskapsvårdens hantverk (N1TLH), kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s Programme in Garden and Landscape

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen fastställd den 25 november 2008 av fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap.

Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen fastställd den 25 november 2008 av fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap. MUSIKHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-622/2008 Sida 1 (9) Masterprogram i musik, 120 hp Master Program in Music, 120 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Tim- och kursplan Timplan Fast del, lärarledda timmar åk 1 åk

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007)

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) 2017-02-28 ANVISNINGAR FÖR KURSPLAN PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) Generella anvisningar

Läs mer

Musik för lärare III, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Music for Teachers III, Upper Secondary School, Advanced Course, 15 Credits

Musik för lärare III, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Music for Teachers III, Upper Secondary School, Advanced Course, 15 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Musikhögskolan Musik för lärare III, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Music for Teachers

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Industridesignens grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod: IDK114 Fastställd

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet, 45 högskolepoäng Sloyd for teachers year 7-9, within Fastställande Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Med inriktning: Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Dnr G 2016/249. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. Slöjd och. , verksammaa 1 (5)

Dnr G 2016/249. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. Slöjd och. , verksammaa 1 (5) NATURVET TENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr G 2016/249 Utbildningsplan för Ledarska ap i slöjd och kulturhantverk (N1LES), kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s Programme in Leadership and Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1053/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N erprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Physics, 180

Läs mer