Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ"

Transkript

1 Page 1 of 39 Samlat dokument gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 hp 180 credits Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 6 Kursplaner gällande termin 1 och 2 sid 8 Kursplaner gällande termin 3 och 4 sid 22 Kursplaner gällande termin 5 och 6 sid 33

2 Page 2 of 39

3 Page 3 of 39 UTBILDNINGSPLAN Kandidatprogram musiker jazz KKJZ 1 Bachelor programme in Jazz 180 hp 180 credits 1. Identifikation 1.1. Kandidatprogram i jazz KKJZ 1.2. Beslutsuppgifter Fastställd av KU-nämnden vid KMH Utbildningsplanen träder i kraft HT 09 och gäller för studenter antagna läsåret 09/10 och tillsvidare Ändringsuppgifter Kurslistan reviderad av KU-nämnden Ändringen gäller studenter antagna läsåret 11/12 och tillsvidare. 1.4 Värdinstitution Institutionen för jazz. 2. Programbeskrivning Programmets syfte är att utbilda musiker som kan verka i det nationella och internationella musiklivet inom jazzgenren. Innehållet i utbildningen består dels av kurser vars målsättning är att fördjupa kunskaperna på huvudinstrumentet, dels av kurser som syftar till att ge nödvändiga musikteoretiska kunskaper för att kunna utvecklas som musiker. För att länka samman dessa två kategorier av kurser är flera av de teoretiska kurserna orienterade mot ensemblespel. Programmet ger också utrymme för egna val av kurser vilket också möjliggör val av kurser från andra institutioner. Slutligen skall studenten driva egna konstnärliga projekt inom utbildningen och tredje läsårets examensprojekt är i omfattning det största självständiga arbetet inom programmet. Programmet utgör ett fundament för fortsatta studier på avancerad nivå. 3. Mål (förväntade studieresultat) Efter avslutad utbildning skall studenten kunna: - verka självständigt i arbetslivet som musiker - presentera och diskutera sitt konstnärliga arbete med olika intressenter skriftligt och muntligt - kontextualisera sitt arbete som musiker skriftligt och muntligt - samarbeta och leda en musikproduktion tillsammans med andra musiker/aktörer - konstruktivt kritisera andras konstnärskap och förhålla sig självständigt till andras kritik - förhålla sig självständigt och kritiskt till musikerrollen och till musikens roll i samhället - identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

4 Page 4 of Examensuppgifter Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp Degree of Bachelor in Music 180 credits Studenter som med godkänt resultat genomgått utbildningsprogrammet kan efter ansökan få examen utfärdad enligt bestämmelser i lokal examensordning för KMH. 5. Kursuppgifter KKJZ 1 180hp poäng 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 Kurser inom fördjupningsområde Utbildningens totala poäng: Huvudinstrument 1, kandidat, jazz BG Huvudinstrument 2, kandidat, jazz BG Huvudinstrument 3, kandidat, jazz BG Ensemble 1 BG Ensemble 2 BG Projekt 1 BG ,5 2,5 Projekt 2 BG Examensarbete, kandidat, jazz BG ,5 7,5 Summa poäng: 110 Övriga kurser Jazzharmonilära 1 BG Jazzarrangering 1 BG Jazzgehör 1 BG ,5 2,5 Jazzgehör 2 BG ,5 2,5 Musikproduktion, kandidat, jazz BG ,5 2,5 Arbetsmarknad och entreprenörskap BG ,5 2,5 Jazzens historia BG Summa poäng: 40 Egen profil Valbara kurser Valbara kurser åk Summa poäng:

5 Page 5 of Förkunskaper och urvalsgrunder Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet enligt följande: Godkända antagningsprov enligt nedan, där LS 12.1 är urvalsgrundande och övriga prov behörighetsgrundande. LS 12.0 LS 12.1 LSC LSC 2.2 LSC 2.3 Uttagning till prov i huvudämne Huvudämne Gehör Satslära Musiklära 7. Övrigt

6 Page 6 of 39 TERMINSPLANERING Konstnärligt kandidatprogram, musiker, jazz KKJZ1 Inledande kurs BG1002 Termin 1 och 2 Odenkod Kurskod (aktivitet) Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt Anm kod ht Anm kod vt JZ 1101 BG1002 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz Main Instrument 1, Bachelor, Jazz BG102 FO-reg JZ 3301 BG1003 Ensemble 1 Ensemble BG103 FO-reg JZ 9001 BG1004 Projekt 1 Project 1 5 2,5 2,5 BG104 FO-reg JZ 4423 BG1005 Jazzharmonilära 1 Jazz Harmony BG105 FO-reg JZ 4433 BG1006 Jazzgehör 1 Jazz Eartraining 1 5 2,5 2,5 BG106 FO-reg JZ 4403 BG1007 Jazzarangering 1 Jazz Arranging BG107 JZ 7713 BG1008 Jazzens historia Jazz History 3 3 BG Termin 3 och 4 Odenkod Kurskod (aktivitet) Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt Anm kod ht Anm kod vt JZ 1102 BG1009 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz Main Instrument 2, Bachelor, Jazz BG109 FO-reg JZ 3302 BG1011 Ensemble 2 Ensemble BG111 FO-reg JZ 9002 BG1012 Projekt 2 Projekt BG112 FO-reg JZ 4434 BG1013 Jazzgehör Jazz Eartraing 5 2,5 2,5 BG113 FO-reg JZ 4452 BG1014 Musikproduktion Music Production 5 2,5 2,5 BG114 FO-reg Valbara kurser Elective Courses

7 Page 7 of 39 Termin 5 och 6 Odenkod Kurskod (aktivitet) Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt Anm kod ht Anm kod vt JZ 1103 BG1015 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz Main Instrument 3, Bachelor, Jazz BG115 FO-reg JZ 1181 BG1016 Examensarbete Degree Project 15 7,5 7,5 BG116 FO-reg JZ 7710 BG1017 Arbetsmarknad och 5 2,5 2,5 BG117 FO-reg entreprenörskap No translation avaliable Valbara kurser Elective Courses

8 Page 8 of 39 Kurser termin 1 och 2, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1002 BG1003 BG1004 BG1005 BG1006 BG1007 BG1008 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz 20 hp Main Instrument 1, Bachelor, Jazz 20 credits Ensemble 1, 10 hp Ensemble 1, 10 credits Projekt 1, 5 hp Project 1, 5 credits Jazzharmonilära 1, 12 hp Jazz Harmony 1, 12 credits Jazzgehör 1, 5 hp Jazz Eartraining 1, 5 credits Jazzarangering 1, 5 hp Jazz Arranging 1, 5 hp Jazzens historia, 3 hp Jazz History, 3 credits

9 Kursplan BG1002 Page 9 of 39 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz, 20 högskolepoäng Main Instrument 1, Bachelor, Jazz, 20 credits Kurskod: BG1002 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1101 Prov och provkoder: Konstnärligt gestaltande prov A, 8 hp (1001) Jazzimprovisation, 1 hp (1002) Arbetsmarknad/entreprenörskap A, 1 hp (1003) Konstnärligt gestaltande prov B, 9 hp (1004) Arbetsmarknad/entreprenörskap B, 1 hp (1005) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa god förmåga avseende stilmässiga och tekniska färdigheter inom jazztraditionen i sång/instrument, visa förmåga till inlevelse, kreativitet och musikaliskt uttryck, visa breddade genrekunskaper, visa grundläggande kunskap om möjligheter och villkor för att arbeta som frilansande musiker, kompositör, producent m.m. Innehåll Kursen innehåller: instrumentteknik repertoarspel notläsning improvisationsövningar musikaliskt uttryck arbetsmarknadskunskap

10 Kursplan BG1002 Page 10 of 39 Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Examination Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov och studentens egen utvärdering av den konstnärliga process som varit kopplad till kursen samt skriftligt prov i arbetsmarknadskunskap. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

11 Kursplan BG1003 Page 11 of 39 Ensemble 1, 10 högskolepoäng Ensemble 1, 10 credits Kurskod: BG1003 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 3301 Prov och provkoder: Ensemble, 1 hp (1001) Jazzharmoniensemble, 1 hp (1002) Ensemble valbar A, 3 hp (1003) Jazzarrangeringsensemble, 1 hp (1004) Latinensemble, 1 hp (1005) Afrokubanskt slagverk, 0,5 hp (1006) Afrokubansk dans, 0,5 hp (1007) Ensemble valbar B, 2 hp (1008) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa skicklighet i ensemblespel på sitt huvudinstrument avseende såväl noterad som improviserad musik, visa god förmåga avseende improvisation och interpretation inom olika stilar av jazz och annan musik i den afroamerikanska musiktraditionen. Innehåll Kursen är uppdelad i olika studieteman där varje tema representerar en fördjupning av en specifik repertoar inom jazztraditionen, alternativt estetiska förhållningssätt till densamma. Varierat ensemblespel med fokus på form, dynamik och samspel. Inom kursen ges även möjlighet för studenterna att få kompositioner och arrangemang, vilka gjorts inom ramen för andra kurser, spelade och analyserade av ensemblegruppen. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart.

12 Kursplan BG1003 Page 12 of 39 Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro på varje enskild ensembleaktivitet. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

13 Kursplan BG1004 Page 13 of 39 Projekt 1, 5 högskolepoäng Project 1, 5 credits Kurskod: BG1004 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 9001 Prov och provkoder: Projektplanering, 2,5 hp (1001) Projektredovisning, 2,5 hp (1002) Projektplanering och redovisning, 5 hp (1003) (alternativ provkod, för studier på 1 termin) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att planera och genomföra ett projekt utifrån en konstnärlig eller pedagogisk idé. Innehåll Planering av projekt tillsammans med handledare samt sammanställning av material som projektet omfattar. Vidare repetitioner eller annat arbete kring genomförandet av projektet samt presentation av resultatet. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av student och handledare i samråd. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Examination Kursen examineras med konsert, redovisning av musikproduktion eller pedagogiskt arbete, samt skriftlig redovisning av arbetsprocessen. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

14 Page 14 of 39 Kursplan BG1005 Jazzharmonilära 1, 12 högskolepoäng Jazz Harmony 1, 12 credits Kurskod: BG1005 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 12 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4423 Prov och provkoder: Notskrivningsprogram, 2 hp (1001) Jazzharmonilära, 5 hp (1002) Piano bruksspel A, 3 hp (1003) Piano bruksspel B, 2 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att improvisera, komponera och analysera musik i olika stilar inom jazz och afroamerikansk musiktradition, visa förmåga att beskriva olika harmoniska och melodiska förlopp utifrån adekvata metoder, visa färdigheter i pianospel på grundläggande nivå. Innehåll Analys och komposition av musik innehållande dur och molltonalitet och innehållande subdominantmoll, sekundära dominanter, substitutdominanter, bluesharmonik, dimackord, modala skalor, samt altererade skalor för dominantackord. Kurslitteratur och övriga läromedel Antologi, New Realbook 1-3, Sher Music, Petaluma, USA, 1995 Bengtsson Ola, Jazzharm 1-2, Benola Musik, Bromma 1994

15 Page 15 of 39 Kursplan BG1005 Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå även för studenter vid andra utbildningsprogram. Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltat prov och skriftliga inlämningsuppgifter samt redovisning av klingande exempel via inspelning. Kurskrav: minst 80% närvaro. Betygsgrader Betygsgrader Godkänd och Underkänd.

16 Kursplan BG1006 Page 16 of 39 Jazzgehör 1, 5 hp högskolepoäng Jazz Eartraining 1, 5 credits Kurskod: BG1006 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4433 Prov och provkoder: Jazzgehör redovisning A, 2,5 hp (1001) Jazzgehör redovisning B, 2,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa grundläggande färdigheter i rytmisk gestaltning, strukturlyssning, intonation och melodiläsning, visa grundläggande förmåga att beskriva förhållandet mellan olika skalor, intervall, rytmer och ackord. Innehåll Sång och diktering av melodier med utgångspunkt från kyrkotonarterna. Sångövningar av fyrklanger i omvändningar samt fem- och sexklanger, samt ackordföljder enligt principen närmsta vägen samt melodisk & harmonisk mollskala och deras inversioner. Transkribering av ackordsföljder och solon från olika epoker. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av lärare vid kursstart. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå även för studenter vid andra utbildningsprogram.

17 Kursplan BG1006 Page 17 of 39 Examination Kursen examineras med aktivt deltagande, närvaro och skriftliga inlämningsuppgifter. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

18 Kursplan BG1007 Page 18 of 39 Jazzarrangering 1, 5 hp högskolepoäng Jazz Arranging, 1, 5 credits Kurskod: BG1007 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4403 Prov och provkoder: Skriftliga uppgifter, 5 hp (1001) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att skriva ett fullständigt jazzarrangemang för mindre besättning, visa förmåga att, för de vanligast förekommande instrumenten i jazzgenren, med ett tydligt noterat partitur förmedla sina musikaliska idéer. Innehåll I denna kurs behandlas grunderna för arrangering som är partituruppställning, instrumentkunskap, notskrivning. Alla begrepp utgår ifrån jazzmusikens nomenklatur avseende ackord och melodinotation. De instrument som ingår är också de vanligast förekommande inom jazzen dvs saxofon, trumpet, trombon, gitarr, piano, bas och trummor. Den första delen av kursen behandlar kvintettformatet, vilket riktar in arbetet på tvåstämmig arrangering med intervallbehandling, medrörelse och motrörelse i riktning mot enkel kontrapunkt. Den senare delen av kursen inriktar sig på septettformatet, vilket öppnar möjligheterna för fyrstämmig arrangering med bl.a. blockackord, vilket i sin tur är grunden för fortsatt jazzarrangering. Under den senare delen av kursen ligger teoriundervisningen parallellt med ensembleundervisning. Kurslitteratur och övriga läromedel Gulz, T. (2002) Jazzarrangering. Stockholm: KMH-förlaget Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz, Via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå även för studenter vid andra utbildningsprogram.

19 Kursplan BG1007 Page 19 of 39 Examination Kursen examineras med skriftliga inlämningsuppgifter inbegripet slutuppgift bestående av partitur i notskrivningsprogram samt inspelat arrangemang med jazzensemble. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

20 Kursplan BG1008 Page 20 of 39 Jazzens historia, 3 högskolepoäng Jazz History, 3 credits Kurskod: BG1008 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 3 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 7713 Prov och provkoder: Jazzens historia, 3 hp (1001) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa prov på god kunskap om jazzens karaktär under dess olika perioder, dess miljöer, människor och funktioner insatta i ett samhälleligt perspektiv, visa prov på god kännedom om den grundläggande repertoaren i jazzmusikens olika skeden och dess förhållande till andra musikstilar och genrer. Innehåll En genomgång av jazzens utveckling från dess förstadier till idag. Kursens första del omfattar ragtime, work songs, blues, gospel, den egentliga jazzens stora stilar: New Orleans, dixieland, utvecklingen från kollektiv till solistisk improvisation, swingen, storbanden, bebop och 1950-talets "cool jazz". Kursens senare del behandlar den moderna jazzens utveckling från hard-bop, free jazz, modal jazz och fusion fram till dagens strömningar, liksom utblickar mot andra näraliggande områden som soul, funk, rock och pop. Influenser från utomeuropeisk musik och samspelet med den västerländska konstmusiken belyses också. Jazzen sätts in i sitt samhälleliga sammanhang, med hänsyn till raspolitik, mediautveckling, ungdomskultur och kulturpolitik. Kurslitteratur och övriga läromedel Bruér, J. Westin, L. (2006) Jazz: Musik, människor, miljöer. Göteborg: Bo Ejeby förlag Kjellberg, E. red. (2007) Natur och Kulturs musikhistoria. Stockholm: Natur & Kultur Klingande material: Jazzklassiker (2CD). Caprice Cap 22034

21 Kursplan BG1008 Page 21 of 39 Behörighet Antagen till programstudier vid KMH. Examination Examination sker genom skriftlig tentamen med lyssningsmoment eller genom hemtentamen. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

22 Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz, 20 hp Main Instrument 2, Bachelor, jazz, 20 credits Ensemble 2, 10 hp Ensemble 2, 10 credits Projekt 2, 10 hp Project 2, 10 credits Jazzgehör, 5 hp Jazz Eartraing, 5 credits Musikproduktion, 5 hp Music Production, 5 credits Valbar kurs, 10 hp Elective Courses, 10 credits

23 Kursplan BG1009 Page 23 of 39 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz, 20 högskolepoäng Main Instrument 2, Bachelor, Jazz, 20 credits Kurskod: BG1009 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1102 Prov och provkoder: Konstnärligt gestaltande prov A, 9 hp (1001) Jazzimprovisation A, 1 hp (1002) Konstnärligt gestaltande prov B, 8 hp (1003) Jazzimprovisation B, 1 hp (1004) Arbetsmarknad och entreprenörskap, 1 hp. (1005) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa utvecklad förmåga avseende stilmässiga och tekniska färdigheter inom jazztraditionen i sång/instrument, visa utvecklad förmåga till inlevelse, kreativitet och musikaliskt uttryck, visa fördjupade genrekunskaper, visa goda kunskaper rörande möjligheter och villkor för att arbeta som frilansande musiker, kompositör, producent m.m. Innehåll Kursen innehåller: instrumentteknik repertoarspel notläsning improvisationsövningar musikaliskt uttryck arbetsmarknadskunskap

24 Kursplan BG1009 Page 24 of 39 Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan. Behörighet Godkänd kurs BG1002 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz. Examination Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov, studentens egen utvärdering av den konstnärliga process som varit kopplad till kursen, samt skriftligt prov i arbetsmarknadskunskap. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

25 Kursplan BG1011 Page 25 of 39 Ensemble 2, 10 högskolepoäng Ensemble 2, 10 credits Kurskod: BG1011 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 3302 Prov och provkoder: Ensemble/projekt A, 2,5 hp (1001) Ensemble valbar A, 2,5 hp (1002) Ensemble/projekt B, 2,5 hp (1003) Ensemble valbar B, 2,5 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupad och utvecklad skicklighet i ensemblespel på sitt huvudinstrument avseende såväl noterad som improviserad musik, visa fördjupad och utvecklad förmåga avseende improvisation och interpretation inom olika stilar av jazz och annan musik i den afroamerikanska musiktraditionen. Innehåll Kursen är uppdelad i olika studieteman där varje tema representerar en fördjupning av ett specifikt repertoarområde inom jazztraditionen, alternativt estetiska förhållningssätt till detsamma. Varierat ensemblespel med fokus på form, dynamik och samspel. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av lärare vid kursstart. Behörighet Godkänd kurs BG1003 Ensemble 1, eller motsvarande kompetens.

26 Kursplan BG1011 Page 26 of 39 Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro på varje enskild ensembleaktivitet. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

27 Kursplan BG1012 Page 27 of 39 Projekt 2, 10 högskolepoäng Project 2, 10 credits Kurskod: BG1012 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 9002 Prov och provkoder: Projektplanering, 5 hp (1001) Projektredovisning, 5 hp (1002) Projektplanering och redovisning, 10hp (1003) (alternativ provkod, för studier på 1 termin) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupad förmåga att utveckla en konstnärlig eller pedagogisk idé i projektform, i skriftlig form sammanställa och presentera de erfarenheter som gjorts under projektet. Innehåll Planering av projekt tillsammans med handledare samt sammanställning av material som projektet omfattar. Vidare repetitioner eller annat arbete kring genomförandet av projektet samt presentation av resultatet. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av student och handledare i samråd. Behörighet Godkänd kurs BG1004, Projekt 1.

28 Kursplan BG1012 Page 28 of 39 Examination Kursen examineras med konsert, redovisning av musikproduktion eller pedagogiskt arbete, samt skriftlig redovisning av arbetsprocessen. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

29 Kursplan BG1013 Page 29 of 39 Jazzgehör 2, 5 högskolepoäng Jazz Ear Training 2, 5 credits Kurskod: BG1013 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4434 Prov och provkoder: Ensemblegehör, 2,5 hp (1001) Rytmiskt gehör, 2,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupade färdigheter i rytmisk gestaltning, strukturlyssning, intonation och melodiläsning, visa fördjupad förmåga att beskriva förhållandet mellan olika skalor, intervall, rytmer och ackord, i praktiskt ensemblespel visa förmåga att tillämpa skalor, intervall, rytmer och ackord för att stärka det konstnärliga uttrycket. Innehåll Momentet ensemblegehör: Metoder för gehörsmässig inlärning av låtar och motiv. Registrera och överblicka form i både traditionella, cykliska former och friare förlopp. Olika kommunikationsövningar där fokus inriktas på studentens möjlighet att ta till sig, alternativt kommunicera, förändringar i den musikaliska kontexten. Rytmiskt gehör: Spela, läsa, sjunga, taktera och diktera rytmer i jämna och udda taktarter. Lyssning och identifiering av udda taktarter. Rytmiska etyder med taktartsbyten samt metrisk modulation. Polyrytmik- och koordinationsövningar. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs vid kursstart av lärare och studenter i samverkan.

30 Kursplan BG1013 Page 30 of 39 Behörighet Jazzgehör 1 (BG1006) eller via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå. Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro på varje enskild aktivitet. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

31 Kursplan BG1014 Page 31 of 39 Musikproduktion, kandidat, jazz, 5 högskolepoäng Music Production, Bachelor, Jazz, 5 credits Kurskod: BG1014 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4452 Prov och provkoder: Inspelningsteknik, 2,5 hp (1001) Seminarium, 0,5 hp (1002) Workshop, 1 hp (1003) Studioproduktion, 1 hp, (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att analysera olika musikproduktioner utifrån ett inspelningsperspektiv, visa grundläggande kunskaper i inspelningsteknik, visa kunskap om olika roller i en inspelningsproduktion, översiktligt redogöra för en musikproduktions process från konstnärlig idé till färdig produktion. Innehåll Analys av olika typer av inspelningsteknik och produktioner. Översikt av producentrollen vid inspelningar. Pålägg, hårddiskinspelning, redigering, mixning, mastring, stråkarrangering, konvolut, paketering m.m. Redovisning av inspelat projekt. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av lärare vid kursstart. Behörighet Godkänd kurs BG1007 Jazzarrangering, eller via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå.

32 Kursplan BG1014 Page 32 of 39 Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande uppgifter. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

33 Page 33 of 39 Kurser termin 5 och 6, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in jazz, KKJZ 180 credits BG1015 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz, 20 hp Main Instrument 3, Bachelor, Jazz, 20 credits BG1017 BG1016 Arbetsmarknad och entreprenörskap, 5 hp Market and Entrepeneurship, 5 credits Examensarbete, 15 hp Degree Project, 15 credits Valfri kurs, 20 hp Elecitve Courses, 20 credits

34 Kursplan BG1015 Page 34 of 39 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz, 20 högskolepoäng Main Instrument 3, Bachelor, Jazz, 20 credits Kurskod: BG1015 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G2F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1103 Prov och provkoder: Konstnärligt gestaltande prov A, 10 hp (1001) Konstnärligt gestaltande prov B, 10 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupad förmåga avseende stilmässiga och tekniska färdigheter inom jazztraditionen i sång/instrument, visa fördjupad förmåga till inlevelse, kreativitet och musikaliskt uttryck, visa fördjupade genrekunskaper inom ett avgränsat repertoarområde knutet till den personliga konstnärliga profilen. Innehåll Kursen innehåller: instrumentteknik repertoarspel notläsning improvisationsövningar musikaliskt uttryck Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan. Behörighet Godkänd kurs BG 1009 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz.

35 Kursplan BG1015 Page 35 of 39 Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

36 Kursplan BG1016 Page 36 of 39 Examensarbete, kandidat, jazz, 15 högskolepoäng Degree Project, Bachelor, Jazz, 15 credits Kurskod: BG1016 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G2E Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1181 Prov och provkoder: Delredovisning examensarbete A, 7,5 hp (1001) Redovisning av skriftlig reflektion, 2,5 hp (1002) Delredovisning examenskonsert A, 5 hp (1003) Delredovisning examensarbete B, 5 hp (1004) Delredovisning examenskonsert B, 7,5 hp (1005) Examenskonsert, 12,5 hp (1006) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa kunskap och förståelse inom musikområdet, inbegripet delaktighet i aktuella strömningar inom en avgränsad del av musiklivet, visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer samt lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar. Innehåll Självständigt konstnärligt arbete på kandidatnivå inklusive skriftligt arbete med handledning. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av handledare och student/studenter i samverkan. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz.

37 Kursplan BG1016 Page 37 of 39 Examination Konstnärligt gestaltande konsert/musikproduktion. Ventilering och redovisning av skriftligt arbete. Betygsgrader Godkänd och Underkänd

38 Kursplan BG1017 Page 38 of 39 Arbetsmarknad och entreprenörskap, 5 högskolepoäng Market and Entrepeneurship, 5 credits Kurskod: BG1017 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G2F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 7710 Prov och provkoder: Arbetsmarknad/entreprenörskap A, 2,5 hp (1001) Arbetsmarknad/entreprenörskap B, 2,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupade kunskaper om gällande villkor för att utveckla en verksamhet som frilansande musiker, kompositör, producent och de möjligheter som är kopplade till en sådan verksamhet. Innehåll En orientering om villkoren för att arbeta på frilansbasis som musiker, kompositör, producent i Sverige med grunder i praktisk musikjuridik och upphovsrätt. Kursen behandlar också musiklivets organisationer, stipendier och bidrag, skivbolag och musikförlag, marknadsföring, musik på internet, webplatser, ekonomi, skatter och företagsformer. Kurslitteratur och övriga läromedel Wennman/Ohlin/Boysen (2005). Musik som levebröd. Stockholm UR Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz.

39 Kursplan BG1017 Page 39 of 39 Examination Kursen examineras med skriftliga prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Musikalisk specialisering Music Major Kurskod MU2101 Dnr Dnr 156/2007-514 47/2008-514 Beslutsdatum 2008 03 11 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som Antagningsomgång 2016-01 Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-33000 Masterprogram i dirigering - orkester Grundläggande behörighet (avanc. nivå) Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100]

Läs mer

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE RockMusikLinjen är en studiemedelsgrundande 1-årig utbildning. Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Total kurstid är 34 veckor fördelat på 2 terminer, 30 timmar

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng. Music Production Programme, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng. Music Production Programme, 120 ECTS Credits Dnr: 19/2004-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng Music Production Programme, 120 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Tim- och kursplan Timplan Fast del (lärarledd undervisning) åk

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-4700637 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr. 411-04248-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - kandidat, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - kandidat, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - kandidat, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2012 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer