Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ"

Transkript

1 Page 1 of 39 Samlat dokument gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 hp 180 credits Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 6 Kursplaner gällande termin 1 och 2 sid 8 Kursplaner gällande termin 3 och 4 sid 22 Kursplaner gällande termin 5 och 6 sid 33

2 Page 2 of 39

3 Page 3 of 39 UTBILDNINGSPLAN Kandidatprogram musiker jazz KKJZ 1 Bachelor programme in Jazz 180 hp 180 credits 1. Identifikation 1.1. Kandidatprogram i jazz KKJZ 1.2. Beslutsuppgifter Fastställd av KU-nämnden vid KMH Utbildningsplanen träder i kraft HT 09 och gäller för studenter antagna läsåret 09/10 och tillsvidare Ändringsuppgifter Kurslistan reviderad av KU-nämnden Ändringen gäller studenter antagna läsåret 11/12 och tillsvidare. 1.4 Värdinstitution Institutionen för jazz. 2. Programbeskrivning Programmets syfte är att utbilda musiker som kan verka i det nationella och internationella musiklivet inom jazzgenren. Innehållet i utbildningen består dels av kurser vars målsättning är att fördjupa kunskaperna på huvudinstrumentet, dels av kurser som syftar till att ge nödvändiga musikteoretiska kunskaper för att kunna utvecklas som musiker. För att länka samman dessa två kategorier av kurser är flera av de teoretiska kurserna orienterade mot ensemblespel. Programmet ger också utrymme för egna val av kurser vilket också möjliggör val av kurser från andra institutioner. Slutligen skall studenten driva egna konstnärliga projekt inom utbildningen och tredje läsårets examensprojekt är i omfattning det största självständiga arbetet inom programmet. Programmet utgör ett fundament för fortsatta studier på avancerad nivå. 3. Mål (förväntade studieresultat) Efter avslutad utbildning skall studenten kunna: - verka självständigt i arbetslivet som musiker - presentera och diskutera sitt konstnärliga arbete med olika intressenter skriftligt och muntligt - kontextualisera sitt arbete som musiker skriftligt och muntligt - samarbeta och leda en musikproduktion tillsammans med andra musiker/aktörer - konstruktivt kritisera andras konstnärskap och förhålla sig självständigt till andras kritik - förhålla sig självständigt och kritiskt till musikerrollen och till musikens roll i samhället - identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

4 Page 4 of Examensuppgifter Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp Degree of Bachelor in Music 180 credits Studenter som med godkänt resultat genomgått utbildningsprogrammet kan efter ansökan få examen utfärdad enligt bestämmelser i lokal examensordning för KMH. 5. Kursuppgifter KKJZ 1 180hp poäng 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 Kurser inom fördjupningsområde Utbildningens totala poäng: Huvudinstrument 1, kandidat, jazz BG Huvudinstrument 2, kandidat, jazz BG Huvudinstrument 3, kandidat, jazz BG Ensemble 1 BG Ensemble 2 BG Projekt 1 BG ,5 2,5 Projekt 2 BG Examensarbete, kandidat, jazz BG ,5 7,5 Summa poäng: 110 Övriga kurser Jazzharmonilära 1 BG Jazzarrangering 1 BG Jazzgehör 1 BG ,5 2,5 Jazzgehör 2 BG ,5 2,5 Musikproduktion, kandidat, jazz BG ,5 2,5 Arbetsmarknad och entreprenörskap BG ,5 2,5 Jazzens historia BG Summa poäng: 40 Egen profil Valbara kurser Valbara kurser åk Summa poäng:

5 Page 5 of Förkunskaper och urvalsgrunder Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet enligt följande: Godkända antagningsprov enligt nedan, där LS 12.1 är urvalsgrundande och övriga prov behörighetsgrundande. LS 12.0 LS 12.1 LSC LSC 2.2 LSC 2.3 Uttagning till prov i huvudämne Huvudämne Gehör Satslära Musiklära 7. Övrigt

6 Page 6 of 39 TERMINSPLANERING Konstnärligt kandidatprogram, musiker, jazz KKJZ1 Inledande kurs BG1002 Termin 1 och 2 Odenkod Kurskod (aktivitet) Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt Anm kod ht Anm kod vt JZ 1101 BG1002 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz Main Instrument 1, Bachelor, Jazz BG102 FO-reg JZ 3301 BG1003 Ensemble 1 Ensemble BG103 FO-reg JZ 9001 BG1004 Projekt 1 Project 1 5 2,5 2,5 BG104 FO-reg JZ 4423 BG1005 Jazzharmonilära 1 Jazz Harmony BG105 FO-reg JZ 4433 BG1006 Jazzgehör 1 Jazz Eartraining 1 5 2,5 2,5 BG106 FO-reg JZ 4403 BG1007 Jazzarangering 1 Jazz Arranging BG107 JZ 7713 BG1008 Jazzens historia Jazz History 3 3 BG Termin 3 och 4 Odenkod Kurskod (aktivitet) Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt Anm kod ht Anm kod vt JZ 1102 BG1009 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz Main Instrument 2, Bachelor, Jazz BG109 FO-reg JZ 3302 BG1011 Ensemble 2 Ensemble BG111 FO-reg JZ 9002 BG1012 Projekt 2 Projekt BG112 FO-reg JZ 4434 BG1013 Jazzgehör Jazz Eartraing 5 2,5 2,5 BG113 FO-reg JZ 4452 BG1014 Musikproduktion Music Production 5 2,5 2,5 BG114 FO-reg Valbara kurser Elective Courses

7 Page 7 of 39 Termin 5 och 6 Odenkod Kurskod (aktivitet) Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt Anm kod ht Anm kod vt JZ 1103 BG1015 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz Main Instrument 3, Bachelor, Jazz BG115 FO-reg JZ 1181 BG1016 Examensarbete Degree Project 15 7,5 7,5 BG116 FO-reg JZ 7710 BG1017 Arbetsmarknad och 5 2,5 2,5 BG117 FO-reg entreprenörskap No translation avaliable Valbara kurser Elective Courses

8 Page 8 of 39 Kurser termin 1 och 2, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1002 BG1003 BG1004 BG1005 BG1006 BG1007 BG1008 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz 20 hp Main Instrument 1, Bachelor, Jazz 20 credits Ensemble 1, 10 hp Ensemble 1, 10 credits Projekt 1, 5 hp Project 1, 5 credits Jazzharmonilära 1, 12 hp Jazz Harmony 1, 12 credits Jazzgehör 1, 5 hp Jazz Eartraining 1, 5 credits Jazzarangering 1, 5 hp Jazz Arranging 1, 5 hp Jazzens historia, 3 hp Jazz History, 3 credits

9 Kursplan BG1002 Page 9 of 39 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz, 20 högskolepoäng Main Instrument 1, Bachelor, Jazz, 20 credits Kurskod: BG1002 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1101 Prov och provkoder: Konstnärligt gestaltande prov A, 8 hp (1001) Jazzimprovisation, 1 hp (1002) Arbetsmarknad/entreprenörskap A, 1 hp (1003) Konstnärligt gestaltande prov B, 9 hp (1004) Arbetsmarknad/entreprenörskap B, 1 hp (1005) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa god förmåga avseende stilmässiga och tekniska färdigheter inom jazztraditionen i sång/instrument, visa förmåga till inlevelse, kreativitet och musikaliskt uttryck, visa breddade genrekunskaper, visa grundläggande kunskap om möjligheter och villkor för att arbeta som frilansande musiker, kompositör, producent m.m. Innehåll Kursen innehåller: instrumentteknik repertoarspel notläsning improvisationsövningar musikaliskt uttryck arbetsmarknadskunskap

10 Kursplan BG1002 Page 10 of 39 Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Examination Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov och studentens egen utvärdering av den konstnärliga process som varit kopplad till kursen samt skriftligt prov i arbetsmarknadskunskap. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

11 Kursplan BG1003 Page 11 of 39 Ensemble 1, 10 högskolepoäng Ensemble 1, 10 credits Kurskod: BG1003 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 3301 Prov och provkoder: Ensemble, 1 hp (1001) Jazzharmoniensemble, 1 hp (1002) Ensemble valbar A, 3 hp (1003) Jazzarrangeringsensemble, 1 hp (1004) Latinensemble, 1 hp (1005) Afrokubanskt slagverk, 0,5 hp (1006) Afrokubansk dans, 0,5 hp (1007) Ensemble valbar B, 2 hp (1008) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa skicklighet i ensemblespel på sitt huvudinstrument avseende såväl noterad som improviserad musik, visa god förmåga avseende improvisation och interpretation inom olika stilar av jazz och annan musik i den afroamerikanska musiktraditionen. Innehåll Kursen är uppdelad i olika studieteman där varje tema representerar en fördjupning av en specifik repertoar inom jazztraditionen, alternativt estetiska förhållningssätt till densamma. Varierat ensemblespel med fokus på form, dynamik och samspel. Inom kursen ges även möjlighet för studenterna att få kompositioner och arrangemang, vilka gjorts inom ramen för andra kurser, spelade och analyserade av ensemblegruppen. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart.

12 Kursplan BG1003 Page 12 of 39 Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro på varje enskild ensembleaktivitet. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

13 Kursplan BG1004 Page 13 of 39 Projekt 1, 5 högskolepoäng Project 1, 5 credits Kurskod: BG1004 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 9001 Prov och provkoder: Projektplanering, 2,5 hp (1001) Projektredovisning, 2,5 hp (1002) Projektplanering och redovisning, 5 hp (1003) (alternativ provkod, för studier på 1 termin) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att planera och genomföra ett projekt utifrån en konstnärlig eller pedagogisk idé. Innehåll Planering av projekt tillsammans med handledare samt sammanställning av material som projektet omfattar. Vidare repetitioner eller annat arbete kring genomförandet av projektet samt presentation av resultatet. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av student och handledare i samråd. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Examination Kursen examineras med konsert, redovisning av musikproduktion eller pedagogiskt arbete, samt skriftlig redovisning av arbetsprocessen. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

14 Page 14 of 39 Kursplan BG1005 Jazzharmonilära 1, 12 högskolepoäng Jazz Harmony 1, 12 credits Kurskod: BG1005 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 12 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4423 Prov och provkoder: Notskrivningsprogram, 2 hp (1001) Jazzharmonilära, 5 hp (1002) Piano bruksspel A, 3 hp (1003) Piano bruksspel B, 2 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att improvisera, komponera och analysera musik i olika stilar inom jazz och afroamerikansk musiktradition, visa förmåga att beskriva olika harmoniska och melodiska förlopp utifrån adekvata metoder, visa färdigheter i pianospel på grundläggande nivå. Innehåll Analys och komposition av musik innehållande dur och molltonalitet och innehållande subdominantmoll, sekundära dominanter, substitutdominanter, bluesharmonik, dimackord, modala skalor, samt altererade skalor för dominantackord. Kurslitteratur och övriga läromedel Antologi, New Realbook 1-3, Sher Music, Petaluma, USA, 1995 Bengtsson Ola, Jazzharm 1-2, Benola Musik, Bromma 1994

15 Page 15 of 39 Kursplan BG1005 Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå även för studenter vid andra utbildningsprogram. Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltat prov och skriftliga inlämningsuppgifter samt redovisning av klingande exempel via inspelning. Kurskrav: minst 80% närvaro. Betygsgrader Betygsgrader Godkänd och Underkänd.

16 Kursplan BG1006 Page 16 of 39 Jazzgehör 1, 5 hp högskolepoäng Jazz Eartraining 1, 5 credits Kurskod: BG1006 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4433 Prov och provkoder: Jazzgehör redovisning A, 2,5 hp (1001) Jazzgehör redovisning B, 2,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa grundläggande färdigheter i rytmisk gestaltning, strukturlyssning, intonation och melodiläsning, visa grundläggande förmåga att beskriva förhållandet mellan olika skalor, intervall, rytmer och ackord. Innehåll Sång och diktering av melodier med utgångspunkt från kyrkotonarterna. Sångövningar av fyrklanger i omvändningar samt fem- och sexklanger, samt ackordföljder enligt principen närmsta vägen samt melodisk & harmonisk mollskala och deras inversioner. Transkribering av ackordsföljder och solon från olika epoker. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av lärare vid kursstart. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz. Via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå även för studenter vid andra utbildningsprogram.

17 Kursplan BG1006 Page 17 of 39 Examination Kursen examineras med aktivt deltagande, närvaro och skriftliga inlämningsuppgifter. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

18 Kursplan BG1007 Page 18 of 39 Jazzarrangering 1, 5 hp högskolepoäng Jazz Arranging, 1, 5 credits Kurskod: BG1007 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4403 Prov och provkoder: Skriftliga uppgifter, 5 hp (1001) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att skriva ett fullständigt jazzarrangemang för mindre besättning, visa förmåga att, för de vanligast förekommande instrumenten i jazzgenren, med ett tydligt noterat partitur förmedla sina musikaliska idéer. Innehåll I denna kurs behandlas grunderna för arrangering som är partituruppställning, instrumentkunskap, notskrivning. Alla begrepp utgår ifrån jazzmusikens nomenklatur avseende ackord och melodinotation. De instrument som ingår är också de vanligast förekommande inom jazzen dvs saxofon, trumpet, trombon, gitarr, piano, bas och trummor. Den första delen av kursen behandlar kvintettformatet, vilket riktar in arbetet på tvåstämmig arrangering med intervallbehandling, medrörelse och motrörelse i riktning mot enkel kontrapunkt. Den senare delen av kursen inriktar sig på septettformatet, vilket öppnar möjligheterna för fyrstämmig arrangering med bl.a. blockackord, vilket i sin tur är grunden för fortsatt jazzarrangering. Under den senare delen av kursen ligger teoriundervisningen parallellt med ensembleundervisning. Kurslitteratur och övriga läromedel Gulz, T. (2002) Jazzarrangering. Stockholm: KMH-förlaget Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz, Via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå även för studenter vid andra utbildningsprogram.

19 Kursplan BG1007 Page 19 of 39 Examination Kursen examineras med skriftliga inlämningsuppgifter inbegripet slutuppgift bestående av partitur i notskrivningsprogram samt inspelat arrangemang med jazzensemble. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

20 Kursplan BG1008 Page 20 of 39 Jazzens historia, 3 högskolepoäng Jazz History, 3 credits Kurskod: BG1008 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 3 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: HT 2011 Fördjupning: GXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 7713 Prov och provkoder: Jazzens historia, 3 hp (1001) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa prov på god kunskap om jazzens karaktär under dess olika perioder, dess miljöer, människor och funktioner insatta i ett samhälleligt perspektiv, visa prov på god kännedom om den grundläggande repertoaren i jazzmusikens olika skeden och dess förhållande till andra musikstilar och genrer. Innehåll En genomgång av jazzens utveckling från dess förstadier till idag. Kursens första del omfattar ragtime, work songs, blues, gospel, den egentliga jazzens stora stilar: New Orleans, dixieland, utvecklingen från kollektiv till solistisk improvisation, swingen, storbanden, bebop och 1950-talets "cool jazz". Kursens senare del behandlar den moderna jazzens utveckling från hard-bop, free jazz, modal jazz och fusion fram till dagens strömningar, liksom utblickar mot andra näraliggande områden som soul, funk, rock och pop. Influenser från utomeuropeisk musik och samspelet med den västerländska konstmusiken belyses också. Jazzen sätts in i sitt samhälleliga sammanhang, med hänsyn till raspolitik, mediautveckling, ungdomskultur och kulturpolitik. Kurslitteratur och övriga läromedel Bruér, J. Westin, L. (2006) Jazz: Musik, människor, miljöer. Göteborg: Bo Ejeby förlag Kjellberg, E. red. (2007) Natur och Kulturs musikhistoria. Stockholm: Natur & Kultur Klingande material: Jazzklassiker (2CD). Caprice Cap 22034

21 Kursplan BG1008 Page 21 of 39 Behörighet Antagen till programstudier vid KMH. Examination Examination sker genom skriftlig tentamen med lyssningsmoment eller genom hemtentamen. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

22 Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz, 20 hp Main Instrument 2, Bachelor, jazz, 20 credits Ensemble 2, 10 hp Ensemble 2, 10 credits Projekt 2, 10 hp Project 2, 10 credits Jazzgehör, 5 hp Jazz Eartraing, 5 credits Musikproduktion, 5 hp Music Production, 5 credits Valbar kurs, 10 hp Elective Courses, 10 credits

23 Kursplan BG1009 Page 23 of 39 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz, 20 högskolepoäng Main Instrument 2, Bachelor, Jazz, 20 credits Kurskod: BG1009 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1102 Prov och provkoder: Konstnärligt gestaltande prov A, 9 hp (1001) Jazzimprovisation A, 1 hp (1002) Konstnärligt gestaltande prov B, 8 hp (1003) Jazzimprovisation B, 1 hp (1004) Arbetsmarknad och entreprenörskap, 1 hp. (1005) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa utvecklad förmåga avseende stilmässiga och tekniska färdigheter inom jazztraditionen i sång/instrument, visa utvecklad förmåga till inlevelse, kreativitet och musikaliskt uttryck, visa fördjupade genrekunskaper, visa goda kunskaper rörande möjligheter och villkor för att arbeta som frilansande musiker, kompositör, producent m.m. Innehåll Kursen innehåller: instrumentteknik repertoarspel notläsning improvisationsövningar musikaliskt uttryck arbetsmarknadskunskap

24 Kursplan BG1009 Page 24 of 39 Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan. Behörighet Godkänd kurs BG1002 Huvudinstrument 1, kandidat, jazz. Examination Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov, studentens egen utvärdering av den konstnärliga process som varit kopplad till kursen, samt skriftligt prov i arbetsmarknadskunskap. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

25 Kursplan BG1011 Page 25 of 39 Ensemble 2, 10 högskolepoäng Ensemble 2, 10 credits Kurskod: BG1011 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 3302 Prov och provkoder: Ensemble/projekt A, 2,5 hp (1001) Ensemble valbar A, 2,5 hp (1002) Ensemble/projekt B, 2,5 hp (1003) Ensemble valbar B, 2,5 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupad och utvecklad skicklighet i ensemblespel på sitt huvudinstrument avseende såväl noterad som improviserad musik, visa fördjupad och utvecklad förmåga avseende improvisation och interpretation inom olika stilar av jazz och annan musik i den afroamerikanska musiktraditionen. Innehåll Kursen är uppdelad i olika studieteman där varje tema representerar en fördjupning av ett specifikt repertoarområde inom jazztraditionen, alternativt estetiska förhållningssätt till detsamma. Varierat ensemblespel med fokus på form, dynamik och samspel. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av lärare vid kursstart. Behörighet Godkänd kurs BG1003 Ensemble 1, eller motsvarande kompetens.

26 Kursplan BG1011 Page 26 of 39 Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro på varje enskild ensembleaktivitet. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

27 Kursplan BG1012 Page 27 of 39 Projekt 2, 10 högskolepoäng Project 2, 10 credits Kurskod: BG1012 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 9002 Prov och provkoder: Projektplanering, 5 hp (1001) Projektredovisning, 5 hp (1002) Projektplanering och redovisning, 10hp (1003) (alternativ provkod, för studier på 1 termin) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupad förmåga att utveckla en konstnärlig eller pedagogisk idé i projektform, i skriftlig form sammanställa och presentera de erfarenheter som gjorts under projektet. Innehåll Planering av projekt tillsammans med handledare samt sammanställning av material som projektet omfattar. Vidare repetitioner eller annat arbete kring genomförandet av projektet samt presentation av resultatet. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av student och handledare i samråd. Behörighet Godkänd kurs BG1004, Projekt 1.

28 Kursplan BG1012 Page 28 of 39 Examination Kursen examineras med konsert, redovisning av musikproduktion eller pedagogiskt arbete, samt skriftlig redovisning av arbetsprocessen. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

29 Kursplan BG1013 Page 29 of 39 Jazzgehör 2, 5 högskolepoäng Jazz Ear Training 2, 5 credits Kurskod: BG1013 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4434 Prov och provkoder: Ensemblegehör, 2,5 hp (1001) Rytmiskt gehör, 2,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupade färdigheter i rytmisk gestaltning, strukturlyssning, intonation och melodiläsning, visa fördjupad förmåga att beskriva förhållandet mellan olika skalor, intervall, rytmer och ackord, i praktiskt ensemblespel visa förmåga att tillämpa skalor, intervall, rytmer och ackord för att stärka det konstnärliga uttrycket. Innehåll Momentet ensemblegehör: Metoder för gehörsmässig inlärning av låtar och motiv. Registrera och överblicka form i både traditionella, cykliska former och friare förlopp. Olika kommunikationsövningar där fokus inriktas på studentens möjlighet att ta till sig, alternativt kommunicera, förändringar i den musikaliska kontexten. Rytmiskt gehör: Spela, läsa, sjunga, taktera och diktera rytmer i jämna och udda taktarter. Lyssning och identifiering av udda taktarter. Rytmiska etyder med taktartsbyten samt metrisk modulation. Polyrytmik- och koordinationsövningar. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs vid kursstart av lärare och studenter i samverkan.

30 Kursplan BG1013 Page 30 of 39 Behörighet Jazzgehör 1 (BG1006) eller via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå. Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro på varje enskild aktivitet. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

31 Kursplan BG1014 Page 31 of 39 Musikproduktion, kandidat, jazz, 5 högskolepoäng Music Production, Bachelor, Jazz, 5 credits Kurskod: BG1014 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G1F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 4452 Prov och provkoder: Inspelningsteknik, 2,5 hp (1001) Seminarium, 0,5 hp (1002) Workshop, 1 hp (1003) Studioproduktion, 1 hp, (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att analysera olika musikproduktioner utifrån ett inspelningsperspektiv, visa grundläggande kunskaper i inspelningsteknik, visa kunskap om olika roller i en inspelningsproduktion, översiktligt redogöra för en musikproduktions process från konstnärlig idé till färdig produktion. Innehåll Analys av olika typer av inspelningsteknik och produktioner. Översikt av producentrollen vid inspelningar. Pålägg, hårddiskinspelning, redigering, mixning, mastring, stråkarrangering, konvolut, paketering m.m. Redovisning av inspelat projekt. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av lärare vid kursstart. Behörighet Godkänd kurs BG1007 Jazzarrangering, eller via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskapsnivå.

32 Kursplan BG1014 Page 32 of 39 Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande uppgifter. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

33 Page 33 of 39 Kurser termin 5 och 6, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in jazz, KKJZ 180 credits BG1015 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz, 20 hp Main Instrument 3, Bachelor, Jazz, 20 credits BG1017 BG1016 Arbetsmarknad och entreprenörskap, 5 hp Market and Entrepeneurship, 5 credits Examensarbete, 15 hp Degree Project, 15 credits Valfri kurs, 20 hp Elecitve Courses, 20 credits

34 Kursplan BG1015 Page 34 of 39 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz, 20 högskolepoäng Main Instrument 3, Bachelor, Jazz, 20 credits Kurskod: BG1015 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G2F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1103 Prov och provkoder: Konstnärligt gestaltande prov A, 10 hp (1001) Konstnärligt gestaltande prov B, 10 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupad förmåga avseende stilmässiga och tekniska färdigheter inom jazztraditionen i sång/instrument, visa fördjupad förmåga till inlevelse, kreativitet och musikaliskt uttryck, visa fördjupade genrekunskaper inom ett avgränsat repertoarområde knutet till den personliga konstnärliga profilen. Innehåll Kursen innehåller: instrumentteknik repertoarspel notläsning improvisationsövningar musikaliskt uttryck Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan. Behörighet Godkänd kurs BG 1009 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz.

35 Kursplan BG1015 Page 35 of 39 Examination Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

36 Kursplan BG1016 Page 36 of 39 Examensarbete, kandidat, jazz, 15 högskolepoäng Degree Project, Bachelor, Jazz, 15 credits Kurskod: BG1016 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G2E Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 1181 Prov och provkoder: Delredovisning examensarbete A, 7,5 hp (1001) Redovisning av skriftlig reflektion, 2,5 hp (1002) Delredovisning examenskonsert A, 5 hp (1003) Delredovisning examensarbete B, 5 hp (1004) Delredovisning examenskonsert B, 7,5 hp (1005) Examenskonsert, 12,5 hp (1006) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa kunskap och förståelse inom musikområdet, inbegripet delaktighet i aktuella strömningar inom en avgränsad del av musiklivet, visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer samt lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar. Innehåll Självständigt konstnärligt arbete på kandidatnivå inklusive skriftligt arbete med handledning. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställs av handledare och student/studenter i samverkan. Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz.

37 Kursplan BG1016 Page 37 of 39 Examination Konstnärligt gestaltande konsert/musikproduktion. Ventilering och redovisning av skriftligt arbete. Betygsgrader Godkänd och Underkänd

38 Kursplan BG1017 Page 38 of 39 Arbetsmarknad och entreprenörskap, 5 högskolepoäng Market and Entrepeneurship, 5 credits Kurskod: BG1017 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr.o.m.: ht 2011 Fördjupning: G2F Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: JZ 7710 Prov och provkoder: Arbetsmarknad/entreprenörskap A, 2,5 hp (1001) Arbetsmarknad/entreprenörskap B, 2,5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupade kunskaper om gällande villkor för att utveckla en verksamhet som frilansande musiker, kompositör, producent och de möjligheter som är kopplade till en sådan verksamhet. Innehåll En orientering om villkoren för att arbeta på frilansbasis som musiker, kompositör, producent i Sverige med grunder i praktisk musikjuridik och upphovsrätt. Kursen behandlar också musiklivets organisationer, stipendier och bidrag, skivbolag och musikförlag, marknadsföring, musik på internet, webplatser, ekonomi, skatter och företagsformer. Kurslitteratur och övriga läromedel Wennman/Ohlin/Boysen (2005). Musik som levebröd. Stockholm UR Behörighet Antagen till Kandidatprogram, musiker, jazz.

39 Kursplan BG1017 Page 39 of 39 Examination Kursen examineras med skriftliga prov. Kurskrav: Minst 80% närvaro. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Page 1 of 26 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Kandidatpåbyggnad, Byggnadsteknik med inriktning Ljusdesign, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/313 Utbildningsplan för Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng Information Systems: Users and Organizations, 180 credits Grundnivå/ NISYS 1. Fastställande

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer