Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande"

Transkript

1 Teaterhögskolans Institutionsstyrelse Fastställd Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande är en 3-årig programutbildning som syftar till att utbilda dramatiker med god konstnärlig och professionell förmåga. Särskilt fokus läggs i utbildningen på samverkan mellan text och skådespelarens arbete. ll efter genomgången utbildning ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna lösa sceniska uppgifter som dramatiker ställs inför. För konstnärlig kandidatexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse på det sceniska och dramatiska författandets område, dels kunskap rörande konstartens praktiska och teoretiska grunder, dels kunskap om och erfarenheter av metod, processer och fördjupning på området. - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt på dramatikens och det sceniska författandets område, - visa förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem - visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika målgrupper, och - visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att på det dramatiska författandets område göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. - visa förståelse för konstens roll i samhället, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

2 Institutionsstyrelsen Fastställd KURSPLAN KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I SCENISKT OCH DRAMATISKT FÖRFATTANDE Dramatikerutbildning Termin 1 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod: SKÅD11 2. Kursbenämning: Dramatikerutbildning termin 1 Engelsk översättning: Dramatic Writing Semester 1 Delkursernas namn: - Sceniskt och dramatiskt författande 1 (20 hp) Engelsk översättning: Scenic and Dramatic Writing 1 - Handling, drama, kommunikation (HDK) 1 (5 hp) Engelsk översättning: Action, Drama, Communication 1 - Repertoarkunskap 1 (5 hp) Engelsk översättning: Repertoir knowledge 1 3. Nivå: G 4. Omfattning: 30 högskolepoäng 5. Inrättad av Institutionsstyrelsen vid Teaterhögskolan i Malmö , gällande från Allmänna uppgifter 1. Huvudområde: Teater 2. Obligatorisk kurs inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande. 3. Undervisningsspråk: svenska

3 3. Mål, kursinnehåll och undervisningsformer Delkurs 1: Sceniskt och dramatiskt författande - i samtal med kurskamrater och pedagoger redogöra för och visa förståelse för grundläggande begrepp såsom handling, situation och dramatisk konflikt. - i sitt dagliga arbete och skrivande visa färdighet och förmåga att omfatta handling, situation och dramatisk konflikt i sitt skrivande av en scen på cirka fem minuter. Värderingsförmåga och förhållningssätt - i samtal med pedagog och klasskamrater visa förmåga att redogöra för och reflektera över handling, situation och dramatisk konflikt i andras texter. Undervisningen består i huvudsak av handledning av kortare skrivuppgifter där studenten utvecklar förmågan till att omfatta handling, situation och dramatisk konflikt i skrivandet. Ansvarig pedagog formulerar varje vecka tillsammans med studenten en individuell uppgift som sedan följs upp och ges feedback en eller två gånger i helklass. I kursen utvecklas också utvalda texter från övningarna under ett eller två tillfällen tillsammans med skådespelare för att upptäcka och/eller förtydliga möjligheter och problem i texterna. I kursen ingår också övningar där studenten själv ska handla på scenen för att på så sätt vidga sin förståelse och erfarenhet av scenisk handling. Delkurs 2: Handling, drama och kommunikation - uppvisa grundläggande kunskap och förståelse för det dramatiska författandets teoretiska grunder i fråga om handling och situation.

4 Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att i samtal med pedagoger och klasskamrater kritiskt reflektera över andras konstnärliga förhållningssätt på det dramatiska författandets område Undervisningen sker i form av föreläsningar, exkursioner och diskussionsseminarier. Företrädelsevis läser studenten förelagda teoretiska texter som sedan följs upp i seminarieform. I kursen ingår också att i helklass tillsammans med ansvarig pedagog analysera föreställningar i form av såväl filmat material som teaterbesök. Delkurs 3: Repertoarkunskap - i samtal med pedagoger och klasskamrater och i skrift uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse om estetiska frågeställningar i antikens dramatik. - i samtal med pedagoger och klasskamrater och i skrift uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse om estetiska frågeställningar i samtida nordisk dramatik. - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll i valda delar av antikens dramatik. - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll i valda delar av samtida nordisk dramatik. Värderingsförmåga och förhållningssätt - i samtal med pedagog och klasskamrater visa förmåga att redogöra för och reflektera över handling, situation och dramatisk konflikt i kursens texter. Kursen är i huvudsak en orienterande läskurs där studenten läser och skriver handlingsreferat av förelagda pjäser från dels antiken och dels den samtida nordiska dramatiken. Kursen löper under hela terminen. I kursen ingår också seminarier där valda verk ur pjäslistorna analyseras och diskuteras i helklass tillsammans med ansvarig pedagog.

5 4. Examination All undervisning är obligatorisk. För godkänt krävs aktivt deltagande. Examination sker vanligtvis fortlöpande under arbetet och i regelbundna reflekterande samtal men muntlig och/eller skriftlig tentamen kan förekomma. Om någon student på grund av frånvaro eller andra skäl riskerar underkännande ska ansvarig pedagog meddela detta både till berörd student och till prefekten. Student som inte uppnår godkänt resultat ska i samråd med kursansvarig pedagog arbeta fram och fullfölja en handlingsplan för att uppnå godkännande. 5. Betyg Kursresultatet bedöms med betyget U/G (Underkänd eller Godkänd). För att bli godkänd krävs åttio procents närvaro och aktivt deltagande i undervisningen. Vidare krävs att man uppfyller de mål, som anges i kursbeskrivningen. 6. Förkunskapskrav För att delta i kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt att studenten blivit förordad av en jury och därefter antagits till Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande, Teaterhögskolan i Malmö. Lunds universitet. 7. Litteratur Se bilaga. 8. Övrigt Kursen ges endast under termin 1 inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande.

6 Institutionsstyrelsen Fastställd KURSPLAN KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I SCENISKT OCH DRAMATISKT FÖRFATTANDE Dramatikerutbildning Termin 2 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod: SKÅD12 2. Kursbenämning: Dramatikerutbildning termin 2 Engelsk översättning: Dramatic Writing Semester 2 Delkursernas namn: - Sceniskt och dramatiskt författande 2 (20 hp) Engelsk översättning: Scenic and Dramatic Writing 2 - Handling, drama, kommunikation 2 (HDK) (5 hp) Engelsk översättning: Action, Drama, Communication 2 - Repertoarkunskap 2 (5 hp) Engelsk översättning: Repertoir knowledge 2 3. Nivå: G 4. Omfattning: 30 högskolepoäng 5. Inrättad av Institutionsstyrelsen vid Teaterhögskolan i Malmö , gällande från Allmänna uppgifter 1. Huvudområde: Teater 2. Obligatorisk kurs inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande. 3. Undervisningsspråk: svenska

7 3. Mål, kursinnehåll och undervisningsformer Delkurs 1: Sceniskt och dramatiskt författande - i samtal med kurskamrater och pedagoger redogöra för och visa förståelse för grundläggande begrepp såsom förlopp, vändpunkt, hållningsvändpunkt och värderingspunkt. - i sitt dagliga arbete och skrivande visa färdighet och förmåga att förutom tidigare introducerade begrepp också omfatta förlopp, vändpunkt, hållningsvändpunkt och värderingspunkt i sitt skrivande av en scen på cirka tio minuter. Värderingsförmåga och förhållningssätt - i samtal med pedagoger och kurskamrater visa förmåga att reflektera över samt föreslå förtydligande i fråga om introducerade begrepp i kurskamraters texter. Undervisningen består i huvudsak av handledning av kortare skrivuppgifter där studenten fortsätter att utveckla förmågan att omfatta handling, situation och dramatisk konflikt i skrivandet. Denna termin läggs också fokus på att i studenten i sitt praktiska skrivande ska omfatta begreppen förlopp, vändpunkt, hållningsvändpunkt och värderingspunkt. Ansvarig pedagog formulerar varje vecka tillsammans med studenten en individuell uppgift som sedan följs upp och ges feedback en eller två gånger i helklass. I kursen utvecklas också utvalda texter från övningarna under ett eller två tillfällen tillsammans med skådespelare för att upptäcka och/eller förtydliga möjligheter och problem i texterna. I kursen ingår också övningar där studenten själv ska handla på scenen för att på så sätt vidga sin förståelse och erfarenhet av scenisk handling.

8 Delkurs 2: Handling, drama och kommunikation - uppvisa fördjupad kunskap och förståelse för det dramatiska författandets teoretiska grunder i fråga om handling och situation. Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att i samtal med pedagoger och kurskamrater kritiskt reflektera över andras konstnärliga förhållningssätt på det dramatiska författandets område Undervisningen sker i form av föreläsningar, exkursioner och diskussionsseminarier. Företrädelsevis läser studenten förelagda teoretiska texter som sedan följs upp i seminarieform. I kursen ingår också att i helklass tillsammans med ansvarig pedagog analysera föreställningar i form av såväl filmat material som teaterbesök. Delkurs 3: Repertoarkunskap - i samtal med pedagoger och kurskamrater och i skrift uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse om estetiska frågeställningar i dramatik från medeltiden till och med 1600-talet. - i samtal med pedagoger och kurskamrater och i skrift uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse om estetiska frågeställningar i samtida utomnordisk dramatik. - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll i valda delar av dramatiken från medeltiden till och med 1600-talet. - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll i valda delar av samtida utomnordisk dramatik.

9 Värderingsförmåga och förhållningssätt - i samtal med pedagog och kurskamrater visa förmåga att redogöra för och reflektera över förlopp, vändpunkt, hållningsvändpunkt och värderingspunkt i kursens texter. Kursen är i huvudsak en orienterande läskurs där studenten läser och skriver handlingsreferat av förelagda pjäser från dels perioden medeltid till och med 1600-tal och dels den samtida utomnordiska dramatiken. Kursen löper under hela terminen. I kursen ingår också seminarier där valda verk ur pjäslistorna analyseras och diskuteras i helklass tillsammans med ansvarig pedagog. 4. Examination All undervisning är obligatorisk. För godkänt krävs aktivt deltagande. Examination sker vanligtvis fortlöpande under arbetet och i regelbundna reflekterande samtal men muntlig och/eller skriftlig tentamen kan förekomma Om någon student på grund av frånvaro eller andra skäl riskerar underkännande ska ansvarig pedagog meddela detta både till berörd student och till prefekten. Student som inte uppnår godkänt resultat ska i samråd med kursansvarig pedagog arbeta fram och fullfölja en handlingsplan för att uppnå godkännande. 5. Betyg Kursresultatet bedöms med betyget U/G (Underkänd eller Godkänd). För att bli godkänd krävs åttio procents närvaro och aktivt deltagande i undervisningen. Vidare krävs att man uppfyller de mål, som anges i kursbeskrivningen. 6. Förkunskapskrav För att delta i kursen krävs betyget Godkänd i SKÅD11 7. Litteratur Se bilaga. 8. Övrigt Kursen ges endast under termin 2 inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande.

10 Institutionsstyrelsen Fastställd KURSPLAN KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I SCENISKT OCH DRAMATISKT FÖRFATTANDE Dramatikerutbildning Termin 3 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod: SKÅD13 2. Kursbenämning: Dramatikerutbildning termin 3 Engelsk översättning: Dramatic Writing Semester 3 Delkursernas namn: - Sceniskt och dramatiskt författande 3 (20 hp) Engelsk översättning: Scenic and Dramatic Writing 3 - Handling, drama, kommunikation (HDK) 3 (5 hp) Engelsk översättning: Action, Drama, Communication 3 - Repertoarkunskap 3 (5 hp) Engelsk översättning: Repertoir knowledge 3 3. Nivå: G 4. Omfattning: 30 högskolepoäng 5. Inrättad av Institutionsstyrelsen vid Teaterhögskolan i Malmö , gällande från Allmänna uppgifter 1. Huvudområde: Teater 2. Obligatorisk kurs inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande. 3. Undervisningsspråk: svenska

11 3. Mål, kursinnehåll och undervisningsformer Delkurs 1: Sceniskt och dramatiskt författande - i samtal med kurskamrater och pedagoger redogöra för och visa förståelse för grundläggande dramaturgiska idéer. - i sitt dagliga arbete och skrivande visa färdighet och förmåga att planera och strukturera scenisk handling för en scen på cirka 15 minuter. Värderingsförmåga och förhållningssätt - i samtal med pedagoger och kurskamrater visa förmåga att reflektera över samt föreslå förtydligande i fråga om dramaturgisk struktur i kurskamraters texter. Undervisningen består i huvudsak av handledning av skrivuppgifter där studenten ges övning i dramaturgisk struktur. Tillsammans med pedagogen ska studenten utveckla en plan för scenisk handling som sedan ska fungera som stöd i det konkreta dramatiska författandet. Planen följs sedan upp och utvecklas kontinuerligt en eller två gånger i veckan antingen individuellt eller i helklass. I kursen utvecklas också utvalda texter vidare under ett eller två tillfällen tillsammans med skådespelare för att upptäcka och/eller förtydliga möjligheter och problem i texterna. I kursen ges också övningar där studenten själv ska handla på scenen för att på så sätt vidga sin förståelse och erfarenhet av scenisk handling. Delkurs 2: Handling, drama och kommunikation - i samtal med pedagoger och kurskamrater uppvisa grundläggande kunskap och förståelse för det dramatiska författandets teoretiska grunder i fråga om komposition och dramaturgi.

12 Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att i samtal med pedagoger och kurskamrater kritiskt reflektera andras konstnärliga förhållningssätt på, till det dramatiska författandet, närliggande områden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, exkursioner och diskussionsseminarier. Företrädelsevis läser studenten förelagda teoretiska texter kring dramaturgisk struktur som sedan följs upp i seminarieform. I kursen ingår också att i helklass tillsammans med ansvarig pedagog analysera och diskutera konstnärliga verk från teaterns område såväl som från andra konstnärliga områden. Delkurs 3: Repertoarkunskap - i samtal med pedagoger och kurskamrater och i skrift uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse om estetiska frågeställningar i dramatik från 1700 till i samtal med pedagoger och kurskamrater och i skrift uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse om estetiska frågeställningar i dramatik som problematiserar begreppen handling och situation. - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll i valda delar av dramatiken från 1700 till visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll i valda dramatiska verk som problematiserar begreppen handling och situation Värderingsförmåga och förhållningssätt - i samtal med pedagog och kurskamrater visa förmåga att redogöra för och reflektera över estetiska frågeställningar och dramaturgiska figurer i kursens texter som problematiserar handling och situation samt sätta dessa reflektioner i relation till sitt eget skrivande.

13 Kursen är i huvudsak en orienterande läskurs där studenten läser och skriver handlingsreferat av förelagda pjäser från dels perioden 1700 till 1880 och dels den samtida dramatiken som problematiserar handling och situation. Kursen löper under hela terminen. I kursen ingår också seminarier där valda verk ur pjäslistorna analyseras och diskuteras i helklass tillsammans med ansvarig pedagog. 4. Examination All undervisning är obligatorisk. För godkänt krävs aktivt deltagande. Examination sker vanligtvis fortlöpande under arbetet och i regelbundna reflekterande samtal men muntlig och/eller skriftlig tentamen kan förekomma Om någon student på grund av frånvaro eller andra skäl riskerar underkännande ska ansvarig pedagog meddela detta både till berörd student och till prefekten. Student som inte uppnår godkänt resultat ska i samråd med kursansvarig pedagog arbeta fram och fullfölja en handlingsplan för att uppnå godkännande. 5. Betyg Kursresultatet bedöms med betyget U/G (Underkänd eller Godkänd). För att bli godkänd krävs åttio procents närvaro och aktivt deltagande i undervisningen. Vidare krävs att man uppfyller de mål, som anges i kursbeskrivningen. 6. Förkunskapskrav För att delta i kursen krävs betyget Godkänd i SKÅD12 7. Litteratur Se bilaga. 8. Övrigt Kursen ges endast under termin 3 inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande.

14 Institutionsstyrelsen Fastställd KURSPLAN KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I SCENISKT OCH DRAMATISKT FÖRFATTANDE Dramatikerutbildning Termin 4 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod: SKÅD14 2. Kursbenämning: Dramatikerutbildning termin 4 Engelsk översättning: Dramatic Writing Semester 4 Delkursernas namn: - Sceniskt och dramatiskt författande 4 (20 hp) Engelsk översättning: Scenic and Dramatic Writing 4 - Handling, drama, kommunikation (HDK) 4 (5 hp) Engelsk översättning: Action, Drama, Communication 4 - Repertoarkunskap 4 (5 hp) Engelsk översättning: Repertoir knowledge 4 3. Nivå: G 4. Omfattning: 30 högskolepoäng 5. Inrättad av Institutionsstyrelsen vid Teaterhögskolan i Malmö , gällande från Allmänna uppgifter 1. Huvudområde: Teater 2. Obligatorisk kurs inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande. 3. Undervisningsspråk: svenska

15 3. Mål, kursinnehåll och undervisningsformer Delkurs 1: Sceniskt och dramatiskt författande - i kontinuerliga handledningssamtal visa kunskap och förståelse för planering och slutförande av självformulerade konstnärliga uppgifter. - i sitt dagliga arbete och skrivande visa färdighet och förmåga att formulera en konstnärlig uppgift och sedan planera och strukturera scenisk handling utifrån denna för en scen på cirka 20 minuter. - i sitt dagliga arbete visa färdighet och förmåga att arbeta med en produktiv relation mellan fantasi och disciplin, mellan spontanitet och ordning. Värderingsförmåga och förhållningssätt - i samtal med pedagoger visa förmåga att reflektera över samt föreslå förändringar i sin egen text. - i utvecklingssamtal med pedagoger visa förmåga att redogöra för och reflektera över sin utgångspunkt, sitt arbete och sin utveckling och med pedagogens hjälp identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. Undervisningen består i huvudsak av handledning av studentens egenformulerade konstnärliga plan samt kontinuerlig handledning av genomförandet av planen. Handledningen sker en till tre gånger i veckan antingen individuellt eller i grupp. Särskild vikt i handledningssamtalen läggs vid att hitta en praktisk och konstruktiv pendelrörelse mellan planering av sceniska skeenden och den spontana kreativiteten i det dramatiska skrivandet. I kursen utvecklas också utvalda texter vidare under ett eller två tillfällen tillsammans med skådespelare för att upptäcka och/eller förtydliga möjligheter och problem i texterna. I kursen ges också övningar där studenten själv ska handla på scenen för att på så sätt vidga sin förståelse och erfarenhet av scenisk handling.

16 Delkurs 2: Handling, drama och kommunikation - i samtal med pedagoger och kurskamrater uppvisa fördjupad kunskap och förståelse för det dramatiska författandets teoretiska grunder i fråga om komposition och dramaturgi. Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att i samtal med pedagoger och kurskamrater kritiskt reflektera över andras konstnärliga förhållningssätt på, till det dramatiska författandet, närliggande områden samt relatera detta till sitt eget skrivande. Undervisningen sker i form av föreläsningar, exkursioner och diskussionsseminarier. Företrädelsevis läser studenten förelagda teoretiska texter kring dramaturgisk struktur och konstnärlig metod som sedan följs upp i seminarieform. I kursen ingår också att i helklass tillsammans med ansvarig pedagog analysera och diskutera konstnärliga verk från teaterns område som andra konstnärliga områden. Delkurs 3: Repertoarkunskap - i samtal med pedagoger och kurskamrater och i skrift uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse om estetiska frågeställningar i dramatik från 1880 till idag. - i samtal med pedagoger och kurskamrater och i skrift uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse om estetiska frågeställningar i interartiell scenkonst. - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll i valda delar av dramatiken från 1880 till idag. - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll i valda delar av den interartiella scenkonsten.

17 Värderingsförmåga och förhållningssätt - i samtal med pedagog och kurskamrater visa förmåga att redogöra för och reflektera över estetiska frågeställningar i interartiell scenkonst samt sätta dessa reflektioner i relation till sitt eget skrivande. Kursen är i huvudsak en orienterande kurs där studenten läser och skriver handlingsreferat av förelagda pjäser från perioden 1880 till idag samt ser och analyserar förelagda avfilmade föreställningar från den interartiella scenkonsten. Kursen löper under hela terminen. I kursen ingår också seminarier där valda verk ur pjäslistorna analyseras och diskuteras i helklass tillsammans med ansvarig pedagog. 4. Examination All undervisning är obligatorisk. För godkänt krävs aktivt deltagande. Examination sker vanligtvis fortlöpande under arbetet och i regelbundna reflekterande samtal men muntlig och/eller skriftlig tentamen kan förekomma Om någon student på grund av frånvaro eller andra skäl riskerar underkännande ska ansvarig pedagog meddela detta både till berörd student och till prefekten. Student som inte uppnår godkänt resultat ska i samråd med kursansvarig pedagog arbeta fram och fullfölja en handlingsplan för att uppnå godkännande. 5. Betyg Kursresultatet bedöms med betyget U/G (Underkänd eller Godkänd). För att bli godkänd krävs åttio procents närvaro och aktivt deltagande i undervisningen. Vidare krävs att man uppfyller de mål, som anges i kursbeskrivningen. 6. Förkunskapskrav För att delta i kursen krävs betyget Godkänd i SKÅD13 7. Litteratur Se bilaga. 8. Övrigt Kursen ges endast under termin 4 inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande.

18 Institutionsstyrelsen Fastställd KURSPLAN KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I SCENISKT OCH DRAMATISKT FÖRFATTANDE Dramatikerutbildning Termin 5 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod: SKÅD15 2. Kursbenämning: Dramatikerutbildning termin 5. Engelsk översättning: Dramatic Writing Semester 5 Delkursernas namn: - Sceniskt och dramatiskt författande 5 (20 hp) Engelsk översättning: Scenic and Dramatic Writing 5 - Handling, drama, kommunikation (HDK) 5 (4 hp) Engelsk översättning: Action, Drama, Communication 5 - Repertoarkunskap 5 (3 hp) Engelsk översättning: Repertoir knowledge 5 - Dramatikerns ekonomi och rättigheter (3 hp) Engelsk översättning: Economy and Rights for Dramatic Writers 3. Nivå: G 4. Omfattning: 30 högskolepoäng 5. Inrättad av Institutionsstyrelsen vid Teaterhögskolan i Malmö , gällande från Allmänna uppgifter 1. Huvudområde: Teater 2. Obligatorisk kurs inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande. 3. Undervisningsspråk: svenska

19 3. Mål, kursinnehåll och undervisningsformer Delkurs 1: Sceniskt och dramatiskt författande - i kontinuerliga handledningssamtal visa kunskap och förståelse för planering och slutförande av självständigt formulerade konstnärliga uppgifter. - i sitt dagliga arbete och skrivande visa färdighet och förmåga att formulera en konstnärlig uppgift och sedan planera och strukturera scenisk handling utifrån denna för en scen på cirka 40 minuter. - i sitt dagliga arbete visa färdighet och förmåga att arbeta med en produktiv relation mellan fantasi och disciplin, mellan spontanitet och ordning. Värderingsförmåga och förhållningssätt - i samtal med pedagoger visa förmåga att reflektera över samt föreslå förändringar i sin egen text. - i samtal med pedagoger visa förmåga att redogöra för ochreflektera över sin utgångspunkt och sitt arbete i relation till samtida strömningar inom dramatikens område. Undervisningen består i huvudsak av handledning av studentens egenformulerade konstnärliga plan samt kontinuerlig handledning av genomförandet av planen. Handledningen sker en till tre gånger i veckan antingen individuellt eller i grupp. Särskild vikt i handledningssamtalen läggs vid att hitta en praktisk och konstruktiv pendelrörelse mellan planering av sceniska skeenden och den spontana kreativiteten i det dramatiska skrivandet. I kursen utvecklas också utvalda texter vidare under ett eller två tillfällen tillsammans med skådespelare för att upptäcka och/eller förtydliga möjligheter och problem i texterna. I kursen ges också övningar där studenten själv ska handla på scenen för att på så sätt vidga sin förståelse och erfarenhet av scenisk handling.

20 Delkurs 2: Handling, drama och kommunikation - i samtal med pedagoger och kurskamrater uppvisa grundläggande kunskap och förståelse för det dramatiska författandets teoretiska grunder i fråga om kommunikation och reception. - uppvisa färdighet och förmåga att planera och genomföra seminarier kring självvalda, för kursen relevanta, teoretiska texter. Värderingsförmåga och förhållningssätt - uppvisa en reflekterande förmåga att inom området dramatiskt författande göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. Undervisningen sker i form av föreläsningar och diskussionsseminarier kring kommunikation och reception. Ansvarig pedagog väljer tillsammans med studenterna ut de texter och/eller verk som ska utgöra utgångspunkt för seminarierna. Delkurs 3: Repertoarkunskap - i samtal med pedagoger uppvisa kunskaper att identifiera och hitta för det egna skrivandet relevanta dramatiska texter. - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll i de självvalda dramatiska texterna.

21 Värderingsförmåga och förhållningssätt - i samtal med pedagog och kurskamrater visa förmåga att redogöra för och reflektera över estetiska frågeställningar i de självvalda dramatiska texterna samt sätta dessa reflektioner i relation till sitt eget skrivande. Kursen är i huvudsak en läskurs där studenterna enskilt väljer ut ca 15, för det egna skrivandet relevanta pjäser, som sedan analyseras skriftligen. Kursen löper över hela terminen. I kursen ingår också seminarier där valda verk ur pjäslistorna analyseras och diskuteras och sätts i relation till studentens eget skrivande. Seminarierna sker i helklass tillsammans med ansvarig pedagog. Delkurs 4: Dramatikerns ekonomi och rättigheter - uppvisa den kunskap som krävs för att självständigt verka i arbetslivet i fråga om såväl beställare av dramatik och förlagsbranschen som, för dramatikern, relevant avtals- och upphovsrätt - visa grundläggande förmåga att föra avtalsförhandlingar i relation till beställare och/eller förlag. Kursen består i huvudsak av möten med olika representanter från yrkeslivet såsom teaterchefer, dramaturger, förläggare, dramatiker och fackliga representanter, som sedan följs upp av ansvarig pedagog.

22 4. Examination All undervisning är obligatorisk. För godkänt krävs aktivt deltagande. Examination sker vanligtvis fortlöpande under arbetet och i regelbundna reflekterande samtal men muntlig och/eller skriftlig tentamen kan förekomma Om någon student på grund av frånvaro eller andra skäl riskerar underkännande ska ansvarig pedagog meddela detta både till berörd student och till prefekten. Student som inte uppnår godkänt resultat ska i samråd med kursansvarig pedagog arbeta fram och fullfölja en handlingsplan för att uppnå godkännande. 5. Betyg Kursresultatet bedöms med betyget U/G (Underkänd eller Godkänd). För att bli godkänd krävs åttio procents närvaro och aktivt deltagande i undervisningen. Vidare krävs att man uppfyller de mål, som anges i kursbeskrivningen. 6. Förkunskapskrav För att delta i kursen krävs betyget Godkänd i SKÅD14 7. Litteratur Se bilaga. 8. Övrigt Kursen ges endast under termin 5 inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande.

23 Institutionsstyrelsen Fastställd KURSPLAN KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I SCENISKT OCH DRAMATISKT FÖRFATTANDE Dramatikerutbildning Termin 6 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod: SKÅD16 2. Kursbenämning: Dramatikerutbildning termin 6 Engelsk översättning: Dramatic Writing Semester 6 Delkursernas namn: - Handling, drama, kommunikation (HDK )6 (5 hp) Engelsk översättning: Action, Drama, Communication 6 - Examensuppgift (25 hp) Engelsk översättning: Bachelor Degree Project 3. Nivå: G 4. Omfattning: 30 högskolepoäng 5. Inrättad av Institutionsstyrelsen vid Teaterhögskolan i Malmö , gällande från Allmänna uppgifter 1. Huvudområde: Teater 2. Obligatorisk kurs inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande. 3. Undervisningsspråk: svenska

24 3. Mål, kursinnehåll och undervisningsformer Delkurs 1: Examensarbete - i kontinuerliga handledningssamtal visa kunskap och förståelse för planering och slutförande av självständigt formulerade konstnärliga uppgifter. - i sitt dagliga arbete och skrivande visa färdighet och förmåga att formulera en konstnärlig uppgift och sedan planera och strukturera scenisk handling utifrån denna för en scen på cirka 60 minuter. - i sitt dagliga arbete visa färdighet och förmåga att arbeta med en produktiv relation mellan fantasi och disciplin, mellan spontanitet och ordning. Värderingsförmåga och förhållningssätt - i samtal med pedagoger visa förmåga att reflektera över samt föreslå förändringar i sin egen text. - ha förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för, reflektera över och diskutera sin verksamhet och sina konstnärliga frågeställningar med olika målgrupper. - i samtal med pedagoger visa förmåga att, inom området dramatiskt författande, göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. Kursen består av en praktisk konstnärlig del och en reflekterande del. Undervisningen i den praktiskt konstnärliga delen består i huvudsak av handledning av studentens egenformulerade konstnärliga plan samt kontinuerlig handledning av genomförandet av planen. Handledningen sker en till tre gånger i veckan antingen individuellt eller i grupp. I denna del ingå också att hela eller delar av verket praktsikt arbetas med tillsammans med skådespelare under ett eller två tillfällen för att upptäcka och/eller förtydliga möjligheter och problem i texterna. Undervisningen i den reflekterande delen sker i form av handledning av en verkkommentar där studenten reflekterar över sin konstnärliga praktik. I kursen ingår också ett seminarium då studenten muntligen ska redogöra för konstnärliga ställningstagande i sitt verk samt ett seminarium då studentens skriftliga verkkommentar presenteras och diskuteras.

25 I kursen ges också övningar där studenten själv ska handla på scenen för att på så sätt vidga sin förståelse och erfarenhet av scenisk handling. Delkurs 2: Handling, drama och kommunikation - i samtal med pedagoger och kurskamrater uppvisa fördjupad kunskap och förståelse för det dramatiska författandets teoretiska grunder i fråga om kommunikation och reception. - i samtal med pedagoger och kurskamrater uppvisa grundläggande förståelse för konstens roller i samhället. - uppvisa utvecklad färdighet och förmåga att planera och genomföra seminarier kring självvalda, för kursen relevanta, teoretiska texter. Värderingsförmåga och förhållningssätt - uppvisa en utvecklad reflekterande förmåga att inom området dramatiskt författande i göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. Undervisningen sker i form av föreläsningar och diskussionsseminarier kring kommunikation och reception. Ansvarig pedagog väljer tillsammans med studenterna ut de texter och/eller verk som ska utgöra utgångspunkt för seminarierna. 4. Examination Delkurs 1 Examensarbete. Examination sker under ett granskningsseminarium, av en extern examinator, då studentens verk och verkkommentar diskuteras. För att bli godkänd krävs att studenten då också har genomfört ett offentligt artist-talk. Delkurs 2 Handling, drama och kommunikation. Examination sker fortlöpande i regelbundna reflekterande samtal men muntlig och/eller skriftlig tentamen kan förekomma. All undervisning är obligatorisk. För godkänt krävs aktivt deltagande. Om någon student på grund av frånvaro eller andra skäl riskerar underkännande ska ansvarig pedagog

26 meddela detta både till berörd student och till prefekten. Student som inte uppnår godkänt resultat ska i samråd med kursansvarig pedagog arbeta fram och fullfölja en handlingsplan för att uppnå godkännande. 5. Betyg Kursresultatet bedöms med betyget U/G (Underkänd eller Godkänd). För att bli godkänd krävs åttio procents närvaro och aktivt deltagande i undervisningen. Vidare krävs att man uppfyller de mål, som anges i kursbeskrivningen. 6. Förkunskapskrav För att delta i kursen krävs betyget Godkänd i SKÅD15 7. Litteratur Se bilaga. 8. Övrigt Kursen ges endast under termin 6 inom programmet Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Curriculum Bachelor of Fine Arts in Theatre with Specialization in Acting,

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesign, utblick och förtrogenhet Industrial design, outlook and familiarity 30030 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod:

Läs mer

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it - directing and dramaturgy for movement-based performing arts, 120 credits

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it - directing and dramaturgy for movement-based performing arts, 120 credits Utbildningsplan Movit regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it directing and dramaturgy for movementbased performing arts, 120 credits Programkod: SMOVA Fastställd av: StDH:s lokala

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYE19, Psykologi: Psykologi, hälsa och välbefinnande, 15 högskolepoäng Psychology: The Psychology of Health and Well-being, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst På det treåriga Skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö utbildas skådespelare till teater,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PM1614 Kurs 14: Psykologpraktik, 22,5 högskolepoäng Practical Work/Supervised Field Study Period, 22.5 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kurser termin 5 och 6, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in jazz, KKJZ

Kurser termin 5 och 6, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in jazz, KKJZ Page 33 of 39 Kurser termin 5 och 6, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in jazz, KKJZ 180 credits BG1015 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz, 20 hp Main Instrument 3,

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMB26, Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Internship in Strategic Communication, 30 credits

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG220 Logistiska informationssystem, 15 högskolepoäng Logistics and Information Systems, 15 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna Humanistiska och teologiska fakulteterna BIVR11, Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 högskolepoäng Biblical Studies: Master (Two Years) Degree Course, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMN01, Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Qualified Internship in Strategic Communication,

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LGLA50 Latin 5 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Latin 5 for Teachers in Upper Secondary School, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION JU1101 Journalistik, 30 högskolepoäng Journalism, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för journalistik,

Läs mer

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN30, Socialt arbete: Socialt arbete med fattigdom och försörjningsproblem, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work with Poverty and Maintenance Problems, 15 credits

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligtt kandidatprogram i Textil Kläder - Formgivning Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1TKF Curriculum BFA Programme inn Textile Garment - Design

Läs mer

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning Kyrkomusikerutbildning arrangering/komposition 120 hp Utbildningsplan 1 Identifikation Programmets namn och inriktning: Kyrkomusikerutbildning med inriktning arrangering och komposition, avancerad nivå

Läs mer

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad ,

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad , Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Grafisk design och Illustration Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18,

Läs mer

2. Allmänna uppgifter 1. Huvudområde/n, om tillämpligt 2. Ämne, om tillämpligt 3. Typ av kurs och dess placering i utbildningssystemet

2. Allmänna uppgifter 1. Huvudområde/n, om tillämpligt 2. Ämne, om tillämpligt 3. Typ av kurs och dess placering i utbildningssystemet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FBMA02 2. Kursens namn Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs 3. Nivå G2F Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG210 Affärssystem med tillämpning, 15 högskolepoäng Applied Enterprise Systems, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Dnr 2014-05-27 Sid 1 (6) Religionsvetenskap med

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Keramik och glas Fastställd av KU-nämnden 2007-07-01. Reviderad i UN 090908. Revidering fastställd av KUnämnden 2009-11-25. Gäller fr o m HT10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVN03, Medie- och kommunikationsvetenskap: Medierna och det kosmopolitiska, 15 högskolepoäng Media and Communication Studies: Media and Cosmopolitanism, 15 credits Avancerad

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD62, Psykologi: Personlighets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Personality- and Development Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1112 Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1200 Japanska, fortsättningskurs I, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course I, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRO400 Straff- och processrätt, 30 högskolepoäng Criminal Law and Procedural Law, 30 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY Curriculum BFA Programme in jewellery art First cycle 180 Higher Education

Läs mer

ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM EPF203 Ekonomistyrning med en introduktion till redovisning, 7,5 högskolepoäng Management Accounting Fastställande Kursplanen är fastställd av Företagsekonomiska

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Industridesignens grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod: IDK114 Fastställd

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1113 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 högskolepoäng Criminology: Introduction to the study of crime and social

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi att gälla från och med , höstterminen 2014.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi att gälla från och med , höstterminen 2014. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD61, Psykologi: Personlighets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Personality- and Development Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Möbelde esign inriktning trä Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1MDT Curriculum BFA Programme in Wood-oriented Furniture Design

Läs mer