Förbundsveckan. Jämställdheten som försvann. för andra året. Avtalsrörelsen tar fart igen Trygghetsavtalet hotat. Elementkaffe och ubåtar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsveckan. Jämställdheten som försvann. för andra året. Avtalsrörelsen tar fart igen Trygghetsavtalet hotat. Elementkaffe och ubåtar"

Transkript

1 MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR Jämställdheten som försvann Avtalsrörelsen tar fart igen Trygghetsavtalet hotat Elementkaffe och ubåtar Förbundsveckan för andra året Ledaren:»Miljardsatsningar. Vilket nys.«

2 INNEHÅLL Tobias Lagerblad, förening 101, är en av medlemmarna som deltog i förbundsveckan. Foto: Sören Andersson NR OM FÖRSVARSFÖRBUNDET Årgång 74. Medlemstidning för medlemmar inom Försvarsförbundet. Utkommer med fyra nummer under Upplaga: 5300 ex. Utges av: Försvarsförbundet, Box 5328, Stockholm. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ulrica Jansson Telefon: Fax: E-post: Produktion: Clinton Agency AB. Tryck: Ineko. Om Försvarsförbundet har en pressläggningstid på ungefär en månad. Nr 3/13 gick i tryck den 24 september. Nr 4/13 har manusstopp den 4 november och tidningen kommer ut den 10 december. Ledaren uttrycker Försvarsförbundets åsikter och ståndpunkter. Redaktionen ansvarar ej för insänt, icke beställt, material. Om Försvarsförbundet får citeras med angivande av källa. För återgivande av artiklar och illustrationer krävs redaktionens godkännande. ISSN Innehåll Förbundsveckan För andra året...6 Jämställdheten glömdes bort när Halmstad omorganiserade...10 Avtalsrörelsen tar ny fart Trygghetsavtalet uppsagt...16 TCO kritiserar budgetproppen...17 Kön viktigast vid uttag av föräldrapenning...20 Tinna ger bort en och annan dänga...23 Förbundsordförande: Håkan Sparr Vice förbundsordförande: Lena Sköld Gunnarsson Förbundskansli växel: telefontid och Sekreterare: Gülseren Kiyak, ankn Informationsansvarig: Anna Jonsson (vikarie), ankn Medlemsregister: Annica Arnared, ankn (telefontid tisd fred 9 11) Kanslichef och förste ombudsman: Eva Rundlöf, ankn Ombudsmän: Marika Olsson, Hans Jonsson, Ulrica Jansson E-post skickas på adressen: 2

3 INNEHÅLL 10 Bara kvinnans pengar går att avstå från DET ÄR KLART att framför allt mammor väljer att vara hemma längre tid när barnen är små. För det mesta tjänar ju kvinnan sämre. Ett argument som vi har hört ofta. Så ofta att det liksom blivit en sanning i debatten. Och visst är det så att kvinnor tjänar i snitt mindre än männen. Men det är inte därför kvinnor i högre utsträckning väljer att vara hemma med barn. Det är något annat. För när mamman har en hög inkomst, så pass hög att den utgör en majoritet av hushållsinkomsten, är det möjligt för familjen att avvara en stor del av den för att hon ska vara hemma. Men om pappan står för större delen av inkomsten är det däremot få familjer som tycker att det är möjligt att avstå från motsvarande summa. Intressant studie som Försäkringskassan gjort visar att det är så. Vi skriver lite mer om den på sidan 4. Vi berättar också om försvarsförbundsveckan som genomfördes för andra gången i år (sid 6), om att utredningen om försvarsfastigheterna nu är klar (sid 8) och om att jämställdhetsperspektivet liksom försvann när det omorganiserades på Halmstad garnison. Försvarsmakten blev anmäld till DO av en av sina anställda. Vi intervjuar anmälaren, Marie Meigård, på sidan 11. ULRICA JANSSON, chefredaktör Medarbetare i detta nummer 17 SÖREN ANDERSSON fotograf, har varit i både Linköping och Arboga för att fota aktiviteterna kring förbundsveckan. CARINA WISING, har gjort en snabbenkät i omgivningen, som visar att de flesta av oss har en trudelutt som går på repeat inne i huvudet. LARS GYLLENHAAL, skribent och krönikör, som befann sig i Blekinge när U-137 blev besynnerligt aktuell. gyllenhaals.blogspot.com. CARINA WAHLSTEDT JANSON, en Halmstadbaserad frilansjournalist med specialområden som entreprenörskap, ledarskap och teknik. 3

4 Tung kulspruta lossnade TVÅ SJÖMÄN PÅ HMS CARLSKRONA, som varit i Adenviken utanför Somalia, skadades i en olycka under en övning i Medelhavet, eftersom en tung kulspruta lossnade från sitt fäste. Problematiken med fästena är gammal och båten ska ha fått ny utrustning inför insatsen, enligt tidningen Svenska Dagbladet. Huruvida olyckan beror på att Försvarsmakten inte åtgärdat bristerna eller om fartyget fått gammal utrustning är oklart. Försvarsmakten stämmer anställd för tvåtusen FÖRSVARSMAKTEN STÄMMER en av sina anställda för att kräva in en skuld på mindre än två tusen kronor. Den anställde var sjuk i två dagar våren 2011 men fick ändå full lön. Detta upptäcktes av Försvarsmakten våren därpå. Enligt stämningsansökan är den anställde medveten om att han är skyldig att betala tillbaka kronor och 10 öre till sin arbetsgivare. Eftersom han inte har gjort det, stäms han. Försvarsmakten uppger att man är medveten om att skulden är liten, men vill använda tvisten för att få ett principavgörande från Arbetsdomstolen.»Lönesättningen är arbetsmarknadsparternas mark. Men alla är missnöjda med resultatet.«jämställdhetsminister Maria Arnholm om varför hon engagerar sig mot kvinnolönerna. Tidningen Lag och Avtal. Kränkning att inte bjuda på middag ETT FÖRETAG BESTÄMDE SIG för att bjuda sina anställda på middag. Alla anställda utom de som är fackligt anslutna till IF Metall, vill säga. Metall tog saken vidare till Arbetsdomstolen, som konstaterade att de 18 anställda blivit utsatta för föreningsrättskränkning. Plåster för själen TROTS ATT PSYKISK OHÄLSA idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken finns fortfarande många föreställningar och stor okunskap. Nu har världens första förbandslåda för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa i arbetslivet utvecklats. Kampanjen Hjärnkoll, som ligger bakom initiativet, hoppas att det framöver ska bli lika vanligt att agera när också själen behöver plåster. Den nya förbandslådan ska från mitten av september testas av olika företag runt om i landet. Förutom plåster och bandage innehåller lådan en självskattning för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och telefonkontakt för snabb hjälp. Tanken är att förbandslådan ska sitta på arbetsplatsens allmänna utrymmen som ändå är lite privata, som kopieringsrum och toaletter. Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken så utgår få arbetsplatser ifrån det. Den nya förbandslådan gör det enklare att agera i början av en psykisk ohälsa, och kan förhindra en sjukskrivning, säger Rickard Bracken, projekt ledare på kampanjen Hjärnkoll. Världens första förbandslåda för psykisk hälsa. 4

5 HÅKANSÄGER: Miljardsatsningar. Vilket nys. Under min första arbetsvecka efter semestern läser jag i Göteborgsposten Cecilia Widegrens artikel om miljardsatsningar i försvaret som ska medföra 1500 nya heltidstjänster. Jag säger bara vilket nys. I det här fallet handlar det inte alls om att tillföra några nya miljarder till försvarsmateriel. Det handlar om att regeringen nu fattar beslut om en nödvändig och av Försvarsmakten sedan länge planerad livstidsförlängande åtgärd med syftet att hålla materielen vid liv under en längre tid. När det kommer till stridsvagn 122 har det blivit dags för en sedan länge planerad renovering, något som ströks av genomförandegruppen 2008, men som nu alltså ska genomföras till en större kostnad och senare än planerat. Hur kan nödvändigt underhåll och renoveringar då bli till satsningar? Att regeringen efteråt föreslagit en höjning av försvarsanslagen gör ju inte att den vilseledande retoriken känns ok. Nu till omdaningen FM-FMV. På grund av den stora omorganisationen på FMV tog förbundsstyrelsen beslut i april att den centrala förhandlingsnivån skall ligga på förbundet och inte lokalt på förening 130. Nu har en del rykten kommit till min kännedom att beslutet togs för att vi var missnöjda med förening 130s agerande. Jag kan dementera dessa rykten: Beslutet togs enbart för den stora omorganisationen på FMV som innebär att många fler föreningar berörs av de centrala förhandlingarna på FMV. Jag hoppas att jag med detta har uttryckt mig på ett sätt så att fortsatta rykten därmed avslutas. I den tyska tidningen Focus kan man den 20 augusti läsa att Angela Merkels parti CDU överväger att låta återinföra den värnplikt som avskaffades så sent som Antalet frivilliga sökande har minskat dramatiskt sedan Uppgiften stämmer till eftertanke om vår egen rekrytering av frivilliga GSSare. I statsministerns sommartal hörde jag inte ett ord om försvarssektorn. Jag tycker att det känns respektlöst mot våra män och kvinnor i vårt nu frivilligförsvar där en del arbetar med livet som insats. Antar att försvaret fortfarande är ett särintresse i statsministerns ögon. I vårt senaste försvarspolitiska inriktningsbeslut finns följande försvars- och säkerhetspolitiska målsättningar: Det militära försvaret ska enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och främja vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Hela Sverige ska försvaras. Armé, marin och flygstridskrafter ska ha kvalificerad förmåga att genomföra strid i hela skalan från lågintensiva till högintensiva konfliktnivåer. Förmågan till väpnad strid är Försvarsmaktens unika bidrag till Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Användbara förband med hög tillgänglighet och förmågan att genomföra väpnad strid, liksom omvärldens kunskap om detta ska verka konfliktförebyggande, konfliktdämpande och krigsavhållande. Man kan ställa sig en rad frågor kring detta. Är verkligen målsättningarna i synk med verkligheten? Vi ska tillsammans med andra försvara Sverige. Vilka de andra är, får vi inte riktigt veta. Förmågan till väpnad strid är en annan fråga som har stötts och blötts under det senaste året i både medier och försvarsbloggar. Jag saknar en bred politisk lösning om hur Sveriges försvar ska se ut. Vi vill inte ha ett nytt försvar vid varje val. Vi som arbetar inom försvarssektorn vill ha lugn och ro för att kunna lösa de uppgifter vi har utan att behöva oroa oss för att osthyveln skall hyvla några skivor till på den nu ganska platta försvarssektorn. Jag ställer min förhoppning till den sittande försvarsberedningen om både konstruktiva och politiskt breda och modiga förslag trots att det är valår HÅKAN SPARR, Försvarsförbundets ordförande 5

6 Förbundsveckan Reflektionspromenad. Korvgrillning. Utbildning i lönesättande samtal. Fika med facket. Exempel på aktiviteter som genomfördes under försvarsförbundsveckan nummer två. Rekrytering är en av de högst prioriterade frågorna inom Försvarsförbundet. Därför beslutade förbundsstyrelsen förra året att Försvarsförbundets föreningar årligen ska genomföra en samlad rekryteringssatsning. Det är viktigt att visa dem som inte är medlemmar att vi är ett bra alternativ och dem som redan är medlemmar att de är viktiga för oss, säger förbundsordförande Håkan Sparr. Genom förbundsveckan vill vi göra båda delarna. MÅNDAG VECKA 38. Förening 05 på Karlberg väljer att plocka delar av reflektionsrundan och lägga på fikaborden. (Reflektionsrundan har samma upplägg som en tipspromenad, men utan rätt och fel. Här får deltagarna reflektera över fackliga frågor och ställningstaganden.). Föreningen bjöd också på fika. Vi har så få medlemmar att det ibland kan vara svårt att ordna aktiviteter, säger ordförande Marie-Louise Svensson. Vi försöker att göra smarta upplägg, så att vi får igång diskussioner och tankar utan att lägga ner alltför stor kraft och för mycket tid. Jag tror att det kan vara lagom att diskutera viktiga frågor under en kafferast. Ibland räcker det med att klargöra vad vi tycker och vad vi tycker är viktigt. Några av frågorna sparar jag och kan använda vid senare tillfällen. TISDAG VECKA 38. Linköping. Himlen är höstigt knallblå och tystnaden bryts med jämna mellanrum av mullret från flygplansmotorer. Iklädd Försvarsmaktens träningsjacka står Urban Ström, ordförande för förening 84, och ger instruktioner för reflektionsrundan. Reflektionsrunda på förmiddagen och därefter lunch för alla medlemmar som ville delta.»det här är något som vi kommer att få frågor om, så det är bättre att informera i förväg«förening 84 HAR den här dagen bjudit in alla medlemmar som finns i området: rikstäckande förening 101, förening 122 på FRA och förening 77, FMV. Sedan finns det en medlem på Försvarshälsan som tillhör P4, förening 8. Dessutom har förening 76 i Såtenäs medlemmar på området. För oss blir förbundsveckan en bra anledning att verkligen ta tag i någon form av aktivitet och att bjuda in alla föreningar i området. När vi har markerat en särskild vecka i kalendern blir det lättare av, säger Urban Ström. UNDER REFLEKTIONSRUNDAN träffar vi Fredrik Haglund och Andreas Eriksson. Fredrik Haglund är nyanställd, jobbar sedan tre veckor tillbaka inom garnisonen. Under sin första vecka som anställd blev han rekryterad av Andreas Eriksson. Jag har tidigare jobbat som lärare, men det blev inte av att jag gick med i facket. Men efter att ha pratat med Fredrik kändes det vettigt att ha den tryggheten. FREDAG VECKA 38. Ombudsman Marika Olsson tar tidigt morgontåg till Arboga. Väskan full av minnesanteckningar och planering. Hon ska hålla utbildning i lönesättande samtal för Försvarsförbundets medlemmar. Håkan Antonsson, ordförande för förening 107: Jag fick idén på förbundsmötet när vi fick information om löne sättande samtal. Jag tänkte då att det här är något som vi kommer att få frågor om, så det är bättre att informera i förväg, så när arbetsgivaren kommer med sin information/utbildning då har våra medlemmar redan hunnit fundera lite på det här och känna sig insatta i ämnet. Jag tyckte att det gick jättebra och har fått mycket positiv respons. Vi kommer att genomföra något liknande om det nya kollektivavtalet när det är klart. Foto: Sören Andersson 6

7 fortsätter Marika Olsson utbildar i lönesättande samtal. Reflekterar. Andreas Eriksson och Fredrik Haglund deltog i reflektionsrundan i Linköping. Tord Vikström samtalar med Åsa Edberg och Lena Hellqvist. 7

8 försvarsfastighet Fortverket ska läggas ner 58 medlemmar drabbas Utredningen om En stor del av försvarsfastigheterna ska även i fortsättningen förvaltas av en myndighet. Men inte av Fortifikationsverket, tycker regeringens utredare. Det är bra med en vilja till rationalisering, men man ska ju vara medveten om att det heller inte är gratis att avveckla myndigheter för att bilda nya statliga bolag, säger förbundsordförande Håkan Sparr. EN STOR DEL AV statens försvarsfastigheter bör även i fortsättningen förvaltas av en myndighet. Men fördelarna med förvaltning i bolagsform bör tas till vara så långt det är möjligt. Det konstaterar regeringens utredare landshövding Ingemar Skogö som nu är klar med sitt betänkande Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61). Försvarsfastighetsutredningen har haft i uppdrag att föreslå vilka myndigheter eller statligt ägda bolag som i framtiden bör förvalta statens bestånd av försvarsfastigheter. De fastigheterna förvaltas i dag av Fortifikationsverket som ska avvecklas. Fortifikationsverkets klart största hyresgäst är Försvarsmakten. Av de fastigheter Försvarsmakten utnyttjar hyrs tre fjärdedelar från Fortifikationsverket och resten från andra fastighetsägare. UTREDNINGEN ANSER ATT en betydande andel av Fortifikationsverkets fastigheter även i fortsättningen bör förvaltas i myndighetsform. Det gäller: försvarsanläggningar (framför allt tunga befästningsanläggningar och dylikt) fastigheter av särskilt kulturhistoriskt intresse militära flygplatser marina basområden. Utredningen anser dock att staten bör ta till vara de fördelar som finns med att bedriva fastighetsförvaltning i bolagsform där detta är möjligt. Utredningen föreslår att den fortsatta omstruktureringen av statens bestånd av försvarsfastigheter inklusive genomförandet av den föreslagna överlåtelsen till bolag i ett första steg hanteras inom ramen för en ny fastighetsförvaltande myndighet. Myndigheten bör bildas genom att både Fortifikations verket och Statens fastighetsverk avvecklas och att deras verksamheter bildar grund för den nya myndigheten. Till den nya myndigheten bör till en början samtliga fastigheter föras som i dag förvaltas av de båda myndigheterna. Utredningen är verkligen tydlig med att Försvarsmakten bör betala marknadsmässiga, men vad är en marknadsmässig hyra på exempelvis en tung befästning, säger Håkan Sparr. HÅKAN SPARR MENAR att det alltid är rimligt med rationaliseringar, men ställer sig frågande till nyttan av att bilda statliga bolag. Vi har Statens Fastighetsverk som kan användas. Vi skulle inte behöva ta omvägen via nedläggningar av myndigheter och bildande av statliga bolag för att kunna förvalta försvarsfastigheter på ett rationellt sätt. UTREDNINGEN REDOVISAR även andra förslag för att effektivisera Försvarsmaktens lokalförsörjning. Bland annat bör Försvarsmakten ta över det fulla ansvaret för sin lokalförsörjning. I dag sköter Fortifikationsverket många sådana uppgifter åt Försvarsmakten. Lokaler är en viktig, strategisk resurs för Försvarsmaktens verksamhet och 8

9 erna klar Foto: Frank Julin utgör den tredje största kostnadsposten i myndighetens budget, säger utredaren Ingemar Skogö. Jag kan konstatera att de speciella regler som hittills gällt för Försvarsmaktens lokalförsörjning, och som avviker från vad som gäller för övriga myndigheter, inte har gynnat Försvarsmaktens förmåga att utöva nödvändig styrning, hushållning och rationalisering av lokalresurserna. Dagens särbestämmelser bör därför upphöra. Försvars makten bör överta det fulla ansvaret för sin lokalförsörjning. Utredningen föreslår också att dagens hyresmodell för försvarsfastigheterna er- sätts av branschmässiga hyresavtal och att man så långt som möjligt bör använda samma terminologi och nyckeltal för försvarsfastigheterna som för fastighetsbranschen i övrigt. Utredningen föreslår också att regeringen bör överväga att införa ett enhetligt avkastningskrav för fastighetsförvaltande myndigheter. Det här är naturligtvis jobbigt för de medlemmar vi har på Fortifikationsverket, säger Håkan Sparr. Samtidigt är det skönt för dem att äntligen få ett besked. Utredningstiden har varit lång och ovissheten har varit svår för dem. Sagt om utredningen: Fortverkets GD, Urban Karlström: DET HAR VARIT en utdragen process för Fortifikationsverkets medarbetare och det känns bra att förslaget nu har kommit så att processen kan fortsätta ha sin gång. Jag tycker att det är ett bra förslag att lägga samman fastigheterna i en ny myndighet för att nå samordningsfördelar. Vi kommer att fortsätta att fokusera på vårt uppdrag på samma professionella sätt som tidigare även under omstruktureringsperioden. OM FORTIFIKATIONSVERKET Försvarsförbundet har en förening inom Fortifikationsverket: förening 105 med 58 medlemmar. Fortifikationsverket förvaltar idag statens bestånd av försvarsfastigheter. Fortverkets största hyresgäst är Försvarsmakten. Utredningen menar att det är dags för Försvarsmakten att ta över det fulla ansvaret för sin lokalförsörjning, på samma villkor som andra myndigheter. Läs hela betänkandet: Regeringens utredare Ingemar Skogö: EN STOR DEL AV statens försvarsfastigheter bör även i fortsättningen förvaltas av en myndighet. Men fördelarna med förvaltning i bolagsform bör tas till vara så långt det är möjligt. 9

10 PERSPEKTIVET S? KRAV PÅ AKTIVA ÅTGÄRDER Diskrimineringslagen är tydlig med att arbetsgivaren har ett stort ansvar när det gäller att aktivt förebygga diskriminering. Arbetsgivare och ATO ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Arbetsgivare och arbetstagare ska särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 10

11 OM FÖRSVANN Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad omorganiserar. Och plötsligt har ingen av de tre kvinnor som tidigare haft chefsbefattningar med personalansvar motsvarande position. AV CARINA WAHLSTEDT JANSON När Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad omorganiserades erbjöds tre kvinnor som hade chefsbefattningar andra tjänster. Då anmälde kapten Marie Meigård det som hänt till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att få en bedömning av hur processen gått till. En av kvinnorna hade varit avdelningschef och HR-chef, men fick ett förändrat personalansvar och är inte längre avdelningschef, en annan kvinna blev ekonomichef från att ha varit avdelningschef då arbetsplatsen gick upp i en annan avdelning och den tredje kvinnan som varit sektionschef blev handläggare då en sektion gick ihop med en annan, berättar hon. De två förstnämnda kvinnorna var civilanställda, den tredje officer. Samtliga fick specialistofficersbefattningar eller andra chefsbefattningar utan personalansvar, vilket inte ger samma karriärmöjligheter. Avsaknaden av jämställdhetsperspektiv blev väldigt tydlig, berättar Marie Meigård. Genusperspektivet var helt bortglömt eller ignorerat. Då bestämde jag mig för att anmäla min arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen (DO). HON BESKREV för DO vad som hänt och varför hon anser att omorganiseringen skötts på ett diskriminerande sätt. I sin anmälan påpekar hon också att omorganiseringen av personalen skett under sträng sekretess och med en begränsad deltagarkrets. Likabehandlingshandläggaren har inte deltagit i arbetet eller rådfrågats någon gång under rekryteringsarbetet och de checklistor för jämställd beredning av beslut som finns är okänd för dem som deltagit i arbetet. Genom att inte ta hänsyn till jämställdhetsaspekten har man försvårat Anmälde Försvarsmakten till DO. Marie Meigård tyckte att avsaknaden av jämställdhetsperspektiv blev tydlig vid omorganiseringen. för kvinnor som grupp att göra karriär. Marie Meigård skriver i sin anmälan: att så här tydligt utesluta kvinnorna från inflytande och makt i organisationen får inte gå obemärkt förbi. DO uppmanade Försvarsmakten att svara på varför man valt att inte ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Den uppmanades också, om det inte ska leda»orsaken är att den genuina viljan inte har varit stor«till vite, att göra en efteranalys av hanterandet av hela ärendet: utreda följderna för kvinnor som grupp, vidta åtgärder för att kompensera för följderna och beskriva hur myndigheten i framtiden tänker ta hänsyn till Diskrimineringslagens krav om aktiva åtgärder (se faktaruta). DO har också valt att göra en översyn över situationen i Försvarsmaktens alla avdelningar i Halmstad, eftersom man misstänker att man även inom andra avdelningar missat jämställdhetsaspekten vid omorganiseringen. Försvarsmakten svarade på anmälan att det inte var fråga om nyanställning eller någon ledig befattning och att man därför haft begränsade möjligheter att väga in jämställdhetsaspekten samt att man gått efter kompetenskrav och LAS, men att detta inte gett utrymme att ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Man säger också att det inte framförts några jämställdhetsaspekter vid besluten. FÖRSVARSMAKTEN ÄR NOGA med kvalifikationsinventeringar när de till sätter personal på olika befattningar, svarar Marie Meigård. De tre kvinnor som inte längre har kvar sin chefsbefattning efter omorganisationen uppfyllde kompetenskraven för att få chefs- och officersbefattningar, men fick lägre befattningar. Att ingen av dem skulle vara kompetent är naturligtvis inte sant. Att ingen framfört synpunkter vid förhandlingarna förklaras av att likabehandlingsrepresentanten inte var en del av omorganiseringsgruppen. NU VÄNTAR HON PÅ utfallet av DOanmälan. Hon har sett flera kvinnor inom försvaret sluta för att de inte mentalt orkar vara kvar i den manligt normativa miljön, inte kunnat stiga i karriären, inte fått en förväntad befordran eller för att de träffat sin partner där och han fått tjänst på annan ort. Nu är hon lite positivt överraskad över reaktionerna på arbetsplatsen efter anmälan. Ingen har faktiskt kommit med negativa anmärkningar på att jag anmält. Min chef var inte speciellt glad veckorna efter anmälan och den uppmärksamhet den fick, men nu har vi kunnat prata om genusfrågorna och vi håller på att genomföra en granskning av arbetsplatsen ur ett jämställdhetsperspektiv.» 11

12 » DET PRAKTISKA jämställdhetsarbetet går alldeles för långsamt, framför allt på den militära sidan, säger Helena Hoffman. På den civila sidan finns en längre tradition av kvinnlig närvaro. På civilsidan finns en betydligt längre tradition. Kvinnor har varit en del av försvaret som civilanställda under flera hundra år, men könsuppdelad statistik har inte funnits lika länge. Inom de civila tjänsterna finns betydligt fler av de traditionella vård- och omsorgsuppgif-»jämställdhetsarbetet går alldeles för långsamt«helena Hoffman, jämställdhetsspecialist på Försvarsmaktens HR-centrum. DO-anmälan mot FMTS i Halmstad visar att jämställdhetsarbetet står inför en stor utmaning om inte kvinnorna ska ge upp och lämna Försvarsmakten. Vi måste arbeta praktiskt med jämställdhetsfrågorna på alla nivåer säger Helena Hoffman och Matilda Lidström som båda arbetar med genusfrågor centralt inom Försvarsmakten. AV CARINA WAHLSTEDT JANSON Kvinnor och män har drabbats olika hårt när man omorganiserat på FMTS. Det är det som har uppdagats i Halmstad, konstaterar Helena Hoffman, jämställdhetsspecialist på Försvarsmaktens HR-centrum. Hennes kollega Matilda Lidström, som är jämställdhetsstrateg, håller med. Vi marknadsför oss mer aktivt mot kvinnor just nu. Det är en stor förlust om unga kvinnor slutar att söka sig till den grundläggande militära utbildningen (GMU) eller inte vill göra karriär inom Försvarsmakten. Det som har hänt är beklagligt och tragiskt för dem som blivit drabbade. ter som speglar en traditionell könsuppdelning. År 2012 utgjorde civilanställda kvinnor 37,7 procent av antalet civilanställda, betydligt närmare jämställdhetsmålen än bland militärt anställda. PROCENTANDELEN KVINNOR minskar ju högre upp på karriärstegen man kommer. Vi vill att kvinnor ska öka sin närvaro, inte minst inom alla militära yrken och vapengrenar. Den manligt normativa miljön riskerar att leda till att kvinnor inte söker sig till eller stannar kvar och gör karriär inom Försvarsmakten. Hon ser också andra nackdelar. En kvinna som utbildats och kommit en bit i karriären men som sedan slutar är både en mänsklig och ekonomisk förlust. Sverige har också förbundit sig att leva upp till FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Orsaken till att det gått så långsamt, menar Helena Hoffman, är att den genuina viljan, framför allt hos den manliga majoriteten officerare och soldater, inte har varit stor. Det har varit ett politiskt beslut som har forcerats och då slåss man som kvinna dagligen mot ett motstånd. Försvarsmakten måste visa i handling att kvinnor är välkomna och kan göra karriär. Lagstiftning och hur det ser ut i praktiken får inte vara två skilda saker. Helena Hoffman och Matilda Lidström menar båda att man borde nått längre med jämställdhetsarbetet på de 30 år kvinnor haft tillträde till en karriär inom Försvarsmakten. Om kvinnorna syns i betydligt mindre utsträckning än männen på de högre nivåerna har man uppenbarligen inte ställt frågor kring jämställdhet. Genusperspektivet ska genomsyra allt: rekryteringar, nedskärningar, utvecklingsplanering och inte minst omorganiseringar, säger Helena Hoffman. HON MENAR ATT det behövs aktiva, beslut samma och konsekventa ledare som visar vägen genom att sätta konkreta mål och som visar i handling att man vill ha ett jämställt försvar. De måste också vara beredda att ta ansvar för att tilldela resurser och för att följa upp resultaten. Den manliga majoriteten måste visa intresse och vilja. Det skall inte vara en liten grupp kvinnor som leder jämställdhetsarbetet, anser Helena Hoffman. 12

13 Missbrukar visstidsanställningar PERSONER I SVERIGE har varit visstidsanställda fem år eller längre hos samma arbetsgivare, enligt en undersökning som TCO har gjort. Visstidsanställningar behövs och är ofta en väg in på arbetsmarknaden. Men att människor har arbetat mer än fem år hos samma arbetsgivare på olika korta anställningar visar att visstidsanställningar missbrukas. Det vill vi förhindra, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. Undersökningens resultat är ett konkret bevis för att den svenska lagstiftningen tillåter missbruk. Vi har skickat den till EU-kommissionen som nu förhoppningsvis anser sig ha tillräckligt på fötterna för att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen, säger Samuel Engblom, chefsjurist på TCO. För oss som möter uppsagda medlemmar är det tydligt att de flesta tror att anställningsskyddet är betydligt starkare än vad det i verkligheten är. Förbundsjuristerna Karin Lundin och Heléne Robson i en debattartikel i tidningen Lag och Avtal. Matilda Lidström, jämställdhetsstrateg Matilda Lidström påminner om att det finns många konkreta hjälpmedel för att bedriva jämställdhetsarbete. Varje arbetsplats har checklistor för den här typen av situationer. Vi har också tillgång till Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet från Men det allra viktigast är att vi ställer frågan Har ni använt checklistan? och sedan ställer följdfrågor på detaljnivå som Hur då? och Redogör för vad ni har gjort på just er arbetsplats. Webbarkivet har fått en uppfräschning FÖRBUNDETS WEBBARKIV, där du som förtroendevald kan hitta material och information att använda dig av i ditt uppdrag, är nu uppdaterat och förhoppningsvis ännu enklare att navigera i. Din föreningsordförande har inloggningsuppgifter till arkivet. Nytt avtal gällande föräldralön för Försvarsmakten ETT NYTT AVTAL gällande lön under föräldraledighet är tecknat. Avtalet gäller arbetstagare tillhörande OFR/O, OFR/S samt SEKO Försvar och det träder i kraft 1 oktober Vill du läsa avtalet finns det att hämta på Försvarsförbundets hemsida. MATILDA LIDSTRÖM PEKAR även på en positiv utveckling. Ett projekt med coachning i genusfrågor för högre chefer inom Försvarsmakten är under arbete. Ett annat positivt resultat, som är en direkt konsekvens av det som hänt i Halmstad, är att frågan blivit uppmärksammad på generalsnivå. Vid en pågående personalförflyttning mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten har man bestämt sig för att väga in jämställdhetsperspektivet. Kamratföreningen fyller tio I SLUTET AV NOVEMBER 2002 bjöd Försvarsförbundet in före detta anställda och förtroendevalda till öppet hus, för att prata om förbundets historia och utveckling. Idén att bilda en kamratförening kom upp till diskussion och året därpå var Försvarsförbundets Kamratförening bildad, med Kristofer Söderlind som första ordförande. I år fyller således kamratföreningen, föreningen för framåtsyftande tillbakablickar, tio år. Grattis, säger Om Försvarsförbundet. 13

14 I KORTHET Stress påverkar livet efter pensionen STRESS OCH ORIMLIGA KRAV på jobbet leder till nedsatt hälsa i ålderdomen. Det är resultatet av en stor finsk studie där man under nästan 30 år följt hälsoutvecklingen hos finländska kommunalanställda. Dålig arbetsförmåga i medelåldern kan betraktas som ett tidigt varsel om problem med funktionsför mågan senare i livet. Vi såg ett samband mellan hög fysisk och psykisk belastning i medelåldern och ökat behov av sjukhusvård och förtida död. Men det fanns också skillnader som var kopplade till individens könstillhörighet och yrkesställning, säger Mikaela von Bonsdorff, vid Jyväskylä universitet. Att anpassa arbetet mer efter individen är ett sätt att undvika framtida skador, enligt forskarna. Om man arbetar aktivt med att förebygga fysiska och psykiska besvär hos de medelålders anställda kan man bromsa upp en framtida försämring av hälsan. TCOs nya, schyssta hemsida TCOs NYA HEMSIDA, tco.se, lanserades i slutet av augusti. Här finns nu också bland annat facketförändras.nu och TCO Play. Du hittar enkelt till bland annat bloggen utredarna.nu samt övriga sociala flöden. Regeringen slopar differentierade a-kasseavgifter REGERINGEN PRESENTERADE i början av september ett förslag om att slopa de differentierade avgifterna till a-kassan. TCO välkomnar i ett pressmeddelande förslaget, men säger att organisationen samtidigt ser fram emot att renovera arbetslöshetsförsäkringen ytterligare genom en höjning av taket i a-kassan. - Att regeringen nu avskaffar de differentierade a-kasseavgifterna är glädjande men inte oväntat, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. När de infördes orsakade det massavhopp från a-kassorna, vilket ställde många utan inkomstskydd om de blev arbetslösa. Syftet med avgifterna var att dämpa fackens lönekrav. Det var en helt onödig åtgärd eftersom lönebildningen fungerar väl. Därför är det bra att regeringen nu ändrar denna meningslösa politik. - Regeringen behöver nu gå vidare med att renovera arbetslöshetsförsäkringen, fortsätter Eva Nordmark. För fortsatt hög omställningsförmåga måste taket i a-kassan höjas kraftigt så att fler får ett acceptabelt skydd för inkomsten. Sparr träffade Lindenstam FÖRBUNDSORDFÖRANDE HÅKAN SPARR träffade i början av september riksdagsledamot Åsa Lindenstam (S), som sitter i försvarsberedningen och försvarsutskottet. De diskuterade bland annat så kallade oberoende tjänster och omdaning Försvarsmakten till FMV. En omdaning som Försvarsförbundet inte ser några besparingar i, utan istället menar medför stora kostnader, både kort- och långsiktigt. Nya profilprodukter på lager KÄNN DIG SÄKER MED ett första hjälpen-set i svart fodral. Eller snobba med schyssta pennor i silverfärgat plåtetui. Kanske vill du vara den i fikarummet med snyggaste kaffemuggen. Försvarsförbundet har lagrat upp med nya profilprodukter. Finns att beställa på förbundets hemsida. 14

15 Könsneutral värnplikt i Norge STORTINGET HAR BESLUTAT att Norge ska införa en könsneutral värnplikt där kvinnor och män likställs. Därmed blir Norge det första landet i världen, i modern tid, som inför det. I Israel har man kvinnlig värnplikt, men män och kvinnor utför olika uppgifter. Beslutet kommer att träda i kraft Norges försvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen från de norska socialdemokraterna: Det är en historisk dag, och tänk att det sker samma vecka som vi har 100-årsjubileum för kvinnlig rösträtt, säger hon till Aftenposten. Traditionsenlig träff I SLUTET AV AUGUSTI bjöd förening 51 i Karlskrona in förtroendevalda från den egna föreningen, förening 50 i Karlskrona samt rikstäckande förening 101 för erfarenhetsutbyte. Mötet i Sandhammaren i Skåne har blivit tradition för föreningarna runt Karlskrona. I år fanns förbundsordförande Håkan Sparr och ombudsman Hans Jonsson på plats för att diskutera bland annat föreningsstruktur, arbetstid, arbetsrätt i stort, restid och organisationsförändringar. Säkerhetspolitiskt forum i Luleå I BÖRJAN AV SEPTEMBER genomfördes ett säkerhetspolitiskt seminarium på F 21 i Luleå, då försvarsminister Karin Enström och ÖB Sverker Göranson fanns på plats för att diskutera bland annat Barents- och Arktisområdet och samarbetet mellan de olika nordiska länderna. A 9, F 21 och I 19 fanns representerade och det gjorde förstås också Försvarsförbundet. Förbundsordförande Håkan Sparr var en av deltagarna: Foto: Hans Jonsson Jan Berthilson (till höger), ordförande för förening 51 i Karlskrona, diskuterar fackliga frågor med Jan-Olov Olsson. För oss i Försvarsförbundet är alla kontakter som jag fick viktiga. Jag samtalade med kommunalpolitiker samt soldater, befäl och övriga anställda. Det som utmärker samtliga jag pratade med är att alla ser positivt på framtiden. Jag kan också konstatera att föreningen på F 21 och föreningen i Bodens garnison har ett bra samarbete. 79 procents rabatt på Ny Teknik MEDLEMMAR I FÖRSVARSFÖRBUNDET får 79 procents rabatt på ordinarie prenumerationspris. Är du dessutom nyanställd tekniker eller ingenjör får du ett års prenumeration gratis. Ny Teknik är tidningen för dig som har ett arbete inom de tekniska områdena, eller om du är allmänt tekniskt intresserad. Här läser du om nyheterna, produkterna, trenderna, innovationerna, och om nystartade företag som kan bli morgon dagens Ericsson eller Microsoft. HALLÅ DÄR FÖRBUNDSORDFÖRANDE HÅKAN SPARR! VI HAR HÖRT ATT DU VARIT I OSLO PÅ MÖTE. VARFÖR DÅ? Jag har, tillsammans med vice ordförande Lena Sköld Gunnarsson och kanslichef Eva Rundlöf, träffat Försvarsförbundets norska och finska motsvarigheter under ett två dagar långt erfarenhetsutbyte. Vi har nordiska möten med jämna mellanrum, vilket jag tycker är väldigt givande. VAD PRATADE NI OM? Bland annat diskuterade vi rollerna i förbundsstyrelserna och hur vi bäst hanterar dem. Alla förbund brottas dessutom med ekonomiska frågor och funderingar kring hur vi ska höja medlemsantalet, så där har vi en annan gemensam nämnare. I Finland sparar man exempelvis pengar på att ha kongressen under endast en dag och inte längre bjuda in några externa gäster. VAD VAR DET VIKTIGASTE DU FICK MED DIG HEM? En tankeställare kring Norges värnplikt: två av tio inkallade genomför värnplikten, men hela årskullen testas. När den könsneutrala värnplikten träder i kraft 2015 kommer Norge att ha en jättebas för rekrytering till GSS T och K, som vi inte har i Sverige. 15

16 Statliga avtalsrörelsen startar om Avtalsrörelsen tog sommarlov, men har nu startat igen. Arbetsgivarsidan har gått ut hårt med att säga upp Trygghetsavtalet. Det är lite kärvt mellan parterna på det statliga området. Parterna står långt ifrån varandra, som det brukar heta. Det största orosmomentet är att arbetsgivarna sagt upp det statliga trygghetsavtalet. Trygghetsavtalet är högklassigt jämfört med de flesta avtal på arbetsmarknaden och fackliga sidan har i varje avtalsrörelse försvarat avtalet med näbbar och klor. Om arbetsgivarna är ute efter ett helt nytt avtal eller modifieringar av det nuvarande återstår att se. Arbetsgivarna vill även förhandla om pensionsavtalet. Det avtalet är dock inte uppsagt. AVTALSRÖRELSEN BÖRJADE redan den 19 juni, när Arbetsgivarverket och facken inom OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd) bytte avtalskrav. Sedan drog sig parterna tillbaka, funderade, tog semester och har nu kommit tillbaka till förhandlingsbordet. Eva Rundlöf, förste ombudsman och kanslichef på Försvarsförbundet, sitter med i den så kallade stora gruppen som samordnar facken inom OFR/S. Hon ser ett par vattendelare i årets lönerörelse. Punkter som kan komma att infektera förhandlingen. Några har vi sett förut, medan andra är nya på listan. En punkt som kan räknas som återkommande: att arbetsgivarna, representerade av Arbetsgivarverket, vill ha ett avtal som löper tillsvidare. Facken vill ha en avgränsad tidsperiod. EVA RUNDLÖF OM VARFÖR ATO tycker att ett tidsbegränsat avtal är att föredra: Vi anser att våra avtal behöver ses över och fortsätta utvecklas. Vi vill ständigt förbättra villkoren för medlemmarna och då krävs det att vi kontinuerligt kan omförhandla avtalen. Vid varje avtalsperiods slut har vi nu möjligheten att förhandla fram förbättrade avtal den möjligheten följer inte med ett tillsvidareavtal. Under en avtalsperiod är våra medlemmar dessutom bundna av fredsplikt,»vi vill ständigt förbättra villkoren för medlemmarna och då krävs det att vi kontinuerligt kan omförhandla avtalen.«vilket innebär att vi till exempel inte kan gå ut i konflikt under avtals perioden. Att vi vill ha avtalsperioder är för att möjligheten till stridsåtgärder följer endast avtal som omförhandlas. Detta är ett verktyg som kan användas och som kan öka chanserna för att utveckla våra kollektivavtal vid intressekonflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Och den möjligheten är vi inte villiga att ge upp. ANNAN ÅTERKOMMANDE stötesten: arbetsgivarna vill ha sifferlösa avtal. Facken vill ha minst lika mycket som industriavtalen (det så kallade märket), som ligger på 6,8 procent på tre år. Vi vill inte överlåta till arbetsgivaren att bestämma nivån på löneökningarna. ÅTTA FÖRBUND SAMFÖRHANDLAR Vi anser att löneutrymme inte är ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Vi anser också att alla medlemmar skall få en löneutveckling och därför behöver avtalet ge förutsättningar för individuell löneutveckling och reallöneskydd, säger Eva Rundlöf. JÄMSTÄLLDHET HAR poppat upp som en fråga i den här avtalsrörelsen. Facken anser att föräldrapenningstillägg ska utgå även för de tio pappadagarna vid barns födelse så att män och kvinnor får samma ersättning när de är föräldra lediga. Dessutom anser facken att blivande föräldrar ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på mödravårdscentral. För att nå detta bör en könsneutral skrivning införas. Försvarsförbundet ingår i OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd. OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta fackförbund inom statlig sektor. Det finns tre statliga förbundsområden: statstjänstemän, poliser och officerare. De inryms under OFR/S respektive P och O. Det är därför Försvarsförbundet skriver under avtalsförhandlingar med OFR/S och inte Försvarsförbundet. Inom OFR/S ingår dessutom Fackförbundet ST, Ledarna, Lärarförbundet och Vårdförbundet. 16

17 »Det hände något märkligt Då steg Gud ner till Jorden och sade följande till en församlad svensk riksdag: 40 timmar varje vecka ska ni arbeta i ert anletes svett, åtta timmar varje dag, inte mer och inte mindre «. Jonas Fogelqvist, reporter på duochjobbet.se, undrar varför utvecklingen stannade efter införandet av 40-timmarsveckan. Varför de som dristat sig att föreslå kortare arbetsvecka i regel bemötts med det lite svåremotsagda argumentet: Det går inte. Saknar långsiktigt jobbskapande i budgeten - HÖJNINGEN AV BRYTPUNKTEN för statlig skatt är välkommen, likaså att avgifterna till a-kassan justerats, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO, i samband med att regeringen presenterade sin budgetproposition. Men det saknas pengar till högre utbildning, höjd a-kassa, och mer resurser till unga som inte klarat skolan. Det är ange lägna långsiktiga investeringar som skulle bygga Sverige starkare. TCO är oroad för ekonomin och jobben, fortsätter Eva Nordmark. Arbetslösheten är så hög att en expansiv budget är välkommen. Men överskottsmålet, som politikerna inte vill släppa, gör det omöjligt att kombinera omfattande skattesänkningar med de välfärdsinvesteringar som behövs. Ekonomin tål inte både satsningar och samtidigt skattesänkningar utan att vi får betala surt efteråt i form av åtstramningar eller skattehöjningar eller bådadera. Småbarnsföräldrar i budgeten 108 MILJONER KRONOR avsätts till barnomsorg kvällar, nätter och helger. Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 180 till 225 kronor per dag. Färre dagar ska kunna sparas längre än tills barnet fyllt fyra år. Pengar ska kunna tas ut på skollov ända tills barnen tolv. Eva Nordmark, ordförande i TCO Fackligt aktiva i TCO-förbunden både stoltare och äldre TRE AV FYRA fackligt förtroendevalda i TCO-förbunden är stolta över uppdraget. En ökning jämfört med Medelåldern bland de aktiva har under samma period stigit med ett år, till 51 år. Det uppger TCO-tidningen. Skyddsombudssidor FUNDERAR DU KRING rollen som skyddsombud, eller är du kanske rent av skyddsombud? Titta gärna in på våra nya skyddsombudssidor på hem sidan under rubriken förtroendevald. Här hittar du matnyttig information, bra länkar samt diverse material om skyddsombudets roll, arbetsmiljö, arbetsskador med mera.» Debattera försvarsfrågan intensivt under hösten 2013 efter nyåret kan det vara för sent!«bloggaren Wiseman s Wisdoms ser inte så positivt på utvecklingen inom Försvarsmakten. 17

18 KRÖNIKA GYLLENHAAL Elementkaffe och ubåtar Kaffet på flygflottiljen i Blekinge blev tidigare i år en riktig snackis, nästan i klass med när den sovjetiska ubåten U-137 gick på grund där När er krönikör nyligen var i länet blev också U-137 besynnerligt aktuell. Löpsedeln 1984 om jakten på främmande dykare, i vilken Lars Neij och hunden Jax spelade en huvudroll. Den ryska brandsläckaren som i somras hittades på Sturkös strand. Foto: Lars Gyllenhaal Foto: Nationella Bombskyddet Malmö Om man på flygflottiljen i Ronneby skulle ha ont om pengar så borde man väl inte dölja hur man där i åratal serverade kaffe gjort av vatten från elementen. Nej, gör affärer istället! Vem i vårt avlånga land nåddes inte av marknadsföringen för äkta elementkaffe!? Det som nyligen drog undertecknad till Ronneby var dock inte främst elementkaffet utan en före detta polisman och hundspecialist, Lars Neij. Polis är han inte längre men däremot minst lika hundaktiv som under sin yrkeskarriär. Lars har också deltagit med sina hundar i ett otal tävlingar på elitnivå och har många fina utmärkelser från dessa. I mars 1984 var han dock inte ute och övade, utan var på skarpt uppdrag. Så skarpt att det idag är, som han själv säger»helt ofattbart«. Polisen i Blekinge blev då nämligen en högst synlig del av totalförsvaret och gick omkring längs kusten och på öarna inte bara med kulsprutepistoler utan till och med hand granater. Det var inte bara så att man fick ta ut skarpa hand granater, man kastade även ett antal, med sprinten utdragen. ANLEDNINGEN TILL DENNA krigsliknande dramatik var den ubåts- och dykarjakt som då pågick i våra skärgårdar och som på talet förlöjli gades som hallucinationer eller bedrägeri, och som därefter kommit att bli historia. En historia som man dock ännu inte lyckats reda ut. För att komma närmare vad som faktiskt hände i våra skärgårdar under 1980-talet har jag och min medförfattare Joakim von Braun under drygt tre års tid varit i kontakt med bland annat Lars Neij och andra som deltog i ubåtsjakterna. Vi har även, med början redan under 80-talet, träffat och intervjuat personer som tillhört sovjetiska elitförband av olika slag. Bland de kanske mest oväntade är de två svenskar som jag personligen har intervjuat, som redan under 1930-talet tillhörde spetsnaz, sovjetiska specialförband. Själva använde de när det begav sig andra termer, som partisaner och»specialtjänsten«. Men spetsnaz var de dock enligt de sovjetiska chefer som de över tjugo svenska partisanerna hade. En av dem fick Östtysklands högsta utmärkelse. MEN ÅTER TILL BLEKINGE När jag kort efter midsommar skulle fara ut till Almö, där Lars Neij säkrade teknisk bevisning (se boken) på att främmande dykare verkligen var i Blekinge skärgård, var det nästan som om någon högre (eller främmande) makt ville skämta med mig Jo, jag skulle ta några bilder av Lars och en hund på exakt den plats där spåren av en dykare slutade i riktning mot en väntande ubåt. Samma morgon publicerades en notis i Blekinge Läns Tidning om att bombtekniker just hade identifierat ett föremål på en strand i Blekinge. Närmare bestämt på Sturkö. Den civila upphittaren hade antagit att det var grov ammunition. Polisens bombtekniker kunde dock fastställa att det var en brandsläckare med rysk text. Närmast som i förbigående nämndes sedan att fyndplatsen inte var så långt från där en sovjetisk ubåt, U-137, hade gått på grund Det stod inte i artikeln hur 18

19 Foto: Lars Gyllenhaal Lars Neij och Valentin (stand-in för Jax) framför Bremön, som Lars en gång tjänstgjorde på och som numera ingår i Marinmuseum i Karlskrona. långt det var, men jag som varit på Sturkö flera gånger kan berätta att det är mindre än två kilometer mellan ön och ubåtsgrundet. Det är enligt vad jag förstår extremt ovanligt att brandsläckare med rysk text hamnar på Blekinges stränder. Man skulle alltså kunna anta att brandsläckaren kom från U-137, eller S-363 som den i själva verket hette. EFTER TVÅ MÅNADER kom så facit i min e-post, i form av en bild från bombteknikerna i Malmö. Ingen bild av föremålet har publicerats förrän nu. Vad framgår då av bilden? Jo, att brandsläckaren inte har något med den sovjetiska marinen att göra, däremot möjligen med den ryska. För av den ännu delvis läsbara ryska texten framgår tydligt att den tillverkats i Sankt Petersburg. Som bekant hette staden Leningrad när landet hette Sovjet. Alltså kommer den nog antingen från den ryska marinen eller ett civilt ryskt fartyg. Av en bisarr slump har den spolats iland nära det historiska ubåtsgrundet. Nu är det ju över trettio år sedan U-137 gick på grund och många yngre känner inte ens till händelsen. Men det finns faktiskt några fysiska minnen av den långt uppe på land, både i Blekinge och i mitt hemlän Norrbotten, som bilderna här intill vittnar om. Jag tycker de förmedlar rätt bra hur pass stor händelsen en gång var. Hade brandsläckaren hittats då, på 80-talet, hade den direkt hamnat på bild i svensk press. Nu har så pass lång tid gått att det bara blev små notiser utan någon bild. Men sannolikt blir det lite mer sagt och skrivet om ubåtar nu i höst eftersom min medförfattare och jag lägger fram rätt spännande teknisk bevisning, inklusive några föremål som tveklöst är sovjetiska, samt några erkännanden av sovjetiska och östtyska veteraner. Sedan visar vi även hur den nutida ryska förmågan att bedriva marina specialoperationer rustas upp. Kanske kan det bli en tankeställare för en och annan politiker i landet? Än idag pryds ett motell i Karlskrona av detta minnesmärke över den sovjetiska u-båten U-137, som i själva verket hette S-363. LARS GYLLENHAAL Den som vill fördjupa sig i upprustningen kring Sverige kan gå in på bloggen: gyllenhaals. blogspot.com Foto: Lars Gyllenhaal 19

20 Kön viktigare än ekonomi vid uttag av föräldrapenning Resultaten av en ny undersökning om de jämställda föräldrarna visar att sannolikheten för ett jämställt föräldrapenning uttag påverkas olika beroende på om det är mammans eller pappans lön som utgör en majoritet av hushållets totala inkomst. När mamman har en hög inkomst och den utgör en majoritet av den totala hushållsinkomsten är det möjligt för familjen att avvara en betydande del av hennes lön för att hon ska vara hemma en längre tid. När papporna är i motsvarande situation är paren i lägre utsträckning beredda att avstå hans inkomst. Detta ifrågasätter de frekvent förekommande argumenten om att det är mäns höga inkomster i sig som är anledningen En föräldravänlig arbetsplats är en arbetsplats där: både kvinnor och män tar ut föräldraledighet cheferna föregår med gott exempel genom att ta ut föräldraledighet man undviker att lägga möten på sena eftermiddagar och morgnar man undviker onödiga resor och övernattningar du inte behöver välja mellan arbete och familj till ojämlikt föräldrapenninguttag. Det ger en indikation om varför politiska åtgärder som inkluderar ekonomiska incitament för att öka mäns uttag har haft svårt att uppnå önskad effekt, säger Laura Hartman, analys chef på Försäkringskassan. Studien som undersökt vad som ökar sannolikheten för att föräldrar ska dela jämställt på föräldrapenningdagarna bekräftar också delvis den gängse bild om vilka de jämställda föräldrarna är: Fackförbundet Unionen listar vad som gör en arbetsplats föräldravänlig. Jämför med hur det ser ut hos dig! du inte halkar efter i lön och karriärmöjlighet på grund av graviditet eller föräldraledighet arbetsgivaren inte ställer frågor om graviditet och planer på barn vid anställningsintervjun högskoleutbildade föräldrar som bor i landets storstadsregioner, och som ofta arbetar i offentlig sektor. Men vad som däremot inte tidigare framkommit är bland annat vikten av att föräldrarna är jämngamla och den stora betydelsen av mammans utbildning. RESULTATEN I KORTHET Om mamman har en högskoleutbildning fördubblar det sannolikheten för ett jämställt uttag, och om pappan har en högre utbildning än mamman minskar det kraftigt sannolikheten för jämställt uttag. Sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag fördubblas om mammorna är höginkomsttagare, samtidigt som den minskar om det är papporna som är höginkomsttagare. Utbildning och inkomst är de två mest betydelsefulla faktorerna. Trots detta delar 80 procent av paren där mamman har en längre högskoleutbildning inte jämställt på föräldrapenningdagarna. Detsamma gäller för 72 procent av paren där mamman är höginkomsttagare. 20

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Marika möter medlemmar

Marika möter medlemmar Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 4 2012 Frågor om förändringarna Tian tog priset Håll fingrarna i styr på jobbet Fyra års retroaktiv ersättning Marika möter medlemmar Ledaren:» vädrar min avsky

Läs mer

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 1 2013»Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.«valberedningen framgångsfaktor för föreningen Gyllenhaal om talande siffror

Läs mer

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 4 2013 Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen Nytt avtal på FMV Han blir glad av grått Förtroendet spricker Anmärkningsvärt lågt förtroende för Försvarsmakten,

Läs mer

Att jobba för Valberedningen formar framtiden

Att jobba för Valberedningen formar framtiden MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 3 2014 Att jobba för Valberedningen formar framtiden AD FÖRLIKNING ISTÄLLET FÖR DOMSLUT de hemliga Tidig pension inte längre en möjlighet nytt omställningsavtal

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 2 2012 Förändrat förbund Omdaningen splittrar föreningarna Facken i Eksjö Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Möt Karin Enström Ofrivillig sökare

Läs mer

Dags för mönstring igen?

Dags för mönstring igen? MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2015 Dags för mönstring igen? HÅKAN SPARR OMVALD SOM ORDFÖRANDE»Ju längre från ledningen man sitter, desto svårare är det att känna sig som en del av förändringen«försvarsmakten

Läs mer

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2011 ANALYS: Oprövad teori bakom Afghanistandoktrin SIDAN 22 BASORG 13: Förbanden betonar osäkerhet SIDAN 10 SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG FICK 5000 KRONOR MER

Läs mer

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2012 ANALYS: FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20 JAKT EFTER RYSK STRIDSPILOT REPORTAGE: Insats på en femårings

Läs mer

ÖSTERSJÖN MINOR KVAR I. Ala Lombolo rensas från granater. Försvarshögskolan kritiseras. Regeringens krav leder till obalans

ÖSTERSJÖN MINOR KVAR I. Ala Lombolo rensas från granater. Försvarshögskolan kritiseras. Regeringens krav leder till obalans Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2013 50000 MINOR KVAR I ÖSTERSJÖN SIDAN 18 GMU: Många skador orsakar avhopp SIDAN 12 SOM-Undersökning: Lågt stöd för internationella insatser SIDAN 14 Försvarshögskolan

Läs mer

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2012 Jag känner mig lurad! SIDAN 35 Små marginaler på soldatlön SIDAN 18 ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN SIDAN 6, 7, 28 32 HAW, Ungern: Säkerhetsinspektionen varnar

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

VÄDRET METOCC. i fokus på. Kritik mot ME03. Kunskap om kyla ger bättre förmåga. ÖB om medarbetarnas. Brist på förråd leder till förstörd materiel

VÄDRET METOCC. i fokus på. Kritik mot ME03. Kunskap om kyla ger bättre förmåga. ÖB om medarbetarnas. Brist på förråd leder till förstörd materiel MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 3 2014 VÄDRET i fokus på METOCC SIDAN 24 FOI RAPPORT: Kritik mot ME03 SIDAN 11 Kunskap om kyla ger bättre förmåga SIDAN 16 ÖB om medarbetarnas kritik SIDAN 14 Brist

Läs mer

Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång

Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 2 juli 2013 Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång Vi är så långt från varandra man kan vara i nästan alla

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner.

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner. Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2012 RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN SIDAN 16 LEDARE Så höjde vi soldaternas löner SIDAN 3 HR transformationen granskas SIDAN 10 Minskad kunskap om strid i norr

Läs mer

FRUKTAR FRAMTIDEN K3: DELAD BATALJON. Bosnien 20 år efter BA01. Karolinska Institutet kräver noggrannare skadeutredningar. Nytt flygföraravtal

FRUKTAR FRAMTIDEN K3: DELAD BATALJON. Bosnien 20 år efter BA01. Karolinska Institutet kräver noggrannare skadeutredningar. Nytt flygföraravtal MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 8 2013 K3: DELAD BATALJON FRUKTAR FRAMTIDEN SIDAN 18 25 ANALYS: Bosnien 20 år efter BA01 SIDAN 26 Karolinska Institutet kräver noggrannare skadeutredningar SIDAN

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget

l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget INNEHÅLL 4 Med förbundets hjälp blev uppsägningen en bra

Läs mer

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 - april 2010

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 - april 2010 PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 - april 2010 Att vi dessutom inte är så mycket värda i arbetsgivarnas ögon blev väl tydligt när Arbetsgivarverket

Läs mer

Yrkesval, karriär & kön avgörande för livslönen

Yrkesval, karriär & kön avgörande för livslönen l l l Nr 4 oktober 2014 Yrkesval, karriär & kön avgörande för livslönen Audionom i musikers tjänst Är du en social superstjärna? INNEHÅLL 4 Yrkesval, karriär & kön avgörande för livslönen...4 Lönsamma

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer