Förbundsveckan. Jämställdheten som försvann. för andra året. Avtalsrörelsen tar fart igen Trygghetsavtalet hotat. Elementkaffe och ubåtar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsveckan. Jämställdheten som försvann. för andra året. Avtalsrörelsen tar fart igen Trygghetsavtalet hotat. Elementkaffe och ubåtar"

Transkript

1 MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR Jämställdheten som försvann Avtalsrörelsen tar fart igen Trygghetsavtalet hotat Elementkaffe och ubåtar Förbundsveckan för andra året Ledaren:»Miljardsatsningar. Vilket nys.«

2 INNEHÅLL Tobias Lagerblad, förening 101, är en av medlemmarna som deltog i förbundsveckan. Foto: Sören Andersson NR OM FÖRSVARSFÖRBUNDET Årgång 74. Medlemstidning för medlemmar inom Försvarsförbundet. Utkommer med fyra nummer under Upplaga: 5300 ex. Utges av: Försvarsförbundet, Box 5328, Stockholm. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ulrica Jansson Telefon: Fax: E-post: Produktion: Clinton Agency AB. Tryck: Ineko. Om Försvarsförbundet har en pressläggningstid på ungefär en månad. Nr 3/13 gick i tryck den 24 september. Nr 4/13 har manusstopp den 4 november och tidningen kommer ut den 10 december. Ledaren uttrycker Försvarsförbundets åsikter och ståndpunkter. Redaktionen ansvarar ej för insänt, icke beställt, material. Om Försvarsförbundet får citeras med angivande av källa. För återgivande av artiklar och illustrationer krävs redaktionens godkännande. ISSN Innehåll Förbundsveckan För andra året...6 Jämställdheten glömdes bort när Halmstad omorganiserade...10 Avtalsrörelsen tar ny fart Trygghetsavtalet uppsagt...16 TCO kritiserar budgetproppen...17 Kön viktigast vid uttag av föräldrapenning...20 Tinna ger bort en och annan dänga...23 Förbundsordförande: Håkan Sparr Vice förbundsordförande: Lena Sköld Gunnarsson Förbundskansli växel: telefontid och Sekreterare: Gülseren Kiyak, ankn Informationsansvarig: Anna Jonsson (vikarie), ankn Medlemsregister: Annica Arnared, ankn (telefontid tisd fred 9 11) Kanslichef och förste ombudsman: Eva Rundlöf, ankn Ombudsmän: Marika Olsson, Hans Jonsson, Ulrica Jansson E-post skickas på adressen: 2

3 INNEHÅLL 10 Bara kvinnans pengar går att avstå från DET ÄR KLART att framför allt mammor väljer att vara hemma längre tid när barnen är små. För det mesta tjänar ju kvinnan sämre. Ett argument som vi har hört ofta. Så ofta att det liksom blivit en sanning i debatten. Och visst är det så att kvinnor tjänar i snitt mindre än männen. Men det är inte därför kvinnor i högre utsträckning väljer att vara hemma med barn. Det är något annat. För när mamman har en hög inkomst, så pass hög att den utgör en majoritet av hushållsinkomsten, är det möjligt för familjen att avvara en stor del av den för att hon ska vara hemma. Men om pappan står för större delen av inkomsten är det däremot få familjer som tycker att det är möjligt att avstå från motsvarande summa. Intressant studie som Försäkringskassan gjort visar att det är så. Vi skriver lite mer om den på sidan 4. Vi berättar också om försvarsförbundsveckan som genomfördes för andra gången i år (sid 6), om att utredningen om försvarsfastigheterna nu är klar (sid 8) och om att jämställdhetsperspektivet liksom försvann när det omorganiserades på Halmstad garnison. Försvarsmakten blev anmäld till DO av en av sina anställda. Vi intervjuar anmälaren, Marie Meigård, på sidan 11. ULRICA JANSSON, chefredaktör Medarbetare i detta nummer 17 SÖREN ANDERSSON fotograf, har varit i både Linköping och Arboga för att fota aktiviteterna kring förbundsveckan. CARINA WISING, har gjort en snabbenkät i omgivningen, som visar att de flesta av oss har en trudelutt som går på repeat inne i huvudet. LARS GYLLENHAAL, skribent och krönikör, som befann sig i Blekinge när U-137 blev besynnerligt aktuell. gyllenhaals.blogspot.com. CARINA WAHLSTEDT JANSON, en Halmstadbaserad frilansjournalist med specialområden som entreprenörskap, ledarskap och teknik. 3

4 Tung kulspruta lossnade TVÅ SJÖMÄN PÅ HMS CARLSKRONA, som varit i Adenviken utanför Somalia, skadades i en olycka under en övning i Medelhavet, eftersom en tung kulspruta lossnade från sitt fäste. Problematiken med fästena är gammal och båten ska ha fått ny utrustning inför insatsen, enligt tidningen Svenska Dagbladet. Huruvida olyckan beror på att Försvarsmakten inte åtgärdat bristerna eller om fartyget fått gammal utrustning är oklart. Försvarsmakten stämmer anställd för tvåtusen FÖRSVARSMAKTEN STÄMMER en av sina anställda för att kräva in en skuld på mindre än två tusen kronor. Den anställde var sjuk i två dagar våren 2011 men fick ändå full lön. Detta upptäcktes av Försvarsmakten våren därpå. Enligt stämningsansökan är den anställde medveten om att han är skyldig att betala tillbaka kronor och 10 öre till sin arbetsgivare. Eftersom han inte har gjort det, stäms han. Försvarsmakten uppger att man är medveten om att skulden är liten, men vill använda tvisten för att få ett principavgörande från Arbetsdomstolen.»Lönesättningen är arbetsmarknadsparternas mark. Men alla är missnöjda med resultatet.«jämställdhetsminister Maria Arnholm om varför hon engagerar sig mot kvinnolönerna. Tidningen Lag och Avtal. Kränkning att inte bjuda på middag ETT FÖRETAG BESTÄMDE SIG för att bjuda sina anställda på middag. Alla anställda utom de som är fackligt anslutna till IF Metall, vill säga. Metall tog saken vidare till Arbetsdomstolen, som konstaterade att de 18 anställda blivit utsatta för föreningsrättskränkning. Plåster för själen TROTS ATT PSYKISK OHÄLSA idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken finns fortfarande många föreställningar och stor okunskap. Nu har världens första förbandslåda för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa i arbetslivet utvecklats. Kampanjen Hjärnkoll, som ligger bakom initiativet, hoppas att det framöver ska bli lika vanligt att agera när också själen behöver plåster. Den nya förbandslådan ska från mitten av september testas av olika företag runt om i landet. Förutom plåster och bandage innehåller lådan en självskattning för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och telefonkontakt för snabb hjälp. Tanken är att förbandslådan ska sitta på arbetsplatsens allmänna utrymmen som ändå är lite privata, som kopieringsrum och toaletter. Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken så utgår få arbetsplatser ifrån det. Den nya förbandslådan gör det enklare att agera i början av en psykisk ohälsa, och kan förhindra en sjukskrivning, säger Rickard Bracken, projekt ledare på kampanjen Hjärnkoll. Världens första förbandslåda för psykisk hälsa. 4

5 HÅKANSÄGER: Miljardsatsningar. Vilket nys. Under min första arbetsvecka efter semestern läser jag i Göteborgsposten Cecilia Widegrens artikel om miljardsatsningar i försvaret som ska medföra 1500 nya heltidstjänster. Jag säger bara vilket nys. I det här fallet handlar det inte alls om att tillföra några nya miljarder till försvarsmateriel. Det handlar om att regeringen nu fattar beslut om en nödvändig och av Försvarsmakten sedan länge planerad livstidsförlängande åtgärd med syftet att hålla materielen vid liv under en längre tid. När det kommer till stridsvagn 122 har det blivit dags för en sedan länge planerad renovering, något som ströks av genomförandegruppen 2008, men som nu alltså ska genomföras till en större kostnad och senare än planerat. Hur kan nödvändigt underhåll och renoveringar då bli till satsningar? Att regeringen efteråt föreslagit en höjning av försvarsanslagen gör ju inte att den vilseledande retoriken känns ok. Nu till omdaningen FM-FMV. På grund av den stora omorganisationen på FMV tog förbundsstyrelsen beslut i april att den centrala förhandlingsnivån skall ligga på förbundet och inte lokalt på förening 130. Nu har en del rykten kommit till min kännedom att beslutet togs för att vi var missnöjda med förening 130s agerande. Jag kan dementera dessa rykten: Beslutet togs enbart för den stora omorganisationen på FMV som innebär att många fler föreningar berörs av de centrala förhandlingarna på FMV. Jag hoppas att jag med detta har uttryckt mig på ett sätt så att fortsatta rykten därmed avslutas. I den tyska tidningen Focus kan man den 20 augusti läsa att Angela Merkels parti CDU överväger att låta återinföra den värnplikt som avskaffades så sent som Antalet frivilliga sökande har minskat dramatiskt sedan Uppgiften stämmer till eftertanke om vår egen rekrytering av frivilliga GSSare. I statsministerns sommartal hörde jag inte ett ord om försvarssektorn. Jag tycker att det känns respektlöst mot våra män och kvinnor i vårt nu frivilligförsvar där en del arbetar med livet som insats. Antar att försvaret fortfarande är ett särintresse i statsministerns ögon. I vårt senaste försvarspolitiska inriktningsbeslut finns följande försvars- och säkerhetspolitiska målsättningar: Det militära försvaret ska enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och främja vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Hela Sverige ska försvaras. Armé, marin och flygstridskrafter ska ha kvalificerad förmåga att genomföra strid i hela skalan från lågintensiva till högintensiva konfliktnivåer. Förmågan till väpnad strid är Försvarsmaktens unika bidrag till Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Användbara förband med hög tillgänglighet och förmågan att genomföra väpnad strid, liksom omvärldens kunskap om detta ska verka konfliktförebyggande, konfliktdämpande och krigsavhållande. Man kan ställa sig en rad frågor kring detta. Är verkligen målsättningarna i synk med verkligheten? Vi ska tillsammans med andra försvara Sverige. Vilka de andra är, får vi inte riktigt veta. Förmågan till väpnad strid är en annan fråga som har stötts och blötts under det senaste året i både medier och försvarsbloggar. Jag saknar en bred politisk lösning om hur Sveriges försvar ska se ut. Vi vill inte ha ett nytt försvar vid varje val. Vi som arbetar inom försvarssektorn vill ha lugn och ro för att kunna lösa de uppgifter vi har utan att behöva oroa oss för att osthyveln skall hyvla några skivor till på den nu ganska platta försvarssektorn. Jag ställer min förhoppning till den sittande försvarsberedningen om både konstruktiva och politiskt breda och modiga förslag trots att det är valår HÅKAN SPARR, Försvarsförbundets ordförande 5

6 Förbundsveckan Reflektionspromenad. Korvgrillning. Utbildning i lönesättande samtal. Fika med facket. Exempel på aktiviteter som genomfördes under försvarsförbundsveckan nummer två. Rekrytering är en av de högst prioriterade frågorna inom Försvarsförbundet. Därför beslutade förbundsstyrelsen förra året att Försvarsförbundets föreningar årligen ska genomföra en samlad rekryteringssatsning. Det är viktigt att visa dem som inte är medlemmar att vi är ett bra alternativ och dem som redan är medlemmar att de är viktiga för oss, säger förbundsordförande Håkan Sparr. Genom förbundsveckan vill vi göra båda delarna. MÅNDAG VECKA 38. Förening 05 på Karlberg väljer att plocka delar av reflektionsrundan och lägga på fikaborden. (Reflektionsrundan har samma upplägg som en tipspromenad, men utan rätt och fel. Här får deltagarna reflektera över fackliga frågor och ställningstaganden.). Föreningen bjöd också på fika. Vi har så få medlemmar att det ibland kan vara svårt att ordna aktiviteter, säger ordförande Marie-Louise Svensson. Vi försöker att göra smarta upplägg, så att vi får igång diskussioner och tankar utan att lägga ner alltför stor kraft och för mycket tid. Jag tror att det kan vara lagom att diskutera viktiga frågor under en kafferast. Ibland räcker det med att klargöra vad vi tycker och vad vi tycker är viktigt. Några av frågorna sparar jag och kan använda vid senare tillfällen. TISDAG VECKA 38. Linköping. Himlen är höstigt knallblå och tystnaden bryts med jämna mellanrum av mullret från flygplansmotorer. Iklädd Försvarsmaktens träningsjacka står Urban Ström, ordförande för förening 84, och ger instruktioner för reflektionsrundan. Reflektionsrunda på förmiddagen och därefter lunch för alla medlemmar som ville delta.»det här är något som vi kommer att få frågor om, så det är bättre att informera i förväg«förening 84 HAR den här dagen bjudit in alla medlemmar som finns i området: rikstäckande förening 101, förening 122 på FRA och förening 77, FMV. Sedan finns det en medlem på Försvarshälsan som tillhör P4, förening 8. Dessutom har förening 76 i Såtenäs medlemmar på området. För oss blir förbundsveckan en bra anledning att verkligen ta tag i någon form av aktivitet och att bjuda in alla föreningar i området. När vi har markerat en särskild vecka i kalendern blir det lättare av, säger Urban Ström. UNDER REFLEKTIONSRUNDAN träffar vi Fredrik Haglund och Andreas Eriksson. Fredrik Haglund är nyanställd, jobbar sedan tre veckor tillbaka inom garnisonen. Under sin första vecka som anställd blev han rekryterad av Andreas Eriksson. Jag har tidigare jobbat som lärare, men det blev inte av att jag gick med i facket. Men efter att ha pratat med Fredrik kändes det vettigt att ha den tryggheten. FREDAG VECKA 38. Ombudsman Marika Olsson tar tidigt morgontåg till Arboga. Väskan full av minnesanteckningar och planering. Hon ska hålla utbildning i lönesättande samtal för Försvarsförbundets medlemmar. Håkan Antonsson, ordförande för förening 107: Jag fick idén på förbundsmötet när vi fick information om löne sättande samtal. Jag tänkte då att det här är något som vi kommer att få frågor om, så det är bättre att informera i förväg, så när arbetsgivaren kommer med sin information/utbildning då har våra medlemmar redan hunnit fundera lite på det här och känna sig insatta i ämnet. Jag tyckte att det gick jättebra och har fått mycket positiv respons. Vi kommer att genomföra något liknande om det nya kollektivavtalet när det är klart. Foto: Sören Andersson 6

7 fortsätter Marika Olsson utbildar i lönesättande samtal. Reflekterar. Andreas Eriksson och Fredrik Haglund deltog i reflektionsrundan i Linköping. Tord Vikström samtalar med Åsa Edberg och Lena Hellqvist. 7

8 försvarsfastighet Fortverket ska läggas ner 58 medlemmar drabbas Utredningen om En stor del av försvarsfastigheterna ska även i fortsättningen förvaltas av en myndighet. Men inte av Fortifikationsverket, tycker regeringens utredare. Det är bra med en vilja till rationalisering, men man ska ju vara medveten om att det heller inte är gratis att avveckla myndigheter för att bilda nya statliga bolag, säger förbundsordförande Håkan Sparr. EN STOR DEL AV statens försvarsfastigheter bör även i fortsättningen förvaltas av en myndighet. Men fördelarna med förvaltning i bolagsform bör tas till vara så långt det är möjligt. Det konstaterar regeringens utredare landshövding Ingemar Skogö som nu är klar med sitt betänkande Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61). Försvarsfastighetsutredningen har haft i uppdrag att föreslå vilka myndigheter eller statligt ägda bolag som i framtiden bör förvalta statens bestånd av försvarsfastigheter. De fastigheterna förvaltas i dag av Fortifikationsverket som ska avvecklas. Fortifikationsverkets klart största hyresgäst är Försvarsmakten. Av de fastigheter Försvarsmakten utnyttjar hyrs tre fjärdedelar från Fortifikationsverket och resten från andra fastighetsägare. UTREDNINGEN ANSER ATT en betydande andel av Fortifikationsverkets fastigheter även i fortsättningen bör förvaltas i myndighetsform. Det gäller: försvarsanläggningar (framför allt tunga befästningsanläggningar och dylikt) fastigheter av särskilt kulturhistoriskt intresse militära flygplatser marina basområden. Utredningen anser dock att staten bör ta till vara de fördelar som finns med att bedriva fastighetsförvaltning i bolagsform där detta är möjligt. Utredningen föreslår att den fortsatta omstruktureringen av statens bestånd av försvarsfastigheter inklusive genomförandet av den föreslagna överlåtelsen till bolag i ett första steg hanteras inom ramen för en ny fastighetsförvaltande myndighet. Myndigheten bör bildas genom att både Fortifikations verket och Statens fastighetsverk avvecklas och att deras verksamheter bildar grund för den nya myndigheten. Till den nya myndigheten bör till en början samtliga fastigheter föras som i dag förvaltas av de båda myndigheterna. Utredningen är verkligen tydlig med att Försvarsmakten bör betala marknadsmässiga, men vad är en marknadsmässig hyra på exempelvis en tung befästning, säger Håkan Sparr. HÅKAN SPARR MENAR att det alltid är rimligt med rationaliseringar, men ställer sig frågande till nyttan av att bilda statliga bolag. Vi har Statens Fastighetsverk som kan användas. Vi skulle inte behöva ta omvägen via nedläggningar av myndigheter och bildande av statliga bolag för att kunna förvalta försvarsfastigheter på ett rationellt sätt. UTREDNINGEN REDOVISAR även andra förslag för att effektivisera Försvarsmaktens lokalförsörjning. Bland annat bör Försvarsmakten ta över det fulla ansvaret för sin lokalförsörjning. I dag sköter Fortifikationsverket många sådana uppgifter åt Försvarsmakten. Lokaler är en viktig, strategisk resurs för Försvarsmaktens verksamhet och 8

9 erna klar Foto: Frank Julin utgör den tredje största kostnadsposten i myndighetens budget, säger utredaren Ingemar Skogö. Jag kan konstatera att de speciella regler som hittills gällt för Försvarsmaktens lokalförsörjning, och som avviker från vad som gäller för övriga myndigheter, inte har gynnat Försvarsmaktens förmåga att utöva nödvändig styrning, hushållning och rationalisering av lokalresurserna. Dagens särbestämmelser bör därför upphöra. Försvars makten bör överta det fulla ansvaret för sin lokalförsörjning. Utredningen föreslår också att dagens hyresmodell för försvarsfastigheterna er- sätts av branschmässiga hyresavtal och att man så långt som möjligt bör använda samma terminologi och nyckeltal för försvarsfastigheterna som för fastighetsbranschen i övrigt. Utredningen föreslår också att regeringen bör överväga att införa ett enhetligt avkastningskrav för fastighetsförvaltande myndigheter. Det här är naturligtvis jobbigt för de medlemmar vi har på Fortifikationsverket, säger Håkan Sparr. Samtidigt är det skönt för dem att äntligen få ett besked. Utredningstiden har varit lång och ovissheten har varit svår för dem. Sagt om utredningen: Fortverkets GD, Urban Karlström: DET HAR VARIT en utdragen process för Fortifikationsverkets medarbetare och det känns bra att förslaget nu har kommit så att processen kan fortsätta ha sin gång. Jag tycker att det är ett bra förslag att lägga samman fastigheterna i en ny myndighet för att nå samordningsfördelar. Vi kommer att fortsätta att fokusera på vårt uppdrag på samma professionella sätt som tidigare även under omstruktureringsperioden. OM FORTIFIKATIONSVERKET Försvarsförbundet har en förening inom Fortifikationsverket: förening 105 med 58 medlemmar. Fortifikationsverket förvaltar idag statens bestånd av försvarsfastigheter. Fortverkets största hyresgäst är Försvarsmakten. Utredningen menar att det är dags för Försvarsmakten att ta över det fulla ansvaret för sin lokalförsörjning, på samma villkor som andra myndigheter. Läs hela betänkandet: Regeringens utredare Ingemar Skogö: EN STOR DEL AV statens försvarsfastigheter bör även i fortsättningen förvaltas av en myndighet. Men fördelarna med förvaltning i bolagsform bör tas till vara så långt det är möjligt. 9

10 PERSPEKTIVET S? KRAV PÅ AKTIVA ÅTGÄRDER Diskrimineringslagen är tydlig med att arbetsgivaren har ett stort ansvar när det gäller att aktivt förebygga diskriminering. Arbetsgivare och ATO ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Arbetsgivare och arbetstagare ska särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 10

11 OM FÖRSVANN Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad omorganiserar. Och plötsligt har ingen av de tre kvinnor som tidigare haft chefsbefattningar med personalansvar motsvarande position. AV CARINA WAHLSTEDT JANSON När Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad omorganiserades erbjöds tre kvinnor som hade chefsbefattningar andra tjänster. Då anmälde kapten Marie Meigård det som hänt till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att få en bedömning av hur processen gått till. En av kvinnorna hade varit avdelningschef och HR-chef, men fick ett förändrat personalansvar och är inte längre avdelningschef, en annan kvinna blev ekonomichef från att ha varit avdelningschef då arbetsplatsen gick upp i en annan avdelning och den tredje kvinnan som varit sektionschef blev handläggare då en sektion gick ihop med en annan, berättar hon. De två förstnämnda kvinnorna var civilanställda, den tredje officer. Samtliga fick specialistofficersbefattningar eller andra chefsbefattningar utan personalansvar, vilket inte ger samma karriärmöjligheter. Avsaknaden av jämställdhetsperspektiv blev väldigt tydlig, berättar Marie Meigård. Genusperspektivet var helt bortglömt eller ignorerat. Då bestämde jag mig för att anmäla min arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen (DO). HON BESKREV för DO vad som hänt och varför hon anser att omorganiseringen skötts på ett diskriminerande sätt. I sin anmälan påpekar hon också att omorganiseringen av personalen skett under sträng sekretess och med en begränsad deltagarkrets. Likabehandlingshandläggaren har inte deltagit i arbetet eller rådfrågats någon gång under rekryteringsarbetet och de checklistor för jämställd beredning av beslut som finns är okänd för dem som deltagit i arbetet. Genom att inte ta hänsyn till jämställdhetsaspekten har man försvårat Anmälde Försvarsmakten till DO. Marie Meigård tyckte att avsaknaden av jämställdhetsperspektiv blev tydlig vid omorganiseringen. för kvinnor som grupp att göra karriär. Marie Meigård skriver i sin anmälan: att så här tydligt utesluta kvinnorna från inflytande och makt i organisationen får inte gå obemärkt förbi. DO uppmanade Försvarsmakten att svara på varför man valt att inte ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Den uppmanades också, om det inte ska leda»orsaken är att den genuina viljan inte har varit stor«till vite, att göra en efteranalys av hanterandet av hela ärendet: utreda följderna för kvinnor som grupp, vidta åtgärder för att kompensera för följderna och beskriva hur myndigheten i framtiden tänker ta hänsyn till Diskrimineringslagens krav om aktiva åtgärder (se faktaruta). DO har också valt att göra en översyn över situationen i Försvarsmaktens alla avdelningar i Halmstad, eftersom man misstänker att man även inom andra avdelningar missat jämställdhetsaspekten vid omorganiseringen. Försvarsmakten svarade på anmälan att det inte var fråga om nyanställning eller någon ledig befattning och att man därför haft begränsade möjligheter att väga in jämställdhetsaspekten samt att man gått efter kompetenskrav och LAS, men att detta inte gett utrymme att ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Man säger också att det inte framförts några jämställdhetsaspekter vid besluten. FÖRSVARSMAKTEN ÄR NOGA med kvalifikationsinventeringar när de till sätter personal på olika befattningar, svarar Marie Meigård. De tre kvinnor som inte längre har kvar sin chefsbefattning efter omorganisationen uppfyllde kompetenskraven för att få chefs- och officersbefattningar, men fick lägre befattningar. Att ingen av dem skulle vara kompetent är naturligtvis inte sant. Att ingen framfört synpunkter vid förhandlingarna förklaras av att likabehandlingsrepresentanten inte var en del av omorganiseringsgruppen. NU VÄNTAR HON PÅ utfallet av DOanmälan. Hon har sett flera kvinnor inom försvaret sluta för att de inte mentalt orkar vara kvar i den manligt normativa miljön, inte kunnat stiga i karriären, inte fått en förväntad befordran eller för att de träffat sin partner där och han fått tjänst på annan ort. Nu är hon lite positivt överraskad över reaktionerna på arbetsplatsen efter anmälan. Ingen har faktiskt kommit med negativa anmärkningar på att jag anmält. Min chef var inte speciellt glad veckorna efter anmälan och den uppmärksamhet den fick, men nu har vi kunnat prata om genusfrågorna och vi håller på att genomföra en granskning av arbetsplatsen ur ett jämställdhetsperspektiv.» 11

12 » DET PRAKTISKA jämställdhetsarbetet går alldeles för långsamt, framför allt på den militära sidan, säger Helena Hoffman. På den civila sidan finns en längre tradition av kvinnlig närvaro. På civilsidan finns en betydligt längre tradition. Kvinnor har varit en del av försvaret som civilanställda under flera hundra år, men könsuppdelad statistik har inte funnits lika länge. Inom de civila tjänsterna finns betydligt fler av de traditionella vård- och omsorgsuppgif-»jämställdhetsarbetet går alldeles för långsamt«helena Hoffman, jämställdhetsspecialist på Försvarsmaktens HR-centrum. DO-anmälan mot FMTS i Halmstad visar att jämställdhetsarbetet står inför en stor utmaning om inte kvinnorna ska ge upp och lämna Försvarsmakten. Vi måste arbeta praktiskt med jämställdhetsfrågorna på alla nivåer säger Helena Hoffman och Matilda Lidström som båda arbetar med genusfrågor centralt inom Försvarsmakten. AV CARINA WAHLSTEDT JANSON Kvinnor och män har drabbats olika hårt när man omorganiserat på FMTS. Det är det som har uppdagats i Halmstad, konstaterar Helena Hoffman, jämställdhetsspecialist på Försvarsmaktens HR-centrum. Hennes kollega Matilda Lidström, som är jämställdhetsstrateg, håller med. Vi marknadsför oss mer aktivt mot kvinnor just nu. Det är en stor förlust om unga kvinnor slutar att söka sig till den grundläggande militära utbildningen (GMU) eller inte vill göra karriär inom Försvarsmakten. Det som har hänt är beklagligt och tragiskt för dem som blivit drabbade. ter som speglar en traditionell könsuppdelning. År 2012 utgjorde civilanställda kvinnor 37,7 procent av antalet civilanställda, betydligt närmare jämställdhetsmålen än bland militärt anställda. PROCENTANDELEN KVINNOR minskar ju högre upp på karriärstegen man kommer. Vi vill att kvinnor ska öka sin närvaro, inte minst inom alla militära yrken och vapengrenar. Den manligt normativa miljön riskerar att leda till att kvinnor inte söker sig till eller stannar kvar och gör karriär inom Försvarsmakten. Hon ser också andra nackdelar. En kvinna som utbildats och kommit en bit i karriären men som sedan slutar är både en mänsklig och ekonomisk förlust. Sverige har också förbundit sig att leva upp till FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Orsaken till att det gått så långsamt, menar Helena Hoffman, är att den genuina viljan, framför allt hos den manliga majoriteten officerare och soldater, inte har varit stor. Det har varit ett politiskt beslut som har forcerats och då slåss man som kvinna dagligen mot ett motstånd. Försvarsmakten måste visa i handling att kvinnor är välkomna och kan göra karriär. Lagstiftning och hur det ser ut i praktiken får inte vara två skilda saker. Helena Hoffman och Matilda Lidström menar båda att man borde nått längre med jämställdhetsarbetet på de 30 år kvinnor haft tillträde till en karriär inom Försvarsmakten. Om kvinnorna syns i betydligt mindre utsträckning än männen på de högre nivåerna har man uppenbarligen inte ställt frågor kring jämställdhet. Genusperspektivet ska genomsyra allt: rekryteringar, nedskärningar, utvecklingsplanering och inte minst omorganiseringar, säger Helena Hoffman. HON MENAR ATT det behövs aktiva, beslut samma och konsekventa ledare som visar vägen genom att sätta konkreta mål och som visar i handling att man vill ha ett jämställt försvar. De måste också vara beredda att ta ansvar för att tilldela resurser och för att följa upp resultaten. Den manliga majoriteten måste visa intresse och vilja. Det skall inte vara en liten grupp kvinnor som leder jämställdhetsarbetet, anser Helena Hoffman. 12

13 Missbrukar visstidsanställningar PERSONER I SVERIGE har varit visstidsanställda fem år eller längre hos samma arbetsgivare, enligt en undersökning som TCO har gjort. Visstidsanställningar behövs och är ofta en väg in på arbetsmarknaden. Men att människor har arbetat mer än fem år hos samma arbetsgivare på olika korta anställningar visar att visstidsanställningar missbrukas. Det vill vi förhindra, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. Undersökningens resultat är ett konkret bevis för att den svenska lagstiftningen tillåter missbruk. Vi har skickat den till EU-kommissionen som nu förhoppningsvis anser sig ha tillräckligt på fötterna för att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen, säger Samuel Engblom, chefsjurist på TCO. För oss som möter uppsagda medlemmar är det tydligt att de flesta tror att anställningsskyddet är betydligt starkare än vad det i verkligheten är. Förbundsjuristerna Karin Lundin och Heléne Robson i en debattartikel i tidningen Lag och Avtal. Matilda Lidström, jämställdhetsstrateg Matilda Lidström påminner om att det finns många konkreta hjälpmedel för att bedriva jämställdhetsarbete. Varje arbetsplats har checklistor för den här typen av situationer. Vi har också tillgång till Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet från Men det allra viktigast är att vi ställer frågan Har ni använt checklistan? och sedan ställer följdfrågor på detaljnivå som Hur då? och Redogör för vad ni har gjort på just er arbetsplats. Webbarkivet har fått en uppfräschning FÖRBUNDETS WEBBARKIV, där du som förtroendevald kan hitta material och information att använda dig av i ditt uppdrag, är nu uppdaterat och förhoppningsvis ännu enklare att navigera i. Din föreningsordförande har inloggningsuppgifter till arkivet. Nytt avtal gällande föräldralön för Försvarsmakten ETT NYTT AVTAL gällande lön under föräldraledighet är tecknat. Avtalet gäller arbetstagare tillhörande OFR/O, OFR/S samt SEKO Försvar och det träder i kraft 1 oktober Vill du läsa avtalet finns det att hämta på Försvarsförbundets hemsida. MATILDA LIDSTRÖM PEKAR även på en positiv utveckling. Ett projekt med coachning i genusfrågor för högre chefer inom Försvarsmakten är under arbete. Ett annat positivt resultat, som är en direkt konsekvens av det som hänt i Halmstad, är att frågan blivit uppmärksammad på generalsnivå. Vid en pågående personalförflyttning mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten har man bestämt sig för att väga in jämställdhetsperspektivet. Kamratföreningen fyller tio I SLUTET AV NOVEMBER 2002 bjöd Försvarsförbundet in före detta anställda och förtroendevalda till öppet hus, för att prata om förbundets historia och utveckling. Idén att bilda en kamratförening kom upp till diskussion och året därpå var Försvarsförbundets Kamratförening bildad, med Kristofer Söderlind som första ordförande. I år fyller således kamratföreningen, föreningen för framåtsyftande tillbakablickar, tio år. Grattis, säger Om Försvarsförbundet. 13

14 I KORTHET Stress påverkar livet efter pensionen STRESS OCH ORIMLIGA KRAV på jobbet leder till nedsatt hälsa i ålderdomen. Det är resultatet av en stor finsk studie där man under nästan 30 år följt hälsoutvecklingen hos finländska kommunalanställda. Dålig arbetsförmåga i medelåldern kan betraktas som ett tidigt varsel om problem med funktionsför mågan senare i livet. Vi såg ett samband mellan hög fysisk och psykisk belastning i medelåldern och ökat behov av sjukhusvård och förtida död. Men det fanns också skillnader som var kopplade till individens könstillhörighet och yrkesställning, säger Mikaela von Bonsdorff, vid Jyväskylä universitet. Att anpassa arbetet mer efter individen är ett sätt att undvika framtida skador, enligt forskarna. Om man arbetar aktivt med att förebygga fysiska och psykiska besvär hos de medelålders anställda kan man bromsa upp en framtida försämring av hälsan. TCOs nya, schyssta hemsida TCOs NYA HEMSIDA, tco.se, lanserades i slutet av augusti. Här finns nu också bland annat facketförändras.nu och TCO Play. Du hittar enkelt till bland annat bloggen utredarna.nu samt övriga sociala flöden. Regeringen slopar differentierade a-kasseavgifter REGERINGEN PRESENTERADE i början av september ett förslag om att slopa de differentierade avgifterna till a-kassan. TCO välkomnar i ett pressmeddelande förslaget, men säger att organisationen samtidigt ser fram emot att renovera arbetslöshetsförsäkringen ytterligare genom en höjning av taket i a-kassan. - Att regeringen nu avskaffar de differentierade a-kasseavgifterna är glädjande men inte oväntat, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. När de infördes orsakade det massavhopp från a-kassorna, vilket ställde många utan inkomstskydd om de blev arbetslösa. Syftet med avgifterna var att dämpa fackens lönekrav. Det var en helt onödig åtgärd eftersom lönebildningen fungerar väl. Därför är det bra att regeringen nu ändrar denna meningslösa politik. - Regeringen behöver nu gå vidare med att renovera arbetslöshetsförsäkringen, fortsätter Eva Nordmark. För fortsatt hög omställningsförmåga måste taket i a-kassan höjas kraftigt så att fler får ett acceptabelt skydd för inkomsten. Sparr träffade Lindenstam FÖRBUNDSORDFÖRANDE HÅKAN SPARR träffade i början av september riksdagsledamot Åsa Lindenstam (S), som sitter i försvarsberedningen och försvarsutskottet. De diskuterade bland annat så kallade oberoende tjänster och omdaning Försvarsmakten till FMV. En omdaning som Försvarsförbundet inte ser några besparingar i, utan istället menar medför stora kostnader, både kort- och långsiktigt. Nya profilprodukter på lager KÄNN DIG SÄKER MED ett första hjälpen-set i svart fodral. Eller snobba med schyssta pennor i silverfärgat plåtetui. Kanske vill du vara den i fikarummet med snyggaste kaffemuggen. Försvarsförbundet har lagrat upp med nya profilprodukter. Finns att beställa på förbundets hemsida. 14

15 Könsneutral värnplikt i Norge STORTINGET HAR BESLUTAT att Norge ska införa en könsneutral värnplikt där kvinnor och män likställs. Därmed blir Norge det första landet i världen, i modern tid, som inför det. I Israel har man kvinnlig värnplikt, men män och kvinnor utför olika uppgifter. Beslutet kommer att träda i kraft Norges försvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen från de norska socialdemokraterna: Det är en historisk dag, och tänk att det sker samma vecka som vi har 100-årsjubileum för kvinnlig rösträtt, säger hon till Aftenposten. Traditionsenlig träff I SLUTET AV AUGUSTI bjöd förening 51 i Karlskrona in förtroendevalda från den egna föreningen, förening 50 i Karlskrona samt rikstäckande förening 101 för erfarenhetsutbyte. Mötet i Sandhammaren i Skåne har blivit tradition för föreningarna runt Karlskrona. I år fanns förbundsordförande Håkan Sparr och ombudsman Hans Jonsson på plats för att diskutera bland annat föreningsstruktur, arbetstid, arbetsrätt i stort, restid och organisationsförändringar. Säkerhetspolitiskt forum i Luleå I BÖRJAN AV SEPTEMBER genomfördes ett säkerhetspolitiskt seminarium på F 21 i Luleå, då försvarsminister Karin Enström och ÖB Sverker Göranson fanns på plats för att diskutera bland annat Barents- och Arktisområdet och samarbetet mellan de olika nordiska länderna. A 9, F 21 och I 19 fanns representerade och det gjorde förstås också Försvarsförbundet. Förbundsordförande Håkan Sparr var en av deltagarna: Foto: Hans Jonsson Jan Berthilson (till höger), ordförande för förening 51 i Karlskrona, diskuterar fackliga frågor med Jan-Olov Olsson. För oss i Försvarsförbundet är alla kontakter som jag fick viktiga. Jag samtalade med kommunalpolitiker samt soldater, befäl och övriga anställda. Det som utmärker samtliga jag pratade med är att alla ser positivt på framtiden. Jag kan också konstatera att föreningen på F 21 och föreningen i Bodens garnison har ett bra samarbete. 79 procents rabatt på Ny Teknik MEDLEMMAR I FÖRSVARSFÖRBUNDET får 79 procents rabatt på ordinarie prenumerationspris. Är du dessutom nyanställd tekniker eller ingenjör får du ett års prenumeration gratis. Ny Teknik är tidningen för dig som har ett arbete inom de tekniska områdena, eller om du är allmänt tekniskt intresserad. Här läser du om nyheterna, produkterna, trenderna, innovationerna, och om nystartade företag som kan bli morgon dagens Ericsson eller Microsoft. HALLÅ DÄR FÖRBUNDSORDFÖRANDE HÅKAN SPARR! VI HAR HÖRT ATT DU VARIT I OSLO PÅ MÖTE. VARFÖR DÅ? Jag har, tillsammans med vice ordförande Lena Sköld Gunnarsson och kanslichef Eva Rundlöf, träffat Försvarsförbundets norska och finska motsvarigheter under ett två dagar långt erfarenhetsutbyte. Vi har nordiska möten med jämna mellanrum, vilket jag tycker är väldigt givande. VAD PRATADE NI OM? Bland annat diskuterade vi rollerna i förbundsstyrelserna och hur vi bäst hanterar dem. Alla förbund brottas dessutom med ekonomiska frågor och funderingar kring hur vi ska höja medlemsantalet, så där har vi en annan gemensam nämnare. I Finland sparar man exempelvis pengar på att ha kongressen under endast en dag och inte längre bjuda in några externa gäster. VAD VAR DET VIKTIGASTE DU FICK MED DIG HEM? En tankeställare kring Norges värnplikt: två av tio inkallade genomför värnplikten, men hela årskullen testas. När den könsneutrala värnplikten träder i kraft 2015 kommer Norge att ha en jättebas för rekrytering till GSS T och K, som vi inte har i Sverige. 15

16 Statliga avtalsrörelsen startar om Avtalsrörelsen tog sommarlov, men har nu startat igen. Arbetsgivarsidan har gått ut hårt med att säga upp Trygghetsavtalet. Det är lite kärvt mellan parterna på det statliga området. Parterna står långt ifrån varandra, som det brukar heta. Det största orosmomentet är att arbetsgivarna sagt upp det statliga trygghetsavtalet. Trygghetsavtalet är högklassigt jämfört med de flesta avtal på arbetsmarknaden och fackliga sidan har i varje avtalsrörelse försvarat avtalet med näbbar och klor. Om arbetsgivarna är ute efter ett helt nytt avtal eller modifieringar av det nuvarande återstår att se. Arbetsgivarna vill även förhandla om pensionsavtalet. Det avtalet är dock inte uppsagt. AVTALSRÖRELSEN BÖRJADE redan den 19 juni, när Arbetsgivarverket och facken inom OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd) bytte avtalskrav. Sedan drog sig parterna tillbaka, funderade, tog semester och har nu kommit tillbaka till förhandlingsbordet. Eva Rundlöf, förste ombudsman och kanslichef på Försvarsförbundet, sitter med i den så kallade stora gruppen som samordnar facken inom OFR/S. Hon ser ett par vattendelare i årets lönerörelse. Punkter som kan komma att infektera förhandlingen. Några har vi sett förut, medan andra är nya på listan. En punkt som kan räknas som återkommande: att arbetsgivarna, representerade av Arbetsgivarverket, vill ha ett avtal som löper tillsvidare. Facken vill ha en avgränsad tidsperiod. EVA RUNDLÖF OM VARFÖR ATO tycker att ett tidsbegränsat avtal är att föredra: Vi anser att våra avtal behöver ses över och fortsätta utvecklas. Vi vill ständigt förbättra villkoren för medlemmarna och då krävs det att vi kontinuerligt kan omförhandla avtalen. Vid varje avtalsperiods slut har vi nu möjligheten att förhandla fram förbättrade avtal den möjligheten följer inte med ett tillsvidareavtal. Under en avtalsperiod är våra medlemmar dessutom bundna av fredsplikt,»vi vill ständigt förbättra villkoren för medlemmarna och då krävs det att vi kontinuerligt kan omförhandla avtalen.«vilket innebär att vi till exempel inte kan gå ut i konflikt under avtals perioden. Att vi vill ha avtalsperioder är för att möjligheten till stridsåtgärder följer endast avtal som omförhandlas. Detta är ett verktyg som kan användas och som kan öka chanserna för att utveckla våra kollektivavtal vid intressekonflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Och den möjligheten är vi inte villiga att ge upp. ANNAN ÅTERKOMMANDE stötesten: arbetsgivarna vill ha sifferlösa avtal. Facken vill ha minst lika mycket som industriavtalen (det så kallade märket), som ligger på 6,8 procent på tre år. Vi vill inte överlåta till arbetsgivaren att bestämma nivån på löneökningarna. ÅTTA FÖRBUND SAMFÖRHANDLAR Vi anser att löneutrymme inte är ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Vi anser också att alla medlemmar skall få en löneutveckling och därför behöver avtalet ge förutsättningar för individuell löneutveckling och reallöneskydd, säger Eva Rundlöf. JÄMSTÄLLDHET HAR poppat upp som en fråga i den här avtalsrörelsen. Facken anser att föräldrapenningstillägg ska utgå även för de tio pappadagarna vid barns födelse så att män och kvinnor får samma ersättning när de är föräldra lediga. Dessutom anser facken att blivande föräldrar ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på mödravårdscentral. För att nå detta bör en könsneutral skrivning införas. Försvarsförbundet ingår i OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd. OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta fackförbund inom statlig sektor. Det finns tre statliga förbundsområden: statstjänstemän, poliser och officerare. De inryms under OFR/S respektive P och O. Det är därför Försvarsförbundet skriver under avtalsförhandlingar med OFR/S och inte Försvarsförbundet. Inom OFR/S ingår dessutom Fackförbundet ST, Ledarna, Lärarförbundet och Vårdförbundet. 16

17 »Det hände något märkligt Då steg Gud ner till Jorden och sade följande till en församlad svensk riksdag: 40 timmar varje vecka ska ni arbeta i ert anletes svett, åtta timmar varje dag, inte mer och inte mindre «. Jonas Fogelqvist, reporter på duochjobbet.se, undrar varför utvecklingen stannade efter införandet av 40-timmarsveckan. Varför de som dristat sig att föreslå kortare arbetsvecka i regel bemötts med det lite svåremotsagda argumentet: Det går inte. Saknar långsiktigt jobbskapande i budgeten - HÖJNINGEN AV BRYTPUNKTEN för statlig skatt är välkommen, likaså att avgifterna till a-kassan justerats, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO, i samband med att regeringen presenterade sin budgetproposition. Men det saknas pengar till högre utbildning, höjd a-kassa, och mer resurser till unga som inte klarat skolan. Det är ange lägna långsiktiga investeringar som skulle bygga Sverige starkare. TCO är oroad för ekonomin och jobben, fortsätter Eva Nordmark. Arbetslösheten är så hög att en expansiv budget är välkommen. Men överskottsmålet, som politikerna inte vill släppa, gör det omöjligt att kombinera omfattande skattesänkningar med de välfärdsinvesteringar som behövs. Ekonomin tål inte både satsningar och samtidigt skattesänkningar utan att vi får betala surt efteråt i form av åtstramningar eller skattehöjningar eller bådadera. Småbarnsföräldrar i budgeten 108 MILJONER KRONOR avsätts till barnomsorg kvällar, nätter och helger. Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 180 till 225 kronor per dag. Färre dagar ska kunna sparas längre än tills barnet fyllt fyra år. Pengar ska kunna tas ut på skollov ända tills barnen tolv. Eva Nordmark, ordförande i TCO Fackligt aktiva i TCO-förbunden både stoltare och äldre TRE AV FYRA fackligt förtroendevalda i TCO-förbunden är stolta över uppdraget. En ökning jämfört med Medelåldern bland de aktiva har under samma period stigit med ett år, till 51 år. Det uppger TCO-tidningen. Skyddsombudssidor FUNDERAR DU KRING rollen som skyddsombud, eller är du kanske rent av skyddsombud? Titta gärna in på våra nya skyddsombudssidor på hem sidan under rubriken förtroendevald. Här hittar du matnyttig information, bra länkar samt diverse material om skyddsombudets roll, arbetsmiljö, arbetsskador med mera.» Debattera försvarsfrågan intensivt under hösten 2013 efter nyåret kan det vara för sent!«bloggaren Wiseman s Wisdoms ser inte så positivt på utvecklingen inom Försvarsmakten. 17

18 KRÖNIKA GYLLENHAAL Elementkaffe och ubåtar Kaffet på flygflottiljen i Blekinge blev tidigare i år en riktig snackis, nästan i klass med när den sovjetiska ubåten U-137 gick på grund där När er krönikör nyligen var i länet blev också U-137 besynnerligt aktuell. Löpsedeln 1984 om jakten på främmande dykare, i vilken Lars Neij och hunden Jax spelade en huvudroll. Den ryska brandsläckaren som i somras hittades på Sturkös strand. Foto: Lars Gyllenhaal Foto: Nationella Bombskyddet Malmö Om man på flygflottiljen i Ronneby skulle ha ont om pengar så borde man väl inte dölja hur man där i åratal serverade kaffe gjort av vatten från elementen. Nej, gör affärer istället! Vem i vårt avlånga land nåddes inte av marknadsföringen för äkta elementkaffe!? Det som nyligen drog undertecknad till Ronneby var dock inte främst elementkaffet utan en före detta polisman och hundspecialist, Lars Neij. Polis är han inte längre men däremot minst lika hundaktiv som under sin yrkeskarriär. Lars har också deltagit med sina hundar i ett otal tävlingar på elitnivå och har många fina utmärkelser från dessa. I mars 1984 var han dock inte ute och övade, utan var på skarpt uppdrag. Så skarpt att det idag är, som han själv säger»helt ofattbart«. Polisen i Blekinge blev då nämligen en högst synlig del av totalförsvaret och gick omkring längs kusten och på öarna inte bara med kulsprutepistoler utan till och med hand granater. Det var inte bara så att man fick ta ut skarpa hand granater, man kastade även ett antal, med sprinten utdragen. ANLEDNINGEN TILL DENNA krigsliknande dramatik var den ubåts- och dykarjakt som då pågick i våra skärgårdar och som på talet förlöjli gades som hallucinationer eller bedrägeri, och som därefter kommit att bli historia. En historia som man dock ännu inte lyckats reda ut. För att komma närmare vad som faktiskt hände i våra skärgårdar under 1980-talet har jag och min medförfattare Joakim von Braun under drygt tre års tid varit i kontakt med bland annat Lars Neij och andra som deltog i ubåtsjakterna. Vi har även, med början redan under 80-talet, träffat och intervjuat personer som tillhört sovjetiska elitförband av olika slag. Bland de kanske mest oväntade är de två svenskar som jag personligen har intervjuat, som redan under 1930-talet tillhörde spetsnaz, sovjetiska specialförband. Själva använde de när det begav sig andra termer, som partisaner och»specialtjänsten«. Men spetsnaz var de dock enligt de sovjetiska chefer som de över tjugo svenska partisanerna hade. En av dem fick Östtysklands högsta utmärkelse. MEN ÅTER TILL BLEKINGE När jag kort efter midsommar skulle fara ut till Almö, där Lars Neij säkrade teknisk bevisning (se boken) på att främmande dykare verkligen var i Blekinge skärgård, var det nästan som om någon högre (eller främmande) makt ville skämta med mig Jo, jag skulle ta några bilder av Lars och en hund på exakt den plats där spåren av en dykare slutade i riktning mot en väntande ubåt. Samma morgon publicerades en notis i Blekinge Läns Tidning om att bombtekniker just hade identifierat ett föremål på en strand i Blekinge. Närmare bestämt på Sturkö. Den civila upphittaren hade antagit att det var grov ammunition. Polisens bombtekniker kunde dock fastställa att det var en brandsläckare med rysk text. Närmast som i förbigående nämndes sedan att fyndplatsen inte var så långt från där en sovjetisk ubåt, U-137, hade gått på grund Det stod inte i artikeln hur 18

19 Foto: Lars Gyllenhaal Lars Neij och Valentin (stand-in för Jax) framför Bremön, som Lars en gång tjänstgjorde på och som numera ingår i Marinmuseum i Karlskrona. långt det var, men jag som varit på Sturkö flera gånger kan berätta att det är mindre än två kilometer mellan ön och ubåtsgrundet. Det är enligt vad jag förstår extremt ovanligt att brandsläckare med rysk text hamnar på Blekinges stränder. Man skulle alltså kunna anta att brandsläckaren kom från U-137, eller S-363 som den i själva verket hette. EFTER TVÅ MÅNADER kom så facit i min e-post, i form av en bild från bombteknikerna i Malmö. Ingen bild av föremålet har publicerats förrän nu. Vad framgår då av bilden? Jo, att brandsläckaren inte har något med den sovjetiska marinen att göra, däremot möjligen med den ryska. För av den ännu delvis läsbara ryska texten framgår tydligt att den tillverkats i Sankt Petersburg. Som bekant hette staden Leningrad när landet hette Sovjet. Alltså kommer den nog antingen från den ryska marinen eller ett civilt ryskt fartyg. Av en bisarr slump har den spolats iland nära det historiska ubåtsgrundet. Nu är det ju över trettio år sedan U-137 gick på grund och många yngre känner inte ens till händelsen. Men det finns faktiskt några fysiska minnen av den långt uppe på land, både i Blekinge och i mitt hemlän Norrbotten, som bilderna här intill vittnar om. Jag tycker de förmedlar rätt bra hur pass stor händelsen en gång var. Hade brandsläckaren hittats då, på 80-talet, hade den direkt hamnat på bild i svensk press. Nu har så pass lång tid gått att det bara blev små notiser utan någon bild. Men sannolikt blir det lite mer sagt och skrivet om ubåtar nu i höst eftersom min medförfattare och jag lägger fram rätt spännande teknisk bevisning, inklusive några föremål som tveklöst är sovjetiska, samt några erkännanden av sovjetiska och östtyska veteraner. Sedan visar vi även hur den nutida ryska förmågan att bedriva marina specialoperationer rustas upp. Kanske kan det bli en tankeställare för en och annan politiker i landet? Än idag pryds ett motell i Karlskrona av detta minnesmärke över den sovjetiska u-båten U-137, som i själva verket hette S-363. LARS GYLLENHAAL Den som vill fördjupa sig i upprustningen kring Sverige kan gå in på bloggen: gyllenhaals. blogspot.com Foto: Lars Gyllenhaal 19

20 Kön viktigare än ekonomi vid uttag av föräldrapenning Resultaten av en ny undersökning om de jämställda föräldrarna visar att sannolikheten för ett jämställt föräldrapenning uttag påverkas olika beroende på om det är mammans eller pappans lön som utgör en majoritet av hushållets totala inkomst. När mamman har en hög inkomst och den utgör en majoritet av den totala hushållsinkomsten är det möjligt för familjen att avvara en betydande del av hennes lön för att hon ska vara hemma en längre tid. När papporna är i motsvarande situation är paren i lägre utsträckning beredda att avstå hans inkomst. Detta ifrågasätter de frekvent förekommande argumenten om att det är mäns höga inkomster i sig som är anledningen En föräldravänlig arbetsplats är en arbetsplats där: både kvinnor och män tar ut föräldraledighet cheferna föregår med gott exempel genom att ta ut föräldraledighet man undviker att lägga möten på sena eftermiddagar och morgnar man undviker onödiga resor och övernattningar du inte behöver välja mellan arbete och familj till ojämlikt föräldrapenninguttag. Det ger en indikation om varför politiska åtgärder som inkluderar ekonomiska incitament för att öka mäns uttag har haft svårt att uppnå önskad effekt, säger Laura Hartman, analys chef på Försäkringskassan. Studien som undersökt vad som ökar sannolikheten för att föräldrar ska dela jämställt på föräldrapenningdagarna bekräftar också delvis den gängse bild om vilka de jämställda föräldrarna är: Fackförbundet Unionen listar vad som gör en arbetsplats föräldravänlig. Jämför med hur det ser ut hos dig! du inte halkar efter i lön och karriärmöjlighet på grund av graviditet eller föräldraledighet arbetsgivaren inte ställer frågor om graviditet och planer på barn vid anställningsintervjun högskoleutbildade föräldrar som bor i landets storstadsregioner, och som ofta arbetar i offentlig sektor. Men vad som däremot inte tidigare framkommit är bland annat vikten av att föräldrarna är jämngamla och den stora betydelsen av mammans utbildning. RESULTATEN I KORTHET Om mamman har en högskoleutbildning fördubblar det sannolikheten för ett jämställt uttag, och om pappan har en högre utbildning än mamman minskar det kraftigt sannolikheten för jämställt uttag. Sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag fördubblas om mammorna är höginkomsttagare, samtidigt som den minskar om det är papporna som är höginkomsttagare. Utbildning och inkomst är de två mest betydelsefulla faktorerna. Trots detta delar 80 procent av paren där mamman har en längre högskoleutbildning inte jämställt på föräldrapenningdagarna. Detsamma gäller för 72 procent av paren där mamman är höginkomsttagare. 20

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

Kollektivavtal för Framtiden

Kollektivavtal för Framtiden BROSCHYR3 2-12-25 18.37 Sida 1 Kollektivavtal för Framtiden Dags för avtalsrörelse! BROSCHYR3 2-12-25 18.38 Sida 2 Dags för avtalsrörelse De svenska fackföre n i n g a rna tillhör de mest välorganiserade

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Demokratisk process i Officersförbundet

Demokratisk process i Officersförbundet Demokratisk process i Officersförbundet Medlemmar Officersförening Kansli Förbundsstyrelse rättshjälp ledighet arbetsvillkor arbetsmiljö förmåner löner pensioner försäkringar Lars Fresker Officersförbundets

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120 Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120 I motion A110 föreslås att ta fram ett ekonomiskt regelverk för att kompensera de klubbar som drabbats av inskränkningar av framförhandlade förmåner och

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

ETTAN nr 1/13. Malmöavdelningen. Följ oss på Facebook! 2/5 respektive 3/5

ETTAN nr 1/13. Malmöavdelningen. Följ oss på Facebook! 2/5 respektive 3/5 Malmöavdelningen ETTAN nr 1/13 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Aktuella yttranden 2 Boktips 3 eventkalender 4 Internationella kvinnodagen 5 Sekt vid SRF 6 övrigt 7 2/5 respektive 3/5 Som bekant

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Chefskap och föräldraskap

Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefer spelar en stor roll på en arbetsplats. Deras agerande skapar riktlinjer och normer för vad som är gångbart. Unionen har, genom följande undersökning,

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Kollektivavtal utan avkall på #9/07

Kollektivavtal utan avkall på #9/07 #9/07»Avtalet ger tydligare och bättre förutsättningar för en starkare koppling mellan individens insatser och hennes eller hans lön. Edel Karlsson Håål ordförande Saco-s ledare nästa uppslag» Kollektivavtal

Läs mer