Nätverk och ungdomsarbetslöshet finns det något samband

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverk och ungdomsarbetslöshet finns det något samband"

Transkript

1 Nätverk och ungdomsarbetslöshet finns det något samband Peter Håkansson Ekonomisk-historiska institutionen

2 Vad är problemet? Ungdomar har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden Ökande relativ ungdomsarbetslöshet

3 Relativ ungdomsarbetslöshet Ungdomars arbetslöshet (20-24 år) i relation till åringars arbetslöshet

4 Relativ ungdomsarbetslöshet i Sverige och EU Ungdomar = under 25 år

5 Vad är problemet? Ungdomar har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden Ökande relativ ungdomsarbetslöshet Problem med att förklara trenden under 2000-talet Nordström Skans (2009) Vi vet att kontakter har betydelse Sök/matchningsteori (Pissarides, 1979; Holzer, 1988; Calvó- Armengol & Zenou, 2005; Calvó-Armengol & Jackson, 2004) Granovetter, 1974 AF:s Lämnatundersökning Egna skattningar (Håkansson, 2011)

6 AF:s Lämnatundersökning Informationskanaler, hösten 2010 Förmedlingspersonal 4,0 Platstidningen 0,2 AF Internet 11,9 Summa AF 16,0 Internet 4,4 Tidningsannons 1,8 Rekryteringsföretag 4,6 Kontaktade själv arbetsgivaren 17,9 Arbetsgivaren tog kontakt 15,9 Tips från vänner och bekanta 35,5 Annat sätt 3,9 Summa övriga 84,0

7 Resultat Studie 1 Skattat sannolikheten att vara arbetslös givet ålder och utbildning Föreningsaktiv i en eller flera föreningar Hela Sverige, individer 1995, 2000, 2005 Sannolikheten för en ungdom att vara arbetslös minskar med 80 % för en person som är aktiv i en eller flera föreningar

8 Studie 2 Bygger på Region Skånes Folkhälsoenkät Har du under de senast 12 månaderna deltagit i en studiecirkel/kurs på din fritid deltagit i annat föreningsmöte Kommunerna i Skåne, observationer Givet ålder, utbildning, kön, kommun Föreningsaktiva har 20 % lägre sannolikhet att vara arbetslös

9 Varför är det så här? Alla anställningar innebär en risk Denna risk kan minskas med referenser eller att personen är känd För den enskilde innebär ett kontaktnät en tillgång

10 Begreppet socialt kapital Kan nätverk vara kapital? Vad är kapital? Socialt kapital är den tillgång som skapas genom de relationer man har Om ekonomiskt kapital är det du har i plånboken Humankapital det du har i huvudet så är socialt kapital dina relationer

11 Vad är socialt kapital bra till? Anknytande och överbryggande Anknytande socialt kapital (mindre grupper, människor du känner väl): samma kön, intresse, klass, etnicitet, ålder Reciprocitet och mobilisera solidaritet inom gruppen Socialt och psykologiskt stöd Social försäkring och uppstartsstöd Känsla av tillhörighet Överbryggande socialt kapital (t.ex. föreningar): olika kön, intresse, klass, etc. Knyta ihop olika tillgångar och grupper Utvidga sociala och ekonomiska marknader

12 Den egentliga FRÅGAN Hur har vi hamnat i denna situation med stigande relativ ungdomsarbetslöshet? Har det sociala kapitalet minskat?

13 Varför har det blivit så här? Hur ser övergången från skolan till arbetsmarknaden ut? Övergångsregim Påverkar individens övergång från skola till arbetsmarknad Omfattar Informella regler (normer, uppförandekoder) Formella regler (lagar, regelverk) Aktörer Tillämpning, praxis Skulle man kunna tänka sig att övergångsregimen inkluderar formering av socialt kapital? Hur har övergångsregimen förändrats avseende socialt kapital?

14 Heltidsarbetsregimen 1800 början av talet Barnen följde med föräldrarna till arbetsplatsen, assisterade föräldrarna Föräldrar och släktingar som agenter Hela familjer anställs anknytande socialt kapital viktigt, utbildning mindre viktigt

15 Deltidsarbetsregimen Mellankrigstiden Det moderna barnet är ett skolbarn Arbetet finns kvar, deltidsarbete Blind alley-jobs, springpojkeproblematiken

16 Utbildningslinjen etableras Utbildningsvägen blir tydlig Yrkesskolereformen 1955 Första kontakten med arbetsmarknaden senareläggs socialt kapital minskar, utbildningens roll ökar Socialt kapital skapas i föreningslivet

17 Utbildningslinjen fördjupas linjegymnasiet 1971 Gymnasiereformen 1991 Yrkeslinjerna blir 3-åriga Skapandet av IV alla ska gå gymnasiet Yrkeshögskolan byggs upp från andra delen av 1990-talet Mycket fokus på utbildning Föreningslivet minskar i omfattning från ca 1995 Dagens övergångsregim framstår som suboptimal

18 Att fundera över Skulle det kunna vara så här? dvs. att ungdomarnas försämrade position (jmfr med vuxna) beror på minskat socialt kapital Vad ska man göra åt det?

19 Framtiden Ta formering av socialt kapital på allvar Formering av socialt kapital på schemat Starta förening Kreativt föreningsarbete Kreativitet, aktivitet Lärlingsarbete Bryt utanförskap och segregering

20 Sammanfattning Nätverk och informella kontakter har betydelse Socialt kapital kan vara en tillgång för den enskilde Det finns olika varianter av socialt kapital Anknytande Överbryggande Anknytande och överbryggande kan vara bra för olika saker Föreningsaktivitet kan vara ett sätt att bygga överbryggande socialt kapital Övergångsregimen i Sverige har förändrats Mindre formering av socialt kapital i dagens övergångsregim Föreningsaktivitet har minskat

21 Fortsatt läsning Bjälesjö, Jonas, Håkansson, Peter, Lundin, Johan A. (red.) (2010) Mycket mer än bara rock. Premiss förlag. Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Touchstone. (Svensk översättning: Den ensamme bowlaren) Rothstein, Bo (2003). Sociala fällor och tillitens problem. Stockholm: SNS Förlag. Håkansson, Peter (2011) Ungdomsarbetslösheten. Lund

Övergångsregimer och socialt kapital om ungdomars övergång från skola till arbetsmarknad

Övergångsregimer och socialt kapital om ungdomars övergång från skola till arbetsmarknad Övergångsregimer och socialt kapital om ungdomars övergång från skola till arbetsmarknad Peter Håkansson, Lunds universitet De traditionella förklaringsmodeller som försöker förklara ungdomsarbetslöshet

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

De som inte har, inte älskar och inte är

De som inte har, inte älskar och inte är De som inte har, inte älskar och inte är Bo Rothstein Statsvetenskapliga institutionen Box 711 405 30 Göteborg Bo.Rothstein@pol.gu.se publicerad i Jesper Strömbäck (red.). Framtidsutmaningar: det nya Sverige.

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Oron ligger djupare inom skolvärlden. Joakim Byström

Oron ligger djupare inom skolvärlden. Joakim Byström Oron ligger djupare inom skolvärlden Joakim Byström Hela 2014 har varit något av skolans år inte minst i media. Uppmärksamheten har varit konstant från första till sista dag. Januari inleddes hårt med

Läs mer

Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003

Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003 Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003 Robert Erikson Oskar Nordström Skans Anna Sjögren Olof Åslund RAPPORT 2007:18 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003

Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003 Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003 Robert Eriksson Oskar Nordström Skans Anna Sjögren Olof Åslund RAPPORT 2007:18 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 2003

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 2003 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 23 En beskrivande rapport Ingrid Edvardsson, Tobias Andersson Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg, www.ltkronoberg.se Författare: Ingrid Edvardsson

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder

Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder RAPPORT 2013:9 FOU VÄSTERNORRLAND Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Rapport om unga arbetslösa

Rapport om unga arbetslösa Rapport om unga arbetslösa Magnus Berntsson Kristina Carlsson Anders Fasth Matilda Stålbert Granberg november 2012 Inledning I arbetslivet ges möjligheten att delta i ett aktivt förvaltarskap där var

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder

Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder RAPPORT 2013:6 FOU VÄSTERNORRLAND Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet

Läs mer

Social stöd och socialt nätverk. Janne Agerholm

Social stöd och socialt nätverk. Janne Agerholm Social stöd och socialt nätverk Janne Agerholm Sociala relationer Struktur Formella relationer Informella relationer/socialt nätverk Funktion Social stöd Relationella belastningar Socialt nätverk De sociala

Läs mer

Integration genom föreningsliv

Integration genom föreningsliv UMEÅ UNIVERSITET Integration genom föreningsliv Invandrares upplevelser av och tankar kring föreningslivet i Umeå som en möjlig väg för integration Författare: Emma Möller Masterprogram i samhällsanalys

Läs mer

- Kom på föräldramötet så får ditt barn bättre betyg

- Kom på föräldramötet så får ditt barn bättre betyg Föräldrarna som skolans viktigaste resurs eller - Kom på föräldramötet så får ditt barn bättre betyg Örebro 1 december 2010 Adjunkt i SO 1977, Lärarhögskolan i Uppsala Master of Arts in Education 1999,

Läs mer

Ungdomar i Timrå åsikter och attityder

Ungdomar i Timrå åsikter och attityder RAPPORT 2013:10 FOU VÄSTERNORRLAND Ungdomar i Timrå åsikter och attityder LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Åldrande med livskvalitet

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Åldrande med livskvalitet Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Åldrande med livskvalitet Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(10) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer