Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kund: Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!"

Transkript

1 Kund: Allt du behöver vet för tt plner dn nnonserng 0!

2 okl nnonserng ger ökd försäljnng! tdnngen dels ut grts tll ll hushåll tenungsund, jörn och rust kommun på onsdgr och hr så gjorts över år. Här skldrs ntressnt männskor och händelser på ett proffesonellt journlstsk sätt tllsmmns med dn nnonser. ngeläget, ger dg en bredre nblck stutonen och belyser det som är vktgt för dg. Vårt mål är tt ge dg världens bäst lokl journlstk! llsmmns lägger v upp en vnnnde strteg för just dg och dtt företg. Du hr ovärderlg kunskp om dn kunder, produkter och tjänster. V hr erfrenhet, fkt och kunskp om mrknden som kn ge dg ordentlg frt på ffärern. okltdnngen tenungsund jörn rust är en prenumererd lokl morgontdnng som kommer två gånger veckn. Vrje tsdg och lördg skrver v om det som är NDAG K BE R 0 N R 0 Å RGÅ N G E NUN G JÖ R N U N D dörer s s b Am k mot tob IDAN RU ÖRDAG KBER 0 NUER ÅRGÅNG PRI 0 KR RU r skp oväntdet mjort er ler prt mktskpr ny. IDAN fördelnng GUND tefn ser frm emot AN fntstsk stödgrupper på ce-kärh ett rdostyrt V vll hför book tt vänd sg tll lösnng helgen EEIE BÅ NRDRÖ, IDAN IDAN JÖRN kärhmn, Rönnäng och Almöstrnd, säger n RU te n r l t l bengsboten prker er tt hon keröd ns l från pe Ercsson felktgt på ngsböter fått prker tenungs NYHEER! HÖDE N A I VÄ K AZ DA r se ktv Effe ER AG R ING ENN ER R YG IN RD GA PÅ yger ör & sybeh & torr Alltd vrm! hnddukr 0 Nääs NKC0 0 Nordhem x ork krom Hnddukst stt rör cm. ed glest sätter värde för dg som me för dn gott om utrym fyr nns hnddukr. års grnt! storlekr. ron fnns som Ventl/elpt :tllvl. 0 rd. prs NKC0 0: från I UN D UN G EN /m l :- r tl stuv ER! tom I Dessu KPR A VR G N-textl ÖR PA GUND ENUN lör 0- -fre 0- mån ägen Idrottsv ENUN ER YBEH GARDIN XI HEE för lgplnen GUND kt äsproje sk ge läsvn rm- og eknkpr r på mens ettomnset gy äs sn Nö lp. trhjä IDAN 0 får förft ngsträff er oktob g och ör föret r förenng ENUNGUND mäktgt D återgvnng nvänds et får endst nmn, företgets certferde nte h en öretgscertferngsmärk med det får tllsmmns logotype. ärket underordnt sk vr märke plcerng utn domnernde och nformtons på reklmtll den nvänds delvs refererr ärket får som helt tllhör det mterl verksmheten. fordon som certferde brevppper och på Ävenså företget. certferde på vstkort nte nvänds ärket får sätt tt på ett sådntnnehållet för nte nvänds ärket får v tt Incert nsvrr märket förekommer. det ger sken tll det smmnhng lltd koppls ärket skll Regler för BAKGRUND DEKA,RANP PÅ VI BAKGRUND A PRIN EN ANINJE ANAD CYK RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK fck nej tck tll för 00:V gör en IIERING ÖREAGCER Anmäln rbnk orustsp IDAN de du När gjor på e en servc epump rm dn vä rng kfö bo dn e-bokför RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK IDAN ÖRDAG KBER 0 NUER h Bok ÅRGÅNG PRI 0 KR rng oc EGING RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK ergs.nu 0 Bok på 00- rng RÖ-0R0 HERBER n 00 Doterödsväge erk jörnbrons HntvNästn ll mt örd Vrd 0 som un Wndegren och hennes kompsr på 00- IDRNA KÄRHAN torg. eröd. m tll pek rde de he tt ärende fck de tmme kö Efter en tllbk för ett ny ått mer än tre st m IDAN När de ko tt blen skulle h böter för sträck på torget. r m tm ått prkecsson st. rg t l Er hävdr t r på tenungs to r nne rk p ro m Eu de och v än tre tm rd mer m tll torget, väntrn övnngskörde. Jg ko de medn dotte l och hnd långt v br kn, säger Kerstn Gdde (), oppostonsråd på rust. motståndet så KINER YA kogsbckens förskol venshögen servers är ekologsk. Nu blr kogsbcken den först Krv-märkt förskoln trömberg Ilsk mot strndskydd fntstsk stödgrupper på cebook tt vänd sg tll : ARA RÖNNBERG GUND ENUN lds tt drv Vr kommer An H H föreson tycker ttjt ny n uteko. tge VENHÖGEN kogsbcken en förskol som ger br sommren IDAN JÖRN f Kustkommuner smrbetr för tt rstcheutöknngen ustopp d me kommunlråd rtn Johnsen (P). kustkommunern eftersom ett ntl nöjdjörns Nug gör kustkommunern gemensm sk bostdsprojekt hots v stopp n e förn tt stopp plnern. försenngr. Det gäller plner både sä so - änsstyrelsen vll ök strndskyddet tll 00 meter. Dett får poltkern tt gå Det här nnebär en ktstrof för Y BAGH RU Ilsk mot strndskydd örlornd ten Hvspor mpr strden kä IDAN vdre. : N ENUN hmneensdn EEIE BÅ NRDRÖ, IDAN tefn ser frm emot ett rdostyrt helgen IDAN Kustkommuner smrbetr för tt stopp utöknngen änsstyrelsen vll ök strndskyddet tll 00 meter. Dett får poltkern tt gå Det här nnebär en ktstrof för I dg kstr hn loss Volvo ocen rce. kustkommunern eftersom ett ntl bostdsprojekt hots v stopp försenngr. Det gäller plner både kärhmn, Rönnäng och Almöstrnd, säger jörns kommunlråd rtn Johnsen (P). Nu gör kustkommunern gemensm sk för tt stopp plnern. V kommer tt drv motståndet så långt v br kn, säger Kerstn Gdde (), oppostonsråd på rust. IDRNA VENHÖGEN kogsbcken en förskol som ger eko tenungsunds kommun. Det är fler som väljer förskoln just tck vre dett, säger förskolechef ln Rsmusson. KÄRHAN för lgplnen IDAN IDAN IDAN ENUNGUND mäktgt D fck nej tck tll IDAN VÄKNA I AZDA I ENUNGUND yger EGING Nästn ll mt som un Wndegren och hennes kompsr på kogsbckens förskol venshögen servers är ekologsk. Nu blr kogsbcken den först Krv-märkt förskoln ÖREAGCERIIERING öretgscertferngsmärket får endst nvänds märke logotype. ärket får nte h en ärket får nvänds på reklm- och nformtonsmterl som helt delvs refererr tll den ärket får nte nvänds på vstkort ärket får nte nvänds på ett sådnt sätt tt ärket skll lltd koppls tll DEKA,RANP BAKGRUND A PRIN PÅ VI BAKGRUND ANAD EN ANINJE CYK RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK åt BoVst gör jobbet! RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK VÄKNA I AZDA I ENUNGUND 00:- Idrottsvägen RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK trömberg : ARA RÖNNBERG NYHEER! Köp pocket HÖDE betl för I dg kstr hn loss Volvo ocen rce. tenungsunds kommun. Det är fler som väljer förskoln just tck vre dett, säger förskolechef ln Rsmusson. IDAN IDAN NYHEER! Köp pocket HÖDE betl för ÖREAGCERIIERING yger öretgscertferngsmärket får endst nvänds märke logotype. ärket får nte h en ärket får nvänds på reklm- och nformtonsmterl som helt delvs refererr tll den ärket får nte nvänds på vstkort ärket får nte nvänds på ett sådnt sätt tt ärket skll lltd koppls tll DEKA,RANP BAKGRUND A PRIN PÅ VI BAKGRUND ANAD EN ANINJE CYK RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK åt BoVst gör jobbet! RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK 00:RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK jörnbrons Hntverk ENUNGUND 00- mån-fre 0- lör rng Bröd utn ndrg 0 bröd IDAN XX RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK jörnbrons Hntverk Idrottsvägen ENUNGUND 00- mån-fre 0- lör rng Bröd utn ndrg 0 bröd IDAN XX BKNING: DIGIA ANNNAERIA: BEÖKADRE: trndvägen, tenungsund PADRE: Box, tenungsund VÄXE: 00-0

3 PRIER 0 x moduler x mm GRUNDDU, -ÄRG -tdnngen extnnons, :- Rubrknnons, :- okltdnngen tenungsund jörn rust ext- rubrknnons, 0:- Bok en trppel v ger dg fn pketrbtter! ärskld begärd plts, + 0% Annonsprodukton, 0:- per modul oms tllkommer på ll prser AA ÖNAA RA = EXRA BRA PRI ÖR DIG A A A A Helsd, x mm -.00:- -.0:- ss nte! Hlvsd, x 0 mm -.00:- -.0:- Hlvsd, x mm -.00:- -.0:- Kvrtsd, x mm -.0:- -.0:- VINJEER tuder & kurser v. - & - Nynflyttd v. Båtlv v., & - BB v.,, & Konferens, event & kckoff v., & ckmn v. - & - Häls & skönhet v., 0, & Resor & upplevelser v. & olchnsen v. - Julbord v. - Gymnsevl v. 0 Höstjkten v. - EANUER Hemm - vår v. Hemm - sommr v. Hemm - höst v. Gymnsevl v. Hemm - vnter v. BKNING- & AERIAPP Införnde tsdgstdnngen boknngsstopp fredg veckn nnn kl Införnde på onsdg, boknngsstopp måndg kl Införnde lördgstdnngen boknngsstopp torsdg kl bserver tdgre boknngsstopp vd helgdgr. äs mer på

4 ång fokuserr på frågn om vd som är br mrkndsförng V fokuserr på svret! KAIDNINGEN ENUNGUND JÖRN RU NDAG KBER 0 NR ÅRGÅNG Jsmne jöberg vll ge ndr nsprton ÖRDAG KBER 0 NUER ÅRGÅNG PRI 0 KR fntstsk stödgrupper på cebook tt vänd sg tll EEIE BÅ NRDRÖ, IDAN tefn ser frm emot ett rdostyrt helgen IDAN IDAN RU ENUNGUND Kerstn leder ön osäker frmtd JÖRN Ilsk mot strndskydd Kustkommuner smrbetr för tt stopp utöknngen änsstyrelsen vll ök strndskyddet tll 00 meter. Dett får poltkern tt gå Det här nnebär en ktstrof för kustkommunern eftersom ett ntl bostdsprojekt hots v stopp försenngr. Det gäller plner både kärhmn, Rönnäng och Almöstrnd, säger jörns kommunlråd rtn Johnsen (P). Nu gör kustkommunern gemensm sk för tt stopp plnern. V kommer tt drv motståndet så långt v br kn, säger Kerstn Gdde (), oppostonsråd på rust. IDRNA VENHÖGEN kogsbcken en förskol som ger eko KÄRHAN för lgplnen PEKERÖD IDAN mäktgt D fck nej tck tll V tycker nte tt kommunen tr hänsyn tll oss när de bygger så när vår hus, säger Ev och homs Crlshmre och Helene Nlsson. : INGEAR HAARRÖ Nybygge kränker ders prvtlv V måste protester mot tt ett kommunlt nybygge hmnr så när tt det ger nsyn n sovrummen. ler boende på Krstnedl regerr mot ll ll hushåll tenungsund, jörn och rust kommun vrje onsdg. okl nyheter, sport och kultur. ÅRGÅNG PRI 0 KR : NY BAGH fntstsk stödgrupper på cebook tt vänd sg tll HANDB EEIE BÅ NRDRÖ, IDAN ln hr mål och vsoner tt det ny kommunl gruppboendet hmnr så när tt ders prvtlv kränks. Det fck v ldrg red på nnn, säger de. Hon tränr tenungsunds hndbollsdmer. IDAN EGING tefn ser frm emot ett rdostyrt helgen Ilsk mot strndskydd Kustkommuner smrbetr för tt stopp utöknngen änsstyrelsen vll ök strndskyddet tll 00 meter. Dett får poltkern tt gå Det här nnebär en ktstrof för kustkommunern eftersom ett ntl bostdsprojekt hots v stopp försenngr. Det gäller plner både kärhmn, Rönnäng och Almöstrnd, säger jörns kommunlråd rtn Johnsen (P). Nu gör kustkommunern gemensm sk för tt stopp plnern. V kommer tt drv motståndet så långt v br kn, säger Kerstn Gdde (), oppostonsråd på rust. IDRNA VENHÖGEN kogsbcken en förskol som ger eko Nästn ll mt som un Wndegren och hennes kompsr på kogsbckens förskol venshögen servers är ekologsk. Nu blr kogsbcken den först Krv-märkt förskoln trömberg IDAN : ARA RÖNNBERG IDNINGEN IDAN ÖRDAG KBER 0 NUER ln vensson KÄRHAN för lgplnen I dg kstr hn loss Volvo ocen rce. tenungsunds kommun. Det är fler som väljer förskoln just tck vre dett, säger förskolechef ln Rsmusson. IDAN IDAN IDAN ENUNGUND mäktgt D IDRNA fck nej tck tll IDAN I AZDA I ENUNGUND X-RA ÖPPE 0- e större nnonser onsdgstdnngen jörnbrons Hntverk Idrottsvägen ENUNGUND 00- mån-fre 0- lör 0- åt BoVst gör jobbet! 0% på : hemstädet rng okfö n b e-bokförngsträff oktober ör företg och förenngr ÖREAGCERIIERING öretgscertferngsmärket får endst nvänds märke logotype. ärket får nte h en ärket får nvänds på reklm- och nformtonsmterl som helt delvs refererr tll den ärket får nte nvänds på vstkort ärket får nte nvänds på ett sådnt sätt tt ärket skll lltd koppls tll Anmäln orustsprbnk DEKA,RANP BAKGRUND A PRIN PÅ VI BAKGRUND ANAD EN ANINJE CYK RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK VÄKNA I AZDA I ENUNGUND 00:RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK EGING Nästn ll mt som un Wndegren och hennes kompsr på kogsbckens förskol venshögen servers är ekologsk. Nu blr kogsbcken den först Krv-märkt förskoln VÄKNA I AZDA I ENUNGUND trömberg I dg kstr hn loss Volvo ocen rce. tenungsunds kommun. Det är fler som väljer förskoln just tck vre dett, säger förskolechef ln Rsmusson. IDAN IDAN NYHEER! Köp pocket HÖDE betl för ÖREAGCERIIERING yger öretgscertferngsmärket får endst nvänds märke logotype. ärket får nte h en ärket får nvänds på reklm- och nformtonsmterl som helt delvs refererr tll den ärket får nte nvänds på vstkort ärket får nte nvänds på ett sådnt sätt tt ärket skll lltd koppls tll DEKA,RANP BAKGRUND A PRIN PÅ VI BAKGRUND ANAD EN ANINJE CYK RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK åt BoVst gör jobbet! RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK 00:RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK ENUNGUND 00- mån-fre 0- lör 0- ÖREAGCERIIERING öretgscertferngsmärket får endst nvänds märke logotype. ärket får nte h en ärket får nvänds på reklm- och nformtonsmterl som helt delvs refererr tll den ärket får nte nvänds på vstkort ärket får nte nvänds på ett sådnt sätt tt ärket skll lltd koppls tll jörnbrons Hntverk Idrottsvägen yger 00- åt BoVst gör jobbet! rng 00-0 DEKA,RANP BAKGRUND A PRIN PÅ VI BAKGRUND ANAD EN ANINJE CYK 0 Bröd utn ndrg 0 bröd RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK IDAN XX RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK EEIE IDAN IDRNA KÄRHAN (), för lgplnen Extr ställdesfullmäktge en ny n efter mss. IDAN ENUNGUND End Nästn ll mt kogsbckens som un Nu blr förskol Wndegren kogsbcken venshögen och hennes den först servers kompsr Krv-märkt är ekologsk.på förskoln NYHEER! HÖDE jörnbrons IDAN Det förskolechefär fler som ln väljer Rsmusson.förskoln IDAN trömberg I dg kstr loss Volvo hn ocen rce. IDAN på köpet! Hntverk 00-ENUNGUND mån-fre 0- just tck åt BoVst lör 0- ÖREAGCERIIERING Regler gör jobbet! för återgvnng öretgscertferngsmärket tllsmmns med det märke får endst domnerndelogotype. certferde nvänds företgets plcerngärket får nmn, utn sk nte h en ärket vr underordnt mterl får nvänds på reklmsom helt certferde delvs och verksmheten. Ävenså refererrnformtonspå brevppper tll den certferde företget. och fordon ärket som tllhör får nte det nvänds på vstkort ärket det ger får nte nvänds sken v det smmnhng tt Incert på ett sådnt nsvrr ärket sätt tt skll lltd märket för nnehållet koppls förekommer. tll DEKA,RANP A PRIN BAKGRUND ANAD PÅ VI BAKGRUND EN ANINJE CYK rng 00-0 EGING tenungsunds vre dett, kommun. säger Köp pocket betl för bllgste yger Idrottsvägen 00- utöknngen eko jörnbrons Hntverk 0 tefn ser frm ett rdostyrt emot helgen stopp som ger llns öppnr mäktgt för VÄKNA Idrottsvägen IDAN strndsk ydd för tt en förskol D fck nej tck smrbete tll över I AZDA ENUNGUND I ENUNGUND 00- mån-fre 0- lör 0- KBER ÅRGÅNG NUER PRI 0 KR BÅ NRDRÖ, er smrbetr kogsbcken RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK rng 00-0 ÖRDAG KRÖNIKAN fntstsk Br tt det fnns book tt stödgrupper vänd sg tll på ce- Ilsk mot Kustkommun änsstyrelsen 00 meter. vll Dett ök strndskyddet får poltkern tll Det kustkommunern tt gå här nnebär bostdsprojekt en ktstrof eftersom försenngr. hots för ett ntl kärhmn, v stopp Det Rönnänggäller plner jörns kommunlråd och Almöstrnd,både Nu gör rtn kustkommunern Johnsen säger för tt stopp plnern. V gemensm(p). långt kommer v br sk tt drv oppostonsråd kn, säger motståndet på rust. Kerstn Gdde så VENHÖGEN 00:- RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK Gäller bonnemng 00- NYHEER! Köp pocket HÖDE betl för : ARA RÖNNBERG Köp pocket betl för r d vse Effekt RÖNNBERG VÄKNA KYDDE I BUIKEN DEN KBER ARA ENUNGUND ENUNGUND Kerstn Newberg hr gott om hönor på gården. IDAN : JÖRN Nu sk hönorn vss upp RU RU Kerstn Gdde är redo tt t på sg nsvret som kommunlråd när på rust nu lyckts få hop en IDAN ny llns. Prenumererd och efterlängtd på tsdg och lördg. okl nyheter och sport blnds med frrblder, nsändre och lokl debtt. everers även som e-tdnng för telefon och läspltt. Dels ut som morgontdnng. ENUNGUND JÖRN RU RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK 00- När gjorde en servce du på V gör 00:en för RYCKRIGINA BERUKE YRÄRG, CYK rng RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK RYCKRIGINA BERUKE VAR RYCK och Bok Bok på rng Bröd utn ndrg 0 bröd IDAN XX 0 Bröd utn ndrg 0 bröd IDAN XX RÄ PRDUK, RÄ ANNN CH I RÄ ID! Kombner dn nnons tdnngen med smm nnons okltdnngen tenungsund jörn rust. V ger dg fn rbtter om du bokr en trppel. Bäst effekt får den nnons som blr läst fler gånger. Den lokl morgontdnngen är en strk budbärre v dn budskp och produkter. Under året hr v olk temnummer, speclsdor och vnjetter. Dess skpr ett ntresse hos läsren och dn målgrupp. Vnjettern går även vår ndr tdnngr: Kungsbck-Posten, Kungsbck-Nytt, ölndls-posten och Kungälvs-Posten. Vår läsre är dn kunder, lär känn dem, det tjänr du på! INK I GENNI/ÅR: INKÖPPANER DE NÄRAE VÅ ÅREN.000 kr personlg nkomst Pltt v (Plsm/cd) Ny personbl (högst år gmml) off/fåtölj äng/bäddsoff vättmskn/torktumlre kr hushållsnkomst Vll du mer f h kt om mrkn den? råg oss! *Käll: rvesto konsument 0 helår. V vll tt ert företg skll bl så representtvt som möjlgt, syns och skp ntryck. Hur vll n syns? örutom nnonser tll tdnngen utformr v även logotyper, vstkort, broschyrer och ffscher m.m. En nnn styrk är kund-tdnngr och blgor som dstrbuers vår tdnngr.,% 0,%,%,%,% ÅDER PÅ VÅRA ÄARE tll år - 0% 0 tll år - 0% 0 tll år - % tll 0 år - % BKNING- & AERIAPP Kontkt oss! Införnde tsdgstdnngen boknngsstopp fredg veckn nnn kl Jmmy trk 00- Införnde på onsdg, boknngsstopp måndg kl ln und 00- Införnde lördgstdnngen boknngsstopp torsdg kl Helen Broberg 00- bserver tdgre boknngsstopp vd helgdgr. äs mer på redrk Bergvll 00-

5 0 0 0 JANUARI EBRUARI AR APRI Nyårsdgen rettondedgsfton rettondedg Jul jugondedg Jul v. v. UDIER & KURER UDIER & KURER v. UDIER & KURER NYINYAD UDIER & KURER v. UDIER & KURER UDIER & KURER v. BB BÅIV BB BÅIV BB 0 0 v. KNEREN, EVEN & KICK RER & UPPEVEER KNEREN, EVEN & KICK RER & UPPEVEER All hjärtns dg ettsdgen v. v. v. ACKAN ACKAN ACKAN Interntonell Kvnnodgen Vårdgjämnng Våffeldgen ommrtd börjr v.0 ACKAN ACKAN ACKAN v. ACKAN ACKAN ACKAN v. ACKAN HÄA & KÖNHE ACKAN HÄA & KÖNHE ACKAN v. ACKAN ACKAN ACKAN v kärtorsdg ångfredg Påskfton Påskdgen Annndg Påsk Vlborgsmässofton v. BB BB BB v. HEA - vår BÅIV BÅIV v. CHANEN CHANEN CHANEN v. CHANEN CHANEN *Käll: rvesto Konsument 0 helår.,% v de boende tenungsund, jörn & rust kommun besöker ldrg cebook*

6 AJ JUNI JUI AUGUI v. v. v. v.0 v. v. v. v. v.0 v. v. v. v. v. v. v v. Krst Hmmelsfärdsdg Pngstdgen Pngstfton ors Dg Annndg Pngst verges Ntonldg dsommrdgen dsommrfton örst mj v. KNEREN, EVEN & KICK UDIER & KURER BÅIV UDIER & KURER BÅIV HÄA & KÖNHE HEA - sommr KNEREN, EVEN & KICK UDIER & KURER BÅIV UDIER & KURER BÅIV ommrtdnngen HÄA & KÖNHE CHANEN ACKAN ACKAN ACKAN

7 0 0 0 UDIER & KURER ACKAN BB UDIER & KURER ACKAN BB KNEREN, EVEN & KICK ACKAN KNEREN, EVEN & KICK ACKAN HÄA & KÖNHE HEA - höst ACKAN HÄA & KÖNHE ACKAN GYNAIEVA GYNAIEVA EPEBER KBER NVEBER DECEBER Höstdgjämnng v. BB ACKAN v. ACKAN v. ACKAN v. ACKAN ACKAN ACKAN v N-dgen ommrtd slutr GYNAIEVA v. JUBRD RER & UPPEVEER JUBRD RER & UPPEVEER v. HÖJAKEN JUBRD HÖJAKEN JUBRD HÖJAKEN v. HÖJAKEN JUBRD HÖJAKEN JUBRD HÖJAKEN v. JUBRD All helgons dg rs dg v. BB JUBRD GYNAIEVA BB JUBRD GYNAIEVA BB v. JUBRD HEA - vnter JUBRD v. JUBRD HÄA & KÖNHE JUBRD HÄA & KÖNHE v. JUBRD JUBRD v Nobeldgen ucdgen Julfton Juldgen Annndg jul Nyårsfton v.0 v. v. v. *Käll: rvesto Konsument 0 helår.,% v de boende tenungsund, jörn & rust kommun undvker drektreklm*

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka! Allt du behöver vet för tt plner din nnonsering 0! ill ll vrje veck! okl nnonsering ger ökd försäljning! Kungsbck-Nytt dels ut grtis vrje torsdg till ll hushåll i Kungsbck kommun. Här skildrs intressnt

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Allt du behöver veta för att planera din annonsering 0! Nå dina kunder vid morgonkaffet närmare kan du inte komma! Kungälvs-Posten är en prenumererad lokal morgontidning. Varje tisdag och fredag skriver

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

DU GAMLA, DU FRIA. Frostabladet. Du fjällhöga nord. Annons- och Informationstidning för Höör och Hörby kommuner

DU GAMLA, DU FRIA. Frostabladet. Du fjällhöga nord. Annons- och Informationstidning för Höör och Hörby kommuner Frostbldet Annons- och Informtionstidning för Höör och Hörby kommuner Nr 9,Nrv 20, 11 v 23 Måndgen den 1/6 2015 SLÄPVAGNAR UTHYRES BILLIGT! Ex: Skåpsläp, 12kbm 300:-/dygn Kontorstid: 0413-202 33, kvällr

Läs mer

Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost!

Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost! Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost! Kungälvs-Posten är en prenumererad tidning med utgivning på tisdag och fredag. En tisdag i varje månad har vi, då delas tidningen ut till

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

V0M 0< National Library of Sweden

V0M 0< National Library of Sweden V < Ntnl Lbrry f Sweden Denn bk dgtlserdes på Kungl. bblteket år 22 STTENS FFENTLIG UTREDNINGR 947:7 JUSTITIEDEPRTEENTET ÅTERFLL I RTT ÅREN 92 94 EN STTISTISK UNDERSÖKNING V Sverker Grth FÖRSTE KTURIE

Läs mer

Välkommen till Mölndals-Posten vi når dina kunder till frukost!

Välkommen till Mölndals-Posten vi når dina kunder till frukost! Välkommen till ölndals-posten vi når dina kunder till frukost! ölndals-posten är en prenumererad tidning med utgivning varje onsdag. En onsdag i varje månad distribueras tidningen till alla i ölndals kommun,

Läs mer

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik!

49== 8)= 39)= 149k. SorseleAktuellt 8-20 10-20 8-20 10-20. Välkommen in till vår välfyllda matbutik! Välkommen in till vår välfyllda matbutik! SorseleAktuellt www.sorselektuellt.se SORSELE Utgivre: Åke Johnsson, Tel/Fx: 0952-108 32 SORSELE Välkommen in till vår välfylld mtbutik! Stsums SPANIEN Pris per kg Nr: 25 2010 V.47 23 november Lösviktsgodis

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

HoforsBladetOBS! Nästa nr v.33

HoforsBladetOBS! Nästa nr v.33 Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hmmrby, Stjärnsund & Långshyttn HoforsBldetOBS! Näst nr v.33 = Onsdg 13 ug Bokningsstopp Tisdg 5 ug Centrlgtn 13, 813 30 HOFORS. Tel. 0290-281 00. www.hoforsbldet.se

Läs mer

Forsnäs 228, 924 94 SORSELE 1 STÅNK 2 STÅNK Toppchark + pant Coop Bonjour

Forsnäs 228, 924 94 SORSELE 1 STÅNK 2 STÅNK Toppchark + pant Coop Bonjour Blttnickseles 20k ISFESTIVAL 2014 Veternkmpen 1 STÅNK 2 STÅNK Till Årsmodell 1982 Anmäln till: LindMri Forsgren 070-579 73 76 Anmälningsvgift: 100kr/p 8 mrs Strt vid Eljusspåret i Blttnicksele Anmvg: 100kr/p

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept!

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! Precis som du, vill vi att det skall vara enkelt att köpa en annons och att den annonsen ger dig så bra resultat som möjligt. När vi

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Obetald tv-licens kan bli dyr historia. Kronofogden varnar obetald tv-licens kan snabbt leda till en skuldfälla.

Obetald tv-licens kan bli dyr historia. Kronofogden varnar obetald tv-licens kan snabbt leda till en skuldfälla. Ny tjänst på oktidningen.se Ingen schger Smörsångre fixr show KULTUR & NÖJE AKTUELLT Obetd tv-icens kn bi dyr histori Kronofogden vrnr obetd tv-icens kn snbbt ed ti en skudfä. Motorko Snåjåp i fokus MOTOR

Läs mer

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global!

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! rtstidningar i Väst AB ger ut lokala morgontidningar i Kungsbacka, ölndal, Kungälv, tenungsund, jörn och rust. ed en annons i våra tidningar

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 19 JAN 2008 NR 1 ÅRGÅNG 60 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Ekerö Energ betalar nte tllbaka Ekerö Energ kommer nte att betala tllbaka några pgar tll sna kunder. Istället

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer