är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet."

Transkript

1 ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter tt se Djurgården trll boll gen. Frågorn hr vrt mång under de dystr vntermåndern. Vd kn v förvänt oss v 2009? Hur långt efter oss hr v AIK och Hmmrby när säsongen summers november? Vem kommer tt få stt stor genombrott år? Just ett genombrott känns vktgt för tt Djurgården sk kunn nå en br plcerng. Tänket med tt utveckl ung spelre känns helt rätt den fotbollsverklghet v Sverge dg lever. Och Djurgården hr år mång spännnde ung spelre som slåss om en plts strtelvn. Trm, Phlp, Sebstn, Kebb, Hrvoje och Chrster är ll spelre som år kn vs tt de trots sn ungdom är högklssg llsvensk fotbollsspelre. Annrs kn jg tyck tt vljn Svensk fotboll tt släpp frm ung spelre och vs tt mn ltr på dem hr vrt under ll krtk. Tdgre hr en 24-årng benämnts som lovnde. Mycket underlgt enlgt mg då en 24-årng ndr lgor är en näst ntll färdg fotbollsspelre även om det fnns de som blommr ut sent. är betydlgt bättre än Allsvenskn. Jg är övertygd om tt så nte är fllet. Just därför känns det extr br tt Zorn och Andrée tllträtt som tränre för Djurgården. I mn ögon är de två tränre som nte är rädd för tt lägg nsvr på ung spelre och som gck n den här säsongen med blnk ppper där det vr upp tll vrje spelre tt vs vd de går för och där ålder och gml merter nte spelr någon roll. Spännnde och kul. Fjolårssäsongen vll v Djurgårdre helst v llt glömm. Tolftepltsen vr en stor besvkelse och ser mn tll resultten under årets försäsong är Djurgården nno 2009 ett svårbedömt lg. Kommer Djurgården tt vr med toppen? Knske. Ovsett vlket känns det som tt det är vktgt tt lget känner tt de hr publkens stöd och förtroende år. I hösts sjönk publksffrorn på Stdon stdgt och år är ett år när v bygger för frmtden. Och jg är säker på tt lget, med mycket folk och br tryck på Stdon, kn höj sg ett pr snäpp. DU kn lltså gör skllnd. Så t med dg släkt, vänner och rbetskmrter och gör våren 2009 på Stockholms Stdon tll en vår tt mnns om nte nnt för den fntstsk stämnngen på Stockholms Stdon. Kommer Djurgården tt vr med toppen? Knske. Ovsett vlket känns det som tt det är vktgt tt lget känner tt de hr publkens stöd och förtroende år Tttr v på ndr sporter som tll exempel shockey där Djurgården gett mång junorer mycket std och hndboll där Redbergslds strtuppställnng en SM-kvrtsfnl tll crk hälften bestod v junorer. Skulle det vr svårre för en junor tt färg Allsvenskn än hndbollens och hockeyns högst lgor? Lgor som ett nterntonellt perspektv JENS BERGSTEN 17

2 KOM IN I MATCHEN! Gör som DIF, nvänd Sverges lednde leverntör v grfsk produkton. V är en produktonsbyrå med eget trycker. Med hjälp v vår kretv teljé erbjuder v vår kunder en helhetslösnng vd frmtgndet v nnonser, skyltmterl (POS), foldrr, nförsäljnngsmterl och mycket nnt. Hos oss är ngentng omöjlgt! Tel:

3

4 FOTBOLLSSURR V djurgårdre hr också förmånen tt h ett eltlg fotboll vlket gör tt v nte behöver t frm en grönvt eller svrtgul hlsduk ur grderoben när hockeysäsongen är över. Det som händer när v reser runt llsvenskn är tt v blr kllde hockeysupportrr v motståndrn. Ett lustgt smmnträffnde. Hur kn fotbollssupportrrn vr hockeysupportrr och vce vers eller kn det vr så enkelt tt v utnyttjr förmånen tt kunn stött smm förenng året runt? DIF Hockeys presschef Thoms Alexnderson funderr på dfhockey.se. Nkls tttde jg mycket på vd vrje tllfälle jg kunde. Jg lärde mg hns tänk och hur hn gerde vss stutoner. Jg tycker om hns spelstl och tttyd. Hn vr en klok spelre som jg tycker knske borde fått lte mer uppskttnng utnför DIF. Mts Conch, SM-guld 2005, om Nkls Rsck, SM-guld 2002, 2003 och Dnel får välj själv. - Lukc på medlemsmötet om vr Dnel Sjölund sk spel på plnen. Är Mrkus Johnnesson på bnn så är hn lgkpten, är hn nte det så blr Dnel Sjölund kpten. - Lukc reder ut kptensfrågn. Under hel försäsongen hr spelre, tränre, supportrr och med prtt om hur vktgt stödet från läktrn är och hur mycket det betyder tt h glädje, psson och enggemng på läktrn. Vrje enskld Djurgårdre gör skllnd och vrje enskld Djurgårdre bdrr gemensmt tll segrr och frmgångr ovsett om mn sprkr på en boll eller sjunger tll hlsen blöder. Så t chnsen tt gör även den här premären tll ett mnne för lvet. En uppmnng från redktonen för åter öppnde jrnkmnern.nu 20

5 LÄST OCH HÖRT SEN SIST Djurgården slutr tolv. - Sportbldets Robert Lul tppr Allsvenskn 2009 Trm tror tt hn är den snyggste personen hel världen. Hn kommer nom kort skck ett brev tll SvFF för tt få vet om hn kn få spel med en spegel fckn, så tt hn under mtch kn håll koll på hur hns hår ser ut. Det är väldgt br stämnng truppen och v känner oss nog gnsk lugn nför premären. - Örebros lgkpten Fredrk Nordbck tll klubbens offcell hemsd. Ptrck Ekwll är ett begrepp, något mn prtr om fkrummet. Nu tr mn bort det smtlsämnet och det tycker jg är fel. Det hr jg meddelt mn chefer. Jn Tuer om Trm Mkoll på dfbloggen.se - TV4:s Peter Jdhe tlr ut om sknde smtlsämnen Expressen. r. Du e u T n J jälv. s g d k n kn ju tä sn td m o t h l Ak Rh tern. u l s r e s tysk K Publken som kommer på frdrott bryr sg mer om tävlngrn än flådg VIP-rrngemng. Det hr fungert br 41 år, så vrför ändr ett vnnnde koncept. Vrför kn nte Stockholmsfotbollen ens om EN ren? Det går ju utmärkt Göteborg. -DN-Glns tävlngsdrektör Rjne Söderberg är förundrd. Mrtn älskr sn snusdos så mycket tt hn önskr tt hn kunde bo den. Dfbloggen.se gen: Jn Tuer om Mrtn Andersson SPECIALPRISER FÖRE OCH EFTER MATCH! Som snn djurgårdre träffs mn på Östr! Iblnd för tt fr blnd för tt tröst. Vällgd husmnskost, lunch, mddg, á l crte, smörgåsr mm. Kffe, öl och vn. Fullständg rättgheter. Välkomn önskr Bert. DJURGÅRDSPUB MED UTESERVERING Öppet ll dgr, tel Tunnelbn Teknsk Högskoln, när tll Stdon 21

6 Nu bjuder v på fotboll moblen. Sms: fotboll tll Sms: fotboll tll så kn du se Djurgårdens mtcher lve och få lguppställnngr, målklpp, smmndrg och nyheter drekt moblen. Dessutom skckr v med den snyggste bkgrundsblden och vckrste rngsgnlen. Trfkvgft tllkommer med mx 9 kr/dg för surf nom Sverge, tex vd nyhetsbevknng. När du sk se mtchern moblen behöver du en 3G- eller edge-telefon.

7 DJURGÅRDSSUPPORTEN BLÅRANDEN STÄLLER 13 FRÅGOR TILL DJURGÅRDSSUPPORTERN PONTUS EKLUND Nmn: Pontus Eklund Ålder: 39 år Bor: Kungsholmen Yrke: Teknsk projektledre på AstrZenec Plts på Stdon: Sekton E Äntlgen Stdonpremär, hur känns det och hur hr du förberett dg? Det känns br, tempen hr verklgen stgt de senste veckorn. V hde en kckoff smbnd med bljettuthämtnngen då jg även nförskffde en ny tröj. Dessutom hr jg repetert sångern duschen. Hur ser dn förhoppnng ut för säsongen? Ärlgt tlt hr jg nte särsklt stor förhoppnngr på säsongen utn tror tt v sk vr beredd på tt det kn t td tt bygg något nytt. Men jg hopps ändå få se ett rolgre spel, en derbyseger mot både Soln Ak och Hmmrby och frmför llt önskr jg tt v supportrr kn htt tllbk tll den glädje och humor v hde för ett pr år sedn. Vd hopps du tt få se spelet den här säsongen jämfört med förr säsongen? För det först vll jg h ett konstruktvt vägvnnnde spel meden genomrbetd tnke bkom stället för fjolårets tjongnde på en ensm nfllre. Annrs är det snrst så tt jg önskr en förbättrng ll vseenden jämfört med förr året. Vd är det bäst med tt håll på Djurgården? Nästn en omöjlg fråg. Allt. För det först fnns det ng lterntv. För det ndr fnns det ngen som vnner så mycket som v v är unk Sverge med lg högst seren både fotboll och hockey och det borde utnyttjs bättre. Men frmför llt är det nog ll vänner och underbr männskor mn träffr genom Djurgården. Mnns fortfrnde hur ett kompsgäng välkomnde mg med öppn rmr när jg nte hde någon tt åk med tll Klmr Fvortspelre dgens DIF och genom tdern? Dj You ll Never Wlk Alone Sjölund hn hr ju pett n någr fntstskt skön derbymål. Otrolgt svårt tt välj en fvort genom tdern men förmodlgen är John Elmnder den bäst jg sett. Dtt bäst djurgårdsmnne? Hel lördgen den 2 november 2002 llt från blkrvnen, upplevelsen på renn, festen på Fket efteråt. En oförglömlg dg. Hur går det dgens mtch? Hjärnn säger tt det blr svårt men hjärtt vnner lksom DIF Hr du någr tps tll tränrpret? Nej, förhoppnngsvs nnebär tränrbytet tt mn nte sk behöv ge någr tps längre. Däremot vll jg pss på tt påmnn dem om hur vktg derbyn är för oss supportrr. Hur blev du djurgårdre? Ppp såg tll tt jg kom rätt lvet genom tt t med mg på mtcher när jg vr lten. Dn först djurgårdsmtch? I hockeyn vr jg på fler mtcher dvson 1 säsongen 76/77, fotbollen mnns jg nte säkert vlken som vr den först men jg vr på 7-0-mtchen mot Lndskron Dn plts på Stdon? Sekton E, rd 11 med tk, dnsgolv och räcke. Hr du någon fvortsouvenr eller en önskn om en souvenr du tycker skns? Själv hr jg ngen önskn, men kompsen Olle på rd 10 utn tk önskr sg en mörkblå regnponcho som kn rulls hop så den ryms en fck. Hur ser det ut med bortmtchresndet för dg? Drr tll med klyschn en mtch tget. Inleder hursomhelst med JK-tåg tll fskebyn. ANNA LU 23

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår

Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår Nr 4 2005 Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030 God Jul och Gott Nytt släktforskarår 1 Innehåll Faddrar nom vårt område... 2 Malavserng om att ny tdnng kommer!... 3

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL i b m o K EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL #7 JULI 2014 in Är det d dg? e tur på fr 93 New Orlen Mten, folket & muiken tden med extr llt. blivit g hr Så mån rer genom ä miljon l hittill! pe Kombi Vndr

Läs mer