Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange"

Transkript

1 Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet. URF skall genom sina aktiviteter bidra till att säkra och vidareutveckla en hög kvalitet på ridsportens bredd- och tävlingsverksamheter samt på hästar och hästhållning. VARUMÄRKE URF ska kännetecknas av service och engagemang. URF skall vara en organisation som sätter medlemmarnas intresse främst. SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Upplands Ridsportförbund är ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distriktsförbund. Svenska Ridsportförbundet har ca 900 anslutna föreningar i hela landet var av 36 i Uppland. Ungefär enskilda personer är medlemmar i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Nästan 58 procent av dessa medlemmar är under 21 år. 2

3 INNEHÅLL Ordförande har ordet 4 Styrelse, kommittéer etc 5 Måldokumentet 6 Ungdomssektionen 7 Föreningsmedlemmar Handikappverksamheten 7 Informationsarbete 8 Ridskola Starter Besöksgruppen Utbildningsverksamheten Tävling 14 Gröna kort Idrottslyftet 21 Projekt och samarbeten 22 Anslutna föreningar 23 LOK-stöd HT LOK-stöd VT Ekonomi 26 Genomförda utbildnigar Utbildningar Dagar Särskilda händelser

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET 2014 går till historien som supervalåret. Politiken påverkade även ridsporten på olika sätt både på nationell och regional nivå. Ett långsiktigt påverkansarbete ger så småningom resultat och vårt distrikt och föreningar har en god dialog med lokala politiker. Under augusti och första dagarna i september genomförde vi vår ridsportmanifestation genom centrala Uppsala, skrev debattartiklar i UNT och mötte lokalpolitiker från flera partier för att beskriva ridsportens ibland ojämlika villkor jämfört med andra sporten. Der blev flera aha-upplevelser från deltagande politiker och det känns positivt att vi nu har ökat antalet ingångar in till maktens korridorer. Vi arbetar vidare med gott stöd från er föreningar i samma anda. Tävlingsverksamheten är god med 150 genomförda tävlingar i olika discipliner. Medlemsantalen har vänt uppåt igen och preliminära siffror visar på ca 6500 medlemmar. Det finns en stor och bred verksamhet på alla nivåer i våra 36 föreningar. Ett enastående arbete av engagerade, kunniga och drivna människor som alla bidrar till att ridsporten i Uppland utvecklas. I distriktet har vi under 2014 för andra gången genomfört en gemensam DM-helg för hoppning och dressyr, ponny och häst. Genom att genomföra ett enat DM, dessutom i distriktets regi i gott samarbete med Jälla Hästsportförening och Jällagymnasiet, vill vi lyfta fram tävlingarna lite extra. Det var ett stort arbete för den lilla organisation som distriktet ändå är men som kunde genomföras på ett förtjänstfullt sätt just p.g.a. gott samarbete med flera. Utan funktionärer och engagerade som ställde upp och hjälpte till, och utan sponsorer som stöttade tävlingarna på olika sätt, hade det inte blivit så bra som det blev. Stort tack till alla inblandade! I distriktet finns många duktiga tävlingsarrangörer, och många duktiga ryttare. Även i de mindre grenarna som voltige och distansritt finns några av Sveriges bästa utövare i Uppland. Den ganska nya disciplinen working equitation är stark frammarsch i distriktet med flera duktiga ekipage och från 2015 har vi dessutom en landslagsryttare från Uppland. Det är vi stolta över. Både hoppningen och dressyren har också många duktiga utövare. Lägg namnet Kajsa Björe på minnet en ung tjej som tävlar hoppning på både ponny och stor häst. Hon vann tre DM-guld i september, samtliga sina starter för dagen. En framtida landslagsryttare kanske? Mycket av distriktets övriga verksamhet är utbildning, fortbildning och information. Vi arbetar hela tiden på att anpassa vårt utbildningsutbud och våra informationsmöten så att de stämmer överrens med behovet i föreningarna. Under året har vi även arbetat ytterligare med våra kommunikationsverktyg och vår Facebooksida har blivit ännu mer aktiv. Vi har snart 700 följare det är kul. Vår blogg där distriktskonsulenten berättar om verksamheten och om olika aktuella frågor läses av många. Ambitionen är att ge bättre information om frågor och beslut men också möjliggöra en dialog med fler. Distriktets verksamhet är omfattande och den kan vara det tack vare stora insatser från många håll; styrelsen, övriga förtroendevalda, föreningar och även enskilt engagerade personer. Stort tack för era insatser. Detta engagemang skulle inte kunna omvandlas till verksamhet på samma sätt om det inte var för personalen på kansliet. Tack Malin Aldal och Johanna Blom för ert idoga arbete. Med hopp om ett lika stort ridsportengagemang från alla under 2015, som vi hade under Gudrun Orava Ordförande Gudrun vid SvRFs stämma på SLU 4

5 STYRELSE, SEKTIONER, KOMMITTÉER OCH KANSLI Styrelsen Ordförande - Gudrun Orava Ordinarie ledamöter Ulla Andersson - Vice ordförande Inger Hedberg - Kassör - Dressyrkommittén Camilla Andreasson Maria Nilsson Liza Öjetoft Karin Gadde Jennische Birgitta Gelin Agens Widenfalk - Ungdomssektionen Suppleanter Sara Husén Johan Öhrmalm Carin Wrange Revisorer Sigridur Marteinsdottir, DM Redovisning Valberedning Björn Johansson - sammankallande Charlotta Lif Katarina Lundgren Lotta Sivander Mats Samuelsson Ungdomssektionen Agnes Widenfalk - ordförande Sofia Andersson Johanna Edin Ulrika Udén Oliva Berglund Darell Grenledare Dressyr Dressyrkommittén Hoppning vakant Fälttävlan Gudrun Orava Voltige Linda Jenvall Distans Beatrize Öberg-Tillbom Körning Helena Wiklund WE - Helena Wiklund Dressyrkommittén Inger Hedberg (styrelsens representant), Ulrika Pernler, Yvonne Michaelsson, Maria Nilsson, Erica Müller och Åsa Schääf. Hoppkommittén Har ej varit verksam under 2014 Kanslipersonal På distriktskansliet arbetar distriktskonsulent Malin Aldal och Johanna Blom. Malin arbetade 80% och Johanna 20%. Bokföringen sköts av Christina Gullström. Samarbetspartners Upplands Ridsportförbund är glada för sitt samarbete med Agria Länsförsäkringar Uppsala SISU Idrottsutbildarna Uppland Upplands Idrottsförbund Jällagymnasiet Delicato Stigsbergsgård Besöksgruppen Lotta Andersson - ordförande Tiit Räim Ulf Granhall Ulla Andersson - styrelserepresentant Malin Aldal - Ansvarig tjänsteman 5

6 MÅLDOKUMENT Måldokumentet som togs fram under 2006 har fortsatt att vara en levande del av verksamheten under Verksamhetsberättelsens olika delar är uppbyggda efter måldokumentet för att på ett tydligt sätt visa vilka åtgärder som vidtagits under respektive område. Under 2014 var stort fokus inställt på valet och att lyfta fram ridsporten i samhället. Arbetet med att göra DM till en stor tävlingshändelse fortsatte också. Verksamhetsidé - Att erbjuda stöd och utbildning till medlemmar. - Att samordna och stödja tävlingsverksamhet i distriktet. - Att agera informationskanal mellan klubbarna i URF och Svenska Ridsportförbundet, SvRF. - Att inom ridsporten vara en drivande aktör vad gäller utvecklingen av hästsport och hästhållning. - Att bidra med kunskap för att öka förståelsen för hästens roll i olika delar av samhället. Mål Barn och ungdom - Att bidra till att klubbarna kan erbjuda säkra och bra utbildningar för barn. - Att utbilda ledare för barn och ungdomar. - Att ha en distriktsungdomssektion som kan driva projekt för klubbarnas ungdomssektioner. - Att stimulera utbyte och samarbete mellan olika klubbars ungdomssektioner. Funktionshindrade - Att stödja verksamhet och tävling för funktionshindrade. - Att informera om handikappverksamheten i distriktet. Integration och jämställdhet - Att verka för ökad mångfald inom ridsporten i distriktet. Besöksverksamhet - Att alla klubbar skall besökas minst vart tredje år. - Att klubbarna skall hålla en hög nivå vad gäller hästhållning och säkerhet. - Att erbjuda särskild verksamhet för klubbar som inte har ridskola. - Att öka antalet ridskolor som når upp till kraven för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning. Hästhållning - Att hästverksamheten i distriktet har sin bas i god hästhållning, grundad på kunskap och erfarenhet och med hästens välbefinnande i centrum. Utbildning - Att bedriva utbildningsverksamhet kring hästägande, hästsport och föreningsfrågor. - Att bedriva särskild vidareutbildning för ridskoleinstruktörer. - Att utbilda ledare på olika nivåer. Tävling - Att det i distriktet skall finnas ett brett tävlingsutbud på olika nivåer som håller hög standard vad gäller säkerhet, bredd och kompetens. - Att arbeta för att utveckla tävlande och arbeta med nya tävlingsformer. Information och marknadsföring - Att informera medlemmar, allmänhet och beslutsfattare om ridsport. - Att erbjuda informations-/ marknadsföringsmaterial till klubbar. - Att informera och påverka politiker och andra makthavare att verka till ridsportens fördel. - Att påverka näringslivet att satsa mer på ridsporten. - Att verka för ett ökat användande av digitala medier i klubbarna. 6

7 UNGDOMSSEKTIONEN - DUS Barn och ungdom - Att bidra till att klubbar kan erbjuda säkra och bra utbildningar för barn. - Att utbilda ledare för barn och ungdomar. - Att ha en distriktsungdomssektion som kan driva projekt för klubbarnas ungdomssektioner. - Att stimulera utbyte och samarbete mellan olika klubbars ungdomssektioner. Sektionen har under året bestått av en styrelse med följande personer: Agnes Widenfalk (ordförande), Ulrika Udén, Olivia Berglund Darell, Johanna Edin samt Sofia Andersson. Vi var från årets start inte en jättestor styrelse och senare under året flyttade även Johanna Edin utomlands vilket gjorde att vi blev ännu färre kvar. Detta har gjort att styrelsen har haft svårt att hitta tid att genomföra aktiviteter då arbetsbelastningen på varje person då blev ganska hög. Jag har dessutom av personliga skäl behövt avsäga mig väldigt mycket arbete och har på så sätt inte kunnat fungera sammankallande för styrelsen på det sätt som hade behövts. Vi har ändå under året genomfört viss aktivitet. I maj månad genomförde vi tävlingen vi i stallet, i september anordnade DUS cafeteria vid DMtävlingarna på Jällaskolan, samt arr vi representerade Uppland på DUS-konferensen i Göteborg i slutet på september. Under året har även RidskoleCupen fortsatt och det är en tävlingsform som visar sig fungera mycket väl för ridskoleryttare som får möjlighet att åka och tävla på andra anläggningar, och andra hästar, och samtidigt få träffa andra ridskolor i Uppland. Mycket mer än så har tyvärr inte blivit av detta verksamhets år och vad det beror på har jag redogjort för ovan. Vi har även blivit kontaktade och utvalda att delta i CUS satsning för DUSen men vi har avböjt detta i förhoppningen att efterträdande styrelse istället utnyttja denna möjlighet. Agnes Widenfalk, Ordförande VERKSAMHET FÖR RYTTARE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindrade - Att stödja verksamhet och tävling för funktionshindrade. - Att informera om handikappverksamhet i distriktet. Under 2014 har verksamheten i Handikappkommittén varit låg och inga särskilda satsningar har gjorts under året. Arbetet med att åter lyfta frågan mer har påbörjats och distriktsstyrelsen har utsett Birgitta Gelin som ansvarig. Birgitta har också närvarat vid SvRFs centrala konferens för frågor rörande Ryttare och Kuskar med Funktionsnedsättning. Flera föreningar har verksamhet för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning. Enköpings RK har även flera tävlingsryttare. 7

8 INFORMATIONSARBETE Information och marknadsföring - Att informera medlemmar, allmänhet och beslutsfattare om ridsport. - Att erbjuda informations-/marknadsföringsmaterial till klubbarna. - Att informera och påverka politiker och andra makthavare att verka till ridsportens fördel. - Att påverka näringslivet att satsa mer på ridsporten. - Att verka för ökat användande av digitala medier i klubbarna. Valet Med anledning av at 2014 var ett valår beslutade distriktsstyrelsen att söka medel från Idrottslyftet för att arbeta särskilt med att lyfta ridsportens situation till makthavarna. Under våren genomfördes en undersökning på länets ridskolor där alla som var på ridskolan skrev upp sig, samt hur länge de var där. Denna sammanställning visar bl.a. att ridtiden bara utgör ca en tredjedel av den tid som spenderas på ridskolorna. Något att beakta när man diskuterar såväl omklädningsrum och toaletter som kollektivtrafik. I augusti intensifierades arbetet och en manifestation för ridsporten hölls i centrala Uppsala den 12 augusti. Ca 250 personer deltog. Händelsen rapporterades också i UNT. Ett par veckor innan valet publicerades en debattartikel från distriktsstyrelsen i UNT och där fanns en uppmaning till länets politiker att ta tag i ridsportens situation. Som en direkt följd av detta blev distriktsstyrelsen kontaktade av Miljöpartiet. Politikerna fick sedan en redovisning av ridsportens situation vid en träff på Uppsala Ponnyklubb och utlovade en översyn av stödet till idrottsanläggningar. Distriktsstyrelsen bevakar frågan och planerar fortsatta aktiviteter under Distriktet var också representerade vid Upplands Idrottsförbunds Anläggningskonferens då ridsportens behov lyftes med närvarande politiker. Digitala och sociala medier Distriktet har använt sig av bl.a. Facebook under året för att marknadsföra aktiviteter och evenemang. Facebooksidan. Distriktet har också en blogg där olika frågor och verksamheter lyftas fram och ges en djupare förklaring. På sikt hoppas vi detta bidrar till ökat intresse för verksamheten. Under året har distriktet också medverkat i tidningen Häst & Ryttare genom de två bilagor som erbjuds distrikten. Distriktsmästerskapet Ett syfte med att distriktet anordnade distriktsmästerskapen som en enad tävling, var möjligheterna att använda tävlingen till att visa upp ridsporten och stärka ridsportens roll. Både vad gäller politiker och vad gäller näringsliv. Till tävlingen bjöds flera politiker in för att agera prisutdelare och detta innebar då en möjlighet för distriktet att visa upp ridsporten ytterligare för våra beslutsfattare. Eldsjälspriset Distriktsstyrelsen instiftade under Uppländsk Ridsport 2010 ett Eldsjälspris för ideella insatser inom distriktet. Priset syftar till att lyfta fram de stora insatser som görs i det dolda och att uppmärksamma och premiera de som arbetar för att stärka ridsporten i Uppland tilldelades eldsjälspriset Ahmanda Kastenholm från Sportrides HSF. Ahmanda tilldelas priset för sitt omfattande arbete med ungdomsverksamheten. Hon har bidragit både genom sin stöttning av ungdomssektioner och genom sina uppdrag som lagledare i många ponnylag flera olika föreningar. Tidigare pristagare 2013 Margareta Geisner-Jansson - Bälinge RF 2012 Valle Vallgårda - Lurbo RK 2011 Jeanette Mineur - Håbo RK 2010 Ingrid Jurå - Harbo Ortens RS 2010 Charlotte Petersson - UVFK 2010 Monica Öhman - Sigtunabygdens RF 2010 Elisabeth Larsson - Tierps RK 2010 Sixten Eriksson - UVFK 8

9 RIDSKOLOR Deltagare vid Ridskole DM i hoppning 2014 Av Upplands Ridsportförbunds medlemmar är sexton ridskolor. Dessa sexton föreningar har tillsammans. Ridskolornas verksamhet är central för ridsportens utveckling. Det är här som de flesta först kommer i kontakt med ridsporten. Det är på ridskolorna som många unga ledare får sin första fostran och det är här som grunden läggs för sportens framtida utveckling. Distriktsstyrelsen har därför alltid ridskolornas situation och behov med när verksamheten planeras. Bl.a. genomförs olika utbildningar och fortbildningar för instruktörer samt även för ungdomsledare och andra verksamma ledare på ridskolan. (läs mer i kapitlet om utbildning) Upplands Ridsportförbund har en utvecklingsgrupp för verksamhetsledare på ridskolorna som ses för frukostmöten några gånger om året för att diskutera gemensamma frågeställningar. Under 2014 har en undersökning av antalet spenderade timmar på ridskolorna gjorts, vilket visar att endast ca en tredjedel av spenderad tid på ridskolan är ridtid. Ett arbete med att lyfta ridskolornas situation inför valet har också genomförts bl,a, genom en manifestation för ridsporten i centrala Uppsala och en debattartikel som publicerats i UNT. Ridskolor *= uppgift från 2013 Medlemmar Ponnyer/hästar Antal lektioner/vecka elever/grupp antal instruktörer Bålsta RF Bälinge RF 280* 14* 28* 9* 5* Enköpings RK 830* Fjord o Fritidshästens RKR 62* 12* 16* 3-6* 1 Gimo RK 169 4/7* 17* 5-7* 2* Heby RF 200 5/ Håbo RK 268 9/ Lagga FRK * 24* 5-8* 5* Lurbo RK 615* 25* 45* 6-12* 10* Olunda RF / Sigtunabygdens RF Säfva RK / Tierps RK Uppsala PK / Uppland Västmanlands FR Åsunda RF 22* 7* 6* 1-6* 1* 9

10 BESÖKSGRUPPEN Besöksverksamhet - Att alla klubbar skall besökas minst vart tredje år. - Att klubbarna skall hålla en hög nivå vad gäller hästhållning och säkerhet. - Att erbjuda särskild verksamhet för klubbar som inte har ridskola. - Att öka antalet ridskolor som når upp till kraven för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning. Hästhållning - Att hästverksamhet i distriktet har sin bas i god hästhållning, grundad på kunskap och erfarenhet och med hästens välbefinnande i centrum. Upplands Ridsportförbund arrangerar många utbildningar med målet att förbättra hästhållningen och öka säkerheten i verksamheten. Förutom detta har distriktet också en Besöksgrupp som besöker föreningar dels för rutinmässiga kontroller i enlighet med SvRFs protokoll för egenkontroller och dels för att ge stöd i olika situationer infördes ett nytt protokoll för besöken. Besöksgruppens arbete innebär också att besöka föreningar som vill ansluta sig till förbundet samt föreningar som ansöker om skyltar för kvalitetsmärkning infördes två nya skyltar som ersätter de tidigare kvalitetsmärkningarna. Nu finns en medlemsskylt för alla medlemsföreningar och en godkänd ridskoleverksamhet som ridskoleföreningar kan ansöka om. Besöksgruppen har under året sammanträtt en gång samt besökt fem ridskoleföreningar. Representanter för grupper har också bistått föreningar i olika ärenden vid några tillfällen under året. Under hösten var besöksgruppen representerad på SvRFs besöksgruppskonferens på Strömsholm. Gruppen bestod under 2014 av: Besöksgruppsansvarig Malin Aldal, Ulla Andersson, Tiit Räim, Ulf Granhalla och Lotta Andersson. Lurbo RK är en av flera som erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. 10

11 UTBILDNING Utbildning - Att bedriva utbildningsverksamhet kring hästägande, hästsport och föreningsfrågor. - Att bedriva särskild vidareutbildning för ridskoleinstruktörer. - Att utbilda ledare på olika nivåer. Under 2014 genomfördes i princip lika många utbildningar som de senaste åren. Antalet dagar ökade i förhållande till 2013 p.g.a. att Ridledarkursen genomfördes under sommaren. Ledarutbildningarna och tävlingsutbildningar har genomförts med många deltagare och flera olika aktiviteter. Genomförda utbildningar 60 Utbildningar 53 Dagar Föreningsutveckling och framför allt ungdomsverksamheten är de områden där verksamheten varit lägre än önskat. Detta beror delvis på en generationsväxling i Ungdomssektionen och vi hoppas att detta ska kunna innebära mer ny verksamhet för distriktet ungdomar under nästa år. En kurs som genomfördes inom föreningsutveckling var kursen om Kriser och Säkerhet där det nya material som distriktet tagit fram med stöd av Agria användes. Kursen var mycket uppskattat och kommer att erbjudas igen under Glädjande är att inte många aktiviteter fått ställa in under året. Det var en kurs för lagledare som var planerad under våren som inte kunde genomföras samt ett par instruktörsfortbildningar. Instruktörerna fortsätter att vara en målgrupp som är något svårare att locka till fortbildningstillfällena och distriktet önskar att alla arbetsgivare prioriterar att låta sin personal gå på fortbildning när detta ordnas i distriktet. Utbildningsverksamheten är en av distriktets stora kärnverksamheter och arbetet pågår ständigt med att utveckla och förbättra utbudet för att möta de behov som finns ute i föreningarna Kurser Dagar Deltagare Deltagardagar Ledarutbildning Tävlingspersonal Instruktörer Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Övrig utbildning Summa Deltagardagar räknas fram genom att multiplicera antalet deltagare på en kurs med antalet kursdagar. Observera att kurserna kan vara olika många dagar och ha olika många deltagare olika dagar och att det därför inte går att multiplicera antalet i kolumnen för dagar med antalet i kolumnen för deltagare för att få fram deltagardagar. 11

12 LEDARUTBILDNINGAR Inom Svenska Ridsportförbundet finns en välutvecklad ledarutbildning i flera steg. I Uppland har vi under 2014 genomfört Ungdomsledarkursen (ULK), ungdomsledarkurs för vuxna (VULK) samt Ridledarkursen. Ungdomsledarkursen vänder sig till ungdomar över 15 år som är verksamma som ledare på ridklubben eller ridskolan. Kursen syftar till att stärka ungdomarna i sin ledarroll och öka deras kunskaper i frågor som berör ledare inom ridsporten. Kursen är tre helger med övernattning. På våren deltog nio personer från åtta olika föreningar i VULK, flera av dessa gick sedan ridledarkursen på sommaren. På hösten deltog 13 ungdomar från åtta olika föreningar på ULK. Jällagymnasiet erbjuder sina elever, i samarbete med Upplands Ridsportförbund och SISU, eleverna att genomgå ULK 1-3 under ledning av ULK-utbildare Lotta Andersson. Utbildningen föjer SVRF s riktlinjer vilket bl a innebär att distriktskonsulenten och SISUrepresentant gästföreläser samt att eleverna genomför en lärgrupp eller en kurs hos en förening ansluten till SvRF. Ridledarutbildningen Ridledarkursen är en distriktsarrangerad kurs som pågår i tre veckor och är en förberedande instruktörskurs. Kursen genomförs som planerat under sommaren med 13 deltagare från nio olika föreningar. Kursdeltagarna kom främst från Uppland men även från Gävleborgsdistriktet. I januari genomfördes utbildning av nya föreningsutbildare för grönt kort-kurser och det hölls också repetitionskurs för tidigare utbildade ledare. Totalt deltog 11 personer varav sju vara nya utbildare. TÄVLINGSUTBILDNINGAR Distriktet har under flera år erbjudit en tävlingsutbildningshelg i slutet av januari då vi utbildad tävlingsledare, sekretariatspersonal och säkerhetsfunktionärer. Under 2014 genomfördes samtliga tre utbildningar. Sex nya tävlingsledare, fyra säkerhetsfunktionärer och sex personer genomgick sekretariatskursen. Distriktet har, på sedvanligt sätt, genomfört fortbildningar för hopp- och hoppöverdomare. 14 domare deltog vid träffen. I februari genomfördes en informationskväll om distansritt. Sex intresserade deltagare deltog. En träff för funktionärer genomfördes under våren med 16 deltagare. Kursen innehöll praktiska moment och information för de som kanske första gången ska ha en roll på en tävling. Kursen erbjöds även under höstterminen men kunde då inte genomföras p.g.a. lågt intresse. Distriktet bjöd även in till utbildning för lagledare under våren. Tyvärr kunde inte kursen genomföras p.g.a. för lågt deltagarintresse. Ridledarekursens avslutningshopp 12

13 Antal unika deltagare Ledarutbildning Tävlingspersonal Instruktörsfortbildning Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Övrig utbildning FORTBILDNING INSTRUKTÖRER I måldokumentet står att distriktet ska genomföra särskild fortbildning för yrkesverksamma. Under året genomfördes två tillfällen. Den ena gången var fokus säkerhet på ridskolan, då deltog 14 instruktörer. Den andra gången var ämnet istället hållbar hästhållning och träning och då deltog 15 instruktörer. FÖRENINGSUTVECKLING Varje år grenomförs olika satsningar för att bidra till att föreningarna kan utveckla sin organisation och sin verksamhet. Med stöd från Agria har distriktet tagit fram ett studiematerial kring säkerhetsplanering och krishantering. Under våren genomfördes en kurs med åtta deltagare från tre olika föreningar. ÖVRIGA UTBILDNINGAR Equitandi Uplandia Efter att i några år inte haft någon aktiv talangutvecklingsplan så startade under 2014 Equitandi Uplandia. Ett projekt för att utveckla talangfulla ungdomar i åldern Projektet hade sin upptakt i december då Per Michanek från bl.a. Flyinge höll en uppskattad föreläsning kring hållbar hästhållning med ett 50-tal åhörare på plats på Jällaskolan. Projektet kommer att genomföras under UNGDOM De ungdomsaktiviteter som genomfördes återges under rubriken Ungdomssektionen på sid 7. Nedan ser vi deltagarna i Vi i Stallet 2014! Under hösten genomfördes en träff kring Ridskolans Ekonomi samarbete med LRF Konsult. 15 personer deltog på träffen. I distriktet finns också en ledningsgrupp för ridskolorna där ordförande/verksamhetscheferna ses och äter frukost några gånger om året för att där få möjlighet att byta erfarenheter och lära av varandra. 13

14 TÄVLING Tävling - Att det i distriktet skall finnas ett brett utbud av tävlingar på olika nivåer som håller hög standard vad gäller säkerhet, bredd och kompetens. - Att arbeta för att utveckla tävlandet och arbeta med nya tävlingsformer. Många uppländska ekipage har gjort framstående insatser på tävlingar på hög nivå under året. Vi har dock inte möjlighet att redovisa alla dessa resultat i denna skrift men ett stort grattis riktas till alla dessa framgångsrika ryttare - ingen nämnd och ingen glömd! Fokus för verksamhetsberättelsen är lokal och regional tävling. Distriktet har två grenkommittéer; en hoppkommitté och en dressyrkommitté, men ingen tävlingssektion. Övriga grenar har grenledare som ansvarar för att bevaka sin grens intressen, samordna DM och hålla distriktsstyrelsen informerad om förändringar och behov inom respektive gren. Under året har en träff för lagledare samt arrangörer av allsvenskorna genomförts samt en träff för att planera tävlingsterminen Fortbildning för domare och överdomare har genomförts. Grenledare Hoppning Dressyr Fälttävlan Voltige Distans Körning Working Equitation vakant Dressyrkommittén Gudrun Orava Linda Jenvall Beatrize Öberg-Tillberg Helena Wiklund Helena Wiklund 60 Antal tävlingar Hästhopning Ponnyhoppning Hästdressyr Ponnydressyr

15 ANTAL TÄVLINGAR I distriktet har under året följande tävlingar arrangerats. Observera att en tävlingsdag kan ha både lokal och regionala klasser och då räknas flera gånger: HOPPNING Häst Dagar ändring Lokal Regional Nationell Ponny Dagar ändring Lokal Regional Nationell DRESSYR Häst Dagar ändring Lokal Regional Nationell Ponny Dagar ändring Lokal Regional Nationell FÄLTTÄVLAN Häst Dagar ändring Lokal Regional Nationell Ponny Dagar ändring Lokal Regional 0 0 Nationell WE Häst/Ponny Dagar 2014 Klubb DISTANS Häst/Ponny Dagar ändring Lokal Regional Nationell Totalt anordnades 167 tävlingar med totalt starter vilket är en ökning med ungefär 1000 starter från Antalet tävlingar har blivit fler men det kan också bero på att det blir allt vanligare att arrangera tävlingar med olika statusar samma dag vilket innebär att dessa räknas som flera tävlingar. Hoppning har fortsatt att öka under Framför allt häst men även ponny, både vad gäller tävlingar och antal starter. För första gången sedan 2008 var det fler hopptävlingar för häst än dressyrtävlingar för häst. Även ponnytävlingarna har ökat något under året. Endast fälttävlan har tappat i antal starter. ANTAL LICENSER Under 2014 utfärdades i Uppland följande antal licenser (förra årets siffra i parentes): Endagslicens/Lektionsryttare 71 (75) Lektionslicens, senior 19 (15) Lektionslicens, år 30 (42) Lektionslicens, upp till 12 år 18 (23) Endagslicens 269 (406) Licens, senior 557 (619) Licens, år 296 (332) Licens, upp till 12 år 63 (64) Körgroom & Linförarlicens 6 (7) Internationell endagslicens 2 (14) Internationell 10 (13) Summa 1341 (1610) 15

16 EKIPAGERESULTAT Nedan redovisas de ekipage med mest poäng enligt Svenska Ridsportförbundets ekipageresultatlista för året inom respektive gren/kategori. Juniorer avser ryttare upp tom 18 år och Young rider ryttare mellan år. Samtliga grenar/kategorier där någon ryttare samlat poäng enligt SvRFs system redovisas nedan. Några grenar som voltige och Working Equitation t.ex. saknar rapportering i tävlingssystemet varför dessa inte kan rapporteras. Många ryttare har varit framgångsrika! Hoppning A-ponny Frida Nordgren, Sirena, HRF B-ponny Ingrid Ravik, Hectors Hero, Jump Club RSF C-ponny Sandra Nordlöw, Munsboro Blackthorn, Jump Club RSF D-ponny Alice Tapper, Natka, Jump Club RSF Junior Gabriel Lithander, Highborn van het Kastanjehof, Jump Club RSF YR Cornelia Rylen, Zwiggy, Jump Club RSF Senior Emma Emanuelsson, Titan, Jump Club RSF Dressyr B-ponny Evelina Söderström, Carette, Sällskapet Segersta Sportryttare C-ponny Evelina Söderström, My Lady G, Sällskapet Segersta Sportryttare D-ponny Frida Söderström, Okioki, Sällskapet Segersta Sportryttare Junior Filippa Norrman, Candela Sällskapet Segersta Sportryttare YR Emelie Eklund, Whoopee, Sällskapet Segersta Sportryttare Senior Mads Hendeliowitz, Weihenstephaner, Sällskapet Segersta Sportryttare Fälttävlan C-ponny Frida Edin, Hof Ter Eekter's Covitha, Björklinge RF D-ponny Hanna Josefsson, Ramour, Björklinge RF Senior Maria Jurestam, Coornelius, Enköpings Fältrittklubb Distans Senior Thereze Tillbom, Nietoperz, Rönningens Kör och Ridklubb Jump Club RSF lag i div I HOPPNING ALLSVENSKORNA Ponny Elitserien genomförs av SvRF. För resultat hänvisas till SvRFs hemsida. Ponny Div I Då få lag var anmälda genomfördes serien i Västmanland och Sörmland. Deltagande lag var Jump Club, Heby RF och Enköpings RK. Som även plockade hem slutplaceringarna 1-3 Jump Club 1:a Heby RF 2:a Enköpings RK 3:a Ponny Div II Fem lag var anmälda till serien men bara fyra deltog. Bäst gick det för Heby Ryttarförening som vann. Samtliga andra lag slutade på samma poäng. Ponny Div III I div III deltog under våren 13 lag. Bäst gick det för Heby Ryttarförening; lag 2 vann och lag 1 kom på andra plats. Övriga placerade var Lurbo RK och Sigtunabygdens RFs lag 1. Häst Elitserien och div I genomförs av SvRF. För resultat hänvisas till SvRFs hemsida. Div II Häst Div två rids på hösten och bara fem lag deltog. Enköpings RK vann serien följt av Lurbo RK på andra plats. 16

17 Div III Agria/länsförsäkringar Cup Div III rids på våren och under 2014 var bara sju lag med i serien. Det blev en jämn match som Jälla HSF tog hem före Sigtunabygdens RF och Sportriders HSF slutade på samma poäng. CUPER Under 2014 har en central cup i hoppning haft kvalificeringsomgångar i distriktet. Det var Mountain Horse Ponny Cup. Cupen är arrangerades av Svenska Ridsportförbundet. Cupen fokuserar på stilen hos ryttaren, eftersom cupen rids med stilhoppningsbedömning. Kvalet genomfördes på Sigtunabygdens RF. DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2013 beslutade distriktsstyrelsen att för första gången genomföra ett gemensamt DM för häst och ponny, hoppning och dressyr där distriktet också var med och arrangerade. Syftet var att lyfta fram DM som ett mästerskap i distriktet och skapa en DM helg med mästerskapsglans. Även under 2014 användes detta koncept med ett lyckat resultat. Inga andra tävlingar tillåts heller i distriktet under DM helgen. DM arrangerades i samarbete mellan distriktet och Jälla Hästsportförening, Jällagymnasiet och med stort stöd från många av föreningarna i Uppland som bl.a. hade lånat ut hinder till en fin hinderpark. Häst Juniorer GULD Kajsa Björe, Little Grace, Jump Club RSF SILVER Sanna Lundin, Clara Belle, Jump Club RSF BRONS Mikaela Rindsjö, Ricardo, Lurbo RK Seniorer GULD Helena Lundström, Betty Boop, Enköpings RK SILVER Beatrice Nyberg, Zsa Zsa Blom, Jump Club RSF BRONS Nina Konito, Rubiera, Heby RF Ponny Kategori B GULD Kajsa Björe, Moflos Zorro, Jump Club RSF SILVER Hannah Lif, Axner, Lurbo RK Kategori C GULD Kajsa Björe, Törnosa, Jump Club RSF SILVER Josefin Olsson, Hembys Kronos, Heby RF BRONS Ebba Stigenberg,Cleo II,Katrinedals RF Kategori D GULD Amanda Engros, Fainlegon Fenella, Jump Club RSF SILVER Isabella Franzetti, Dukat, Heby RF BRONS Caroline Wallgårda, Heihoveves Bjor, Lurbo RK Kommunalrådet Erik Pelling delar ut priser till medaljörerna vid DM för B-ponny. 17

18 DRESSYR Dressyrkommittén Dressyrkommittén har under 2014 bestått av: Inger Hedberg (styrelsens representant), Ulrika Pernler, Yvonne Michaelsson, Maria Nilsson, Erica Müller och Åsa Schääf. ALLSVENSKORNA Ponny Elit S Segersta SR deltog med ett lag efter förra årets framgångar i Eliten. Ett allianslag mellan Lurbo och Heby deltog också efter seger i div I. Segersta vann sin zon medan Lurbo/Heby-laget inte tog sig till final där laget slutade på en hedervärd sjundeplats. Div I Serien genomfördes under 2014 i Uppland med två lag från Gävleborg och ett lag från Västmanland. Totalt deltog sex lag var av ett allianslag. Bäst var allianslaget från Lurbo/Heby som vann serien. Tvåa kom Enköpings RK. Div II Serien genomfördes med fyra lag, som alla deltog i alla omgångarna. Segrare blev Heby RF efter att ha vunnit två av tre omgångar. Div III Div III genomfördes med full serie med tio lag. Vinnare blev Hebys lag 1, tätt följt av Enköpings RK och Uppsala PK lag 2.. Häst Div I Efter ett år då serien inte kunde genomföras p.g.a. för få lag så var det åter dags för div I Bara fyra lag deltog. Vinnare blev Sällskapet Segersta Sportryttare efter att ha vunnit två av tre omgångardiv II I Div II deltog åtta lag. Bäst var Sällskapet Segersta Sportryttare följt av Uppsala Dressyrsällskaps lag 1 och Lurbo RK på en tredjeplats. Div III Agria/Länsförsäkringar Cup Denna serie reds på hösten i Lätt B:2 i tre omgångar. Till årets div III serie 13 lag anmält sig och serien delades därför i två serier. I sydöstra serien red sju lag och vann gjorde Uppsala Dressyrsällskap. Lurbo RK tog andraplatsen. I den nordvästra serien deltog sex lag och vann gjorde Heby RF och Sportriders HSF tog andraplatsen. Lag SM Lag SM i dressyr reds 2014 på Öland. Inga lag från Uppland deltog. DISTRIKTSMÄSTERSKAP Häst Seniorer GULD Filippa Norrman, Candela, S.Segersa S SILVER Emma Byström, Champion, Enköpings RK BRONS Josefin Wennberg, Aconto Foldager, Lurbo RK Juniorer GULD Klara Andersson Anelli, Rubichon V, S.Segersta SR Ponny Kategori B GULD Evelina Söderström, Carett, S.Segersta SR SILVER Eira Flink, Avak, Heby RF Kategori C GULD Evelina Söderström, Mylady G, S.Segersta SR SILVER Pauline Nilsson, Bella Donna, Heby RF Distriktsmästarna Filippa Norrman/Candela Kategori D GULD Erica Edin, Önnarps Kurant, Björklinge RF SILVER Frida Söderström, Okidoki, S.Segersta SR BRONS Victoria Avellan-Ryd, Brave Heart, S.Segersta SR 18

19 VOLTIGE Uppsalas lag 1 har gjort en VM satsning under året. Vårterminen startade med ett landslagsläger i Norrköping för Lasse Kristensen och Rikke Lauman, vinnare av EM individuella damer 2013 och longör. Lägret riktade sig till alla som satsade mot VM så det kom voltigörer och hästar från både söder och mitt. Första tävlingen ut var Ermelo, Holland. Det blev en omtumlande resa då det började med att Uppsalas häst, Crescendo, snubblade och gick omkull några timmar innan veterinärbesiktningen. Det var dock ingen fara så han gick igenom utan anmärkning. I küren fick laget ett fall vilket resulterade i att dom missade finalen. Uppsalas senior Joanna Stånenheim startade också på denna tävling. Det är hennes första år som senior. Tyvärr lyckades inte hon heller kvala in till söndagens finaler. Nästa tävling var Krumke, Tyskland. Både laget och Joanna startade där. Den här tävlingen gick betydligt bättre för laget och det var bara hundradelar som skilde Uppsala och Sveriges andra satsande lag, Svea, åt. Svea lyckades vinna över Uppsala även denna tävling så det blev tyvärr inget VM för Uppsala. Sista utlandstävlingen för laget var Aachen där laget presterade bra och fick fina poäng. Uppsala voltige har arrangerat två tävlingar under året varav en var tillsammans med Roslagen. Roslagen fick under året bidrag från Östhammars kommun för att köpa in en voltigehäst. Dom hittade en trevlig kille som utvecklade sig fint inom voltigen. Tyvärr visade det sig senare att han hade skador i benen och kunde inte fortsätta gå på träningar utan såldes som promenadhäst. Uppsala har sökt och fått pengar från idrottslyftet för att hyra in danslärare till lagen och en internationell tränare. Klubben har även fått bidrag för att hyra in en horsmanshipstränare till hästarna och för lastträningar. Under Sweden International Horse Show visade Uppsalas lag 1 upp sig i ett nummer tillsammans med Laholms juniorlag. Grenledare för voltigen är Linda Jenvall som också haft stora framgångar som linförare med Uppsala Voltige under året. Till SM och NM i Hamre åkte två lag från Uppsala, lag 1 och juniorlaget. Individuellt representerades Uppsala Voltige av seniorerna Joanna Stålenheim och Johanna Åkerström, juniorerna Elsa Odén Låås och Torun Moberg och miniorerna Lina Müller och Denise Åström. Johanna och Torun startade även i Pas de Deux. Uppsalas lag 1 fick revansch från förra året och kunde ta tillbaka SM silvret. I NM lyckades laget ta bronset. Juniorlaget gjorde en fin tävling och slutade fyra i både SM och NM. I Pas de Deux lyckades Torun och Johanna knipa kuldet i både SM och NM. Individuella resultat NM SM Senior Joanna 9 7 Senior Johanna 10 Junior Elsa 9 8 Junior Torun 9 Minior Lina 6 4 Minior Denise 7 Uppsala lag 1 på SwedenIHS KÖRNING Körningen i Uppland har haft en liten nedgång sedan Upplandskuskarna la ner sin verksamhet. Helena Wiklund är grenledare för körningen i Uppland och hon bedriver körverksamhet på Kullavreta Gård. Körning bedrivs också på några ridskolor i den ordinarie verksamheten. 19

20 FÄLTTÄVLAN Upplands Ridsportförbund är ett förhållandevis litet distrikt ur fättävlansperspektiv. Distriktet ligger inte heller helt rätt geografiskt men trots detta finns det många entusiastiska fälttävlansryttare både på ponny och häst. Under året arrangerade Uppland Västmanland Fältrittklubb och Enköpings Fältrittklubb tävlingar på lokal och regional nivå. Distriktsmästerskapet för seniorer avgjordes på Baståsens tävlingar i Västmanland. Fyra ponnyekipage kom till start så för ponny delades bara guld ut. Det blev Emelie Åsberg från Björklinge Ryttarförening med ponnyn Miclas Mysac som tog hand om DM-guldet. För seniorerna var det Maria Jurestam och Cornelius från Enköpings FRK som tog hand om segern i klassen och där med också Distriktsmästerskaps-guldet. Eftersom sex seniorer deltog delades även silver ut och detta togs av Malin Larsson från Lurbo RK. Tyvärr deltog inga juniorer/yr i årets DM-tävlingar så inga medaljer delades därför ut där. Ridcenter. På Säva ingår terrängridning även för alla ridskoleeleverna något som förhoppningsvis leder till många framtida fälttävlansryttare i distriktet. WORKING EQUITATION Helena Wiklund är grenledare i WE och det finns många aktiva inom grenen i distriktet. Grenen växte också kraftigt under 2014 och flera tävlingar genomfördes i distriktet. Uppsala Ponnyklubb och Enköpings Fältrittklubb hade tävlingar med många deltagare. Enköpings Fältrittklubb stod också värd för Riksmästerskapet för Working Equitation 2014 och Maria Jurestam och Cornelius från Enköpings FRK tog guldet för seniorer. Uppsala Ponnyklubb hade även flera klubbtävlingar i grenen. SvRFs landslagstränare Paulo Bastos har haft regelbundna träningar på Kullavreta Gård. I distriktet finns två utbildade WE-domare och stort engagemang finns för grenens utveckling. Flera ridskolor arbetar aktivt med WE som en del av ridskolans verksamhet och intresset för att anordna träningar i WE är stort runt om i länet. Träning i Working Equitation med fokuserade ponnyryttare 20

21 DISTANSRITT Uppland fortsätter att vara ett starkt distrikt när det gäller distansritt i Sverige. Grenledare för distansen i Uppland är Beatrize Öberg-Tillbom. I februari hölls en info/nybörjar kväll om distansritt då några intresserade tog del av information om vad distansritt är och hur det fungerar. Kanske bidrog det till att några nya ryttare kommit ut på tävlingsbanorna under 2014: 3 st nya ryttare i Uppland startade 50km CR. 1 ny ryttare startade 48km CR. 1 ny ryttare startade 40km CR. 2 st nya ryttare startade 20km PP. Caroline Franzen ifrån Enköping (Mälardalens distansryttarförening) tog hem SM Guldet i distansritt på 160km. Det är 3 st klubbar som synts ute på tävlingsbanorna under 2014: Mälaradalens distansryttarförening 5786km, Rönningens kör o ridklubb 1706km och Upplans PK 220km Maria Hagman-Eriksson tog hem DM guldet på gästrikeritten i oktober, Thereze Tillbom kom 2 på distansten 80km! GRÖNA KORT 2011 infördes ett nytt system för Grönt kort. Ett nytt material togs fram och en ny kursplan upprättades. Det krävdes också att man, för att få hålla en kurs för grönt kort, deltog i utbildning anordnad av distriktet. Många har deltagit och utbildat sig för att kunna hålla kurser. De som deltagit vid de nya kurserna, och de som jobbar med utbildningarna uppfattar kurserna som bra, viktiga och utvecklande. Trots detta var det betydligt färre som tog kort under de två första åren med det nya systemet, jämfört med tidigare år. Men nu verkar trenden på allvar ha vänt. Under 2014 fortsätter trenden uppåt och 223 personer tagit nya gröna kort. Störst behov av kurser är i början av åren eftersom man från det år man fyller 14 måste ha ett eget kort och många kommer på detta i samband med att de ska lösa ny licens. Önskvärt är att det genomförs kurser sent på hösten på föreningarna så att fjortonåringarna är klara med sitt kort inför den nya tävlingssäsongen. Ryttare som är över 18 år har möjlighet att inte gå kursen utan direkt skriva provet. Vi rekommenderar att alla går kursen ändå. Fortfarande har kansliet många förfrågningar om att registrera tidigare tagna kort. Många skapar också nya konton i TDB och då måste kortet registreras igen, eftersom kortet inte är knutet till ett visst personnummer utan till det inloggningskonto som man uppgivit. En person kan alltså ha flera konton i TDB vilket försvårar hanteringen av Gröna Kort. Flest kort togs 2014 på Uppsala Ponnyklubb med 34 st. Sigtunabygdens RF och Heby RF har haft flest kurser, båda har haft fyra kurser under året. Totalt har 17 föreningar haft kurser totalt 31 kurser/ provtillfällen Grön kort

22 PROJEKT OCH SAMARBETEN IDROTTSLYFTET 2011 permanentades Idrottslyftet - regeringens satsning på idrotten. Idrottslyftet ingår nu som en fast del av stödet till idrotten och mycket pengar tilldelas ridsporten varje år. Det går att söka stöd från Idrottslyftet på olika sätt. Föreningar kan söka stöd för projekt direkt till Svenska Ridsportförbundet. Här är fokus på projekt som skall öppna dörrarna för fler och behålla utövarna kvar i sporten längre. Föreningar kan också söka stöd för projekt där man samverkar med skolan samt för ledarutveckling från SISU idrottsutbildarna Uppland samt stöd för anläggningar från Upplands Idrottsförbund. Under 2014 delade 14 föreningar i Uppland på kr. Mest pengar fick Sigtunabygdens RF med kr. Totalt beviljades medel till 34 projekt inkl. stöd till Ungdomsledarkurser. Upplands Ridsportförbund fick också stöd från idrottslyftet för verksamhetsutveckling. Pengarna var avsatta för att arbeta med påverkansarbete inför valet. Läs mer om detta arbete under Informationsarbete sidan 8. SISU IDROTTSUTBILDARNA Tyvärr skedde stora omstruktureringar inom SISU Uppland 2013 och detta påverkade samarbetet med föreningarna avsevärt. Redan 2013 gick studietimmarna ner mycket. En nedgång som tyvärr har fortsatt under Ridsporten är en kunskapstung idrott och många föreningar genomför varje år stora utbildningsinsatser med sina medlemmar. Styrelser, aktiva, tävlingsryttare ja många är det som fördjupar sina kunskaper inom ramen för sitt engagemang i ridsporten. Tyvärr mycket av utbildningsverksamheten inte skett i samarbete med SISU se senaste åren. Något som på sikt påverkar hela ridsporten i Sverige då stora delar av anslagen till idrotten baseras på antal studietimmar rapporterade till SISU. Vi hoppas därför på en förändring framöver. Enligt statistik från SISU var antalet studietimmar för 2014 endast drygt 1755 timmar för hela distriktet - att jämföra med nästan 9000 timmar Håbo RK hade flest timmar för 2014 med inrapporterade 483 timmar. Endast nio föreningar hade samarbete med SISU under SAMARBETEN Upplands Ridsportförbund samarbetar med många för att kunna erbjuda en bra och omfattande verksamhet till alla föreningar i Uppland. Distriktets intäkter är bidrag, medlemsavgifter, projektmedel, tio-kronan vid tävlingsstarter samt stöd från näringslivet. Utan dessa samarbeten skulle inte vår verksamhet kunna vara så omfattande som den är. Vi vill därför särskilt tacka våra partners i år: Agria Länsförsäkringar i Uppland Agria Länsförsäkringar cup för häst i dressyr och hoppning (div III av allsvenskan båda grenarna), samt projektstöd för kunskapsspridning. SISU Idrottsutbildarna och Upplands Idrottsförbund All utbildningsverksamhet genomförs i samarbete med SISU idrottsutbildarna och Upplands Idrottsförbund. Delicato Delicato har stöttat distriktets verksamhet genom produkter till fika vid våra utbildningstillfällen och också med stöd till kafeterian i samband med DM. DISTRIKTSMÄSTERSKAPET I samband med distriktsmästerskapet fick distriktet stöd från: Jällagymnasiet, Stigbergs Gård, Agria, Marstall hästfoder, Kolla Masken, Delicato och Lindvalls kaffe. Dessutom med stort stöd från många enskilda personer och föreningar! 22

23 ANSLUTNA FÖRENINGAR Förening Antal medlemmar 2014 Tidigare rapporterat Aros Ryttarförening Utträtt Björklinge Ryttarförening 60 82/2013 Bålsta Ridsportförening /2013 Bälinge Ryttarförening 260* 260/2012 Börje Sportklubb 22* 22/2013 Dannemora Ridklubb Enköpings Fältrittklubb 38 40/2013 Enköpings Ridklubb 830* 830/2013 Fjordhästen o Fritidshästens Rid o KK 62* 62/2013 Frösåkers Ryttare 64 92/2013 Föreningen Uppsala Voltige 68* 68/2013 Gimo Ridklubb /2013 Harbo-Ortens Ryttarsällskap 41 37/2013 Heby Ryttarförening 200* 200/2013 Håbo Ridklubb /2013 Häggeby Sportryttare 38 26/2013 Jump Club Ridsportförening /2013 Jälla Hästsportförening 23* 23/2013 Katrinedals Ryttarförening 32 43/2013 Knivstaortens Ryttarklubb 26 40/2013 Lagga Fältrittklubb /2013 Lurbo Ridklubb 615* 615/2013 Mälardalens Distansryttare 43 47/2013 Olunda Ryttarförening /2013 Roslagens Voltige Förening 24 23/2013 Rotbrunna Ryttarförening (tidigare Rönna) 53 60/2013 Rönningens Kör och Ridklubb 44 39/2013 Sigtunabygdens Ryttarförening /2013 Sportriders Ridsportförening 46 24/2013 Säfva Ridklubb /2013 Sällskapet Segersta Sportryttare 76* 76/2013 Tierps Ryttarklubb /2013 Upplands-Västmanlands Fältrittklubb Uppsala Dressyrsällskap /2013 Uppsala Ponnyklubb /2013 Åsunda Ryttarförening 22* 22/2013 Östervåla Ryttarklubb 20 17/2013 Summa 36 st 6531 (preliminärt)

24 LOKALT AKTIVITETSSTÖD HT-13 Förening Sammankomster Deltagartillf. Godkänt belopp Bälinge Ryttarförening kr Dannemora Ridklubb kr Enköpings Ridklubb kr Föreningen Uppsala Voltige kr Gimo Ridklubb kr Harbo-Ortens Ryttarsällskap kr Heby Ryttarförening kr Håbo Ridklubb kr Jump Club Ridsportförening kr Lagga Fältrittklubb kr Lurbo Ridklubb kr Olunda Ryttarförening kr Roslagens Voltige Förening kr Rotbrunna Ryttarförening kr Sigtunabygdens Ryttarförening kr Sportriders Hästsportförening kr Säfva Ridklubb kr Tierps Ryttarklubb kr Upplands-Västmanlands Fältrittklubb kr Uppsala Dressyrsällskap kr Uppsala Ponnyklubb kr Åsunda Ryttarförening kr Idrottssumma kr 24

25 LOKALT AKTIVITETSSTÖD VT-14 Förening Sammankomster Deltagartillf. Godkänt belopp Bälinge Ryttarförening kr Dannemora Ridklubb kr Enköpings Ridklubb kr Frösåkers Ryttare kr Föreningen Uppsala Voltige kr Gimo Ridklubb kr Harbo-Ortens Ryttarsällskap kr Heby Ryttarförening kr Håbo Ridklubb kr Lagga Fältrittklubb kr Lurbo Ridklubb kr Olunda Ryttarförening kr Roslagens Voltige Förening kr Rotbrunna Ryttarförening kr Sigtunabygdens Ryttarförening kr Sportriders Hästsportförening kr Säfva Ridklubb kr Tierps Ryttarklubb kr Upplands-Västmanlands Fältrittklubb kr Uppsala Ponnyklubb kr Åsunda Ryttarförening kr Östervåla Ryttarklubb kr Idrottssumma kr 25

26 EKONOMI Upplands Ridsportförbund är en ideell förening. Styrelseledamöter, sektions- och kommitté medlemmar är alla oavlönade. Hundratals ideella timmar läggs varje år ner på arbete i distriktets regi för att genomföra den verksamhet som finns redovisad i denna verksamhetsberättelse. Medlemsavgifter, bidrag, tio-kronor och andra intäkter möjliggör för distriktet att ha bemanning på kansliet och hålla en hög servicenivå till medlemmarna. Det ska också ge distriktet möjlighet till en utveckling av verksamheten inom alla områden. Distriktet söker och får bidrag från olika organisationer för stöd till verksamheten och har tillika samarbeten med organisationer och företag. Särskilda händelser 2014 Inför 2013 stod distriktsstyrelsen inför det faktum att verksamheten gjort ett större underskott under För att vända flera år av försämrade resultat drogs bemanningen på kansliet ner Detta har påverkat framför allt utbildningsverksamheten som har haft en något mindre omfattning än tidigare år. Under 2014 ökades åter bemanningen någon under de sista månaderna och kansliet bemannas nu 48 timmar i veckan. Som mest har kansliet bemannats 60 timmar. Även under 2014 har verksamheten bedrivits med stor försiktighet vad gäller utgiftssidan och resultatet av detta är att distriktet kan uppvisa ett positivt resultat för Distriktsstyrelsen anser nu att soliditeten därmed är på en bra nivå och att de senaste årens underskott har balanserats. Medlemsavgiften är en viktig del i verksamhetens intäkter och står för ungefär 30% av de totala intäkterna. Medlemsavgifterna bidrar till att distriktet kan hålla ner avgifter på kurser vilket bl.a. kan ge fler möjlighet att delta och lära sig mer. Även fasta kostnader för tävling hålls ner genom medlemsavgiften och t.ex. tas ingen avgift ut för granskning av propositioner som inkommer i tid, eller någon extra avgift för att deltaga i DM. SÄRSKILDA HÄNDELSER 2014 var ett år då mycket fokus las på ridsportens situation i Uppland. På hur ridsportens anläggningar ska ses som idrottsanläggningar och ridsportens föreningar ska behandlas lika som andra idrottsföreningar. Ett arbete som distriktsstyrelsen avser fortsätta med under stod distriktet för första gången som arrangör för distriktsmästerskapen i hoppning och dressyr, ponny och häst. Detta möjliggjordes genom ett samarbete med Jälla Hästsportförening och Jällagymnasiet. Även 2014 genomfördes tävlingarna i distriktets regi, men stort stöd från Jälla Hästsportförening och många andra ideella krafter. i samarbete mellan många föreningar och göra dem till hela distriktets tävlingar. Detta syntes bl.a. genom att hinderparken i Hopp-DM bestod av hinder från många föreningar vilket bl.a. innebar en mycket fin och rolig hinderpark. Även funktionärerna kom från många olika föreningar och distriktet hoppas att detta kan bidra till ett ökat samarbete mellan föreningar i Uppland. Tävlingarna uppmärksammades också i lokalpressen och flera av Uppsalas politiker fick ta del av tävlingarna då de deltog som prisutdelare - ett bra tillfälle att visa vår fina sport! Distriktsstyrelsens intention var att lyfta tävlingarnas status och lyfta fram evenemanget på ett tydligare sätt. Ambitionen var också att genomföra tävlingarna 26

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet. URF skall genom sina aktiviteter

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till. Rimboritten. med LAG-SM 2012

Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till. Rimboritten. med LAG-SM 2012 Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till Rimboritten med LAG-SM 2012 Program 20-21 juli 2012 Program Rimboritten 2012 Fredagen den 20 juli - Veterinärbesiktning, Lag-SM middag etc. 16.00-17.00 Veterinärbesiktning

Läs mer

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren.

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren. Stockholms Läns Ridsportförbund Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2009 UNGDOMSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund ska stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten samt

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 STYRELSEN FÖR SMÅLANDS RIDSPORTFÖRBUND AVGER HÄRMED FÖLJANDE REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 ORGANISATION Distriktsstyrelsen har under året utgjorts av: Kerstin Hultquist,

Läs mer

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSÅRET 2014 Vi har under året jobbat vidare med att utveckla verksamheten. Personalen och styrelsen har aktivt agerat med information på ett effektivare och tydligare sätt. Man märker det genom

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Foto: Per Groth VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Sverige är ett riktigt hästland. Det näst hästtätaste i Europa (efter Island) faktiskt, med ungefär 350 000 hästar totalt. Här finns många sätt

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977.

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Kort om distansritt Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Sporten blev en erkänd FEI-gren 1982. Distansritt är numera den tredje största ridsportsgrenen ansluten till FEI, näst efter hoppning

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan

Läs mer

Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång

Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång Emilie Wass Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång att det var en extremt bra ridskola på alla

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 15 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Jens Fredricsson Strömsholms Ridsportförening Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund Av de 19 distrikten som

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 14 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015

Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015 Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015 Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete. Valberedningen har bestått av Andreas Dahlander (sammankallande), Birgitta Kihl, Louise Ribbing

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015-02-15. Dagordning. Styrelse under 2014. Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015. Verksamhetsberättelse. Resultatrapport.

ÅRSMÖTE 2015-02-15. Dagordning. Styrelse under 2014. Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015. Verksamhetsberättelse. Resultatrapport. ÅRSMÖTE 2015-02-15 Dagordning Styrelse under 2014 Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015 Verksamhetsberättelse Resultatrapport Balansrapport Revisionsberättelse Förslag till budget 2015 DAGORDNING 1.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Datum 2015-02-27 Örestads Ryttaresällskap VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Örestads Ryttaresällskap (ÖRS) får härmed avge följande berättelse över verksamheten år 2014. Medlemmar 2008 2009 2010

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

Protokoll Distanskommittén

Protokoll Distanskommittén Protokoll Distanskommittén Möte på Scandic Örebro 2013-06-16 Deltagare: Marianne Eriksson, Gitz Johansson, Frida Söderström. Från 2013-81 till och med 2013-83 medverkade Ulf Steisjö. 2013-72 Mötet öppnas

Läs mer

Framtidsspaning 2.1 1. Nya former för engagemang. Framtidsspaning 2.1 Sep-nov 2012 Författare: Fanny Gustaver fanny.gustaver@ridsport.

Framtidsspaning 2.1 1. Nya former för engagemang. Framtidsspaning 2.1 Sep-nov 2012 Författare: Fanny Gustaver fanny.gustaver@ridsport. Framtidsspaning 2.1 1 Nya former för engagemang Framtidsspaning 2.1 Sep-nov 2012 Författare: Fanny Gustaver fanny.gustaver@ridsport.se 0220-456 29 Innehåll Bakgrund 3 Aktörer/roller 3 Frågeställningar

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2009 haft följande ledamöter:

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2009 haft följande ledamöter: Södermanlands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2009 haft följande ledamöter: Ordförande Eva Enetjärn Sekreterare,

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Värnamobygdens Ryttarförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelsen som valdes på årsmötet 2013-02-22 har bestått av:

Läs mer

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter:

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter: Södermanlands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter: Ordförande Eva Enetjärn Sekreterare,

Läs mer

Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO)

Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) 1 Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) Totalt antal beviljade, och slutredovisade projekt: 37 Även under år 3 valde vi att jobba vidare med det arbetssätt

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Västerbottens Ridsportförbund

Västerbottens Ridsportförbund 1 Västerbottens Ridsportförbund Bland innehållet: ÅRSBERÄTTELSE 2007, ÄVEN FÖR DUS RESULTAT & BALANSRÄKNING 2007 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2007 STATISTIK 2 VÄSTERBOTTENS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖR

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Låt din hobby bli din framtid

Låt din hobby bli din framtid Låt din hobby bli din framtid HÄR GÅR RIDNING OCH GODA STUDIERESULTAT HAND I HAND Sveriges Ridgymnasium är en privatägd friskola som startade 2005. På våra tre skolor i Varberg, Kungsbacka och Svedala

Läs mer

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 1 Styrelse:... Anställda under året:... Ridskola och anläggning:... Hästar:... Investeringar och förbättringar som gjorts under året:... 2 Styrelsen Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Engagemang i grundskolan

Engagemang i grundskolan Engagemang i grundskolan Årsmöteshandlingar 2014 Verksamhetsberättelse 13/14 Sveriges Elevråd har under det gångna verksamhetsåret vidgats på flera sätt. Medlemsmässigt har organisationen ökat markant

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Tävlingskommittén, Värmlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2014 Tävlingskommittén, Värmlands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Tävlingskommittén, Värmlands Ridsportförbund Tävlingskommittén har under 2014 bestått av Distriktsgrenledare Agneta Larsson, dressyr Enar Jonasson, distans Barbro Olsson, hoppning

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Ordförande har ordet........ När jag skriver detta har vi kommit en bra bit in på 2011. Vintern, som har varit kall, både i slutet på 2010

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer