Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange"

Transkript

1 Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet. URF skall genom sina aktiviteter bidra till att säkra och vidareutveckla en hög kvalitet på ridsportens bredd- och tävlingsverksamheter samt på hästar och hästhållning. VARUMÄRKE URF ska kännetecknas av service och engagemang. URF skall vara en organisation som sätter medlemmarnas intresse främst. SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Upplands Ridsportförbund är ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distriktsförbund. Svenska Ridsportförbundet har ca 900 anslutna föreningar i hela landet var av 36 i Uppland. Ungefär enskilda personer är medlemmar i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Nästan 58 procent av dessa medlemmar är under 21 år. 2

3 INNEHÅLL Ordförande har ordet 4 Styrelse, kommittéer etc 5 Måldokumentet 6 Ungdomssektionen 7 Föreningsmedlemmar Handikappverksamheten 7 Informationsarbete 8 Ridskola Starter Besöksgruppen Utbildningsverksamheten Tävling 14 Gröna kort Idrottslyftet 21 Projekt och samarbeten 22 Anslutna föreningar 23 LOK-stöd HT LOK-stöd VT Ekonomi 26 Genomförda utbildnigar Utbildningar Dagar Särskilda händelser

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET 2014 går till historien som supervalåret. Politiken påverkade även ridsporten på olika sätt både på nationell och regional nivå. Ett långsiktigt påverkansarbete ger så småningom resultat och vårt distrikt och föreningar har en god dialog med lokala politiker. Under augusti och första dagarna i september genomförde vi vår ridsportmanifestation genom centrala Uppsala, skrev debattartiklar i UNT och mötte lokalpolitiker från flera partier för att beskriva ridsportens ibland ojämlika villkor jämfört med andra sporten. Der blev flera aha-upplevelser från deltagande politiker och det känns positivt att vi nu har ökat antalet ingångar in till maktens korridorer. Vi arbetar vidare med gott stöd från er föreningar i samma anda. Tävlingsverksamheten är god med 150 genomförda tävlingar i olika discipliner. Medlemsantalen har vänt uppåt igen och preliminära siffror visar på ca 6500 medlemmar. Det finns en stor och bred verksamhet på alla nivåer i våra 36 föreningar. Ett enastående arbete av engagerade, kunniga och drivna människor som alla bidrar till att ridsporten i Uppland utvecklas. I distriktet har vi under 2014 för andra gången genomfört en gemensam DM-helg för hoppning och dressyr, ponny och häst. Genom att genomföra ett enat DM, dessutom i distriktets regi i gott samarbete med Jälla Hästsportförening och Jällagymnasiet, vill vi lyfta fram tävlingarna lite extra. Det var ett stort arbete för den lilla organisation som distriktet ändå är men som kunde genomföras på ett förtjänstfullt sätt just p.g.a. gott samarbete med flera. Utan funktionärer och engagerade som ställde upp och hjälpte till, och utan sponsorer som stöttade tävlingarna på olika sätt, hade det inte blivit så bra som det blev. Stort tack till alla inblandade! I distriktet finns många duktiga tävlingsarrangörer, och många duktiga ryttare. Även i de mindre grenarna som voltige och distansritt finns några av Sveriges bästa utövare i Uppland. Den ganska nya disciplinen working equitation är stark frammarsch i distriktet med flera duktiga ekipage och från 2015 har vi dessutom en landslagsryttare från Uppland. Det är vi stolta över. Både hoppningen och dressyren har också många duktiga utövare. Lägg namnet Kajsa Björe på minnet en ung tjej som tävlar hoppning på både ponny och stor häst. Hon vann tre DM-guld i september, samtliga sina starter för dagen. En framtida landslagsryttare kanske? Mycket av distriktets övriga verksamhet är utbildning, fortbildning och information. Vi arbetar hela tiden på att anpassa vårt utbildningsutbud och våra informationsmöten så att de stämmer överrens med behovet i föreningarna. Under året har vi även arbetat ytterligare med våra kommunikationsverktyg och vår Facebooksida har blivit ännu mer aktiv. Vi har snart 700 följare det är kul. Vår blogg där distriktskonsulenten berättar om verksamheten och om olika aktuella frågor läses av många. Ambitionen är att ge bättre information om frågor och beslut men också möjliggöra en dialog med fler. Distriktets verksamhet är omfattande och den kan vara det tack vare stora insatser från många håll; styrelsen, övriga förtroendevalda, föreningar och även enskilt engagerade personer. Stort tack för era insatser. Detta engagemang skulle inte kunna omvandlas till verksamhet på samma sätt om det inte var för personalen på kansliet. Tack Malin Aldal och Johanna Blom för ert idoga arbete. Med hopp om ett lika stort ridsportengagemang från alla under 2015, som vi hade under Gudrun Orava Ordförande Gudrun vid SvRFs stämma på SLU 4

5 STYRELSE, SEKTIONER, KOMMITTÉER OCH KANSLI Styrelsen Ordförande - Gudrun Orava Ordinarie ledamöter Ulla Andersson - Vice ordförande Inger Hedberg - Kassör - Dressyrkommittén Camilla Andreasson Maria Nilsson Liza Öjetoft Karin Gadde Jennische Birgitta Gelin Agens Widenfalk - Ungdomssektionen Suppleanter Sara Husén Johan Öhrmalm Carin Wrange Revisorer Sigridur Marteinsdottir, DM Redovisning Valberedning Björn Johansson - sammankallande Charlotta Lif Katarina Lundgren Lotta Sivander Mats Samuelsson Ungdomssektionen Agnes Widenfalk - ordförande Sofia Andersson Johanna Edin Ulrika Udén Oliva Berglund Darell Grenledare Dressyr Dressyrkommittén Hoppning vakant Fälttävlan Gudrun Orava Voltige Linda Jenvall Distans Beatrize Öberg-Tillbom Körning Helena Wiklund WE - Helena Wiklund Dressyrkommittén Inger Hedberg (styrelsens representant), Ulrika Pernler, Yvonne Michaelsson, Maria Nilsson, Erica Müller och Åsa Schääf. Hoppkommittén Har ej varit verksam under 2014 Kanslipersonal På distriktskansliet arbetar distriktskonsulent Malin Aldal och Johanna Blom. Malin arbetade 80% och Johanna 20%. Bokföringen sköts av Christina Gullström. Samarbetspartners Upplands Ridsportförbund är glada för sitt samarbete med Agria Länsförsäkringar Uppsala SISU Idrottsutbildarna Uppland Upplands Idrottsförbund Jällagymnasiet Delicato Stigsbergsgård Besöksgruppen Lotta Andersson - ordförande Tiit Räim Ulf Granhall Ulla Andersson - styrelserepresentant Malin Aldal - Ansvarig tjänsteman 5

6 MÅLDOKUMENT Måldokumentet som togs fram under 2006 har fortsatt att vara en levande del av verksamheten under Verksamhetsberättelsens olika delar är uppbyggda efter måldokumentet för att på ett tydligt sätt visa vilka åtgärder som vidtagits under respektive område. Under 2014 var stort fokus inställt på valet och att lyfta fram ridsporten i samhället. Arbetet med att göra DM till en stor tävlingshändelse fortsatte också. Verksamhetsidé - Att erbjuda stöd och utbildning till medlemmar. - Att samordna och stödja tävlingsverksamhet i distriktet. - Att agera informationskanal mellan klubbarna i URF och Svenska Ridsportförbundet, SvRF. - Att inom ridsporten vara en drivande aktör vad gäller utvecklingen av hästsport och hästhållning. - Att bidra med kunskap för att öka förståelsen för hästens roll i olika delar av samhället. Mål Barn och ungdom - Att bidra till att klubbarna kan erbjuda säkra och bra utbildningar för barn. - Att utbilda ledare för barn och ungdomar. - Att ha en distriktsungdomssektion som kan driva projekt för klubbarnas ungdomssektioner. - Att stimulera utbyte och samarbete mellan olika klubbars ungdomssektioner. Funktionshindrade - Att stödja verksamhet och tävling för funktionshindrade. - Att informera om handikappverksamheten i distriktet. Integration och jämställdhet - Att verka för ökad mångfald inom ridsporten i distriktet. Besöksverksamhet - Att alla klubbar skall besökas minst vart tredje år. - Att klubbarna skall hålla en hög nivå vad gäller hästhållning och säkerhet. - Att erbjuda särskild verksamhet för klubbar som inte har ridskola. - Att öka antalet ridskolor som når upp till kraven för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning. Hästhållning - Att hästverksamheten i distriktet har sin bas i god hästhållning, grundad på kunskap och erfarenhet och med hästens välbefinnande i centrum. Utbildning - Att bedriva utbildningsverksamhet kring hästägande, hästsport och föreningsfrågor. - Att bedriva särskild vidareutbildning för ridskoleinstruktörer. - Att utbilda ledare på olika nivåer. Tävling - Att det i distriktet skall finnas ett brett tävlingsutbud på olika nivåer som håller hög standard vad gäller säkerhet, bredd och kompetens. - Att arbeta för att utveckla tävlande och arbeta med nya tävlingsformer. Information och marknadsföring - Att informera medlemmar, allmänhet och beslutsfattare om ridsport. - Att erbjuda informations-/ marknadsföringsmaterial till klubbar. - Att informera och påverka politiker och andra makthavare att verka till ridsportens fördel. - Att påverka näringslivet att satsa mer på ridsporten. - Att verka för ett ökat användande av digitala medier i klubbarna. 6

7 UNGDOMSSEKTIONEN - DUS Barn och ungdom - Att bidra till att klubbar kan erbjuda säkra och bra utbildningar för barn. - Att utbilda ledare för barn och ungdomar. - Att ha en distriktsungdomssektion som kan driva projekt för klubbarnas ungdomssektioner. - Att stimulera utbyte och samarbete mellan olika klubbars ungdomssektioner. Sektionen har under året bestått av en styrelse med följande personer: Agnes Widenfalk (ordförande), Ulrika Udén, Olivia Berglund Darell, Johanna Edin samt Sofia Andersson. Vi var från årets start inte en jättestor styrelse och senare under året flyttade även Johanna Edin utomlands vilket gjorde att vi blev ännu färre kvar. Detta har gjort att styrelsen har haft svårt att hitta tid att genomföra aktiviteter då arbetsbelastningen på varje person då blev ganska hög. Jag har dessutom av personliga skäl behövt avsäga mig väldigt mycket arbete och har på så sätt inte kunnat fungera sammankallande för styrelsen på det sätt som hade behövts. Vi har ändå under året genomfört viss aktivitet. I maj månad genomförde vi tävlingen vi i stallet, i september anordnade DUS cafeteria vid DMtävlingarna på Jällaskolan, samt arr vi representerade Uppland på DUS-konferensen i Göteborg i slutet på september. Under året har även RidskoleCupen fortsatt och det är en tävlingsform som visar sig fungera mycket väl för ridskoleryttare som får möjlighet att åka och tävla på andra anläggningar, och andra hästar, och samtidigt få träffa andra ridskolor i Uppland. Mycket mer än så har tyvärr inte blivit av detta verksamhets år och vad det beror på har jag redogjort för ovan. Vi har även blivit kontaktade och utvalda att delta i CUS satsning för DUSen men vi har avböjt detta i förhoppningen att efterträdande styrelse istället utnyttja denna möjlighet. Agnes Widenfalk, Ordförande VERKSAMHET FÖR RYTTARE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindrade - Att stödja verksamhet och tävling för funktionshindrade. - Att informera om handikappverksamhet i distriktet. Under 2014 har verksamheten i Handikappkommittén varit låg och inga särskilda satsningar har gjorts under året. Arbetet med att åter lyfta frågan mer har påbörjats och distriktsstyrelsen har utsett Birgitta Gelin som ansvarig. Birgitta har också närvarat vid SvRFs centrala konferens för frågor rörande Ryttare och Kuskar med Funktionsnedsättning. Flera föreningar har verksamhet för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning. Enköpings RK har även flera tävlingsryttare. 7

8 INFORMATIONSARBETE Information och marknadsföring - Att informera medlemmar, allmänhet och beslutsfattare om ridsport. - Att erbjuda informations-/marknadsföringsmaterial till klubbarna. - Att informera och påverka politiker och andra makthavare att verka till ridsportens fördel. - Att påverka näringslivet att satsa mer på ridsporten. - Att verka för ökat användande av digitala medier i klubbarna. Valet Med anledning av at 2014 var ett valår beslutade distriktsstyrelsen att söka medel från Idrottslyftet för att arbeta särskilt med att lyfta ridsportens situation till makthavarna. Under våren genomfördes en undersökning på länets ridskolor där alla som var på ridskolan skrev upp sig, samt hur länge de var där. Denna sammanställning visar bl.a. att ridtiden bara utgör ca en tredjedel av den tid som spenderas på ridskolorna. Något att beakta när man diskuterar såväl omklädningsrum och toaletter som kollektivtrafik. I augusti intensifierades arbetet och en manifestation för ridsporten hölls i centrala Uppsala den 12 augusti. Ca 250 personer deltog. Händelsen rapporterades också i UNT. Ett par veckor innan valet publicerades en debattartikel från distriktsstyrelsen i UNT och där fanns en uppmaning till länets politiker att ta tag i ridsportens situation. Som en direkt följd av detta blev distriktsstyrelsen kontaktade av Miljöpartiet. Politikerna fick sedan en redovisning av ridsportens situation vid en träff på Uppsala Ponnyklubb och utlovade en översyn av stödet till idrottsanläggningar. Distriktsstyrelsen bevakar frågan och planerar fortsatta aktiviteter under Distriktet var också representerade vid Upplands Idrottsförbunds Anläggningskonferens då ridsportens behov lyftes med närvarande politiker. Digitala och sociala medier Distriktet har använt sig av bl.a. Facebook under året för att marknadsföra aktiviteter och evenemang. Facebooksidan. Distriktet har också en blogg där olika frågor och verksamheter lyftas fram och ges en djupare förklaring. På sikt hoppas vi detta bidrar till ökat intresse för verksamheten. Under året har distriktet också medverkat i tidningen Häst & Ryttare genom de två bilagor som erbjuds distrikten. Distriktsmästerskapet Ett syfte med att distriktet anordnade distriktsmästerskapen som en enad tävling, var möjligheterna att använda tävlingen till att visa upp ridsporten och stärka ridsportens roll. Både vad gäller politiker och vad gäller näringsliv. Till tävlingen bjöds flera politiker in för att agera prisutdelare och detta innebar då en möjlighet för distriktet att visa upp ridsporten ytterligare för våra beslutsfattare. Eldsjälspriset Distriktsstyrelsen instiftade under Uppländsk Ridsport 2010 ett Eldsjälspris för ideella insatser inom distriktet. Priset syftar till att lyfta fram de stora insatser som görs i det dolda och att uppmärksamma och premiera de som arbetar för att stärka ridsporten i Uppland tilldelades eldsjälspriset Ahmanda Kastenholm från Sportrides HSF. Ahmanda tilldelas priset för sitt omfattande arbete med ungdomsverksamheten. Hon har bidragit både genom sin stöttning av ungdomssektioner och genom sina uppdrag som lagledare i många ponnylag flera olika föreningar. Tidigare pristagare 2013 Margareta Geisner-Jansson - Bälinge RF 2012 Valle Vallgårda - Lurbo RK 2011 Jeanette Mineur - Håbo RK 2010 Ingrid Jurå - Harbo Ortens RS 2010 Charlotte Petersson - UVFK 2010 Monica Öhman - Sigtunabygdens RF 2010 Elisabeth Larsson - Tierps RK 2010 Sixten Eriksson - UVFK 8

9 RIDSKOLOR Deltagare vid Ridskole DM i hoppning 2014 Av Upplands Ridsportförbunds medlemmar är sexton ridskolor. Dessa sexton föreningar har tillsammans. Ridskolornas verksamhet är central för ridsportens utveckling. Det är här som de flesta först kommer i kontakt med ridsporten. Det är på ridskolorna som många unga ledare får sin första fostran och det är här som grunden läggs för sportens framtida utveckling. Distriktsstyrelsen har därför alltid ridskolornas situation och behov med när verksamheten planeras. Bl.a. genomförs olika utbildningar och fortbildningar för instruktörer samt även för ungdomsledare och andra verksamma ledare på ridskolan. (läs mer i kapitlet om utbildning) Upplands Ridsportförbund har en utvecklingsgrupp för verksamhetsledare på ridskolorna som ses för frukostmöten några gånger om året för att diskutera gemensamma frågeställningar. Under 2014 har en undersökning av antalet spenderade timmar på ridskolorna gjorts, vilket visar att endast ca en tredjedel av spenderad tid på ridskolan är ridtid. Ett arbete med att lyfta ridskolornas situation inför valet har också genomförts bl,a, genom en manifestation för ridsporten i centrala Uppsala och en debattartikel som publicerats i UNT. Ridskolor *= uppgift från 2013 Medlemmar Ponnyer/hästar Antal lektioner/vecka elever/grupp antal instruktörer Bålsta RF Bälinge RF 280* 14* 28* 9* 5* Enköpings RK 830* Fjord o Fritidshästens RKR 62* 12* 16* 3-6* 1 Gimo RK 169 4/7* 17* 5-7* 2* Heby RF 200 5/ Håbo RK 268 9/ Lagga FRK * 24* 5-8* 5* Lurbo RK 615* 25* 45* 6-12* 10* Olunda RF / Sigtunabygdens RF Säfva RK / Tierps RK Uppsala PK / Uppland Västmanlands FR Åsunda RF 22* 7* 6* 1-6* 1* 9

10 BESÖKSGRUPPEN Besöksverksamhet - Att alla klubbar skall besökas minst vart tredje år. - Att klubbarna skall hålla en hög nivå vad gäller hästhållning och säkerhet. - Att erbjuda särskild verksamhet för klubbar som inte har ridskola. - Att öka antalet ridskolor som når upp till kraven för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning. Hästhållning - Att hästverksamhet i distriktet har sin bas i god hästhållning, grundad på kunskap och erfarenhet och med hästens välbefinnande i centrum. Upplands Ridsportförbund arrangerar många utbildningar med målet att förbättra hästhållningen och öka säkerheten i verksamheten. Förutom detta har distriktet också en Besöksgrupp som besöker föreningar dels för rutinmässiga kontroller i enlighet med SvRFs protokoll för egenkontroller och dels för att ge stöd i olika situationer infördes ett nytt protokoll för besöken. Besöksgruppens arbete innebär också att besöka föreningar som vill ansluta sig till förbundet samt föreningar som ansöker om skyltar för kvalitetsmärkning infördes två nya skyltar som ersätter de tidigare kvalitetsmärkningarna. Nu finns en medlemsskylt för alla medlemsföreningar och en godkänd ridskoleverksamhet som ridskoleföreningar kan ansöka om. Besöksgruppen har under året sammanträtt en gång samt besökt fem ridskoleföreningar. Representanter för grupper har också bistått föreningar i olika ärenden vid några tillfällen under året. Under hösten var besöksgruppen representerad på SvRFs besöksgruppskonferens på Strömsholm. Gruppen bestod under 2014 av: Besöksgruppsansvarig Malin Aldal, Ulla Andersson, Tiit Räim, Ulf Granhalla och Lotta Andersson. Lurbo RK är en av flera som erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. 10

11 UTBILDNING Utbildning - Att bedriva utbildningsverksamhet kring hästägande, hästsport och föreningsfrågor. - Att bedriva särskild vidareutbildning för ridskoleinstruktörer. - Att utbilda ledare på olika nivåer. Under 2014 genomfördes i princip lika många utbildningar som de senaste åren. Antalet dagar ökade i förhållande till 2013 p.g.a. att Ridledarkursen genomfördes under sommaren. Ledarutbildningarna och tävlingsutbildningar har genomförts med många deltagare och flera olika aktiviteter. Genomförda utbildningar 60 Utbildningar 53 Dagar Föreningsutveckling och framför allt ungdomsverksamheten är de områden där verksamheten varit lägre än önskat. Detta beror delvis på en generationsväxling i Ungdomssektionen och vi hoppas att detta ska kunna innebära mer ny verksamhet för distriktet ungdomar under nästa år. En kurs som genomfördes inom föreningsutveckling var kursen om Kriser och Säkerhet där det nya material som distriktet tagit fram med stöd av Agria användes. Kursen var mycket uppskattat och kommer att erbjudas igen under Glädjande är att inte många aktiviteter fått ställa in under året. Det var en kurs för lagledare som var planerad under våren som inte kunde genomföras samt ett par instruktörsfortbildningar. Instruktörerna fortsätter att vara en målgrupp som är något svårare att locka till fortbildningstillfällena och distriktet önskar att alla arbetsgivare prioriterar att låta sin personal gå på fortbildning när detta ordnas i distriktet. Utbildningsverksamheten är en av distriktets stora kärnverksamheter och arbetet pågår ständigt med att utveckla och förbättra utbudet för att möta de behov som finns ute i föreningarna Kurser Dagar Deltagare Deltagardagar Ledarutbildning Tävlingspersonal Instruktörer Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Övrig utbildning Summa Deltagardagar räknas fram genom att multiplicera antalet deltagare på en kurs med antalet kursdagar. Observera att kurserna kan vara olika många dagar och ha olika många deltagare olika dagar och att det därför inte går att multiplicera antalet i kolumnen för dagar med antalet i kolumnen för deltagare för att få fram deltagardagar. 11

12 LEDARUTBILDNINGAR Inom Svenska Ridsportförbundet finns en välutvecklad ledarutbildning i flera steg. I Uppland har vi under 2014 genomfört Ungdomsledarkursen (ULK), ungdomsledarkurs för vuxna (VULK) samt Ridledarkursen. Ungdomsledarkursen vänder sig till ungdomar över 15 år som är verksamma som ledare på ridklubben eller ridskolan. Kursen syftar till att stärka ungdomarna i sin ledarroll och öka deras kunskaper i frågor som berör ledare inom ridsporten. Kursen är tre helger med övernattning. På våren deltog nio personer från åtta olika föreningar i VULK, flera av dessa gick sedan ridledarkursen på sommaren. På hösten deltog 13 ungdomar från åtta olika föreningar på ULK. Jällagymnasiet erbjuder sina elever, i samarbete med Upplands Ridsportförbund och SISU, eleverna att genomgå ULK 1-3 under ledning av ULK-utbildare Lotta Andersson. Utbildningen föjer SVRF s riktlinjer vilket bl a innebär att distriktskonsulenten och SISUrepresentant gästföreläser samt att eleverna genomför en lärgrupp eller en kurs hos en förening ansluten till SvRF. Ridledarutbildningen Ridledarkursen är en distriktsarrangerad kurs som pågår i tre veckor och är en förberedande instruktörskurs. Kursen genomförs som planerat under sommaren med 13 deltagare från nio olika föreningar. Kursdeltagarna kom främst från Uppland men även från Gävleborgsdistriktet. I januari genomfördes utbildning av nya föreningsutbildare för grönt kort-kurser och det hölls också repetitionskurs för tidigare utbildade ledare. Totalt deltog 11 personer varav sju vara nya utbildare. TÄVLINGSUTBILDNINGAR Distriktet har under flera år erbjudit en tävlingsutbildningshelg i slutet av januari då vi utbildad tävlingsledare, sekretariatspersonal och säkerhetsfunktionärer. Under 2014 genomfördes samtliga tre utbildningar. Sex nya tävlingsledare, fyra säkerhetsfunktionärer och sex personer genomgick sekretariatskursen. Distriktet har, på sedvanligt sätt, genomfört fortbildningar för hopp- och hoppöverdomare. 14 domare deltog vid träffen. I februari genomfördes en informationskväll om distansritt. Sex intresserade deltagare deltog. En träff för funktionärer genomfördes under våren med 16 deltagare. Kursen innehöll praktiska moment och information för de som kanske första gången ska ha en roll på en tävling. Kursen erbjöds även under höstterminen men kunde då inte genomföras p.g.a. lågt intresse. Distriktet bjöd även in till utbildning för lagledare under våren. Tyvärr kunde inte kursen genomföras p.g.a. för lågt deltagarintresse. Ridledarekursens avslutningshopp 12

13 Antal unika deltagare Ledarutbildning Tävlingspersonal Instruktörsfortbildning Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Övrig utbildning FORTBILDNING INSTRUKTÖRER I måldokumentet står att distriktet ska genomföra särskild fortbildning för yrkesverksamma. Under året genomfördes två tillfällen. Den ena gången var fokus säkerhet på ridskolan, då deltog 14 instruktörer. Den andra gången var ämnet istället hållbar hästhållning och träning och då deltog 15 instruktörer. FÖRENINGSUTVECKLING Varje år grenomförs olika satsningar för att bidra till att föreningarna kan utveckla sin organisation och sin verksamhet. Med stöd från Agria har distriktet tagit fram ett studiematerial kring säkerhetsplanering och krishantering. Under våren genomfördes en kurs med åtta deltagare från tre olika föreningar. ÖVRIGA UTBILDNINGAR Equitandi Uplandia Efter att i några år inte haft någon aktiv talangutvecklingsplan så startade under 2014 Equitandi Uplandia. Ett projekt för att utveckla talangfulla ungdomar i åldern Projektet hade sin upptakt i december då Per Michanek från bl.a. Flyinge höll en uppskattad föreläsning kring hållbar hästhållning med ett 50-tal åhörare på plats på Jällaskolan. Projektet kommer att genomföras under UNGDOM De ungdomsaktiviteter som genomfördes återges under rubriken Ungdomssektionen på sid 7. Nedan ser vi deltagarna i Vi i Stallet 2014! Under hösten genomfördes en träff kring Ridskolans Ekonomi samarbete med LRF Konsult. 15 personer deltog på träffen. I distriktet finns också en ledningsgrupp för ridskolorna där ordförande/verksamhetscheferna ses och äter frukost några gånger om året för att där få möjlighet att byta erfarenheter och lära av varandra. 13

14 TÄVLING Tävling - Att det i distriktet skall finnas ett brett utbud av tävlingar på olika nivåer som håller hög standard vad gäller säkerhet, bredd och kompetens. - Att arbeta för att utveckla tävlandet och arbeta med nya tävlingsformer. Många uppländska ekipage har gjort framstående insatser på tävlingar på hög nivå under året. Vi har dock inte möjlighet att redovisa alla dessa resultat i denna skrift men ett stort grattis riktas till alla dessa framgångsrika ryttare - ingen nämnd och ingen glömd! Fokus för verksamhetsberättelsen är lokal och regional tävling. Distriktet har två grenkommittéer; en hoppkommitté och en dressyrkommitté, men ingen tävlingssektion. Övriga grenar har grenledare som ansvarar för att bevaka sin grens intressen, samordna DM och hålla distriktsstyrelsen informerad om förändringar och behov inom respektive gren. Under året har en träff för lagledare samt arrangörer av allsvenskorna genomförts samt en träff för att planera tävlingsterminen Fortbildning för domare och överdomare har genomförts. Grenledare Hoppning Dressyr Fälttävlan Voltige Distans Körning Working Equitation vakant Dressyrkommittén Gudrun Orava Linda Jenvall Beatrize Öberg-Tillberg Helena Wiklund Helena Wiklund 60 Antal tävlingar Hästhopning Ponnyhoppning Hästdressyr Ponnydressyr

15 ANTAL TÄVLINGAR I distriktet har under året följande tävlingar arrangerats. Observera att en tävlingsdag kan ha både lokal och regionala klasser och då räknas flera gånger: HOPPNING Häst Dagar ändring Lokal Regional Nationell Ponny Dagar ändring Lokal Regional Nationell DRESSYR Häst Dagar ändring Lokal Regional Nationell Ponny Dagar ändring Lokal Regional Nationell FÄLTTÄVLAN Häst Dagar ändring Lokal Regional Nationell Ponny Dagar ändring Lokal Regional 0 0 Nationell WE Häst/Ponny Dagar 2014 Klubb DISTANS Häst/Ponny Dagar ändring Lokal Regional Nationell Totalt anordnades 167 tävlingar med totalt starter vilket är en ökning med ungefär 1000 starter från Antalet tävlingar har blivit fler men det kan också bero på att det blir allt vanligare att arrangera tävlingar med olika statusar samma dag vilket innebär att dessa räknas som flera tävlingar. Hoppning har fortsatt att öka under Framför allt häst men även ponny, både vad gäller tävlingar och antal starter. För första gången sedan 2008 var det fler hopptävlingar för häst än dressyrtävlingar för häst. Även ponnytävlingarna har ökat något under året. Endast fälttävlan har tappat i antal starter. ANTAL LICENSER Under 2014 utfärdades i Uppland följande antal licenser (förra årets siffra i parentes): Endagslicens/Lektionsryttare 71 (75) Lektionslicens, senior 19 (15) Lektionslicens, år 30 (42) Lektionslicens, upp till 12 år 18 (23) Endagslicens 269 (406) Licens, senior 557 (619) Licens, år 296 (332) Licens, upp till 12 år 63 (64) Körgroom & Linförarlicens 6 (7) Internationell endagslicens 2 (14) Internationell 10 (13) Summa 1341 (1610) 15

16 EKIPAGERESULTAT Nedan redovisas de ekipage med mest poäng enligt Svenska Ridsportförbundets ekipageresultatlista för året inom respektive gren/kategori. Juniorer avser ryttare upp tom 18 år och Young rider ryttare mellan år. Samtliga grenar/kategorier där någon ryttare samlat poäng enligt SvRFs system redovisas nedan. Några grenar som voltige och Working Equitation t.ex. saknar rapportering i tävlingssystemet varför dessa inte kan rapporteras. Många ryttare har varit framgångsrika! Hoppning A-ponny Frida Nordgren, Sirena, HRF B-ponny Ingrid Ravik, Hectors Hero, Jump Club RSF C-ponny Sandra Nordlöw, Munsboro Blackthorn, Jump Club RSF D-ponny Alice Tapper, Natka, Jump Club RSF Junior Gabriel Lithander, Highborn van het Kastanjehof, Jump Club RSF YR Cornelia Rylen, Zwiggy, Jump Club RSF Senior Emma Emanuelsson, Titan, Jump Club RSF Dressyr B-ponny Evelina Söderström, Carette, Sällskapet Segersta Sportryttare C-ponny Evelina Söderström, My Lady G, Sällskapet Segersta Sportryttare D-ponny Frida Söderström, Okioki, Sällskapet Segersta Sportryttare Junior Filippa Norrman, Candela Sällskapet Segersta Sportryttare YR Emelie Eklund, Whoopee, Sällskapet Segersta Sportryttare Senior Mads Hendeliowitz, Weihenstephaner, Sällskapet Segersta Sportryttare Fälttävlan C-ponny Frida Edin, Hof Ter Eekter's Covitha, Björklinge RF D-ponny Hanna Josefsson, Ramour, Björklinge RF Senior Maria Jurestam, Coornelius, Enköpings Fältrittklubb Distans Senior Thereze Tillbom, Nietoperz, Rönningens Kör och Ridklubb Jump Club RSF lag i div I HOPPNING ALLSVENSKORNA Ponny Elitserien genomförs av SvRF. För resultat hänvisas till SvRFs hemsida. Ponny Div I Då få lag var anmälda genomfördes serien i Västmanland och Sörmland. Deltagande lag var Jump Club, Heby RF och Enköpings RK. Som även plockade hem slutplaceringarna 1-3 Jump Club 1:a Heby RF 2:a Enköpings RK 3:a Ponny Div II Fem lag var anmälda till serien men bara fyra deltog. Bäst gick det för Heby Ryttarförening som vann. Samtliga andra lag slutade på samma poäng. Ponny Div III I div III deltog under våren 13 lag. Bäst gick det för Heby Ryttarförening; lag 2 vann och lag 1 kom på andra plats. Övriga placerade var Lurbo RK och Sigtunabygdens RFs lag 1. Häst Elitserien och div I genomförs av SvRF. För resultat hänvisas till SvRFs hemsida. Div II Häst Div två rids på hösten och bara fem lag deltog. Enköpings RK vann serien följt av Lurbo RK på andra plats. 16

17 Div III Agria/länsförsäkringar Cup Div III rids på våren och under 2014 var bara sju lag med i serien. Det blev en jämn match som Jälla HSF tog hem före Sigtunabygdens RF och Sportriders HSF slutade på samma poäng. CUPER Under 2014 har en central cup i hoppning haft kvalificeringsomgångar i distriktet. Det var Mountain Horse Ponny Cup. Cupen är arrangerades av Svenska Ridsportförbundet. Cupen fokuserar på stilen hos ryttaren, eftersom cupen rids med stilhoppningsbedömning. Kvalet genomfördes på Sigtunabygdens RF. DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2013 beslutade distriktsstyrelsen att för första gången genomföra ett gemensamt DM för häst och ponny, hoppning och dressyr där distriktet också var med och arrangerade. Syftet var att lyfta fram DM som ett mästerskap i distriktet och skapa en DM helg med mästerskapsglans. Även under 2014 användes detta koncept med ett lyckat resultat. Inga andra tävlingar tillåts heller i distriktet under DM helgen. DM arrangerades i samarbete mellan distriktet och Jälla Hästsportförening, Jällagymnasiet och med stort stöd från många av föreningarna i Uppland som bl.a. hade lånat ut hinder till en fin hinderpark. Häst Juniorer GULD Kajsa Björe, Little Grace, Jump Club RSF SILVER Sanna Lundin, Clara Belle, Jump Club RSF BRONS Mikaela Rindsjö, Ricardo, Lurbo RK Seniorer GULD Helena Lundström, Betty Boop, Enköpings RK SILVER Beatrice Nyberg, Zsa Zsa Blom, Jump Club RSF BRONS Nina Konito, Rubiera, Heby RF Ponny Kategori B GULD Kajsa Björe, Moflos Zorro, Jump Club RSF SILVER Hannah Lif, Axner, Lurbo RK Kategori C GULD Kajsa Björe, Törnosa, Jump Club RSF SILVER Josefin Olsson, Hembys Kronos, Heby RF BRONS Ebba Stigenberg,Cleo II,Katrinedals RF Kategori D GULD Amanda Engros, Fainlegon Fenella, Jump Club RSF SILVER Isabella Franzetti, Dukat, Heby RF BRONS Caroline Wallgårda, Heihoveves Bjor, Lurbo RK Kommunalrådet Erik Pelling delar ut priser till medaljörerna vid DM för B-ponny. 17

18 DRESSYR Dressyrkommittén Dressyrkommittén har under 2014 bestått av: Inger Hedberg (styrelsens representant), Ulrika Pernler, Yvonne Michaelsson, Maria Nilsson, Erica Müller och Åsa Schääf. ALLSVENSKORNA Ponny Elit S Segersta SR deltog med ett lag efter förra årets framgångar i Eliten. Ett allianslag mellan Lurbo och Heby deltog också efter seger i div I. Segersta vann sin zon medan Lurbo/Heby-laget inte tog sig till final där laget slutade på en hedervärd sjundeplats. Div I Serien genomfördes under 2014 i Uppland med två lag från Gävleborg och ett lag från Västmanland. Totalt deltog sex lag var av ett allianslag. Bäst var allianslaget från Lurbo/Heby som vann serien. Tvåa kom Enköpings RK. Div II Serien genomfördes med fyra lag, som alla deltog i alla omgångarna. Segrare blev Heby RF efter att ha vunnit två av tre omgångar. Div III Div III genomfördes med full serie med tio lag. Vinnare blev Hebys lag 1, tätt följt av Enköpings RK och Uppsala PK lag 2.. Häst Div I Efter ett år då serien inte kunde genomföras p.g.a. för få lag så var det åter dags för div I Bara fyra lag deltog. Vinnare blev Sällskapet Segersta Sportryttare efter att ha vunnit två av tre omgångardiv II I Div II deltog åtta lag. Bäst var Sällskapet Segersta Sportryttare följt av Uppsala Dressyrsällskaps lag 1 och Lurbo RK på en tredjeplats. Div III Agria/Länsförsäkringar Cup Denna serie reds på hösten i Lätt B:2 i tre omgångar. Till årets div III serie 13 lag anmält sig och serien delades därför i två serier. I sydöstra serien red sju lag och vann gjorde Uppsala Dressyrsällskap. Lurbo RK tog andraplatsen. I den nordvästra serien deltog sex lag och vann gjorde Heby RF och Sportriders HSF tog andraplatsen. Lag SM Lag SM i dressyr reds 2014 på Öland. Inga lag från Uppland deltog. DISTRIKTSMÄSTERSKAP Häst Seniorer GULD Filippa Norrman, Candela, S.Segersa S SILVER Emma Byström, Champion, Enköpings RK BRONS Josefin Wennberg, Aconto Foldager, Lurbo RK Juniorer GULD Klara Andersson Anelli, Rubichon V, S.Segersta SR Ponny Kategori B GULD Evelina Söderström, Carett, S.Segersta SR SILVER Eira Flink, Avak, Heby RF Kategori C GULD Evelina Söderström, Mylady G, S.Segersta SR SILVER Pauline Nilsson, Bella Donna, Heby RF Distriktsmästarna Filippa Norrman/Candela Kategori D GULD Erica Edin, Önnarps Kurant, Björklinge RF SILVER Frida Söderström, Okidoki, S.Segersta SR BRONS Victoria Avellan-Ryd, Brave Heart, S.Segersta SR 18

19 VOLTIGE Uppsalas lag 1 har gjort en VM satsning under året. Vårterminen startade med ett landslagsläger i Norrköping för Lasse Kristensen och Rikke Lauman, vinnare av EM individuella damer 2013 och longör. Lägret riktade sig till alla som satsade mot VM så det kom voltigörer och hästar från både söder och mitt. Första tävlingen ut var Ermelo, Holland. Det blev en omtumlande resa då det började med att Uppsalas häst, Crescendo, snubblade och gick omkull några timmar innan veterinärbesiktningen. Det var dock ingen fara så han gick igenom utan anmärkning. I küren fick laget ett fall vilket resulterade i att dom missade finalen. Uppsalas senior Joanna Stånenheim startade också på denna tävling. Det är hennes första år som senior. Tyvärr lyckades inte hon heller kvala in till söndagens finaler. Nästa tävling var Krumke, Tyskland. Både laget och Joanna startade där. Den här tävlingen gick betydligt bättre för laget och det var bara hundradelar som skilde Uppsala och Sveriges andra satsande lag, Svea, åt. Svea lyckades vinna över Uppsala även denna tävling så det blev tyvärr inget VM för Uppsala. Sista utlandstävlingen för laget var Aachen där laget presterade bra och fick fina poäng. Uppsala voltige har arrangerat två tävlingar under året varav en var tillsammans med Roslagen. Roslagen fick under året bidrag från Östhammars kommun för att köpa in en voltigehäst. Dom hittade en trevlig kille som utvecklade sig fint inom voltigen. Tyvärr visade det sig senare att han hade skador i benen och kunde inte fortsätta gå på träningar utan såldes som promenadhäst. Uppsala har sökt och fått pengar från idrottslyftet för att hyra in danslärare till lagen och en internationell tränare. Klubben har även fått bidrag för att hyra in en horsmanshipstränare till hästarna och för lastträningar. Under Sweden International Horse Show visade Uppsalas lag 1 upp sig i ett nummer tillsammans med Laholms juniorlag. Grenledare för voltigen är Linda Jenvall som också haft stora framgångar som linförare med Uppsala Voltige under året. Till SM och NM i Hamre åkte två lag från Uppsala, lag 1 och juniorlaget. Individuellt representerades Uppsala Voltige av seniorerna Joanna Stålenheim och Johanna Åkerström, juniorerna Elsa Odén Låås och Torun Moberg och miniorerna Lina Müller och Denise Åström. Johanna och Torun startade även i Pas de Deux. Uppsalas lag 1 fick revansch från förra året och kunde ta tillbaka SM silvret. I NM lyckades laget ta bronset. Juniorlaget gjorde en fin tävling och slutade fyra i både SM och NM. I Pas de Deux lyckades Torun och Johanna knipa kuldet i både SM och NM. Individuella resultat NM SM Senior Joanna 9 7 Senior Johanna 10 Junior Elsa 9 8 Junior Torun 9 Minior Lina 6 4 Minior Denise 7 Uppsala lag 1 på SwedenIHS KÖRNING Körningen i Uppland har haft en liten nedgång sedan Upplandskuskarna la ner sin verksamhet. Helena Wiklund är grenledare för körningen i Uppland och hon bedriver körverksamhet på Kullavreta Gård. Körning bedrivs också på några ridskolor i den ordinarie verksamheten. 19

20 FÄLTTÄVLAN Upplands Ridsportförbund är ett förhållandevis litet distrikt ur fättävlansperspektiv. Distriktet ligger inte heller helt rätt geografiskt men trots detta finns det många entusiastiska fälttävlansryttare både på ponny och häst. Under året arrangerade Uppland Västmanland Fältrittklubb och Enköpings Fältrittklubb tävlingar på lokal och regional nivå. Distriktsmästerskapet för seniorer avgjordes på Baståsens tävlingar i Västmanland. Fyra ponnyekipage kom till start så för ponny delades bara guld ut. Det blev Emelie Åsberg från Björklinge Ryttarförening med ponnyn Miclas Mysac som tog hand om DM-guldet. För seniorerna var det Maria Jurestam och Cornelius från Enköpings FRK som tog hand om segern i klassen och där med också Distriktsmästerskaps-guldet. Eftersom sex seniorer deltog delades även silver ut och detta togs av Malin Larsson från Lurbo RK. Tyvärr deltog inga juniorer/yr i årets DM-tävlingar så inga medaljer delades därför ut där. Ridcenter. På Säva ingår terrängridning även för alla ridskoleeleverna något som förhoppningsvis leder till många framtida fälttävlansryttare i distriktet. WORKING EQUITATION Helena Wiklund är grenledare i WE och det finns många aktiva inom grenen i distriktet. Grenen växte också kraftigt under 2014 och flera tävlingar genomfördes i distriktet. Uppsala Ponnyklubb och Enköpings Fältrittklubb hade tävlingar med många deltagare. Enköpings Fältrittklubb stod också värd för Riksmästerskapet för Working Equitation 2014 och Maria Jurestam och Cornelius från Enköpings FRK tog guldet för seniorer. Uppsala Ponnyklubb hade även flera klubbtävlingar i grenen. SvRFs landslagstränare Paulo Bastos har haft regelbundna träningar på Kullavreta Gård. I distriktet finns två utbildade WE-domare och stort engagemang finns för grenens utveckling. Flera ridskolor arbetar aktivt med WE som en del av ridskolans verksamhet och intresset för att anordna träningar i WE är stort runt om i länet. Träning i Working Equitation med fokuserade ponnyryttare 20

21 DISTANSRITT Uppland fortsätter att vara ett starkt distrikt när det gäller distansritt i Sverige. Grenledare för distansen i Uppland är Beatrize Öberg-Tillbom. I februari hölls en info/nybörjar kväll om distansritt då några intresserade tog del av information om vad distansritt är och hur det fungerar. Kanske bidrog det till att några nya ryttare kommit ut på tävlingsbanorna under 2014: 3 st nya ryttare i Uppland startade 50km CR. 1 ny ryttare startade 48km CR. 1 ny ryttare startade 40km CR. 2 st nya ryttare startade 20km PP. Caroline Franzen ifrån Enköping (Mälardalens distansryttarförening) tog hem SM Guldet i distansritt på 160km. Det är 3 st klubbar som synts ute på tävlingsbanorna under 2014: Mälaradalens distansryttarförening 5786km, Rönningens kör o ridklubb 1706km och Upplans PK 220km Maria Hagman-Eriksson tog hem DM guldet på gästrikeritten i oktober, Thereze Tillbom kom 2 på distansten 80km! GRÖNA KORT 2011 infördes ett nytt system för Grönt kort. Ett nytt material togs fram och en ny kursplan upprättades. Det krävdes också att man, för att få hålla en kurs för grönt kort, deltog i utbildning anordnad av distriktet. Många har deltagit och utbildat sig för att kunna hålla kurser. De som deltagit vid de nya kurserna, och de som jobbar med utbildningarna uppfattar kurserna som bra, viktiga och utvecklande. Trots detta var det betydligt färre som tog kort under de två första åren med det nya systemet, jämfört med tidigare år. Men nu verkar trenden på allvar ha vänt. Under 2014 fortsätter trenden uppåt och 223 personer tagit nya gröna kort. Störst behov av kurser är i början av åren eftersom man från det år man fyller 14 måste ha ett eget kort och många kommer på detta i samband med att de ska lösa ny licens. Önskvärt är att det genomförs kurser sent på hösten på föreningarna så att fjortonåringarna är klara med sitt kort inför den nya tävlingssäsongen. Ryttare som är över 18 år har möjlighet att inte gå kursen utan direkt skriva provet. Vi rekommenderar att alla går kursen ändå. Fortfarande har kansliet många förfrågningar om att registrera tidigare tagna kort. Många skapar också nya konton i TDB och då måste kortet registreras igen, eftersom kortet inte är knutet till ett visst personnummer utan till det inloggningskonto som man uppgivit. En person kan alltså ha flera konton i TDB vilket försvårar hanteringen av Gröna Kort. Flest kort togs 2014 på Uppsala Ponnyklubb med 34 st. Sigtunabygdens RF och Heby RF har haft flest kurser, båda har haft fyra kurser under året. Totalt har 17 föreningar haft kurser totalt 31 kurser/ provtillfällen Grön kort

22 PROJEKT OCH SAMARBETEN IDROTTSLYFTET 2011 permanentades Idrottslyftet - regeringens satsning på idrotten. Idrottslyftet ingår nu som en fast del av stödet till idrotten och mycket pengar tilldelas ridsporten varje år. Det går att söka stöd från Idrottslyftet på olika sätt. Föreningar kan söka stöd för projekt direkt till Svenska Ridsportförbundet. Här är fokus på projekt som skall öppna dörrarna för fler och behålla utövarna kvar i sporten längre. Föreningar kan också söka stöd för projekt där man samverkar med skolan samt för ledarutveckling från SISU idrottsutbildarna Uppland samt stöd för anläggningar från Upplands Idrottsförbund. Under 2014 delade 14 föreningar i Uppland på kr. Mest pengar fick Sigtunabygdens RF med kr. Totalt beviljades medel till 34 projekt inkl. stöd till Ungdomsledarkurser. Upplands Ridsportförbund fick också stöd från idrottslyftet för verksamhetsutveckling. Pengarna var avsatta för att arbeta med påverkansarbete inför valet. Läs mer om detta arbete under Informationsarbete sidan 8. SISU IDROTTSUTBILDARNA Tyvärr skedde stora omstruktureringar inom SISU Uppland 2013 och detta påverkade samarbetet med föreningarna avsevärt. Redan 2013 gick studietimmarna ner mycket. En nedgång som tyvärr har fortsatt under Ridsporten är en kunskapstung idrott och många föreningar genomför varje år stora utbildningsinsatser med sina medlemmar. Styrelser, aktiva, tävlingsryttare ja många är det som fördjupar sina kunskaper inom ramen för sitt engagemang i ridsporten. Tyvärr mycket av utbildningsverksamheten inte skett i samarbete med SISU se senaste åren. Något som på sikt påverkar hela ridsporten i Sverige då stora delar av anslagen till idrotten baseras på antal studietimmar rapporterade till SISU. Vi hoppas därför på en förändring framöver. Enligt statistik från SISU var antalet studietimmar för 2014 endast drygt 1755 timmar för hela distriktet - att jämföra med nästan 9000 timmar Håbo RK hade flest timmar för 2014 med inrapporterade 483 timmar. Endast nio föreningar hade samarbete med SISU under SAMARBETEN Upplands Ridsportförbund samarbetar med många för att kunna erbjuda en bra och omfattande verksamhet till alla föreningar i Uppland. Distriktets intäkter är bidrag, medlemsavgifter, projektmedel, tio-kronan vid tävlingsstarter samt stöd från näringslivet. Utan dessa samarbeten skulle inte vår verksamhet kunna vara så omfattande som den är. Vi vill därför särskilt tacka våra partners i år: Agria Länsförsäkringar i Uppland Agria Länsförsäkringar cup för häst i dressyr och hoppning (div III av allsvenskan båda grenarna), samt projektstöd för kunskapsspridning. SISU Idrottsutbildarna och Upplands Idrottsförbund All utbildningsverksamhet genomförs i samarbete med SISU idrottsutbildarna och Upplands Idrottsförbund. Delicato Delicato har stöttat distriktets verksamhet genom produkter till fika vid våra utbildningstillfällen och också med stöd till kafeterian i samband med DM. DISTRIKTSMÄSTERSKAPET I samband med distriktsmästerskapet fick distriktet stöd från: Jällagymnasiet, Stigbergs Gård, Agria, Marstall hästfoder, Kolla Masken, Delicato och Lindvalls kaffe. Dessutom med stort stöd från många enskilda personer och föreningar! 22

23 ANSLUTNA FÖRENINGAR Förening Antal medlemmar 2014 Tidigare rapporterat Aros Ryttarförening Utträtt Björklinge Ryttarförening 60 82/2013 Bålsta Ridsportförening /2013 Bälinge Ryttarförening 260* 260/2012 Börje Sportklubb 22* 22/2013 Dannemora Ridklubb Enköpings Fältrittklubb 38 40/2013 Enköpings Ridklubb 830* 830/2013 Fjordhästen o Fritidshästens Rid o KK 62* 62/2013 Frösåkers Ryttare 64 92/2013 Föreningen Uppsala Voltige 68* 68/2013 Gimo Ridklubb /2013 Harbo-Ortens Ryttarsällskap 41 37/2013 Heby Ryttarförening 200* 200/2013 Håbo Ridklubb /2013 Häggeby Sportryttare 38 26/2013 Jump Club Ridsportförening /2013 Jälla Hästsportförening 23* 23/2013 Katrinedals Ryttarförening 32 43/2013 Knivstaortens Ryttarklubb 26 40/2013 Lagga Fältrittklubb /2013 Lurbo Ridklubb 615* 615/2013 Mälardalens Distansryttare 43 47/2013 Olunda Ryttarförening /2013 Roslagens Voltige Förening 24 23/2013 Rotbrunna Ryttarförening (tidigare Rönna) 53 60/2013 Rönningens Kör och Ridklubb 44 39/2013 Sigtunabygdens Ryttarförening /2013 Sportriders Ridsportförening 46 24/2013 Säfva Ridklubb /2013 Sällskapet Segersta Sportryttare 76* 76/2013 Tierps Ryttarklubb /2013 Upplands-Västmanlands Fältrittklubb Uppsala Dressyrsällskap /2013 Uppsala Ponnyklubb /2013 Åsunda Ryttarförening 22* 22/2013 Östervåla Ryttarklubb 20 17/2013 Summa 36 st 6531 (preliminärt)

24 LOKALT AKTIVITETSSTÖD HT-13 Förening Sammankomster Deltagartillf. Godkänt belopp Bälinge Ryttarförening kr Dannemora Ridklubb kr Enköpings Ridklubb kr Föreningen Uppsala Voltige kr Gimo Ridklubb kr Harbo-Ortens Ryttarsällskap kr Heby Ryttarförening kr Håbo Ridklubb kr Jump Club Ridsportförening kr Lagga Fältrittklubb kr Lurbo Ridklubb kr Olunda Ryttarförening kr Roslagens Voltige Förening kr Rotbrunna Ryttarförening kr Sigtunabygdens Ryttarförening kr Sportriders Hästsportförening kr Säfva Ridklubb kr Tierps Ryttarklubb kr Upplands-Västmanlands Fältrittklubb kr Uppsala Dressyrsällskap kr Uppsala Ponnyklubb kr Åsunda Ryttarförening kr Idrottssumma kr 24

25 LOKALT AKTIVITETSSTÖD VT-14 Förening Sammankomster Deltagartillf. Godkänt belopp Bälinge Ryttarförening kr Dannemora Ridklubb kr Enköpings Ridklubb kr Frösåkers Ryttare kr Föreningen Uppsala Voltige kr Gimo Ridklubb kr Harbo-Ortens Ryttarsällskap kr Heby Ryttarförening kr Håbo Ridklubb kr Lagga Fältrittklubb kr Lurbo Ridklubb kr Olunda Ryttarförening kr Roslagens Voltige Förening kr Rotbrunna Ryttarförening kr Sigtunabygdens Ryttarförening kr Sportriders Hästsportförening kr Säfva Ridklubb kr Tierps Ryttarklubb kr Upplands-Västmanlands Fältrittklubb kr Uppsala Ponnyklubb kr Åsunda Ryttarförening kr Östervåla Ryttarklubb kr Idrottssumma kr 25

26 EKONOMI Upplands Ridsportförbund är en ideell förening. Styrelseledamöter, sektions- och kommitté medlemmar är alla oavlönade. Hundratals ideella timmar läggs varje år ner på arbete i distriktets regi för att genomföra den verksamhet som finns redovisad i denna verksamhetsberättelse. Medlemsavgifter, bidrag, tio-kronor och andra intäkter möjliggör för distriktet att ha bemanning på kansliet och hålla en hög servicenivå till medlemmarna. Det ska också ge distriktet möjlighet till en utveckling av verksamheten inom alla områden. Distriktet söker och får bidrag från olika organisationer för stöd till verksamheten och har tillika samarbeten med organisationer och företag. Särskilda händelser 2014 Inför 2013 stod distriktsstyrelsen inför det faktum att verksamheten gjort ett större underskott under För att vända flera år av försämrade resultat drogs bemanningen på kansliet ner Detta har påverkat framför allt utbildningsverksamheten som har haft en något mindre omfattning än tidigare år. Under 2014 ökades åter bemanningen någon under de sista månaderna och kansliet bemannas nu 48 timmar i veckan. Som mest har kansliet bemannats 60 timmar. Även under 2014 har verksamheten bedrivits med stor försiktighet vad gäller utgiftssidan och resultatet av detta är att distriktet kan uppvisa ett positivt resultat för Distriktsstyrelsen anser nu att soliditeten därmed är på en bra nivå och att de senaste årens underskott har balanserats. Medlemsavgiften är en viktig del i verksamhetens intäkter och står för ungefär 30% av de totala intäkterna. Medlemsavgifterna bidrar till att distriktet kan hålla ner avgifter på kurser vilket bl.a. kan ge fler möjlighet att delta och lära sig mer. Även fasta kostnader för tävling hålls ner genom medlemsavgiften och t.ex. tas ingen avgift ut för granskning av propositioner som inkommer i tid, eller någon extra avgift för att deltaga i DM. SÄRSKILDA HÄNDELSER 2014 var ett år då mycket fokus las på ridsportens situation i Uppland. På hur ridsportens anläggningar ska ses som idrottsanläggningar och ridsportens föreningar ska behandlas lika som andra idrottsföreningar. Ett arbete som distriktsstyrelsen avser fortsätta med under stod distriktet för första gången som arrangör för distriktsmästerskapen i hoppning och dressyr, ponny och häst. Detta möjliggjordes genom ett samarbete med Jälla Hästsportförening och Jällagymnasiet. Även 2014 genomfördes tävlingarna i distriktets regi, men stort stöd från Jälla Hästsportförening och många andra ideella krafter. i samarbete mellan många föreningar och göra dem till hela distriktets tävlingar. Detta syntes bl.a. genom att hinderparken i Hopp-DM bestod av hinder från många föreningar vilket bl.a. innebar en mycket fin och rolig hinderpark. Även funktionärerna kom från många olika föreningar och distriktet hoppas att detta kan bidra till ett ökat samarbete mellan föreningar i Uppland. Tävlingarna uppmärksammades också i lokalpressen och flera av Uppsalas politiker fick ta del av tävlingarna då de deltog som prisutdelare - ett bra tillfälle att visa vår fina sport! Distriktsstyrelsens intention var att lyfta tävlingarnas status och lyfta fram evenemanget på ett tydligare sätt. Ambitionen var också att genomföra tävlingarna 26

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet. URF skall genom sina aktiviteter

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Ordförande har ordet........ När jag skriver detta har vi kommit en bra bit in på 2011. Vintern, som har varit kall, både i slutet på 2010

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Jens Fredricsson Strömsholms Ridsportförening Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund Av de 19 distrikten som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 STYRELSEN FÖR SMÅLANDS RIDSPORTFÖRBUND AVGER HÄRMED FÖLJANDE REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 ORGANISATION Distriktsstyrelsen har under året utgjorts av: Kerstin Hultquist,

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna Hallands Ridsportsförbund Verksamhetsberättelse 2012 1 Hallands Ridsportförbund Styrelsen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inför verksamhetsåret 2012 har styrelsen formulerat följande mål

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015.

Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015. HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015. 1. upprop och fullmaktsgranskning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Ordförandens årskrönika 2014 Full rulle var orden! Massor med utbildningar, möten och träffar, närmare bestämt 2-3 stycken varenda vecka! Många tävlingar, i genomsnitt 9 per

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Invigningen av Flyinges Active Stable innebar bla att Skånes Ridsportförbund var på plats och fick den stora äran att klippa bandet. Ordförandens årskrönika 2013 2013 var det

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

storslaget OS-Silver till Sara Algotsson Ostholt

storslaget OS-Silver till Sara Algotsson Ostholt 012 HISTORISKT Svenska Ridsportförbundet firade 100 år storslaget OS-Silver till Sara Algotsson Ostholt världsbäst Rolf-Göran Bengtsson vann Jerringspriset och var rankad etta i världen tio månader på

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2013 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2013... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2013... 5 III. EKONOMI OCH

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer