Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

2 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet. URF skall genom sina aktiviteter bidra till att säkra och vidareutveckla en hög kvalitet på ridsportens bredd- och tävlingsverksamheter samt på hästar och hästhållning. VARUMÄRKE URF ska kännetecknas av service och engagemang. URF skall vara en organisation som sätter medlemmarnas intresse främst. SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Upplands Ridsportförbund är ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distriktsförbund. Svenska Ridsportförbundet har 913 anslutna föreningar i hela landet var av 36 i Uppland. Närmare enskilda personer är medlemmar i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Nästan 58 procent av dessa medlemmar är under 21 år. 2

3 Antal medlemmar INNEHÅLL Ordförande har ordet Styrelse, kommittéer etc 5 Måldokumentet Ungdomssektionen 7 Informationsarbete 8 Ridskola 9 Besöksgruppen 10 Antal starter Antal starter Handikappverksamheten Utbildningsverksamheten 11 Tävling 14 Gröna kort Idrottslyftet 21 Projekt och samarbeten 22 Anslutna föreningar 23 LOK-stöd HT LOK-stöd VT Ekonomi 26 Utmärkelser Genomförda utbildningar Utbildningar Dagar

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET Under 2012 har Svenska Ridsportförbundet firat 100 år på många olika sätt och vårt distrikt har varit med och firat. Det har även varit ett OS-år med fina ryttarframgångar både sportsligt och djurskyddsmässigt. Jag tänker på Silver-Saras medalj i fälttävlan och Rolf-Görans beslut att avstå från vidare tävlande under OS på grund av balltrampet. Att kunna hantera hästar och sätta deras välbefinnande i centrum, att ha ett mål med sin ridning även om inte alla satsar på OS-medalj, är viktiga egenskaper för den som vill hålla på med hästar och ridsport. Grunden till detta läggs redan i tidig ålder när tjejer och killar kommer i kontakt med ridsporten. Den svenska ridskolan är unik som ger alla en chans som vill rida och umgås med hästar den möjligheten. Våra tränare som tränar blivande stjärnor har tränarutbildning och följer samma utbildningsplan oavsett var i landet de finns. Distriktet är en del av denna utveckling och utbildning inom ridsportens alla verksamheten. Vår verksamhet bidrar till att utveckla ridsporten mot framtiden. Sedan många år finns det ett basutbud som alla distriktets medlemsklubbar kan ta del oavsett om den är liten eller stor bedriver ridskole - eller tävlingsverksamhet. Hur ridsportens framtida organisation ska se ut har diskuterats i många olika forum under året. Förutom det Öppna forumet som genomfördes i september har alla klubbar även haft möjlighet att besvara den remiss som skickades ut. Det slutgiltiga beslutet om framtiden tas på 2013 års förbundsstämma som genomförs i Uppsala den 18 maj. Vårt distrikts står som värd och det är ett hedersuppdrag. Men åter till jubileumsåret, genom Idrottslyftet kunde föreningar och distrikt söka särskilda medel för jubileumsfirande. Vid vårt förra årsmöte bjöds det på födelsedagstårta. Jubileumsåret avslutades med den stora Ryttargalan i Stockholms stadshus, där bland annat vår förra distriktsordförande Göran Dalin fick mottaga en kunglig medalj ur drottningens hand. Antalet medlemmar och klubbar har glädjande nog ökat i distriktet. Vi kunnat hälsa både Mälardalens Distansryttare och Uppsala Dressyr Sällskap välkomna. Tittar vi på klubbarnas medlemsstatistik kan vi konstatera att flera klubbar har ökat sitt medlemsantal. Den mest fantastiska ökningen har Lurbo Ridklubb stått för som genom olika åtgärder och marknadsföring har fått många nya medlemmar, det är verkligen roligt. Förutom bra och kvalitetssäkra ridskolor har vi även mycket duktig tävlingsryttare från flera av våra klubbar. Distriktet hade en god representation både vid elitallsvenskan för ponny och ridsportallsvenskan. Tre ponnylag deltog och det var Jump Club RF, Aros RS och Heby RF. Till finalen på Strömsholm tog sig Heby RF och placerade sig på femte plats. Jump Club RF hade även ett lag med i ridsportallsvenskan, liksom Tierps RK. Jump Club RF gick vidare till finalen i Globen och slutade på tredje plats. Fina prestationer. Distriktet fostrar även framtida ledare, eller rättare sagt är det distriktets ungdomssektion som gör denna fantastiska insats. Vi har ett mycket aktivt och framåttänkande DUS. De har ordnat många spännande aktiviteter under året och är dessutom duktiga på att använda sociala medier. Läs mer på sidan 7. I första numret av Häst&Ryttare 2013 finns ett helt uppslag om deras verksamhet förra året. Jag vill även tacka alla förtroendevalda som under året på ett eller annat sätt har bidragit till att driva distriktets verksamhet framåt. Även ett tack till våra konsulenter på kansliet, Malin Aldal, Carina Carlsson och Helen Wiberg. TACK! Väl mött under 2013 alla entusiastiska hästvänner. Gudrun Orava Ordförande 4

5 STYRELSE, SEKTIONER, KOMMITTÉER OCH KANSLI Styrelsen Ordförande - Gudrun Orava Ordinarie ledamöter Sofia Persson Martisson - Vice ordförande- Handikappkommittén Inger Hedberg - Kassör - Dressyrkommittén Nina Brunstedt Maria Nilsson - Utbildningskommittén Eva Seeman- Hoppkommittén Liza Öjetoft Karoliina Ikonen- Ungdomssektionen Suppleanter Ulla Andersson - Besöksgruppen Carin Barrsäter Nina Norling- Hoppkommittén Sofia Andersson Ungdomssektionen Revisorer Lisbeth Nyberg Sofie Söder - Ersättare Valberedning Elin Johansson - sammankallande Carin Wrange Lars Bergström Björn Johansson Mats Samuelsson Ungdomssektionen Karoliina Ikonen ordförande Erika Andersson Sofia Andersson Klara Hovstadius Anna Jungerhem Gabriella Rapp Julia Stålenheim Agnes Widenfeldt Handikappkommittén Cilla Franzén - ordförande, Sofia Persson Martinsson - styrelserepresentant, Åsa Morén, Sara Zulu Besöksgruppen Lotta Andersson - ordförande, Tiit Räim Ulf Granhall, Ulla Andersson - styrelserepresentant Grenledare Dressyr Anette Simson Hoppning vakant Fälttävlan Gudrun Orava Voltige Linda Jenvall Distans Katarina Munsgård Körning Vakant Dressyrkommittén Inger Hedberg (styrelsens representant), Anette Simson, Eva Sköld, Renee Ribring, Ulrika Pernler, Yvonne Michaelsson. Hoppkommittén Mia Tapper, Helena Eklöf, Eva Seeman och Nina Norling. Utbildningskommittén Åsa Morén (ordförande),maria Nilsson (styrelserepresentant), Anna-Lena Holgersson och Eva Gunsäter. Kanslipersonal Malin Aldal var deltidsföräldraledig och arbetade 80 procent tom 31 mars då hon gick på föräldrarledighet. Helen Wiberg har vikarierat för Malin från 1 mars. Carina har arbetat 50 procent, främst med tävlingsrelaterade frågor, från den 1 novenber har hon varit tjänstledig. Christina Gullström har under året arbetat med lönehantering och ekonomi. Samarbetspartners Upplands Ridsportförbund är glada för sitt samarbete med Agria Länsförsäkringar Uppsala Eko Hus SISU Idrottsutbildarna Uppland Upplands Idrottsförbund Sportwire.se Volkswagen, Möller Bil Dalecarlia Chocolats Delicato 5

6 MÅLDOKUMENT Måldokumentet som togs fram under 2006 har fortsatt att vara en levande del av verksamheten under Verksamhetsberättelsens olika delar är uppbyggd efter måldokumentet för att på ett tydligt sätt visa vilka åtgärder som vidtagits under respektive område. Stort fokus har legat på Ridsportförbundets organisationsutredning. Distriktet har även detta år arbetat med lokalpolitiska kommunfrågor. Verksamhetsidé - Att erbjuda stöd och utbildning till medlemmar. - Att samordna och stödja tävlingsverksamhet i distriktet. - Att agera informationskanal mellan klubbarna i URF och Svenska Ridsportförbundet, SvRF. - Att inom ridsporten vara en drivande aktör vad gäller utvecklingen av hästsport och hästhållning. - Att bidra med kunskap för att öka förståelsen för hästens roll i olika delar av samhället. Mål Barn och ungdom - Att bidra till att klubbarna kan erbjuda säkra och bra utbildningar för barn. - Att utbilda ledare för barn och ungdomar. - Att ha en distriktsungdomssektion som kan driva projekt för klubbarnas ungdomssektioner. - Att stimulera utbyte och samarbete mellan olika klubbars ungdomssektioner. Funktionshindrade - Att stödja verksamhet och tävling för funktionshindrade. - Att informera om handikappverksamheten i distriktet. Integration och jämställdhet - Att verka för ökad mångfald inom ridsporten i distriktet. Besöksverksamhet - Att alla klubbar skall besökas minst vart tredje år. - Att klubbarna skall hålla en hög nivå vad gäller hästhållning och säkerhet. - Att erbjuda särskild verksamhet för klubbar som inte har ridskola. - Att öka antalet ridskolor som når upp till kraven för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning. Hästhållningen - Att hästverksamheten i distriktet har sin bas i god hästhållning, grundad på kunskap och erfarenhet och med hästens välbefinnande i centrum. Utbildning - Att bedriva utbildningsverksamhet kring hästägande, hästsport och föreningsfrågor. - Att bedriva särskild vidareutbildning för ridskoleinstruktörer. - Att utbilda ledare på olika nivåer. Tävling - Att det i distriktet skall finnas ett brett tävlingsutbud på olika nivåer som håller hög standard vad gäller säkerhet, bredd och kompetens. - Att arbeta för att utveckla tävlande och arbeta med nya tävlingsformer. Information och marknadsföring - Att informera medlemmar, allmänhet och beslutsfattare om ridsport. - Att erbjuda informations-/ marknadsföringsmaterial till klubbar. - Att informera och påverka politiker och andra makthavare att verka till ridsportens fördel. - Att påverka näringslivet att satsa mer på ridsporten. - Att verka för ett ökat användande av digitala medier i klubbarna. 6

7 UNGDOMSSEKTIONEN - DUS Barn och ungdom - Att bidra till att klubbar kan erbjuda säkra och bra utbildningar för barn. - Att utbilda ledare för barn och ungdomar. - Att ha en distriktsungdomssektion som kan driva projekt för klubbarnas ungdomssektioner. Verksamhetsåret 2012 har varit mitt andra år som ordförande i Upplands DUS. Verksamhetsåret 2012 har varit ett fantastiskt ungdomsår för DUS Uppland. Allt tack vare den engagerade och driftiga styrelsen bestående av: Agnes Widenfalk, Anna Jungerhem, Erika Andersson, Gabriella Rapp, Julia Stålenheim, Klara Hovstadius och Sofia Andersson (utan någon annan ordning än den alfabetiska). Hösten 2011 till hösten 2012 har vi anordnat Ridskole cupen. Fyra lag deltog i hoppningen där Enköpings Ridklubb tog hem segern. Uppsala Ponnyklubb fick pris som mest gästfria klubb. I maj anordnade vi distriktsfinal i Vi i Stallet på kansliet. Årets vinst gick till Lagga Fältrittklubb. Under våren genomfördes en styrelseträff där 7 klubbar representerade. Vi identifierade ett behov av att fler ungdomar får träffas och utbyta erfarenheter. Det var startskottet för planering av fler styrelseträffar. Verksamhetsåret 2012 söktes bidrag från Idrottslyftet samt från Ungdomsstyrelsens projekt Ung och Aktiv i Europa. Vi fick kronor från Idrottslyftet för att genomföra en Ridsportgala för att stötta den unga ledare i Uppland. Vi fick även 6000 euro från Ungdomsstyrelsen för att stötta den unga ridsporten i Uppland. Pengarna gick både till en inspirationshelg och till en styrelseträff som genomförs i slutet av mars Den 6-7 oktober gick både Ridsportgalan samt inspirationshelgen Med Ridsporten mot Framtiden av stapeln. Inspirationshelgen fylldes inom bara några dagar och alla 40 platserna var fulla. Galan samt inspirationsdagarna genomfördes på Scandic Nord Hotell i Uppsala och bidragen finansierade två heldagar, en hotellnatt samt deltagande på galan för 100 kr. Vi gästades av föreläsare i olika åldrar med bakgrund inom ridsporten. Det gemensamma med alla föreläsarna var, att de är framgångsrika inom näringslivet, arbetat med politiska frågor eller på ett annat sätt hade haft mod och motivation att uppfylla sina drömmar. Tunga namn som Marie Hallander Larsson som är koncernpersonaldirektör på Swedbank samt Linn Olsson som driver en av Sveriges största hästbloggar samt i ung ålder redan startat flera egna företag gästade oss under helgen. Föreläsarna hade till syfte att inspirera ungdomarna att våga göra vad de vill i livet och utrymme gavs för att arbeta med egna mål och drömmar i workshopform. Nätverk byggdes också mellan de engagerade ungdomarna. Helgen fick en hel del uppmärksamhet i media genom stora artiklar ibland annat UNT samt SvRF s tidning Häst och Ryttare. Ridsportgalan genomfördes den 6 oktober i samband med inspirationsdagarna Med Ridsporten mot Framtiden. Under galan delades priser ut för bland annat vinnarna av Årets Ungdomssektion samt Ungdomsledare i Uppland, Årets tävlingsprestation, Årets skötare, Årets supporter samt Årets stallkompis. Årets ungdomsledare i Uppland, Gabriella Rapp från Sigtunabygdens RF, blev även vald som Årets Ungdomsledare i Sverige och fick ta emot pris på Globen. God mat, trevlig stämning och gitarrmusik live sammanfattar galan bra. Under våren 2012 har jag, Anna Jungerhem samt Gabriella Rapp utbildat oss till ledare för Ungdomsledarutbildningen och vår målsättning är att överta huvudansvaret för Ungdomsledarutbildningen år Under våren har jag representerat DUS under Ungdomsforum som anordnas av CUS. Jag vill framföra ett tack till DUS Upplands styrelse för verksamhetsåret 2012 och återigen betona att verksamhetsåret 2012 har varit ungdomarnas år! Vi siktar på ett lika bra, om inte bättre, verksamhetsår Karoliina Ikonen, Från ett pass på helgen Med Ridsporten mot Framtiden 7

8 INFORMATIONSARBETE Information och marknadsföring - Att informera medlemmar, allmänhet och beslutsfattare om ridsport. - Att erbjuda informations-/marknadsföringsmaterial till klubbarna. - Att informera och påverka politiker och andra makthavare att verka till ridsportens fördel. - Att påverka näringslivet att satsa mer på ridsporten. - Att verka för ökat användande av digitala medier i klubbarna. Politikermöten Under 2012 arbetade distriktet vidare med att skapa mötesplatser lokalt i kommunerna genom att ta initiativ till frukostmöten mellan politiker, tjänstemän och föreningar i respektive kommun. I år har Tierps kommun stått i fokus. Torsdagen den 20 september var det frukostmöte på Tierps ryttarklubb (TIRK) där tjänstemän och politiker från kommunen fick information av ordf. i Upplands Ridsportförbund. Gruppen samlades för att diskutera om ridsportens utveckling och framtid, om de möjligheter till en aktiv fritid som just Tierps Ryttarklubb skapar för många av kommunens unga medborgare. Personalen på TIRK redogjorde för verksamheten och visade runt på anläggningen. TIRK har 17 egna hästar och ca 180 ridande i veckan och arrangerar även kurser och tävlingar. Verksamheten riktas till barn, ungdomar och vuxna. TIRK tillhör en av kommunens största föreningar med avseende på antalet aktiviteter och har c:a 300 medlemmar. Då TIRK har många barn och ungdomar som ägnar stor del av sin fritid på klubben så diskuterades bland annat föreningens stora behov av att ha en fritidsledare. Tack vare samarbetet mellan kommunen och stora ideella klubbinsatser har stallet renoverats och Distriktet och sociala medier Distriktet har använt sig av bl.a. Facebook under året för att marknadsföra aktiviteter och evenemang och distriktets nyhetsbrev fortsätter att skickas ut med fyra gånger om året till cirka 250 st prenumeranter. Under året har distriktet också medverkat i tidningen Häst & Ryttare genom de två bilagor som erbjuds distrikten. Eldsjälspriset Distriktsstyrelsen instiftade under Uppländsk Ridsport 2010 ett Eldsjälspris för ideella insatser inom distriktet valdes Valle Vallgårda Lurbo Ridklubb till årets eldsjäl, och han fick ta emot sitt pris på årsmötet i mars. Tidigare pristagare 2010 Ingrid Jurå - Harbo Ortens Ryttarsällskap Charlotte Petersson - Uppland Västmanland Fältrittklubb Monica Öhman - Sigtunabygdens Ryttarförening Elisabeth Larsson - Tierps Ryttarklubb Sixten Eriksson - Uppland Västmanland Fältrittklubb 2011 Jeanette Mineur - Håbo Ridklubb Bild från möte med Tierps kommun på Tierps Ryttarklubb Valle Vallgårda tar emot 2012 års Eldsjälspris Foto Kansliet 8

9 RIDSKOLOR Ridskolor Bälinge RF Enköpings RK Fjord o Fritidshästens RKR Gimo RK Heby RF Håbo RK Lagga FRK Lurbo RK Olunda RF Sigtunabygdens RF Säfva RK Tierps RK Uppsala PK Uppland Västmanlands FR Åsunda RF Medlemmar Hästar/ponnyer Antal lektioner/vecka elever/grupp antal instruktörer st , st st st st st st st st st st 1 Av Upplands Ridsportförbunds medlemmar är femton ridskolor. Dessa femton föreningar har tillsammans medlemmar. Detta utgör då över 81 % av alla medlemmar inom Upplands Ridsportförbund. Ridskolornas verksamhet är central för ridsportens utveckling och distriktsstyrelsen har därför alltid ridskolornas situation och behov med när verksamheten planeras. Under 2012 har utvecklingsgruppen för ridskolechefer och ordförande för ridskoleföreningar fortsatt att träffas. Gruppens syfte är att fånga upp behov och förändringar som rör ridskolornas situation samt att säkerställa erfarenhetsutbyte och utveckling i länet. Gruppen har setts fyra gånger under 2012 Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av föreningar för idrottsligverksamhet för barn och ungdomar (under 21 år). Antalet rapporterade aktiviteter är en viktig indikation när olika externa parter bedömer olika idrotters storlek och omfattning och det är därför viktigt att den verksamhet som är stödberättigad också ansöks om. Ridskolorna har också en mycket omfattande utbildningsverksamhet i samarbete med SISU idrottsutbildarna. Foto Kansliet Foto Kansliet 9

10 BESÖKSGRUPPEN Besöksverksamhet - Att alla klubbar skall besökas minst vart tredje år. - Att klubbarna skall hålla en hög nivå vad gäller hästhållning och säkerhet. - Att erbjuda särskild verksamhet för klubbar som inte har ridskola. - Att öka antalet ridskolor som når upp till kraven för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning. Hästhållningen - Att hästverksamhet i distriktet har sin bas i god hästhållning, grundad på kunskap och erfarenhet och med hästens välbefinnande i centrum. Upplands Ridsportförbund arrangerar många utbildningar med målet att förbättra hästhållningen och öka säkerheten i verksamheten. Förutom detta har distriktet också en Besöksgrupp som besöker föreningar dels för rutinmässiga kontroller och dels för att ge stöd i olika situationer. Besöksgruppens arbete innebär också att besöka föreningar som vill ansluta sig till förbundet samt föreningar som ansöker om skyltar för kvalitetsmärkning. Föreningar kan få kvalitetsmärkning för utbildad personal eller för att anläggningen håller en mycket bra standard vad gäller säkerhet och hästhållning. Besöksgruppen bjuder årligen in till ett möte särskilt för klubbar utan ridskola. På årets möte deltog tolv personer som representerade sju klubbar. Stort fokus låg på bidragsinformation, där SISUs representant kunde bena ut alla frågetecken. Även allmänna frågor behandlades tex om ungdomsledarkurser och ridskoleklubbar kontra privatklubbar. Besöksgruppen har under året sammanträtt två gång. Sju föreningar har besökts: Enköping RK, Åsunda RF, Säfva RK, UVFK, Olunda Rf, Sigtunabygdens RF och Gimo RK. HANDIKAPPVERKSAMHETEN Funktionshindrade - Att stödja verksamhet och tävling för funktionshindrade. - Att informera om handikappverksamhet i distriktet. Upplands Ridsportförbunds handikappkommitté arbetar med verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. Kommittén har under 2012 bestått av: Cilla Franzén (ordförande), Sofia Persson Martinsson (styrelsen representant, Åsa Morén och Sara Zulu. I distriktet finns många ridskolor som erbjuder ridning för ryttare med någon typ av funktionsnedsättning. Lagga Ridskola och Enköpings Ridklubb är de ridskolor som har den största verksamheten. Två ryttare Maria Eriksson (Uppsala), och Hanna Lagerquist (Enköping) bägge från Enköpings Ridklubb var under våren inbjudna till Skjern Special Olympic festival i Danmark. Båda ryttarna gjorde mycket väl ifrån sig och det har blev två segrar, en andra plats och en tredjeplats. Inom Special Olympics erbjuds ett flertal klasser och den här gången red ryttarna dressyr och en slalomklass på tid. I dressyren segrade Maria och Hanna var 3:a. I slalomklassen segrade Hanna och Maria var tvåa. Maria Eriksson och Hanna Lagerquist på tävling i Danmark Foto Ulrika von Knorring 10

11 UTBILDNING Utbildning - Att bedriva utbildningsverksamhet kring hästägande, hästsport och föreningsfrågor. - Att bedriva särskild vidareutbildning för ridskoleinstruktörer. - Att utbilda ledare på olika nivåer. Under 2012 minskade utbildningsverksamheten i förhållande till En satsning på unga talanger kunde inte genomföras. Ingen utbildning för tävlingsledare eller säkerhetsansvariga blev genomförd under året. Dessutom anordnades ingen ungdomsledarkurs under året. SvRF hade tre arrangemang i distriktet under året; Öppet forum om organisationsprojektet, Inspirationsträff samt Välj smart, som var en kurs för valberedningar. Dessa träffar har besökts av ca 50 personer. Dressyrkommittén har anordnat en välbesökt clinic med Liane Wachtmeister. Distriktet har i samarbete med SLU och SVA erbjudit en jubileumsföreläsning, som genomfördes ute på Lövsta, med många intresserade deltagare. Utbildningar 2012 Kurser Dagar Deltagare Deltagardagar Ledarutbildning Tävlingsutbildningar Fortbildning Instruktörer Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Övrig utbildning Summa Deltagardagar räknas fram genom att multiplicera antalet deltagare på en kurs med antalet kursdagar. Observera att kurserna kan vara olika många dagar och ha olika många deltagare olika dagar och att det därför inte går att multiplicera antalet i kolumnen för dagar med antalet i kolumnen för deltagare för att få fram deltagardagar. Genomförda utbildningar Flera utbildningar planerades också som inte kunde genomföras p.g.a. för dåligt intresse. Dessa var kurs för tävlingsledare och säkerhetsansvariga, ungdomsledarkursen samt talangprojektet Talang Under året genomfördes inte heller någon handikappledarutbildning. Däremot är vi glada över att under året genomfört träff för klubbar utan ridskola för första gången på ett par år! Vi har också under året flyttat på lagledarträffarna inför allsvenskserierna så att de sker i samband med att anmälan ska in. År Utbildningar Dagar Planerade Genomförda Kurser Dagar Deltagare Deltagardagar

12 LEDARUTBILDNINGAR Inom Svenska Ridsportförbundet finns en välutvecklad ledarutbildning i flera steg. I Uppland har vi under 2012 genomfört Förberedande Ungdomsledarutbildning (FULK) och Ungdomsledarkurs för vuxna (VULK). Jällagymnasiet erbjuder sina elever, i samarbete med Upplands Ridsportförbund och SISU, eleverna att genomgå ULK 1-3 under ledning av ULK-utbildare Lotta Andersson. Utbildningen föjer SVRF s riktlinjer vilket bl a innebär att distriktskonsulenten och SISUrepresentant gästföreläser samt att eleverna genomför, hos en förening ansluten till SvRF, en stallkurs eller barnkulturgrupp En ungdomsledarkurs för deltagare över 18 år (VULK) genomfördes också under våren. Kursens innehåll är då komprimerat till fem dagar. 10 personer deltog vid kursen och de kom från 6 olika klubbar. En förberedande ungdomsledarkurs (FULK) genomfördes i mars med 10 deltagare. Ridledarutbildningen Utbildningen är distriktsarrangerad, förlagd över tre veckor och är en förberedande instruktörskurs. Kraven för att gå utbildningen är att du under året fyller 18 år och har gått kurserna ULK 1-3. Sommaren 2012 deltog 12 personer ridledarutbildningen på Sigtuna ridskola. Kursdeltagarna kom både från vårt eget distrikt samt från närliggande distrikt. FÖRENINGSUTVECKLING Varje år grenomförs olika satsningar för att bidra till att föreningarna kan utveckla sin organisation och sin verksamhet. Under 2012 har Svenska Ridsportförbundet haft följande träffar i distriktet: öppet forum om organisationsutredningen, inspirationsträff för klubbarna samt Välj Smart som vände sig till klubbarnas valberedningar. Det genomfördes flera föreningsutvecklingskurser under året. I april hade distriktet en styrelse och tävlingskonferens med 11 deltagare från 6 klubbar. I november hade vi träff för klubbar utan ridskola med 12 deltagare från 7 klubbar. Även studiecirkeln med namnet Utveckla ridskolan hade fyra träffar under året. Två planerade kurser blev inställda, det gällde en informationskväll om Lok-stöd samt en valberedningskurs. TÄVLINGSUTBILDNINGAR Distriktet har under flera år erbjudit en tävlingsutbildningshelg i slutet av januari då vi utbildad tävlingsledare, sekretariatspersonal, säkerhetsfunktionärer och även har haft en allmän kurs för tävlingsfunktionärer. Under 2012 bjöds det in till en sådan helg men intresset var litet och bara sekretariatskursen blev genomförd. Distriktet har också genomfört fortbildningar för hopp- och hoppöverdomare samt en fortbildning för dressyröverdomare. FORTBILDNING Instruktörer Under året genomfördes tre fortbildningar för instruktörer med olika teman. Krishantering, Working Equitation och ett besök av Anna Boström som förestår Vendelsö Ridskola. Flera instruktörer deltog på Rolf-Göran Bengtssons clinic på Strömsholm. Tränare Under hösten erbjöds C och B-tränarna att förkovra sig på Strömsholm under Rolf-Göran Bengtssons ledning. 11 tränare från Uppland deltog.under förmiddagen hade Rolf-Göran två ridlektioner den ena med fokus på ryttarutbildning och den andra handlade mer om hästutbildning. Efter lunch så var det en fråge/diskussions stund med Rolf-Göran i knytpunkten. Många intressanta frågor ställdes och Rolf-Göran svarade lika lugnt och metodiskt på alla! Efter denna hoppupplevelse tog Maria Therese Engell vid, med en fantastisk föreläsning.. Årets ridledare Foto Kansliet 12

13 UNGDOM De ungdomsaktiviteter som genomfördes återges under rubriken Ungdomssektionen på sid 7. ÖVRIGA UTBILDNINGSSATSNINGAR Tillsammans med SLU i Uppsala genomfördes en föreläsning om den överviktiga hästen. Detta var en del av årets jubileumsfirande. Cirka 30 personer kom till Lövsta Forskningscentrum denna novemberkväll för att lära sig mer av föreläsarna, veterinär Johan Bröjer och agronom Cecilia Müller. I början av året var det introduktionsträff om distans där 9 personer deltog. Vid utbildningen för Grönt kortutbildare deltog 11 personer från 8 föreningar. Dessutom gick 3 personer på repetitionskurs. Två allsvensketräffar genomfördes under hösten de vände sig framförallt till lagledarna.sammanlagt 19 deltagare deltog på dessa träffar. I september hölls den årliga tävlingsplaneringsträffen. 22 deltagare hade mött upp från 14 klubbar. I år gick vi ut med datum för allsvenskepomgångarna i förväg för att underlätta planeringen för klubbarna. Flera av klubbarna valde att boka omgångar i förväg vilket underlättar planeringen. Dressyrkommittén anordnade under oktober en clinic med Lianne Wachtmeister med 200 deltagare. Planerat som inte blev av var Talangjakt 2012, En dressyrclinic på våren, en träff om djurskydd samt tävlingskonferensen som dock slogs ihop med styrelsekonferensen. Grupparbete på VULK Foto Kansliet Rundvandring på Lövsta Forskningscentrum. Foto Kansliet Mingel på årsmötet 2012 Foto Kansliet Deltagarna på distriktsungdomssektionens inspirationshelg Med Ridsporten mot Framtiden. 13

14 TÄVLING Tävling - Att det i distriktet skall finnas ett brett utbud av tävlingar på olika nivåer som håller hög standard vad gäller säkerhet, bredd och kompetens. - Att arbeta för att utveckla tävlandet och arbeta med nya tävlingsformer. Många uppländska ekipage har gjort framstående insatser på tävlingar på hög nivå under året. Vi har dock inte möjlighet att redovisa alla dessa resultat i denna skrift men ett stort grattis riktas till alla dessa framgångsrika ryttare. TÄVLINGSSEKTIONEN Upplands Ridsportförbund har i dagsläget ingen verksam tävlingssektion. Tävlingssektionen består av grenledarna men denna har inte sammanträtt under Grenledarna och grenkommittéerna har dock varit inblandade i diverse beslut och resonemang och fungerat som remissinstans för distriktsstyrelsen. Distriktet har två grenkommittéer; en hoppkommitté och en dressyrkommitté. Övriga grenar har grenledare som ansvarar för att bevaka sin grens intressen, samordna DM och hålla distriktsstyrelsen informerad om förändringar och behov inom respektive gren. Under året har två stycken träffar för lagledare samt arrangörer av allsvenskorna genomförts samt en träff för att planera tävlingsterminen Fortbildning för domare och överdomare har genomförts. Grenledare Hoppning Dressyr Fälttävlan Voltige Distans Körning vakant Anette Simson Gudrun Orava Linda Jenvall Katarina Munsgård vakant ANTAL LICENSER Under 2012 utfärdades i Uppland följande antal licenser: Körgroom & Linförarlicens 7 Endagslicens/Lektionsryttare 75 Lektionslicens, senior 15 Lektionslicens, år 42 Lektionslicens, upp till 12 år 23 Endagslicens 406 Licens, senior 619 Licens, år 332 Licens, upp till 12 år 64 Antal tävlingar Hästhoppning Ponnyhoppning Hästdressyr Ponnydressyr

15 ANTAL TÄVLINGAR I distriktet har under året följande tävlingar (antal tävlingsdagar) arrangerats: HOPPNING Häst starter2011 starter2012 ändring Nat Reg Lok Ponny starter 2011 starter2012 ändring Nat Reg Lok DRESSYR Häst starter2011 starter 2012 ändring Nat Reg Lok Ponny starter 2011 starter 2012 ändring Nat Reg Lok FÄLTTÄVLAN Häst starter 2011 starter 2012 ändring Reg Lokal HOPPNING Hoppkommittén Kommittén har under 2012 bestått av: Mia Tapper, Helena Eklöf, Eva Seeman och Nina Norling (styrelserepresentant) Efter att flera ledamöter valde att avsluta sitt arbete i kommittén så tog det ett tag innan arbetet kom igång. Ett möte har genomförts under året. Följande förslag finns till 2013: -Ordna utbildning i Equipe för klubbar samt distriktets personal -Förstudie till om Talangsatsningen kan vara nått för Upplandsdistriktet att genomföra. -Under tidig vår arrangera en Clinic med inriktning på hoppning -Inköp av tidtagarutrustning som kan hyras ut till klubbar i distriktet, pengarna ska gå till hoppkommitténs verksamhet -Ev. ordna fortbildning för hopptränare i distriktet Under året startade Svenska Ridsportförbundets talangutvecklingsplan som sträcker sig från förenings - till landslagsnivå. Pilotprojektet genomförs i samarbete med Ridskolan Strömsholm. Till att börja med görs satsningen i Mellansverige i grenen hoppning. Projektet startades under hösten 2012 och avslutas för utvärdering och rapport hösten träffar med 2 dagar. Vårt distrikt nominerade 7 st till projektet och av dom blev Rebecca Milton från Tierps Ryttarklubb uttagen. Ponny start2011 starter 2012 ändring Reg DISTANS tävlingar starter 2011 starter 2012 ändring Int Nat Reg Lok Rebecka Milton Foto Gunnel Hedberg 15

16 ALLSVENSKORNA Ponny Elit Jump Club, Aros RS och Heby RF hade alla lag anmälda till serien. För Heby Ryttarförening blev det final på Strömsholm och laget kom i den på en 5:e plats. Ponny Div I Till årets serie var sex lag anmälda, där alla lagen deltog i den första omgången. Fem lag fullföljde serien. Jump Club RF vann med 25 poäng. Tvåa kom Enköpings RK med 19,5 poäng. Ponny Div II Sponsor till serien var mediaföretaget SportWire. Alla fem lagen fullföljde serien. Enköpings RK vann med 15 poäng före Aros RF med 13 poäng. Ponny Div III Serien hade 11 anmälda lag som alla fullföljde serien. Jump Club RF med 33 poäng, tvåakom Lurbo RK på 26 poäng och trea blev Heby RF på 25 poäng. Häst Ridsportallsvenskan Elit Tierps RK, Aros RS och Jump Club RF hade var sitt lag anmält till årets serie. Aros RS kom trea i sin zon. De övriga lagen gick till kvartfinal på Strömsholm. Därifrån gick Jump Club RF vidare till semifinal och final på Globen. Slutplaceringen blev en tredje plats! Div II Häst I serien var det fyra lag som alla fullföljde. Tierps RK vann på 11 poäng. Div III Agria/länsförsäkringar Cup 13 lag anmälda varav 11 st fullföljde den. Segrare blev Enköpings FRK på 32 poäng följda av Sigtunabygdens RF på 30 poäng på andra plats. Tredje platsen tog Frösåker R även de på 30 poäng. DISTRIKTSMÄSTERSKAP Distriktsmästerskapet för häst, både seniorer och juniorer arrangerades av Aros Ryttarsällskap. Samma klubb stod även som arrangör av ponnyernas distriktsmästerskap. Häst Juniorer GULD Mikaela Gertz Colorado Tierps RK SILVER Matilda Nerell Isottella Jump Club RF BRONS Joanna Reutherdahl Sjö- Ballentine- Jump Club RF Seniorer GULD Karolina Lindbom Calettos Boy- Enköpings RK SILVER Hannah Eriksson Dream ON NQ- Lurbo RK BRONS Emma Lindahl Merchedes of Parngons Aros RS Div I Heby RF, Jump Club och Lurbo RK deltog i serien. Bästa resultatet hade Heby RF som kom på fjärde plats. Mikaela Gertz segrade i Junior DM Foto Gunnel Hedberg 16 DM-segrare i kat D Adelina Breitholtz Munsboro Corby, Foto Kety Gillgren

17 Ponny Kategori B GULD Jennifer Pedersen-Meteorit -Heby RF Kategori C GULD Märta Malm - Candy Cracker THD Heby RF SILVER Anna Noren - Cinderella Enköpings RK BRONS Malin Levin - Can-Light - Aros RS Kategori D GULD Adelina Breitholtz Munsboro Corby- Jump Club RF SILVER Sanna Lundin Browns Way-Jump Club RF BRONS Jennifer Pedersen Gran Turismo- Heby RF CUPER Under 2012 har en central cup i hoppning haft kvalificeringsomgångar i distriktet. Det var Mountain Horse Ponny Cup. Cupen är arrangerades av Svenska Ridsportförbundet. Och dom fokuserar på stilen hos ryttaren, eftersom cupen rids med stilhoppningsbedömning. Mountain Horse Pony Cup En stilhoppningscup där finalen avgjordes i samband med inomhus-sm i Borås 2-4 november. I vårt distrikt genomfördes kvalificeringsomgångar hos Heby RF, Tierps RK och Jump Club RF. Ett 60-tal ekipage deltog vid någon av kvalificeringsomgångarna. Tio ekipage gick till finalen, att det blev så många berodde på att flera ekipage hamnade på samma slutpoäng. Följande fem ryttare red Mountain Horse Ponny Cupfinalen: Kategori B Isabelle Franzetti/ Mont Blanc, Heby RF 3:a i finalen Kategori C Caroline Wallgårda/ Wellington, Björklinge RF Nicole Ulvdal-Liden/ Little Blue Train, Heby RF Kategori D Lisa Engström/ Irish Whisper, Jump Club RF Sanna Lundin/ Browns Way, Jump Club RF JUBILEUMSHOPPET/RIKSMÄSTERSKAPET Riksmästerskapet fortsatte även under 2012.Tävlingen avgjordes i tre höjder: 1.10, 1.20 och 1.30 och finalen avgjordes i samband med tävlingarna på Hammarö i juli. Tävlingen var öppen för ett visst antal ryttare från varje distrikt baserat på antal licenser i distriktet, och tagna championatspoäng under våren. Från Uppland deltog åtta ekipage i finalen. Josefine Gillbrand, Sigtunabygden RF, Question Time på andra plats i 1.10-klassen. Jonna LeVau, Heby RF, Diamond of Orange HK vann 1.30-klassen. Två mycket bra prestationer från våra uppländska ryttare. De främst placerade fick möjlighet att tävla i Stockholm Trophy på Globen i slutet av november. Jonna Le Vau och hennes häst kom slutligen på andra plats. EKOHUS CUP Även 2012 genomfördes Ekohus Cup i Uppland. Cupen är till för ponnyryttare på lägre nivå. Cupen innehåller både hoppning och dressyr och deltagarna kvalificerar sig till finalen genom att starta minst två dressyr och två hoppomgångar. I finalen rider ryttarna en hopp och en dressyromgång. Vinner gör den sammanlagt har lägst poäng från sina dressyr och hoppomgångar. Cupen går i hoppning och LC:1 i dressyr. Cupen lockade ett 21 deltagare under 2012 Segrade gjorde: Kategori B Julia Englund Chamara, Björklinge RF Kategori C Pauline Nilsson Bella Donna, Heby RF Kategori D Fanny Orrmalm Bright Gold Dancer Prisutdelning Eko Huscup Foto Kansliet 17

18 DRESSYR Dressyrkommittén Under 2012 har dressyrkommittén bestått av följande personer: Anette Simson (ordförande/grenledare), Inger Hedberg (styrelsens representant), Eva Sköld, Renee Ribring, Ulrika Pernler, Yvonne Michaelsson. Dressyrkommittén har under 2012 reviderat samtliga regler för allsvenskan och DM samt genomfört en clinic med Liane Wachtmeister som var välbesökt.. ALLSVENSKORNA Ponny Elit Aros RS och Uppsala PK/Lurbo RK deltog elitserien i zon central där totalt åtta lag startade första omgången. Aros RS placeringar var 6,3 och 5. UPK/ LRK fick placeringarna 8,6 och 8. Slutplaceringarna blev Aros på femte plats och Uppsala PK/Lurbo RK på åttonde. Div I Serien blev en gemensam serie tillsammans med Gävleborg då två lag från Gävle-distriktet också deltog. Alla omgångar genomfördes i Uppland. Allianslaget Uppsla PK/Lurbo RK vann serien och kvalade på så sätt till Elitserien. Div II Serien rids på hösten på lokal tävling. Alla omgångar i LA:1. Detta år var det 2 lag anmälda lag och serien fick åter göra ett uppehåll. Nio lag var anmälda och sex av dessa fullföljde. S Segersta SR vann med Knivstaortens Rk som två och Lurbo Rk som trea. Div III Agria/Länsförsäkringar Cup Denna serie reds på hösten i Lätt B:2 i tre omgångar. Till årets div III serie hade 19 lag anmält sig. Här delades serien på två zoner, i zon A fullföljde inte två av lagen och i zon B blev 1 lag som inte fullföljde. Zon A s segrande lag blev Uppsala Dressyr S tätt följt av S Segersta och på tredjeplats Enköpings RK, slutsegrare lag för zon B blev Björklinge RF, Två kom Uppsala PK och på tredjeplatsen var Lagga FRK placerade. Lag SM Fyra lag var med på Lag-SM från Uppland. Två av lagen tog sig till finalen. S Segersta SR kom på andra plats och Upplands distriktslag kom på femte plats. DISTRIKTSMÄSTERSKAP Häst Distriktsmästerskapet för häst genomfördes den 8 september hos Uppsala DS. Juniorerna gjorde upp om DM i LA:5 och Seniorerna i MsvA:1. Seniorer GULD Ankie Hilmerby - De Nie, Uppsala DS SILVER Emma Backström - Zauron Uppsala DS BRONS Louise Hoffman - New Life Uppsala DS Juniorer GULD Filippa Norrman Candela Lurbo RK SILVER Paulina Seger - Emilion Knivstaortens RK Div III Serien reds i Lätt B:1 alla omgångar under våren. Här hade vi 10 anmälda lag. Roligt också att alla fullföljde. De tre slutplacerade lagen blev på seger till Knivstaortens RK med Enköpings RK som tvåa och tredjeplatsen gick till Lagga FRK. Häst Div I Fyra lag fullföljde serien som rids på hösten. Divisionen reds med de två första omgångarna i Msv B:4. och finalen reds i FEI s Lagtävlansprogram för juniorer. Här var det olika segrare varje omgång och den sammanlagda segern gick till Lurbo RK: Div II Denna serie rids på våren på regional tävling med två omgångar i LA:4 och final i Msv C:1. 18 Glada medaljörer vid Ponny DM Junior DM-vinnaren Filippa Norrman på Candela Foto Kattis Lundgren

19 Ponny Distriktsmästerskapet i dressyr för ponny genomfördes Heby RF den 13 oktober. B-ponnyerna red Lagtävlan för ponnyallsvenskan och kat C och D red LA:P1 Kategori B GULD Sandra Regard- Tom Sawyer- Björklinge RF Kategori C GULD Märta Malm- Candy Cracker THS- Heby RF Kategori D GULD Greta Müller-Spirello- Segersta SR SILVER Jessika Pettersson- Bc-Harboortens RS VOLTIGE År 2012 var ett lyckat år för Upplands voltigeklubbar. Uppsala voltige lag 1 vann alla deltävlingarna av Allsvenskan även i år. För andra året i rad ställdes finalen in därför att det blev för få anmälningar. UVs lag 1 åkte tillsammans med UVs junior Elin Härkönen ner till Ermelo, Holland, för att starta i en CVI. Där blev det vinst både för laget och Elin. Elin startade på ett par CVI till under våren men då som senior, en del av satsningen att komma till VM. Under Strömsholmstävlingarna arrangerade Hamre NM i voltige. UVs lag 1 kom på en tredje plats. I juniorklassen lyckades Roslagens Amanda Hjelm ta silvret och UVs Joanna Stålenheim kom på en 5:e plats. I seniorklassen startade Micaela Forsman (UV) och i miniorklassen startade Saga Edstam (UV). Där blev det ett varsitt brons. Uppsalas individuella häst, Furst Romanov, blev utsedd till tävlingens bästa häst och longören, Linda Jenvall, blev bästa longör. Elin kunde tyvärr inte starta pga att hennes häst blivit halt. Årets SM arrangerades av SalaOrtens RF. Även i år blev det en rekordstor tävling. Elin vann den individuella seniorklassen stort, Micaela Forsman slutade på en 4e plats. I svårklass lag lyckades UVs lag 1 knipa silvret. I individuella juniorklassen slutade Joanna S 4:a, Amanda H 5:a, Torun Moberg (UV) 8:a och Johanna Åkerström 11:a. I miniorklassen slutade Saga E på en 5:e plats. Tyvärr blev det ingen VM start för Elin pga att hästen hon kvalificerat sig på, såldes. Hennes reservhäst godkändes inte av förbundskaptenen. Uppsala voltige arrangerade 2 tävlingar under året, varav Roslagen var medarrangörer på en. Uppsala lag 1 och Crescendo i Ermelo FÄLTTÄVLAN Upplands är ett litet distrikt ur ett fälttävlansperspektiv. Distriktet ligger inte heller rätt geografisk, men trots detta är distriket full av entusiatiska fälttävlansryttare både på ponnysidan och bland ryttare på stora hästar. Det finns många som vill både träna och tävlan fälttävlan. Under året stod UVFK och EFRK som arrangörer för tävlingar både på lokal och regional nivå. Båda dessa klubbar ansvarade för årets junior/young rider och senior distriktsmästerskap. Tyvärr fanns det inte tillräckligt många ponnyryttare för att kunna genomföra ett ponny-dm. Årets DM-segrare är följande: Seniorer GULD Maria Jurestam, Coornelius, Björklinge RF SILVER Eva Olsson - Miss Master, Björklinge RF BRONS Jennika Rosander - Agalonka, Enköpings FRK Deltagande i Lag-SM Björklinge Ryttarförening deltog med ett ponnylag. Fälttävlanskort Många ryttare på både ponny och stor häst tog fälttävlanskortet under året. Förutom banorna hos Enköpings FRK och UVFK finns det även en trevlig bana på lite lägre nivå hos Säva Ridcenter, där många provar fälttävlan för första gången. Så glädjande nog har vi nu tre klubbar i distriktet som genomför både träningar och tävlingar på sina terrängbanor. Det känns tryggt inför framtiden. 19

20 DISTANS Distansritten fortsätter att ha en stark ställning i Uppland med många framgångsrika ryttare, och inte minst Sveriges bästa distansryttare Maria Hagman Eriksson. Under året har Maria varit placerad 5 i topp på den internationella rankingen. Hon har också vunnit Nordiska mästerskapen. I distriktet har vi två aktiva klubbar som håller på med distans, Rönningens Kör och Ridklubb och Mälardalens Distansryttarförening. Rönningen har bl.a. anordnat en internationell tävling. KÖRNING Körningen har under några år legat i träda i Uppland men inför 2013 finns det en tillsatt grenledare som har aktiviteter på lut. WORKING EQUITATION I distriktet finns inte någon grenledare för Working Equitation men det finns flera aktiva inom området. Intresset har varit ganska stort från framför allt ridskolehåll och i distriktet finns utbildade domare och även personer som just nu genomgår utbildning för att bli domare inom grenen. Vi ser med andra ord positivt på utvecklingen av Working Equitation inom Upplands Ridsportförbund EKIPAGERESULTAT Nedan redovisas de ekipage med mest poäng enligt Svenska Ridsportsförbundets ekipageresultatlista för året inom respektive gren/kategori. Juniorer avser ryttare upp tom 18 år och Young rider ryttare mellan år. Samtliga grenar/kategorier där någon ryttare samlat poäng redovisas nedan. Hoppning A-ponny Hanna Hedström, Sir Maximian, Heby RF B-ponny Elin Lundin, Mondo Express, Heby RF C-ponny Victoria Engzell, Black Coffee, Jump Club RSF D-ponny Katarina Bork, Lexus Justice, Jump Club RSF Junior Cornelia Rylén, Finja S, Jump Club RSF YR Amanda Landeblad, Darmen Van De Zuuthoeve, Jump Club RSF Senior Emma Emanuelsson, Titan, Jump Club RSF Det tränas Working Equitation på flera håll i distriktet I täten Maria Hagman Eriksson 20 Dressyr B-ponny C-ponny D-ponny Junior YR Senior Fälttävlan YR Senior Distans Junior Senior Clara Stenson, Garbo Starlight, Björklinge RF Louise Gligel, Molliere, Uppsala PK Malin Lönn, Casiopeja 2, Aros RS Emelie Hedström, Tipos Amorka, Segersta SR Matilda Holmströn, Warum Ich, Segersta SR Sofie Lexner, Charming Boy, Segersta SR Jonna Jakbäck, Jump Away, Heby RF Maria Jurestam, Coornelius, Björklinge RF Elanor Mowbray Jones, Silver Dearest, Mälardalens DRF Maria Hagman Eriksson, Power, Rönningens KRK

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange

Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt. för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt. för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Fastslagen vid årsmötet 18 mars 2010 Bakgrund Styrelsen för Upplands Ridsportförbund har under 2008 och 2009 arbetat med

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

www3.ridsport.se/uppland

www3.ridsport.se/uppland Upplands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2015 Upplands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2015 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 1 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län Gemensamma Deltagare i DM måste tävla för klubb som är ansluten till Stockholms bestämmelser Läns Ridsportförbund StRF. DM och -DM arrangeras

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Styrelsen 5 Verksamhetsplan 2014 med avstämning 6 Nedslag i verksamheten 8

Läs mer

VERK SAM HETS BERÄT TELSE

VERK SAM HETS BERÄT TELSE VERK SAM HETS BERÄT TELSE 1 2012 ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 verksamheten Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset.

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset. Verksamhetsberättelse 2014 - första priset. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2014 Annat exempel är Hästkampen som genomfördes i samarbete med Kvinnerstaskolan med kesbergs Hästsportförenings

Läs mer

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013.

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Sandra Nilsson Född 95 Meriter : Lag-SM medaljer på ponny Startat

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte 1 Kallelse Härmed kallas du till årsmöte för Täby galopps ponnyklubb i klubbrummet på Stall Lilla Rörby Söndagen den 14 februari 2016, kl 13.00 Dagordning

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet PROGRAM Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Distriktets ordförande Gudrun Orava Presentation av Svenska Ridsportförbundet Ulf Brömster (SvRF) 18:35 En perfekt match? Samspel mellan häst och människa.

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING 2 Talangutvecklingsplan juni 2012 Talangutvecklingsplan juni 2012 3 Talangutvecklingsmodell Modellen är i dagsläget en pyramid uppdelad i fem olika nivåer. Inom varje

Läs mer

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Allmän information Medlemsantal Kvinnor Män 0-6 år 7 3 7-12 år 60 7 13-20 år 95 6 21-40 år 67 13 40 > 50 26 279 55 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2016 1 för Allsvenskan 2016 För att klubb ska få delta Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska med lag i Allsvenskor Ridsportförbundet. krävs att

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2016 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare.

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Strategi 2024 WE Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Grupp1 : Anna N, Ulrika P, Gabriella P, Malin B, Åsa T, Ingela H Delmål för 2016/2017

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

Gripens RF dressyr meeting för ponny 29/6-1/7

Gripens RF dressyr meeting för ponny 29/6-1/7 Gripens RF dressyr meeting för ponny 29/6-1/7 I helgen var det ett dressyr meeting för ponnyekipage i Strängnäs. Ett meeting är när en tävling håller på i två eller flera dagar och man stannar kvar på

Läs mer

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Tid: Måndagen den 21 mars 2011, kl. 17.30 Plats: Närvarande: Frånvarande: KRK Maria Andersson, ledamot Lars Boberg, ledamot Karin Johansson, ledamot

Läs mer

SKÖTARE TILL TOPP ETT SAMARBETE MELLAN

SKÖTARE TILL TOPP ETT SAMARBETE MELLAN SKÖTARE TILL TOPP ETT SAMARBETE MELLAN VILL DU VARA EN DEL AV PROJEKTET SKÖTARE TILL TOPP? Vad är ett projekt? Älvkarleby ridklubb har under 2009 ansökt om pengar från Idrottslyftet för att starta ett

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Ämne: Mötesordförande: Ordförande: Ridhus Chef: Årsmöte Borås Fältrittklubb Pia Kilbo Nanette Espinasse Sara Eriksson Datum: 2016-02-28 Plats: Borås Fältrittklubb,

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland.

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. 3:e november i Vara Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. Distriktshöstmöte med val till våra sektioner mm Tävlingstermin våren 2016, planering

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Stockholms Läns Ridsportförbunds Ungdomssektion Mål: UNGDOMSVERKSAMHETEN Stockholms Läns Ridsportförbund ska stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 verksamhetsberättelse Sida 1(10) Handläggare FS Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1 Medlemmar... 3

Läs mer

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det? Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det? Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge

Läs mer

NYHETER FRÅN NORR AMSBERGS RIDKLUBB BORLÄNGE

NYHETER FRÅN NORR AMSBERGS RIDKLUBB BORLÄNGE NYHETER FRÅN NORR AMSBERGS RIDKLUBB BORLÄNGE Terminsavslutning med miniatyrhästar Juni 2013 En alv vann årets maskeradtävling! Ordförande har ordet. Nu är det sommar och våra hästar ska också få semester

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF

Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF 2015-01-01-2015-12-31 Mälardalens distansryttarförening Enköping Uppland Organisationsnummer 802462-5397 1(5) Verksamhetsberättelse för

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Vision Med hästen i centrum är Bromma Ridklubb en förebild vad gäller engagemang, klubbanda och kunskap. Verksamhetsidé Bromma Ridklubb är en ideell förening

Läs mer

Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK),

Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK), Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK), 201208 Nu börjar vi närma oss slutet av säsongen, men det finns ännu ca 10 tävlingar som skall genomföras innan höstmörkret sänker sig på riktigt.jag hoppas

Läs mer

Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade

Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade vid föreningar anslutna till Upplands Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet Upplands Ridsportförbund 2008 Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Besöksgruppens funktion Besöksgruppen fungerar som en rådgivande, inspekterande och kontrollerande resurs till distriktets anslutna

Läs mer

BESTÄMMELSER. Allsvenskor

BESTÄMMELSER. Allsvenskor BESTÄMMELSER Allsvenskor 2012 Generella regler lag Dessa regler gäller för samtliga allsvenskor om inget annat anges. ANMÄLAN Lagserierna är öppna för klubbar anslutna till SvRF inom Upplands Ridsportförbund.

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag. Till valberedningen har endast fyra nomineringar inkommit och därför finns det i dagsläget

Läs mer

Plac. Ryttare Häst Poäng Procent * 1 SANDRA REGARD, Björklinge RF TOM SAWYER 176 ( 65.19%) * 2 REBECCA STENSTRÖM, Ridklubben RUDOLF

Plac. Ryttare Häst Poäng Procent * 1 SANDRA REGARD, Björklinge RF TOM SAWYER 176 ( 65.19%) * 2 REBECCA STENSTRÖM, Ridklubben RUDOLF Lurbo Ridklubb 20/ Klass 2B Dressyr LC. Bedömning Lätt C: 2008 Klass 2C DRESSYR LÄTT C: 2008 Klass 2D DRESSYR LÄTT C: 2008 Klass 2B Dressyr LC. Bedömning Lätt C: 2008 * SANDRA REGARD, Björklinge TOM SAWYER

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2017

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2017 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2017 Under 2016 har hela idrotten gjort en översyn av Idrottslyftet för att se hur vi kan göra det ännu. Under den nästkommande perioden som sträcker sig 2017 2019 kommer Idrottslyftet

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet.

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. PROTOKOLL Årsmöte 2012 Tid: 1 Mars 2012 Plats: Vindelngallerian, Vindeln 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. SvRF representerades

Läs mer

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT RIDSPORTEN I SVERIGE Riksidrottsförbundet LOK-Stöd Idrottslyftet IdrottOnline SISU utbildningstimmar CENTRAL ORGANISATION Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren.

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren. Stockholms Läns Ridsportförbund Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2009 UNGDOMSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund ska stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten samt

Läs mer

Årets Ungdomssektion 2010

Årets Ungdomssektion 2010 Årets Ungdomssektion 2010 Klubb: Theleborgs Ryttarsällskap Distrikt: Smålands Ridsportförbund Kontaktperson i sektionen: Josefine Ahlgren Adress: Stallvägen 10 353 52 Växjö Telefon: 0702-46 06 11 E-mail:

Läs mer

R I D S P O R T S AT S N I N G

R I D S P O R T S AT S N I N G Young Riders Academy RIDSPORTS AT SNI NG 2013 Young Riders Academy Young Riders Academy ger unga ryttartalanger en unik chans till utvecklingsmöjligheter inom hoppning eller dressyr på ett såväl sportsligt

Läs mer

Ridsportallsvenskan 2010

Ridsportallsvenskan 2010 Regler Ridsportallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Div I Hoppning

Läs mer

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet.

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet. REGELBOKEN 2016 2 Förord I denna regelbok har distriktets tävlingssektion samlat bestämmelser som gäller för distriktsmästerskap, lagtävlingar, championat och cuper i Norrbottens distrikt. Norrlandsmästerskapens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Vi har bytt logga i år! Även distrikten har fått tre kronor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Styrelsen sid 2 Verksamhetsberättelser Tävling sid 4 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Verksamhets- och förvaltningsberättelse 1 2011 Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2 Styrelsen Styrelsearbetet har letts av ordförande Hans Jansson och styrelseledamöterna Gun Ehnvik, Per Willén, Lina Östlund-Lagerström, Annica Kårelius,

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång

Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång Emilie Wass Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång att det var en extremt bra ridskola på alla

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer