Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt"

Transkript

1 Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet. URF skall genom sina aktiviteter bidra till att säkra och vidareutveckla en hög kvalitet på ridsportens bredd- och tävlingsverksamheter samt på hästar och hästhållning. VARUMÄRKE URF ska kännetecknas av service och engagemang. URF skall vara en organisation som sätter medlemmarnas intresse främst. SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Upplands Ridsportförbund är ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distriktsförbund. Svenska Ridsportförbundet har 904 anslutna föreningar i hela landet var av 37i Uppland. Ungefär enskilda personer är medlemmar i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Nästan 58 procent av dessa medlemmar är under 21 år. 2

3 Föreningsmedlemmar 6999 INNEHÅLL Ordförande har ordet 4 Styrelse, kommittéer etc Måldokumentet 6 Ungdomssektionen 7 Informationsarbete 8 Ridskola 9 Besöksgruppen Starter Handikappverksamheten Utbildningsverksamheten 11 Tävling Gröna kort 21 Idrottslyftet 21 Projekt och samarbeten 22 Anslutna föreningar 23 LOK-stöd HT LOK-stöd VT Ekonomi 26 Utmärkelser 26 Genomförda utbildningar Utbildningar Dagar

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET Ytterligare ett år har gått. Ett år då Svenska Ridsportförbundet höll sin stämma i Uppsala. Ett år då trenden av färre medlemmar i distriktets klubbar vänt uppåt igen. Ett år då starter genomfört på de 150 tävlingar som ordnat av föreningarna inom Upplands Ridsportförbund. Ett år då 400 personer deltagit på utbildningar som Upplands Ridsportförbund genomfört. - Då har jag inte nämnt all den verksamhet som pågår ute på de 37 föreningarna i Uppland hela tiden. Ett enastående arbete av engagerade, kunniga och drivna människor som alla bidrar till att ridsporten i Uppland utvecklas och frodas. I distriktet har vi under 2013 för första gången genomfört en gemensam DM-helg för hoppning och dressyr, ponny och häst. Det var distriktsstyrelsens ambition och vilja att lyfta fram mästerskapet i distriktsmästerskapet och göra tävlingarna till något mer än bara en vanlig klass. Genom att genomföra ett enat DM, dessutom i distriktets regi - i gott samarbete med Jälla Hästsportförening och Jällagymnasiet, ville vi lyfta fram tävlingarna lite extra. Det var ett stort arbete för den lilla organisation som distriktet ändå är men som kunde genomföras på ett förtjänstfullt sätt just p.g.a. gott samarbete med flera. Utan funktionärer och engagerade som ställde upp och hjälpte till, och utan sponsorer som stöttade tävlingarna på olika sätt, hade det inte blivit så bra som det blev. Stort tack till alla inblandade! Vi hoppas på en god fortsättning på detta så att distriktsmästerskapet framöver verkligen ses som ett mästerskap! våra informationsmöten så att de stämmer överrens med behovet i föreningarna. Vissa år är en del utbildningar fullbelagda och vissa år är det andra som drar mer. Under 2013 genomfördes för första gången på många år två stycken ungdomsledarkurser med totalt 26 nya ungdomsledare som följd. Glädjande, och det innebär fortsatt god verksamhet ute på föreningarna. Under året har vi även arbetat ytterligare med våra kommunikationsverktyg och vår Facebooksida har blivit mer aktiv, vinnaren i foto-tävlingen som genomfördes under hösten pryder bl.a. denna verksamhetsberättelse. Under hösten startade vi en blogg där distriktskonsulenten berättar om verksamheten och om olika aktuella frågor. Ambitionen är att ge bättre information om frågor och beslut men också möjliggöra en dialog med fler. Verksamheten är omfattande och det är tack vare stora insatser från många håll; styrelsen, kommittéer och sektioner, besöksgruppen, föreningar och även enskilda engagerade - Stort tack för era insatser. Detta engagemang skulle inte kunna omvandlas till verksamhet på samma sätt om det inte var för personalen på kansliet. Tack Malin Aldal, som under stor del av året drog lasset själv, men även till Johanna Blom som kommit in under hösten och Helen Wiberg för insatsen i början av året. Gudrun Orava Ordförande I distriktet finns många duktiga tävlingsarrangörer, och många duktiga ryttare. Även i de mindre grenarna som voltige och distansritt finns några av Sveriges bästa utövare i Uppland. Jätteroligt! Både hoppningen och dressyren har också många duktiga utövare, något som inte minst syns när det är dags för lag SM finaler i de båda grenarna. Mycket av distriktets övriga verksamhet är utbildning, fortbildning och information. Vi arbetar hela tiden på att anpassa vårt utbildningsutbud och Gudrun vid SvRFs stämma på SLU 4

5 STYRELSE, SEKTIONER, KOMMITTÉER OCH KANSLI Styrelsen Ordförande - Gudrun Orava Ordinarie ledamöter Sofia Persson Martisson - Vice ordförande- Inger Hedberg - Kassör - Dressyrkommittén Nina Brunstedt Camilla Andreasson Maria Nilsson Liza Öjetoft Karoliina Ikonen Gabriella Rapp - Ungdomssektionen Suppleanter Ulla Andersson - Besöksgruppen Nina Norling- Hoppkommittén Malin Axel-Nilsson Agnes Widenfalk Ungdomssektionen Revisorer Lisbeth Nyberg Valberedning Elin Johansson - sammankallande Carin Wrange Lotta Sivander Björn Johansson Mats Samuelsson Ungdomssektionen Gabriella Rapp ordförande Agnes Widenfalk Anna Jungerhem Sofia Andersson Johanna Edin Karoliina Ikonen Johanna Lenhammar Emma Kafle Grenledare Dressyr Dressyrkommittén Hoppning vakant Fälttävlan Gudrun Orava Voltige Linda Jenvall Distans Beatrize Öberg-Tillbom Körning Helena Wiklund WE - Helena Wiklund Dressyrkommittén Inger Hedberg (styrelsens representant), Ulrika Pernler, Yvonne Michaelsson, Maria Nilsson, Erica Müller och Åsa Schääf. Hoppkommittén Har ej varit verksam under 2013 Kanslipersonal Malin Aldal var föräldraledig fram till 1 mars. Helen Wiberg vikarierade för Malin fram till 28 feb. Perioden 1 mars 30 sept arbetade Malin heltid. Från 1 september har Malin varit föräldraledig 20%. Då anställdes Johanna Blom som vikarie på 20%. Christina Gullström har under året arbetat med lönehantering och ekonomi. Samarbetspartners Upplands Ridsportförbund är glada för sitt samarbete med Agria Länsförsäkringar Uppsala Eko Hus SISU Idrottsutbildarna Uppland Upplands Idrottsförbund Möller Bil Jällagymnasiet Delicato Besöksgruppen Lotta Andersson - ordförande, Tiit Räim Ulf Granhall, Ulla Andersson - styrelserepresentant. 5

6 MÅLDOKUMENT Måldokumentet som togs fram under 2006 har fortsatt att vara en levande del av verksamheten under Verksamhetsberättelsens olika delar är uppbyggda efter måldokumentet för att på ett tydligt sätt visa vilka åtgärder som vidtagits under respektive område. Under 2013 var stort fokus inställt på att genomföra distriktsmästerskapet som ett enat mästerskap som kan bli en stor tävlingshändelse i distriktet. Verksamhetsidé - Att erbjuda stöd och utbildning till medlemmar. - Att samordna och stödja tävlingsverksamhet i distriktet. - Att agera informationskanal mellan klubbarna i URF och Svenska Ridsportförbundet, SvRF. - Att inom ridsporten vara en drivande aktör vad gäller utvecklingen av hästsport och hästhållning. - Att bidra med kunskap för att öka förståelsen för hästens roll i olika delar av samhället. Mål Barn och ungdom - Att bidra till att klubbarna kan erbjuda säkra och bra utbildningar för barn. - Att utbilda ledare för barn och ungdomar. - Att ha en distriktsungdomssektion som kan driva projekt för klubbarnas ungdomssektioner. - Att stimulera utbyte och samarbete mellan olika klubbars ungdomssektioner. Funktionshindrade - Att stödja verksamhet och tävling för funktionshindrade. - Att informera om handikappverksamheten i distriktet. Integration och jämställdhet - Att verka för ökad mångfald inom ridsporten i distriktet. Besöksverksamhet - Att alla klubbar skall besökas minst vart tredje år. - Att klubbarna skall hålla en hög nivå vad gäller hästhållning och säkerhet. - Att erbjuda särskild verksamhet för klubbar som inte har ridskola. - Att öka antalet ridskolor som når upp till kraven för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning. Hästhållning - Att hästverksamheten i distriktet har sin bas i god hästhållning, grundad på kunskap och erfarenhet och med hästens välbefinnande i centrum. Utbildning - Att bedriva utbildningsverksamhet kring hästägande, hästsport och föreningsfrågor. - Att bedriva särskild vidareutbildning för ridskoleinstruktörer. - Att utbilda ledare på olika nivåer. Tävling - Att det i distriktet skall finnas ett brett tävlingsutbud på olika nivåer som håller hög standard vad gäller säkerhet, bredd och kompetens. - Att arbeta för att utveckla tävlande och arbeta med nya tävlingsformer. Information och marknadsföring - Att informera medlemmar, allmänhet och beslutsfattare om ridsport. - Att erbjuda informations-/ marknadsföringsmaterial till klubbar. - Att informera och påverka politiker och andra makthavare att verka till ridsportens fördel. - Att påverka näringslivet att satsa mer på ridsporten. - Att verka för ett ökat användande av digitala medier i klubbarna. 6

7 UNGDOMSSEKTIONEN - DUS Barn och ungdom - Att bidra till att klubbar kan erbjuda säkra och bra utbildningar för barn. - Att utbilda ledare för barn och ungdomar. - Att ha en distriktsungdomssektion som kan driva projekt för klubbarnas ungdomssektioner. - Att stimulera utbyte och samarbete mellan olika klubbars ungdomssektioner. Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen bestått av Agnes Widenfalk, Anna Jungerhem, Emma Mårtensson Kafle, Karoliina Ikonen, Johanna Edin, Johanna Lenhammar och Sofia Andersson. Ordförande var Gabriella Rapp ville vi fokusera på att få en bra kontakt med ungdomssektionerna på klubbarna ute i distriktet. Det resulterade i kontinuerliga webbutskick med information från DUS. Klubbarnas US gav bra respons och vi fick tag på flertalet ungdomssektioner som vi tidigare har haft svårt att nå. Den 14 maj arrangerades styrelseträffen Styrelseproffs på Uppsala Ponnyklubb där 20 stycken glada ungdomar från sex olika klubbar deltog. Det diskuterades mål och visioner samt personligheter och att alla behövs i en styrelse. Alla deltagare bjöds på en rundvandring på UPK:s anläggning och fika. Beslutet att genomföra styrelseträffen på en av klubbarna var uppskattat eftersom ungdomssektionerna få möjligheter att besöka olika klubbar samt att en av ungdomssektionerna slipper resa eftersom vi är på deras anläggning. Under sommaren samlades nya krafter och i augusti genomfördes Distriktsmästerskapen i käpphästhoppning på Säfva Ridklubb. Helgen var otroligt uppskattad inte minst eftersom ungdomssektionerna och de tävlande från olika klubbar fick en möjlighet att träffas och knyta kontakt med varandra. Helgen 31 augusti till 1 september anordnades DM på Jällagymnasiets anläggning och DUS var under helgen ansvariga för cafeterian. På lördagen genomfördes dressyren. Vi hade räknat med fler starter än de som genomfördes vilket gjorde att försäljningen även blev mindre än vad vi trott. Dock gick tacotallrikarna hem och nästan all köttfärs tog slut. På söndagen genomfördes hoppningen som hade betydligt fler starter vilket även ledde till att vi sålde mycket mer! Vi fick åka och kompletteringshandla åtminstone två gånger under söndagen då åtgången var större än vi räknat med. Sammanfattningsvis gick helgen bra och DUS hade en rolig och lärorik helg. Dessutom fick vi in mer pengar till DUS-kassan. Under hösten tog skola och arbete över mycket av tiden. Vi hade som krav för att genomföra en styrelseträff att ha minst tre klubbar närvarande eftersom vi ansåg att diskussionerna annars inte skulle bli lika givande. På grund av detta krav tvingades vi dock ställa in höstens styrelseträff då vi inte fick ihop tillräckligt många anmälningar. Under året har mycket av arbetet skett i arbetsgrupper. Vi har haft arbetsgruppen för uppstartspaketet som har arbetat med att ta fram förslag på material till ungdomssektioner, marknadsföringsgruppen som har arbetat med att ta fram förslag på hur DUS ska kunna marknadsföra sig. Käpphästgruppen som aktivt jobbat för att driva käpphäst DM samt hemsidegruppen som arbetat med att ta fram förslag på hur DUS-bloggen skall drivas och vad inläggen skall handla om. Arbetet i arbetsgrupper har varit oerhört givande då alla har fått välja att jobba med det respektive individ är intresserad av. Käpphästgruppen är här värd att lyftas extra då de gjorde ett utomordentligt jobb med käpphäst DM. Under året har även Vi i stallet och Ridskolecupen anordnats. Stort tack för verksamhetsåret 2013 och med förhoppningar om ett lika bra 2014! Gabriella Rapp Ordförande DUS 7

8 INFORMATIONSARBETE Information och marknadsföring - Att informera medlemmar, allmänhet och beslutsfattare om ridsport. - Att erbjuda informations-/marknadsföringsmaterial till klubbarna. - Att informera och påverka politiker och andra makthavare att verka till ridsportens fördel. - Att påverka näringslivet att satsa mer på ridsporten. - Att verka för ökat användande av digitala medier i klubbarna. Klubben och kommunen Under året har olika satsningar gjorts för att lyfta fram projektet Klubben och Kommunen som SvRF har initierat. Under våren bjöd distriktet in till utbildning i påverkansarbete, detta fick dock ställas in p.g.a. för få anmälda. I november genomfördes en utbildningskväll kring materialet med inspirerande föreläsningar från två föreningar som arbetat mycket med dessa frågor: Uppsala PK och Olunda RF. Distriktskonsulenten har också bistått flera föreningsstyrelser med möten där denna fråga har diskuterats. Digitala och sociala medier Distriktet har använt sig av bl.a. Facebook under året för att marknadsföra aktiviteter och evenemang. Facebooksidan har under året blivit mer aktiv och sedan oktober driver distriktet också en blogg där olika frågor och verksamhet kan lyftas fram och ges en djupare förklaring. På sikt hoppas vi detta bidrar till ökat intresse för verksamheten. Under året har distriktet också medverkat i tidningen Häst & Ryttare genom de två bilagor som erbjuds distrikten. Eldsjälspriset Distriktsstyrelsen instiftade under Uppländsk Ridsport 2010 ett Eldsjälspris för ideella insatser inom distriktet. Priset syftar till att lyfta fram de stora insatser som görs i det dolda och att uppmärksamma och premiera de som arbetar för att stärka ridsporten i Uppland tilldelades priset Margareta Geisner-Jansson från Bälinge RF för sina mångsidiga insatser både som aktivitets och organisationsledare. Tidigare pristagare 2012 Valle Vallgårda Lurbo RK 2011 Jeanette Mineur - Håbo Ridklubb 2010 Ingrid Jurå - Harbo Ortens Ryttarsällskap Charlotte Petersson - Uppland Västmanland Fältrittklubb Monica Öhman - Sigtunabygdens Ryttarförening Elisabeth Larsson - Tierps Ryttarklubb Sixten Eriksson - Uppland Västmanland Fältrittklubb DM-guldmedaljör Hoppning, Sissela Smith Distriktsmästerskapet Ett syfte med att distriktet anordnade distriktsmästerskapen som en enad tävling, var möjligheterna att använda tävlingen till att visa upp ridsporten och stärka ridsportens roll. Både vad gäller politiker och vad gäller näringsliv. Tävlingarna innebar flera sponsorsamarbeten där företag kom i kontakt med ridsporten. Till tävlingen bjöds också flera politiker in för att agera prisutdelare och detta innebar då en möjlighet för distriktet att visa upp ridsporten ytterligare för våra beslutsfattare. 8

9 RIDSKOLOR Av Upplands Ridsportförbunds medlemmar är sexton ridskolor. Dessa sexton föreningar har tillsammans ca medlemmar. Detta utgör då över 81 % av alla medlemmar inom Upplands Ridsportförbund. Ridskolornas verksamhet är central för ridsportens utveckling. Det är här som de flesta först kommer i kontakt med ridsporten. Det är på ridskolorna som många unga ledare får sin första fostran och det är här som grunden läggs för sportens framtida utveckling. Distriktsstyrelsen har därför alltid ridskolornas situation och behov med när verksamheten planeras. Bl.a. genomförs olika utbildningar och fortbildningar för instruktörer samt även för ungdomsledare och andra verksamma ledare på ridskolan. (läs mer i kapitlet om utbildning) Upplands Ridsportförbund har en utvecklingsgrupp för verksamhetsledare på ridskolorna som ses för frukostmöten några gånger om året för att diskutera gemensamma frågeställningar. Distriktets ungdomssektion har arbetat särskilt med att stötta ungdomssektionerna på ridskolorna och har även initierat RidskoleCupen som är en utbytescup där ridskoleryttare åker och tävlar på andra ridskolor vann Uppsala Ponnyklubb tävlingen. Projektet Klubben och Kommunen, som distriktet arbetat med under året, syftar till att stärka alla föreningar, men kanske främst ridskolor, i sitt arbete med att lyfta fram ridskolans betydelse i samhället så att föreningarna kan få det stöd som verksamheten förtjänar. Ridskolor *= uppgift från 2012 Medlemmar Ponnyer/hästar Antal lektioner/vecka elever/grupp antal instruktörer Bålsta RK Bälinge RF Enköpings RK * 75* 3-10* 8* Fjord o Fritidshästens RKR Gimo RK 126 4/ Heby RF * 18* 4-5* 3* Håbo RK 262 9/ Lagga FRK * 24* 5-8* 5* Lurbo RK * 45* 6-12* 10* Olunda RF Sigtunabygdens RF * 62* 10-12* 7* Säfva RK / Tierps RK Uppsala PK / Uppland Västmanlands FR Åsunda RF 22 7* 6* 1-6* 1* 9

10 BESÖKSGRUPPEN Besöksverksamhet - Att alla klubbar skall besökas minst vart tredje år. - Att klubbarna skall hålla en hög nivå vad gäller hästhållning och säkerhet. - Att erbjuda särskild verksamhet för klubbar som inte har ridskola. - Att öka antalet ridskolor som når upp till kraven för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning. Hästhållning - Att hästverksamhet i distriktet har sin bas i god hästhållning, grundad på kunskap och erfarenhet och med hästens välbefinnande i centrum. Upplands Ridsportförbund arrangerar många utbildningar med målet att förbättra hästhållningen och öka säkerheten i verksamheten. Förutom detta har distriktet också en Besöksgrupp som besöker föreningar dels för rutinmässiga kontroller och dels för att ge stöd i olika situationer. Besöksgruppens arbete innebär också att besöka föreningar som vill ansluta sig till förbundet samt föreningar som ansöker om skyltar för kvalitetsmärkning. Föreningar kan få kvalitetsmärkning för utbildad personal eller för att anläggningen håller en mycket bra standard vad gäller säkerhet och hästhållning. Besöksgruppen har under året sammanträtt en gång under Besöksgruppen ska besöka varje förening med ridskoleverksamhet vart tredje år. Under 2013 var det bara Lurbo RK som stod på tur för ett besök. Detta skedde i maj Under hösten var besöksgruppen representerad på SvRFs besöksgruppskonferens då nya direktiv för verksamheten presenterads, samt även nya protokoll inför I november deltog distriktet på SvRFs Säkerhetskonferens VERKSAMHET FÖR RYTTARE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindrade - Att stödja verksamhet och tävling för funktionshindrade. - Att informera om handikappverksamhet i distriktet. Under 2013 har verksamheten i Handikappkommittén varit låg och inga särskilda satsningar har gjorts under året. Flera föreningar har verksamhet med fokus på funktionsnedsatta. Enköpings RK har även flera tävlingsryttare. Sedan det blivit möjligt för föreningarna att själva genomföra Handikappledarutbildningen steg 1 har det inte efterfrågats att distriktet ska ordna den utbildningen. 10

11 UTBILDNING Utbildning - Att bedriva utbildningsverksamhet kring hästägande, hästsport och föreningsfrågor. - Att bedriva särskild vidareutbildning för ridskoleinstruktörer. - Att utbilda ledare på olika nivåer. Under 2013 ökade utbildningsverksamheten marginellt i förhållande till Bytet av kanslipersonal mitt i vårterminen bidrog till att några utbildningar inte kunde genomföras som planerat. Roligt är dock att intresset för ungdomsledarkursen varit stort under året och att vi därför för första gången på många år genomfört två Ungdomsledarkurser med sina tre steg. Den senare kommer att avslutas i början av Genomförda utbildningar Utbildningar Dagar Att antalet dagar är lägre än 2012 beror på att en stor del av dagarna under 2012 går att härleda till ridledarkursen (19 dagar). Ridledarkursen genomförs vart annat år i Uppland, och genomfördes alltså inte Årets mest besökta aktivitet var också årets sista. I decembermörkret genomfördes en clinic tillsammans med Segersta Equestrian där över 100 personer deltog. Även under 2013 har några aktiviteter fått ställa in p.g.a. lågt intresse. Det har främst handlat om aktiviteter för förtroendevalda i styrelserna men även sekretariatskursen och information om Idrottslyftet har fått ställa in. Ett par aktiviteter som var planerade i samverkan med Svenska Ridsportförbundet har blivit framflyttade och planeras att genomföras under En nyhet var lagledarutbildning tre kvällar för de som bistår de allsvenska lagen. En uppskattad utbildning som även kommer att genomföras under Kursen subventionerades av Idrottslyftet under Ungdomssektionen har genomfört två träffar för Ungdomssektionerna på föreningarna som varit välbesökta och uppskattade Kurser Dagar Deltagare Deltagardagar Ledarutbildning Tävlingspersonal Instruktörer Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Övrig utbildning Summa Deltagardagar räknas fram genom att multiplicera antalet deltagare på en kurs med antalet kursdagar. Observera att kurserna kan vara olika många dagar och ha olika många deltagare olika dagar och att det därför inte går att multiplicera antalet i kolumnen för dagar med antalet i kolumnen för deltagare för att få fram deltagardagar. 11

12 LEDARUTBILDNINGAR Inom Svenska Ridsportförbundet finns en välutvecklad ledarutbildning i flera steg. I Uppland har vi under 2013 genomfört Ungdomsledarkursen (ULK) i två omgångar. Ungdomsledarkursen vänder sig till ungdomar över 15 år som är verksamma som ledare på ridklubben eller ridskolan. Kursen syftar till att stärka ungdomarna i sin ledarroll och öka deras kunskaper i frågor som berör ledare inom ridsporten. Kursen är tre helger med övernattning. Det är första gången på många år som det funnits så stort intresse att delta i ULK. Kanske beror det på att Svenska Ridsportförbundet erbjuder stöd till avgiften eller så beror det på ett uppdämt behov då det inte genomfördes någon kurs På våren deltog 14 ungdomar från sex olika föreningar och på hösten deltog 12 ungdomar från sju olika föreningar. Jällagymnasiet erbjuder sina elever, i samarbete med Upplands Ridsportförbund och SISU, eleverna att genomgå ULK 1-3 under ledning av ULK-utbildare Lotta Andersson. Utbildningen föjer SVRF s riktlinjer vilket bl a innebär att distriktskonsulenten och SISUrepresentant gästföreläser samt att eleverna genomför, hos en förening ansluten till SvRF, en lärgrupp eller en kurs. Ridledarutbildningen Genomförs i uppland jämna år och det genomfördes alltså inte någon under I januari genomfördes utbildning av nya föreningsutbildare för grönt kort-kurser och det hölls också repetitionskurs för tidigare utbildade ledare. Totalt deltog 10 personer. TÄVLINGSUTBILDNINGAR Distriktet har under flera år erbjudit en tävlingsutbildningshelg i slutet av januari då vi utbildad tävlingsledare, sekretariatspersonal, säkerhetsfunktionärer och även har haft en allmän kurs för tävlingsfunktionärer. Under 2013 genomfördes bara tävlingsledarutbildningen med nio deltagare. Distriktet har, på sedvanligt sätt, genomfört fortbildningar för hopp- och hoppöverdomare. Med stöd från Idrottslyftet genomfördes en utbildning för lagledare under våren. Kursen var tre kvällar. Sju deltagare medverkade och ambitionen är att kursen ska bli årligt återkommande då deltagarna tyckte att den på många sätt var till nytta för dem som lagledare. FORTBILDNING INSTRUKTÖRER I måldokumentet står att distriktet ska genomföra särskild fortbildning för yrkesverksamma. Under året genomfördes två tillfällen med fokus på ridning. Den ena gången med fokus hoppning (19 deltagare) och den andra gången både hoppning och dressyr (25 deltagare). I augusti genomfördes en fyradagars-kurs på Sigtuna Ridskola. Kursen innehöll både ridning och praktik och syftar till att ge en grund för någon som eventuellt vill gå ridledarkursen i framtiden Antal deltagare 12 Ledarutbildning Tävlingspersonal Instruktörsfortbildning Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Övrig utbildning

13 Kursen är dock uppbyggd så att även den som tidigare gått ridledarkursen kan ha nytta av dess innehåll för inspiration och fortbildning. Det var andra gången som distriktet genomförde kursen och även denna gång fick kursen bra utvärderingar. Nio personer deltog där från fem föreningar. Deltagare/utbildningstyp Ledarutbildning Tävlingspersonal Instruktörer Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Övrig utbildning I slutet av hösten bjöd distriktet in till en fortbildning för C-tränare med två kvällars utbildning. Utbildningen fick dock ställas in p.g.a. för lågt intresse att delta. 26% 20% 11% 15% 15% 13% FÖRENINGSUTVECKLING Varje år grenomförs olika satsningar för att bidra till att föreningarna kan utveckla sin organisation och sin verksamhet. Tyvärr brukar det ofta vara svårt att locka organisationsledarna till utbildning. Kanske för att det inte känns lika konkret som en utbildning för sekretariatspersonalen. pågick från maj till oktober med arbetsuppgifter före styrelserna där emellan. Åtta personer från två föreningar deltog. I distriktet finns också en ledningsgrupp för ridskolorna där ordförande/verksamhetscheferna ses och äter frukost några gånger om året för att där få möjlighet att byta erfarenheter och lära av varandra. Under 2013 genomfördes dock några föreningsutvecklingssatsningar. UNGDOM I april hölls en informationskväll om Idrottslyftet på Olunda RF. Åtta personer deltog. De ungdomsaktiviteter som genomfördes återges under rubriken Ungdomssektionen på sid 7. En planerad ordförande/styrelse-konferens med fokus på påverkansarbete fick tyvärr ställas in men en kväll i detta ämne genomfördes i november. Uppsala Ponnyklubb och Olunda RF delade med sig av sina erfarenheter vad gäller opinionsbildning och Svenska Ridsportförbundets nya material Klubben och Kommunen visades. ÖVRIGA UTBILDNINGSSATSNINGAR I december genomfördes en clinic i samarbete med Segersta Equestrian. Fokus var effektiv vinterträning och Mads Hendeliowitz och Jeanna Högberg delade med sig av sina erfarenheter 104 personer satt på läktaren. I samarbete med SISU Idrottsutbildarna genomförde vi en tre kvällar lång utbildning för styrelsen som 13

14 TÄVLING Tävling - Att det i distriktet skall finnas ett brett utbud av tävlingar på olika nivåer som håller hög standard vad gäller säkerhet, bredd och kompetens. - Att arbeta för att utveckla tävlandet och arbeta med nya tävlingsformer. Många uppländska ekipage har gjort framstående insatser på tävlingar på hög nivå under året. Vi har dock inte möjlighet att redovisa alla dessa resultat i denna skrift men ett stort grattis riktas till alla dessa framgångsrika ryttare - ingen nämnd och ingen glömd! Fokus för verksamhetsberättelsen är lokal och regional tävling. TÄVLINGSSEKTIONEN Upplands Ridsportförbund har i dagsläget ingen verksam tävlingssektion. Tävlingssektionen består av grenledarna men denna har inte sammanträtt under Grenledarna och grenkommittéerna har dock varit inblandade i diverse beslut och resonemang och fungerat som remissinstans för distriktsstyrelsen. Under 2013 har distriktsstyrelsen också varit mycket aktiv i tävlingsfrågor eftersom distriktet för första gången genomförde ett enat Distriktsmästerskap i hoppning och dressyr och dessutom i distriktets regi i samarbete med Jälla Hästsportförening. Distriktet har två grenkommittéer; en hoppkommitté och en dressyrkommitté. Övriga grenar har grenledare som ansvarar för att bevaka sin grens intressen, samordna DM och hålla distriktsstyrelsen informerad om förändringar och behov inom respektive gren. Under året har en träff för lagledare samt arrangörer av allsvenskorna genomförts samt en träff för att planera tävlingsterminen Det har även genomförts en utbildning för lagledare till allsvenskorna. Fortbildning för domare och överdomare har genomförts. Grenledare Hoppning Dressyr Fälttävlan Voltige Distans Körning Working Equitation vakant Dressyrkommittén Gudrun Orava Linda Jenvall Beatrize Öberg-Tillberg Helena Wiklund Helena Wiklund Antal tävlingar Hästhopning Ponnyhoppning Hästdressyr Ponnydressyr

15 ANTAL TÄVLINGAR I distriktet har under året följande tävlingar (antal tävlingsdagar) arrangerats (alla resultat är inte fullständiga): HOPPNING Häst starter2013 starter2012 ändring Nat Reg Lok Ponny starter 2013 starter2012 ändring Nat Reg Lok DRESSYR Häst starter2013 starter 2012 ändring Nat Reg Lok Ponny starter 2013 starter 2012 ändring Nat Reg Lok FÄLTTÄVLAN Häst starter 2013 starter 2012 ändring Reg Lokal Ponnytävlingarna fortsätter att tappa. Både inom dressyr och hoppning arrangerades färre tävlingar med totalt färre starter än En del av detta kan beror på att det inte anordnades någon div I dressyr för ponny i distriktet Ponnydressyren är liten i länet och framför allt tävlingar på lite högre nivå saknas. Ett arbete pågår med att försöka lägga in någon regional klass även på lokala tävlingar för att möjliggöra för fler tävlingstillfällen. ANTAL LICENSER Under 2013 utfärdades i Uppland följande antal licenser (förra årets siffra i parentes): Endagslicens/Lektionsryttare 71 (75) Lektionslicens, senior 19 (15) Lektionslicens, år 30 (42) Lektionslicens, upp till 12 år 18 (23) Endagslicens 269 (406) Licens, senior 557 (619) Licens, år 296 (332) Licens, upp till 12 år 63 (64) Körgroom & Linförarlicens 6 (7) Internationell endagslicens 2 (14) Internationell 10 (13) Summa 1341 (1610) DM vinnare i dressyr Amanda Eklöf DISTANSRITT tävlingar starter 2013 starter 2012 ändring Reg Lok Hoppning för häst har gått framåt under 2013 med nästan lika många tävlingar som hästdressyren. Inte sedan 2008 har det arrangerats fler hästhoppningar än hästdressyr i Uppland. Totalt anordnades 150 tävlingar med totalt starter vilket är i princip samma som 2012 (12.792) 15

16 EKIPAGERESULTAT Nedan redovisas de ekipage med mest poäng enligt Svenska Ridsportförbundets ekipageresultatlista för året inom respektive gren/kategori. Juniorer avser ryttare upp tom 18 år och Young rider ryttare mellan år. Samtliga grenar/kategorier där någon ryttare samlat poäng redovisas nedan. HOPPNING ALLSVENSKORNA Ponny Elitserien genomförs av SvRF Ponny Div I Då få lag var anmälda genomfördes serien tillsammans med Västmanland och Södermanland. Från Uppland deltog Aros RS, Jump Club RSF och Heby RF. Jump Club RSF slutade 3:a och Heby RF 3:a. Hoppning B-ponny C-ponny D-ponny Junior YR Senior Elin Lundin, Vångsundas Paris, HRF Johan Lundberg Larsson, Woodfields Future Star, Jump Club RSF Disa Holm, Jamilia, Heby RF Katarina Bork, Warette, Jump Club RSF Jessica Simm, Maxi I, Jump Club RSF Emma Emanuelsson, Titan, Jump Club RSF Ponny Div II Endast fyra lag anmäldes till serien men vi valde ändå att genomföra för att möjliggöra för de som ville rida. Heby lag 1 tog hem segern. Ponny Div III Endast åtta lag deltog i serien, vilket får anses lite historiskt sett då ofta mellan lag deltagit. Lurbo RK vann serien följt av Hebys lag 1. Dressyr B-ponny C-ponny D-ponny Junior YR Senior Fälttävlan Senior Distans Junior YR Senior Evelina Söderström, Carette, Segersta SR Louise Gligel, Molliere, Segersta SR Klara Andersson Antelli, Felix, Segersta SR Filippa Norrman, Candela, Segersta SR Amanda Eklund, Sambucus, Segersta SR Jeanna Högberg, Liza Minelli, Segersta SR Susanne Victor, Chanell, Björklige RF Nadia Liljedahl, Porsche, Uppsala PK Elanor Mowbray Jones, Silver Dearest, Mälardalens DRF Maria Hagman Eriksson, Bwuagadugo, Mälardalens DRF Häst Elitserien och div I genomförs av SvRF Div II Häst Nio lag deltog i div II för häst under hösten. Häggeby sportryttare firade sitt första år som medlem i SvRF med att vinna serien. Lurbo RK tog hem andra platsen genom att vara bättre än Tierps RK (som hade samma poäng) i tredje omgången. Div III Agria/länsförsäkringar Cup Elva lag deltog i serien, nio återstod i finalen. Uppsala Ponnyklubb tog hem serien följt av Lurbo RK oh Tierps RK som i den här serien lyckades ta tredjeplatsen framför Jälla HSF genom att vara bättre i tredje omgången. Höggeby SR vann div II 16

17 DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2013 beslutade distriktsstyrelsen att för första gången genomföra ett gemensamt DM för häst och ponny, hoppning och dressyr där distriktet också var med och arrangerade. Syftet var att lyfta fram DM som ett mästerskap i distriktet och skapa en DM helg med mästerskapsglans. Ambitionen är att på sikt öka intresset för DM och kunna genomföra kringarrangemang. Inga andra tävlingar tillåts heller i distriktet under DM helgen. Tillsammans med Jälla HSF genomfördes så Upplands första gemensamma DM helgen 31/8 1/9 Häst Juniorer GULD Beatrice Nyberg - Zsa Zsa Blom - Jump Club RSF SILVER Sara Norrström - Bee Beautiful - Heby RF BRONS Adelina Breitholtz - Calinou - Jump Club RSF Seniorer GULD Sissela Smith - Canonico B - Heby RF SILVER Frida Häggkvist - Flybo Lovely Nova - Frösåkers R BRONS Johanna Olesjö - Bunnahabhain - Lurbo RK Ponny Kategori B GULD Isabelle Franzetti - Morrigan Brigantia RP 1213 H -Heby RF SILVER Kajsa Björe - Zafir - Jump Club RSF Kategori C GULD Sandra Nordlöq - Törnrosa - Jump Club RSF SILVER Emil Holm - Egeballe s Mille - Enköpings RK BRONS Jennifer Pedersen - Hebys Kronos - Jump Club HSF Kategori D GULD Andrea Lindgren - Poetica - Heby RF SILVER Tova Eklund - Wilma - Heby RF BRONS Matilda Ljungberg - King - Jump Club RSF CUPER Under 2013 har en central cup i hoppning haft kvalificeringsomgångar i distriktet. Det var Mountain Horse Ponny Cup. Cupen är arrangerades av Svenska Ridsportförbundet. Cupen fokuserar på stilen hos ryttaren, eftersom cupen rids med stilhoppningsbedömning. Mountain Horse Pony Cup En stilhoppningscup där finalen avgjordes i samband med inomhus-sm för ponny. I Uppland var en omgång planerad till Heby RF, men den fick ställas in p.g.a. att reglerna blev försenade. I stället genomfördes en omgång på Jump Club RSF och en ytterligare omgång var planerad till Lurbo RKs stora sommarmeeting. En tävling som tyvärr fick ställa in p.g.a smitta i stallet. Enligt de nya reglerna skulle varje distrikt ordna en distriktsfinal och den arrangerades av Aros RS. Tre ekipage kvalificerade sig där för att delta på stora finalen på Grevagården i november. Alla tre gick till finalen men tyvärr fick ingen någon placering där. Bra jobbat ändå! Följande tre ryttare red Mountain Horse Ponny Cupfinalen: Kategori B Hannah Lif - Meteorit - Lurbo RK Kategori C Jennifer Åström - Lucky - Enköpings RK Kategori D Therese Carlsson - Fergus Flynn - Jump Club RSF EKOHUS CUP Även 2013 genomfördes Ekohus Cup i Uppland. Cupen är till för ponnyryttare på lägre nivå. Cupen innehåller både hoppning och dressyr och deltagarna kvalificerar sig till finalen genom att starta minst två dressyr och två hoppomgångar. I finalen rider ryttarna en hopp och en dressyromgång. Vinner gör den som sammanlagt har lägst poäng från sina dressyr och hoppomgångar. Cupen går i hoppning och LC:1 i dressyr. Cupen lockade tyvärr inte så många deltagare under Bara 14 deltagare medverkade. Segrade gjorde: Kategori B Alma Myrin - Dahlgårds Fagot - Bälinge RF Kategori C Elsa Karlsson - Trojkans Melton - Enköpings RK Kategori D Saga Persson - Red Fox - Bälinge RF 17

18 DRESSYR Dressyrkommittén Under 2013 har dressyrkommittén bestått av följande personer: Inger Hedberg (styrelsens representant), Ulrika Pernler, Yvonne Michaelsson, Maria Nilsson, Erica Müller, Eva Sköld och Åsa Schääf. ALLSVENSKORNA Ponny Elit S Segersta SR deltog med ett lag i elitserien efter vinst i div I. Laget gick vidare till lag-sm finalen, en bragd i sig, men lyckades inte ta med sig några medaljer tillbaka. Lag SM Fyra lag var med på Lag-SM från Uppland. Två av lagen tog sig till finalen. S Segersta SR medverkade med två lag, ett junior- och ett seniorlag. Seniorlaget gick till final och lyckades där vinna tävlingen och ta SM guld. Uppsala DS deltog också med två lag och deras lag 1 gick till final och lyckades där ta hand om bronset. Två SM-medaljer till Uppland alltså DISTRIKTSMÄSTERSKAP Div I Då endast S Segersta SR hade anmält lag kunde inte serien genomföras i Uppland. Laget från Segersta deltog i Västmanlands serie där de lyckades vinna och därmed kvalificera sig till Elitserien. Div II Efter att inte ha kunna genomför div II på några år deltog under hösten fyra lag i serien. Enköpings RK vann. Div III Serien genomfördes med åtta lag under våren. Lagga FKR segrade och Enköpings RK tog hand om andraplatsen. Häst Div I För första gången på många år kunde inte div I genomföras p.g.a. för få lag. Div II Nio lag deltog under vårens div II. Tävlingen går på regional nivå. Segrade gjorde S Segersta SR, två blev Uppsala Ponnyklubb lag 1 och tredjeplatsen gick till Björklinge RF. Div III Agria/Länsförsäkringar Cup Denna serie reds på hösten i Lätt B:2 i tre omgångar. Till årets div III serie 14 lag anmält sig och serien delades därför i två serier med sju lag i varje. I Södra serien vann Heby RF och Uppland Västmanland FK tog andraplatsen. I den norra serien vann Uppsala Dressyrsällskaps lag 1 och Lurbo RK kom två. Ponny DM-segrare dressyr Häst Seniorer GULD Amanda Eklund - Sambucus - S Segersta SR SILVER Åsa Andersson - Rohan - Uppsala DS Juniorer GULD Clara Stenson - Mustang - Björklinge RF Ponny Kategori B GULD Evelina Söderström - Carette - S Segersta SR SILVER Alma Müller - Henfynyw Tywysoq RWC 3 - S Segersta SR Kategori C GULD Louise Gligel - Mollliere - S Segersta SR Kategori D GULD Julia Fallström - Kirz Kaninpil Kärlund S Segersta SR SILVER Malin Grothérius - Bagheera - Uppsala DS BRONS Vendela Stertman - Esse Goldrprince - S Segersta SR 18

19 VOLTIGE 2013 har varit ett händelserikt år för Uppländsk voltige. Uppsala Voltiges lag 1 gjorde en EM-satsning vilket resulterade i flera utlandstävlingar. Första tävlingen ut var Deurn, Holland där laget slutade på en fjärde plats. Uppsalas junior Joanna Stånenheim startade också på denna tävling. Hon slutade på en sjunde plats. Sen var det dags för Krumke, Tyskland. Både laget och Joanna startade där. Laget slutade på en femte plats. Joanna hade oturen och hamnade precis utanför finalen. Sista tävlingen ur var Aachen. Den är uppdelad i två tävlingar. Första dagen placerade sig Uppsalas lag på en tolfte plats. Andra dagen flöt det på bättre och laget slutade på en fjärde plats. Tyvärr blev det inget EM för laget, då de blev slagna av det andra satsande svenska laget med ca 1 tiondel. Till SM i Laholm åkte tre lag från Uppsala, lag 1,2 och juniorlaget. Individuellt representerades Uppsala Voltige av juniorerna Joanna Stålenheim, Elsa Odén Låås och minioren Filippa Agerhill. Från Roslagen startade Senioren Amanda Hjelm. Tyvärr hade Amanda otur med sin häst som inte gick igenom veterinärbesiktningen. Som tur var fanns det en häst från Österlen som hon fick låna in sig på. Amanda slutade på en sjunde plats. Flera som hade otur under tävlingen var Joanna, vars häst inte gick igenom vet.besiktingen på lördagskvällen så hon fick avbryta tävlingen. Även Uppsalas lag 1 hade otur med ett större fall i finalküren. Det resulerade i att de förlorade silvermedaljen de hållit hela tävlingen. Lag 1 slutade på en tredje plats och lag 2 slutade på en sjunde plats. Uppsalas juniorlag lyckades däremot knycka silvermedaljen i juniorklassen. Elsa slutade på en nionde plats och Filippa på en femte plats. Uppsala lag 1:s häst Crescendo utsågs till tävlingens bästa laghäst. NM gick sista helgen i september i Mollebakkens Rideklub i Danmar. Uppsalas lag 1, juniorlaget och Joanna Stålenheim åkte ner. Lag 1 kom på en fjärde plats och juniorlaget kom på en femte plats. Joanna slutade på en tionde plats. Uppsalas longör Linda Jenvall blev även i år utsedd till nordens bästa longör tillsammans med Lasse Kristenssen, Danmark vann lagklassen seniorer, Juniorlaget vann lagklassen juniorer och Uppsalas individuella lag tog hem den klassen. Uppsala voltige har arrangerat två tävlingar under året varav en var tillsammans med Roslagen. Uppsala har sökt och fått pengar från idrottslyftet för att hyra in danslärare till lagen, för att hjälpa till att få fram det artistiska i kürerna, och en internationell tränare. Klubben har även fått bidrag för att hyra in en horsmanshipstränare till hästarna och lastträningar. FÄLTTÄVLAN Upplands Ridsportförbund är ett förhållandevis litet distrikt ur fättävlansperspektiv. Distriktet ligger inte heller helt rätt geografiskt men trots detta finns det många entusiastiska fälttävlansryttare både på ponny och häst. Under året arrangerade Uppland Västmanland Fältrittklubb och Enköpings Fältrittklubb tävlingar på lokal och regional nivå. Distriktsmästerskapet för seniorer avgjordes i Enköping. Tyvärr var det inte tillräckligt många juniorer anmälda för att en distriktsmästare skulle kunna koras. Guldet för seniorer gick till - Susanne Victor med Chanell från Björklige RF. Silvret gick även det till Björklige RF genom Charlotta Carlsson och Rembo. Stort grattis. Frida Edin och Eklyckans Pinglan från Björklinge RF lyckades med bragden att ta ett SM silver vid stil-sm i fälttävlan i Hofors i somras. Ekipaget låg fyra efter dressyren men lyckades att klättra till silverplats efter att ha klarat den utmanande terrängbanan med de högsta stilpoängen. VI har tre banor i distriktet; UVFK, Enköpings FRK och Säva Ridcenter. På Säva ingår terrängridning även för alla ridskoleeleverna - något som förhoppningsvis leder till många framtida fälttävlansryttare i distriktet. Årets sista tävling blev allsvenskansfinalen som Uppsala voltige i samverkan med Roslagens Voltige arrangerade. Uppsala tog hem alla finalerna. Lag 1 19

20 DISTANSRITT Aktiva klubbar som synts ute på distansbanorna runt om i Sverige 2013 är: Mälardalens Distansryttarförening med 5427 godkända tävlings kilometer, Rönningens Kör & Rid Klubb med 550 godkända kilometer, Uppsala PK med 410 godkända kilometer och Enköpings RK med 90 godkända kilometer. I täten Maria Hagman Eriksson Tävlingar som genomförts i uppland 2013 är: - Upplandsritten 29/6 - Rönningeritten 14/9 - Fjällnoraritten 5/10 DM för uppland anordnades på Rimboritten 80km den 27 juli. GULD - Karin Gadde-Jennische - RM Elettra - Mälardalens DRF Upplands mest framgångsrika distansryttare Maria Hagman-Eriksson har återigen hamnat i topp på FEIs ranking lista som nr 7 tidigare i höstas! Hon blev även tilldelad pris som "Årets Champion" på ryttargalan. helgkurser med inkörning har genomförts på Kullavreta. Ambitionen är att få igång körningen och tömkörningen i större omfattning i distriktet, både vad gäller tävlingsverksamhet och vad gäller vardaglig körning. T.ex. skulle fler kunna använda hästar och ponnyer till skötsel av anläggningarna, inte minst ur miljö-perspektiv vore detta bra. Man kan sladda ridhuset, gårdsplan och/eller klippa gräs med hjälp av hästarna istället för traktorn. Ett sätt att förena nytta med nöje. På Säva Ridskola är körning obligatoriskt en gång per termin för alla elever. Kanske kan det bidra till ökat intresse? Kanske något som fler föreningar kan ta efter? WORKING EQUITATION Helena Wiklund är grenledare i WE och det finns många aktiva inom grenen i distriktet. Grenen växte också kraftigt under 2013 och flera tävlingar genomfördes i distriktet. Uppsala Ponnyklubb, Sällskapet Segersta Sportryttare och Enköpings Fältrittklubb hade alla tävlingar med många deltagare. Uppsala Ponnyklubb hade även flera klubbtävlingar i grenen. SvRFs landslagstränare Paulo Bastos har haft regelbundna träningar på Kullavreta. I distriktet finns två utbildade we-domare och stort engagemang finns för grenens utveckling. Flera ryttare från Uppland deltog i Riksmästerskapet som anordnades för första gången under Flera ridskolor arbetar aktivt med WE som en del av ridskolans verksamhet och intresset för att anordna träningar i WE är stort runt om i länet. Roligt är också att en av upplands Young Riders har visat framfötterna på distansbanorna under Elanor Mowbray-Jones vann YRSM-Silver på Göingeritten den 11 maj. Morgondagens Stjärna? KÖRNING Körningen i Uppland har haft en liten nedgång sedan Upplandskuskarna la ner sin verksamhet. Helena Wiklund är grenledare för körningen i Uppland och hon bedriver körverksamhet på Kullavreta Gård. Anders Eriksson har haft tömkörning, körning såväl som inkörning 1 gång/månad samt att ett flertal 20

Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange

Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange Trippla DM-segraren Kajsa Björe vid Junior DM. Foto: Carin Wrange UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet. URF skall genom sina aktiviteter

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSÅRET 2014 Vi har under året jobbat vidare med att utveckla verksamheten. Personalen och styrelsen har aktivt agerat med information på ett effektivare och tydligare sätt. Man märker det genom

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren.

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren. Stockholms Läns Ridsportförbund Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2009 UNGDOMSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund ska stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten samt

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Stockholms Läns Ridsportförbunds Ungdomssektion Mål: UNGDOMSVERKSAMHETEN Stockholms Läns Ridsportförbund ska stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Vi har bytt logga i år! Även distrikten har fått tre kronor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Styrelsen sid 2 Verksamhetsberättelser Tävling sid 4 Verksamhetsberättelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 STYRELSEN FÖR SMÅLANDS RIDSPORTFÖRBUND AVGER HÄRMED FÖLJANDE REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 ORGANISATION Distriktsstyrelsen har under året utgjorts av: Kerstin Hultquist,

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till. Rimboritten. med LAG-SM 2012

Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till. Rimboritten. med LAG-SM 2012 Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till Rimboritten med LAG-SM 2012 Program 20-21 juli 2012 Program Rimboritten 2012 Fredagen den 20 juli - Veterinärbesiktning, Lag-SM middag etc. 16.00-17.00 Veterinärbesiktning

Läs mer

TALANG UTVECKLING FÖR FÄLTTÄVLAN

TALANG UTVECKLING FÖR FÄLTTÄVLAN TALANG UTVECKLING FÖR FÄLTTÄVLAN Fälttävlanskommittén Version ett: augusti 2013. 1 RYTTARENS NIVÅ TÄVLING TRÄNING FOKUS FÄLTTÄVLAN UTVECKLINGSTRAPPA Denna utvecklingstrappa har skapats av Gunilla Fredriksson,

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport LEDAR- PASSET Jag är en del av svensk ridsport Mitt engagemang Vi vet att ridsporten utvecklar självständiga ledare. Lika väl vet vi att du som ideell ledare laas med mängder av andra mervärden som du

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977.

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Kort om distansritt Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Sporten blev en erkänd FEI-gren 1982. Distansritt är numera den tredje största ridsportsgrenen ansluten till FEI, näst efter hoppning

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång

Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång Emilie Wass Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång att det var en extremt bra ridskola på alla

Läs mer

Södermanlands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2012

Södermanlands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2012 Södermanlands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2012 haft följande ledamöter: Ordförande Mikael Theorén Sekreterare,

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

1. RIDSPORTEN I SVERIGE

1. RIDSPORTEN I SVERIGE 1. RIDSPORTEN I SVERIGE FEI, the Fédération Equestre Internationale, dvs det internationella ridsportförbundet Det är i föreningarna som den viktiga verksamheten skapas, styrs och genomförs. Det är där

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 1 (6) Deltagare: Enligt bifogad lista INLEDNING Margareta Lindfors, motocrossektionen, hälsade alla välkomna och gick igenom helgens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Foto: Per Groth VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Sverige är ett riktigt hästland. Det näst hästtätaste i Europa (efter Island) faktiskt, med ungefär 350 000 hästar totalt. Här finns många sätt

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 14 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014-02-16. Dagordning. Styrelse under 2013. Verksamhetsberättelse. Resultatrapport. Balansrapport

ÅRSMÖTE 2014-02-16. Dagordning. Styrelse under 2013. Verksamhetsberättelse. Resultatrapport. Balansrapport 1 ÅRSMÖTE 2014-02-16 Dagordning Styrelse under 2013 Lägesbeskrivning för val av styrelse 2014 Verksamhetsberättelse Resultatrapport Balansrapport Revisionsberättelse Förslag till budget 2014 2 DAGORDNING

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015-02-15. Dagordning. Styrelse under 2014. Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015. Verksamhetsberättelse. Resultatrapport.

ÅRSMÖTE 2015-02-15. Dagordning. Styrelse under 2014. Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015. Verksamhetsberättelse. Resultatrapport. ÅRSMÖTE 2015-02-15 Dagordning Styrelse under 2014 Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015 Verksamhetsberättelse Resultatrapport Balansrapport Revisionsberättelse Förslag till budget 2015 DAGORDNING 1.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Jens Fredricsson Strömsholms Ridsportförening Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund Av de 19 distrikten som

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

Svenska landslaget i Working. Equitation tar sikte mot. VM i Wien 5-8 juni 2014!

Svenska landslaget i Working. Equitation tar sikte mot. VM i Wien 5-8 juni 2014! Svenska landslaget i Working Equitation tar sikte mot VM i Wien 5-8 juni 2014! År 2014 är det VM i Wien 5-8 juni och fyra ekipage har kvalat dit och blivit uttagna att ingå i det svenska landslaget i Working

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 1 Styrelse:... Anställda under året:... Ridskola och anläggning:... Hästar:... Investeringar och förbättringar som gjorts under året:... 2 Styrelsen Ordförande:

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015

Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015 Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015 Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete. Valberedningen har bestått av Andreas Dahlander (sammankallande), Birgitta Kihl, Louise Ribbing

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 verksamhetsberättelse Sida 1(10) Handläggare FS Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1 Medlemmar... 3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Värnamobygdens Ryttarförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelsen som valdes på årsmötet 2013-02-22 har bestått av:

Läs mer

Intern ledarutbildning på Ridklubben!

Intern ledarutbildning på Ridklubben! VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND Intern ledarutbildning på Ridklubben! Utbildningssystem för barn & ungdomar på Ridklubben! Datum: 2002-02-27 Bilder tagna på Hallsta Ridklubb Rubriker Vad, varför, hur? Innehåll

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Enskede Ridsällskap GEMENSKAP - TRYGGT & SÄKERT - PERSONLIG UTVECKLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 - ENSKEDE RIDSÄLLSKAP

Enskede Ridsällskap GEMENSKAP - TRYGGT & SÄKERT - PERSONLIG UTVECKLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 - ENSKEDE RIDSÄLLSKAP 2014 Verksamhetsberättelse Enskede Ridsällskap GEMENSKAP - TRYGGT & SÄKERT - PERSONLIG UTVECKLING Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Avsuttna aktiviteter Avsuttna aktiviteter Medlemsansvarig

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 15 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter:

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter: Södermanlands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter: Ordförande Eva Enetjärn Sekreterare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Norrbottens Ridsportförbund (NRF) bildades oktober 1993 efter en central sammanslagning av ridsportorganisationerna Ridfrämjandet, Svenska Ridsportens Centralorganisation,

Läs mer

Framtidsspaning 2.1 1. Nya former för engagemang. Framtidsspaning 2.1 Sep-nov 2012 Författare: Fanny Gustaver fanny.gustaver@ridsport.

Framtidsspaning 2.1 1. Nya former för engagemang. Framtidsspaning 2.1 Sep-nov 2012 Författare: Fanny Gustaver fanny.gustaver@ridsport. Framtidsspaning 2.1 1 Nya former för engagemang Framtidsspaning 2.1 Sep-nov 2012 Författare: Fanny Gustaver fanny.gustaver@ridsport.se 0220-456 29 Innehåll Bakgrund 3 Aktörer/roller 3 Frågeställningar

Läs mer

Karlstads ridklubb styrelsemöte

Karlstads ridklubb styrelsemöte Karlstads ridklubb styrelsemöte Tid: Måndagen den 20 april 2009, kl 18.30 Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb Närvarande: Frånvarande: Kjell Magnusson Per Holm Lena Persson Pia Ek Bosse Ericsson Gita

Läs mer

Södermanland. Framtidens ridsport

Södermanland. Framtidens ridsport Södermanland År 2012 firar en 100 år. Det ska vi fira på många olika sätt! I Södermanland firar vi de a genom a ge år 2012 temat Fram dens Ridsport. För visst vill vi a en ska finnas i y erligare 100

Läs mer