Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt"

Transkript

1 Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet. URF skall genom sina aktiviteter bidra till att säkra och vidareutveckla en hög kvalitet på ridsportens bredd- och tävlingsverksamheter samt på hästar och hästhållning. VARUMÄRKE URF ska kännetecknas av service och engagemang. URF skall vara en organisation som sätter medlemmarnas intresse främst. SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Upplands Ridsportförbund är ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distriktsförbund. Svenska Ridsportförbundet har 904 anslutna föreningar i hela landet var av 37i Uppland. Ungefär enskilda personer är medlemmar i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Nästan 58 procent av dessa medlemmar är under 21 år. 2

3 Föreningsmedlemmar 6999 INNEHÅLL Ordförande har ordet 4 Styrelse, kommittéer etc Måldokumentet 6 Ungdomssektionen 7 Informationsarbete 8 Ridskola 9 Besöksgruppen Starter Handikappverksamheten Utbildningsverksamheten 11 Tävling Gröna kort 21 Idrottslyftet 21 Projekt och samarbeten 22 Anslutna föreningar 23 LOK-stöd HT LOK-stöd VT Ekonomi 26 Utmärkelser 26 Genomförda utbildningar Utbildningar Dagar

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET Ytterligare ett år har gått. Ett år då Svenska Ridsportförbundet höll sin stämma i Uppsala. Ett år då trenden av färre medlemmar i distriktets klubbar vänt uppåt igen. Ett år då starter genomfört på de 150 tävlingar som ordnat av föreningarna inom Upplands Ridsportförbund. Ett år då 400 personer deltagit på utbildningar som Upplands Ridsportförbund genomfört. - Då har jag inte nämnt all den verksamhet som pågår ute på de 37 föreningarna i Uppland hela tiden. Ett enastående arbete av engagerade, kunniga och drivna människor som alla bidrar till att ridsporten i Uppland utvecklas och frodas. I distriktet har vi under 2013 för första gången genomfört en gemensam DM-helg för hoppning och dressyr, ponny och häst. Det var distriktsstyrelsens ambition och vilja att lyfta fram mästerskapet i distriktsmästerskapet och göra tävlingarna till något mer än bara en vanlig klass. Genom att genomföra ett enat DM, dessutom i distriktets regi - i gott samarbete med Jälla Hästsportförening och Jällagymnasiet, ville vi lyfta fram tävlingarna lite extra. Det var ett stort arbete för den lilla organisation som distriktet ändå är men som kunde genomföras på ett förtjänstfullt sätt just p.g.a. gott samarbete med flera. Utan funktionärer och engagerade som ställde upp och hjälpte till, och utan sponsorer som stöttade tävlingarna på olika sätt, hade det inte blivit så bra som det blev. Stort tack till alla inblandade! Vi hoppas på en god fortsättning på detta så att distriktsmästerskapet framöver verkligen ses som ett mästerskap! våra informationsmöten så att de stämmer överrens med behovet i föreningarna. Vissa år är en del utbildningar fullbelagda och vissa år är det andra som drar mer. Under 2013 genomfördes för första gången på många år två stycken ungdomsledarkurser med totalt 26 nya ungdomsledare som följd. Glädjande, och det innebär fortsatt god verksamhet ute på föreningarna. Under året har vi även arbetat ytterligare med våra kommunikationsverktyg och vår Facebooksida har blivit mer aktiv, vinnaren i foto-tävlingen som genomfördes under hösten pryder bl.a. denna verksamhetsberättelse. Under hösten startade vi en blogg där distriktskonsulenten berättar om verksamheten och om olika aktuella frågor. Ambitionen är att ge bättre information om frågor och beslut men också möjliggöra en dialog med fler. Verksamheten är omfattande och det är tack vare stora insatser från många håll; styrelsen, kommittéer och sektioner, besöksgruppen, föreningar och även enskilda engagerade - Stort tack för era insatser. Detta engagemang skulle inte kunna omvandlas till verksamhet på samma sätt om det inte var för personalen på kansliet. Tack Malin Aldal, som under stor del av året drog lasset själv, men även till Johanna Blom som kommit in under hösten och Helen Wiberg för insatsen i början av året. Gudrun Orava Ordförande I distriktet finns många duktiga tävlingsarrangörer, och många duktiga ryttare. Även i de mindre grenarna som voltige och distansritt finns några av Sveriges bästa utövare i Uppland. Jätteroligt! Både hoppningen och dressyren har också många duktiga utövare, något som inte minst syns när det är dags för lag SM finaler i de båda grenarna. Mycket av distriktets övriga verksamhet är utbildning, fortbildning och information. Vi arbetar hela tiden på att anpassa vårt utbildningsutbud och Gudrun vid SvRFs stämma på SLU 4

5 STYRELSE, SEKTIONER, KOMMITTÉER OCH KANSLI Styrelsen Ordförande - Gudrun Orava Ordinarie ledamöter Sofia Persson Martisson - Vice ordförande- Inger Hedberg - Kassör - Dressyrkommittén Nina Brunstedt Camilla Andreasson Maria Nilsson Liza Öjetoft Karoliina Ikonen Gabriella Rapp - Ungdomssektionen Suppleanter Ulla Andersson - Besöksgruppen Nina Norling- Hoppkommittén Malin Axel-Nilsson Agnes Widenfalk Ungdomssektionen Revisorer Lisbeth Nyberg Valberedning Elin Johansson - sammankallande Carin Wrange Lotta Sivander Björn Johansson Mats Samuelsson Ungdomssektionen Gabriella Rapp ordförande Agnes Widenfalk Anna Jungerhem Sofia Andersson Johanna Edin Karoliina Ikonen Johanna Lenhammar Emma Kafle Grenledare Dressyr Dressyrkommittén Hoppning vakant Fälttävlan Gudrun Orava Voltige Linda Jenvall Distans Beatrize Öberg-Tillbom Körning Helena Wiklund WE - Helena Wiklund Dressyrkommittén Inger Hedberg (styrelsens representant), Ulrika Pernler, Yvonne Michaelsson, Maria Nilsson, Erica Müller och Åsa Schääf. Hoppkommittén Har ej varit verksam under 2013 Kanslipersonal Malin Aldal var föräldraledig fram till 1 mars. Helen Wiberg vikarierade för Malin fram till 28 feb. Perioden 1 mars 30 sept arbetade Malin heltid. Från 1 september har Malin varit föräldraledig 20%. Då anställdes Johanna Blom som vikarie på 20%. Christina Gullström har under året arbetat med lönehantering och ekonomi. Samarbetspartners Upplands Ridsportförbund är glada för sitt samarbete med Agria Länsförsäkringar Uppsala Eko Hus SISU Idrottsutbildarna Uppland Upplands Idrottsförbund Möller Bil Jällagymnasiet Delicato Besöksgruppen Lotta Andersson - ordförande, Tiit Räim Ulf Granhall, Ulla Andersson - styrelserepresentant. 5

6 MÅLDOKUMENT Måldokumentet som togs fram under 2006 har fortsatt att vara en levande del av verksamheten under Verksamhetsberättelsens olika delar är uppbyggda efter måldokumentet för att på ett tydligt sätt visa vilka åtgärder som vidtagits under respektive område. Under 2013 var stort fokus inställt på att genomföra distriktsmästerskapet som ett enat mästerskap som kan bli en stor tävlingshändelse i distriktet. Verksamhetsidé - Att erbjuda stöd och utbildning till medlemmar. - Att samordna och stödja tävlingsverksamhet i distriktet. - Att agera informationskanal mellan klubbarna i URF och Svenska Ridsportförbundet, SvRF. - Att inom ridsporten vara en drivande aktör vad gäller utvecklingen av hästsport och hästhållning. - Att bidra med kunskap för att öka förståelsen för hästens roll i olika delar av samhället. Mål Barn och ungdom - Att bidra till att klubbarna kan erbjuda säkra och bra utbildningar för barn. - Att utbilda ledare för barn och ungdomar. - Att ha en distriktsungdomssektion som kan driva projekt för klubbarnas ungdomssektioner. - Att stimulera utbyte och samarbete mellan olika klubbars ungdomssektioner. Funktionshindrade - Att stödja verksamhet och tävling för funktionshindrade. - Att informera om handikappverksamheten i distriktet. Integration och jämställdhet - Att verka för ökad mångfald inom ridsporten i distriktet. Besöksverksamhet - Att alla klubbar skall besökas minst vart tredje år. - Att klubbarna skall hålla en hög nivå vad gäller hästhållning och säkerhet. - Att erbjuda särskild verksamhet för klubbar som inte har ridskola. - Att öka antalet ridskolor som når upp till kraven för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning. Hästhållning - Att hästverksamheten i distriktet har sin bas i god hästhållning, grundad på kunskap och erfarenhet och med hästens välbefinnande i centrum. Utbildning - Att bedriva utbildningsverksamhet kring hästägande, hästsport och föreningsfrågor. - Att bedriva särskild vidareutbildning för ridskoleinstruktörer. - Att utbilda ledare på olika nivåer. Tävling - Att det i distriktet skall finnas ett brett tävlingsutbud på olika nivåer som håller hög standard vad gäller säkerhet, bredd och kompetens. - Att arbeta för att utveckla tävlande och arbeta med nya tävlingsformer. Information och marknadsföring - Att informera medlemmar, allmänhet och beslutsfattare om ridsport. - Att erbjuda informations-/ marknadsföringsmaterial till klubbar. - Att informera och påverka politiker och andra makthavare att verka till ridsportens fördel. - Att påverka näringslivet att satsa mer på ridsporten. - Att verka för ett ökat användande av digitala medier i klubbarna. 6

7 UNGDOMSSEKTIONEN - DUS Barn och ungdom - Att bidra till att klubbar kan erbjuda säkra och bra utbildningar för barn. - Att utbilda ledare för barn och ungdomar. - Att ha en distriktsungdomssektion som kan driva projekt för klubbarnas ungdomssektioner. - Att stimulera utbyte och samarbete mellan olika klubbars ungdomssektioner. Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen bestått av Agnes Widenfalk, Anna Jungerhem, Emma Mårtensson Kafle, Karoliina Ikonen, Johanna Edin, Johanna Lenhammar och Sofia Andersson. Ordförande var Gabriella Rapp ville vi fokusera på att få en bra kontakt med ungdomssektionerna på klubbarna ute i distriktet. Det resulterade i kontinuerliga webbutskick med information från DUS. Klubbarnas US gav bra respons och vi fick tag på flertalet ungdomssektioner som vi tidigare har haft svårt att nå. Den 14 maj arrangerades styrelseträffen Styrelseproffs på Uppsala Ponnyklubb där 20 stycken glada ungdomar från sex olika klubbar deltog. Det diskuterades mål och visioner samt personligheter och att alla behövs i en styrelse. Alla deltagare bjöds på en rundvandring på UPK:s anläggning och fika. Beslutet att genomföra styrelseträffen på en av klubbarna var uppskattat eftersom ungdomssektionerna få möjligheter att besöka olika klubbar samt att en av ungdomssektionerna slipper resa eftersom vi är på deras anläggning. Under sommaren samlades nya krafter och i augusti genomfördes Distriktsmästerskapen i käpphästhoppning på Säfva Ridklubb. Helgen var otroligt uppskattad inte minst eftersom ungdomssektionerna och de tävlande från olika klubbar fick en möjlighet att träffas och knyta kontakt med varandra. Helgen 31 augusti till 1 september anordnades DM på Jällagymnasiets anläggning och DUS var under helgen ansvariga för cafeterian. På lördagen genomfördes dressyren. Vi hade räknat med fler starter än de som genomfördes vilket gjorde att försäljningen även blev mindre än vad vi trott. Dock gick tacotallrikarna hem och nästan all köttfärs tog slut. På söndagen genomfördes hoppningen som hade betydligt fler starter vilket även ledde till att vi sålde mycket mer! Vi fick åka och kompletteringshandla åtminstone två gånger under söndagen då åtgången var större än vi räknat med. Sammanfattningsvis gick helgen bra och DUS hade en rolig och lärorik helg. Dessutom fick vi in mer pengar till DUS-kassan. Under hösten tog skola och arbete över mycket av tiden. Vi hade som krav för att genomföra en styrelseträff att ha minst tre klubbar närvarande eftersom vi ansåg att diskussionerna annars inte skulle bli lika givande. På grund av detta krav tvingades vi dock ställa in höstens styrelseträff då vi inte fick ihop tillräckligt många anmälningar. Under året har mycket av arbetet skett i arbetsgrupper. Vi har haft arbetsgruppen för uppstartspaketet som har arbetat med att ta fram förslag på material till ungdomssektioner, marknadsföringsgruppen som har arbetat med att ta fram förslag på hur DUS ska kunna marknadsföra sig. Käpphästgruppen som aktivt jobbat för att driva käpphäst DM samt hemsidegruppen som arbetat med att ta fram förslag på hur DUS-bloggen skall drivas och vad inläggen skall handla om. Arbetet i arbetsgrupper har varit oerhört givande då alla har fått välja att jobba med det respektive individ är intresserad av. Käpphästgruppen är här värd att lyftas extra då de gjorde ett utomordentligt jobb med käpphäst DM. Under året har även Vi i stallet och Ridskolecupen anordnats. Stort tack för verksamhetsåret 2013 och med förhoppningar om ett lika bra 2014! Gabriella Rapp Ordförande DUS 7

8 INFORMATIONSARBETE Information och marknadsföring - Att informera medlemmar, allmänhet och beslutsfattare om ridsport. - Att erbjuda informations-/marknadsföringsmaterial till klubbarna. - Att informera och påverka politiker och andra makthavare att verka till ridsportens fördel. - Att påverka näringslivet att satsa mer på ridsporten. - Att verka för ökat användande av digitala medier i klubbarna. Klubben och kommunen Under året har olika satsningar gjorts för att lyfta fram projektet Klubben och Kommunen som SvRF har initierat. Under våren bjöd distriktet in till utbildning i påverkansarbete, detta fick dock ställas in p.g.a. för få anmälda. I november genomfördes en utbildningskväll kring materialet med inspirerande föreläsningar från två föreningar som arbetat mycket med dessa frågor: Uppsala PK och Olunda RF. Distriktskonsulenten har också bistått flera föreningsstyrelser med möten där denna fråga har diskuterats. Digitala och sociala medier Distriktet har använt sig av bl.a. Facebook under året för att marknadsföra aktiviteter och evenemang. Facebooksidan har under året blivit mer aktiv och sedan oktober driver distriktet också en blogg där olika frågor och verksamhet kan lyftas fram och ges en djupare förklaring. På sikt hoppas vi detta bidrar till ökat intresse för verksamheten. Under året har distriktet också medverkat i tidningen Häst & Ryttare genom de två bilagor som erbjuds distrikten. Eldsjälspriset Distriktsstyrelsen instiftade under Uppländsk Ridsport 2010 ett Eldsjälspris för ideella insatser inom distriktet. Priset syftar till att lyfta fram de stora insatser som görs i det dolda och att uppmärksamma och premiera de som arbetar för att stärka ridsporten i Uppland tilldelades priset Margareta Geisner-Jansson från Bälinge RF för sina mångsidiga insatser både som aktivitets och organisationsledare. Tidigare pristagare 2012 Valle Vallgårda Lurbo RK 2011 Jeanette Mineur - Håbo Ridklubb 2010 Ingrid Jurå - Harbo Ortens Ryttarsällskap Charlotte Petersson - Uppland Västmanland Fältrittklubb Monica Öhman - Sigtunabygdens Ryttarförening Elisabeth Larsson - Tierps Ryttarklubb Sixten Eriksson - Uppland Västmanland Fältrittklubb DM-guldmedaljör Hoppning, Sissela Smith Distriktsmästerskapet Ett syfte med att distriktet anordnade distriktsmästerskapen som en enad tävling, var möjligheterna att använda tävlingen till att visa upp ridsporten och stärka ridsportens roll. Både vad gäller politiker och vad gäller näringsliv. Tävlingarna innebar flera sponsorsamarbeten där företag kom i kontakt med ridsporten. Till tävlingen bjöds också flera politiker in för att agera prisutdelare och detta innebar då en möjlighet för distriktet att visa upp ridsporten ytterligare för våra beslutsfattare. 8

9 RIDSKOLOR Av Upplands Ridsportförbunds medlemmar är sexton ridskolor. Dessa sexton föreningar har tillsammans ca medlemmar. Detta utgör då över 81 % av alla medlemmar inom Upplands Ridsportförbund. Ridskolornas verksamhet är central för ridsportens utveckling. Det är här som de flesta först kommer i kontakt med ridsporten. Det är på ridskolorna som många unga ledare får sin första fostran och det är här som grunden läggs för sportens framtida utveckling. Distriktsstyrelsen har därför alltid ridskolornas situation och behov med när verksamheten planeras. Bl.a. genomförs olika utbildningar och fortbildningar för instruktörer samt även för ungdomsledare och andra verksamma ledare på ridskolan. (läs mer i kapitlet om utbildning) Upplands Ridsportförbund har en utvecklingsgrupp för verksamhetsledare på ridskolorna som ses för frukostmöten några gånger om året för att diskutera gemensamma frågeställningar. Distriktets ungdomssektion har arbetat särskilt med att stötta ungdomssektionerna på ridskolorna och har även initierat RidskoleCupen som är en utbytescup där ridskoleryttare åker och tävlar på andra ridskolor vann Uppsala Ponnyklubb tävlingen. Projektet Klubben och Kommunen, som distriktet arbetat med under året, syftar till att stärka alla föreningar, men kanske främst ridskolor, i sitt arbete med att lyfta fram ridskolans betydelse i samhället så att föreningarna kan få det stöd som verksamheten förtjänar. Ridskolor *= uppgift från 2012 Medlemmar Ponnyer/hästar Antal lektioner/vecka elever/grupp antal instruktörer Bålsta RK Bälinge RF Enköpings RK * 75* 3-10* 8* Fjord o Fritidshästens RKR Gimo RK 126 4/ Heby RF * 18* 4-5* 3* Håbo RK 262 9/ Lagga FRK * 24* 5-8* 5* Lurbo RK * 45* 6-12* 10* Olunda RF Sigtunabygdens RF * 62* 10-12* 7* Säfva RK / Tierps RK Uppsala PK / Uppland Västmanlands FR Åsunda RF 22 7* 6* 1-6* 1* 9

10 BESÖKSGRUPPEN Besöksverksamhet - Att alla klubbar skall besökas minst vart tredje år. - Att klubbarna skall hålla en hög nivå vad gäller hästhållning och säkerhet. - Att erbjuda särskild verksamhet för klubbar som inte har ridskola. - Att öka antalet ridskolor som når upp till kraven för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning. Hästhållning - Att hästverksamhet i distriktet har sin bas i god hästhållning, grundad på kunskap och erfarenhet och med hästens välbefinnande i centrum. Upplands Ridsportförbund arrangerar många utbildningar med målet att förbättra hästhållningen och öka säkerheten i verksamheten. Förutom detta har distriktet också en Besöksgrupp som besöker föreningar dels för rutinmässiga kontroller och dels för att ge stöd i olika situationer. Besöksgruppens arbete innebär också att besöka föreningar som vill ansluta sig till förbundet samt föreningar som ansöker om skyltar för kvalitetsmärkning. Föreningar kan få kvalitetsmärkning för utbildad personal eller för att anläggningen håller en mycket bra standard vad gäller säkerhet och hästhållning. Besöksgruppen har under året sammanträtt en gång under Besöksgruppen ska besöka varje förening med ridskoleverksamhet vart tredje år. Under 2013 var det bara Lurbo RK som stod på tur för ett besök. Detta skedde i maj Under hösten var besöksgruppen representerad på SvRFs besöksgruppskonferens då nya direktiv för verksamheten presenterads, samt även nya protokoll inför I november deltog distriktet på SvRFs Säkerhetskonferens VERKSAMHET FÖR RYTTARE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindrade - Att stödja verksamhet och tävling för funktionshindrade. - Att informera om handikappverksamhet i distriktet. Under 2013 har verksamheten i Handikappkommittén varit låg och inga särskilda satsningar har gjorts under året. Flera föreningar har verksamhet med fokus på funktionsnedsatta. Enköpings RK har även flera tävlingsryttare. Sedan det blivit möjligt för föreningarna att själva genomföra Handikappledarutbildningen steg 1 har det inte efterfrågats att distriktet ska ordna den utbildningen. 10

11 UTBILDNING Utbildning - Att bedriva utbildningsverksamhet kring hästägande, hästsport och föreningsfrågor. - Att bedriva särskild vidareutbildning för ridskoleinstruktörer. - Att utbilda ledare på olika nivåer. Under 2013 ökade utbildningsverksamheten marginellt i förhållande till Bytet av kanslipersonal mitt i vårterminen bidrog till att några utbildningar inte kunde genomföras som planerat. Roligt är dock att intresset för ungdomsledarkursen varit stort under året och att vi därför för första gången på många år genomfört två Ungdomsledarkurser med sina tre steg. Den senare kommer att avslutas i början av Genomförda utbildningar Utbildningar Dagar Att antalet dagar är lägre än 2012 beror på att en stor del av dagarna under 2012 går att härleda till ridledarkursen (19 dagar). Ridledarkursen genomförs vart annat år i Uppland, och genomfördes alltså inte Årets mest besökta aktivitet var också årets sista. I decembermörkret genomfördes en clinic tillsammans med Segersta Equestrian där över 100 personer deltog. Även under 2013 har några aktiviteter fått ställa in p.g.a. lågt intresse. Det har främst handlat om aktiviteter för förtroendevalda i styrelserna men även sekretariatskursen och information om Idrottslyftet har fått ställa in. Ett par aktiviteter som var planerade i samverkan med Svenska Ridsportförbundet har blivit framflyttade och planeras att genomföras under En nyhet var lagledarutbildning tre kvällar för de som bistår de allsvenska lagen. En uppskattad utbildning som även kommer att genomföras under Kursen subventionerades av Idrottslyftet under Ungdomssektionen har genomfört två träffar för Ungdomssektionerna på föreningarna som varit välbesökta och uppskattade Kurser Dagar Deltagare Deltagardagar Ledarutbildning Tävlingspersonal Instruktörer Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Övrig utbildning Summa Deltagardagar räknas fram genom att multiplicera antalet deltagare på en kurs med antalet kursdagar. Observera att kurserna kan vara olika många dagar och ha olika många deltagare olika dagar och att det därför inte går att multiplicera antalet i kolumnen för dagar med antalet i kolumnen för deltagare för att få fram deltagardagar. 11

12 LEDARUTBILDNINGAR Inom Svenska Ridsportförbundet finns en välutvecklad ledarutbildning i flera steg. I Uppland har vi under 2013 genomfört Ungdomsledarkursen (ULK) i två omgångar. Ungdomsledarkursen vänder sig till ungdomar över 15 år som är verksamma som ledare på ridklubben eller ridskolan. Kursen syftar till att stärka ungdomarna i sin ledarroll och öka deras kunskaper i frågor som berör ledare inom ridsporten. Kursen är tre helger med övernattning. Det är första gången på många år som det funnits så stort intresse att delta i ULK. Kanske beror det på att Svenska Ridsportförbundet erbjuder stöd till avgiften eller så beror det på ett uppdämt behov då det inte genomfördes någon kurs På våren deltog 14 ungdomar från sex olika föreningar och på hösten deltog 12 ungdomar från sju olika föreningar. Jällagymnasiet erbjuder sina elever, i samarbete med Upplands Ridsportförbund och SISU, eleverna att genomgå ULK 1-3 under ledning av ULK-utbildare Lotta Andersson. Utbildningen föjer SVRF s riktlinjer vilket bl a innebär att distriktskonsulenten och SISUrepresentant gästföreläser samt att eleverna genomför, hos en förening ansluten till SvRF, en lärgrupp eller en kurs. Ridledarutbildningen Genomförs i uppland jämna år och det genomfördes alltså inte någon under I januari genomfördes utbildning av nya föreningsutbildare för grönt kort-kurser och det hölls också repetitionskurs för tidigare utbildade ledare. Totalt deltog 10 personer. TÄVLINGSUTBILDNINGAR Distriktet har under flera år erbjudit en tävlingsutbildningshelg i slutet av januari då vi utbildad tävlingsledare, sekretariatspersonal, säkerhetsfunktionärer och även har haft en allmän kurs för tävlingsfunktionärer. Under 2013 genomfördes bara tävlingsledarutbildningen med nio deltagare. Distriktet har, på sedvanligt sätt, genomfört fortbildningar för hopp- och hoppöverdomare. Med stöd från Idrottslyftet genomfördes en utbildning för lagledare under våren. Kursen var tre kvällar. Sju deltagare medverkade och ambitionen är att kursen ska bli årligt återkommande då deltagarna tyckte att den på många sätt var till nytta för dem som lagledare. FORTBILDNING INSTRUKTÖRER I måldokumentet står att distriktet ska genomföra särskild fortbildning för yrkesverksamma. Under året genomfördes två tillfällen med fokus på ridning. Den ena gången med fokus hoppning (19 deltagare) och den andra gången både hoppning och dressyr (25 deltagare). I augusti genomfördes en fyradagars-kurs på Sigtuna Ridskola. Kursen innehöll både ridning och praktik och syftar till att ge en grund för någon som eventuellt vill gå ridledarkursen i framtiden Antal deltagare 12 Ledarutbildning Tävlingspersonal Instruktörsfortbildning Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Övrig utbildning

13 Kursen är dock uppbyggd så att även den som tidigare gått ridledarkursen kan ha nytta av dess innehåll för inspiration och fortbildning. Det var andra gången som distriktet genomförde kursen och även denna gång fick kursen bra utvärderingar. Nio personer deltog där från fem föreningar. Deltagare/utbildningstyp Ledarutbildning Tävlingspersonal Instruktörer Föreningsutveckling Ungdomsverksamhet Övrig utbildning I slutet av hösten bjöd distriktet in till en fortbildning för C-tränare med två kvällars utbildning. Utbildningen fick dock ställas in p.g.a. för lågt intresse att delta. 26% 20% 11% 15% 15% 13% FÖRENINGSUTVECKLING Varje år grenomförs olika satsningar för att bidra till att föreningarna kan utveckla sin organisation och sin verksamhet. Tyvärr brukar det ofta vara svårt att locka organisationsledarna till utbildning. Kanske för att det inte känns lika konkret som en utbildning för sekretariatspersonalen. pågick från maj till oktober med arbetsuppgifter före styrelserna där emellan. Åtta personer från två föreningar deltog. I distriktet finns också en ledningsgrupp för ridskolorna där ordförande/verksamhetscheferna ses och äter frukost några gånger om året för att där få möjlighet att byta erfarenheter och lära av varandra. Under 2013 genomfördes dock några föreningsutvecklingssatsningar. UNGDOM I april hölls en informationskväll om Idrottslyftet på Olunda RF. Åtta personer deltog. De ungdomsaktiviteter som genomfördes återges under rubriken Ungdomssektionen på sid 7. En planerad ordförande/styrelse-konferens med fokus på påverkansarbete fick tyvärr ställas in men en kväll i detta ämne genomfördes i november. Uppsala Ponnyklubb och Olunda RF delade med sig av sina erfarenheter vad gäller opinionsbildning och Svenska Ridsportförbundets nya material Klubben och Kommunen visades. ÖVRIGA UTBILDNINGSSATSNINGAR I december genomfördes en clinic i samarbete med Segersta Equestrian. Fokus var effektiv vinterträning och Mads Hendeliowitz och Jeanna Högberg delade med sig av sina erfarenheter 104 personer satt på läktaren. I samarbete med SISU Idrottsutbildarna genomförde vi en tre kvällar lång utbildning för styrelsen som 13

14 TÄVLING Tävling - Att det i distriktet skall finnas ett brett utbud av tävlingar på olika nivåer som håller hög standard vad gäller säkerhet, bredd och kompetens. - Att arbeta för att utveckla tävlandet och arbeta med nya tävlingsformer. Många uppländska ekipage har gjort framstående insatser på tävlingar på hög nivå under året. Vi har dock inte möjlighet att redovisa alla dessa resultat i denna skrift men ett stort grattis riktas till alla dessa framgångsrika ryttare - ingen nämnd och ingen glömd! Fokus för verksamhetsberättelsen är lokal och regional tävling. TÄVLINGSSEKTIONEN Upplands Ridsportförbund har i dagsläget ingen verksam tävlingssektion. Tävlingssektionen består av grenledarna men denna har inte sammanträtt under Grenledarna och grenkommittéerna har dock varit inblandade i diverse beslut och resonemang och fungerat som remissinstans för distriktsstyrelsen. Under 2013 har distriktsstyrelsen också varit mycket aktiv i tävlingsfrågor eftersom distriktet för första gången genomförde ett enat Distriktsmästerskap i hoppning och dressyr och dessutom i distriktets regi i samarbete med Jälla Hästsportförening. Distriktet har två grenkommittéer; en hoppkommitté och en dressyrkommitté. Övriga grenar har grenledare som ansvarar för att bevaka sin grens intressen, samordna DM och hålla distriktsstyrelsen informerad om förändringar och behov inom respektive gren. Under året har en träff för lagledare samt arrangörer av allsvenskorna genomförts samt en träff för att planera tävlingsterminen Det har även genomförts en utbildning för lagledare till allsvenskorna. Fortbildning för domare och överdomare har genomförts. Grenledare Hoppning Dressyr Fälttävlan Voltige Distans Körning Working Equitation vakant Dressyrkommittén Gudrun Orava Linda Jenvall Beatrize Öberg-Tillberg Helena Wiklund Helena Wiklund Antal tävlingar Hästhopning Ponnyhoppning Hästdressyr Ponnydressyr

15 ANTAL TÄVLINGAR I distriktet har under året följande tävlingar (antal tävlingsdagar) arrangerats (alla resultat är inte fullständiga): HOPPNING Häst starter2013 starter2012 ändring Nat Reg Lok Ponny starter 2013 starter2012 ändring Nat Reg Lok DRESSYR Häst starter2013 starter 2012 ändring Nat Reg Lok Ponny starter 2013 starter 2012 ändring Nat Reg Lok FÄLTTÄVLAN Häst starter 2013 starter 2012 ändring Reg Lokal Ponnytävlingarna fortsätter att tappa. Både inom dressyr och hoppning arrangerades färre tävlingar med totalt färre starter än En del av detta kan beror på att det inte anordnades någon div I dressyr för ponny i distriktet Ponnydressyren är liten i länet och framför allt tävlingar på lite högre nivå saknas. Ett arbete pågår med att försöka lägga in någon regional klass även på lokala tävlingar för att möjliggöra för fler tävlingstillfällen. ANTAL LICENSER Under 2013 utfärdades i Uppland följande antal licenser (förra årets siffra i parentes): Endagslicens/Lektionsryttare 71 (75) Lektionslicens, senior 19 (15) Lektionslicens, år 30 (42) Lektionslicens, upp till 12 år 18 (23) Endagslicens 269 (406) Licens, senior 557 (619) Licens, år 296 (332) Licens, upp till 12 år 63 (64) Körgroom & Linförarlicens 6 (7) Internationell endagslicens 2 (14) Internationell 10 (13) Summa 1341 (1610) DM vinnare i dressyr Amanda Eklöf DISTANSRITT tävlingar starter 2013 starter 2012 ändring Reg Lok Hoppning för häst har gått framåt under 2013 med nästan lika många tävlingar som hästdressyren. Inte sedan 2008 har det arrangerats fler hästhoppningar än hästdressyr i Uppland. Totalt anordnades 150 tävlingar med totalt starter vilket är i princip samma som 2012 (12.792) 15

16 EKIPAGERESULTAT Nedan redovisas de ekipage med mest poäng enligt Svenska Ridsportförbundets ekipageresultatlista för året inom respektive gren/kategori. Juniorer avser ryttare upp tom 18 år och Young rider ryttare mellan år. Samtliga grenar/kategorier där någon ryttare samlat poäng redovisas nedan. HOPPNING ALLSVENSKORNA Ponny Elitserien genomförs av SvRF Ponny Div I Då få lag var anmälda genomfördes serien tillsammans med Västmanland och Södermanland. Från Uppland deltog Aros RS, Jump Club RSF och Heby RF. Jump Club RSF slutade 3:a och Heby RF 3:a. Hoppning B-ponny C-ponny D-ponny Junior YR Senior Elin Lundin, Vångsundas Paris, HRF Johan Lundberg Larsson, Woodfields Future Star, Jump Club RSF Disa Holm, Jamilia, Heby RF Katarina Bork, Warette, Jump Club RSF Jessica Simm, Maxi I, Jump Club RSF Emma Emanuelsson, Titan, Jump Club RSF Ponny Div II Endast fyra lag anmäldes till serien men vi valde ändå att genomföra för att möjliggöra för de som ville rida. Heby lag 1 tog hem segern. Ponny Div III Endast åtta lag deltog i serien, vilket får anses lite historiskt sett då ofta mellan lag deltagit. Lurbo RK vann serien följt av Hebys lag 1. Dressyr B-ponny C-ponny D-ponny Junior YR Senior Fälttävlan Senior Distans Junior YR Senior Evelina Söderström, Carette, Segersta SR Louise Gligel, Molliere, Segersta SR Klara Andersson Antelli, Felix, Segersta SR Filippa Norrman, Candela, Segersta SR Amanda Eklund, Sambucus, Segersta SR Jeanna Högberg, Liza Minelli, Segersta SR Susanne Victor, Chanell, Björklige RF Nadia Liljedahl, Porsche, Uppsala PK Elanor Mowbray Jones, Silver Dearest, Mälardalens DRF Maria Hagman Eriksson, Bwuagadugo, Mälardalens DRF Häst Elitserien och div I genomförs av SvRF Div II Häst Nio lag deltog i div II för häst under hösten. Häggeby sportryttare firade sitt första år som medlem i SvRF med att vinna serien. Lurbo RK tog hem andra platsen genom att vara bättre än Tierps RK (som hade samma poäng) i tredje omgången. Div III Agria/länsförsäkringar Cup Elva lag deltog i serien, nio återstod i finalen. Uppsala Ponnyklubb tog hem serien följt av Lurbo RK oh Tierps RK som i den här serien lyckades ta tredjeplatsen framför Jälla HSF genom att vara bättre i tredje omgången. Höggeby SR vann div II 16

17 DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2013 beslutade distriktsstyrelsen att för första gången genomföra ett gemensamt DM för häst och ponny, hoppning och dressyr där distriktet också var med och arrangerade. Syftet var att lyfta fram DM som ett mästerskap i distriktet och skapa en DM helg med mästerskapsglans. Ambitionen är att på sikt öka intresset för DM och kunna genomföra kringarrangemang. Inga andra tävlingar tillåts heller i distriktet under DM helgen. Tillsammans med Jälla HSF genomfördes så Upplands första gemensamma DM helgen 31/8 1/9 Häst Juniorer GULD Beatrice Nyberg - Zsa Zsa Blom - Jump Club RSF SILVER Sara Norrström - Bee Beautiful - Heby RF BRONS Adelina Breitholtz - Calinou - Jump Club RSF Seniorer GULD Sissela Smith - Canonico B - Heby RF SILVER Frida Häggkvist - Flybo Lovely Nova - Frösåkers R BRONS Johanna Olesjö - Bunnahabhain - Lurbo RK Ponny Kategori B GULD Isabelle Franzetti - Morrigan Brigantia RP 1213 H -Heby RF SILVER Kajsa Björe - Zafir - Jump Club RSF Kategori C GULD Sandra Nordlöq - Törnrosa - Jump Club RSF SILVER Emil Holm - Egeballe s Mille - Enköpings RK BRONS Jennifer Pedersen - Hebys Kronos - Jump Club HSF Kategori D GULD Andrea Lindgren - Poetica - Heby RF SILVER Tova Eklund - Wilma - Heby RF BRONS Matilda Ljungberg - King - Jump Club RSF CUPER Under 2013 har en central cup i hoppning haft kvalificeringsomgångar i distriktet. Det var Mountain Horse Ponny Cup. Cupen är arrangerades av Svenska Ridsportförbundet. Cupen fokuserar på stilen hos ryttaren, eftersom cupen rids med stilhoppningsbedömning. Mountain Horse Pony Cup En stilhoppningscup där finalen avgjordes i samband med inomhus-sm för ponny. I Uppland var en omgång planerad till Heby RF, men den fick ställas in p.g.a. att reglerna blev försenade. I stället genomfördes en omgång på Jump Club RSF och en ytterligare omgång var planerad till Lurbo RKs stora sommarmeeting. En tävling som tyvärr fick ställa in p.g.a smitta i stallet. Enligt de nya reglerna skulle varje distrikt ordna en distriktsfinal och den arrangerades av Aros RS. Tre ekipage kvalificerade sig där för att delta på stora finalen på Grevagården i november. Alla tre gick till finalen men tyvärr fick ingen någon placering där. Bra jobbat ändå! Följande tre ryttare red Mountain Horse Ponny Cupfinalen: Kategori B Hannah Lif - Meteorit - Lurbo RK Kategori C Jennifer Åström - Lucky - Enköpings RK Kategori D Therese Carlsson - Fergus Flynn - Jump Club RSF EKOHUS CUP Även 2013 genomfördes Ekohus Cup i Uppland. Cupen är till för ponnyryttare på lägre nivå. Cupen innehåller både hoppning och dressyr och deltagarna kvalificerar sig till finalen genom att starta minst två dressyr och två hoppomgångar. I finalen rider ryttarna en hopp och en dressyromgång. Vinner gör den som sammanlagt har lägst poäng från sina dressyr och hoppomgångar. Cupen går i hoppning och LC:1 i dressyr. Cupen lockade tyvärr inte så många deltagare under Bara 14 deltagare medverkade. Segrade gjorde: Kategori B Alma Myrin - Dahlgårds Fagot - Bälinge RF Kategori C Elsa Karlsson - Trojkans Melton - Enköpings RK Kategori D Saga Persson - Red Fox - Bälinge RF 17

18 DRESSYR Dressyrkommittén Under 2013 har dressyrkommittén bestått av följande personer: Inger Hedberg (styrelsens representant), Ulrika Pernler, Yvonne Michaelsson, Maria Nilsson, Erica Müller, Eva Sköld och Åsa Schääf. ALLSVENSKORNA Ponny Elit S Segersta SR deltog med ett lag i elitserien efter vinst i div I. Laget gick vidare till lag-sm finalen, en bragd i sig, men lyckades inte ta med sig några medaljer tillbaka. Lag SM Fyra lag var med på Lag-SM från Uppland. Två av lagen tog sig till finalen. S Segersta SR medverkade med två lag, ett junior- och ett seniorlag. Seniorlaget gick till final och lyckades där vinna tävlingen och ta SM guld. Uppsala DS deltog också med två lag och deras lag 1 gick till final och lyckades där ta hand om bronset. Två SM-medaljer till Uppland alltså DISTRIKTSMÄSTERSKAP Div I Då endast S Segersta SR hade anmält lag kunde inte serien genomföras i Uppland. Laget från Segersta deltog i Västmanlands serie där de lyckades vinna och därmed kvalificera sig till Elitserien. Div II Efter att inte ha kunna genomför div II på några år deltog under hösten fyra lag i serien. Enköpings RK vann. Div III Serien genomfördes med åtta lag under våren. Lagga FKR segrade och Enköpings RK tog hand om andraplatsen. Häst Div I För första gången på många år kunde inte div I genomföras p.g.a. för få lag. Div II Nio lag deltog under vårens div II. Tävlingen går på regional nivå. Segrade gjorde S Segersta SR, två blev Uppsala Ponnyklubb lag 1 och tredjeplatsen gick till Björklinge RF. Div III Agria/Länsförsäkringar Cup Denna serie reds på hösten i Lätt B:2 i tre omgångar. Till årets div III serie 14 lag anmält sig och serien delades därför i två serier med sju lag i varje. I Södra serien vann Heby RF och Uppland Västmanland FK tog andraplatsen. I den norra serien vann Uppsala Dressyrsällskaps lag 1 och Lurbo RK kom två. Ponny DM-segrare dressyr Häst Seniorer GULD Amanda Eklund - Sambucus - S Segersta SR SILVER Åsa Andersson - Rohan - Uppsala DS Juniorer GULD Clara Stenson - Mustang - Björklinge RF Ponny Kategori B GULD Evelina Söderström - Carette - S Segersta SR SILVER Alma Müller - Henfynyw Tywysoq RWC 3 - S Segersta SR Kategori C GULD Louise Gligel - Mollliere - S Segersta SR Kategori D GULD Julia Fallström - Kirz Kaninpil Kärlund S Segersta SR SILVER Malin Grothérius - Bagheera - Uppsala DS BRONS Vendela Stertman - Esse Goldrprince - S Segersta SR 18

19 VOLTIGE 2013 har varit ett händelserikt år för Uppländsk voltige. Uppsala Voltiges lag 1 gjorde en EM-satsning vilket resulterade i flera utlandstävlingar. Första tävlingen ut var Deurn, Holland där laget slutade på en fjärde plats. Uppsalas junior Joanna Stånenheim startade också på denna tävling. Hon slutade på en sjunde plats. Sen var det dags för Krumke, Tyskland. Både laget och Joanna startade där. Laget slutade på en femte plats. Joanna hade oturen och hamnade precis utanför finalen. Sista tävlingen ur var Aachen. Den är uppdelad i två tävlingar. Första dagen placerade sig Uppsalas lag på en tolfte plats. Andra dagen flöt det på bättre och laget slutade på en fjärde plats. Tyvärr blev det inget EM för laget, då de blev slagna av det andra satsande svenska laget med ca 1 tiondel. Till SM i Laholm åkte tre lag från Uppsala, lag 1,2 och juniorlaget. Individuellt representerades Uppsala Voltige av juniorerna Joanna Stålenheim, Elsa Odén Låås och minioren Filippa Agerhill. Från Roslagen startade Senioren Amanda Hjelm. Tyvärr hade Amanda otur med sin häst som inte gick igenom veterinärbesiktningen. Som tur var fanns det en häst från Österlen som hon fick låna in sig på. Amanda slutade på en sjunde plats. Flera som hade otur under tävlingen var Joanna, vars häst inte gick igenom vet.besiktingen på lördagskvällen så hon fick avbryta tävlingen. Även Uppsalas lag 1 hade otur med ett större fall i finalküren. Det resulerade i att de förlorade silvermedaljen de hållit hela tävlingen. Lag 1 slutade på en tredje plats och lag 2 slutade på en sjunde plats. Uppsalas juniorlag lyckades däremot knycka silvermedaljen i juniorklassen. Elsa slutade på en nionde plats och Filippa på en femte plats. Uppsala lag 1:s häst Crescendo utsågs till tävlingens bästa laghäst. NM gick sista helgen i september i Mollebakkens Rideklub i Danmar. Uppsalas lag 1, juniorlaget och Joanna Stålenheim åkte ner. Lag 1 kom på en fjärde plats och juniorlaget kom på en femte plats. Joanna slutade på en tionde plats. Uppsalas longör Linda Jenvall blev även i år utsedd till nordens bästa longör tillsammans med Lasse Kristenssen, Danmark vann lagklassen seniorer, Juniorlaget vann lagklassen juniorer och Uppsalas individuella lag tog hem den klassen. Uppsala voltige har arrangerat två tävlingar under året varav en var tillsammans med Roslagen. Uppsala har sökt och fått pengar från idrottslyftet för att hyra in danslärare till lagen, för att hjälpa till att få fram det artistiska i kürerna, och en internationell tränare. Klubben har även fått bidrag för att hyra in en horsmanshipstränare till hästarna och lastträningar. FÄLTTÄVLAN Upplands Ridsportförbund är ett förhållandevis litet distrikt ur fättävlansperspektiv. Distriktet ligger inte heller helt rätt geografiskt men trots detta finns det många entusiastiska fälttävlansryttare både på ponny och häst. Under året arrangerade Uppland Västmanland Fältrittklubb och Enköpings Fältrittklubb tävlingar på lokal och regional nivå. Distriktsmästerskapet för seniorer avgjordes i Enköping. Tyvärr var det inte tillräckligt många juniorer anmälda för att en distriktsmästare skulle kunna koras. Guldet för seniorer gick till - Susanne Victor med Chanell från Björklige RF. Silvret gick även det till Björklige RF genom Charlotta Carlsson och Rembo. Stort grattis. Frida Edin och Eklyckans Pinglan från Björklinge RF lyckades med bragden att ta ett SM silver vid stil-sm i fälttävlan i Hofors i somras. Ekipaget låg fyra efter dressyren men lyckades att klättra till silverplats efter att ha klarat den utmanande terrängbanan med de högsta stilpoängen. VI har tre banor i distriktet; UVFK, Enköpings FRK och Säva Ridcenter. På Säva ingår terrängridning även för alla ridskoleeleverna - något som förhoppningsvis leder till många framtida fälttävlansryttare i distriktet. Årets sista tävling blev allsvenskansfinalen som Uppsala voltige i samverkan med Roslagens Voltige arrangerade. Uppsala tog hem alla finalerna. Lag 1 19

20 DISTANSRITT Aktiva klubbar som synts ute på distansbanorna runt om i Sverige 2013 är: Mälardalens Distansryttarförening med 5427 godkända tävlings kilometer, Rönningens Kör & Rid Klubb med 550 godkända kilometer, Uppsala PK med 410 godkända kilometer och Enköpings RK med 90 godkända kilometer. I täten Maria Hagman Eriksson Tävlingar som genomförts i uppland 2013 är: - Upplandsritten 29/6 - Rönningeritten 14/9 - Fjällnoraritten 5/10 DM för uppland anordnades på Rimboritten 80km den 27 juli. GULD - Karin Gadde-Jennische - RM Elettra - Mälardalens DRF Upplands mest framgångsrika distansryttare Maria Hagman-Eriksson har återigen hamnat i topp på FEIs ranking lista som nr 7 tidigare i höstas! Hon blev även tilldelad pris som "Årets Champion" på ryttargalan. helgkurser med inkörning har genomförts på Kullavreta. Ambitionen är att få igång körningen och tömkörningen i större omfattning i distriktet, både vad gäller tävlingsverksamhet och vad gäller vardaglig körning. T.ex. skulle fler kunna använda hästar och ponnyer till skötsel av anläggningarna, inte minst ur miljö-perspektiv vore detta bra. Man kan sladda ridhuset, gårdsplan och/eller klippa gräs med hjälp av hästarna istället för traktorn. Ett sätt att förena nytta med nöje. På Säva Ridskola är körning obligatoriskt en gång per termin för alla elever. Kanske kan det bidra till ökat intresse? Kanske något som fler föreningar kan ta efter? WORKING EQUITATION Helena Wiklund är grenledare i WE och det finns många aktiva inom grenen i distriktet. Grenen växte också kraftigt under 2013 och flera tävlingar genomfördes i distriktet. Uppsala Ponnyklubb, Sällskapet Segersta Sportryttare och Enköpings Fältrittklubb hade alla tävlingar med många deltagare. Uppsala Ponnyklubb hade även flera klubbtävlingar i grenen. SvRFs landslagstränare Paulo Bastos har haft regelbundna träningar på Kullavreta. I distriktet finns två utbildade we-domare och stort engagemang finns för grenens utveckling. Flera ryttare från Uppland deltog i Riksmästerskapet som anordnades för första gången under Flera ridskolor arbetar aktivt med WE som en del av ridskolans verksamhet och intresset för att anordna träningar i WE är stort runt om i länet. Roligt är också att en av upplands Young Riders har visat framfötterna på distansbanorna under Elanor Mowbray-Jones vann YRSM-Silver på Göingeritten den 11 maj. Morgondagens Stjärna? KÖRNING Körningen i Uppland har haft en liten nedgång sedan Upplandskuskarna la ner sin verksamhet. Helena Wiklund är grenledare för körningen i Uppland och hon bedriver körverksamhet på Kullavreta Gård. Anders Eriksson har haft tömkörning, körning såväl som inkörning 1 gång/månad samt att ett flertal 20

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20 442 473 382 358 445 419 21-292 344 428 412 454 468 Totalt 778 817 810 770 899 887

Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20 442 473 382 358 445 419 21-292 344 428 412 454 468 Totalt 778 817 810 770 899 887 Verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2009 Stora Ekeby Ridklubb Styrelse får härmed avge sin berättelse för verksamheten under 2009 Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland Västgöten Årg. 21 Nr 1-2014 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Elisabeth årets ledare F Framgångar på Skol-SM F Elhockeystart F Inspirerande Budodag F Innebandyledare utbildas och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer