DIPLOMERAD MARKNADSEKONOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIPLOMERAD MARKNADSEKONOM"

Transkript

1 DIPLOMERAD MARKNADSEKONOM

2 För oss som vill lite mer Efter en tid som säljare kände jag att jag ville mer. Jag ville känna att jag kunde föra mig i alla affärssituationer och kanske en dag ta ansvar för mer strategiska beslut inom marknadsföring och försäljning, bli en bättre affärsman helt enkelt. Jag bestämde mig för att gå utbildningen till diplomerad marknadsekonom. I min roll som VD för Nercia Utbildning har jag fått vara med och driva ett företag från motgång till framgång. I det arbetet har mina kunskaper från utbildningen varit ovärderliga. Tillsammans med duktiga medarbetare och med kunden i fokus har jag hela tiden fått utveckla företaget genom att ta affärsmässiga beslut eftersom förutsättningarna ständigt förändras. Idag är vi ett växande företag. Vi har fler än hundra utbildare kopplade till oss, vi har kontor i Örebro, Linköping och Karlstad och utbildar företag över hela landet. Förutom fasta utbildningar som Diplomerad Marknadsekonom och Företagsledare, Kvalificerad projektledare och Företagsekonomi har vi även en unik möjlighet att arbeta fram en stor mängd företagsanpassade och kundspecifika utbildningar. Erfarenheten från den här utbildningen, det egna entreprenörskapet och en tät kontakt med näringslivet ligger till grund för utbildningen till diplomerad marknadsekonom. Till utbildningen har vi kopplat några av de mest kvalificerade utbildarna som vi vet har en förmåga att omvandla teori till praktik, och kunskap till affärsnytta. Om du precis som jag ser behovet av att utvecklas för att nå nya mål, är du välkommen till oss på Nercia Utbildning och bli en del av en värld full av inspiration, kompetens och inte minst en värld full av intressanta relationer. VD, Kent Norström

3 Utvecklingen startar redan första dagen När du börjar din utbildning till marknadsekonom, startar din utveckling redan första dagen. Det beror på att du möter människor med samma bakgrund och ambition som du och personer med värdefulla erfarenheter som de gärna delar med sig av. Utbildningen ger dig en unik möjlighet att skapa ett nätverk som du kommer att ha glädje av under lång tid, både affärsmässigt och privat. Att läsa till marknadsekonom på Nercia är inte bara berikande för ditt yrkesliv, det är fantastiskt roligt också. Raka spåret till toppen Vår tvååriga utbildning till diplomerad marknadsekonom är till för dig som siktar på en ledande befattning inom marknadsföring eller försäljning. Att vara marknadsekonom innebär nämligen att kunna sina saker: Du skapar marknadsorientering och bättre lönsamhet i din verksamhet. Du ser och bedömer förändringar i ditt företags omvärld. Du övertygar genom att presentera relevanta marknadsfakta och effektiva ekonomiska kalkyler. Du har inblick i de juridiska spelregler som gäller för marknadsföring. I samma takt som du närmar dig målet, utvecklas du också som medarbetare och ledare i ditt företags marknadsfunktion. Det beror på att vi har utvecklat en marknadsekonomutbildning som genom en process kombinerar såväl marknadsföring som affärsutveckling, företagsekonomi och affärsjuridik. Tack vare det uppnår du också ett mer varaktigt resultat. Studera och jobba samtidigt De flesta som går programmet har även ett arbete. Det har vi på Nercia Utbildning tagit hänsyn till, och har därför lagt upp programmet så att det ska vara möjligt att studera och jobba samtidigt. Du läser en eftermiddag/kväll i veckan och däremellan är det upp till dig själv hur du lägger upp ditt studieprogram. Vi finns hela tiden till hands för att hjälpa dig när du behöver det, även på kvällar och helger. Utbildare från näringslivet Vi på Nercia Utbildning vet att värdera bra utbildare och ett bra programupplägg. Dina utbildare har därför sin bakgrund i näringslivet och har gedigen yrkeskunskap i de ämnen de undervisar i. De testas dessutom kontinuerligt genom vårt eget system för pedagogisk kvalitetssäkring. Den pedagogiska metodiken är också grundligt utvärderad genom många år av erfarenheter och bygger på föreläsningar varvade med realistiska gruppövningar. Föreläsningarna håller ett effektivt tempo och dina utbildare finns tillgängliga även mellan utbildningstillfällena för att hjälpa dig på telefon eller e-post. För att kontrollera din väg mot målet finns också testfrågor som du kan arbeta med hemma. Kvalitetssäkrat program Nercia är processcertifierat enligt SS-EN ISO Det är något som vi är mycket stolta över, eftersom det garanterar vår kvalitet. Bland annat innebär det att vi är skyldiga att i detalj dokumentera vad vi gör och hur vi gör det. Marknadsekonomutbildningen är inget undantag. När du startar får du en utbildningspärm som visar dig svart på vitt vad som krävs för att du skall ha uppnått målet. Den pärmen är din egen kvalitetskontroll.

4 Programupplägg Vägen till examen som diplomerad marknadsekonom går genom ett grundligt utarbetat programupplägg som innehåller fyra ämnesterminer. Varje termin har sitt eget tema. Hela utbildningen omfattar totalt ca 75 utbildningstillfällen. Termin 1 Termin 2 Marknadsekonomins grunder Marknadsorientering Omvärldsanalys Köpbeteenden på olika marknader Affärsjuridik 1 Marknaden Affärsstrategisk organisation Affärsekonomi Affärsutveckling och konkurrensstrategi Lönsamhetsbedömning Varumärkesstrategi Affärsjuridik 2 Organisation och ledarskap Företaget Projektarbete i lönsamhetsbedömning Termin 3 Termin 4 Affärsjuridik 3 Säljtaktik och kampanjplanering Service och relations- marknadsföring Marknadsanalys Internationell ekonomi och export Nya medier och trender Företaget och marknaden Projektarbete i kampanjplanering Examensarbete

5 Termin 1 - Marknaden I termin ett får du en övergripande kunskap om hur marknadssystemet fungerar. Du får också en inblick i hur marknadsföring har utvecklats från att enbart styra försäljning till att idag betraktas som affärsverksamhetens huvudprocess. Terminen innehåller totalt 14 utbildningstillfällen fördelade över 5 moment. 1. Marknadsekonomins grunder Hur alternativkostnad och relativa fördelar får företag att syssla med rätt saker. Hur prissignalerna utvecklas av utbud och efterfrågan. Varför konkurrens åstadkommer effektivitet. Varför ekonomin måste växa för att överleva. 2. Marknadsorientering Varför vissa former av marknadsföring är effektivare än andra. Varför inget företag kan skapa behov, men däremot preferens. Förutsättningar för marknadsorientering. Hur man undviker misstag när man bedömer marknadspotential. 3. Omvärldsanalys Hur styrkeförhållanden inom branschen sätter gränser för vad som är lönsamt. Hur man upptäcker förändringstendenser i tid. Källor till omvärldsinformation för marknadsbedömning. 4. Köpbeteenden på olika marknader Vilka faktorer som påverkar konsumenters köp- och beslutsprocess. Roller i ett köpbeslut. Vägen från kontakt till kontrakt. Hur relationer och nätverk påverkar köpbeslut. 5. Affärsjuridik 1 Avtalslagen. Avtalsvillkorslagen. Köplagen. Konsumentköplagen.

6 Termin 2 - Företaget Projektarbete i lönsamhetsbedömning Termin två handlar om hur affärer organiseras på ett marknadsorienterat sätt, samt hur ekonomin inom ett företag sätter ramar för vad som är möjligt. Terminen innehåller totalt 23 utbildningstillfällen, fördelade över 7 moment. 6. Affärsstrategisk organisation Strukturer som skapar klarhet och överblick i affärsverksamheten. Strategier som samlar företagets resurser och leder dem rätt. Affärsidéns roll och uppbyggnad. 7. Affärsekonomi Ekonomisk rapportering som måttstock på företagets hälsa och styrka. Budgetering för att styra utveckling. Kalkyleringens grunder. Kapitalanskaffning och finansiering. 8. Affärsutveckling och konkurrensstrategi Segmentering och positionering för konkurrensstrategisk utveckling. Strategier för tillväxt, sortiment och konkurrens. Product management. Prissättning och prisstrategier. 9. Lönsamhetsbedömning Kostnadsbestämning och kalkylering. Produkt- och investeringskalkylering. Simulering och känslighetsanalys. Projektarbete i lönsamhetsbedömning. 10. Varumärkesstrategi Varumärkets dubbla funktion som identitet och sammanbindare. Brand management att vårda märket. Varumärkesskydd. 11. Affärsjuridik 2 Marknadsföringslagen. Lagen om namn och bild i reklam. 12. Organisationsutveckling och ledarskap Faktorer som påverkar valet av organisationsform. Motivation och kompetens som verktyg för medarbetarutveckling. Gruppdynamik och projektmetodik som styrmedel i marknadskopplade organisationer. Termin 3 - Företaget och marknaden Projektarbete i kampanjplanering I termin tre fördjupar du dig i marknadsföringens fotarbete. Du får bland annat träna dig i att genomföra kampanjer och marknadsundersökningar, skapa effektiva offerter samt slutföra resultatorienterade affärsförhandlingar. Terminen innehåller totalt 19 tillfällen, fördelade på 6 moment. 13. Säljtaktik och kampanjplanering Hur man planerar säljkampanjer och sätter säljmål. Personlig försäljning och key account management. Sales Promotion. Offertarbete och förhandlingsteknik. Sponsring och event marketing. Projektarbete i kampanjplanering. 14. Service och relationsmarknadsföring System för relationsmarknadsföring. Serviceproduktens särart och kvalitet. Service management. Kundinteraktion i praktiken. 15. Affärsjuridik 3 Förbjudna, konkurrensbegränsade regler som till exempel prissamarbete, specialiseringsavtal, kvotering, marknadsuppdelning och diskriminering. Missbruk av dominerande ställning, som till exempel oskäliga inköps- eller försäljningspriser, exklusivavtal, leveransvägran och kopplingsförbehåll. Regler för EU:s inre marknad. EU-rättens konkurrensregler. Immaterialrättsliga lagar, till exempel varumärken och patent. Specialregler för vissa varor och tjänster. 16. Marknadsanalys Att beställa och genomföra marknadsundersökningar. Problemanalys. Statistiska mått och metoder. 17. Internationell ekonomi och export Världshandelns regelsystem. Valutarisker. Praktisk exportförsäljning. Internationella affärskulturer. 18. Nya medier och trender Trender och tendenser inom försäljning och marknadsföring.

7 Termin 4 - Examensarbete Den fjärde terminen utgörs av ett examensarbete som du utför tillsammans med några av de andra deltagarna. Uppgiften utförs genom att gå in i ett verkligt företag och lösa ett konkret marknadsföringsproblem under sakkunnig handledning. Här får du stor möjlighet att testa dina kunskaper, men också att träna dig i att strukturera, underbygga och presentera ett kvalificerat beslutsunderlag för en ledningsgrupp. När ditt examensarbete är inlämnat granskas det av en utomstående examinator, som oftast är en företagsledare i någon för uppgiften lämplig bransch. Totalt finns 18 tillfällen anslagna för examensarbetet, de flesta med självständigt arbete under handledning. När ditt examensarbete är godkänt får du ditt efterlängtade examensbevis och diplom under trevliga former. Dessa kan du sedan foga till din CV, och du kan i fortsättningen titulera dig Diplomerad marknadsekonom.

8 Kunder som dip Tack till A Cook A W Maskinservice AB Multidocker Cargo ABB Automation Technologies Adax AS Ahlsell VVS Akzo N Fastigheter Assistansia AB Atlas Copco Rock Drills Atria Lithells Avesta Nords Avesta Sheffield B & S Foods B & 4 You Tailoring Bokförlaget Cordia Bona Kemi Bra Gross Bra Data Brevensgården Brunnsparken BT International BT Svenska Civilområdet Consulting CWO Norisol Danfo Sanitetssystem DBS Cykel Delifrance Demag Delaval Industrial Turbomachinery DHL Mobile Com Ericsson Radio Systems ESAB Welding Equipment Factum Electronics AB Fergas FF Fastighetsservice Flex Systemvä Gestetner Sv Grythyttans Gästgivaregård Hakkerts Haluxa Haluxa Arbetsmiljö AB Hammarö Kommun Hasselfors Garden Hemköp Mellansverige Imatra Steel Oy Industribolaget i Örebro Industriverktyg & Maskiner Ingmars Herrmode Janssen-Cilag Jellvert Kar AB Laxå Bruks Lenson Leo Pharma Nordic Linde Material Handling Linköpings Universitet Uppdragsenheten Läkargruppen Malmb License Partner Milenz Truck M-line Mr Marcus Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) Nemax Miljöhantering Nercia Utbildnin Nyborg Plast A/S Odal Outokumpu Stainless AB Ovako Steel Oxford Biscuits Planet Gym 2000 Done Pripps Bryggerier Procom A Shanghai Riksbyggen Riksplatsen Sverige AB Räddningsverket S & S Scan HB Schenker Schering-Plough SEFO Selga Servera AB/Nord-Lock Statistiska Centralbyrån Stena Gotthard Återvinning Stiga Sverige Strateg Interactive AB Strong Expo Produktion S Connect TDC Förlag Tele 2 Sverige TeleLarm Care Sverige Telia Telia Nättjänster Telia PubliCom Transcom AB Travsportens Utvec Vattenfall Mega Westwood Winberg Försäljning VM Media WM-Data Human Pro Vattenfall Data Värmlands Lantmän YIT Buil

9 Och lite till. lomerats hos Referenser/uppdragsgivare oss Flexibilitet i hela landet Affärsidé Find from PDF recreate Vision PMS Övergripande mål er alla! obel Deco All in One Alstom Power Arbesko AB Arbete & Livsstil Arla Foods ASG Fordlagret Aspholmen W B Heidenborg Baxter Baxter Medical Bayer Sverige Bengt Martins Resetjänst Bergslagens Sparbank Blu di Blu Butikskonsult Byggmaskiner i Örebro Bygg-ström Cabby Canon Carl Lamm AB Carlsberg Sverige Civilbefälhavaren i Mellersta International Duroc Tooling Dykar n Dyno Nobel ECC AB Eckerud Exhibits ELEF ElektroSandberg Enthone Ergo Care Ericsson ggar Fortum Markets Fresenius Kabi Friskies Sverige FST Livs Försäljning Fujicolor Fundia Special Bar Företagsservice i Linköping Herman Anderssons Bokhandel Holms Industri HVB Virginiagården Hydro Aluminiumprofiler Hydroscand Hünnebeck Sverige IBS tprodukter Jordbruks-Aktuellt Kajsa Jansson Bil Karl Å Kronlund Kinda Holding Kuehne & Nagel KWH Pipe Kämmerling Verktygs ergs Elektriska AB Masterfoods Matting Medborgarskolan Mediabyrån Medic Metallfabriken Ljunghäll Metsä-Serla MicroService g Nerikes Allehanda NetCommunity AB Nolato Silikonteknik Norrköpings Energi Novatherm Nya Ekershallen Nybble Golfklubb ntennas Provobis Billingen Plaza Quintiles Services AB Radio Rix i Örebro Ranpak BV RBS ComTech Resconmapei AB Restaurang R&S Siba Sievert AB SITEL Nordic Skandiabanken Skandinavisk Inredning Skogsvårdsstyrelsen Solar Special-Elektronik Specma une Englund AB Svanberg & Co Sveas Bageri & Konditori Swegon Svenska Statoil AB Sydkraft Försäljning Sydkraft Mälardalen TC klings AB Trelleborg Sigma TV 4 Mälardalen TV 4 Öst Utsikt Katrineholm Valio Sverige Wasabröd Vattenfall Vattenfall Bråviken ding Systems Åkeson & Partner Örebro Energi Örebro Expo Örebro SK Fotboll Örebro Tennisklubb Östgöta Automater Östkraft

10 Hemligheten i affärer är att veta något som ingen annan vet. Aristoteles Onassis

11

12 Nercia Utbildning AB Box Örebro T:

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE

MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Inledning 5 Bakgrund och idé 6 KURSBESKRIVNING TERMIN 1 Strategi och ledarskap 11 TERMIN 2 Styrning och marknadsföring 12 TERMIN 3 Internationellt

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010 Windows Office IT-Grund med Windows Vill du lära dig hur en dator verkligen fungerar? Du kommer att få lära dig många tidsbesparande funktioner och möjligheter med operativsystemet Windows 7. Att få grundläggande

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Vill du förändra din projektverksamhet? PPS Praktisk ProjektStyrning är en bra start! 2013 1 Innehåll PPS Modellen med människan i centrum 3 PPS är det kompletta projektstödet 4 Varför PPS? 5 PPS-modellen

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Utbildningen gav snabbt försprång på Handels.

Utbildningen gav snabbt försprång på Handels. - en tidning från Stiftelsen Företagsam Utbildningen gav snabbt försprång på Handels. Bli diplomerad gymnasieekonom Jobba med fadderföretag i näringslivet - fördjupa din kunskap om ekonomi och företagande

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Executive Education Business Leadership - In Practice! 2014

Executive Education Business Leadership - In Practice! 2014 Executive Education Business Leadership - In Practice! 2014 www.exmi.se Det bästa managementinstitutet för ambitiösa ledare inom Norden Executive Management Institute Executive Management Institute (EXMI)

Läs mer

EMP - Executive Management Program

EMP - Executive Management Program INBJUDAN TILL ÖPPEN UTBILDNING EMP - Executive Management Program För ett par år sedan hade Executive Management Program (EMP) inte kunnat genomföras i norra Sverige. För en tid sedan var dessa föreläsare,

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer