Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten"

Transkript

1 Version SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: Lokal: Norrbacka, se aktuell dag Sammanfattning Mål: Att ge grundläggande kunskaper om ekonomi, juridik, organisation och ledarskap för att kunna utveckla, planera och kontrollera en podiatrisk verksamhet utifrån ett identifierat marknadsbehov. Efter genomgånget kurs ska studenten (se också nedanstående schema) : Känna till centrala begrepp som marknad, behov, produkt, innovation och entreprenörskap Ha grundläggande kunskaper om produkt- och affärsutveckling Känna till hur varor och tjänster sprids och tas emot på en marknad Känna till centrala begrepp som organisation, projekt och ledarskap Ha grundläggande kunskaper om ledarskap Ha grundläggande kunskaper om projektarbete Ha grundläggande kunskaper om associationsrätt (olika företagsformer) Ha grundläggande kunskaper om immaterialrätt (varumärken, patent och mönster) Ha grundläggande kunskaper om lagar och avtal på arbetsmarknaden Ha kännedom om centrala begrepp som investering och kalkylering, planering, budget och redovisning Ha grundläggande kunskaper om metoder för att planera, styra och följa upp en ekonomisk verksamhet. Ha grundläggande kunskaper om budget och ekonomiskt redovisningsarbete Ha grundläggande kunskaper om metoder för investeringsbedömningar Ha kännedom och insikter i formulering och presentation av affärsplaner. Ha prövat kunskaperna vid start av egen verksamhet inom podiatriområdet Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Examination: A. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och redovisningar B. Godkända och redovisade grupparbeten i 1) utveckling av varor och tjänster 2) organisation och ledarskap, 3) affärsjuridik och arbetsrätt 4) verksamhetsstyrning och 5) affärsplan. 1

2 Version SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: TEMA 1: Utveckling av varor och tjänster (Product development) Kursvecka 45 Måndag 8/11 Tisdag 9/11 Onsdag 10/11 Torsdag 11/11 Fredag 12/11 Lokal Norrbacka Aulan, Plan 3 Disponeras fritt Kursintroduktion Alla lärare Innovationsprocessen Problem, idé och koncept Rådgivning efter behov Entreprenörskap och innovation Innovationsprocessen Problem, idé och koncept Rådgivning efter behov Innovationsprocessen Innovationsprocessen Problem, idé och koncept Rådgivning efter behov Lunch Att skriva ett produktkoncept Disponeras fritt Lärare: Roland.. 2

3 TEMA 1: Utveckling av varor och tjänster (Product Development) Innehåll: Tema utveckling av varor och tjänster ska ge basala kunskaper om teorier och modeller för behovsbaserade utvecklingsprocesser. Syntes, analys och kreativitet behandlas i anslutning till processkunskaperna. I temat behandlas även översiktligt produktkalkylering och kostnads- och intäktsanalys för att adekvata val mellan olika affärsalternativ ska kunna göras. Vidare ska studenten genom ett grupparbete ges möjlighet att ta fram och välja 3-4 affärsidéer från identifierade problem/behov. Av vikt är därför att även ge studenten ett adekvat nätverk för utveckling av produkt- och affärsidéer. Temat avslutas med en presentation av produktkoncepten. Kursmål: - Känna till centrala begrepp som marknad, behov, produkt, innovation och entreprenörskap. - Ha grundläggande kunskaper om produkt- och affärsutveckling - Känna till hur varor och tjänster sprids och tas emot på en marknad. - Ha prövat kunskaperna vid utveckling av en egen vara och/eller tjänst Litteratur: E.R, 1995, Uppfinnarboken, Liber- Hermods, 125 sidor Utdelat material A. Utgångspunkt: Att beskriva produktkoncept utifrån något eller några identifierade problem/behov B. Redovisning: Varje grupp redovisar enligt följande modell 15 minuters presentation i valfri form, d v s såväl dokumentations- som presentationsform kan variera 10 minuters allmän diskussion 10 minuters feedback från fakulteten 3

4 forts. SCHEMA Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) TEMA 2: Organisation och ledarskap (Organisation and Leadership) Kursvecka 46 Måndag 15/11 Tisdag 16/11 Onsdag 17/11 Torsdag 18/11 Fredag 19/11 Lokal Norrbacka Disponeras fritt Redovisning av Grupparbeten från v 45 och Ottne Projektarbete teorier och modeller. Att göra en projektplan Ottne Att lägga upp projektplan för utveckling av affärskoncept Ledarskap, organisation och grupprocesser Ottne Redovisning av grupparbete Ottne Lunch (Grupparbete disponeras fritt) Presentationsteknik Föreläsning Ottne Att lägga upp projektplan för utveckling av affärskoncept Grupparbete strategi och metodik Grupparbete tidsplan och kostnad Lärare: Clas Ottne 4

5 Tema 2: Organisation och ledarskap (Organisation and leadership) Innehåll: Tema organisation och ledarskap innehåller basala teorier och modeller för organisation och organisationsutveckling, ledarskap och projektarbete. Systemtänkande är ett väsentligt inslag i undervisningen. Studenten ska omsätta kunskaperna genom att formulera en projektplan för utveckling av det valda produktkonceptet i föregående tema. Temat avslutas med en presentation av projektplanen som ska vara så utarbetad att utvecklingsprojektet i princip kan startas upp. Kursmål: - Känna till centrala begrepp som organisation, projekt och ledarskap. - Ha grundläggande kunskaper om olika organisationsmodeller och organisationsutveckling inom offentlig verksamhet och privat företagsamhet - Ha grundläggande kunskaper om ledarskap - Ha grundläggande kunskaper om projektarbete - Ha prövat kunskaperna i formulering av en projektplan för utveckling av en vara och/eller tjänst Litteratur: Hur moderna organisationer fungerar, O I Jacobsen och J Thorsvik, Studentlitteratur AB, ISBN 10: X, ISBN13: , 518 sidor. Handbok för mindre projekt, Mikael Eriksson, Liber AB, ISBN10: , ISBN13: , 80 sidor. Utdelat material A. Utgångspunkt: Att skriva projektplaner för utveckling av alternativa produktidéer inom kursen B. Redovisning Varje grupp redovisar enligt följande modell 15 minuters presentation i valfri form, d v s såväl dokumentations- som presentationsform kan variera 10 minuters allmän diskussion 10 minuters feedback från fakulteten 5

6 forts. SCHEMA Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Tema 3: Affärsjuridik och arbetsrätt ( Business- and Labour Law ) Kursvecka 47 Måndag 22/11 Tisdag 23/11 Onsdag 24/11 Torsdag 25/11 Fredag 26/11 Lokal Norrbacka Disponeras fritt Disponeras fritt Assocationsrätt För och nackdelar med de olika bolagsformerna. Immaterialrätt och licensiering som affärsstrategi Redovisning av grupparbete från vecka 47., AB, HB, KB, EF Lunch Avtalsrätt Köprätt Lärare: Roland och Anders 6

7 Tema 3: Affärsjuridik Innehåll: Tema affärsjuridik och arbetsrätt ger basala kunskaper om associationsrätt (olika verksamhetsformer) och immaterialrätt (varumärken, patent och mönster). Vidare ges basala kunskaper om lagar och avtal på arbetsmarknaden och arbetsrätten. Studenterna ska omsätta kunskaperna för start av egna adekvata verksamhetsformer, inkluderande affärsskydd, runt några av de de i föregående tema bestämda varorna eller tjänsterna. Valet ska kunna motiveras och vara så utarbetat att i princip en ansökan om registrering hos aktuella myndigheter ska kunna göras. Kursmål - Ha grundläggande kunskaper om associationsrätt (olika företagsformer) - Ha grundläggande kunskaper om immaterialrätt (varumärken, patent och mönster) - Ha grundläggande kunskaper om lagar och avtal på arbetsmarknaden - Ha prövat kunskaperna vid start av en egen verksamhet Litteratur: Kjellström m.fl., 2007, Nya affärsjuridiken. ISBN , Studentlitteratur, 2:a upplagan. Utdelat material A. Utgångspunkt: Lägga upp verksamhetsformer för kommersialisering av egna affärsidéer. B. Redovisning Varje grupp redovisar enligt följande modell 15 minuters presentation i valfri form, d v s såväl dokumentations- som presentationsform kan variera 10 minuters allmän diskussion 10 minuters feedback från fakulteten 7

8 forts. SCHEMA Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) TEMA 4: Verksamhetsstyrning (Business Administration) Kursvecka 48 Måndag 29/11 Tisdag 30/11 Onsdag 1/12 Torsdag 2/12 Fredag 3/12 Lokal Norrbacka Aulan, plan 2 Konf.rum, Plan (disponeras fritt) Modell affärsplan Finansiering, budgets, redovisning Affärside, vision, mål, strategi Marknad, kunder, konkurrenter Redovisning av grupparbete från vecka Lunch Plan 8 Affärside, vision, mål, strategi Marknad, kunder, konkurrenter, priser, CV Finansiering, redovisning, Priser, CV forts.. Lärare: Anders Ev. gästföreläsare från näringslivet 8

9 TEMA 4: Verksamhetsstyrning (Business Administration) Innehåll: Tema verksamhetsstyrning ger basala kunskaper om planering, budgetering/kalkylering och uppföljning. Studenterna ska omsätta kunskaperna genom att upprätta en budget för verksamhetsstart av någon eller några varor eller tjänster i föregående tema, där finansiering och kapitalbehov även ska diskuteras. Temat avslutas med en presentation av en budget som ska vara så utarbetad att även adekvata finansiärer och finansieringsformer är redovisade. Kursmål: - Ha kännedom om centrala begrepp som investering och kalkylering, planering, budget och redovisning - Ha grundläggande kunskaper om metoder för att planera, styra och följa upp en ekonomisk verksamhet. - Ha grundläggande kunskaper om budget och ekonomiskt redovisningsarbete - Ha grundläggande kunskaper om metoder för investeringsbedömningar - Ha prövat kunskaperna vid start av en egen verksamhet. Litteratur:. Ekonomi för icke ekonomer, Mikael Carlson, 2002, Liber AB, ISBN 10: , ISBN13: , 224 sidor. Utdelat material A. Utgångspunkt: Planera och budgetera för verksamhetsstart B. Redovisning Varje grupp redovisar enligt följande modell 15 minuters presentation i valfri form, d v s såväl dokumentations- som presentationsform kan variera 10 minuters allmän diskussion 10 minuters feedback från fakulteten 9

10 forts. SCHEMA Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Tema 5: Affärsplan (Business plan) Kursvecka 49 Måndag 6/12 Tisdag 7/12 Onsdag 8/12 Torsdag 9/12 Fredag 10/12 Sal 3 Plan 3 Plan 8 Plan 8 Lilla konf.rum Sal 3 Plan 3 pl 2/Datasalen plan Skriva en vinnande affärsplan och ta fram en presentation av affärsiden och en CV per person Sal 3 pl 3/Datasalen plan 2, Norrbacka.. Skriva en vinnande affärsplan och ta fram en presentation av affärsiden och en CV per person Lilla konf.rum pl 2/Datasalen plan 2 Redovisning av grupparebete för vecka 49 Alla lärare Alla lärare Alla lärare Lunch (Disponeras fritt) Sal 3 pl 3/Datasalen plan 2, Norrbacka Lärare: Anders 10

11 Tema 5: Affärsplan (Business Plan) Innehåll: Tema affärsplan ger basala kunskaper om att ta fram och formulera vinnande affärsplaner. Arbetet sker främst genom handledda grupparbeten. En affärsidé från föregående tema ska utvecklas och sammanställas i ett dokument som ska vara så utarbetat att det på ett vinnande sätt kan presenteras för finansiärer riskkapitalister och/eller affärsänglar. Stor vikt läggs vid en säljande muntlig framställning. Kursmål - Ha kännedom och insikter i formulering och presentation av affärsplaner. - Ha prövat kunskaperna vid formulering och presentation av en egen affärsplan. Litteratur: w.w.w.nyforetagarcentrum.se/starta eget/verktygslådan/din affärsplan Utdelat material A. Utgångspunkt: Att skriva en vinnande affärsplan för en vald affärsidé B. Redovisning Varje grupp redovisar enligt följande modell 15 minuters säljande presentation i valfri form, d v s såväl dokumentations- som presentationsform kan variera 10 minuters allmän diskussion 10 minuters feedback från fakulteten 11

12 12

13 13

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

2012 Vi vill och vågar

2012 Vi vill och vågar 2012 Vi vill och vågar 1 2 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Norrköping - Då och Nu

Norrköping - Då och Nu Norrköping - Då och Nu Tema: Norrköping Då och Nu Period 5 vecka 9-15 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) välja ut ett historiskt och ett eget (modernt) foto på

Läs mer

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om.

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till Mats Larsson, Almi Gotland Med detta material hoppas vi kunna

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Affärsplan. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt. ABB Industrigymnasium

Affärsplan. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt. ABB Industrigymnasium Affärsplan Sebastian Nilsson Mikael Brandt ABB Industrigymnasium Sammanfattning Triplex Design är ett UF-företag vars affärsidé går ut på att sälja bra, billiga och kompletta webbsidelösningar med olika

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer