Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng"

Transkript

1 Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård, 10 poäng Delkursansvarig: Ing-Britt Svensson Yvonne Johansson Universitetsadjunkt Examinator: Sven-Erik Olsson Universitetslektor

2 Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Syfte Under delkursen skall studenten skaffa sig fördjupade kunskaper om det sociala arbetets målgrupper, interventionsformer och effekter av former av insatser. Innehåll Omsorg Habilitering Rehabilitering Vård Undervisning PBL-baserat, se nedan. Litteratur Se kursplan, förutom kurslitteraturen kommer vetenskapliga artiklar samt annan litteratur som fastställs i samråd kursansvarig lärare. Det går även bra att använda annan relevant litteratur som utgår från studenternas egna frågeställningar och handledarens rekommendationer. Fältstudie Som komplement kan kunskapsinhämtning även ske genom en fältstudie eller intervju av resurspersoner från fältet.

3 Studiehandledning Den pedagogiska modell som används i detta kursavsnitt är problembaserat lärande PBL och denna studiehandledning avses att vara en vägledning som hjälp i kunskapsinhämtandet. Studiehandledningen ger underlag och riktlinjer. Lärandet och kunskapsinhämtandet vilar i hög grad på studentens eget ansvar. Läraren har en handledande roll och är även en resursperson. Resurspersoner är även ett antal gästföreläsare som besöker oss under kursen. I den kommande yrkesprofessionen inom arbetsledning inom social omsorg arbetar man i huvudsak i olika arbetsgrupper/team. Teamts samarbetsförmåga och samlade kompetens har en viktig roll för själva arbetet. Arbetsgrupper möter ofta förändringar som innebär bl a nya konstellationer av medarbetare, krav på hög social kompetens, kunna samarbeta och vara flexibel. PBL innebär att studenten utöver inhämtande av kunskaper även tränas i att, med handledarens hjälp, arbeta med grupprocessen. Detta innebär att individen får en ökad medvetenhet om medlemmarnas olika roller, gruppens normer, regler och språk. Genom basgrupparbete kommer studenten få kunskap och insikt om interaktionsprocessen, vad det innebär att som grupp vara socialt orienterad och uppgiftsorienterad. Med hjälp av handledning kommer dialog föras om gruppens utveckling. Studenterna kommer träna sin dialogkompetens. Vad dialogkompetens är beskrivs i en bok med samma namn av Wilhelmson och Döös (2002). De beskriver följande, att kunna tala och lyssna är dialogkompetensens kärna. För att lära av och med varandra och bygga ny gemensam kunskap krävs av varje samtalare förmåga att i samtalet förhålla sig med närhet och distans till både sitt eget och medsamtalarens perspektiv. Närhet till det egna perspektivet innebär att bidra med sina egna erfarenheter, dvs. inte sitta tyst. Närhet till andras perspektiv innebär att försöka förstå hur det är att vara någon annan avseende det man samtalar om, att se saken ur den andres perspektiv, med andras ögon. Distans till det egna perspektivet innebär att ifrågasätta sina egna sanningar, kritiskt granska det man tar gör givet med beredskap att förändra sin uppfattning. Distans till andras perspektiv innebör att förhålla sig självständigt, att lyssna med integritet och ställa frågor som leder vidare så att man kan tränga djupare in i ämnet.

4 PBL - basgruppsarbete Studenterna kommer under delkursen att arbeta i fyra basgrupper med ca sju deltagare per grupp. Varje grupp får kontinuerligt handledning av läraren. Det är avsatt en och en halv timme för handledning vid de schemalagda basgruppsdagarna. Dessa basgruppsträffsdagarna och arbetet i basgrupperna samt redovisningen är obligatoriska. Vid enstaka frånvaro arbetar gruppen fram en lämplig enskild uppgift som redovisas i en kort skriftlig sammanfattning till läraren. För att underlätta för deltagarna att hålla sig till det aktuella området följer arbetsgången under basgruppsträffana vissa steg. Denna ordning går vi genom vid den första basgruppsträffen Innan en basgruppsträff är slutförd skall det ske en utvärdering av arbetet vilket innebär att alla gruppmedlemmarna speglar gruppens arbete. PBL-utgångspunkter och gruppindelning Utgångspunkterna för arbetet i PBL-grupperna är följande: Gr 1 Omsorg relaterat till olika former av omsorgsinsatser och effekter av interventionsformer Gr 2 Habilitering relaterat till olika former av omsorgsginsatser och effekter av interventionsformer Gr 3 Rehabilitering relaterat till olika former av omsorgsinsatser och effekter av interventionsformer Gr 4 Vård relaterat till olika former av omsorgsinsatser former och effekter av interventionsformer. Följande personer och handledare ingår i respektive grupp Gr 1 SVI Ingela A. Eva-Karin B, Annsofie J, Eva K, Sara N., Linda G, Charlotte S. Gr 2 SVI Jessica A, Fredrik A, Birgitta R, Yvonne C, Ing-Marie R, Marie H, Lena E. Gr 3 SVI Carina B, Martin B, Anne-Louise B, Yvonne P, Ing-Marie J, Gunilla J. Gr 4 YJ Emma H, Peter Stam, Cecilia H, Ida S, Sabina R, Patrik N, Josefine G, Examination. Gruppredovisningen av basgruppsarbetet Grupperna gör redovisningar utifrån anvisningar som delges vid kursintroduktionen genom separat examinationsunderlag. Första delen redovisas den 23/4 i valfri form se exempel nedan. Grupperna har då ca 45 min till förfogande för sin redovisning. Dessutom ska de arrangera 15 min för diskussion och feedback från klassen och lärarna. Förslag till olika former av redovisning av basgruppernas arbete 1. Paneldiskussion Gruppen kan genom paneldiskussion belysa centrala frågor/område utifrån olika perspektiv. Gruppen kan även ta med resurspersoner från fältet.

5 2. Rollspel Gruppen kan använda rollspel för att tex. illustrera det mål som uppnåtts. Det fodras oftast att gruppen även gör en sammanfattande förklaring av gruppens arbete. 3. Collage Även här fodras att gruppen gör någon form av muntlig presentation. 4. Videofilm Videofilm kan användas, dels andras filmer som inslag i redovisningen eller att gruppen visar egen film. Underlag och examinationskriterier till det andra examinationsseminariet utlämnas i samband med kursstarten. Arbetsordning Kurs: SOÄ 00 Kurs 6 delkurs 1 10 p Tid: Kursledare: Ing-Britt Svensson Examinator: Sven-Erik Olsson V 14 Tisdag 1/4 Genusdag ( seminarier) separat inbjudan Onsdag 2/4 sal Kursintroduktion SVI YJ Uppstart av PBL-arbetet Måndag 7/4 sal Att vara pensionär på 2000-talet Lektor Peter Öhberg Uppsala universitet Forts PBL-arbetet? SVI v 15 Tisdag 8/4 sal 322 Grupphandledning SVI Gr Gr Gr Grupp 4 YJ V 16 Måndag 14/4 sal 322 Grupphandledning SVI Gr Gr Gr Grupp 4 YJ V 17

6 Onsdag 23/4 sal Examinationsseminarium 1 SVI SEO V 18 Tisdag 29/4 sal 323 Grupphandledning SVI Gr Gr Gr Grupp 4? YJ V 19 Onsdag 7/5 Irenas D Rosner (disputation i Lund) Torsdag 8/ 5 sal? Resursföreläsning (missbruk rehab?) V 20 Måndag 12/5 sal Resursföreläsning. HK-forskningens dag Torsdag 15/5 sal 323 Grupphandledning SVI Gr Gr Gr Grupp 4 YJ V 21 Torsdag 22/5 sal Examinationsseminarium 2 SVI SEO V 22 Tisdag 27/5 sal Avslutande Litteraturseminarium SVI Utvärdering av kurs 6:1 samt hela utbildningen V 23 Tisdag 2/6 sal 323 Ej fastställd SVI Onsdag 4/6 sal 323 Avslutning/Utvärdering SVI