Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor"

Transkript

1 Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL DV04 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor

2 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 Innehåll INNEHÅLL Övergripande 3 Undervisning och examensformer 3 Introduktionsvecka (3 Dagar) 4 Kurs: Skyltfönster (12 Dagar) 5 Kurs: In-store visual merchandising (21 dagar) 6 Kurs: Marknadsföring (9 dagar) 8 Kurs: Visualisering med modeller (6 dagar) 9 Kurs: Visualisering med mjukvara (21 DAGAR) 10 Kurs: Projektledning, planering & ekonomi (9 dagar) 11 Praktik (21 dagar*) 12 Examen: Konceptdesign (18 dagar) 13 February 2014 Aspero Kompetens AB Agnesfridsvägen 113A Malmö

3 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 ÖVERGRIPANDE MÅL Utbildningen är framtagen för att möta ett rådande kompetensbehov inom detaljhandeln i öresundsregionen, men ger också möjligheten att arbeta inom andra branscher som t. ex mässor. Efter genomgången utbildningen ska den studerande kunna: skapa ett attraktivt, inspirerande och säljande skyltfönster utifrån butikens koncept planera och skapa en attraktiv, inspirerande och säljande butiksmiljö analysera en befintlig butik och ge förslag på förbättringar identifiera trender och applicera dessa på en befintlig affärsidé praktiskt tillämpa modeller i marknadsföring för utveckling av koncept och varumärken planera, genomföra och utvärdera aktiviteter för mekanisk försäljning planera, budgetera, genomföra och utvärdera varuexponeringar och försäljningskampanjer använda både fysiska modeller och 3D grafisk mjukvara för att visualisera en detaljerad butiksmiljö skissa en idé och ett koncept behärska tekniker för att göra en visuell presentation UNDERVISNING OCH EXAMENSFORMER Undervisning genomförs till en stor del i form av traditionella föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Det ingår också en del studiebesök och skarpa projekt. Skolan använder en webportal Fronter till utdelning av kursmaterial, inlämning och kommunikation mellan skolan och de studerande. Varje kurs kommer att ha en tenta eller inlämningsuppgift (eller både) som kunskapskontroll. Betygsskalan är IG och G. Efter fullgjord utbildning erhåller de studerande ett diplom. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Undervisning på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Kurserna visualisering med mjukvara och en del av butikskommunikation kommer att genomföras på engelska. Såväl programvaran som den dokumentation vi använder är på engelska. Om studietimmar och schema Undervisning utförs ca 20 timmar per vecka under måndagar, tisdagar och onsdagar. Lektionstiderna är vanligtvis 08:30-16:00. Det kan förekomma behov av förändringar i schemat men detta meddelas i så god tid som möjligt. Den studerande förväntas studera hemma för att komplettera föreläsningar från skolan. Beräknad hemstudietid är ca 4 timmar per vecka ut över de 20 i skolan. Eventuellt kan hemuppgifter förekomma. 3

4 INTRODUKTIONSVECKA (3 DAGAR) Under den första veckan av utbildningen ska de studerande skaffa en helhetsbild av rollen som Visual Merchandiser genom korta föreläsningar och studiebesök, samt få en genomgång av skolans policy, rutiner och resurser. 4

5 KURS: SKYLTFÖNSTER (12 DAGAR) Den studerande ska lära sig att utrycka idéer och skapa kreativa miljöer genom att ha praktisk kunskap i olika exponeringsprinciper inom färg och form, belysning och materiallära. De studerande ska också lära sig att visualisera ideér genom skissteknik. arbeta utifrån ett enkelt koncept eller tema. praktisk tillämpa färglära, ljussättning, formlära och materiallära genom att skapa ett skyltfönster skissa ideér Kursens innehåll: exponeringsprincipier rekvisita, skyltdockor och material färg och form kommunikation ljussättning skyltplan, checklista och ekonomi konceptpresentation skissteknik för skyltfönster (1-punktsperspektiv) projekt (skapa ett skyltfönster) Undervisningsform Föreläsningar och övningar Examinationsformer Ett projektarbete Kunskapskontrol För att bli godkänd i kursen ska den studerande ha kunskaper motsvarande kursmålen och kunna lösa problem på ett korrekt sätt. Den studerande ska få muntlig feedback på arbetet. Litteratur Tony Morgan, Visual Merchandising, (second edition) 2011, ISBN 13:

6 KURS: IN-STORE VISUAL MERCHANDISING (21 DAGAR) Denna kurs är i två delar: kundpsykologi och butikskommunikation. Del 1: Kundpsykologi (3 dagar) De studerande skall ha förståelse för de psykologiska faktorer som påverkar kundens beteende och köpbeslutsprocess. De skall kunna belysa hur motivation och värderingar styr individen och utveckla förståelse för begreppen den nöjda respektive den lojala kunden samt kundupplevd nytta. förstå begreppet kundpsykologi förstå hur sinnena fungerar och påverkar kundens uppfattningar förstå vad som styr kundens behov samt hur erfarenhet och förväntningar styr kunden förstå minnets funktion som drivkraft i köpbeslutsprocessen och kunna använda köpbeslutsmodellen tillämpa kunskaperna för att förstå framgångsrik kommunikation Kursens innehåll: Definition kundpsykologi De mänskliga sinnena Minnets drivkrafter Att bemöta förväntningar Modell beslutstrappa Köpbeslutsprocess Påverkansfaktorer Modell personlighetsbedömning Kommunikation som når mottagaren Del 2: Butikskommunikation och butiksanalys (18 dagar) De studerande ska efter genomgången kurs förstå butikens yta som säljplats och kunna skapa kundvarv, varupresentationer, exponeringar och skyltfönster som påverkar butikens omsättning positivt. skapa en modern, attraktiv och säljande butiksmiljö med hjälp av olika tekniker, verktyg och hjälpmedel planera, genomföra och utvärdera butikslayout analysera, värdera samt fatta ansvarsfulla beslut ur ett hållbarhetsperspektiv praktiskt tillämpa teorier i butikskommunikation förstå och analysera butikskoncept genomföra butiksanalyser samt arbeta utifrån kundströmsanalys, konsumentbeteende och varuexponering förstå hur konsumenten reagerar på interiör- och exteriörmiljö samt arbeta med säljande skyltning skissa snabba lösningar och presentera dessa Kursens innehåll Teorier kring butikskommunikation Butiken som varumärke Butikskoncept 6

7 Kundströmsanalys Konsumentbeteende Butiksanalys: -- Exteriör miljö -- Kundvarv -- Varuexponering -- Interiör miljö -- Skyltning -- Ljussättning -- Ljud och dofter Skissteknik för butiksmiljö (2-punktsperspektiv) Säljande presentationer Undervisningsform Föreläsningar, projektarbete. Examinationsformer Del 1: Tentamen Del 2. Praktiska övningar med tillhörande skriftlig, visuell och muntlig presentation Kunskapskontroll För att bli godkänd i kursen ska den studerande ha kunskaper motsvarande kursmålen och kunna lösa problem på ett korrekt sätt. Den studerande ska få feedback på tentamen / projektarbetet. Litteratur Marknadsföring i butik av Jens Nordfält (ISBN-13: ) 7

8 KURS: MARKNADSFÖRING (9 DAGAR) De studerande ska efter genomgången kurs kunna förstå grunderna i marknadsföring för detaljhandel och praktiskt kunna omsätta dessa i butik. på strategisk nivå förstå begreppen varumärke och koncept kunna praktiskt använda marknadsföringsverktyg och modeller kunna omsätta teori i praktisk verklighet Kursens innehåll: varumärke målgrupp position produkt konkurrens positionering Undervisningsform Föreläsningar och projektarbete. Examinationsformer Tentamen samt praktiska övningar med tillhörande skriftlig och muntlig presentation. Kunskapskontroll För att bli godkänd i kursen ska den studerande ha kunskaper motsvarande kursmålen och kunna lösa problem på ett korrekt sätt. Den studerande ska få muntlig feedback på tentamen / projektarbete. Litteratur (Rekommenderas) Marknadsföring: Kort och Gott av Anders Parment (ISBN: ) 8

9 KURS: VISUALISERING MED MODELLER (6 DAGAR) De studerande ska kunna bygga fysiska modeller av en butikslayout (eller del av butik) utifrån de teorier som de har studerat. Kursen utgörs av ett skarpt projekt definierat av detaljhandeln. göra koncept skisser planera och designa skalamodeller bygga en fysisk modell, och i den tillämpa färglära, formlära och materiallära tillämpa teorier från In-store visual-merchandising eller/och Skyltfönster i modellen Kursens innehåll: teori konstruktionsteknik material projektarbete Undervisningsform Föreläsningar, grupparbete. Examinationsformer Presentation av grupparbete Kunskapskontroll För att bli godkänd i kursen ska den studerande ha kunskaper motsvarande kursmålen och kunna lösa problem på ett korrekt sätt. Den studerande ska få muntlig feedback på grupparbetet. Litteratur Kompendium av lärare. 9

10 KURS: VISUALISERING MED MJUKVARA (21 DAGAR) Syftet med kursen är att lära 2d och 3d-grafikapplikationer på ett sådant sätt att de effektivt kan användas som verktyg för visuell kommunikation av området Visual Merchandising. Kursen kommer fokusera på mjukvarutekniken och detta kommer att integreras med den teoretiska kunskapen i design, bildhantering, layout och typografi. använda industriedstandard grafisk mjukavara för att skapa och redigera bilder och layout. förstå de grundläggande principier för grafisk layout använda 3D grafiska mjukvara för att planera, visualisera och presentera butiksytor och exponeringar producera material för presentation, publikation och distribution i lämpliga format för specifika målgrupper och media. Kursens innehåll: Kursen är delad i två delar: Del 1: 2D (9 DAGAR) z Grundläggande genomgång av datorgrafik och moln lösningar z Skapa och redigera bilder med Adobe Photoshop z Illustration, typografi och layout med Adobe InDesign Del 2: 3D (12 DAGAR) z Översikt av de olika 3D mjukvara som används inom Visual merchandising z 3D modellering av butiksytor, inredning och varor med en 3D applikation. Undervisningsform Föreläsningar, övningar med handledning och eget arbete. Examinationsformer Tentamen och inlämningsprojekt Kunskapskontroll 60% av betyget kommer att baseras på tentamen på del 1.Tentamen ska visa på färdigheter i Photoshop, InDesign och grafisk kommunikation. 40% av betyget kommer vara baserat på ett grupp projekt på del 2. Projektet skall kunna tillämpa kursens innehåll på en fallbeskrivning. För slutbetyget G krävs minst G på både del 1 och del 2. För att bli godkänd i kursen ska den studerande ha kunskaper motsvarande kursmålen och kunna lösa problem på ett korrekt sätt. Den studerande ska få muntlig feedback på inlämingsprojekt /presentation. Litteratur/material z De studerande måste ha en bärbar dator som kan köra antingen Windows desktop applikationer eller Mac OS desktop applikationer. OBS! Surftabletter och Google Chromebooks kan EJ ANVÄNDAS i det här syftet. z De studerande måste ha en mus till datorn. Vi rekommenderar en optisk mus med 2 knappar och 1 scroll. z De studerande måste se till att datorn är installerad med den senaste version av Adobe Photoshop och Adobe InDesign innan kursen börjar. Vi rekommendera Adobe CC på engelska. z När det gäller litteratur, kommer studenterna att få tillgång till utbildarens eget material, som består av papperskopior, digitala filer och video. 10

11 KURS: PROJEKTLEDNING, PLANERING & EKONOMI (9 DAGAR) Kursen visar hur man hanterar en Visual Merchandsinguppgift som ett projekt mot en uppsatt budget. göra en projektplan utifrån ett mål eller en uppgift upprätta en projektbudget planera, leda och genomföra ett projekt utvärdera ett resultat Kursens innehåll: projektstyrningsmetoder och verktyg projektledning ekonomi kampanjplanering Undervisningsform Föreläsningar, diskussioner och praktisk tillämpning Examinationsformer Tentamen och inlämningsprojekt Kunskapskontroll För att bli godkänd i kursen ska den studerande ha kunskaper motsvarande kursmålen och kunna lösa problem på ett korrekt sätt. Den studerande ska få muntlig feedback på tentamen / inlämingsprojekt. Litteratur Utbildarens material 11

12 PRAKTIK (21 DAGAR*) Under denna period ska den studerande vara på en arbetsplats tre dagar varje vecka i sju veckor. Perioden bygger på de kurser den studerande har genomgått tidigare under utbildningen. Efter praktiken ska den studerande i 15 minuter göra en muntlig presentation samt under en dag lyssna på andra presentationer och opponera på dessa. identifera och dokumentera butikens VM koncept arbeta med att ge förslag till förändringar/förbättringar av butiken eller en avdelning av butiken i syfte att öka t ex omsättning, lönsamhet, kundnöjdhet etc. redovisa arbetet efter praktiken samt opponera genomföra en egenreflektion Uppgift Under perioden ska den studerande arbeta med en uppgift i form av ett antal frågeställningar. Syftet med uppgiften är att hjälpa den studerande utnytta tiden under praktiken för att säkerställa praktisk tillämpning av teori. Information om uppgiften kommer att lämnas ut inför praktiken. För att bli godkänd på praktik För att bli godkänd i kursen ska den studerande genomföra den uppgift som hör till praktikperioden. Såvida inget annat godkänts skall den studerandes närvaro på arbetsplatsen vara 24 timmar per vecka. Det innebär tre dagar. Eftersom den här utbildningen är deltid, är avsikten att praktiken utförs på måndagar, tisdagar och onsdagar. Om den studerande är anställd skall praktiken inte göras hos företaget där denne är anställd, såvida inte detta godkänts. Efter praktiken skall varje student göra en presentation där studentens observationer och lösning till uppgiften ska redovisas. Den studerande skall även lyssna på andra presentationer och opponera på några av dessa. Presentationen genomförs inför klassen, utbildare och ev. handledare. *med reservation för eventuella förändringar 12

13 EXAMEN: KONCEPTDESIGN (18 DAGAR) De studerande ska kunna utveckla ett koncept för en butiksmiljö i enlighet med en affärsidé. Självständigt utveckla, dokumentera och presentera ett vm-koncept t. ex en shop in a shop, brand avdelning eller kampanj. Kursens innehåll: Projektuppdrag ska tas fram av den studerande och godkännas av den ansvariga läraren, innan projarbetet. Uppdraget ska ta utgångspunkt från pratiken. Projektuppdrag innehåll: Formluering av problem Projektbeskrivning Planritning (Blueprint) Visualisering (2D / 3D presentation eller model) Undervisningsform Enskilt projektarbete Examinationsformer Projekt i form av rapport och visuell presentation/modell samt muntlig presentation inför opponenter Kunskapskontroll För att bli godkänd i kursen ska den studerande ha kunskaper motsvarande kursmålen och kunna lösa problem på ett korrekt sätt. Den studerande ska få muntlig feedback på projektabete / presentation. Litteratur 13

14 Aspero Kompetens AB ASPEROKOMPETENS.SE Agnesfridsvägen 113 A Malmö

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

2012 Vi vill och vågar

2012 Vi vill och vågar 2012 Vi vill och vågar 1 2 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer