Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng"

Transkript

1 Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng

2 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia 1 (15 YHP) 6 Kurs: Skyltfönsterexponering (20 YHP) 7 Kurs: Kundpsykologi (15 YHP) 9 Kurs: Butikskommunikation / In-Store Visual Merchandising (5o YHP) 11 Kurs: Multi-Channel Retailing (15 YHP) 13 KURS: Ledarskap (15 YHP) 15 Kurs: Marknadsföring och varumärkesutveckling (25 YHP) 17 Kurs: Visualisering med Mjukvara (30 YHP) 19 Kurs: Butiksekonomi (20 YHP) 21 Kurs: Projektledning med Projektekonomi (15 YHP) 23 Kurs Examensarbete (25 YHP) 24 Kurs: Konceptutveckling (20 YHP) 25 Kurs: Lia 2 (45 YHP) 27 Kurs: Lia 3 (45 YHP) 28 Kurs: Lia 4 (45 YHP) 29 Fastställd av ledningsgrupp: January 2015 Aspero Kompetens AB Agnesfridsvägen 113A Malmö

3 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 UTBILDNINGSMÅL Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om: kommunikationsprinciper utifrån konsumentbeteende exponeringsprinciper kommersiell belysning och rekvisita. skissteknik för att visualisera idéer butikslayout och skyltning färglära, ljussättning, formlära och materiallära utställningstekniker och exponeringsprinciper hur man identifierar och analyserar en målgrupp projektledning och projektarbete butiksekonomi och handelns nyckeltal marknadsföringsteorier och varumärkesbyggande de psykologiska faktorer som påverkar kundens köpprocess butikskommunikation och kunströmsanalys och dess ingående teorier projektledning och projektekonomi verktyg för omvärldsbevakning och trendanalys sociala mediers påverkan på köpbeslut 2D och 3D visualisering för visuell kommunikation Multi Channel Retailing Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: genomföra och verkställa effektiva marknadsföringslösningar i butik skapa en efterfrågad och inspirerande butiksmiljö planera och skapa varupresentationer, skyltfönster och kampanjer förmå kunden att integrera med butiksmiljön och påverkas av exponeringar och stimuli. skapa kundrundor genomföra dekoration, varuexponering planera kampanjer och skapa aktiviteter för mekanisk försäljning skapa aktiviteter för merförsäljning arbeta fram helhet i exponering arbeta efter en affärsidé, koncept och varumärke arbeta med relevanta layoutprogram skapa säljande miljöer utifrån kunskaper i hur färg, form, belysning påverkar kunders köpbeslut materialval för olika exponeringssätt integrera den digitala och fysiska 3

4 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att: analysera och planera exponering i butik och skyltfönster skapa en säljande miljö i enlighet med affärsidé och rådande trender. planera och arbeta med kampanjer och konceptmanualer kunna arbeta mot en ökad lageromsättning arbeta utifrån och driva ett VM koncept identifiera trender och använda dessa i kommunikationen ansvara för utformning av effektiva marknadsföringslösningar målgruppsanalysera och arbeta med MF mixen och Multi Channel Retailing omsätta livsstilar, trender i konkret affärsnytta planera och utvärdera aktiviteter för mekanisk och merförsäljning tolka ekonomiska rapporter och förstå dess innebörd. analysera och planera det visuella i en nätbutik analysera och komma med förslag på användbarhet i en digital e-handelsmiljö skapa förutsättningar för optimalt utnyttjande av Internet som säljkanal planera varuexponering, kundrundor och kampanjer i en digital miljö 4

5 KURSÖVERSIKT Kursena presenteras i preliminär ordningsföljd. Eventuella ändringar kan forekomma. LIA 2, LIA 3 och LIA 4 kommer att genomföras på arbetsplatser på datum som ännu inte fastställts. Kurs Poäng LIA 1 15 Skyltfönsterexponering 20 Kundpsykologi 15 Butikskommunikation /In store Visual Merchandising 50 Multi Channel Retailing 15 Lederskap 15 Marknadsföring och varumärkesutveckling 25 Visualisering med mjukvara 30 Butiksekonomi 20 Projektledning med projektekonomi 15 Konceptutveckling 20 LIA 2 45 LIA 3 45 LIA 4 45 Examensarbete 25 Summa: 400 UNDERVISNING OCH EXAMENSFORMER Undervisning genomförs till en stor del i form av traditionella föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Det ingår också en del studiebesök och skarpa projekt. Skolan använder en webportal Fronter till utdelning av kursmaterial, inlämning och kommunikation mellan skolan och de studerande. Varje kurs kommer att ha en tenta eller inlämningsuppgift (eller både) som kunskapskontroll. Kursena betygsätts enligt beskrivning i betygskriterna för varje kurs. Betygsskalan är IG, G och VG. Under utbildningen kommer de studerande att få ungefär två dagar eget arbeta per vecka. Eget arbete innebär att jobba själv eller i grupper med en viss uppgift. Eget arbete kan ofta genomförs utanför skolan. Det finns tillgång till utbildare för stöd under eget arbete dagar. Efter fullgjord utbildning erhåller de studerande ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. De som inte ha fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis. Undervisning på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Kurserna visualisering med mjukvara och en del av butikskommunikation kommer att genomföras på engelska. Såväl programvaran som den dokumentation vi använder är på engelska. 5

6 KURS: LIA 1 (15 YHP) Under de första veckorna av utbildningen ska de studerande skaffa en helhetsbild av rollen som Visual Merchandiser genom föreläsningar och studiebesök. Ingår genomgång av skolans rutiner och resurser. Mål Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: förstå och presentera en Visual Merchandisers roll utifrån en problemställning samla in fakta, analysera denna samt presentera resultatet i en muntlig och skriftlig rapport beskriva yrkesrollens möjligheter att påverka ur ett hållbarhetsperspektiv grundläggande projektmetodik Kursens innehåll: z Branschinformation z Om yrkesrollen Visual Merchandiser z Entreprenörskap z Presentationteknik Undervisningsform Lära i arbete, seminarier/korta föreläsningar Examinationsformer Skriftlig och muntlig rapport Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån muntlig och skriftlig presentation. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan presentera uppgiften utifrån på förhand givna instruktioner. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: planera och genomföra uppgiften/arbetet med bakgrund i en Visual Merchandisers roll i säljprocessen förstå, använda och resonera kring grundläggande teorierna och presentera resultatet i en mutlig och skriftlig rapport återge kunskapen på exempel och ge resonemang på genomförd analys. deltar som opponent Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG krävs att den studerande ska kunna: Självständigt och på ett ansvarsfullt sätt planera, analysera, genomföra och utvärdera uppgiften / arbetet med en hög grad av förståelse för en Visual Merchandiser s roll i säljprocessen, med bakgrund i teorierna som är genomgångna i kursen. Självständigt och kreativt analysera och reflektera över egen genomförd analys samt kritiskt granska resultatet och konsekvenserna samt presentera resultatet professionellt och övertyggande, i en muntlig och skriftlig rapport. På ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar som opponent. 6

7 KURS: SKYLTFÖNSTEREXPONERING (20 YHP) Mål Den studerande ska kunna öka försäljningen, effektiviteten och skapa en lönsammare butik genom exponering. Genom kunskap i färg, form och kommersiell belysning skapa inspirerande varupresentationer. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: grunderna för skyltfönster exponering skissa en ide för ett skyltfönster och en butiksexponering arbeta med belysning och rekvisita använda exponeringsprinciper vid varupresentationer skapa exponerings och inspirationsytor förstå priskommunikation Kursens innehåll: z Exponeringsprincipier z Färg och form z Ljussättning och rekvista z Skyltplan, checklista och ekonomi z Skissteknik (1-punktsperspektiv) z Konceptpresentation / dokumentation z Projekt (skapa ett skyltfönster) Undervisningsform Föreläsning och projektarbete med praktisk tillämpning Examinationsformer Projekt i form av utställning och visuell presentation av kompetenser enligt uppdrag Betygsgradering Betygsskala IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av det praktiska project arbetet samt av en inlämningss uppgift i form av dokumentkation av arbetet. 80% av betyget utgörs av det praktiskta arbetet. 20% av betyget utgörs av inlämnade dokumentation. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: ha grundläggande förståelse av skyltfönsters olika roller och funktioner. på ett grundläggande sätt tillämpa de genomgångna teorier för att utveckla skyltfönster lösningar på ett grundläggande sätt analysera en skyltfönsterexponering. delta i grupparbete och diskussioner. 7

8 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande med förmåga att lösa problem med hög grad av förståelse, initiativkraft, problemlösning och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: självständigt analysera problem kring butikens skyltfönster efter de genomgångna teorierna och visa djup förståelse för hur skyltfönsterexponering påverka butikens identitet, varumärke och budskap. tillämpa de genomgångna teorier för att utveckla praktiska skyltfönster lösningar på ett kreativt och professionellt sätt. granska och kritiskt utvärdera skyltfönsterexponering i butik. på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur Tony Morgan, Visual Merchandising, (second edition) 2011, ISBN 13:

9 KURS: KUNDPSYKOLOGI (15 YHP) Mål De studerande skall ha förståelse för de psykologiska faktorer som påverkar kundens beteende och köpmönster De skall kunna belysa hur motivation och värderingar styr individen och utveckla förståelse för begreppen den nöjda respektive den lojala kunden samt kundupplevd nytta. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: förstå hur klass, livsstil, personlighet och kultur påverkar konsumenterna. definition av kundpsykologi förstå vad som styr kundens behov samt hur erfarenhet och förväntningar styr kunden definiera olika kundtyper samt veta vad som påverkar de olika kundernas beslut samt förstå och kunna hantera olikheter mellan kunder. förstå hur reklam påverkar. Kursens innehåll: z Definition av kundpsykologi z Vad styr kundens behov? z Erfarenheter och förväntningar som styr kunden z Hur hämtar kunden information? z Hur utvärderar kunden informationen? z Olikheter mellan kunder Undervisningsform Föreläsningar, praktiska övningar och fältstudier. Examinationsformer Tentamen, muntliga presentationer Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer at sättas utifrån resultatet av fältstudie/rapport som utförs under kursen och tentamen. 40% av betyget utgörs av projektet och 60% av betyget utgörs av resultatet på tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstå, använda och återge grundläggande teorier kring vad som styr kunders köpbeslut samt känna igen olika personligheter och hur dessa styr i säljmötet. på ett grundläggande sätt tillämpa kunskaper på ett praktisk case, baserat på teori. delta i grupparbete och diskussioner. 9

10 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: självständigt analysera, reflektera och utvärderar vilka faktorer som leder till köpbeslut i butik. självständigt analysera, reflektera och utvärdera säljteknik, säljsamtalet och kundbeteende samt på ett kreativt sätt kritiskt granska resultatet och konsekvenserna. genom reflektioner och analyser dra egna slutsatser som är grundade på teorier inom säljteknik. delta i diskussioner och grupparbeten på ett aktivt och ansvarsfullt sätt samt drar slutsatser och argumentera för vad som styr kunders behov. Litteratur: Ej fastställt 10

11 KURS: BUTIKSKOMMUNIKATION / IN-STORE VISUAL MERCHANDISING (5O YHP) Mål De studerande ska efter genomgången kurs kunna skapa varupresentationer, exponeringar och skyltfönster som påverkar butikens omsättning och resultat positivt. De studerande ska kunna använda de metoder som finns för att aktivt sälja varor i butik utan att personalen involveras. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: planera, genomföra och utvärdera försäljningskampanjer. skapa en modern, attraktiv och säljande butiksmiljö med hjälp av olika tekniker, verktyg och hjälpmedel. planera, genomföra och utvärdera butikslayout praktiskt tillämpa teorier i butikskommunikation förstå och analysera butikskoncept genomföra butiksanalyser samt arbeta utifrån kundströmsanalys förstå hur konsumenten reagerar på interiör- och exteriörmiljö samt arbeta med säljande skyltning. Kursens innehåll: z Teorier kring butikskommunikation z Butiken som varumärke z Kundströmsanalys z Konsumentbeteende z Trend indentifering z Varuexponering z Skyltar/mekaniskt försäjlning z Ljussättning z Skissteknik (2 punktsperspektiv) z Planera och presentera lösningar Undervisningsform Föreläsningar, praktisk tillämpning, projektarbete. Examinationsformer Tentamen samt praktiska övningar med tillhörande skriftlig och muntlig presentation. Betygsgradering Betygsskala IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer at sättas utifrån resultatet av projekt/fältstudien som utförs under kursen samt genom tentamen. 60% av betyget utgörs av projektet och 40% av betyget utgörs av resultatet av tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstå de grundläggande principerna i butikskommunikation och kunna återge hur man med hjälp av checkschema analyserar butikens svagheter och styrkor vid mekanisk försäljning. 11

12 tillämpa genomgånga terorin i butikskommunikation i praktiska lösningar identifera trender. delta i grupparbeten och diskussioner. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft, problemlösande förmåga och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: självständigt analysera problem kring butikskommunikation efter de genomgångna teorierna och kunna med hjälp av checklista analysera butikens svagheter och styr vid mekanisk fösäljning tillämpa de genomgångna teorier för att utveckla lösningar på ett kreativt och professionellt sätt som ökar butikens konkurrenskraft. analysera de senaste konsument- och detaljhandelstrender och komma med förslag på aktiviteter som utgår från dessa. på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur Jens Nordfält, Marknadsföring i butik, (ISBN-13: ) 12

13 KURS: MULTI-CHANNEL RETAILING (15 YHP) Mål Kursen syftar till att ge en god förståelse för hur man genom närvaro via olika kanaler, genom väl förankrade och genomarbetade strategier kan stärka det egna varumärket. Kursen fokuserar på de kommunikationskanaler som har genomslagskraft för detaljhandeln idag och trender för framtiden men tar också upp riskerna av sådana aktiviteter. Efter genomgången kurs ska studerande kunna: ha kunskap om digitalt kundbeteende, kommunikation och affärsmodeller förstå sociala medier och hur det används för att bygga relationer med kunder förstå vad användarinteraktion har för påverken på VM förstå hur viral marknadsföring påverkar förstå rollen av visual merchandiser i online-försäljning Omvärldsbevakning och trendspaning. Kursens innehåll: z Introduktion till multi-channel/touchpooint retailing z Intoduktion till social media och content marketing management z Introduktion till online visual merchandising och användbarhet Undervisningsform Föreläsning, grupparbete Examinationsformer Tentamen och projekt Betygsgradering Betygsskala IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer at sättas utifrån resultatet av projekt/fältstudien som utförs under kursen samt genom tentamen. 60% av betyget utgörs av projektet och 40% av betyget utgörs av resultatet av tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: de olika digitala kanaler som används i multi-channel retailing, och hur kunder använder dem rollen av visual merchandiser i online-försäljning förstå hur sociala medier används i online-försäljning delta i grupparbeten och diskussioner. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. 13

14 För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: de olika digitala kanaler som används i detaljhandeln och hur kunder använder dem, samt en förståelse för aktuella trender i denna användning. rollen av visual merchandiser i online-försäljning Förstå hur sociala medier används i online-försäljning på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur Ej fastställt 14

15 KURS: LEDARSKAP (15 YHP) Mål Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: analysera en grupp och förstå en gruppprocess. förstå olika personers motivation, kunskap och engagemang för att kunna utöva situationsanpassat ledarskap. Kunna redogöra för olika ledarskapsstilar samt kunna applicera till grupper och situationer. Förstå förändringsprocessen samt vilken ledarstil denna kräver. Kunna beskriva olika konflikter samt redogöra för konflikthantering. Innehåll z Regler och Normer z Organisationsschema z Ledarskapsstilar z Krishantering z Gruppdynamik z Förändringsprocessen Undervisningsform Föreläsningar, diskussioner och grupparbeten Examinationsform Tentamen, inlämningsuppgifter och muntliga presenationer Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av rapportskrivning som utförs under kursen och tentamen.40% av betyget utgörs av rapportskrivning och 60% av betyget utgörs av resultat av tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstå och beskriva olika ledarstilar. förstå och återge organisationers schema. förstå och kunna resonerar kring grupper och grupprocessen återge teorier inom ledarskap och kunna applicera dessa på ett case delta i diskussioner och grupparbeten. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. 15

16 För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: förstå, identifiera och resonera kring olika ledarstilar analysera och kritsikt granska olika strukturella organisationsproblem självständigt analysera, reflektera, exemplifiera en grupprocess återge teorier inom ledarskap och kunna applicera dessa på ett case, samt argumentera för val av teori delta i diskussioner och grupparbeten och visa att hon på ett kreativt och kritiskt sätt kan lösa problem, se resultat och konsekvenser utifrån olika ledarskapsteorier. Litteratur Rolf Granér, Personalgruppens psykologi, ISBN:

17 KURS: MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESUTVECKLING (25 YHP) Mål De studerande ska kunna marknadsföringens grunder och praktiskt kunna omsätta dessa i såväl fysisk som digital butik Kursen ska ge de studerande grundkunskaper i marknadsföring för detaljhandeln och praktiska modeller för utveckling av koncept och varumärken. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: tolka och arbeta efter en affärsidé, koncept och varumärke samt redogöra för kopplingen mellan verksamhetens mål, traditionell marknadsföring och hur man omsätter detta. metoder för omvärlds och konkurrentbevakning samt definiera ett företags position på marknaden. förstå och ha god kännedom om olika marknadsföringskanaler samt kunna producera marknadsföringsmaterial utifrån givna kriterier. analysera, värdera samt fatta ansvarsfulla beslut ur ett hållbarhetsperspektiv. beskriva marknadsföringens grunder samt hur dessa påverkar våra val. genomföra analyser som styr val av marknadsföringsstrategi samt upprätta en marknadsplan Kursens innehåll: z Definitioner av centrala begrepp z Varumärkesutveckling z Marknadsplanen z Aktivitetsplanering z Marknadsföring i butik Undervisningsform Föreläsningar, grupparbeten och individuellt arbete. Examinationsformer Tentamen, inlämningsuppgifter och praktisk tillämpning Betygsgradering IG, G och VG Betygssättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av rapporter och praktiska arbeten som utförs under kursen samt av tentamen. 40% av betyget utgörs av rapportskrivning och presentationer från praktiskt arbete. 60% av betyget utgörs av resultatet från tentan. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: visa grundläggande förståelse för ett företags marknadsutveckling baserat på genomgångna teorierna. på ett grundläggande sätt tillämpa de genomgångna teorier för olika praktiska lösningar förstå grunderna i varumärkesutveckling. delta i grupparbete och diskussioner. 17

18 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med hög grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: visa djup förståelse för hur marknadsföring och varumärkesutveckling kan påverka ett företags utveckling med utgångspunkt i teorin. i praktiska problemlösningar och i exempel på ett självständigt sätt analysera och reflektera över teori och praktik. på ett kreativt sätt granska och kritiskt utvärdera konsekvenser av marknadsföringsinsatser i butik. på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur M2000 Classic Faktabok (ISBN ) 18

19 KURS: VISUALISERING MED MJUKVARA (30 YHP) Mål Syftet med kursen är att lära 2d och 3d-grafikapplikationer på ett sådant sätt att de effektivt kan användas som verktyg för visuell kommunikation av området Visual Merchandising. Kursen kommer fokusera på mjukvarutekniken och detta kommer att integreras med den teoretiska kunskapen i design, bildhantering, layout och typografi. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: använda industriedstandard grafisk mjukavara för att skapa och redigera bilder och layout. förstå de grundläggande principier för grafisk layout använda 3D grafiska mjukvara för att planera, visualisera och presentera butiksytor och exponeringar producera material för presentation, publikation och distribution i lämpliga format för specifika målgrupper och media. Kursens innehåll: Kursen är delad i två delar: Del 1: 2D z Grundläggande genomgång av datorgrafik och filhantering z Skapa och redigera bilder med Adobe Photoshop z Illustration, typografi och layout med Adobe InDesign Del 2: 3D z 3D modellering av butiksytor, inredning och varor med en 3D applikation. z Skapa en visuel presentation med planogram. Undervisningsform Föreläsningar, övningar med handledning och eget arbete. Examinationsformer Tentamen och inlämningsprojekt Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning 60% av betyget kommer att baseras på tentamen på del 1.Tentamen ska visa på färdigheter i Photoshop, Illustrator och grafisk kommunikation. 40% av betyget kommer vara baserat på ett grupp projekt på del 2. Projektet skall kunna tillämpa kursens innehåll på en fallbeskrivning. För slutbetyget G krävs minst G på både del 1 och del 2. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstår grundläggande möljigheter för att skapa och redigera visualiseringar med mjukvaran på ett grundläggande sätt, använda mjuvaror för att skapa och redigera grafiska visualisieringar. göra presentation material med mjukvaran baserat på teorin. delta i ett gruppprojekt. 19

20 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: visa förstålse genom att själv välja lämpliga program som krävs för att lösa problemet till hands och jobba effektivt och flexibelt mellan de olika programmen. på ett självstandigt och kreativt sätt, använda mjuvarorna för att skapa och redigera grafiska visualisieringar med goda färdigheter med ritnings- och modellerings verktyg göra presentation material med mjukvaran baserat på teorin och med konstnärlig och estetisk känslighet i färg, bildkomposition och layout på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur/material z De studerande måste ha en bärbar dator som kan köra antingen Windows desktop applikationer eller Mac OS desktop applikationer. Skolan använder Windows-datorer så det skulle vara en fördel att ha ett Windowsbaserat system. OBS! Surftabletter och Google Chromebooks kan EJ ANVÄNDAS i det här syftet. z De studerande måste ha en mus till datorn. Vi rekommenderar en optisk mus med 2 knappar och 1 scroll. z De studerande måste se till att datorn är installerad med den senaste version av Adobe Photoshop och Adobe InDesign innan kursen börjar. Vi rekommendera Adobe CC på engelska. z När det gäller litteratur, kommer studenterna att få tillgång till utbildarens eget material, som består av papperskopior, digitala filer och video. 20

21 KURS: BUTIKSEKONOMI (20 YHP) Mål De studerande ska efter avslutad kurs kunna redogöra för ekonomiska begrepp och förstå dess innebörd. Upprätta och tolka en budget. Kunna redogöra för de parametrar som påverkar försäljningsresultatet inom detaljhandeln. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: förstå butikens nyckel vid uppföljning av försäljningsarbete budgetera självkostnadsberäkning inför prissättning förstå pålägg och marginaler förstå resultat och likviditetsbudgetar beräkna och använda ekonomiska styrmedel i för en butik relevanta nyckeltal förstå lagerekonomi Kursens innehåll: z självkostnadsberäkning inför prissättning z pålägg och marginaler z resultat och likviditetsbudget z beräkna och använda ekonomiska styrmedel i form av för en butik - relevanta nyckeltal. z grundläggande finansiering och kapitalbehovsberäkningar samt lagerekonomi Undervisningsform Föreläsningar, diskussioner och praktisk tillämpning Examinationsformer Tentamen och inlämningsprojekt Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av rapporter och praktiska arbeten som utförs under kursen samt av tentamen. 40% av betyget utgörs av rapportskrivning och presentationer från praktiskt arbete. 60% av betyget utgörs av resultatet från tentan. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: Förstå, använda och resonerar kring grundläggande begrepp och ekonomiska beräkningar. Återge och tillämpa kunskapen på exempel som diskuterats i kursen samt har förståelse för ekonomiska styrmedel inom detaljhandeln samt dess betydelse för verksamhetens kort- och långsiktiga ekonomiska styrning. 21

22 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft, problemlösande förmåga och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG, ska den studerande kunna det som krävs för G men på en högre nivå, som innebär: analyseraoch självständigt löser problem på ett kreativt sätt samt kritiskt granska resultatet och konsekvenserna av de ekonomiska beräkningar den studerande har gjort. kunna tolka och förstå gjorda ekonomiska beräkningar samt kunna föra ett resonemang kring det samma. Litteratur Ej fastställt 22

23 KURS: PROJEKTLEDNING MED PROJEKTEKONOMI (15 YHP) Mål Kursen visar hur man hanterar en Visual Merchandisinguppgift som ett projekt mot en uppsatt budget. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: göra en projektplan utifrån ett mål eller en uppgift upprätta en projektbudget planera, leda och genomföra ett projekt utvärdera ett resultat Kursens innehåll: z Projektstyrningsmetoder och verktyg z Projektledning z Ekonomi z Kampanjplanering Undervisningsform Föreläsningar, diskussioner och praktisk tillämpning Examinationsformer Tentamen och inlämningsprojekt Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av projektplan och praktiska arbeten som utförs under kursen samt av tentamen. 40% av betyget utgörs av rapportskrivning och presentationer från praktiskt arbete. 60% av betyget utgörs av resultatet från tentan. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande ska kunna: ha kunskap om projektstyrningsmetoder och verktyg utifrån teorin kan tillämpa genomgångna teorin för att göra en enkel och realistisk projektplan delta i grupparbete och diskussioner. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande ska kunna: ha kunskap om projektstyrningsmetoder och verktyg utifrån teorin kan tillämpa genomgångna teorin för att göra en en omfattande projektplan på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten Litteratur Ej fastställt 23

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL DV04 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 Innehåll INNEHÅLL Övergripande 3 Undervisning och examensformer 3

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren.

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren. Ämnesfördjupning Kursens syfte är att förstärka och fördjupa den studerandes kunskaper om konstnärliga tekniker och den kreativa processen. Efter slutförd kurs ska den studerande: - förstå samspelet mellan

Läs mer

Brinner du för handel försäljning och service?

Brinner du för handel försäljning och service? BUTIKSKOMMUNIKATÖR VISUAL MERCHANDISER Brinner du för handel försäljning och service? Handelsakademins utbildning till butikskommunikatör/vm vänder sig till killar och tjejer med en förmåga att uttrycka

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN Ämnet gymnasieingenjören i praktiken behandlar ingenjörsmässiga arbetsmetoder, färdigheter och förhållningssätt. Det omfattar också ledarskap, projektledning, grupprocesser,

Läs mer

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar.

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar. Kurs: PRO 902 Bröd och kaffebröd 40 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Bröd och kaffebröd syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap i rationell produktion och hantering av matbröd,

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Företagsekonomi 1. Daniel Nordström

Företagsekonomi 1. Daniel Nordström Företagsekonomi 1 Daniel Nordström Agenda Ämnesplanens upplägg Ämnesplanen för företagsekonomi Betygsskalan Värdeorden i kunskapskraven Betygsmatris Bedömning Betygsättning Mina förväntningar Era förväntningar

Läs mer

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Introduktion till industridesign Introduction to Industrial Design 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod:

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Bedömningsunderlag LIA 1

Bedömningsunderlag LIA 1 Bedömningsunderlag LIA 1 Namn Bedömningsskala Studenten har svårt för att klara moment trots upprepad muntlig och konkret (visuell) handledning. Handledaren behöver aktivt delta i alla moment som avses.

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Redovisning 1. Daniel Nordström

Redovisning 1. Daniel Nordström Redovisning 1 Daniel Nordström Agenda Ämnesplanens upplägg Ämnesplanen för Redovisning 1 Betygsskalan Värdeorden i kunskapskraven Betygsmatris Bedömning Betygsättning Mina förväntningar Era förväntningar

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Industridesignens grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod: IDK114 Fastställd

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Integrationspedagog, 400 Yhp

Integrationspedagog, 400 Yhp Integrationspedagog, 400 Yhp Termin 1 Termin 2 Kultur och mångfald 40 Yhp Kommu nikation - 20 Yhp Pedagogiskt arbete och ett professionellt förhållningssätt - 40Yhp LIA 1-25 Yhp Ensamkommande barn och

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesign, utblick och förtrogenhet Industrial design, outlook and familiarity 30030 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

Brinner du för handel försäljning och service?

Brinner du för handel försäljning och service? BUTIKSKOMMUNIKATÖR VISUAL MERCHANDISER Brinner du för handel försäljning och service? Handelsakademins utbildning till butikskommunikatör/vm vänder sig till killar och tjejer med en förmåga att uttrycka

Läs mer

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits Allmänna

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: UTSTÄLLNINGSDESIGN Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter,

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Internationella relationer Engelsk benämning: International Relations Kurskod: 1FK001 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA 501 80 Borås 1 Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den

Läs mer

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör.

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör. Kursplan EPU TERMIN 1 1. Introduktion - Teambuilding - Gruppdynamik och processer efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: Kursmomentets mål är att leda till ökad självkännedom och gruppens

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå. Humanistiska och teologiska fakulteterna FBMA03, Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs, 60 högskolepoäng Publishing Studies: Level 1 and 2, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för baltiska språk BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Varje

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Kurskod: MK2011 Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och

Kurskod: MK2011 Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Digital mediedesign I, 30 högskolepoäng Digital Media Design I, Basic

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Kursplan 3.3 a Produktutveckling

Kursplan 3.3 a Produktutveckling Kursplan 3.3a Produktutveckling Utbildningens benämning Kursen namn Utbildningsnummer Slöjd och hantverk form och kultur 3.3 a Produktutveckling MYH2014/430 Beslutat av ledningsgruppen 2016-08-18 Gäller

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Utbildningsplan Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Ladokkod: TGMBU Version: 4.0 Utbildningsnivå: Grundnivå

Läs mer

ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2016-04-25 Logistik- och kvalitetsutveckling Bengt Ekdahl/KD Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Välkommen

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

3. Lärandemål. Kursplan

3. Lärandemål. Kursplan Kursplan Fördjupningsprojekt: Design-, konst-, och kropp/kläder, del 1, 22 hp (Advanced project: Design-, art-, and body/clothes, part 1, 22 ECTS) K3 Kurskod: TXK301 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Välkomna. Försäljning del 1. Powersales Communication. måndag 11 november 13

Välkomna. Försäljning del 1. Powersales Communication. måndag 11 november 13 Välkomna Försäljning del 1 Utbildning: JKFS13 Kursens Namn: Försäljning del 1 Antal YH-poäng: 20 p Examinator: Henrik Mannerstråle Mål: Efter genomförd kurs skall den studerande ha fördjupad fakta, förståelse,

Läs mer

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Eventkompetens - ett ESF- projekt Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Projektledning - fördjupning Ledarskap - Praktisk/teoretisk kurs Projektledare för evenemang Kursen möjliggör

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Grafisk kommunikation

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation Kurser: grafisk illustration 1, 2 och 3 samt grafisk kommunikation 1, 2,3 och 4. Diskutera dessa ämnesplaner i Samhällsvetenskapsprogrammets diskussionsforum. Grafisk kommunikation

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 07 LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Food and Meals in a Sustainable Society, 15 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH80, Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering, 15 högskolepoäng Business Administration: Theory of Corporate Finance - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1112 Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer