Komplett utläggshantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplett utläggshantering"

Transkript

1 Komplett

2 Välkommen till komplett Det är ett välkänt faktum att system för gör stor nytta genom att resande anställda kan lämna in sina utlägg snabbt och effektivt. Men vill du ha fullständig kontroll över företagets resekostnader måste systemet klara ytterligare två viktiga uppgifter som ett ssystem (Expense Management System, EMS) inte klarar: 1. Granskning av papperskvitton för utlägg, för kontroll av utläggsanspråk och efterlevnad av resepolicy 2. Analys av samma kvitton för maximering av momsåterbetalning Genom att gå dessa två steg längre, vilket Meridians är ENSAMT om att göra, kan du spara upp till 6 % ytterligare på din totala reseräkning. Så istället för att se ut så här: System för ser kompletta system för som verkligen maximerar dina besparingar ut så här: System för EMS (eller extern leverantör) Granskning av utläggskvitton UTLÄGGS- GRANSKNING Återbetalning av moms MOMSÅTERBE- TALNING Välkommen till komplett. Utför pappersarbetet förvandlar en byråkratisk mardröm till en drömlösning. Utläggsfakturor i pappersformat är en plåga för alla företag men ett nödvändigt måste: många nationella skattemyndigheter kräver fortfarande att få se dem. utför pappersarbetet åt dig. Vi tar hand om alla dina fakturor (vi kan till och med skanna och arkivera dem åt dig). Sedan använder vi pappren för att generera värde, genom att kontrollera dina anställdas utläggsanspråk och kräva tillbaka din moms. Därmed hjälper vi dig inte bara med att skapa besparingsprocesser åt ditt företag vi minskar dessutom dina resekostnader. Därför gillar ekonomichefer Minimerar kostnaderna för sprocesser Erbjuder fullständig utläggsrapportering Maximerar de anställdas efterlevnad av utläggsprinciper Integreras helt med kortleverantörs-, ERP- och kontobetalningssystem Maximerar momsåterbetalningen ett affärsområde där Meridian är världsledande Därför gillar reseansvariga Optimerar efterlevnad av prioriteringsprincip för leverantörer Erbjuder fullständiga utgiftsdata som underlättar leverantörsförhandlingar Avdramatiserar genomtvingandet av resepolicyn Integreras helt med företagets verktyg för självbokning av resor Därför gillar affärsresenärer Minskad tidsåtgång för inlämning av utläggsanspråk Minskad tidsåtgång för godkännande och ersättning av utlägg Ökad tydlighet i fråga om vilka utlägg som är godtagbara och vilka som inte är det (vår erfarenhet är att de flesta anställda gärna följer reglerna så länge de vet vilka de är)

3 EMS System för EMS (eller extern leverantör) Granskning av utläggskvitton UTLÄGGS GRANSKNING Återbetalning av moms MOMSÅTERBE TALNING Komplett Varför borde vi införa ett automatiserat system för? Betydligt mindre än hälften av alla företag har ett automatiserat system för. Om du inte tillhör de redan frälsta, bör du läsa följande argument: Minskar resekostnaderna Tillhandahåller styrinformation för leverantörsförhandlingar Maximerar resenärernas efterlevnad av prioritetsprinciper för leverantörer genom godkännande före resan Minskar processkostnaderna Eliminerar många manuella, pappersbaserade uppgifter, vilket minskar processkostnaderna med upp till 80 % Minskar tidsåtgången för anställda och chefer Förkortar dramatiskt affärsresenärers tidsåtgång för ifyllnad av utläggsanspråk samt återbetalningstiden Enkelt godkännande med ett klick för affärsområdesansvariga Okej, jag är övertygad. Vi behöver ett system för. Men varför ska vi välja EMS? EMS är överlägset i fråga om enkel användning och integrering, samtidigt som det är tillräckligt flexibelt för att klara den komplexa hanteringen av varje lands starkt skiftande rapporteringskrav. Enkelhet enkel användning Verktyget kunde inte bli enklare, vare sig för resenärer som vill fylla i sina utläggsanspråk eller attesterande chefer. Om utlägget inte väcker några frågetecken krävs faktiskt bara ett enda klick för godkännande.

4 Enkelhet enkel integrering System för används inte i tomma miljöer. De måste integreras med dina interna system och i ditt arbetsflöde. Men de måste också fungera friktionsfritt med ett stort antal system från andra leverantörer, från onlinebokningsverktyg (vi är ett oberoende företag och förespråkar inte ett bokningsverktyg framför alla andra) till ERP-system. EMS har utvecklats utifrån programvaruarkitektur som garanterar smidig integrering med andra system. Komplexitet det tyska dagtraktamentstestet Tyskland har troligtvis fler komplicerade lagar som styr utläggsanspråk i synnerhet dagtraktamenten än något annat land. Man brukar säga, att om ett system för fungerar här, fungerar det var som helst. EMS klarar det testet. Det fungerar i Tyskland, det fungerar i Storbritannien, det fungerar i USA och i många andra länder. Det utformades inte för en marknad ursprungligen, för att sedan anpassas bit för bit i hopp om att duga för andra marknader. EMS har utvecklats som en äkta, multinationell produkt för flera språk och flera valutor. Exempel på andra fördelar: ASP-miljö snabb implementering Tillgång när som helst, var som helst för resenärer och attestanter Realtidsrapportering på begäran Support från flerspråkig helpdesk Komplett tjänst för digitalisering, indexering och e-arkivering av papper Ditt eller vårt system för? Vårt system för, EMS, är det bästa som finns på marknaden. Vi inser dock att många företag redan har ett system för, och ogärna byter. Det är inget problem. Vi kan ansluta vilket system för du vill (eller fler än ett) till UTLÄGGSGRANSKNING och MOMSÅTERBETALNING, så att du kan dra full nytta av komplett.

5 UTLÄGGSGRANSKNING System för EMS (eller extern leverantör) Granskning av utläggskvitton UTLÄGGS- GRANSKNING Återbetalning av moms MOMSÅTERBE- TALNING Komplett Ett utläggsanspråk av åtta är felaktigt Våra -experter på UTLÄGGSGRANSKNING kan jämföra varje enskilt utläggskvitto från dina affärsresenärer mot motsvarande utläggsanspråk, för att säkerställa korrekthet och regelefterlevnad. Vår erfarenhet är att i genomsnitt ett utläggsanspråk av åtta behöver korrigeras. Vissa fel är oavsiktliga, andra avsiktliga. Oavsett vilket är de mycket kostsamma för ditt företag. har genererat besparingar motsvarande EUR Lawrence Vanderbijl, EMEA-chef för utbetalningar, Global Financial Services Sun Microsystems Stora besparingar Resultatet talar för sig självt. När en stor europeisk tillverkare registrerade sig för UTLÄGGSGRANSKNING, hittade vårt team besparingar motsvarande 3,5 miljoner EUR bland inlämnade utlägg motsvarande 63 miljoner EUR. Varför inte? Varje år skickar cirka företag över hela världen sina resenärers kvitton till Meridian för momsåterbetalning. Eftersom vi ändå går igenom alla dessa papper åt dig, varför inte låta granska korrekthet och regelefterlevnad för samma kvitton?

6 Så fungerar det 1. Det här gör resenären En av systemets främsta fördelar är att resenärerna behöver göra så lite. De skickar in sin utläggsrapport online och stoppar alla sina kvitton i ett föradresserat kuvert, som skickas till Meridian. Det är allt. 2. Kvittojämförelse -teamet för UTLÄGGSGRANSKNING jämför varje rad i utläggsrapporten mot papperskvittona. De kontrollerar bland annat följande information: Kvittobelopp överensstämmer det med anspråket, t.ex. har affärsresenären begärt 600 EUR för ett kvitto på 60 EUR? Kvittotyp har utlägget kategoriserats rätt, som taxi, tåg, hotell osv? Det här är mycket viktigt för deklarationerna till skattemyndigheten. Finns det något ursprungligt momskvitto? Affärsresenärer antar ofta felaktigt att ett utcheckningsbevis från hotellet gäller som momskvitto. Har valutan omräknats korrekt? 3. Kontroll av anspråkens regelefterlevnad Våra expertgranskare analyserar varje enskild rad i affärsresenärernas rapporter för att identifiera anspråk som strider mot policyn. Några exempel: Att överskrida gränser för måltider Att ådra sig kostnader för påfyllning av hyrbilsbränsle Att begära både dagtraktamente och utläggsersättning Att begära ersättning för filmhyra och andra otillåtna produkter 4. Uppföljning av ogiltiga anspråk Om anspråket inte innehåller några felaktigheter, godkänns utbetalningen och kvittona skickas vidare till teamet för momsåterbetalning. Vid problem vidtar vi någon av följande tre åtgärder enligt dina önskemål och instruktioner: a) Avvisar icke-godkända rader i anspråket b) Skickar frågan till resenären och förklarar vilken rad i rapporten som ifrågasätts, och varför den strider mot företagets policy c) Skickar frågan till resenärens överordnade chef 5. Fullständig, flerspråkig support Resenärer som känner sig det minsta osäkra kan ringa vår unika, flerspråkiga helpdesk för att lösa problemet. Vår personal kan hantera mer än 20 olika språk. 6. Styrinformation inklusive granskning av prioriterad leverantör Kunden får en fullständig sammanställning av det totala utgiftsbeloppet, avvisade anspråk (och orsakerna) osv. kan även hjälpa våra kunder att granska sina avtal med prioriterade leverantörer. Betalar resenärerna enligt den rumstaxa som inköpsteamet avtalat, vid utcheckning från hotell? Via data från får du svaret.

7 momsåterbetalning System för EMS (eller extern leverantör) Granskning av utläggskvitton UTLÄGGS- GRANSKNING Återbetalning av moms MOMSÅTERBE- TALNING Komplett Det sista steget i s kompletta resehanteringssystem är Meridians världsledande process för momsåterbetalning. Vi hjälper dig att maximera dina inhemska och utländska momsanspråk. Om du inte känner till vad som gäller för momsavdrag följer en kort sammanfattning här: Varför kräva tillbaka moms? En enkel fråga. Beräkningar visar att företagens resebudgetar skulle kunna minskas med 4 % om företagen krävde tillbaka all berättigad moms. Det här gör vi Våra experter kontrollerar varje kvitto för att identifiera all ackumulerad inhemsk och utländsk moms. Inhemsk moms rapporteras tillbaka till kunden och överförs direkt till kundens ERP-system eller till annat redovisningssystem. Utländsk moms begärs för kundens räkning från relevanta utländska myndigheter. Begäran hanteras från inlämning till återbetalning. Det är dock inte fullt så enkelt som det låter. Det är därför EU-kommissionen uppskattar att mer än hälften av alla stora företag misslyckas med att återkräva ackumulerad moms för utlandsresor och siffran för mindre företag är ännu högre. Varje år beräknas krav på berättigade ersättningar motsvarande 5 miljarder EUR utebli endast inom EU. Orsaken till att många företag inte återkräver sin moms är att det är tidskrävande, tekniskt komplicerat och att risken för fel är stor. Momsanspråk måste göras till skattemyndigheterna i varje land på helt olika sätt, och samtliga originalkvitton måste bifogas och vara korrekta. Varje land har också sina egna regler för vilken moms som kan återkrävas, och fallgroparna är många. Olika regler kan gälla om en måltid omfattar kunder eller enbart kollegor. Expertis och erfarenhet Vi är världsledande. Varje år hanterar vi anspråk motsvarande 300 miljoner EUR, och hittills har vi återkrävt 2,5 miljarder EUR i ersättning åt våra kunder. Genom att anlita Meridian har Airbus fått möjligheten att samarbeta med verkliga experter på kontroll av utläggsanspråk och lösningar för momsåterbetalning. Marie-Laure Moncamp, chef för resehantering Airbus i Frankrike

8 Sammanfattning av fördelarna med Betydande minskning av kostnader och utgifter EMS GRANSKNING Momsåterbetalning Minskade processkostnader Minskade IT-kostnader Regelefterlevnad Konsekvent tillämpning av resepolicy Korrekta momsdeklarationer, vilket minskar riskerna (straffavgifter) och garanterar efterlevnad av lagstiftning Förbättrad upplevelse för anställda Enkel användning: var som helst, när som helst Flerspråkig helpdesk Automatiserade beräkningar, färre fel orsakade av den mänskliga faktorn Realtidsstatus för inlämnade utlägg Automatisk indelning i arbetsrelaterade och privata utlägg Snabb ersättning Enklare, konsekvent process Insyn och rapportering Belyser regelöverträdelser, underlättar fokuserad granskning Underlättar planering och prognostisering Affärsintelligens underlättar val av leverantör Moms Maximering av moms ger positiv effekt på kassaflödet Global expertis och räckvidd Väletablerade relationer med momsmyndigheter Omarbetar fakturornas format Meridian Tallaght Business Park, Tallaght, Dublin 24, Irland. T F E Sök efter: expenseflo 2009 Meridian. Med ensamrätt.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Februari 2013 Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Detta som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service (för såväl kunder som leverantörer). För att

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Avtalshantering Avtalshantering en strategisk tillgång. www.hummingbird.com

Avtalshantering Avtalshantering en strategisk tillgång. www.hummingbird.com Avtalshantering Avtalshantering en strategisk tillgång Innehåll 3 Problemen 3 Affärsnyttan med avtalshantering 5 Vem behöver lösningar för avtalshantering? 10 De fem hörnstenarna i avtalshantering 12 Hur

Läs mer

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden?

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden? PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015 Vill du uppleva skillnaden? INDEX TIPS - navigera med hjälp av länkar i pdf Inledning Välkommen till Continia Software Sida 3 Differentierad prissättning baserad på antal

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Gör ett val. Oberoende synpunkter av Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud.

Gör ett val. Oberoende synpunkter av Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud. Gör ett val om Avivas erbjudande att betala dig för att du ska avstå din rätt till särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Life Assurance Limited och Commercial Union Life Assurance

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se. Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet.

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Identitets- och säkerhetslösningar. Bygg upp en tillförlitlig miljö

Identitets- och säkerhetslösningar. Bygg upp en tillförlitlig miljö Identitets- och säkerhetslösningar Bygg upp en tillförlitlig miljö Tillit Tillit bör vara kärnan i alla identitets- och säkerhetshanteringslösningar. Att bara ha sina hanterings- och säkerhetsrutiner nedskrivna

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Supporten för Windows Server 2003 upphör

Supporten för Windows Server 2003 upphör RAPPORT FÖR LEDNINGEN Supporten för Windows Server 2003 upphör Sponsored by: Intel Andrew Buss Maj 2015 Andreas Olah BAKGRUND För ett decennium sedan rönte Microsoft stora framgångar på datacentermarknaden

Läs mer

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver 1 Elektronisk fakturahantering något för mig? Alla vet att fakturahantering är affärskritisk den som inte har kontroll över sina betalningar kan

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Bankerna håller igen

Bankerna håller igen HELA DENNA BILAGA ÄR EN IDG CUSTOM PUBLISHING fokus En yrkesroll i förändring cfo När cfo:n blir säljare Hitta rätt affärssystem Så kan revisorn spara miljö Bankerna håller igen men cfo:erna tror på framtiden

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Så funkar Novacura Flow

Så funkar Novacura Flow Ett verktyg ska göra arbetet enklare för den som utför det. Företag behöver verktyg för att deras medarbetare ska kunna utföra sina uppgifter och dessutom verktyg för att planera att allt utförs i rätt

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Komma igång med företag i 12 steg

Komma igång med företag i 12 steg Komma igång med företag i 12 steg VARSÅGOD! Det här är guide som ger dig koll på det du behöver tänka på när du startar ett företag i bara tolv steg. Det är enklare än vad du tror, börja med att läsa igenom

Läs mer