Ett framtida kaos väntar. Nordenchef, Commvault SIDAN 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett framtida kaos väntar. Nordenchef, Commvault SIDAN 3"

Transkript

1 Officiellt media för Kräv säkra larm i dag och i morgon En produkt från Ett framtida kaos väntar Åke Andersson, Fredrik Arveskär, SNOS-ordförande SIDAN 2 Nordenchef, Commvault SIDAN larmsystem Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer Han ska stoppa idrottsvåldet Björn Eriksson, nationell samordnare SIDAN 8 HABO säkraste kommunen I småländska Habo är risken för att drabbas av bränder, våldsbrott, inbrott eller stölder lägst. SIDAN 14 måste uppgraderas Tillförlitligheten hos cirka larmsystem kopplade till larmcentral påverkas av den pågående utfasningen av och förändringar i det analoga publika telenätet. Kan vi lita på våra larm? Och när ska dagens larmsystem anpassas till framtidens krav på säkerhet och informationsbehov? SecurityUser lyfter en fråga som det har varit tyst om alldeles för länge. SIDORNA 6 7 Teleoperatörernas förändringar i det analoga telefonnätet och komprimering av bandbredden i GSM-näten gör att vissa larm inte kommer fram. Hot och våld ökar på arbetsplatser Var fjärde butiksanställd har känt sig hotad på jobbet. Nästan lika många är rädda för att bli rånade, visar en undersökning bland Handelsmedlemmar. En ny trend är också att hot och våld letar sig till arbetsplatser som traditionellt sett inte varit utsatta, exempelvis inom vården och rättsväsendet. SIDAN 15 Färre rån mot banker Värderån och rån mot banker minskar kraftigt, visar statistik från polisen. Foto: Polisen, SIDAN 20 SNOS vs Datainspektionen DEBATT OM SÄKERHETSKAMEROR OCH INTEGRITET I RIKSDAGSHUSET...SIDAN 4 Dick Malmlund, SNOS: Det är helt klart att kameror både förebygger och klarar upp brott. Göran Gräslund, DI: Kameraövervakning är alltid ett intrång i den personliga integriteten. Prima 4 ID Printer Prima 4 ID Printer är en 4-färg plastkortskrivare i enkel- eller dubbelsidigt utförande med lamineringsmodul som tillval. Tack vare ReTransfer teknologin blir utskriftskvaliteten fantastisk. Med ett holografiskt laminat kopieringsskyddas kortet och det ger också ett elegant intryck. PAS Card AB Tel SVERIGE DANMARK NORGE NY PRINTER- SERIE

2 2 LEDARE Nyhetskanalen för säkrare affärer: Kräv säkra larm i dag och i morgon! Man kan med fog misstänka att larmkommunikation via dagens publika telenät kommer att fungera allt sämre med tiden. Åke Andersson, ordförande, Säkerhet för Näringsliv och Samhälle Utvecklingen inom säkerhetstekniken har på många sätt varit enorm de senaste åren. Framför allt när det gäller system för säkerhetskameror och passerkontroll. Det är naturligtvis den digitala tekniken och användningen av IP-kommunikation som har banat väg för allt mer flexibla säkerhetssystem och därmed också betydligt modernare verktyg för alla som arbetar med riskhantering. Larmsektorn präglas av en betydligt större portion konservatism. Det avspeglas starkt när det gäller synen på larmkommunikation. I dag överförs de flesta larm via det publika analoga telenätet och en hel del larm överförs via GSM, vanligen som backup till det analoga nätet. GSM-nätet fungerar allt sämre som larmkommunikativt media och även det publika telenätet för fast telefoni är ifrågasatt på grund av den successiva avvecklingen av kopparnäten till förmån för mobila och digitala tjänster. Även här rapporterar allt fler aktörer att larmsignalernas framkomlighet kan variera. Allvarliga konsekvenser Man kan med fog misstänka att larmkommunikation via dagens publika telenät kommer att fungera allt sämre med tiden. Pengarna ligger i digitala tjänster och operatörerna är trots allt kommersiella bolag med tillväxtkrav. Att larm inte kommer fram kan aldrig vara okej. Inte heller att information går förlorad och att mottagaren därför inte ser vilken typ av larm det handlar om eller varifrån larmet kommer. Ändå lär det bli allt vanligare om inte leverantörerna och kunderna inser allvaret. När det gäller det publika telenätet är det fortfarande relativt sällsynt med dessa problem, men man bör ändå känna till att bristerna finns redan nu och att konsekvenserna kan bli väldigt allvarliga. Tänk om det handlar om ett överfallslarm eller trygghetslarm som inte går fram. Då är det lätt att vara efterklok, men det gäller knappast som en ursäkt. I en tid då dagens analoga telenät är under avveckling och där de digitala nätverken redan utgör infrastrukturen hos företag och offentliga förvaltningar kommer detta avspeglas i hanteringen av larmsystem. Som användare av säkerhetssystem vill man inte bara ha en säker larmkommunikation utan också ett flexibelt verktyg för sin riskhantering. Det kan redundanta IP-baserade larmkommunikationslösningar erbjuda. Varför är det då fortfarande så att flertalet larmleverantörer fortsätter att huvudsakligen marknadsföra larmsändare som arbetar över det publika telenätet? Är det inte att leda kunden in i fel riktning? Vad hindrar leverantörerna från att ta kunderna in i framtiden? Eller är det kunderna som bromsar? IP och moln Med dagens IP-teknik kan larmkommunikationen utgöra ett mycket viktigt instrument för användarnas riskhantering. Inte minst problemet med onödiga larmutryckningar kan avsevärt reduceras. Med IP-baserade larmkommunikationsplattformar och molntjänster lämnar man det teknikfokuserade tänket för att istället tala om tjänster för service och support som ger kundnytta utifrån individuella behov. Som kund betalar man för de tjänster man ämnar utnyttja. Security-as-a-Service blir därmed verklighet även inom larmsektorn och hos kunderna blir säkerheten en driftkostnad. I dag finns i Sverige uppskattningsvis cirka larmanläggningar som är anslutna till larmcentraler. Att uppdatera dessa kommer ta många år då leverantörsledets resurser är begränsade. Därför bör uppgraderingen ta fart snarast. Risken är annars att leveranstiderna blir väldigt långa och att kunder tvingas kvar i en föråldrad teknikstruktur utan möjlighet till de besparingar som de IPbaserade systemen kan generera. Vad än värre är, larmsystemens kommunikation kanske då fungerar betydligt sämre än vad de gör i dag. Mot den bakgrunden vore det bra om Sveriges säkerhetsansvariga börjar se över sina larmsystem för att redan nu förbereda eller göra de förändringar som framtiden ändå kräver. Som slutkunder av säkerhetsbranschens tjänster och produkter är det främst ni som har möjligheten att forma framtidens säkerhetsmarknad så att den erbjuder lösningar som smidigt passar era behov. Ta den! Wireless Security Communications Ultimata rapporten om den tekniska säkerhetsindustrin Över larmanslutningar kan upphöra att fungera inom några år. Analoga nätet förändras ditt larm når inte larmcentralen! Är ditt larm ett av dessa? Safetel har lösningen! Zenita. Larm & Säkerhet! Säkra transporter Nu kan du skydda både bil och släpfordon med övervakat larm. Naturligtvis även personbilar! Våra kommunikationsroutrar hanterar allt från GPS-position, hastighet och inbrottslarm. Fasta eller bärbara överfallslarm och incidentlarm ger föraren trygghet vid fara. Vi kan även erbjuda flera kommunikationsvägar. Personlarm som verkligen fungerar Vi har ny teknik som gör det möjligt att testa personlarm till larmcentralen varje dag. Tekniken gör att du enkelt och snabbt kan testa personlarmet med talprov, varje dag! Du får även din GPS-position bekräftad med adress/väg i klartext i din mobiltelefon och en kartlänk. Det är trygghet! Transportledare Förutom att larm och indikeringar går till larmcentralen kan du få SMS till din mobiltelefon med information, adress och kartlänk till platsen där fordonet befinner sig. 10% rabatt om du beställer före 15 mars Marknadsrapporten The Physical Security Business in 2011 ger en heltäckande bild av den globala industrin för säkerhetsteknik. Dessutom ges prognoser över efterfrågan fram till Rapporten på 139 sidor är på engelska och kan beställas direkt från AR Media International för endast 999 dollar! Eposta din beställning till: Tel: Konsultation Projektering Installation Jour Officiellt media för En produkt från Redaktion Lennart Alexandrie, Åke Andersson, Henrik Paulsson. Annonser Deniz Baykal. Ansvarig utgivare Lennart Alexandrie. Prenumeration SecurityUser.se, 6 nr per år. Pris 89 kr per år. Tryck V-TAB, Örebro AR Media International AB Västberga Allé 32, Hägersten. Telefon Fax Kontakta Zenita när det gäller teknik för säkra transporter - Vi har tekniken och kunnandet! Läs mer om vårt säkerhetskoncept och vår syn på kvalitet på i samarbete med:

3 Nyhetskanalen för säkrare affärer: DEBATT 3 Ett framtida datakaos väntar Dagens exempellösa datatillväxt, sammanslagning av datacenter och servervirtualisering orsakar förödelse i konventionella lösningar för säkerhetskopiering och återställning. De snabbt tilltagande lagringsbehoven sätter företags resurser på prov i takt med att säkerhetskopiering och återställning blir alltmer komplext det upptar mer och mer av budget och arbetstid, och saktar dessutom ned verksamheten, menar Fredrik Arveskär, Nordenchef för IT-företaget Commvault, som här adresserar problematiken i en debattartikel. Av Fredrik Arveskär, Nordenchef, Commvault Ett modernt dataskydd ska ge friheten att fokusera viktig tid och viktiga resurser på organisations bredare verksamhetsmål genom att förenkla data- och informationshanteringsprocessen, menar Fredrik Arveskär. I och med att data snabbt håller på att bli en av företagets mest dyrbara tillgångar blir det också mer och mer komplicerat att bestämma hur data ska kunna analyseras, replikeras, skyddas, arkiveras, sökas och återställas så fort behovet uppstår. Utöver det upplever vi ett trängande behov att kunna kontrollera och hantera data i stora volymer. Det leder till växande system med virtuella Gammaldags replikering är för den som har råd med det komplext, resurskrävande eller knutet till särskild hårdvara. servrar, applikationer med enorma databehov, nya verksamhetskrav på att minska stilleståndstider, utökade regelverk och myndighetskrav samt framväxande infrastruktur som tjänst -modeller såsom lagring i molnet. Dagens tillvägagångssätt för datahantering har hamnat efter när det gäller att skydda och återställa dessa massiva volymer, eller endast erbjudit ofullständiga lösningar. Ineffektivt Tidigare lösningar på punktnivå som hämtar säkerhetskopior direkt från produktionsmiljöerna håller snabbt på att tappa i effektivitet, då de inte kan lösa problemen med massiv dataöverbelastning. Enorma datavolymer leder till långa tidsfönster för säkerhetskopiering, vilket ofta gör att manuella eller komplexa metoder med ögonblicksbilder och skript resulterar i extremt komplicerade och tidsödande återställningsoperationer. Ännu mer frustrerande är att äldre säkerhetskopieringsmodeller inte hindrar global spridning av redundanta data, vilket leder till överdriven belastning på nätverks-, lagrings- och hanteringsresurser. Gammaldags replikering är för den som har råd med det komplext, resurskrävande eller knutet till särskild hårdvara. Traditionella säkerhetskopieringslösningar är ofta beroende av en samling dåligt integrerade verktyg och produkter som måste skriptas och hanteras i individuella gränssnitt, vilket är ytterligare en administrativ mardröm. Modern plattform Att använda en ny dataskyddsstrategi för att möta datahanteringens utmaningar i denna nya tid innebär att våga se bortom de gamla modellerna och införa en ensam, modern plattform som integrerar applikationsintelligens med ögonblicksbilder av hårdvara, indexering, deduplicering och replikering för att effektivt fånga, förflytta, bevara, söka upp och återställa data från alla lagringsnivåer. Detta kraftfulla och innovativa arbetssätt blir ännu mer tilltalande av att det bygger på ett enda användargränssnitt och en gemensam kodbas som låter förbättra återhämtningstider, minska kostnader, förbättra driften och slå samman poster i en budget. Och så den viktigaste fördelen: ett modernt dataskydd ska ge friheten att fokusera viktig tid och viktiga resurser på organisations bredare verksamhetsmål genom att förenkla data- och informationshanteringsprocessen. Processen börjar med kännedom om applikationer och ingående kunskap om applikationer och filsystem, vilket ger finkornighet i de data som du skyddar och möjliggör snabb och enhetlig kopiering av dessa data. Nästa steg är teknologi för ögonblicksbilder, som utgör kärnan i den nya dataskyddsprocessen. Att omedelbart kunna skapa applikationsmedvetna återställningskopior, även från heterogena ögonblicksbilder av hårdvara. Vidare erbjuder modernt dataskydd flexibiliteten i att bevara kopior av dina data på olika lagringsnivåer för att tillgodose olika lagrings- och återställningsbehov, säkerställa lämpliga skyddsnivåer över tid och öka den övergripande effektiviteten. Dessa replikerade kopior kan bevaras i en innehållsmedveten, indexerad lagringsform för både skydd och arkivering, vilket låter sig använda befintliga eller kommersiellt tillgängliga diskar eller till och med molntjänster för att sänka den totala ägarkostnaden. Automatik Automatisering, rollbaserad säkerhet och rapportering är också centrala faktorer som spelar roll i en modern dataskyddsstrategi. För att minska kostnaderna för exempelvis lagring och lagringshantering bör så gott som alla manuella aktiviteter elimineras genom regelbaserade lösningar och centraliserad administration som automatiserar förflyttningen av säkerhetskopierade och arkiverade data till de mest kostnadseffektiva lagringsplatserna. Säkerhet är också av största vikt, så en modern datalösning måste tillhandahålla inte bara medlen för att säkra dina data, utan även flexibiliteten att låta administratörer selektivt definiera vilka data som I slutändan spelar det ingen roll hur bra din säkerhetskopieringsprocess är om du inte kan återställa data snabbt och effektivt. olika typer av användare har tillåtelse att se och manipulera. Säkrad framtid I slutändan spelar det ingen roll hur bra din säkerhetskopieringsprocess är om du inte kan återställa data snabbt och effektivt. Den sista kritiska beståndsdelen i en modern dataskyddslösning är därför återställningshantering. En centraliserad styrning som möjliggör finkornig återställning av filer, e-post eller dokument från alla lagringsnivåer förbättrar målen för återhämtningstid och återställningspunkt. När företag riskerar att förlora oersättliga affärsdata och personal och budget redan har tänjts till det yttersta fungerar inte längre traditionell säkerhetskopiering och återställning. En modern dataskyddslösning erbjuder oerhörda fördelar gentemot äldre datahanteringssystem, och ser till att din organisation är säkrad inför framtiden.

4 4 SÄKERHETSKAMEROR Nyhetskanalen för säkrare affärer: SNOS och Datainspektionen i kameradebatt Dick Malmlund: Kameror förhindrar brottslingar från att ta över samhället SNOS Dick Malmlund ställdes mot Datainspektionens Göran Gräslund när Folkpartiet bjöd in till debatt i riksdagen. Verkligheten har förändrats, lagstiftarna följer inte med i utvecklingen, konstaterade Dick Malmlund. I mitten av januari bjöd Folkpartiet med riksdagens och justitieutskottets Johan Pehrson i spetsen in till ett seminarium om säkerhetskameror med rubriken Kameraövervakning trygghet eller integritetshot?. I ena ringhörnan fanns Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund som debatterade för värnandet om den personliga integriteten. I den andra Dick Malmlund från tankesmedjan Säkerhet för näringsliv och samhälle, SNOS, som menade att kameror både är brottsförebyggande och brottsuppklarande. AV HENRIK PAULSSON I Sverige är det två lagar som reglerar kameraövervakning: lagen om allmän kameraövervakning för vilken länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter, och personuppgiftslagen som Datainspektionen är tillsynsmyndighet för. Regeringen arbetar dock med att bereda en ny lagstiftning kring förutsättningarna för och villkoren kring säkerhetskameror. Därför bjöd Folkpartiet i januari in till ett seminarium i Riksdagshuset om just kameraövervakning för att få olika perspektiv på frågan. Folkpartiet liberalerna har länge förespråkat större möjligheter att få använda säkerhetskameror i miljöer där de kan ha brottspreventiv effekt och därför vara trygghetsskapande. Men det är viktigt med en lämplig avvägning mellan olika intressen som trygghet och integritet. Dessa kan ibland stå emot varandra, öppnade Johan Pehrson (FP) seminariet med. Integritetsintrång Därefter fick Datainspektionens Göran Gräslund inleda med synpunkter kring varför samhället bör ha en restriktiv hållning när det gäller säkerhetskameror. Per definition är kameraövervakning alltid ett intrång i den personliga integriteten. Intrånget inträffar alltså inte bara när man tittar på sådant som en kamera registrerar, utan bara det faktum att man sätter upp en kamera innebär ett intrång. Han påpekade att det måste finnas ett väl utstuderat ändamål och behov med en kamera. När myndigheten specialstuderat kameraövervakning bland skolor, arbetsplatser och flerfamiljshus har man ofta sett att det inte funnits tillräckliga behov, och att man inte utrett andra alternativ i någon större utsträckning. Man har inte heller gjort tillräcklig skillnad mellan känsliga platser och icke känsliga platser. Dessutom ska man i flera fall ha använt kameror för andra syften än tilltänkt. Tittar man framåt kommer kameraövervakningen öka enormt i samhället. Kamerorna kommer också byggas samman i system, vilket innebär att det kommer bli mycket lättare att följa en individ. Informationen blir också billigare att spara, vilket gör att den lagras mycket längre, sade han. Viktigt med kameror Dick Malmlund, före detta säkerhetschef vid Svensk Handel och representant för SNOS, fick sedan chansen att replikera. Det är väldigt viktigt att samhället får använda kameror. De som angriper oss tar till all teknik som finns tillgänglig. Att inte få använda kameror är som att åka in på en hockeyplan utan skydd när det andra laget har det skydd man behöver, öppnade han med att säga. Man ska inte skämmas för att använda kameror, men man ska använda dem under ordnade former. Min och SNOS bestämda uppfattning är helt klart att kameror förebygger brott. Det är heller ingen tveksamhet om att de klarar upp brott, fortsatte Dick Malmlund. Han ansåg dock att 30 dagars förvaringstid för inspelat material är för kort, eftersom det oftast tar bankerna 3 5 veckor att upptäcka kontokortsbedrägerier, och då är filmerna raderade. Laganpassning Dick Malmlund konstaterade också att samhället ska ha kameror som en hjälp i vardagen, och inte anpassa användandet efter lagstiftningen. Han gav ett skräckexempel. Anna Lindhs mördare greps med hjälp av en olaglig kamera som satt på NK. Hade den suttit på Åhléns hade den varit laglig. NK består av 130 enskilda handlare och räknas inte som ett varuhus. Åhléns å andra sidan har en och samma ägare och räknas som varuhus. Är det logiskt? Folkpartiets gruppledare Johan Pehrson modererade kameradebatten. Han adresserade även integritetsfrågan och pekade på flera olika undersökningar där över 80 procent av de svarande känner sig tryggare med kameror. Majoriteten av de resterade 20 procenten har ingen uppfattning, och då återstår bara en liten del som är emot kameror. Det är ingen som talar om integritetsintrång när det gäller vår offentlighetsprincip där man fläks ut hur som helst. Våra personnummer är nyckeln till allt och inte minst en väldig massa brott, sade han. Verkligheten har förändrats. Ibland får jag känslan av att lagstiftarna inte följer med i utvecklingen, varken inom brottsområdet, allmänhetens uppfattning eller tekniken. Vi som bekämpar brott måste åtminstone kunna vara i hasorna på brottslingarna, annars kommer de ta över samhället, tillade han. Han avslutade med att konstatera att den nuvarande kameralagstiftningen är alldeles för tam och otydlig. Ska vi komma någonstans måste polisen få ut inspelat material snabbare och det måste få en stor spridning. Vi skulle få en betydligt högre uppklaringsprocent och våra kameror skulle bli betydligt mer förebyggande, för då vet alla att det är likhetstecken mellan att begå brott framför en kamera och att åka dit.

5 5 Lägsta kostnaden för övervakad larmöverföring touch IP security to go Läg Kräver inget extra abonnemang Kompatibel med alla larmsystem Full valfrihet av säkerhetsinstallatör, teleoperatör och larmcentral Kontakta oss redan idag IRIS Touch IP-sändare innehar godkännanden för: Inbrottslarm SBSC-intyg enligt SSF 114 Brandlarm SBSC-intyg enligt SBF Stockholm: Ostmästargränd 8, ÅRSTA Tel: Fax: Göteborg: Gullbergs Strandgata 36D, GÖTEBORG Tel: Fax: Teletec Connect är Nordens största oberoende distributör av säkehetsprodukter med rikstäckande återförsäljarnät av professionella säkerhetsinstallatörer. Läs mer på WORKSHOP Videoanalys utomhus utan en massa falsklarm har länge varit en dröm. Idag är tekniken mogen och den är dessutom väldigt enkelt att driftsätta. För att ge Er full insikt i VideoIQ s videoanalys kommer vi arrangera ett antal workshops under våren. Här kan Ni testa analysen och se att VideoIQ inte ger några falsklarm. Installera och driftsätta en VideoIQ-kamera på 15 min. (Kameran är 100 procent självkalibrerande.) Produktchef: Daniel Venhammar, CCTV-systems AB. Stockholm 13 februari 12 mars 9 april Malmö 14 februari 13 mar 10 april Anmälan till VideoIQ kombinerat med en Flir-kamera kan detektera en människa på 600 meter. Sales Manager: Ashley Wyton, Flir systems. VideoIQ live i Milestone, åk med på bilturen från kontoret och se systemet tillsammans med VideoIQ. Key Account Manager: Joakim Lagerholm, Milestone Systems. Installera och driftsätta en VideoIQ kamera på 3/4G nätet. Försäljningschef: Johan Wennerholm, CCTV-systems AB. Malmö Kronborgsvägen Stockholm Orrspelsvägen GODKÄND LARMCENTRALS- PRODUKT G4S SVERIGE

6 6 LARMÖVERFÖRING Nyhetskanalen för säkrare affärer: Problemen med larmkommunikation ökar: Det är bara en slump om larmen kommer fram I dag används vanligen det publika trådbundna nätet för larmöverföring, men även GSM är ofta förekommande. Med den kraftigt ökande trafiken via GSM gör att framkomligheten för larm blir problematisk. Det finns även frågeställningar kring tillförlitligheten för det publika trådbundna nätet, framför allt på sikt. Larmet skickas men kommer det fram som det ska? Och varför används inte IP för larmkommunikation i högre utsträckning? Av Henrik Söderlund/Lennart Alexandrie Teleoperatörernas förändringar i det analoga telefonnätet och komprimering av bandbredden i GSM-näten gör att vissa larm inte kommer fram. De senaste åren har det skett en drastisk förändring mobiltrafiken ökar kraftigt medan den fasta telefonin minskar. Teleoperatörerna har sedan länge anpassat sig till denna förändring och investerar i de mer lönsamma och snabbväxande mobilnäten inte i det analoga telenätet. I dag finns det cirka larmanläggningar i Sverige och ungefär 95 procent av larmen går på något sätt genom det analoga nätet. En del av dem via GSM. Tommy Ljunggren, utvecklingsansvarig för det mobila nätet i Norden och Baltikum på Telia Sonera. Riskfyllt med GSM Teleoperatörernas förändringar i det analoga telefonnätet och komprimering av bandbredden i GSM-näten gör att vissa larm inte kommer fram. Andra kommer fram, men larmcentralerna kan inte se varifrån de kommer. Nu höjs röster för att övergången till IPbaserad larmkommunikation måste gå fortare. Experter från både Telia och Telenor anser att GSM-tekniken är olämplig för larmkommunikation. Mitt råd är att gå över till datatrafik, det vill säga IPlarm. Det är en bättre lösning än att köra data över en ljudkanal, säger Tommy Ljunggren, utvecklingsansvarig för det mobila nätet i Norden och Baltikum på Telia Sonera. Ännu mer kritisk till GSM är Peter Sääv, försäljningsdirektör på Safetel. Det såldes cirka till analoga GSM-sändare under 2011, som vi alla vet fungerar dåligt och i värsta fall inte kommer att fungera alls. Likt förbannat säljer och installerar branschen och går därifrån med gott samvete, säger han. Halvering av bandbredden I slutet av 2008 fick Peter Sääv reda på de stora förändringar som har gjorts i telenätet. Han menar att problemen därefter har ökat. Peter Sääv, försäljningsdirektör på Safetel. Man trodde att larmöverföringen skulle fungera i GSM-näten. Vi har olika larmprotokoll, till exempel Robofon, Contact ID och SIA. Branschens företag har konstaterat att SIA 3 är svårt att föra över via GSM-nätet och istället valt att använda sig av Contact ID. Inte förrän i mitten av 2011 blev vi medvetna om att operatörerna gör stora förändringar över GSM-nätet, mycket på grund av att smart phone-användarna har ökat och behöver mer utrymme för den digitala överföringen i näten. Det han syftar på är half rate, vilket innebär att operatörerna komprimerar talkanalen och halverar bandbredden i GSM-nätet när belastningen blir stor på en basstation. Tal går igenom, men när andra saker ska föras över, som till exempel larm, är det inte säkert att det går igenom. Half rate-fenomenet ökar mer och mer och då är konsekvensen att även protokoll som Contact ID får problem att kommunicera analogt via GSM-näten. Larmsändaren kan se ut att fungera på rätt sätt, den kan ha kontakt med nätet och allt är frid och fröjd men trycker man till exempel på överfallslarmet så kommer det inte fram. Vågar vi verkligen ha kritiska larmöverföringar som ska förlita sig på slumpen, frågar han sig. Även Torbjörn Ferndahl, säljoch marknadschef på Multicom Security, är kritisk till larmkommunikation via GSM. Man ska inte skicka modemsignalering över GSM-nätets talkanal och definitivt inte larmkommunikation. Det är en stor risk att larmet inte kommer fram på ett bra sätt, säger han. Provlarm kan ge falsk trygghet Fredrik Tibblin, Key Account Manager för M2M/Telematics på Telenor, menar att det helt enkelt uppstår en osäkerhet om man tar ett fastnätsoptimerat larm som har fungerat och lyfter över det i mobilnätet utan att göra någon justering. Fredrik Tibblin, Key Account Manager för M2M/Telematics på Telenor. De larmprodukter som finns ute har ju haft ett arv av det fasta nätet. Alla larm gick genom det fasta nätet tidigare. Teknikstandard och lösningar är framtaget efter det. När man sedan lyfter över det till mobilnätet och inte anpassar parametrar och inställningar i larmlösningen efter mobilnätens tekniska krav kan osä- Ringvägen 98, Stockholm, T-bana Skanstull Trygghet är viktigt. Med dagens kamerateknik finns möjligheten att öka tryggheten på arbetsplatsen och i samhället i stort. Mot detta ställs människors rätt till ett starkt integritetsskydd. Möt politiker och andra makthavare som talar och debatterar kamerateknikens fördelar och nackdelar på en konferens som ytterst handlar om vår trygghet. Boka den 25/4 redan nu! För mer info kontakta Henrik Paulsson, projektledare Tel:

7 Nyhetskanalen för säkrare affärer: LARMÖVERFÖRING 7 kerhet uppstå. Man använder olika codecar och delar som fungerade väl för tal, men via tonöverföring kanske samma larm som gick igenom i det analoga nätet inte fungerar i GSM-nätet, säger han. Problemet är att belastningen på GSM-nätet varierar. Om nätet har en låg belastning vid provlarmning kanske GSM-larmet går fram och användaren kan invaggas i en falsk trygghet. Analoga nätet digitaliseras Peter Sääv menar att problematiken inte bara omfattar larm via GSM, utan även annan analog larmöverföring. Han hävdar att larmöverföring över det analoga nätet blir allt mer problematiskt, dels för att kopplingsstationerna försvinner på grund av att det är dyrt att underhålla och reparera, men också för att larmen måste ta olika vägar, beroende på att det analoga nätet har blivit digitalt. Kommunikationen går olika vägar. Redan i första kopplingspunkten kan signalen konverteras till digitalt, sedan transporteras den med ettor och nollor till nästa och där kan den bli analog igen. Den anpassas för att inte ta mer utrymme än vad som behövs. Processen gör att det blir en stor risk att larm inte presenteras på rätt sätt. När det kommer fram till larmcentralen kan det ha blivit så förvrängt att larmcentralen inte vet varifrån det kommer och vad det är. Konsekvensen av det blir att det inte blir någon åtgärd hos kunden. Telenätet är inte analogt lägre, det är digitalt, säger han. Per-Martin Hedström, produktchef för automatlarm på SOS Alarm. Tusentals larm fungerar inte Det råder dock olika uppfattningar om hur problematiskt det här är för larmkommunikationen. Problemen ökar men det är inte akut i dagsläget. På sikt tror jag att man måste gå över till IP, men det är inte problemfritt heller, säger Per- Martin Hedström, produktchef för automatlarm på SOS Alarm, som medger att SOS Alarm har problem med enskilda larmanläggningar. Personligen tror att jag det finns tusentals larmanläggningar som har slutat fungera för flera år sedan men kunden vet inte om det eftersom larmet inte är övervakat och han saknar rutiner för provlarm. Kunden kommer att upptäcka att det har slutat fungera först när det händer en skarp incident. Det är väldigt allvarligt, säger han. Inga kända problem Torbjörn Ferndahl menar att problemet med icke fungerande larmöverföring över det publika telenätet är begränsat. Torbjörn Ferndahl, sälj- & marknadschef på Multicom Security. Multicom använder ett privat nät helt avskilt från telenätet och där finns inte dessa problem alls. Men det finns ett dilemma när man skickar larmkommunikation via vanliga telenätet. Än så länge har jag inte hört om något konkret fall där det har ställt till problem, larmen kommer generellt sett fram genom att larmanläggningen ringer upp ett antal gånger. Sedan finns det säkert tillfällen där larmet inte har gått fram men det är det ingen som vill berätta om av naturliga skäl. Däremot tror han att det kommer att bli ett allt större problem i framtiden om ingenting görs. Som enskild installatör behöver man inte börja springa runt och uppgradera sina anläggningar i morgon. Däremot är det klokt om installatören passar på att uppgradera när han är ute och gör en revision på anläggningen för att undvika framtida problem. Osäkra trygghetslarm När det gäller det analoga telenätet finns inget beslut om nedsläckning. Telia Soneras informationsansvarige Björn Berg menar att kopparnätet kommer att finnas kvar under många år framöver. Däremot har Telia ett pågående projekt som varar fram till 2016 som innebär att kunder ska erbjudas andra alternativ än fast telefoni via kopparnätet och en miljon telestolpar kommer att försvinna. Björn Berg, informationsansvarig Telia Sonera. Det finns ungefär trygghetslarm i dag och de ökar hela tiden. Många äldre bor kvar hemma även om de börjar bli skröpliga och det är kommunernas ansvar att ta hand om trygghetslarmen, säger Björn Berg. När vi får fel på en kundförbindelse långt ut i nätet har vi tre till fem dagars felavhjälpnng på det. Kommunerna måste fundera på vad de ska göra när det ligger nere. Björn Berg menar att ungefär hälften av landets kommuner har förstått problematiken. De är kunniga och pålästa men tyvärr finns ett stort antal som inte förstår, som inte har funderat och tagit till sig de här bitarna. Vi är ute i kommunerna och informerar och försöker få dem att tänka över det här och hur det ska hanteras. Larmcentralernas ansvar Larmens funktion är naturligtvis inte bara en fråga för kommunerna och andra användare av säkerhetssystem. Även säkerhetsbranschen har ett ansvar, menar Peter Sääv på Safetel, som ser larmcentralernas roll som primär i sammanhanget. Om en larmcentral har kunder anslutna och vet att kanske av dem kan ha eller kommer att få problem med sin larmkommunikation och larmcentralen inte har berättat det för sina kunder, då skulle jag som kund uppleva en stor förtroendesvacka för den larmcentralen, säger han och utvecklar sitt resonemang. Jag kan inte säga att 95 procent har problem, men jag kan säga att de kommer att få problem. Säg att det finns anläggningar som måste byta larmkommunikation inom fem till tio år. Vi pratar om ett byte av larmanläggningar per år. Det finns knappt tillräckligt med folk som kan göra det och det blir inte bättre av att branschen försöker dölja eller fördröja det. Operatörens ansvar Peter Sääv menar att det inte finns någon som tar ansvaret för larmkommunikationen. Teleoperatörerna säger att de tar ansvar för talkommunikationen, men aldrig för någon form av protokoll. Det är bara en slump om larmen kommer fram. Men teleoperatörerna går inte ut massmedialt och säger att larmöverföringen inte fungerar på grund av att de själva har gjort förändringar i sina nät. De har inget intresse av det. Det är vi i branschen som måste informera våra kunder om att det krävs att vi gör något för att säkra upp kommunikationen. Det kan finnas kunder som har betalat för larmöverföring i flera år som egentligen aldrig har haft någon. Sääv menar att branschföreningen Swelarm borde ta ett större ansvar. I Swelarm sitter de stora larmcentralerna i samma förening men ingen av dem vågar säga att vi bör sluta med analog larmkommunikation eftersom det inte fungerar. Larminstallatörernas ansvar Per-Martin Hedström på SOS Alarm menar å sin sida att kunskapen hos installatörerna ofta är bristfällig. När ett provlarm inte kommer fram på första försöket utan kanske på tredje eller fjärde försöket så händer det att installatören nöjer sig med det. Det är ett av de största problemen. Risken är då stor att larmöverföringen bara fungerar en av fyra gånger. Då får du faktiskt ta diskussion med kunden och säga att du måste hitta en annan lösning, men den dialogen tar inte installatörerna. Det är ett branschproblem, säger Per-Martin Hedström. Torbjörn Ferndahl betonar att om man inte har en övervakad larmöverföringstjänst så har man heller ingen kontroll på själva förbindelsen. Säg att en slutkund köper en larmanläggning för kronor, sedan tillkommer serviceavtal med kostnad för larmcentral och väktare. Kommunikationen från den här anläggningen kostar några hundralappar, men den bryr du dig inte om. Fungerar inte den så spelar det ingen roll hur bra den lokala larmutrustningen är. Övergång till IP Att även larm kommer att förmedlas via IP är en självklarhet för alla. Men när? Torbjörn Ferndahl tror att en viktig anledning till att övergången till IP tar tid är att säkerhetschefer har varit skeptiska till att släppa in IP i sitt säkerhetssystem. En annan är att centralapparaterna inte har gått över till IP-världen. Det är ett analogt modem som är den primära vägen att skicka ut informationen på. Du måste ta det analoga och göra om det till IP och den världen är inte helt perfekt. Det finns en utmaning i att gammal teknik ska göras om till ny teknik, och det finns alltid en risk med den typen av konverteringar, säger han och förklarar därmed att IP rakt igenom hade varit att föredra. Det finns ett antal aktörer som erbjuder bra lösningar som ofta dessutom är billigare än de analoga. Kör man en IP-lösning oavsett om den går över det fasta nätet, GPRS, 3G eller annat mobilt IP-nät så utnyttjar du en transportteknologi som kommer att finnas kvar i framtiden. Johan Holmström, affärsutvecklingsansvarig för Dualtech, ser inte bara målet med säkra larm som drivkraft för IP-larm, utan kundnyttan i stort. Johan Holmström, affärsutvecklingsansvarig på Dualtech. Tittar man på varje part för sig så är det självklart varför man ska gå över till IP. Kunderna får en högre säkerhet, de sparar pengar och får ett effektivt verktyg för riskhantering, säger han, väl medveten om att man får räkna med en omställningstid. Vissa installatörer har för dålig kunskap om IP, men det gäller även vissa slutkunder. De har också en resa att göra med nya parametrar och nya processer, säger han. Ringvägen 98, Stockholm, T-bana Skanstull Trygghet är viktigt. Med dagens kamerateknik finns möjligheten att öka tryggheten på arbetsplatsen och i samhället i stort. Mot detta ställs människors rätt till ett starkt integritetsskydd. Möt politiker och andra makthavare som talar och debatterar kamerateknikens fördelar och nackdelar på en konferens som ytterst handlar om vår trygghet. Boka den 25/4 redan nu! För mer info kontakta Henrik Paulsson, projektledare Tel:

8 8 INTERVJUN Nyhetskanalen för säkrare affärer: Supportern Björn Eriksson ska stoppa idrottsvåldet Kameror och annan teknik är viktiga instrument I november 2011 tog Björn Eriksson över den framlidne Per Unckels arbete som regeringens nationelle samordnare för att motverka brottslighet i samband med idrottsevenemang. Arbetet påbörjades redan i mars förra året, och tanken är att Björn Eriksson ska komma med ett slutbetänkande i mars SecurityUser har lånat lite av hans tid för att reda ut vad han egentligen har för mål med arbetet och var utredningen står i dag. I stora drag, vad handlar ditt arbete om? Det handlar om att hitta en nationell strategi, tillåta regionala avvikelser vid behov och få till en god samverkan med de som är inblandade. Det innebär i sin tur att jag har dubbla uppgifter, dels att lämna betänkanden och dels att försöka hjälpa till att under resans gång hitta ett allt bättre system. Det blir mycket skruv och mutter. Hur känns det att ta sig an uppgiften? Det känns mycket utmanande. Jag är oerhört idrottsintresserad efter mina år i Svenska skidskytteförbundet, AIK Fotboll och Riksidrottsförbundet. Samtidigt har jag erfarenhet av det både som landshövding och rikspolischef. Du började i november förra året, har du hunnit komma in i rollen? Det tycker jag nog. Vi arbetar för närvarande med att lägga ett delbetänkande i april kring ett antal frågor. Under sommaren kommer ett andra delbetänkande om den anmälningsplikt som riksdagen beslutat om. I mars 2013 kommer vi som planerat lägga ett slutbetänkande. Kan du säga något om vad dessa betänkanden kommer innehålla? Det första handlar om frågor man kan bryta ut utan att störa helheten, exempelvis en del legala frågor och en del frågor kopplade till polisens och arrangörernas arbete och vad man skulle kunna förbättra. Björn Eriksson, 66 år, bosatt i Stockholm. Några tidigare uppdrag: Generaltulldirektör Rikspolischef Landshövding i Östergötland Ordförande i Svenska skidskytteförbundet Sedan 2010 ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse. Slutbetänkandet kommer väldigt mycket handla om den goda supporterkulturen. Det har gått ett år sedan Per Unckel påbörjade detta arbete, vad har hänt? Mycket! Bland annat har vi startat en del samverkansprojekt, framför allt mellan klubbar, arenaägare och myndigheter. Supporterklubbarna har också varit inblandade eftersom den gode supportern självklart inte stödjer idrottsvåldet. Jag är själv supporter och vill inte att några få procent ska förstöra min upplevelse. Även om det lätt kommer bort i mediebruset är min helhetsbild att det har varit lugnare under 2011 jämfört med tidigare år. Vad beror det på? Jag tror att jobbet vi håller på med har gett resultat. Jag tror också att medvetandegraden om att man måste göra någonting åt problematiken har stigit. Vad har du för målsättning med ditt arbete? Framför allt två saker: att hindra nyrekryteringen till grupperna av risksupportrar, och att försöka reducera den hårda kärnan i grupperna så att den blir väldigt liten eller helt elimineras. Vad händer under det kommande året? Vi har mycket på gång, bland annat ett antal studiebesök. Vi har tidigare besökt de fyra regionerna Göteborg, Malmö, Örebro och Östergötland. Snart ska vi till Norrland och under året även avlägga besök i Tyskland och England. Vad är det ni ska studera? Besöken har lite olika profil. I England har man satsat mycket på repressiva åtgärder i olika former. I Tyskland förebyggande åtgärder och en bättre supporterkultur. Det finns säkert erfarenheter att hämta från bägge dessa länder. Hur ser du på den häftiga kritiken mot att polisen börjat ta betalt för sina insatser i samband med vissa evenemang? Jag har fått ett klart uppdrag av justitieministern att titta på denna fråga och komma med förslag. Detta räknar jag med att kunna beröra i april. Kan du säga någonting om vilken riktning ni har tagit i frågan? Nej, det vill jag inte göra ännu. Men det blir en förändring? Vi får se, jag arbetar med det. Björn Erikssons uppdrag Hur ser du på användningen av teknik för att stävja idrottsvåldet, exempelvis kameror och biometrilösningar? Det kommer vi också beröra i april. Men dessa är bevisligen och uppenbarligen väldigt viktiga instrument. Mycket handlar om att se om man kan förbättra insatserna inom teknikområdet eftersom syftet är att lagföra individer, inte kollektiv. Vad anser du om anmälningsplikt? Det tar vi i april. Jag sätter mig in i den frågan just nu och vill inte säga något än. Höga böter för klubbarna, hjälper det? Jag tror att det är ett instrument, men inte på något sätt hela lösningen. Tillträdesförbud, då? Det tittar vi på just nu och vi hoppas kunna komma med synpunkter i april. Generellt sett är jag positiv, men det kan finnas små skönhetsfläckar i frågan som det finns anledning att se över. Men i botten är jag som sagt positiv och jag vet att det Hans uppdrag är att arbeta för en förbättrad samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå för att motverka idrottsrelaterad brottslighet. Han ska också medverka till att ansvarsför delningen mellan berörda parter klarläggs och verka för att en likformig modell för informationsutbyte tas fram. Björn Eriksson ska fortlöpande informera Regeringskansliet om arbetet och lämna förslag till hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars Källa: Regeringskansliet många gånger är ett verkningsfullt verktyg. Vad anser du om möjligheten för klubbarna att föra register över personer som missköter sig? Det tittar vi på och även den frågan kommer upp i april eftersom tillträdeslagen och möjligheten att registrera bitvis är nära sammankopplade Det låter som att all energi är riktad mot april just nu, eller? Det är det vi jobbar mot. Det vore olyckligt att vänta ett helt år till med vissa av de här frågorna. På längre sikt, hur ser du på framtiden när det gäller idrottsvåldet? Jag vill helt enkelt stärka den goda supporterkulturen. Utan den så är både hockeyn och fotbollen en dimension fattigare. Detta är en mycket viktigt fråga, och eftersom jag själv är supporter står jag helt och hållet på supportrarnas sida.

9 9 Säkerhetsinköparens bästa vän nu ännu bättre! Exemplet visar CCTV-företag I samarbete med Google Maps har SBSC nu ytterligare förbättrat sökfunktionerna för hur man hittar de över 400 certifierade säkerhetsleverantörerna. Du kan nu enkelt klicka på den nya fliken kartvy så presenteras din sökning på kartan. Naturligtvis kan du zooma ner på gatunivå. Prova gå in på sakerhetsleverantorer.se och gör dina sökningar! Svensk Brand- och Säkerhetscertifi ering AB (SBSC), Stockholm Tel: , Fax: , Epost: Next Generation Alarm Communication DALM ger larminnehavaren access till larmfunktioner från molnet. Det analoga telenätet med larmöverföring till larmcentral är en förlegad teknik. Med DALM kan alla larmsystem effektivt och miljövänligt kontrolleras över Internet. Brand- och inbrottslarm kan underhållas och övervakas på distans så att larminnehavare kan få bättre service och support till en lägre totalkostnad. Total kontroll över dina säkerhetsanläggningar Högsta tillgängliga säkerhet ditt system kan uppnå Kapade kostnader DALM är ett infrastruktur-koncept för alarm som uppmärksammats med en utmärkelse i Detektor International Award som en teknisk milstolpe samt för att utveckla säkerhetsmarknaden som helhet. DET ÄR ENKELT ATT KOMMA IGÅNG KONTAKTA NÅGON AV OSS ELLER BESÖK

10 10 NYHETER Nyhetskanalen för säkrare affärer: Fler kameror ökar tryggheten En färsk medborgarundersökning visar att fyra av tio Älvsjöbor känner sig otrygga när de går ute ensamma på kvällen. Lösningen: fler kameror i centrum för att öka tryggheten och lösa fler brott, anser Karl Bern, ordförande i Älvsjö stadsdelsnämd (FP). Karl Bern, som även sitter i Stockholms kommunfullmäktige och engagerat sig särskilt i polisiära frågor, tror att tryggheten kan öka med fler kameror. Tydligt skyltade kameror vid exempelvis pendeltågsstationens entré i kombination med bättre belysning är ett effektivt sätt att minska antalet våldsbrott, överfall och personrån. Som exempel ger han den våldtäkt som skedde på gångvägen utanför pendeltågsstationen förra året. Om en kamera hade funnits vid det tillfället är jag säker på att gärningsmännen snabbt kunnat identifieras och kanske till och med ha avskräckts från att begå brott. Även vid busstationen nedanför den gångväg som knyter samman Stockholmsmässan och Älvsjö centrum tror han att kameror kan vara till nytta. I många fall förblir brott ouppklarade för att människor avstår från att vittna eller ingripa. Eftersom människor uppenbarligen tittar bort med sina egna ögon behövs mekaniska ögon som kan hjälpa polisen. Enligt Brå, Brottsförebyggande rådet, klarades 36 procent av de anmälda brotten upp i Stockholms län under Den andelen tror Karl Bern kan bli högre med fler kameror. Vi lever i ett redan transparent samhälle där folk delar med sig av bilder på sig själva och varandra över nätet utan att det sker kontrollerat. I det här fallet handlar det ju om ordnade former. Jag ser inga hinder för en uppluckring av hur lagen om allmän kameraövervakning tillämpas, så att tillstånd kan ges mer frikostigt. Källa: Stockholms Fria Kamera ska stoppa koppartjuvar Under de senaste åren har kyrkor och kyrkogårdar i Helsingborg varit utsatta för många kopparstölder. Nu vill Kyrkogårds- och fastighetsnämnden ha pengar för att kameraövervaka Den Gode Herdens kyrka på Drottninghög. Ingenting är heligt längre, säger nämndens ordförande Bertil Fredriksson (S). Kyrkorna har blivit hårt utsatta för Överklagar kamerabeslut Jernhusen som äger stationshuset i Lund har överklagat länsstyrelsens nej till kameraövervakning av väntsalen. Kameror finns redan på stationsområdet men i december avslogs Jernhusens begäran att få kameraövervaka även väntsalen. Integritetsintresset är högt. I varje beslut väger vi övervakningsintresset mot integritetsintresset. Övervakning tjuvarnas framfart. Så sent som i somras slets 30 kvadratmeter koppartak bort från Adolfsbergskyrkan och efter det har även Den Gode Herdens kyrka drabbats. Anledningen till att vi vill sätta upp kameror är att vi vill rädda den koppar vi har kvar, säger Bertil Fredriksson. Källa: Helsingborgs Dagblad går bra på vissa delar av stationsområdet men inte på det sätt Jernhusen önskar, säger Henrik Kvennberg på länsstyrelsen. Jernhusen har alltså nu överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Malmö. Vi vill framför allt att stationen ska upplevas som en trygg plats, säger Leif Svensson, säkerhetschef på Jernhusen. Övervakningen skulle förebygga kriminalitet och dessutom kunna användas vid utredningar av såväl brott som olycksfall. Vi har ju redan tillstånd för kameraövervakning av väntsalarna i över 20 orter, säger Leif Svensson. Källa: Sydsvenskan Festival protesterar mot poliskostnader Den allt högre kostnaden för polisens arbete kan bli förödande för flera festivaler runtom i landet. Det skriver Huskvarna Folkets Park. och Parkers festivalsektion som representerar 16 festivaler i ett brev till justitieminister Beatrice Ask, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och näringsminister Annie Lööf. I brevet, som även skrivits under av Popadelica, pekar man på en rad punkter där ökade kostnader för polisens arbete kan äventyra framtiden för flera festivaler. Ett exempel är Luleåkalaset där man får en ökning från till kronor. Och notan får med största säkerhet besökaren betala till slut i form av höjda biljettpriser. Andra festivaler som kan få problem är Göteborgs Kulturkalas, Hultsfredsfestivalen, Peace and love i Borlänge och Piteå Dansar och ler. Jag tycker det är bra att man skrivit det här brevet och ställt frågorna så att alla frågetecken rätas ut. Det finns mycket som är oklart, säger Per-Magnus Söder vid Huskvarna Folkets Park. Allt fler myndighetspersoner hotas Anställda på myndigheter hotas allt oftare i sitt arbete. Det framgår av den senaste statistiken om anmälda brott, som Brottsförebyggande rådet, Brå, redovisar. Det uppger Du och jobbet. Enligt dessa uppgifter så polisanmäldes under förra året brott som gäller våld mot tjänstemän, annan person, som det heter i registren. Det är alltså brott som rör våld mot andra än poliser och ordningsvakter. Antalet polisanmälningar med den här brottsrubriceringen har ökat successivt de senaste åren och har fortsatt att göra det även Jämfört med 2006 har anmälningarna ökat med nära 44 procent. Källa: Du och jobbet Cityterminalen får fler kameror Nio nya säkerhetskameror sätts upp vid Cityterminalen i Stockholm. Det har Länsstyrelsen i Stockholm gett tillstånd till, uppger Sveriges radio. Kamerorna övervakar utgångarna från terminalen och väntsalarna. Syftet är att öka säkerheten och avskräcka från brott. Sedan tidigare finns 27 kameror kring Centralstationen. Fler väktare i Helsingborg Det kan bli fler ordningsvakter i centrum. Brottsförebyggande rådet (Brå) i Helsingborg ställer sig bakom Citysamverkans förslag, skriver Helsingborgs Dagblad. Ordningsvakter kan vara ett viktigt komplement både då det gäller den faktiska och den upplevda tryggheten i city. Vi är väldigt måna om att helsingborgarna ska känna sig trygga, säger kommunalrådet Christian Orsing (M) som är ordförande i Brå och fortsätter: Detta är bara en pusselbit i trygghetsarbetet. Ordningsvakter löser inte frågan helt och hållet.

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror Officiellt media för En produkt från Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 2 2013 Avskrivningen av brott är frustrerande Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 Tydligare krav på larmöverföring gynnar

Läs mer

ska ge säkrare larmöverföring

ska ge säkrare larmöverföring Officiellt media för En produkt från Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 6 2012 Polisens oförmåga och förmåga Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 Säkerhet mer än bara brandväggar Hans Englesson,

Läs mer

Sluta lura allmänheten. Dick Malmlund, säkerhetsexpert SIDAN 4. Göteborgare & malmöiter i debatt under SIDAN 14 SIDAN 24

Sluta lura allmänheten. Dick Malmlund, säkerhetsexpert SIDAN 4. Göteborgare & malmöiter i debatt under SIDAN 14 SIDAN 24 Officiellt media för Vilket parti vågar satsa på trygghet? Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 En produkt från Sluta lura allmänheten Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 2 2012 Dick Malmlund, säkerhetsexpert

Läs mer

Johan Holmström, Dualtech Nya krav på säkerhetsföretagen. Sid 4. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.

Johan Holmström, Dualtech Nya krav på säkerhetsföretagen. Sid 4. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser. Åke Andersson, SNOS Politikerna måste komma till Sectech Sid 2 Johan Holmström, Dualtech Nya krav på säkerhetsföretagen Sid 4 Per Geijer, Svensk Handel Han brinner för säkerhetsfrågor Sid 12 Nyhetskanalen

Läs mer

Viktigt med en ny tydligare kameralag

Viktigt med en ny tydligare kameralag Officiellt media för Eriksson ger hopp om tryggare arenor Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 En produkt från Utan Cobol kan städer stängas Eniga debattpaneler under Trygghetskamerans dag Viktigt med

Läs mer

Så stoppar vi idrottsvåldet

Så stoppar vi idrottsvåldet Officiellt media för Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 4 2012 En produkt från Konferens om säkra event efter London-OS Henrik Paulsson, SecurityUser SIDAN 2 Borde kanalen frukta molnet? Hans Englesson,

Läs mer

Sid 10. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 6 2011

Sid 10. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 6 2011 Åke Andersson, SNOS-ordförande Det behövs fler trygghetsambassadörer Sid 2 Johan Pehrson (FP), ledamot i riksdagen och i justitieutskottet och han blev årets trygghetsambassadör Sid 10 Robert Dewar, CEO

Läs mer

Så blir säkerhetsåret

Så blir säkerhetsåret Officiellt media för En produkt från Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 1 2013 Hoppas att det finns säkerhetskameror Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 Malou leder Trygghetskamerans dag Malou

Läs mer

Vapenskrammel för att möta pirathotet

Vapenskrammel för att möta pirathotet Åke Andersson Modigt och fegt sid 2 Dick Malmlund Nu laddar han om! Sid 14-15 Björn Admeus SKLs riktlinjer motverkar sitt eget syfte sid 4 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1

Läs mer

sid 2 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2010 Säkerhet inför valet Färdigskuret format 250x350 mm

sid 2 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2010 Säkerhet inför valet Färdigskuret format 250x350 mm Mats B. Adman: Kräv redogörelse av kontinuitetsplan och RM sid 4 Åke Andersson: Övervakningskameran är död leve trygghetskameran! sid 2 Jeanette Lesslie: På Grand Hotel sitter säkerheten i väggarna sid

Läs mer

Lennart Alexandrie Vi behöver en uppdaterad kameralag! Sid 4. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 4 2011. Färdigskuret format

Lennart Alexandrie Vi behöver en uppdaterad kameralag! Sid 4. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 4 2011. Färdigskuret format Åke Andersson Fokus på säkra transporter Sid 2 Lennart Alexandrie Vi behöver en uppdaterad kameralag! Sid 4 Lennart Person lämnar Swelarm Sid 24 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l

Läs mer

Roger Eklund: Preventiva åtgärder gav färre inbrott i Köping. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 3 2010. Foto: Inger Wiklund

Roger Eklund: Preventiva åtgärder gav färre inbrott i Köping. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 3 2010. Foto: Inger Wiklund Beatrice Ask: Säkerhetskameror en valfråga Roger Eklund: Preventiva åtgärder gav färre inbrott i Köping Anlagda bränder i skolor ökar Foto: Pawel Flato sid 20 sid 20 Foto: Helena Bernhard sid 21 Nyhetskanalen

Läs mer

Transportstölder har ökat med 329 procent Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 3. Gratis entré till Sectech-mässan se mer på www.sectech.

Transportstölder har ökat med 329 procent Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 3. Gratis entré till Sectech-mässan se mer på www.sectech. EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 5 2013 Försäkringsbranschen måste ta ansvar Åke Andersson, SNOS-ordförande

Läs mer

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 4 2013 Polisens monopol är ett problem Åke Andersson, SNOS-ordförande

Läs mer

Butiksstölder för 4,9 miljarder kronor

Butiksstölder för 4,9 miljarder kronor Åke Andersson Behöver vi fler poliser? sid 2 Dick Malmlund Vi utbildar inte bort rånarna sid 14 Lennart Alexandrie Krångla inte till kameralagen! sid 4 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com

Läs mer

Butiksstölder ökar kraftigt

Butiksstölder ökar kraftigt Ny kameraövervakningslag sid 12 Så blir transporter säkra sid 6 7 Riksdagen prioriterar säkerheten sid 20 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2009 Officiellt media för En produkt

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2010. Kameror tryggar skolorna Trygghet och säkerhet är en växande fråga för skolan. Som ett medel

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer

Säkerhetspaviljongen

Säkerhetspaviljongen EN PRODUKT FRÅN SPECIALUTGÅVA FÖR ALMEDALEN 2015 OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för ett säkrare Sverige Juni 2015 Välkommen till Säkerhetspaviljongen

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL ANNONS. Niscayah ett steg in i framtiden. sid 4

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL ANNONS. Niscayah ett steg in i framtiden. sid 4 Snabbguide: Snabbguide till SecurityUser.com Niscayah ett steg in i framtiden Skydd av godstransporter Flexibelt skalskydd i Vällingby C sid 2 sid 4 sid 12 sid 9 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com

Läs mer

Ett säkrare samhälle. Mikael Odenberg. It-säkerhet id-stölder ökar lavinartat. stamnätet är elförsörjningens ryggrad.

Ett säkrare samhälle. Mikael Odenberg. It-säkerhet id-stölder ökar lavinartat. stamnätet är elförsörjningens ryggrad. annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Ett säkrare samhälle säkerhet i tiden JUNI 2013 It-säkerhet id-stölder ökar lavinartat Transportsäkerhet svensk säkerhetskultur belönad Sveriges

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens industri oktober 2013 22 23 oktober 2013 på Rica Talk Hotel i Älvsjö Säkerhetsmässan Sectech är här! Smart teknik

Läs mer

topsningar per år Så använder polisen dna för att hitta brottslingar

topsningar per år Så använder polisen dna för att hitta brottslingar Datainspektionens tidning nr 2/2014 ecall livräddare eller övervakare? Snart kommer alla nya bilar i Europa att ha en svart låda som vet var bilen befinner sig Hem eller arbetsplats? Får en anhörig installera

Läs mer

Ax S. Vad händer när larmet går? Gör rätt direkt! Det lönar sig alltid. Möt Petter. Från RiTA till ARX. AxS-special Teknikoch kunskapsnummer

Ax S. Vad händer när larmet går? Gör rätt direkt! Det lönar sig alltid. Möt Petter. Från RiTA till ARX. AxS-special Teknikoch kunskapsnummer AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är att erbjuda våra kunder Bekväm Säkerhet inom områdena lås, larm och passersystem. Ax S Möt Petter.

Läs mer

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i november 2006 Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 Intervjun: Birgitta

Läs mer

Vanligt att använda för svaga lösenord sid 17. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2009

Vanligt att använda för svaga lösenord sid 17. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2009 Gymnasieelever positiva till kameraövervakning sid 17 Vanligt att använda för svaga lösenord sid 17 Miljonsatsning i Södertälje för att sid 16 stoppa bränderna Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2009. Övervakningskameror i utomhusmiljö Säkerheten i utomhusmiljön är viktig för många företag.

Läs mer