26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007 GRANÖBYGDENS GOLFKLUBB 1:ans tee 8:ans tee

2 Verksamhetsberättelse för Granöbygdens golfklubb 2007 Styrelsen för Granöbygdens golfklubb får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2007 Styrelsen har under året bestått av följande styrelseledamöter: Ordinarie: Birgitta Rydman Marianne Berglund Per-Ola Moström Ingvar Ivarsson Carin Johansson Monica Johansson Karl-Henry Jonsson Gunnar Paulsson Sverker Sundkvist ordförande sekreterare och vice ordförande kassör Suppleanter: Staffan Berglund Tommy Hilmersson Ingela Jonsson Karl-Ove Axelsson Susanna Olofsson Kommitteer: Styrelsen i arbete Dam: Marianne Berglund, Monica Johansson, Carin Johansson och Eva Olofsson. Junior: Peder Sandström, Susanna Olofsson, Ingela Jonsson och Tommy Hilmersson. Ban: Sverker Sundkvist, Peder Sandström, Karl-Henry Jonsson, Ingvar Ivarsson, Gunnar Paulsson och Per-Olov Nygren. Handicapp: Per-Ola Moström, Peder Sandström och Staffan Berglund. Utbildnings-aktivitets-och marknadsföring: Birgitta Rydman, Per-Ola Moström, Peder Sandström och Staffan Berglund. Verksamhet under 2007 Under året har 9 styrelsemöten och ett antal informella möten ägt rum.ett extra årsmöte ägde rum under september månad, då medlemsavgifter för 2008 fastställdes. Den viktigaste och största händelsen under året har varit färdigställandet och invigningen av vår 9-hålsbana. När snön smält bort var det med stor spänning vi inväntade hur snabbt banan skulle bli i spelbart skick. Mycket arbete återstod. Arbetsvilliga medlemmar har lagt ner åtskilliga dagsverken på bl.a stenplockning, städning runt banområdet, byggande av broar mm.

3 Klubbstugan har även under året fått en ansiktslyftning. Styrelsen beslutade under april månad att kommittéerna som valdes 2006 skulle ges fortsatt mandat även under Under säsongen har klubben investerat i bl.a. renovering av klubbhus och leasat en bra maskinpark. Uppförande av en maskinhall påbörjades under hösten. Peder Sandström har under perioden 15 april till 12 november 2007 varit anställd som golfinstruktör/banansvarig. Under säsongen har 17 personer gått utbildning till Grönt kort. Peder i golfbilen vid invigningen Sen start Banan blev spelklar först i juli månad mot vår beräknade start i juni, vilket fick till följd att vi inte nådde upp till de green-fee intäkter som vi budgeterat. Golfbanan öppnades för spel för medlemmarna den 14 juli och för spel från andra klubbar den 27 juli. Svenska golfförbundets slopning av golfbanan färdigställdes under juli månads utgång. Invigning Invigningen av vår 9-hålsbana ägde rum söndagen den 26 augusti. Entrepenörer, sponsorer, representanter från Norr-och Västerbottens golfklubbar samt våra medlemmar och andra intresserade var inbjudna Vindelns kommunalråd Eva-Maj Karlsson och klubbens ordförande Birgitta Rydman invigningstalade inför ca 100 intresserade deltagare. Efter den officiella invigningen genomfördes en slaggolftävling med 28 deltagare. Vid efterföljande prisutdelning bjöd golfklubben på buffé, då även våra gäster från golfklubbar i Västerbotten överlämnade gåvor och önskade klubben lycka till. Marknadsföring. Klubben har marknadsfört sig på olika sätt. Annonsering om Granöbygdens Golfklubb och dess aktiviteter har under året varit införda i lokalpressen och Vindelbladet. Medlemsvärvning har skett dels genom brev till presumtiva medlemmar samt annonsering i Svensk Golf. Genom visat intresse från media medelst Tv.-och radiointervjuer samt rapportering i lokalpressen har klubben också kunnat göra sig hörd. Vid bl.a Vårmarknaden i Vindeln och Nationalälvens dag har golfklubben varit representerad. På vår hemsida har vi under 2007 noterat besök, en ökning från föregående år med 7874 besök. Golfklubben hade vid årsskiftet 299 medlemmar varav 65 stödmedlemmar. Nyutbildade under året är ej inskrivna i medlemsregistret. 215 medlemmar har officiellt handikapp. Aktiviteter Ett stort och idogt arbete har lagts ner på att iordningsställa klubbhus och få golfbanan

4 spelklar under sommaren. Under säsongen har måndagsgolf genomförts under augusti och september. Två golftävlingar har anordnats. Vidare har en upptaktsträff genomförts i Vindelgallerian. 1:ans green Konferenser och utbildning Vid NVGF-s årsmöte representerades klubben av Peder Sandström. Per-Ola Moström har genomfört Regelkurs 1 och 2 och Staffan Berglund Regelkurs 1. Sponsring Under året har ett sponsorpaket färdigställts. Brev åtföljt av telefonkontakt samt besök hos ett antal företagare har ägt rum under året. Här återstår mycket att göra inför nästa säsong. Stort tack Till alla entusiaster som under året oförtrutet arbetat och gjort stora insatser för klubben vill styrelsen rikta ett varmt tack. Tack alla ni som klippt gräs, röjt, plockat sten, städat i klubbstugan mm. Utan era insatser skulle inte golfbanan varit klar för invigning i augusti. Ett särskilt tack vill styrelsen rikta till Karl-Ove Axelsson, gammal Granöbo men sedan många år boende i Piteå. Karl-Ove har under hela sommaren vistats i Granö och utan någon som helst ersättning dagligen arbetat på golfbanan. Styrelsen tackar för det år som gått och önskar den nya styrelsen lycka till. Karls-Ove vid invigningen Granö-Tegsnäset i februari 2008 Marianne Berglund Ingvar Ivarsson Carin Johansson Monica Johansson Karl-Henry Jonsson Per-Ola Moström Gunnar Paulsson Birgitta Rydman Sverker Sundqvist

5 Verksamhets-och Aktivitetsplan Marknadsföring--Den högst prioriterade uppgiften under verksamhetsåret är arbetet att få fler medlemmar till vår klubb samt fler som går golfutbildning och tar Grönt kort. För att det ska ge resultat måste alla medlemmar aktiveras i medlemsvärvningen. Annonsering i Svensk golf och lokalpressen och sist men inte minst genom personliga samtal med vänner och bekanta inspirera dessa om nyttan och glädjen med att börja spela golf. Golf är friskvård! 2.Golfbanan-- Under våren och försommaren ska förbättringar av green på hål 3 samt fairway på hål 7 genomföras. 3.Kommitteer- utses under våren av styrelsen. Antal kommittéer bestäms och vilken inriktning dessa skall ha. Arbetet i dessa grupper skall under säsongen intensifieras. 4 Sponsring Styrelsen har huvudansvar för sponsringsarbetet. 5.Korthålsbanan-- ny ritning över hur korthålsbanan ska se ut till våren. 6.Medlemstidningen, Lyftet styrelsen ansvarar att 2 nummer kommer ut under året. 7.Hemsidan Hemsidans utseende och uppdatering är en viktig fråga för styrelsen. 8.Maskinhallen skall färdigställas under våren. Vi tackar våra huvudsponsorer! Hotell Forseni Vindeln AB Umeå Taxi TegsnässskidanAB

6 2008 Golfklubben och Tegsnäsets golf ab Intäkter 2008 Antal nya med insats GK 2008 AB Seniorer900 kr/282 KR Seniorer kr/282 KR 0 Juniorer1 200 kr/282 KR Juniorer2 200 kr/282 KR Knattar 100 kr/282 KR Distansmedlemmar 300/282 KR Stödmedlemmar Städavgiften Servering Reklamskyltar, Sponsring Tillverkningskostn.d:o Klubbtävlingar Greenfee nvgf 188 kr netto Greenfee övriga 188 kr netto Greenfee p-p 282 kr Företagsgolf Korthålsbanan 0 Bollmaskin Utbildningsintäkter PRO Privatlektioner PRO Gåvor Summa intäkter Antaganden Kostnader 2008 GK 2008 AB Konto Personalkost Gödsel Greensand Bränsle Frö Renoveringar mm Kommittéer Banförbättringar Hyra maskinhall 0 Markarrende Maskinleasing Lokaler och el Driving-range Administration mm Marknadsföring Medlemsavg SGF 140 kr/m Junior 70 kr Distrikt 20 kr Avg GIT 17 kr Korhålsbana Räntor Avskrivningar Övrigt buffert Revision Summa kostnader Resultat Lividitetsprognos Ny budget klubben Ny budget bolaget Inbetalningar Resultat för rörelsen exkl. avskrivningar Insatser Lån/optioner Tillförda medel Utbetalningar Maskiner o klubbstuga Avbetalningar lån Maskinleasing 0 0 Summa utbetalningar Rörelsekapitalförändring Antal

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2014 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2014 Gunnarns Golfklubb Bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Erik Brandum Vice ordf. Roland Kärrman Sekreterare Sten Gullhagen Kassör

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(17) Luleå Golfklubb Org nr 897000-2245 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 9 -

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010

Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010 Torrebybladet Klubbtidning för Torreby Golfklubb N:r 1 I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010 Städdag Kallelse till årsmöte Årsredovisning Shopgänget 2010

Läs mer

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick Tjörns Golfklubb 10 år En återblick av Lars-Åke Lindeborg Boab Tryckeri AB, Skärhamn 2000 Så började det Idén till en golfbana på Tjörn föddes i samband med att Sven Öhman, som under 80-talet var stadsarkitekt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet!

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet! Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009 Sö erslätts Golfklubb Klubben införde SPELRÄTTER på höstårsmötet! Årsfakturan ligger i tidningen!

Läs mer

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

ULRICEHAMNS GOLFKLUBB

ULRICEHAMNS GOLFKLUBB K L U B B T I D N I N G Ulricehamns Golfklubb F Ö R ULRICEHAMNS GOLFKLUBB Nr 1 2005 Golf på hög nivå Årsmöte Tisdag 22 mars 19:00 på Tingsholm Städdagar 9 och 16 April 09:00 13:00 om vädret tillåter Gudruns

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Nr 4 2008. Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg

Nr 4 2008. Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg Nr 4 2008 Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg Ordföranden har ordet. Golfsäsongen är nu för dom flesta av oss slut men det har, som jag ser det, varit en fin säsong trots torka och regn. Vi har besökts

Läs mer

Porto betalt. Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb

Porto betalt. Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Porto betalt Ta tillfället i akt och bjud in dina grannar, vänner, arbetskompisar eller någon du tror skulle vara intresserad av att prova på, att slå några slag på rangen. Tobias Grundin, Henrik Nilsson

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 4 mars kl.14.00. Vårens städdag 17 mars samling kl. 09.00. Kallelse till. Årsmöte

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 4 mars kl.14.00. Vårens städdag 17 mars samling kl. 09.00. Kallelse till. Årsmöte Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2012 Kallelse till Årsmöte - sid 4 - Anmälan till juniorträning - sid 10 - Årets nyhet! Nu försvinner +36 och gamla Hcp 54 kommer tillbaka - sid 11- Preliminärt tävlingsprogram

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 Mölndals Golfklubb Föredragningslista HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

Västerås GK:s verksamhetsplan 2015

Västerås GK:s verksamhetsplan 2015 Västerås GK:s verksamhetsplan 2015 Introduktion Styrelsen i VGK började under 2011 arbetat med att lägga ett fundament för en långsiktig strategi för klubben. Den strategin är grunden för de verksamhetsplaner

Läs mer