Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia von Hausswolf Bengt Lennhammar Övriga Joakim Jansson, sekreterare Ulla Malmström, damkommittén Karl-Edward Johansson 1 Mötet öppnades av styrelsens ordförande Svante Gustafson som hälsade alla välkomna till dagens möte. 2 Förslag till dagordning presenterades, några punkter lades till och sedan godkändes dagordningen. 3 Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 4 Till Justeringsman valdes Cecilia von Hausswolf. 5 Till sekreterare valdes Joakim Jansson 1

2 6 Ekonomi Joakim gick igenom det ekonomiska läget för klubben samt hur vi ligger till på medlemssidan, antalet greenfee gäster mm. Prognosen för året pekar mot ett litet underskott. Riskerna i ekonomin är framför allt: Den rörliga räntan på banklånen Greenfee intäkterna Sponsringsintäkterna En risk inför 2011 är att vi inte från arbetsförmedlingen får någon person som Sören som vi fått bidrag för. Vi har fått ca kr för att handleda Sören och han har gjort ett fantastiskt arbete på Golfbanan. Joakim informerade också om att skulle vi inte få in några greenfee intäkter och sponsringsintäkter så skulle årsavgiften för medlemmarna behöva se ut enligt följande: Årsavgift utan sponsring och greenfee Seniorer skulle behöva betala 5940kr per år Juniorer skulle behöva betala 2360kr per år 7 Rörlig eller fast ränta Vi har i dag lån på ca 7,7 mkr fördelade på tre lån (4,6mkr, 1,9 mkr, 1,2 mkr) med en snittränta på ca 2%. Diskussion fördes om vi ska binda räntan som i dag ligger rörlig eller om vi ska ligga kvar med rölig ränta. Vidare diskuterades om hur mycket vi i så fall skulle binda. Beslut togs att ligga kvar med rörliga lån till nästa styrelsemöte och då fatta nya beslut utifrån då rådande omständigheter. 8 Höjning av årsavgifter Eftersom vi ännu inte har en ekonomi i balans fattades beslut om att höja årsavgifterna. 2

3 Med förra årets höjning så har vi (bortsätt från ett år) höjt med 100kr per år. Beslut fattades även att vi ska använda hälften av höjningen eller minst 100kr till amortering på lånen. Vi är helt klart på rätt väg när det gäller ekonomin men vi har ännu inte blivit så stabila som vi skulle behöva vara, därför krävs denna höjning inför Information ska skickas till medlemmarna med förklaring till varför höjningen görs. Förhoppningsvis ska vi nu vara i fas och endast behöva höja för inflation och de prishöjningar som generellt görs i framtiden. Beslut fattades också att befintliga medlemmar som värvar en ny fullvärdig seniormedlem erhåller ett presentkort på 1000kr att handla för i shopen. Värvar man två så för man 2000kr osv. Årsavgifter: Nytt pris med röd text Seniorer kr (2 600 kr spelrätt. 500 kr medl. 300 kr städ. ) kr (2 900 kr spelrätt. 500 kr medl. 300 kr städ. ) Juniorer (13-21 år) kr kr Knattar (0-12 år) 650 kr 750 kr Årsmedlemskap utan aktie kr (1 000 kr hyra aktie) kr (1 000 kr hyra aktie) 9 Höjning av grenfee avgifter Beslut fattades att höja grenfee avgifterna enligt nedan förslag. Markering med rött är nytt pris. 3

4 Diskussion fördes om man ska skicka med något till greenfeegäster. Det ska i så fall vara något som ger ett mervärde men som inte koster klubben några stora pengar. 10 Förändrad finansiering av klippare I dag leasar vi två greenklippare och en farwayklippare till en kostnad av kr per månad + moms. Avskrivningstiden är kort eftersom maskinerna normalt används på 18-håls banor. Vi är endast en 9-håls bana och kan därför använda maskinerna under flera år. Beslut fattade att försöka få en ökad checkkredit på kr hos banken och köpa loss dessa maskiner för drygt kr + moms. Maskinerna köps 30/9 med CK. 31/1-11 kommer årsavgifter in och CK kommer sedan bara behöva användas i slutet av året. Lägre ränta än att ta ett banklån på hela beloppet som ska betalas under hela året Avskrivningstid på 5-6 år vilket skapar oss en bättre likviditet och ett bättre resultat, vilket också är mer rättvist utifrån hur verkligheten ser ut. 4

5 Beslut fattades även att vid nyinvestering ta in offerter för att se på miljövänliga alternativ och då i första hand maskiner som drivs av el. 11 Klubbhus Karl-Edward Johansson var inbjuden till mötet för att diskutera donationer och finansiering av ett nytt klubbhus. Bengt redogjorde för det senaste ang församlingshemmet och han berättade att det kommer att säljas i befintligt skick. En lång diskussion fördes om vad klubben bör satsa på och alla enades om att det finns olika viljor och intressen som måste få arbeta parallellt utan att påverka varandras intressen. Det är viktigt att medlemmarna får möjlighet att ha visioner, diskutera och engagera sig i golfklubbens framtid. Beslut fattades att ge Karl-Edward i uppdrag att på ideell basis kika på möjligheterna att finansiera ett klubbhus med hjälp av donationer och sponsring. Dock är det viktigt att inte ta av befintliga sponsorer som LGK har då dessa är mycket viktiga för driften av klubbens verksamhet. Klubben har heller inga pengar att sätta in i projektet utan det ska finansieras av sponsorer och donatorer. 12 Bevattningsprojektet Svante berättade kort om bevattningsprojektet och om miljödiplomeringen som snart är klar. Frågan om att anlägga våtmarker kom upp och frågan får tas upp på nästa styrelsemöte eftersom Torgny inte hade möjlighet att närvara denna dag. 13 Framtidsgruppen Beslut fattades att göra en skrivelse till kommunen om option på att köpa marken väster om återvinningsstationen till ett fast pris. Joakim sätter ihop en skrivelse och skickar till Västerviks kommun. 14 Damkommittén Ulla berättade om damkommitténs verksamhet under året och det är kul att så många damer deltagit i deras aktiviteter. Damkommittén ställer upp och tar på sig att tillsammans med kansliet försöka organisera och få folk att ställa upp som golfvärdar. 5

6 Diskussion om mellan vilka datum och tidpunkter som värdarna ska finnas på plats måste föras. Damkommittén skulle vilja lägga ICA:s damtävling den 30 juni nästa år. Tävlingskommittén får uppdrag att ta med detta vid sin planering. Tee for all Cecilia berättade om den banvandring som gruppen gjort tillsammans med Anders Karlsson och Bobban Frisk. Lotta Walldau har skickat anteckningar till gruppen och även till Joakim. Joakim har lämnat över förslagen till åtgärd till Banutvecklingsgruppen och diskuterat förslagen med banpersonalen. Detta för att i ett första skede kunna se vad som är möjligt att åtgärda utan större kostnader. Cecilia sammanställer alla förslag och bjuder in Tee for all gruppen, banutvecklingsgruppen och banpersonalen till en diskussion om hur vi går vidare. Beslut fattades på förra styrelsemötet om att vi ska försöka Q-tee certifiera LGK. Cecilia skickar en åtgärdslista till Joakim på de saker som behöver åtgärdas inför säsongen När åtgärderna är klara gör vi en genomgång och bjuder sedan hit de som certifierar. 15 Övrigt Det upplevs inte som att förslagslådan töms regelbundet, vilket är självklart att den ska göras. De förslag som kommer in och de åtgärder som genomförs ska dokumenteras så vi kan följa upp detta. Diskussion fördes om att vi kanske ska göra en medlems undersökning med anledning av diskussionerna kring utveckling av nya golfhål och klubbhus. Det är också viktigt att fråga medlemmarna vad de tycker är bra och vad som fungerar mindra bra etc. Cecilia valdes in som representant i Banutvecklingsgruppen Ett förslag som diskuterades var att anordna en flaggtävling på nationaldagen nästa år, måndagen den 6 juni. Tävlingskommittén får i uppdrag att ta med detta vid sin planering. Styrelseseminarium. Joakim skickar ut förfrågan till styrelsen om vilka som kan och vill delta på styrelseseminarium som äger rum i Linköping vid tre tillfällen. 6

7 Diskussion och förfrågan om att köpa parkeringsplatsen eller hyra den på långtid ska ske med Fogelvik. Nästa möte: Söndagen den 21/ kl på Brandstationen i Loftahammar. Välkomna! Joakim Jansson Sekreterare Cecilia von Hausswolf Justeringsman 7

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm måndag den 5 februari 2007, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Marika Hjälsten, Mikael

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer