Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia von Hausswolf Bengt Lennhammar Jörgen Johansson Övriga Joakim Jansson, sekreterare Eva Thörngren, damkommittén 1 Mötet öppnades av dagens tillförordnande ordförande Ossian Nilsson som hälsade alla välkomna till dagens möte. 2 Förslag till dagordning presenterades och godkändes. 3 Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 4 Till Justeringsman valdes Bengt Lennhammar. 5 Till sekreterare valdes Joakim Jansson 1

2 6 Ekonomi och fastställande av budget för 2011 Joakim gick igenom det ekonomiska läget för klubben samt hur vi ligger till på medlemssidan, antalet greenfee gäster mm i jämförelse med föregående år. Trots ett dåligt år med färre greenfee gäster, mindre försäljning i shopen och färre intäkter från rangen är klubben i bättre skick ekonomiskt än på flera år. De förändringar som gjorts på kostnadssidan och intäktssidan börjar nu ge resultat. Konverteringen från medlemslån till aktier kan vi också se i backspegeln att det vara helt rätt och kanske helt avgörande för klubbens existens och framtid. Riskerna i ekonomin som diskuterades är nu kända av oss alla eftersom vi alltid diskuterar dessa samt hur vi arbetar för att minimera dessa. Riskerna i ekonomin: Den rörliga räntan på banklånen Greenfee intäkterna Sponsringsintäkterna Diskussion fördes även om vikten av att få in budgeterade greenfeeintäkter och sponsorsintäkter eftersom de står för drygt 30% av våra totala intäkter. Skulle vi inte få in några greenfeeintäkter och sponsringsintäkter så skulle årsavgiften se ut enligt nedan. Årsavgift utan sponsring och greenfee Seniorer skulle behöva betala 5940kr per år i stället för dagens 3 700kr Juniorer skulle behöva betala 2360kr per år i stället för 1 600kr Budget 2011 Joakim gick igenom förslaget till budget för 2011 samt hur tankarna kring den byggts upp. Styrelsen fattade enhälligt beslut om att godkänna föreslagen budget där resultatet budgeterats till ett överskott på 64 tkr. Jämför detta med resultatet för 2009 som låg på minus 222 tkr. 2

3 7 Rörlig eller fast ränta Vi har i dag lån på ca 7,7 mkr fördelade på tre lån (4,6mkr, 1,9 mkr, 1,2 mkr) med en snittränta för 2010 på ca 2%. En lång diskussion fördes om vi ska binda räntan som i dag ligger rörlig eller om vi ska ligga kvar med rölig ränta. Eftersom ekomimiska läget i Europa är ostabilt (Irland, Portugal, Spanien) och med tanke på att riksbanken har sagt att takten på räntans utveckling sannolikt kommer mattas togs följande beslut: Styrelsen beslutade att ligga kvar med rörliga lån till nästa styrelsemöte och då fatta nya beslut utifrån då rådande omständigheter. Vi följer läget och sammankallar snabbt styrelsen om behov skulle uppstå. 3

4 Joakim har även pratat med de styrelseledamöter som inte hade möjlighet att närvara vid mötet och Johan Grevelius, Svante Gustafson och Torgny Kindh har också samma syn på läget kring omvärlden och står bakom styrelsens beslut. 8 Klubbhus Diskussion fördes om hur processen vidare ska se ut när det gäller planering av ett eget klubbhus. Styrelsens inriktningsbeslut som alla var överens om är att följande ska gälla: Arbeta på bred front, se på alla olika möjligheter. Vara kvar i nuvarande lokaler Bygga nytt eller köpa moduler etc. Skissa vidare på de behov av ytor mm som klubben har Diskutera med banken ang finansiering Fråga medlemmarna om vad de tycker är viktigt Möjlighet att sälja befintliga aktier för investering i klubbhus Byggrätt på marken Köpa parkeringen Diskussion fördes om förshamlingshemmet som nu är ute till försäljning. Alla var överens om att de blir för mycket arbete och för stora kostnader att köpa och renovera det till klubbhus. Bengt följer försäljningen och återkommer om något nytt intressant skulle komma fram. 9 Våtmarker När det gäller utveckling av våtmarker och vattendammar så har Torgny Kindh varit i kontakt med länsstyrelsen (Jan Sannersten), kommunen (Gun Lindberg) och markägarna (Sara Stenhammar, Stellan Ljunggren) som berörs av en eventuell utbyggnad. Styrelsen beslutade att gå vidare och utreda förutsättningarna för att anlägga våtmarker och ger miljösamordnare Torgny Kindh uppdraget. Det är viktigt att vi kan få 100% finansiering med EU 4

5 medel samt att Banutvecklingsgruppen tidigt är med i diskussionerna. 10 Köpa mark av kommunen - Framtidsgruppen Kommunens tjänstemän diskuterar nu internt hur ett upplägg och avtal med Loftahammars Golfklubb skulle kunna se ut vid försäljning av marken mellan återvinningsstationen och skjutbanan. Vid kontakt med Rolf Johansson, fastighetschef så säger han att kommunen behöver ytterligare 2-3 veckor på sig innan förhandling kan starta. Alla i styrelsen är överens om att vi ska försöka få en option på att köpa marken och sedan fatta nya beslut utifrån de förutsättningar som då råder. Helt klart är att marken skulle tillföra klubben positivt värde på tillgångssidan. 11 Brev från medlem Birgitta Wingerstad har i ett brev till styrelsen (brevet lästes upp) föreslagit att införa de kontrollbrickor som användes för några år sedan. Detta skulle underlätta kontrollen av vilka som betalt årsavgift samt kontrollera eventuella fuskare när det gäller greenfee. Joakim berättade om de problem som tidigare funnits med att få ut brickorna, att medlemmarna inte satt dit dem samt att de flesta klubbar gått ifrån brickorna för att det kostar för mycket pengar och arbete. Beslut fattades att uppdra till kansliet att se på möjligheterna att införa någon form av kontrollmärke samt skyltar med information om vad som händer om man spelar utan att ha erlagt gällande avgift. Beslut fattades också att fler kontroller att gällande avgift erlagts ska genomföras under Kommittéerna Inget nytt fanns att rapportera från kommittéerna. 5

6 13 Tee for all Beslut har sedan tidigare fattats om att vi ska försöka Q-tee certifiera LGK. Cecilia håller på att sammanställa en åtgärdslista som sedan skickas till Joakim på de saker som behöver åtgärdas inför säsongen Cecilia för även diskussion med de som certifierar om vad som krävs gällande vattentoa mm. Cecilia tog även på sig att se över vad som bör gälla för blå tee, dock med hänsyn till dagens score kort. Ceclia visade den banguid som hon håller på att utveckla. Alla var överens om att det ser bra ut och Cecilia arbetar vidare med den. Gruppen Tee for all förslog att ett prov tee skulle byggas upp på 5:ans tee (vänster nedanför gul tee). Detta för att se säkerställa rätt placering innan ett rött tee byggs. Banpersonalen får i uppdrag att genomföra detta inför säsongen Övrigt Det är viktigt att vi försöker informera och kommunicera bakgrunden till varför beslut är fattade samt att informera medlemmarna i största allmänhet om klubbens verksamhet. Tack för ert engagemang det gångna året! Loftahammars Golfklubb önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Nästa möte: Söndagen den 30/ kl på Brandstationen i Loftahammar. Välkomna! Joakim Jansson Sekreterare Bengt Lennhammar Justeringsman 6

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb 2013-06-26 kl 18.00

Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb 2013-06-26 kl 18.00 Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb 2013-06-26 kl 18.00 Närvarande: 44 medlemmar i Sunne GK. Ur styrelsen deltog Torsten Norén, Susanne Nilsson, Per Bengtsson och Anneli Jansson Plats: Wärdshuset

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet!

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet! Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009 Sö erslätts Golfklubb Klubben införde SPELRÄTTER på höstårsmötet! Årsfakturan ligger i tidningen!

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer