Välkomna till. användarmöte/konferens för Dewey

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till. användarmöte/konferens för Dewey 2015-04-13"

Transkript

1 Välkomna till användarmöte/konferens för Dewey

2 Praktisk information Toaletter Om något händer Fika och lunch Mer information #DDKse15

3 Välkomna till Lidingö stad hälsans ö tio minuter från Stockholms city

4 Lidingö i siffror Yta: 30,2 km 2 Invånare: Invånare med utländsk bakgrund*: (19 %). Medelålder: 41,1 Medelinkomst: SEK (i Sverige SEK). Eftergymnasial utbildning bland vuxna (över 25 år): 44,2 % (i Sverige 25,3 %). Medellivslängd: Män 81,8 (i Sverige 80,1), kvinnor 86,2 (i Sverige 83,7). Sysselsättning: Arbetstillfällen Förvärvsarbetande (varav arbetar på Lidingö). Lidingö har Sveriges lägsta ungdomsarbetslöshet, 3,8% (2013). Arbetspendlare per dag: Inpendling 5 500, utpendling Antal hushåll: Bostäder: bostadsrätter hyresrätter småhus

5

6 Lidingö stadsbibliotek goes Dewey Övergång från SAB till DDK Lotta Trosell Svender, bibliotekschef, Lidingö stadsbibliotek Projektledare Amelie Sarlin, slutade hos oss februari 2015

7 Svensk biblioteksförening rapport december 2008 Dewey som klassifikationssystem- varför bör vi byta ut SAB? Svensk biblioteksförening har genom ett av sina utvecklingsråd studerat konsekvenser av en eventuell övergång till Dewey Decimal Classification som gemensamt nationellt klassifikationssystem i Sverige. Styrelsen för Svensk biblioteksförening har som sin principiella uppfattning uttalat att man anser att det allmänna biblioteksväsendet i Sverige bör använda sig av samma klassifikationssystem och att konsekvensen av nationalbibliotekets beslut blir en övergång till Dewey.

8 Svensk biblioteksförening rapport När bör folk- och skolbibliotek gå över till DDK? KB går över till DDK i januari 2011, liksom de flesta universitetsbibliotek. Folk och skolbibliotek bör gå över till DDK, men det är ett omfattande projekt som behöver planeras noga. Universitetsbiblioteken har redan planerat och många har kommit fram till en hyllplacering efter löpnummer eller start på en ny följd. Folk- och skolbibliotek måste börja fundera över hur biblioteken ska se ut efter en DDK-övergång. Det finns även behov av att diskutera gemensamma lösningar utbildning i DDK ske. Detta borde kunna vara klart till 2012,

9 Varför go Dewey på Lidingö? I början av 2011 planer på nytt bibliotek redan 2014 Ville inte flytta in i ett nytt bibliotek med inaktuellt klassifikationssystem Stort stöd av våra lokala politiker i kultur- och fritidsnämnden Gav oss mandat att göra prioriteringar mot den övriga verksamheten.

10 Planeringsfas - uppstart våren 2012 Projektgrupp tillsattes som träffades var tredje vecka Mellan träffarna gjorde projektledaren beräkningar och undersökningar som underlag för beslut

11 Utgångspunkter för övergången Genomförande på hela beståndet Genomtänkta lösningar Så likt som möjligt i rutiner Bibliografisk service Förbättring av tillgänglighet och skyltning i biblioteket Bättre översikt och lättare att hitta

12 De stora frågorna i planeringsfasen: Tekniska förutsättningar Utbildning och studiebesök Omfattning och beståndsurval Klassifikation av det äldre beståndet Praktiska lösningar och användarvänligt utförande

13 Tekniska förutsättningar Book-it 6.1 var inte utrustat för Dewey Mars 2013 uppgradering till Book-it 7.1 med Deweymodul BTJ saknade möjlighet att skicka ut hyllsignum i Dewey tillsammans med katalogposterna i BURK

14 Utbildning och studiebesök KB:s introduktionskurs i Deweysystemet 2012/2013 Studiebesök Härnösands sambibliotek och Märsta bibliotek, hösten 2012 Studieresa till Danmark (Örestad, Helsingör, Rentemestervej) och Malmö stadsbibliotek, hösten 2013 Praktiska lösningar och användarvänlighet studerades

15 Omfattning och beståndsurval Hela beståndet i öppen hylla (ej öppet magasin, källarmagasin och Lidingösamlingen) Genrebaserad klartext på skönlitteraturen Film och musik-cd, hyllsignum i klartext

16 Klassifikation av det äldre beståndet Största frågan som tog längst tid att lösa Tanken var att fortsätta använda katalogposter från BURK och bibliografisk service Inget projekt med BTJ som vi hoppats på Vi tackade nej till offererat pris om 50 kr/post, totalt kr för konvertering av det äldre beståndet Lösning grundades i samma arbetsätt som Märsta: Importera klassifikationskoder från Libris och lägga på dessa samt hyllsignum manuellt.

17 Praktiska lösningar och användarvänligt utförande Övergången ett sätt att också förbättra användarvänligheten Fysiska biblioteksmiljön behövde en rejäl översyn Började arbeta med den fysiska placeringen redan 2012 Hålla ihop skönlitteraturen Få någorlunda följd i placeringen av fackavdelningarna Göra det enklare att hitta från katalog till hyllplacering

18 Alla med på tåget(?)

19 Involvera personalgruppen Föreläsning med Harriet Aagaard hösten 2012 Utbildningsdag juni 2013 Studieresa till Köpenhamn, Helsingör och Malmö augusti 2013 Dewey stående punkt på personalmöten Alla med i omflyttningen Delaktighet och engagemang viktigt! Personalen är bästa marknadsföringen

20 Förbättrad skyltning i biblioteket Framtagna av grafiker Kaj Poikela på kommunikationsavdelningen Inspirerade av Maggi Appletons illustrationer, som vi inte kunde få någon kontakt med, hur vi än gjorde Nu finns hennes illustrationer med creative commons licens, nu utreder vi hur vi ska hantera våra illustrationer - vi vill dela med oss!

21 Genomförandet på vuxenavdelningen startade januari 2014 Kommunikationsplan klar februari 2014 Katalogarbete äldre bestånd färdigt april Ommärkning maj-september Marknadsföringskampanj start maj Deweyfilmen Den omaskerade Dewey (finns på webben och Youtube)

22 Stängt för omflyttning september 2014

23 Under stängning Minibibliotek i Lidingö stadshus All personal engagerad i omflyttning och minibibliotek Systematiskt plocka böcker till respektive ny avdelning Lyfta ut ur hyllor damma och feja! Mellanlagring på bord Upp i rena hyllor, flera justeringar Sedan sortera om i rätt ordning inom avdelningen Ner med gamla skyltar, upp med nya!

24 Efter stängning och omflyttning Information vid ingångarna Ny, förenklad karta utplacerad på strategiska platser i biblioteket Flyer med kort information om de olika Deweyavdelningarna och illustrationerna Anslagstavla där besökarna kunde kommentara på post-its Extrapersonal ute på golvet Oktober månad reserverad för finjusteringar

25 Invigningskalas 8 november

26 Katalogarbete och märkning på vuxenavdelningen Helena Eriksson Lidingö stadsbibliotek

27 Bakgrund Beslut om övergång till Dewey Förhandlingar med BTJ om att klassificera vårt äldre bestånd i Dewey misslyckades Book-it 7.1 möjliggjorde inläggning av Deweykoder i fält 082

28 Förarbete i katalogen Böcker som inte står i magasin eller Lidingörummet: Manuell import av klassifikationskod från Libris och inläggning av hyllsignum från BTJ:s hyllista, som vi modifierat 2 extrapersonal på halvtid januari-april katalogposter behandlades

29 I katalogen - ny organisationsstruktur lhbv Vuxenavdelningen lhbvf Facklitteratur lhbvs Skönlitteratur

30 lhbvf - Facklitteratur Placering enligt Deweysystemets huvudavdelningar Hylla enligt Deweyhyllista 000 Allmän kunskap 600 Teknik 100 Filosofi & psykologi 700 Konst & fritid 200 Religion 800 Litteratur 300 Samhällsvetenskap 900 Historia & geografi 400 Språk Biografier plan 1 ( ) 500 Naturvetenskap Biografier plan 2 ( )

31 Tillgänglighet Sammanhållen hylluppställning med tydlig skön- och fackavdelning Färger från illustrationerna markerar avdelningarna fysiskt (skyltning och knubbar) Ny tydligare karta Tydligare i katalogen skön/fack

32

33

34 Karta plan 1

35 Karta plan 2

36 lhbvs - Skönlitteratur Hyllsignum i klartext efter genre Placeringar efter genre, eller öppen hylla ( ) Placering Öppen hylla ( ) Deckare Sanna berättelser Övriga språk Engelska Hyllsignum Romaner Deckare Sanna berättelser Arabiska Engelska

37 Ommärkning och flytt Listor togs fram enligt Dewey i Mängd exemplar i Book-it Sortering enligt SAB för att leta upp böckerna som märktes med Deweyhyllsignum på ryggen Etiketter skrevs ut med egen etikettskrivare Ommärkta böcker fick stå kvar i hyllan enligt sin gamla SAB-uppställning Skönlitteratur märktes med klartext: Roman, Deckare etc. Under 2 veckors stängning flyttades hela beståndet i öppen hylla, ca böcker, enligt Deweyknubblista

38

39 Arbete med nya böcker BTJ klassar ca 1 av 15 fackböcker i Dewey Hyllsignum saknas Import av Deweykoder från Libris Inläggning av hyllsignum facklitteratur Ändring av avvikande hyllsignum skönlitteratur Märkning av nya medier

40 Framtiden som Librisbibliotek Grundkurs i Libriskatalogisering för personal Book-it 8.0 i maj möjliggör MARC 21 som lagringsformat Ändring av rutiner för övergång till Libris Retroaktiv klassificering och ommärkning till Dewey av magasinsböcker

41 Barn & Dewey Ingrid Brorström Lidingö stadsbibliotek

42 Förarbetet Studiebesök Hyllista, vi utgick från: vuxenavdelningens hyllista tidigare knubbtexter Resultat en egen barnanpassad, förenklad hyll- respektive knubblista

43 Från SAB till DDK signum för signum (fackavdelningen) Katalogarbetet

44 Märkningsarbetet - skönlitteratur Lista med placeringar och hyllsignum Etikettmallar Märkning med klartext

45 Märkningsarbetet - skönlitteratur Åldersindelning Genremärkning Lättläst Tydligare placeringar/märkning

46 Märkningsarbetet - facklitteratur Märkning utifrån SAB när böckerna på signum A fått Dewey-koder märktes de, därefter gick vi vidare till B, osv.

47 Omflyttningen Planering: antal böcker och hyllmeter placering i rummet skyltar kub- och knubbtexter logistik En arbetsdag Många hjälpte till

48 Skyltningen

49 Reflektioner Grundligt förarbete en förutsättning Tidskrävande Fysiskt krävande Bra med åldersindelning på skönlitteraturen trots osäkerhet Tydliga 100-avdelningar på facklitteraturen Pedagogiskt system med kuber och färger Vi är nöjda!

50

51 Tack! Lotta Trosell Svender Bibliotekschef E-post: Telefon: Helena Eriksson E-post: Telefon: Ingrid Brorström E-post: Telefon: Webbplats: lidingo.se/bibliotek Deweyblogg: deweylidingo.blogspot.com Facebook: facebook.com/lidingostadsbibliotek Youtube: Lidingö stadsbibliotek

52

Deweyprojektet Protokoll Referensgruppsmöte 2011-05-06

Deweyprojektet Protokoll Referensgruppsmöte 2011-05-06 Deweyprojektet Protokoll Referensgruppsmöte 2011-05-06 Närvarande: Magdalena Svanberg, KB, Deweyprojektet, projektledare Harriet Aagaard, Stockholms stadsbibliotek Marianne Andersson, Nordiska Afrikainstitutets

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Vi passade på att diskutera hur vi hanterar litteratur på andra språk, vilket upplevs som ett problemområde.

Vi passade på att diskutera hur vi hanterar litteratur på andra språk, vilket upplevs som ett problemområde. Gruppdiskussioner Länskonferensen i Kiruna 28-29/5 2015 Gymnasiebiblioteksgruppen Vi är positiva till att gå över till Dewey. Bra att eleverna skolas in i ett system som används i stora delar av världen

Läs mer

DDK i Sigtuna på besök i Jönköping. Vad väntar vi på? www.sigtuna.se

DDK i Sigtuna på besök i Jönköping. Vad väntar vi på? www.sigtuna.se DDK i Sigtuna på besök i Jönköping Vad väntar vi på? www.sigtuna.se Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek 2013-06-20 2 Syfte Stegvis DDK-införande i olika delar som berör

Läs mer

Alternativ hylluppställning En undersökning av hylluppställning och biblioteksmiljö på Västerviks stadsbibliotek

Alternativ hylluppställning En undersökning av hylluppställning och biblioteksmiljö på Västerviks stadsbibliotek MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2002:33 Alternativ hylluppställning En undersökning av hylluppställning och biblioteksmiljö

Läs mer

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3 Flytande bestånd i Helge en utvärdering Version 3 Viveca Nyström VN arkiv & bibliotek AB, 2015 Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Frågeställningar 4 1.3 Metod och avgränsningar 5 2. Sammanfattning

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken

Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken - en förstudie 2006-03-30 Britt-Inger Fisk, Länsbiblioteket i Värmland Innehållsförteckning 1. Uppdraget 3 2. Bakgrund och syfte

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Biblioteket Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Projekt under 2010-2012 Annelie Ekberg Andersson, Annika Johansson, Britt-Marie Klinghagen Karlstads universitetsbibliotek 651

Läs mer

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst Innehåll Inledning

Läs mer

Biblioteksbladet 09:2011. Skolbiblioteken i skollagen Övergång till Dewey två exempel Folkbiblioteksstatistiken Intervju med Wilhelm Widmark

Biblioteksbladet 09:2011. Skolbiblioteken i skollagen Övergång till Dewey två exempel Folkbiblioteksstatistiken Intervju med Wilhelm Widmark Biblioteksbladet 09:2011 Skolbiblioteken i skollagen Övergång till Dewey två exempel Folkbiblioteksstatistiken Intervju med Wilhelm Widmark Förord Det kan inte hjälpas. Ibland kan man inte annat än att

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Informationssökning och Källkritik

Informationssökning och Källkritik Informationssökning och Källkritik Anna Lidén Senast uppdaterad: 2009-03-23 Informationsstegen 8. Gör klart ditt arbete. 7. Är du nöjd med det du funnit? Notera var du hittat informationen. Ska finnas

Läs mer

Regine vill ha ytterligare två personer i en liten arbetsgrupp för att fundera kring hur vi går vidare med direktiven. Ewy Nilsson, Kalix anmäler sig.

Regine vill ha ytterligare två personer i en liten arbetsgrupp för att fundera kring hur vi går vidare med direktiven. Ewy Nilsson, Kalix anmäler sig. Inger Mäkimaa, Karin Wikström, Moa Nyberg, Sandra Selberg, Anna- Stina Johansson, Kristina Ström, Catrin Fjellström, Yvonne Nilsson, Ewy Nilsson, Agneta Krohn Strömshed, Martina Rasch, Birgitta Kostet

Läs mer

Medieplanering Bibliotek Skåne NV

Medieplanering Bibliotek Skåne NV koncept Medieplanering Bibliotek Skåne NV En närmare bekantskap Förord Mitt uppdrag att skriva en medieplanering för Bibliotek Skåne NV har inte varit helt lätt. När jag började hade samarbete Skåne NV

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

Studiebesök Holland januari 2014

Studiebesök Holland januari 2014 Studiebesök Holland januari 2014 Vi är en projektgrupp som ska planera för en ny barnavdelning för barn 0-8 år på Malmö Stadsbibliotek. För att få inspiration och idéer ville vi besöka Holland för att

Läs mer

Mediesamarbete Bibliotek Skåne NV. En närmare bekantskap

Mediesamarbete Bibliotek Skåne NV. En närmare bekantskap Mediesamarbete Bibliotek Skåne NV En närmare bekantskap 2 Förord Mitt uppdrag att skriva en medieplanering för Bibliotek Skåne NV har inte varit helt lätt. När jag började hade samarbete Skåne NV inte

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013. Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013. Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013 Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012 KARIN BOYE-BIBLIOTEKET Biblioteket inrättades 2003/2004 som ett resultat av överenskommelsen inom

Läs mer

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm Charlotte Hansén Goobar och Margareta Ekström Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm EGEN NEDLADDNING MEDIOTEKET AVDELNINGEN FÖR UPPDRAG KRING LÄRANDE OCH ELEVHÄLSA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Bibliotekets medieplan - uppgradering

Bibliotekets medieplan - uppgradering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2014-06-04 KFN 2014/0109 50635 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer