EAP EAP.NU. Ny Solidaritet LÄGG NER CIRKUSEN VI ÄR ALTERNATIVET. Rösta på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EAP EAP.NU. Ny Solidaritet LÄGG NER CIRKUSEN VI ÄR ALTERNATIVET. Rösta på"

Transkript

1 Ny Solidaritet Internationell tidning för statskonst, fysisk ekonomi, vetenskap, kultur Årg. 40 nr 2 augusti 2014 EAP.NU PG Rösta på EAP LÄGG NER CIRKUSEN VI ÄR ALTERNATIVET Ingen väljare med självrespekt i Sverige bör tolerera att regeringsalliansen och oppositionen tar EAP:s gyllene och riktiga idéer och förvandlar dem till sina egna pinsamma skämt och kallar dem satsningar! För oss handlar dessa idéer om nationens och mänsklighetens överlevnad och framtid. För dem handlar det om valtaktik och makt. av Hussein Askary partiledare EAP plats 1 på EAP:s lista Ta bara utspelen inför riksdagsvalet 2014 som kom från båda håll under Almedalsveckan. Å ena sidan blev den länge glömda och förfallande infrastrukturen i Sverige en stor och avgörande fråga för Alliansen, plötsligt! Sossarna, och deras lika Wallenbergundfallande riksdagskollegor i Sverigedemokraterna, kom ut med idén att beskatta bankerna, som verkligen har blivit folkets fiende nummer ett i Sverige. Vid närmare granskning visar sig dessa utspel inte vara mer än populistiska och pinsamma försök att vinna röster och blidka det svenska folket, som har sett sitt lands ekonomi och välfärd bortrövas av såväl de svenska som de anglo-amerikanska bankerna och finansinstitutionerna. Allt detta röveri har skett under beskydd av samma politiker som gjort detta möjligt, antingen genom att anamma en massa skadliga EU-direktiv eller genom undfallenhet i Sveriges riksdag mot finansgamarna. EAP föreslog, i och med utbrottet av finanskrisen i augusti 2008 (som vi förresten också förutsåg till skillnad från alla andra politiker och ekonomer), en tydlig lagstiftning för att återinföra en bankdelning som skulle ha garanterat att staten och därmed folket inte tvingades betala för spekulationsförlusterna i ett banksystem som blivit ett kasino. Denna krislösningsmodell, som på 1930-talet var avgörande för att USA kunde ta sig ur den stora depressionen, kallades Glass-Steagall-lagen efter sina upphovsmän. En bankdelning skulle ha förbjudit de svenska bankerna att syssla med den spekulativa egenhandeln och värdepappershandeln på finansmarknaderna. Bankdelning var och är fortfarande det första och avgörande steget för att säkerställa ett sunt banksystem. Både regeringsalliansen, S och SD gick emot vårt förslag. Men genom vårt arbete i förra riksdagsvalet 2010 har bankdelningen blivit en fråga i riksdagen, även om EAP inte lyckades bli invalt. Vissa partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har tagit upp frågan i riksdagen tre år i rad, men ingen majoritet har skapats, och fortfarande dominerar bankernas spekulation regeringspolitiken till hela svenska folkets olycka! (Se sidorna 2-3 om EAP:s förslag till nytt finanssystem!) Ta frågan om höghastighetståg och bostadsbyggen som nu Anders Science Fiction Borg och Alliansen skryter om som sitt program Sverigebygget. Jämfört med 2014 Alliansens förslag Sverigebygget från Almedalen 2014 (t.v.) är ett pinsamt försök att blidka opinionen och efterapa EAP:s förslag. Jfr EAP:s tidning från december 2013 (t.h.). Läs på mittuppslaget om skillnaden mellan S&M:s satsningar och EAP EAP:s förslag sedan 2005 är detta inte bara ett skämt, och för lite och för sent, utan ett rent sabotage mot existerande kompetenta idéer. (Se sidorna 4-5 för EAP:s infrastrukturutvecklingsprogram!) För regeringen och oppositionen handlar dessa satsningar, om de kommer igång om några decennier och om finansoligarkin tillåter det, om att lappa och laga och att skapa några jobbtillfällen. Men vad blir det av det, när resten av samhället förfaller? För EAP är infrastruktur en del av det som den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche kallar en plattform en plattform från vilket samhället blickar mot framtiden! Ett effektivt infrastruktursystem, eller fysisk-ekonomisk plattform, måste betraktas som en helhet. Det inkluderar transporter, energi (kärnkraft om EAP får bestämma), produktion och distribution, vatten, toppmodern sjukvård, utbildning och forskning. Samhällets överlevnad och framtidsutsikter vilar på att alla delar fungerar. fortsättning på sidan 2 Allt av värde kan finansieras med ett nationellt kreditsystem - sid 3 Vernadskijstrategin - sid 7 Bygg riktigt snabba tåg - sid 4 Stoppa fascism och extremism - sid 6

2 Vi är alternativet, stoppa cirkusen! forts. från framsidan I alla moderna framgångsexempel, från USA under 1800-talets industrialisering och återhämtningen under 1930-talet under president Franklin D Roosevelt, till Tyskland i slutet av 1800-talet och även Sverige under efterkrigstiden, är det staten som tagit på sig ansvaret för att dirigera nationens resurser, krediter, kapital och politiska vilja mot sådana utvecklingsmål. Privata initiativ och företag har varit ett supplement och viktiga aktörer i nationsbygget, men under statens ledning. Idag kontrolleras den västerländska kreditmarknaden av finansiella gamar i Europa och USA, som fortsätter att leka kasino på hela samhällets bekostnad, med ständig försörjning av nya och fiktiva pengar från centralbankerna. Inget blir kvar till infrastruktur, vård och skola. Glöm det! Antingen lägger vi ner detta omänskliga finanssystem eller så förintar det oss. Det transatlantiska maktblocket, som äter upp sina barn som Kronos, ersätts i stora delar av världen av en stillahavsallians bestående av Kina, Ryssland, Sydkorea, Sydamerika, och även Indien och de flesta länderna i Asien och Afrika. Det är där världens ekonomiska framtid ligger. Den härskande brittiska imperieoligarkin och makt eliten i EU och USA ser dessa andra nationer som farliga rivaler och potentiella fiender, vars utveckling måste bromsas och eventuellt krossas. Det är därför USA och EU följer Tony Blairs regimavsättningspolitik i Nordafrika, Mellanöstern och Asien, och med sina militära och politiska interventioner har bidragit till att de flesta nationerna där är under svärdet av al-qaida-terrorister och jihadister just nu. Ett religiöst 30-årigt krig kan sprida sig över hela Eurasien på grund av denna demokratiseringspolitik. Blairs politik har fört västvärlden till randen av ett nytt världskrig med Ryssland och Kina. För att överleva måste Sveriges befolkning anamma EAP:s politik för ett fredligt samarbete mellan USA, Europa, Ryssland och de andra nationerna i Eurasien. För att rädda Sveriges industriella och kreativa potential och använda den för att stärka fredsarbetet, måste Sveriges befolkning ta till sig EAP:s program för en ny, högeffektiv ekonomisk plattform. Endast så kan Sverige bli redo att samarbeta med stillahavsalliansen och vara med i en global utvecklingsprocess som jordklotet aldrig tidigare skådat. Vår syn på samhälle, ekonomi och natur har bevisats vara korrekt. Den är baserad på en helt annan människosyn än oligarkins och de andra partiernas. Vår humanistiska syn ser människan som en god gåva till universum inte som en parasit som dagens populära gröna ideologi hävdar och kultur avbildar. Alla stora framsteg i mänsklighetens historia har byggts och skapats av människor som hade denna humanistiska syn. Alla krig, fanatiska religiösa och rasistiska ideologier bygger på idén att människan är en destruktiv kraft (eller att de andra är det) och att bara makt ger rätt! Det som är gemensamt för rasistiska rörelser, invandrarfiender, dagens extrema vänsterrörelser och den gröna fascismen är uppfattningen att världens resurser är begränsade, att det finns för många människor på jorden, och att det bara finns en planet i universum! Vissa föreslår döden för de behövande eller murar mot dem. Andra snälla gröna, inklusive Fi, föreslår kollektivt självmord genom stopp för all teknisk och industriell utveckling. (Se sidorna 6-7 för skillnaden i vår människosyn!) Vi tycker att du inte längre skall tolerera argumentet som säger att EAP har bra idéer men bara de stora partierna kan bära dem, för att vi är ett för litet parti. De stora partiernas inkompetens är det stora problemet och det gör dem oerhört små. Men du kan göra EAP stort med din röst och ditt stöd. De andra hade fel, EAP hade rätt om alla de ovannämnda avgörande frågorna. Välj det rätta! Ny Solidaritet ISSN Organ för Europeiska arbetarpartiet EAP chefred., ansv. utgiv. Hussein Askary e-post tel fax pg bg adress Box 6057, Hägersten tryck MittMedia Print Allianspartierna kryper för bankerna: Klarar inget Sverigebygge! av Ulf Sandmark civilekonom Bankdelningsgruppen plats 5 på EAP:s lista Allianspartierna har bundit upp sig till storbankernas överlevnad så till den grad att deras plan för Sverigebygget är ett luftslott. Redan i förslaget ligger höghastighetstågen och bostäderna som en hägring långt in i framtiden och kommer att försvinna helt i den kommande finanskraschen. Att med hjälp av Riksbanken ge ut statliga krediter till ett riktigt Sverigebygge, det vågar varken Allianspartierna eller något annat riksdagsparti knysta om. Redan utgångspunkten för Alliansens finansiering av Sverigebygget går på tvärs mot all sund investeringspolitik. Det ska finansieras ansvarsfullt och i enlighet med gällande budgetregler, dvs. varje krona skall finansieras med en krona i nedskärningar. Inget företag skulle fungera med sådana regler, ännu mindre någon nation, om man på det sättet blandar ihop investeringar med löpande utgifter, dvs. inkluderar investeringar i driftbudgeten. Då skulle en stor investering leda till Bankdelning I ilskan över bankernas framfart är det många som förespråkar en nationalisering av banker i kris. En av dem är finansminister Anders Borg, som tillsammans med de Nya Moderaterna redan nationaliserat de två småbankerna Carnegie och HQ. Regeringen undgick då att bli sittande med Svarte Petter, eftersom man hann dumpa dessa spekulationsbanker på nya ägare. I en stor bankkrasch gör nationaliseringar bara saken etter värre. Då blir staten sittande med ett obegränsat betalningsansvar för bankernas kasino. Staten och folket tar på sig ansvaret för förluster från banker som är flera gånger större än Sveriges årsproduktion. Sandvik MedTech att företaget stod utan arbetskraft, material och bränsle för både den tidigare och nytillkomna verksamheten. Då skulle företaget aldrig kunna låna till en stor fabriksutbyggnad. Med dessa budgetåtstramningsregler offrar regeringen, precis som Wallenbergpartiet (S), landets ungdomar och framtid. Man vägrar att skilja ut investeringarna ur statsbudgeten och lägga dem i en separat kapitalbudget, som man kan låna till lån som skulle kunna gå till ett verkligt Sverigebygge för produktiva arbeten och bostäder till ungdomarna. Egentligen handlar det om att kunna ställa upp för bankerna i nästa finanskris och fortsätta åtstramningen, och för det syftet gömmer man sig bakom sina rigorösa budgetregler. De fyra svenska storbankerna har nämligen gjorts till ett så dominerande intresse för samhällsekonomin att regeringen aldrig skulle tillåta någon av dem att gå omkull. Staten har ställt upp en obegränsad garanti, trots att storbankernas tillgångsstorlek är fyra gånger så stor som hela Sveriges BNP och deras derivatkontrakt är 28 gånger BNP. Regeringen har därmed satt hela samhället i pant inför den förestående stora internationella finanskraschen. När detta hot, som alltså hänger som en bila över hela den svenska idyllen, utlöses, kan Sveriges ekonomi krossas över en natt och hamna i lika stor kris som Irland eller Grekland. Alliansens hägring kommer då att lösas upp i intet eftersom de i skräck för bankerna inte vågar skydda landet med en bankdelning. Nästa bankkris är riggad för att radera ut inte enbart de framtida jobben, utan även hundratusentals existerande jobb när tiotusentals företag slaktas för att rädda banker. Sveriges regering och riksdag har nämligen under det gångna året, ihop med EU, bestämt att banker i kris får beslagta sina företagskunders bankkonton enligt Cypermodellen. På Cypern förra året förlorade företagen 47,5 procent av vad de hade på bankkontot (det gäller mestadels företag som hade bankkonton överstigande garantisumman på euro). Många företag krossades och landet kastades in i en stor arbetslöshetskris. Regeringens och riksdagspartiernas monetarism, feghet och ovilja att utmana bankerna går så långt att hela nationens ekonomi nu felstyrs till bankernas bubblor, bonusar och vinster. De har redan för bankernas skull styrt den ekonomiska utvecklingen bort från realekonomin, infrastrukturprojekten, småföretagen, landsbygden, ungdomsjobben, ungdomsbostäderna, ja hela landets framtid. För det brittiska imperiets globala finanssystems skull stöder de krigspolitiken mot Ryssland, Asien och Afrika, i stället för att alliera sig med BRICS-ländernas nya världsordning och med stora exportkrediter låta svenska företag och ungdomar delta i bygget av världslandbroarna. Gosandet med gökungarna, bankerna, gör att regeringen inte har pengar till något Sverigebygge varken för Sverige eller världen. I den stora bankkraschen kommer de att ruinera Sverige totalt, just när Sverigebygget skulle behövas som intensivast och mest. Ungdomsarbetslösheten är onödig. Alla behövs med sin högsta produktionsförmåga när Sverige och världen ska byggas; öknar, arktiska hav och rymden erövras! Med kreditsystem kan all tillgänglig arbetskraft mobiliseras. Kreativiteten, nya kunskaper och produktiviteten i de nya anläggningarna garanterar värdet på de nya krediterna från Riksbanken. Stora bilden: Här har en värmeugn kopplats på valsverket för att härda och polera bandstål för sågblad. Lilla bilden: Här avsynas Kanthals precisionstråd för pacemakers, datorer och ljudteknik. Tråden är uppkallad efter uppfinnaren Hans von Kantzow och Hallstahammars bruk. Sättet att få bort denna domedagsbila över Sverige heter bankdelning. Med en bankdelning begränsar staten sin och folkets jättelika bankgaranti till endast den lilla del av banksystemet som behöver garanteras för att människor, realekonomi och betalningar ska fungera. I ett sunt finanssystem har banker tre uppgifter: De ska ta emot insättningar från företag och allmänhet; de ska använda dem för att ge krediter till produktiva investeringar och handel med stöd av Riksbanken; och de ska sköta betalningssystemet. Endast dessa verksamheter ska garanteras av staten. I dag är banker en finansiell diversehandel. De säljer fonder, ger ut bostadslån, säljer försäkringar, äger och handlar med aktier och obligationer, skapar finansiella instrument med osäkra värden, agerar rådgivare vid företagsköp och ägnar sig med hjälp av dessa verksamheter åt spekulation. Med en bankdelning placeras alla dessa sidoverksamheter i bolag som inte har något ägar- eller annat samband med statligt garanterade banker. Denna bankdelning räddar landet från undergång i den kommande stora finanskrisen. De gigantiska förlusterna från bankernas kasino hamnar i privata konkurser. Därmed kan förlusterna bli raderade och inte hamna som skulder på befolkningens ryggar. Om pensionsfonder har spelat bort sina pengar i finanskasinot, ska staten inte rädda hela finanskasinot bara för att man måste rädda pensionerna. Staten ska låta kasinots förluster raderas och ingripa med riktade åtgärder, t.ex. garantier, direkt till pensionärerna. Om familjer hotas av vräkning för att de inte kan betala sina bostadslån, ska staten ingripa med vräkningsförbud för att skydda familjerna tills finansstormen bedarrat och lånen kan regleras. I en finanskris måste regering och riksdag prioritera bara bankernas tre huvuduppgifter och skyddet för människor och realekonomi. Med bankdelning blir det slut på alla vanvettiga statliga försök att rädda bankernas gigantiska privata kasino, på alla andras bekostnad. Sandvik Materials Technology

3 Kreditsystem för full fart i produktionen En bankdelning är inte hela lösningen, utan mest en uppstädning av finanssystemet efter den stora värdepappersspekulationen. Det återför bankerna till deras egentliga uppgift att serva företag och människor i realekonomin. Bankerna fråntas därmed makten att utpressa samhället med spekulationsbubblornas konkursmässiga berg av skulder. Folket måste då genom sina valda ombud i regering och riksdag återta makten över nationens ekonomiska utvecklings huvudinriktning. Verktyget för folket att styra ekonomin till produktiva verksamheter, är ett kreditsystem, med krediter som strikt binds till produktiv utveckling. Den stora stridsfrågan rörande landets ekonomi gäller vad de pengar som skapas i Riksbanken ska användas till. Pengar i sig har inget inneboende värde för ett land. Pengar är dessutom gratis att skapa. Som exempel kan nämnas att under finanskrisens inledande skede skapade Riksbanken 400 miljarder kronor, som lånades ut till det svenska banksystemet som höll på att gå under. Dessa miljarder återbetalades senare och förstördes av Riksbanken. Ingen utom några bokförare på Riksbanken och i banksystemet märkte av detta. I ett kreditsystem är pengar ett verktyg som staten använder för produktiva investeringar. Om regering och riksdag t.ex. beslutar att bygga ett landsomfattande magnettågsystem, ges uppdraget till Trafikverket som planerar bygget. Samtidigt får Riksbanken i uppdrag att ge krediter, alltså pengar, till bygget. Trafikverket upphandlar eller utför själv bygget. Om ett privat bolag skall bygga en del av systemet och behöver lån för att utöka sin produktionskapacitet, kontaktas företagets bank som förmedlar den nödvändiga krediten med hjälp av riksbankspengar om så behövs. Det har hittills varit ett av västvärlden upprätthållet tabu mot att Riksbanken skapar kredit riktad till produktiva ändamål, även om just det skulle göra det möjligt att avskaffa massarbetslösheten. Samtidigt har både Riksbanken och de flesta av västvärldens centralbanker under finanskrisen vilt gett ut enorma mängder lån till banker. Denna penningpumpning har gjorts för att hålla liv i, dvs. inflatera, finanssystemets spekulationsbubblor. Det har varit en konstgjord andning för det globala bankrutta finanssystemet, som bara kopplat bort finanssystemet ännu mer från produktion och reala värden. Med ett kreditsystem avslutas Riksbankens penningutgivning till bankerna att fritt förfoga över. All ny kredit från Riksbanken binds till produktiv utveckling. När regeringens kapitalbudget godkänts av riksdagen kan riksbankskrediterna ges ut. Finansieringen är klar att förmedlas vidare till olika myndigheter/infrastrukturprojekt som beställer och betalar arbete och material från näringslivet. (Se diagrammet!) Krediterna är bundna till sina produktiva investeringsprojekt och ges ut allteftersom de tas i anspråk för investeringen och försvinner när betalningarna strömmar tillbaka, ungefär som en kontokortkredit. Därmed finns krediten bara i den mån den används till något produktivt och försvinner allteftersom betalningar flyter in på kontot. Krediterna för infrastruktur kommer att ha så låg ränta som 1-2 procent, eftersom Riksbanken inte behöver betala ränta för kredit man själv skapar. Med låga räntor blir infrastruktur och bostäder billigare och kommer fler till nytta. Staten får mindre ränta från Riksbanken, men ökar mer på sina inkomster från skatter genom att samhällsekonomin växer. En svensk utvecklingsbank För att finansiera Sveriges stora nationella utvecklingsprojekt för magnettåg, kärnkraftsutbyggnad, bostadsbyggnad m.m., behövs en särskild utvecklingskreditbank som vi kan kalla Svenska utvecklingsbanken. Den behövs för att kraftsamla flödet av produktiva krediter till ett riktigt Sverigebygge, så att landets fulla potential uppnås så snabbt som möjligt. Enklast placeras den direkt under finansdepartementet, som i alla När finanssystemet fungerade RIKSDAG och REGERING beslutar De som väljs till regering och riksdag måste lova att använda sin makt att sätta hela folket i arbete med ett kreditsystem. De måste kunna använda Riksbanken för att ge ut lågräntekrediter, riksbankskrediter, till de viktiga framtidsprojekt som behövs för att bygga en ny ekonomisk plattform som kan lyfta hela landets produktionsförmåga. De projektansvariga behöver riksbankskrediter för att betala leverantörer i småföretag, industrier, byggföretag och jordbruk för arbete, maskiner och material till projekten. Dessa betalar i sin tur sina egna underleverantörer och arbetare i många led. Denna kredit som på så sätt cirkulerar igenom ekonomin och sätter många i arbete, är värdesäkrad genom det projekt som krediten har möjliggjort. Det betyder att allt fler små och stora, statliga och privata projekt kan startas med hjälp av riksbankskrediter ända till dess att hela landet är i fullt arbete. Det här gillar inte den internationella finansmarknaden, det nuvarande brittiska imperiet, som vill att centralbankerna, inklusive Sveriges Riksbank, ska ge all kredit till bankerna för att hålla igång deras kasino och kontroll över ekonomin. Politikerna måste lova att de ändå säger nej till bankernas monopol på alla riksbankslån och nej till fortsatt satsning på bankernas gigantiska finanskasino som ändå kommer att krascha. Det första beslut politikerna måste lova att ta i riksdagen är att bankerna ska delas, så att staten slutar garantera bankernas kasinoverksamhet, utan bara garanterar den delen av bankerna som behövs för betalningar, bankomater och lån till människor och företag. När bankernas kasino kraschar kommer bankerna inte att kunna utpressa folket att betala, utan får ta förlusterna själva och förlorar sin dominerande maktställning i samhället. Politikerna måste lova att efter bankdelningen snabbt rikta om riksbankslånen till de stora effektiviserande (energitäta) projekten som kan sätta svenska folket i fullt arbete för att bygga Sverige och världen. Det närmaste Sverige har varit ett kreditsystem var då Gunnar Sträng var finansminister. Han höll bankerna, försäkringsbolagen och hela kapitalmarknaden så strängt i kragen att de tvingades ge lån till Sveriges produktiva utveckling. Det var då rekordåren inföll med hög ekonomisk tillväxt. Från 1952 fram till Feldt/Palmes Novemberrevolution 1985 fanns en rad olika regler för bankerna, som gjorde att de 1983 hade 60 procent av all sin utlåning placerad i obligationer för sådant som regeringen prioriterade för landets utveckling. Endast procent av inlåningsökningen kunde bankerna utnyttja för direkt utlåning och mycket av det styrdes också till produktiv kredit. Bankerna gav lån ur denna lilla egna kvot till företagsinvesteringar och framför allt till byggnadskreditiv för bostäder under själva byggtiden. Strängs styrning av bankernas utlåning och användning av de då alltjämt växande Allmänna pensionsfonderna uppbådade det kapital som användes för den tidens Sverigebygge. Idag finns inte det kapitalet i AP-fonderna, som Sträng hade tillgång till. AP-fonderna har gjorts om till rena monetaristiska institutioner som inte längre deltar i samhällsbygget för att öka den nationella produktiviteten, utan är bara inriktade på att tjäna pengar och riskerar i den kommande finanskraschen att ha spelat bort stora summor. Det kapital som finns kvar i AP-fonder och andra kvarvarande institutioner från Strängs tid måste självfallet återinriktas till ett riktigt Sverigebygge, men det räcker inte på långa vägar. Banksystemet har i finanskrisen knappast heller några pengar. Ska Sverige kunna få full fart i produktionstillväxten krävs ett kreditsystem som använder Riksbanken på samma sätt som den tidiga amerikanska republiken under Alexander Hamilton, och senare under presidenterna John Quincy Adams, Abraham Lincoln och Franklin Roosevelt, använde statligt skapad och produktivt bunden kredit. fall ger politisk riktning åt landets utvecklingsplanering med hjälp av regeringens av riksdagen godkända kapitalbudget. Utvecklingsbankens uppgift är att sätta riksbankskrediterna i arbete, men också att ta i bruk allt idag spekulationsinriktat kapital i statens fonder och myndigheter, så att alla dessa medel binds till krediter för landets utveckling. Myndigheten Riksgälden är idag statens bank och sköter hanteringen av statens skatteinkomster och tull inkomster till dess att de skall tas i bruk i olika myndigheter. Placeringen av pengarna i dessa betalningscykler bör överföras från Riksgälden till den nya Svenska utvecklingsbanken. Annat spekulationsinriktat kapital i statens fonder och landets betalningssystem bör också samlas upp i utvecklingsbanken för att sättas in som produktiva krediter. På detta sätt kommer landets valuta att bli allt mer knuten till landets fysisk-ekonomiska utveckling. Rivstart Redan innan Svenska utvecklingsbanken kommit till stånd kan riksbankskrediterna börja användas, i existerande statliga institutioner och i det uppstädade banksystemet, för en rivstart för svenska infrastrukturprojekt, fysiska företagsinvesteringar och maskinexportavtal. Det gäller särskilt en av de få återstående statliga finansinstitutionerna från den senaste perioden av reglerat kreditsystem, på Gunnar Strängs tid, nämligen Svensk Exportkredit, som kommer att bli avgörande för Sveriges samarbete med BRICS-länderna. Almi Företagspartner, som skapades 1994, kommer att bli en viktig kreditinstitution för förmedling av riksbankskrediter direkt till mindre och medelstora tillväxtföretag. Dessa statliga finansinstitutioner måste förses med en särskild utlåningsmöjlighet för riksbankskrediter till viktiga projekt som ligger och väntar i byrålådorna. På samma strikta villkor kan Riksbanken också ge ut krediter genom affärsbanker, sparbanker och den statliga bostadsbanken SBAB, förutsatt att dessa först ägarmässigt frikopplats från all spekulation i värdepapper genom en bankdelning. En stor fördel med bankdelning är att bankerna blir riktiga banker igen, som är beroende av sina insättare och av att låna vidare till produktion och handel. Men i finanskrisens första skede kommer även sådana sanerade och strikt reglerade banker att ha stor brist på pengar. De kan då användas för förmedling av riksbankskrediter. Detta kan göras mitt i den kommande gigantiska internationella finanskraschen och vara avgörande för att rädda företag, viktiga institutioner och realekonomin. På detta sätt görs bankerna om till folkets verktyg för att med riksbankskrediter rädda tiotusentals företag och hundratusentals arbetsplatser i finanskraschen. Detta kreditsystem, som EAP förespråkar, innebär att staten via Riksbanken skapar sin egen kredit för att sätta landets hela potentiella kreativitet och resurser i fullt arbete för att förverkligas så snabbt det bara är fysiskt ekonomiskt möjligt. Politikernas ryggmärgsreflexer mot ungdomsjobb Du som förespråkar riksbankskrediter kommer att möta invändningar, som kommer reflexmässigt från både höger och vänster nästan innan du öppnat munnen. Högerns invändning: Det skapar inflation! Du svarar: Det stämmer att sedeltryckning skapar inflation om den används för konsumtion eller spekulation. I ett kreditsystem däremot så skapar krediten en fabrik, maskin, väg eller något annat av fysiskt ekonomiskt produktivt värde för framtiden. Alla nya riksbankskrediter i finanssystemet motsvaras alltid av någon tillväxt i verklighetens ekonomi, vilket gör att pengarna har ett säkert värde när de fortsätter cirkulera. Projekten ger den tillväxt som ger värde åt valutan, men tillför också tankekraft och kreativitet in i produktionen i form av ny teknik som sänker produktionskostnaderna och därmed sänker varupriserna. Produktiv kreditutgivning, även i stor skala, gör därför att priserna faller (inte stiger) och samma med skatterna. En rätt doserad kreditutgivning riktad till projekt kan utan allmän inflation ökas ända tills det rent fysiskt blir brist på tillgänglig arbetskraft, resurser eller maskiner. Vänsterns invändning: Ni räddar bankerna! Du svarar: Det är riktigt att dagens monetaristiska finanssystem använder räntor, skuldsättning och bankers penningskapande ur luft för att plundra människor, djur och natur, eftersom hela finanssystemet styrs in i bubblor. Men att låta hela skiten gå omkull gör bara plundringen värre. Sanerade banker som lånar till utveckling och produktion skapar frihet åt människor som står med tomma händer men hjärnan full av idéer. Det visar folkrörelsernas sekelgamla kamp för utbygget av sparbanker, jordbrukskreditkassor, bolånekassor osv. Människor som med krediten kan börja arbeta med maskiner, i stället för med sina bara händer, kan göra så mycket mer. Krediten gör det möjligt att skapa mycket mer än räntekostnaden. Räntan, skulden, penningskapandet eller banken blir problem om de tillåts skapa sina egna fiktiva bubblor eller nolltillväxtteorier. Nyttan av banken beror av vad den används till. 3

4 EAP:s alternativa Sverigeb av Kjell Lundqvist förläggare plats 8 på EAP:s lista Varför går vi till val vart fjärde år för att välja styrande församlingar; riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige? Varför har vi en regering i Sverige? Vad är det som gör en regering legitim? Det är frågor som varje medborgare borde ställa sig inför den 14 september. Enligt EAP:s uppfattning är en regerings uppgift att, för att parafrasera inledningen till USA:s konstitution, bygga ett perfektare land, etablera rättvisa, behålla lugn i landet, sörja för det gemensamma försvaret, främja den allmänna välfärden, och säkra frihetens välsignelser för oss själva och våra efterkommande. Det är också medborgarnas skyldighet att se till att vi har en sådan regering. Det är uppenbart för alla som sätter sig in i Sveriges efterkrigshistoria att varken våra regeringar eller medborgarna har uppfyllt sina skyldigheter sedan mitten av 1970-talet. Vi befinner oss i slutet av en 40-årig tragedi. Som en effekt av sammanbrottet av Franklin D Roosevelts ekonomiska efterkrigssystem drabbades Sverige och övriga västvärlden av upprepade kriser från början av 1970-talet. Investeringarna, alltså byggandet för framtiden, minskade med en tredjedel och reallönerna började sjunka Det skulle dröja 20 år, till 1996, innan de kom tillbaka till samma nivå. Man kan med rätta påstå att Sverige slutade bygga för framtiden för 40 år sedan. Detta är orsaken till att allt fungerar sämre och sämre i vårt land. På ytan kan det tyckas att vi i Sverige har det bra. Alla som jobbar har en hög materiell standard, men det beror på att vi inte ens underhåller det befintliga samhället utan låter det förfalla och i stället konsumerar varor tillverkade i länder där levnadsstandarden och lönerna är väldigt låga. Om dessa länder lyckas ta sig ur fattigdomen kommer Sverige inte längre ha något att leva av. En plattform för Sveriges framtid För att bryta denna nedåtgående process behövs genomgripande förändringar i det svenska samhället. Vi måste återgå till att vara ett produktivt samhälle där landets samlade produktivitet hela tiden ökar. Med produktivitetsökning menas att vi med mindre arbete producerar mer. För detta krävs utbildad arbetskraft, en fungerande och effektiv infrastruktur som hela tiden leder till högre energitäthet och blir bättre och bättre. All planering måste utgå från hur vi vill att framtiden ska se ut. För att detta ska vara möjligt måste vi sluta med all åtstramnings- och sparpolitik. Det viktiga med all verksamhet, privat såväl som offentlig, är att den är väl fungerande och leder oss mot de mål för framtiden som vi sätter upp. Ur nationens synpunkt är ett företag till för att bidra till framtidsmålet och inte att ägarna ska tjäna pengar. Vad vill vi bygga? Sverige är en suverän nation som bygger vad vi vill. Vad vi först vill bygga är vackra städer och ett landsomfattande magnettågsystem för att stoppa utarmningen av områdena utanför storstadsområdena och universitetsstäderna. Samtidigt måste den befintliga infrastrukturen underhållas och förbättras. Planeringen av nya, moderna kärnkraftverk måste startas omedelbart. För detta krävs att investeringsvolymen snabbt ökar med mellan 300 och 400 miljarder om året. Målet med detta är att återskapa Sverige som industrination som kan vara med att bygga en bättre värld. En av svårigheterna som vi står inför är att de flesta i dag inte förstår skillnaden mellan ett företag eller ett hushålls ekonomi och nationens ekonomi. Om ett företag eller en person har mycket pengar, säger vi att de är rika och välmående. Det beror på att de kan ta del av produktionsresultatet i landet eller från utlandet. Det som gör ett land rikt är inte pengar, utan just förmågan att producera eller mera exakt förmågan att hela tiden förbättra förmågan att producera vad ett sådant samhälle behöver. Vackra städer och blomstrande småorter bidrar till ett kreativt och optimistiskt samhällsklimat. I en stad blandas en mängd olika aktiviteter, som boende, affärer, kontor, kulturaktiviteter, småindustri, hantverkare, restauranger, parker, sjukhus, skolor och annan serviceverksamhet. Ett bra exempel på detta är Stockholms innerstad. Ett dåligt exempel är Stockholms förorter där man medvetet har separerat de olika verksamheterna till olika områden. Handel på ett ställe, bostäder på ett annat ställe, industri och kontor på ett tredje ställe. Dessutom är dessa förorter isolerade från varandra, oftast slumpmässigt utslängda i skogen utan vägar mellan dem. Dessutom är alla hus likadana och inget försök att bygga vackra hus har gjorts. Ingen flanerar i förortsmiljö. Denna typ av stadsplanering måste bort. Om man inte har för avsikt att bygga ett vackert hus ska man inte få byggnadstillstånd. Stadsplanerarna måste tänka om på Anders Borg kallar magnettåg science fiction, men varje dag åker tusentals passagerare från Sh magnettåg. Ett sådant magnettåg som EAP vill se byggt i Sverige och Norden skulle med sin hast Stockholm och Göteborg till 59 minuter och Köpenhamn till 75 minuter. order av politikerna. En stads bas är slutna kvarter med variation på vackra hus med insprängda parker och andra öppna platser. Vi behöver en skola som ger en utbildning som skapar medborgare som samtidigt är patrioter och världsmedborgare. Ungdomsskolans viktigaste uppgift är att lära eleverna att kunna avgöra vad som är rätt eller fel och vad som är sant eller falskt. Detta sker bäst genom att undervisningen består av en blandning av klassisk kultur, historia och naturvetenskap. Inom historia ska målet vara att skapa en förståelse av historiska utvecklingsprocesser, vilka idéer som låg bakom nationers, folkgruppers och personers handlingar. Ett bra exempel är att vintern 1933 kom två världsledare till makten. I Tyskland blev Adolf Hitler rikskansler den 30 januari och i USA installerades Franklin D Roosevelt som president den 4 mars. Att undersöka och förstå hur det kom sig och vilka idéer som låg bakom dessa två diametralt motsatta politiker lär en mycket om historia. Hur kan man veta att Hitler var en katastrof och att Roosevelt räddade oss från denna katastrof. Ett annat mera närliggande exempel är skillnaden mellan Gunnar Sträng och Kjell-Olof Feldt som socialdemokratiska finansministrar. Sträng var besatt av att utrota fattigdomen i Sverige och förstod att det enda sättet var att höja hela landets produktivitet. Feldt medverkade aktivt i nedrivandet av det system som Sträng använde sig av. Inom naturvetenskapen, som studerar universums principer, ska startpunkten all- Ny Sidenväg är en ny vär BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) är ledarskapet för en ny allians av nationer som omfattar mer än hälften av världsbefolkningen och landsytan, och en ny riktning i världsekonomi och politik. Sverige, Västeuropa och USA har inte råd att ignorera eller motsätta sig framtiden! av Helga Zepp-LaRouche och Hussein Askary I nuläget äger en strategisk omgruppering rum bland världens länder, som trots de hemskheter som pågår i Sydvästasien och Ukraina och den överhängande transatlantiska finanskollapsen, ger grund till hopp om att den rådande civilisatoriska krisen kan besegras. Hjärtat i denna positiva vändning är en ny finansstruktur som BRICSländerna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) upprättat och en ny ekonomisk plattform som framträtt i byggandet av Nya Sidenvägen, vilket Kina satt som utrikespolitisk prioritet. Ett alternativ till det bankrutta brittiskdominerade och dollarbaserade finans- och ekonomiska systemet tar nu form. Med sin Världsbank och Internationella Valutafond (IMF) har länderna i Västeuropa och Nordamerika självmant flyttat sin ekonomiska filosofi från Franklin D Roosevelts riktiga amerikanska system, att pengar och statliga krediter ska investeras i utvecklingen av samhället i allmänhet och infrastruktur i synnerhet, till ett system av frihandel, konsumtion och finansiell spekulativ verksamhet. Dessutom försökte Västvärlden genom IMF och Världsbanken att tvinga andra nationer i Afrika, Asien och Sydamerika att acceptera att vara slavar under dessa institutioner, genom åtstramning och begränsning av statens ansvar för sitt folks levnadsvillkor. Detta hade förödande effekter på alla dessa nationer sedan mitten av 1970-talet. Men den tiden verkar nu vara förbi! BRICS-ländernas statschefer träffades den 15 juli i Fortaleza, Brasilien, för det sjätte BRICS-toppmötet, där de undertecknade Fortalezadeklarationens 72 punkter, vilka innefattar det historiska beslutet att gemensamt grunda Nya Utvecklingsbanken (NDB), för finansiering av infrastruktur- och andra projekt i BRICS och andra utvecklingsländer och med säte i Shanghai. NDB ska inledningsvis kapitaliseras till 50 miljarder dollar, tio miljarder från varje land. I Fortalezadeklarationen beslutas även att upprätta en gemensam beredskapsreserv (BRICS Contingent Reserve Arrangement CRA), på inledningsvis 100 miljarder dollar, för att hjälpa länder föregripa kortfristiga likviditetsproblem. NDB är helt klart fröet till ett helt nytt 4

5 ygge! anghai stad till Shanghais flygplats med ighet på 500 km/timme sänka restiden mellan tid vara originalskrifterna av de personer som gjort stora framsteg inom sina områden. Som exempel kan nämnas Platon, Nicolaus Cusanus, Johannes Kepler, Gottfried Leibniz, Carl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann och Albert Einstein. Det är viktigt att inte bara förstå upptäckter, utan också hur de kommit till; något som dagens akademiska värld inte befattar sig med. Vad är då frihetens välsignelser som det talas om i USA:s konstitution? Det är att alla har rätt att delta i arbetet att bygga en bättre nation och en bättre värld. Dessa suveräna nationer, inklusive Sverige, måste leva upp till Westfaliska fredens anda, där det sägs att nationer är suveräna och att deras första plikt är att hjälpa sina grannar. Cirkusen försöker lösa problem era. De säger det faktiskt själva: En förutsättning för investeringarna är att de kan finansieras ansvarsfullt. Och alla vet vad Anders Borg menar med det. Det blir inget. Socialdemokraterna förstår att man kan använda statliga institutioner för att investera. Deras förslag att SBAB ska starta en ny avdelning för att finansiera byggandet av nya flerbostadshus är ett steg i rätt riktning. Men om man läser deras pamflett En bättre framtid för alla blir man bedrövad. Allt utvecklas i fel riktning, vilket är sant. Och vad är lösningen? Jo: Nu måste vi investera i jobb, skola och välfärd i hela landet, och samtidigt bygga upp säkerhetsmarginaler i ekonomin. Detta kunde lika väl ha sagts av Anders Borg. Ingenting om hur vi får fungerande järnvägar, sjukvård, skolor, äldreomsorg, socialförsäkringssystem osv. Tio miljarder till järnvägen på tio år gör ingen skillnad. Däremot är det riktigt att Trafikverket har förlorat kontrollen över järnvägssystemet och att verket måste återta kontrollen. Detsamma har hänt inom sjukvården, där landstinget har förlorat kontrollen och det har ingen aning om vad som händer. Detta gäller inom samtliga områden som sossarna pratar om, men eftersom de har varit med om att ställa till oredan talar de tyst om det och har inga lösningar utom vackra ord och Magdalena Anderssons ansvarsfulla ekonomiska styre. Det liknar en återgång till Kjell-Olof Feldts och Göran Perssons katastrofer. Alliansens satsning på rälsbundet höghastighetståg (till vänster): för lite för sent! Bara EAP:s planer (till höger) är potenta och kan bära hela Sverige till framtiden med framtidens teknologi: magnettåg. ldsordning! Det är alldeles utmärkt att Alliansen har insett att det behövs ett fungerande järnvägssystem i Sverige. Ännu bättre är att de har insett att det inte är bra med bostadsbrist. Det är också utmärkt att socialdemokraterna har förstått att vi behöver fler bostäder och bättre järnvägar. Det sorgliga är att dessa partier inte förstod det för 30 år sedan. Dessutom kan man ifrågasätta om de förstår vad som behövs för att få Sverige på fötter igen. Alliansens förslag, det så kallade Sverigebygget, liknar mer ett stort valfläskpaket än ett seriöst förslag för Sveriges framtid. Man får intrycket att Alliansen har glömt 60% av befolkningen som inte bor i någon storstadsregion. Av de fem punkter som räknas upp handlar fyra om storstadsområdena och den femte om järnvägar i norra Sverige och där sägs direkt att staten ska betala så lite som möjligt. Sedan sägs att 410 miljarder kronor ska satsas under 20 år, vilket blir 20 miljarder per år, som naturligtvis inte kommer att förändra något i Sveriges utveckling. I förslaget finns också nya byggnadsjobb per år fram till Bara lönesumman för byggjobbare är runt 6 miljarder per år. Det betyder att efter tre till fyra år kommer alla pengarna att inte ens räcka till bygglönerna och ännu mindre till några tåg. Detta förslag är valfläsk för att lura befolkningen. Alliansen vill inte ändra utvecklingen till det bättre. De tycker att allt går åt rätt håll. Befolkningen dras till storstadsområdena, får höga löner för välbetalda, ofta helt onödiga, servicearbeten och blir därmed lönsamma skattebetalare. Detta sägs nästan rakt ut i förslaget. Förhandlingar om fler bostäder och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik i Stockholm, Göteborg och i Skåne som helst inte ska betalas och byggas av staten. Författarna till denna rapport har bara ett syfte, att behålla makten och gilla den nuvarande utvecklingen. De har ingen avsikt att genomföra dessa förslag. De vet eller borde veta att deras sätt av finansiera detta, som de säger Finansieringen ska komma från såväl staten, berörda kommuner och landsting, brukaravgifter samt privata investerare inte kommer att funginternationellt finanssystem med utveckling och nationell suveränitet i centrum. Som Brasiliens president Dilma Rousseff sa: Banken erbjuder alternativ infrastrukturfinansiering för utvecklingsländernas behov med hänsyn till ineffektiviteten hos lånen från de traditionella internationella finansinstitutionerna. Raden av bilaterala samtal runt toppmötet i Fortaleza bjöd även på en mängd kärnkraftsavtal, vilket understryker den kvalitativa skillnaden mellan dessa nya grupperingar och rådande internationella finansinstitutioner. Bland dessa finns avtal mellan Ryssland och Argentina och mellan Brasilien och Ryssland. I upptakten till toppmötet tillkännagav även Sydafrika planer på att satsa på kärnkraft. Den transatlantiska världen är tvärtom i färd med att överge sina högteknologiska energikällor. Den nya sidenvägsstrategin Ovanpå detta lägger Kina grunden till Asiatiska Infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB), med aktiekapital på inledningsvis motsvarande 50 miljarder dollar. De nya institutionernas mål är också att minska Världslandbron är LaRoucherörelsens och EAP:s vision av en ny världsordning för fred genom ekonomisk utveckling. Den börjar ta form nu, och i Asien kallas den för den nya sidenvägen. dollarberoendet och börja handla i egna nationella valutor. Kinas president Xi Jinping och ett antal regeringsrepresentanter har på alla internationella forum upprepat betonat på vilka principer den nya sidenvägen vilar: ömsesidig utveckling, icke-konfrontation, ömsesidig respekt och dialog, respekt för varandras val av socialsystem, stöd för den andres strategiska intresse, absolut respekterad suveränitet och fördömande av varje form av hegemoni. Grundidén är att Kinas enorma ekonomiska utveckling, som omvandlat det mesta av landet sedan Deng Xiaopings reformer, kan kopieras av andra länder och därigenom besegra fattigdom och underutveckling. Olika aspekter av sidenvägspolitiken finns redan på dagordningen: Förbindelser längs den historiska rutten i Centralasien; sidenvägen till sjöss med byggandet av en andra panamakanal i Nicaragua med kinesisk hjälp och det strategiska samarbetet mellan Ryssland och Kina som slöts på toppmötet i maj mellan presidenterna Vladimir Putin och Xi Jinping. Principerna omfattar också premiärminister Li Keqiangs erbjudande att förbinda alla afrikanska huvudstäder med snälltåg. Det är ingen överdrift att påstå att både Utvecklingsbanken och Kinas nya sidenvägsstrategi i stort sett är en återspegling av LaRoucherörelsens 40-åriga kamp för en ny rättvis ekonomisk världsordning med idéer som Internationella Utvecklingsbanken, som Lyndon LaRouche föreslog redan på 1970-talet som alternativ till IMF och Världsbanken, och byggandet av Eurasiska landbron, som Schillerinstitutet, LaRouche och EAP föreslog efter Sovjetunionens fall Sverige behöver EAP och dess idéer för att bli en del av den nya världsordningen för fred och ekonomisk utveckling. 5

6 Alternativet till extremism av Andreas Persson regimkritiker plats 3 på EAP:s lista I riksdagsvalet 2014 är den viktigaste frågan för EAP och Sverige hur ska vi få ordning på den fysiska ekonomin, som innefattar utvecklingen av människans kreativa förmåga och produktivitet. Den allmänna debatten i samband med EU-valet, under Almedalsveckan och därefter, har i stort haft en positiv aspekt som är olika former av satsningar på bland annat infrastruktur och en mycket negativ i form av fokus på framväxande extremism. Oavsett om det är de styrande institutionernas avsikt eller inte, så visar resultatet i EU-valet och det så omhuldade opinionsläget att extremismen tilltar, inte avtar, när de ska till och bekämpa den. Metoden som tillämpats har alltså, i bästa fall, varit inkompetent. Extremister åt vänster- och miljöhållet anses i allmänhet vara mindre farliga, något som inte är genomtänkt. Extremism i Sverige idag Sverigedemokraterna (SD) debatteras flitigt, och har en stor valbudget som gör att de delvis kan sätta agendan. De vill som alla parlamentariskt inriktade partier få mycket utrymme för sina frågor och samtidigt försöka triangulera motståndarna som finns inom räckhåll. De debatteras så mycket att det till och med debatteras huruvida man ska debattera dem eller inte, om de gynnas av att debatteras. Svenskarnas Parti (SvP) försöker i någon utsträckning normalisera sin framtoning, liksom SD tidigare gjort. I SvP:s fall är det svårt att komma ifrån att de tills nyligen hette Nationalsocialistisk Front. Att de liksom Carl Bildt helhjärtat stödde nazistpacket i Svoboda i Ukraina säger också en del om deras bristande regeringsduglighet och i grunden revolutionära tendenser. Det är i nuläget inte troligt att SvP eller den mer radikala Svenska Motståndsrörelsen (SMR) lyckas med en kupp. Så vari ligger hotet egentligen? Frågan som uppstår är: Hur kan det komma sig att sådana partier, med ett sådant förflutet, vinner mark när de helt saknar lösningar på de problem som Sverige och världen står inför och dessutom har en så skev människosyn? Det senare är inte såsom det framställs av det trehövdade monstret bestånde av nyhetskartellen Schibsted, Bonnier och Stenbeck samt deras svans i form av statens media något som skiljer dem från de partier som annars sitter i riksdag och regering, utan något som förenar dem alla. De förenas för övrigt också av att de helt saknar lösningar. Det finns människor i olika partier som har goda avsikter och är mer eller mindre mentalt friska, men som partiorganisation är EAP den enda i Sverige som har en helhetslösning och, trots mycket förtal om motsatsen, aldrig tummat på de mänskliga och medborgerliga rättigheternas helgd. Diskutera den nya ordningen! Anledningen till att extremismen växer är den ekonomiska krisen i kombination med avsaknaden av synliga alternativ. Om man är missnöjd med socialdemokraterna och de nya moderaterna så finns det inte mycket annat att göra än att rösta på radikala alternativ. Vi är ett alternativ, och har konkreta lösningar. Vi är helt ensamma om att ha det. Så frågan är varför de etablerade medierna och politikerna, och andra som kan nå ut med sitt budskap, står och pratar om ditt och datt i stället för att diskutera våra förslag. Det finns ju inget annat att diskutera. Ingen kan på allvar tro att romer som tigger eller ensamkommande flyktingbarn är roten till, eller lösningen på, det grundläggande problemet i världen. Så varför diskuteras det så flitigt? Kanske för att alla inblandade cyniskt tycker att det ligger i deras egenintresse? Oavsett om man är för eller mot invandring, som det slarvigt uttrycks, så finns här röster att vinna. Sen har en del mage att säga att det handlar om människosyn. Om det handlar om det, borde vi inte då omedelbart och enkom prata Känn din fiende! De väljare som förvisso ogillar den nuvarande politiken och har noterat att S och M är ganska lika skräms kanske av det växande stödet till extremister (se bilderna ovan) att fortsätta rösta på den nuvarande inriktningen. Andra lockas av de extremas visioner och lusta att lova allt åt alla, utan att kunna berätta hur det ska finansieras. Martin Luther King sa om extremismen att det finns en god sådan, och tog exemplet med Sokrates som en extremist för sanningen. I den bemärkelsen är vi naturligtvis extremister. Här syftar vi dock på den farliga extremism som nu är på frammarsch, den helt utan förnuft, rim och reson, som göds av mittenpartiernas anpassning till den misslyckade tredje vägen och deras slaviska hållning till EU:s finanspolitiska ramverk. adville oma flickr om hur vi ska befria världen från fattigdom och krig? Det är just det som är vår enda fråga, och så har det alltid varit elaka rykten till trots. Senast i samband med den så kallade finanskrisens utbrott borde alla som känner till oss (det inkluderar alltså alla med något som helst inflytande på världen i stort) radikalt ha omvärderat oss. Vi väntar dock fortfarande på att vi ska presenteras som ett alternativ för väljarna. Titta på hur Fi bars fram av massmedia i EU-valet senast. Den officiella versionen är att de fick ökat stöd genom sina homeparties, och sedan rapporterade tidningarna om det. I verkligheten rapporterade tidningarna att de skulle gå framåt; sedan röstade en del lydigt på dem som på förhand utpekats som vinnare. Ibland undrar man vad F! står för, när man läser deras ekonomiska och andra förslag, som inte relaterar till deras påstådda kärnfråga, som ju skulle vara jämställdhet. F! som i Fascisterna! tänker jag när jag ser att de vill lägga ned inte bara kärnkraft, utan även sluta använda alla fossila bränslen. Vi har redan tidigare visat att fascismen kan genomföras med eller utan stöveltramp och Fi verkar i nuläget ha den senare inriktningen. Lägg ner försvaret, men döda människorna genom att försämra deras levnadsförhållanden med hjälp av radikal miljöpolitik. Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet brottas med Schyman (Fi) Jacobsson (SvP) Åkesson (SD) svenskarnasparti.se Med mittenpartier menas här S och M med deras stödfalanger inom andra partier. Båda dessa partier S efter Göran Perssons tillträde och de Nya Moderaterna är konstruerade med Tony Blairs New Labour som förebild. Blairs idé var att utnyttja kommunismens misslyckande till att få alla västländer att helt ge upp all form av statlig styrning av ekonomin. Det innefattar den framgångsrika amerikanska metod som byggde Sverige under sent 1800-tal och efter andra världskriget. Tyskland, liksom alla andra ekonomiskt framgångsrika länder, har samma erfarenhet. Det är med den amerikanska kreditpolitiken, som bland andra Roosevelt använde, som ekonomin blomstrar. Din fiende är med andra ord inte främst de galna extremisterna, eller den nuvarande regeringen, eller Löfven, utan den dessa saker när de försöker anpassa vår trestegslösning till sin egen ideologi. Om man inte besitter ett barns naivitet förstår man att extremistpartier som SvP och Fi inte skulle ha en snöbolls chans i helvetet att bli invalda någonstans om de fått lika lite mediatäckning som vi fått på senare år. Det är inte så att jag ber nyhetskartellen angripa oss, eller kräver Fi-behandlingen, men det vore kanske en idé att hela svenska folket, inte bara de som har turen att få en Ny Solidaritet i handen, fick reda på att man kan rösta på de lösningar som Franklin Roosevelt använde sig av i sin nya giv för att besegra såväl den ekonomiska utslagningen som fascismen. Det är svårt att förstå att de andra partierna tror att det är bra att brottas med skuggor och ge sig på effekterna av finans-/ekonomiska kollapsen, oavsett om effekten är en tiggare, eller en rasist som tycker att de ska tigga någon annanstans, i stället för orsakerna till kollapsen. Om du har direkt inflytande över media ta ditt ansvar och presentera alternativen för väljarna. Om du inte har direkt inflytande över media, har du ändå ett ansvar. Du kan vara på makthavarna, media och politiker, lokalt och nationellt, och ställa dem till svars med hjälp av vår lösning som presenteras i den här tidningen och på EAP.NU. brittiska tradition som Tony Blair representerar. Vi kallar det fortfarande för det brittiska imperiet, eftersom det är vad det handlar om imperialism. Vad annars kan man kalla det att beröva länder sitt självbestämmande genom globalisering, att lamslå handeln mellan länder genom så kallad frihandel som minskar produktionen, och att när det krävs för att det brittiska systemet ska överleva bomba sönder länder eller på andra sätt ha ihjäl deras befolkningar? Att ge sig på dessa extremister och de andra stora etablerade partierna utan att nämna det brittiska imperiet, som faktiskt skapat deras ideologier (oavsett om de vet det eller inte), vore att ägna sig åt precis den typen av skuggboxning som Platons Sokrates varnade för. News Øresund Johan Wessman EAP:s och Roosevelts beprövade lösning Steg 1. Bankdelning Banklagen Glass-Steagall, som infördes av Franklin Roosevelt och avskaffades 1999, debatteras flitigt i USA och andra västländer. Vi behöver omgående en sådan lag i Sverige. En bankdelningslag lik Glass-Steagall skulle se till att stoppa flödet av statliga krediter till bankernas kasinoverksamheter. Steg 2. Riktade krediter I stället för hasardspelande, riktas i vårt system alla statliga krediter av de folkvalda församlingarna genom riksbanken, riksgälden, genom myndigheter eller genom reglerade, hårt hållna privata banker till produktiva ändamål. Steg 3. Bygg en ny infrastrukturplattform I stället för att försöka bygga ett par tusen bostäder och några uråldriga tåg (som ska vara klara om ett par decennier!) samt att på fullt allvar satsa på medeltidstekniker som vindkraft, tänker vi på en mandatperiod bland annat bygga tals bostäder, moderna kraftverk och ett tätt magnettågsnät som täcker hela landet. Vår rörelse jobbar på att få andra länder i väst att göra detsamma och har fått stort gehör i andra delar av världen för den här idén. I Kina byggs det exempelvis så det står härliga till. 6

7 Vernadskijstrategin i stället för grön fascism av Elias Dottemar ordf. Fusionsenergiföreningen plats 6 på EAP:s lista Vi inleder med några ord från en berömd 1900-talspolitiker som många svenskar och alla miljövänner skulle hålla med om: Den eviga naturen hämnas obönhörligen på överträdelser av hennes lagar. En viss tid kan man naturligtvis håna naturen även här men hämnden uteblir inte, den framträder enbart senare, eller snarare upptäcks för sent av människan. Genom att människan försöker mopsa sig mot naturens järnlogik hamnar hon i strid med de enda principer som också hon själv har att tacka för sin existens som människa. Så måste handlande mot naturen leda till hennes egen undergång. Detta var Adolf Hitler i Min kamp, Band I, Kapitel 2, 10 och 11 resp. i 1934 års utgåva. Som de flesta ledande nazister var Hitler en brinnande miljövän. Sedan dess uppkomst på 1960-talet har miljörörelsen systematiskt förbjudit tillämpningen av vetenskapliga och tekniska framsteg på världsekonomin och därigenom kraschat den. Miljörörelsen är fascister som förespråkar och till stor del har lyckats införa en totalitär, diktatorisk likriktning av samhället, precis som Hitler, fast värre då miljörörelsen eftersträvar det moderna agro-industriella samhällets fullständiga undergång. Våga säga ifrån! Alliansen mellan USA, Sovjetunionen och Kina satte 1945 stopp för den tidens fascistiska projekt, som brittiska imperiet stött fram till dess att projektet vände sig mot sin egen brittiska matmor. Projektet lades ned, men imperiet blev tyvärr kvar. Dess nästa påhitt var Winston Churchills kalla krig, enligt vilket USA och Sovjetunionen måste vara fiender och alla andra länder under dödshot välja sida. När det 1991 äntligen var över lanserades globaliseringen, vilken sammanfattat innebär att eftersom väst vann kalla kriget får London diktera vapenvilans villkor, som Washington och Bryssel sedan har i uppgift att genomdriva och se till att resten av världen följer. Under alla dessa tre brittiska projekt fascismen, kalla kriget och globaliseringen fanns och finns det krafter som skiter i krigspropagandan och driver en egen politik. Under fascismens tidevarv var det USA:s president Franklin Roosevelt som insåg att brittisk och fascistisk imperialism var samma andas barn och i stället, trots alla meningsskiljaktigheter, kunde odla fruktsamma relationer med Sovjetunionen, Kina, Latinamerika och Mellanöstern. Under kalla kriget var det Alliansfria rörelsen (eng. Non-Aligned Movement NAM) som förkroppsligade en utväg ur soppan. Det är i NAM som EAP:s inflytande har sina rötter, genom samarbetet med ledare som Indira Gandhi och José Lopez Portillo. Det var amerikanen Lyndon LaRouche och hans medarbetare som med stort bifall satte ny ekonomisk världsordning på NAM:s dagordning som ett rooseveltskt alternativ till Fidel Castros Nord- Syd-projekt. Då som nu var principen att det som förenar oss är större än det som skiljer oss åt och att samarbete mellan länder och folk med fokus på det som förenar oss över tid besegrar det andra, medan konflikt med fokus på det som skiljer oss åt över tid dödar det som förenar oss, nämligen vår mänsklighet. Vladimir och vi Vi firar nu tio år sedan LaRouche på vår konferens i april 2004 lanserade Vernadskijstrategin som en praktisk tillämpning av ovan nämnda princip. Vladimir Vernadskij ( ) är högaktuell då han inte såg någon motsättning mellan sitt hemland Ukraina och dess nordöstra granne Ryssland. Även hans forskning är högaktuell, eftersom den vetenskapligt specificerade vad detta universellt mänskliga empiriskt och principiellt innebär. Kännemärket för människors ekonomi till skillnad mot djurs ekologi är, i den utsträckning vi inte envisas med att bo på Apornas planet, att vi medvetet tillämpar de naturkrafter vi upptäcker och lär oss hantera, på sätt som naturen inte förmår utan oss. Vernadskijs livsverk är en vetenskaplig och akademisk redogörelse för och bekräftelse på den gamla grekiska sagan om Prometheus, titanen som gav människorna elden för att de genom vetenskap och teknik inte skulle vara utlämnade åt Zeus (naturens) godtycke. Den människosyn Vernadskijs arbeten företräder och belägger är både det tydligaste alternativet till den miljöpolitik som citeras i början av artikeln och den bäst lämpade grunden för det fruktsamma antiimperialistiska samarbete mellan USA, Ryssland, Kina och Indien som de tre sistnämnda redan sjösatt i och med BRICS och Nya Sidenvägen. Det enda som står i vägen för ett amerikanskt anslutande och beseglande av den nya ekonomiska världsordning LaRouche utformade är egentligen Obama. Fascister, miljörörelser och globaliseringar höjs alltid till skyarna av brittiska oligarkin av inget annat skäl än att trygga sin imperiemakt. Om den i övrigt fullt genomförbara ekonomiska återhämtning som EAP går till val på ska kunna påbörjas, måste vi förena oss med de krafter i världen som redan idag för en politik i strid med imperiet, dess miljörörelse, dess krigspolitik, dess globalisering. Ta chansen nu medan den brittiska eliten är gammal och gaggig. Världen har sprungit ikapp deras gamla imperiebyggen. Det är tid för EAP:s politik. Brittiska imperiet bakom masken Fascister, miljörörelser och andra maskerade extremister höjs till skyarna när det passar den brittiska eliten, av inget annat skäl än att den vill trygga sin egen makt. Miljörörelsens erkände brittiske fader är Charles Darwin. Han avfärdades på sin tid som extremist med sitt prat om att människan är en apa. Själv tillskrev han däremot sina upptäckter svartrocken Thomas Malthus. Denne trodde att jorden har knappa, begränsade resurser och att folkmängden förr eller senare går om dessa. Darwin skriver redan i inledningen till huvudverket 1859, vars alltid utelämnade, hela titel för övrigt lyder Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller de bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron, att han enbart tillämpar Malthus lära. Malthus betraktades under sin livstid visserligen som extremist, men gjordes efter sin död 1834 till rikskändis. Darwin måste därför alltför väl ha känt till att Malthus lösningsförslag på överbefolkningen var massmord: Alla barn som föds utöver det som krävs för att upprätthålla folkmängden måste nödvändigtvis gå under, såvida inte vuxnas död gör plats för dem. Han fortsätter med en rad förslag på metoder, som att sprida svält och särskilda sjukdomar. Det kan nämnas att när Malthus skrev Befolkningsprincipen 1798 var världsbefolkningen under en miljard. Malthus skrev i egenskap av ekonom för brittiska imperiets kärnverksamhet: Ostindiska kompaniet. Efter att ha hjärntvättat ekonomistudenter i 30 år som professor vid East India Company College kunde imperiet börja genomföra hans idéer praktiskt: Enbart i kolonin Indien dödades mellan 50 och 100 miljoner, bland annat genom att tvinga dem att odla ekologiskt opium i stället för mat. Darwin lovordade malthusianismens effektivitet i boken Människans härkomst 1871, men hade också kritik: Högre spädbarnsdödlighet bland de fattigaste klasserna är också viktigt; liksom högre dödlighet från olika sjukdomar bland invånare av alla åldrar i trånga och undermåliga bostäder. Han påpekar att Malthus missat att spädbarnsmord ( infanticide ) är effektivast, i synnerhet av flickebarn. En samtida frälst malthusian var Karl Marx. Dessa bägge brittiska extremister, Malthus och Darwin, kunde tack vare den tidens supermakt, det brittiska imperiet, saluföras som banbrytande vetenskapsmän på läroverk världen över. Nästa generation darwinister, H G Wells och Julian Huxley, blev därför alls inga extremistiska kufar på universitet, utan storpolitiker med globalt inflytande. De institutionaliserade Malthus och Darwins teorier i form av det man runt förra sekelskiftet kallade rashygien eller eugenics, vars lågvattenmärke nåddes i Auschwitz och liknande inrättningar under andra världskriget. Efter kriget blev Huxley ordförande för Unesco, där han drev programmet Människan i den moderna världen, enligt vilket genetiska underklasser inte borde få sjukvård (vilket nu tillämpas i Obamacare) och långtidsarbetslösa steriliseras blev han adlad av drottning Elizabeth II och gjord till president för Brittiska rasbiologiska sällskapet, varifrån han grundade Världsnaturfonden (WWF) Två andra grundare av WWF var en icke ångerfull Hitler-sympatisör, prins Philip hertig av Edinburgh, och en tidigare medlem av det nazistiska SS, prins Bernhard av Nederländerna. Från och med detta var miljön det nya namnet för rashygien och har idag blivit statsreligion i hela västvärlden, så till den grad att vi i religiös övertygelse tillbakalutat godtar fattigdom och svält. Innehållet är detsamma som gamle Malthus filosofi: Resurserna är begränsade och eftersom européer är överlägsna måste vi se till att de underlägsna inte förbrukar dem. S & M ingen lösning I ljuset av de extremböjelser som företeelser som Fi och SvP saluför på skalans ändalyktor, kan kanske gammal hederlig S & M för många väljare framstå som en beprövad, mindre drastisk mittenläggning. I syfte att utröna huruvida detta är fallet har undertecknad låtit granska nämnda medelmåttpartiers egen propaganda och lista deras svar på och uppfattning om fem i nuläget angelägna ämnen. Då ingendera väntas erhålla tillräckligt väljarstöd för regeringsbildning, kan de koalitionspartners som de bägge aspiranterna relativt förbehållslöst tros bli uppbackade av ses som inkluderade fyraprocentskamrater till respektive alternativ. Helt osannolik är naturligtvis inte heller en S/M-koalition i tysk tappning. Systemkrisen Brittiska imperiet/ Globaliseringen Nya Sidenvägen/ BRICS Världskrigshotet Människans roll i universum Finns inte. Borgerlig regering bär skulden till allt dåligt. Ny bankskatt ska dra in 4 miljarder. Full underkastelse. Svenskar ska utbilda sig och byta jobb efter imperiets önskemål. Sverige bör vara mer aktivt och närvarande i Asien samt utveckla sina relationer och stärka sin handel med Ryssland. Finns inte. Alla konflikter är enskilda fall utan samband. Sverige ska dock vara en stark röst för fred. Ingen. Människor ska utbildas och arbeta som självändamål. Påverkan på miljön (universum) ska minimeras. Källor till sammanfattningar och citat är uteslutande moderat.se och socialdemokraterna.se samt Socialdemokraternas utrikesdeklaration 2014: En rättvis värld är möjlig från 19 februari S M EAP Finns inte. Ekonomin växer långsamt p.g.a. omvärldens svaga återhämtning från krisen. Full underkastelse. Sanktioner mot alla oliktänkande länder. Kan stoppas genom att oliktänkande regeringar störtas och med våld byts ut mot fogliga. Kriget kan vinnas genom att oliktänkande regeringar störtas och med våld byts ut mot fogliga. Förvalta naturen genom tillväxt, teknikutveckling, forskning och innovation. Ogiltigförklara spekulativa tillgångar. Villkora statlig kreditutgivning till produktiva syften. Sätt Londons City och Wall Street i konkurs genom bankdelning. Respektera alla nationers suveränitet. Svensk anslutning till Sidenvägen via svenska magnettåg och fusionskraftverk byggda i samarbete med Asien. Inled storsamarbete med Ryssland och Kina för att ge alla människor hög materiell och kulturell levnadsstandard. Möjliggöra existenser på högre nivå genom att tilltagande införliva skapelsen i människans ekonomiska sfär. För att göra S rättvisa bör nämnas att de i sin officiella utrikesdeklaration på sidan 7 faktiskt kommit på en konkret lösning till världens orättvisor, nämligen att internationella idrottsförbund inte ska låta länder där orättvisor förekommer arrangera OS och VM! Rätt ska vara rätt. 7

8 Varför ska du rösta på EAP? av Malin Wik redaktör eap.nu plats 4 på EAP:s lista Supervalåret och vilket år! Så här mycket politisk aktivitet har inte skådats sedan jag gick med i EAP. Vi brukar tyvärr vara ensamma om att ställa upp plakat och dela material, men i år har EAP periodvis fått sällskap. Tänk om den politiska aktiviteten var så året runt, vilken fröjd för människan. Men visst förstår jag de andra partierna, att de bara vågar sig ut under satta datum vart fjärde år. Det måste vara minst sagt pinsamt för dem att pre sentera partiprogrammet, lika bra att göm ma sig i de oantastligas korridorer. Vilken tur då att EAP finns, så det kan bli ordning och reda i Sverige med beprövade lösningar och med framtidsvisioner. Frågan blir ju: Varför ska du rösta på EAP, ett litet parti som du knappt hört talas om, och som media och ledande i världen konsekvent ignorerar, men det till trots vet så mycket om? Till skillnad från alla andra partier går vi inte på linjen populism och sakfrågor. Det är trams och flyttar fokus från det väsentliga, nämligen lösningarna till vår kulturella och ekonomiska kollaps. Dessa frågor är etablissemangets stora skräck; de våndas över att någon faktiskt vet hur världen fungerar och ännu värre, att någon vet hur det går att vända krisen till framgång och göra människan fri från det mentala slaveriets bojor. Det är dags att vi gör som Prometheus och tar tillbaka elden till människan, så hon kan återfå sin roll som skapande aktör i universum! För med handen på hjärtat kan vi återigen konstatera att de etablerade partierna inte besitter några som helst lösningar till några av problemen. De är fast i sina -ismrutor och nåde den som kliver utanför rutan! Även om du nu kanske ser den femi- Vem lämnar Prometheus-facklan till nästa generation? nistiska frammarschen som en seger för mänskligheten eller tycker att Sverige blir ett vackrare land om invandringen begränsas, bör du genast tänka om. Vad vill feminismen egentligen? Skapas det fler arbeten om föräldrarna delar lika på föräldrapenningen? Byggs det fler bostäder om vi slår hål på heteronormativiteten? Kan Sverige fungera som en nation om landet avbefolkas och hur ska samhällsinvesteringar finansieras? Och frågorna fortsätter... För visst är det enkelt att tala om investeringar och som plåster på såren satsa på Stockholms tunnelbana från 50-talet. Inför val brukar det som bekant dyka upp en del valfläsk. Låt det fortfarande anas ett glimmer så ingen upptäcker att framtiden håller på att stjälas. Och det gör ju ingenting, för framtiden är för avlägsen och förhoppningsvis så rättar nästa generation till det, den generation som du är med och fostrar. Det ger en viss trygghet att lämna över facklan till en generation som vuxit upp med en ständigt tilltagande drogliberalism, konsekvent praktiserande av tv-spel och stora intressen för hbtq-, r-, s-, t-människors rättigheter. Som om de inte är människor, utan är en egen sort. Om du inte vill se din framtid bokstavligt talat spekuleras bort, uppmanar vi dig att engagera dig omedelbart! Argument om att inte rösta, är bortkastat, för ingen bryr sig om ifall du struntar i att lägga en röst. Men, att lägga en röst på EAP så partiet växer, sänder en tydlig signal till de styrande att politiken måste ändra styrriktning, nu. Ingen kommer att göra det åt dig, utan du är den aktiva aktören som skapar förändringen. LaRouchePAC.com to Wall Street: It s Your Crap; You Eat It Lyndon LaRouche American Statesman and Economist July 24, 2014 Call it the Tonkin Gulf Syndrome. First you fabricate a lie about an incident or its authorship to justify military action; then you quickly escalate hostilities; and war is irreversibly underway before anyone has time to think twice about it. It s what the British Empire did to suck the U.S. into the Vietnam quagmire. It s what Tony Blair pulled off with his dodgy dossier about Saddam Hussein s nonexistent WMD in Iraq, with George Bush in tow. It s what the British and Obama tried to do again last year with the Syrian government s supposed chemical weapons attack which was derailed at the eleventh hour by strong opposition from outside and inside the U.S., much of it organized by LaRouche PAC. And it is what the desperate, bankrupt British Empire is once again trying to pull off around the MH17 incident in Ukraine, with a headlong rush towards thermonuclear confrontation between the United States and Russia. In the last 24 hours, significant obstacles have been thrown up to that British gambit from U.S. military and intelligence circles opposed to Obama s provocations; from Russian President Putin; and from a deeply-divided Europe, which is dragging its feet on adopting increased sanctions against Russia. But stalling war, as desirable as it is, does not eliminate the driving force behind the rush to thermonuclear confrontation. As long as you go along with Wall Street s fraud, with their demands for payment on dead debt regardless of the cost in human lives, you are walking into a trap, Lyndon LaRouche commented today. If you denounce their $2 quadrillion in phoney assets as a fraud, then you can bankrupt the British Empire and their Wall Street sidekicks, and also sink their drive for war. It s the only way to break the trap. Take the case of Argentina, LaRouche continued. What the vulture funds are trying to impose on that country, with the backing of Federal Judge Griesa and the Supreme Court of the United States, is a fraud Wall Street has to eat its own crap, American statesman Lyndon LaRouche insists. Some governments agree. Image: Wall Street Bull. and a crime. The paper that they are trying to enforce is fraudulent and worthless. Argentina can t pay and won t pay they have no legitimate obligation to do so. All of South America agrees. This is paper that is never going to be paid. There is no possibility that the speculators will be able to recoup. Wall Street and the City of London are just going to have to take the hit. So we are sending Wall Street a simple message: It s your crap; you eat it, LaRouche stated. Take the related case of Detroit, where that city is also being destroyed by bankers and vulture funds including some of the very same ones preying on Argentina trying to collect on worthless assets. That s also a fraud, and should be cancelled. These guys said they had it coming to them; well, they don t have anything coming to them. What they are claiming is a joke; it s finished; it s all over; they are never going to get it. Their claims are worthless, LaRouche said. LaRouche also pointed to other worthless paper accounts which are destroying the world economy, such as those of commodity speculators. Look at the grain markets. Look at energy. These guys are also claiming values that don t exist, and they are killing people as a result. In fact, LaRouche added, we need a general proposal for an agreement among nations, as to what is and what is not real value in the economy. We have to force that issue, if we are going to solve the crisis. Fortunately, the BRICS nations have taken a strong step in that direction at their mid- July summit in Brazil. With yesterday s decision by Judge Griesa to not grant a stay in the execution of the vulture funds predatory collection demands on Argentina, that country now faces a July 30 deadline to either pay up, for face default. That means the fuse is lit, LaRouche said, both on the Argentina debt bomb, which could detonate the entire international system, and also on the escalating war danger. The time to act is now. For daily updates in English, please visit the American LaRouche movement at Krigs- eller fredspolitik? EAP menar bestämt att världen behöver en ny rättvis ekonomisk världsordning. BRICS-ländernas nya internationella bank kan vara början på det. Vi arbetar sedan 40 år med våra internationella samarbetspartners för detta. Som en konsekvens av dagens system flyr massvis med människor, eller mördas helt sonika för närvarande exempelvis av regeringstrupperna i östra Ukraina, av ISIS i Irak eller Syrien, eller av den israeliska regeringen i Gaza. Sveriges utrikesminister Carl Bildt sammanfattar läget: Det är ett osedvanligt anspänt och krävande internationellt läge just nu. Det är så många kriser som pågår och som relaterar till varandra. Gazakonflikten är förmodligen den enklaste konflikten och den är svårare nu än tidigare. Ukraina har en speciell dimension eftersom Ryssland är inblandat, sedan är det Syrien som ser utomordentligt illa ut och en förfärlig situation i Irak. Samtidigt pågår ett sammanbrott i Libyen. Allt hänger ihop och terrorhotet i Norge har också med detta att göra. (Aftonbladet, ) Vad han inte nämner är att det är precis den politik som han själv för liksom Göran Persson tidigare, och internationellt Tony Blair med hjälp av först Bush- och nu Obamaregeringen i USA som leder till dödandet, terrorn och flyktingströmmarna. Att ett tredje världskrig är förestående om det nuvarande systemet inte ändras torde vara klart. Antingen sker det i form av ett fullskaligt kärnvapenkrig med Ryssland, som provoceras fram genom något i stil med nedskjutningen av MH17 som i så fall blir ett nytt skotten i Sarajevo eller i form av fortsatt spridning av ISIS-liknande terrorkrigföring (med hjälp av USA:s, britternas och Sveriges vänner i Saudiarabien), som till slut uppslukar hela världen, såsom Europa uppslukades under hundraårskriget ( ) och igen under det trettioåriga kriget ( ). Alternativet är fredligt samarbete med BRICS-länderna och rättvisa ekonomiska villkor för resten av världen. Då och endast då kan vi besegra terrorn och krigshotet. Vad Sverige anbelangar, vill EAP omedelbart ta hem all svensk trupp från utlandet, ersätta Carl Bildts krigshets med mer traditionellt fredsmäkleri och sätta fart på den inhemska ekonomiska utvecklingen för att främja vår positiva inverkan på världen i stort. STÖD KAMPANJEN DONERA PG BG BLI VALARBETARE RING KOM FÖRBI VÅR VALSTUGA VID SERGELS TORG SKRIV UT FLYGBLAD ATT DELA UT FRÅN HEMSIDAN EAP.NU RÖSTA PÅ EUROPEISKA ARBETARPARTIET - EAP SKRIV PÅ EN BLANK VALSEDEL ELLER BESTÄLL PÅ 8

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

3. Lösningen på problemen

3. Lösningen på problemen 3. Lösningen på problemen Pengar är en konstruktion och inte ett naturfenomen! Är vi nöjda med konstruktionen? Om inte, hur ska den förbättras? 2 Vad är problemet? Pengar skapas mot att någon skuldsätter

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)?

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? I en centralbanksekonomi är det några förhållandevis få hemliga och insynsskyddade privatpersoner som kontrollerar tillverkningen av nästan alla pengar (minst

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Föreningen för Förändring

Föreningen för Förändring Föreningen för Förändring Vem är jag? Egentligen helt oväsentligt. Vad är FF? Den gemensamma nämnaren och, därmed hjärtefrågan, är åsikten att det svenska folkets inflytande över Sveriges styre måste ökas.

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system 2. Konsekvenser och problem med nuvarande system Vad påverkas av penningsystemet? Penningsystemet 2 Vad påverkas av penningsystemet? Brist på pengar Inflation Ökande penningmängd Penningsystemet Överföring

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Vad är egentligen en

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Välkommen till vår vackra mötesplats, 130 m från Almedalens scen, med utsikt över havet. En mötesplats för det goda samtalet. I Almedalsprogrammet presenteras

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011 Ekonomi Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare. Ledartexterna

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Det är i skuggan av Grexit och Brexit dvs risken att Grekland som första Euroland tvingas lämna den gemensamma valutan, och att Storbritannien

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9)

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) 2013-05-31 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-2574 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer