Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11"

Transkript

1 Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11

2 Kunskapsskolans skolor drivs efter ett gemensamt pedagogiskt program för personligt utformad utbildning. Det har visat sig framgångsrikt och idag har vi 33 skolor i Sverige. Dessutom finns systerskolor i England och USA. Vår affärsidé är att driva en kedja av friskolor som tillämpar ett gemensamt arbetssätt. Orden kedja och gemensamt är viktiga. Det ger oss möjlighet att överföra kunskap och uppnå en mycket hög pedagogisk kvalitet genom att kontinuerligt dra lärdomar av och sätta ambitionen utifrån de skolor inom företaget som lyckas bäst. Kunskapsskolan har fyra övergripande mål, som vi vet tillsammans skapar den bästa skolan. Varje kunskapsskola/gymnasium ska ha högst betyg i kommunen i vissa storstäder stadsdel och för gymnasiet för de program vi tillhandahåller inom relevant geografiskt område. Sveriges mest nöjda elever och föräldrar. Sveriges bästa och mest nöjda lärare. Långsiktigt uppvisa en positiv marginal om 5-7 procent. Framgång mäter vi på olika sätt. De samlade resultaten bildar Kunskapsskolans årliga kvalitetsrapport som jag här har glädjen att överlämna ett sammandrag av till dig i form av vår årsrapport. På grundval av den har vi diskussioner mellan alla lärare och chefer och bestämmer vad vi ska förändra och jobba hårdare med. I år kan vi konstatera att våra skolor befäster sin position bland Sveriges allra bästa. Våra elever, lärare och föräldrar är överlag mycket nöjda med sin skola och rekommenderar den gärna till andra. Tyvärr kan vi inte med säkerhet säga hur vi förhåller oss till andra skolor, eftersom de flesta inte mäter detta. Vi når inte riktigt upp till våra ekonomiska mål, men vår marginal är positiv och långsiktig. I år har det möjliggjort att vi kan satsa extra på våra skolors IT-struktur, utveckling av Kunskapsporten och löneökningar utöver avtal, för de allra duktigaste lärarna. I den här rapporten kan du hitta mer om våra resultat vad vi gjort bra och vad vi anser att vi måste göra bättre under det innevarande året. Det är så vi tror man måste jobba för att varje dag bli lite bättre än igår. Men allt kan förstås inte mätas i siffror. Varje elev är unik. Och det förtroende som våra elever och deras familjer har givit oss, att ge dem den bästa starten på livet, fyller alla oss på Kunskapsskolan med ödmjukhet, stolthet och beslutsamhet. Per Ledin VD Kunskapsskolan PS. Dina synpunkter och reaktioner är ovärderliga för vårt ständiga förbättringsarbete. Du får gärna höra av dig till mig på DS 2 Kunskapsskolan 2010/2011

3 Högst betyg Meritvärdet på grundskolan är fortsatt stabilt och högt på 237 poäng (239p VT10, 236p VT09) och ligger fortsatt högt över genomsnittet i riket på 209 p (VT10). Beräknat Salsa är +11 (baserat på Salsa VT10). Utfallet är också över genomsnittet i de kommuner där Kunskapsskolan finns (219 p VT10). 12 av 21 grundskolor (VT10 13 av 21) har nu positionen högst betyg i kommunen/stadsdelen. 16 av 21 skolor (VT10 19 av 21) ligger på topp-två-placering. Betygsresultaten för gymnasiet har förbättrats på både Naturvetenskaps- och på Samhällsvetenskapsprogrammet. På Naturvetenskapsprogrammet har andelen elever med slutbetyg ökat till 91% (+9). På Samhällsvetenskapsprogrammet ökar andel elever med slutbetyg till 90% (+10). Kunskapsskolan 2010/2011 3

4 Meritvärde Salsa, meritvärde % Betyg i alla ämnen % Gymnasiebehörighet Grundskolan Meritvärde Meritvärdet är 237 poäng (-2), att jämföra med rikssnitt på 209 poäng (VT10). Kunskapsskolan har högst betyg i kommunen/stadsdelen på 12 av 21 grundskolor med avgångselever. 16 av våra 21 skolor ligger på topp-två-placering. Av våra 21 skolor med avgående år 9 presterar 17 skolor ett positivt utfall av modellberäknat Salsa för Meritvärde, sammanlagt +11. Genomsnittligt meritvärde Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet för en elev är 320 poäng. Andel godkänt i alla ämnen Andelen elever som erhållit godkänt betyg i alla ämnen är 90% (+2), att jämföra med rikssnitt på 77% (VT10). Detta är en ökning för femte året i rad. Av våra 21 skolor med avgående år 9 presterar 18 skolor ett positivt utfall av modellberäknat Salsa för Betyg i alla ämnen. Gymnasiebehörigheten Andel elever med gymnasiebehörighet* ligger fortsatt stabilt på en hög nivå på 97% (+1), att jämföra med rikssnitt på 88% (VT10). Andelen VG+MVG i basämnena Andelen VG+MVG i basämnena är i stort sett oförändrad. Utfallet VG+MVG i Engelska ligger 15%-enheter över genomsnittet i riket (59% VT10), i Matematik 3%-enheter över genomsnittet i riket (41% VT10) och i Svenska 13%-enheter över genomsnittet i riket (54% VT10). Överensstämmelsen med nationella prov Andelen VG+MVG samt andel som ej når målen på de nationella proven i basämnena ligger oförändrade i Svenska och Engelska, men försämras i Matematik. Skillnaderna mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen är små i Engelska och Svenska. Fyra skolor har en avvikelse på >15%-enheter förbättrade betyg i Svenska jämfört med nationella prov för andelen VG+ MVG. I Matematik är skillnaderna mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen stora, främst vad gäller andelen som ej når målen. Fjorton skolor har en stor avvikelse på >15%-enheter förbättrade betyg jämfört med nationella prov för andel som når målen. Resultaten i Matematik är i nivå med riket och det är fortfarande en för stor andel elever som ej når målen. Förbättrade utbildningsresultat i Matematik är därför ett prioriterat område i 11/12 år verksamhetsplan. Nationella prov-resultat finns också för tredje året i NO-ämnena. Andelen VG+MVG förbättras i Fysik och Biologi, men försämras i Kemi. Bakom skillnader mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen kan det på skolnivå finnas stora avvikelser på elevernas individuella resultat. SALSA SALSA är ett analysverktyg som ger oss möjlighet att göra jämförelser mellan skolors utbildningsresultat i olika socioekonomiska områden. De bakgrundsfaktorer som ligger till grund för framtagandet av det modellberäknade värdet på betygsresultaten är: Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå Andelen pojkar av avgångseleverna Andel avgångselever födda utomlands Andel avgångselever som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. SALSA tar fram ett modellberäknat värde för skolors betygsresultat avseende på andel elever som uppnått målen genomsnittligt meritvärde SALSA-värdet är skillnaden mellan det faktiska och det förväntade betygsresultatet. Om SALSA-värdet är 0, betyder det att skolan har uppfyllt det förväntade. Ett positivt Salsa-värde innebär att man har en god förvaltning av elevernas förväntade prestationer. 4 Kunskapsskolan 2010/2011 * Godkänt i Svenska, Engelska och Matematik. Fr.o.m. 11/12 gäller två nya gymnasiebehörigheter.

5 Gymnasiet Gymnasiets huvuduppdrag är att alla elever skall genomgå en fullständig gymnasieutbildning och också bli behöriga för fortsatta studier. Detta innebär i praktiken att eleven både har fått slutbetyg och högskolebehörighet. Detta mått kan sägas motsvara grundskolans mätvärde Betyg i alla ämnen. Andel slutbetyg Betyg sätts i gymnasiet efter varje genomförd kurs. På gymnasiet är även IG ett betyg. Satta betyg utvärderas när eleverna avslutat gymnasiestudierna efter tre år. Förhållandevis många elever hoppar av, eller avslutar inte, sina gymnasiestudier i den svenska skolan. Därför är det relevant att mäta skolans förmåga att få eleverna igenom gymnasiet. Det mäts som andelen som erhåller ett slutbetyg. För att få slutbetyg måste en elev ha fått kursbetyg i alla kurser som ingår i elevens studieplan. Dessutom måste eleven ha genomfört ett godkänt projektarbete. På Naturvetenskapsprogrammet tangerar Kunskapsgymnasiet rikssnitt för andel elever med slutbetyg för kommunala skolor (91%, 2010) och presterar över rikssnitt för fristående skolor (87%, 2010). På Samhällsvetenskapsprogrammet ligger vi med 90% strax över rikssnitt för kommunala skolor (87%, 2010) och över rikssnitt för fristående skolor (82%, 2010). Spridningen mellan våra skolor fortfarande stor. Andel elever med slutbetyg är fortsatt i fokus och att framöver få fler att gå ut med slutbetyg är viktigt, i kombination med att samtidigt behålla/ höja betygspoängen. (93% respektive 91%, 2010) på Samhälle med vårt utfall på 95%. Genomsnittlig betygspoäng De betyg som erhålles på respektive kurs viktas och en vägd genomsnittlig betygspoäng erhålles (10 = vägt genomsnitt på Godkänd, 15 = vägt genomsnitt på Väl godkänd och 20 = vägt genomsnitt på Mycket väl godkänd). Den genomsnittliga betygspoängen för Natur är 16,1 poäng, vilket är strax under rikssnitten för kommunala och fristående skolor (16,2 respektive 16,5 p, 2010). För Samhälle är betygspoängen 15,1 poäng vilket tangerar rikssnittet för både kommunala och fristående skolor (14,9 respektive 15,1 p, 2010). Kvalitetsfaktor I syfte att hitta ett sammanvägt betygsvärde har ett eget nyckeltal för gymnasiet utformats kvalitetsfaktorn. Det multiplicerar andelen slutbetyg med andelen högskolebehöriga med betygspoängen. Enkelt uttryckt kan sägas att betygspoängen skrivs ner med andelen som inte får slutbetyg och andelen som inte erhåller högskolebehörighet. På Natur ligger Kunskapsgymnasiets kvalitetsfaktor på 13,8, vilket är över fjolårets 12,7. Det är något under rikssnitt för kommunala skolor (14,2), men tangerar rikssnitt för friskolor (13,8). På Samhälle ligger kvalitetsfaktorn på 12,9, vilket också det är en förbättring jämfört med fjolårets 12,0 och över rikssnitt för kommunala och fristående skolor (12,0 respektive 11,3 2010). Poäng Kvalitetsfaktor, Natur Poäng Kvalitetsfaktor, Sam Andel högskolebehörighet Alla elever som genomför sina gymnasiestudier blir inte högskolebehöriga. Eftersom både Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet är studieförberedande är det relevant att mäta hur många som verkligen blir högskolebehöriga. Det mäts som andelen högskolebehöriga och beräknas på andelen av dem som fått slutbetyg (se ovan) som uppnått lägst Godkänt på 90% av poängen (2500; kärn- och karaktärsämnen och projektarbete kan inte väljas bort). En skola kan alltså ha en låg andel som får slutbetyg och samtidigt ha 100% högskolebehörighet. Vi ligger under rikssnitt för kommunala skolor och fristående skolor (båda 96%, 2010) vad gäller andel högskolebehöriga elever på Natur med vårt utfall på 94%. Vi ligger över rikssnitt för kommunala och fristående skolor Varje kunskapsskola/gymnasium ska ha högst betyg i kommunen i vissa storstäder stadsdel och för gymnasiet för de program vi tillhandahåller inom relevant geografiskt område. Varför? Vi har ett arbetssätt som skiljer sig från andra skolors, en annan typ av organisation och är ett privatägt välfärdsföretag. Vi måste bevisa att vårt arbetssätt fungerar, att det leder till bättre kunskapsresultat och betyg som vi också kan försvara på nationella prov. Var står vi idag? Meritvärdet i grundskolan är högt och stabilt. Vi har högst betyg i kommunen på 12 av 21 grundskolor. Vi överpresterar +11 poäng i förhållande till Salsa och försvarar betygen i de nationella proven. Och vi blir bättre och bättre på gymnasiet med Natur i klass med genomsnittet och Samhälle över detsamma. Vad gör vi? Vi arbetar hårt för att höja Matematikbetygen och vi utvecklar vår betyg- och bedömarkompetens hos lärarna. Kunskapsskolan 2010/2011 5

6 Sveriges mest nöjda elever och föräldrar Elevernas nöjdhet har ökat med 5 %-enheter på grundskolan och är oförändrat hög på gymnasiet. Föräldrarna i grundskolan är 2 %-enheter mer nöjda än i fjol. Varje år i mars genomförs en enkätundersökning på alla våra skolor i vilken samtliga elever, föräldrar och medarbetare får möjlighet att bedöma Kunskapsskolans verksamhet utifrån ett stort antal frågor. Enkäterna är ett viktigt verktyg i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Resultaten redovisas som summan av svarsalternativ till 4 och 5 på en femgradig skala. Elevenkäten Andelen grundskoleelever som gärna rekommenderar sin skola har ökat med 5 %-enheter sedan i fjol. Andelen grundskoleelever som trivs på sin skola har ökat med ca 4 %-enheter. Dessutom har även frågorna Min handledare utformar PH-samtalet* efter mig och mina behov, Kunskapsporten är till nytta för mig i mina studier och Jag tycker om Kunskapsskolans/Kunskapsgymnasiets arbetssätt utvecklats positivt med 2-3 %-enheter på grundskolan. Resultatet på SKL:s tre NKI-frågor (Nöjd Kund Index) Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara, Tänk dig en perfekt skola! Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? och Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med skolan och dess undervisning? har också förbättrats. Dessutom har resultatet på frågan Skolmaten är bra gått upp 1 %-enhet. På gymnasiet kan vi notera en svag positiv förändring eller oförändrat resultat på loggboksfrågan, rekommenderarfrågan och trivselfrågan samt en säker positiv utveckling på två av de tre NKI-frågorna och frågan om man är nöjd med elevrådet. Den största nedgången på grundskolan och den näst största nedgången på gymnasiet har skett på frågan Det är enkelt att hitta en lärare när jag behöver hjälp (-6 respektive -10 %-enheter). Den största nedgången på gymnasiet har skett på frågan Jag har personliga veckomål (-11 %-enheter). Både organisationsfrågor och att säkra att alla gymnasister har mål i alla kurser tas upp i skolornas verksamhetsplaner för 11/12. Rekommendationer driver rykte och efterfrågan På de skolor som har högst nöjdhet, och ofta även högst betyg, anger en majoritet av föräldrarna att de första gången hört talas 6 Kunskapsskolan 2010/2011 * Personligt handledningssamtal

7 om Kunskapsskolan efter rekommendationer från andra föräldrar. På samma skolor rekommenderar också över 90% av föräldrarna gärna Kunskapsskolan till andra föräldrar. Rekommendationer driver m.a.o. mycket starkt efterfrågan, beläggningen och därmed intäkterna samt Kunskapsskolans ekonomiska resultat. Eleven måste uppleva såväl arbetssättet, lärarna, organisationen och möjlighet till elevinflytande som bra för att rekommendera skolan. 76% av eleverna tycker att skolan har bra lärare, vilket är oförändrat (~1%) från i fjol. Andelen elever som tycker att de kan få arbetsro i skolan har ökat med 3 %-enheter. Arbetsron på aggregerad nivå handlar dels om upplevelsen av lärarna och deras tillgänglighet samt förmågan att organisera lokalerna och verksamheten på ett effektivt sätt men också om den allmänna stämningen och trivseln på skolan. Resultatet på frågan Jag tycker att jag har nytta av de personliga handledningssamtalen är oförändrat sedan i fjol. Dock har resultatet sjunkit med 5 %-enheter på gymnasiet. Nyttan av PH-samtalen korrelerar främst med frågan om handledaren utformar samtalet efter eleven och elevens behov. Andelen elever som anser att de brukar nå sina veckomål är 4 %-enheter lägre i år. Precis som i fjol finns samband som bekräftar att frågan kan undersöka hur väl målstyrningen fungerar då frågan samvarierar med frågan om eleven är nöjd med inflytandet som den har över skolarbetet, om man får den hjälp man behöver för att nå målen och om man hittar ställen att arbeta effektivt på i skolan och om man tycker om Kunskapsskolans arbetssätt. Skolorna lägger stort fokus på ökad lärartillgänglighet i sina verksamhetsplaner för 11/12. Föräldraenkäten Hur stort söktryck en skola har och vilken beläggning den därmed får styrs allra mest av skolans rykte. Ryktet påverkas i sin tur till stor del av elevers och föräldrars vilja att rekommendera skolan. Rekommendation är det yttersta beviset på att man är nöjd med sitt barns skola och således den fråga som på tydligast sätt visar nöjdhet. Andelen föräldrar som gärna rekommenderar skolan ligger i år på 79%, vilket är oförändrat från förra året. Föräldrarnas benägenhet att rekommendera skolan är något högre än elevernas. Det är tydligt att de föräldrar som upplever att arbetssättet är positivt för barnets utveckling och lärande har en högre vilja att rekommendera. Även uppfattningen om lärarna och handlingskraft vid problem är viktigt för att man ska rekommendera skolan. Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs i skolan, tror att arbetssättet bidrar till en positiv personlighetsutveckling för deras barn, tycker att de har en bra dialog kring deras barns terminsmål på utvecklingssamtalet och anser att det finns tydliga regler kring hur eleverna ska uppföra sig i skolan har ökat med 3 %-enheter. Andelen föräldrar som gärna rekommenderar Kunskapsskolan till andra föräldrar har ökat med 2 %-enheter. Det har även frågorna Jag tycker att jag har bra möjligheter att löpande följa mitt barns studier, Kunskapsskolan erbjuder en trygg miljö för mitt barn och Kunskapsskolan ger mitt barn bra förutsättningar att klara sig i framtiden. Den största nedgången har skett på tre lärarrelaterade frågor: Lärarna ger mitt barn tillräcklig hjälp och stöd -9 %-enheter, Mitt barn har tydliga strategier för hur terminsmålen ska uppnås -8 %-enheter och Kunskapsskolan har bra lärare -6 %-enheter. Skolorna lägger ett stort fokus vid ökad lärartillgänglighet i sina verksamhetsplaner för 11/12. Svarsfrekvensen har gått upp i elevenkäten (grundskolan 94%: +1 %-enhet resp. gymnasiet 88%: +2 %-enheter), men ner i föräldraenkäten (57%; -15 %-enheter). Ändrade svarsalternativ I år har den femgradiga svarsskalan, som används i majoriteten av frågorna i alla tre enkäter, formulerats på ett nytt sätt: Tidigare svarsskala Ny svarsskala Instämmer helt 5 = Instämmer helt Instämmer delvis 4 Tveksam 3 Instämmer delvis inte 2 Instämmer inte alls 1 = Instämmer inte alls Resultatet av förändringen har analyserats noga och tidigare års resultat har justerats pro forma för att ge jämförbarhet. Svarsalternativen på SKL:s Nöjd Kund Index-frågor har inte ändrats. Sveriges mest nöjda elever och föräldrar. Varför? Vi har ett arbetssätt som skiljer sig från andra skolors. Vi måste bevisa att det leder till nöjda kunder - föräldrar och elever - som rekommenderar oss till andra. Var står vi idag? Vi har en hög nöjdhet. Vi vet vad som skapar nöjdhet. Men vi har hittills inte lyckats implementera det fullt ut på alla skolor. Vad gör vi? Ständiga små förbättringar av alla delar av arbetssättet, men främst kompetensutveckling i personlig handledning och fortsatt utveckling av Kunskapsporten. Förbättrad rektors- och lärarrekrytering. % Rekommenderar, elever % Rekommenderar, föräldrar Kunskapsskolan 2010/2011 7

8 Behörighet, grundskolan Sveriges bästa och mest nöjda lärare Andelen behöriga lärare ökar men är fortfarande lägre än i den kommunala skolan. 86% av Kunskapsskolans medarbetare rekommenderar företaget till andra. Behörighet, gymnasiet Könsfördelning Medarbetare Vid räkenskapsårets (2010) slut uppgick antalet medarbetare till 859 (839). Medelantal heltidsarbetande uppgick under året till 792 (776). Behöriga lärare Vi eftersträvar att alla lärare ska ha full formell behörighet att undervisa i de ämnen de undervisar i. Ibland får vi emellertid inga sökande som har den formella behörigheten till lediga tjänster och det är ofta svårt att hitta behöriga lärare till visstidsanställningar t.ex. för att ersätta föräldralediga lärare. De flesta grundskolor har 87% formellt behöriga lärare (median; genomsnitt 78%), 10% med högskoleutbildning inkl. pedagogik, 4% med högskoleutbildning utan pedagogik, 3% som inte redovisat sin behörighet och 4% obehöriga. Genomsnittet för kommunala grundskolor var 86,5% och för friskolor 67,4%. Kunskapsgymnasierna, inkl. Internationella Kunskapsgymnasiet som har många lärare med utländsk lärarexamen, har 80% formellt behöriga lärare, 8% med högskoleutbildning inkl. pedagogik, 4% med högskoleutbildning utan pedagogik, 3% som inte redovisat sin behörighet och 5% obehöriga. Jämförande statistik för studieförberedande program på kommunala skolor saknas. I en jämförelse mellan elevnöjdhet (rekommenderar) och lärarbehörigheten mellan skolorna framträder ett tydligt samband mellan hög andel behöriga lärare och goda enkätresultat. 8 Kunskapsskolan 2010/2011

9 Personalomsättning Den genomsnittliga personalomsättningen för tillsvidareanställda var under verksamhetsåret 14%. Utvecklingen av medarbetarna är en av de mest värdedrivande aktiviteterna och nödvändig på de skolor som inte presterar positiva Salsavärden, goda studieresultat, hög nöjdhet och därmed rekommendationer och hög efterfrågan. Den genomsnittliga personalomsättningen på de skolor som gör det, var under verksamhetsåret knappt 10%. Sjukfrånvaro Under verksamhetsåret har sjukfrånvaron uppgått till 3% (2,9%) av total arbetstid, varav 1% (1%) avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaron för kvinnliga respektive manliga lärare utgjorde 3,8% (4,2%) och 1,8% (1,9%) av respektive grupps sammanlagda arbetstid under perioden. Rekommenderar Den viktigaste frågan i medarbetarenkäten är frågan om medarbetaren rekommenderar Kunskapsskolan som arbetsgivare. På motsvarande sätt som ryktet elevernas och grundskoleföräldrarnas vilja att rekommendera skolan är centralt för tillströmningen av nya elever, hög beläggning och intäktsgenereringen, är denna medarbetarenkätsfråga central för vår förmåga att behålla lärarna. Frågan korrelerar i sin tur starkast med medarbetarnas trivsel. I år visar korrelationsanalysen tydligt att chefen har en mycket stor betydelse för medarbetarnas trivsel, vilket vi i fjol endast kunde se när vi tittade på grundskolan separat. Både viljan att rekommendera och trivseln ökar med +2 %-enheter sedan i fjol. lärargruppen blir för stor så minskar kontinuiteten och det blir svårare att klara kvaliteten. Den genomsnittliga anställningstiden är ett annat mått på personalomsättningen. Den bör öka varje år. Skolor med hög kontinuitet i lärargruppen och en genomsnittlig anställningstid om fem år eller mer klarar kvaliteten bättre. Sambandet mellan längre genomsnittlig anställningstid och hög elevnöjdhet är tydligt. Skolor med längre genomsnittlig anställningstid har högre elevnöjdhet. Sambandet mellan kortare genomsnittlig anställningstid och låg elevnöjdhet är inte lika starkt. Sambandet mellan längre genomsnittlig anställningstid och ett positivt Salsa meritvärde förädlingsvärdet är tydligt, om än inte lika tydligt som med elevnöjdheten. Detsamma gäller Salsa för betyg i alla ämnen. För andelen elever som får betyg i alla ämnen är sambandet också starkt, om än svagare än med Salsa meritvärde. Skolor med längre genomsnittlig anställningstid har högre Salsavärde. Sambandet mellan kortare genomsnittlig anställningstid och lågt Salsavärde merit eller andel elever som får betyg i alla ämnen är inte lika starkt. % Personalomsättning % Sjukfrånvaro Rekommenderar, medarbetare Värdedrivande faktorer En analys av de viktigaste nyckeltalen visar att de skolor som har högst elev- och föräldranöjdhet har en lärarbehörighet som är 86% eller mer, en personalomsättning under 12%, en andel visstidsanställda under 30% och en genomsnittlig anställningstid på lärarna över fem år. Mellansegmentet skolor har en behörighet över 76%, en personalomsättning under 12%, en andel visstidsanställda under 24% och en genomsnittlig anställningstid på lärarna under fem år. Skolorna med lägre elev- och föräldranöjdhet har en ännu större spridning av lärarbehörigheten, en personalomsättning över 20%, en andel visstidsanställda över 19% och en genomsnittlig anställningstid på lärarna under fem år. Det är m.a.o. alltid bra för kvaliteten med en hög lärarbehörighet, låg personalomsättning och låg andel visstidsanställda. Om förändringarna i Sveriges bästa och mest nöjda lärare Varför? För att lärarna är viktigast. Det är de som gör jobbet. Det visar all forskning! Var står vi idag? Vi har kommit relativt långt i utvecklingen av en tydlig personalledning, ämneslagen sätter mål för sitt arbete och vi fördelar de årliga lönerevisionerna efter en prestationslönemodell på grundskolan. Vad gör vi? Arbetar med värdet av att behålla lärarna länge, faran med för hög personalomsättning och hur andelen visstidsanställda och vikarier ska kunna begränsas. Kunskapsskolan 2010/2011 9

10 Antal elever 5-7% rörelsemarginal Den ekonomiska utvecklingen är stabil och nettomarginalen 4,4%. Verksamhetens omfattning kan jämföras med skolverksamheten i Sveriges femte största kommun, Linköping, i motsvarande segment. Räkenskapsåret 2010 jämförs med det förkortade räkenskapsåret juli-december / mån Mkr Omsättning / mån Mkr Resultat Omsättning och resultat Periodens nettoomsättningen uppgick till 767,7 mkr (361,2). Periodens resultat före avskrivningar uppgick till 75,9 mkr (34,2). Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 44,3 mkr (15,2). Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 31,5 mkr (18,2) och av- och nedskrivningar uppgick till 30,4 mkr (14,4) varav 1,1 mkr (0,5) avser goodwillavskrivning. Investeringar har gjorts i det pedagogiska konceptet samt IT-utrustning och möbler i existerande och nya skolor. Ägarförhållanden Kunskapsskolan i Sverige AB är ett onoterat bolag som till 100% ägs av Kunskapsskolan Education Sweden AB, vars största ägare är Peje Emilsson med bolag och familj (63%). Investor AB, som kontrolleras av Wallenbergstiftelserna, är näst största ägare (33%). Båda dessa ägare står för långsiktigt stabilt och ansvarsfullt ägande. Som en svensk koncern betalar Kunskapsskolan skatt i Sverige. Resultaträkning (tkr) (6 mån) Intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Totala intäkter / mån 2010 Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader % Nettomarginal Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter 26 3 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat / mån 2010 Årets resultat Kunskapsskolan 2010/2011

11 Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag / / / / /05 (6 mån) Totala intäkter, tkr Resultat före avskrivningar, tkr Periodens resultat, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet 39,2% 33,2% 29,2% 24,3% 25,4% 32% 28% Rörelsemarginal 5,8% 4,2% 6,2% 3,8% 3,4% 3,4% 1,8% Nettomarginal 4,4% 5,3% 6,2% 3,5% 3,4% 3,4% 1,8% Vinst Kunskapsskolans intäkter består av kommunal skolpeng. Kostnaderna utgörs av personal, lokalhyra, läromedel, IT, skolmåltider, marknadsföring m.m. Verksamhetens överskott vinst genereras i första hand genom ett högt kapacitetsutnyttjande, i praktiken hög beläggning på skolorna. Hög efterfrågan och hög beläggning uppnås endast genom hög kvalitet och gott rykte. Intäktssynergier eftersträvas genom användande och fortsatt utveckling av ett gemensamt utbildningskoncept, mellan Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor när de egna grundskoleeleverna väljer Kunskapsgymnasiet samt när det goda ryktet sprids från en skola till en annan. Vinst genereras i andra hand genom kostnadskontroll, långt utvecklade nyckeltal och kostnadssynergier genom de stordriftsfördelar som kedjeformen skapar inom utveckling av pedagogik och utvärdering, kompetensutveckling, lokalhantering, marknadsföring och administration. Vinsten har hittills överförts i ny räkning d.v.s. återförts till verksamheten för investeringar i läromedel, IT och nya skolor. Långsiktigt uppvisa en positiv marginal om 5-7 procent Varför? Vinst är ett mått på framgång i de tre andra målen. Vinst skapar kapital för återinvestering i kompetensutveckling, Kunskapsporten och IT-system. Var står vi idag? Vi pendlar runt 4-5% i nettomarginal, före skatt. Vad gör vi? Försöker öka efterfrågan och beläggning på de skolor som inte är fulla, för att förbättra marginalen något, för att kunna återinvestera mer i kompetensutveckling, Kunskapsporten och IT-system. Kunskapsskolans övergripande strategier Målstyrd verksamhet Tydliga och väl kommunicerade mål för såväl elevernas som medarbetarnas arbete. Gemensamt utbildningskoncept Användande och fortsatt utveckling av ett gemensamt utbildningskoncept med personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål, personlig handledning och kontinuerlig uppföljning av måluppfyllelse, uttalade kvalitetsmål för lärarkompetens och elevernas utbildningsresultat, unika läromiljöer samt ett stort inslag av moderna ITbaserade läromedel. Stordriftsfördelar i balans med lokal tillämpning Maximalt utnyttjande av de stordriftsfördelar som kedjeformen skapar inom utveckling av pedagogik och utvärdering, kompetensutveckling, lokalhantering, marknadsföring och administration kombinerat med ett starkt lokalt resultatansvar. Systematisk expansion Kodifiering av erfarenheter kring förhandlingar om ersättningsnivåer, rekrytering, marknadslansering och fastighetsprojektering för att minska resurs- och tidsåtgång vid nyetableringar. Kunskapsskolan 2010/

12 En personligt utformad utbildning Alla människor är olika och lär på olika sätt och i olika takt. Därför har Kunskapsskolan utvecklat ett eget arbetssätt en personligt utformad utbildning som utgår ifrån elevens personliga betygsmål i 9:an respektive gymnasiets kurser. Betygsmålen bryts ner i terminsmål och göra-mål för den kommande veckan. Alla elever får varje vecka individuell coachning av en personlig handledare i ett personligt handledningssamtal. Eleven coachas i sin planering och utvecklingen av de egna lärstrategierna. Dessutom säkras betygsmåluppfyllelsen. Handledaren kontrollerar även elevens planering för arbetet varje dag. Varje elev skapar ett eget personligt veckoschema utifrån skolans utbud av olika lärarledda fora och sina egna göra-mål. Vi bryr oss om resultatet, att eleven når sina betygsmål, trivs och utvecklar sin studieteknik. Det är det viktiga inte att alla elever gör allt på samma sätt, samtidigt och i samma takt. Box , Stockholm. Tel Kunskapsskolan, där även Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 6-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Utbildningen är öppen för alla, har en allmän inriktning och är helt avgiftsfri. Kunskapsskolan startade år 2000 och har idag 25 grundskolor och åtta gymnasier, 900 medarbetare och elever. Stockholm, Oktober 2011

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål

Personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål Personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål Slutmål 9:an Alla människor är olika och lär på olika sätt. Det gamla skolsystemet bygger på att alla lär på samma sätt, i klassrum med kateder och

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder Djursholm Skolan erbjuder Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm erbjuder S-programmet med E-inriktning och N-programmet med N-inriktning. Skolans målsättning är att utifrån en helhetssyn och med individen

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi har funnits sedan 1999. Vi är en liten och intim skola där trivsel och trygghet sätts i främsta rummet. Vår skola präglas av en kreativ

Läs mer

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

Måttbandet nr 215 december 2011

Måttbandet nr 215 december 2011 Måttbandet nr 215 december 2011 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2011 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade Salsavärden för betygsresultat skolår 9 juni 2011 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Måttbandet nr 224 december 2012

Måttbandet nr 224 december 2012 1 Måttbandet nr 224 december 2012 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2012 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 9 juni 2012 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2006

Kommunalt grundskoleindex 2006 Kommunalt grundskoleindex 2006 s kommunala grundskoleindexet är ett kvalitetsindex som utgått från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Solna Gymnasium Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el och energiprogrammet med inriktningarna dator och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet

Läs mer

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder Nacka gymnasium Skolan erbjuder Nacka gymnasium har i många år varit den klart populäraste gymnasieskolan i hela Stockholms län. 900 elever hade någon av våra 26 utbildningar som sitt förstahandsval år

Läs mer

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Skolan erbjuder Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Samhällsvetenskapligt program med inriktningarna Beteendevetenskap, Samhällskunskap samt Medier, information

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el- och energiprogrammet med inriktningarna dator- och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet med inriktning

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år.

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. Skolan erbjuder På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. ESTETISKA PROGRAMMET Bild och form, Dans, Musik (rap, rock, soul, musikproduktion), Skrivare eller Teater NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Läs mer

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Design och Construction College, Hermods

Design och Construction College, Hermods College, Hermods Skolan erbjuder Vad vill du bli? Oavsett om du vet svaret eller inte så har vi på Design & Construction College i Stockholm en möjlighet för dig. På DCC finns program för dig som är intresserad

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Södertörns Nyckeltalsgrupp

Södertörns Nyckeltalsgrupp Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2007 Södertörns nyckeltal för Grundskolan år 2007 1. Grundskolans nyckeltal sammanfattning 1 2. Inledning 4 3. Metod 5 4. Resultat 6 4.1 Elevernas behörighet till

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning Utvärdering och uppföljning Work shop vid HUR-konferensen 2011 Sören Levén VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB Utvärdering Uppföljning Kvalitetsvärdering Utvärdering Utvärdering har dubbla funktioner - att

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Datum: 140322 Handläggare: Rachel Törnell Direktnr: 0322-61 70 67 Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Nytt betygssystem I och med att ett nytt betygssystem har införts i svensk skola

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II 2017-03-14 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? att sakta in. Hur kommer framtiden egentligen se ut? Vad kommer vi att jobba med? Vad är viktigt att våra barn blir

Läs mer

Tullinge gymnasium. Resultatpalett 2010

Tullinge gymnasium. Resultatpalett 2010 Tullinge gymnasium Resultatpalett 21 Februari 211 1 Tullinge gymnasium läsåret 9-1 Elevkategorier (Skolverket - SIRIS) 5 4 3 2 1 Elevkategorier TUL TUL TUL TUL BOTK BOTK BOTK BOTK 7/8 8/9 9/1 1/11 7/8

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Kunskap och personlig utveckling Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? Världen förändras i snabb takt. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 61 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-161 sid 1 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Föräldrars

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Slutbetyg med Salsa, grundskolan årskurs 9 vårterminen 2014 Betygsstatistik höstterminen 2014 Elionor Briling Verksamhetsuppföljningen Slutbetyg grundskola årskurs 9

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013 / 2014

Kvalitetsrapport 2013 / 2014 Kvalitetsrapport 2013 / 2014 Om oss För fjorton år sedan startade vi Kunskapsskolan med ambitionen att bli Sveriges bästa skola. Vi ville förändra den traditionella skolan där många elever fick samma undervisning

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006

Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006 Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006 Innehållsförteckning 1. Grundskolans nyckeltal sammanfattning 1 2. Inledning 4 3. Metod 5 4. Resultat 6 4.1 Elevernas behörighet till gymnasieskolan 6 4.2 Elever

Läs mer

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner Sammanställning och kommentarer är gjorda av Christer Johansson, Skolrådets ordförande Nödingeskolan Flera org. gör rangordningar, bl a Lärarförbundet

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 2016-03-07 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Internationella Engelska Skolan i Nacka

Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka är en grundskola för årskurserna 4-9. Skolan startades hösten 2010. Den ligger på Augustendalsvägen 1 i Nacka Strand, i en

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2013

SKL:s Öppna jämförelser 2013 1 Bo Gertsson 2013-04-10 I vecka 15/2013 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året: SKL:s Öppna jämförelser 2013 Grundskola Staffanstorps kommun en effektiv grundskolekommun som

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer