Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åva gymnasium. Skolan erbjuder"

Transkript

1 Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan människor är täta och där möjligheten till nya spännande kontakter närmast är oändliga. Skolan erbjuder nyrenoverade fräscha lokaler, moderna och välutrustade idrottsanläggningar och ett bibliotek som tillhandahåller det mesta man kan önska sig av en modern studiemiljö. Det breda programutbudet innebär att skolan och dess lärare har rika kontakter med både arbetslivet och högskola/universitet. Många av skolans elever deltar i internationella utbyten och vissa genomför delar av sin praktik i andra länder. Elever som har avslutat sina studier på vittnar om hur väl förberedda de är för högre studier. Tidigare Åvaelever återfinns på prestigefyllda utbildningar både i Sverige och utomlands. Åva - det självklara valet för dig som vill växa och vara med och forma det framtida samhället. Skolans målsättning är ger eleven: - trivsel och arbetsglädje - förmåga att utveckla kunskap - social fostran - beredskap för framtiden Läs mer om skolans kvalitetsredovisning

2 Resultat av elevenkät för Barn- och fritidsprogrammet (BF), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 88 % Antal elever: 24 Antal svar: 21 Trygghet/trivsel BF BF samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola 90 % 93 % 97 % i.u. 95 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 71 % 70 % 88 % i.u. 87 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 71 % 75 % 70 % i.u. 61 % Det är arbetsro på lektionerna 38 % 45 % 73 % i.u. 61 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 62 % 75 % 87 % i.u. 82 % Jag känner till kunskapsmålen 62 % 73 % 77 % i.u. 66 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 76 % 80 % 72 % i.u. 66 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 29 % 43 % 73 % i.u. 60 % Jag får extra hjälp om jag behöver 62 % 70 % 88 % i.u. 80 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 95 % 93 % 92 % i.u. 91 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 90 % 89 % 89 % i.u. 89 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 71 % 77 % 84 % i.u. 79 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 57 % 75 % 64 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 48 % 64 % 63 % i.u. 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 52 % 59 % 70 % i.u. 69 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 81 % 84 % 90 % i.u. 86 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 76 % 75 % 89 % i.u. 83 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 67 % 75 % 88 % i.u. 84 %

3 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) BF 2010 BF 2011 BF BF samtliga skolor (1) 0.79 i.u Officiell statistik för Barn- och fritidsprogrammet (BF) BF 2010 BF 2011 BF BF samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) 14.4 i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 92 % i.u. i.u. i.u.

4 Resultat av elevenkät för Elprogrammet (EC), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 76 % Antal elever: 38 Antal svar: 29 Trygghet/trivsel EC EC samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola 90 % 92 % 97 % i.u. 95 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 72 % 83 % 88 % i.u. 87 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 69 % 65 % 70 % i.u. 61 % Det är arbetsro på lektionerna 72 % 66 % 73 % i.u. 61 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 66 % 70 % 87 % i.u. 82 % Jag känner till kunskapsmålen 62 % 66 % 77 % i.u. 66 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 48 % 63 % 72 % i.u. 66 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 59 % 65 % 73 % i.u. 60 % Jag får extra hjälp om jag behöver 55 % 72 % 88 % i.u. 80 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 79 % 78 % 92 % i.u. 91 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 76 % 83 % 89 % i.u. 89 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 72 % 77 % 84 % i.u. 79 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 55 % 65 % 64 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 59 % 65 % 63 % i.u. 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 52 % 67 % 70 % i.u. 69 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 66 % 77 % 90 % i.u. 86 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 76 % 77 % 89 % i.u. 83 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 69 % 69 % 88 % i.u. 84 %

5 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) EC 2010 EC 2011 EC EC samtliga skolor (1) 0.78 i.u Officiell statistik för Elprogrammet (EC) EC 2010 EC 2011 EC EC samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) 16.2 i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 84 % i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 94 % i.u. i.u. i.u.

6 Resultat av elevenkät för Fordonsprogrammet (FP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 71 % Antal elever: 7 Antal svar: 5 Trygghet/trivsel FP FP samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola i.u. 89 % 97 % i.u. 95 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola i.u. 86 % 88 % i.u. 87 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt i.u. 72 % 70 % i.u. 61 % Det är arbetsro på lektionerna i.u. 62 % 73 % i.u. 61 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet i.u. 78 % 87 % i.u. 82 % Jag känner till kunskapsmålen i.u. 63 % 77 % i.u. 66 % Mina lärare samverkar mellan ämnena i.u. 78 % 72 % i.u. 66 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna i.u. 77 % 73 % i.u. 60 % Jag får extra hjälp om jag behöver i.u. 86 % 88 % i.u. 80 % Lärarna är kunniga i sina ämnen i.u. 95 % 92 % i.u. 91 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt i.u. 88 % 89 % i.u. 89 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen i.u. 88 % 84 % i.u. 79 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen i.u. 72 % 64 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna i.u. 68 % 63 % i.u. 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola i.u. 62 % 70 % i.u. 69 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever i.u. 85 % 90 % i.u. 86 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever i.u. 78 % 89 % i.u. 83 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola i.u. 63 % 88 % i.u. 84 %

7 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) FP 2010 FP 2011 FP FP samtliga skolor (1) i.u. i.u. i.u. i.u. Officiell statistik för Fordonsprogrammet (FP) FP 2010 FP 2011 FP FP samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) 13.3 i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 84 % i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 81 % i.u. i.u. i.u.

8 Resultat av elevenkät för Hotell- och restaurangprogrammet (HR), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 75 % Antal elever: 24 Antal svar: 18 Trygghet/trivsel HR HR samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola 100 % 89 % 97 % i.u. 95 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 94 % 82 % 88 % i.u. 87 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 78 % 61 % 70 % i.u. 61 % Det är arbetsro på lektionerna 67 % 58 % 73 % i.u. 61 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 100 % 77 % 87 % i.u. 82 % Jag känner till kunskapsmålen 89 % 65 % 77 % i.u. 66 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 89 % 66 % 72 % i.u. 66 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 78 % 71 % 73 % i.u. 60 % Jag får extra hjälp om jag behöver 89 % 76 % 88 % i.u. 80 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 94 % 87 % 92 % i.u. 91 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 89 % 84 % 89 % i.u. 89 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 89 % 85 % 84 % i.u. 79 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 72 % 65 % 64 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 72 % 66 % 63 % i.u. 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 94 % 71 % 70 % i.u. 69 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 94 % 81 % 90 % i.u. 86 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 78 % 76 % 89 % i.u. 83 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 78 % 56 % 88 % i.u. 84 %

9 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) HR 2010 HR 2011 HR HR samtliga skolor (1) 0.69 i.u Officiell statistik för Hotell- och restaurangprogrammet (HR) HR 2010 HR 2011 HR HR samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) 13.3 i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 75 % i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 95 % i.u. i.u. i.u.

10 Resultat av elevenkät för International Baccalaureate (IB), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 21 % Antal elever: 28 Antal svar: 6 Trygghet/trivsel IB IB samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola i.u. i.u. 97 % i.u. 95 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola i.u. i.u. 88 % i.u. 87 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt i.u. i.u. 70 % i.u. 61 % Det är arbetsro på lektionerna i.u. i.u. 73 % i.u. 61 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet i.u. i.u. 87 % i.u. 82 % Jag känner till kunskapsmålen i.u. i.u. 77 % i.u. 66 % Mina lärare samverkar mellan ämnena i.u. i.u. 72 % i.u. 66 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna i.u. i.u. 73 % i.u. 60 % Jag får extra hjälp om jag behöver i.u. i.u. 88 % i.u. 80 % Lärarna är kunniga i sina ämnen i.u. i.u. 92 % i.u. 91 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt i.u. i.u. 89 % i.u. 89 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen i.u. i.u. 84 % i.u. 79 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen i.u. i.u. 64 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna i.u. i.u. 63 % i.u. 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola i.u. i.u. 70 % i.u. 69 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever i.u. i.u. 90 % i.u. 86 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever i.u. i.u. 89 % i.u. 83 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola i.u. i.u. 88 % i.u. 84 %

11 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) IB 2010 IB 2011 IB IB samtliga skolor (1) 0.9 i.u. i.u. i.u. Officiell statistik för International Baccalaureate (IB) IB 2010 IB 2011 IB IB samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 76 % i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

12 Resultat av elevenkät för Naturvetenskapsprogrammet (NV), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 83 % Antal elever: 136 Antal svar: 113 Trygghet/trivsel NV NV samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola 100 % 98 % 97 % i.u. 95 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 96 % 90 % 88 % i.u. 87 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 69 % 56 % 70 % i.u. 61 % Det är arbetsro på lektionerna 61 % 78 % 73 % i.u. 61 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 88 % 85 % 87 % i.u. 82 % Jag känner till kunskapsmålen 68 % 71 % 77 % i.u. 66 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 75 % 56 % 72 % i.u. 66 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 68 % 64 % 73 % i.u. 60 % Jag får extra hjälp om jag behöver 88 % 81 % 88 % i.u. 80 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 97 % 91 % 92 % i.u. 91 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 95 % 91 % 89 % i.u. 89 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 84 % 79 % 84 % i.u. 79 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 69 % 58 % 64 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 70 % 62 % 63 % i.u. 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 81 % 68 % 70 % i.u. 69 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 95 % 87 % 90 % i.u. 86 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 93 % 85 % 89 % i.u. 83 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 96 % 79 % 88 % i.u. 84 %

13 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) NV 2010 NV 2011 NV NV samtliga skolor (1) 0.85 i.u Officiell statistik för Naturvetenskapsprogrammet (NV) NV 2010 NV 2011 NV NV samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) 18.2 i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 95 % i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 98 % i.u. i.u. i.u.

14 Resultat av elevenkät för Omvårdnadsprogrammet (OP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 88 % Antal elever: 17 Antal svar: 15 Trygghet/trivsel OP OP samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola 100 % 94 % 97 % i.u. 95 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 80 % 79 % 88 % i.u. 87 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 27 % 66 % 70 % i.u. 61 % Det är arbetsro på lektionerna 47 % 48 % 73 % i.u. 61 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 80 % 85 % 87 % i.u. 82 % Jag känner till kunskapsmålen 53 % 64 % 77 % i.u. 66 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 40 % 66 % 72 % i.u. 66 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 40 % 64 % 73 % i.u. 60 % Jag får extra hjälp om jag behöver 60 % 76 % 88 % i.u. 80 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 100 % 91 % 92 % i.u. 91 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 87 % 85 % 89 % i.u. 89 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 73 % 83 % 84 % i.u. 79 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 60 % 66 % 64 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 60 % 62 % 63 % i.u. 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 47 % 71 % 70 % i.u. 69 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 80 % 82 % 90 % i.u. 86 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 73 % 75 % 89 % i.u. 83 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 67 % 67 % 88 % i.u. 84 %

15 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) OP 2010 OP 2011 OP OP samtliga skolor (1) i.u. i.u Officiell statistik för Omvårdnadsprogrammet (OP) OP 2010 OP 2011 OP OP samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) 14.2 i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 75 % i.u. i.u. i.u.

16 Resultat av elevenkät för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 58 % Antal elever: 53 Antal svar: 31 Trygghet/trivsel SP SP samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola i.u. 94 % 97 % i.u. 95 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola i.u. 86 % 88 % i.u. 87 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt i.u. 57 % 70 % i.u. 61 % Det är arbetsro på lektionerna i.u. 71 % 73 % i.u. 61 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet i.u. 80 % 87 % i.u. 82 % Jag känner till kunskapsmålen i.u. 65 % 77 % i.u. 66 % Mina lärare samverkar mellan ämnena i.u. 56 % 72 % i.u. 66 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna i.u. 61 % 73 % i.u. 60 % Jag får extra hjälp om jag behöver i.u. 77 % 88 % i.u. 80 % Lärarna är kunniga i sina ämnen i.u. 88 % 92 % i.u. 91 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt i.u. 87 % 89 % i.u. 89 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen i.u. 78 % 84 % i.u. 79 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen i.u. 54 % 64 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna i.u. 57 % 63 % i.u. 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola i.u. 64 % 70 % i.u. 69 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever i.u. 85 % 90 % i.u. 86 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever i.u. 81 % 89 % i.u. 83 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola i.u. 72 % 88 % i.u. 84 %

17 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) SP 2010 SP 2011 SP SP samtliga skolor (1) 0.84 i.u. i.u. i.u. Officiell statistik för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) SP 2010 SP 2011 SP SP samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

18 Resultat av elevenkät för Teknikprogrammet (TE), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 75 % Antal elever: 84 Antal svar: 63 Trygghet/trivsel TE TE samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola 90 % 95 % 97 % i.u. 95 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 87 % 86 % 88 % i.u. 87 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 49 % 60 % 70 % i.u. 61 % Det är arbetsro på lektionerna 68 % 68 % 73 % i.u. 61 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 83 % 77 % 87 % i.u. 82 % Jag känner till kunskapsmålen 67 % 69 % 77 % i.u. 66 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 52 % 59 % 72 % i.u. 66 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 60 % 62 % 73 % i.u. 60 % Jag får extra hjälp om jag behöver 87 % 84 % 88 % i.u. 80 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 81 % 84 % 92 % i.u. 91 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 86 % 84 % 89 % i.u. 89 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 83 % 72 % 84 % i.u. 79 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 51 % 53 % 64 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 57 % 58 % 63 % i.u. 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 59 % 64 % 70 % i.u. 69 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 89 % 82 % 90 % i.u. 86 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 81 % 80 % 89 % i.u. 83 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 89 % 79 % 88 % i.u. 84 %

19 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) TE 2010 TE 2011 TE TE samtliga skolor (1) 0.83 i.u Officiell statistik för Teknikprogrammet (TE) TE 2010 TE 2011 TE TE samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) 17.7 i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 82 % i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 94 % i.u. i.u. i.u. Ytterligare information om skolan hittar du på: skolverket Officiell statistik har hämtats från Skolverkets webbportal Siris - Statistik: basdata, betyg, provresultat - Gymnasieskola - Jämförelse av betygsresultat över tid Genomsnittlig betygspoäng Samtliga kursers poäng multiplicerat med vikt för betyg (där IG = 0, G = 10, VG = 15 och MVG= 20) dividerat med summa poäng för eleven totalt och avser elever som erhållit slutbetyg. Examinationsgrad För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. Måttet för t.ex. år 2000 avser andelen av nybörjarna hösten 1996 som erhållit slutbetyg t.o.m. läsåret 1999/2000. Högskolebehörighet För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller specialutformat program och minst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Måttet anger andelen elever som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respektive år. (1) Samtliga skolor avses i detta fall kommunala och fristående skolor i Stockholms län som genomfört kvalitetskriterier för

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder Djursholm Skolan erbjuder Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm erbjuder S-programmet med E-inriktning och N-programmet med N-inriktning. Skolans målsättning är att utifrån en helhetssyn och med individen

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi har funnits sedan 1999. Vi är en liten och intim skola där trivsel och trygghet sätts i främsta rummet. Vår skola präglas av en kreativ

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Solna Gymnasium Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el och energiprogrammet med inriktningarna dator och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Skolan erbjuder Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Samhällsvetenskapligt program med inriktningarna Beteendevetenskap, Samhällskunskap samt Medier, information

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el- och energiprogrammet med inriktningarna dator- och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet med inriktning

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder Nacka gymnasium Skolan erbjuder Nacka gymnasium har i många år varit den klart populäraste gymnasieskolan i hela Stockholms län. 900 elever hade någon av våra 26 utbildningar som sitt förstahandsval år

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Design och Construction College, Hermods

Design och Construction College, Hermods College, Hermods Skolan erbjuder Vad vill du bli? Oavsett om du vet svaret eller inte så har vi på Design & Construction College i Stockholm en möjlighet för dig. På DCC finns program för dig som är intresserad

Läs mer

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år.

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. Skolan erbjuder På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. ESTETISKA PROGRAMMET Bild och form, Dans, Musik (rap, rock, soul, musikproduktion), Skrivare eller Teater NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Mediagymnasiet Nacka Strand. Skolan erbjuder. Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media.

Mediagymnasiet Nacka Strand. Skolan erbjuder. Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media. Skolan erbjuder Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media. Estetiska programmet, estetik och media med speciell inriktning på Foto. Estetiska programmet, Teater Estetiska

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Botvids Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Skolan erbjuder Jarlaplan Skolan erbjuder Jarlaplan erbjuder S-programmet med S- inriktning och Estetiska programmet med inriktning bild/form, dans, sång/musik, teater. Skolans målsättning är Att, utifrån en helhetssyn

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi, Juridik samt spetsutbildning inom finansekonomi, FINEK Estetiska programmet - inriktning Musik samt spetsutbildningar

Läs mer

S:t Martins gymnasium

S:t Martins gymnasium Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

NTI gymnasiet i Stockholm. Skolan erbjuder. Skolans målsättning är

NTI gymnasiet i Stockholm. Skolan erbjuder. Skolans målsättning är Skolan erbjuder Skolans målsättning är Resultat av elevenkät för Elprogrammet (EC), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: Instämmer = Helt/I huvudsak Instämmer inte = Delvis/Inte

Läs mer

Huddingegymnasiet. Skolan erbjuder

Huddingegymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Naturvetenskap, språk, media, It och idrott? s utbildningar ligger rätt i tiden. Genom en medveten inriktning mot forskning och samarbete med Karolinska Institutet, Södertörns högskola,

Läs mer

Jämför Service Stockholms län

Jämför Service Stockholms län Jämför Service Stockholms län Består av Stockholms län samt Gnesta och Håbo kommun Webbenkät som vidareutveckling av tidigare kvalitetskriterier Skolpresentation och enkätsvar finns på www.gyantagningen.se

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, SP, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, ES, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och Rapporten innehåller

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Stockholms RH-gy Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena:

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Elektrikergymnasiet / El- och energiprogrammet (EE) Rapporten innehåller

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Resultat kundundersökning 011 Genomsnitt 011 4 5 0,0 Det är arbetsro på lektionerna 011 4 5 0,0 Genomsnitt 011 80 16,8 Elever Gymnasium År Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011 80 16,8 Genomsnitt

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat jämfört med tidigare år Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Rapporten innehåller resultatet för

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT) Rapporten

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Rapporten innehåller totalresultatet för årsk i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun för kommunala och fristående gymnasieskolor // SIDAN 1 Jämför Gymnasieskolor Består av Stockholms

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan) Rapporten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Tullinge gymnasium. Resultatpalett 2010

Tullinge gymnasium. Resultatpalett 2010 Tullinge gymnasium Resultatpalett 21 Februari 211 1 Tullinge gymnasium läsåret 9-1 Elevkategorier (Skolverket - SIRIS) 5 4 3 2 1 Elevkategorier TUL TUL TUL TUL BOTK BOTK BOTK BOTK 7/8 8/9 9/1 1/11 7/8

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och Rapporten

Läs mer

Individuella Gymnasiet Elever Gymnasium år 2 - Våren svar, 65%

Individuella Gymnasiet Elever Gymnasium år 2 - Våren svar, 65% Elever Gymnasium år 2 - Våren 2 svar, % Normer och värden 2. Jag känner mig trygg i skolan. 7 7 3, 3, 3,9 7 3, 2 3, 3. Det är arbetsro på lektionerna. 2 3, 2. Det råder en positiv stämning och god sammanhållning

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK)

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Rapporten innehåller resultaten för

Läs mer

Viktor Rydbergs gymnasium Elever Gymnasium år 2 - Våren svar, 81%

Viktor Rydbergs gymnasium Elever Gymnasium år 2 - Våren svar, 81% Elever Gymnasium år - Våren svar, 8% Normer och värden 8,8. Jag känner mig trygg i skolan. 0,,0,. Det är arbetsro på lektionerna. 0 0 0 8 0 0 0,8,,,. Det råder en positiv stämning och god sammanhållning

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 2: Programmen i Södermanland med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: Programmen i Södermanland som ger jobb Tabell 4: Programmen i Södermanland som har bäst förädlingsvärde

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Medelvärde 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Medelvärde 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Medelvärde Folkuniversitetet John Bauergymnasiet IT-gymnasiet Nobelgymnasiet Sundstagymnasiet Lillerudsgymnasiet Praktiska Karlstad Karlstads Idrottsgymnasium Tingvallagymnasiet Älvkullegymnasiet Hammarögymnasiet

Läs mer

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013 Bäckadalsgymnasiets elevresultat 29--213 Den som snabbt vill skapa sig en bild av Bäckadalsgymnasiets elevresultat hittar nedan uppgifter angående skolans resultat över tid. Resultaten presenteras genomgående

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / gymnasíeskolan futurum

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / gymnasíeskolan futurum Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

Jag känner mig trygg på min skola

Jag känner mig trygg på min skola % 1 9 5 4 3 2 1 Jag känner mig trygg på min skola Det råder en positiv och god sammanhållning i min skola. 1 9 % 5 4 3 2 1 Utv. samtalet med min mentor/handl. känns meningsfullt 1 9 % 5 4 3 2 1 % 9 5 4

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Tabell : Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Industriprogrammet 2 Fordonsprogrammet 3 Elprogrammet gymnasieskola Sandviken 39 800 gymnasieskola Sandviken

Läs mer

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin 751,53 g Svil /11 INVESTOR IN PEOPLE Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos Underlaget är taget från databasen SIRIS, 2012-01-15 Genoms trömnin Vald eriod: 2012 Vald or anisation:

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96%

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% 1. Jag känner mig trygg i skolan. 100 100 100 100 100, 2. De andra eleverna är trevliga mot mig i skolan. 97 97 97 100

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Klara gymnasium Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 Klara gymnasium Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Thoren Business School

KBU Gymnasiet 2016 Thoren Business School Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

KBU Gymnasiet 2017 Praktiska gymnasiet

KBU Gymnasiet 2017 Praktiska gymnasiet KBU Gymnasiet 201 Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Stockholms transport- och fordonsgymnasium Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena:

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad KBU Gymnasiet 16 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i län som ger jobb Tabell 4: De yrkesförberedande program

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 306400 2 Elprogrammet Ådalsskolan Kramfors 288500 Elprogrammet

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2008-12-14 Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2 Fordonsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 308

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium Mjölby kommun Datum 2009-11-06 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Bokslut 2015 Tabellbilaga

Bokslut 2015 Tabellbilaga Bokslut 215 Tabellbilaga Innehållsförteckning Kommunbladet, Skolverket... 3 Personal... 3 Gruppstorlek... 4 Barn och elevantal... 4 Resultat Förskola... 5 Föräldra- och barnenkät... 5 Självvärdering...

Läs mer

St Botvids gymnasium. Resultatpalett 2010

St Botvids gymnasium. Resultatpalett 2010 St Botvids gymnasium Resultatpalett 21 Februari 211 1 St Botvids gymnasium (STB) läsåret 9-1 Elevkategorier (Skolverket-SIRIS) procent 4 2 Elevkategorier STB = St Botvids gymnasium BOTK = Botkyrkas kommunala

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Västernorrlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Västernorrlands län

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer