Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet"

Transkript

1 Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

2 Innehållsförteckning 1 Inledande frågor Utvecklingsområden ramgångsfaktorer och goda exempel et systematiska kvalitetsarbetet på skolan Resultatrapportering och analys Nationella provresultat och kursbetyg åk 1 och Nationella provresultat och kursbetyg åk Slutbetyg åk 3 och behörighet till högskola/universitet Kunskapsskillnader mellan pojkar och flickor Skola med gymnasiesärskola Hur arbetar ni med att stödja arbetet med betyg och bedömning? Övriga frågor rbetet med att göra skolan tillgänglig för elever med olika funktionsnedsättningar Kundenkäten Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 2(16)

3 nvisning etta är 2013 års kvalitetsdokument som vi gärna vill att ni fyller i senast den 30 juni et finns stödfrågor som ska vara till hjälp när ni analyserar era resultat. et är inte meningen att ni ska svara på varje fråga utan använd dem som ni tycker är relevanta. Oförändrade inriktningsmål gymnasieskolan I anderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Gymnasieutbildningen i anderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. Gymnasieutbildningen i anderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Resultatmål som är beslutade i arn- och utbildningsnämnden från och med år 2013: leverna har ett utvecklat matematiskt tänkande Resultatet på nationella prov och kursbetyg överensstämmer väl Genomströmningen ska öka Skolorna i anderyd arbetar aktivt med att förebygga skillnader i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor Oförändrade resultatmål lla elever känner sig trygga ndelen elever som upplever att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen ska öka etygsmedelvärdet på anderyds gymnasium är bland de högsta i landet Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta Strategier i anderyds kommuns tillgänglighetsplan för Information om hur skolorna gör sin verksamhet tillgänglig för alla elever ska framgå av kommunen hemsida samt förskolornas och skolornas hemsidor Personal i verksamheterna ska ha kunskap om alternativa pedagogiska strategier, hjälpmedel och alternativa lärverktyg, samt ha förmåga att se alternativa möjligheter för att inkludera och stärka i stället för att acceptera hinder som utestänger Utbildnings- och kulturkontoret anderyds kommun Lena Wallin mobil Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 3(16)

4 1 Inledande frågor 1.1 Utvecklingsområden eskrivning av skolans främsta utvecklingsområden eskriv kortfattat vilka skolans främsta utvecklingsområden är och hur ni arbetar med dem. Vilka är de mest angelägna områdena att arbeta med under läsåret och varför? Långsiktiga och kortsiktiga mål? Hur har ni prioriterat?.v.s. vilka är de viktigaste insatserna under året? nalysera era insatser under året Vilka resultat har ni fått av utvecklingsinsatserna? Utifrån de resultat som framträder, vilka styrkor/framgångar respektive brister/utvecklingsområden ser ni? Vilka konsekvenser ser ni resultat av beroende på den planering av insatser som ni har genomfört? Vilka mönster ser ni? Hur kan ni se att utveckling sker? Vilka lärdomar tar ni med i det fortsatta arbetet? Utvecklingsförslag och åtgärder till nästa år Vad ska ni göra utifrån det ni kommit fram till i analysen? Hur går ni vidare? Vilka områden tänker ni utveckla och hur? Vilka effekter förväntar ni er av de insatser/åtgärder ni planerar att vidta? 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel Skolans goda resultat Lyft fram ett eller några områden där når ni goda resultat? (till exempel värdegrundsfrågor, demokratifrågor, betyg, nationella prov, undervisningsmetodik, läsförmåga, matematik, enkätsvar etc.) eskriv insatser som har lett till de goda resultaten nalys av skolans goda resultat Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 4(16)

5 Varför når ni goda resultat inom dessa områden? Om ni har gjort insatser för att nå dessa goda resultat, vilken effekt har dessa haft? Utifrån de goda resultat som framträder, ser ni ändå utvecklingsområden? Hur kan ni se att utveckling sker? Utvecklingsförslag och åtgärder till nästa år Hur går ni vidare för att bibehålla eller ytterligare förbättra era resultat? Vilka områden tänker ni utveckla och hur? Vilka effekter förväntar ni er av de insatser/åtgärder ni planerar att vidta? 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan eskriv kortfattat hur ni arbetar med rutiner kring det systematiska kvalitetsarbetet under året. Hur prioriterar ni?.v.s. vilka är de viktigaste aktiviteterna/ insatserna under året? eskriv arbetet med/rutiner kring det systematiska kvalitetsarbetet under året eskriv kortfattat hur ni har arbetat med/rutiner kring det systematiska kvalitetsarbetet under året. Hur har ni prioriterat?.v.s. vilka är de viktigaste aktiviteterna/ insatserna under året? nalys av ert kvalitetsarbete Vilka resultat har ni fått och vilka processer har satts igång/ pågår pga. det systematiska kvalitetsarbetet? Utifrån de resultat som framträder, vilka styrkor/framgångar respektive brister/utvecklingsområden ser ni? Vilka konsekvenser ser ni resultat av beroende på den planering av insatser som ni har genomfört? Vilka mönster ser ni? Hur kan ni se att utveckling sker? Vilka lärdomar tar ni med i det fortsatta arbetet? Utvecklingsförslag och åtgärder till nästa år Vad ska ni göra utifrån det ni kommit fram till i analysen? Hur går ni vidare? Vilka områden tänker ni utveckla och hur? Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 5(16)

6 Vilka effekter förväntar ni er av de insatser/åtgärder ni planerar att vidta? 2 Resultatrapportering och analys 2.1 Nationella provresultat och kursbetyg åk 1 och 2 Svenska 1 Svenska 1 Kursbetyg Svenska 1 Nationellt provresultat ntal ntal Svenska 3 Svenska 3 Kursbetyg Svenska 3 Nationellt provresultat ntal ntal ngelska 5 ngelska 5 Kursbetyg ngelska 5 Nationellt provresultat ntal ntal Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 6(16)

7 ngelska 6 ngelska 6 Kursbetyg ngelska 6 Nationellt provresultat ntal ntal Matematik 1a Matematik 1a Kursbetyg Matematik 1a Nationellt provresultat ntal ntal Matematik 1b Matematik 1b Kursbetyg Matematik 1b Nationellt provresultat ntal ntal Matematik 1c Matematik 1c Kursbetyg Matematik 1c Nationellt provresultat Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 7(16)

8 Matematik 1c Kursbetyg ntal Matematik 1c Nationellt provresultat ntal Matematik 2a ntal Matematik 2a Kursbetyg Matematik 2b ntal Matematik 2c ntal Matematik 2a Nationellt provresultat Matematik 2b Kursbetyg ntal Matematik 2b Nationellt provresultat Matematik 2c Kursbetyg ntal Matematik 2c Nationellt provresultat ntal Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 8(16)

9 Matematik 3b ntal Matematik 3c ntal Matematik 3b Kursbetyg Matematik 3b Nationellt provresultat Matematik 3c Kursbetyg ntal Matematik 3c Nationellt provresultat ntal nalys av resultaten på de nationella proven samt relationen mellan provresultat och kursbetyg/ämne och åk nalysera resultaten per ämne från de nationella proven. Vilka resultat är förväntade inte förväntade? Orsaker till resultaten? I vilka ämnen/ delprov har eleverna gjort starka/ mindre starka resultat? (Skriv vad delproven har testat - inte delprov, etc.) Överensstämmer betygen med provresultaten? Om inte, varför? inns det skillnader mellan pojkar och flickors resultat? Är det någon skillnad mellan programmen? Vilken i så fall och vad beror det på? Utifrån de resultat som framträder, vilka styrkor/framgångar respektive brister/utvecklingsområden ser ni? Vilka mönster/samband ser ni? Vilka lärdomar tar ni med i det fortsatta arbetet? Utvecklingsförslag och åtgärder till nästa år eskriv utvecklingsförslag och åtgärder utifrån resultaten och analysen. Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 9(16)

10 Vad ska ni göra utifrån det ni kommit fram till i analysen? Hur går ni vidare? Vilka områden tänker ni utveckla och hur? Vilka effekter förväntar ni er av de insatser/åtgärder ni planerar att vidta? Svenska 2.2 Nationella provresultat och kursbetyg åk 3 Svenska Kursbetyg Svenska Nationella provresultat Svenska års resultat % etyg NP MVG MVG MVG VG VG VG G G G IG IG IG ntal Matematik Matematik Kursbetyg ntal Matematik Nationella provresultat Matematik års resultat % etyg NP MVG MVG MVG VG VG VG G G G IG IG IG ntal Matematik Matematik Kursbetyg ntal Matematik Nationella provresultat Matematik års resultat % etyg NP MVG MVG MVG VG VG VG G G G IG IG IG ntal ntal Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 10(16)

11 Matematik Matematik Kursbetyg Matematik Nationella provresultat Matematik års resultat % etyg NP MVG MVG MVG VG VG VG G G G IG IG IG ntal ngelska ngelska Kursbetyg ntal ngelska Nationella provresultat ngelska års resultat % etyg NP MVG MVG MVG VG VG VG G G G IG IG IG ntal ntal nalys av resultatet på de nationella proven samt relationen mellan provresultatet och kursbetygen/ ämne i åk 3 Vilka resultat är förväntade inte förväntade? Orsaker till resultaten? I vilka ämnen överensstämmer resultaten mest/minst- orsaker till detta. Utifrån de resultat som framträder, vilka styrkor/framgångar respektive brister/utvecklingsområden ser ni? Är det skillnader mellan pojkar och flickor är det gäller NP resultat och betygen? Är det någon skillnad mellan programmen? Vilken i så fall och vad beror det på? Vilka mönster/samband ser ni? Vilka lärdomar tar ni med i det fortsatta arbetet? 2.3 Slutbetyg åk 3 och behörighet till högskola/universitet Slutbetyg åk Sammanvägt meritvärde ehörighet till högskola/universitet (antal elever av det totala antalet avgångselever) Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 11(16)

12 Slutbetyg åk Meritvärde och behörighet till högskola och universitet Vilka resultat är förväntade resp. inte förväntade? Orsaker till resultaten? Hur arbetar skolan för att alla elever i åk 3 ska bli behöriga till högskola och universitet? Utifrån de resultat som framträder, vilka styrkor/framgångar respektive brister/utvecklingsområden ser ni? Hur ser spridningen ut mellan programmen och klasserna på skolan? Om genomströmningen av elever är lägre på vissa program hur arbetar skolan för att förbättra denna? Utvecklingsförslag och åtgärder till nästa år Vad ska ni göra utifrån det ni kommit fram till i analysen? Hur går ni vidare? Vilka områden tänker ni utveckla och hur? Vilka effekter förväntar ni er av de insatser/åtgärder ni planerar att vidta? 2.4 Kunskapsskillnader mellan pojkar och flickor eskriv kortfattat hur ni har arbetat med att minska kunskapsskillnaderna mellan pojkar och flickor eskriv hur kunskapsresultaten ser ut i de olika ämnena med fokus på pojkar och flickor olika resultat. Gör en sammanfattande bild av till exempel diagnoser, NP, betyg, skriftliga omdömen. I vilka ämnen är spridningen som störst? Vilka är de viktigaste insatserna för att minska skillnaderna som ni har vidtagit under året? nalys av arbetet med att minska skillnaderna Om ni har skillnader mellan könen, vad beror det på i så fall? Vilka resultat har ni fått av de insatser som ni vidtagit? Utifrån de resultat som framträder vad är positivt respektive vilka utvecklingsområden ser ni? Vilka mönster ser ni? (är det vissa ämnesgrupper till exempel estetiska ämnen där skillnaderna är större än i andra ämnen?) Vilka lärdomar tar ni med i det fortsatta arbetet? Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 12(16)

13 Utvecklingsförslag och åtgärder till nästa år Vad ska ni göra utifrån det ni kommit fram till i analysen? Hur går ni vidare? Vilka insatser kommer ni göra utifrån analysen som ni gjort? Vilka effekter förväntar ni er av de insatser/åtgärder ni planerar att vidta? 2.5 Skola med gymnasiesärskola eskriv kortfattat hur ni arbetar för att följa upp kunskapsresultaten i gymnasiesärskolan Hur har ni arbetat för att implementera den nya läroplanen för gymnasiesärskolan? Hur kontrollerar ni elevernas utveckling mot kunskapskraven? Hur delger ni eleverna deras uppnådda kunskapsnivå? På vilket sätt hålls frågan aktuell om möjligheten för eleven att läsa på en högre nivå (gymnasienivå)? nalys av era insatser under året Hur väl grundade är förändringarna i gymnasiesärskolan inom skolan och hos elever och föräldrar? Utifrån de resultat som framträder, vilka styrkor/framgångar respektive brister/utvecklingsområden ser ni? Hur kan ni se att utveckling sker? Vilka lärdomar tar ni med i det fortsatta arbetet? Utvecklingsförslag och åtgärder till nästa år Vad ska ni göra utifrån det ni kommit fram till i analysen? Hur går ni vidare? Vilka områden tänker ni utveckla och hur? Vilka effekter förväntar ni er av de insatser/åtgärder ni planerar att vidta? 2.6 Hur arbetar ni med att stödja arbetet med betyg och bedömning? rbetet med betyg och bedömning eskriv kortfattat hur arbetet med betyg och bedömning har gått till. Hur har ni prioriterat och inriktat implementeringen?.v.s. vilka är de Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 13(16)

14 viktigaste insatserna under året? nalys av arbetet med betyg och bedömning Vilka resultat har ni fått av insatserna? Vilka frågor har tagit mest tid/ varit mest omdiskuterade? Utifrån resultatet som framträder, vilka styrkor/framgångar respektive brister/utvecklingsområden ser ni? Vilka konsekvenser ser ni resultat av beroende på den planering av insatser som ni har genomfört? Hur kan ni se att utveckling sker? Vilka lärdomar tar ni med i det fortsatta arbetet? Utvecklingsförslag och åtgärder till nästa år Vad ska ni göra utifrån det ni kommit fram till i analysen? Hur går ni vidare? Vilka områden tänker ni utveckla och hur? Vilka effekter förväntar ni er av de insatser/åtgärder ni planerar att vidta? 3 Övriga frågor 3.1 rbetet med att göra skolan tillgänglig för elever med olika funktionsnedsättningar eskriv kortfattat hur ni arbetar för att göra skolan tillgänglig för elever med olika funktionsnedsättningar Hur arbetar ni aktivt på skolan och i klasserna med att skapa ett klimat som utgår från att alla är olika? Hur ser ni på att göra olika beroende på individers olikheter? I vilken utsträckning har personalen kunskap om alternativa pedagogiska strategier, hjälpmedel och alternativa lärverktyg för att genom dessa skapa möjligheter för inkludering? Informerar skolan på hemsida eller på annat sätt hur skolan gör sin verksamhet tillgänglig för alla elever? Hur har ni prioriterat?.v.s. vilka är de viktigaste insatserna under året? nalys av era insatser under året Hur långt har skolan nått när det gäller medvetenhet om tillgänglighet (se även tillgänglighetsplanen) Utifrån de resultat som framträder, vilka styrkor/framgångar respektive brister/utvecklingsområden ser ni? Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 14(16)

15 Vilka mönster ser ni? Hur kan ni se att utveckling sker? Vilka lärdomar tar ni med i det fortsatta arbetet? Utvecklingsförslag och åtgärder till nästa år Vad ska ni göra utifrån det ni kommit fram till i analysen? Hur går ni vidare? Vilka områden tänker ni utveckla och hur? Vilka effekter förväntar ni er av de insatser/åtgärder ni planerar att vidta? 3.2 Kundenkäten 2013 Kommentera ert resultat på årets kundenkät på nedanstående påståenden. "et är arbetsro på lektionerna" Vilket resultat har skolan? Vad beror det på? Hur arbetar ni aktivt för att öka arbetsron på skolan? Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att förbättra resultatet? "Utvecklingssamtalet med min mentor känns meningsfullt" Vilket resultat har skolan? Vad beror det på? Hur kan utvecklingssamtalen upplevas mer meningsfulla? Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att förbättra resultatet? "Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen" Vilket resultat har skolan? Vad beror det på? Hur kan eleverna få vara med och påverka innehållet i undervisningen? Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att förbättra resultatet? "Jag får vara med och påverka hur vi arbetar på lektionerna" Vilket resultat har skolan? Vad beror det på? Hur kan vi öka andelen elever som anser att de kan påverka arbetsmetoderna? Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 15(16)

16 Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att förbättra resultatet? Kvalitetsdokument 2013, Gymnasiet 16(16)

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 5 1.1 Utvecklingsområden på skolan...5 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel...5 1.3 Hur ser det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 5 2 Mål: Förskolan stimulerar och utmanar barnens

Läs mer

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret 1(7) Birgitta Jacobsson Inbjudan för nominering 2(7) Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2014 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande, engagemang

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Mörbyskolan (läå 2012/2013)

Kvalitetsdokument 2013, Mörbyskolan (läå 2012/2013) Kvalitetsdokument 2013, Mörbyskolan (läå 2012/2013) Innehållsförteckning 1 Re 339 Mörbyskolan... 3 2 Inledande frågor... 3 2.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 2.2 Framgångsfaktorer och goda exempel...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Mörbyskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Mörbyskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Mörbyskolan (läå 2013/2014) 1 Mörbyskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I skolans arbetsplan

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Vad är analys? Principer för analys (1) Analysen utgår från underlagen från uppföljning och utvärdering

Vad är analys? Principer för analys (1) Analysen utgår från underlagen från uppföljning och utvärdering Uppföljning, utvärdering och analys i systematiska kvalitetsarbete och dokumentation Några principer, begrepp och frågor i anslutning till arbetet med analys i det systematiska kvalitetsarbetet. En utvecklad

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 3 1.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel... 5 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Pedagogisk omsorg. Nora familjedaghem

Kvalitetsdokument 2012/2013, Pedagogisk omsorg. Nora familjedaghem Kvalitetsdokument 2012/2013, Pedagogisk omsorg Nora familjedaghem Innehållsförteckning 1 Mål: Pedagogisk omsorg har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 6 2 Mål: Pedagogisk

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument 2012/2013, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument 2012/2013, Pedagogisk omsorg Innehållsförteckning 1 Mål: Pedagogisk omsorg har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 7 2 Mål: Pedagogisk omsorg stimulerar

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Enebybergs RE (läå 2012/2013) Brageskolan/Enebyskolan/Hagaskolan

Kvalitetsdokument 2013, Enebybergs RE (läå 2012/2013) Brageskolan/Enebyskolan/Hagaskolan Kvalitetsdokument 2013, Enebybergs RE (läå 2012/2013) Brageskolan/Enebyskolan/Hagaskolan Innehållsförteckning 1 Re 331 Brage/Eneby/Haga... 3 2 Inledande frågor... 3 2.1 Utvecklingsområden på skolan...

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Vendestigens Förskola och Skola AB. Kvalitetsdokument 2012/2013 Grundskola

Vendestigens Förskola och Skola AB. Kvalitetsdokument 2012/2013 Grundskola Kvalitetsdokument 2012/2013 Grundskola Enhetens namn: Rektor: Eva Ekendahl Inledande frågor 1.1 Utvecklingsområden på skolan Beskriv vilka skolans främsta utvecklingsområden är och hur ni arbetar med dem

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat jämfört med tidigare år Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Rapporten innehåller resultatet för

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011 Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Fredag 9 september 2011 Vad granskar Skolinspektionen? Regelbunden tillsyn Måluppfyllelse och resultat Ledning och utveckling av

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-12-11 anna-karin.crutze@academedia.se josephine.wallenberg@pysslingen.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Rudanskolan i Pysslingen Förskolor och Skolor AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och Rapporten

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Skolan erbjuder Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Samhällsvetenskapligt program med inriktningarna Beteendevetenskap, Samhällskunskap samt Medier, information

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015, Grundskola Mörbyskolan

Kvalitetsdokument 2015, Grundskola Mörbyskolan Kvalitetsdokument 2015, Grundskola Mörbyskolan Innehållsförteckning 1 Re 339 Mörbyskolan... 3 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.2 Resultatrapportering och analys... 5 1.3 Övriga frågor... 6 1.4 Framgångsfaktorer

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK)

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Rapporten innehåller resultaten för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, SP, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, ES, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Danderyds kommun

Beslut. efter tillsyn i Danderyds kommun Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se efter tillsyn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Montessoriskolan Centrum Org.nr. 857206-6309 Rektor Montessoriskolan Centrum rektor@montessoriskolancentrum.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn av Montessoriskolan

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Charlottenbergs förskola Kvalitetsdokument Förskolor 2016 (läsåret 2015/2016)

Charlottenbergs förskola Kvalitetsdokument Förskolor 2016 (läsåret 2015/2016) Charlottenbergs förskola Kvalitetsdokument Förskolor 2016 (läsåret 2015/2016) Charlottenberg består av tre avdelningar i nuläget. Det är två yngrebarnsavdelningar och en storbarnsavdelning. Vi är 10 pedagoger

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder Djursholm Skolan erbjuder Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm erbjuder S-programmet med E-inriktning och N-programmet med N-inriktning. Skolans målsättning är att utifrån en helhetssyn och med individen

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Botvids Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Mediagymnasiet Nacka Strand. Skolan erbjuder. Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media.

Mediagymnasiet Nacka Strand. Skolan erbjuder. Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media. Skolan erbjuder Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media. Estetiska programmet, estetik och media med speciell inriktning på Foto. Estetiska programmet, Teater Estetiska

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2012, Grundskola Re 337 Kevingeskolan Innehållsförteckning 1 Resultatrapportering och analys... 3 1.1 Resultat på nationella prov...3 1.2 Antalet elever som når kunskapsmålen i åk 6...4

Läs mer