JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder"

Transkript

1 Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar sedan Följande program och inriktningar erbjuds på : Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning ekonomi inriktning ekonomi, matematikintensiv inriktning samhällsvetenskap Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap Handelsprogrammet inriktning företagande och försäljning Utbildningarna vid JENSEN gymnasium syftar till att förbereda eleverna för framtida högskolestudier och arbetsliv. Det som ger skolan dess specifika profil är hur detta mål tar sig uttryck i allt från utformningen av skolans lokaler, schemaläggning och ordningsregler till pedagogiska synsätt och metoder. En viktig del av skolans profil att anlägga en helhetssyn på utbildningarna såväl som på eleverna. Skolans målsättning är JENSEN gymnasium skall förbereda elever som har höga ambitioner att lyckas i sitt framtida yrkesliv bland annat genom Nära anknytning till högskola och arbetsliv vad gäller arbetsmiljö, kultur, arbetssätt och innehåll i både undervisning och andra verksamheter. daglig mental träning för personlig utveckling, motivation och självförtroende. daglig fysisk aktivitet under hela gymnasietiden för att befrämja hälsa och välmående. Vi har en trivsam och utvecklingsinriktad atmosfär. I våra allmänna utrymmen finns bärbara datorer att låna och lärare på plats för att hjälpa eleverna med läxor och uppgifter. har lärare med forskarkompetens och samarbeten med Södertörns Högskola och Stockholms Universitet. Läs mer om skolans kvalitetsredovisning

2 Resultat av elevenkät för Ekonomiprogrammet (EK), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: Instämmer = Helt/I huvudsak Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 65 % Antal elever: 127 Antal svar: 83 Andel instämmer (%) EK EK samtliga skolor (1) Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 90 % 94 % 96 % 96 % 90 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 69 % 78 % 78 % 82 % 70 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 43 % 47 % 58 % 56 % 49 % Det är arbetsro på lektionerna 55 % 70 % 59 % 60 % 46 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 67 % 77 % 78 % 81 % 65 % Jag känner till kunskapsmålen 53 % 65 % 73 % 67 % 52 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 42 % 56 % 60 % 60 % 57 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 55 % 62 % 62 % 63 % 54 % Jag får extra hjälp om jag behöver 60 % 71 % 77 % 77 % 69 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 80 % 86 % 91 % 90 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 75 % 82 % 88 % 89 % 77 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 49 % 67 % 73 % 72 % 60 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 47 % 60 % 63 % 59 % 47 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 49 % 57 % 58 % 66 % 47 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 53 % 62 % 70 % 70 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 72 % 80 % 84 % 79 % 73 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 67 % 79 % 77 % 76 % 66 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 67 % 76 % 83 % 80 % 69 %

3 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) EK 2009 EK 2010 EK EK samtliga skolor (1) i.u. i.u Officiell statistik för Ekonomiprogrammet (EK) EK 2009 EK 2010 EK EK samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

4 Resultat av elevenkät för Handels och adm programmet (HP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: Instämmer = Helt/I huvudsak Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 60 % Antal elever: 58 Antal svar: 35 Andel instämmer (%) HP HP samtliga skolor (1) Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 97 % 95 % 96 % 96 % 90 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 83 % 81 % 78 % 82 % 70 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 60 % 74 % 58 % 56 % 49 % Det är arbetsro på lektionerna 49 % 53 % 59 % 60 % 46 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 74 % 78 % 78 % 81 % 65 % Jag känner till kunskapsmålen 54 % 66 % 73 % 67 % 52 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 83 % 72 % 60 % 60 % 57 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 57 % 66 % 62 % 63 % 54 % Jag får extra hjälp om jag behöver 86 % 80 % 77 % 77 % 69 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 91 % 91 % 91 % 90 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 86 % 85 % 88 % 89 % 77 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 71 % 79 % 73 % 72 % 60 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 57 % 59 % 63 % 59 % 47 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 51 % 59 % 58 % 66 % 47 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 71 % 70 % 70 % 70 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 83 % 84 % 84 % 79 % 73 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 77 % 79 % 77 % 76 % 66 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 83 % 85 % 83 % 80 % 69 %

5 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) HP 2009 HP 2010 HP HP samtliga skolor (1) Officiell statistik för Handels och adm programmet (HP) HP 2009 HP 2010 HP HP samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. 92 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 85 % 72 % i.u. i.u.

6 Resultat av elevenkät för Naturvetenskapsprogrammet (NV), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: Instämmer = Helt/I huvudsak Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 65 % Antal elever: 54 Antal svar: 35 Andel instämmer (%) NV NV samtliga skolor (1) Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 97 % 96 % 96 % 96 % 90 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 83 % 88 % 78 % 82 % 70 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 60 % 57 % 58 % 56 % 49 % Det är arbetsro på lektionerna 49 % 74 % 59 % 60 % 46 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 74 % 82 % 78 % 81 % 65 % Jag känner till kunskapsmålen 54 % 74 % 73 % 67 % 52 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 83 % 56 % 60 % 60 % 57 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 57 % 59 % 62 % 63 % 54 % Jag får extra hjälp om jag behöver 86 % 78 % 77 % 77 % 69 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 91 % 89 % 91 % 90 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 86 % 89 % 88 % 89 % 77 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 71 % 75 % 73 % 72 % 60 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 57 % 48 % 63 % 59 % 47 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 51 % 49 % 58 % 66 % 47 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 71 % 69 % 70 % 70 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 83 % 87 % 84 % 79 % 73 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 77 % 87 % 77 % 76 % 66 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 83 % 87 % 83 % 80 % 69 %

7 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) NV 2009 NV 2010 NV NV samtliga skolor (1) 0.75 i.u Officiell statistik för Naturvetenskapsprogrammet (NV) NV 2009 NV 2010 NV NV samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 80 % 93 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 98 % 92 % i.u. i.u.

8 Resultat av elevenkät för Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: Instämmer = Helt/I huvudsak Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 76 % Antal elever: 54 Antal svar: 41 Andel instämmer (%) SA SA samtliga skolor (1) Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 78 % 89 % 96 % 96 % 90 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 51 % 63 % 78 % 82 % 70 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 44 % 52 % 58 % 56 % 49 % Det är arbetsro på lektionerna 24 % 43 % 59 % 60 % 46 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 46 % 60 % 78 % 81 % 65 % Jag känner till kunskapsmålen 46 % 58 % 73 % 67 % 52 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 41 % 55 % 60 % 60 % 57 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 46 % 50 % 62 % 63 % 54 % Jag får extra hjälp om jag behöver 56 % 76 % 77 % 77 % 69 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 83 % 80 % 91 % 90 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 66 % 78 % 88 % 89 % 77 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 63 % 68 % 73 % 72 % 60 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 29 % 46 % 63 % 59 % 47 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 34 % 49 % 58 % 66 % 47 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 49 % 54 % 70 % 70 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 56 % 74 % 84 % 79 % 73 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 46 % 61 % 77 % 76 % 66 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 49 % 67 % 83 % 80 % 69 %

9 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) SA 2009 SA 2010 SA SA samtliga skolor (1) i.u. i.u Officiell statistik för Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) SA 2009 SA 2010 SA SA samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u. Ytterligare information om skolan hittar du på: skolverket Officiell statistik har hämtats från Skolverkets webbportal Siris Statistik: basdata, betyg, provresultat Gymnasieskola Jämförelse av betygsresultat över tid Genomsnittlig betygspoäng Samtliga kursers poäng multiplicerat med vikt för betyg (där IG = 0, G = 10, VG = 15 och MVG= 20) dividerat med summa poäng för eleven totalt och avser elever som erhållit slutbetyg. Examinationsgrad För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. Måttet för t.ex. år 2000 avser andelen av nybörjarna hösten 1996 som erhållit slutbetyg t.o.m. läsåret 1999/2000. Högskolebehörighet För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller specialutformat program och minst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Måttet anger andelen elever som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respektive år. (1) Samtliga skolor avses i detta fall kommunala och fristående skolor i Stockholms län som genomfört kvalitetskriterier för

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder Djursholm Skolan erbjuder Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm erbjuder S-programmet med E-inriktning och N-programmet med N-inriktning. Skolans målsättning är att utifrån en helhetssyn och med individen

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi har funnits sedan 1999. Vi är en liten och intim skola där trivsel och trygghet sätts i främsta rummet. Vår skola präglas av en kreativ

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Skolan erbjuder Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Samhällsvetenskapligt program med inriktningarna Beteendevetenskap, Samhällskunskap samt Medier, information

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Solna Gymnasium Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el och energiprogrammet med inriktningarna dator och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet

Läs mer

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Åva gymnasium Skolan erbjuder Åva gymnasium är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här

Läs mer

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år.

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. Skolan erbjuder På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. ESTETISKA PROGRAMMET Bild och form, Dans, Musik (rap, rock, soul, musikproduktion), Skrivare eller Teater NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder Nacka gymnasium Skolan erbjuder Nacka gymnasium har i många år varit den klart populäraste gymnasieskolan i hela Stockholms län. 900 elever hade någon av våra 26 utbildningar som sitt förstahandsval år

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el- och energiprogrammet med inriktningarna dator- och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet med inriktning

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Design och Construction College, Hermods

Design och Construction College, Hermods College, Hermods Skolan erbjuder Vad vill du bli? Oavsett om du vet svaret eller inte så har vi på Design & Construction College i Stockholm en möjlighet för dig. På DCC finns program för dig som är intresserad

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Botvids Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Skolan erbjuder Jarlaplan Skolan erbjuder Jarlaplan erbjuder S-programmet med S- inriktning och Estetiska programmet med inriktning bild/form, dans, sång/musik, teater. Skolans målsättning är Att, utifrån en helhetssyn

Läs mer

Mediagymnasiet Nacka Strand. Skolan erbjuder. Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media.

Mediagymnasiet Nacka Strand. Skolan erbjuder. Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media. Skolan erbjuder Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media. Estetiska programmet, estetik och media med speciell inriktning på Foto. Estetiska programmet, Teater Estetiska

Läs mer

S:t Martins gymnasium

S:t Martins gymnasium Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi, Juridik samt spetsutbildning inom finansekonomi, FINEK Estetiska programmet - inriktning Musik samt spetsutbildningar

Läs mer

NTI gymnasiet i Stockholm. Skolan erbjuder. Skolans målsättning är

NTI gymnasiet i Stockholm. Skolan erbjuder. Skolans målsättning är Skolan erbjuder Skolans målsättning är Resultat av elevenkät för Elprogrammet (EC), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: Instämmer = Helt/I huvudsak Instämmer inte = Delvis/Inte

Läs mer

Huddingegymnasiet. Skolan erbjuder

Huddingegymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Naturvetenskap, språk, media, It och idrott? s utbildningar ligger rätt i tiden. Genom en medveten inriktning mot forskning och samarbete med Karolinska Institutet, Södertörns högskola,

Läs mer

Jämför Service Stockholms län

Jämför Service Stockholms län Jämför Service Stockholms län Består av Stockholms län samt Gnesta och Håbo kommun Webbenkät som vidareutveckling av tidigare kvalitetskriterier Skolpresentation och enkätsvar finns på www.gyantagningen.se

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Botkyrka, S:t Botvids gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Botkyrka, S:t Botvids gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet Enkät i gymnasieskolan 218 Resultat för: Stockholms län, Botkyrka, S:t Botvids gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Rapporten innehåller totalresultatet för åk 2 i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun. /9/ SIDAN 1 Jämför service Stockholm län Består av Stockholms län samt Gnesta och Håbo kommun

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Resultat kundundersökning 011 Genomsnitt 011 4 5 0,0 Det är arbetsro på lektionerna 011 4 5 0,0 Genomsnitt 011 80 16,8 Elever Gymnasium År Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011 80 16,8 Genomsnitt

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Totalresultat för årskurs 2 i gymnasiet i Vallentuna kommun, kommunala och fristående gymnasieskolor

Enkät i gymnasieskolan. Totalresultat för årskurs 2 i gymnasiet i Vallentuna kommun, kommunala och fristående gymnasieskolor Enkät i gymnasieskolan Totalresultat för årskurs i gymnasiet i Vallentuna kommun, kommunala och fristående gymnasieskolor Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av länets kommuner har Gymnasieantagningen

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Kungsholmens Västra Gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Kungsholmens Västra Gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,, Kungsholmens Västra Gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sundbyberg, Sankt Martins gymnasium, Hantverksprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sundbyberg, Sankt Martins gymnasium, Hantverksprogrammet Enkät i gymnasieskolan 18 Resultat för: Stockholms län, Sundbyberg, Sankt Martins gymnasium, Hantverksprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Gymnasieskolan Futurum / Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Gymnasieskolan Futurum / Handels- och administrationsprogrammet (HA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Gymnasieskolan Futurum / Handels- och administrationsprogrammet Rapporten

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Påhlmans gymnasium, Samhällsvetenskapsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Påhlmans gymnasium, Samhällsvetenskapsprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,,, Samhällsvetenskapsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, Ekonomiprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, Ekonomiprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,,, Ekonomiprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, Teknikprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, Teknikprogrammet Enkät i gymnasieskolan 21 Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, Teknikprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Rytmus Stockholm

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Rytmus Stockholm Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms län,, Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för din skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet,

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Haninge kommun, Fredrika Bremergymnasiet, Barn- och fritidsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Haninge kommun, Fredrika Bremergymnasiet, Barn- och fritidsprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms län, Haninge kommun, Fredrika Bremergymnasiet, Barn- och fritidsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan.

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK)

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Rapporten innehåller resultaten för

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, SP, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, ES, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, El- och energiprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, El- och energiprogrammet Enkät i gymnasieskolan 2 Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, El- och energiprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Sjölins gymnasium Södermalm

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Sjölins gymnasium Södermalm Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms Stad, Sjölins gymnasium Södermalm Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Södra Latins gymnasium, Humanistiska programmet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Södra Latins gymnasium, Humanistiska programmet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,, Södra Latins gymnasium, Humanistiska programmet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Yrkesgymnasiet Stockholm, Handels- och administrationsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Yrkesgymnasiet Stockholm, Handels- och administrationsprogrammet Enkät i gymnasieskolan 2 Resultat för:, Yrkesgymnasiet Stockholm, Handels- och administrationsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms län,, Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för din skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet,

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet, Estetiska programmet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet, Estetiska programmet Enkät i gymnasieskolan 218 Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet, Estetiska programmet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet, Vård- och omsorgsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet, Vård- och omsorgsprogrammet Enkät i gymnasieskolan 218 Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun,, Vård- och omsorgsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Sjölins gymnasium Nacka

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Sjölins gymnasium Nacka Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms län,, Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för din skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet,

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stad, Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet,

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Sthlm Transp&Fordon

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Sthlm Transp&Fordon Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms Stad, Sthlm Transp&Fordon Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Nacka gymnasium

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Nacka gymnasium Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för din skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande,

Läs mer

Jag känner mig trygg på min skola

Jag känner mig trygg på min skola % 1 9 5 4 3 2 1 Jag känner mig trygg på min skola Det råder en positiv och god sammanhållning i min skola. 1 9 % 5 4 3 2 1 Utv. samtalet med min mentor/handl. känns meningsfullt 1 9 % 5 4 3 2 1 % 9 5 4

Läs mer

Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Rytmus Stockholm

Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Rytmus Stockholm Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Skolrapport: Samtliga elevers resultat jämförs mot samt, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen På uppdrag av nästan samtliga länets kommuner

Läs mer

ENKÄT I GYMNASIESKOLAN 2017

ENKÄT I GYMNASIESKOLAN 2017 ENKÄT I GYMNASIESKOLAN Rapporten innehåller totalresultatet för årskurs 2 i gymnasiet för Stockholms län och Håbo kommun för kommunala och fristående gymnasieskolor. 1 JÄMFÖR GYMNASIESKOLOR Består av Stockholms

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Praktiska Bromma, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Praktiska Bromma, Restaurang- och livsmedelsprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Restaurang- och livsmedelsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Plusgymnasiet Stockholm, Estetiska programmet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Plusgymnasiet Stockholm, Estetiska programmet Enkät i gymnasieskolan 8 Resultat för:, Plusgymnasiet Stockholm, Estetiska programmet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Stockholms hotell- & restaurangskola, Hotell- och turismprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Stockholms hotell- & restaurangskola, Hotell- och turismprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Hotell- och turismprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Praktiska Liljeholmen, Hantverksprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Praktiska Liljeholmen, Hantverksprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för:, Praktiska Liljeholmen, Hantverksprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Elektrikergymnasiet / El- och energiprogrammet (EE) Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Stockholm Science and Innovation School, Teknikprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Stockholm Science and Innovation School, Teknikprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,, Stockholm Science and, Teknikprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Lilla Akademiens Musikgymn., Estetiska programmet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Lilla Akademiens Musikgymn., Estetiska programmet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,, Lilla Akademiens Musikgymn., Estetiska programmet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Täby / Kommunal / Åva Gymnasium / Barnoch fritidsprogrammet (BF)

Resultat för: Stockholms län / Täby / Kommunal / Åva Gymnasium / Barnoch fritidsprogrammet (BF) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Täby / Kommunal / Åva Gymnasium / Barnoch fritidsprogrammet (BF) Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Rapporten innehåller totalresultatet för årsk i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun för kommunala och fristående gymnasieskolor // SIDAN 1 Jämför Gymnasieskolor Består av Stockholms

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, International Baccalaureate

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, International Baccalaureate Enkät i gymnasieskolan 1 Resultat för: Stockholms stad,, Engelska gymnasiet Södermalm, International Baccalaureate Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Jensen Gymnasium Internationella, Ekonomiprogrammet åk 2

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Jensen Gymnasium Internationella, Ekonomiprogrammet åk 2 Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Jensen Gymnasium, Ekonomiprogrammet åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen Om

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Stockholms hotell- & restaurangskola, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Stockholms hotell- & restaurangskola, Restaurang- och livsmedelsprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för:, & restaurangskola, Restaurang- och livsmedelsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer