HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder"

Transkript

1 Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning är Vi ger en modern yrkesutbildning i samverkan med företag och organisationer inom olika branscher. Vi tror på ett elevaktivt undervisningssätt och det är vanligt att lärarna samarbetar över ämnesgränserna. Projektarbetsformen varvas med traditionell undervisning allt eftersom behoven växlar. Läs mer om skolans kvalitetsredovisning

2 Resultat av elevenkät för specialutformade Barn- och fritidsprogrammet (BF), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 94 % Antal elever: 18 Antal svar: 17 Trygghet/trivsel BF BF samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola 88 % 88 % i.u. i.u. 88 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 82 % 82 % i.u. i.u. 82 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 59 % 59 % i.u. i.u. 59 % Det är arbetsro på lektionerna 100 % 100 % i.u. i.u. 100 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 76 % 76 % i.u. i.u. 76 % Jag känner till kunskapsmålen 94 % 94 % i.u. i.u. 94 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 82 % 82 % i.u. i.u. 82 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 76 % 76 % i.u. i.u. 76 % Jag får extra hjälp om jag behöver 76 % 76 % i.u. i.u. 76 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 94 % 94 % i.u. i.u. 94 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 94 % 94 % i.u. i.u. 94 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 88 % 88 % i.u. i.u. 88 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 65 % 65 % i.u. i.u. 65 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 47 % 47 % i.u. i.u. 47 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 59 % 59 % i.u. i.u. 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 88 % 88 % i.u. i.u. 88 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 76 % 76 % i.u. i.u. 76 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 76 % 76 % i.u. i.u. 76 %

3 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) BF 2009 BF 2010 BF BF samtliga skolor (1) i.u. i.u Officiell statistik för Barn- och fritidsprogrammet (BF) BF 2009 BF 2010 BF BF samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u

4 Resultat av elevenkät för Handels- och adm programmet (HP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 84 % Antal elever: 32 Antal svar: 27 Trygghet/trivsel HP HP samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola 96 % 95 % 82 % i.u. 92 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 74 % 81 % 67 % i.u. 77 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 70 % 74 % 67 % i.u. 73 % Det är arbetsro på lektionerna 52 % 53 % 39 % i.u. 52 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 85 % 78 % 67 % i.u. 77 % Jag känner till kunskapsmålen 85 % 66 % 70 % i.u. 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 74 % 72 % 74 % i.u. 77 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 56 % 66 % 66 % i.u. 58 % Jag får extra hjälp om jag behöver 67 % 80 % 74 % i.u. 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 96 % 91 % 82 % i.u. 92 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 93 % 85 % 82 % i.u. 92 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 89 % 79 % 82 % i.u. 83 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 52 % 59 % 49 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 48 % 59 % 51 % i.u. 63 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 67 % 70 % 49 % i.u. 75 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 74 % 84 % 70 % i.u. 71 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 70 % 79 % 64 % i.u. 73 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 81 % 85 % 69 % i.u. 77 %

5 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) HP 2009 HP 2010 HP HP samtliga skolor (1) 0.72 i.u Officiell statistik för Handels- och adm programmet (HP) HP 2009 HP 2010 HP HP samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) 12.1 i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 69 % i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 92 % i.u. i.u. i.u.

6 Resultat av elevenkät för Hotell- och restaurangprogrammet (HR), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 69 % Antal elever: 16 Antal svar: 11 Trygghet/trivsel HR HR samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola 82 % 95 % 82 % i.u. 92 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 73 % 85 % 67 % i.u. 77 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 64 % 62 % 67 % i.u. 73 % Det är arbetsro på lektionerna 27 % 46 % 39 % i.u. 52 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 73 % 81 % 67 % i.u. 77 % Jag känner till kunskapsmålen 73 % 77 % 70 % i.u. 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 64 % 67 % 74 % i.u. 77 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 73 % 61 % 66 % i.u. 58 % Jag får extra hjälp om jag behöver 82 % 67 % 74 % i.u. 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 82 % 90 % 82 % i.u. 92 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 82 % 85 % 82 % i.u. 92 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 73 % 77 % 82 % i.u. 83 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 82 % 62 % 49 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 82 % 63 % 51 % i.u. 63 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 82 % 62 % 49 % i.u. 75 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 73 % 85 % 70 % i.u. 71 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 73 % 79 % 64 % i.u. 73 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 73 % 83 % 69 % i.u. 77 %

7 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) HR 2009 HR 2010 HR HR samtliga skolor (1) 0.8 i.u Officiell statistik för Hotell- och restaurangprogrammet (HR) HR 2009 HR 2010 HR HR samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) 12.8 i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 53 % i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 62 % i.u. i.u. i.u.

8 Resultat av elevenkät för Hantverksprogrammet (HV), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 100 % Antal elever: 14 Antal svar: 14 Trygghet/trivsel HV HV samtliga skolor (1) Andel instämmer (%) Jag känner mig trygg på min skola 93 % 98 % 82 % i.u. 92 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 86 % 91 % 67 % i.u. 77 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 86 % 91 % 67 % i.u. 73 % Det är arbetsro på lektionerna 71 % 71 % 39 % i.u. 52 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 64 % 82 % 67 % i.u. 77 % Jag känner till kunskapsmålen 64 % 84 % 70 % i.u. 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 93 % 84 % 74 % i.u. 77 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 50 % 76 % 66 % i.u. 58 % Jag får extra hjälp om jag behöver 93 % 85 % 74 % i.u. 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 93 % 95 % 82 % i.u. 92 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 100 % 96 % 82 % i.u. 92 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 79 % 91 % 82 % i.u. 83 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 57 % 73 % 49 % i.u. 60 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 79 % 78 % 51 % i.u. 63 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 86 % 85 % 49 % i.u. 75 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 64 % 87 % 70 % i.u. 71 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 79 % 89 % 64 % i.u. 73 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 71 % 89 % 69 % i.u. 77 %

9 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) HV 2009 HV 2010 HV HV samtliga skolor (1) 0.63 i.u Officiell statistik för Hantverksprogrammet (HV) HV 2009 HV 2010 HV HV samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u. Ytterligare information om skolan hittar du på: skolverket Officiell statistik har hämtats från Skolverkets webbportal Siris - Statistik: basdata, betyg, provresultat - Gymnasieskola - Jämförelse av betygsresultat över tid Genomsnittlig betygspoäng Samtliga kursers poäng multiplicerat med vikt för betyg (där IG = 0, G = 10, VG = 15 och MVG= 20) dividerat med summa poäng för eleven totalt och avser elever som erhållit slutbetyg. Examinationsgrad För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. Måttet för t.ex. år 2000 avser andelen av nybörjarna hösten 1996 som erhållit slutbetyg t.o.m. läsåret 1999/2000. Högskolebehörighet För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller specialutformat program och minst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Måttet anger andelen elever som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respektive år. (1) Samtliga skolor avses i detta fall kommunala och fristående skolor i Stockholms län som genomfört kvalitetskriterier för

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Resultat kundundersökning 011 Genomsnitt 011 4 5 0,0 Det är arbetsro på lektionerna 011 4 5 0,0 Genomsnitt 011 80 16,8 Elever Gymnasium År Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011 80 16,8 Genomsnitt

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013 Bäckadalsgymnasiets elevresultat 29--213 Den som snabbt vill skapa sig en bild av Bäckadalsgymnasiets elevresultat hittar nedan uppgifter angående skolans resultat över tid. Resultaten presenteras genomgående

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008 Föräldrar Familjedaghem - Våren 6 svar, % Normer och värden 9 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. 6 2. Det är arbetsro i verksamheten. 9 4. Dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn. 7 10,.

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/ Elevenkät 2011 Motala kommuns inriktningsmål för sektor förskola/grundskola är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kundundersökning 2013

Kundundersökning 2013 21 Pysslingen Förskolor Kundundersökning 21 Solrosen Föräldrar förskolan Antal svar: st Svarsfrekvens: 9 procent 2 Presentation Om undersökningen Resultat koncerngemensamma frågor - NKI, Rekommendation

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN E-post: margareta.bergman@nynashamn.se 2006-04-25 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning har till

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 11 1 13 14 15 LM Engström GY totalt 15 Göteborg GY totalt 15 Trivsel och trygghet 96 98 96 9 Delaktighet och inflytande 7 75

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer