Personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål"

Transkript

1

2 Personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål Slutmål 9:an Alla människor är olika och lär på olika sätt. Det gamla skolsystemet bygger på att alla lär på samma sätt, i klassrum med kateder och korridorer. Så har det varit sedan Vi har utvecklat ett arbetssätt, som vi kallar en personligt utformad utbildning för att alla människor är olika och lär på olika sätt. Hos oss sätter du upp personliga mål. Du bestämmer vilka betyg du vill nå i 9:an. Vi arbetar tillsammans för att du ska nå dem. Höstterminsmål 9:an Vårterminsmål 8:an Höstterminsmål 8:an En personlig handledare coachar dig individuellt för att du är unik och lär dig saker på ett annat sätt än alla andra. Därför har du också ett personligt schema. Ingen annan på skolan har samma schema som du. Vi har en egen webbportal, Kunskapsporten, där du hittar allt material och de uppgifter du behöver arbeta med även hemifrån. Där finns även mål och betygskriterier samt dina egna dokument och alla dina resultat dokumenterade. Våra skolor ser inte ut som någon annan skola. Vi har ett helt eget lokalkoncept, för att du ska hitta de rum och miljöer där du lär dig bäst. Vi bryr oss om resultatet att du lär dig och att du får höga studieresultat. Det är det viktiga, inte att du gör det på samma sätt som alla andra. Vi erbjuder dig din egen väg att nå resultat eftersom alla människor är olika och lär på olika sätt. Vårterminsmål 7:an Höstterminsmål 7:an I Kunskapsskolan arbetar vi Höstterminsmål 6:an med tydliga kunskaps- och betygsmål för varje elev. När du börjar hos oss sätter Vårterminsmål 6:an vi elev, föräldrar och lärare tillsammans upp mål i alla ämnen och gör en plan för hur målen ska nås. Målen och resultaten följs sedan upp veckovis, terminsvis och årligen. Den personligt utformade utbildningens styrka, och grunden för vår framgång, ligger i att alla sätter mål, följer upp, utvärderar och agerar på avvikelser direkt. Utifrån den insikten, och för att alla är olika och lär på olika sätt, har vi utvecklat våra metoder och verktyg med bland annat personlig handledning, loggbok och Kunskapsporten. Alla skolor behöver ordning och struktur. I den traditionella skolan skapades struktur med ett kollektivt schema, klasser och katederundervisning i Kunskapsskolan är också ordning och struktur viktigt, men vi använder nya metoder och verktyg som utgår från varje individ. 2 3

3 Engagerade och behöriga lärare skapar bra stämning och kvalitet På våra skolor är lärarna närvarande bland eleverna hela dagen istället för att försvinna till ett eget rum mellan lektionerna. Eftersom mycket av förberedelsearbetet görs gemensamt och finns på Kunskapsporten så finns det mer tid för lärarna att vara bland och arbeta med eleverna. Förutom att det ökar kvaliteten i utbildningen så ger det en bra stämning. En vuxen finns alltid till hands om du behöver hjälp med skolarbetet eller för en pratstund. Det gör också att mobbning är ovanligt på våra skolor. Lärarbehörighet Lärarexamen, 77% Lärarens tre roller Lärarrollen på Kunskapsskolan består av tre delar; ämnesläraren, den personliga handledaren samt allmänhandledaren. Ämnesläraren föreläser, har genomgångar, workshops, kommunikationspass och laborationer samt utvärderar dina och andra elevers ämneskunskaper. Varje lärare är personlig handledare för 20 elever som tillhör hans eller hennes basgrupp och har en kvart avsatt för personliga handledningssamtal för varje elev, varje vecka. Pedagogiska högskolepoäng, 11% Högskoleutbildning, övrig, 5% Oklar/ej uppgift, 4% Obehöriga, 3% Vi eftersträvar att alla lärare ska ha full formell behörighet. Vi ser tydligt i vår kvalitetsuppföljning att en hög andel behöriga lärare leder till högre kvalitet. Som allmänhandledare finns läraren till hands för alla elever på skolan och hjälper dig att komma vidare om du har kört fast eller ger tips på olika tekniker för hur du lär dig bäst.» Ett gemensamt arbetssätt«jag valde att arbeta på Kunskapsskolan eftersom jag gillar att alla lärare arbetar utifrån samma pedagogiska grundtanke och på ett professionellt sätt. Här finns ett stort engagemang och vi arbetar nära eleverna, med en kontinuerlig dialog. Arbetssättet med den personliga handledningen gör att vi ser individen samtidigt som vi handleder dem i deras skolarbete. De litar på att vi håller en hög nivå i vår yrkesroll, samtidigt som vi kan hjälpa dem med deras vardagliga problem. Andreas, lärare och handledare i årskurs 6 på Kunskapsskolan» Bra relationer med eleverna«för mig som lärare ger arbetssättet möjlighet att fördela tiden mellan föreläsningar, workshops och andra gemensamma pass, och tid med enskilda elever. Det ger också goda förutsättningar att skapa bra relationer med eleverna och trygghet på så vis att de lär känna oss lärare på ett bra sätt. Det bästa med mitt arbete är att det aldrig är tråkigt och att jag får så mycket glädje och kraft av eleverna. Liselotte, lärare och handledare i årskurs 8 på Kunskapsskolan 4 5

4 Personlig handledning för stöd och uppföljning En av skolans lärare är din personliga handledare. Din handledare har till uppgift att coacha dig så du når dina mål. Din handledare hjälper dig att sätta upp mål, bryta ner terminsmål till veckomål och hjälper och tränar dig att planera och följa upp ditt skolarbete. Din personliga handledare finns till hands för stöd och kontroll. Ni träffas enskilt, en kvart varje vecka, för att se till att ditt arbete går framåt enligt planen, att du hittar dina lärstrategier och för att se om gränserna kan tänjas lite till. Allt eftersom du lär dig att själv sätta upp mål och att planera din tid så får du ta ett större ansvar för dina egna studier. Den personliga handledningen är den viktigaste förutsättningen för att din personligt utformade utbildning ska fungera. Loggboken I din loggbok finns förutom dina långsiktiga mål och terminsmål dina veckomål, lärstrategier och ditt personliga schema för varje vecka, samt uppföljning av ditt arbete och dina resultat. Ditt schema består av föreläsningar, workshops, seminarier, uppgifter på Kunskapsporten och annat som skolan erbjuder. Du planerar också in den tid när du ska arbeta i grupp eller på egen hand med olika uppgifter. Utvecklingssamtal Du, dina föräldrar och den lärare som är din personliga handledare träffas i början av varje termin för ett utvecklingssamtal. Då diskuterar ni dina terminsmål och långsiktiga mål vilka betyg du siktar mot när du går ut 9:an. Ni går igenom hur målen uppnåtts hittills och om det är något mål som bör höjas eller sänkas. Ni pratar också om dina lärstrategier hur du ska nå dina mål. Utvecklingssamtalet dokumenteras i din individuella studieplan. Det personliga handledningssamtalet dokumenteras i din loggbok. Personliga handledningssamtal Dina mål och din veckoplanering går du och din handledare igenom varje vecka när ni har era personliga handledningssamtal. Ni pratar om hur arbetet har gått under veckan, hur du når dina mål och vad du ska göra under den kommande veckan. Ni talar också om sättet du arbetar på fungerar bra eller om du behöver ändra på något. Individuell studieplan Din individuella studieplan innehåller dina långsiktiga mål, vilka betyg du vill uppnå och dina mål för terminen i de olika ämnena. Den innehåller också dina personliga lärstrategier. Dina föräldrar kan hela tiden följa dina studier i din loggbok och via Kunskapsporten där kursernas upplägg och material finns tillgängligt. Dessutom skriver lärarna in alla dina resultat, restuppgifter, kommentarer m.m. i skolans Elevdokumentationssystem (EDS), som är tillgängligt via Internet. 6 7

5 Steg och kurser för olika takt och svårighetsgrad I Kunskapsskolan läser du de olika ämnena i steg och i kurser. Du och din personliga handledare sätter ihop ditt veckoschema som består av olika slags lektioner, föreläsningar, workshops, seminarier, laborationer m.m. Om du tycker att något ämne är svårt kan du välja att lägga in mer tid för undervisning eller egna studier i det ämnet i ditt personliga schema, eftersom alla är olika och lär i olika takt. Steg Engelska, svenska, matematik och moderna Stegen rymmer språk är de ämnen du läser i steg. Vilket kunskapsmål som du steg du börjar på beror på hur mycket du behöver uppnå för redan hunnit lära dig i din gamla skola. betygen VG och För varje steg finns tydliga mål och en MVG. beskrivning av vad som krävs för att uppnå olika betyg. Totalt finns det 35 steg i varje ämne. Att ämnena är ordnade i steg betyder att du har Målen på steg 1 20 möjlighet att läsa i snabbare takt, innehåller kunskaper oberoende av skolår och att du kan som alla måste uppnå, och som leder läsa fler steg än vad som ingår i grundskolans läroplan. till betyget Godkänt i år 9. Kurser Övriga ämnen läser du i form av kurser där varje kurs har ett tema som flera ämnen studeras utifrån. Varje kurs har tydliga ämnesmål och betygskrav för de olika ingående ämnena. I varje kurs väljer du, med stöd av din handledare, mellan tre olika svårighetsgrader som leder till betygen G, VG respektive MVG. steg Engelska Svenska Med påbyggnadssteg erbjuds de elever som nått till steg 35 möjlighet att arbeta vidare med gymnasiets A-kurser. Matematik Moderna språk SO NO Idrott&Hälsa Hem- & konsumentkunskap Bild Slöjd Musik Steg innebär att du kan läsa i snabbare takt, oberoende av skolår. kurs Varje kurs har ett tema som väver samman flera ämnen. I varje kurs väljer du mellan tre olika svårighetsgrader blå, röd eller svart pist. Spetsprogram i matematik Kunskapsskolan erbjuder ett spetsprogram i matematik för dig som är särskilt intresserad av matematik och är beredd att lägga extra tid på det. Du får spännande och utmanande uppgifter på Kunskapsporten samt individuell handledning via nätet från våra lärare på Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum (vid Observatoriet i Saltsjöbaden utanför Stockholm). Du får också möjlighet att åka dit i 8:an, för koncentrationsläsning och fördjupning, tillsammans med elever med samma intressen från de andra Kunskapsskolorna. Spetsprogrammet innebär ett nytt och annorlunda sätt att fördjupa sig i sitt favoritämne matematik och är ett upplägg som är unikt för Kunskapsskolan. Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum finns vid f.d. Stockholms Observatorium i Saltsjöbaden utanför Stockholm. 8 9

6 Webbportalen Kunskapsporten med läromedel och resurser Kunskapsporten är vår egen webbportal där du alltid har tillgång till skolans läromedel och resurser. Du kommer dem åt överallt där det finns Internet, alltså även hemifrån. Här finns alla steg och kurser med förslag på arbetssätt, uppgifter och resurser i form av läromedel, texter, uppslagsverk, språklexikon som Wordfinder, manualer, studietips, dagsfärska nyheter m.m. Till varje kurs finns tydliga mål och beskrivningar av vad du ska lära dig och vad som krävs för att uppnå betygen G, VG respektive MVG. Materialet på Kunskapsporten uppdateras ständigt och du slipper gamla texter och uppgifter som passerat sitt»bäst före-datum«. Dessutom utvecklas och förbättras innehållet hela tiden av de bästa lärarna på alla våra skolor. Ingen annan skola har samma upplägg för att säkra kvaliteten på undervisningen. Prova Kunskapsporten på Steg För varje steg hittar du introduktioner, uppgifter och arbetsgångar samt verktyg, länkar och andra resurser. Studietips På Kunskapsporten finns nyttiga studietips och länkar. Kurser Alla kurser finns tillgängliga med innehållsbeskrivning, resurser och verktyg. Mål och kriterier För alla steg och kurser finns tydlig information om kunskapsmål och vad som krävs för att du ska uppnå olika betyg. I vårt Elevdokumentationssystem (EDS) kan du, dina föräldrar och din handledare ha koll på dina godkända steg och kurser och vad dina lärare har gett dig för kommentarer och betyg

7 Trygg och säker skolmiljö utan korridorer och mörka hörn I våra skolor finns det inga korridorer och heller inga egentliga klassrum, utan rum av varierande storlek och karaktär, eftersom alla människor är olika och lär på olika sätt. Kunskapsskolans lokaler är allt annat än vanliga. I de gamla traditionella skolorna fanns alltid korridorer och klassrum. Den sortens skolbyggnader delade upp barn och vuxna och var pedagogiskt ineffektiva. Redaktionen är ett stort öppet rum, där elever och lärare arbetar tillsammans och den som behöver hjälp alltid har någon att fråga. Studierum av olika storlekar för individuella studier, för samtal i par eller mindre grupper, eller för en basgrupp med cirka 20 elever. Våra lokaler har starka färger, öppenhet, rymd och många glasväggar. Det gör att de vuxna alltid ser eleverna och har uppsikt över vad som händer i huset, vilket skapar trygghet och arbetsro. Arenan är en amfiteater för presentationer, föreläsningar eller andra typer av samlingar. Caféet fungerar som en mötesplats för elever och lärare med utrymme för både arbete och paus. Kunskapsgården Kunskapsskolan har två Kunskapsgårdar en i Falun och en i Gamleby (Västervik). Dit åker du ett antal veckor under dina fyra år hos oss, tillsammans med dina lärare och de andra eleverna i samma skolår på din skola. Kunskapsgården är en skräddarsydd anläggning för Kunskapsskolans elever där du får fördjupa dig i de praktisk-estetiska ämnena som bild, slöjd, hem- och konsumentkunskap och där ni utnyttjar omgivningarna för friluftsliv. Vistelserna på Kunskapsgården gör också att du lär känna dina lärare och de andra eleverna väl och det stärker sammanhållningen på skolan. Kunskapsgården ska ge dig en positiv upplevelse av skapande och kreativt arbete, och bidrar samtidigt till din personliga utveckling. På Kunskapsgården får du under en intensivvecka fördjupa dig i ämnena Hemkunskap, Bild samt Textil- och Träslöjd. Vi genomför också utomhusaktiviteter av olika slag

8 Fokus på resultat och kvalitet Dina betyg är viktiga för att du ska ha många valmöjligheter när du söker till gymnasiet. Vårt arbetssätt med personlig handledning och våra verktyg, som loggboken och Elevdokumentationssystemet, gör att du, dina föräldrar och din handledare hela tiden kan se hur du ligger till i förhållande till dina mål. Våra 9:ors meritvärde var våren poäng. Riksgenomsnittet var 209 poäng och snittet i de kommuner som vi har grundskolor var 219 poäng. Kunskapsskolans mål är att alla våra skolor ska nå de bästa betygsresultaten i kommunen/stadsdelen. 13 av våra 20 grundskolor med avgångselever hade bäst betyg i sin kommun/stadsdel. Av de 20 skolorna ligger 16 på en topp-tre-placering. Betygsnivåerna har generellt en hög grad av överensstämmelse med våra elevers resultat på de nationella proven. Hela 16 skolor ligger på positivt Salsa-värde. Vi gör betygsprognoser i oktober och april varje år och betygsomdömen ges i slutet av varje termin, redan i 6:an. Vi vet att vårt arbetssätt leder både till bra betyg och hög nöjdhet. Varje år genomför Kunskapsskolan omfattande enkäter bland samtliga elever, föräldrar och medarbetare för att följa upp hur nöjda de är, hitta förbättringsområden och se vad olika insatser har gett för resultat. Våren 2009 omfattades närmare personer av enkäterna. Undersökningsresultaten har mycket stor betydelse för den fortsatta utvecklingen på varje skola och för Kunskapsskolan i stort. Nöjda elever, föräldrar och medarbetare Elever Trivs 85% Bra lärare 85% Föräldrar Nöjd med barnets kunskapsutveckling 83% Positiv personlighetsutveckling 90% Medarbetare Trivs 94% 100% Årliga enkäter genomförs bland elever, föräldrar och medarbetare. Varje basgrupps (klass) enkätresultat summeras och delges basgruppsledaren/handledaren. Högt meritvärde 320 poäng i meritvärde, motsvarar MVG i alla ämnen Positiva Salsa-värden poäng motsvarar VG i alla ämnen 236, Kunskapsskolan 219, kommuner där Kunskapsskolan finns* 209, riket* 160 poäng motsvarar G i alla ämnen * 2009 års resultat tillgängliga i december / / /2009 Salsa är Skolverkets databas för jämförelser mellan skolors avgångsbetyg i vilken man tar hänsyn till de socioekonomiska förutsättningarna hos eleverna.» Självförtroende och självdisciplin «På Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet fick jag lära mig självdisciplin, att ta tag i saker och inte skjuta upp dem. Det har jag stor nytta av på KTH där tiden är knapp. Jag fick också med mig förmågan att planera studierna, hitta information på egen hand och granska den kritiskt. Jag lärde mig även att tala inför andra. Det har verkligen hjälpt mig nu när muntliga redovisningar är vardagsmat. Ivica, läser civilingenjörsutbildningen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och är f.d. elev på Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet

9 Korta fakta om Kunskapsskolan Kunskapsskolan är en allmän friskola, öppen för alla elever. Det kostar inget att gå på Kunskapsskolan. Skolan finansieras helt med kommunal skolpeng. Våra skolor följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Kunskapsskolan är landets ledande friskola med 23 grundskolor och nio gymnasier, elever och 800 medarbetare. Ansök på eller ring Kunskapsskolan i Sverige AB Box 92146, Stockholm KUN167/85 000/ /Tryckeri Åtta.45, Solna

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? att sakta in. Hur kommer framtiden egentligen se ut? Vad kommer vi att jobba med? Vad är viktigt att våra barn blir

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Kunskap och personlig utveckling Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? Världen förändras i snabb takt. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Fokus på kunskap och förmågor Världen är i ständig förändring. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen påverkar vår vardag och förändringstakten ser inte ut

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll Genom vårt arbetssätt och den personliga

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Malmö: Nöjda elever och bra resultat Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Göteborg: Populär skola med arbetsro Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll

Läs mer

Personligt. utformad utbildning GÖTEBORG. Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle

Personligt. utformad utbildning GÖTEBORG. Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap 2012 GÖTEBORG 2013 Ekonomiprogrammet Ekonomi

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96%

Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% Enhet: Tavestaskolan Samtliga elever grundskolan Svarsfrekvens: Antal 69 Andel% 96% 1. Jag känner mig trygg i skolan. 100 100 100 100 100, 2. De andra eleverna är trevliga mot mig i skolan. 97 97 97 100

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kunskapsskolan Enköping läsåret 08-09

Kvalitetsredovisning för Kunskapsskolan Enköping läsåret 08-09 Kvalitetsredovisning för Kunskapsskolan Enköping läsåret 08-09 Kvalitetsredovisning för Kunskapsskolan Enköping läsåret 08-09...1 1. Strategiskt kvalitetsarbete och kvalitetsredovisningen...1 2. Underlag

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Personligt. utformad utbildning UPPSALA / VÄSTERÅS. Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle

Personligt. utformad utbildning UPPSALA / VÄSTERÅS. Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Samhällsvetenskap UPPSALA / VÄSTERÅS 2012 2013 2012 Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Personligt utformad

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11

Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11 Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11 Kunskapsskolans skolor drivs efter ett gemensamt pedagogiskt program för personligt utformad utbildning. Det har visat sig framgångsrikt och idag har vi 33 skolor i Sverige.

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

En liten skola med stora ambitioner

En liten skola med stora ambitioner En liten skola med stora ambitioner Vi ger alla elever goda förutsättningar att lyckas med sina studier! Gribby Gård är en liten 6-9 skola som ligger i Gribbylund. Vår ambition är att, så långt som möjligt,

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14 Välkommen till Myrsjöskolan Ditt skolval 2013/14 Elever som trivs i sin skola lär sig mer I Myrsjöskolan har vi skapat en stark gemenskap mellan lärare och elever samt en genomtänkt värdegrund för vårt

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi har funnits sedan 1999. Vi är en liten och intim skola där trivsel och trygghet sätts i främsta rummet. Vår skola präglas av en kreativ

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el- och energiprogrammet med inriktningarna dator- och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet med inriktning

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder Djursholm Skolan erbjuder Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm erbjuder S-programmet med E-inriktning och N-programmet med N-inriktning. Skolans målsättning är att utifrån en helhetssyn och med individen

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Stockholm: Globen, Internationella, Kista och Observatoriet Innehåll

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Solna Gymnasium Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el och energiprogrammet med inriktningarna dator och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Design och Construction College, Hermods

Design och Construction College, Hermods College, Hermods Skolan erbjuder Vad vill du bli? Oavsett om du vet svaret eller inte så har vi på Design & Construction College i Stockholm en möjlighet för dig. På DCC finns program för dig som är intresserad

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Skolan erbjuder Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Samhällsvetenskapligt program med inriktningarna Beteendevetenskap, Samhällskunskap samt Medier, information

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder Nacka gymnasium Skolan erbjuder Nacka gymnasium har i många år varit den klart populäraste gymnasieskolan i hela Stockholms län. 900 elever hade någon av våra 26 utbildningar som sitt förstahandsval år

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Kunskapsskolan Uppsala i Uppsala kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Kunskapsskolan Uppsala i Uppsala kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Kunskapsskolan Uppsala i Uppsala kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:3264 Beslut Kunskapsskolan Sverige AB Att Anders Hultin

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik.

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Betyg och bedömning Information till föräldrar Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Summativ bedömning Summativ: Kontrollera vad eleverna kan efter genomförd undervisning. Till

Läs mer

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år.

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. Skolan erbjuder På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. ESTETISKA PROGRAMMET Bild och form, Dans, Musik (rap, rock, soul, musikproduktion), Skrivare eller Teater NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2016/17

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2016/17 Välkommen till Myrsjöskolan Ditt skolval 2016/17 myrsjöfolder2016-17.indd 1 2015-11-30 18.53 Jag gillar NO, idrott och slöjd bäst! myrsjöfolder2016-17.indd 2 2015-11-30 18.53 Vår vision Myrsjöskolan ska

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Tänk på den skolenhet där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skolenhet efterfrågas

Tänk på den skolenhet där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skolenhet efterfrågas 1. Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymnasieskolan: Högskoleförberedande program Yrkesprogram Introduktionsprogram Annan utbildning, skriv

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Blankettanvisningar, se sista sidan! 1 Förutsättningar Skola Svågadalens skola Verksamhetsansvarig Annica Eriksdotter Antal elever 15 oktober 28 2 Antal årsarbetare, totalt,33 Telefon 65-55 68 3 Kvalitetsredovisning/årsberättelse

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / Lunaskolan Östra Box 34 190 100 26 Stockholm Lunaskolan Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat jämfört med tidigare år Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Rapporten innehåller resultatet för

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Nyheter Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 1. Gunilla Näsström Pedagogiska institutionen

Nyheter Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 1. Gunilla Näsström Pedagogiska institutionen Nyheter 2011 Pedagogiska institutionen 2010-11-04 Alla gör olika Likvärdig utbildning: 1994 Alla elever ska få möjlighet 2010 Alla elevers möjlighet att uppnå alla målen Resultatkontroll Pedagogisk frihet

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Förord Under 2000-talets första år fick debatten om skolans bedömningssystem ny fart. I några kommuner försökte man återinföra betygssättning för

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer