Personligt utformad utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personligt utformad utbildning"

Transkript

1 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17

2 Innehåll Röster om Kunskaps gymnasiet Cornelia, Linn och Kevin berättar om sin skola, sina program och studier. Personlig handledning På Kunskapsgymnasiet är en av dina lärare också din personliga handledare. Det innebär att ni träffas regelbundet för att planera och utvärdera dina studier. Personligt schema Alla elever på Kunskapsgymnasiet har ett personligt schema. Det är en prioritering av hur du använder skolans olika lärarledda fora och din egen studietid för att nå dina studiemål. Kunskapsporten alltid nära dina studier Genom Kunskapsporten är du alltid nära dina studier. Har du tillgång till Internet kan du snabbt logga in dig och hitta studieuppgifter, mål samt betygskriterier. Uppsala: Liten skola med omtyckta lärare Relationen mellan lärare och elever lyfts fram som det allra bästa på Kunskapsgymnasiet Uppsala. Västerås: Bra stämning och goda resultat På Kunskapsgymnasiet Västerås är studiemiljön trivsam och studentbetygen 2009 var näst bäst i Västerås. Program och spetsutbildningar På Kunskapsgymnasiet kan du välja mellan Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps- eller Medieprogrammet, beroende på vilken skola du söker. Öppet Hus Här hittar du datum och tider för Kunskapsgymnasiets Öppna Hus och informations möten. Genom vårt arbetssätt och den personliga handledningen formas studierna för att passa varje enskild individ. Eftersom vi hela tiden följer och utvärderar elevernas studieresultat har alla möjlighet att utvecklas och nå sina mål. Sofia, lärare i engelska och franska samt personlig handledare 2 Kunskapsgymnasiet

3 vårt arbetssätt Personligt utformad utbildning På Kunskapsgymnasiet får alla elever en personligt utformad utbildning. Det innebär att du tillsammans med din personliga handledare, som är en av skolans lärare, sätter upp individuella studiemål och planerar hur du ska arbeta för att nå dem. Det är din personlighet, dina förutsättningar och mål som ligger till grund för hur du ska studera. Genom Kunskapsgymnasiets arbetssätt kommer du att nå bra studieresultat och vara maximalt förberedd inför dina högskolestudier. Den traditionella skolan har sett likadan ut de senaste 150 åren. Där får alla elever samma undervisning oavsett hur de bäst lär sig eller presterar. Kunskapsgymnasiet har istället valt att forma studierna efter varje elevs individuella förutsättningar. I den traditionella skolan läser alla på samma sätt och i samma takt. På Kunskapsgymnasiet har du istället en individuell studieplan med personliga betygsmål för varje kurs och strategier för hur du ska arbeta för att nå de mål du siktar mot. Din personliga handledare och du lägger upp dina studier så att du hela tiden utmanar dina svagheter och tar tillvara dina styrkor. Varje vecka coachar din handledare dig i ett individuellt handledningssamtal där ni planerar dina studier och utvärderar dina resultat under veckan. Genom den personliga handledningen utvecklar du både självdisciplin och förmågan att strukturera ditt arbete. Du får en bättre självkännedom och lär dig att lita till din egen förmåga att klara svåra uppgifter. Du och din handledare utgår från din individuella studieplan med dina personliga betygsmål och lärstrategier. Du följer också ett personligt schema som sätts samman utifrån vilka studieformer som passar dig och till viss del i vilken takt du ska studera. Periodvis innehåller ditt schema många föreläsningar, kommunikationspass och workshops. Ibland behöver du mer tid för studier på egen hand. Du kan gå snabbt fram och studera i ett högt tempo för att sen använda mer tid för reflektion och fördjupning. Det bästa med en personligt utformad utbildning är att jag själv kan fördela min tid för att fördjupa mig i svåra uppgifter och gå snabbare fram i ämnen som jag har lätt för. Carl, elev på Samhällsvetenskapsprogrammet år 3 Arbetssätt. Individuella studiemål och personlig handledning är viktigt för Kunskapsgymnasiets elever. På ett Kunskapsgymnasium finns det flera typer av studierum för att du ska hitta den miljö som fungerar bäst för dig. Föreläsningar och gemensamma samlingar sker i våra arenor. Lektioner, workshops och kommunikationspass hålls i mindre föreläsningssalar och seminarierum. Det finns också gott om utrymmen speciellt anpassade för grupparbeten och egna studier. Glöm den gamla korridorskolan. Ett Kunskapsgymnasium påminner i stället om en modern arbetsplats med plats för flexibilitet och kreativitet. Skolan ska utmana dig att lära dig mer än du trodde var möjligt! Vi vet att vårt arbetssätt fungerar. Kunskapsgymnasiets elever vittnar ofta om hur det gett dem fördelar i deras fortsatta studier. Våra elever kan arbeta självständigt och strukturera sin tid effektivt. De har också lärt sig den självdisciplin som behövs för att sätta upp studieoch betygsmål och uppnå dem framgångsrikt. Med en studentexamen på Kunskapsgymnasiet blir högskolan och arbetslivet en naturlig fortsättning på gymnasiet. Kunskapsgymnasiet 3

4 Röster om Kunskapsgymnasiet På Kunskapsgymnasiets nio gymnasieskolor går ca elever. Här berättar tre av dem; Cornelia, Kevin och Linn om hur de upplever sin skola och utbildning och vad de har för planer för framtiden. De går på olika program och olika skolor men förenas av Kunskapsgymnasiets arbetssätt. Kevin: Vill ha en bred utbildning Samhällsvetenskapsprogrammet Medieprogrammet Cornelia: Praktiskt och teoretiskt Varför går du medieprogrammet på Kunskapsgymnasiet? Efter nian ville jag plugga något som jag både var intresserad av och tyckte var roligt. Mitt största intresse är att fota och eftersom media finns överallt i samhället så blev det medieprogrammet. På Kunskapsgymnasiet har man väldigt bra kontakt med sina lärare och jag kände mig genast välkommen. Skolans arbetssätt är också intressant eftersom studierna är formade utifrån mig. Hur fungerar arbetssättet? Jag har ett grundschema som jag utgår ifrån när jag väljer vad jag behöver för att klara mina studier. Min handledare hjälper mig och jag har stöd av både workshops, handledningssamtal och min loggbok. På Kunskapsgymnasiet kan jag verkligen planera mitt arbete på ett sätt som är bra för mig. Vad händer på medieprogrammet? Just nu har vi börjat med multimedia och mediekommunikation, och det är ännu roligare än jag trodde. Kurserna är både praktiska och teoretiska och jag gillar den blandningen. Jag får till exempel lära mig att fota på samma gång som vi studerar fotograferingens historia och hur kameran fungerar rent tekniskt. medieprogrammet Finns på Kunskapsgymnasiet Globen och Göteborg Varför går du samhällsvetenskaps programmet? Jag vill ha en bred utbildning som ger mig flera möjligheter efter skolan och så är jag mest intresserad av samhällsämnen. Jag har planer på att utbilda mig till jurist och då är samhällsvetenskapsprogrammet en bra start. Vad är fördelarna med att plugga på Kunskapsgymnasiet? Arbetssättet medför en frihet i hur jag kan studera, vilket passar väldigt bra i många av samhällsämnena. Har jag mycket uppgifter så kan jag välja att jobba i skolan med mina kompisar även utanför lektionstid. Jag vill kunna lägga upp en del av studierna på ett sätt som passar mig och själv kunna planera in var och när jag ska studera så det gör mest nytta. Hur fungerar handledningen? Jag sätter upp mål för mina studier. Jag planerar när och hur jag ska arbeta, samt vilken strategi som fungerar bäst för mig. Jag tar rätt mycket av ansvaret själv men får också hjälp från min omgivning både i och utanför skolan. Mina lärare och särskilt min personliga handledare är givetvis ett bra stöd då jag har personlig handledning en gång i veckan under hela läsåret. Hur trivs du? Jag trivs jättebra på skolan speciellt med alla kompisar och med mina lärare. Jag gillar också arbetssättet som gör att jag kan lägga upp en del av studierna på ett sätt som jag själv vill. Sen är stämningen på skolan bra också förstås. Vad händer efter studenten? Mina planer är att bli advokat eller något liknande inom juridiken. Jag kommer helt klart fortsätta utbilda mig mot det målet! samhällsvetenskapsprogrammet Finns på samtliga skolor utom Observatoriet 4 Kunskapsgymnasiet

5 Natur v etenskapsprogrammet Linn: En bra grund för högskolestudier Berätta om naturvetenskapsprogrammet! Just nu koncentrationsläser jag fysik och har både föreläsningar, kommunikationspass, gruppuppgifter och eget arbete, vilket är kul. Det händer mycket under en vecka så jag skriver ner, planerar och lägger upp vad jag måste göra varje dag för att ha koll och inte glömma bort någonting. Jag valde natur för att jag redan i nian gillade naturämnena bäst. Dessutom är programmet en bra grund att stå på inför kommande högskolestudier. Vad tycker du om arbetssättet? Det passar mig! Jag tycker om att ta ansvar och planera mycket av studierna själv. Det fungerar också med min idrott, orientering, då jag kan kombinera den med studierna. När jag sökte till gymnasiet ville jag ha något annat än bara en fortsättning på högstadiet. Här förbereds vi för högre studier då vi studerar som på universitetet. Trivs du? Ja, absolut! Jag har kompisar i alla klasser och får träffa så många roliga människor. I min basgrupp kan det hända lite vad som helst Stämningen bland elever och lärare är mycket bra och jag gillar arbetssättet och kombinationen av det, mina studier och min idrott! Når eleverna sina mål? Om du utnyttjar att din handledare lägger minst en kvart på dig varje vecka och gör en strategi för hur du ska nå dina mål, som dessutom finns på Kunskapsporten, så går det nästan inte att missa dem. I trean är handledningssamtalet dessutom ännu mer personligt utformat. Det behövs inte lika mycket kontroll och planering utan jag får hjälp med högskoleprov, meritpoäng och andra saker för att nå mina mål. Vad gör du efter studenten? Efter studenten kommer jag att plugga vidare, kanske till civilingenjör. Men först ska jag ta ett år ledigt och träna. Inom orienteringen behöver man resa en del och lära känna fler skogar än de som ligger närmast där man bor. naturvetenskapsprogrammet Finns på samtliga skolor Kunskapsgymnasiet 5

6 mål, strategier och coachning Personlig handledning Den personliga handledningen är central på Kunskapsgymnasiet. I början av varje termin har du och din handledare ett utvecklingssamtal där ni sätter upp långsiktiga studiemål och strategier för hur du ska nå dem. Ni möts sedan varje vecka i ett handledningssamtal där dina resultat följs upp och dokumenteras. Genom den personliga handledningen kommer du lära dig att ta ett större ansvar för dina studier. Som handledare har jag en nära relation till eleven. Rollen som lärare är givande och verklighetsanknuten. Som handledare försöker jag vara en förebild genom att vara vänlig, korrekt och vuxen. Elisabeth är lärare i ekonomiska ämnen och rättskunskap På Kunskapsgymnasiet är en av dina lärare också din personliga handledare. Det innebär att ni träffas varje vecka för att planera och utvärdera dina studier. Din handledare coachar dig att sätta mål och att hitta de lärstrategier som utvecklar dig. I början av varje termin har ni ett utvecklingssamtal och kommer överens om dina långsiktiga kunskaps- och betygsmål. Utvärderar. I rollen som personlig handledare träffar Elisabeth sina elever varje vecka och utvärderar mål och resultat samt planerar den kommande veckan. Dina resultat följs upp varje vecka i ett handledningssamtal. Du får feedback och tips om hur du ska göra för att nå de mål du siktar mot. Ni gör också ett personligt veckoschema som utgår ifrån hur du bäst ska disponera din tid, utnyttja skolans lärarledda fora och inhämta kunskap. Undervisar. Elisabeth leder en föreläsning i sin roll som ämneslärare i Företagsekonomi. Till hands. Elisabeth finns till hands för alla elever på skolan som allmän handledare. Du kommer att möta din handledare i flera roller på skolan. Han eller hon är också ämneslärare och allmän handledare. På Kunskapsgymnasiet sitter inte lärarna inne på lärarrummet utan finns tillhands ute bland eleverna hela skoldagen. Med tiden kommer du att kunna ta ett större ansvar för dina studier. Du lär dig strukturera din tid, att veta vad du är bra på och vad du behöver plugga extra. Men även när du blivit mer självständig stöttas du av din handledare som kommer att hjälpa dig hitta det du är road av och duktig på för att underlätta din väg till högre studier. 6 Kunskapsgymnasiet

7 Fortsätter du så här får du MVG i vår Struktur och dokumentation Mina långsiktiga mål i varje kurs. Då ska jag inte missa en enda workshop. 1 4 Utvärdering, uppföljning och planering SÅ NÅR DU DINA STUDIEMÅL Analys och planering LOGGBOK 3 2 MIN STUDIEPLAN MATEMATIK SVENSKA SAMHÄLLSKUNSKAP HISTORIA Ska nå VG i matte Måste träna Personliga lärstrategier och mål Nära kontakt med din lärare gör dina mål lättare att nå 1 Utvecklingssamtal I början av varje termin har du och din personliga handledare ett utvecklingssamtal där ni tillsammans går igenom vilka kurser du ska läsa samt dina långsiktiga kunskaps- och betygsmål. Ni analyserar vilka studiesätt som passar dig och hur du ska studera för att nå dina mål. Det ni kommit överens om under utvecklingssamtalet dokumenteras i din individuella studieplan. 2Individuell studieplan Din individuella studieplan innehåller betygsmål för de kurser som du har valt på ditt program och inriktning, samt strategier för hur du ska nå dina mål. Du kan alltid nå din studieplan via skolans elevdokumentationssystem, EDS, som finns tillgängligt på Kunskapsporten, skolans webbportal. 3 Loggboken Loggboken är ett viktigt redskap på Kunskapsgymnasiet. Det är här det personliga schemat skrivs in och det är i din loggbok du planerar studierna samt utvärderar dina resultat. Här antecknar du mål och strategier samt hur det går för dig. Varje vecka gör du en skriftlig utvärdering av ditt arbete som ligger till grund för nästa veckas planering. Genom din loggbok får både du och din handledare enkelt en överblick över dina studier och kan i god tid ändra strategier om något inte fungerar. 4 Handledningssamtal Ditt handledningssamtal sker varje vecka och är det tillfälle då du och din handledare går igenom dina resultat och analyserar hur du ska studera för att lyckas maximalt. Du får handfasta studietips och förslag på alternativa strategier om något inte fungerar, men det är också ett tillfälle att komma med egna idéer om du hittat något som fungerar bra för dig. Här gör du även din veckoplanering. Det ni kommer överens om under handledningssamtalet dokumenteras i din loggbok för uppföljning. Kunskapsgymnasiet 7

8 Glajol värdesätter en detaljerad planering Glajol vill planera sina studier för att stärka sin självdisciplin och nå de studie resultat som hon siktar mot. Hon skriver alltid in sitt schema i loggboken för att ha koll på det hon ska hinna med under veckan och terminen. Hennes personliga handledare hjälper henne att strukturera studierna och vet alltid hur hon ligger till i förhållande till sina mål. din individuella studieplan + skolans schema = Ditt personliga Förberedelser. Inför en redovisning har Glajol strukturerat och planerat sina studier tillsammans med sin hand ledare för att vara maximalt förberedd. Du, liksom alla elever på Kunskapsgymnasiet, har ett personligt schema som är unikt för dig. Det är din prioritering av hur du ska använda din tid på skolans olika lärarledda fora och din egen studietid för att nå de mål du bestämt dig för. Tillsammans med handledaren väljer du mellan de olika lärarledda föreläsningar, laborationer, kommunikationspass och workshops som skolan erbjuder och gör ett schema som du följer under veckan. I ditt schema planerar du också in tid för egna studier, grupparbeten, handledningssamtal och andra aktiviteter som ingår i dina studier. På plats. Glajol gör gärna sina uppgifter på plats i skolan. Där finns alltid en lärare till hands om hon behöver hjälp med något. Studiemål. För att nå ett bra resultat har Glajol kollat kursmål och kriterier innan sin lektion. Inplanerade studiepass. Glajol har planerat in flera workshops där hennes lärare finns tillgängliga. 8 Kunskapsgymnasiet

9 Varierat schema. Ibland pluggar Robin hemma för att få maximal arbetsro. Andra dagar blir han mest studiemotiverad tillsammans med sina kompisar. schema Valfri tid. På tid som är flexibel i Robins schema kan han ägna sig åt workshops, grupparbeten eller egna studier. Ditt personliga schema baseras på hur du behöver studera för att nå dina mål, vilket sätt du lär dig bäst på samt inom vilka kurser du behöver satsa extra tid. Varje dag finns det olika typer av lärarledda arbetspass och föreläsningar som ger dig möjlighet att delvis skräddarsy din utbildning med den undervisning som just du behöver. Att ha ett personligt schema gör att din skoldag blir varierad vilket lockar fram din kreativitet och lust att plugga. I fas. Under veckans handledningssamtal stämmer Robin av att han ligger i fas med sin planering. Extra studier. Robin missar aldrig obligatoriska pass som t ex laborationer, men lägger gärna till extra workshops när han behöver. Robin vill styra sin egen studietid Robin föredrar ett flexibelt schema som gör att han kan styra mer över sin egen tid än vad som är möjligt på många andra skolor. Då kan han arbeta mer i de ämnen och kurser som han har behov av. Möjligheten att studera via Kunskapsporten och den personliga handledningen gör att han når sina studiemål. Kunskapsgymnasiet 9

10 Alltid nära dina studier Kunskapsporten Genom Kunskapsporten är du alltid nära dina studier. Har du tillgång till Internet kan du snabbt logga in dig och hitta både uppgifter, mål samt betygskriterier. På Kunskapsporten lägger dina lärare också ut dina studieresultat med kommentarer och betyg. Prova Kunskapsporten: För dina kurser hittar du innehållsbeskrivningar, introduktioner, uppgifter och arbetsgångar, länkar samt andra viktiga resurser. Via elevdokumentationssystemet, EDS, får du feedback, studietips och resultat från din handledare och dina lärare. Här finns också din individuella studieplan, kurser och mål. Efter varje kurs utvärderar eleverna både sin egen insats, om studiemålen har uppnåtts, samt skolans och lärarnas insats. Strategier, mål och utvärdering På vår webbportal, Kunskapsporten, finns det mesta som rör din utbildning. Här hittar du allt innehåll i dina kurser som kursmål, betygskriterier, kursplanering, filmer, artiklar samt interaktiva test och övningar. Här ligger även studieuppgifter och tips om hur du ska plugga samt länkar till dagsaktuella nyheter och uppslagsverk som exempelvis Nationalencyklopedin. Kunskapsporten förändras och växer hela tiden. Här samlas det bästa materialet från de bästa lärarna på alla Kunskapsgymnasier. Uppgifter och fakta uppdateras ständigt och ny information tillkommer. Hösten 2009 finns det mer än sidor, bilder och länkar på porten. Du kommer använda Kunskapsporten i det dagliga skolarbetet genom läromedel som Hist.se, i-catcher och Wordfinder. Har du Internet hemma når du Kunskapsporten därifrån också. En annan viktig funktion, tillgänglig via Kunskapsporten, är vårt elevdokumentationssystem, EDS. Där för Kunskapsgymnasiets lärare varje vecka in elevernas studieresultat med kommentarer och betyg. På så sätt får du ständig feedback och kan se hur du ligger till i förhållande till dina mål. Om du ger ditt tillstånd kan även dina föräldrar få tillgång till EDS och följa dina resultat. På Kunskapsporten finns alltid aktuella studietips och länkar tillgängliga. För alla kurser finns tydlig information om kursmål och betygskriterier. 10 Kunskapsgymnasiet

11 Med Kunskapsgymnasiets arbetssätt i ryggen kommer du att känna dig hemma på högskolan snabbare än andra, då du har lärt dig hur du ska planera och genomföra dina studier självständigt. Genom Kunskapsgymnasiets Alumninätverk kan du under din gymnasietid få kontakt med tidigare elever från Kunskapsgymnasiet som nu finns ute på hög skolor och i näringslivet. Ivica, elev kth stockholm Väl förberedd för högskolan Ett arbetssätt som gör dig redo för högskolan När du tar studenten har du klarat det första viktiga steget på din väg att forma din framtid. Gedigna kunskaper och höga betyg ger dig bättre förutsättningar att läsa vidare. Det är de sammanlagda betygspoängen på de gymnasiekurser du läst som du söker vidare till högskolan med. Du kommer att känna dig hemma på högskolan snabbare än andra då vårt arbetssätt på många sätt liknar studierna där. Både inom idrotten, näringslivet och i den akademiska världen är det vanligt att man har en personlig coach. Det ligger bakom många framgångsrika yrkes- och idrottskarriärer. Ingen annan skola har genomfört den personliga handledningen lika konsekvent som Kunskapsgymnasiet. Genom den personliga handledningen kommer du utveckla din förmåga att sätta upp mål, använda din tid effektivt och arbeta självständigt. Du kommer att lära dig tillvarata dina styrkor, och utveckla den självdisciplin som krävs för att nå dina mål. På Kunskapsgymnasiet fick jag lära mig självdisciplin, att ta tag i saker och inte skjuta upp dem. Det har jag stor nytta av på KTH där tiden är knapp. Jag fick också med mig förmågan att planera studierna, hitta information på egen hand och granska den kritiskt. På Kunskapsgymnasiet lärde jag mig att tala inför andra. Det har verkligen hjälpt mig nu när muntliga redovisningar är vardagsmat. ivica, läser civilingenjörsutbildningen på kth i stockholm och är f.d. elev på kunskapsgymnasiet Att kunna ta ett eget ansvar och vara målinriktad är en viktig förutsättning för att klara högre studier samt därefter söka arbete och komma in på en allt tuffare arbetsmarknad. Med Kunskapsgymnasiets arbetssätt i ryggen har du de bästa förut sättningar för att lyckas. Kontakt med högskolan. Alla elever som har tagit studenten på Kunskapsgymnasiet kan gå med i vårt alumninätverk som är en levande mötesplats på Internet. Genom nätverket kan du enkelt hålla kontakt med dina studiekamrater och på samma gång få nyheter ifrån din gamla gymnasieskola. Men även som elev hos oss får du tillgång till alumninätverket. Det betyder att du redan under dina gymnasieår kan knyta värdefulla kontakter med elever som gått vidare till spännande utbildningar och yrken. Du kommer också kunna få tips om bra utbildningar och utvecklande arbetsplatser samt hitta användbara kontaktvägar till högskolor och företag som du är intresserad av. Kunskapsgymnasiet 11

12 UPPSALA Liten skola med omtyckta lärare Hösten 2007 startade Kunskapsgymnasiet Uppsala med 37 elever på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen. Lärare, lokaler och ett speciellt arbetssätt, allt var nytt och förväntningarna höga. Två år och 200 elever senare, upplevs skolan fortfarande som liten och trivsam. Relationen mellan lärare och elever lyfts ofta fram. Här blev jag behandlad som en vuxen från dag ett, är ett av många elevomdömen. Kunskapsgymnasiet ligger mellan Uppsala Slott och den blivande lärarhögskolan, Pedagogikum. På fem minuter når du centrala Uppsalas utbud av kultur och näringsliv. Skolan ryms i moderna lokaler, anpassade efter vårt arbetssätt. Här finns större föreläsningssalar, mindre grupprum, tysta rum för egna studier samt laborationssalar och sociala ytor. Högst upp i skolan har vi ett eget gym och på bottenvåningen en omtyckt matsal och cafeteria. Vår skolmat blev 2008 utsedd till Uppsalas bästa. Lärarna på Kunskapsgymnasiet är både duktiga och omtyckta. Ofta lyfts relationen mellan lärare och elev fram som det allra bästa på skolan. Att samarbetet mellan lärare och elev fungerar visar också resultaten i vår årliga elevenkät där över 95 % av eleverna tycker att skolan har bra lärare. Våra första studenter går ut våren 2010 och studenternas resultaten ser ut att bli mycket bra. För Kunskapsgymnasiet som helhet är andelen med slutbetyg 89 % på NV och 90 % på SP vilket är över rikssnittet. Andelen med högskolebehörighet är 96 % respektive 91 %. På båda våra program ligger Kunskapsgymnasiets betygspoäng (16,6 på NV och 15,4 på SP) en bra bit över rikssnittet. Intagningspoängen till våra program är också hög. Läsåret var det genomsnittliga meritvärdet 263 poäng på Naturvetenskaps- och 228 på Samhällsvetenskapsprogrammet. På Kunskapsgymnasiet har du möjlighet att påverka dina studier och här finns ett brett utbud av aktiviteter att engagera dig i. Vi har ett samarbete med Uppsala Fredsmuseum där vi bland annat arbetar med rollspel om demokrati och mänskliga rättigheter. Vi har ända från starten arbetat aktivt med elevdemokrati och skolans elevråd tar nu steget till att bli elevkår. Det betyder att du får ta del av många förmåner och ett stort kontaktnät till andra elevkårer på skolor runt om i Uppsala. NV SP UPPSALA Antal elever: ca 200 Andel behöriga lärare (vt-09): 65 % har formell lärarexamen, ytterligare 12 % har pedagogisk utbildning. 95 % av eleverna tycker att skolan har bra lärare. 84 % av eleverna tycker att de har nytta av de personliga handledningssamtalen. 95 % av eleverna tycker att det är bra stämning på skolan. Våra program Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap eller Ekonomi Kursförteckningar hittar du på vår hemsida: Arkivcentrum Artillerigatan Dag Hammarskjölds väg Döbelnsgatan Akademiska sjukhuset Sjukhusvägen Kunskapsgymnasiet ligger på Dag Hammarskjölds väg 21. Jacob: Förbereder mig för vuxenlivet Vilka är fördelarna med arbetssättet? Man får lära sig att ta ansvar och strukturera sin vardag. Det är ju något man måste lära sig i livet och det är bra att börja redan nu. Man blir redo för vuxenlivet och framtiden. Hur trivs du? Jag trivs jättebra. Det är en väldigt bra stämning på skolan och det är en av anledningarna till att jag går här. Skolan är rätt liten så alla känner varandra. Jag känner mig hemma här! Hur når du dina studiemål? Genom arbetssättet, där det finns möjlighet att välja mycket själv och ta eget ansvar. På mitt ph-samtal planerar jag och min handledare gemensamt vad jag ska göra inför varje vecka så jag både hinner och klarar mina mål. Jacobs 3- i topp 1. Lärarna Gav ett gott intryck redan från början. 2. Gemenskapen Stämningen är perfekt. Alla känner alla! 3. Arbetssättet Förbereder mig för vuxenlivet och studierna på Handels! 12 Kunskapsgymnasiet

13 Kunskapsgymnasiet ligger nära centralstationen mitt i Västerås och har ca 250 elever på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen. Skolans lokaler är moderna och luftiga, byggda för att passa vårt arbetssätt med studier utformade efter elevernas individuella förutsättningar. På Kunskaps gymnasiet kommer du att göra strategier för dina studier, sätta upp mål och coachas att lära dig mer än du trodde var möjligt. västerås Bra stämning och goda resultat Adam: Fokuserar på det jag behöver Varför valde du Kunskapsgymnasiet? Jag valde Kunskapsgymnasiet främst för arbetssättet. Friheten att fokusera på det jag behöver. Här kan jag verkligen plugga i de ämnen jag tycker är svåra. Hur trivs du? Jag trivs otroligt bra! Eftersom skolan är ganska liten har vi mycket personlig kontakt med lärarna. Det gör att det känns enkelt att fråga om hjälp och ta kritik. Vilka är fördelarna med arbetssättet? Det personliga schemat samt upplägget med workshops är briljant! Är du osäker på vad du vill bli och behöver en bred utbildning, välj Kunskapsgymnasiet! Så mycket stöd och hjälp från lärarna som du får här får du inte någon annan stans! Adams 3- i topp 1. Lärarna De vill verkligen att du ska lyckas och så har jag aldrig känt på någon annan skola. 2. Högskoletänket Genom workshops, seminarier och föreläsningar förbereds man på att plugga vidare. 3. Stämningen Eftersom skolan är liten är det en bra sammanhållning. NV SP VÄSTERÅS Antal elever: ca 250 Andel behöriga lärare (vt-09): 74 % har formell lärarexamen, ytterligare 6 % har högskoleutbildning. 89 % av eleverna tycker att skolan har bra lärare. 84 % av eleverna tycker att de får den hjälp de behöver för att nå sina mål. 89 % av eleverna tycker att det är bra stämning på skolan. Våra program Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap eller Ekonomi Kursförteckningar hittar du på vår hemsida: S.Ringvägen Kopparbergsvägen Pilgatan Karlsgatan J Utanbygatan Resecentrum Östermalmsgatan St. gatan Port-Anders gata Östra hamnen Kunskapsgymnasiet ligger på Port-Anders gata 1. Metallverksgatan Ängsgärdet Som elev på Kunskapsgymnasiet märker du direkt att skolan är speciell. Precis som på högskolan finns här olika typer av rum anpassade för olika studier. I skolans arenor pågår föreläsningar och i basgruppsrummen seminarier, workshops och kommunikationspass. Det finns dessutom stora öppna ytor samt mindre grupprum för egna studier när det inte ligger obligatoriska pass på schemat. Vår studiemiljö både inspirerar och gör dig kreativ. Kunskapsgymnasiet liknar på många sätt mer en modern arbetsplats än en traditionell skola. Kunskapsgymnasiets lärare är både kunniga och omtyckta. I vår årliga elevenkät tycker nio av tio elever att lärarna är mycket bra. Just relationen mellan lärare och elever nämns ofta som en förklaring när vi frågar eleverna om varför de trivs. Våra elever tycker också att skolan är liten och mysig med god arbetsro. Pilgatan Våra första studenter gick ut våren 2009 med höga betygsresultat, näst bäst i Västerås kommun. Andelen elever med slutbetyg på Naturvetenskapsprogrammet var 86 % och på Samhällsvetenskapsprogrammet 89 % (över rikssnitt). Andelen elever med högskolebehörighet var 94 % respektive 86 %. Kungsängen Betygspoängen på Natur var i genomsnitt 16,7 poäng och på Samhäll 13,7 poäng. På Kunskapsgymnasiet finns det många populära föreningar och aktiviteter. Eleverna engagerar sig till exempel i vårt Skol-IF, elevrådet, skolans marknadsföringsgrupp, och anti-mobbningsgruppen Here 4 you. Vi arbetar också mycket med sammansvetsande aktiviteter som att åka på läger, ha temadagar och sätta upp shower. Besök våra Öppna Hus så berättar vi mer om oss och vårt arbetssätt. Det går också bra att följa med en kompis hit och prova på att vara elev en vanlig skoldag. Kunskapsgymnasiet 13

14 inriktning Program och spetsutbildningar På Kunskapsgymnasiet kan du välja mellan Samhällsvetenskaps- Naturvetenskaps- eller Medieprogrammet, beroende på vilken skola du söker. Vi erbjuder också förstärkta studier på samtliga program. Språkspets i Moderna språk och Engelska, en entreprenörsprofil inom ramen för Ungt Företagande, ett förstärkt Naturvetenskapsprogram och utökad samhällsinriktning på Medieprogrammet är några exempel. Samtliga kurser och kursförteckningar hittar du på vår hemsida. Engelskaspets Om du har planer på att studera i ett engelskspråkigt land är det inte bara värdefullt utan ibland en förutsättning att ha ett så kallat Cambridge Certificate in Advanced English. På Kunskapsgymnasiet kan du välja till extra engelska som förbereder dig inför en sådan examen. Du läser då både Engelska A och B under årskurs 1 och sedan även Engelska C och D, i vilka det ingår förberedelser för en Cambridge examen. Förstärkt naturvetenskapsprogram Under Naturvetenskapsprogrammets första del får du breda ämneskunskaper och lär dig ett vetenskapligt förhållningssätt och tänkande. Under den senare delen av utbildningen kan du välja att läsa olika breddningskurser inom Fysik, Kemi, Biologi eller Matematik samt genomför ditt projektarbete i något av ämnena. Kursen Kunskap, Forskning och Framsteg som du delvis läser på Kunskapsskolans Natuvetenskapliga Centrum ger grundläggande kunskap om modern forskning och förbereder dig inför projektarbetet. Övriga breddningskurser är exempelvis; Bioteknologi, Astronomi, Vad är evolution, Numeriska metoder samt Läkemedelskemi. Redan på höst terminen inleds utbildningen med en veckas Kick off på KNC. entreprenörsprofil På Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder vi en entreprenörsprofil med möjlighet att starta företag inom ramen för Ung Företagsamhet, UF. Under ett år driver eleverna ett eget företag och utvecklar en produkt eller tjänst. Våra UF-företag har i flera år fått utmärkelser på den årliga UF-mässan. I profilen ingår bland annat Företagsekonomi, Småföretagande och Marknadsföring. Profilen är en ämnesintegrerad temakurs där projektarbetet (UF) bildar den röda tråden i årskurs 3. Entreprenörsprofilen kommer också erbjuda tillfällen för dig att träffa inspirerande personer från näringslivet samt besöka företag och organisationer. språkspets i moderna språk På Kunskapsgymnasiet tycker vi det är viktigt att eleverna utvecklar sina språkkunskaper så långt det är möjligt. Därför finns det möjlighet att läsa upp till steg 5 i Moderna språk. Det innebär att du under dina tre gymnasieår läser till och med den högsta nivån, steg 5, och gör ditt projektarbete i Franska, Tyska eller Spanska. I utbildningen ingår även en kostnadsfri studieresa till Frankrike, Spanien eller Tyskland beroende på vilket språk du läser. Läser du steg 3 i ett Modernt språk ger det 0,5 extra meritpoäng som du tar med dig när du söker till högskolan. Steg 4 ger även det 0,5 extra poäng. Om steg 3 krävs för behörighet för vidare studier ger steg 4 i ditt språk 1,0 meritpoäng. Har du kvalificerat dig till minst 1,0 extra meritpoäng så ger steg 5 dig 0,5 meritpoäng till. Kunskapsskolans Naturveten Skapliga Centrum Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum (KNC) startade hösten 2008 och är våra skolors kompetenscentrum för naturvetenskap och matematik. Här erbjuds alla elever på våra Naturvetenskapliga program, spetsutbildningar i de naturvetenskapliga ämnena. KNC ligger i f.d. Stockholms Observatorium vid Kunskapsskolan/Kunskapsgymnasiet i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Här finns förutom toppmoderna undervisningslokaler, avancerad utrustning också övernattningsmöjligheter för besökande elever i en fantastisk miljö. 14 Kunskapsgymnasiet

15 Programmet öppnar många dörrar för framtida studier och yrken. Samhällsvetenskapsprogrammet Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur samhället runt omkring är uppbyggt och fungerar. På programmet får du en bred och studieförberedande utbildning samt en kunskapsbas som ger behörighet till många kurser och utbildningar på högskola och universitet. Du läser flera samhällsorienterande ämnen som till exempel Historia, Samhällskunskap och Religion, men också språk. Väljer du den ekonomiska inriktningen så står bland annat Företagsekonomi på schemat. I dina studier kommer du att lära dig söka och värdera fakta samt bearbeta insamlat material. Du kommer träna dig i att redovisa ditt arbete både muntligt och skriftligt. Efter utbildningen kan du studera vidare inom flera olika professioner. Vill du arbeta som till exempel jurist, journalist, socionom eller ekonom, är detta programmet för dig. Inriktning Samhällsvetenskap eller Ekonomi PÅ Samhällsvetenskapsprogrammet har du tillgång till samtliga kurser som ger extra meritvärdespoäng till högskolan. Eleverna känner sig snabbt hemma på högskolan vilket bevisar att arbetsättet fungerar! Karin Göthe, lärare på Naturvetenskapsprogrammet Lars Lundin, lärare på samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Funderar du på att utbilda dig till läkare, forskare eller arkitekt ska du välja Naturvetenskapsprogrammet. Det är också ett program som ger dig behörighet till de flesta utbildningar på högskolan. Det som framförallt skiljer utbildningen på vårt program från andra skolor är att du får tillgång till Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum. Där kan eleverna bredda sina studier med flera fördjupande kurser. Där finns också extra resurser i form av avancerad utrustning, lärare med specialistkompetens och tillgång till ett stort kontaktnät inom både universitet, högskolor och näringsliv. Redan på höstterminen inleds utbildningen med en veckas Kick off på KNC. Där får du en första introduktion till ett vetenskapligt tänkande och du kommer att arbeta med flera spännande naturvetenskapliga uppdrag. Inriktning Naturvetenskap På Naturvetenskapsprogrammet har du tillgång till samtliga kurser som ger extra meritvärdespoäng till högskolan. Våra medieelever får gedigna kunskaper och går de kurser som ger behörighet att studera vidare. Thomas Claesson, lärare på Medieprogrammet Medieprogrammet Medie programmet är en självklar start för dig som vill arbeta inom TV, film och journalistik. Att på egen hand kunna kommunicera i både text, form och bild blir allt viktigare i en mediastyrd omvärld. Här kombinerar du intressen som att skriva, typografera, formge och fotografera med ämnen som ger dig en bra grund för högre studier och yrkesliv. Du kommer att läsa kurser som foto, film, text, ljud, grafisk kommunikation, mediekommunikation och multimedia. Dina medielärare består av yrkesskickliga journalister, fotografer och andra yrkeskategorier inom media och marknads föring. På programmet erbjuder vi förutom medieinriktningarna en mycket populär utökad samhällsinriktning som gör utbildningen ännu vassare och ger dig behörighet till flera högre utbildningar. Inriktning Medieproduktion På Medieprogrammet har du tillgång till samtliga kurser som ger extra meritvärdespoäng till högskolan. SP Stockholm: Globen, Internationella och Kista Göteborg Malmö NorrköpinG Uppsala VästeråS NV Stockholm: Globen, Internatio nella, Kista och Observatoriet Göteborg Malmö Norrköping Uppsala Västerås MP Stockholm: Globen Göteborg Kunskapsgymnasiet 15

16 Kunskapsgymnasiet Kunskapsgymnasiet ingår i Kunskapsskolan som är landets ledande friskola med nio gymnasier och 23 grundskolor, elever och 800 medarbetare. Kunskapsgymnasiet tar inte ut några elevavgifter utan finansieras med kommunal skolpeng. Kunskapsgymnasiet följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Välkommen till Öppet Hus GLOBEN/STOCKHOLM Onsdag 2 dec, kl Tisdag 26 jan, kl Torsdag 11 feb, kl Tisdag 4 maj, kl Arenavägen 23, Stockholm/Globen City Tel: E-post: göteborg Torsdag 19 nov, kl Tisdag 1 dec, kl Onsdag 20 jan, kl Tisdag 26 jan, kl Torsdag 6 maj, kl (infokväll) Fabriksgatan 26, Göteborg Tel: E-post: internationella/ STOCKHOLM Tisdag 24 nov, kl Torsdag 10 dec, kl Onsdag 27 jan, kl Måndag 3 maj, kl Årstaängsvägen 31H, Stockholm/Liljeholmen Tel: E-post: kista/stockholm Onsdag 25 nov, kl Tisdag 8 dec, kl Måndag 25 jan, kl Onsdag 3 feb, kl Onsdag 5 maj, kl Isafjordsgatan 30 C, Kista Tel: E-post: malmö Onsdag 18 nov, kl Torsdag 26 nov, kl Måndag 18 jan, kl Tisdag 13 april, kl Östra Varvsgatan 13 B, Malmö Tel: E-post: norrköping Lördag 21 nov, kl Onsdag 20 jan, kl Källvindsgatan 5, Norrköping Tel: E-post: Observatoriet/ Saltsjöbaden Torsdag 26 nov, kl Onsdag 9 dec, kl Tisdag 19 jan, kl Lördag 23 jan, kl Torsdag 6 maj, kl Observatoriebacken, Saltsjöbaden Tel: E-post: uppsala Torsdag 19 nov, kl Tisdag 8 dec, kl Tisdag 19 jan, kl Lördag 30 jan, kl Onsdag 21 apr, kl Dag Hammarskjölds väg 21, Uppsala Tel: E-post: Västerås Tisdag 10 nov, kl Lördag 5 dec, kl 9-13 Onsdag 13 jan, kl Lördag 24 apr, kl Port-Anders gata 1, Västerås Tel: E-post: Kunskapsgymnasiet uppsala/västerås 2009 Tryckeri Åtta.45 Upplaga Kunskapsgymnasiet

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll Genom vårt arbetssätt och den personliga

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Malmö: Nöjda elever och bra resultat Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Stockholm: Globen, Internationella, Kista och Observatoriet Innehåll

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made SÖDERMALM Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium på Södermalm i Stockholm, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara seminarier, öppna redovisningar

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité

Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité Fridagymnasiet Fridagymnasiet 2006 Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité 4 fridagymnasiet Bra! Nu förstår du vad vi menar. Vi vill att

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera Informationshäfte till föräldrar, elever med flera INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB Global Education är programmet för dig som vill vara med och skapa en bättre värld! Det är en utbildning för er som

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet riksintag och internat Hvilan har ett nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i skånska Alnarp. Läs NA-programmet I SAMARBETE MED UNIVERSITETET Hvilans Naturvetenskapsprogram

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner...

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VILL DU BLI Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET Teknisk högskola & Spelutveckling

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Kitas Gymnasium Ett aktivt val. www.kitas.se. Östra Larmgatan. ottninggatan. Stora Nygatan. Trädgårdsföreningen. Kungsportsavenyen.

Kitas Gymnasium Ett aktivt val. www.kitas.se. Östra Larmgatan. ottninggatan. Stora Nygatan. Trädgårdsföreningen. Kungsportsavenyen. n ottninggatan Östra Larmgatan www.kitas.se Stora Nygatan Trädgårdsföreningen Kungsportsavenyen Gamla Allén a rn Parkgatan Parkgatan Storgatan an Storgatan Kitas Gymnasium Ett aktivt val VälKoMMeN För

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera..

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. ALLTID MÖJLIGHET TILL SÄRSKILD HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! TE

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet.

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet. media Det här är Fria Läroverken media > > Upptäck och utvecklas inom massor av olika uttryckssätt och medier > > Arbeta i verklighetsnära projekt och samarbeta med andra skolor > > Arbeta tillsammans

Läs mer

Här skapar vi framtid

Här skapar vi framtid 10 1 Här skapar vi framtid Vi som arbetar på Solna Gymnasium vill ge dig en bra framtid, du är viktig för oss. Hos oss får du vara med om tre utvecklande år och du kommer att få kunskaper som för dig

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Einar Hansen gymnasiet Natur 2014 Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad

Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad S:t Petri är mitt andra hem och eleverna här är min andra familj. Att börja på S:t Petri är ett beslut jag aldrig har ångrat Anais Suh, elevkårens ordförande

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Jämför kvaliteten på alla program och gymnasieskolor

Jämför kvaliteten på alla program och gymnasieskolor 2010 Jämför kvaliteten på alla program och gymnasieskolor www.gymnasiekvalitet.se www.gymnasiekvalitet.se 1 Vilket program har högst kvalitet? Gymnasieutbildningen är en värdefull investering, som lägger

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN MÖRBYSKOLAN. -kunskap och hjärta. Välkommen till Öppet hus 19 januari kl. 10.30 13.30

DANDERYDS KOMMUN MÖRBYSKOLAN. -kunskap och hjärta. Välkommen till Öppet hus 19 januari kl. 10.30 13.30 DANDERYDS KOMMUN MÖRBYSKOLAN -kunskap och hjärta Välkommen till Öppet hus 19 januari kl. 10.30 13.30 Trygghet Vi-känsla Arbetsglädje Hej! Jag heter Harri Koski och är rektor för Mörbyskolan, en av de bästa

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk k A 100 Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa h A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3 Medieprogrammet Varför Media? Att du går Medieprogrammet innebär inte nödvändigtvis att du blir journalist eller hamnar i TV-branschen. Det finns många andra yrken att välja på. I och med den digitala

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11

Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11 Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11 Kunskapsskolans skolor drivs efter ett gemensamt pedagogiskt program för personligt utformad utbildning. Det har visat sig framgångsrikt och idag har vi 33 skolor i Sverige.

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel En skola nära dig En skola nära dig Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel Det finns många fördelar med att välja en mindre skola nära dig. Du får en bra och relevant utbildning utan att behöva pendla långa

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Tyresö Enskilda Gymnasium

Tyresö Enskilda Gymnasium När valet mellan utbildning och elitidrott inte är ett alternativ Ta chansen att optimera dina förutsättningar på alla plan. På ENGY Tyresö enskilda gymnasium ges du möjlighet att satsa på din idrott fullt

Läs mer

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du gillar

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET

ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET Regementsgatan 4 Malmö / Tel. 040-6918300 VÄLKOMMEN Einar HansEngymnasiEt är en liten skola och kommer aldrig att bli större än 200 elever. syftet med det är att bibehålla

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer