Personligt utformad utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personligt utformad utbildning"

Transkript

1 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet Personligt utformad utbildning Malmö: Nöjda elever och bra resultat Kunskapsgymnasiet 17

2 Innehåll Genom vårt arbetssätt och den personliga handledningen formas studierna för att passa varje enskild individ. Eftersom vi hela tiden följer och utvärderar elevernas studieresultat har alla möjlighet att utvecklas och nå sina mål Röster om Kunskaps gymnasiet Cornelia, Linn och Kevin berättar om sin skola, sina program och studier. Personlig handledning På Kunskapsgymnasiet är en av dina lärare också din personliga handledare. Det innebär att ni träffas regelbundet för att planera och utvärdera dina studier. Personligt schema Alla elever på Kunskapsgymnasiet har ett personligt schema. Det är en prioritering av hur du använder skolans olika lärarledda fora och din egen studietid för att nå dina studiemål. Kunskapsporten alltid nära dina studier Genom Kunskapsporten är du alltid nära dina studier. Har du tillgång till Internet kan du snabbt logga in dig och hitta studieuppgifter, mål samt betygskriterier. Malmö: Nöjda elever och bra resultat Kunskapsgymnasiet Malmö har moderna och funktionella lokaler, byggda för att passa vårt arbetssätt. Där går över 300 elever som är nöjda med sin utbildning och skola. Program och spetsutbildningar På Kunskapsgymnasiet kan du välja mellan Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps- eller Medieprogrammet, beroende på vilken skola du söker. Öppet Hus Här hittar du datum och tider för Kunskapsgymnasiets Öppna Hus och informations möten. Sofia, lärare i engelska och franska samt personlig handledare 2 Kunskapsgymnasiet

3 vårt arbetssätt Personligt utformad utbildning På Kunskapsgymnasiet får alla elever en personligt utformad utbildning. Det innebär att du tillsammans med din personliga handledare, som är en av skolans lärare, sätter upp individuella studiemål och planerar hur du ska arbeta för att nå dem. Det är din personlighet, dina förutsättningar och mål som ligger till grund för hur du ska studera. Genom Kunskapsgymnasiets arbetssätt kommer du att nå bra studieresultat och vara maximalt förberedd inför dina högskolestudier. Den traditionella skolan har sett likadan ut de senaste 150 åren. Där får alla elever samma undervisning oavsett hur de bäst lär sig eller presterar. Kunskapsgymnasiet har istället valt att forma studierna efter varje elevs individuella förutsättningar. I den traditionella skolan läser alla på samma sätt och i samma takt. På Kunskapsgymnasiet har du istället en individuell studieplan med personliga betygsmål för varje kurs och strategier för hur du ska arbeta för att nå de mål du siktar mot. Din personliga handledare och du lägger upp dina studier så att du hela tiden utmanar dina svagheter och tar tillvara dina styrkor. Varje vecka coachar din handledare dig i ett individuellt handledningssamtal där ni planerar dina studier och utvärderar dina resultat under veckan. Genom den personliga handledningen utvecklar du både självdisciplin och förmågan att strukturera ditt arbete. Du får en bättre självkännedom och lär dig att lita till din egen förmåga att klara svåra uppgifter. Du och din handledare utgår från din individuella studieplan med dina personliga betygsmål och lärstrategier. Du följer också ett personligt schema som sätts samman utifrån vilka studieformer som passar dig och till viss del i vilken takt du ska studera. Periodvis innehåller ditt schema många föreläsningar, kommunikationspass och workshops. Ibland behöver du mer tid för studier på egen hand. Du kan gå snabbt fram och studera i ett högt tempo för att sen använda mer tid för reflektion och fördjupning. Det bästa med en personligt utformad utbildning är att jag själv kan fördela min tid för att fördjupa mig i svåra uppgifter och gå snabbare fram i ämnen som jag har lätt för. Carl, elev på Samhällsvetenskapsprogrammet år 3 Arbetssätt. Individuella studiemål och personlig handledning är viktigt för Kunskapsgymnasiets elever. På ett Kunskapsgymnasium finns det flera typer av studierum för att du ska hitta den miljö som fungerar bäst för dig. Föreläsningar och gemensamma samlingar sker i våra arenor. Lektioner, workshops och kommunikationspass hålls i mindre föreläsningssalar och seminarierum. Det finns också gott om utrymmen speciellt anpassade för grupparbeten och egna studier. Glöm den gamla korridorskolan. Ett Kunskapsgymnasium påminner i stället om en modern arbetsplats med plats för flexibilitet och kreativitet. Skolan ska utmana dig att lära dig mer än du trodde var möjligt! Vi vet att vårt arbetssätt fungerar. Kunskapsgymnasiets elever vittnar ofta om hur det gett dem fördelar i deras fortsatta studier. Våra elever kan arbeta självständigt och strukturera sin tid effektivt. De har också lärt sig den självdisciplin som behövs för att sätta upp studieoch betygsmål och uppnå dem framgångsrikt. Med en studentexamen på Kunskapsgymnasiet blir högskolan och arbetslivet en naturlig fortsättning på gymnasiet. Kunskapsgymnasiet 3

4 Röster om Kunskapsgymnasiet På Kunskapsgymnasiets nio gymnasieskolor går ca elever. Här berättar tre av dem; Cornelia, Kevin och Linn om hur de upplever sin skola och utbildning och vad de har för planer för framtiden. De går på olika program och olika skolor men förenas av Kunskapsgymnasiets arbetssätt. Kevin: Vill ha en bred utbildning Samhällsvetenskapsprogrammet Medieprogrammet Cornelia: Praktiskt och teoretiskt Varför går du medieprogrammet på Kunskapsgymnasiet? Efter nian ville jag plugga något som jag både var intresserad av och tyckte var roligt. Mitt största intresse är att fota och eftersom media finns överallt i samhället så blev det medieprogrammet. På Kunskapsgymnasiet har man väldigt bra kontakt med sina lärare och jag kände mig genast välkommen. Skolans arbetssätt är också intressant eftersom studierna är formade utifrån mig. Hur fungerar arbetssättet? Jag har ett grundschema som jag utgår ifrån när jag väljer vad jag behöver för att klara mina studier. Min handledare hjälper mig och jag har stöd av både workshops, handledningssamtal och min loggbok. På Kunskapsgymnasiet kan jag verkligen planera mitt arbete på ett sätt som är bra för mig. Vad händer på medieprogrammet? Just nu har vi börjat med multimedia och mediekommunikation, och det är ännu roligare än jag trodde. Kurserna är både praktiska och teoretiska och jag gillar den blandningen. Jag får till exempel lära mig att fota på samma gång som vi studerar fotograferingens historia och hur kameran fungerar rent tekniskt. medieprogrammet Finns på Kunskapsgymnasiet Globen och Göteborg Varför går du samhällsvetenskaps programmet? Jag vill ha en bred utbildning som ger mig flera möjligheter efter skolan och så är jag mest intresserad av samhällsämnen. Jag har planer på att utbilda mig till jurist och då är samhällsvetenskapsprogrammet en bra start. Vad är fördelarna med att plugga på Kunskapsgymnasiet? Arbetssättet medför en frihet i hur jag kan studera, vilket passar väldigt bra i många av samhällsämnena. Har jag mycket uppgifter så kan jag välja att jobba i skolan med mina kompisar även utanför lektionstid. Jag vill kunna lägga upp en del av studierna på ett sätt som passar mig och själv kunna planera in var och när jag ska studera så det gör mest nytta. Hur fungerar handledningen? Jag sätter upp mål för mina studier. Jag planerar när och hur jag ska arbeta, samt vilken strategi som fungerar bäst för mig. Jag tar rätt mycket av ansvaret själv men får också hjälp från min omgivning både i och utanför skolan. Mina lärare och särskilt min personliga handledare är givetvis ett bra stöd då jag har personlig handledning en gång i veckan under hela läsåret. Hur trivs du? Jag trivs jättebra på skolan speciellt med alla kompisar och med mina lärare. Jag gillar också arbetssättet som gör att jag kan lägga upp en del av studierna på ett sätt som jag själv vill. Sen är stämningen på skolan bra också förstås. Vad händer efter studenten? Mina planer är att bli advokat eller något liknande inom juridiken. Jag kommer helt klart fortsätta utbilda mig mot det målet! samhällsvetenskapsprogrammet Finns på samtliga skolor utom Observatoriet 4 Kunskapsgymnasiet

5 Natur v etenskapsprogrammet Linn: En bra grund för högskolestudier Berätta om naturvetenskapsprogrammet! Just nu koncentrationsläser jag fysik och har både föreläsningar, kommunikationspass, gruppuppgifter och eget arbete, vilket är kul. Det händer mycket under en vecka så jag skriver ner, planerar och lägger upp vad jag måste göra varje dag för att ha koll och inte glömma bort någonting. Jag valde natur för att jag redan i nian gillade naturämnena bäst. Dessutom är programmet en bra grund att stå på inför kommande högskolestudier. Vad tycker du om arbetssättet? Det passar mig! Jag tycker om att ta ansvar och planera mycket av studierna själv. Det fungerar också med min idrott, orientering, då jag kan kombinera den med studierna. När jag sökte till gymnasiet ville jag ha något annat än bara en fortsättning på högstadiet. Här förbereds vi för högre studier då vi studerar som på universitetet. Trivs du? Ja, absolut! Jag har kompisar i alla klasser och får träffa så många roliga människor. I min basgrupp kan det hända lite vad som helst Stämningen bland elever och lärare är mycket bra och jag gillar arbetssättet och kombinationen av det, mina studier och min idrott! Når eleverna sina mål? Om du utnyttjar att din handledare lägger minst en kvart på dig varje vecka och gör en strategi för hur du ska nå dina mål, som dessutom finns på Kunskapsporten, så går det nästan inte att missa dem. I trean är handledningssamtalet dessutom ännu mer personligt utformat. Det behövs inte lika mycket kontroll och planering utan jag får hjälp med högskoleprov, meritpoäng och andra saker för att nå mina mål. Vad gör du efter studenten? Efter studenten kommer jag att plugga vidare, kanske till civilingenjör. Men först ska jag ta ett år ledigt och träna. Inom orienteringen behöver man resa en del och lära känna fler skogar än de som ligger närmast där man bor. naturvetenskapsprogrammet Finns på samtliga skolor Kunskapsgymnasiet 5

6 mål, strategier och coachning Personlig handledning Den personliga handledningen är central på Kunskapsgymnasiet. I början av varje termin har du och din handledare ett utvecklingssamtal där ni sätter upp långsiktiga studiemål och strategier för hur du ska nå dem. Ni möts sedan varje vecka i ett handledningssamtal där dina resultat följs upp och dokumenteras. Genom den personliga handledningen kommer du lära dig att ta ett större ansvar för dina studier. Som handledare har jag en nära relation till eleven. Rollen som lärare är givande och verklighetsanknuten. Som handledare försöker jag vara en förebild genom att vara vänlig, korrekt och vuxen. Elisabeth är lärare i ekonomiska ämnen och rättskunskap På Kunskapsgymnasiet är en av dina lärare också din personliga handledare. Det innebär att ni träffas varje vecka för att planera och utvärdera dina studier. Din handledare coachar dig att sätta mål och att hitta de lärstrategier som utvecklar dig. I början av varje termin har ni ett utvecklingssamtal och kommer överens om dina långsiktiga kunskaps- och betygsmål. Utvärderar. I rollen som personlig handledare träffar Elisabeth sina elever varje vecka och utvärderar mål och resultat samt planerar den kommande veckan. Dina resultat följs upp varje vecka i ett handledningssamtal. Du får feedback och tips om hur du ska göra för att nå de mål du siktar mot. Ni gör också ett personligt veckoschema som utgår ifrån hur du bäst ska disponera din tid, utnyttja skolans lärarledda fora och inhämta kunskap. Undervisar. Elisabeth leder en föreläsning i sin roll som ämneslärare i Företagsekonomi. Till hands. Elisabeth finns till hands för alla elever på skolan som allmän handledare. Du kommer att möta din handledare i flera roller på skolan. Han eller hon är också ämneslärare och allmän handledare. På Kunskapsgymnasiet sitter inte lärarna inne på lärarrummet utan finns tillhands ute bland eleverna hela skoldagen. Med tiden kommer du att kunna ta ett större ansvar för dina studier. Du lär dig strukturera din tid, att veta vad du är bra på och vad du behöver plugga extra. Men även när du blivit mer självständig stöttas du av din handledare som kommer att hjälpa dig hitta det du är road av och duktig på för att underlätta din väg till högre studier. 6 Kunskapsgymnasiet

7 Fortsätter du så här får du MVG i vår Struktur och dokumentation Mina långsiktiga mål i varje kurs. Då ska jag inte missa en enda workshop. 1 4 Utvärdering, uppföljning och planering SÅ NÅR DU DINA STUDIEMÅL Analys och planering LOGGBOK 3 2 MIN STUDIEPLAN MATEMATIK SVENSKA SAMHÄLLSKUNSKAP HISTORIA Ska nå VG i matte Måste träna Personliga lärstrategier och mål Nära kontakt med din lärare gör dina mål lättare att nå 1 Utvecklingssamtal I början av varje termin har du och din personliga handledare ett utvecklingssamtal där ni tillsammans går igenom vilka kurser du ska läsa samt dina långsiktiga kunskaps- och betygsmål. Ni analyserar vilka studiesätt som passar dig och hur du ska studera för att nå dina mål. Det ni kommit överens om under utvecklingssamtalet dokumenteras i din individuella studieplan. 2Individuell studieplan Din individuella studieplan innehåller betygsmål för de kurser som du har valt på ditt program och inriktning, samt strategier för hur du ska nå dina mål. Du kan alltid nå din studieplan via skolans elevdokumentationssystem, EDS, som finns tillgängligt på Kunskapsporten, skolans webbportal. 3 Loggboken Loggboken är ett viktigt redskap på Kunskapsgymnasiet. Det är här det personliga schemat skrivs in och det är i din loggbok du planerar studierna samt utvärderar dina resultat. Här antecknar du mål och strategier samt hur det går för dig. Varje vecka gör du en skriftlig utvärdering av ditt arbete som ligger till grund för nästa veckas planering. Genom din loggbok får både du och din handledare enkelt en överblick över dina studier och kan i god tid ändra strategier om något inte fungerar. 4 Handledningssamtal Ditt handledningssamtal sker varje vecka och är det tillfälle då du och din handledare går igenom dina resultat och analyserar hur du ska studera för att lyckas maximalt. Du får handfasta studietips och förslag på alternativa strategier om något inte fungerar, men det är också ett tillfälle att komma med egna idéer om du hittat något som fungerar bra för dig. Här gör du även din veckoplanering. Det ni kommer överens om under handledningssamtalet dokumenteras i din loggbok för uppföljning. Kunskapsgymnasiet 7

8 Glajol värdesätter en detaljerad planering Glajol vill planera sina studier för att stärka sin självdisciplin och nå de studie resultat som hon siktar mot. Hon skriver alltid in sitt schema i loggboken för att ha koll på det hon ska hinna med under veckan och terminen. Hennes personliga handledare hjälper henne att strukturera studierna och vet alltid hur hon ligger till i förhållande till sina mål. din individuella studieplan + skolans schema = Ditt personliga Förberedelser. Inför en redovisning har Glajol strukturerat och planerat sina studier tillsammans med sin hand ledare för att vara maximalt förberedd. Du, liksom alla elever på Kunskapsgymnasiet, har ett personligt schema som är unikt för dig. Det är din prioritering av hur du ska använda din tid på skolans olika lärarledda fora och din egen studietid för att nå de mål du bestämt dig för. Tillsammans med handledaren väljer du mellan de olika lärarledda föreläsningar, laborationer, kommunikationspass och workshops som skolan erbjuder och gör ett schema som du följer under veckan. I ditt schema planerar du också in tid för egna studier, grupparbeten, handledningssamtal och andra aktiviteter som ingår i dina studier. På plats. Glajol gör gärna sina uppgifter på plats i skolan. Där finns alltid en lärare till hands om hon behöver hjälp med något. Studiemål. För att nå ett bra resultat har Glajol kollat kursmål och kriterier innan sin lektion. Inplanerade studiepass. Glajol har planerat in flera workshops där hennes lärare finns tillgängliga. 8 Kunskapsgymnasiet

9 Varierat schema. Ibland pluggar Robin hemma för att få maximal arbetsro. Andra dagar blir han mest studiemotiverad tillsammans med sina kompisar. schema Valfri tid. På tid som är flexibel i Robins schema kan han ägna sig åt workshops, grupparbeten eller egna studier. Ditt personliga schema baseras på hur du behöver studera för att nå dina mål, vilket sätt du lär dig bäst på samt inom vilka kurser du behöver satsa extra tid. Varje dag finns det olika typer av lärarledda arbetspass och föreläsningar som ger dig möjlighet att delvis skräddarsy din utbildning med den undervisning som just du behöver. Att ha ett personligt schema gör att din skoldag blir varierad vilket lockar fram din kreativitet och lust att plugga. I fas. Under veckans handledningssamtal stämmer Robin av att han ligger i fas med sin planering. Extra studier. Robin missar aldrig obligatoriska pass som t ex laborationer, men lägger gärna till extra workshops när han behöver. Robin vill styra sin egen studietid Robin föredrar ett flexibelt schema som gör att han kan styra mer över sin egen tid än vad som är möjligt på många andra skolor. Då kan han arbeta mer i de ämnen och kurser som han har behov av. Möjligheten att studera via Kunskapsporten och den personliga handledningen gör att han når sina studiemål. Kunskapsgymnasiet 9

10 Alltid nära dina studier Kunskapsporten Genom Kunskapsporten är du alltid nära dina studier. Har du tillgång till Internet kan du snabbt logga in dig och hitta både uppgifter, mål samt betygskriterier. På Kunskapsporten lägger dina lärare också ut dina studieresultat med kommentarer och betyg. Prova Kunskapsporten: För dina kurser hittar du innehållsbeskrivningar, introduktioner, uppgifter och arbetsgångar, länkar samt andra viktiga resurser. Via elevdokumentationssystemet, EDS, får du feedback, studietips och resultat från din handledare och dina lärare. Här finns också din individuella studieplan, kurser och mål. Efter varje kurs utvärderar eleverna både sin egen insats, om studiemålen har uppnåtts, samt skolans och lärarnas insats. Strategier, mål och utvärdering På vår webbportal, Kunskapsporten, finns det mesta som rör din utbildning. Här hittar du allt innehåll i dina kurser som kursmål, betygskriterier, kursplanering, filmer, artiklar samt interaktiva test och övningar. Här ligger även studieuppgifter och tips om hur du ska plugga samt länkar till dagsaktuella nyheter och uppslagsverk som exempelvis Nationalencyklopedin. Kunskapsporten förändras och växer hela tiden. Här samlas det bästa materialet från de bästa lärarna på alla Kunskapsgymnasier. Uppgifter och fakta uppdateras ständigt och ny information tillkommer. Hösten 2009 finns det mer än sidor, bilder och länkar på porten. Du kommer använda Kunskapsporten i det dagliga skolarbetet genom läromedel som Hist.se, i-catcher och Wordfinder. Har du Internet hemma når du Kunskapsporten därifrån också. En annan viktig funktion, tillgänglig via Kunskapsporten, är vårt elevdokumentationssystem, EDS. Där för Kunskapsgymnasiets lärare varje vecka in elevernas studieresultat med kommentarer och betyg. På så sätt får du ständig feedback och kan se hur du ligger till i förhållande till dina mål. Om du ger ditt tillstånd kan även dina föräldrar få tillgång till EDS och följa dina resultat. På Kunskapsporten finns alltid aktuella studietips och länkar tillgängliga. För alla kurser finns tydlig information om kursmål och betygskriterier. 10 Kunskapsgymnasiet

11 Med Kunskapsgymnasiets arbetssätt i ryggen kommer du att känna dig hemma på högskolan snabbare än andra, då du har lärt dig hur du ska planera och genomföra dina studier självständigt. Genom Kunskapsgymnasiets Alumninätverk kan du under din gymnasietid få kontakt med tidigare elever från Kunskapsgymnasiet som nu finns ute på hög skolor och i näringslivet. Ivica, elev kth stockholm Väl förberedd för högskolan Ett arbetssätt som gör dig redo för högskolan När du tar studenten har du klarat det första viktiga steget på din väg att forma din framtid. Gedigna kunskaper och höga betyg ger dig bättre förutsättningar att läsa vidare. Det är de sammanlagda betygspoängen på de gymnasiekurser du läst som du söker vidare till högskolan med. Du kommer att känna dig hemma på högskolan snabbare än andra då vårt arbetssätt på många sätt liknar studierna där. Både inom idrotten, näringslivet och i den akademiska världen är det vanligt att man har en personlig coach. Det ligger bakom många framgångsrika yrkes- och idrottskarriärer. Ingen annan skola har genomfört den personliga handledningen lika konsekvent som Kunskapsgymnasiet. Genom den personliga handledningen kommer du utveckla din förmåga att sätta upp mål, använda din tid effektivt och arbeta självständigt. Du kommer att lära dig tillvarata dina styrkor, och utveckla den självdisciplin som krävs för att nå dina mål. På Kunskapsgymnasiet fick jag lära mig självdisciplin, att ta tag i saker och inte skjuta upp dem. Det har jag stor nytta av på KTH där tiden är knapp. Jag fick också med mig förmågan att planera studierna, hitta information på egen hand och granska den kritiskt. På Kunskapsgymnasiet lärde jag mig att tala inför andra. Det har verkligen hjälpt mig nu när muntliga redovisningar är vardagsmat. ivica, läser civilingenjörsutbildningen på kth i stockholm och är f.d. elev på kunskapsgymnasiet Att kunna ta ett eget ansvar och vara målinriktad är en viktig förutsättning för att klara högre studier samt därefter söka arbete och komma in på en allt tuffare arbetsmarknad. Med Kunskapsgymnasiets arbetssätt i ryggen har du de bästa förut sättningar för att lyckas. Kontakt med högskolan. Alla elever som har tagit studenten på Kunskapsgymnasiet kan gå med i vårt alumninätverk som är en levande mötesplats på Internet. Genom nätverket kan du enkelt hålla kontakt med dina studiekamrater och på samma gång få nyheter ifrån din gamla gymnasieskola. Men även som elev hos oss får du tillgång till alumninätverket. Det betyder att du redan under dina gymnasieår kan knyta värdefulla kontakter med elever som gått vidare till spännande utbildningar och yrken. Du kommer också kunna få tips om bra utbildningar och utvecklande arbetsplatser samt hitta användbara kontaktvägar till högskolor och företag som du är intresserad av. Kunskapsgymnasiet 11

12 malmö Nöjda elever och bra resultat Sedan tre år ligger Kunskapsgymnasiet Malmö i Västra hamnen, i en skolbyggnad som brukar beskrivas som Malmös snyggaste. I moderna och funktionella lokaler, byggda för att passa vårt arbetssätt, går över 300 elever som är nöjda med sin utbildning och skola. I Malmö stads stora elevenkät, våren 2009, ansåg till exempel 93 % av våra elever att de trivs på skolan och lika många att vi har bra lärare. Kunskapsgymnasiets arbetssätt möjliggör en unik relation mellan elever och lärare. Genom den personliga handledningen planerar och utvärderar du och din lärare dina studier regelbundet för att du ska nå så höga resultat som bara är möjligt. Här följer du ett personligt schema som sätts samman utifrån de studieformer som passar och utvecklar dig samt till viss del i vilken takt du ska studera. Genom vårt arbetssätt kommer du att vara väl förberedd inför kommande högskolestudier och yrkesliv. Utvecklingen på skolan är positiv. Skolan växer för varje år och nu går över 300 elever här som vittnar om att vi bedriver en mycket bra verksamhet. I Malmö stads stora elevenkät, våren 2009, ansåg t.ex. 93 % av Kunskapsgymnasiets elever att de trivs och lika många att vi har bra lärare. 95 % känner sig trygga och 100 % anser att de aldrig utsatts för mobbing. Våra elevers studieresultat har också förbättrats rejält, delvis till följd av den allt högre intagningspoängen. I år är medianen för intagningspoängen 265 poäng på Naturvetenskapsprogrammet och 195 poäng på Samhällsvetenskapsprogrammet. Det innebär att när årets 1:or tar studenten kommer vi sannolikt att placera oss på topp-tre bland skolorna med högst betyg på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet i Malmö. På Kunskapsgymnasiet är elevdemokrati och elevpåverkan viktigt. Vi har ett aktivt elevråd med stor möjlighet att uttrycka elevernas önskemål i flera olika sammanhang på skolan. Elevrådet arrangerar också fotbollsturneringar, poängjakter, fester och mycket mer. Den fina andan på skolan har inte blivit sämre av att Kunskapsgymnasiet vann Friskolekampen i idrott i september. Vill du gå på en modern skola med allt högre studieresultat, där studiemotivationen är hög och med en bra stämning är Kunskapsgymnasiet Malmö ett bra alternativ! 12 Kunskapsgymnasiet

13 MALMÖ Antal elever: ca % av lärarna har formell lärarexamen, ytterligare 6 % har högskoleutbildning 89 % av eleverna tycker att skolan har bra lärare 83 % av eleverna tycker att de får den hjälp de behöver för att nå sina mål 81 % tycker att de har stor nytta av sina personliga handledningssamtal Våra program Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap eller Ekonomi NV SP Emilie: Ett arbetssätt som passar mig Varför valde du Kunskapsgymnasiet? Det gjorde jag främst för arbetssättet. Här finns olika typer av undervisning som föreläsningar eller workshops och inte bara klassiska lektioner. Jag kan välja hur jag ska studera för att nå bäst resultat. Det ger variation och jag får inspiration att plugga. Har du några tips för hur man ska välja rätt skola? Gör en ordentlig research, skriv upp för och nackdelar med olika skolor. Gå på flera Öppet Hus och prata med elever och lärare. Fråga om resultat och försök att känna in stämningen och jämför sedan dina intryck. VIMPELGATAN KRANKAJEN SIGNALGATAN ÖSTRA VARVSGATAN Vilka är fördelarna med arbetssättet? Jag har alltid tyckt om att arbeta självständigt så Kunskapsgymnasiets arbetssätt passar mig. Jag tycker om att planera mycket själv och använder min loggbok för att ha koll på vad jag ska hinna med varje vecka. Jag får mycket fakta på föreläsningar och studerar sen vidare på egen hand. Behöver jag komplettera något eller få hjälp går jag på en workshop där läraren har extra tid för mig. Hur trivs du? Jag trivs jättebra med min klass och alla kompisar. Lärarna är också fantastiska. De möter oss på en jämlik nivå, har alltid tid och är tillgängliga även när det inte är lektioner. Vad ska du göra efter gymnasiet? Efter studenten funderar jag på att arbeta som Au pair i USA och sen kommer jag att studera vidare. Emilies 3- i topp 1. Klassen Jag har kompisar omkring mig som jag trivs med. 2. Lärarna De är jättebra, tillgängliga och har alltid tid. 3. Arbetssättet Det arbetssätt som skolan följer passar mig. VÄSTRA HAMNEN L. VARVSGATAN ST. VARVSG. Kunskapsgymnasiet ligger på Östra Varvsgatan 13B Tel: Kunskapsgymnasiet 13

14 inriktning Program och spetsutbildningar På Kunskapsgymnasiet kan du välja mellan Samhällsvetenskaps- Naturvetenskaps- eller Medieprogrammet, beroende på vilken skola du söker. Vi erbjuder också förstärkta studier på samtliga program. Språkspets i Moderna språk och Engelska, en entreprenörsprofil inom ramen för Ungt Företagande, ett förstärkt Naturvetenskapsprogram och utökad samhällsinriktning på Medieprogrammet är några exempel. Samtliga kurser och kursförteckningar hittar du på vår hemsida. Engelskaspets Om du har planer på att studera i ett engelskspråkigt land är det inte bara värdefullt utan ibland en förutsättning att ha ett så kallat Cambridge Certificate in Advanced English. På Kunskapsgymnasiet kan du välja till extra engelska som förbereder dig inför en sådan examen. Du läser då både Engelska A och B under årskurs 1 och sedan även Engelska C och D, i vilka det ingår förberedelser för en Cambridge examen. Förstärkt naturvetenskapsprogram Under Naturvetenskapsprogrammets första del får du breda ämneskunskaper och lär dig ett vetenskapligt förhållningssätt och tänkande. Under den senare delen av utbildningen kan du välja att läsa olika breddningskurser inom Fysik, Kemi, Biologi eller Matematik samt genomför ditt projektarbete i något av ämnena. Kursen Kunskap, Forskning och Framsteg som du delvis läser på Kunskapsskolans Natuvetenskapliga Centrum ger grundläggande kunskap om modern forskning och förbereder dig inför projektarbetet. Övriga breddningskurser är exempelvis; Bioteknologi, Astronomi, Vad är evolution, Numeriska metoder samt Läkemedelskemi. Redan på höst terminen inleds utbildningen med en veckas Kick off på KNC. entreprenörsprofil På Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder vi en entreprenörsprofil med möjlighet att starta företag inom ramen för Ung Företagsamhet, UF. Under ett år driver eleverna ett eget företag och utvecklar en produkt eller tjänst. Våra UF-företag har i flera år fått utmärkelser på den årliga UF-mässan. I profilen ingår bland annat Företagsekonomi, Småföretagande och Marknadsföring. Profilen är en ämnesintegrerad temakurs där projektarbetet (UF) bildar den röda tråden i årskurs 3. Entreprenörsprofilen kommer också erbjuda tillfällen för dig att träffa inspirerande personer från näringslivet samt besöka företag och organisationer. språkspets i moderna språk På Kunskapsgymnasiet tycker vi det är viktigt att eleverna utvecklar sina språkkunskaper så långt det är möjligt. Därför finns det möjlighet att läsa upp till steg 5 i Moderna språk. Det innebär att du under dina tre gymnasieår läser till och med den högsta nivån, steg 5, och gör ditt projektarbete i Franska, Tyska eller Spanska. I utbildningen ingår även en kostnadsfri studieresa till Frankrike, Spanien eller Tyskland beroende på vilket språk du läser. Läser du steg 3 i ett Modernt språk ger det 0,5 extra meritpoäng som du tar med dig när du söker till högskolan. Steg 4 ger även det 0,5 extra poäng. Om steg 3 krävs för behörighet för vidare studier ger steg 4 i ditt språk 1,0 meritpoäng. Har du kvalificerat dig till minst 1,0 extra meritpoäng så ger steg 5 dig 0,5 meritpoäng till. Kunskapsskolans Naturveten Skapliga Centrum Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum (KNC) startade hösten 2008 och är våra skolors kompetenscentrum för naturvetenskap och matematik. Här erbjuds alla elever på våra Naturvetenskapliga program, spetsutbildningar i de naturvetenskapliga ämnena. KNC ligger i f.d. Stockholms Observatorium vid Kunskapsskolan/Kunskapsgymnasiet i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Här finns förutom toppmoderna undervisningslokaler, avancerad utrustning också övernattningsmöjligheter för besökande elever i en fantastisk miljö. 14 Kunskapsgymnasiet

15 Programmet öppnar många dörrar för framtida studier och yrken. Samhällsvetenskapsprogrammet Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur samhället runt omkring är uppbyggt och fungerar. På programmet får du en bred och studieförberedande utbildning samt en kunskapsbas som ger behörighet till många kurser och utbildningar på högskola och universitet. Du läser flera samhällsorienterande ämnen som till exempel Historia, Samhällskunskap och Religion, men också språk. Väljer du den ekonomiska inriktningen så står bland annat Företagsekonomi på schemat. I dina studier kommer du att lära dig söka och värdera fakta samt bearbeta insamlat material. Du kommer träna dig i att redovisa ditt arbete både muntligt och skriftligt. Efter utbildningen kan du studera vidare inom flera olika professioner. Vill du arbeta som till exempel jurist, journalist, socionom eller ekonom, är detta programmet för dig. Inriktning Samhällsvetenskap eller Ekonomi PÅ Samhällsvetenskapsprogrammet har du tillgång till samtliga kurser som ger extra meritvärdespoäng till högskolan. Eleverna känner sig snabbt hemma på högskolan vilket bevisar att arbetsättet fungerar! Karin Göthe, lärare på Naturvetenskapsprogrammet Jason Soffe, lärare på samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Funderar du på att utbilda dig till läkare, forskare eller arkitekt ska du välja Naturvetenskapsprogrammet. Det är också ett program som ger dig behörighet till de flesta utbildningar på högskolan. Det som framförallt skiljer utbildningen på vårt program från andra skolor är att du får tillgång till Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum. Där kan eleverna bredda sina studier med flera fördjupande kurser. Där finns också extra resurser i form av avancerad utrustning, lärare med specialistkompetens och tillgång till ett stort kontaktnät inom både universitet, högskolor och näringsliv. Redan på höstterminen inleds utbildningen med en veckas Kick off på KNC. Där får du en första introduktion till ett vetenskapligt tänkande och du kommer att arbeta med flera spännande naturvetenskapliga uppdrag. Inriktning Naturvetenskap På Naturvetenskapsprogrammet har du tillgång till samtliga kurser som ger extra meritvärdespoäng till högskolan. Våra medieelever får gedigna kunskaper och går de kurser som ger behörighet att studera vidare. Thomas Claesson, lärare på Medieprogrammet Medieprogrammet Medie programmet är en självklar start för dig som vill arbeta inom TV, film och journalistik. Att på egen hand kunna kommunicera i både text, form och bild blir allt viktigare i en mediastyrd omvärld. Här kombinerar du intressen som att skriva, typografera, formge och fotografera med ämnen som ger dig en bra grund för högre studier och yrkesliv. Du kommer att läsa kurser som foto, film, text, ljud, grafisk kommunikation, mediekommunikation och multimedia. Dina medielärare består av yrkesskickliga journalister, fotografer och andra yrkeskategorier inom media och marknads föring. På programmet erbjuder vi förutom medieinriktningarna en mycket populär utökad samhällsinriktning som gör utbildningen ännu vassare och ger dig behörighet till flera högre utbildningar. Inriktning Medieproduktion På Medieprogrammet har du tillgång till samtliga kurser som ger extra meritvärdespoäng till högskolan. SP Stockholm: Globen, Internationella och Kista Göteborg Malmö NorrköpinG Uppsala VästeråS NV Stockholm: Globen, Internatio nella, Kista och Observatoriet Göteborg Malmö Norrköping Uppsala Västerås MP Stockholm: Globen Göteborg Kunskapsgymnasiet 15

16 Kunskapsgymnasiet Kunskapsgymnasiet ingår i Kunskapsskolan som är landets ledande friskola med nio gymnasier och 23 grundskolor, elever och 800 medarbetare. Kunskapsgymnasiet tar inte ut några elevavgifter utan finansieras med kommunal skolpeng. Kunskapsgymnasiet följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Välkommen till Öppet Hus GLOBEN/STOCKHOLM Onsdag 2 dec, kl Tisdag 26 jan, kl Torsdag 11 feb, kl Tisdag 4 maj, kl Arenavägen 23, Stockholm/Globen City Tel: E-post: göteborg Torsdag 19 nov, kl Tisdag 1 dec, kl Onsdag 20 jan, kl Tisdag 26 jan, kl Torsdag 6 maj, kl (infokväll) Fabriksgatan 26, Göteborg Tel: E-post: internationella/ STOCKHOLM Tisdag 24 nov, kl Torsdag 10 dec, kl Onsdag 27 jan, kl Måndag 3 maj, kl Årstaängsvägen 31H, Stockholm/Liljeholmen Tel: E-post: kista/stockholm Onsdag 25 nov, kl Tisdag 8 dec, kl Måndag 25 jan, kl Onsdag 3 feb, kl Onsdag 5 maj, kl Isafjordsgatan 30 C, Kista Tel: E-post: malmö Onsdag 18 nov, kl Torsdag 26 nov, kl Måndag 18 jan, kl Tisdag 13 april, kl Östra Varvsgatan 13 B, Malmö Tel: E-post: norrköping Lördag 21 nov, kl Onsdag 20 jan, kl Torsdag 22 april kl (infomöte) Källvindsgatan 5, Norrköping Tel: E-post: Observatoriet/ Saltsjöbaden Torsdag 26 nov, kl Onsdag 9 dec, kl Tisdag 19 jan, kl Lördag 23 jan, kl Torsdag 6 maj, kl Observatoriebacken, Saltsjöbaden Tel: E-post: uppsala Torsdag 19 nov, kl Tisdag 8 dec, kl Tisdag 19 jan, kl Lördag 30 jan, kl Onsdag 21 apr, kl Dag Hammarskjölds väg 21, Uppsala Tel: E-post: Västerås Tisdag 10 nov, kl Lördag 5 dec, kl 9-13 Onsdag 13 jan, kl Lördag 24 apr, kl Port-Anders gata 1, Västerås Tel: E-post: 16 Kunskapsgymnasiet

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll Genom vårt arbetssätt och den personliga

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Einar Hansen gymnasiet Natur 2014 Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité

Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité Fridagymnasiet Fridagymnasiet 2006 Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité 4 fridagymnasiet Bra! Nu förstår du vad vi menar. Vi vill att

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera Informationshäfte till föräldrar, elever med flera INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB Global Education är programmet för dig som vill vara med och skapa en bättre värld! Det är en utbildning för er som

Läs mer

Här skapar vi framtid

Här skapar vi framtid 10 1 Här skapar vi framtid Vi som arbetar på Solna Gymnasium vill ge dig en bra framtid, du är viktig för oss. Hos oss får du vara med om tre utvecklande år och du kommer att få kunskaper som för dig

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3 Medieprogrammet Varför Media? Att du går Medieprogrammet innebär inte nödvändigtvis att du blir journalist eller hamnar i TV-branschen. Det finns många andra yrken att välja på. I och med den digitala

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner...

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VILL DU BLI Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET Teknisk högskola & Spelutveckling

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Kitas Gymnasium Ett aktivt val. www.kitas.se. Östra Larmgatan. ottninggatan. Stora Nygatan. Trädgårdsföreningen. Kungsportsavenyen.

Kitas Gymnasium Ett aktivt val. www.kitas.se. Östra Larmgatan. ottninggatan. Stora Nygatan. Trädgårdsföreningen. Kungsportsavenyen. n ottninggatan Östra Larmgatan www.kitas.se Stora Nygatan Trädgårdsföreningen Kungsportsavenyen Gamla Allén a rn Parkgatan Parkgatan Storgatan an Storgatan Kitas Gymnasium Ett aktivt val VälKoMMeN För

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera..

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. ALLTID MÖJLIGHET TILL SÄRSKILD HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! TE

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk k A 100 Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa h A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Uppsala Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Jämför kvaliteten på alla program och gymnasieskolor

Jämför kvaliteten på alla program och gymnasieskolor 2010 Jämför kvaliteten på alla program och gymnasieskolor www.gymnasiekvalitet.se www.gymnasiekvalitet.se 1 Vilket program har högst kvalitet? Gymnasieutbildningen är en värdefull investering, som lägger

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Våra profiler. Alla våra engelsklärare är mycket erfarna lärare med engelska som modersmål (native speakers).

Våra profiler. Alla våra engelsklärare är mycket erfarna lärare med engelska som modersmål (native speakers). Kunskap kommer först International IT College of Sweden (INIT College) är en friskola, men drivs utan vinstintressen. Det är ett privilegium att vara rektor för en sådan skola, eftersom man kan satsa mer

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

INFORMATION TILL ELEVERNA

INFORMATION TILL ELEVERNA INFORMATION TILL ELEVERNA Klassinformation om vidare utbildningar och studier utomlands SACO-mässan Lunds universitets informationsdag Karriärpaketet rpaketet-intressetest Arbetsmarknadsdag Vägledningssamtal

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET

ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET ESTET / NATUR EINAR HANSENGYMNASIET Regementsgatan 4 Malmö / Tel. 040-6918300 VÄLKOMMEN Einar HansEngymnasiEt är en liten skola och kommer aldrig att bli större än 200 elever. syftet med det är att bibehålla

Läs mer

Läsåret 2012/2013. JENSEN gymnasium

Läsåret 2012/2013. JENSEN gymnasium Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton skolor i de elva största städerna

Läs mer

Riktlinjer för APL. Distragymnasiet 4/5/2013. En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande.

Riktlinjer för APL. Distragymnasiet 4/5/2013. En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande. Riktlinjer för APL Distragymnasiet 4/5/2013 En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande. Innehållsförteckning Syfte... 2 Godkända platser... 2 Ansvarsområden...

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Nyheter Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Österlengymnasiet i Simrishamn Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Välkommen till Österlengymnasiet här börjar din framtid Många

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11

Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11 Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11 Kunskapsskolans skolor drivs efter ett gemensamt pedagogiskt program för personligt utformad utbildning. Det har visat sig framgångsrikt och idag har vi 33 skolor i Sverige.

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Lul eå Gymn as iesk ol a

Lul eå Gymn as iesk ol a Luleå Gymnasieskola Naturvetenskapsprogrammet NA... 2 Kungsfågeln... 5 Bärbar dator... 6 Hälsans hus... 7 Studio Kungsfågeln... 9 Inriktningar... 9 Inriktning: Naturvetenskap... 10 Inriktning: Naturvetenskap

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer