Personligt utformad utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personligt utformad utbildning"

Transkript

1 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet Personligt utformad utbildning Stockholm: Globen, Internationella, Kista och Observatoriet

2 Innehåll Röster om Kunskaps gymnasiet Cornelia, Linn och Kevin berättar om sin skola, sina program och studier. Personlig handledning På Kunskapsgymnasiet är en av dina lärare också din personliga handledare. Det innebär att ni träffas regelbundet för att planera och utvärdera dina studier. Personligt schema Alla elever på Kunskapsgymnasiet har ett personligt schema. Det är en prioritering av hur du använder skolans olika lärarledda fora och din egen studietid för att nå dina studiemål. Kunskapsporten alltid nära dina studier Genom Kunskapsporten är du alltid nära dina studier. Har du tillgång till Internet kan du snabbt logga in dig och hitta studieuppgifter, mål samt betygskriterier. Program och spetsutbildningar På Kunskapsgymnasiet kan du välja mellan Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps- eller Medieprogrammet, beroende på vilken skola du söker. Globen: Populär skola med nöjda elever Kunskapsgymnasiet Globen är en populär gymnasieskola med bra stämning och nöjda elever. Internationella: Internationell utbildning På Internationella Kunskapsgymnasiet har utbildningen en internationell prägel och en stor del av undervisningen sker på engelska. Kista: Liten skola med bra resultat Kunskapsgymnasiet Kista är en liten skola med bra stämning och en nära relation mellan lärare och elever. Observatoriet: Naturvetenskap på hög nivå På Kunskapsgymnasiet Observatoriet går du som vill få en naturvetenskaplig utbildning av hög klass. Väl förberedd för högskolan Med Kunskapsgymnasiets arbetssätt i ryggen kommer du snabbt att känna dig hemma på högskolan.. Öppet Hus Här hittar du datum och tider för Kunskapsgymnasiets Öppna Hus och informations möten. Genom vårt arbetssätt och den personliga handledningen formas studierna för att passa varje enskild individ. Eftersom vi hela tiden följer och utvärderar elevernas studieresultat har alla möjlighet att utvecklas och nå sina mål. Sofia, lärare i engelska och franska samt personlig handledare 2 Kunskapsgymnasiet

3 vårt arbetssätt Personligt utformad utbildning På Kunskapsgymnasiet får alla elever en personligt utformad utbildning. Det innebär att du tillsammans med din personliga handledare, som är en av skolans lärare, sätter upp individuella studiemål och planerar hur du ska arbeta för att nå dem. Det är din personlighet, dina förutsättningar och mål som ligger till grund för hur du ska studera. Genom Kunskapsgymnasiets arbetssätt kommer du att nå bra studieresultat och vara maximalt förberedd inför dina högskolestudier. Den traditionella skolan har sett likadan ut de senaste 150 åren. Där får alla elever samma undervisning oavsett hur de bäst lär sig eller presterar. Kunskapsgymnasiet har istället valt att forma studierna efter varje elevs individuella förutsättningar. I den traditionella skolan läser alla på samma sätt och i samma takt. På Kunskapsgymnasiet har du istället en individuell studieplan med personliga betygsmål för varje kurs och strategier för hur du ska arbeta för att nå de mål du siktar mot. Din personliga handledare och du lägger upp dina studier så att du hela tiden utmanar dina svagheter och tar tillvara dina styrkor. Varje vecka coachar din handledare dig i ett individuellt handledningssamtal där ni planerar dina studier och utvärderar dina resultat under veckan. Genom den personliga handledningen utvecklar du både självdisciplin och förmågan att strukturera ditt arbete. Du får en bättre självkännedom och lär dig att lita till din egen förmåga att klara svåra uppgifter. Du och din handledare utgår från din individuella studieplan med dina personliga betygsmål och lärstrategier. Du följer också ett personligt schema som sätts samman utifrån vilka studieformer som passar dig och till viss del i vilken takt du ska studera. Periodvis innehåller ditt schema många föreläsningar, kommunikationspass och workshops. Ibland behöver du mer tid för studier på egen hand. Du kan gå snabbt fram och studera i ett högt tempo för att sen använda mer tid för reflektion och fördjupning. Det bästa med en personligt utformad utbildning är att jag själv kan fördela min tid för att fördjupa mig i svåra uppgifter och gå snabbare fram i ämnen som jag har lätt för. Carl, elev på Samhällsvetenskapsprogrammet år 3 Arbetssätt. Individuella studiemål och personlig handledning är viktigt för Kunskapsgymnasiets elever. På ett Kunskapsgymnasium finns det flera typer av studierum för att du ska hitta den miljö som fungerar bäst för dig. Föreläsningar och gemensamma samlingar sker i våra arenor. Lektioner, workshops och kommunikationspass hålls i mindre föreläsningssalar och seminarierum. Det finns också gott om utrymmen speciellt anpassade för grupparbeten och egna studier. Glöm den gamla korridorskolan. Ett Kunskapsgymnasium påminner i stället om en modern arbetsplats med plats för flexibilitet och kreativitet. Skolan ska utmana dig att lära dig mer än du trodde var möjligt! Vi vet att vårt arbetssätt fungerar. Kunskapsgymnasiets elever vittnar ofta om hur det gett dem fördelar i deras fortsatta studier. Våra elever kan arbeta självständigt och strukturera sin tid effektivt. De har också lärt sig den självdisciplin som behövs för att sätta upp studieoch betygsmål och uppnå dem framgångsrikt. Med en studentexamen på Kunskapsgymnasiet blir högskolan och arbetslivet en naturlig fortsättning på gymnasiet. Kunskapsgymnasiet 3

4 Röster om Kunskapsgymnasiet På Kunskapsgymnasiets nio gymnasieskolor går ca elever. Här berättar tre av dem; Cornelia, Kevin och Linn om hur de upplever sin skola och utbildning och vad de har för planer för framtiden. De går på olika program och olika skolor men förenas av Kunskapsgymnasiets arbetssätt. Kevin: Vill ha en bred utbildning Samhällsvetenskapsprogrammet Medieprogrammet Cornelia: Praktiskt och teoretiskt Varför går du medieprogrammet på Kunskapsgymnasiet? Efter nian ville jag plugga något som jag både var intresserad av och tyckte var roligt. Mitt största intresse är att fota och eftersom media finns överallt i samhället så blev det medieprogrammet. På Kunskapsgymnasiet har man väldigt bra kontakt med sina lärare och jag kände mig genast välkommen. Skolans arbetssätt är också intressant eftersom studierna är formade utifrån mig. Hur fungerar arbetssättet? Jag har ett grundschema som jag utgår ifrån när jag väljer vad jag behöver för att klara mina studier. Min handledare hjälper mig och jag har stöd av både workshops, handledningssamtal och min loggbok. På Kunskapsgymnasiet kan jag verkligen planera mitt arbete på ett sätt som är bra för mig. Vad händer på medieprogrammet? Just nu har vi börjat med multimedia och mediekommunikation, och det är ännu roligare än jag trodde. Kurserna är både praktiska och teoretiska och jag gillar den blandningen. Jag får till exempel lära mig att fota på samma gång som vi studerar fotograferingens historia och hur kameran fungerar rent tekniskt. medieprogrammet Finns på Kunskapsgymnasiet Globen och Göteborg Varför går du samhällsvetenskaps programmet? Jag vill ha en bred utbildning som ger mig flera möjligheter efter skolan och så är jag mest intresserad av samhällsämnen. Jag har planer på att utbilda mig till jurist och då är samhällsvetenskapsprogrammet en bra start. Vad är fördelarna med att plugga på Kunskapsgymnasiet? Arbetssättet medför en frihet i hur jag kan studera, vilket passar väldigt bra i många av samhällsämnena. Har jag mycket uppgifter så kan jag välja att jobba i skolan med mina kompisar även utanför lektionstid. Jag vill kunna lägga upp en del av studierna på ett sätt som passar mig och själv kunna planera in var och när jag ska studera så det gör mest nytta. Hur fungerar handledningen? Jag sätter upp mål för mina studier. Jag planerar när och hur jag ska arbeta, samt vilken strategi som fungerar bäst för mig. Jag tar rätt mycket av ansvaret själv men får också hjälp från min omgivning både i och utanför skolan. Mina lärare och särskilt min personliga handledare är givetvis ett bra stöd då jag har personlig handledning en gång i veckan under hela läsåret. Hur trivs du? Jag trivs jättebra på skolan speciellt med alla kompisar och med mina lärare. Jag gillar också arbetssättet som gör att jag kan lägga upp en del av studierna på ett sätt som jag själv vill. Sen är stämningen på skolan bra också förstås. Vad händer efter studenten? Mina planer är att bli advokat eller något liknande inom juridiken. Jag kommer helt klart fortsätta utbilda mig mot det målet! samhällsvetenskapsprogrammet Finns på samtliga skolor utom Observatoriet 4 Kunskapsgymnasiet

5 Natur v etenskapsprogrammet Linn: En bra grund för högskolestudier Berätta om naturvetenskapsprogrammet! Just nu koncentrationsläser jag fysik och har både föreläsningar, kommunikationspass, gruppuppgifter och eget arbete, vilket är kul. Det händer mycket under en vecka så jag skriver ner, planerar och lägger upp vad jag måste göra varje dag för att ha koll och inte glömma bort någonting. Jag valde natur för att jag redan i nian gillade naturämnena bäst. Dessutom är programmet en bra grund att stå på inför kommande högskolestudier. Vad tycker du om arbetssättet? Det passar mig! Jag tycker om att ta ansvar och planera mycket av studierna själv. Det fungerar också med min idrott, orientering, då jag kan kombinera den med studierna. När jag sökte till gymnasiet ville jag ha något annat än bara en fortsättning på högstadiet. Här förbereds vi för högre studier då vi studerar som på universitetet. Trivs du? Ja, absolut! Jag har kompisar i alla klasser och får träffa så många roliga människor. I min basgrupp kan det hända lite vad som helst Stämningen bland elever och lärare är mycket bra och jag gillar arbetssättet och kombinationen av det, mina studier och min idrott! Når eleverna sina mål? Om du utnyttjar att din handledare lägger minst en kvart på dig varje vecka och gör en strategi för hur du ska nå dina mål, som dessutom finns på Kunskapsporten, så går det nästan inte att missa dem. I trean är handledningssamtalet dessutom ännu mer personligt utformat. Det behövs inte lika mycket kontroll och planering utan jag får hjälp med högskoleprov, meritpoäng och andra saker för att nå mina mål. Vad gör du efter studenten? Efter studenten kommer jag att plugga vidare, kanske till civilingenjör. Men först ska jag ta ett år ledigt och träna. Inom orienteringen behöver man resa en del och lära känna fler skogar än de som ligger närmast där man bor. naturvetenskapsprogrammet Finns på samtliga skolor Kunskapsgymnasiet 5

6 mål, strategier och coachning Personlig handledning Den personliga handledningen är central på Kunskapsgymnasiet. I början av varje termin har du och din handledare ett utvecklingssamtal där ni sätter upp långsiktiga studiemål och strategier för hur du ska nå dem. Ni möts sedan varje vecka i ett handledningssamtal där dina resultat följs upp och dokumenteras. Genom den personliga handledningen kommer du lära dig att ta ett större ansvar för dina studier. Som handledare har jag en nära relation till eleven. Rollen som lärare är givande och verklighetsanknuten. Som handledare försöker jag vara en förebild genom att vara vänlig, korrekt och vuxen. Elisabeth är lärare i ekonomiska ämnen och rättskunskap På Kunskapsgymnasiet är en av dina lärare också din personliga handledare. Det innebär att ni träffas varje vecka för att planera och utvärdera dina studier. Din handledare coachar dig att sätta mål och att hitta de lärstrategier som utvecklar dig. I början av varje termin har ni ett utvecklingssamtal och kommer överens om dina långsiktiga kunskaps- och betygsmål. Utvärderar. I rollen som personlig handledare träffar Elisabeth sina elever varje vecka och utvärderar mål och resultat samt planerar den kommande veckan. Dina resultat följs upp varje vecka i ett handledningssamtal. Du får feedback och tips om hur du ska göra för att nå de mål du siktar mot. Ni gör också ett personligt veckoschema som utgår ifrån hur du bäst ska disponera din tid, utnyttja skolans lärarledda fora och inhämta kunskap. Undervisar. Elisabeth leder en föreläsning i sin roll som ämneslärare i Företagsekonomi. Till hands. Elisabeth finns till hands för alla elever på skolan som allmän handledare. Du kommer att möta din handledare i flera roller på skolan. Han eller hon är också ämneslärare och allmän handledare. På Kunskapsgymnasiet sitter inte lärarna inne på lärarrummet utan finns tillhands ute bland eleverna hela skoldagen. Med tiden kommer du att kunna ta ett större ansvar för dina studier. Du lär dig strukturera din tid, att veta vad du är bra på och vad du behöver plugga extra. Men även när du blivit mer självständig stöttas du av din handledare som kommer att hjälpa dig hitta det du är road av och duktig på för att underlätta din väg till högre studier. 6 Kunskapsgymnasiet

7 Fortsätter du så här får du MVG i vår Struktur och dokumentation Mina långsiktiga mål i varje kurs. Då ska jag inte missa en enda workshop. 1 4 Utvärdering, uppföljning och planering SÅ NÅR DU DINA STUDIEMÅL Analys och planering LOGGBOK 3 2 MIN STUDIEPLAN MATEMATIK SVENSKA SAMHÄLLSKUNSKAP HISTORIA Ska nå VG i matte Måste träna Personliga lärstrategier och mål Nära kontakt med din lärare gör dina mål lättare att nå 1 Utvecklingssamtal I början av varje termin har du och din personliga handledare ett utvecklingssamtal där ni tillsammans går igenom vilka kurser du ska läsa samt dina långsiktiga kunskaps- och betygsmål. Ni analyserar vilka studiesätt som passar dig och hur du ska studera för att nå dina mål. Det ni kommit överens om under utvecklingssamtalet dokumenteras i din individuella studieplan. 2Individuell studieplan Din individuella studieplan innehåller betygsmål för de kurser som du har valt på ditt program och inriktning, samt strategier för hur du ska nå dina mål. Du kan alltid nå din studieplan via skolans elevdokumentationssystem, EDS, som finns tillgängligt på Kunskapsporten, skolans webbportal. 3 Loggboken Loggboken är ett viktigt redskap på Kunskapsgymnasiet. Det är här det personliga schemat skrivs in och det är i din loggbok du planerar studierna samt utvärderar dina resultat. Här antecknar du mål och strategier samt hur det går för dig. Varje vecka gör du en skriftlig utvärdering av ditt arbete som ligger till grund för nästa veckas planering. Genom din loggbok får både du och din handledare enkelt en överblick över dina studier och kan i god tid ändra strategier om något inte fungerar. 4 Handledningssamtal Ditt handledningssamtal sker varje vecka och är det tillfälle då du och din handledare går igenom dina resultat och analyserar hur du ska studera för att lyckas maximalt. Du får handfasta studietips och förslag på alternativa strategier om något inte fungerar, men det är också ett tillfälle att komma med egna idéer om du hittat något som fungerar bra för dig. Här gör du även din veckoplanering. Det ni kommer överens om under handledningssamtalet dokumenteras i din loggbok för uppföljning. Kunskapsgymnasiet 7

8 Glajol värdesätter en detaljerad planering Glajol vill planera sina studier för att stärka sin självdisciplin och nå de studie resultat som hon siktar mot. Hon skriver alltid in sitt schema i loggboken för att ha koll på det hon ska hinna med under veckan och terminen. Hennes personliga handledare hjälper henne att strukturera studierna och vet alltid hur hon ligger till i förhållande till sina mål. din individuella studieplan + skolans schema = Ditt personliga Förberedelser. Inför en redovisning har Glajol strukturerat och planerat sina studier tillsammans med sin hand ledare för att vara maximalt förberedd. Du, liksom alla elever på Kunskapsgymnasiet, har ett personligt schema som är unikt för dig. Det är din prioritering av hur du ska använda din tid på skolans olika lärarledda fora och din egen studietid för att nå de mål du bestämt dig för. Tillsammans med handledaren väljer du mellan de olika lärarledda föreläsningar, laborationer, kommunikationspass och workshops som skolan erbjuder och gör ett schema som du följer under veckan. I ditt schema planerar du också in tid för egna studier, grupparbeten, handledningssamtal och andra aktiviteter som ingår i dina studier. På plats. Glajol gör gärna sina uppgifter på plats i skolan. Där finns alltid en lärare till hands om hon behöver hjälp med något. Studiemål. För att nå ett bra resultat har Glajol kollat kursmål och kriterier innan sin lektion. Inplanerade studiepass. Glajol har planerat in flera workshops där hennes lärare finns tillgängliga. 8 Kunskapsgymnasiet

9 Varierat schema. Ibland pluggar Robin hemma för att få maximal arbetsro. Andra dagar blir han mest studiemotiverad tillsammans med sina kompisar. schema Valfri tid. På tid som är flexibel i Robins schema kan han ägna sig åt workshops, grupparbeten eller egna studier. Ditt personliga schema baseras på hur du behöver studera för att nå dina mål, vilket sätt du lär dig bäst på samt inom vilka kurser du behöver satsa extra tid. Varje dag finns det olika typer av lärarledda arbetspass och föreläsningar som ger dig möjlighet att delvis skräddarsy din utbildning med den undervisning som just du behöver. Att ha ett personligt schema gör att din skoldag blir varierad vilket lockar fram din kreativitet och lust att plugga. I fas. Under veckans handledningssamtal stämmer Robin av att han ligger i fas med sin planering. Extra studier. Robin missar aldrig obligatoriska pass som t ex laborationer, men lägger gärna till extra workshops när han behöver. Robin vill styra sin egen studietid Robin föredrar ett flexibelt schema som gör att han kan styra mer över sin egen tid än vad som är möjligt på många andra skolor. Då kan han arbeta mer i de ämnen och kurser som han har behov av. Möjligheten att studera via Kunskapsporten och den personliga handledningen gör att han når sina studiemål. Kunskapsgymnasiet 9

10 Alltid nära dina studier Kunskapsporten Genom Kunskapsporten är du alltid nära dina studier. Har du tillgång till Internet kan du snabbt logga in dig och hitta både uppgifter, mål samt betygskriterier. På Kunskapsporten lägger dina lärare också ut dina studieresultat med kommentarer och betyg. Prova Kunskapsporten: Strategier, mål och utvärdering På vår webbportal, Kunskapsporten, finns det mesta som rör din utbildning. Här hittar du allt innehåll i dina kurser som kursmål, betygskriterier, kursplanering, filmer, artiklar samt interaktiva test och övningar. Här ligger även studieuppgifter och tips om hur du ska plugga samt länkar till dagsaktuella nyheter och uppslagsverk som exempelvis Nationalencyklopedin. Kunskapsporten förändras och växer hela tiden. Här samlas det bästa materialet från de bästa lärarna på alla Kunskapsgymnasier. Uppgifter och fakta uppdateras ständigt och ny information tillkommer. Hösten 2009 finns det mer än sidor, bilder och länkar på porten. Du kommer använda Kunskapsporten i det dagliga skolarbetet genom läromedel som Hist.se, i-catcher och Wordfinder. Har du Internet hemma når du Kunskapsporten därifrån också. En annan viktig funktion, tillgänglig via Kunskapsporten, är vårt elevdokumentationssystem, EDS. Där för Kunskapsgymnasiets lärare varje vecka in elevernas studieresultat med kommentarer och betyg. På så sätt får du ständig feedback och kan se hur du ligger till i förhållande till dina mål. Om du ger ditt tillstånd kan även dina föräldrar få tillgång till EDS och följa dina resultat. 10 Kunskapsgymnasiet

11 Via elevdokumentationssystemet, EDS, får du feedback, studietips och resultat från din handledare och dina lärare. Här finns också din individuella studieplan, kurser och mål. För dina kurser hittar du innehållsbeskrivningar, introduktioner, uppgifter och arbetsgångar, länkar samt andra viktiga resurser. Efter varje kurs utvärderar eleverna både sin egen insats, om studiemålen har uppnåtts, samt skolans och lärarnas insats. På Kunskapsporten finns alltid aktuella studietips och länkar tillgängliga. För alla kurser finns tydlig information om kursmål och betygskriterier. Kunskapsgymnasiet 11

12 inriktning Program och spetsutbildningar På Kunskapsgymnasiet kan du välja mellan Samhällsvetenskaps- Naturvetenskaps- eller Medieprogrammet, beroende på vilken skola du söker. Vi erbjuder också förstärkta studier på samtliga program. Språkspets i Moderna språk och Engelska, en entreprenörsprofil inom ramen för Ungt Företagande, ett förstärkt Naturvetenskapsprogram och utökad samhällsinriktning på Medieprogrammet är några exempel. Samtliga kurser och kursförteckningar hittar du på vår hemsida. Engelskaspets Om du har planer på att studera i ett engelskspråkigt land är det inte bara värdefullt utan ibland en förutsättning att ha ett så kallat Cambridge Certificate in Advanced English. På Kunskapsgymnasiet kan du välja till extra engelska som förbereder dig inför en sådan examen. Du läser då både Engelska A och B under årskurs 1 och sedan även Engelska C och D, i vilka det ingår förberedelser för en Cambridge examen. Förstärkt naturvetenskapsprogram Under Naturvetenskapsprogrammets första del får du breda ämneskunskaper och lär dig ett vetenskapligt förhållningssätt och tänkande. Under den senare delen av utbildningen kan du välja att läsa olika breddningskurser inom Fysik, Kemi, Biologi eller Matematik samt genomför ditt projektarbete i något av ämnena. Kursen Kunskap, Forskning och Framsteg som du delvis läser på Kunskapsskolans Natuvetenskapliga Centrum ger grundläggande kunskap om modern forskning och förbereder dig inför projektarbetet. Övriga breddningskurser är exempelvis; Bioteknologi, Astronomi, Vad är evolution, Numeriska metoder samt Läkemedelskemi. Redan på höst terminen inleds utbildningen med en veckas Kick off på KNC. entreprenörsprofil På Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder vi en entreprenörsprofil med möjlighet att starta företag inom ramen för Ung Företagsamhet, UF. Under ett år driver eleverna ett eget företag och utvecklar en produkt eller tjänst. Våra UF-företag har i flera år fått utmärkelser på den årliga UF-mässan. I profilen ingår bland annat Företagsekonomi, Småföretagande och Marknadsföring. Profilen är en ämnesintegrerad temakurs där projektarbetet (UF) bildar den röda tråden i årskurs 3. Entreprenörsprofilen kommer också erbjuda tillfällen för dig att träffa inspirerande personer från näringslivet samt besöka företag och organisationer. språkspets i moderna språk På Kunskapsgymnasiet tycker vi det är viktigt att eleverna utvecklar sina språkkunskaper så långt det är möjligt. Därför finns det möjlighet att läsa upp till steg 5 i Moderna språk. Det innebär att du under dina tre gymnasieår läser till och med den högsta nivån, steg 5, och gör ditt projektarbete i Franska, Tyska eller Spanska. I utbildningen ingår även en kostnadsfri studieresa till Frankrike, Spanien eller Tyskland beroende på vilket språk du läser. Läser du steg 3 i ett Modernt språk ger det 0,5 extra meritpoäng som du tar med dig när du söker till högskolan. Steg 4 ger även det 0,5 extra poäng. Om steg 3 krävs för behörighet för vidare studier ger steg 4 i ditt språk 1,0 meritpoäng. Har du kvalificerat dig till minst 1,0 extra meritpoäng så ger steg 5 dig 0,5 meritpoäng till. Kunskapsskolans Naturveten Skapliga Centrum Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum (KNC) startade hösten 2008 och är våra skolors kompetenscentrum för naturvetenskap och matematik. Här erbjuds alla elever på våra Naturvetenskapliga program, spetsutbildningar i de naturvetenskapliga ämnena. KNC ligger i f.d. Stockholms Observatorium vid Kunskapsskolan/Kunskapsgymnasiet i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Här finns förutom toppmoderna undervisningslokaler, avancerad utrustning också övernattningsmöjligheter för besökande elever i en fantastisk miljö. 12 Kunskapsgymnasiet

13 Programmet öppnar många dörrar för framtida studier och yrken. Samhällsvetenskapsprogrammet Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur samhället runt omkring är uppbyggt och fungerar. På programmet får du en bred och studieförberedande utbildning samt en kunskapsbas som ger behörighet till många kurser och utbildningar på högskola och universitet. Du läser flera samhällsorienterande ämnen som till exempel Historia, Samhällskunskap och Religion, men också språk. Väljer du den ekonomiska inriktningen så står bland annat Företagsekonomi på schemat. I dina studier kommer du att lära dig söka och värdera fakta samt bearbeta insamlat material. Du kommer träna dig i att redovisa ditt arbete både muntligt och skriftligt. Efter utbildningen kan du studera vidare inom flera olika professioner. Vill du arbeta som till exempel jurist, journalist, socionom eller ekonom, är detta programmet för dig. Inriktning Samhällsvetenskap eller Ekonomi PÅ Samhällsvetenskapsprogrammet har du tillgång till samtliga kurser som ger extra meritvärdespoäng till högskolan. Eleverna känner sig snabbt hemma på högskolan vilket bevisar att arbetsättet fungerar! Karin Göthe, lärare på Naturvetenskapsprogrammet Jason Soffe, lärare på samhällsvetenskapsprogrammet NaturvetenskapSprogrammet Funderar du på att utbilda dig till läkare, forskare eller arkitekt ska du välja Naturvetenskapsprogrammet. Det är också ett program som ger dig behörighet till de flesta utbildningar på högskolan. Det som framförallt skiljer utbildningen på vårt program från andra skolor är att du får tillgång till Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum. Där kan eleverna bredda sina studier med flera fördjupande kurser. Där finns också extra resurser i form av avancerad utrustning, lärare med specialistkompetens och tillgång till ett stort kontaktnät inom både universitet, högskolor och näringsliv. Redan på höstterminen inleds utbildningen med en veckas Kick off på KNC. Där får du en första introduktion till ett vetenskapligt tänkande och du kommer att arbeta med flera spännande naturvetenskapliga uppdrag. Inriktning Naturvetenskap På Naturvetenskapsprogrammet har du tillgång till samtliga kurser som ger extra meritvärdespoäng till högskolan. Våra medieelever får gedigna kunskaper och går de kurser som ger behörighet att studera vidare. Thomas Claesson, lärare på Medieprogrammet Medieprogrammet Medie programmet är en självklar start för dig som vill arbeta inom TV, film och journalistik. Att på egen hand kunna kommunicera i både text, form och bild blir allt viktigare i en mediastyrd omvärld. Här kombinerar du intressen som att skriva, typografera, formge och fotografera med ämnen som ger dig en bra grund för högre studier och yrkesliv. Du kommer att läsa kurser som foto, film, text, ljud, grafisk kommunikation, mediekommunikation och multimedia. Dina medielärare består av yrkesskickliga journalister, fotografer och andra yrkeskategorier inom media och marknads föring. På programmet erbjuder vi förutom medieinriktningarna en mycket populär utökad samhällsinriktning som gör utbildningen ännu vassare och ger dig behörighet till flera högre utbildningar. Inriktning Medieproduktion På Medieprogrammet har du tillgång till samtliga kurser som ger extra meritvärdespoäng till högskolan. SP Stockholm: Globen, Internationella och Kista Göteborg Malmö NorrköpinG Uppsala VästeråS NV Stockholm: Globen, Internatio nella, Kista och Observatoriet Göteborg Malmö Norrköping Uppsala Västerås MP Stockholm: Globen Göteborg Kunskapsgymnasiet 13

14 globen Populär skola med nöjda elever Kunskapsgymnasiet Globen är en mycket populär gymnasieskola med ca 580 elever på Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps- och Medieprogrammet. Skolan ligger i Globen City och är granne med Globen och Söderstadion, nära till tunnelbana, tvärbana och bussar. Kunskapsgymnasiet har moderna och funktionella lokaler som inbjuder till både studier och kreativitet. Vill du ha goda möjligheter att utvecklas och nå höga studieresultat, är Kunskapsgymnasiet Globen en skola för dig. Förutom att få goda ämneskunskaper utvecklar du genom vårt arbetssätt din förmåga att sätta upp mål och planera dina studier. Målet är att du ska nå ett så bra studieresultat som bara är möjligt. På Kunskapsgymnasiet kan du bredda dig inom ämnen och kurser som du tycker är intressanta eller är extra meriterande. Du kan läsa mer språk, matematik och fördjupa dig i samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller medierelaterade kurser. Utbudet av valbara kurser är stort vilket betyder att du både kan skapa en egen studie profil och maximera antalet meritpoäng. Vi genomför studiebesök, resor och många gästföreläsningar varje år. Under 2009 deltar till exempel eleverna i årskurs 1 i Stockholms stads projekt Ungdomsparlamentet. Under 2008 gjorde elever i kursen Samhällskunskap C en studieresa till Europaparlamentet i Strasbourg. I årskurs 3 har alla möjlighet att lära sig mer om företagande genom att driva ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). År 2008 tog vi guld i kategorin bästa tjänst vid SM i Ung företagsamhet. På skolan finns också ett brett utbud av aktiviteter att engagera sig i. Förutom vårt aktiva elevråd, vår arbetsmiljögrupp och studentkommitté driver eleverna också en egen skoltidning, Distanz.net SKULPTÖRSVÄGEN Våra betygsresultat står sig väl i jämförelse med andra stockholmsskolor. Både på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet gick 9 av 10 elever ut med ett fullständigt slutbetyg och 95 % respektive 93 % av eleverna var behöriga till högskolan. I Stockholms stads skolundersökning 2009 har vi bland de mest nöjda eleverna i Stockholm, något vi är mycket stolta över. SÖDRALÄNKEN GLOBEN Antal elever: ca % av lärarna har formell lärarexamen, ytterligare 7 % har pedagogisk utbildning och 3 % har annan högskoleutbildning. 92 % av eleverna tycker att skolan har bra lärare. 84 % av eleverna tycker att de får den hjälp de behöver för att nå sina mål. 94 % av eleverna tycker att det är bra stämning på skolan. Våra program NV Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap SP Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap eller Ekonomi MP Medieprogrammet, inriktning Medie produktion Kursförteckningar hittar du på vår hemsida: GLOBEN ARENAVÄGEN GULLMARSPLAN ARENAGÅNGEN NYNÄSVÄGEN OLAUS MAGNUSVÄG BURSPRÅKSVÄGEN Kunskapsgymnasiet ligger på Arenavägen 23 Tel: HAMMARBYBACKEN oliver: Klarar både studier och idrott Varför går du på Kunskapsgymnasiet Globen? Därför att jag gillar arbetssättet och för att det låter mig kombinera skolan med min stora satsning på tävlingssegling. Skolan har dessutom ett bra läge, nära till stan och bra kommunikationer. Vilka är fördelarna med arbetssättet? Arbetssättet är förberedande för högskolan då vi lär oss att ta mycket ansvar själva, men samtidigt har man stöd av den personliga handledaren och loggboken. Om du till exempel idrottar seriöst så gör arbetssättet att du kan planera studierna på ett sätt så att du framgångsrikt klarar både din idrott och skolan. Hur trivs du? Bra, vi har en bra stämning i klassen, en massa kompisar man kan jobba med, jättebra lärare, som är tillgängliga för frågor även utanför lektionerna. Olivers 3- i topp 1. Lärarna, de är bra och alltid tillgängliga! 2. Arbetssättet gör mig självständig och förberedd för högre studier. 3. Lokalerna en trevlig matsal, arena, och bra datorer, vilket är viktigt när man ska skriva uppsatser och göra research. 14 Kunskapsgymnasiet

15 På Internationella Kunskapsgymnasiet har utbildningen en internationell prägel och en stor del av undervisningen sker på engelska. Skolans moderna och funktionella lokaler, anpassade efter vårt arbetssätt, ligger i Liljeholmen där Stockholms nya innerstad växer fram vid vattnet i Marievik. Hit går du på ett par minuter från bussar, tvärbana och tunnelbana i Liljeholmen. internationella Internationell prägel och utbildning emma: At school English is the main language Why did you choose Internationella Kunskapsgymnasiet? My old school was big, very traditional with blackboards, dreary classrooms and rows of noisy lockers. I did not want to continue in a school that hasn t changed in 100 years. Kunskapsgymnasiet has a modern way of working and it is an international school. As soon as I found Internationella, the choice of school was obvious. What are the advantages with the method the school uses? It motivates me and it s fun. I plan my studies and spend more time on the areas where I need to achieve better results. The way we work has helped me become independent. Are you happy at IKG? I m really happy. It is a good school with a wonderful, friendly atmosphere. Emma s top 3 1. The way we work It s modern, fun and a help for the future. 2. The teachers I like the teachers. They are always helpful. 3. The layout of the building It s a modern school with a new way of thinking. NV SP INTERNATIONELLA Antal elever: ca % av lärarna har högskoleutbildning varav 59 % formell lärarexamen. 27 % har utländsk lärarexamen. 93 % av eleverna tycker att skolan har bra lärare. 85 % av eleverna tycker att de får den hjälp de behöver för att nå sina mål. 88 % av eleverna tycker att det är bra stämning på skolan. Våra program Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap eller Ekonomi LILJEHOLMEN T S SÖDERTÄLJEVÄGEN S ÅRSTADAL ÅRSTAÄNGSVÄGEN ÅRSTAHAMNVÄG Kunskapsgymnasiet ligger på Årstaängsvägen 31H Tel: På Internationella Kunskapsgymnasiet får du en personligt utformad utbildning med en tydlig internationell profil. Du märker genast den internationella stämningen när du kommer in i skolan. Det talas engelska både på och utanför lektionerna. Många lärare har också engelska som sitt modersmål. Du kommer snabbt in i språket, inte minst då en stor del av undervisningen sker på engelska. Vi har utbyten med skolor utanför Sverige, bland annat Ravens Wood School i London. Vi erbjuder fördjupade studier i flera språk. Du kan till exempel intensivläsa Engelska och klara av kurserna Engelska A och B redan under år 1. Vi erbjuder också Engelska C (100 p) och Engelska D (100 p) som förbereder dig för ett Cambridge Certificate in Advanced English/CAE. Här finns också Franska steg 1-5, Tyska steg 1-5, Spanska steg 1-5, samt Italienska steg 1-3. I steg 5 ingår en kostnadsfri studieresa till Frankrike, Tyskland eller Spanien. Inför årskurs 2 kan du välja att läsa en internationell specialisering som förbereder dig för att studera och arbeta internationellt. Specialiseringen ger dig ett paket med kurser, inom exempelvis Historia, Geografi, och språk, i kombination med möjlighet att delta i olika internationella projekt, exempelvis Model UN där du för en dag får prova på hur arbetet i FN går till. Våra studieresultat placerar skolan bland de bästa i Stockholm. Våren 2009 hade vi sett till de tre betygsdimensionerna; slutbetyg, högskolebehörighet och betygspoäng, näst högst betyg på Naturvetenskapsprogrammet efter Viktor Rydberg. På Samhälls vetenskapsprogrammet hade vi högst betyg utanför tullarna och 6:e högst betyg i hela Stockholm. Kunskapsgymnasiet 15

16 kista Liten skola med bra resultat Kunskapsgymnasiet Kista är en liten skola med bra stämning och en nära relation mellan lärare och elever. Samtidigt ingår vi i det stora nätverket av Kunskapsgymnasier med tillgång till den stora skolans alla resurser och möjligheter. Våra 150 elever läser Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen med olika inriktningar. Lärare, lokaler och ett speciellt arbetssätt gör skolan trivsam och ett bra ställe att studera på. Sedan i somras ligger Kunskapsgymnasiet Kista i nya lokaler på Isafjordsgatan, nära Kista Science City, på gångavstånd till tunnelbanan i Kista galleria och Helenelunds pendeltågsstation. Skolan är granne med Kunskapsskolan Kista och även med Campus Kista med ca studenter från KTH och Stockholms universitet. Lärarna på Kunskapsgymnasiet är både kunniga och omtyckta. Ofta lyfter våra elever fram relationen mellan lärare och elev som något av det allra bästa på skolan. Att samarbetet mellan lärare och elev fungerar visar också resultaten i vår årliga elevenkät där över 90 % av eleverna i Kista tycker att skolan har bra lärare. Närmare 9 av 10 elever tycker också att lärarna ger dem den hjälp de behöver för att nå sina studiemål. Skolan ryms i moderna och funktionella lokaler, anpassade efter vårt arbetssätt. Här finns lektionssalar, mindre grupprum, tysta rum för egna studier samt laborationssalar och sociala ytor. Vi serverar varje dag lunch med flera alternativ i skolans egen matsal. Både på Samhällsvetenskapsprogrammet och på Naturvetenskapsprogrammet var andelen elever med högskolebehörighet 100%, våren Skolan har också bland de högsta betygspoängen i Stockholm. Naturvetenskapsprogrammet ligger som nummer tre efter Viktor Rydberg och Kungsholmens gymnasium och vi ligger bland de 10 bästa skolorna på Samhällsvetenskapsprogrammet. Gymnasieåren är viktiga och det är nu du lägger grunden för dina framtida studier och kommande yrkesliv. Samtidigt som vi lägger stort fokus vid dina studieresultat, så är detta en skola där du också kan engagera dig i skolans vardag. Genom elevrådet och andra elevföreningar har du möjlighet att vara med och påverka beslut som rör din och dina kamraters trivsel och skolmiljö. NV SP KISTA Antal elever: ca 150 Andel behöriga lärare (vt-09): 62 % har formell lärarexamen, ytterligare 10 % har pedagogisk utbildning. 91 % av eleverna tycker att skolan har bra lärare. 88 % av eleverna tycker att de får den hjälp de behöver för att nå sina mål. 78 % av eleverna tycker att de har nytta av de personliga handledningssamtalen. Våra program Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap eller Ekonomi Kursförteckningar hittar du på: T KISTA STATION BORGARFJORDSGATAN ISAFJORDSGATAN FÄRÖGATAN Kunskapsgymnasiet ligger på Isafjordsgatan 30C Tel: Alexander: Lärarna är alltid tillgängliga Varför valde du Kunskapsgymnasiet? På skolans Öppet Hus kände jag att det var väldigt bra kontakt mellan elever och lärare på skolan och jag tyckte att skolans arbetssätt verkade bra. KISTAGÅNGEN UPPSALAVÄGEN Vad är fördelarna med arbetssättet? Det passar mig att ha föreläsningar och lektioner och sen individuellt planera hur jag ska studera. I mitt fall betyder det att jag pluggar färdigt i skolan för att vara helt ledig när jag kommer hem. Hur når du dina studiemål? Jag och min personliga handledare går gemensamt igenom mina studier och sätter ganska höga mål så att jag har något som pushar mig och att sträva mot. Veckomålen skriver jag i loggboken och de klarar jag genom att blicka framåt hela tiden. 1. Lärarna Jag har en nära och personlig relation till lärarna. 2. Tillgängligheten Lärarna är synliga och alltid tillgängliga för att hjälpa eleverna. 3. Öppenheten Jag kan prata med min personliga handledare om jag har problem eller om jag vill ändra något i studierna, ja faktiskt om allt! KISTAVÄGEN Alexanders 3- i topp 16 Kunskapsgymnasiet

17 Kunskapsgymnasiet Observatoriet startade hösten 2008 efter flera års ombyggnad och renovering för att kunna bedriva en modern skolverksamhet vid det anrika Observatoriet i Saltsjöbaden. De pampiga tegelbyggnaderna, som ursprungligen byggdes på 1930-talet, hade under många år stått oanvända men med Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan samt Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum har området runt Observatoriekullen fått nytt liv. observatoriet Ett naturvetenskapligt centrum AMina: Naturvetenskap på mycket hög nivå Varför valde du Kunskapsgymnasiet Observatoriet? Jag ville plugga astronomi och valde skolan för att den har bra kurser. Sedan visade det sig att arbetssättet passar mig, vilket är ett stort plus. Vilka är fördelarna med arbetssättet? Jag tycker om att strukturera och planera studierna. Workshoptimmarna, då man kan jobba med vad man vill, är jättebra. Att ha handledningssamtal är värdefullt och min handledare har verkligen koll och stöttar mig. Det här arbetssättet förbereder mig inför högskolan. Berätta om astronomi-inriktningen! Vi har en mattelärare som också är astronom som undervisar i astronomiämnena. På skolan finns ett stort teleskop som används i undervisningen, och det kan inte många skolor erbjuda! Vi går igenom grunden för astronomi och fysik i rymden. Inriktningen är jättebra. Aminas 3- i topp 1. Lärarna De ser till att man når sina mål och ger allt för att eleven ska klara studierna. 2. Astronomin Den avancerade utbildningen och teleskopet. 3. Arbetssättet Hjälper mig mycket och är en bra grund inför framtiden. NV OBSERVATORIET Antal elever: 40 platser per årskurs. Kunskapsgymnasiet startade Observatoriet i Saltsjöbaden uppfördes av Kungliga Vetenskapsakademien i Saltsjöbaden Arkitekt var Axel Anderberg som bland annat ritat Kungliga Operan i Stockholm. Observatoriet med sin stora samling av optiska teleskop är unikt i Norden. Våra program Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap Kursförteckningar hittar du på: OBSERVATORIET SKIDBACKSVÄGEN OBSERVATORIEBACKEN SALTSJÖBADENS SJUKHUS RÖSUNDAVÄGEN SALTSJÖPROMENADEN Kunskapsgymnasiet ligger på Observatoriebacken Tel: Kunskapsgymnasiet Observatoriet är en unik skola med endast ett program Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och endast 40 platser per årskurs. Här går du som vill få en naturvetenskaplig utbildning av hög klass, läsa med andra elever som har samma intressen och få vägledning av välmeriterade lärare. Med skolans unika förutsättningar har du som är särskilt intresserad av astronomi möjlighet att läsa kurser som Astronomi A och B, Astrofysik samt Observationsteknik. Läget gör även att våra kurser i Biologi och Kemi får en extra dimension. Vi samarbetar med Stockholms universitet och flera internationella institutioner. Du får möta gästföreläsande forskare och du kan genomföra ditt projektarbete med en forskare som handledare. Eftersom skolan är ny har inga studenter hunnit få sina avgångsbetyg ännu, men i Kunskapsgymnasiet som helhet var andelen med högskolebehörighet 96 % på Naturvetenskapsprogrammet våren 2009 och 9 av 10 studenter gick ut med fullständigt slutbetyg. Kunskapsgymnasiets betygspoäng på Natur var 16,6 poäng vilket är över rikssnittet som var 16,2 (vt-08). I intagningen till Observatoriet sommaren 2009 var medianen för elevernas meritvärde 240 poäng. Tidiga morgnar innan solen går upp över skärgården genomför vi med jämna mellanrum stjärnskådning i det stora refraktorteleskopet. Vi upplåter även våra lokaler och teleskop till föreningar som Stockholms Amatörastronomer (STAR) som ordnar olika evenemang för sina medlemmar och andra intresserade. Den 27 augusti 2000 upptäcktes från våra teleskop en tidigare okänd himlakropp, en asteroid. Asteroiden föreslogs 2008 heta Saltis, efter smeknamnet på Saltsjöbaden. Namnet har nu officiellt tillkännagivits av internationella astronomiska unionen (IAU). Kunskapsgymnasiet 17

18 Ivica, elev kth stockholm Väl förberedd för högskolan Med Kunskapsgymnasiets arbetssätt i ryggen kommer du att känna dig hemma på högskolan snabbare än andra, då du har lärt dig hur du ska planera och genomföra dina studier självständigt. Genom Kunskapsgymnasiets Alumninätverk kan du under din gymnasietid få kontakt med tidigare elever från Kunskapsgymnasiet som nu finns ute på hög skolor och i näringslivet. vårt Alumninätverk En levande mötesplats Kunskapsgymnasiet har startat ett alumninätverk som mötesplats för våra före detta elever. Alumninätverket skapar en möjlighet för eleverna att fortsatt ha kontakt med varandra och följa sina kamrater på högskola, universitet och ute i arbetslivet. När du tar studenten har du klarat det första viktiga steget på din väg att forma din framtid. Gedigna kunskaper och höga betyg ger dig bättre förutsättningar att läsa vidare. Det är de sammanlagda betygspoängen på de gymnasiekurser du läst som du söker vidare till högskolan med. Du kommer att känna dig hemma på högskolan snabbare än andra då vårt arbetssätt på många sätt liknar studierna där. Både inom idrotten, näringslivet och i den akademiska världen är det vanligt att man har en personlig coach. Det ligger bakom många framgångsrika yrkes- och idrottskarriärer. Ingen annan skola har genomfört den personliga hand ledningen lika konsekvent som Kunskapsgymnasiet. Genom den personliga handledningen kommer du utveckla din förmåga att sätta upp mål, använda din tid effektivt och arbeta självständigt. Du kommer att lära dig tillvarata dina styrkor, och utveckla den självdisciplin som krävs för att nå dina mål. Att kunna ta ett eget ansvar och vara målinriktad är en viktig förutsättning för att klara högre studier samt därefter söka arbete och komma in på en allt tuffare arbetsmarknad. Med Kunskapsgymnasiets arbetssätt i ryggen har du de bästa förut sättningar för att lyckas. Kontakt med högskolan. Alla elever som har tagit studenten på Kunskapsgymnasiet kan gå med i vårt alumninätverk som är en levande mötesplats på Internet. Genom nätverket kan du enkelt hålla kontakt med dina studiekamrater och på samma gång få nyheter ifrån din gamla gymnasieskola. Men även som elev hos oss får du tillgång till alumninätverket. Det betyder att du redan under dina gymnasieår kan knyta värdefulla kontakter med elever som gått vidare till spännande utbildningar och yrken. Du kommer också kunna få tips om bra utbildningar och utvecklande arbetsplatser samt hitta användbara kontaktvägar till högskolor och företag som du är intresserad av. 18 Kunskapsgymnasiet

19 På Kunskapsgymnasiet fick jag lära mig självdisciplin, att ta tag i saker och inte skjuta upp dem. Det har jag stor nytta av på KTH där tiden är knapp. Jag fick också med mig förmågan att planera studierna, hitta information på egen hand och granska den kritiskt. På Kunskapsgymnasiet lärde jag mig att tala inför andra. Det har verkligen hjälpt mig nu när muntliga redovisningar är vardagsmat. ivica, läser civilingenjörsutbildningen på kth i stockholm och är f.d. elev på kunskapsgymnasiet Kunskapsgymnasiet 19

20 Kunskapsgymnasiet Kunskapsgymnasiet ingår i Kunskapsskolan som är landets ledande friskola med nio gymnasier och 23 grundskolor, elever och 800 medarbetare. Kunskapsgymnasiet tar inte ut några elevavgifter utan finansieras med kommunal skolpeng. Kunskapsgymnasiet följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Välkommen till Öppet Hus GLOBEN/STOCKHOLM Onsdag 2 dec, kl Tisdag 26 jan, kl Torsdag 11 feb, kl Tisdag 4 maj, kl Arenavägen 23, Stockholm/Globen City Tel: E-post: göteborg Torsdag 19 nov, kl Tisdag 1 dec, kl Onsdag 20 jan, kl Tisdag 26 jan, kl Torsdag 6 maj, kl (infokväll) Fabriksgatan 26, Göteborg Tel: E-post: internationella/ STOCKHOLM Tisdag 24 nov, kl Torsdag 10 dec, kl Onsdag 27 jan, kl Måndag 3 maj, kl Årstaängsvägen 31H, Stockholm/Liljeholmen Tel: E-post: kista/stockholm Onsdag 25 nov, kl Tisdag 8 dec, kl Måndag 25 jan, kl Onsdag 3 feb, kl Onsdag 5 maj, kl Isafjordsgatan 30 C, Kista Tel: E-post: malmö Onsdag 18 nov, kl Torsdag 26 nov, kl Måndag 18 jan, kl Tisdag 13 april, kl Östra Varvsgatan 13 B, Malmö Tel: E-post: norrköping Lördag 21 nov, kl Onsdag 20 jan, kl Källvindsgatan 5, Norrköping Tel: E-post: Observatoriet/ Saltsjöbaden Torsdag 26 nov, kl Onsdag 9 dec, kl Tisdag 19 jan, kl Lördag 23 jan, kl Torsdag 6 maj, kl Observatoriebacken, Saltsjöbaden Tel: E-post: uppsala Torsdag 19 nov, kl Tisdag 8 dec, kl Tisdag 19 jan, kl Lördag 30 jan, kl Onsdag 21 apr, kl Dag Hammarskjölds väg 21, Uppsala Tel: E-post: Västerås Tisdag 10 nov, kl Lördag 5 dec, kl 9-13 Onsdag 13 jan, kl Lördag 24 apr, kl Port-Anders gata 1, Västerås Tel: E-post: 20 Kunskapsgymnasiet

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll Genom vårt arbetssätt och den personliga

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Malmö: Nöjda elever och bra resultat Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Göteborg: Populär skola med arbetsro Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

Personligt. utformad utbildning GÖTEBORG. Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle

Personligt. utformad utbildning GÖTEBORG. Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap 2012 GÖTEBORG 2013 Ekonomiprogrammet Ekonomi

Läs mer

Personligt. utformad utbildning UPPSALA / VÄSTERÅS. Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle

Personligt. utformad utbildning UPPSALA / VÄSTERÅS. Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Natur/Samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Samhällsvetenskap UPPSALA / VÄSTERÅS 2012 2013 2012 Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Personligt utformad

Läs mer

Personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål

Personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål Personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål Slutmål 9:an Alla människor är olika och lär på olika sätt. Det gamla skolsystemet bygger på att alla lär på samma sätt, i klassrum med kateder och

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Din utveckling I FOKUS

Din utveckling I FOKUS Din utveckling I FOKUS Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

Din utveckling I FOKUS

Din utveckling I FOKUS Din utveckling I FOKUS Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

Utveckla dina FÖRMÅGOR

Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? att sakta in. Hur kommer framtiden egentligen se ut? Vad kommer vi att jobba med? Vad är viktigt att våra barn blir

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Fokus på kunskap och förmågor Världen är i ständig förändring. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen påverkar vår vardag och förändringstakten ser inte ut

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Kunskap och personlig utveckling Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? Världen förändras i snabb takt. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet.

Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet www.hvitfeldtska.se Naturvetenskapsprogrammet med både bredd och spets Naturvetenskapsprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet ger dig en spännande och stimulerande utbildning som

Läs mer

Utveckla dina FÖRMÅGOR

Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl MALMÖ Öppet hus 30 jan kl. 18.00-20.00 Välkommen till Hermods Gymnasium Vår vision lyder: Skolan där varje elev kan lyckas! Vad betyder det då att lyckas? Ja, det varierar självklart utifrån vilka förutsättningar,

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Valstaskolan Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till Valstaskolan och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos.

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos oss. Du kommer att mötas

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made SÖDERMALM Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium på Södermalm i Stockholm, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara seminarier, öppna redovisningar

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Roligare att lära lättare att lyckas!

Roligare att lära lättare att lyckas! Roligare att lära lättare att lyckas! Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Under vår tid här har vi ofrivilligt, och många gånger omedvetet, ständigt ställts inför nya utmaningar, och

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Din utveckling I FOKUS

Din utveckling I FOKUS Din utveckling I FOKUS Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Välkommen till SjölinsKungsholmen!

Välkommen till SjölinsKungsholmen! KUNGSHOLMEN Välkommen till SjölinsKungsholmen! VAR MED OSS FRÅN BÖRJAN! Från höstterminen 2017 finns Sjölins Ekonomiska på Kungsholmen i Stockholm. Adressen blir Sysslomansgatan 18, ett stenkast från kommunikationerna

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Carl Adolph Agardhgymnasiet

Carl Adolph Agardhgymnasiet Carl Adolph Agardhgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet Du behöver inte vara bäst när du kommer - du är det när du slutar Språk är mycket mer än glosor och grammatik,. Det märker

Läs mer

Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité

Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité Fridagymnasiet Fridagymnasiet 2006 Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité 4 fridagymnasiet Bra! Nu förstår du vad vi menar. Vi vill att

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet riksintag och internat Hvilan har ett nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i skånska Alnarp. Läs NA-programmet I SAMARBETE MED UNIVERSITETET Hvilans Naturvetenskapsprogram

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi har funnits sedan 1999. Vi är en liten och intim skola där trivsel och trygghet sätts i främsta rummet. Vår skola präglas av en kreativ

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14 Välkommen till Myrsjöskolan Ditt skolval 2013/14 Elever som trivs i sin skola lär sig mer I Myrsjöskolan har vi skapat en stark gemenskap mellan lärare och elever samt en genomtänkt värdegrund för vårt

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

Inriktningsval och profilval för årskurs 1

Inriktningsval och profilval för årskurs 1 Inriktningsval och profilval för årskurs 1 Obs! Om du går i årskurs 2 kan du hoppa till sida 3 i detta häfte. Du kommer av lärare och studie- och yrkesvägledare bli informerad om de inriktningsval och

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder Djursholm Skolan erbjuder Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm erbjuder S-programmet med E-inriktning och N-programmet med N-inriktning. Skolans målsättning är att utifrån en helhetssyn och med individen

Läs mer

Utveckla dina FÖRMÅGOR. Globen och Internationella

Utveckla dina FÖRMÅGOR. Globen och Internationella Utveckla dina FÖRMÅGOR Globen och Internationella Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner...

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VILL DU BLI Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET Teknisk högskola & Spelutveckling

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet sprogrammet Inriktningar och musik och samhälle Nyhet! PER BRAHEGYMNASIET Det är en cool miljö på PB med en trevlig stämning. Jag var på öppet hus och hade också hört mycket bra om skolan. Det var också

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Här skapar vi framtid

Här skapar vi framtid 10 1 Här skapar vi framtid Vi som arbetar på Solna Gymnasium vill ge dig en bra framtid, du är viktig för oss. Hos oss får du vara med om tre utvecklande år och du kommer att få kunskaper som för dig

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet sprogrammet Inriktningar och samhälle PER BRAHEGYMNASIET Det är en cool miljö på PB med en trevlig stämning. Jag var på öppet hus och hade också hört mycket bra om skolan. Det var också en kompis som skulle

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet.

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet. media Det här är Fria Läroverken media > > Upptäck och utvecklas inom massor av olika uttryckssätt och medier > > Arbeta i verklighetsnära projekt och samarbeta med andra skolor > > Arbeta tillsammans

Läs mer

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / Lunaskolan Östra Box 34 190 100 26 Stockholm Lunaskolan Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N

Läs mer

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera Informationshäfte till föräldrar, elever med flera INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB Global Education är programmet för dig som vill vara med och skapa en bättre värld! Det är en utbildning för er som

Läs mer

En liten skola med stora ambitioner

En liten skola med stora ambitioner En liten skola med stora ambitioner Vi ger alla elever goda förutsättningar att lyckas med sina studier! Gribby Gård är en liten 6-9 skola som ligger i Gribbylund. Vår ambition är att, så långt som möjligt,

Läs mer

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Einar Hansen gymnasiet Natur 2014 Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet

Läs mer

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN 1 Vilken är din nuvarande sysselsättning? Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 1 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 2 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 3 Studerar på annan utbildning Arbetar Arbetar/studerar inom arbetsmarknadspolitisk

Läs mer

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera..

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. ALLTID MÖJLIGHET TILL SÄRSKILD HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! TE

Läs mer

Välkommen till Näsbydalskolan!

Välkommen till Näsbydalskolan! Välkommen till Näsbydalskolan! Vi erbjuder våra elever: Goda kunskaper som förmedlas av våra välutbildade och engagerade lärare. Vi placerar oss i topp i nationella tävlingar. En trygg och trevlig arbetsmiljö.

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad

Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad S:t Petri är mitt andra hem och eleverna här är min andra familj. Att börja på S:t Petri är ett beslut jag aldrig har ångrat Anais Suh, elevkårens ordförande

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer