nya namn i LSR:s nästa styrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nya namn i LSR:s nästa styrelse"

Transkript

1 INFÖR KONGRESS 2012 Text & foto: Lois Steen Vivanco 6 Valberedningen föreslår nya namn i LSR:s nästa styrelse Stefan Jutterdal Ordförande Ålder: 56 år Familj: fru, tre barn, tre bonusbarn, fem barnbarn Bor: Lagmanskvarn, en liten by utanför Oskarshamn Fritid: cykling, promenader, trädgårdsarbete, stort idrottsintresse Utbildning: sjukgymnastexamen i Lund 1978, påbyggnadsutbildning, forskningsförberedande kurs, administrativt ledarskap, magister inom ledarskap för förbättring av hälsooch sjukvården 2005 Yrkesbakgrund i korthet: Lunds lasarett , chefssjukgymnast vid Oskarshamns sjukhus , sjukhusdirektör vid Oskarshamns sjukhus samt biträdande sjukvårdsdirektör , utvecklingsdirektör vid Landstinget i Kalmar län , sedan årsskiftet projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting med uppdraget att stödja landstingens arbete kring strukturer för utveckling och kunskaps styrning Särskilt engagemang i: att ta till vara kraften i patient- och närståendemedverkan Varför vill du bli LSR:s nya förbundsordförande? När jag först fick frågan, fanns det här uppdraget inte ens i min värld, men valberedningen har gjort bedömningen att jag passar i den här rollen. Förmodligen är det på grund av min ledarstil som de har letat upp mig. Jag har mycket lång erfarenhet av att leda i förändring och utveckling och vill arbeta med viktiga och utmanande uppdrag. Det pågår en fantastisk utveckling inom hälso- och sjukvården, men jag har också sett att vården till stor del saknar patientens perspektiv. Här tror jag att sjukgymnaster har en särskild uppgift att fylla; yrket har alltid kännetecknats av att jobba nära patienten och stå för kontinuitet. Jag har lång erfarenhet av att leda i förändring och utveckling. Det är för tidigt för mig att svara på det, jag vill läsa in mig mer innan jag uttalar mig om det. Men jag kan ändå se vilken stor potential kåren har i den process som svensk hälso- och sjukvård befinner sig i. Sjukgymnaster kännetecknas av att arbeta med patientens perspektiv och att ta vara på det friska, det är en kompetens och ett förhållningssätt som hälso- och sjukvården inte utnyttjar tillräckligt. Sjukgymnaster har överlag mycket att bidra med och det har ju skett en fantastisk kunskapsutveckling inom professionen. 1978, då jag själv blev färdig sjukgymnast, fanns det bara en enda disputerad sjukgymnast! På vilket sätt kan LSR och medlemmarna ha nytta av dina Jag har lång erfarenhet som ledare och av att forma team och få dem med mig. Min ledarfilosofi är att alla kan växa bara man får rätt förutsättningar. Ett motto är också Det måste finnas ett annat sätt! Som smålänning är jag ganska ihärdig, så om jag hamnar i det som ser ut som en återvändsgränd så hittar jag oftast en annan framkomlig väg! Kanske kan jag även med mitt nätverk bidra till att sjukgymnaster flyttar fram sina positioner ännu mer på strategiska arenor i hälso- och sjukvårdsbranschen och i samhället. 18 fysioterapi

2 LSR:s kongress närmar sig med stormsteg. I augusti kom valberedningens lista med de nio personer man föreslår ska styra förbundet under de närmaste fyra åren. Många ansikten är nya och då nuvarande ordföranden Anna Hertting går i pension blir även den tyngsta posten vakant. För första gången i LSR:s historia föreslås en man: Stefan Jutterdal. Inget är dock helt klart förrän klubban har svingats lördagen den 17 november, eftersom kongressombuden fram till klockan denna dag får komma med egna förslag till ledamöter. Helena Pepa Vice ordförande Ålder: 49 år Familj: sambo, två barn, två bonusbarn (alla utflugna) Bor: Örebro Fritid: naturen, orientering, skidåkning, plugga italienska, matlagning m.m. Utbildning: sjukgymnastexamen 1985, Karolinska institutet, högskolekurser i neurologi och pedagogik, magisterexamen 2002, specialistkompetens i neurologi Yrkesbakgrund i korthet: Lundsbrunns kurort, Sahlgrenska sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro sedan 1990, klinisk adjunkt vid Linköpings universitet OMVAL , verksamhetschef på Sjukgymnastkliniken USÖ sedan 2009 Facklig erfarenhet: sekreterare i Distrikt Västra Götaland 80-tal, ledamot i Distrikt Örebro län 90-tal, ledamot i LSR:s förbundsstyrelse samt ordförande i Yrkesrådet , vice ordförande i förbundsstyrelsen Särskilt engagemang: kvalitetsfrågor, organisationsutveckling, livslångt lärande Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen? Jag vill fortsätta att arbeta för att vår egen organisation ska utvecklas och ta till vara allt vad medlemmarna kan bidra med för att stärka kårens position och via LSR fortsätta att påverka hälso- och sjukvården (HSV) för att den ska organiseras så att olika resurser och kompetenser utnyttjas på ett optimalt sätt. Sjukgymnasten har en enormt viktig roll i framtidens HSV och för samhället, på områden som folkhälsa, äldres hälsa och patientsäkerhet. Sjukgymnaster är som klippta och skurna för många roller i en HSV där kvalitetskraven ökar både från beslutsfattare och mer informerade patienter. På nationell nivå kan LSR vara med och påverka vad HSV:s resurser ska gå till, fler professioner kan göra jobbet på bra sätt. Positionering hänger intimt ihop med lönefrågor. En stark utbildning och kvalitet, att alla tar ansvar för ett fortsatt lärande inom sig själv och det man producerar. Det vidgade uppdraget är också viktigt, tåget går nu för de som vill forma den nya tidens hälsofrämjande sjukvård! Vi kan inte vänta med Jag vill fortsätta att arbeta för att vår egen organisation ska utvecklas. att engagera kåren i det preventiva uppdraget. Det är inte bara friska som behöver ändra levnadsvanor, även personer med funktionsnedsättning eller sjukdom har detta behov och här har vi en unik kunskap och kan bidra. Namnbytet till fysioterapeut är en nyckelfråga. Det är en markör för var yrket är i dag och visar på en rörelse framåt! Begreppet sjukgymnast har varit bra, men namnbytet stämmer överens med framflyttandet av positioner och förtydligande av yrkets innehåll som vi har påbörjat och ska fortsätta med. Jag vill också utveckla det internationella samarbetet. Vi kan till exempel lära av hur man höjt kvaliteten på utbildningen i andra länder eller hur man arbetat med positionering. I det kan WCPT ge oss draghjälp. Vilken nytta har LSR och medlemmarna haft av dina Vad vill du bidra med framöver? Vi har fått nationella framgångar som visar att kåren på flera sätt har flyttat fram positionerna, och jag har även engagerat mig för att förbättra den interna kommunikationen. Jag vill att LSR ska fånga upp medlemmarnas vilja att vara delaktiga så att den här organisationen blir så funktionell som möjligt. Som person är jag nyfiken och framåtblickande och jag har en ganska bred erfarenhet, som kliniker, utbildare och ledare. Mina sju år i LSR:s styrelse borgar för kontinuitet och bidrar till att arbetet inte tappar fart efter kongressen. fysioterapi

3 INFÖR KONGRESS 2012 Lennart Dückhow Styrelseledamot Ålder: 58 år Familj: singel Bor: Göteborg Fritid: löpträning, gym, resa Utbildning: sjukgymnastexamen Göteborg 1980, OMT steg II 1987, kurser inom idrottsmedicin Yrkesbakgrund i korthet: Östra sjuk huset, , primärvården Visby 1982, Friidrottsförbundet 90-talet, IFK Göteborg , egen etablering OMVAL sedan 1983, jobbat på flera idrottskliniker, startade i april 2011 Idrottsrehab Ullevi där han också är delägare Facklig erfarenhet: Ledamot i förbundsstyrelsen , ordförande i LSR Service AB Särskilt engagemang i: privatpraktiker frågor, lobbying Varför vill du fortsätta vara med i LSR:s förbundsstyrelse? Det är viktigt att LSR:s styrelse även innehåller män. Jag tror att det finns ytterligare potential hos förbundet att utveckla professionen och öka kårens status både inom hälso- och sjukvården samt för samhällsnyttan. Vi har inte tillräckligt hög status och vi behöver på olika sätt genom lobbying och enighet i kåren komma vidare och skapa plats för vår gärning. Jag vill också bidra till att stärka tilltron till vår egen kunskap. De områden jag redan varit inne på i mitt förra svar. Men jag vill lyfta fram sjukgymnasten som kompetent kliniker och vilken stor betydelse det har för patienterna att få möta oss på rätt nivå och tidigt i processen. Det är en hjärtefråga. Emellanåt lyfts yrkets akademisering och kårens forskning fram så mycket att klinikerns betydelse hamnar i skymundan. Men vi måste fortsätta utveckla både teori och praktik. Det är ett dilemma att många kliniker upplever att de inte hinner lyfta blicken från patientarbetet och ta till sig ny forskning. Jag vill verka för att kliniska forskningsresultat ska tillämpas praktiskt och resultera i fler relevanta kliniska riktlinjer. Som kliniker har jag själv haft stor nytta och glädje av idrottsmedicinsk forskning. Jag är inte så mycket för enmansshower. På vilket sätt har LSR och medlemmarna haft nytta av dina Vad vill du bidra med framöver? Rent konkret är det väl två saker: för det första att ett vårdval för rehabilitering förverkligas i Region Västra Götaland, den frågan har jag drivit i fyra år och nu väntas ett politiskt beslut i september om att införa det. För det andra att Sjukgymnastdagarna 2013 arrangeras i Göteborg. Jag kan en hel del om lobbying, som jag utövat strategiskt de senaste åren. Förutom min erfarenhet inom lobbying tror jag att medlemmarna under de kommande åren kan ha nytta av min kunskap i egenföretagarfrågor. Samtidigt vill jag betona vikten av lagarbete och att man lyssnar in gruppen. Jag är inte så mycket för enmansshower. FOTO: PRIVAT Pia Nilsson Styrelseledamot Ålder: 52 år Familj: man, tre barn, två hundar Bor: Tvååker utanför Varberg Fritid: ridning, sport, resor Utbildning: utbildad copy writer, sjukgymnastexamen Göteborg 1997, kurser i akupunktur och McKenzie, disputerad inom allmänmedicin 2010 Yrkeserfarenhet i korthet: distriktssjukgymnast på olika vårdcentraler i Halland, 14 år på Tvååkers VC, i dag på Håstens VC i Varberg Facklig erfarenhet: suppleant i Distrikt Halland, suppleant lokala fackklubbar i primärvården Särskilt engagemang i: kåren som första instans, klinisk forskning, folkhälsa nya förbundsstyrelse? Som person har jag svårt att stå bredvid och titta på, jag vill gärna vara med och påverka! Jag vill att kårens budskap ska nå ut mer så att stat, landsting och arbetsgivare förstår hur viktig vår profession är för folkhälsan, eftersom alla patienters grundläggande fysiska funktion är vårt specialistområde, eftersom all sorts ohälsa på något sätt påverkar muskler, leder och förmågan till rörelse. Lokalt har jag jobbat för att sjukgymnaster ska vara första instans i 14 år, men än är det en bit av vägen kvar. En av de största är väl vad vi ska heta. Det har diskuterats länge, men nu är det dags att ta ett beslut, inte minst för patientsäkerhetens skull! Alltför många erbjuder fysioterapi utan relevant utbildning, så det är dags att rensa i ledet och skaffa ett namnskydd för båda dessa titlar. En annan viktig fråga är att fler sjukgymnaster ska få göra patientnära forskning som kommer hälsooch sjukvården till godo direkt och att det ska gå att forska var som helst i landet. I dag är det tufft för de som jobbar i regioner utan eget universitet. Vår insats för folkhälsan och att en sjukgymnast ska vara lika själv- klar som en sjuksköterska i elevhälsan är vill jag också betona. Jag har en relativt bred kompetens och är bra på att lyssna av folk. Jag driver inte bara mina egna frågor utan kan fungera som en budbärare för andra. Det är viktigt att inte fastna i sina egna tankebanor. Min forskarbakgrund har gjort mig mer ifrågasättande, det gör att jag vrider och vänder på frågorna och försöker se med andras ögon också. Det är viktigt att inte bli blind för andras perspektiv på saker. 20 fysioterapi

4 Elisabeth Haraldsson Styrelseledamot Ålder: 62 år Familj: sambo, hund Bor: Sundsvall Fritid: bridge, golf, konst, skidåkning Utbildning: sjukgymnastexamen Göteborg 1972, forskningsmetodik, specialistkompetens inom pediatrik och habilitering Yrkesbakgrund i korthet: habilitering för barn och vuxna, , barn habilitering , Varför vill du fortsätta vara med i LSR:s förbundsstyrelse? Det är spännande att vara det och jag vill fortsätta påverka! Under senare år har LSR kommit ett stycke längre på avtals- och löneområdet, men det finns väldigt mycket obruten mark. Kåren har för stor tilltro till att arbetsgivarna automatiskt ska följa upp och göra allt som skrivs in i löneavtalen. Därför måste LSR påverka lokalt och göra mer konkreta insatser för att avtalen ska fyllas med innehåll. De nya strategier vi börjat använda för att lönen i högre grad ska spegla den nytta kåren gör för patienterna, kvaliteten och ekonomin inom hälsooch sjukvården vill jag vara med och vidareutveckla. fackligt ombud för LSR/Saco i Landstinget Västernorrland på heltid sedan 2005 Facklig erfarenhet: ordförande LSR samt Saco i Distrikt Västernorrland, ordförande i LSR:s förhandlingsråd , ledamot i förbundsstyrelsen Särskilt engagemang i: löne- och avtalsfrågor Att kåren skaffar sig en större självtillit! Det finns ett enormt behov av den kunskap som vi har och inte bara i hälso- och sjukvården utan även utanför den. Jag skulle önska att fler tuffade till sig och erbjöd sina tjänster utanför de vanliga ramarna, även om LSR givetvis ska fortsätta jobba för fler arbetstillfällen och offentlig finansiering för sjukgymnastik. På sistone har ljuset hamnat mest på primärvård och vårdval, men kåren måste stärka sin ställning även inom slutenvården, där vår specifika bedömnings- och behandlingskompetens är helt nödvändig. Slutligen är utbildningsfrågan viktig att se över, har den rätt längd, rätt innehåll och kvalitet? På vilket sätt har LSR och medlemmarna haft nytta av dina Vad vill du bidra med framöver? Jag har arbetat mycket för att lokala fackliga företrädare ska få mer utbildning i arbetsrätt så att de känner sig trygga i sin roll gentemot arbetsgivarna. Nu erbjuder vi kursen Arbetsrätt del 1 och 2 på plats i distrikten. Även Förhandlingsrådets ledamöter har fått lära sig mer om til lämpning av löneavtalen, så att de ska vara mer påklädda kunskapsmässigt i förhandlingar. De frågor jag brinner för blir man aldrig färdig med! Därför vill jag även i nästa mandatperiod bidra till att löne avtalen omsätts i praktisk handling. FOTO: DAN COLEMAN Marie Granberg Styrelseledamot Ålder: 52 Familj: sambo, tre barn Bor: Hässelby Fritid: skidåkning, träning, skog och natur, dotterns tävlingsdans m.m. Utbildning: sjukgymnastexamen Stockholm 1985, magisterexamen 2005, OMT steg II, psykoterapi steg 1, kognitiv beteendeterapi, steg 1 Yrkesbakgrund i korthet: geriatrisk rehab vid Jakobs bergs sjukhus , projektledare personalrehab nya förbundsstyrelse? Det är spännande att få vara med och visa vad kåren kan bidra med i framtidens hälsooch sjukvård! Jag har en hel del erfarenhet från Stockholms län och mycket insyn i vad som är på gång. Beslutsfattare jag mött vill ändra hela sättet att se på hälso- och sjukvårdarbete; de vill att vi som vårdgivare och landsting inte längre ska vara motparter, utan i stället samarbetspartners med patienten i centrum. Nu när politikerna och vårdsbranschen tar nya steg, måste vi som kår och förbund vara alerta och beredda att agera. OMVAL i Stockholms läns landsting , privatpraktiker med egen etablering på Prima Rehab sedan 1994 Facklig erfarenhet: studentrepresentant LSR Stockholm 1985, i dag tät kontakt med LSR Stockholm som ordförande för Föreningen Privatpraktiserande Sjukgymnaster i Stockholm Särskilt engagemang i: framtidens hälso- och sjukvård, privatpraktikerfrågor Hela sjukvårdsystemet kommer att förändras framöver. Vårdvalet är här för att stanna, så kåren behöver själv hitta och leda sin roll. Inte bara säga stopp och bevaka våra positioner för då blir vi förbisprungna och överkörda. Vi har mycket att bidra med på andra områden än de traditionella i hälso- och sjukvården och kan göra stor nytta i samhället via vår syn på människan, på hälsa och vad som främjar den. Det är också viktigt att LSR är med och påverkar situationen för småföretagare, steget in i sjukvårdsbranschen är ofta stort och arbetssituationen osäker. Jag har klinisk erfarenhet från både offentlig och privat vård och därför en god överblick över hur sjukgymnaster arbetar. Jag har även suttit med i flera beslutande organ och referensgrupper i landstinget vilket har gett mig möjlighet att påverka men främst en kunskap om hur sjukvården i dag fungerar. Jag har även byggt upp ett nätverk bland beslutsfattare och sett att det lönar sig att formulera sina argument. Som person är jag bra på att samla in olika åsikter, se det väsentliga i dem och sedan skapa en helhetsbild av en aktuell situation. fysioterapi

5 INFÖR KONGRESS 2012 Mari Lundberg Styrelseledamot Ålder: 43 år Familj: två barn Bor: Billdal i utkanten av Göteborg Fritid: fotbollstränare flicklag, vänner, träning, natur, foto, styrelsearbete Utbildning: sjukgymnastexamen Göteborg 1992, disputerad 2006 Yrkeserfarenhet i korthet: primärvård och slutenvård i Göteborg , doktorand vid GU , forskningsledare i primärvården , lektor på KI och på GU , i dag studierektor vid Vårdalinstitutet och kliniker på Spinecenter i Göteborg Facklig erfarenhet: styrelseledamot i Sektionen för smärta och sensorisk stimulering 2008, dess ordförande sedan 2009 Särskilt engagemang i: en stark yrkesidentitet, förbundets sektioner nya förbundsstyrelse? Det ligger i linje med att ha varit med i sektionsstyrelsen, att på en ännu högre nivå försöka driva och påverka hur sjukgymnastik ska uppfattas, vad sjukgymnastik är och hur man kan verka för att det ska synas i olika delar av hälso- och sjukvården. Vi har redan en självklar plats, men jag vill verka rent organisatoriskt för att synas ännu mer och att vår unika kompetens blir tydlig för fler. Att den sjukgymnastiska identiteten ska För att kunna vara tydlig utåt, måste vi vara överens inåt. vara stark oavsett vilket uppdrag eller tjänst man för ögonblicket har. Det behöver inte vara en motsättning mellan olika delar av yrket. Vi är i första hand sjukgymnaster, inte kliniker eller forskare, privatpraktiker eller lärare! För att kunna vara tydlig utåt, måste vi vara överens inåt. Vi behöver också enas kring specialistordningen och se till att en specialistexamen är detsamma i hela landet. Sektionerna är en viktig del av organisationen, dem tror jag man kan man utveckla, organisatoriskt och innehållsmässigt. Jag har och har haft olika typer av uppdrag och tjänster inom primärvård, slutenvård, privatvård och dessutom varit lektor, varit arbetslös och driver i dag egen firma, är forskare, arbetar kliniskt och är fackligt aktiv i en sektion. Därmed har jag erfarenheter ur en stor del av den bredd som finns i både ämnet och yrket, vilket kan vara en stor förtjänst i styrelsearbetet. FOTO: KENNET RUONA Cecilia Winberg Styrelseledamot Ålder: 42 år Familj: man, tre barn Bor: Hjärup utanför Lund Fritid: böcker, löpning, scouting Utbildning: sjukgymnastexamen Lund 1991, magister 2001, specialistkompetens inom neurologi 2002 Yrkeserfarenhet: neurologisk rehabilitering inom primärvård samt privat öppenvård, har drivit praktik på egen etablering sedan 1994, sedan 2010 doktorand vid Lunds universitet Facklig erfarenhet: varit ledamot i LSR Service AB, LSR:s etiska råd samt LSR Distrikt Skåne, i dag ordförande i sektionen för neurologi Särskilt engagemang i: tydliggöra professionen utåt, stärkt kåranda inåt, specialistkompetens förbundsstyrelse? Jag har facklig erfarenhet på både regionaloch sektionsnivå, men det är genom ett förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen som man har den största möjligheten att påverka, som jag ser det. Där kan man också få den bästa inblicken i och kunskaper om förbundets arbete både inom organisationen och utåt. Den nuvarande styrelsen har gjort ett bra arbete med att tydliggöra sjukgymnastkårens unika uppdrag i hälso- och sjukvården och det arbetet måste LSR fortsätta med. Om professionens insatser blir tydligare för beslutsfattare och politiker leder det på sikt till bättre arbetsvillkor för oss sjukgymnaster, tror jag. Sedan anser jag att vi måste fortsätta jobba för att få vår specialistkompetens godkänd av Socialstyrelsen. En annan viktig fråga är att stärka tryggheten för sjukgymnaster oavsett finansiering eller anställningsform för att kunna skapa möjlighet att planera sin framtid. Men det är kongressen i november som ska besluta vilka frågor förbundsstyrelsen ska satsa på under mandatperioden. Det känns självklart att det är så och det kan leda till engagemang i nya riktningar. Alla ska få cred för sin kompetens. medlemmarna kan ha nytta av just dina Även om jag är privatpraktiker i grunden har jag en nyanserad bild av den privata vården. Sjukgymnaster arbetar i olika verkligheter och jag vill främst arbeta för att alla ska få cred för sin kompetens och att vi ska bli bättre på att uppskatta varandra för de kunskaper vi har både inom organisationen och utåt mot omvärlden. Som person är jag objektiv, jag tar oftast ett steg bakåt och analyserar vad som positivt och negativt i olika situationer. Därför dras jag inte så lätt med i känslor eller stämningar, utan grundar helst beslut på fakta. 22 fysioterapi

6 FOTO: PRIVAT Mikael Hjerne Styrelseledamot Ålder: 46 år Familj: gift, tre barn Bor: Bankekind utanför Linköping Fritid: fotbollstränare flicklag, golf, fysisk träning Utbildning: sjukgymnastexamen i Boden 1995, ledarskap i strategiskt personalarbete samt i hälso- och välfärdsorganisationer, Linköpings landstings ledarutvecklingsprogram Yrkeserfarenhet i korthet: undersköterska 80-talet, geriatrik, hem- och dagrehabilitering , facklig företrädare LSR/Saco i Östergötland , vårdenhetschef på Rehab Öst i Norrköping , i dag tillbaka som facklig företrädare på heltid Facklig erfarenhet: lokalt aktiv sedan länge, i dag ordförande i LSR Distrikt Östergötland Särskilt engagemang i: höjda löner, mer samarbete distrikt/sektioner förbundsstyrelse? Jag tror att min bakgrund av lokalt fackligt arbete samt att jobba fackligt på heltid kan vara till nytta i förbundsstyrelsen. Jag kan de traditionellt fackliga frågorna; jag sitter i samverkan med arbetsgivare i kommun och landsting, jag jobbar med löneöversyner, riskanalyser, påverkansarbete, individärenden och så vidare. Min insyn i och kunskap i sådana frågor gör att jag kan tillföra mycket. Det är även en chans för mig att få inblick i vad som sker i angelägna frågor för kåren över hela landet, vilket vidgar mina vyer och ger ännu mer energi i det lokala arbetet. Att lyfta professionsfrågorna ännu mer. Vi måste bli bättre på att visa vad vi kan bidra med inom hälso- och sjukvården men även för folkhälsan, vilket i sin tur kan påverka lönefrågan. Vi ska ha ett löneläge som speglar vår kompetens! Fackliga frågor och professionsfrågor hänger ihop och jag tror att vi kan komma längre om distriktsråd och yrkesråd möts och kanske driver vissa frågor tillsammans. Sektionerna har mycket kunskap i yrkesfrågorna och distrikten inom de lokala fackliga lönefrågorna. Ett ökat samarbete betonar även att LSR är både ett yrkesoch fackförbund. Det är också viktigt att sjukgymnasterna själva blir bättre på att argumentera för bättre lönevillkor. I mitt distrikt ska vi nu erbjuda löneskolor med målet att medlemmarna ska vara bättre rustade i sina löne- och medarbetarsamtal. Min bakgrund av långvarigt facklig engagemang är något jag helt säkert kan bidra med i förbundsstyrelsen. Att jag varit chef är heller ingen negativ erfarenhet. Dessutom tycker jag fortfarande att det är fantastiskt roligt att jobba fackligt för att medlemmarna ska få bättre villkor! Välkommen på frukostseminarium med EHSS! Mousetrapper flexible Trådlös ergonomi framför datorn! Bilbo & Co. Med start i oktober kommer den svenska ergonomiföreningen EHSS ha sina frukostseminarier hos oss på Tegnerlunden 14 i Stockholm. Seminarierna anordnas i samarbete med ergonomisektionen inom LSR, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. I samband med seminarierna kan du också prova Mousetrapper det ergonomiska musalternativet som förebygger besvär som musarm, ont i axlar och stel nacke. För mer information, anmälan och pris gå in på: Showroom: Tegnérlunden 14 fysioterapi

Psykisk ohälsa inom första linjens vård

Psykisk ohälsa inom första linjens vård Psykisk ohälsa inom första linjens vård St: Gertrud i Malmö 2013-03-22 Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund www.sjukgymnastforbundet.se www.facebook.com/sjukgymnastforbundet

Läs mer

Stefan Jutterdal Förbundsordförande

Stefan Jutterdal Förbundsordförande KONGRESS Nya namn föreslås i foto: eva dalin Stefan Jutterdal Förbundsordförande Namn: Stefan Jutterdal. Ålder: 60 år. Familj: fru, 3 barn, 3 bonusbarn, 10 barnbarn. Bor: Lagmanskvarn, en liten by utanför

Läs mer

Välkommen till Rådsmöte 2014

Välkommen till Rådsmöte 2014 Välkommen till Rådsmöte 2014 Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd #fysrad Stefan Jutterdal Förbundsordförande Göran Hägglund Lena Hallengren Göran Hägglund Lena Hallengren

Läs mer

Uppvaktning Riksdagens Socialutskott

Uppvaktning Riksdagens Socialutskott Uppvaktning Riksdagens Socialutskott 2013-10-22 Stefan Jutterdal Förbundsordförande stefan.jutterdal@lsr.se Maria Enggren Zavisic Socialpolitisk strateg maria.enggren.zavisic@lsr.se www.stefanjutterdal.se

Läs mer

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Raija Tyni-Lenné, PT, PhD Verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset Associated professor vid Karolinska Institutet 2 Solna

Läs mer

sjukgymnasternas ödesfråga? jobbar sex sjukgymnaster på fem etableringar.

sjukgymnasternas ödesfråga? jobbar sex sjukgymnaster på fem etableringar. Vårdvalet sjukgymnasternas ödesfråga I landsting efter landsting införs nu olika vårdvalsmodeller. Men för sjukgymnaster kan vårdvalet bli en ödesfråga. Rehabiliteringen riskerar att hamna i kläm, när

Läs mer

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Januari 2013 Välkommen till nya kontoret Ut i verksamheten! Här dialogmöte med landstingsledningen i Örebro In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Saco

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal.

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. 070208 Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. Bakgrund. Den övergripande kompetensplanen för sjukgymnaster är en beskrivning av dagens kompetens, framtida förmodade behov

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

LEVNADSVANEPROJEKT. Medlemsundersökning bland sjukgymnaster. Raija Tyni-Lenné. Projektledare

LEVNADSVANEPROJEKT. Medlemsundersökning bland sjukgymnaster. Raija Tyni-Lenné. Projektledare LEVNADSVANEPROJEKT Medlemsundersökning bland sjukgymnaster Raija Tyni-Lenné Projektledare Augusti 2012 1 Innehåll 1 Bakgrund. 3 2 Syfte. 3 3 Metod...4 4 Resultat...5 4.1 Kännedom av Nationella riktlinjer

Läs mer

Fysioterapi den bästa medicinen!

Fysioterapi den bästa medicinen! Fysioterapi den bästa medicinen! Ortopediveckan 2013-08-29, Uppsala Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund www.sjukgymnastforbundet.se www.stefanjutterdal.se www.twitter.com/stefanjutterdal

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Förslag till kompetensutveckling för sjukgymnaster verksamma i primärvården

Förslag till kompetensutveckling för sjukgymnaster verksamma i primärvården Förslag till kompetensutveckling för sjukgymnaster verksamma i primärvården 2005 Utarbetat av Tassan Andrén, Birgitta Arvidsson, Annika Bjurling, Eva Frantz, Niklas Föghner, Birgitta Grahn, Iréne Josephson,

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde

Läs mer

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter?

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Christina Lundqvist Utvecklingschef, professionssamordnare Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Om arbetsterapi

Läs mer

Frågorna berör områdena Primärvård Äldreomsorg/geriatrik Specialistutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter Fysisk aktivitet

Frågorna berör områdena Primärvård Äldreomsorg/geriatrik Specialistutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter Fysisk aktivitet Inför valet 2014 För att uppmärksamma Fysioterapi och Fysioterapeuten inför valet den 14 september har vi i Distrikt Stockholms styrelse skickat ut fyra frågor till våra landstingspolitiker. Frågorna berör

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Lagskydd av titeln fysioterapeut samt byte av yrkestitel för sjukgymnaster

Lagskydd av titeln fysioterapeut samt byte av yrkestitel för sjukgymnaster Kompletterande remissyttrande avseende betänkande: 2012-05-22 Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) Lagskydd av titeln fysioterapeut samt byte av yrkestitel för sjukgymnaster Inledning Legitimerade Sjukgymnasters

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Frukostdialog om patientlagen. Almedalen 4 juli 2016

Frukostdialog om patientlagen. Almedalen 4 juli 2016 Frukostdialog om patientlagen Almedalen 4 juli 2016 Rapport från frukostdialog om patientlagen Datum: Måndag den 4 juli 2016 Plats: I BrainBus vid Visby hamn Moderator: Marit Jenset Deltagare: Anna Starbrink

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen, till golfbanan

Läs mer

RFSU Stockholms valberedning, förslag 2016

RFSU Stockholms valberedning, förslag 2016 RFSU Stockholms valberedning, förslag 2016 Valberedningens förslag till styrelse för 2016 innehåller två ordföranden och sju ledamöter, totalt nio personer. Vi har gjort intervjuer med personal och sittande

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna?

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Jan Sundquist Distriktsläkare, Sorgenfrimottagningen, Malmö Professor, Lunds universitet Verksamhetschef, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet/Region

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin Sektionen FYIM Sektionen Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin inom Fysioterapeuterna ska stimulera till en ökad kunskap om diagnostisering och rehabilitering

Läs mer

Remissvar Kompetens och ansvar (SOU 2010:65)

Remissvar Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) Remissvar Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) YTTRANDE 2011-02-25 Socialdepartementet Enheten för hälso- och sjukvård Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, har fått rubricerade betänkande på remiss

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Sjukgymnast. Att hjälpa människor när de behöver det som mest

Sjukgymnast. Att hjälpa människor när de behöver det som mest Westerlundska Gymnasiet Samhällsvetenskapligaprogrammet 2012 svenska kurs 2 Amanda Vesterberg SA2B Sjukgymnast Att hjälpa människor när de behöver det som mest Inledning Jag har valt att fördjupa mig i

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 LOV 2016-11-15 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 Totalt fanns i april 2016 1.151 stycken vårdcentraler

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Särskild kompetens för sjukgymnaster

Särskild kompetens för sjukgymnaster Särskild kompetens för sjukgymnaster Region Skånes har tydliga kompetenskrav, vilka gäller sedan 2001-01-01, för att uppbära särskilt arvode enligt Lag om ersättning för sjukgymnastik (1993:1652). Dessa

Läs mer

Brukardialogberedningar i Region Östergötland

Brukardialogberedningar i Region Östergötland Brukardialogberedningar i Region Östergötland www.regionostergotland.se Man får vara beredd på att sätta av tid och energi ledamot i brukardialogberedning Denna broschyr vänder sig till dig som vill veta

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 7 och

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2016-12-16 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Hur sammanställer och räknar

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för fysioterapeuter

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge LOV 2016-05-09 1 (5) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge april 2016 Totalt fanns i april 2016 1.154 stycken vårdcentraler inom primärvård,

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Hur blir det möjligt?

Hur blir det möjligt? Hur blir det möjligt? - Att skapa förutsättningar för patienten, dig själv och din organisation. - Att implementera, vad är det? Eva Eliasson Fysioterapeut/ Lymfödemterapeut Rehabiliteringsenheten Centralsjukhuset

Läs mer

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV)

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, januari 2011 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka www.fsa.akademikerhuset.se Foto: Colourbox Grafisk formgivning: Gelinda

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS)

Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS) 2016-05-25 Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS) Fysioterapeuterna har tagit del av utredningens analys och förslag med stort intresse. Vi bedömer att

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM Gränslös vård och omsorg Det finns något unikt på Ängelholms sjukhus. Ett samarbete som suddar ut osynliga gränser, en verksamhet som vill skapa framtidens sjukvård med nya spännande

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare 2015 - steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Utvärderingsuppdrag från fullmäktige - ökad läkarbemanning 1/1500 - utveckling av småskalig

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer Friskis&Svettis årsstämma 2017 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer FRISKIS&SVETTIS RIKS STYRELSE ORDFÖRANDE Kia Orback Pettersson, 1 år omval NYVAL ORDINARIE LEDAMOT (2 år) Peter Lilja

Läs mer

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge?

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Fokus på smärta i rörelseorganen Raija Tyni-Lenné, PhD, MSc, PT Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Institutet Smärta i rörelseorganen den

Läs mer