nya namn i LSR:s nästa styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nya namn i LSR:s nästa styrelse"

Transkript

1 INFÖR KONGRESS 2012 Text & foto: Lois Steen Vivanco 6 Valberedningen föreslår nya namn i LSR:s nästa styrelse Stefan Jutterdal Ordförande Ålder: 56 år Familj: fru, tre barn, tre bonusbarn, fem barnbarn Bor: Lagmanskvarn, en liten by utanför Oskarshamn Fritid: cykling, promenader, trädgårdsarbete, stort idrottsintresse Utbildning: sjukgymnastexamen i Lund 1978, påbyggnadsutbildning, forskningsförberedande kurs, administrativt ledarskap, magister inom ledarskap för förbättring av hälsooch sjukvården 2005 Yrkesbakgrund i korthet: Lunds lasarett , chefssjukgymnast vid Oskarshamns sjukhus , sjukhusdirektör vid Oskarshamns sjukhus samt biträdande sjukvårdsdirektör , utvecklingsdirektör vid Landstinget i Kalmar län , sedan årsskiftet projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting med uppdraget att stödja landstingens arbete kring strukturer för utveckling och kunskaps styrning Särskilt engagemang i: att ta till vara kraften i patient- och närståendemedverkan Varför vill du bli LSR:s nya förbundsordförande? När jag först fick frågan, fanns det här uppdraget inte ens i min värld, men valberedningen har gjort bedömningen att jag passar i den här rollen. Förmodligen är det på grund av min ledarstil som de har letat upp mig. Jag har mycket lång erfarenhet av att leda i förändring och utveckling och vill arbeta med viktiga och utmanande uppdrag. Det pågår en fantastisk utveckling inom hälso- och sjukvården, men jag har också sett att vården till stor del saknar patientens perspektiv. Här tror jag att sjukgymnaster har en särskild uppgift att fylla; yrket har alltid kännetecknats av att jobba nära patienten och stå för kontinuitet. Jag har lång erfarenhet av att leda i förändring och utveckling. Det är för tidigt för mig att svara på det, jag vill läsa in mig mer innan jag uttalar mig om det. Men jag kan ändå se vilken stor potential kåren har i den process som svensk hälso- och sjukvård befinner sig i. Sjukgymnaster kännetecknas av att arbeta med patientens perspektiv och att ta vara på det friska, det är en kompetens och ett förhållningssätt som hälso- och sjukvården inte utnyttjar tillräckligt. Sjukgymnaster har överlag mycket att bidra med och det har ju skett en fantastisk kunskapsutveckling inom professionen. 1978, då jag själv blev färdig sjukgymnast, fanns det bara en enda disputerad sjukgymnast! På vilket sätt kan LSR och medlemmarna ha nytta av dina Jag har lång erfarenhet som ledare och av att forma team och få dem med mig. Min ledarfilosofi är att alla kan växa bara man får rätt förutsättningar. Ett motto är också Det måste finnas ett annat sätt! Som smålänning är jag ganska ihärdig, så om jag hamnar i det som ser ut som en återvändsgränd så hittar jag oftast en annan framkomlig väg! Kanske kan jag även med mitt nätverk bidra till att sjukgymnaster flyttar fram sina positioner ännu mer på strategiska arenor i hälso- och sjukvårdsbranschen och i samhället. 18 fysioterapi

2 LSR:s kongress närmar sig med stormsteg. I augusti kom valberedningens lista med de nio personer man föreslår ska styra förbundet under de närmaste fyra åren. Många ansikten är nya och då nuvarande ordföranden Anna Hertting går i pension blir även den tyngsta posten vakant. För första gången i LSR:s historia föreslås en man: Stefan Jutterdal. Inget är dock helt klart förrän klubban har svingats lördagen den 17 november, eftersom kongressombuden fram till klockan denna dag får komma med egna förslag till ledamöter. Helena Pepa Vice ordförande Ålder: 49 år Familj: sambo, två barn, två bonusbarn (alla utflugna) Bor: Örebro Fritid: naturen, orientering, skidåkning, plugga italienska, matlagning m.m. Utbildning: sjukgymnastexamen 1985, Karolinska institutet, högskolekurser i neurologi och pedagogik, magisterexamen 2002, specialistkompetens i neurologi Yrkesbakgrund i korthet: Lundsbrunns kurort, Sahlgrenska sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro sedan 1990, klinisk adjunkt vid Linköpings universitet OMVAL , verksamhetschef på Sjukgymnastkliniken USÖ sedan 2009 Facklig erfarenhet: sekreterare i Distrikt Västra Götaland 80-tal, ledamot i Distrikt Örebro län 90-tal, ledamot i LSR:s förbundsstyrelse samt ordförande i Yrkesrådet , vice ordförande i förbundsstyrelsen Särskilt engagemang: kvalitetsfrågor, organisationsutveckling, livslångt lärande Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen? Jag vill fortsätta att arbeta för att vår egen organisation ska utvecklas och ta till vara allt vad medlemmarna kan bidra med för att stärka kårens position och via LSR fortsätta att påverka hälso- och sjukvården (HSV) för att den ska organiseras så att olika resurser och kompetenser utnyttjas på ett optimalt sätt. Sjukgymnasten har en enormt viktig roll i framtidens HSV och för samhället, på områden som folkhälsa, äldres hälsa och patientsäkerhet. Sjukgymnaster är som klippta och skurna för många roller i en HSV där kvalitetskraven ökar både från beslutsfattare och mer informerade patienter. På nationell nivå kan LSR vara med och påverka vad HSV:s resurser ska gå till, fler professioner kan göra jobbet på bra sätt. Positionering hänger intimt ihop med lönefrågor. En stark utbildning och kvalitet, att alla tar ansvar för ett fortsatt lärande inom sig själv och det man producerar. Det vidgade uppdraget är också viktigt, tåget går nu för de som vill forma den nya tidens hälsofrämjande sjukvård! Vi kan inte vänta med Jag vill fortsätta att arbeta för att vår egen organisation ska utvecklas. att engagera kåren i det preventiva uppdraget. Det är inte bara friska som behöver ändra levnadsvanor, även personer med funktionsnedsättning eller sjukdom har detta behov och här har vi en unik kunskap och kan bidra. Namnbytet till fysioterapeut är en nyckelfråga. Det är en markör för var yrket är i dag och visar på en rörelse framåt! Begreppet sjukgymnast har varit bra, men namnbytet stämmer överens med framflyttandet av positioner och förtydligande av yrkets innehåll som vi har påbörjat och ska fortsätta med. Jag vill också utveckla det internationella samarbetet. Vi kan till exempel lära av hur man höjt kvaliteten på utbildningen i andra länder eller hur man arbetat med positionering. I det kan WCPT ge oss draghjälp. Vilken nytta har LSR och medlemmarna haft av dina Vad vill du bidra med framöver? Vi har fått nationella framgångar som visar att kåren på flera sätt har flyttat fram positionerna, och jag har även engagerat mig för att förbättra den interna kommunikationen. Jag vill att LSR ska fånga upp medlemmarnas vilja att vara delaktiga så att den här organisationen blir så funktionell som möjligt. Som person är jag nyfiken och framåtblickande och jag har en ganska bred erfarenhet, som kliniker, utbildare och ledare. Mina sju år i LSR:s styrelse borgar för kontinuitet och bidrar till att arbetet inte tappar fart efter kongressen. fysioterapi

3 INFÖR KONGRESS 2012 Lennart Dückhow Styrelseledamot Ålder: 58 år Familj: singel Bor: Göteborg Fritid: löpträning, gym, resa Utbildning: sjukgymnastexamen Göteborg 1980, OMT steg II 1987, kurser inom idrottsmedicin Yrkesbakgrund i korthet: Östra sjuk huset, , primärvården Visby 1982, Friidrottsförbundet 90-talet, IFK Göteborg , egen etablering OMVAL sedan 1983, jobbat på flera idrottskliniker, startade i april 2011 Idrottsrehab Ullevi där han också är delägare Facklig erfarenhet: Ledamot i förbundsstyrelsen , ordförande i LSR Service AB Särskilt engagemang i: privatpraktiker frågor, lobbying Varför vill du fortsätta vara med i LSR:s förbundsstyrelse? Det är viktigt att LSR:s styrelse även innehåller män. Jag tror att det finns ytterligare potential hos förbundet att utveckla professionen och öka kårens status både inom hälso- och sjukvården samt för samhällsnyttan. Vi har inte tillräckligt hög status och vi behöver på olika sätt genom lobbying och enighet i kåren komma vidare och skapa plats för vår gärning. Jag vill också bidra till att stärka tilltron till vår egen kunskap. De områden jag redan varit inne på i mitt förra svar. Men jag vill lyfta fram sjukgymnasten som kompetent kliniker och vilken stor betydelse det har för patienterna att få möta oss på rätt nivå och tidigt i processen. Det är en hjärtefråga. Emellanåt lyfts yrkets akademisering och kårens forskning fram så mycket att klinikerns betydelse hamnar i skymundan. Men vi måste fortsätta utveckla både teori och praktik. Det är ett dilemma att många kliniker upplever att de inte hinner lyfta blicken från patientarbetet och ta till sig ny forskning. Jag vill verka för att kliniska forskningsresultat ska tillämpas praktiskt och resultera i fler relevanta kliniska riktlinjer. Som kliniker har jag själv haft stor nytta och glädje av idrottsmedicinsk forskning. Jag är inte så mycket för enmansshower. På vilket sätt har LSR och medlemmarna haft nytta av dina Vad vill du bidra med framöver? Rent konkret är det väl två saker: för det första att ett vårdval för rehabilitering förverkligas i Region Västra Götaland, den frågan har jag drivit i fyra år och nu väntas ett politiskt beslut i september om att införa det. För det andra att Sjukgymnastdagarna 2013 arrangeras i Göteborg. Jag kan en hel del om lobbying, som jag utövat strategiskt de senaste åren. Förutom min erfarenhet inom lobbying tror jag att medlemmarna under de kommande åren kan ha nytta av min kunskap i egenföretagarfrågor. Samtidigt vill jag betona vikten av lagarbete och att man lyssnar in gruppen. Jag är inte så mycket för enmansshower. FOTO: PRIVAT Pia Nilsson Styrelseledamot Ålder: 52 år Familj: man, tre barn, två hundar Bor: Tvååker utanför Varberg Fritid: ridning, sport, resor Utbildning: utbildad copy writer, sjukgymnastexamen Göteborg 1997, kurser i akupunktur och McKenzie, disputerad inom allmänmedicin 2010 Yrkeserfarenhet i korthet: distriktssjukgymnast på olika vårdcentraler i Halland, 14 år på Tvååkers VC, i dag på Håstens VC i Varberg Facklig erfarenhet: suppleant i Distrikt Halland, suppleant lokala fackklubbar i primärvården Särskilt engagemang i: kåren som första instans, klinisk forskning, folkhälsa nya förbundsstyrelse? Som person har jag svårt att stå bredvid och titta på, jag vill gärna vara med och påverka! Jag vill att kårens budskap ska nå ut mer så att stat, landsting och arbetsgivare förstår hur viktig vår profession är för folkhälsan, eftersom alla patienters grundläggande fysiska funktion är vårt specialistområde, eftersom all sorts ohälsa på något sätt påverkar muskler, leder och förmågan till rörelse. Lokalt har jag jobbat för att sjukgymnaster ska vara första instans i 14 år, men än är det en bit av vägen kvar. En av de största är väl vad vi ska heta. Det har diskuterats länge, men nu är det dags att ta ett beslut, inte minst för patientsäkerhetens skull! Alltför många erbjuder fysioterapi utan relevant utbildning, så det är dags att rensa i ledet och skaffa ett namnskydd för båda dessa titlar. En annan viktig fråga är att fler sjukgymnaster ska få göra patientnära forskning som kommer hälsooch sjukvården till godo direkt och att det ska gå att forska var som helst i landet. I dag är det tufft för de som jobbar i regioner utan eget universitet. Vår insats för folkhälsan och att en sjukgymnast ska vara lika själv- klar som en sjuksköterska i elevhälsan är vill jag också betona. Jag har en relativt bred kompetens och är bra på att lyssna av folk. Jag driver inte bara mina egna frågor utan kan fungera som en budbärare för andra. Det är viktigt att inte fastna i sina egna tankebanor. Min forskarbakgrund har gjort mig mer ifrågasättande, det gör att jag vrider och vänder på frågorna och försöker se med andras ögon också. Det är viktigt att inte bli blind för andras perspektiv på saker. 20 fysioterapi

4 Elisabeth Haraldsson Styrelseledamot Ålder: 62 år Familj: sambo, hund Bor: Sundsvall Fritid: bridge, golf, konst, skidåkning Utbildning: sjukgymnastexamen Göteborg 1972, forskningsmetodik, specialistkompetens inom pediatrik och habilitering Yrkesbakgrund i korthet: habilitering för barn och vuxna, , barn habilitering , Varför vill du fortsätta vara med i LSR:s förbundsstyrelse? Det är spännande att vara det och jag vill fortsätta påverka! Under senare år har LSR kommit ett stycke längre på avtals- och löneområdet, men det finns väldigt mycket obruten mark. Kåren har för stor tilltro till att arbetsgivarna automatiskt ska följa upp och göra allt som skrivs in i löneavtalen. Därför måste LSR påverka lokalt och göra mer konkreta insatser för att avtalen ska fyllas med innehåll. De nya strategier vi börjat använda för att lönen i högre grad ska spegla den nytta kåren gör för patienterna, kvaliteten och ekonomin inom hälsooch sjukvården vill jag vara med och vidareutveckla. fackligt ombud för LSR/Saco i Landstinget Västernorrland på heltid sedan 2005 Facklig erfarenhet: ordförande LSR samt Saco i Distrikt Västernorrland, ordförande i LSR:s förhandlingsråd , ledamot i förbundsstyrelsen Särskilt engagemang i: löne- och avtalsfrågor Att kåren skaffar sig en större självtillit! Det finns ett enormt behov av den kunskap som vi har och inte bara i hälso- och sjukvården utan även utanför den. Jag skulle önska att fler tuffade till sig och erbjöd sina tjänster utanför de vanliga ramarna, även om LSR givetvis ska fortsätta jobba för fler arbetstillfällen och offentlig finansiering för sjukgymnastik. På sistone har ljuset hamnat mest på primärvård och vårdval, men kåren måste stärka sin ställning även inom slutenvården, där vår specifika bedömnings- och behandlingskompetens är helt nödvändig. Slutligen är utbildningsfrågan viktig att se över, har den rätt längd, rätt innehåll och kvalitet? På vilket sätt har LSR och medlemmarna haft nytta av dina Vad vill du bidra med framöver? Jag har arbetat mycket för att lokala fackliga företrädare ska få mer utbildning i arbetsrätt så att de känner sig trygga i sin roll gentemot arbetsgivarna. Nu erbjuder vi kursen Arbetsrätt del 1 och 2 på plats i distrikten. Även Förhandlingsrådets ledamöter har fått lära sig mer om til lämpning av löneavtalen, så att de ska vara mer påklädda kunskapsmässigt i förhandlingar. De frågor jag brinner för blir man aldrig färdig med! Därför vill jag även i nästa mandatperiod bidra till att löne avtalen omsätts i praktisk handling. FOTO: DAN COLEMAN Marie Granberg Styrelseledamot Ålder: 52 Familj: sambo, tre barn Bor: Hässelby Fritid: skidåkning, träning, skog och natur, dotterns tävlingsdans m.m. Utbildning: sjukgymnastexamen Stockholm 1985, magisterexamen 2005, OMT steg II, psykoterapi steg 1, kognitiv beteendeterapi, steg 1 Yrkesbakgrund i korthet: geriatrisk rehab vid Jakobs bergs sjukhus , projektledare personalrehab nya förbundsstyrelse? Det är spännande att få vara med och visa vad kåren kan bidra med i framtidens hälsooch sjukvård! Jag har en hel del erfarenhet från Stockholms län och mycket insyn i vad som är på gång. Beslutsfattare jag mött vill ändra hela sättet att se på hälso- och sjukvårdarbete; de vill att vi som vårdgivare och landsting inte längre ska vara motparter, utan i stället samarbetspartners med patienten i centrum. Nu när politikerna och vårdsbranschen tar nya steg, måste vi som kår och förbund vara alerta och beredda att agera. OMVAL i Stockholms läns landsting , privatpraktiker med egen etablering på Prima Rehab sedan 1994 Facklig erfarenhet: studentrepresentant LSR Stockholm 1985, i dag tät kontakt med LSR Stockholm som ordförande för Föreningen Privatpraktiserande Sjukgymnaster i Stockholm Särskilt engagemang i: framtidens hälso- och sjukvård, privatpraktikerfrågor Hela sjukvårdsystemet kommer att förändras framöver. Vårdvalet är här för att stanna, så kåren behöver själv hitta och leda sin roll. Inte bara säga stopp och bevaka våra positioner för då blir vi förbisprungna och överkörda. Vi har mycket att bidra med på andra områden än de traditionella i hälso- och sjukvården och kan göra stor nytta i samhället via vår syn på människan, på hälsa och vad som främjar den. Det är också viktigt att LSR är med och påverkar situationen för småföretagare, steget in i sjukvårdsbranschen är ofta stort och arbetssituationen osäker. Jag har klinisk erfarenhet från både offentlig och privat vård och därför en god överblick över hur sjukgymnaster arbetar. Jag har även suttit med i flera beslutande organ och referensgrupper i landstinget vilket har gett mig möjlighet att påverka men främst en kunskap om hur sjukvården i dag fungerar. Jag har även byggt upp ett nätverk bland beslutsfattare och sett att det lönar sig att formulera sina argument. Som person är jag bra på att samla in olika åsikter, se det väsentliga i dem och sedan skapa en helhetsbild av en aktuell situation. fysioterapi

5 INFÖR KONGRESS 2012 Mari Lundberg Styrelseledamot Ålder: 43 år Familj: två barn Bor: Billdal i utkanten av Göteborg Fritid: fotbollstränare flicklag, vänner, träning, natur, foto, styrelsearbete Utbildning: sjukgymnastexamen Göteborg 1992, disputerad 2006 Yrkeserfarenhet i korthet: primärvård och slutenvård i Göteborg , doktorand vid GU , forskningsledare i primärvården , lektor på KI och på GU , i dag studierektor vid Vårdalinstitutet och kliniker på Spinecenter i Göteborg Facklig erfarenhet: styrelseledamot i Sektionen för smärta och sensorisk stimulering 2008, dess ordförande sedan 2009 Särskilt engagemang i: en stark yrkesidentitet, förbundets sektioner nya förbundsstyrelse? Det ligger i linje med att ha varit med i sektionsstyrelsen, att på en ännu högre nivå försöka driva och påverka hur sjukgymnastik ska uppfattas, vad sjukgymnastik är och hur man kan verka för att det ska synas i olika delar av hälso- och sjukvården. Vi har redan en självklar plats, men jag vill verka rent organisatoriskt för att synas ännu mer och att vår unika kompetens blir tydlig för fler. Att den sjukgymnastiska identiteten ska För att kunna vara tydlig utåt, måste vi vara överens inåt. vara stark oavsett vilket uppdrag eller tjänst man för ögonblicket har. Det behöver inte vara en motsättning mellan olika delar av yrket. Vi är i första hand sjukgymnaster, inte kliniker eller forskare, privatpraktiker eller lärare! För att kunna vara tydlig utåt, måste vi vara överens inåt. Vi behöver också enas kring specialistordningen och se till att en specialistexamen är detsamma i hela landet. Sektionerna är en viktig del av organisationen, dem tror jag man kan man utveckla, organisatoriskt och innehållsmässigt. Jag har och har haft olika typer av uppdrag och tjänster inom primärvård, slutenvård, privatvård och dessutom varit lektor, varit arbetslös och driver i dag egen firma, är forskare, arbetar kliniskt och är fackligt aktiv i en sektion. Därmed har jag erfarenheter ur en stor del av den bredd som finns i både ämnet och yrket, vilket kan vara en stor förtjänst i styrelsearbetet. FOTO: KENNET RUONA Cecilia Winberg Styrelseledamot Ålder: 42 år Familj: man, tre barn Bor: Hjärup utanför Lund Fritid: böcker, löpning, scouting Utbildning: sjukgymnastexamen Lund 1991, magister 2001, specialistkompetens inom neurologi 2002 Yrkeserfarenhet: neurologisk rehabilitering inom primärvård samt privat öppenvård, har drivit praktik på egen etablering sedan 1994, sedan 2010 doktorand vid Lunds universitet Facklig erfarenhet: varit ledamot i LSR Service AB, LSR:s etiska råd samt LSR Distrikt Skåne, i dag ordförande i sektionen för neurologi Särskilt engagemang i: tydliggöra professionen utåt, stärkt kåranda inåt, specialistkompetens förbundsstyrelse? Jag har facklig erfarenhet på både regionaloch sektionsnivå, men det är genom ett förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen som man har den största möjligheten att påverka, som jag ser det. Där kan man också få den bästa inblicken i och kunskaper om förbundets arbete både inom organisationen och utåt. Den nuvarande styrelsen har gjort ett bra arbete med att tydliggöra sjukgymnastkårens unika uppdrag i hälso- och sjukvården och det arbetet måste LSR fortsätta med. Om professionens insatser blir tydligare för beslutsfattare och politiker leder det på sikt till bättre arbetsvillkor för oss sjukgymnaster, tror jag. Sedan anser jag att vi måste fortsätta jobba för att få vår specialistkompetens godkänd av Socialstyrelsen. En annan viktig fråga är att stärka tryggheten för sjukgymnaster oavsett finansiering eller anställningsform för att kunna skapa möjlighet att planera sin framtid. Men det är kongressen i november som ska besluta vilka frågor förbundsstyrelsen ska satsa på under mandatperioden. Det känns självklart att det är så och det kan leda till engagemang i nya riktningar. Alla ska få cred för sin kompetens. medlemmarna kan ha nytta av just dina Även om jag är privatpraktiker i grunden har jag en nyanserad bild av den privata vården. Sjukgymnaster arbetar i olika verkligheter och jag vill främst arbeta för att alla ska få cred för sin kompetens och att vi ska bli bättre på att uppskatta varandra för de kunskaper vi har både inom organisationen och utåt mot omvärlden. Som person är jag objektiv, jag tar oftast ett steg bakåt och analyserar vad som positivt och negativt i olika situationer. Därför dras jag inte så lätt med i känslor eller stämningar, utan grundar helst beslut på fakta. 22 fysioterapi

6 FOTO: PRIVAT Mikael Hjerne Styrelseledamot Ålder: 46 år Familj: gift, tre barn Bor: Bankekind utanför Linköping Fritid: fotbollstränare flicklag, golf, fysisk träning Utbildning: sjukgymnastexamen i Boden 1995, ledarskap i strategiskt personalarbete samt i hälso- och välfärdsorganisationer, Linköpings landstings ledarutvecklingsprogram Yrkeserfarenhet i korthet: undersköterska 80-talet, geriatrik, hem- och dagrehabilitering , facklig företrädare LSR/Saco i Östergötland , vårdenhetschef på Rehab Öst i Norrköping , i dag tillbaka som facklig företrädare på heltid Facklig erfarenhet: lokalt aktiv sedan länge, i dag ordförande i LSR Distrikt Östergötland Särskilt engagemang i: höjda löner, mer samarbete distrikt/sektioner förbundsstyrelse? Jag tror att min bakgrund av lokalt fackligt arbete samt att jobba fackligt på heltid kan vara till nytta i förbundsstyrelsen. Jag kan de traditionellt fackliga frågorna; jag sitter i samverkan med arbetsgivare i kommun och landsting, jag jobbar med löneöversyner, riskanalyser, påverkansarbete, individärenden och så vidare. Min insyn i och kunskap i sådana frågor gör att jag kan tillföra mycket. Det är även en chans för mig att få inblick i vad som sker i angelägna frågor för kåren över hela landet, vilket vidgar mina vyer och ger ännu mer energi i det lokala arbetet. Att lyfta professionsfrågorna ännu mer. Vi måste bli bättre på att visa vad vi kan bidra med inom hälso- och sjukvården men även för folkhälsan, vilket i sin tur kan påverka lönefrågan. Vi ska ha ett löneläge som speglar vår kompetens! Fackliga frågor och professionsfrågor hänger ihop och jag tror att vi kan komma längre om distriktsråd och yrkesråd möts och kanske driver vissa frågor tillsammans. Sektionerna har mycket kunskap i yrkesfrågorna och distrikten inom de lokala fackliga lönefrågorna. Ett ökat samarbete betonar även att LSR är både ett yrkesoch fackförbund. Det är också viktigt att sjukgymnasterna själva blir bättre på att argumentera för bättre lönevillkor. I mitt distrikt ska vi nu erbjuda löneskolor med målet att medlemmarna ska vara bättre rustade i sina löne- och medarbetarsamtal. Min bakgrund av långvarigt facklig engagemang är något jag helt säkert kan bidra med i förbundsstyrelsen. Att jag varit chef är heller ingen negativ erfarenhet. Dessutom tycker jag fortfarande att det är fantastiskt roligt att jobba fackligt för att medlemmarna ska få bättre villkor! Välkommen på frukostseminarium med EHSS! Mousetrapper flexible Trådlös ergonomi framför datorn! Bilbo & Co. Med start i oktober kommer den svenska ergonomiföreningen EHSS ha sina frukostseminarier hos oss på Tegnerlunden 14 i Stockholm. Seminarierna anordnas i samarbete med ergonomisektionen inom LSR, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. I samband med seminarierna kan du också prova Mousetrapper det ergonomiska musalternativet som förebygger besvär som musarm, ont i axlar och stel nacke. För mer information, anmälan och pris gå in på: Showroom: Tegnérlunden 14 fysioterapi

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Chefen är ingen batteriladdare

Chefen är ingen batteriladdare Den ledande tidningen inom sjukgymnastik 02.2013 TITELN: Regeringen föreslår namnbyte AKTUELLT: Lönerna ökade under 2012 LEDARSKAP TEMA MOTIVATION, KREATIVITET, KOMMUNIKATION & ARBETSLEDNING LIVSLÅNGT

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Det måste kännas roligt att leda. Lusten måste vara större än bekymren. Barbro Fridén, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Framtidens Karriär Läkare Rutiner skymmer sikten för läkarprofessionen

Läs mer

Psykolog. Organisera förskolan efter små barns behov. TIdNINgEN. Forskare i ny bok: Lars Ahlin avgår vid nästa kongress. Aktuellt: Sexologiserien:

Psykolog. Organisera förskolan efter små barns behov. TIdNINgEN. Forskare i ny bok: Lars Ahlin avgår vid nästa kongress. Aktuellt: Sexologiserien: Psykolog TIdNINgEN nr 9 2012 sveriges psykologförbund Aktuellt: Stora Psykologpriset till Aniko Bartfai Debatt: Beslut om utvisning strider mot psykologisk kunskap Sexologiserien: Hypersexuell störning

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

l l l Nr 2 maj 2012 Forskning en garant för välfärden På väg ut på arbetsmarknaden här får du goda råd

l l l Nr 2 maj 2012 Forskning en garant för välfärden På väg ut på arbetsmarknaden här får du goda råd l l l Nr 2 maj 2012 Forskning en garant för välfärden På väg ut på arbetsmarknaden här får du goda råd INNEHÅLL 2 TEMA FORSKNING Forskningen gör skillnad men är ingen dans på rosor...4 SRATs förbundsordförande:

Läs mer

Rapport medlemsundersökning 2012

Rapport medlemsundersökning 2012 Rapport medlemsundersökning 2012 Innehåll 1. Syfte och metod 3 2. Respondenterna. 4 3. Reflektion och sammanfattning... 6 4. Vad skapar värde för medlemmarna?... 10 5. Hur värderas den lokala verksamheten?...

Läs mer

07.2013 TEMA PLUS ELEVHÄLSA. Enkät: Studenter från hela landet tycker till! Går ekvationen ihop utan sjukgymnaster i skolan?

07.2013 TEMA PLUS ELEVHÄLSA. Enkät: Studenter från hela landet tycker till! Går ekvationen ihop utan sjukgymnaster i skolan? Den ledande tidningen inom sjukgymnastik 07.2013 PLUS Enkät: Studenter från hela landet tycker till! ELEVHÄLSA TEMA Går ekvationen ihop utan sjukgymnaster i skolan? FORSKNING Hur kan vi jobba med rörelserädsla?

Läs mer

Välkommen att ta del av sektionens årsutskick 2012!

Välkommen att ta del av sektionens årsutskick 2012! 1 Det har varit ett viktigt år, där hela vår yrkeskår tagit riktning framåt. Sektionen bytte namn till Fysioterapeuter inom Mental Hälsa i samband med årsmötet. Kongressen i november beslutade att verka

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Distriktsläkaren Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Spännande aktuella fackliga frågor tt som nytillträdd ordförande i Svenska

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

plus Diagnos direkt sparar pengar Aktuell forskning om fetma hos barn och unga nytt namn Riksdagen röstade ja till titelbytet

plus Diagnos direkt sparar pengar Aktuell forskning om fetma hos barn och unga nytt namn Riksdagen röstade ja till titelbytet Den ledande tidningen för fysioterapeuter 01.2014 aktuellt Riksdagen röstade ja till titelbytet intervjun Alexander Majorov är Sveriges nya medaljhopp i konståkning plus Aktuell forskning om fetma hos

Läs mer

gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll

gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll appendix #4 2010 ledare I barndomens sagor framställs en läkare som en doktor med vit rock och stetoskop runt halsen. Doktorn får vara med i lekarna som en person som jobbar på sjukhus och som hjälper

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Valberedningens ställningstagande

Valberedningens ställningstagande Valberedningens ställningstagande Valberedningen försöker med sitt förslag spegla medlemsspridningen i förbundet i så många avseenden som möjligt. Att täcka in samtliga aspekter har dock inte varit möjligt.

Läs mer

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta?

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta? Louise Bentley Vårdcentralschef och medicinskt samordningssansvarig läkare Specialistläkare handkirurgi Vårdcentralen Tvååker Närsjukvården Region Halland Slutredovisning av ledarskaps-st Att som läkare

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT SALUT Ett fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda antaget av Kommunals kongress 2004 Innehåll Bakgrund 7 Fackligt socialt handlingsprogram

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

forskning pågår Prioriteringar inom sjukgymnastik vägen från en icke-fråga till aktuellt forskningsfält Sammanfattning

forskning pågår Prioriteringar inom sjukgymnastik vägen från en icke-fråga till aktuellt forskningsfält Sammanfattning forskning pågår Vetenskaplig red. Birgit Rösblad Prioriteringar inom sjukgymnastik vägen från en icke-fråga till aktuellt forskningsfält MARI BROQVIST OCH PER CARLSSON Sammanfattning Prioriteringar i hälso-

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Uppdrag Kunskap. Seniorer utvecklar vård och omsorg

Uppdrag Kunskap. Seniorer utvecklar vård och omsorg Uppdrag Kunskap Seniorer utvecklar vård och omsorg UPPDRAG KUNSKAP Seniorer utvecklar vård och omsorg Kontakt: Vårdalinstitutet Institutionen för hälsovetenskaper Lunds universitet Box 157 221 00 Lund

Läs mer

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Framtidens Karriär Sjuksköterska Många vägar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Goda villkor krävs för att säkra kompetens inom

Läs mer