Frågor & Svar om Specialistutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor & Svar om Specialistutbildning"

Transkript

1 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan hänvisa till inhämtad kunskap via kurser och klinisk erfarenhet från grundutbildningen? 5. Ska specialistkommittén godkänna mitt val av handledare och bedöma min individuella studieplan för den kliniska handledningen? 6. Får jag något skriftligt besked på att min individuella studieplan eller ansökan om specialistkompetens är godkänd? 7. Vad innebär dispens och när kan jag söka det? 8. Vad krävs för att bli specialist? 9. När skickar jag med alla intyg för genomförda kurser m.m. och tjänstgöring? 10. Vilka sitter i specialistkommittén och bedömer min ansökan? 11. Hur ska jag planera min kliniska utbildning och vad ska den innehålla? 12. Vad innebär auskultation? 13. Vad innebär randutbildning? 14. Hur bedöms klinisk kompetens? 1. Vad krävs för att handledaren ska bli godkänd? Handledaren ska vara specialistkompetent inom sökt område och vara kliniskt verksam på minst 20 %. Det finns möjlighet att ha flera handledare i kombination, där en av dem måste vara specialistkompetent fysioterapeut/sjukgymnast. Handledning kan ske på distans. Har du svårigheter att hitta handledare trots försök så ta kontakt med förbundet. 2. Hur arvoderas handledaren? Ytterst är det du och din arbetsgivare som måste komma överens om vad som ingår i dina arbetsuppgifter. Utgångspunkten är dock att man i egenskap av specialist också har rollen som kunskapsförmedlare och att detta ingår i arbetet. Att handleda andra kollegor är också mycket meriterande. Fysioterapeuterna Postadress Box 3196, Stockholm Besöksadress Vasagatan 48 Telefon E-post Webbadress Bankgiro Plusgiro

2 Sida 2/5 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? När du har arbetat i 2 år och vet vilket område du vill specialisera dig inom så kan du påbörja din utbildning. Det gör du genom att: ansöka om att få godkänd handledare (se blankett och info på hemsidan) formulera en individuell studieplan som du går igenom med din handledare och chef Observera att klinisk utbildning, akademisk fortbildning (magister) och ämnesspecifik fördjupning sker parallellt. 4. Ska specialistkommittén godkänna mitt val av handledare och bedöma min individuella studieplan för den kliniska utbildningen? Specialistordningens handläggare hanterar ansökan om godkännande av handledare, löpande under året, på delegation från specialistkommittén. Ansökan om individuell studieplan skickas in för granskning och godkännande till specialistkommittén vid något av de två årliga ansökningstillfällena: 1 februari eller 1 september. 5. Kan jag i min studieplan hänvisa till inhämtad kunskap via kurser och klinisk erfarenhet från grundutbildningen? Nej. Specialistutbildningen motsvarar klinisk fördjupning och specialisering på avancerad nivå efter grundutbildningen. Det är därmed ej möjligt att hänvisa till inhämtad kunskap via kurser eller klinisk utbildning/erfarenhet från grundutbildningen. 6. Får jag något skriftligt besked på att min individuella studieplan eller ansökan om specialistkompetens är godkänd? Du får ett besked per mail och det ska betraktas som ett skriftligt besked. 7. Vad innebär dispens och när kan jag söka det? Du kan pröva att söka dispens om du: har arbetat mer än 5 år inom specialistområdet redan har en magisterexamen har genomfört ett fördjupningsarbete inom valt specialistområde har genomfört en presentation i ett vetenskapligt sammanhang har gått igenom de övergripande respektive de specifika förväntade läranderesultaten inom valt specialistområde och själv bedömer att du uppfyller dem samt kan motivera detta

3 Sida 3/5 Särskild blankett finns för detta. Ifylld dispensansökan skickas in tillsammans med ifylld ansökan om specialistkompetens. Specialistkommittén gör en samlad bedömning av akademisk kunskap, ämnesspecifik kunskap och klinisk erfarenhet. Kommittén tar också hänsyn till om du haft möjlighet att samverka och samarbeta under din utveckling till specialist. 8. Vad krävs för att bli specialist? Specialistkommittén gör en sammanvägning av klinisk erfarenhet under handledning, akademisk fortbildning (magister), samt ämnesspecifik fördjupning. Alla 3 delarna är lika viktiga. Den sökande ska kunna visa både bredd och djup inom valt specialistområde. Det betyder att man behöver ha fortbildning även utanför det specifika specialistområdet men som relaterar till detta. Observera att inte enbart formella kurser räknas utan det är det systematiska lärandet som är viktigt. Det finns områden inom fysioterapi där kursutbudet inte är så stort. Då är det särskilt viktigt att visa på annat systematiskt lärande. Till exempel, auskultationer, randutbildning, litteraturstudier, nätverk och internutbildning. 9. När skickar jag med alla intyg för genomförda kurser med mera och tjänstgöring? Olika former av intyg för genomförda kurser med mera och tjänstgöring skickas bara in vid ansökan om specialistkompetens. Olika former av intyg för genomförda kurser (till exempel ladokutdrag), från auskultationer och deltagande vid seminarium/workshop/konferens samt intyg från klinisk tjänstgöring skickas bara in i vid Ansökan om specialistkompetens respektive Ansökan om dispens från handledning, se vidare bilaga 5 i blanketten Ansök om specialistkompetens. Skicka in ett exemplar av varje intyg. Ta en kopia på respektive originalintyg som ska vara signerade av den som utfärdat intyget. Sortera in dessa tillsammans med "originalansökan". Dessa kopierade intyg behöver ej vidimeras. Däremot ska de två bilagorna Sammanställning kurser med mera och Sammanställning klinisk erfarenhet vidimeras (ej av anhörig eller chef) samt skickas in i sex exemplar 10. Vilka sitter i specialistkommittén och bedömer min ansökan? Specialistkommitténs 5 ledamöter är alla själva specialister inom olika områden. De är alla själva kliniskt verksamma och är nominerade av sektionerna och antagna av Förbundsstyrelsen (FS).

4 Sida 4/5 11. Hur ska jag planera min kliniska utbildning (fördjupning) och vad ska den innehålla? Du ska se till att dina erfarenheter avspeglar hela specialistområdets specifika förväntade läranderesultat samt de övergripande förväntade läranderesultaten så som det är beskrivet i dokumentet Specialistordning. Ta vägledning av det som beskrivs generellt gällande vad som innefattas inom valt specialistområdets verksamhetsområde. Om du arbetar vid en specialistmottagning är det särskilt viktigt att bredda sig genom auskultationer. Om du däremot arbetar i en mer allmän verksamhet kanske du behöver spetsa dig på samma sätt. Du kan också behöva skaffa dig erfarenheter utanför specialistområdet men som är relaterat till detta, så kallad randutbildning. Exempel på randutbildning: En fysioterapeut som till exempel önskar söka specialistkompetens inom psykiatri/psykosomatik kan behöva relaterad kunskap inom neurologi och geriatrik. 12. Vad innebär auskultation? Auskultation är när man konsulterar en kollega eller motsvarande, utanför den egna verksamheten som har särskild kompetens avseende en viss aspekt eller moment. Om du arbetar vid en specialistmottagning är det särskilt viktigt att bredda sig genom auskultationer. Om du däremot arbetar i en mer allmän verksamhet kanske du behöver spetsa dig på samma sätt genom auskultationer. När du auskulterar bör du till varje tillfälle välja ut 1-2 frågeställningar (strategier, metoder etc.) inför besöket. Reflektera över gjorda erfarenheter och dokumentera dessa i en auskultationsdagbok som vidimeras av den du auskulterar hos. 13. Vad innebär randutbildning? Du kan också behöva skaffa dig erfarenheter utanför specialistområdet men som är relaterat till detta, så kallad randutbildning. Randutbildning innebär en sammanhängande period kliniskt arbete för att nå bredd inom valt specialistområde eller inom relevant närliggande områden till valt specialistområde. Exempelvis: En fysioterapeut som önskar söka specialistkompetens inom mental hälsa kan behöva relaterad kunskap inom neurologi och geriatrik. 14. Hur bedöms klinisk kompetens? Kompetens är ett komplext och integrerat begrepp som innefattar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt tillsammans. Kompetens är utvecklingsbart,

5 Sida 5/5 förändras över tid och måste ständigt uppdateras. Ett enskilt test eller en ensam faktor kan inte avgöra kompetens på ett rättvist sätt. Kommittén gör därför en samlad bedömning av hur kunskaper, färdigheter och förhållningssätt har integrerats i det dagliga arbetet. Är dina frågor fortfarande inte besvarade är du välkommen att kontakta specialistkommitténs handläggare,

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer