Så ska vi tolka det nya avtalet. Kunderna uppskattar TAB. Posten går ihop med Post Danmark. TV-meteorolog slår larm om klimatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så ska vi tolka det nya avtalet. Kunderna uppskattar TAB. Posten går ihop med Post Danmark. TV-meteorolog slår larm om klimatet"

Transkript

1 Nr 50 - maj 2008 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Kunderna uppskattar TAB Kunderna har fortsatt förtroende för TAB. Det visar den årliga kundenkäten som nu är klar. Årets kundindex är det tredje högsta sedan starten Dock är det något lägre än förra året, 4,38 mot 4,47. Indexet bygger på kommenterar från kunderna där 5 är högst. Enkätsvaren visar att våra kunder uppskattar oss som affärspartner, samtidigt som vi är duktiga på att lösa tidningarnas problem, säger TAB:s marknadschef Hans-Ola Bodin. Dock finns det områden som kan förbättras, fakturornas utformning är ett exempel. SIDAN 4 Posten går ihop med Post Danmark TAB:s ägare svenska Posten har för avsikt att gå samman med Post Danmark. Fusionen väckte stor uppmärksamhet i medierna när den presenterades av näringsminister Maud Olofsson. Den nya koncernen kommer att få anställda och ha sitt huvudkontor i Solna. Ett gemensamt logistikbolag bildas medan kärnaffären meddelanden fortsatt drivs i var sitt bolag. Samgåendet kommer inte nämnvärt att påverka TAB:s anställda, säger TAB:s VD Mats Berlin. Vi ska fortsättningsvis dela ut tidningar kostnadseffektivt och med hög kvalitet. SIDAN 5 TV-meteorolog slår larm om klimatet Klimatförändringarna är ett hot, inte bara mot miljön utan mot stabiliteten i samhället. Det säger TV-meteorologen Pär Holmgren, som i det här numret svarar på frågor om hur allvarligt läget är. Så länge som den globala uppvärmningen håller sig under två grader blir inte de totala problemen extremt stora, men någonstans över den gränsen börjar jordens eget klimatsystem att reagera, säger han. Vi är farligt nära den tröskeln och det största hotet är att allt bara rullar på, att tiden går utan att politikerna fattar delvis mycket obekväma beslut. SIDAN 7 Vad händer i din region? SIDAN 8 För tidningsdistributörerna innebär det nya löneavtalet vissas förändringar. Tabloiden reder ut begreppen. Så ska vi tolka det nya avtalet Det nya löneavtalet för tidningsdistributörer innebär delvis nya regler och ett nytt sätt att beräkna löner. Tabloiden har tagit fram ett antal fall som kan inträffa i praktiken och beskriver hur det nya avtalet ska tolkas i dessa fall och vad det innebär för medarbetarna. Våra exempel gäller: 1. Lång väntetid 2. Kort väntetid 3. Tillkännagivande av extratid 4. Tidningsutgivning på helgdag 5. Extra tur 6. Tung tidskrift 7. Försening på grund av trafikproblem 8. Distributör på söndagar SID 3

2 2 I den härliga tid Det finns en alldeles speciell nyans av grönt som bara kan förnimmas en kort tid varje år. Det är den färg som den första skira grönskan har i slutet av april. Som genom ett trollslag börjar löv försiktigt slå ut på trädens och buskarnas grenar och klara vårdagar får solens strålar grönskan att lysa med den där speciella färgen. En färg som inte låter sig beskrivas, som måste upplevas. Under senare delen av våren och under sommaren övergår grönskan till en tyngre, mer mogen grön färg, som liksom den då syrerika luften skänker andra härliga upplevelser. Den där klara och skira färgen har dock gått förlorad vid det laget. Kanske är det så att den där känslan som färgen framkallar är så härlig just för att den är så övergående, så förgänglig. I ena sekunden säger naturen yrvaket god morgon, luften är klar och grönskan börjar spira. I nästa stund har allting rusat på, exploderat i grönska och vi har snabbt tagit för givet att det är så det skall se ut runt omkring oss. Den förundran och glädje som vi först kände har förbytts i ett lite blaserat igenkännande. Kanske är det så i vår tid, då vi ständigt och hela tiden matas med intryck, budskap och kommunikation, att vi håller på att förlora känslan för det lilla, det ömtåliga och tillfälliga. Det som är här och nu. Det som bara finns och inte kräver något av oss. Som den första grönskans färg, en tidig vårmorgon. Ni som valt att arbeta med distribution av morgontidningar får upplevelser som större delen av samhället sällan eller aldrig möter. Snöoväder, halka, låsta portar, krånglande bilar, trasiga lampor och saknade tidningar tillhör de mer prövande inslagen. Hur mycket man än planerar och förbereder sig kommer dessa typer av händelser alltid att inträffa någon gång. De är en del av yrket som man får ta med jämnmod. De positiva upplevelserna som arbetet möjliggör är dock svåra att överträffa. Trots att man har många tidningar att dela ut och det inte finns tid för någon längre meditation, hoppas jag att alla har någon möjlighet att titta sig runt, att se och förnimma. Att i tidigt morgonljus komma nära rådjur och andra djur kan vara ett minne för livet. Att höra naturen försiktigt vakna är som balsam för själen. Att få se den gröna färgen tidigt en vårmorgon uppväger en del av mörkret och svårigheterna under hösten och vintern. Ta vara på den här tiden, den rinner snabbt förbi. Ladda sinnen och känslor med den kraft och förnyelse som finns i naturen. Spana efter färgen. Se, lyssna och känn. Nuet är det som förrinner medan vi oroar oss för den morgondag som snart är en saknad gårdag. Mats Berlin Verkställande direktör Tidningstjänst AB TAB bäst fyra månder i rad! År 2008 har börjat bra för TAB rent kvalitetsmässigt. De tre första månaderna 2008 stoltserar TAB med branschens bästa utdelningskvalité. Eftersom vi även var bäst i december månad innebär det att TAB de senaste fyra månaderna har haft branschens lägsta reklamationstal! Mitt i all segersötma finns dock tyvärr även inslag av en lite mer besk ton: Vi har för 2008 satt upp ett reklamationsmål på 0,75 promille (exkl månaderna juni-augusti). Ingen av årets första tre månader har vi klarat av att uppnå detta mål. I januari hade TAB-regionerna en reklamationsnivå på 0,79 promille och i februari förbättrades vår kvalité till 0,77 promille. Mars blev lite av ett bakslag, då vi noteras för nivån 0,84 promille. Totalt hade branschen i janu- Bil med elektronisk budbok med larmfunktion. När får vi larm i Karlstad? Läste med stort intresse i senaste Tabloiden om elektroniska adressböcker med larmfunktion. När får vi i Karlstad tillgång till en larmfunktion. Det händer mycket på stan, inte minst fredag- och lördagnätter! Sola i Karlstad Svar: Hej Sola i Karlstad! Vi har valt att prioritera regionen i Hudiksvall när vi gjort vår plan för expansion av eböcker, d v s de elektroniska adressböckerna med funktionerna start/stopp/larm. Det beror på att Arbetsmiljöverket i detta områden krävt att vi snabbt skall ge våra distributörer möjlighet att larma om något oväntat inträffar på tidningsturen. Vad jag känner till har Arbetsmiljöverket endast ställt krav på TAB på att distributörerna skall kunna larma under tidningsturen. Jag känner inte till någon annat utbärningsbolag som fått detta krav. Man kan ju fundera på om Arbetsmiljöverket valt rätt område att ställa krav. Det skulle inte förvåna mig om buset är mer påtagligt på större orter, till exempel Stockholm, Göteborg och Malmö! Så här ser vår utrullningsplan Reklamationer i branschen månadsvis Promille ari en reklamationsnivå på 1,31 promille och i februari och i mars 1,50 promille. Hans-Ola Bodin, TAB:s marknadschef: Det är verkligen kul att vi kan vara bäst månad efter månad. Det är ett bra kvitto på att våra långsiktiga satsningar ut just nu och som du kan se kommer Karlstad troligen först under 2009 att få larmfunktionen: Våren 2008: Hälsingland Hösten 2008: Norrbotten, Norra Västerbotten samt Motala/ Vadstena 2009: Övriga TAB-områden Men planen kan ändras om vi till exempel får nya krav från Arbetsmiljöverket. Men det vet vi inget om just nu. Göran Persson Personalchef, TAB Ordet är fritt Välkommen med insändare till vår insändarsida! Högt i tak utlovas. Ordet är fritt! Här får du ställa frågor och komma med synpunkter. Du får gärna vara anonym, men till vår redaktion måste du uppge för- och efternamn, samt adress. Vi ansvarar inte för insänt material och vi förbehåller oss rätten att stryka/korta i texterna. Insänt material returneras ej. Sänd din insändare till Insändare, TAB, Box 1121, STOCKHOLM eller med mail till TAB:s entreprenörer , Januari Februari Mars ,80 = TAB:s reklamationsmål, ej sommar ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 TAB:s Tidningsbärarna Premo Samtliga regioner områden Västsvensk Tidningsdistribution Svensk Morgondistribution på kvalité ger resultat. Nu får vi hoppas att även resten av året blir bra, så att vi kan få stoltsera med branschens bästa kvalité för helåret Diagrammet visar respektive utbärningsbolags reklamationsnivå de första tre månaderna Vad gör vi med buntband och plastfilmer? Enligt TAB:s miljöpunkter skall Vi källsortera där det är praktiskt möjligt sorterar vi papper, mjukplast, batterier, farligt avfall, wellpapp, elektronik, metall, trä, hårdplast. Hur skall vi som har distrikt som slutar på stan kunna källsortera buntband och plastfilmer? Som det är nu kastar vi skräpet i vanliga soptunnar. Miljö-Pelle Svar: Bra att du läst vår miljöbroschyr Miljö-Pelle! Det är ett vanligt förekommande problem som i huvudsak gäller gång- och cykeldistrikt. Vid bildistrikt kan man normalt, för att inte säga alltid, källsortera restprodukterna när man återkommer till distriktets utgångspunkt. Eftersom vi har buntplatser som ofta är placerade i närhet till där gång- och cykeldistrikt startar, måste vi med miljön i åtanke även vara flexibla med våra lösningar. Vi försöker därför organisera så att distriktet slutar på en plats där vi kan lämna buntband, plastfilmer och ev överupplaga. Tyvärr lyckas vi inte med detta överallt. Då försöker vi lösa problemet genom att komma överens med den anställde om en annan lösning. Kan det eventuellt finnas en miljöstation efter vägen eller vid distributörens bostad? Jag hoppas att även ni ska komma överens om hur källsortering kan ordnas. Ta kontakt med din närmaste chef/arbetsledare. Jan Persson Produktionschef/ Miljöansvarig, TAB

3 Hur ska vi tolka nya löneavtalet? 3 Det nya löneavtalet för tidningsdistributörer innebär delvis nya regler och även sätt att beräkna löner. Vi har därför valt att ta fram ett antal exempel som visar vad det nya avtalet innebär i praktiken. TAB:s personalchef, Göran Persson, försöker reda ut begreppen: 1. Lång väntetid Det har inträffat ett tryckerihaveri en torsdagsnatt, vilket gör att ortens huvudtidning blir två timmar försenad. I normalfallet är sluttiden för distriktet kl Utdelningen av övriga tidningstitlar försenas tills huvudtidningen ankommit till distriktet. Göran: Arbetsskyldigheten upphör vid förseningar över en och en halv timme. Arbetsgivaren kan i detta fall inte kräva att distributören skall genomföra utdelningen. Väljer distributören att påbörja utdelningen skall samtliga tidningar på distriktet delas ut av distributören (om ej annat överenskommits mellan distributören och dennes arbetsledare). Väljer distributören att inte utföra distributionen utgår normal lön, dock ingen väntetidsersättning. Väljer distributören att dela ut tidningarna, trots förseningen, erhålles väntetidsersättning omfattande 1,5 gånger distributörens timlön. OB-tillägg utgår ej. 2. Kort väntetid Buntkörningen till distriktet är försenad 8 minuter. Göran: Ingen väntetidsersättning utgår i de fall förseningen understiger 10 minuter. 3. Tillkännagivande av extratid Arbetsgivaren har missat att, 2 veckor i förväg, informera distributör om att totaldistribution skall ske. Göran: Ingen arbetsplikt råder. I de fall distributören väljer att genomföra totaldistributionen utgår ersättning till distributören. Ersättningens nivå är beroende av försändelsens vikt och distributörens timlön. Inget OB-tillägg utgår tillsammans med ersättningen. 4. Tidningsutgivning på helgdag Tidning väljer att utkomma på en helgdag, dock ej söndag. Göran: Detta kan vara aktuellt t ex på vår nationaldag. De distributörer som arbetar erhåller en extra lön, plus OBtillägg, motsvarande aktuell dags schemalagda arbetstid. Ett alternativ till lön kan vara att distributören erhåller motsvarande ledighet i tid. 5. Extra tur P g a brist på tidningsdistributörer genomförs inte utdelningen på ett distrikt en natt. Arbetsgivaren kommer överens med TAB:s personalchef Göran Persson reder ut begreppen. en distributör att denne, efter dennes ordinarie tur, på dagtid skall genomföra tidningsutdelningen på det distrikt som saknat distributör. Göran: En dagdistribution kan innebära längre distributionstid p g a minskad framkomlighet i trafiken (fler bilar och människor i farten). Distributören som hoppar in och hjälper till med utdelningen bör avlönas enligt sin vanliga tim- lön nattetid och för verkligt arbetad tid på dagen. 6. Tung tidskrift En tidskrift får en stor mängd bilagor, vilket gör att tidskriften, inkl från tryckeriet ibladade bilagor, väger 525 gram per exemplar. Göran: Arbetsplikt råder enbart i de fall det finns en lokal eller central överenskommelse mellan arbetsgivaren och Transport. I de fall överenskommelse saknas med Transport kan arbetsgivaren med respektive distributör överenskomma om vilken ersättning som skall betalas ut. 7. Försening p g a trafikproblem En tidningsdistributör blir försenad 30 minuter p g a nedblåst kontaktledning. Göran: Arbetsgivaren godkänner i efterhand att mertidsersättning skall utgå. Ersättningsnivån motsvarar 1,5 gånger distributörens timlön. Inget OB-tillägg utgår. 8. Distributör på söndagar Får en distributör som är anställd för att arbete en dag per vecka (vanligtvis söndag) avdrag på sin lön om ingen tidningsutgivning sker på den dag anställningen omfattar? Detta kan t ex gälla om nyårsdagen, vilken normalt är tidningsfri, inträffar på en söndag. Göran: Inget löneavdrag sker. Tomas Bengtson i full auktion. I förgrunden syns Marcel Carlstedt. Avtalskonferens i Norrköping I början av mars hade TAB, TAB:s entreprenörer, TU och Transport en avtalskonferens. Man höll Arbetsgivare- och arbetstagarerepresentanter samlades på konferensen. till i Norrköpings Tidningars moderna Mediecenter. Efter välkomstord från Norrköpings Tidningars koncernchef Björn Jacobsson inleddes konferensen med att Tomas Bengtson, TU, och Marcel Carlstedt, Transport, översiktligt gick igenom det nya distributörslöneavtalet. Därefter genomfördes grupparbeten, vilka bland annat hade till uppgift att diskutera hur övergången från tabelldistrikt till tidreglerade distrikt så smidigt som möjligt skall kunna genomföras inom respektive regionalt område.

4 4 Nytt system för bemanning och löner Under det senaste året har TAB tillsammans med konsultbolaget Reveny tagit fram ett nytt bemannings- och lönesystem, kallat HRM (Human Resource Management). Systemet skall ersätta TAB:s gamla planerings- och lönesystem, POL/Unix. POL/Unix har många år på nacken och det har hänt mycket på dessa år vad beträffar till exempel programspråk och användarvänlighet. Vi har nu börjat att övergå från det gamla till det nya systemet. Först ut var regionerna i Motala och Falun. Där började man redan i februari att köra det nya systemet parallellt med det gamla systemet. Allt för att se så att inget blivit felkonstruerat i det nya systemet. I mars startade vi pilotdrift i våra TAB-regioner i Hudiksvall och Skövde, samt hos vår entreprenör Herenco Distribution AB. Vi planerar att samtliga TAB-regioner och entreprenör, under 2008, gått över till att använda vårt nya bemanningsoch lönesystem. Vett och rätt i trafiken Nya förbudsskyltar Som du kanske märkt har det börjat dykt upp nya parkeringsförbudsskyltar. Det handlar om tre olika skyltar för datumparkering: Kunderna ger TAB mycket gott betyg Men vi kan bli bättre på att utforma våra fakturor Vår årliga kundenkät visar att våra kunder fortsätter att gilla det uppdrag vi utför för dem. Enkäten sänds varje år ut till våra huvudkunder och till våra entreprenörer. Dessa får värdesätta olika påståenden på en femgradig skala. Som exempel på påståenden kan nämnas TAB håller hög kvalité i sin distribution. På en 5-gradig skala, där ett högt tal är bra, fick vi detta påstående denna gång 4,75. Några av påståendena bildar sedan något vi populärt brukar Linköping och Eskilstuna tog hem MTD-priser Varje år delar MTD ut två priser inom ramen för MTD Quality Award års prismottagare blev Corren Distribution i Linköping och Prolog KB i Eskilstuna. Linköping fick pris för bästa totala utdelningskvalité för kalla kundindex. Vårt kundindex blev denna gång, även detta på en femgradig skala, 4,38, vilket är en liten försämring mot förra årets betyg 4,47. Samtidigt är årets notering den tredje högsta sedan vi startade med våra kundenkäter Vår lägsta notering, 4,00, härstammar från 2001 som också är det första året vi systematiskt började kartlägga våra kunders syn på TAB. Enkätsvaren visar att våra kunder uppskattar oss som affärspartner, samtidigt som vi är duktiga att lösa tidningarnas MTD-tidskrifter och Eskilstuna fick pris för bästa resultatförbättring under året. Tidigare har bland annat TAB-regionerna i Hudiksvall och Falkenberg erhållit pris i denna ärofyllda tävling. Vem får 2008 års priser och därtill förknippad stor ära? Och kanske tacksamhet från nöjda tidningsläsare? problem. Något annat som får högt betyg är vår transport- och utdelningskvalité. Tyvärr visar även enkätsvaren att vi har en hel del som vi kan bli bättre på, till exempel fakturautformning och återkoppling till tidningarna om reklamationsfrekvenser. TAB:s marknadschef, Hans-Ola Bodin, säger: Även förra året fick vi signaler på att våra fakturor är svårtydda. Något som vi försökt rätta till, men som vi uppenbarligen inte lyckats fulls ut med. Nu får vi ta oss ytterligare en funderare på hur vi skall göra för att våra kunder enkelt skall kunna tyda vår fakturering. Hans-Ola sammanfattar: Överlag har vi återigen fått ett mycket bra betyg. Något som vi alla i TAB skall vara stolta över. Kunderna uppskattar vår kvalité, våra prisnivåer och de affärsrelationer man har med TAB. Sedan finns det, som alltid, saker vi kan och ska göra på annat sätt. Nu vår vi i ledningen gå igenom enkäten noggrant och ta fram aktivitetsplaner inom de områden där vi fått sämst betyg. Vi måste hela tiden sträva efter att bli bättre. Några av de som fixade vinsten till Linköping. På bilden saknas en stor mängd duktiga tidningsdistributörer. Här får man inte parkera ett fordon på en dag med udda datum (1, 3, 5 osv). Här får man inte parkera ett fordon på en dag med jämnt datum (2, 4, 6 osv). Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. Irene Palm och Ulf Norrbom från Corren Distribution mottog priset i Stockholm. Prolog:s Eskilstuna-enhet visar stolt upp sitt diplom. På bilden syns, från vänster, passbudet Bo Ekroth, budvärden Jane Gyllhag, nattförman Annika Edlund, kundtjänstens Metti Oksman och passbudet Heikki Savolainen

5 Det nya bolaget Årlig omsättning på 45 miljarder kronor Drygt anställda Huvudkontor i Stockholm Svenska staten och anställda i Sverige äger 60 procent av aktierna, resterande aktier ägs av danska staten, riskkapitalbolaget CVC Capital Partners och de danska anställda postmedarbetarna De anställdas ägarandel får högst uppgå till 3 procent Svenska staten utser fyra styrelsemedlemmar, danska staten tillsammans med CVC utser fyra medlemmar. Arbetstagarna får tre representanter i styrelsen. Post Danmarks stora ägarandel i belgiska posten De Post- LaPost ingår Målsättningen är en börsnotering inom 3 5 år Börsanalytiker beräknar ett ev börsvärde till cirka 25 miljarder kronor Samgåendet skall godkännas av danska Parlamentet och svenska Riksdagen 3 frågor om fusionen Hur påverkas de anställda? Huvuddelen av medarbetare kommer inte att beröras då medarbetarna i den traditionella postverksamheten kommer att vara anställda i sina nationella bolag. Logistikverksamheten samlas i ett övergripande bolag. Hur påverkas postverksamheten i Sverige? Samhällsuppdragets utformning kommer precis som tidigare att vara en fråga för regering och riksdag. Brevbäringen i Sverige kommer även framgent att skötas av ett svenskt meddelandebolag under Postenvarumärket. Att postlagen uppfylls övervakas av PTS. På samma sätt kommer samhällsuppdraget i Danmark att skötas av Post Danmark precis som idag. Vad innebär förslaget att medarbetarna kan bli delägare? I den avsiktsförklaring som undertecknats av svenska staten, danska staten och CVC finns angivet att medarbetarna ska beredas möjlighet att köpa aktier i det nya bolaget. Ytterligare information om detta kommer så snart det blir mer konkret. TU samordnar digital satsning Tidningar som ingår i TU:s e-pappersprojekt har kommit överens om att satsningar på publicering på e-papper fortsättningsvis skall göras gemensamt och inte som tidigare individuellt för varje tidning. Nyhetspubliceringen på e- papper har fått en skjuts framåt, bland annat genom Amaxons nya läsplatta Kindle. TAB får delvis ny ägare Posten går samman med Post Danmark Som du säkert noterat i press, radio och TV har TAB:s ägare svenska Posten i avsikt att gå samman med Post Danmark. I grunden är både svenska Posten och Post Danmark två välskötta företag. Genom samgåendet vill man skapa en konkurrenskraftigare koncern som skall möta förväntningar från kunder, ägare och anställda på en alltmer konkurrensutsatt nordisk postmarknad och på en framtida avreglerad europeisk postmarknad, samtidigt som man vill värna de bägge ländernas krav på samhällsservice. Den europiska postmarknaden förväntas avregleras 2011, vilket kommer att ställa ökade krav effektivitet, till exempel genom stordriftsfördelar. Ökad effektivitet är ett krav om man långsiktigt skall kunna vara framgångsrik på postmarknaden i Sverige och i Europa. Starkare position Det man som TAB-anställd nu kan fundera på är vad samgåendet får för konsekvenser för TAB och dess anställda. TAB:s VD Mats Berlin kommenterar: Samgåendet kommer inte att påverka TAB:s anställda nämnvärt. Vi skall även fortsättningsvis se till att dela ut tidningar kostnadseffektivt och till Den planerade fusionen mellan Posten i Sverige och Post Danmark påverkar inte direkt TAB och TAB:s anställda. Vi fortsätter att arbeta med våra arbetsuppgifter, säger TAB:s VD Mats Berlin. hög kvalité. Några personalminskningar hos oss p g a den ändrade ägarebilden är inte aktuella. Samtidigt anser jag att ju starkare position som ett företag och dess ägare har inom sin sektor desto bättre är det för de anställda. Jag ser mycket positivt på samverkanstankarna. Mats fortsätter: Det har framskymtat att de anställda, enligt Post Danmarks modell, kommer att erbjudas att köpa aktier i det nya stora bolaget. Hur detta kommer att gå till och hur villkoren kommer att utformas är f n oklart. När Post Danmarks anställda fick köpa aktier i Post Danmark fick man en viss rabatt på priset. Jag noterade samtidigt att en webundersökning visade att en Vaktombyten Två regionchefer lämnar nu sina arbetsuppgifter, dels vår regionchef i Skaraborg, Anders Andersson, dels vår regionchef i Norrbotten/Norra Västerbotten, Mats Viklund. Anders Andersson har valt att gå över till Swebus för att där vara trafikchef. I samband med att Anders slutar väljer vi att göra en förändrad organisation, vilken innebär att vår region i Skaraborg slås samman med vår region i Värmland. Regionchefen i Värmland blir då även ansvarig för vår verksamhet i Skaraborg samtidigt som vi skapar en ny tjänst som platschef i Skaraborg. Rekrytering av denna platschef pågår. Dessutom har vi, i samband med förändringen, valt att flytta ansvaret för tidningsdistributionen i Vimmerby/Hultsfred från Skaraborg till vårt regionkontor projektledning och central varit platschef i Skellefteå i Motala. Där får nu regionchef resurs inom TAB. Mats ersätts sedan 2000 och har arbetat i Hans Hilding ett utökat ansvar. som regionchef av Fredrik företaget sedan Fredrik är Mats Viklund övergår till Lindfors. Fredrik har hittills 36 år, gift och har två barn, 9 Från vänster: Mats Viklund, Anders Andersson och Fredrik Lindfors. 5 majoritet av di.se:s läsare är intresserade av att köpa aktier i det nya bolaget. Mats avslutar: Samgåendet är inget att oroas för. Se det positivt. Det som gäller är att vi kan leverera tjänster som våra kunder efterfrågar och till ett pris som är acceptabelt för våra kunder. Business as Usual! och 11 år. Fredriks intressen är snickeri, teknik och sport. Tabloiden önskar Fredrik lycka till på det nya jobbet.

6 6 Distributörer på utflykt En lördag i början av februari gjorde 10 tidningsdistributörer från Hudiksvall en kryssning till Finland. Flertalet av resenärerna hade arbetat natten/morgonen innan resan, så det blev inte mycket sömn innan bussen åkte iväg till den kungliga huvudstaden för vidare färd med båt. Som sedvänjan bjuder valde resenärerna olika sysselsättningar på båten, shopping, törstsläcker, bad och även i vissa fall slummer. Kvällen avslutades med en gemensam buffé. Först vid 21-tiden på söndagen var resenärerna tillbaka till Hudiksvall. Resenärerna framför ett stort tack till Catarine Forslin den perfekta reseledaren! Visste du att... gratistidningarna står för 25 procent av sophämtningskostnaden i centrala London? att var fjärde svensk dagligen läser en dagstidning på nätet? Cirka hushåll fick nytt postnummer i april? att TU representerar cirka 270 tidningsföretag och andra medie-företag i bransch- och arbetsgivarfrågor? att varje svensk året 2006 producerade nästen 500 kg sopor, varav 55 kg returpapper? Från vänster, Stefan Boquist, Inga-Britt Malmgren, Berry Jansson, Tuula Ojala, Anne-Marie Thorstensson, Steve Lidberg, Sirkka Vainio, Jaana Marttala, Tarmo Sillanpää, Mona Axelsson, Maria Ludwinek, Mabel Karlsson, Barbro Johannesson och Kalervo Lahti Jubilarer i region Skövde Minnesgåva har delats ut till anställda i Region Skövde. Mottagarna har arbetat mellan 25 och 30 år i Tidningstjänst och belönades För förtjänstfulla insatser i Tidningstjänst AB. De 14 jubilarerna med respektive bjöds till Billingehus i Skövde där Regionchef Anders Andersson hälsade välkommen och bjöd till bords där det serverades en mycket uppskattad tre rätters middag. Jubilarerna hade personligen valt minnesgåvor och Anders Andersson överlämnade guldklockor, kristallskålar, konstglas och guldsmycken. Anders Andersson talade om tiden för år sedan och lyfte fram händelser från Sverige och världen, en del i dag bortglömda, andra som tydligt lever i allas minnen. Kvällen blev något av en minnenas afton. Mona Axelsson framförde jubilarernas tack för gåvor, middag och en trevlig kväll. Klarar du Sudokun? Träna din hjärna med Tabloidens lagom svåra Sudoko. Lösningen får du på direkten. Fyll i de tomma rutorna så att alla siffror mellan 1 9 finns med i varje lodrät och vågrät rad. Siffran får bara förekomma en gång i varje rad och en gång i varje liten region, de nio små rutorna i samma färg. Copyright Bulls Vänd på tidningen så får du den rätta lösningen KRYSSET Vinn en trisslott Här alla läsare är ett nytt kryss som väntar på en lösning. Vi lottar ut trisslotter till de tre först öppnade rätta lösningarna. Förra numrets priser gick till: Birgitta Gradin, Alfta, Sigrid Persson, Edsbyn och Ing-Britt Lingmerth, Korsberga. Grattis! Skicka din lösning före den 15 maj till Tidningstjänst AB, Box 1121, Stockholm.. Märk kuvertet TAB-kryss. Namn Adress Postadress......

7 Inför totalstopp för olja, bensin och naturgas Meteorologen Pär Holmgren slår larm om klimatet 7 Utbildningen har en praktisk och en teoretisk del, säger Jan Persson. TAB och Posten utbildar förare TAB och Posten Leverans kommer att utbilda alla sina chaufförer. Utbildningarna kommer att starta under våren TAB:s produktionschef, Jan Persson, berättar: Utbildningen kommer att genomföras i två steg: en interaktiv del med hjälp av dator. Den tar cirka en och en halv timme att genomföra. Därefter kommer en teoretisk och en praktisk del, vilka totalt omfattar cirka 2 timmar. Jan fortsätter: Våra gamla chaufförer kommer inte behöva genomföra den praktiska kördelen, Den delen är framför allt till för våra nyanställda. Genom utbildningen kommer man även att lära sig att köra mer miljövänligt, samt arbetsmiljö/ergonomi för förare. Innan slutet av 2009 skall samtliga våra chaufförer genomgått förarutbildningen. Kort om TAB:s miljöarbete 1. Vi prioriterar miljövänliga och kostnadseffektiva distributionsbilar 2. Alla chaufförer genomgår en miljö- och förarutbildning 3. Våra förmånsbilar ska vara miljöbilar 4. Vi väljer miljövänliga färdsätt vid tjänsteresor 5. Vi använder lågenergilampor på våra arbetsplatser 6. Vi källsorterar 7. Vid inköp väljer vi miljömärkta varor i första hand 8. All personal känner till våra miljömål 9. Det finns en miljöansvarig på varje region 10. Tidningstjänst gör en årlig miljörevision Klimatfrågans uppmärksamhet i medierna är inte masshysteri. Tvärtom, anser TV-meteorologen Pär Holmgren klimatet måste uppmärksammas ännu mer. Det är inte enbart en miljöfråga, utan ett hot mot stabiliteten i samhället. Klimatfrågorna handlar inte bara om att ett antal växter och djurarter slås ut och att vi får problem med extrema väderhändelser. Journalisterna måste lära sig att ställa klimatrelaterade frågor i alla möjliga och omöjliga sammanhang, anser Pär Holmgren. Hur kan några få grader varmare temperatur skapa så stora problem? Så länge som den globala uppvärmningen håller sig under två grader blir inte de totala problemen extremt stora, men någonstans över den gränsen börjar jordens eget klimatsystem att reagera. Snö och isar smälter snabbare, vilket i sig leder till en varmare planet. Det blir också större naturliga utsläpp av metan och koldioxid och ökad avdunstning. Var befinner vi oss nu? Vi är farligt nära tröskeln för jordens klimatsystem. När vi passerar tröskeln kan uppvärmningen rulla på av sig själv. Vad måste vi göra, anser du? Vi måste införa totalstopp för all olja, kol, bensin och naturgas, så fort det bara går. I stället måste vi utveckla och använda förnyelsebar energi som sol, vind, vatten och vågkraft. Vi måste också ställa om den globala ekonomin, och använda närproducerade varor som inte kräver lika långa transporter som nu. Vilket är det största hotet nu? Att allt bara rullar på, att tiden går utan att politikerna fattar delvis mycket obekväma beslut. Och att de växande ekonomierna Kina och Indien gör felaktiga val. Om de satsar för mycket pengar på kolkraft bygger de in sig i en infrastruktur som blir svår att bryta sig loss ifrån. Sverige och EU har en Politikerna måste fatta beslut i klimatfrågan nu, säger TV-meteorologen Pär Holmgren. stor uppgift att exportera vårt kunnande om vattenkraft, fjärrvärme och sopsortering. Kan vi få Kina att göra rätta val, till exempel att de faktiskt kan köra bilar på el och inte behöver bensin, då vill hux flux den snabbast växande bilmarknaden i världen inte ha bensinbilar. Vad sker med klimatet under de närmaste fem åren? Det händer så mycket under fem år att det inte går att överblicka, Kyotoavtalet löper ut 2012, så högst upp på den politiska dagordningen står ett nytt avtal som ska gälla från Ännu så länge är det EU som driver klimatfrågan vilket innebär ett enormt stort ansvar på statsministerns axlar. EU måste ta tag i klimatfrågan senast 2009 när Sverige har ordförandeskapet. Strax före har USA presidentval, och oavsett vilken president som väljs lyfts klimatfrågan omedelbart.

8 POSTTIDNING Utges av Tidningstjänst AB. Adress Box 1121, Stockholm, tel Ansvarig utgivare: Mats Berlin. Tryckning: Dalarnas Tidningar AB, ANMÄLNINGSBLANKETT Stugorna/lägenheterna kan hyras av den som är anställd som tidningsbud eller har annan anställning. Se prislistan för prisuppgift under högsäsong resp lågsäsong. För hyra av stuga/lägenhet fr o m t om vecka Alternativa veckor för mig är NAMN: PERSONNUMMER: ADRESS: POSTNR: POSTADR: TELEFON: Att hyra: Stuga i Hunnebostrand. Semestererbjudande! Markera ditt val med en etta för den ort du helst vill ha, en tvåa i rutan för ditt andra val osv. Dina möjligheter ökar om du ger oss fler alternativ, både vad avser ort och datum. Samtliga stugor/lägenheter är avsedda för max 6 personer. Jag önskar hyra i följande ordning: Björnrike Björka/Arholma (ett hus är allergisanerat) Åre Hunnebostrand Antal personer: st Husdjur: (ej tillåtet i Åre) Uthyrningsveckan börjar kl lördag och slutar kl påföljande lördag. Anställd som (markera med kryss) tidningsdistributör annan anställning vid följande tidningsdistributörsföretag fr o m den: Vad sägs om en vecka i Härjedalens eller Jämtlands härliga fjällvärld? Eller Roslagens vackra skärgård? Eller varför inte Smålands sjöar och djupa skogar? För att inte tala om soldränkta klippor i Bohuslän och en massa saltvatten! Som tidningsdistributör har du förmånen att, genom Stiftelsen för Tidningsdistributörernas Sociala trygghetsfond, hyra ett semesterparadis i Björnrike, Åre, Hunnebostrand eller på Björkö-Arholma i Stockholms skärgård. Standarden är hög, samtidigt som prisnivån per stuga/lägenhet är låg: Per vecka: 1 500:- Per veckoslut (fredag söndag): 1 000:- Per dygn, samt tillkommande dygn utöver vecka och veckoslut: 225:- Prisnivåerna gäller hela Bakom stiftelsen står Svenska Transportarbetareförbundet och Tidningsutgivarna. Tillsammans arbetar man för att förbättra tidningsdistributörernas sociala villkor. Oberoende om du är medlem i Transport eller ej kan du utnyttja erbjudandet! Du som har frågor om stugorna och lägenheterna bör kontakta Barbro Nyholm. Barbro:s telefonnummer är Här bredvid finns en anmälningsblankett som du kan använda! Företagets underskrift: Ansökningsblanketten ska vara oss till handa snarast när det gäller sommarperioden och den 1 november när det gäller vinterperioden. För den tid däremellan hyr vi ut stugorna/lägenheterna under hand, kontakta Barbro Nyholm på tel Skicka anmälan till: SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Box STOCKHOLM Har du frågor om stugorna kontakta Barbro Nyholm på tel Lägenhet i Åre för dig som gillar höga fjäll! 5 svarar Vad är på gång i din region? Hans Hilding, regionchef i Motala: Vi skall konvertera distrikt från tabell till tid. I höst skall vi testa utdelning av adresserade Hemmets Journal. Mats Viklund, regionchef i Luleå: Vi ser över vår distriktsindelning med hänsyn taget till sjunkande upplagor och konvertering av tabelldistrikt. Peter Ehn, regionchef i Karlstad: Vi fortsätter med övergången till lådsamlingar. Och som alla andra kommer vi att arbeta med övergången från tabelldistrikt till tidmätta distrikt. Stefan Åström, regionchef i Hudiksvall: Vi gör en stor omorganisation i södra Hälsingland och vi ska även införa elektroniska budböcker med start/stopp/larm i hela regionen. Thomas Landstedt, regionchef i Falun: Vi har några områden kvar att GIS-optimera. Samtliga chaufförer skall få genomgå förarutbildning.

Parterna nöjda med nytt avtal

Parterna nöjda med nytt avtal Nr 49 - februari 2008 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Nu har Gösta tid för musiken Efter 47 år som tidningsdistributör kan Gösta Beckström i Hudiksvall börja ta det lite lugnt och sova ut på

Läs mer

TABLOIDEN. Allt om nya bilen. Foto: Göran Persson. Ät rätt på jobbet. Har du koll på din pension? Sista dan på jobbet

TABLOIDEN. Allt om nya bilen. Foto: Göran Persson. Ät rätt på jobbet. Har du koll på din pension? Sista dan på jobbet T A B Posttidning B Nr 55 APRIL 2010 Foto: Göran Persson SIDAN 4 5 Ät rätt på jobbet SIDAN 7 Har du koll på din pension? SISTA SIDAN Så här ser den ut den nya distributionsbilen som kommer att användas

Läs mer

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt.

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt. Nr 43 - juni 2006 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Kortare väntetid hos TAB Kunderna fortsätter att var nöjda med TAB. Det visar svaren från den kundenkät som varje år sänds ut till kunderna tidningsföretagens

Läs mer

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt T A B Posttidning B Nr 57 JUNI 2011 Allt om det nya avtalet Tidningsdistributörerna ska ha fast arbetstid och den tiden ska fyllas med arbete. Det är den huvudsakliga förändringen i det nya kollektivavtal,

Läs mer

Här är han igång på jobbet, Sten-Åke Holmberg i Vansbro, som av TU fick utmärkelsen Årets distributör.

Här är han igång på jobbet, Sten-Åke Holmberg i Vansbro, som av TU fick utmärkelsen Årets distributör. T A B Nr 52 FEBRUARI 2009 Han är TAB:s nye VD TAB har fått en ny verkställande direktör. Han heter Leif Persson och kommer från Svensk Kassaservice, där han varit marknadschef. Den första tiden kommer

Läs mer

Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland.

Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland. Nr 48 - oktober 2007 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Nytt löneavtal för distributörer TU och Transport har efter långa och segdragna förhandlingar kommit överens om nya löner för tidningsdistributörer.

Läs mer

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig.

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig. T A B Posttidning B Nr 58 Maj 2012 Bra resultat för TAB 2011 TAB:s ekonomiska resultat 2011 slutade på 7,3 Mkr efter skatt. Det är ett bättre resultat än året innan. Resultatet mäts dock inte endast i

Läs mer

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst.

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. ledare, sidan 2 Hur påverkas vi av nattarbete? Tema: Arbetsmiljö I detta nummer av är

Läs mer

Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar.

Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar. Årsberättelse 2008 samt verksamhetsbeskrivning Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar. Det vi har lyckats med är att

Läs mer

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp.

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. LEDARE, SIDAN 2 Moped tippade i Falun.

Läs mer

Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren...

Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren... PERSONALTIDNING FÖR T A B Våra reklamationssiffror är nu de bästa sedan vi startade mätningarna. Vi har klarat våra mål under sommaren... LEDARE, SIDAN 2 FOTO: EDWARD ÅHL Gösta Christensen, en av vinnarna

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Lindas produkter säljs världen över

Lindas produkter säljs världen över tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 67 2010 Nu jagas sista bokförings spöket bort Lindas produkter säljs världen över Företagsskolan: Bara nöjda kunder räcker inte Jobba alltid var

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013 En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Ny personal på NÄRA Nr 2-2013 Så fungerar Granskär Hur vi blev NÄRA Och mycket mer från NÄRAs värld 2

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden.

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden. Serie Butikstest test Nr 1 2008 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen Från Automässan i Göteborg Statoil rustar

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2014

Blickpunkten nr 5 november 2014 APRIL NOVEMBER 2013 2014 NR 2 5 ÅRGÅNG 60 61 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 5 november 2014 Ordföranden har ordet November Nu har det gått ett halvår sedan Seko strejkade. Det

Läs mer

magasinet Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008

magasinet Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 1 mars 2008 Fullsatt när Al Gore tog emot klimatpriset Sidan 10-13 Sidan 14-15 Sidan 18-19 Sidan 22-24 Lyft över fler transporter

Läs mer

Tema: Dryck & snacks. Shell-station. Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter E6-raset.

Tema: Dryck & snacks. Shell-station. Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter E6-raset. 70 år för Shell-station Nr 3 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

Nummer 1 2013. Högt tempo när medicinerna körs ut. Nya tryckerier, nya trycktider BREV-uppdragen ökar Tidningsbärarna trivs

Nummer 1 2013. Högt tempo när medicinerna körs ut. Nya tryckerier, nya trycktider BREV-uppdragen ökar Tidningsbärarna trivs Nummer 1 2013 Högt tempo när medicinerna körs ut Nya tryckerier, nya trycktider BREV-uppdragen ökar Tidningsbärarna trivs 2012 blev ett bra år N u har vi lagt 2012 bakom oss och vi kan konstatera att Tidningsbärarna

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer