Så ska vi tolka det nya avtalet. Kunderna uppskattar TAB. Posten går ihop med Post Danmark. TV-meteorolog slår larm om klimatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så ska vi tolka det nya avtalet. Kunderna uppskattar TAB. Posten går ihop med Post Danmark. TV-meteorolog slår larm om klimatet"

Transkript

1 Nr 50 - maj 2008 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Kunderna uppskattar TAB Kunderna har fortsatt förtroende för TAB. Det visar den årliga kundenkäten som nu är klar. Årets kundindex är det tredje högsta sedan starten Dock är det något lägre än förra året, 4,38 mot 4,47. Indexet bygger på kommenterar från kunderna där 5 är högst. Enkätsvaren visar att våra kunder uppskattar oss som affärspartner, samtidigt som vi är duktiga på att lösa tidningarnas problem, säger TAB:s marknadschef Hans-Ola Bodin. Dock finns det områden som kan förbättras, fakturornas utformning är ett exempel. SIDAN 4 Posten går ihop med Post Danmark TAB:s ägare svenska Posten har för avsikt att gå samman med Post Danmark. Fusionen väckte stor uppmärksamhet i medierna när den presenterades av näringsminister Maud Olofsson. Den nya koncernen kommer att få anställda och ha sitt huvudkontor i Solna. Ett gemensamt logistikbolag bildas medan kärnaffären meddelanden fortsatt drivs i var sitt bolag. Samgåendet kommer inte nämnvärt att påverka TAB:s anställda, säger TAB:s VD Mats Berlin. Vi ska fortsättningsvis dela ut tidningar kostnadseffektivt och med hög kvalitet. SIDAN 5 TV-meteorolog slår larm om klimatet Klimatförändringarna är ett hot, inte bara mot miljön utan mot stabiliteten i samhället. Det säger TV-meteorologen Pär Holmgren, som i det här numret svarar på frågor om hur allvarligt läget är. Så länge som den globala uppvärmningen håller sig under två grader blir inte de totala problemen extremt stora, men någonstans över den gränsen börjar jordens eget klimatsystem att reagera, säger han. Vi är farligt nära den tröskeln och det största hotet är att allt bara rullar på, att tiden går utan att politikerna fattar delvis mycket obekväma beslut. SIDAN 7 Vad händer i din region? SIDAN 8 För tidningsdistributörerna innebär det nya löneavtalet vissas förändringar. Tabloiden reder ut begreppen. Så ska vi tolka det nya avtalet Det nya löneavtalet för tidningsdistributörer innebär delvis nya regler och ett nytt sätt att beräkna löner. Tabloiden har tagit fram ett antal fall som kan inträffa i praktiken och beskriver hur det nya avtalet ska tolkas i dessa fall och vad det innebär för medarbetarna. Våra exempel gäller: 1. Lång väntetid 2. Kort väntetid 3. Tillkännagivande av extratid 4. Tidningsutgivning på helgdag 5. Extra tur 6. Tung tidskrift 7. Försening på grund av trafikproblem 8. Distributör på söndagar SID 3

2 2 I den härliga tid Det finns en alldeles speciell nyans av grönt som bara kan förnimmas en kort tid varje år. Det är den färg som den första skira grönskan har i slutet av april. Som genom ett trollslag börjar löv försiktigt slå ut på trädens och buskarnas grenar och klara vårdagar får solens strålar grönskan att lysa med den där speciella färgen. En färg som inte låter sig beskrivas, som måste upplevas. Under senare delen av våren och under sommaren övergår grönskan till en tyngre, mer mogen grön färg, som liksom den då syrerika luften skänker andra härliga upplevelser. Den där klara och skira färgen har dock gått förlorad vid det laget. Kanske är det så att den där känslan som färgen framkallar är så härlig just för att den är så övergående, så förgänglig. I ena sekunden säger naturen yrvaket god morgon, luften är klar och grönskan börjar spira. I nästa stund har allting rusat på, exploderat i grönska och vi har snabbt tagit för givet att det är så det skall se ut runt omkring oss. Den förundran och glädje som vi först kände har förbytts i ett lite blaserat igenkännande. Kanske är det så i vår tid, då vi ständigt och hela tiden matas med intryck, budskap och kommunikation, att vi håller på att förlora känslan för det lilla, det ömtåliga och tillfälliga. Det som är här och nu. Det som bara finns och inte kräver något av oss. Som den första grönskans färg, en tidig vårmorgon. Ni som valt att arbeta med distribution av morgontidningar får upplevelser som större delen av samhället sällan eller aldrig möter. Snöoväder, halka, låsta portar, krånglande bilar, trasiga lampor och saknade tidningar tillhör de mer prövande inslagen. Hur mycket man än planerar och förbereder sig kommer dessa typer av händelser alltid att inträffa någon gång. De är en del av yrket som man får ta med jämnmod. De positiva upplevelserna som arbetet möjliggör är dock svåra att överträffa. Trots att man har många tidningar att dela ut och det inte finns tid för någon längre meditation, hoppas jag att alla har någon möjlighet att titta sig runt, att se och förnimma. Att i tidigt morgonljus komma nära rådjur och andra djur kan vara ett minne för livet. Att höra naturen försiktigt vakna är som balsam för själen. Att få se den gröna färgen tidigt en vårmorgon uppväger en del av mörkret och svårigheterna under hösten och vintern. Ta vara på den här tiden, den rinner snabbt förbi. Ladda sinnen och känslor med den kraft och förnyelse som finns i naturen. Spana efter färgen. Se, lyssna och känn. Nuet är det som förrinner medan vi oroar oss för den morgondag som snart är en saknad gårdag. Mats Berlin Verkställande direktör Tidningstjänst AB TAB bäst fyra månder i rad! År 2008 har börjat bra för TAB rent kvalitetsmässigt. De tre första månaderna 2008 stoltserar TAB med branschens bästa utdelningskvalité. Eftersom vi även var bäst i december månad innebär det att TAB de senaste fyra månaderna har haft branschens lägsta reklamationstal! Mitt i all segersötma finns dock tyvärr även inslag av en lite mer besk ton: Vi har för 2008 satt upp ett reklamationsmål på 0,75 promille (exkl månaderna juni-augusti). Ingen av årets första tre månader har vi klarat av att uppnå detta mål. I januari hade TAB-regionerna en reklamationsnivå på 0,79 promille och i februari förbättrades vår kvalité till 0,77 promille. Mars blev lite av ett bakslag, då vi noteras för nivån 0,84 promille. Totalt hade branschen i janu- Bil med elektronisk budbok med larmfunktion. När får vi larm i Karlstad? Läste med stort intresse i senaste Tabloiden om elektroniska adressböcker med larmfunktion. När får vi i Karlstad tillgång till en larmfunktion. Det händer mycket på stan, inte minst fredag- och lördagnätter! Sola i Karlstad Svar: Hej Sola i Karlstad! Vi har valt att prioritera regionen i Hudiksvall när vi gjort vår plan för expansion av eböcker, d v s de elektroniska adressböckerna med funktionerna start/stopp/larm. Det beror på att Arbetsmiljöverket i detta områden krävt att vi snabbt skall ge våra distributörer möjlighet att larma om något oväntat inträffar på tidningsturen. Vad jag känner till har Arbetsmiljöverket endast ställt krav på TAB på att distributörerna skall kunna larma under tidningsturen. Jag känner inte till någon annat utbärningsbolag som fått detta krav. Man kan ju fundera på om Arbetsmiljöverket valt rätt område att ställa krav. Det skulle inte förvåna mig om buset är mer påtagligt på större orter, till exempel Stockholm, Göteborg och Malmö! Så här ser vår utrullningsplan Reklamationer i branschen månadsvis Promille ari en reklamationsnivå på 1,31 promille och i februari och i mars 1,50 promille. Hans-Ola Bodin, TAB:s marknadschef: Det är verkligen kul att vi kan vara bäst månad efter månad. Det är ett bra kvitto på att våra långsiktiga satsningar ut just nu och som du kan se kommer Karlstad troligen först under 2009 att få larmfunktionen: Våren 2008: Hälsingland Hösten 2008: Norrbotten, Norra Västerbotten samt Motala/ Vadstena 2009: Övriga TAB-områden Men planen kan ändras om vi till exempel får nya krav från Arbetsmiljöverket. Men det vet vi inget om just nu. Göran Persson Personalchef, TAB Ordet är fritt Välkommen med insändare till vår insändarsida! Högt i tak utlovas. Ordet är fritt! Här får du ställa frågor och komma med synpunkter. Du får gärna vara anonym, men till vår redaktion måste du uppge för- och efternamn, samt adress. Vi ansvarar inte för insänt material och vi förbehåller oss rätten att stryka/korta i texterna. Insänt material returneras ej. Sänd din insändare till Insändare, TAB, Box 1121, STOCKHOLM eller med mail till TAB:s entreprenörer , Januari Februari Mars ,80 = TAB:s reklamationsmål, ej sommar ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 TAB:s Tidningsbärarna Premo Samtliga regioner områden Västsvensk Tidningsdistribution Svensk Morgondistribution på kvalité ger resultat. Nu får vi hoppas att även resten av året blir bra, så att vi kan få stoltsera med branschens bästa kvalité för helåret Diagrammet visar respektive utbärningsbolags reklamationsnivå de första tre månaderna Vad gör vi med buntband och plastfilmer? Enligt TAB:s miljöpunkter skall Vi källsortera där det är praktiskt möjligt sorterar vi papper, mjukplast, batterier, farligt avfall, wellpapp, elektronik, metall, trä, hårdplast. Hur skall vi som har distrikt som slutar på stan kunna källsortera buntband och plastfilmer? Som det är nu kastar vi skräpet i vanliga soptunnar. Miljö-Pelle Svar: Bra att du läst vår miljöbroschyr Miljö-Pelle! Det är ett vanligt förekommande problem som i huvudsak gäller gång- och cykeldistrikt. Vid bildistrikt kan man normalt, för att inte säga alltid, källsortera restprodukterna när man återkommer till distriktets utgångspunkt. Eftersom vi har buntplatser som ofta är placerade i närhet till där gång- och cykeldistrikt startar, måste vi med miljön i åtanke även vara flexibla med våra lösningar. Vi försöker därför organisera så att distriktet slutar på en plats där vi kan lämna buntband, plastfilmer och ev överupplaga. Tyvärr lyckas vi inte med detta överallt. Då försöker vi lösa problemet genom att komma överens med den anställde om en annan lösning. Kan det eventuellt finnas en miljöstation efter vägen eller vid distributörens bostad? Jag hoppas att även ni ska komma överens om hur källsortering kan ordnas. Ta kontakt med din närmaste chef/arbetsledare. Jan Persson Produktionschef/ Miljöansvarig, TAB

3 Hur ska vi tolka nya löneavtalet? 3 Det nya löneavtalet för tidningsdistributörer innebär delvis nya regler och även sätt att beräkna löner. Vi har därför valt att ta fram ett antal exempel som visar vad det nya avtalet innebär i praktiken. TAB:s personalchef, Göran Persson, försöker reda ut begreppen: 1. Lång väntetid Det har inträffat ett tryckerihaveri en torsdagsnatt, vilket gör att ortens huvudtidning blir två timmar försenad. I normalfallet är sluttiden för distriktet kl Utdelningen av övriga tidningstitlar försenas tills huvudtidningen ankommit till distriktet. Göran: Arbetsskyldigheten upphör vid förseningar över en och en halv timme. Arbetsgivaren kan i detta fall inte kräva att distributören skall genomföra utdelningen. Väljer distributören att påbörja utdelningen skall samtliga tidningar på distriktet delas ut av distributören (om ej annat överenskommits mellan distributören och dennes arbetsledare). Väljer distributören att inte utföra distributionen utgår normal lön, dock ingen väntetidsersättning. Väljer distributören att dela ut tidningarna, trots förseningen, erhålles väntetidsersättning omfattande 1,5 gånger distributörens timlön. OB-tillägg utgår ej. 2. Kort väntetid Buntkörningen till distriktet är försenad 8 minuter. Göran: Ingen väntetidsersättning utgår i de fall förseningen understiger 10 minuter. 3. Tillkännagivande av extratid Arbetsgivaren har missat att, 2 veckor i förväg, informera distributör om att totaldistribution skall ske. Göran: Ingen arbetsplikt råder. I de fall distributören väljer att genomföra totaldistributionen utgår ersättning till distributören. Ersättningens nivå är beroende av försändelsens vikt och distributörens timlön. Inget OB-tillägg utgår tillsammans med ersättningen. 4. Tidningsutgivning på helgdag Tidning väljer att utkomma på en helgdag, dock ej söndag. Göran: Detta kan vara aktuellt t ex på vår nationaldag. De distributörer som arbetar erhåller en extra lön, plus OBtillägg, motsvarande aktuell dags schemalagda arbetstid. Ett alternativ till lön kan vara att distributören erhåller motsvarande ledighet i tid. 5. Extra tur P g a brist på tidningsdistributörer genomförs inte utdelningen på ett distrikt en natt. Arbetsgivaren kommer överens med TAB:s personalchef Göran Persson reder ut begreppen. en distributör att denne, efter dennes ordinarie tur, på dagtid skall genomföra tidningsutdelningen på det distrikt som saknat distributör. Göran: En dagdistribution kan innebära längre distributionstid p g a minskad framkomlighet i trafiken (fler bilar och människor i farten). Distributören som hoppar in och hjälper till med utdelningen bör avlönas enligt sin vanliga tim- lön nattetid och för verkligt arbetad tid på dagen. 6. Tung tidskrift En tidskrift får en stor mängd bilagor, vilket gör att tidskriften, inkl från tryckeriet ibladade bilagor, väger 525 gram per exemplar. Göran: Arbetsplikt råder enbart i de fall det finns en lokal eller central överenskommelse mellan arbetsgivaren och Transport. I de fall överenskommelse saknas med Transport kan arbetsgivaren med respektive distributör överenskomma om vilken ersättning som skall betalas ut. 7. Försening p g a trafikproblem En tidningsdistributör blir försenad 30 minuter p g a nedblåst kontaktledning. Göran: Arbetsgivaren godkänner i efterhand att mertidsersättning skall utgå. Ersättningsnivån motsvarar 1,5 gånger distributörens timlön. Inget OB-tillägg utgår. 8. Distributör på söndagar Får en distributör som är anställd för att arbete en dag per vecka (vanligtvis söndag) avdrag på sin lön om ingen tidningsutgivning sker på den dag anställningen omfattar? Detta kan t ex gälla om nyårsdagen, vilken normalt är tidningsfri, inträffar på en söndag. Göran: Inget löneavdrag sker. Tomas Bengtson i full auktion. I förgrunden syns Marcel Carlstedt. Avtalskonferens i Norrköping I början av mars hade TAB, TAB:s entreprenörer, TU och Transport en avtalskonferens. Man höll Arbetsgivare- och arbetstagarerepresentanter samlades på konferensen. till i Norrköpings Tidningars moderna Mediecenter. Efter välkomstord från Norrköpings Tidningars koncernchef Björn Jacobsson inleddes konferensen med att Tomas Bengtson, TU, och Marcel Carlstedt, Transport, översiktligt gick igenom det nya distributörslöneavtalet. Därefter genomfördes grupparbeten, vilka bland annat hade till uppgift att diskutera hur övergången från tabelldistrikt till tidreglerade distrikt så smidigt som möjligt skall kunna genomföras inom respektive regionalt område.

4 4 Nytt system för bemanning och löner Under det senaste året har TAB tillsammans med konsultbolaget Reveny tagit fram ett nytt bemannings- och lönesystem, kallat HRM (Human Resource Management). Systemet skall ersätta TAB:s gamla planerings- och lönesystem, POL/Unix. POL/Unix har många år på nacken och det har hänt mycket på dessa år vad beträffar till exempel programspråk och användarvänlighet. Vi har nu börjat att övergå från det gamla till det nya systemet. Först ut var regionerna i Motala och Falun. Där började man redan i februari att köra det nya systemet parallellt med det gamla systemet. Allt för att se så att inget blivit felkonstruerat i det nya systemet. I mars startade vi pilotdrift i våra TAB-regioner i Hudiksvall och Skövde, samt hos vår entreprenör Herenco Distribution AB. Vi planerar att samtliga TAB-regioner och entreprenör, under 2008, gått över till att använda vårt nya bemanningsoch lönesystem. Vett och rätt i trafiken Nya förbudsskyltar Som du kanske märkt har det börjat dykt upp nya parkeringsförbudsskyltar. Det handlar om tre olika skyltar för datumparkering: Kunderna ger TAB mycket gott betyg Men vi kan bli bättre på att utforma våra fakturor Vår årliga kundenkät visar att våra kunder fortsätter att gilla det uppdrag vi utför för dem. Enkäten sänds varje år ut till våra huvudkunder och till våra entreprenörer. Dessa får värdesätta olika påståenden på en femgradig skala. Som exempel på påståenden kan nämnas TAB håller hög kvalité i sin distribution. På en 5-gradig skala, där ett högt tal är bra, fick vi detta påstående denna gång 4,75. Några av påståendena bildar sedan något vi populärt brukar Linköping och Eskilstuna tog hem MTD-priser Varje år delar MTD ut två priser inom ramen för MTD Quality Award års prismottagare blev Corren Distribution i Linköping och Prolog KB i Eskilstuna. Linköping fick pris för bästa totala utdelningskvalité för kalla kundindex. Vårt kundindex blev denna gång, även detta på en femgradig skala, 4,38, vilket är en liten försämring mot förra årets betyg 4,47. Samtidigt är årets notering den tredje högsta sedan vi startade med våra kundenkäter Vår lägsta notering, 4,00, härstammar från 2001 som också är det första året vi systematiskt började kartlägga våra kunders syn på TAB. Enkätsvaren visar att våra kunder uppskattar oss som affärspartner, samtidigt som vi är duktiga att lösa tidningarnas MTD-tidskrifter och Eskilstuna fick pris för bästa resultatförbättring under året. Tidigare har bland annat TAB-regionerna i Hudiksvall och Falkenberg erhållit pris i denna ärofyllda tävling. Vem får 2008 års priser och därtill förknippad stor ära? Och kanske tacksamhet från nöjda tidningsläsare? problem. Något annat som får högt betyg är vår transport- och utdelningskvalité. Tyvärr visar även enkätsvaren att vi har en hel del som vi kan bli bättre på, till exempel fakturautformning och återkoppling till tidningarna om reklamationsfrekvenser. TAB:s marknadschef, Hans-Ola Bodin, säger: Även förra året fick vi signaler på att våra fakturor är svårtydda. Något som vi försökt rätta till, men som vi uppenbarligen inte lyckats fulls ut med. Nu får vi ta oss ytterligare en funderare på hur vi skall göra för att våra kunder enkelt skall kunna tyda vår fakturering. Hans-Ola sammanfattar: Överlag har vi återigen fått ett mycket bra betyg. Något som vi alla i TAB skall vara stolta över. Kunderna uppskattar vår kvalité, våra prisnivåer och de affärsrelationer man har med TAB. Sedan finns det, som alltid, saker vi kan och ska göra på annat sätt. Nu vår vi i ledningen gå igenom enkäten noggrant och ta fram aktivitetsplaner inom de områden där vi fått sämst betyg. Vi måste hela tiden sträva efter att bli bättre. Några av de som fixade vinsten till Linköping. På bilden saknas en stor mängd duktiga tidningsdistributörer. Här får man inte parkera ett fordon på en dag med udda datum (1, 3, 5 osv). Här får man inte parkera ett fordon på en dag med jämnt datum (2, 4, 6 osv). Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. Irene Palm och Ulf Norrbom från Corren Distribution mottog priset i Stockholm. Prolog:s Eskilstuna-enhet visar stolt upp sitt diplom. På bilden syns, från vänster, passbudet Bo Ekroth, budvärden Jane Gyllhag, nattförman Annika Edlund, kundtjänstens Metti Oksman och passbudet Heikki Savolainen

5 Det nya bolaget Årlig omsättning på 45 miljarder kronor Drygt anställda Huvudkontor i Stockholm Svenska staten och anställda i Sverige äger 60 procent av aktierna, resterande aktier ägs av danska staten, riskkapitalbolaget CVC Capital Partners och de danska anställda postmedarbetarna De anställdas ägarandel får högst uppgå till 3 procent Svenska staten utser fyra styrelsemedlemmar, danska staten tillsammans med CVC utser fyra medlemmar. Arbetstagarna får tre representanter i styrelsen. Post Danmarks stora ägarandel i belgiska posten De Post- LaPost ingår Målsättningen är en börsnotering inom 3 5 år Börsanalytiker beräknar ett ev börsvärde till cirka 25 miljarder kronor Samgåendet skall godkännas av danska Parlamentet och svenska Riksdagen 3 frågor om fusionen Hur påverkas de anställda? Huvuddelen av medarbetare kommer inte att beröras då medarbetarna i den traditionella postverksamheten kommer att vara anställda i sina nationella bolag. Logistikverksamheten samlas i ett övergripande bolag. Hur påverkas postverksamheten i Sverige? Samhällsuppdragets utformning kommer precis som tidigare att vara en fråga för regering och riksdag. Brevbäringen i Sverige kommer även framgent att skötas av ett svenskt meddelandebolag under Postenvarumärket. Att postlagen uppfylls övervakas av PTS. På samma sätt kommer samhällsuppdraget i Danmark att skötas av Post Danmark precis som idag. Vad innebär förslaget att medarbetarna kan bli delägare? I den avsiktsförklaring som undertecknats av svenska staten, danska staten och CVC finns angivet att medarbetarna ska beredas möjlighet att köpa aktier i det nya bolaget. Ytterligare information om detta kommer så snart det blir mer konkret. TU samordnar digital satsning Tidningar som ingår i TU:s e-pappersprojekt har kommit överens om att satsningar på publicering på e-papper fortsättningsvis skall göras gemensamt och inte som tidigare individuellt för varje tidning. Nyhetspubliceringen på e- papper har fått en skjuts framåt, bland annat genom Amaxons nya läsplatta Kindle. TAB får delvis ny ägare Posten går samman med Post Danmark Som du säkert noterat i press, radio och TV har TAB:s ägare svenska Posten i avsikt att gå samman med Post Danmark. I grunden är både svenska Posten och Post Danmark två välskötta företag. Genom samgåendet vill man skapa en konkurrenskraftigare koncern som skall möta förväntningar från kunder, ägare och anställda på en alltmer konkurrensutsatt nordisk postmarknad och på en framtida avreglerad europeisk postmarknad, samtidigt som man vill värna de bägge ländernas krav på samhällsservice. Den europiska postmarknaden förväntas avregleras 2011, vilket kommer att ställa ökade krav effektivitet, till exempel genom stordriftsfördelar. Ökad effektivitet är ett krav om man långsiktigt skall kunna vara framgångsrik på postmarknaden i Sverige och i Europa. Starkare position Det man som TAB-anställd nu kan fundera på är vad samgåendet får för konsekvenser för TAB och dess anställda. TAB:s VD Mats Berlin kommenterar: Samgåendet kommer inte att påverka TAB:s anställda nämnvärt. Vi skall även fortsättningsvis se till att dela ut tidningar kostnadseffektivt och till Den planerade fusionen mellan Posten i Sverige och Post Danmark påverkar inte direkt TAB och TAB:s anställda. Vi fortsätter att arbeta med våra arbetsuppgifter, säger TAB:s VD Mats Berlin. hög kvalité. Några personalminskningar hos oss p g a den ändrade ägarebilden är inte aktuella. Samtidigt anser jag att ju starkare position som ett företag och dess ägare har inom sin sektor desto bättre är det för de anställda. Jag ser mycket positivt på samverkanstankarna. Mats fortsätter: Det har framskymtat att de anställda, enligt Post Danmarks modell, kommer att erbjudas att köpa aktier i det nya stora bolaget. Hur detta kommer att gå till och hur villkoren kommer att utformas är f n oklart. När Post Danmarks anställda fick köpa aktier i Post Danmark fick man en viss rabatt på priset. Jag noterade samtidigt att en webundersökning visade att en Vaktombyten Två regionchefer lämnar nu sina arbetsuppgifter, dels vår regionchef i Skaraborg, Anders Andersson, dels vår regionchef i Norrbotten/Norra Västerbotten, Mats Viklund. Anders Andersson har valt att gå över till Swebus för att där vara trafikchef. I samband med att Anders slutar väljer vi att göra en förändrad organisation, vilken innebär att vår region i Skaraborg slås samman med vår region i Värmland. Regionchefen i Värmland blir då även ansvarig för vår verksamhet i Skaraborg samtidigt som vi skapar en ny tjänst som platschef i Skaraborg. Rekrytering av denna platschef pågår. Dessutom har vi, i samband med förändringen, valt att flytta ansvaret för tidningsdistributionen i Vimmerby/Hultsfred från Skaraborg till vårt regionkontor projektledning och central varit platschef i Skellefteå i Motala. Där får nu regionchef resurs inom TAB. Mats ersätts sedan 2000 och har arbetat i Hans Hilding ett utökat ansvar. som regionchef av Fredrik företaget sedan Fredrik är Mats Viklund övergår till Lindfors. Fredrik har hittills 36 år, gift och har två barn, 9 Från vänster: Mats Viklund, Anders Andersson och Fredrik Lindfors. 5 majoritet av di.se:s läsare är intresserade av att köpa aktier i det nya bolaget. Mats avslutar: Samgåendet är inget att oroas för. Se det positivt. Det som gäller är att vi kan leverera tjänster som våra kunder efterfrågar och till ett pris som är acceptabelt för våra kunder. Business as Usual! och 11 år. Fredriks intressen är snickeri, teknik och sport. Tabloiden önskar Fredrik lycka till på det nya jobbet.

6 6 Distributörer på utflykt En lördag i början av februari gjorde 10 tidningsdistributörer från Hudiksvall en kryssning till Finland. Flertalet av resenärerna hade arbetat natten/morgonen innan resan, så det blev inte mycket sömn innan bussen åkte iväg till den kungliga huvudstaden för vidare färd med båt. Som sedvänjan bjuder valde resenärerna olika sysselsättningar på båten, shopping, törstsläcker, bad och även i vissa fall slummer. Kvällen avslutades med en gemensam buffé. Först vid 21-tiden på söndagen var resenärerna tillbaka till Hudiksvall. Resenärerna framför ett stort tack till Catarine Forslin den perfekta reseledaren! Visste du att... gratistidningarna står för 25 procent av sophämtningskostnaden i centrala London? att var fjärde svensk dagligen läser en dagstidning på nätet? Cirka hushåll fick nytt postnummer i april? att TU representerar cirka 270 tidningsföretag och andra medie-företag i bransch- och arbetsgivarfrågor? att varje svensk året 2006 producerade nästen 500 kg sopor, varav 55 kg returpapper? Från vänster, Stefan Boquist, Inga-Britt Malmgren, Berry Jansson, Tuula Ojala, Anne-Marie Thorstensson, Steve Lidberg, Sirkka Vainio, Jaana Marttala, Tarmo Sillanpää, Mona Axelsson, Maria Ludwinek, Mabel Karlsson, Barbro Johannesson och Kalervo Lahti Jubilarer i region Skövde Minnesgåva har delats ut till anställda i Region Skövde. Mottagarna har arbetat mellan 25 och 30 år i Tidningstjänst och belönades För förtjänstfulla insatser i Tidningstjänst AB. De 14 jubilarerna med respektive bjöds till Billingehus i Skövde där Regionchef Anders Andersson hälsade välkommen och bjöd till bords där det serverades en mycket uppskattad tre rätters middag. Jubilarerna hade personligen valt minnesgåvor och Anders Andersson överlämnade guldklockor, kristallskålar, konstglas och guldsmycken. Anders Andersson talade om tiden för år sedan och lyfte fram händelser från Sverige och världen, en del i dag bortglömda, andra som tydligt lever i allas minnen. Kvällen blev något av en minnenas afton. Mona Axelsson framförde jubilarernas tack för gåvor, middag och en trevlig kväll. Klarar du Sudokun? Träna din hjärna med Tabloidens lagom svåra Sudoko. Lösningen får du på direkten. Fyll i de tomma rutorna så att alla siffror mellan 1 9 finns med i varje lodrät och vågrät rad. Siffran får bara förekomma en gång i varje rad och en gång i varje liten region, de nio små rutorna i samma färg. Copyright Bulls Vänd på tidningen så får du den rätta lösningen KRYSSET Vinn en trisslott Här alla läsare är ett nytt kryss som väntar på en lösning. Vi lottar ut trisslotter till de tre först öppnade rätta lösningarna. Förra numrets priser gick till: Birgitta Gradin, Alfta, Sigrid Persson, Edsbyn och Ing-Britt Lingmerth, Korsberga. Grattis! Skicka din lösning före den 15 maj till Tidningstjänst AB, Box 1121, Stockholm.. Märk kuvertet TAB-kryss. Namn Adress Postadress......

7 Inför totalstopp för olja, bensin och naturgas Meteorologen Pär Holmgren slår larm om klimatet 7 Utbildningen har en praktisk och en teoretisk del, säger Jan Persson. TAB och Posten utbildar förare TAB och Posten Leverans kommer att utbilda alla sina chaufförer. Utbildningarna kommer att starta under våren TAB:s produktionschef, Jan Persson, berättar: Utbildningen kommer att genomföras i två steg: en interaktiv del med hjälp av dator. Den tar cirka en och en halv timme att genomföra. Därefter kommer en teoretisk och en praktisk del, vilka totalt omfattar cirka 2 timmar. Jan fortsätter: Våra gamla chaufförer kommer inte behöva genomföra den praktiska kördelen, Den delen är framför allt till för våra nyanställda. Genom utbildningen kommer man även att lära sig att köra mer miljövänligt, samt arbetsmiljö/ergonomi för förare. Innan slutet av 2009 skall samtliga våra chaufförer genomgått förarutbildningen. Kort om TAB:s miljöarbete 1. Vi prioriterar miljövänliga och kostnadseffektiva distributionsbilar 2. Alla chaufförer genomgår en miljö- och förarutbildning 3. Våra förmånsbilar ska vara miljöbilar 4. Vi väljer miljövänliga färdsätt vid tjänsteresor 5. Vi använder lågenergilampor på våra arbetsplatser 6. Vi källsorterar 7. Vid inköp väljer vi miljömärkta varor i första hand 8. All personal känner till våra miljömål 9. Det finns en miljöansvarig på varje region 10. Tidningstjänst gör en årlig miljörevision Klimatfrågans uppmärksamhet i medierna är inte masshysteri. Tvärtom, anser TV-meteorologen Pär Holmgren klimatet måste uppmärksammas ännu mer. Det är inte enbart en miljöfråga, utan ett hot mot stabiliteten i samhället. Klimatfrågorna handlar inte bara om att ett antal växter och djurarter slås ut och att vi får problem med extrema väderhändelser. Journalisterna måste lära sig att ställa klimatrelaterade frågor i alla möjliga och omöjliga sammanhang, anser Pär Holmgren. Hur kan några få grader varmare temperatur skapa så stora problem? Så länge som den globala uppvärmningen håller sig under två grader blir inte de totala problemen extremt stora, men någonstans över den gränsen börjar jordens eget klimatsystem att reagera. Snö och isar smälter snabbare, vilket i sig leder till en varmare planet. Det blir också större naturliga utsläpp av metan och koldioxid och ökad avdunstning. Var befinner vi oss nu? Vi är farligt nära tröskeln för jordens klimatsystem. När vi passerar tröskeln kan uppvärmningen rulla på av sig själv. Vad måste vi göra, anser du? Vi måste införa totalstopp för all olja, kol, bensin och naturgas, så fort det bara går. I stället måste vi utveckla och använda förnyelsebar energi som sol, vind, vatten och vågkraft. Vi måste också ställa om den globala ekonomin, och använda närproducerade varor som inte kräver lika långa transporter som nu. Vilket är det största hotet nu? Att allt bara rullar på, att tiden går utan att politikerna fattar delvis mycket obekväma beslut. Och att de växande ekonomierna Kina och Indien gör felaktiga val. Om de satsar för mycket pengar på kolkraft bygger de in sig i en infrastruktur som blir svår att bryta sig loss ifrån. Sverige och EU har en Politikerna måste fatta beslut i klimatfrågan nu, säger TV-meteorologen Pär Holmgren. stor uppgift att exportera vårt kunnande om vattenkraft, fjärrvärme och sopsortering. Kan vi få Kina att göra rätta val, till exempel att de faktiskt kan köra bilar på el och inte behöver bensin, då vill hux flux den snabbast växande bilmarknaden i världen inte ha bensinbilar. Vad sker med klimatet under de närmaste fem åren? Det händer så mycket under fem år att det inte går att överblicka, Kyotoavtalet löper ut 2012, så högst upp på den politiska dagordningen står ett nytt avtal som ska gälla från Ännu så länge är det EU som driver klimatfrågan vilket innebär ett enormt stort ansvar på statsministerns axlar. EU måste ta tag i klimatfrågan senast 2009 när Sverige har ordförandeskapet. Strax före har USA presidentval, och oavsett vilken president som väljs lyfts klimatfrågan omedelbart.

8 POSTTIDNING Utges av Tidningstjänst AB. Adress Box 1121, Stockholm, tel Ansvarig utgivare: Mats Berlin. Tryckning: Dalarnas Tidningar AB, ANMÄLNINGSBLANKETT Stugorna/lägenheterna kan hyras av den som är anställd som tidningsbud eller har annan anställning. Se prislistan för prisuppgift under högsäsong resp lågsäsong. För hyra av stuga/lägenhet fr o m t om vecka Alternativa veckor för mig är NAMN: PERSONNUMMER: ADRESS: POSTNR: POSTADR: TELEFON: Att hyra: Stuga i Hunnebostrand. Semestererbjudande! Markera ditt val med en etta för den ort du helst vill ha, en tvåa i rutan för ditt andra val osv. Dina möjligheter ökar om du ger oss fler alternativ, både vad avser ort och datum. Samtliga stugor/lägenheter är avsedda för max 6 personer. Jag önskar hyra i följande ordning: Björnrike Björka/Arholma (ett hus är allergisanerat) Åre Hunnebostrand Antal personer: st Husdjur: (ej tillåtet i Åre) Uthyrningsveckan börjar kl lördag och slutar kl påföljande lördag. Anställd som (markera med kryss) tidningsdistributör annan anställning vid följande tidningsdistributörsföretag fr o m den: Vad sägs om en vecka i Härjedalens eller Jämtlands härliga fjällvärld? Eller Roslagens vackra skärgård? Eller varför inte Smålands sjöar och djupa skogar? För att inte tala om soldränkta klippor i Bohuslän och en massa saltvatten! Som tidningsdistributör har du förmånen att, genom Stiftelsen för Tidningsdistributörernas Sociala trygghetsfond, hyra ett semesterparadis i Björnrike, Åre, Hunnebostrand eller på Björkö-Arholma i Stockholms skärgård. Standarden är hög, samtidigt som prisnivån per stuga/lägenhet är låg: Per vecka: 1 500:- Per veckoslut (fredag söndag): 1 000:- Per dygn, samt tillkommande dygn utöver vecka och veckoslut: 225:- Prisnivåerna gäller hela Bakom stiftelsen står Svenska Transportarbetareförbundet och Tidningsutgivarna. Tillsammans arbetar man för att förbättra tidningsdistributörernas sociala villkor. Oberoende om du är medlem i Transport eller ej kan du utnyttja erbjudandet! Du som har frågor om stugorna och lägenheterna bör kontakta Barbro Nyholm. Barbro:s telefonnummer är Här bredvid finns en anmälningsblankett som du kan använda! Företagets underskrift: Ansökningsblanketten ska vara oss till handa snarast när det gäller sommarperioden och den 1 november när det gäller vinterperioden. För den tid däremellan hyr vi ut stugorna/lägenheterna under hand, kontakta Barbro Nyholm på tel Skicka anmälan till: SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Box STOCKHOLM Har du frågor om stugorna kontakta Barbro Nyholm på tel Lägenhet i Åre för dig som gillar höga fjäll! 5 svarar Vad är på gång i din region? Hans Hilding, regionchef i Motala: Vi skall konvertera distrikt från tabell till tid. I höst skall vi testa utdelning av adresserade Hemmets Journal. Mats Viklund, regionchef i Luleå: Vi ser över vår distriktsindelning med hänsyn taget till sjunkande upplagor och konvertering av tabelldistrikt. Peter Ehn, regionchef i Karlstad: Vi fortsätter med övergången till lådsamlingar. Och som alla andra kommer vi att arbeta med övergången från tabelldistrikt till tidmätta distrikt. Stefan Åström, regionchef i Hudiksvall: Vi gör en stor omorganisation i södra Hälsingland och vi ska även införa elektroniska budböcker med start/stopp/larm i hela regionen. Thomas Landstedt, regionchef i Falun: Vi har några områden kvar att GIS-optimera. Samtliga chaufförer skall få genomgå förarutbildning.

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

TABLOIDEN. TAB:s miljömål. Tema: MILJÖ

TABLOIDEN. TAB:s miljömål. Tema: MILJÖ PERSONALTIDNING FÖR T A B Posttidning B TAB:s tuffa miljömål Nr 53 MAJ 2009 Det här numret av Tabloiden har vi valt att huvudsakligen ägna åt miljöarbetet i Tidningstjänst AB. I TAB har vi idag ett gemensamt

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER 1 LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER Gäller from 1 september 2007 Dessa leveransbestämmelser har tillkommit efter överläggningar mellan företrädare för morgontidningsbranschen och företrädare

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Parterna nöjda med nytt avtal

Parterna nöjda med nytt avtal Nr 49 - februari 2008 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Nu har Gösta tid för musiken Efter 47 år som tidningsdistributör kan Gösta Beckström i Hudiksvall börja ta det lite lugnt och sova ut på

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

AD-Teknik AB. Bruksanvisning Logger v5. Snabbtangenter för restyp

AD-Teknik AB. Bruksanvisning Logger v5. Snabbtangenter för restyp AD-Teknik AB Bruksanvisning Logger v5 Körjournal Högerklicka på en rad och du kan: -Direkt hitta start/slutpunkt i platseditorn. -Kopiera hela körjournalen till urklipp. -Lägga till en mellanliggande resa.

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

tack för du tittat den här boken!

tack för du tittat den här boken! tack för du tittat den här boken! vi gjorde ett experiment.vi gjordet balong bilar vi andvende. leksaks bilar,tejp,sugror.och,balonger. vi gjordet så att vi tejpadet sugröret i leksaks bilen. sen tejpadet

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

CELLS 527167-LLP-1-2012-1-HU-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission

CELLS 527167-LLP-1-2012-1-HU-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission An#online#system#for#managing#Topics#and#Actions#and#basic# household#data#for#a#generic#ecoteam#program# Concept# GAPHouseholdprogramscollectbasichouseholddata,suchassizeofhousehold,typeof home,typeofheatingsystemetc,aswellasactionsintopicslikegarbage,water,energy

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Medlemsenkät. 2. Film

Medlemsenkät. 2. Film Medlemsenkät 1. Stillbild 2. Film Bakgrund Under våren genomförde vi två enkätundersökningar som gick ut till samtliga medlemmar i BLF Skälet till undersökningarna är att få tillgång till underlag för

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL

Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL 1. Kontrollens syfte... 3 2. Kontrollsätt... 3 3. Exemplar som hör till upplagan... 3 4. Exemplar som inte hör till upplagan... 5 5. Beräkning av

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester! Efter en ovanligt lång vinter kom så äntligen våren och sommaren. Även om det den senaste tiden regnat lite mer än vad jag personligen

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer