FÅKUS DELRAPPORT 1. Anja Skålén FÅKUS. mars Fokus på Åre. Kontakt Ungas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÅKUS DELRAPPORT 1. Anja Skålén FÅKUS. mars 2014. Fokus på Åre. Kontakt Ungas"

Transkript

1 Anja Skålén FÅKUS mars 2014 Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd Delrapport 1 avser perioden sept 2013 feb

2 Sammanfattning FÅKUS är ett samarbets projekt där målsättningen är att få unga människor att närma sig arbetsmarknaden. Vi ska fylla de luckor i arbetet runt unga vi upplever att det finns i kommunen. Det har varit bland annat att det tar tre månader av arbetslöshet innan arbetsförmedlingen sätter in sina resurser och tre månader kan vara en väldigt lång tid för en ungdom, som i höstas när projektet började så fanns det ungdomar som jobbat vintersäsong, ville ta det lugnt efter det och sen blev jämnåriga kompisar lediga och inte förrän i september när de börjar skolan börjar man fundera på om man ska skaffa jobb och då gå ytterligare tre månader innan man kommer ut i sysselsättning kan vara väldigt tungt. Och inom ramen för FÅKUS har vi fått fart på läxläsningen en kväll i veckan. Som precis med hjälp av stöttning av svenska kyrkan har kunnat utökas till ytterligare en kväll i veckan i Mörsil, där många av de nyanlända bor. Det har blivit en del publicitet i Mittnytt med fadderverksamheten på gymnasieskolan och läxläsningen i Järpen. Tack vare de inarbetade kontakter som skapats under projekt tiden. Har haft kontakt med många av företagen i Åre by. Holiday club, Ica Åre, Fjällgården Granen, Tott hotell, Åregården, Hotell Diplomat, Åre byservice, Fastighetsnabben Attacus UTTAB Kallsedet plåt, Norrmontage, Nordic souvenir, Anja städservice. Hjärpens fastigheter, Järpens städservice Glashyttan i Åre, Wirséns, brooken, Dahlbom, Åre delikatessen, Twins. Det har varit väldigt olika hur de här kontakterna har skett. En del har varit väldigt konkreta, alla har jag pratat med i telefon. Men en del har jag har mycket mailkontakt med. De små företagen vill ha snabb konkret ansikte till ansikte kontakt medan mellan stora företag vill helst att jag ringer upprepade tillfällen medan de riktigt stora företagen helst ser att vi har möten och besök. Deltagarna träffar jag fysiskt ca 10h i veckan. Men har mycket kontakt med dem via sms och Facebook. Vi samarbetar med alla inom kommunen som har med ungdomarna att göra. Arbetsförmedlingen, Integration, SFI, IFO, Studieförbundet vuxenskolan, hälsocentralen, 18-21, svenska kyrkan. Vi har även varit i kontakt med polisen för att bjuda in dem och de kan skapa en positiv relation med ungdomarna. Totalt har FÅKUS hjälpt 23 personer och av dem har bara 4 inte haft en riktad sysselsättning under den här perioden varav 2 då bara varit med i en vecka. 2

3 De flesta av deltagarna har fått en kurs i cirkelledare, vilket sen har varit grunden i den dagliga verksamheten. Jag har träffat deltagarna vid tre-fyra tillfällen i veckan och då har det framförallt varit olika kurser inom ramen för SV ( Studieförbundet vuxenskolan) FÅKUS har haft en positiv effekt på deltagarna då det är flera som själva söker upp och vill vara med, men även ser man en positiv förändring i deltagarnas livsstil. Innehållsförteckning Bakgrund 4 Målgrupp 4 Samverkan 4 Projektets styrgrupp 7 Mål och delmål 7 Organisation 9 Aktiviteter 10 Statistik 11 Resultat 12 Förbättringar 12 Framtiden 12 Ekonomi 12 3

4 Bakgrund Åre kommun tar emot fler och fler flyktingar målet för 2013 låg på 75st. För mer än ett år sedan satt Sofia från arbetsförmedlingen Martin från Integration och Peter på AME som alla är drivande i styrgruppen idag och började fila på projektplan och projekt idéer. Det kändes som vi har ett samarbete men att det behövdes extra resurser så att vi kunde få ut maximalt av alla olika komponenter som rör integration och unga som ska ut i arbetslivet. Detta resulterade i samarbetet med samordningsförbundets och hälsocentralen som en låg till grund för FÅKUS. Målgrupp Målgruppen, är unga vuxna 20-30år som står långt från arbetsmarknaden och riskerar att hamna i försörjningsstöd. I målgruppen ingår både nyanlända och de som är svenskfödda, för att förbättra integrationen. Samverkan Det har blivit en bra samverkan runt alla som arbetar med integration. ÅRE KOMMUN arbetsgivare Integration Service Näringslivet Bevakningslista/ att göra (APT ) Martin: HÄSOCENTRALEN Arbetsförmedlingen LOTS B A S IFO SFI FÅKUS/deltagare Kollar med Lena Modigh om vi kan byta namn Grundvux från SO integratio nsassisten t till vägledare. Kollar möjlighet en för ett studiebes ök till SV Svenska Kyrkan 4

5 Integrationsservice, har en självklar del i alla de nyanländas liv. För deltagarna i FÅKUS är det hit man går med ekonomiska problem och för att få hjälp. Träffas med deltagarna efter behov men som projektledare träffar jag dem enskilt 2 gånger i månaden. För FÅKUS ger integration hjälp att se helheten och för integration kan FÅKUS stötta upp i specifika fall. Näringslivet, här är det väldigt varierande efter de behov som uppstår allt från enstaka kontakter till löpande kontakter. Studiebesök. Nätverksträffar. Marknadsföring så de är medvetna om den resurs som finns. Här kan FÅKUS hjälpa till med att hitta lämpliga praktikanter och matcha med bra arbetstagare och vara en nyttig kontakt gentemot arbetsförmedling. Hjälpa till att både deltagare hittar rätt men även som stöd med de administrativa. Men inte minst som stöd om det uppstår problem och ta problemen dit de hör hemma. Hälsocentralen, de har alla etablerat en kontakt med hälsocentralen när de anlände men sen är det mer sporadisk kontakt vid behov för deltagarna. Som projektledare så träffar jag dem en gång i månaden på våra integrationsträffar. Men har mycket telefonkontakt för att boka tid med tolk, stötta deltagarna då de tycker att det är svårt att själva förmedla hur de mår. Men även för rådgivning för att stötta hela gruppen. FÅKUS är en resurs för hälsocentralen då de träffar deltagare och kan föra fram hur de mår. Kunskap om individerna kan underlätta en medicinsk bedömning men kan även utgöra ett filter så att de inte går på hälsocentralen i onödan men även hjälp så de kan boka tid med tolk och få fram vad de vill. Arbetsförmedlingen är vår närmaste medarbetare. Vi har möten varannan vecka men har dagligkontakt med handläggarna. De hjälper mig så mycket de kan och vi hjälper dem. Men det är svårt att de har så lite tid per deltagare. Det är bra för oss för då vi följer upp våra deltagare så lägger vi även grunden för att de ska kunna ta emot nya. Arbetsförmedlingen sköter alla papper och har ett stort batteri med resurser som APU. Arbetsträning med handledar arvode och olika utbildnings insatser. De är bra på att släppa in oss i sin verksamhet och vi är tacksamma för att de vill bolla idéer med oss. Det har varit ett problem med utbildningsinsatser inom etableringen har andra möjligheter än insatserna efter etableringen vilket har medfört att vissa har avbrutit sin utbildning för de inte har ekonomiska förutsättningarna att fullfölja den. För de nyanlända skulle det vara bra om vi kunde erbjuda dem möjligheten att ta ett svenskt körkort. För det skulle verkligen vara en nyckelöppnare till arbetsmarknaden här i glesbygden. FÅKUS är en resurs för arbetsförmedlingen då de hjälper deltagarna närma sig arbetsmarknaden arbetar ut gentemot arbetsgivare. Förankrar att arbetsförmedlingen är en ovärderlig resurs. Men jobbar både gentemot arbetsgivare och deltagare. LOTs det är olika hur de arbetar. Men vi har kontakt med dem varje vecka för att följa upp hur det går med olika deltagare. Det har varit väldigt bra både för deltagarna och för mig att få en förståelse. Svårigheten för 5

6 lotsarna är att under så kort tid bygga en personlig kontakt med deltagarna och kunna göra en bra matchning mot arbetsgivare. Sen är LOTS uppdraget väldigt luddigt, för att vara flexibelt men det innebär också att det lämnar stort utrymme för att göra olika. De är inbjudna till våra möten vi har varannan vecka som rör praktikplatser inom kommunen, och till de månatliga integrationsmöterna. FÅKUS är en resurs med alla kontakter som finns vi jobbar gemensamt om de olika deltagarna men tillsammans har vi alla fokus att tänka långsiktigt. Vi har även närmare relation till de olika aktörerna. FÅKUS vill få till ett bra samarbete mellan alla aktörer men målet är att det ska vara etablerade vägar så att det ska vara lätt för alla att ta kontakt med varandra och alla ska veta vilka vägar som ska gå. SV studieförbundet vuxenskolan. De har varit en väldigt bra resurs och stöttning i den dagliga verksamheten. De har hjälpt till att hålla en cirkelledare utbildning som de flesta av deltagarna har gått. De har möjliggjort att vi i deras regi haft kurs i data, matlagning, planering ekonomi, svenska, och körkorts teori. för SV så är FÅKUS en viktig drivkraft i att det blir nya typer av studiecirklar och man når nya människor. SV tänk i "demokratisk folkbildande, ligger som hand i handske i FÅKUS målsättning. SO samhällsorienteringen det är en mycket viktigt del i de nyanländas integrations arbete. Under hösten höll jag i den här i Åre kommun för att kunna bilda mig en uppfattning av vad den innebär men också för att lära känna fler av de nyanlända. Det är en viktig roll där vi kan ta upp många delar av integrationsprocessen men också lösa många diskussioner som har kulturell prägel då vi har telefontolk. FÅKUS är en resurs för SO framförallt i att man kan hjälpa och stötta upp SO med tema kvällar för att få en bättre förankring i den information som man vill få ut. Grundvux, är bra när de helst vill studera och inte ha praktik. Då är det mycket givande för dem att få komplettera sina svenskstudier med studier i matte och engelska. De som blir snabbt klara med SFI kan även läsa svenskan som är kravet för vidare studier där. Här tittar vi även på ett samarbete med Hållandsfolkhögskola som kan ge dem en annan tillhörighet också. Här fungerar FÅKUS som ett bollplank en även som en studievägledare för att lotsa deltagarna vidare i livet. SFI är nyckeln till språket men även så mycket mer. De är de som får bäst kontakt med de inom etableringen då de har mest tid med varje deltagare. De har under långtid skapat en relation med dem. De har ett bra sätt att kunna kommunicera på svenska med deltagarna som vi alla inom integrationsprocessen skulle kunna ta lärdom av. Vi träffar dem en gång i veckan för att se om det är någon vi behöver lyfta eller som vi behöver vara extra vaksamma runt men även för att vi alla ska vara uppdaterade i vad som händer. De är också med på de månatliga integrationsträffarna. Här hjälper FÅKUS mycket till med det runt omkring där lärarna upplever ett 6

7 behov som de själva inte har möjlighet att täcka som när det gäller praktikplatser, att genom dialog kan vi se till vad som är det bästa för individen just nu. IFO här har vi sporadiska träffar för att kunna stötta de individer som har gått ut ur etableringen. Men de har i Åre kommun resurser som boende stödjare, kontakt personer och gode män som vi inte har blivit så bra att använda på bästa sätt inom etableringen. Det finns fortfarande en del bryggor att brygga mellan tiden inom och efter etableringen. De är inbjudna till våra månatliga integrationsmöten men har ofta inte tid att komma. Men runt de individer som är med i FÅKUS men tillhör IFO har vi tät kontakt. För en idéer med FÅKUS var just den att individer ska inte behöva gå tre månader och vänta på att hamna i rätt instans på AF utan man ska direkt kunna få hjälp av FÅKUS. Ju kortare tid de har varit utan sysselsättning desto mindre resurser krävs för att hjälpa dem ut i arbete. Det är i dagsläget så att FÅKUS är en verksamhet som blir en sysselsättning för en del av individerna och frågan är om det är där FÅKUS gör bäst effekt. Åre kommun som arbetsgivare. De är en viktig del i integrationsprocessen och många av de som kommer ut i arbete gör det genom AME. Men då AME i Åre kommun är en väldig mans dominerd arbetsplats så tittar vi på andra möjligheter också. Det har startat upp en bemanningsenhet som ska i slutändan sköta vikariepoolen för kommunalverksamhet inom skola, omsorg och storkök. Det blir en viktig inkörsport för många av de nyanlända. Vi jobbar hårt för att utöka hur många kommunen tar emot som praktikanter. För att de ska ske smidigt så har vi utarbetat en ny arbetsmodell. Varannan vecka träffas vi alla som söker praktikplatser eller har praktikplatser att erbjuda inom kommunen. Så går vi tillsammans med arbetsförmedlingen igenom för att på så vis hitta den optimala matchningen. Detta upplever jag är väldigt bra både för arbetsgivare inom kommunen men också för deltagarna. Om kommunen kan visa företagen att de kan ta emot praktikanter/ arbetstränare/ instegsjobb och nystartsjobb så kommer det vara lättare även för företagen att ställa upp. FÅKUS blir här en viktig del i länken mellan deltagarna arbetsgivarna och arbetsförmedlingen, kontakten med SFI gör också att det blir en större koll på respektive deltagare som kommer från etableringen. Men också under praktikperiod och anställningsperiod så finns FÅKUS där som ett stöd och sköter uppföljningen på de deltagarna som är med i FÅKUS. Projektets styrgrupp I styrgruppen ingår Martin Söderström, som är chef på Integrationsservice och sammankallande till styrgrupps möten. Peter Bergman som är chef för AME. Sofia Karlson chef för Arbetsförmedlingen Åre /Krokom Alf Lerner chef hälsocentralen Åre/Järpen 7

8 De har följt upp arbetet och varit tydliga mot sina medarbetare att vara med och stötta mig i mitt arbete så mycket som mjöligt. Man ska inte underskatta vad viktigt det är när projektet är välförankrat på chefs nivå och man som projektledare kan koncentrera sig på att bygga goda relationer med sina medarbetare. Peter har hittat kreativa lösningar på många frågor bland annat gjort det möjligt för oss att starta upp VÄXA som är ett odlingsprojekt. Sofia har sett till att vi har en god relation med arbetsförmedlingen och är behjälplig i arbetet med rollfördelning mellan FÅKUS och etableringskordinatorn. Martin är min chef och fått se till att allt fungerar smidigt. Mål Ökad anställningsbarhet genom stöd till arbetstagare och arbetsgivare. Här har vi kommit långt framförallt på arbetstagarnas sida. De kurser vi håller i SV regi bygger helt på de brister som finns hos deltagarna. som ska hjälpa dem att komma närmare arbetstagarna. Gentemot arbetsgivarna har det även där varit individuella stöd, när de är ute i praktik men även hjälp till arbetsgivare för att få dem förstå hur lönsamt den kan bli att anställa ur den här gruppen som står långt från arbetsmarknaden. Det har varit framförallt att man finns tillhands och att man har byggt upp en relation som man vårdar så de vet att de kan vända sig till mig även om det är små irritationsmoment. Delmål Ge 30 st åringar möjlighet till att individuellt anpassas till arbetsmarknaden. Tanken var att det var 30 individer på två år. Idag är det 23 individer som har varit delaktiga i projektet. Då det har varit många kringaktiviteter och mycket olika behov hos de olika individerna så har det varit svårt att samköra gruppen. Det har varit en grupp som har varit med på de olika studiecirklarna och sen har de flesta haft en inviduell plan som ligger utanför pågrund av att de har andra aktiviteter också. För att det ska bli bra gruppaktiviteter så har vi fyllt på med deltagare. 8

9 70% ska ha en riktad sysselsättning när projekttiden är slut. Av de tre som har avslutat FÅKUS så har två fått instegsjobb. Vilket innebär att 66% har en riktad sysselsättning, vilket innebär att jag inte riktigt har nått upp till målet. Men underlaget är för litet när de är så få individer. och av de 23 som totalt har deltagit i FÅKUS så har 78% haft riktad sysselsättning. Förbättra hälsan hos deltagarna. Då vi har studiecirkel i matlagning och hälsa så får de information som gör att de själva kan förbättra sin hälsa. Men även tack vare då vi fått en bra kontakt med Hälsocentralen så får de även inviduell hjälp där. En del har slutat röka, börjat röra på sig och börjat med samtalsterapi. Så hälsan har hos vissa helt klart förbättrats. 80% av deltagarna ska uppleva att deras hälsa har förbättras under tiden i projektet. Detta är svårt att uttala sig om just nu då vi inte har gjort någon enkätuppföljning i dags läget. Skapa kontaktytor mellan arbetsmarknaden och projektdeltagarna. Vi har varit på en del studiebesök och vi har läxläsning varje vecka. Men här kan jag värkligen arbeta vidare med och utveckla vidare. Minst 6 st event det betyder 2 event varje termin. Vilket vi har uppfyllt med FN kvällen och fotbolls turnering, en heldag på Jamtli. Men det har varit bra för nätverksknytande att vi har deltagit i höstmarknaden. Inplanerat nu under våren är: Sex och samlevnad tema dag... Klädbytardag Delta som Volentärer på Årefjällsloppet. Skapa en samarbetsmodell för AF, näringsliv, Hälsocentralen och kommunen inom Åre kommun. Här har vi börjat att befästa en samarbetsmodell inom kommunen med AF framförallt men har börjat se hur vi kan arbeta in näringslivet i den modellen. Det som vi blir allt bättre på det är att använda de olika resurser som finns inom de olika verksamheterna på bästa sätt. Det finns idag ett möte som ska vara vägen in till kommunala platser. Dit bjuder vi in alla intressenter så som arbetsförmedlingen, AME, Lotsarna etableringskordinatorn och FÅKUS nu senast var även de som ska söka praktik till gymnasieeleverna med. 9

10 Arbeta fram en uppföljningsmodell, så att vi kan se deltagarnas progression. Det har varit svårt då det är så vitt skilda individuella behov både hos arbetsgivare och arbetstagare. Har ännu inte lyckas skapa en generaliserande modell. Sänka trösklarna in på arbetsmarknaden i Åre kommun. Det är ett långsiktigt arbete som vi påbörjat med hjälp av goda förebilder. Då vi nu har en anställd etableringskordinator också så har det underlättat arbetet att arbeta på fler fronter på att marknadsföra och arbeta in fler individer och framförallt få till en bra matchning. Vi har börjat med en artikelserie i Årebladet som ska visa på goda förebilder. Vi har sett till att synas i media i Mittnytt. Arbeta nära arbetsgivarna för att ge adekvat stöttning. En tät uppföljning gentemot arbetsgivare, först ett besök första veckan och sen en varannan vecka. Behoven hos arbetsgivarna är så skilda det som för mig varit nytt och intressant var att de är behov av så mycket stöttning inför att ta emot en praktikant / arbetsträning. Organisation och arbetsätt Jag träffar deltagarna tre till fyra eftermiddagar i veckan. Då jag håller i studieförbundet vuxenskolan kurser det har varit; Matlagning Planera inköp och matlagning i ett hälsoperspektiv. Hälsa Grundläggande data kunskap Att söka jobb. Jag träffar vissa deltagare enbart enskilt. Då de har en social fobi. Jag träffar de olika aktörerna på regelbundet se ovan under rubriken samverkan. Sen går övrig tid mycket åt till att dokumentera och administrera, maila ringa och ta kontakt med olika arbetsgivare. Att ständigt uppdatera allas planer och hålla kontakt med alla aktörer runt deltagarna. Den här tiden upplever jag är svår att hitta och blir oftast lidande då jag vill arbeta framåt och se resultat. 10

11 Modeller/metoder -uppbyggnad Det har varit en snabb uppbyggnad av FÅKUS. Så fort vi fick klartecken att starta så gjorde vi det. Deltagarna var med från första veckan. Vi startade upp med fokus på höstmarknaden, då fick jag en möjlighet att lära känna individerna och se hur de fungerade i en arbetssituation, men även en möjlighet för våra nyanlända att synas utåt. I början träffade jag deltagarna tre eftermiddagar i veckan och sen hade jag samhällsorientering de två övriga eftermiddagarna. Grund tanken var att få ut dem på praktik under hösten för att sen se om de kunde arbeta under vintersäsongen. Men det har varit svårt att matcha arbetsplatser med arbetstagare. Många har stått allt för långt från arbetsmarknaden då framförallt rent motivations mässigt. Men individernas behov har fått ligga till grunden för att formge hur FÅKUS ska utvecklas. Vi har haft ett närmare samarbete med Eductus än övriga lotsar då de även hållit i en del utbildningar då har det varit bra med ett samarbete. Så att individerna får ut det mesta av själva utbildningen. -verktyg Möten träffar och nätverkande är det tydligaste verktygen förutom de kurser vi gjort. En viktig mötesplattform har det blivit läxläsningen. -kompetens; behov innan, utvecklad efter Den kompetens som jag besitter som projektledare som jag har haft mest nytta av är En positiv människosyn. De här deltagarna vi har är trasiga de kommer från trassliga bakgrunder gemensamt har de att de alla har flytt från något inte till något. Jag har jobbat hårt för att bygga upp en trygg bas där de kan utvecklas i lugn och ro. Men efterhand som de växer som individer ställer jag högre krav på dem. För att på så vis lyfta dem ännu mer. Det har varit väldigt bra att jag har min grund i SFI vilket underlättar kommunikationen. Jag använder mig inte av tolk för att de ska komma närmare arbetsmarknaden måste de förstå vikten i att lära sig bra svenska. Samarbetet med alla olika aktörer är ju ovärdeligt och därför så har det varit väldigt bra med alla olika möten. Vi försöker att se vad alla har för resurser som vi kan nyttja på bästa sätt för att det ska bli optimalt för varje individ. Då arbetsförmedlingens insatser förändras så krävs det att man ständigt får en uppdatering på vilka insatser som är möjliga för olika individer. Men övernatta hålla sig uppdaterad på vilka insatser det finansinspektionen kommunen inom socialkontoret med olika stöd personer. Idag är det svårt mycket pågrund av språkbrister att ge deltagarna det fulla stöd som finns. Men vi lär oss och blir bättre hela tiden. 11

12 En sak som jag saknar inom Åre kommunen är bättre kontakt med försäkringskassan men även bättre tillgång till en psykolog. Det tror jag skulle underlätta integrationen om de fick hjälp att komma i ro med sina tidigare upplevelser. Jag har deltagit i olika konferenser för att inspireras och lära av andra. Det har varit ; integrationsdag i Östersund Samjamt har haft fem olika kompetens höjande dagar för oss som jag har deltagit i. Och jag har även haft förmånen att tillsammans med delar av min styrgrupp få följa med till Trelleborg och inspireras av hur andra kommuner arbetar men inte minst få tid med två av nyckelpersonerna i min styrgrupp kunna grotta in oss i projektet. Aktiviteter Förutom våra regelbundna aktiviteter så åker vi på studiebesök. Vi deltar som volentärer på olika arrangemang. Men vi har även haft en FN kväll och en fotbolls turnering och en heldag på Jamtli. Har studiebesök på Norrmontage och Nordic souvenir och Skistar. Vid sidan av projektet har vi startat VÄXA tillsammans med AME det är ett projekt som gör att vi kan arbetsträna och öka välbefinnandet för de deltagare som står allt för långt från arbetsmarknaden. För att göra deltagarna redo fö ratta ett arbete har de alla in individuell plan som ständigt justeras. När de skrivs in i projektet får de göra en enkät för att beskriva sin situation idag hur de mår vad de upplever att de har för framtidsutsikter. De får göra en mindmap över hur de se på sina styrkor och hur de ska kunna komma närmare arbetsmarknaden. Sen har jag sammanställt och sett på vad andra aktörer i deras omedelbara närhet anser att de saknar och agerat utifrån det. De har alla som var med i höstas fått gå en cirkelledare utbildning. Och därefter har vi i SV regi hållet matlagningskurs, planera mat och ekonomi, data körkortsteori och hälsa kurser. De har även gett den spinn off effekten att de håller nu egna kurser i svenska. Det har även fått dem att närma sig det svenska samhället som ett demokrati tänk. Vi har alla något att bidra med rent kunskapsmässigt. Många av dem står långt från arbetsmarknaden på grund av att de inte riktigt kan sköta sin hälsa vare sig vad det gäller kost eller motion. De har skral ekonomi och dålig självkänsla. Men den växer och de blir starkare individer varje dag. 12

13 Statistik Antal Praktik 5 Instegsjobb 2 Utbildning 12 SFI 15 På väg in 4 Jobb 4 Ingen sysselsättning utöver FÅKUS 4 Sjukskriven 1 Hjälp av hälsocentralen 4 Personer som fått hjälp av FÅKUS men är inte inskrivna 7 Statistiken bygger på vad de har gjort under sin tid i FÅKUS en del har både haft utbildning och praktik. De fem som inte har gjort något alls utöver FÅKUS är inte redo ännu, två för de bara varit med i två veckor de andra på grund av svårigheter. Jag har deltagit i fyra nätverksträffar. Det har varit BNI, Åredagen och CSR och kommunens företagar träff. Resultat Jag upplever att det har varit ett gott resultat om man ser till att projektet inte har hållit på i mer än sex månader. Tanken var att deltagarna skulle vara i projektet i ett år och under den tiden kunnat utvecklas som människor och stärk sin självkänsla så att de närmat sig arbetsmarknaden. Ser jag på individbasis så har varje individ i FÅKUS gjort stora framsteg. De har förbättrat sin hälsa och kommit närmare arbetsmarknaden jag har lyckats höja deras motivation trots att det är mars så har deras sömn blivit stabilare. 13

14 Förbättringar Organisationen håller på att sätta sig då arbetsmarknaden varierar över året i Åre så måste jag bli bättre på att utnyttja de möjligheter det ger. Jag håller på att lära mig det strukturer så att jag vet när arbetsgivare kan ta emot praktikanter som kan leda till anställning. Jag försöker se till att göra mig umbärlig så att alla enheter har så goda relationer så att jag och etableringskoordinatorn inte behövs i samma utsträckning för att smörja maskineriet. Framtid Nu är det 18 månader kvar av projektet och det är dags att visa för politikerna att det är lönsamt att ha ett projekt som FÅKUS. Det blir intressant att se vilka samordningsvinster och vilka luckor som FÅKUS fyller under året. Snart är vintersäsongen över och det gäller att få ut dem i praktik så att de kan ta en anställning till sommaren. I maj är det väldigt lugnt i Åre så då har jag tänkt att vi ska göra studiebesök, för att de ska ha ett mål att sträva efter. Men styrgruppen måste vara med och bestämma om FÅKUS ska vara en sysselsättning eller en Värö mot arbetsmarknaden. Budget Rapporteras särskilt till styrgrupp och Samordningsförbundet i Jämtlands län. 14

15 Bilaga Statistik Tre personer har avslutat varav två har haft instegsjobb istället och en tyckte att det ställdes för höga krav. Det har varit 8 st svenska medborgare och 15 st inom etableringen. Av de utanför etableringen; En har haft praktik och erbjöds jobb men det strulade till sig precis innan jobbet började och det avbröts men är nu på en annan praktik. Har blivit klar med sina SFI studier. En arbetar 75% nu under säsongen, vilket är vad han klarar av, han har haft problem med sin rygg och sin sömn så vi har kopplat in kurator och nu tränar han regelbundet. En har ett instegsjobb på 80%. En har praktik på heltid. En är i dagsläget sjukskriven. En ska påbörja praktik om två veckor som kan leda till sommarvikariat. En är aktuell för LSS boende. Och en vet vi i dagsläget inte vad ska ske. Så sammanställt av 8 personer så är det bara tre individer det inte finns en riktad sysselsättning för, och de står långt från arbetsmarknaden och har mycket som vi måste jobba med för att stärka de som individer och se till att de kan närma sig en arbetsmarknad. Dvs att ca 63% har en riktad sysselsättning. Jag är inte helt nöjd med resultaten i den här gruppen det är en svår grupp men jag hade innan trott att under säsong skulle jag kunna fixa någon typ av sysselsättning för alla. Men jag har fått inse att ibland står de för långt bort och det är bättre att skynda långsamt så att det blir ett varaktigt resultat. En individ hoppade av efter två veckor så där hann vi inte med att komma någon stans. Av de inom etableringen, En vikarierar på bemanningsenheten men går en utbildning inom service just nu. En har ett instegsjobb på 80%. Fem har praktik just nu, Fem har gått en service utbildning, som hålls av Eductus. Så utav de 14 nyanlända inom etableringen som varit med i FÅKUS Så har fyra st någon form av anställning. Fem har praktik och fem har i dagsläget ingen annan sysselsättning än FÅKUS och SFI. Så även här ligger vi på ca 64% riktad sysselsättning. Men det är en del på gång så jag har stor förhoppning att det ska bli bättre siffror innan sommaren. 15

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

Förord. Johanna Westerdahl. Sala den 8 januari 2013 1. 1 Framsida: Studio JR, Jonatan Nylander

Förord. Johanna Westerdahl. Sala den 8 januari 2013 1. 1 Framsida: Studio JR, Jonatan Nylander Förord Föreliggande kartläggning har genomförts av Johanna Westerdahl under hösten och vintern 2012 på uppdrag av Jonas Wells, samordnare Norra Västmanlands Samordningsförbund. Jag vill rikta ett stort

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund Finsam, Växjö kommun Tjejrutan Slutrapport ProjektledareÅsaEdlund Innehåll Finsam...3 Uppdraget...3 Målgrupp...5 Syfte...5 Mål...5 Arbetssätt...6 Förbyggandeochuppsökandeverksamhet...6 Aktiviteter...6

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt. om sfi-undervisning med Meritportfölj

Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt. om sfi-undervisning med Meritportfölj Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt om sfi-undervisning med Meritportfölj Anette Moberg Mars 2014 1 FoU i Väst/GR Webbupplaga mars 2014 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild: : Victoria Heimersson,

Läs mer