FÅKUS DELRAPPORT 1. Anja Skålén FÅKUS. mars Fokus på Åre. Kontakt Ungas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÅKUS DELRAPPORT 1. Anja Skålén FÅKUS. mars 2014. Fokus på Åre. Kontakt Ungas"

Transkript

1 Anja Skålén FÅKUS mars 2014 Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd Delrapport 1 avser perioden sept 2013 feb

2 Sammanfattning FÅKUS är ett samarbets projekt där målsättningen är att få unga människor att närma sig arbetsmarknaden. Vi ska fylla de luckor i arbetet runt unga vi upplever att det finns i kommunen. Det har varit bland annat att det tar tre månader av arbetslöshet innan arbetsförmedlingen sätter in sina resurser och tre månader kan vara en väldigt lång tid för en ungdom, som i höstas när projektet började så fanns det ungdomar som jobbat vintersäsong, ville ta det lugnt efter det och sen blev jämnåriga kompisar lediga och inte förrän i september när de börjar skolan börjar man fundera på om man ska skaffa jobb och då gå ytterligare tre månader innan man kommer ut i sysselsättning kan vara väldigt tungt. Och inom ramen för FÅKUS har vi fått fart på läxläsningen en kväll i veckan. Som precis med hjälp av stöttning av svenska kyrkan har kunnat utökas till ytterligare en kväll i veckan i Mörsil, där många av de nyanlända bor. Det har blivit en del publicitet i Mittnytt med fadderverksamheten på gymnasieskolan och läxläsningen i Järpen. Tack vare de inarbetade kontakter som skapats under projekt tiden. Har haft kontakt med många av företagen i Åre by. Holiday club, Ica Åre, Fjällgården Granen, Tott hotell, Åregården, Hotell Diplomat, Åre byservice, Fastighetsnabben Attacus UTTAB Kallsedet plåt, Norrmontage, Nordic souvenir, Anja städservice. Hjärpens fastigheter, Järpens städservice Glashyttan i Åre, Wirséns, brooken, Dahlbom, Åre delikatessen, Twins. Det har varit väldigt olika hur de här kontakterna har skett. En del har varit väldigt konkreta, alla har jag pratat med i telefon. Men en del har jag har mycket mailkontakt med. De små företagen vill ha snabb konkret ansikte till ansikte kontakt medan mellan stora företag vill helst att jag ringer upprepade tillfällen medan de riktigt stora företagen helst ser att vi har möten och besök. Deltagarna träffar jag fysiskt ca 10h i veckan. Men har mycket kontakt med dem via sms och Facebook. Vi samarbetar med alla inom kommunen som har med ungdomarna att göra. Arbetsförmedlingen, Integration, SFI, IFO, Studieförbundet vuxenskolan, hälsocentralen, 18-21, svenska kyrkan. Vi har även varit i kontakt med polisen för att bjuda in dem och de kan skapa en positiv relation med ungdomarna. Totalt har FÅKUS hjälpt 23 personer och av dem har bara 4 inte haft en riktad sysselsättning under den här perioden varav 2 då bara varit med i en vecka. 2

3 De flesta av deltagarna har fått en kurs i cirkelledare, vilket sen har varit grunden i den dagliga verksamheten. Jag har träffat deltagarna vid tre-fyra tillfällen i veckan och då har det framförallt varit olika kurser inom ramen för SV ( Studieförbundet vuxenskolan) FÅKUS har haft en positiv effekt på deltagarna då det är flera som själva söker upp och vill vara med, men även ser man en positiv förändring i deltagarnas livsstil. Innehållsförteckning Bakgrund 4 Målgrupp 4 Samverkan 4 Projektets styrgrupp 7 Mål och delmål 7 Organisation 9 Aktiviteter 10 Statistik 11 Resultat 12 Förbättringar 12 Framtiden 12 Ekonomi 12 3

4 Bakgrund Åre kommun tar emot fler och fler flyktingar målet för 2013 låg på 75st. För mer än ett år sedan satt Sofia från arbetsförmedlingen Martin från Integration och Peter på AME som alla är drivande i styrgruppen idag och började fila på projektplan och projekt idéer. Det kändes som vi har ett samarbete men att det behövdes extra resurser så att vi kunde få ut maximalt av alla olika komponenter som rör integration och unga som ska ut i arbetslivet. Detta resulterade i samarbetet med samordningsförbundets och hälsocentralen som en låg till grund för FÅKUS. Målgrupp Målgruppen, är unga vuxna 20-30år som står långt från arbetsmarknaden och riskerar att hamna i försörjningsstöd. I målgruppen ingår både nyanlända och de som är svenskfödda, för att förbättra integrationen. Samverkan Det har blivit en bra samverkan runt alla som arbetar med integration. ÅRE KOMMUN arbetsgivare Integration Service Näringslivet Bevakningslista/ att göra (APT ) Martin: HÄSOCENTRALEN Arbetsförmedlingen LOTS B A S IFO SFI FÅKUS/deltagare Kollar med Lena Modigh om vi kan byta namn Grundvux från SO integratio nsassisten t till vägledare. Kollar möjlighet en för ett studiebes ök till SV Svenska Kyrkan 4

5 Integrationsservice, har en självklar del i alla de nyanländas liv. För deltagarna i FÅKUS är det hit man går med ekonomiska problem och för att få hjälp. Träffas med deltagarna efter behov men som projektledare träffar jag dem enskilt 2 gånger i månaden. För FÅKUS ger integration hjälp att se helheten och för integration kan FÅKUS stötta upp i specifika fall. Näringslivet, här är det väldigt varierande efter de behov som uppstår allt från enstaka kontakter till löpande kontakter. Studiebesök. Nätverksträffar. Marknadsföring så de är medvetna om den resurs som finns. Här kan FÅKUS hjälpa till med att hitta lämpliga praktikanter och matcha med bra arbetstagare och vara en nyttig kontakt gentemot arbetsförmedling. Hjälpa till att både deltagare hittar rätt men även som stöd med de administrativa. Men inte minst som stöd om det uppstår problem och ta problemen dit de hör hemma. Hälsocentralen, de har alla etablerat en kontakt med hälsocentralen när de anlände men sen är det mer sporadisk kontakt vid behov för deltagarna. Som projektledare så träffar jag dem en gång i månaden på våra integrationsträffar. Men har mycket telefonkontakt för att boka tid med tolk, stötta deltagarna då de tycker att det är svårt att själva förmedla hur de mår. Men även för rådgivning för att stötta hela gruppen. FÅKUS är en resurs för hälsocentralen då de träffar deltagare och kan föra fram hur de mår. Kunskap om individerna kan underlätta en medicinsk bedömning men kan även utgöra ett filter så att de inte går på hälsocentralen i onödan men även hjälp så de kan boka tid med tolk och få fram vad de vill. Arbetsförmedlingen är vår närmaste medarbetare. Vi har möten varannan vecka men har dagligkontakt med handläggarna. De hjälper mig så mycket de kan och vi hjälper dem. Men det är svårt att de har så lite tid per deltagare. Det är bra för oss för då vi följer upp våra deltagare så lägger vi även grunden för att de ska kunna ta emot nya. Arbetsförmedlingen sköter alla papper och har ett stort batteri med resurser som APU. Arbetsträning med handledar arvode och olika utbildnings insatser. De är bra på att släppa in oss i sin verksamhet och vi är tacksamma för att de vill bolla idéer med oss. Det har varit ett problem med utbildningsinsatser inom etableringen har andra möjligheter än insatserna efter etableringen vilket har medfört att vissa har avbrutit sin utbildning för de inte har ekonomiska förutsättningarna att fullfölja den. För de nyanlända skulle det vara bra om vi kunde erbjuda dem möjligheten att ta ett svenskt körkort. För det skulle verkligen vara en nyckelöppnare till arbetsmarknaden här i glesbygden. FÅKUS är en resurs för arbetsförmedlingen då de hjälper deltagarna närma sig arbetsmarknaden arbetar ut gentemot arbetsgivare. Förankrar att arbetsförmedlingen är en ovärderlig resurs. Men jobbar både gentemot arbetsgivare och deltagare. LOTs det är olika hur de arbetar. Men vi har kontakt med dem varje vecka för att följa upp hur det går med olika deltagare. Det har varit väldigt bra både för deltagarna och för mig att få en förståelse. Svårigheten för 5

6 lotsarna är att under så kort tid bygga en personlig kontakt med deltagarna och kunna göra en bra matchning mot arbetsgivare. Sen är LOTS uppdraget väldigt luddigt, för att vara flexibelt men det innebär också att det lämnar stort utrymme för att göra olika. De är inbjudna till våra möten vi har varannan vecka som rör praktikplatser inom kommunen, och till de månatliga integrationsmöterna. FÅKUS är en resurs med alla kontakter som finns vi jobbar gemensamt om de olika deltagarna men tillsammans har vi alla fokus att tänka långsiktigt. Vi har även närmare relation till de olika aktörerna. FÅKUS vill få till ett bra samarbete mellan alla aktörer men målet är att det ska vara etablerade vägar så att det ska vara lätt för alla att ta kontakt med varandra och alla ska veta vilka vägar som ska gå. SV studieförbundet vuxenskolan. De har varit en väldigt bra resurs och stöttning i den dagliga verksamheten. De har hjälpt till att hålla en cirkelledare utbildning som de flesta av deltagarna har gått. De har möjliggjort att vi i deras regi haft kurs i data, matlagning, planering ekonomi, svenska, och körkorts teori. för SV så är FÅKUS en viktig drivkraft i att det blir nya typer av studiecirklar och man når nya människor. SV tänk i "demokratisk folkbildande, ligger som hand i handske i FÅKUS målsättning. SO samhällsorienteringen det är en mycket viktigt del i de nyanländas integrations arbete. Under hösten höll jag i den här i Åre kommun för att kunna bilda mig en uppfattning av vad den innebär men också för att lära känna fler av de nyanlända. Det är en viktig roll där vi kan ta upp många delar av integrationsprocessen men också lösa många diskussioner som har kulturell prägel då vi har telefontolk. FÅKUS är en resurs för SO framförallt i att man kan hjälpa och stötta upp SO med tema kvällar för att få en bättre förankring i den information som man vill få ut. Grundvux, är bra när de helst vill studera och inte ha praktik. Då är det mycket givande för dem att få komplettera sina svenskstudier med studier i matte och engelska. De som blir snabbt klara med SFI kan även läsa svenskan som är kravet för vidare studier där. Här tittar vi även på ett samarbete med Hållandsfolkhögskola som kan ge dem en annan tillhörighet också. Här fungerar FÅKUS som ett bollplank en även som en studievägledare för att lotsa deltagarna vidare i livet. SFI är nyckeln till språket men även så mycket mer. De är de som får bäst kontakt med de inom etableringen då de har mest tid med varje deltagare. De har under långtid skapat en relation med dem. De har ett bra sätt att kunna kommunicera på svenska med deltagarna som vi alla inom integrationsprocessen skulle kunna ta lärdom av. Vi träffar dem en gång i veckan för att se om det är någon vi behöver lyfta eller som vi behöver vara extra vaksamma runt men även för att vi alla ska vara uppdaterade i vad som händer. De är också med på de månatliga integrationsträffarna. Här hjälper FÅKUS mycket till med det runt omkring där lärarna upplever ett 6

7 behov som de själva inte har möjlighet att täcka som när det gäller praktikplatser, att genom dialog kan vi se till vad som är det bästa för individen just nu. IFO här har vi sporadiska träffar för att kunna stötta de individer som har gått ut ur etableringen. Men de har i Åre kommun resurser som boende stödjare, kontakt personer och gode män som vi inte har blivit så bra att använda på bästa sätt inom etableringen. Det finns fortfarande en del bryggor att brygga mellan tiden inom och efter etableringen. De är inbjudna till våra månatliga integrationsmöten men har ofta inte tid att komma. Men runt de individer som är med i FÅKUS men tillhör IFO har vi tät kontakt. För en idéer med FÅKUS var just den att individer ska inte behöva gå tre månader och vänta på att hamna i rätt instans på AF utan man ska direkt kunna få hjälp av FÅKUS. Ju kortare tid de har varit utan sysselsättning desto mindre resurser krävs för att hjälpa dem ut i arbete. Det är i dagsläget så att FÅKUS är en verksamhet som blir en sysselsättning för en del av individerna och frågan är om det är där FÅKUS gör bäst effekt. Åre kommun som arbetsgivare. De är en viktig del i integrationsprocessen och många av de som kommer ut i arbete gör det genom AME. Men då AME i Åre kommun är en väldig mans dominerd arbetsplats så tittar vi på andra möjligheter också. Det har startat upp en bemanningsenhet som ska i slutändan sköta vikariepoolen för kommunalverksamhet inom skola, omsorg och storkök. Det blir en viktig inkörsport för många av de nyanlända. Vi jobbar hårt för att utöka hur många kommunen tar emot som praktikanter. För att de ska ske smidigt så har vi utarbetat en ny arbetsmodell. Varannan vecka träffas vi alla som söker praktikplatser eller har praktikplatser att erbjuda inom kommunen. Så går vi tillsammans med arbetsförmedlingen igenom för att på så vis hitta den optimala matchningen. Detta upplever jag är väldigt bra både för arbetsgivare inom kommunen men också för deltagarna. Om kommunen kan visa företagen att de kan ta emot praktikanter/ arbetstränare/ instegsjobb och nystartsjobb så kommer det vara lättare även för företagen att ställa upp. FÅKUS blir här en viktig del i länken mellan deltagarna arbetsgivarna och arbetsförmedlingen, kontakten med SFI gör också att det blir en större koll på respektive deltagare som kommer från etableringen. Men också under praktikperiod och anställningsperiod så finns FÅKUS där som ett stöd och sköter uppföljningen på de deltagarna som är med i FÅKUS. Projektets styrgrupp I styrgruppen ingår Martin Söderström, som är chef på Integrationsservice och sammankallande till styrgrupps möten. Peter Bergman som är chef för AME. Sofia Karlson chef för Arbetsförmedlingen Åre /Krokom Alf Lerner chef hälsocentralen Åre/Järpen 7

8 De har följt upp arbetet och varit tydliga mot sina medarbetare att vara med och stötta mig i mitt arbete så mycket som mjöligt. Man ska inte underskatta vad viktigt det är när projektet är välförankrat på chefs nivå och man som projektledare kan koncentrera sig på att bygga goda relationer med sina medarbetare. Peter har hittat kreativa lösningar på många frågor bland annat gjort det möjligt för oss att starta upp VÄXA som är ett odlingsprojekt. Sofia har sett till att vi har en god relation med arbetsförmedlingen och är behjälplig i arbetet med rollfördelning mellan FÅKUS och etableringskordinatorn. Martin är min chef och fått se till att allt fungerar smidigt. Mål Ökad anställningsbarhet genom stöd till arbetstagare och arbetsgivare. Här har vi kommit långt framförallt på arbetstagarnas sida. De kurser vi håller i SV regi bygger helt på de brister som finns hos deltagarna. som ska hjälpa dem att komma närmare arbetstagarna. Gentemot arbetsgivarna har det även där varit individuella stöd, när de är ute i praktik men även hjälp till arbetsgivare för att få dem förstå hur lönsamt den kan bli att anställa ur den här gruppen som står långt från arbetsmarknaden. Det har varit framförallt att man finns tillhands och att man har byggt upp en relation som man vårdar så de vet att de kan vända sig till mig även om det är små irritationsmoment. Delmål Ge 30 st åringar möjlighet till att individuellt anpassas till arbetsmarknaden. Tanken var att det var 30 individer på två år. Idag är det 23 individer som har varit delaktiga i projektet. Då det har varit många kringaktiviteter och mycket olika behov hos de olika individerna så har det varit svårt att samköra gruppen. Det har varit en grupp som har varit med på de olika studiecirklarna och sen har de flesta haft en inviduell plan som ligger utanför pågrund av att de har andra aktiviteter också. För att det ska bli bra gruppaktiviteter så har vi fyllt på med deltagare. 8

9 70% ska ha en riktad sysselsättning när projekttiden är slut. Av de tre som har avslutat FÅKUS så har två fått instegsjobb. Vilket innebär att 66% har en riktad sysselsättning, vilket innebär att jag inte riktigt har nått upp till målet. Men underlaget är för litet när de är så få individer. och av de 23 som totalt har deltagit i FÅKUS så har 78% haft riktad sysselsättning. Förbättra hälsan hos deltagarna. Då vi har studiecirkel i matlagning och hälsa så får de information som gör att de själva kan förbättra sin hälsa. Men även tack vare då vi fått en bra kontakt med Hälsocentralen så får de även inviduell hjälp där. En del har slutat röka, börjat röra på sig och börjat med samtalsterapi. Så hälsan har hos vissa helt klart förbättrats. 80% av deltagarna ska uppleva att deras hälsa har förbättras under tiden i projektet. Detta är svårt att uttala sig om just nu då vi inte har gjort någon enkätuppföljning i dags läget. Skapa kontaktytor mellan arbetsmarknaden och projektdeltagarna. Vi har varit på en del studiebesök och vi har läxläsning varje vecka. Men här kan jag värkligen arbeta vidare med och utveckla vidare. Minst 6 st event det betyder 2 event varje termin. Vilket vi har uppfyllt med FN kvällen och fotbolls turnering, en heldag på Jamtli. Men det har varit bra för nätverksknytande att vi har deltagit i höstmarknaden. Inplanerat nu under våren är: Sex och samlevnad tema dag... Klädbytardag Delta som Volentärer på Årefjällsloppet. Skapa en samarbetsmodell för AF, näringsliv, Hälsocentralen och kommunen inom Åre kommun. Här har vi börjat att befästa en samarbetsmodell inom kommunen med AF framförallt men har börjat se hur vi kan arbeta in näringslivet i den modellen. Det som vi blir allt bättre på det är att använda de olika resurser som finns inom de olika verksamheterna på bästa sätt. Det finns idag ett möte som ska vara vägen in till kommunala platser. Dit bjuder vi in alla intressenter så som arbetsförmedlingen, AME, Lotsarna etableringskordinatorn och FÅKUS nu senast var även de som ska söka praktik till gymnasieeleverna med. 9

10 Arbeta fram en uppföljningsmodell, så att vi kan se deltagarnas progression. Det har varit svårt då det är så vitt skilda individuella behov både hos arbetsgivare och arbetstagare. Har ännu inte lyckas skapa en generaliserande modell. Sänka trösklarna in på arbetsmarknaden i Åre kommun. Det är ett långsiktigt arbete som vi påbörjat med hjälp av goda förebilder. Då vi nu har en anställd etableringskordinator också så har det underlättat arbetet att arbeta på fler fronter på att marknadsföra och arbeta in fler individer och framförallt få till en bra matchning. Vi har börjat med en artikelserie i Årebladet som ska visa på goda förebilder. Vi har sett till att synas i media i Mittnytt. Arbeta nära arbetsgivarna för att ge adekvat stöttning. En tät uppföljning gentemot arbetsgivare, först ett besök första veckan och sen en varannan vecka. Behoven hos arbetsgivarna är så skilda det som för mig varit nytt och intressant var att de är behov av så mycket stöttning inför att ta emot en praktikant / arbetsträning. Organisation och arbetsätt Jag träffar deltagarna tre till fyra eftermiddagar i veckan. Då jag håller i studieförbundet vuxenskolan kurser det har varit; Matlagning Planera inköp och matlagning i ett hälsoperspektiv. Hälsa Grundläggande data kunskap Att söka jobb. Jag träffar vissa deltagare enbart enskilt. Då de har en social fobi. Jag träffar de olika aktörerna på regelbundet se ovan under rubriken samverkan. Sen går övrig tid mycket åt till att dokumentera och administrera, maila ringa och ta kontakt med olika arbetsgivare. Att ständigt uppdatera allas planer och hålla kontakt med alla aktörer runt deltagarna. Den här tiden upplever jag är svår att hitta och blir oftast lidande då jag vill arbeta framåt och se resultat. 10

11 Modeller/metoder -uppbyggnad Det har varit en snabb uppbyggnad av FÅKUS. Så fort vi fick klartecken att starta så gjorde vi det. Deltagarna var med från första veckan. Vi startade upp med fokus på höstmarknaden, då fick jag en möjlighet att lära känna individerna och se hur de fungerade i en arbetssituation, men även en möjlighet för våra nyanlända att synas utåt. I början träffade jag deltagarna tre eftermiddagar i veckan och sen hade jag samhällsorientering de två övriga eftermiddagarna. Grund tanken var att få ut dem på praktik under hösten för att sen se om de kunde arbeta under vintersäsongen. Men det har varit svårt att matcha arbetsplatser med arbetstagare. Många har stått allt för långt från arbetsmarknaden då framförallt rent motivations mässigt. Men individernas behov har fått ligga till grunden för att formge hur FÅKUS ska utvecklas. Vi har haft ett närmare samarbete med Eductus än övriga lotsar då de även hållit i en del utbildningar då har det varit bra med ett samarbete. Så att individerna får ut det mesta av själva utbildningen. -verktyg Möten träffar och nätverkande är det tydligaste verktygen förutom de kurser vi gjort. En viktig mötesplattform har det blivit läxläsningen. -kompetens; behov innan, utvecklad efter Den kompetens som jag besitter som projektledare som jag har haft mest nytta av är En positiv människosyn. De här deltagarna vi har är trasiga de kommer från trassliga bakgrunder gemensamt har de att de alla har flytt från något inte till något. Jag har jobbat hårt för att bygga upp en trygg bas där de kan utvecklas i lugn och ro. Men efterhand som de växer som individer ställer jag högre krav på dem. För att på så vis lyfta dem ännu mer. Det har varit väldigt bra att jag har min grund i SFI vilket underlättar kommunikationen. Jag använder mig inte av tolk för att de ska komma närmare arbetsmarknaden måste de förstå vikten i att lära sig bra svenska. Samarbetet med alla olika aktörer är ju ovärdeligt och därför så har det varit väldigt bra med alla olika möten. Vi försöker att se vad alla har för resurser som vi kan nyttja på bästa sätt för att det ska bli optimalt för varje individ. Då arbetsförmedlingens insatser förändras så krävs det att man ständigt får en uppdatering på vilka insatser som är möjliga för olika individer. Men övernatta hålla sig uppdaterad på vilka insatser det finansinspektionen kommunen inom socialkontoret med olika stöd personer. Idag är det svårt mycket pågrund av språkbrister att ge deltagarna det fulla stöd som finns. Men vi lär oss och blir bättre hela tiden. 11

12 En sak som jag saknar inom Åre kommunen är bättre kontakt med försäkringskassan men även bättre tillgång till en psykolog. Det tror jag skulle underlätta integrationen om de fick hjälp att komma i ro med sina tidigare upplevelser. Jag har deltagit i olika konferenser för att inspireras och lära av andra. Det har varit ; integrationsdag i Östersund Samjamt har haft fem olika kompetens höjande dagar för oss som jag har deltagit i. Och jag har även haft förmånen att tillsammans med delar av min styrgrupp få följa med till Trelleborg och inspireras av hur andra kommuner arbetar men inte minst få tid med två av nyckelpersonerna i min styrgrupp kunna grotta in oss i projektet. Aktiviteter Förutom våra regelbundna aktiviteter så åker vi på studiebesök. Vi deltar som volentärer på olika arrangemang. Men vi har även haft en FN kväll och en fotbolls turnering och en heldag på Jamtli. Har studiebesök på Norrmontage och Nordic souvenir och Skistar. Vid sidan av projektet har vi startat VÄXA tillsammans med AME det är ett projekt som gör att vi kan arbetsträna och öka välbefinnandet för de deltagare som står allt för långt från arbetsmarknaden. För att göra deltagarna redo fö ratta ett arbete har de alla in individuell plan som ständigt justeras. När de skrivs in i projektet får de göra en enkät för att beskriva sin situation idag hur de mår vad de upplever att de har för framtidsutsikter. De får göra en mindmap över hur de se på sina styrkor och hur de ska kunna komma närmare arbetsmarknaden. Sen har jag sammanställt och sett på vad andra aktörer i deras omedelbara närhet anser att de saknar och agerat utifrån det. De har alla som var med i höstas fått gå en cirkelledare utbildning. Och därefter har vi i SV regi hållet matlagningskurs, planera mat och ekonomi, data körkortsteori och hälsa kurser. De har även gett den spinn off effekten att de håller nu egna kurser i svenska. Det har även fått dem att närma sig det svenska samhället som ett demokrati tänk. Vi har alla något att bidra med rent kunskapsmässigt. Många av dem står långt från arbetsmarknaden på grund av att de inte riktigt kan sköta sin hälsa vare sig vad det gäller kost eller motion. De har skral ekonomi och dålig självkänsla. Men den växer och de blir starkare individer varje dag. 12

13 Statistik Antal Praktik 5 Instegsjobb 2 Utbildning 12 SFI 15 På väg in 4 Jobb 4 Ingen sysselsättning utöver FÅKUS 4 Sjukskriven 1 Hjälp av hälsocentralen 4 Personer som fått hjälp av FÅKUS men är inte inskrivna 7 Statistiken bygger på vad de har gjort under sin tid i FÅKUS en del har både haft utbildning och praktik. De fem som inte har gjort något alls utöver FÅKUS är inte redo ännu, två för de bara varit med i två veckor de andra på grund av svårigheter. Jag har deltagit i fyra nätverksträffar. Det har varit BNI, Åredagen och CSR och kommunens företagar träff. Resultat Jag upplever att det har varit ett gott resultat om man ser till att projektet inte har hållit på i mer än sex månader. Tanken var att deltagarna skulle vara i projektet i ett år och under den tiden kunnat utvecklas som människor och stärk sin självkänsla så att de närmat sig arbetsmarknaden. Ser jag på individbasis så har varje individ i FÅKUS gjort stora framsteg. De har förbättrat sin hälsa och kommit närmare arbetsmarknaden jag har lyckats höja deras motivation trots att det är mars så har deras sömn blivit stabilare. 13

14 Förbättringar Organisationen håller på att sätta sig då arbetsmarknaden varierar över året i Åre så måste jag bli bättre på att utnyttja de möjligheter det ger. Jag håller på att lära mig det strukturer så att jag vet när arbetsgivare kan ta emot praktikanter som kan leda till anställning. Jag försöker se till att göra mig umbärlig så att alla enheter har så goda relationer så att jag och etableringskoordinatorn inte behövs i samma utsträckning för att smörja maskineriet. Framtid Nu är det 18 månader kvar av projektet och det är dags att visa för politikerna att det är lönsamt att ha ett projekt som FÅKUS. Det blir intressant att se vilka samordningsvinster och vilka luckor som FÅKUS fyller under året. Snart är vintersäsongen över och det gäller att få ut dem i praktik så att de kan ta en anställning till sommaren. I maj är det väldigt lugnt i Åre så då har jag tänkt att vi ska göra studiebesök, för att de ska ha ett mål att sträva efter. Men styrgruppen måste vara med och bestämma om FÅKUS ska vara en sysselsättning eller en Värö mot arbetsmarknaden. Budget Rapporteras särskilt till styrgrupp och Samordningsförbundet i Jämtlands län. 14

15 Bilaga Statistik Tre personer har avslutat varav två har haft instegsjobb istället och en tyckte att det ställdes för höga krav. Det har varit 8 st svenska medborgare och 15 st inom etableringen. Av de utanför etableringen; En har haft praktik och erbjöds jobb men det strulade till sig precis innan jobbet började och det avbröts men är nu på en annan praktik. Har blivit klar med sina SFI studier. En arbetar 75% nu under säsongen, vilket är vad han klarar av, han har haft problem med sin rygg och sin sömn så vi har kopplat in kurator och nu tränar han regelbundet. En har ett instegsjobb på 80%. En har praktik på heltid. En är i dagsläget sjukskriven. En ska påbörja praktik om två veckor som kan leda till sommarvikariat. En är aktuell för LSS boende. Och en vet vi i dagsläget inte vad ska ske. Så sammanställt av 8 personer så är det bara tre individer det inte finns en riktad sysselsättning för, och de står långt från arbetsmarknaden och har mycket som vi måste jobba med för att stärka de som individer och se till att de kan närma sig en arbetsmarknad. Dvs att ca 63% har en riktad sysselsättning. Jag är inte helt nöjd med resultaten i den här gruppen det är en svår grupp men jag hade innan trott att under säsong skulle jag kunna fixa någon typ av sysselsättning för alla. Men jag har fått inse att ibland står de för långt bort och det är bättre att skynda långsamt så att det blir ett varaktigt resultat. En individ hoppade av efter två veckor så där hann vi inte med att komma någon stans. Av de inom etableringen, En vikarierar på bemanningsenheten men går en utbildning inom service just nu. En har ett instegsjobb på 80%. Fem har praktik just nu, Fem har gått en service utbildning, som hålls av Eductus. Så utav de 14 nyanlända inom etableringen som varit med i FÅKUS Så har fyra st någon form av anställning. Fem har praktik och fem har i dagsläget ingen annan sysselsättning än FÅKUS och SFI. Så även här ligger vi på ca 64% riktad sysselsättning. Men det är en del på gång så jag har stor förhoppning att det ska bli bättre siffror innan sommaren. 15

Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd

Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd Anja Skålén FÅKUS SEP 2014 DELRAPPORT 2 Avser perioden Mars 2014- sep 2014 1 Sammanfattning FÅKUS är ett samarbetes projekt där vi jobbar för att deltagarna ska komma in

Läs mer

Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd

Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd FÅKUS Delrapport 3 Sep 2014- mars 2015 Anja Skålén FÅKUS Mars 2015 Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd DELRAPPORT 3 Avser perioden Sep 2014 till mars 2015 $1 Innehåll Sammanfattning 4 Bakgrund 4 Målgrupp 4

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd

Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd Anja Skålén FÅKUS September 2015 Fokus på Åre Kontakt Ungas Stöd KARTLÄGGNING AV TIDIGARE ERFARENHETER Integration UTBILDNING HÄLSA VÄLMÅENDE KÄNSLA AV KASAM V ä n n e r H e m m a PRAKTIK JOBB NÄTVERK.

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

ÖPPET MÖTE MED ÖSTERSUNDS KOMMUNS TILLGÄNGLIGHETSRÅD DEN 6 MAJ 2015

ÖPPET MÖTE MED ÖSTERSUNDS KOMMUNS TILLGÄNGLIGHETSRÅD DEN 6 MAJ 2015 ÖPPET MÖTE MED ÖSTERSUNDS KOMMUNS TILLGÄNGLIGHETSRÅD DEN 6 MAJ 2015 Tid: 18:00 ca 20:15 Plats: Mötesplats, Prästgatan 58 Sammanfattning av mötet Ca 25 personer dök upp för att diskutera kvällen tema: Arbetsmarknad

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Delrapport NIB- Nätverkande integration i Berg

Delrapport NIB- Nätverkande integration i Berg Delrapport NIB- Nätverkande integration i Berg Helene Kristoffersson 2012-11-29 Bakgrund och mål: Bakgrunden till detta projekt är att det fanns ett behov av att öka anställningsbarheten och kunskapen

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] [ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] 1. PÅ SPÅRET Gruppverksamhet för april och maj 2014 Grupp 3 startade upp med gruppverksamheten den 24 januari 2014. Rekryteringen till gruppen skedde

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: Camilla Lindström-Labba Rapporten avser perioden: 2013-07-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar*

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Enkät till dig som har NPF-diagnos

Enkät till dig som har NPF-diagnos Enkät till dig som har NPF-diagnos 1. Hur väl känner du till de olika stöden? Vet inget om detta Vet att det finns men inte så mycket mer, men det är inte aktuellt för mig och har sökt och har i dag Boendestöd

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Namn på Projektet Nytänk Bakgrund Kramfors Kommun har åtagit sig att ta emot ca 60 kvotflyktingar/år. Fr.o.m. deras ankomst till Kramfors startar processen

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 28 September 2017 Anette Svenningsson VAD GÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN? Vilka sökande jobbar vi med? Etableringen vad är det? Matcha Rehabilitera Samverkan Skyddad anställning/anpassade

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens Högbo A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a rtikel=6288855 Vad pågår just nu Systematiserat arbetssätt inom etablering Snabbspår

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop.

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop. Etableringsreformen genom att skapa ett effektivt system för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv vill regeringen uppnå följande: En snabbare etablering på arbetsmarknaden Starkare incitament

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-15.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Eslöv Alla unga kan jobba eller studera Synliggör ungas kompetens!

Eslöv Alla unga kan jobba eller studera Synliggör ungas kompetens! Eslöv Alla unga kan jobba eller studera Synliggör ungas kompetens! Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Tillväxtverket, Försäkringskassan, Skolverket, Nordens Välfärdscenter,

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Lärandeberedningen

Lärandeberedningen Minnesanteckningar 1 (3) Datum: 2017-06-01 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Lärandeberedningen Kl 13-15 i Bleken Jan-Anders Thornell (C), Rune Larsson (M), Monica Brodén (MP), Maria Malmberg, koordinator

Läs mer

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008:

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Gemensamma Taget startade hösten 2006 och enligt den ursprungliga ansökan var tanken att projektet skulle löpa över tre år, men medel beviljades

Läs mer

Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning

Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning Beskrivning av projektet Projektet syftar till att 10 individer, som står långt från arbetsmarknaden, ska identifiera sina behov och stärkas i att

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samarbetspartner & projektägare

Samarbetspartner & projektägare Game Set Matchning Samarbetspartner & projektägare Båstads Turism och Näringsliv Båstads kommun Arbetsförmedlingen Bakgrund faktiska behov Företag på Bjäre uttryckt att de uppfattar brist på arbetskraft

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer