Dialogforum special i Tullinge om utredningen av en eventuell kommundelning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialogforum special i Tullinge om utredningen av en eventuell kommundelning"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1 [8] Enheten för kommunikation och områdesarbete Referens Cecilia Rolf Dag och tid torsdag den 20 oktober 2011, kl och Plats Närvarande Ej närvarande Trädgårdsstadsskolan, Tullinge Björn Sundström, utredare Ledamöter i dialogforum: SKL, Jens Sjöström (S), ordförande i Åsa Ratcovich, kommundirektör och moderator för mö- Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), dialogforum Tullinge, tet, vice ordförande, Medborgare: cirka 400 Inga-Lill Strömqvist (S), Stefan Dayne (KD), Lena Ingren (S), Anders Thorén (TuP), Isaksson, Helena (TuP) Ledamöter i dialogforum: Samira Österberg (V), Christina Lundgren (M), Sven-Gunnar Kurkson (S), Anna-Marie Carlsson (M) Dialogforum special i Tullinge om utredningen av en eventuell kommundelning Jens Sjöström, ordförande i dialogforum Tullinge, inledde med att hälsa alla välkomna till dialogforum special i Tullinge som handlade om information om utredningen med möjlighet att ställa frågor till utredaren. Jens berättade att utredningen baserade sig på utredarens egna slutsatser. Dialogforums politikers roll var att lyssna på frågor och ta tillbaka synpunkter in i den politiska diskussionen. Jens lämnade över till Åsa Ratcovich, ny kommundirektör i kommunen. Hennes roll var att vara moderator. Åsa berättade att kommunen har bestämt att ha dialogforum special i alla fem kommundelarna för att ge alla kommuninvånare möjlighet att lyssna och ställa frågor. Efter processen kommer kommunpolitikerna att fatta beslut i hur processen går vidare. Björn Sundström tog över ordet. Han har jobbat på Sveriges kommuner och landsting, SKL, sedan Sedan 1977 har han gjort i stort sett alla kom-

2 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 2 [8] mundelningsutredningar i Sverige. Björn presenterade utredningen som utgår från den gällande lagstiftningen inom inledningslagen. Se bilaga: presentation av SKL:s utredare samt film från dialogmöte special i Tullinge den 20 oktober Nedan redovisas de frågor som ställdes efter utredarens presentation, grupperade efter ämne. Fråga om indelningslagen och kommundelning Fråga 1: Är det din uppfattning att, efter ett positivt besked i en folkomröstning, det är möjligt att dela kommunen efter indelningslagen? Svar: Det är fullt möjligt men tveksamt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det blir inte bättre ekonomi för någon av kommunerna och då har jag gjort den här utredningen under ett av de bästa kommunalekonomiska åren, då de flesta kommunerna har gått med plus. Men det är viktigt vad politikerna och invånarna tycker. Om kommunens politiker i majoritet inte är emot och invånarna i Botkyrka är för så kan man dela kommunen. Tanken bakom indelningslagen är att alla kommuninvånare ska få säga sitt men till sist är det politikerna i majoritet som avgör det här. Om politikerna säger nej så krävs det synnerliga skäl för ett ja till delning och det finns inga sådana enligt utredningen. Frågor om demokrati, valresultat och folkomröstning Fråga 2: Finns det forskning kring om invånarna upplever mer demokratisk makt i små kommuner jämfört med större? Svar: Det finns mycket forskning på det här området. Jag har försökt att sammanfatta forskningen från bland annat Gidlund i min rapport men det finns inget entydigt svar. Fråga 3: Tullingepartiet har varit ett enfrågeparti och det största partiet i Tullinge i kommunalvalet, borde inte det väga in i din bedömning? Svar: Tullingepartiet fick totalt 10,51% av rösterna i Botkyrka kommun. Det visar att det finns en opinion för detta men innan man gör en kommundelning så är det inte bara den aktuella kommundelen som ska få säga sitt. Hela kommunen ska få tycka till. Se hela valresultatet för Botkyrka här, valmyndighetens webbplats: Fråga 4: Ska hela kommunen bestämma om det här? Hur många röstade i hela kommunen i alla utredningar som du har gjort? Hur var det i Knivsta? Svar: Jag har sagt att hela kommunen borde få rösta, eftersom allas röster är lika mycket värda. Det skriver jag i alla utredningar sedan är det upp till politikerna att bestämma hur processen går vidare om det blir folkomröstning, opinionsundersökning eller inte. I Knivsta var det bara Knivsta som röstade men det var också ett politiskt beslut trots att jag rekommenderade att alla i Uppsala skulle rösta.

3 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 3 [8] Frågor om äldreomsorgens kostnader Fråga 5: Får kommuner extra bidrag för en äldre befolkning? Svar: Ja. Fråga 6: Det finns stora skillnader i folkhälsa mellan de olika kommundelarna. Det borde kosta mindre för Tullinge eftersom vi är friskare trots att vi har en äldre befolkning? Svar: Rika är friskare än fattigare. Men en stor andel äldre kostar mycket och har mest betydelse för kommunens ekonomi. Sedan kostar kvinnor mer än män. Det beror på att de lever längre och ofta blivit ensamstående när de behöver de största och mest kostsamma vårdinsatserna. Kvinnor i sin tur svarar för kr i en obetald vårdinsats genom att vårda sina män. Fråga 7: Om Tullinge blir en egen kommun måste vi skära i vår äldrevård? Hur har du gjort för att isolera den kostnaden i dina beräkningar? Svar: När det gäller barnomsorg, skola, äldreomsorg och LSS har jag inte utgått från någon schablonfördelning utan tittat på befolkningsstruktur samt tittat på kostnaderna för de verksamheter som finns i Tullinge. Tullinges äldrevård är inte dyrare än många andra kommuner men den är fortfarande dyr och jag tror att många kommuner i framtiden kommer att behöva skära ned sina kostnader. Fråga 8: Beror Tullinges dyra äldreomsorgskostnader på kapitalkostnader såsom nya Kärsdala äldreboende? Svar: Det är kostnaden per äldre person som är hög. Det beror både på personal och lokaler. Fråga 9: Varför är äldrevården så dyr i Tullinge? Svar: Äldrevård är dyr i hela kommunen men det är för att det är 30% fler äldre i Tullinge och en mer kostnadskrävande befolkning än övriga Botkyrka. Fråga 10: Varför har Botkyrka högre kostnader än andra kommuner för äldrevård? Svar: Det svaret finns inte i min utredning. Däremot så vet jag att det pågår en oberoende utredning om detta som kommunen har tillsatt. Frågor om individ- och familjeomsorg och ekonomi Fråga 11: Hur påverkar handikappomsorgen kommunekonomin vid en eventuell delning? Svar: Det har inte så stor betydelse för den kommunala ekonomin eftersom vi har ett utjämningssystem beträffande handikappomsorgen (LSS-utjämningen) som gör att kommuner med höga kostnader får täckning för eventuella merkostnader. Kostnaderna för personliga assistenter är dessutom i huvudsak finansierad av staten (cirka 80 procent) via den så kallade assistentersättningen.

4 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 4 [8] Fråga 12: Finns det siffror på vad arbetslösheten kostar i Botkyrka jämfört med Tullinge? Svar: Det ekonomiska biståndet för individ- och familjeomsorg finns med i utredningen. Kostnaden är högre i övriga Botkyrka än i Tullinge men utjämningssystemet skjuter till pengar till kommunerna beroende på hur höga kostnader de har för det här. Den verkliga kostnaden är lägre än de pengar som Botkyrka får. Det är med andra ord ingen ekonomisk belastning för Botkyrka. Frågor om barnomsorg och ekonomi Fråga 13: Varför har Tullinge billigare barnomsorg? Svar: Tullinge ligger lite under genomsnittet för barnomsorg och extremt mycket under genomsnittet på individ- och familjeomsorg. Det enda som är avvikande dyrt i Tullinge är äldreomsorgen. Vissa tycker att Tullinge får för lite resurser jämfört med övriga Botkyrka. Utredningen ger inte belägg för detta. Pengar från individ och familjeomsorgen går ju till att bekosta en dyr äldreomsorg i Botkyrka inklusive Tullinge.. Frågor om skatter och skatteutjämningssystemet Fråga 14: Tullingeborna tjänar så pass mycket mer i genomsnitt än resten av Botkyrka. Varför får vi då inte mer skattepengar? Svar: Den genomsnittliga inkomsten har ingen betydelse eftersom vi har en skatteutjämning i Sverige. Den gör att kommuner som vars beskattningsbara inkomster överstiger 115 procent av medelskattekraften får betala en inkomstutjämningsavgift till staten. Fråga 15: Är det ointressant för Botkyrka att förstärka sin skattekraft? Svar: Tillväxt sker regionalt och sedan bor folk efter plånboken. De allra rikaste bor generellt sett i skärgårdskommunerna. Den kommunen i landet som har den fattigaste dagbefolkningen är Vaxholm, men nattbefolkningen är mycket rikare och får betala till utjämningssystemet. Fråga 16: Jag har inte hittat något om skattesatsvandring i utredningen. Hur mycket av Tullinges skattesats stannar kvar i Tullinge? Hur fördelas pengarna? Tullingeborna upplever en ojämn fördelning av resurserna. Skulle inte det vara en bestående fördel om vi fick bestämma över våra pengar? Svar: Tullingeborna har en hög skattekraft men om Tullinge blev en egen kommun skulle Tullingeborna betala ett eventuellt överskott i sin kommunalekonomi till andra kommuner som inte får in lika mycket pengar i skatter via skatteutjämningssystemet. Alla kommuner måste få in kr/kommuninvånare för att kunna erbjuda likvärdig vård, skola och omsorg. Många tror att stockholmarna betalar till norrlänningarna men egentligen går alla pengar på öret till Huddinge, Botkyrka och Södertälje. Andra kommuner i övriga landet betalar fem gånger så mycket till Stockholmsregionen i kostnadsutjämning.

5 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 5 [8] Fråga 17: Om Tullinge drar sig ur kommunen, vad och hur mycket påverkar det övriga Botkyrka ekonomiskt? Svar: Inte märkbart, det rör sig om mycket liten skillnad, jämför kr/invånare i nya Botkyrka med kr/invånare i nuvarande Botkyrka. Fråga 18: Ska vi verkligen leva på bidragssamhället? Svar: Många tror att utjämningssystemet är socialdemokratiskt ingenjörskonst, men det var Carl Bildt, Bengt Wästerberg och Anne Wibble som skrev direktiven och de nya direktiven är skrivna av Anders Borg med flera. Men frågan om vi ska ha en likvärdig skola, omsorg och vård i vilken kommun vi än bor, det är alla politiska partier överens om. Fråga 19: Din utredning bygger på att kostnaderna fördelas i utjämningssystemet och kostnadsutjämningen. Jag tycker du är inne på fel spår när du bara pratar om det, det handlar ju om så mycket mer, att jobba och trivas där man bor. Svar: Alla kommunpolitiker jag har träffat jobbar för att utveckla infrastrukturen och locka företagare till kommunen med mera. Ingen sitter och väntar på att pengarna från utjämningssystemet ska ramla in i kommunkassan. Frågor om befolkningsprognos och flyttströmmar Fråga 20: Andelen äldre, hur vet vi att kommunens prognos är riktig? Det kanske blir fler arbetsföra människor som flyttar in. Svar: Det är mycket barnfamiljer som flyttar in till Tullinge, visar kommunens befolkningsprognos. Kommunen kan förutse hur åldersfördelningen kommer att se ut eftersom tjänstemännen vet vad som byggs. Men det finns ändå en större andel äldre i Tullinge och ett skäl till det är att det finns många 40-talister. Fråga 21: Hur stor inflyttning räknar man till kommunen? Vi bygger ju i Riksten. Svar: Enligt kommunens befolkningsprognos ska nuvarande befolkningsmängd på öka till drygt invånare år Den bygger bland annat på födelseantal och flyttningsbenägenheten hos olika åldrar. Utbyggnaden för Riksten finns också med i den här prognosen. Fråga 22: Vilken befolkningsförflyttning har vi? Hur många bor ett helt liv i Tullinge? Svar: Kommunen har en databas med flyttströmmar. Klicka här för att länkas till databasen och information om Tullinge: D5&appl=Omradesjmf&resultat=Andel&Kommun=B

6 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 6 [8] Frågor om geografi och regionalt samarbete Fråga 23: Att många i Tumba vill hänga ihop med Tullinge, är en ren subjektiv värdering i en annars föredömligt neutral rapport. Svar: Jag har pratat med många som instämmer i detta. Fråga 23: Hur påverkas samarbetet med Huddinge och Botkyrka om Tullinge bildar egen kommun? Svar: Det vet jag inte. Det beror i så fall på Tullinges framtida politiker och tjänstemän. Fråga 24: Vad är problemet med att vi knoppas av? Vi är en del av Stockholmsregionen. Det finns ingen konflikt. Svar: Förutom kommunalekonomiska tveksamheter ser jag att Flemingsberg, Tumba och Tullinge rent geografiskt hänger ihop. Frågor om rekrytering av politiker och tjänstemän Fråga 25: Har alla små kommuner svårt att rekrytera specialister? Svar: Små kommuner har generellt sätt det svårare än större kommuner. Ska en kommun vara självförsörjande ska man ha invånare. Men i Stockholmsregionen är det regionala perspektivet det viktigaste för att livet ska fungera för invånarna. Tillväxten som sker regionalt har stor betydelse för vad vi tjänar och plånboken bestämmer var vi bor. Fråga 26: Måste Tullinge rekrytera nya politiker och tjänstemän som är specialister? Det måste bli ett överskott i nya Botkyrka. Svar: De som redan jobbar i kommundelen skulle gå över till nya Tullinge kommun. Det kan bli överskott på specialistfunktioner i nya Botkyrka, särskilt direkt efter en delning. Men Tullinge kommun skulle behöva nyanställa egen teknisk och administrativ personal och administratörer. Vid ett överskott på personal brukar man lösa det genom att båda nya kommunerna delar på kostnaderna för övertaligheten. Fråga 27: Jag har en släkting i Nykvarn som säger att ett av deras största problem är att rekrytera kvalificerad personal. Hur ser du på det? Svar: Nykvarn hade svårt att rekrytera i början. Generellt sett har små kommuner svårare att rekrytera, och det är lättare för de stora. De allra bästa medarbetarna brukar söka sig till de stora kommunerna. Fråga 28: Det borde inte vara ett problem att rekrytera kommunala tjänstemän och sedan kan vi upphandla tjänster från Huddinge och nya Botkyrka kommun. Det framgår inte av utredningen. Svar: Jag har utgått ifrån att Tullinge kommun skulle ha samma andel tjänster i kommunal regi som Botkyrka kommun har idag. Till exempel har Botkyrka bara 8% av barnomsorgen på entreprenad, jämfört med Salem som har 39%. Om detta ändras så ändras såklart behoven av kommunala tjänstemän. 20% av all administrativ personal i nuvarande Botkyrka kommun motsvarar ca tjänster som skulle behöva rekryteras till Tullinge.

7 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 7 [8] Det finns vissa problem med upphandlingar till exempel kan en kommun inte köpa tjänster av en annan när det gäller myndighetsutövning. Fråga om lokaler Fråga 29: Det kommer att bli ett överskott på lokaler vid en kommundelning i övriga kommunen. Kan vi inte använda de lokalerna till en början? Svar: Jag nämner i utredningen att lokaler kan bli ett problem men jag har inte inkluderat några kostnader för lokaler i kalkylerna. Lokalfrågorna fixar man på ett eller annat sätt, men att bygga ett nytt kommunhus det blir dyrt. Frågor om andra utredningar om kommundelningar Fråga 30: Hur skiljer sig utredningens resultat från Nykvarn Södertälje och Knivsta-Uppsala? Svar: För Uppsalaborna spelade det ingen större roll att Knivsta ville bryta sig loss eftersom de flesta där arbetade i Stockholm och kände större samhörighet med Stockholm. Så politikerna bestämde att enbart invånarna i Knivsta skulle rösta. Fråga 31: Röstade hela Södertälje eller bara Nykvarn? Du rekommenderar att hela kommunen ska rösta, varför? Svar: För att i en demokrati är allas röster lika mycket värda. Hur skulle det se ut att ha en kvartersdemokrati i Stockholm? Om till exempel Bromma bestämde sig för att bryta sig ut ur Stockholm utan att stockholmarna fick rösta om det? Fråga 32: Hur gick det till när Salem bröt sig ur Botkyrka? Svar: Björn Sundström var inte inblandad i den utredningen så han kan tyvärr inte svara. Frågor om rankning av kommuner Fråga 33: På sidan 43 i utredningen står det att utredningen inte funnit några påtagliga fördelar med en delning för de nya kommunerna. Men Salem, Nykvarn och Knivsta blev egna kommuner och de har gått jättebra för dem trots att de är små kommuner. De har fått en hög rankning i tidningen Fokus. Vad anser du om tidningen Fokus rankning? Svar: Jag känner inte till Fokus rankning i detalj, det finns många olika rankningar. Jag vet att Svenskt näringsliv också har rankat kommunerna. Då kom Vellinge först, Svenskt näringsliv rankar alltid kommuner med låg kommunalskatt högt. SKL däremot rankade Salem högst trots att de har minst antal företag i relation till förvärvsarbetare. Om man tittar på ekonomi och kommunal service så har en optimal kommunstorlek mellan och invånare. Min egen rankning skulle vara annorlunda. Min favoritkommun är Västerås som jag tycker sköts bäst.

8 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 8 [8] Frågor om processen framöver Fråga 34: Vilka politiker är det som beslutar om hur processen går vidare? Svar: Det är kommunpolitikerna i majoritet som bestämmer hur processen går vidare. Om de säger nej till en delning så krävs synnerliga skäl för att få igenom en delning. Några sådana skäl har inte utredningen funnit. Fråga 35: Hur ställer sig kommunledningen till att dela kommunen i södra och norra Botkyrka? Svar: Det vet inte jag. Frågor om detaljer i utredningen eller i presentationen Fråga 36: Har utredningen lagt på Tullinge för höga kostnader? Svar: Nej, snarare tvärtom. Fråga 37: På sidan 23 i utredningen visas Kommunernas årskostnad per person i olika åldrar. Är den grunden för utjämningssystemet? Svar: Ja, åldersstrukturen i grova drag är grunden. Fråga 38: Diagrammet som du visade över ålderstrukturen i Botkyrka (bild 16, se bildpresentation) gäller det nuvarande eller nya Botkyrka? Svar: Nuvarande Botkyrka

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Redaktionen 2011-11-29 Referens Marianne Wladis Dag och tid 18.30 Plats Närvarande Ej närvarande Tumba gymnasium Maria Brodin (S) Nooshi Dagostar (V) Nirlep Singh (S) Berit Larsson

Läs mer

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Redaktionen 2011-11-29 Referens Marianne Wladis Dag och tid 18.30 Plats Närvarande Ej närvarande Tumba gymnasium Maria, Sonia, Heidi Noomi, Berit, Nirlep, Karin 10 boende, 6 män,

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

SKULLE DET INNEBÄRA ATT TULLINGE BLIR EN EGEN KOMMUN? HÄR FÅR DU SVAR PÅ DINA FRÅGOR!

SKULLE DET INNEBÄRA ATT TULLINGE BLIR EN EGEN KOMMUN? HÄR FÅR DU SVAR PÅ DINA FRÅGOR! f ör att öka Tullingebornas inflytande över Tullinge för närdemokrati, delaktighet och gemenskap för att bevara och utveckla Tullinges unika karaktär Rösta JA i folkomröstningen den 14 sept. VAD SKULLE

Läs mer

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595)

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2016-06-07 Dnr KS/2015:595 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377)

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-11-10 Dnr KS/2012:377 Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige har tagit

Läs mer

Tullinge dialogforum Idéernas möjligheter

Tullinge dialogforum Idéernas möjligheter MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Tullinge dialogforum Idéernas möjligheter Dag och tid 18 mars kl. 18.30 Plats Falkbergaskolans matsal Närvarande Ledamöter i dialogforum Medborgare Hans

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

ÖVERKLAGANDE med anledning av Kammarkollegiets avslag gällande ansökan om delning av Botkyrka kommun (Dnr )

ÖVERKLAGANDE med anledning av Kammarkollegiets avslag gällande ansökan om delning av Botkyrka kommun (Dnr ) ÖVERKLAGANDE med anledning av Kammarkollegiets avslag gällande ansökan om delning av Botkyrka kommun () Till regeringen, Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Klagande Tullingepartiet

Läs mer

Tullinge dialogforum fredag 25 november. Tema: att vara äldre i Tullinge

Tullinge dialogforum fredag 25 november. Tema: att vara äldre i Tullinge 1 [5] Referens Charlotte Rydberg Tullinge dialogforum fredag 25 november. Tema: att vara äldre i Tullinge Dag och tid Fredag 25 november kl. 14-16 Plats Restaurang Akvarellen, Elgentorpsvägen 10, Tullinge

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna PM 1 (6) Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna En dokumentation av skatteväxlingsberäkningen Måns Norberg 2017-03-05 2017-03-05 2 (6) Utjämningssystemet I Sverige har det sedan länge funnits

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Utjämningskommittén.08

Utjämningskommittén.08 Utvärdering och utredning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet Den kommunala skatteutjämningsutredningen 1925 Det kan nu möjligen göras gällande, att tiden borde vara mogen för att bringa reformspörsmålet

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Dialogforum Tullinge

Dialogforum Tullinge 2011-08-23 Dialogforum Tullinge Innehållsförteckning 1. Inledning....1 2. Kritik mot dialogforum Tullinge...2 2.1 Ett konkret exempel - Kulturhus i Tullinge.....4 2.2 Tullingepartiets inställning till

Läs mer

Hellre bättre skola och äldreomsorg än onödig kommunal administration!

Hellre bättre skola och äldreomsorg än onödig kommunal administration! Hellre bättre skola och äldreomsorg än onödig kommunal administration! Information inför folkomröstningen 20 april Blir ekonomin bättre? Nej en delning skulle få många negativa effekter för vår service

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Tullinge dialogforum om kollektivtrafik och infartsparkeringar.

Tullinge dialogforum om kollektivtrafik och infartsparkeringar. MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Områdesenheten 2011-09-22 Referens Björn Adelly Tullinge dialogforum om kollektivtrafik och infartsparkeringar. Dag och tid 18.30-21.30 Plats Närvarande Ej närvarande Falkbergsskolans

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Dialogmöten med skolungdomar på Falkbergskolan och Trädgårdsstadsskolan

Dialogmöten med skolungdomar på Falkbergskolan och Trädgårdsstadsskolan 1 [7] Referens Alexander Szögi Dialogmöten med skolungdomar på Falkbergskolan och Trädgårdsstadsskolan Dag och tid 22 februari och 25 februari Plats Närvarande Ej närvarande Falkbergskolan och Trädgårdstadsskolan

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Alby Dialogforum Botkyrka kommuns demokratistrategi 12 december

Alby Dialogforum Botkyrka kommuns demokratistrategi 12 december MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Alby Dialogforum Botkyrka kommuns demokratistrategi 12 december Dag och tid 12 December kl. 18-20 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum

Läs mer

IT-nyckeltal Södertörn 2007

IT-nyckeltal Södertörn 2007 Datum 2008-08-29 Version 1.0 IT-nyckeltal Södertörn Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal

Läs mer

Umeå. Sundsvall. Gävle. Uppsala. Västerås Örebro. Stockholm. Norrköping Linköping. Göteborg Jönköping Borås. Helsingborg. Lund. Malmö.

Umeå. Sundsvall. Gävle. Uppsala. Västerås Örebro. Stockholm. Norrköping Linköping. Göteborg Jönköping Borås. Helsingborg. Lund. Malmö. Umeå Sundsvall Gävle Uppsala Västerås Örebro Stockholm Norrköping Linköping Göteborg Jönköping Borås Helsingborg Malmö Lund Större kommuner 122 15:1 Areal och folkmängd i vissa kommuner 1990-2003 Land-

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Datum Ert datum. . att utredningen har fågat fakorer som förklarar lönekostnadsskillnader samt byggkostnadsskillnader

Datum Ert datum. . att utredningen har fågat fakorer som förklarar lönekostnadsskillnader samt byggkostnadsskillnader Vår handiaggare IZatrineholms kommun \. KOMMUN STYRELSENS FORVAL TNING EKONOMI KONTORET Stefan Tengberg -ZO -r~ - If) Kommunstyrelsensu handlirq,-i:r-il-io(j7~~ Datum Ert datum k&/z~:~i Er beteckning 1

Läs mer

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1 Budgetprognos 2004:1 Tema Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär 1 Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär Utgifterna för kommunsektorn uppgår

Läs mer

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 SKARPNÄCK I FOKUS1 Skarpnäck är en av Stockholms minsta stadsdelar och hade år 213 cirka 45 invånare. Folkmängden ökade i mycket hög takt under åren 198 25 och har sedan dess ökat i långsammare takt. Befolkningssammansättningen

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning

Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning 2013-10-01 1 (9) CIRKULÄR 13:49 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Derk de Beer m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Tullinge dialogforum Rikstens utveckling

Tullinge dialogforum Rikstens utveckling 1 [5] Referens Alexander Szögi Tullinge dialogforum Rikstens utveckling Dag och tid Måndag 19 september kl. 18.30 Plats Närvarande Ej närvarande Rikstenskolans matsal Hans Richardsson (S) Embla Kolenda

Läs mer

Tullinge dialogforum möte om snöröjning i Tullinge

Tullinge dialogforum möte om snöröjning i Tullinge 1 [12] Referens Björn Adelly Tullinge dialogforum Tullinge dialogforum möte om snöröjning i Tullinge Dag och tid 2013-02-12 kl 18.00 20.30 Plats Närvarande Ej närvarande Tullinge medborgarkontor Jens Sjöström

Läs mer

Dialogforum Alby- äldrefrågor

Dialogforum Alby- äldrefrågor MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Dialogforum Alby- äldrefrågor Dag och tid 17 oktober 2011 kl. 17-19 Plats Närvarande Ej närvarande Alby äng Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S), ordförande i dialogforum

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Svenska folket om politiskt ledarskap

Svenska folket om politiskt ledarskap Novus Opinion Svenska folket om politiskt ledarskap 29 juni 2009 Arne Modig Svenska folket om politiskt ledarskap Hur ser väljarna idag på ledande politiker? Vad tror man styr partiledarna? Kommer partiledarnas

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2012:704 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen

Läs mer

Större kommuner och riket. Larger municipalities and national level

Större kommuner och riket. Larger municipalities and national level Större kommuner och riket Larger municipalities and national level 134 15:1 Folkmängd och areal 2000 2011 Population and area Land- Folkmängd den 31 december Inv per areal 2000 2005 2010 2011 km² km² 2011

Läs mer

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Moderaterna bygger för det växande Stockholm Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Vi välkomnar att Stockholmsregionen växer 2010-08-26 Stockholmsregionen

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Försörjningskvotens utveckling

Försörjningskvotens utveckling 49 Ett enkelt sätt att sammanfatta vad den demografiska utvecklingen kan komma att betyda för de materiella livsvillkoren i framtiden är att relatera hela befolkningen (i landet, länet eller kommunen)

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Välfärdssatsningar och 4H-gård

Välfärdssatsningar och 4H-gård 1 av 5 Kommunstyrelsens ordförande ORDFÖRANDEFÖRSLAG Kommunstyrelsen Välfärdssatsningar och 4H-gård Investeringar i avmattning Alliansmajoriteten presenterar här förslaget till ekonomiska ramar för de

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030 211 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 23 År 23 beräknas Stockholmskommunerna betala en nettoavgift till utjämningssystemet

Läs mer

Kommundelningsutredning

Kommundelningsutredning Kommundelningsutredning Botkyrka Tullinge 2011-10-18 Förord Botkyrka kommun har uppdragit åt Sveriges Kommuner och Landsting att utreda förutsättningarna för en delning av kommunen. Det aktuella delningsalternativet

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi 1 (7) PM Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi Stockholm 2013-05-31, reviderad 2013-09-03 WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Region Skåne. Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport. Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10

Region Skåne. Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport. Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10 ABCD Region Skåne Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10 Intäktsbudgetering revisionsrapport_2.docx ABCD Region Skåne Granskning av intäktsbudgetering

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2007 - Piteå

Lokalt företagsklimat 2007 - Piteå Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 5 7 17 14 15 12 15 12 1-5 anställda 32 32 38 50 43 51 42 49 40 6-25 anställda 25 30 34 22

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Kostnadsutjämning för kommuner och landsting

Kostnadsutjämning för kommuner och landsting Pressmeddelande 1998-12-14 Kommunala utjämningsutredningen (Fi 1995:16) Ordf. Lars-Eric Ericsson Telefon 026-17 13 20 Sekr. Lennart Tingvall Telefon 08-405 1563 Kostnadsutjämning för kommuner och landsting

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Preliminära utfall av 2013 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning

Preliminära utfall av 2013 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning 2012-09-28 1 (8) CIRKULÄR 12:45 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Anders Folkesson m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Preliminära utfall av 2013 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Långsiktig befolkningsprognos

Långsiktig befolkningsprognos TRAINEE SÖDRA NORRLAND Långsiktig befolkningsprognos och ekonomisk analys - Län Gävleborgs Län Landskap Hälsingland Centralort Söderhamn Areal 1 171,83 km 2 Folkmängd 25 785 (2015-12-31) Befolkningstäthet

Läs mer

VALANALYS 2010 VALANALYS 2010 BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% Kommun 21,6. Riksdag

VALANALYS 2010 VALANALYS 2010 BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% Kommun 21,6. Riksdag BOTKYRKA KOMMUN 0% 6% 12% 18% 24% 30% 24 21,6 27 30 TULLINGE 0% 8% 16% 24% 32% 40% 27,7 72,7% 25,7% 1,6% 17,5 34,3 ÖKN/MIN - alvalet -36,9% svalet +14,9% Samverkansgruppen (Oppositionen) 39,4 SLUTSATSER/ÅTGÄRDER

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Cirkulärnr: 12:45 Diarienr: 12/5309 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 12:45 Diarienr: 12/5309 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 12:45 Diarienr: 12/5309 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anders Folkesson Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2012-09-28 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun

Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun Göteborgarna betalar för mycket skatt utan att få mer välfärd för pengarna Innehållsförteckning Förord... 3 Göteborgs kommuns kärnverksamheter... 4 Förskola...

Läs mer

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -1000-2000 -3000-4000 -5000-6000. Folkmängd, andel procent, invånare per åldersgrupp i Farsta jämfört med.

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -1000-2000 -3000-4000 -5000-6000. Folkmängd, andel procent, invånare per åldersgrupp i Farsta jämfört med. FARSTA I FOKUS1 Farsta är en medelstor stadsdel i Stockholms kommun och hade år 213 cirka 55 invånare. Stadsdelen har vuxit snabbt sedan år 25, med i genomsnitt 1 invånare per år. I jämförelse med kommunen

Läs mer

Långsiktig befolkningsprognos

Långsiktig befolkningsprognos TRAINEE SÖDRA NORRLAND Långsiktig befolkningsprognos och ekonomisk analys - Län Gävleborgs län Landskap Hälsingland Centralort Bollnäs Areal 1 976,64 km 2 Folkmängd 26 594 (2015-12-31) Befolkningstäthet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 14/ Dnr SKL 13/5622 Derk de Beer Preliminär utjämning för år 2014

Ekonomi Nytt. Nummer 14/ Dnr SKL 13/5622 Derk de Beer Preliminär utjämning för år 2014 Ekonomi Nytt Nummer 14/13 2013-10-01 Dnr SKL 13/5622 Derk de Beer 08-452 77 42 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2007 - Hylte

Lokalt företagsklimat 2007 - Hylte Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 1-5 anställda 6-25 anställda 26-100 anställda Fler än 100 anställda 2 3 2 5 6 5 16 13 12 27

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Kommunalskatter och prisindex

Kommunalskatter och prisindex Kommunalskatter och prisindex Statistiken i detta avsnitt är till största delen hämtad från SCB:s statistik över kommunala skatter och statsbidrag och inomkommunal. För år 2012 höjdes skatten i två av

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Cirkulärnr: 11:61 Diarienr: 11/7348 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 11:61 Diarienr: 11/7348 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 11:61 Diarienr: 11/7348 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Derk de Beer m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2011-12-21 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Utfall

Läs mer

Tullinge dialogforum Riksten nu och framöver

Tullinge dialogforum Riksten nu och framöver 1 [6] Referens Alexander Szögi Tullinge dialogforum Riksten nu och framöver Dag och tid Måndag 12 oktober kl. 18.30 Plats Närvarande Ej närvarande Rikstens skola Hans Richardsson (S) Stefan Dayne (KD)

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer