Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen"

Transkript

1 Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1

2 2

3 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än en annan? Svaret är att behoven får styra. Det är invånarnas olika behov av stöd och service som gör att fördelningen av pengar kan variera mellan kommundelarna. 3

4 Invånarnas behov styr. 4

5 Grundskola, barnomsorg och äldreomsorg är stora och kostnadskrävande verksamheter för en kommun. I Borås har tio kommundelar hand om dessa. Det är därför viktigt att fördela pengarna för dessa verksamheter rättvist. Invånarnas behov av stöd och service ska avgöra hur mycket pengar varje kommundel får, inte vad verksamheten har kostat tidigare år. Antalet barn i skolålder i en kommundel är den viktigaste grunden för hur stor del av skolpengarna en kommundel får. Ju fler barn, desto mer pengar. Men det finns också saker som gör att olika kommundelar kan behöva olika mycket pengar per barn. Det kan ha med invånarna att göra, t ex andelen invandrarbarn. Det kan också bero på geografin, som t ex behovet av skolskjutsar. På samma sätt kan det för barnomsorg och äldreomsorg finnas annat än antalet invånare som styr hur mycket pengar en kommundel förhållandevis behöver. Hur stor del av pengarna som ska fördelas efter sådana faktorer, och hur mycket som ska fördelas efter antalet 5

6 invånare varierar mellan olika verksamheter. I en del verksamheter är behovet av stöd och service detsamma, oavsett vem man är. I andra verksamheter kan vissa grupper behöva mycket mer stöd och service än andra. All denna hänsyn har vägts samman i en resursfördelningsmodell. Den är en mall för att fördela pengar till kommundelarna. Längre fram beskrivs närmare hur pengarna fördelas till olika verksamheter hos kommundelarna i Borås Stad. Resursfördelningsmodellen används inte för att dela ut pengar till individ- och familjeomsorgen eller till verksamheter inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 6

7 7

8 Basresurs och tilläggsresurs. 8

9 Kommunfullmäktige bestämmer i budgeten för varje år hur mycket pengar som kan avsättas för t ex grundskolan i kommunen det året. På samma sätt finns ett belopp för äldreomsorg, ett för barnomsorg etc. Det handlar sedan om att fördela innehållet i dessa pengapåsar till kommundelarna. Hela beloppet till respektive verksamhet delas i två delar, en basresurs och en tilläggsresurs. Basresursen delas ut till kommundelarna efter en enkel schablon, t ex antal invånare. Här får varje kommundel lika mycket pengar per person. Tilläggsresursen fördelas efter faktorer som beskriver den sociala situationen i kommundelen. Tilläggsresursen kan vara en större eller mindre andel av hela beloppet det beror på hur mycket de sociala faktorerna påverkar verksamhetens kostnader. Basresursen säkrar alltså en basverksamhet för alla. Tilläggsresursen tar hänsyn till att kommundelar har olika behov av stöd och service. 9

10 Barnomsorg. 10

11 Till barnomsorgen delas 90 procent av pengarna ut som basresurs. Där får kommundelarna pengar efter hur många barn det finns i respektive kommundel. Det mesta av pengarna tre fjärdedelar delas ut per barn i förskole-ålder (1-5 år). Återstående fjärdedel grundar sig på antalet 6-9-åringar, som är den största gruppen i skolbarnsomsorgen. Resten av pengarna fördelas som tilläggsresurs. Då tar man hänsyn till andelen barn med förvärvsarbetande föräldrar, och andelen barn med föräldrar som är invandrare. Kommundelar med högre andel barn i dessa grupper får större del av tilläggsresursen. Fördelning av total resurs Fördelning av tilläggsresurs 10 % 10 % Tilläggsresurs 30 % Barn till föräldrar med utländsk bakgrund 90 % Basresurs 70 % Barn till förvärvsarbetande föräldrar 11

12 Grundskola. 12

13 Till skolan delas 85 procent av pengarna ut som basresurs. Det betyder att kommundelarna får pengar efter hur många barn i åldern 6-15 år det finns i kommundelen (gymnasieskolan drivs inte av kommundelarna). Ungdomar i åldern år ger mer pengar per person, eftersom deras skolgång kostar mer än de yngre barnens. 15 procent av pengarna delas ut som tilläggsresurs. Då tar man hänsyn till andelen barn med föräldrar som är invandrare, och andelen barn med lågutbildade föräldrar. Fördelning av total resurs Fördelning av tilläggsresurs 15 % 10 % Tilläggsresurs 30 % Barn till föräldrar med låg utbildningsnivå 85 % Basresurs 70 % Barn till föräldrar med utländsk bakgrund 13

14 Skolorna i de mindre tätorterna har i vissa fall högre kostnader per elev än övriga, t ex beroende på att barnen måste åka till en annan skola för att ha ämnen som slöjd eller hemkunskap. Dessa skolor får därför en extrasumma. Dessutom får ytterkommundelarna, som består av både landsbygd och fler tätorter, ett tillägg per barn för att de har högre kostnader för skolskjutsar. 14

15 15

16 Äldre- och handikappomsorg. 16

17 Fördelningen av pengar till äldre- och handikappomsorg sker i flera steg, bland annat genom att pengarna fördelas till olika åldersgrupper. 7 procent av hela beloppet avsätts för de personer som är yngre än 65 år. De pengarna fördelas efter hur många personer med förtids- eller sjukpension det finns i respektive kommundel. Den stora potten pengar, 93 procent, delas upp i tre åldersklasser: år, år samt 85 år och äldre. Delningen görs så att för varje person i den äldsta gruppen läggs 20 gånger mer pengar än för en person i den yngsta gruppen. Det ska avspegla att en 85-åring i snitt kräver så mycket mer omsorg än en 65-åring. För personer i mellangruppen läggs 5 gånger så mycket pengar som i den yngsta gruppen. I varje åldersgrupp delas sedan dessa pengarna upp på en basresurs och en tilläggsresurs. Basresursen delas ut till kommundelarna efter antalet invånare i åldersgruppen. 17

18 Kronor per individ och år år år 85- år 2004 fick kommundelarna i snitt ca kronor per år för en person i gruppen år. Fem gånger så mycket pengar delades ut till personer mellan 75 och 84 år och 20 gånger så mycket till de som är 85 år och och äldre. Man räknar med att behovet av omvårdnad ökar med åren. 98 procent av tilläggsresursen delas ut efter andelen ensamboende i åldersgruppen. De återstående 2 procenten fördelas utifrån andra sociala faktorer som påverkar behovet av omvårdnad. För den yngsta åldersgruppen får kommundelarna inga pengar som basresurs det är alltså endast andelen ensamboende och andra sociala faktorer som avgör hur mycket pengar som går till denna grupp. För de båda övriga grupperna får kommundelarna pengar dels som basresurs efter antalet invånare i respektive ålder, 18

19 dels som tilläggsresurs. Ju äldre man blir, desto vanligare är det att man behöver omsorg. Därför delas i den äldre gruppen en större del av pengarna ut som basresurs, efter antal invånare. I mellangruppen har ensamboende ofta större behov av omsorg än sammanboende. Därför är tilläggsresursen större än basresursen för den gruppen. De yttre kommundelarna får dessutom ett tillägg per person över 65 år som bor utanför tätorterna. Det ska täcka extra kostnader för fordon och resor i hemtjänsten. Fördelning av tilläggs- och basresurs år år 85- år 100 % Tilläggsresurs 60 % Tilläggsresurs Tilläggsresurs 40 % Basresurs 40 % 60 % Basresurs 19

20 Fritid, kultur och administration. 20

21 Fritid Alla kommundelar får en basresurs för att kunna driva en fritidsgård, lika mycket pengar till varje kommundel. Ungefär lika mycket pengar till fördelas som tilläggsresurs. Den fördelas med hänsyn till hur många barn med invandrarföräldrar och hur många barn och ungdomar med lågutbildade föräldrar det finns i respektive kommundel. Kultur Basresursen ska göra det möjligt att ha ett bibliotek i kommundelen, lika mycket pengar till varje kommundel. Tilläggsresursen, som är ungefär en tiondel av hela kulturpengen, fördelas efter antalet invånare i varje kommundel. Administration Alla kommundelar får en basresurs som ska täcka en minsta nödvändig administration, lika mycket pengar till varje kommundel. Därutöver delas en tredjedel av pengarna till administration ut som tilläggsresurs efter antalet invånare i kommundelen. 21

22 Mer information om resursfördelningsmodellen lämnas av Kommunledningskansliet, eller

23 23

24 Borås kommuntryckeri april

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer