3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla."

Transkript

1 1(2) Protokoll från föreningen Sydost-GIS årsmöte Inledning Föreningens ordförande Roland Nilsson hälsar mötesdeltagarna välkomna till föreningens årsmöte på Linnéuniversitetet i Växjö. Efter redovisning av kallelseförfarandet konstateras att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 2 Upprop och förteckning av fullmakter Deltagarlista finns som vid behov används. Närvarande: Ronneby kommun, Högsby kommun, Lessebo kommun, Växjö kommun, Tingsryd kommun, Kalmar kommun, Lantmäteriet samt Landstinget i Kalmar län. 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla. 4 Val av justeringsmän Till justerare väljs Svante Lundgren och Helene Bergsman. 5 Godkännande av dagordning Dagordningen godkännes. 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning Ordföranden Roland Nilsson föredrar verksamhetsberättelsen och Resultat- och balansrapport för år Konstateras att tillgångarna utgör ,31 kr. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport läggs med godkännande till handlingarna. 7 Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen läses upp och läggs till handlingarna. 8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Val av ordförande och kassör Till ordförande för ett år väljs Roland Nilsson (omval) och till kassör för ett år väljs Ola Sällström (omval). 10 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen Beslutas att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat, 9 personer, 3 per län. 11 Val av styrelseledamöter

2 2(2) Som ledamöter i styrelsen för två år väljs Toomas Randsalu (omval), Karl Magnusson (omval), Eva Uggla (omval) och Malgorzata Postula-Gorecka (nyval). Kvarstående ledamöter, valda 2010, är Svante Lundgren, Sara Eriksén och Urmas Kömmits. 12 Val av valberedning Till ledamöter i valberedningen väljs Simon Cederholm, Helene Bergsman och Yvonne Stranne. 13 Val av revisorer Till föreningens revisorer omväljs Mikael Wirbrand (omval) och Owe Nordmar (omval). 14 Behandling av eventuella motioner Inga motioner fanns att behandla. 15 Fastställande av medlemsavgiften för år 2012 Årsmötet beslutar att medlemsavgiften per år ska vara oförändrad, dvs för företag / organisationer 1500 kronor, företag med 1-5 anställda 500 kronor, ideella föreningar 150 kronor och enskilda personer 50 kronor. 16 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret Roland Nilsson redovisar styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för Beslutas i enlighet med förslagen, bilaga 1 och bilaga Övriga frågor. Roland tackar för förtroendet att bli omvald till ordförande och riktar ett tack till de som hjälpt till med arrangemanget vid årsmötet. Roland överlämnar en blomstercheck till Ingrid Jonsson via Malgorzata Postula- Gorecka och tackar henne för tiden i styrelsen. 18 Mötets avslutande. Roland Nilsson tackar de närvarande för visat intresse och avslutar mötet. Vid protokollet Eva Uggla Justeras Helene Bergsman.. Svante Lundgren

3 1(2 ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Föreningen SydostGIS styrelse avger härmed verksamhetsberättelse för tiden Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av Roland Nilsson ordförande H Ola Sällström kassör K Eva Uggla sekreterare K Karl Magnusson ledamot G Svante Lundgren ledamot H Ingrid Jonsson ledamot H Sara Eriksén ledamot K Urmas Kömmits ledamot G Toomas Randsalu ledamot K Revisorer Owe Nodmar Mikael Wirbrand Valberedning Helene Werthwein Karl W Sjölin Helene Bergsman H K G Årsmötet Vid årsmötet som hölls den 10 mars vid Länssjukhuset i Kalmar deltog ca 20 personer. Årsmötet inleddes med ett studiebesök vid ambulanscentralen. Nätverksträff med korta presentationer och diskussioner samt årsmötet vidtog. Stipendium Enligt beslut vid årsstämman 1999 skall ett stipendium för "bästa GIS-projektet inom vår region" om kr utdelas "till den person eller organisation/företag som under senare tid gjort viktiga insatser för GIS-spridningen". Inga ansökningar förelåg varför styrelsen beslutade att inte utdela stipendiet. Styrelsemöten. Styrelsen har haft 3 protokollförda möten under Vid styrelsemötet på Tjärö den 9-10 september lades föreningens verksamhetsplan fast för det närmaste året. Utöver detta diskuterades föreningens långsiktiga verksamhet. Styrelsen har också arbetat i ett antal arbetsgrupper i syfte att planera och genomföra verksamheten enligt verksamhetsplanen.

4 2(2 ) Ny broschyr Under året har en ny informationsbroschyr tagits fram. Medlemmar. Föreningen hade 34 företagsmedlemmar och 8 enskilda medlemmar den 31/ Företagsmedlemmar har minskat med tre och enskilda ökat med en medlem. ULI årsmöte och representation. ULI:s årsmöte genomfördes i samband med Geoinfo i Uppsala. Föreningen representerades av Roland Nilsson. Under året har ULI också drivit ett projekt för att utveckla samarbetet mellan nationell och regional nivå. I detta projekt har Roland Nilsson representerat SysostGIS. GIS-dagen. SydostGIS årliga s.k. "höstmöte" genomfördes i Växjö, IOGT-NTO gården, i samarbete med Växjö kommun den 3 november med 50 deltagare. Dagen inleddes med att Peter Rydell, Växjö kommun hälsade välkommen och kort presenterade kommunen. Nyheter och produkter presenterades av utställarna Esri S-Group, Cartesia, och Sweco Position. Därefter genomfördes två parallella sessioner. Sessionen Klimatförändringar/Risk sårbarhet, översvämningsanalys mm lyssnade till Klimatförändringar i sydöstra Sverige som presenterades av Pelle Boberg, SMHI. Jan Bäckstedt, Cartesia berättade om mobila enheter. Yvonne Stranne, Ronneby kommun visade hur man med 3D-GIS förebygger översvämningar. Den andra sessionen handlade om enklare GIS-stöd för skolor och föreningar. Gunnar Esping, Sweco Position inledde med att se Goggle map som en lösning för enkla presentationer. Olika metoder för Geocaching presenterades av Ingemar Johansson, Mapping Växjö. Avslutningsvis diskuterade historiska kartor och GIS. Efter lunch fortsatte de paralella sessionerna. Sessionen Klimatförändringar/Risk sårbarhet, översvämningsanalys mm diskuterade Klimatanpassning Höga vattenflöden under ledning av Katarina Söderberg, Länsstyrelen i kronbergs län. Ingrid Molander, Botkyrka kommun fortsatte med att tala om GIS och värmeböljor Sessonen avslutades med att Karl Magnusson, Växjö kommun presenterade ett scenario som handlade om Is-storm. Den andra sessionen inledde eftermiddagen med att Hans-Olof Karlsson, ESRI S-Group talade om vad företaget erbjuder för stöd till skolans planering. Öppen källkod som ett medel för enkla GIS-lösningar och dess flexibilitet berättade Gunnar Esping, Sweco Position om. Konferensen avslutades med att sessionerna återsamlades och aktuella projekt presenterades. Datadelning och geodatasamverkan är ett hett ämne som Anna Svedlund presenterade. Hela konferensen avrundades av Roland Nilsson, SydostGIS med en kort information samt ett tack till team Kronoberg, föredragare och deltagare som tillsammans gjorde dagen till en bra upplevelse av vad som händer inom GIS-området läggs härmed till handlingarna som ett positivt år och vi tackar alla medlemmar, sponsorer och deltagare vid våra aktiviteter för visat engaemang. Styrelsen

5

6

7

8

9

10 Verksamhetsplan 2011

11 Verksamhetsidé. Vi är en ideell förening som verkar för att stimulera samverkan och utveckling inom GISområdet i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Våra medlemmar är företag, kommuner, myndigheter ideella föreningar och enskilda personer med intresse för GIS och GIT, dvs Geografiska InformationsSystem eller Geografisk IT. Vår idé är att stödja intressenter av dessa tillämpningsområden inom regionen genom att - skapa och utveckla nätverk mellan olika GIS-intressenter. - visa hur GIS kan bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter. - verka för en ökad GIS-kompetens genom rådgivning, information och utbildning. - informera om befintliga databaser med lägesbunden information och pågående projekt. Föreningens mål är att Mål. - genomföra ett mindre GIS seminarium i Växjö under våren i samband med årsmötet. - genomföra GIS dag (Höstmöte) i Blekinge län under hösten. - samordna nätverk för GIS samordnare/ansvariga och genomföra minst en träff med nätverket. - genomföra minst en workshops/studieresa GIS inom ett specialområde. - samverka med omgivande GIS-föreningar och utbyta idéer i syfte att utveckla verksamheten - i mån av förtjänta kandidater dela ut stipendium till enskilda, företag eller myndigheter som speciellt har bidragit till utvecklingen av GIS i regionen. - aktivt följa GIS utvecklingen i vår omvärld genom bl.a. deltagande i ULI:s Geoinfo konferens. - via föreningens hemsida informera om GIS-aktiviteter mm. - upprätthålla och förmedla GIS-kompetens. Aktivitetsplan. Upprättas av styrelsen och publiceras på föreningens hemsida.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 2014 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 1 FOMS årsmöte 20150318 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2014 Fotot ovan är från bruksdammen i Svartån i den gamla hyttbyn Bennebo i Karbenning socken. Idag

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Dagordning: Årsmöte 2015

Dagordning: Årsmöte 2015 Dagordning: Årsmöte 2015 Förening: Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer 802462-6767 Datum: 2015-08-18 Tid: 18:00 Plats: Örebro, Conventum, Tunnbindaren

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer