Innehållsförteckning. Allmänna grunder. Förord Inledning Standarder Utrustning och verktyg 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Allmänna grunder. Förord 3. 1. Inledning 10. 2. Standarder 11. 3. Utrustning och verktyg 17"

Transkript

1 Innehållsförteckning Allmänna grunder Förord 3 1. Inledning Standarder Utrustning och verktyg 17 CAD-utrustning och programvaror Traditionella ritverktyg Ritningsbottnar och prototyper, titelfält 19 Ritningsbottnar samt deras storlek och grafiska detaljer Prototypritningar Titelfält Texter Linjer Avbildningsmetoder 26 2D- och 3D-avbildning Konstruktion av 2D-projektioner Projektionernas antal och orientering i 2D-avbildning Projektionernas inbördes placering Förenkling av former Allmänna principer för skärningsprojektioner Skraffering av skärningsytor Skärningslägets placering och utmärkning Exempel på att hur man skapar 2D-geometri i CAD Axonometriska projektioner Äkta 3D-projektioner, d.v.s. modeller i CAD Skalor 54 Verklig storlek Förminskande skalor Förstorande skalor Grunder för dimensionering 57 Inledning Måttsiffror och måttenheter Olika typer av mått Dimensioneringssätt Övriga dimensioneringsanvisningar Grunder för toleranser 68 Inledning Toleransbegrepp Allmänna toleranser Fria toleranser

2 Maskinritningar 11. Principer för CAD-arbete 72 Start Att skapa geometri Dimensionering och texter Hantering, förvaring och utskrift av ritningar Produktkonstruktion och formgivning 75 Moderna produkter Produktkonstruktionens principer och skeden Formgivning av en produkt Design Ergonomisk formgivning Tillverkningsteknisk formgivning Hållfasthetsfaktorer Konstruktionens inverkan på kvaliteten Gruppering Titelfält och styckelistor 92 Titelfält Styckelistor Uppgifter i styckelistan Mera om projektioner 95 Olika typer av skärningar Specialfall av skärningsprojektioner Förkortade projektioner Mera om dimensionering 101 Utmärkning av kvadrater, sfäriska ytor och nyckelvidd Dimensionering av koner och lutning Dimensionering av delningsintervall Borrning, fasning och försänkning Dimensionering av kilspår Dimensionering av bockade plåtdelar Tabelldimensionering Övriga dimensioneringsomständigheter Gängor, skruvar och muttrar 113 Schemaritning av gängor Dimensionering av gängor (och deras beteckningar) Framställning av standardskruvar och muttrar Skruvar och nitar i stålkonstruktioner Gäng- och skruvtabeller Svets- och lödförband 125 Grundtecken Tilläggstecken Referenspil, markeringslinje och grundtecknets position Periferisvets, rotsvets och tecken för monteringssvetsning Linjens bakre del och tilläggstecken Dimensionering av svetsen Klassificering av svetsar Innehållsförteckning

3 Symboler för formstål Yttecken 142 Inledning Grundtecken och tilläggstecken Placering av yttecken Gemensamma yttecken Tilläggskrav Särfall ISO-toleranser och -passningar 150 Repetition av grundläggande frågor Toleransområdets positioner i ISO-toleranserna Bastoleransgrader och toleransklasser Beteckningar på ritningar Passningar Geometriska toleranser 158 Inledning Egenskaper som skall toleransbestämmas och deras symboler Ritningsbeteckningar Principen för maximimaterialgräns Geometriska universaltoleranser Schemaframställningar 172 Framställning av kugghjul Framställning av fjädrar Rullager och tätningar Schematisk framställning av kraftöverföringselement Centrumborrning Spår och tandningar Kravklassificering 181 Kravklasser Kravklassernas symboler CAD-CAM -integration Utbredningar 187 Utbredning av ett fyrhörnigt vinkelstycke Utbredning av ett snett ändringsstycke i ventilationskanal Utbredning av knärör Utbredning av en stympad fyrkant Utbredning av en randstympad kon Kvadrat-cirkelutbredning av en stympad kon Ändring av ritningar 196 Automatik- och elschemaritningar 27. Hydraulik och pneumatik 200 Grund- och funktionstecken Omvandling av energi Styr- och reglerventiler Energiöverföring och anordningar som skall underhållas

4 Rörsystemritningar Styranordningar Extra anordningar Exempel Elschemaritningar 216 Elementartecken Preciseringstecken Övriga symboler i allmänt bruk Ledningar och anslutningar Passiva komponenter Halvledare Produktion och omvandling av elenergi Kopplings-, styrnings- och skyddsanordningar Mätinstrument, lampor och signalanordningar Enhetsbeteckningar inom elteknik Kontaktkoder för elektromagnetiska reläer Eltekniska ritningar Elpneumatiska schemaritningar 251 Mera om pneumatiska ritningar Anpassning av pneumatiska och elektriska schemaritningar till varandra Elritningssymboler för byggnader Isometriska rörsystemritningar 260 Framställning av linjer och rör Dimensionering Symboler Uppbäring av rörsystem Processchemaritningar 268 Processchemaritningarnas symboler Instrumenteringens symboler VVS-ritningar 280 Kort om byggnadsritningar Gruppering av VVS-ritningar Informationskällor Titelfält, pärmblad och lägesschema Symboler för vatten-, avlopps- och uppvärmningssystem Bokstavsförkortningar Exempel på framställningssätt Mått på rör och brunnar Situationsplaner Planritningar Linjeritningar Schemaritningar Symboler för luftkonditioneringsritningar Förkortningar på luftkonditioneringsritningar Mått på luftkonditioneringsritningar Plan- och maskinrumsritningar för luftkonditionering VVS-arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning

5 Byggnadsritningar 35. Anvisningar för framställningssätt 314 Mera om materialbeteckningar Mera om linjer Anvisningar och beteckningar Textförkortningar Dimensioneringsdetaljer 318 Dimensionering av läge Måttsättning av form och dimensioner Modulmått och modulnät Huvudritningar 321 Situationsplaner Planritningar Skärningsritningar Fasadritningar Arbetsritningar Konstruktionsritningar 326 Symboler för betongstål och betongstålnät

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Att ta fram en plastprodukt 2008-12-11 / Sidan 1 av 6

Att ta fram en plastprodukt 2008-12-11 / Sidan 1 av 6 2008-12-11 / Sidan 1 av 6 Produktkännedom För en korrekt offert och vid order en optimal produkt fordras att en lämpligt utformad funktionsbeskrivning och en kravspecifikation följer med förfrågningsunderlaget

Läs mer

Allmänna förutsättningar

Allmänna förutsättningar TRVK Bro 11 1 A Allmänna förutsättningar Eftersom supplementet ackumulerar tidigare ändringar av TRVK Bro 11 återges A i sin helhet. Observera att innehållet i vissa avsnitt skiljer sig från innehållet

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

TRVK Tunnel 11. TRVK Bro 11. Trafikverkets tekniska krav Bro TRV publ nr 2011:085

TRVK Tunnel 11. TRVK Bro 11. Trafikverkets tekniska krav Bro TRV publ nr 2011:085 TRVK Tunnel 11 TRVK Bro 11 Trafikverkets tekniska krav Bro TRV publ nr 2011:085 Titel: TRVK Bro 11 Publikationsnummer: 2011:085 ISBN: 978-91-7467-153-7 Utgivningsdatum: November 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

maskindirektivet 2006/42/EG

maskindirektivet 2006/42/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN NÄRINGSLIV Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG Andra utgåvan Juni 2010 Inledning till andra utgåvan Direktiv 2006/42/EG är en reviderad version av maskindirektivet,

Läs mer

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 1993:41 ENKLA TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) AFS 1993:41 2 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15. FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15. FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 2015-01-29 M-BÅTSFÖRBUNDET BESTÄMMELSER FÖR ENTYPSKLASSERNA M 30 M 25 M 22 M 15 FASTSTÄLLDA december 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del A Allmänt Sid 2 Del B Organisation Sid 3 Del C Villkor vid segling

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lösningar för ytterväggssystem Innan du börjar Lindabs profiler för ytterväggar kan användas för alla slags byggnader.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Rörelser i mekanismer

Rörelser i mekanismer Innehåll Mekanismer 1. Vad är en mekanism? 2. Rörelser i mekanismer 3. Vanliga komponenter 4. Länk 5. Hävstång 1 6. Hävstång 2 7. Remskiva 1 8. Remskiva 2 9. Kugghjul 10. Snäckhjul 11. Koniskt kugghjul

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer