Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN"

Transkript

1 Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN

2 . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin - gaveländsarg - sidosarg - gaveländanslutning - sidoanslutning - hörnanslutning 6 - grundstag 7 - fästelement (M0x0 skruvar, bricka, M0 mutter med skydd), 8 - fästelement (upp till en spännvidd av m - 6, x gängskärande skruvar, över m - M6 x maskinskruvar med brickor och muttrar med skydd) 9 - hörndel Kontrollera storleken på öppningen där Takljuslanterninen ska monteras. Placera sargelementen i enlighet med följande ritning.. gaveländsarg. sidosarg. sidosarg - änddel (A = beroende på längden på det Klarvalv Takljuslanterninen) 000 eller eller eller 00 A Bild. Placering av sargelementen (Takljuslanternin på ett sluttande tak eller takås) -- VER. CD/PAS/00/08

3 . gaveländsarg. sidosarg. sidosarg - takåsdelar (B = beroende på längden på det Klarvalv Takljuslanterninen) 000 eller eller 00 B B 000 eller eller 00 Bild. Placering av sargelement (Klarvalv Takljuslanternin som är bruten i takåsen) Sargen till Takljuslanterninen bör monteras på de förberedda sockel-/struktur- /tvärbalkarna med fästen som lämpar sig för struktur-/sockelmaterial. Välj lämpliga fästen - Ø, eller Ø, för gängskärande skruvar, Ø6 för skruvar/bultar för trä och metall, Ø8 för ankare. Fästen bör placeras på ett avstånd som är högst 0 60 cm. Närliggande sargelement bör sammanfogas med varandra med hjälp av anslutningar (bild., del eller ) och M0x0 skruvar med platt bricka och mutter.. gaveländsarg. sidosarg. hörnanslutning 6. fästen (M0 x 0 skruv, bricka, mutter) 9. hörndel 9 6 Bild. Anslutning av gaveländsarg och sidosarg (hörn) Kontrollera att sargöppningens designade dimensioner har beaktats. Montera hörnanslutningarna () på sidosargen och gaveländsargen. Montera hörndelen (9) med,8 blindnitar ( stycken). Montera stagen (6) på sidosargarnas kontaktytor med hjälp av 6, x gängskärande skruvar eller M6 maskinskruvar med muttrar och brickor. Man kan påbörja termisk isolering av sargen och vattenisolering när sargen har monterats. Dessa aktiviteter bör utföras i överensstämmelse med takets designdokumentation. Isoleringsarbetet utförs oftast av företaget som ansvarar för monteringen och termisk isolering av byggnadens takstruktur. -- VER. CD/PAS/00/08

4 60. Sarg till Klarvalv Takljuslanternin. Termisk isolering av sargen till Takljuslanterninen. Vattenisolering av tak. Termisk isolering av tak. Takstruktur Bild. Vanlig metod för utförande vid termisk- och vattenisolering Ytterligare montering av Takljuslanterninen kan påbörjas efter att sargen har isolerats.. Montering av stödprofiler & plastskivor Monteringen av valvet påbörjas med att man fäster kantbalkarna på sargen. Placera först balkarna på taket längs med sargen för Takljuslanterninen, i enlighet med den bifogade ritningen. Bild 6. Exempel på placering av stödbalkar och kantbalkar för Takljuslanterninen. -- VER. CD/PAS/00/08

5 Sätt därefter den självhäftande FPE-packningen runt sargen till Takljuslanterninen under kantbalken och gavelväggen. Montera kantbalken på den monterade och färdigisolerade sargen med hjälp av Ø6, x gängskärande skruvar på ett avstånd av 00-0 mm mellan varje. Beräkna så att det finns åtminstone två skruvar mellan hålen för dragskruvar. Behåll kantbalkens placering i förhållande till sargen, som visas på bild ~ 0 Bild 7. Montering av kantbalkar. Sarg till Klarvalv Takljuslanternin. Kantabjälke. Termisk isolering. Vattenisolering av tak. 0 x FPE-packning 6. 6, x gängskärande skruv Den färdiga gavelväggen måste placeras vertikalt på gaveländsargen och fästas till sargen med Ø 6, x gängskärande skruvar samtidigt som man håller ett avstånd på 00-0 mm mellan skruvarna. Efter att du fäst gaveländsargen, fäst gavelväggen till sidosargen och kantbalken med Ø 6, x gängskärande skruvar sidosarg på Takljuslanterninen. gaveländsarg. fullständig gavelvägg. kantbjälke. 6, x gängskärande skruv Bild 8. Montering av gavelvägg -- VER. CD/PAS/00/08

6 Placera stödbalkarna i enlighet med de bifogade instruktionerna. Stödbalkens mittlinje måste stämma överens med de förborrade hålen för spännskruvarna i kantdelen (förväxla dem inte med dräneringshål). Tryck stödbalkarna mot den vertikala avsatsen på kantbalken.. Termiskt isolerad sarg på Takljuslanterninen. Stödbalkar. 6, x gängskärande skruv a/ b/ Bild 9. Montering av stödbalkar. Typer av stödbalkar: a/ avsnitt N60, b/ avsnitt N80 Fäst stödbalkarna på Takljuslanterninen till kantbalken och sargen med Ø 6, x gängskärande skruvar ( stycken). tryckdel SIM-packning Förbered tryckbalkarna för montering genom att trycka in SIM-packningen i balk spåret. polykarbonatskiva skyddsfilm Vänd polykarbonatskivorna med den UV-resistenta sidan (som markerats med symboler på skivornas skyddsfilm) uppåt. Bild 0. Förberedelse av tryckbalkar och polykarbonat Placera polykarbonatpanelerna med den UV-resistenta sidan uppåt i följd, med början från en av gavelväggarna, i enlighet med placeringen av stödbalkarna och panelernas dimensioner. Polykarbonatpanelen på gaveln bör vara vänd mot gaveldelen. Änden på den efterföljande skivan måste vara på en stödbalk. Polykarbonaten måste placeras 0- mm från kantbalkens vägg, jämnt på båda sidor. -- VER. CD/PAS/00/08

7 Avlägsna skyddsfilmen från polykarbonatskivorna. Placera tryckbalkarna med packningar på skarven till de två PK-skivorna på stödbalken och på de yttersta skivorna och fortsätta längs med skivorna. Mittenlinjerna på stödbalkarna och tryckbalkarna måste stämma överens. Skjut in båda ändarna av tryckbalken i kantbalken.. Termiskt isolerad sarg på Klarvalv Takljuslanternin. Stödbalkar. Polykarbonatskiva. Tryckbalkar Bild. Montering av polykarbonatpaneler och tryckbalkar (steg I) Fäst båda sidorna av varje tryckbalk till ett kantavsnitt med M6 x 0 skruvar med brickor, och dra åt den en aning. Fäst tryckbalkarna till stödbalkarna med hjälp av Ø, gängskärande skruvar med bricka. Använd gängskärande skruvar med försänkt huvud för att fästa tryckavsnitten när placeras under ventilationsöppningar. Längden på skruvarna beror på polykarbonatens tjocklek och typen av stödbalkar i Takljuslanterninkonstruktionen. För att uppnå bästa möjliga placeringen av tryckbalkar, fäst skruvarna från mitten mot kantavsnitten. -6- VER. CD/PAS/00/08

8 . Termiskt isolerad sarg på Klarvalv Takljuslanternin. Polykarbonatskivor. Tryckbalkar Bild. Montering av polykarbonatskivor och tryckavsnitt (steg II) Dra slutligen åt varje tryckbalk på båda sidor. Skjut EPDM-packningarna mellan kanten av kantavsnittet och polykarbonatskivan i enlighet med ritningen. Tillåtna mellanrum i slutet av packningen är högst mm a/ b/ Bild. Sammanfogningsmetod: a/ tryckbalkar med stödbalkar; b/ akantbalkar med tryckbalkar. Stödbalk. Kantbalk. Polykarbonatskiva. Tryckbalk. SIM-packning 6. EPDM-packning 7. ø=, mm skruv med bricka och packning 8. M6 x 0 skruv med bricka -7- VER. CD/PAS/00/08

9 . Montering av pyramid/sadeltaksformad Takljuslanternin Monteringen bör påbörjas med att fästa kantbalkarna till sargen till Takljuslanterninen. Placera först aluminiumbalkarna på taket längs med sargen till Takljuslanterninen, i enlighet med den bifogade ritningen. Bild. Exempel på placering av stödbalkar och kantbalkar på den pyramidformade takljuslanterninen. Sätt därefter den självhäftande FPE-packningen runt sargen till Takljuslanterninen, under kantbalken och gavelväggen. Montera kantbalkarna på den monterade och helt isolerade sargen med Ø 6, x gängskärande skruvar på ett avstånd av 00-0 mm mellan skruvarna. Beräkna att det finns åtminstone två skruvar mellan hålen för dragskruvar. Behåll placeringen av kantbalken i förhållande till sargen i enlighet med bild nr ~ 0 Bild. Montering av kantbalkar. Sarg till Klarvalv Takljuslanternin. Kantbalk. Termisk isolering. Vattenisolering av tak. 0 x FPE-packning 6. 6, x gängskärande skruv -8- VER. CD/PAS/00/08

10 Den färdiga gavelväggen placeras därefter vertikalt på gaveländsargen och fästs till sargen med Ø 6, x gängskärande skruvar, med ett avstånd på 00-0 mm mellan varje skruv. Efter att gavelsargen har satts fast, fäst gavelväggen till sidosargen och kantbalken med Ø 6, x gängskärande skruvar.. sidosarg på Klarvalv Takljuslanternin. gaveländsarg på Klarvalv Takljuslanternin. fullständig gavelvägg. kantbalk. 6. x gängskärande skruv Bild 6. Montering av gavelvägg Montera stödbalkarna och kantenheten (= två kantbalkar som sammanfogats av ett vinkelavsnitt) i enlighet med de bifogade instruktionerna. Mittlinjen på stödbalkarna måste stämma överens med hålens axel för spännskruvarna i kantbalken (förväxla dem inte med dräneringshål) i enlighet med den bifogade ritningen (exempelritning nr ). ~0 a/ kantbalkar Profile kraw dziowe b/ sammanfogande Ktownik vinkelavsnitt M0 ruba M0x0 x skruv nak tka M0 podk M0 mutter bricka Bild 7. Tvärsnitt genom den monterade takåsenheten Bild 8. Stödbalkar: a/ avsnitt N60; b/ avsnitt N80-9- VER. CD/PAS/00/08

11 Stödbalkarna måste stödjas på kantbalkarnas avsatser... termiskt isolerad sarg på Takljuslanterninen. gavelvägg. takåsenhet. stödbalkar Bild 9 Montering av stödavsnitt och takåsenhet (steg I) Fäst stödbalkarna på Takljuslanterninen till kantbalken och sargen med Ø 6, x gängskärande skruvar ( stycken). tryckbalk SIM-packning Förbered tryckavsnitten för montering genom att trycka in SIM-packningen i spåret på avsnittet. polykarbonatskiva skyddsfilm Vänd polykarbonatskivorna med den UV-resistenta sidan (som markerats med symboler på skivornas skyddsfilm) uppåt. Avlägsna skyddsfilmen från poly- karbonatskivorna. Bild 0. Förberedelse av tryckbalkar och polykarbonat Placera polykarbonatpanelerna i följd, med början från en av gavelväggarna, i enlighet med ordningen hos stödbalkarna och panelernas dimensioner, med den UV-resistenta sidan uppåt. Polykarbonatpanelen på gaveln bör vara vänd mot gavelbalken. Änden på den efterföljande panelen måste ligga på en stödbalk. Polykarbonaten måste placeras 0- mm från kantbalkens vägg, jämnt på båda sidor. -0- VER. CD/PAS/00/08

12 6 Bild. Montering av polykarbonatskivor och tryckbalkar (steg I) 6. termiskt isolerad sarg på Takljuslanterninen. stödbalkar. gavelvägg. takåsenhet. polykarbonatskivor 6. tryckbalkar med SIM-packning Bild. Montering av polykarbonatskivor och tryckbalkar (steg II) 6 Bild. Montering av polykarbonatskivor och tryckbalkar (steg III) -- VER. CD/PAS/00/08

13 Placera tryckbalkar med packningar på skarvet mellan två skivor på stödbalken och på de yttersta skivorna och fortsätt längs med placeringen av skivorna. Stödbalkarnas och tryckbalkarnas mittlinjer måste stämma överens. Skjut in båda ändarna av tryckbalken i kantbalken. Fäst båda sidor av varje tryckbalk till en kantbalk med M6 x 0-skruvar med brickor. Fäst tryckbalkarna i stödbalkarna med Ø, gängskärande skruvar med bricka och packning. Använd gängskärande skruvar med försänkt huvud för att fästa tryckbalkar när de används under ventilationsöppningar. Längden på skruvarna beror på polykarbonatens tjocklek och typen av stödbalkar i Takljuslanterninkonstruktionen. Dra slutligen åt varje tryckbalk på båda sidor med M6 x 0-skruvar med brickor. Skjut EPDM-packningarna mellan kanten på kantdelen och polykarbonatskivan i enlighet med ritningen. Högsta tillåtna mellanrum på änden av packningen är mm a/. Stödbalk b/ Bild. Sammanfogningsmetod: a/ tryckbalkar med stödbalkar; b/ kantbalkar med tryckbalkar. Kantbalk. Polykarbonatskiva. Tryckbalk. SIM-packning 6. EPDM-packning 7. ø=, mm skruv med bricka och packning 8. M6 x 0-skruv med bricka Sätt självhäftande FPE-packningar på takåsenhetens kantbalkar. Sätt fast takåsmaskeringsskydd med Ø, gängskärande skruvar med bricka och packning. Avståndet mellan skruvarna bör vara mm. Längden på skruvarna beror på polykarbonatens tjocklek och typen av stödbalkar i Takljuslanternin- konstruktionen.. takåsmaskerings- skydd. gängskärande skruvar med bricka och packning. Bild. Montering av takåsmaskeringsskydd för Takljuslanternin -- VER. CD/PAS/00/08

14 takåsmontering. stödbalk. SIM-packning. tryckbalk. gängskärande skruv med bricka och packning 6. 0 x FPE-packning 7. gängskärande skruv med bricka och packning 8. takåsmaskeringsskydd 9. M6 x 0-skruv med bricka Bild 6. Tvärsnitt av en korrekt installerad takås på den pyramidformade takljuslanterninen. Montering av rök/komfortventilations öppning av övertäckningstyp (exempel: dubbel rök/komfortventilations öppning Integrerad i Takljuslanterninen) Bild 7. Exempel på en Klarvalv Takljuslanternin som förberetts för montering av rökventilationsöppning Montera Takljuslanterninen enligt anvisningarna i de föregående punkterna. Bild 8. Dubbel ventilationsöppning som förberetts för montering. ventilationssarg. ventilationsluckor. övre tvärslå. låsenhet: hak- konsol + T-bult. konsoler för öppningssystem -- VER. CD/PAS/00/08

15 . tvärslå. rökventilationsutlösare (pneumatisk eller elektrisk) Bild 9. Öppningssystem som förberetts för montering Montera kontrollsystemet till ventilationsöppningssargen med M0 x -bultar med brickor och stödmuttrar. Sätt fast utlösarens ögelskruv med hakkonsolens rörliga skruv (den nedre skruven). Justera låssystemet för att få en fullständig och säker stängning av ventilationsluckorna genom att skruva utlösarens ögelskruv ut eller in. A B. Komplett dubbel ventilationsöppning. Öppningssystem Bild 0. Monterad dubbel ventilationsöppning - förberedd för montering i Takljuslanterninen. öppningssystemkonsoler. öppningssystemtvärslå. M0 x -skruvar med brickor och muttrar Bild 0a. Detalj A på bild 0 Anslutning av dubbel ventilationsöppning med öppningssystemet -- VER. CD/PAS/00/08

16 . ventilationslucka. hakkonsol. utlösare Bild 0b. Detalj B på bild 0 - Anslutning av utlösaren med hakkonsol i dubbel ventilationsöppning Åtgärder som ska vidtas för dubbla ventilationsöppningar med pneumatisk kontroll : o Montera det termiska avlastningsdonet till konsolen med gängskärande skruvar. o Koppla utlösarna till det termiska avlastningsdonet med kopparrör. Sätt de självhäftande 0 x FPE-packningarna på "spindelns" tryckbalkar. A. termiskt isolerad sarg på Takljuslanterninen. Klarvalv Takljuslanterninvalv. ventilationsmonteringsstöd (så kallad "spindel"). 0 x FPE-packning Detalj A Szczegó Bild. Förberedelse av spindeln för montering av ventilationsöppning (Detalj A - metod för anslutning av packningen på hörn) Placera ventilationsöppningen på den förberedda understrukturen ("spindeln") på Takljuslanterninen. Sätt fast ventilationsöppningssargen med Ø, skruvar med bricka och packning. Placera skruvarna med ett avstånd på 00-0 mm på ventilationsöppningssargens hela omkrets. Längden på skruvarna beror på polykarbonatens tjocklek och typen av stödbalkar i Takljuslanterninkonstruktionen. Påbörja monteringen från mitten av ventilationsöppningen till kantbalkarna. -- VER. CD/PAS/00/08

17 . termiskt isolerad sarg på Klarvalv Takljuslanternin. Klarvalv Takljuslanterninvalv. dubbel ventilations- öppning B A B A Bild. Dubbel ventilationsöppning monterat i Takljuslanterninen. Klarvalv Takljuslanterninvalv. ventilationsöppningssarg. 0 x FPE-packning. gängskärande skruv. ventilationslucka Bild a. Anslutning av ventilationsöppning med Klarvalv Takljuslanternin (tvärsnitt A-A på bild ). Klarvalv Takljuslanterninvalv. ventilationsöppningssarg. 0 x FPE-packning. gängskärande skruv. ventilationslucka Bild b. Anslutning av ventilationsöppning med Klarvalv Takljuslanternin (tvärsnitt B-B på bild ) Justera ventilationsluckorna i stängd position genom att justera T-skruvens längd. -6- VER. CD/PAS/00/08

18 . Montering av ventilationsöppning av övertäckningstyp (exempel: enkel ventilationsöppning integrerad i valv Takljuslanternin) Montera sargen för Takljuslanterninen enligt anvisningarna i de föregående punkterna. Efter termisk- och vattenisolering, montera bågstöden för det enkla ventilations- öppningssystemet där man planerar montering av ventilationsöppningar. Montera stöden så att hållarna med hål befinner sig på sidan av ventilationsöppningsgångjärnen.. termiskt isolerad sarg på Takljuslanterninen. kantbalk. bågstöd. hållare med hål (fastsvetsade på stöden). hållare med ovala hål (fastsvetsade på stöden) Bild. Montering av bågstöd i Takljuslanterninen Montera sargen för Takljuslanterninvalvet enligt anvisningarna i de föregående punkterna.. termiskt isolerad sarg på Klarvalv Takljuslanternin. Klarvalv Takljuslanterninvalv med "spindel". bågstöd Bild. Exempel på ett Klarvalv Takljuslanternin som förberetts för montering av ventilationsöppning -7- VER. CD/PAS/00/08

19 Bild. Enkel ventilationsöppning som förberetts för montering. ventilations- öppningssarg. ventilationsluckor. hakkonsol. öppningssystem. låskonsol. t-skruv Bild 6. Öppningssystem som förberetts för montering Efter montering av Takljuslanterninen, montera öppningssystemet i bågens stödhållare. Anslut öppningssystemet till hållarna med M8 x 0-skruvar med brickor och stödmuttrar.. Klarvalv Takljuslanterninvalv med "spindel". bågstöd. öppningssystem Bild 7. Installation av öppningssystemet -8- VER. CD/PAS/00/08

20 . Klarvalv Takljuslanterninvalv med understruktur ("spindel"). bågstöd. öppningssystem. öppningssystemets låskonsoler. hållare Bild 7a. Installation av öppningssystemet - sidovy Sätt de självhäftande 0 x FPE-packningarna på "spindelns" tryckbalkar. Placera ventilationsöppningen på den förberedda "spindeln" till Takljuslanterninen. Sätt fast ventilationsöppningssargen med Ø, skruvar med bricka och packning. Placera skruvarna på 00-0 mm avstånd på ventilationsöppnings-sargens hela omkrets. Längden på skruvarna beror på polykarbonatens tjocklek och typen av stödbalkar i Takljuslanterninkonstruktionen. Påbörja monteringen från mitten av ventilations- öppningen och fortsätt mot kantbalkarna. Szczegó Detalj A A. Klarvalv Takljuslanterninvalv med "spindel". bågstöd. öppningssystem. ventilationslucka. ventilationskonsol Bild 8. Dubbel ventilationsöppning monterad i bågen på Takljuslanterninen (luckan öppen) -9- VER. CD/PAS/00/08

21 Sätt fast utlösarnas ögelskruv med hakkonsolens rörliga skruv (nedersta skruven). Justera systemet för att uppnå en komplett och säker stängning av ventilluckorna genom att skruva utlösarens ögelskruv in eller ut. A A B B. Klarvalv Takljuslanterninvalv. ventilationsöppning Bild 9. Dubbel ventilationsöppning monterad i bågen på Takljuslanterninen (luckan stängd). Klarvalv Takljuslanterninvalv. lucksarg. 0 x FPE-packning. gängskärande skruv. ventilationslucka Bild 9a. Anslutning av ventilationsöppning till Takljuslanterninen - (Tvärsnitt A-A på bild ) -0- VER. CD/PAS/00/08

22 . Klarvalv Takljuslanterninvalv. ventilationsöppningssarg. 0 x FPE-packning. gängskärande skruv. ventilationslucka Bild 9b. Anslutning av ventilationsöppning till Takljuslanterninen - (Tvärsnitt B-B på bild ) Justera ventilationsluckorna i stängd position genom att justera T-skruvens längd. -- VER. CD/PAS/00/08

Kontrollera storleken på öppningen där Takljuslanterninen ska monteras. Placera sargelementen i enlighet med följande ritning.

Kontrollera storleken på öppningen där Takljuslanterninen ska monteras. Placera sargelementen i enlighet med följande ritning. . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin - gaveländsarg - sidosarg - gaveländanslutning

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Lusthus

MONTERINGSANVISNING Lusthus UTG 2013 MONTERINGSANVISNING Lusthus www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION (Lusthus) Husen är före leverans behandlade med en färglös impregnerande grundolja. Denna behandling ger ett temporärt skydd

Läs mer

MONTERINGSBESKRIVNING 2013

MONTERINGSBESKRIVNING 2013 MONTERINGSBESKRIVNING 2013 Miami COVER III 13-2 Miami Cover III består av en armerad PVC-väv med kederlist som löper i skenor på poolens sidor. Covern rullas upp på ett staiv i poolens ena kortsida. Längst

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Solarfångare SUN+ system

Solarfångare SUN+ system 20120601 BRUKSANVISNING och beskrivning av Solarfångare SUN+ system Observera! Läs igenom hela manualen före arbetet startar. Se till att följande detaljer, förutom själva panelen, finns med i SUN+ system

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral depo Ø53 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral 6.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral D53 plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Comfort sänglyftsystem

Comfort sänglyftsystem Instruktioner för användare av Comfort sänglyftsystem ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! Monteringsanvisning 0.0 Leveransen omfattar Leveransen av Comfort

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2.

Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2. Sida 1/19 Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2. På 12,5 m2 modellen monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen. Viktigt att

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Anvisning för stomresning Family oval

Anvisning för stomresning Family oval Anvisning för stomresning Family oval 2sr_familyO_se_v20-3 Introduktion Stommen för poolmodell Family består av reglar som sammanfogas enligt principen för knuttimmer. Poolen kan placeras ovan mark eller

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Monteringsanvisning foderbord

Monteringsanvisning foderbord Monteringsanvisning foderbord Denna bruksanvisning visar montering av förhöjt foderbord med klövpall, men monteringen är samma för foderbord utan klövpall ända tills klövpallen ska monteras. Börja med

Läs mer

Montagevägledning SWG 120

Montagevägledning SWG 120 Montagevägledning SWG 120 Maj 2012 1 Kontrollera att höjden och bredden för väggen överensstämmer med ritningen. 2 Kontrollera att väggarna, golvet och taket är i våg. 01 02 Justering om golvet ej är plant.

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

Monteringsanvisning Attefallstomme 25m2 med loft.

Monteringsanvisning Attefallstomme 25m2 med loft. Monteringsanvisning Attefallstomme 25m2 med loft. 1. Ta fram 2st 45x220mm reglar och lägg dem förskjutna bredvid varandra enligt (bild 1). Längden ska bli totalt 6000mm eftersom längden på stugan är totalt

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING Det behövs två människor att inställa trädgårdsskjul och det tar åtminstone 2-3 timmar att uppföra trädgårdsskjul. INNAN DU BÖRJAR: Innan du börjar installationen,

Läs mer

Monteringsanvisning Publicus cykeltak

Monteringsanvisning Publicus cykeltak Publicus cykeltak levereras som ensidig lösning eller dubbel. Vid dubbel lösning sätts två ensidiga moduler mot varandra och kopplas samman med mellantak, eller rygg mot rygg Måsvinge med takrännesystem.

Läs mer

Monteringsanvisning Tillgängliga Oktagonen 4-4

Monteringsanvisning Tillgängliga Oktagonen 4-4 Monteringsanvisning Tillgängliga Oktagonen 4-4 Kontrollera din leverans A: 1 st. Bordsskiva. B: 4 st. Ben med hylsor. C: 4 st. Sitsar. D: 2 st. Längre bärlinor. E: 4 st. Kortare bärlinor. För fastsättning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR SALTHOLMEN

MONTERINGSANVISNING BADKAR SALTHOLMEN BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR SALTHOLMEN Art.nr. BS1570SLE BS1570NLE BS1670SLE BS1670NLE BS1680SLE BS1680NLE BS1770SLE BS1770NLE RSK.nr 7303180 7303179 7303182 7303181 7303184 7303183 7303188

Läs mer

Egger Ergo Board Denna skiva låter dig ta det lugnt.

Egger Ergo Board Denna skiva låter dig ta det lugnt. Egger Ergo Board Denna skiva låter dig ta det lugnt. 1 2 Fördelar Utnyttja fördelarna med EGGER Ergo Board 1. 2. 3. 4. 5. EGGER Ergo Board erbjuder en enkel och ergonomisk hantering såsom lättviktigt "enmanshantering"

Läs mer

PISKO STEGAR TAKSTEGENS DELAR 4. 1. Stegkropp FASADSTEGENS DELAR 10. 1. Stegkropp 11

PISKO STEGAR TAKSTEGENS DELAR 4. 1. Stegkropp FASADSTEGENS DELAR 10. 1. Stegkropp 11 PISKO STEGAR Alla byggnader bör ha en säker åtkomst till yttertaket och erbjuda trygg passage upp till taknocken, skorstenen, takluckor av olika slag samt andra objekt som kräver underhåll. Det är också

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR DJUPVIK

MONTERINGSANVISNING BADKAR DJUPVIK BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR DJUPVIK Art.nr. BD1580SHD BD1580SVD BD1580NHD BD1580NVD RSK.nr 7303196 7303197 7303194 7303195 Monteringsanvisning Djupvik 20130408-2.0 Innehåll: Installation

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Autorobot Finland Oy, 2014 4-2014, Srj 8 fr. EasyBoatRoller - Monteringsanvisning 3 MONTERINGSSANVISNING Grundarbeten Marken på stranden behöver nödvändigtvis inte jämnas

Läs mer

Nr. Ant. Ändringens art Datum Sign. 02 Uppdaterad 12-02-01 JOK. Nitas i hörnen med popnit 40213-00. Överskjutande del avlägsnas efter limning.

Nr. Ant. Ändringens art Datum Sign. 02 Uppdaterad 12-02-01 JOK. Nitas i hörnen med popnit 40213-00. Överskjutande del avlägsnas efter limning. Detalj och skjuts samman före montering av sidokantskoningar. 0 Uppdaterad -0-0 Steg Montering av lyftlucka Lim appliceras på sidorna av profilernas urtag innan skivmaterialet förs på plats. Insida visas

Läs mer

ANTTI M06 4W TORKAR ÖVRE BEHÅLLARE (se) Monteringsanvisningar

ANTTI M06 4W TORKAR ÖVRE BEHÅLLARE (se) Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar ANTTI M06 W TORKAR ÖVRE BEHÅLLARE 009 (se) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 9 FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tfn + 77 700 Fax + 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 2 1 Gör ett hål för betongen på din valda plats. Se manualen för rekommenderad mängd betong. 2 Fyll hålet med betong upp till några centimeter

Läs mer

Monteringsanvisning. Kanalplasttak

Monteringsanvisning. Kanalplasttak Monteringsanvisning Kanalplasttak Innan du börjar: Läs noga igenom hela monteringsanvisningen Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador Träreglar som plasten vilar på ska vara vitmålade Lagra

Läs mer

Byggsatsbeskrivning Aquasol Big L

Byggsatsbeskrivning Aquasol Big L 5.8 Monteringsanvisning Aquasol Big L Byggsats s 1(6) Byggsatsbeskrivning Aquasol Big L 1. Läs igenom hela monteringsanvisningen och materialspecifikationen, bilaga 1. Bekanta dig med detaljerna och kontrollera

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Komponentlista 7 9 16 42 43 17 30 13 Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

XtL System. Ventilerad profilläkt och fasadskivor av fibercement. Monteringsanvisning för XtL System

XtL System. Ventilerad profilläkt och fasadskivor av fibercement. Monteringsanvisning för XtL System Publ 346 Juni 2015 Ersätter April 2014 BSAB KBB.112 Uppdatering se: www.cembrit.se XtL System profilläkt och fasadskivor av fibercement Monteringsanvisning för XtL System Innehåll Montage liggande VFL

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Art.nr 05-06 Rev.nr 068 Detta behövs för monteringen: Bågfil & Såg Borrmaskin/Skruvdragare Tumstock Skruvmejsel Insexnyckel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftnyckel Sax Innehållsförteckning

Läs mer

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar MONTERINGSANVISNING Allmänt Bentrianglarna monteras i första hand på platta tak eller på marken med syftet att få en mer fördelaktig vinkel på solfångaren mot solen. Aquasol levererar tre modeller av benställningar,

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp LK Fördelarskåp UNI LK Skåpsgenomföring 25 tomrör, RSK 187 44 83 (Beställs separat) LK Fördelarskåp UNI 350, RSK 187 44 77 LK Fördelarskåp UNI 550, RSK 187 44 78 LK Fördelarskåp UNI 700, RSK 187 44 79

Läs mer

Montering av pooltrappa 300 för Classic

Montering av pooltrappa 300 för Classic Montering av pooltrappa 300 för Classic tr300_classic_se_v2013-1 Introduktion i Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig om att du förstår innehållet. OBS! Invägning

Läs mer

DUSCHVÄGG RUND ART MONTERINGSANVISNING

DUSCHVÄGG RUND ART MONTERINGSANVISNING DUSCHVÄGG RUND ART. 52111 MONTERINGSANVISNING 873 X 873 MM HÖJD: 1850 MM MED JUSTERBAR SKRUV FÖR CENTRERING AV DÖRRAR - SNABBT & ENKELT Produktens utseende kan vara ändrad sedan instruktionen trycktes

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*)

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Vikpartier med isolerglas 0-0 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

GARAGE BRUKSANVISNING

GARAGE BRUKSANVISNING GARAGE BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR Innan du börjar installationen, kontrollera med de lokala myndigheterna om det behövs en bygglov. Följ alla monteringsinstruktioner i denna manual; om instruktionerna

Läs mer

Mellanspänningsställverk. Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler

Mellanspänningsställverk. Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler Uniswitch Mellanspänningsställverk Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 1 2 Transport och lagring... 2 2.1 Tillstånd vid leverans... 2 2.2 Uppackning

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA TILLSYN & UNDERHÅLL INNAN DU BÖRJAR MONTERA MONTERINGSANVISNING STARTSEKTION MONTERINGSANVISNING PÅBYGGNAD MONTERINGSANVISNING DRAGLÅDA

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år!

Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år! Innan du börjar monteringen: Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år! OBSERVERA! Betongankare som behövs för lekställningens förankring ingår inte i den levererade produkten. De levereras

Läs mer

Halle Primo MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se. 9060031 20140217 lfo sli

Halle Primo MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se. 9060031 20140217 lfo sli Halle Primo MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE. Läs igenom hela

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats.

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats. Generell Monterings/Installations anvisning 009 Var sak har sin plats. Viktigt, innan du börjar montera! Läs igenom denna anvisning noggrant! Att tänka på innan du börjar montera. Observera att detta är

Läs mer

Monteringsanvisning HYLLSTÄLL HI 170

Monteringsanvisning HYLLSTÄLL HI 170 Monteringsanvisning HYLLSTÄLL HI 170 Förklaring till siffrorna 1. Stolpe 16. Utdragbart hyllplan 2. Fot med bricka för stolpe 17. Insats för packningar 3. Hyllkrok 18. Lucka för trasselfack 4. Gavelstag

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. s. 4 s. 5 s. 6 S. 7-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR HÖLLVIKEN

MONTERINGSANVISNING BADKAR HÖLLVIKEN SV MONTERINGSANVISNING BADKAR HÖLLVIKEN Art.nr. BH1270SLE BH1270NLE RSK.nr 7336114 7336113 Monteringsanvisning Höllviken 20160401-1.0 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ separata anvisningar

Läs mer

Fyrdelade glidskjutpartier

Fyrdelade glidskjutpartier Montering: Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren. Kom ihåg att våra produkter inte är

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2

Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2 Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2 QAE_105104-0906 - Innehållsförteckning DeLaval-skorsten P2... 1 Allmän beskrivning... 1 Ventilationsskorsten P2 - hög kapacitet, flexibel planering... 1 Grundläggande

Läs mer

SIDA VIKTIG INFORMATION 3 PLOCKLISTOR 4-7 MONTERING AV DÖRR 8-9 MONTERING AV VÄDRINGSLUCKOR 10 MONTERING AV FRAMSIDA 11-15 MONTERING AV BAKSIDA 16-20

SIDA VIKTIG INFORMATION 3 PLOCKLISTOR 4-7 MONTERING AV DÖRR 8-9 MONTERING AV VÄDRINGSLUCKOR 10 MONTERING AV FRAMSIDA 11-15 MONTERING AV BAKSIDA 16-20 SIDA VIKTIG INFORMATION 3 PLOCKLISTOR 4-7 MONTERING AV DÖRR 8-9 MONTERING AV VÄDRINGSLUCKOR 10 MONTERING AV FRAMSIDA 11-15 MONTERING AV BAKSIDA 16-20 MONTERING AV LÅNGSIDOR 21-32 MONTERING AV TAKSTÖD 33-34

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Komponentlista Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion Artikelnummer Artikelnamn Kvantitet Artikelnummer

Läs mer

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar ED 100 ED 250 VRIO ESR Monteringsanvisning pardörrslösningar Denna monteringsanvisning ska användas tillsammans med installationsanvisning för ED 100LE / ED 250LE Innehållsförteckning Sida 1. Förlängning

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet.

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Kontrollera först innehållet i förpackningen enligt förteckningen nedan.

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE I TAKSKYDD fotplatta CARISMA I SNÖRÄCKE NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE I TAKBRYGGOR I fasadstege I SKYDDSRÄCKE FÖR TAKLUCKA Mer om

Läs mer

ANTTI M06 2W TORKAR LUFTGAVLAR 0,5 M. 408074 (se) Monteringsanvisningar

ANTTI M06 2W TORKAR LUFTGAVLAR 0,5 M. 408074 (se) Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar ANTTI M0 W TORKAR LUFTGAVLAR 0, M 00 (se) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tfn + 00 Fax + E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi 0-0-00 Avstängningsplåtar

Läs mer

SHOJI. skjutdörrar och rumsavdelare. När kvalitet och design samverkar. lundbergs.com

SHOJI. skjutdörrar och rumsavdelare. När kvalitet och design samverkar. lundbergs.com SHOJI skjutdörrar och rumsavdelare Shoji är en unik produkt i sitt slag, tillverkad i material av mycket hög kvalitet. Användningsområdena är flera och kan kombineras i otaliga varianter. Sortimentet innehåller:

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278 Typ 3331 Spjällventil Fig. 1 Typ 3331/BR 31a (nedre) och typ 3331/3278 (övre) Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV Utgåva april

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. 2 s. s. 4 s. 5 S. 6-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

Halle Design MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post

Halle Design MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE. Läs igenom hela monteringanvisningen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKIOLD MINERALPÅFYLLARE

MONTERINGSANVISNING SKIOLD MINERALPÅFYLLARE 1 REV. 2 / 08.11.11 CE/asn 70102S MONTERINGSANVISNING SKIOLD MINERALPÅFYLLARE BEST.NR. TYP BETECKNING 860189+860204 713 liter Ø 75 mm flexskruv 860188+860201 412 liter Ø 75 mm flexskruv 860189+860205 713

Läs mer

Halle Design/Primo MONTERINGSANVISNING FASTA PARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post

Halle Design/Primo MONTERINGSANVISNING FASTA PARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post MONTERINGSANVISNING FASTA PARTIER Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE. Läs igenom hela monteringanvisningen

Läs mer

129x68x165cm / 501/4"x263/4"x65" Swedish_68479

129x68x165cm / 501/4x263/4x65 Swedish_68479 Lean-To 129x68x165cm / 501/4"x263/4"x65" Swedish_68479 SW VIKTIGT Läs dessa instruktioner noggrant innan du börjar montera detta växthus. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.

Läs mer

Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar

Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar 1/10 Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar 2/10 Ingående detaljer Cykelskydd (3 sektioner) BRB10,4 Skruv M10x90 Kanalplastprofil Staps L-38 + bricka med gummitätning BRB10,4 Tandad bricka Kanalplast

Läs mer

Santex Rum med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna

Santex Rum med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Santex Rum 80-86 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex Rum 80-86, med Synlig

Läs mer

M6x16 (Bild 6.1.) M8 (Bild 6.2.) M8x25

M6x16 (Bild 6.1.) M8 (Bild 6.2.) M8x25 1. Markera först de horisontella punkterna A och B cirka en meter från golvet. Punkterna måste vara horisontella (använd ett vattenpass eller ett rör med vatten). Mät avståndet till golvet på bägge sidor.

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Garage Holger

Montering & Bruksanvisning Garage Holger Montering & Bruksanvisning Garage Holger Rev.nr: 140702 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege FRD44-3857 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer